FATIGUE. Randi Gjessing. Kreftsykepleier, Lærings-og mestringssenteret. Radiumhospitalet, OUS. I samarbeid med: Jon Håvard Loge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FATIGUE. Randi Gjessing. Kreftsykepleier, Lærings-og mestringssenteret. Radiumhospitalet, OUS. I samarbeid med: Jon Håvard Loge"

Transkript

1 FATIGUE Randi Gjessing Kreftsykepleier, Lærings-og mestringssenteret Radiumhospitalet, OUS. I samarbeid med: Jon Håvard Loge Nasjonalt komp.tjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Radiumhospitalet, OUS

2 Fatigue Fatigue har blitt beskrevet av pasienter som tretthet, svakhet, mangel på energi, utmattelse, døsighet, depresjon, konsentrasjonsvansker, illebefinnende, tap av styrke, kjedsomhet, søvnighet, manglende motivasjon og reduksjon av mental status. (Winningham i Oncology Nursing Forum 1994, vol 21.(1) Oversettelse; Randi Gjessing B)

3 Hva er fatigue? Engelsk ord med latinsk opprinnelse (Fatigare) Medisin, metallurgi, militært, fysiologi, psykologi. Lassitude or weariness resulting from bodily or mental exertion (Oxford Dictionary)

4 Fatigue Finnes ikke noen god oversettelse til norsk Begrepet er lite kjent for mange pasienter (og hos helsepersonell!!???) Subjektiv opplevelse Noe av det om plager pasienter mest, spesielt etter behandling

5 Fatigue Vanlig symptom ved mange kroniske sykdommer Ledsages av de fleste kreftformer og behandlingsformer. (Kjemoterapi, kirurgi og strålebehandling) Reduserer mulighetene for fysisk og sosial aktivitet Vanskeliggjør muligheten til å klare daglige gjøremål REDUSERER LIVSKVALITET!

6 Pasientene kommer seg ikke videre Reduserer arbeids evne Skaper helseangst

7 Kreft forekomst av symptomer (n=576) Fatigue Angst Depresjon Håravfall Smerte Tungpust Stone et al., 2000

8 Effekt av symptomer på dagligliv Pasienter ble spurt hvilket symptom de mente hadde størst innflytelse på deres hverdag Fatigue Smerte Kvalme Alle tre Ingen Usikker Stone et al., 2000

9 Utfordringer Fatigue synes ofte ikke utenpå Kan lett forveksles med depresjon Lett å tenke: Jeg er sliten og må ta det med ro

10 Pasienter forteller: Dette var jeg ikke forberedt på! Alle sier jeg ser så godt ut..

11 Begreper

12 Akutt fatigue Kronisk fatigue

13 Fysisk: mangel på energi, sliten.. Ikke knyttet til aktivitet oppleves i hvile Å bli fort sliten = økt trøttbarhet - noe annet Mental: subjektiv kognitiv svikt (glemsk, konsentrasjons problemer,forsnakkelse..)

14 Fysisk og mental fatigue Kan ha begge dimensjonene, eller kun den ene Mange synes den mentale er vel så belastende

15 Kreftrelatert fatigue - ingen diagnose Selv om bruker engelsk ord = fatigue Foreslått som ICD-10 diagnose ikke akseptert F48.0 Neurasteni den diagnosen som dekker - intetsigende

16 Kronisk trøtthetssyndrom (ME) og fatigue ME likner kronisk fatigue ved kreft til dels de samme symptomene (mental og fysisk trøtthet) ME også andre symptomer Men ME forutsetter at fatigue ikke forklart av sykdom Kan lære noe av ME for eksempel behandling & tilpasning

17 100 år siden: Fatigue det sentrale symptom i medisinen hva om 100 år?

18 Fatigue og kreft mye og raskt økende mengde forskning

19 En subjektiv opplevelse Man må spørre den som har opplevelsen En normal opplevelse Etter fysiske og psykiske anstrengelser Fatigue = et symptom Symptom = en subjektiv opplevelse om endret kroppslig funksjon eller tilstand Fatigue symptom ved: Kroppslige og psykiatriske tilstander (depresjon) De fleste alvorlige sykdommer hjerte, lunge, reumatiske.. Uforklarte medisinske tilstander ME, fibromyalgi.. Uspesifikt med hensyn på årsak som blodtrykk

20 Forekomst

21 Hvor hyppig er fatigue? Normalbefolkning : 10% 15% har kronisk fatigue I Norge: 11% - de fleste syke forekomst øker med alder > 70% av pasienter med kronisk betennelse

22 Hvor hyppig er fatigue? Kreftpasienter både akutt og kronisk fatigue Under kjemoterapi: >50% (100%?) Under stråleterapi: > 50% (100%?) Etter kurativ behandling: 10-35% Hyppigste symptom ved dødelig kreftsykdom: %

23 Fatigue hos kreftoverlevere

24 Kronisk fatigue: - 3 grupper overlevere og normale kontroller % kronisk fatigue Testikkelkreft (N=791) Hodgkin-lymfom 2 (N=53) Hodgkin-lymfom 1 (N=457) Normale kontroller (N=2323) Loge / Fosså, 1999 / 2003

25 Årsaker Kreften selv Medisiner Toxiske virkninger Infeksjoner Kroppen som bruker energi på å reparere seg Dårlig og/eller lite søvn Nedsatt ernæringsstatus

26 Årsaker forts. Lite mosjon Emosjonelle faktorer De krav det stilles ved å leve med kreft Cytokiner

27 Ikke tegn på kreftsykdom / tilbakefall Ikke behandlingsformen? Inkonsistente funn ufullstendig undersøkt Men behandling har betydning for akutt fatigue Fatigue før behandling starter sum belastninger Livssituasjon - personlighet Psykososiale forhold Psykiske plager før kreft Depresjon psykisk spenning Søvnforstyrrelse alle sover mer enn før Mestringsmåter (katastrofe-tenkning) stress

28 Fysiske forhold Lav blodprosent??? Smerte (i bestrålt område) Overvekt - vektøkning Menopausale plager Svak betennelse? nivå av pro-inflammatoriske cytokiner (IL6, IL1B) µcrp hvite blodlegemer (innen referanse- området)

29 Nedsatt /endret aktivitet i binyrene?? Endret døgnutskillelse av cortisol??? Ikke nødvendigvis for lavt nivå i blodet Ikke sammenheng med behandlet lavt stoffskifte Ubalanse i det autonome nervesystem??? Mulig mekanisme ved ME Flere mekanismer hos en person forskjellige mekanismer i samme gruppe

30 Hva kan gjøres?

31 Viktigste prinsipp!! Individuelt tilpasset IKKE One size fits all

32 Underliggende årsak Betennelser Overvekt Søvn forstyrrelser Kaffe, alkohol Blodprosent Depresjon

33 Kartlegge Når begynte dette? Hva forverrer? Hva forbedrer? Fysisk aktivitet Hviler du for lite? For mye?

34 Hva kan hjelpe? Aerobe trening Kognitiv terapi Normalisere døgnrytme Tilpassing aktivitet-hvile Informasjon Gruppetilhørighet

35 Fatigue scores Aerob trening av trøtte lymfompasienter MF PF TF Pre Post Aerob trening x 3 / uke i 20 uker 9 / 12 ville prøve 6 / 9 fulgte programmet Fatigue skår redusert > 40% Aerob kapasitet bedret Start low go slow Lovende må tilpassess individ Passer ikke alle trent tidl.? For mye for lite akitivitet / hvile Oldervoll et al 2003

36 Hvordan kan fysisk aktivitet påvirke fatigue? Sykdom og behandling Inaktivitet Nedsatt fysisk form muskelkraft og kondisjon Større innsats til å opprettholde daglige gjøremål Bruker mer krefter Fatigue Du kan jobbe på 40% av maks gjennom en hel dag uten å bli utmattet. Når fysisk form er redusert må du jobbe hardere gjennom de daglige aktivitetene, som resulterer i tretthet. Aastrand PO et al Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter kreftbehandling

37 Fatigue, fysisk trening og kreft Behandling Sykdom Inaktivitet Inaktiv livsstil Fatigue Fysisk trening Vedvarende fatigue Ut av fatigue tilstand Lucia A. et al., The Lanset Oncology, 2003 Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter kreftbehandling

38 Målet med fysisk aktivitet Glede av å være i aktivitet God helse Bli i bedre form Hjerte og lungekapasitet Styrke Tåle hverdagens gjøremål bedre Bli mindre sliten av hverdagens gjøremål Mindre fatigue? Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter kreftbehandling

39 Hvordan trene? Variert!! Lett/moderat snakketempo (60-80% av max HF) Moderat/høyt svett og andpusten (75-90% av max HF)

40 Andre ting å tenke på Lystbetont Husk at husarbeid også er aktivitet Øk etter hvert Skal ikke overanstrenge seg Kan dele opp øktene

41 Når går det galt! Treningsbelastning og restitusjonstid Idrettens treningslære (A. Gjerset 1992) Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter kreftbehandling Gjerset A. 1992

42 Når går det galt! forts. Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter kreftbehandling Gjerset A Idrettens treningslære (A. Gjerset 1992)

43 Noen råd som har fungert for andre! Spar energi til det som er viktig for deg Tren målrettet og planlegg, gjerne få hjelp Pass på at alle aktiviteter kommer inn i planen! Spre aktivitetene dine utover dagen Ikke push for mye for ofte Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter kreftbehandling

44 Generelle råd Fatigue er ikke en mystisk sykdom, men en velkjent senvirkning etter kreft og kreftbehandling Miralkelkurer, kosttilskudd og lignende har ikke påvist effekt

45 Noen råd Lev sunt! Følg generelle råd Lær av egne erfaringer og bruk dem, planlegg dagene.

46 Være bevisst «Energikontoen» (slide fra Stian Tobiassen) Skriv ned alle aktiviteter du gjør i løpet av uken. Ring rundt det som gir deg energi, og strek under det som tapper deg for energi. Hvem er energityven din? Kl. Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Ringe rørleggeren Felles lunsj på jobben Ta opp båten Tv-kveld hjemme Rydde i hagen Handle Bære inn ved Pynte seg til kvelden 50 års lag Lang frokost Sopptur Lage fiskesuppe Kino

47 Råd, fortsetter Hvor mye energi har jeg? Bruk den på det viktigste Søvn (ikke på dagtid), aktivitet og hvile i passe doser

48 Råd, fortsetter Se bakover - ikke fremover, for å vurdere endring Planlegg å bli sliten. Ikke bli skuffet over at du er trett etter en hyggelig aktivitet! Hvor stor plass skal fatiguen få i livet ditt?

49 Mental fatigue Hukommelse Konsentrasjon Forsnakkelse

50 Viktig ved mental fatigue Prøve å redusere stress Sortere tanker og bekymringer Skriv lapper

51 51 Bekymrings sortering Språket er et av våre viktigste redskaper for å sortere tanker og bekymringer NÅ Be om hjelp Kan vente Akseptere Modell etter psykolog Hildegard Löhr Kognitiv teori Gjestad og Strand

52 52 Å sortere bekymringene ved hjelp av språk Sett av tid til bekymring NÅ Be om hjelp Kan vente Akseptere Modell etter psykolog Hildegard Löhr Kognitiv teori Gjestad og Strand

53 Andre muligheter Kreftforeninges info ark Fatigue hos voksne Montebello Mindfullness kurs Livslyst kurs hos Kreftforeningen Kreftoverlevere Dahl, Loge, Fosså Fatiguekurs LMS Radiumhospitalet

54 Randi Gjessing

Vedvarende utmattelse -

Vedvarende utmattelse - Vedvarende utmattelse - kjennetegn, årsaker og tiltak Psykologene Torkil Berge og Elin Fjerstad Heftet bygger på en selvhjelpsbok av psykologene Torkil Berge, Lars Dehli og Elin Fjerstad: Energityvene.

Detaljer

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene Rehabilitering Hjelper mennesker Kreftrammede lærer om kosthold og mosjon og de får gode samtaler. Målet er å hjelpe dem til økt livskvalitet, skriver Mette Rønning og Line Oldervoll som jobber ved Røros

Detaljer

Utmattelse i primærhelsetjenesten

Utmattelse i primærhelsetjenesten 1 Utmattelse Utmattelse i primærhelsetjenesten Om lag hver fjerde sier de føler seg trette hele tiden (engelske studier) Er det andre mest vanlige symptomet vi oppsøker lege for Ti prosent presenterer

Detaljer

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose Fysisk aktivitet gir helsegevinst også etter en kreftdiagnose Har du kreft og er usikker på hvor mye du kan og bør være i fysisk aktivitet? Fysisk aktivitet er generelt viktig for god helse. Fysisk aktivitet

Detaljer

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Palliativ enhet Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Bruk av ESAS og andre kartleggingsredskap Forord Lindring av plagsomme symptomer står sentralt i palliativ behandling. Kartlegging

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom En kasusbeskrivelse Roger A. Thomasstuen Hovedoppgave, profesjonsstudiet i psykologi Trondheim, våren 2011 Psykologisk Institutt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige

Detaljer

Seneffekter etter kreftbehandling

Seneffekter etter kreftbehandling Livet etter kreftbehandling Seneffekter etter kreftbehandling I Norge lever omtrent 130 000 kreftpasienter som fikk diagnosen for mer enn fem år siden. Hos om lag 15 % av dem følges vellykket kreftbehandling

Detaljer

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE Fatigue og MS 4 Innledning 4 Hva er MS? 5 Fatigue 7 Hva betyr fatigue? 7 Hvem har fatigue? 7 Hvordan kan fatigue beskrives? 8 Fatigue

Detaljer

Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Psykologene Torkil Berge og Elin Fjerstad

Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Psykologene Torkil Berge og Elin Fjerstad Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Psykologene Torkil Berge og Elin Fjerstad Vedvarende utmattelse Utmattelse som har vart minst 6 måneder Oppleves fysisk eller mentalt Utmattelse kan føre til

Detaljer

Når kroppen sier nei og hodet sier ja - fatigue hos voksne med CP

Når kroppen sier nei og hodet sier ja - fatigue hos voksne med CP Når kroppen sier nei og hodet sier ja - fatigue hos voksne med CP Reidun Jahnsen Fysioterapeut Dr Philos Oslo Universitetssykehus og Høgskolen i Oslo og Akershus Arve Opheim Fagsjef fysioterapi, Sunnaas

Detaljer

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Innhold Forord 4 Sammendrag 5 1. Bakgrunn for undersøkelsen 6 1.2 Hva er rehabilitering? 6 1.3 Kreftpasienters rettigheter og tilbud 7 1.4 Tidligere forskning:

Detaljer

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Depresjonsbehandlingen i emeistring består av 8 behandlingsmoduler og tar opp til 14 uker å gjennomføre. Hver modul består av å lese tekst

Detaljer

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013 N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge Gunn J. Bringsli, Anette Gilje og Bjørn K. Getz Wold ME-syke i Norge Fortsatt bortgjemt? Oslo, 12. mai 2013 Norges ME-forening Kristian

Detaljer

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013 N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge Gunn J. Bringsli, Anette Gilje og Bjørn K. Getz Wold ME-syke i Norge Fortsatt bortgjemt? Oslo, 12. mai 2013 Norges ME-forening Kristian

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

KRONISK UTMATTELSES- SYNDROM. hos barn og ungdommer

KRONISK UTMATTELSES- SYNDROM. hos barn og ungdommer Vegard Bruun Wyller KRONISK UTMATTELSES- SYNDROM hos barn og ungdommer Myalgisk encefalopati (CFS/ME) Vegard Bruun Wyller Barneklinikken, Rikshospitalet HF 2008 KRONISK UTMATTELSESSYNDROM HOS BARN OG UNGDOMMER

Detaljer

* Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014.

* Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014. * Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014. Tenk deg fotballspilleren som står foran mål og skal til å score. I taklingene får han et kraftig leggspark

Detaljer

Modul 4. Matlogg.. 81. Råd mot søvnproblemer. 86 Søvnlogg 94. ABC-skjema oppgave 1 99 ABC-skjema oppgave 2 100

Modul 4. Matlogg.. 81. Råd mot søvnproblemer. 86 Søvnlogg 94. ABC-skjema oppgave 1 99 ABC-skjema oppgave 2 100 77 78 Modul 4 INNHOLD: side Modul 4 - Livsstil og depresjon.. 80 Trinn 1: Kosthold og psykisk helse.. 80 Matlogg.. 81 Trinn 2: Fysisk aktivitet og mental helse.... 82 Bevegelseslogg. 83 Trinn 3: Søvn.

Detaljer

En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose

En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose sammen er vi sterkere En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose Forord innholdsfortegnelse Denne brosjyren henvender seg til deg som er pårørende til

Detaljer

Dystoni - En bevegelsesforstyrrelse. For pasienter, pårørende og helsepersonell

Dystoni - En bevegelsesforstyrrelse. For pasienter, pårørende og helsepersonell Dystoni - En bevegelsesforstyrrelse For pasienter, pårørende og helsepersonell INNHOLD Hva er dystoni?... 3 Hva er galt?... 4 Symptomer... 5 Forskjellige former for dystoni... 6 Diagnostisering... 8 Behandling...

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom Revmatisme Revmatisme stammer fra det greske ordet rhevma, som betyr strøm og er en betegnelse på en rekke forskjellige sykdommer som i første rekke rammer bevegelsesorganene, men også indre organer kan

Detaljer

Råd mot søvnproblemer (1)

Råd mot søvnproblemer (1) Råd mot søvnproblemer (1) I dette notatet gir vi råd bygget på slik behandling man tilbys hos fagfolk som har spesialisert seg på å hjelpe mennesker med store søvnproblemer. Metodene har gjennom vitenskapelige

Detaljer

NORDLAND UNIVERSITETET I SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie. «Hypotyreose - lavt stoffskifte» Kandidatnummer: 10. Innlevering 26.10.

NORDLAND UNIVERSITETET I SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie. «Hypotyreose - lavt stoffskifte» Kandidatnummer: 10. Innlevering 26.10. UNIVERSITETET I NORDLAND SY 180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie «Hypotyreose - lavt stoffskifte» Kandidatnummer: 10 Innlevering 26.10.12 WWW.Uln.no Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i 1.0 INNLEDNING...

Detaljer

Barn som pårørende når foreldre har revmatisk sykdom

Barn som pårørende når foreldre har revmatisk sykdom Barn som pårørende når foreldre har revmatisk sykdom Masteroppgave i sosialt arbeid. Bente Fridtjofsen, sosionom mars 2014 Bakgrunn for valg av tema Egne praksiserfaringer Foreldrenes egne betraktninger

Detaljer

Eiendomsmegler Hundvåg ned 18 kilo på Toppform. Farmor ned 24 kilo på 4 måneder STAVANGER: 51 54 60 58 RING SOLA: 51 64 89 00. Nye kurs starter nå!

Eiendomsmegler Hundvåg ned 18 kilo på Toppform. Farmor ned 24 kilo på 4 måneder STAVANGER: 51 54 60 58 RING SOLA: 51 64 89 00. Nye kurs starter nå! GRATIS AVIS Nye kurs starter nå! 2 2013 UTGAVE 24 Varig vektreduksjon og livsstilsendring Ta kontakt på telefon eller send sms med kodeord easy24 til 2030. Eiendomsmegler fra Hundvåg ned 18 kilo på Toppform

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Til deg som har et barn med høyt stoffskifte hypertyreose

Til deg som har et barn med høyt stoffskifte hypertyreose Til deg som har et barn med høyt stoffskifte hypertyreose 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er hypertyreose? Foran på halsen sitter skjoldbruskkjertelen,

Detaljer

Fysisk aktive barn. Elisabeth Vågen Bø

Fysisk aktive barn. Elisabeth Vågen Bø Fysisk aktive barn Elisabeth Vågen Bø Fysisk aktivitet Ingen selvfølge lenger! Barns hverdag har endret seg dramatisk. Barn har i større og større grad blitt en del av et organisert samfunn der selv leken

Detaljer