REISEKOSTNADER VED SAMVÆR REISEKOSTNADER VED SAMVÆR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REISEKOSTNADER VED SAMVÆR REISEKOSTNADER VED SAMVÆR"

Transkript

1

2 FORELDRENE HAR FULL AVTALEFRIHET: FORELDRENE HAR FULL AVTALEFRIHET: FORELDRENE HAR FULL AVTALEFRIHET: HVA MENES MED REISEKOSTNADER: HVA MENES MED REISEKOSTNADER: HVA MENES MED REISEKOSTNADER: HVILKE INNTEKTER SKAL BRUKES VED FORDELING: HVILKE INNTEKTER SKAL BRUKES VED FORDELING: HVILKE INNTEKTER SKAL BRUKES VED FORDELING: REISEKOSTNADER VED SAMVÆR Barn har foreldre bor langt fra hverandre, m m ut ut reise for ha samvær. Regle om reisekostnader ved samvær finnes i i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelov) 44.. REISEKOSTNADER Departemtet har ogs VED utarbeidet SAMVÆR retningslinjer for praktisering regle, rundskriv Q-15/08. Rundskrivet er lagt ut p Barn departemtets har foreldre hjemmesider. bor langt fra hverandre, m ut reise REISEKOSTNADER VED SAMVÆR for ha samvær. Regle om reisekostnader ved samvær finnes i Det lov Bestemmels Barn 8. økonomiske april har 1981 foreldre nr forholdet 7 om barn brukes bor og langt nr foreldre barnet fra hverandre, (barnelov) er har delt m i bosted. utgangspunktet ut 44. reise I slike f for ha et er samvær. privatrettslig begge bostedforeldre Regle forhold. om reisekostnader Dette betyr at og ing ved samvær har anses finnes full for i talefrihet ha lov samvær 8. april 1981 og med nr tale barnet. 7 om barn d fordeling og foreldre (barnelov) reisekostnade 44. ved samvær de mer er best egnet i deres konkrete situasjon. Det økonomiske forholdet er i utgangspunktet er i utgangspunktet privatrettslig privatrettslig forhold. Reisekostnade skal fordeles forhold. Dette forholdsmessig betyr Dette at betyr at har full har talefri- full etter talefrihet Det og økonomiske størrels tale og p d tale forholdet inntekte fordeling d fordeling deres, reisekostnade der reisekostnade parte er ved i utgangspunktet de om mer et samvær ved blir ige samvær noe privatrettslig de annet. er mer best Dette egnet er forhold. best er i deres lovs egnet Dette konkrete i hovedregel. deres betyr at konkrete situasjon. Der situasjon. har full parte talefrihet mer og at det tale foreligger d fordeling særlige grunner reisekostnade gjør ved ann Reisekostnade samvær fordeling rimelig, mer skal fordeles er best sak forholdsmessig egnet reises i deres for fylkesmann konkrete melllom situasjon. for domstol. etter størrels Særlige p grunner inntekte betyr deres, at det der skal mye parte for f fastsatt blir blir ige ige Reisekostnade om om ann noe noe annet. annet. fordeling, skal Dette Dette fordeles f. er eks. er lovs lovs forholdsmessig at det hovedregel. hovedregel. foreligger Forholdsmessig store Der inntektsforskj parte etter inntekt betyr at d har høyest inntekt etter størrels mer at p parte det inntekte foreligger samtidig deres, særlige der reisekostnade grunner parte er gjør høye. blir skal dekke d største del reisekostnade. P side 6 finner ann ige om fordeling noe annet. rimelig, Dette er sak lovs reises hovedregel. for fylkesmann Der for dere forklaring p hvordan dere skal g fram for finne ut hvor domstol. parte mer Særlige at det grunner foreligger betyr særlige at det skal grunner mye for gjør f fastsatt ann fordeling, f. eks. at det foreligger store inntekts- Bestemmels mange prost reisekostnade dere skal betale hver. Der ann parte fordeling gjelder mer rimelig, reisekostnader at det foreligger sak reises særlige samvær, fylkesmann bde hting grunner gjør for og forskj ann domstol. bringing fordeling Særlige rimelig, parte grunner bostedsforelder samtidig betyr sak reises at det reisekostnade og for skal samværsforelder. fylkesmann mye for er f høye. fastsatt Med for forliksrdet. reisekostnader ann Særlige fordeling, mes grunner f. eks. alle betyr at kostnade det at foreligger det skal mye store knytter for inntektsforskj seg selve f fastsatt reis ann barnet, fordeling, parte og f.eks. samtidig reis at det voks foreligger reisekostnade hvis barnet store inntektsforskj gjelder er høye. Bestemmels reise ale. Bestemmels parte reisekostnader omfatter samtidig reisekostnade samvær, reisekostnader bde er hting høye. ferie-reiser og bringing under samværet bostedsforelder tapt arbeidsfortjeste og samværsforelder. for d Med Bestemmels bringer reisekostnader barnet gjelder mes reisekostnader fra alle samvær. kostnade samvær, bde knytter hting seg selve og bringing reis barnet. barnet, bostedsforelder Med og reis reisekostnader voks og mes samværsforelder. hvis alle barnet kostnade Bestemmels Med knytter reisekostnader ale. seg Bestemmels selve mes brukes reis alle nr omfatter kostnade barnet, barnet har og reis delt reisekostnader knytter bosted. I seg voks slike f ferie-reiser hvis selve barnet reis er begge under barnet, bostedsforeldre samværet reise og ale. reis og Foreldres tapt ing arbeidsfortjeste voks alereiser hvis barnet anses for i forbindelse d ha samvær reise bringer med ale. at barnet med Bestemmels barnet. skal htes fra samvær. omfatter bringes reisekostnader fra samvær ferie-reiser ogs omfattet. under Nr samværet samværet skal tapt skje arbeidsfortjeste der barnet bor, omfattes for d Bestemmels i legg bringer samværsforelders barnet brukes fra kostnader samvær. nr barnet knyttet har delt bosted. reise I slike og fra Det f barnets er er s bosted. begge bostedsforeldre Bestemmels eg sak og omfatter gjøre ing spørsmlet reisekostnader om anses reisekostnader, for feriereiser Bestemmels ha samvær og under med for barnet. samværet f gjnomført brukes nr tapt samvær barnet arbeidsfortjeste har er det delt viktig bosted. at begge for I slike d parter bringer medvirker. barnet Begge m fra derfor samvær. f er begge bostedsforeldre og bidra ing s godt de anses med for gi hverandre ha samvær de med inntektsopplysninge barnet. trgs. Ved beregning Det er bare de faktiske reisekostnade omfattes, og Det er s s eg inntekter sak gjøre skal det, spørsmlet nr om annet reisekostnader, blir talt, kostnader forsikring p bil etc. De faktiske kostnade ved byttes og for det samme f gjnomført inntektsbegrepet samvær er det ved viktig fastsettelse at begge bilkjøring for eksempel være utgifter drivstoff, bomgifter, parter barnebidrag. ferger Det er medvirker. Der og s tunneler. Begge Uhgig eg m sak derfor har gjøre bidra bidragstale hvor s mange spørsmlet godt de ulike om med gjørelse, transportmidlekostnader, og de reise- gi hverandre er det rimelig byttes, for inntektsopplysninge f gjnomført basere seg p de inntekte er det reisekostnade samvær er det fra trgs. viktig er dør at Ved lagt dør begge beregning grunn der. skal parter fordeles. medvirker. s Begge m inntekter derfor bidra skal det, s godt nr de annet med blir gi talt, hverandre byttes de det inntektsopplysninge samme inntektsbegrepet trgs. ved fastsettelse Ved be- regning barnebidrag. s Der inntekter har 2 skal bidragstale det, nr annet gjørelse, talt, er byttes det rimelig det samme basere inntektsbegrepet seg p de inntekte ved fastsettelse er lagt blir grunn barnebidrag. der. Der har bidragstale gjø-

3 HVA MENES MED REISEKOSTNADER: Bestemmels gjelder reisekostnader samvær, bde hting og bringing bostedsforelder og samværsforelder. Med reisekostnader mes alle kostnade knytter seg selve reis barnet, og reis voks hvis barnet reise ale. Bestemmels omfatter reisekostnader I kelte f reisevei s bosted være s ferie-reiser lang at det under er nødvdig samværet med overnatting. tapt arbeidsfortjeste Verk lov, for forarbeide d bringer lov barnet domstole fra samvær. har tatt sling om utgifter overnatting er reisekostnad skal deles. Det Bestemmels er derfor opp brukes nr bli barnet ige har om delt utgifter bosted. overnatting f skal er deles. begge Hvis bostedsforeldre og ing blir ige, sak anses bringes for I slike inn ha for samvær forliksrdet. med barnet. HVILKE INNTEKTER SKAL BRUKES VED FORDELING: Det er s eg sak gjøre spørsmlet om om reisekostnaderkostnader, For og f for gjnomført f gjnomført samvær samvær er det er viktig det viktig at begge at begge parter reise- medvirker. parter medvirker. Begge Begge m derfor m derfor bidra s bidra godt s de godt de med gi med hveran- gi hverandre de inntektsopplysninge de inntektsopplysninge trgs. Ved trgs. beregning Ved beregning inntekter s skal inntekter det, nr skal annet det, nr blir talt, annet byttes blir s det talt, samme byttes inntektsbegrepet det samme inntektsbegrepet ved fastsettelse ved barnebidrag. fastsettelse Der barnebidrag. har Der bidragstale har bidragstale gjørelse, er det gjørelse, er det rimelig basere seg p de inntekte er lagt rimelig basere seg p de inntekte er lagt grunn der. Dette innebærer at inntekt er lik personinntekt medregnet positive netto grunn der. kapitalinntekter over kr per r. Der bostedsforelder mottar utvidet barnetrygd, ekstra smbarnslegg 2 kontantstøtte, legges dette vedkommdes inntekt. Det samme gjelder d fastsatte fordel fradrag i skatteklasse 2. Der er selvstdig næringsdrivde, skal kapitalinntektsdel næringsinntekt medregnes i kapitalinntekt. Hvordan kapitalinntektsdel beregnes for ulike grupper selvstdig næringsdrivde framgr NAVs rundskriv Hovednummer 55 Lov om barn og foreldre. Rundskrivet er lagt ut p NAVs hjemmesider Se eksempel p side 6. NÅR FORELDRENE IKKE BLIR ENIGE: Hvis blir ige om størrels p reisekostnade, hvor mye hver dem skal betale, dem betaler det han hun skylder, sak bringes inn for rett. Sak starter da med forliksmekling i forliksrdet. Behandling sak i forliksrdet foregr p mer uformell mte n i domstole, og parte vil ofte ha behov for advokat. Forliksrdet vil først og fremst se om det er rom for et forlik parte. Kommer parte ighet, det inngs forlik. Forliket er bindde for parte og har samme virkning rettskraftig dom. Oppns forlik, fortsetter sak over i domsforhandlinger. Forliksrdet si dom der parte ber om det, og sak gjelder formuesverdi under kr Alle dommer bringes inn for tingrett inn én mned. Der sak bringes inn for tingrett, blir domm rettskraftig. 3

4 SÆRLIGE GRUNNER: Hovedregel er at reisekostnade skal fordeles forholdsmessig etter størrels p inntekte deres. P side 6 er det forklart hvordan dere finner ut hvor mye hver dere skal betale. Hvis mer at det foreligger særlige grunner gjør ann fordeling rimelig, spørsmlet om ann fordeling reisekostnade bringes inn for fylkesmann rett gjørelse. For at fylkesmann skal kunne gjøre sak, m begge være ige om administrativ behandling. Hvis barnet er over 15 r, fylkesmann likevel behandle sak selv om bare ønsker det. Fylkesmanns gjørelse klages inn for Barne- og likeslingsdepartemtet. Fylkesmanns gjørelse har tvangskraft. Det betyr at d har pger gode hos d andre forelder, g namsmann for f innkrevd pge. Foreldre ogs velge bringe spørsmlet inn for rett gjørelse. Sak starter da i forliksrdet. FYLKESMANNEN KAN GI SKRIFTLIGE AVTALER OM DELING AV REISE- KOSTNADER TVANGSKRAFT: Foreldre be fylkesmann fatte vedtak om at skriftlig tale om deling reisekostnader skal ha tvangskraft. Begge m være ige om det for at fylkesmann skal kunne gi slik tale tvangskraft. Fylkesmann vil kontrollere at de formelle vilkre for gyldig tale er oppfylt. Fylkesmann vil ogs vurdere tals rimelighet. Hvis tal er urimelig i strid med barnets beste, vil fylkesmann gi tal tvangskraft. At tal er gitt tvangskraft betyr at d etter tal har pger gode hos d andre, g namsmann for f innkrevd pge. PRAKTISERING AV BESTEMMELSEN: Foreldre selv tale hvem skal hte og bringe barnet samvær, og hvor barnet skal htes og bringes, for eksempel i barnehag p skol. Er de blitt ige om noe annet, er det samværsforelder hter og bringer barnet. Bostedsforelder i gjørelse om samvær ogs bli plagt medvirke hting og bringing barnet. I no f er det nødvdig at barna reiser i følge med voks. I utgangspunktet vil barnets alder og modhet gjøre om barnet reise ale, om det m ha følge voks. For kelte transportmidler er det faste aldersgrser for nr et barn reise ale. Der er uige om hvorvidt barnet reise ale nr barnet har oppndd d alder kreves for 4

5 det kelte transportmiddel, m d aldersgrs er satt i utgangspunktet være gjørde. Unntaksvis m det kunne aksepteres at reisekostnade ogs skal omfatte voks ut over aldersgrs nr det er urimelig la barnet reise ale. I slik vurdering m for eksempel barnets alder, modhet, funksjonsdyktighet, reiss varighet og det forhold at barnet m bytte transportmiddel underveis legges stor vekt. Av hsyn barnet bør ogs høyere reisekostnader godtas i overgangsperiode slik at barnet gradvis fr vning reise ale. Der parte blir ige om noe annet, m reisekostnade skal fordeles være rimelige og nødvdige. Hvis pstr at d andre har valgt d billigste løsning, m d setter frem pstand kunne bevise dette. Det m tas med i vurdering at det er barnets beste skal være gjørde og at dyrere reisemte i no f være et bedre alternativ for barnet. OPPGJØRSMÅTER: Foreldre m selv finne fram ordning for hvordan betaling reisekostnade skal skje dem i. For no foreldre vil det være hsiktsmessig at d e legger ut og sere fr pge bake, ms det for andre er mer hsiktsmessig at de betaler ann hver gang tre reiser osv. I de felle der selv klarer finne frem ordning for hvordan selve betaling reisekostnade skal skje dem, vil det utgangspunkt være naturlig at betaling skjer etterskuddsvis. Der betaler sin del reisekostnade, det skyldige beløpet motregnes i barnebidraget. Der kommer ighet om betaling, vil d videre framgangsmt hge om det finnes et tvangskraftig vedtak fra fylkesmann i sak,. Fylkesmanns vedtak i saker der parte mer at det foreligger særlige grunner gir tvangskraft. Fylkesmann ogs vedta at skriftlig tale om deling reisekostnader ved samvær skal gi tvangskraft. Nr fylkesmanns vedtak tvangsfullbyrdes, det reises sak om tvangsfullbyrdelse kret for namsmann. D frivillig betaler det han hun skylder, risikerer mtte betale alle omkostninge ved sak ogs motparts. Der det finnes noe tvangskraftig vedtak fra fylkesmann, m d hevder ha et kr mot d andre ta dette opp i et søksml for rett. En slik sak vil starte med forliksmekling i forliksrdet. Fr pger selv om det er fastsatt i dom, m reise sak om tvangsfullbyrdelse kret for namsmann. Dette vil være meget dyr løsning, og d frivillig betaler det er skyldig, risikerer mtte betale alle omkostninge ved sak i legg, ogs motparts. 5

6 BEREGNING AV REISE- KOSTNADENE: Foreldres inntekter: Samværsforelder: Personinntekt + Positiv netto kapitalinntekt over kr = Inntekt bidragspliktige/samværsforelder Bostedsforelder: Personinntekt + Positiv netto kapitalinntekt over kr Ev. fordel for skatteklasse 2 (28% differans skatteklasse 2 og 1) + Ev. utvidet barnetrygd + Ev. ekstra smbarnslegg + Ev. kontantstøtte = Inntekt bidragsmottaker/bostedsforelder For finne riktig andel gr dere frem slik: Samværsforelders prosttall: Samværsforelders inntekt x 100 Samværsforelders inntekt + bostedsforelders inntekt Bostedsforelders prosttall: Bostedsforelders inntekt x 100 Samværsforelders inntekt + bostedsforelders inntekt Prosttallet brukes beregne riktig andel reisekostnade Eksempel: Barna Per og Karis reiser pappa Anders koster kr 3000 per gang Pappa Anders tjer kr , ms mamma Berit tjer kr Anders og Berits samlede inntekt er da kr Pappa Anders: kr x 100 = 61,5 % kr Mamma Berit: kr x 100 = 38,5 % kr Pappa Anders skal betale 61,5 % kr 3000 = kr per gang Mamma Berit skal betale 38,5 % kr 3000 = kr per gang 6

7

8 Opplag: /2009 Design: Did Keeping Trykk: Aktiv Trykk AS Q-1034 B

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: «Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Foreldreansvar Hva er foreldreansvar? Foreldreansvar er den rett og plikt foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Personlige forhold vil si saker som

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

Foreningen 2 Foreldre mener at lovgivningen på familieområdet bør være normativ, grensesettende og fremme likeverdig foreldreskap som norm.

Foreningen 2 Foreldre mener at lovgivningen på familieområdet bør være normativ, grensesettende og fremme likeverdig foreldreskap som norm. Deres ref Vår ref Dato 15/504 22.5.2015 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo postmottak@bld.dep.no Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre til "Forslag om

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Barnehagene Oppvekst og levekår Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Ny Olavskleiv 6 Telefon: 51508500 Faks: 51508555 E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no

Detaljer

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports 2005/22 Rapporter Reports Ragni Hege Kitterød Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20)

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Dersom du eller din ektefelle, eller dere i fellesskap, ikke ønsker å fortsette ekteskapet, kan en av dere eller begge søke Fylkesmannen om separasjon ved

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Veileder Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Hva sier arbeidsmiljøloven om varsling? Arbeidstakere har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, men må ta et visst

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende Foto: Paal Audestad I løpet av ett år opplever omtrent 4000 barn at mor eller

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg

Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 12/949-18/LRI 11.03.2013 Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg Viser til telefonsamtale

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Barn som reiser alene - en veileder for foreldre

Barn som reiser alene - en veileder for foreldre Barn som reiser alene - en veileder for foreldre Ditt barn er ikke alene om å reise alene - side 2 Hvilken reisemåte skal man velge? - side2 Når kan barn reise alene? - side 3 Hovedanbefalinger for ulike

Detaljer