Det Interaktive fengsel Fengselet som behandlingsarena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det Interaktive fengsel Fengselet som behandlingsarena"

Transkript

1 Det Interaktive fengsel Fengselet som behandlingsarena Født sånn, blitt sånn, er sånn, forblir sånn? Leif Waage assisterende regiondirektør Kriminalomsorgen Region vest Kompetansesenter for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri, Haukeland universitetssykehus forbli sånn? 1

2 Minister møte, strafferettskonferansen, formøte forbli sånn? 2

3 Minister og forsker-formøte forbli sånn? 3

4 Noen referanser Waage, L. og Nøttestad, J.M. (2000). Det interaktive fengsel. Om organisering av fengsel som behandlingsarena. I S.Mossige (Red.) Personer som begår seksuelle overgrep mot barn. Forståelse, behandling og straff ( ). Nordisk Ministerråd Hansen, A. L., Johnsen, B. H., Hart, S. D., Waage, L. & Thayer, J. F (2008). Psychopathy and Recognition of Facial Expressions of Emotion. Journal of Personality Disorders, 22, Fasmer, O. B., Stokkelans, L., Hansen, A. L., & Waage, L. (2008). Psykiske lidelser hos innsatte henvist til utredning av mulig ADHD. Rapport Sosial- og helse direktoratet. Hansen, A.L., Waage,L., Eid, J., Johnsen, B.H., Hart, S. (2011). The relationship beetween attachment, personality and antisocial tendencies in a prison sample: A pilot study. Scandinavian Journal of Psychology 52, Et samarbeid mellom: Kriminalomsorgen, Region Vest Kompetansesenter for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri, Haukeland universitetssykehus Psykologisk fakultet, UiB : ved forskningsgruppene i Operativpsykologi og Traumepsykologi forbli sånn? 4

5 Den beste straffegjennomføring skjer gjennom målrettet samhandling basert på bruk av dokumenterte metoder og engasjerte og kompetente medarbeidere forbli sånn? 5

6 Straffegjennomføringsloven 3. Innhold Gjennomføringen av reaksjonen skal være sikkerhetsmessig forsvarlig. Innholdet skal bygge på de tiltak kriminalomsorgen har til rådighet for å fremme domfeltes tilpasning til samfunnet. Kriminalomsorgen skal legge forholdene til rette for at domfelte skal kunne gjøre en egen innsats for å motvirke nye straffbare handlinger. Ved gjennomføringen av fengselsstraff, forvaring og strafferettslige særreaksjoner skal det så vidt mulig skje en gradvis overgang fra fengsel til full frihet og gis tilbud om deltagelse i fritidsaktiviteter forbli sånn? 6

7 Vårt produkt: samfunnstrygghet forbli sånn? 7

8 Hvor er vi? Hjelpetekst for aktive lunchdeltakere Tiltak til rådighet? Legge forholdene til rette? Tro på straff/behandling? Norsk tradisjon. Ideologi Ytre rammer, arkitektur og sosiale design forbli sånn? 8

9 Tiltredelseserklæring fra regjeringen Stoltenberg II 19. oktober 2005 Soria Moria Trygghet i samfunnet er blant de mest grunnleggende fellesoppgaver. Derfor vil vi ha en mer aktiv kamp mot kriminalitet. Vi ønsker å forebygge bedre, oppklare mer, reagere raskere og rehabilitere bedre. Regjeringen vil innføre en tilbakeføringsgaranti for tett oppfølging ved løslatelse fra fengsel. Vi vil gi ofre for vold og kriminalitet et bedre tilbud, samtidig som vi utvikler voldsforebyggende tiltak forbli sånn? 9

10 Norsk Tradisjon Norsk tradisjon: Kriminalitet er en funksjon av samfunnet. Relativt lite fokus på individet: ferdigheter, funksjon i forhold til tenking følelser og adferd. Dersom samfunnet er avgjørende faktor, hvorfor satse på kriminalomsorg? forbli sånn? 10

11 Tradisjonell tilnærming We find that all of us, as a society, are to blame, but only the defendant is guilty forbli sånn? 11

12 Etisk investering? Høy intensiv samhandling for positiv endring? forbli sånn? 12

13 Eiendomsinvestering? forbli sånn? 13

14 forbli sånn? 14

15 forbli sånn? 15

16 forbli sånn? 16

17 forbli sånn? 17

18 forbli sånn? 18

19 forbli sånn? 19

20 Besøksleilighet Arkitektur i ekstreme situasjoner forbli sånn? 20

21 Fengsel, negativ kontekst for positiv endring? Kritikk: Store, umenneskelige institusjoner Kamp om kontroll av sjelsliv. Fengsel og straff umulig å knytte til positiv endring. Fengselet skaper kriminelle. Goffman (1961/1973) og Foucault (1975 / 1995). I Norge: Aubert (1964), og Mathiesen, Christie (Østensen, 1970). Mestringsstrategiene som utløser høy risiko for kriminalitet og tilbakefall etableres tidlig. Lenge før personen innsettes i fengsel. I alle fall for mer enn 60% av innsatte. (Zamble & Porporino, 1988) forbli sånn? 21

22 Bekjempelse av kriminalitet, en kamp for verdier I bekjempelse av kriminalitet er ikke alle midler hellige. Verdiene vi kjemper for må gjenspeiles I metodene. Vår viktigste allierte er den domfelte Vi tror at alle kan forandre adferd forbli sånn? 22

23 Utenfor fengsel, Paradis I samfunnet er våre domfelte møtt med høye krav til motivasjon, evne til selvregulering, normal livsførsel, være uavhengige av støttesystemer og å mestre dagliglivet. For å mestre livet må du: Komme deg opp om morgenen og gå på skolen Være fri for rus og edru når du går til psykologen, legen, sykepleieren eller sosialarbeideren Være presis på jobb Unngå pusheren Unngå kriminelle venner Betale regningene» Forstyrrelser, forstyrrelser, for mange fallgruber forbli sånn? 23

24 Fengselet > Fordelene: Murenes skjønnhet: Det muliggjør sosialkontroll. Ytre og indre kontroll. Det gir struktur til livet. Det gir stabile omgivelser og en anledning til å skape tette relasjoner mellom persoanalet og domfelte. Tid: sitte tiden eller bruke den på en strukturert måte. En barmhjertig institusjon: De fleste er velkomne. Få avvises... Den innsatte får, bolig, mat, trening, utdannelse, behandling, sosial kontakt, oppmerksomhet forbli sånn? 24

25 Hvor er vi? Hjelpetekst for aktive lunchdeltakere Være i Tiden? Visjonen: Det Interaktive Fengsel Samarbeidet: JD.,Hdir,UiB? Utvikling av Universitetsfengsel forbli sånn? 25

26 Endrings fokus, 4 elementer Fengselet er en av de viktigste samfunnsinstitusjoner. Derfor må fengselet som institusjon være i endring, være i tiden og oppdateres basert på gjeldene kunnskapsnivå/forskning. Endring av en organisasjon fokus på: 1. Teknologi: metoder, teknisk utstyr, teori, IKT e.l. 2. Personal: rekrutering, karriere utvikling, rekruttering,kompetanse, ferdigheter.. 3. Oppgaver: påvirkning, omsorg, vakthold, ernæring, veiledning i juss og sosiale rettigheter, kontakt pårørende, arbeidstrening-jobbsøking osv. 4. Struktur: Nye ledelseshierarki, nye yrkesgrupper, nye kommunikasjonslinjer, nye samarbeidsparter, ny arkitektur forbli sånn? 26

27 Virker dette? forbli sånn? 27

28 Jeg håper dette er godt for noe en av sjeriffens gjester forbli sånn? 28

29 Soning? Investering i læringskurven It s interesting It s interesting - with - each each conviction conviction I learn a little I learn more a little more about myself. myself forbli sånn? 29

30 Fengsel: 20% Tilbakefalls statistikk Tilbakefall er veldig menneskelig : Tidligere justisminister Knut Storberget. Friomsorg: 21% To års oppfølging etter løslatelse Retur En nordisk undersøgelse af recidiv blandt klienter i kriminalforsorgen Hans Monrad Graunbøl Bo Kielstrup Marja-Liisa Muiluvuori Sasu Tyni Erlendur Sigurður Baldursson Hafdís Guðmundsdóttir Ragnar Kristoffersen Lars Krantz Karin Lindstén, 2010 «Bare 20 prosent tilbakefall», heter det om norsk kriminalomsorg. Ganske meningsløst å bruke det tallet, sier en av forskerne bak rapporten forbli sånn? 30

31 Tilbakefall fengsler I region vest for de domfelte som løslatt I 2002 målt I 2006, 2007, 2009 og 2010 Jo lengre tid gått jo flere registreres gjeninnsatt Løslatt fra 4 år 5 år 7 år 8 år etter Bergen 41%, 70%, 72%, 74% Bergen, åpen 12%, 44%, 44%, 52% Vik 29%, 52%, 63%, 63% Ålesund 19%, 61%, 67%, 67% Molde/Hustad 42%, 63%, 63%, 63% Samlet tilbakefall 4 år etter løslatelse: 32%, 5 år: 63%, 7 år: 67%, 8 år: 69% Lisbeth Monsen, forbli sånn? 31

32 Behovet for en moderne profil Attraktiv investering? In order to be amazing, it has to be possible. Bill Scanlon, forbli sånn? 32

33 Hvordan bli et investeringsobjekt? Vi må: Få positiv oppmerksomhet Ikke bare skandaler, tilkortkomming, moralsk panikk Få mediaoppmerksomhet. Dramatisk gode nyheter Være synlige i samfunnet Kriminalomsorgsentre, Universitet fengsel, Dele vår kompetanse med samfunnet, Tryggleiksentre, Lokalfengsel Samarbeide Ha en dokumentert effektiv og spesifikk teknologi forbli sånn? 33

34 Sociedad Investigación Averiguar si ayuda a combatir el crimen, informó hoy la agencia noruega ANB. La investigadora Anita Lill Hansen quiere descubrir si hay una conexión entre la cantidad de pescado rico en omega-3 que consumen las personas y problemas tales como controlar las acciones impulsivas, los arrebatos emocionales y la falta de concentración. Esos son rasgos corrientes entre los prisioneros en las cárceles noruegas, según indicó un investigador de la Universidad de Bergen. El proyecto está siendo planeado en cooperación con el centro nacional de investigación de alimentos marinos y las autoridades de la prisión noruega en el oeste del país. 'Muchos crímenes son cometidos por impulsos', señaló a ANB Leif Waage, portavoz de los servicios de prisiones. 'Si las grasas que se encuentran en el pescado tienen un efecto positivo en el control de los impulsos, esperamos que podría derivar en una reducción del crimen', explicó. Pescado para combatir el crimen? Una investigadora noruega ha comenzado a suministrar a un grupo de presos una dieta rica en pescado que contenga una alta concentración del ácido omega-3, para Waage agregó que, dependiendo del resultado del estudio, los prisioneros noruegos podrían encontrarse con un menú con mayor cantidad de pescado. Hansen subrayó que estudios anteriores establecen un vínculo entre el ritmo del latido del corazón y la capacidad de las personas para planear sus acciones, y el ácido omega-3 que se encuentra en las grasas del pescado es bueno para el corazón. 'Quiero saber si hay una conexión entre los niveles bajos de omega-3 y un problema en el comportamiento', señaló a ANB. 'El plan es tener dos grupos de prueba', entre los presos que se presten voluntariamente al estudio, indicó Hansen. A uno se le dará un complemento extra de omega-3 y al otro grupo no. Después estudiará las diferencias en el comportamiento. Terra Actualidad - Europa Press forbli sånn? 34

35 Vår visjon Fengslet er riktig arena for høy intensive endrings prosesser: Det er ikke et lager. Det er ikke en soningsmaskin Det stiller krav til personalets ferdigheter/kompetanse Det setter en norm for forholdet mellom antallet personell og domfelte forbli sånn? 35

36 Det interaktive fengsel, Waage,1999; Waage & Nøttestad, 2000 Ka i helsiken e de? Grunnleggende antagelser: Sosial interaksjon er fundamentet i utvikling av personlighet. Følgelig må den interaktive prosess være målorientert og styrt av sosiale design for å være effektiv. Endrings- og behandlingsprogram kan ikke stå alene. De må være integrerte i dagliglivet i fengselet forbli sånn? 36

37 Det interaktive fengsel 5 Fengselet må skape en læringsatmosfære for å utvikle alternativ tenking og mestringsstrategier. De fleste fengsler drives ikke etter denne filosofi forbli sånn? 37

38 Det interaktive fengsel2 1) Mennesker er sosiale og påvirkes sterkest i en sosial kontekst. Endring i måte å tenke på (rasionell and irrasjonell) fører til endring i adferd. 2) Å reflektere over egen tenking, er den beste måten å redusere tilbakefallsrisiko forbli sånn? 38

39 Kriminalomsorg: Utgift eller investering? Vanlig for etaten og politikerne å fokusere på kostnader. Ressursberg Små effekter på residiv, gir store besparelser for samfunnet (Welsh & Farrington, 2000) forbli sånn? 39

40 Nytteanalyse Kriminalitet og straff Ti grunner til ikke å bygge nye fengsler, Mathiesen,T(2006), Professor Kriminologisk institutt, UiO England og Wales initierte et fengselsbyggingsprogram og 32% økt fengsling fra 1992 til 1997 som ga 20% redusert kriminalitet. Hausken, K(2007), Professor i økonomi, UiS forbli sånn? 40

41 Kostnader Soningsdøgn: Ila fengsel: ca kr Bergen fengsel: ca kr Sikkerhetsavdeling, psykiatri:ca kr Barnevern ca. Kr forbli sånn? 41

42 Straffegjennomføringsloven 4. Forvaltningssamarbeid Kriminalomsorgen skal gjennom samarbeid med andre offentlige etater legge til rette for at domfelte og innsatte i varetekt får de tjenester som lovgivningen gir dem krav på. Samarbeidet skal bidra til en samordnet innsats for å dekke domfelte og innsattes behov og fremme deres tilpasning til samfunnet forbli sånn? 42

43 Ideen om samarbeid? Ikke slik, men om dette: Hvorledes skape et interaktivt fengsel? Hvordan styrke fengselet og friomsorg som endrinsgarena? Hvordan styrke samspill med det ordinære samfunn? forbli sånn? 43

44 Co-operating, yes! forbli sånn? 44

45 Blant annet: Dr. Anita Lill Hansen og Psykiatrisk divisjon og Kompetansesenter rettpsykiatri og UiB forbli sånn? 45

46 forbli sånn? 46 E F F E K T I V?

47 Effektive metoder? forbli sånn? 47

48 Programmer Samarbeid: Kriminalomsorgen og Kompetansesenteret Sandviken, Psykiatrisk Divisjon, Bergen HF og Helsedirektoratet Stress mestring* (18 timer), 2 betjenter, supervisjon av psykolog Ny-start /Tenketrening (72 t/50 t), 2 betjenter, supervisjon av psykolog RUS- Fra fengsel til kommune RIF (72+40t) 2 betjenter, 3 psykologer Rusmestringsenhet, betjenter, miljøterapeuter Volds program ( t) 1 betjent, 2 psykologer Sinne mestring *(16t) (se over) Seksualforbryterprogram (ca t) To betjenter, 3 psykologer (core, extended, rolling, oppfølging ute) ADHD utredning og behandling, 1 Psykolog 10 til 11 psykologer forbli sånn? 48

49 Major Criminogenic Factors Major Criminogenic Needs Pro-criminal Attitudes Antisocial Personality Traits Procriminal Associates Thoughts, values, and sentiments supportive of criminal behavior Low self-control Hostility Adventurous and Pleasure-seeking Disregard for Others / Callous forbli sånn? 49

50 Campbell/Cochrane review, 2008 Well-implemented cognitive-behavioural therapy halves the recidivism of criminal offenders Cognitive-behavioural therapy can prevent criminal offenders from continuing their criminal careers. However, some treatment programmes work better than others. A new Campbell review shows that a small number of factors make the difference. It is particularly important for the programmes to be stringently implemented, by well-trained providers. No significant differences were found in the effectiveness of the different types of programmes or brand names. Whether the treatment is implemented in prison or in the community has no influence on the outcome forbli sånn? 50

51 Effektive programmer i fengsel forbli sånn? 51

52 Ideen om: Bergen Universitet Fengsel Mange politiske strategidokumenter gir retningsliner for våre ledelsesbeslutninger og vår fremtidige utvikling: Vår praksis skal være evidensbasert Den skal være bygget på forskning og våre intervensjoner skal være veldokumenterte Målet er å redusere tilbakefall Målet er økt samfunnstrygghet St.prp. 1, 2001/02 - s.73, s.63) Straff som virker - mindre kriminalitet - tryggere samfunn (kriminalomsorgsmelding)st.meld. nr. 37 ( ), Innst. S. nr. 169 ( ) forbli sånn? 52

53 Universitetsfengsel Arena for: Forskning Utprøving Utdanning forbli sånn? 53

54 Bergen Universitetsfengsel Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Haukeland Universitetssjukehus Psykologisk fakultet Juridisk fakultet Filosofisk institutt Institutt for musikk Senter for sjømatforskning, Nifes Medisinsk fakultet Sosiologisk institutt Kunst Høgskolen i Bergen Mfl forbli sånn? 54

55 Det store spørsmålet: Hvem er de kriminelle? Hvordan ser de ut? forbli sånn? 55

56 Carolines Ekstrem psykopat forbli sånn? 56

57 Grunnleggende følelser, psykopatitest Frykt, trist, lykkelig, avsky, sint, overrasket, nøytral (Ekman and Friesen, 1976) forbli sånn? 57

58 Kriminelt tankesett? forbli sånn? 58

59 Gjenganger kriminelle Karakteristika ved kognisjon og mestring Lite konsekvens tenking Lite planlegging Lite rettet mot framtid Øyeblikkelig tilfredsstillelse Impulsivitet Egosentrisk Rigiditet Zamble & Porporino, forbli sånn? 59

60 Hvordan ser de ut? forbli sånn? 60

61 Who are they?low/high risk? forbli sånn? 61

62 Hvem og hvordan er de? forbli sånn? 62

63 The Age-Crime Distribution: Raw Data for All Crimes (Laub & Sampson, 2003) forbli sånn? 63

64 The Age-Crime Distribution for 3 Types of Crime (Laub & Sampson, 2003) forbli sånn? 64

65 Age-Crime Trajectories for Violent Crime (Laub & Sampson, 2003) forbli sånn? 65

66 Ondskap eller Galskap? Kriminalitet eller sykdom? eller begge deler? forbli sånn? 66

67 Personlighetsforstyrrelser Flere typer personlighetsforstyrrelser: Klassifiseres etter mønstre i atferd og væremåte. Personlighetstrekkene ofte rigide og lite tilpasningsdyktige. Kan føre til vesentlig funksjonssvikt og problemer for den enkelte. Personlighetsforstyrrelser beskrives gjerne som utviklingsforstyrrelser. Viktigste personlighetstrekkene viser seg i barne- og ungdomsårene. De mest sentrale diagnosene for personlighetsforstyrrelser i fengsel er antisosial personlighetsforstyrrelse (ASPD) i DSM IV (USA) og dyssosial pesonlighetsforstyrrelse i ICD 10 (Europa) forbli sånn? 67

68 Psykisk helse, 10 studier i Norden 2:No, 2:Fi, 2:Da, 4:Sve Depresjon: 3-50% Finland 51% av 900 innsatte, 4 x befolkningen Sverige: 3-15% Danmark: 4-10% Psykoser: 3-4%(spennet 3-7%) Personlighetsforstyrrelser: 80%, 8 x høyere enn populasjonen Særlig antisosial (DSM), Dyssosial (ICD Nome, Haugland, Waage forbli sånn? 68

69 Trekk ved livssituasjonen: Normalbefolkning vs. Innsatte: Dysleksi 6-7% 30% Skoledropp.: 5%? 30% Kriminalitet: 2% 80% Tidl.erf forbli sånn? 69

70 Skoleforskning, Norge ProfessorTerje Manger, UiB Ei stor gruppe innsette har mangelfull skulebakgrunn og lærevanskar. Ei mindre gruppe innsette har bra utdanning, og dei har ikkje lærevanskar. To tredelar av dei innsette har ønske om meir utdanning. Over 30% av dei innsette rapporterer at dei har leseeller skrivevanskar og nær 40% at dei har rekne- eller matematikkvanskar Mangel på kjennskap til dei to stiane ( tidleg-start og sein-start ) til utvikling av åtferdsproblem og antisosial åtferd gjer forståinga av problema ufullstendig. Kjennskap til dei to stiane skaper grunnlag for differensierte tiltak, i og utanfor fengsel forbli sånn? 70

71 ADHD K.Rasmussen; R.Almvik & S.Levander J AM Acad Psychiatry Law 29: , 2001 Retrospektiv diagnose: barne ADHD: 46% Strengeste kriterier: 30% (1-3% antatt I befolkningen) En eller flere personlighetsforstyrrelser: 86% Anbefaler: Fengsel kanskje et sted for behandlings start No: 82 innsatte Bergen fengsel: av 34innsatte henvist til utredning for ADHD kun 11 diagnostisert Hva med de resterende 23? A.L. Hansen, L. Stokkeland, O.B. Fasmer, (2008foreløpig rapport Hsdir) Besøk Afganistan 71

72 Når er de blitt sånn? Veien til kriminalitet Antisosial adferd: Tidlig utvikling av antisosial adferdsmønster hos barn gir sterkt forøket fare for seinere rusmisbruk, vold og kriminalitet Adferd preget av vansker med temperament, konsentrasjon, impulskontroll, utagering. Adferden forsterkes pga manglende hjelp. Elendige forhold I heimen. Kjeft på skolen forbli sånn? 72

73 To veier: Veien til kriminalitet2 Kjønnsforskjeller Tidlig starteren, barnet: -10 ganger flere gutter enn jenter (New Zealand, Moffitt og Caspi, 2001) 15 ganger flere gutter enn jenter (Sverige, Kratzer og Hodgins, 1999) Som 26 åring er ca 50%: gjengangere (Milne, 2002) Hva reddet den andre ½ parten? forbli sånn? 73

74 Veien til kriminalitet2 Kjønnsforskjeller Seinstarteren, ungdommen: Kjønnsforskjellen er for denne gruppen betydelig mindre: 1.5 ganger flere gutter Før kriminalitet: lovlydig og har grunnleggende ferdigheter Har lettere for å vende tilbake til lovlydig liv Forsøk forklaring: antisosialerollemodeller, levestandard: må bare ha, lengre ungdomstid: voksen fasen utsatt forbli sånn? 74

75 Kjennetegn : 55% av kvinnene hadde kjæreste med stoff problem vs 23% av mennene forbli sånn? 75

76 Alder v injeksjonsdebut % forbli sånn? 76

77 Opplevd livstruende overdose? Risiko dø ung forbli sånn? 77

78 Hvor begynner vi? Barnefengsel Region vest Ungdomstiltaket Hvem: Unge, 15 til 18 år Hvor: Bjørgvin fengsel Hvor mange: 4 ungdommer Ungdomstiltak-Region vest 78

79 Ungdomstiltaket Den alminnelige rettsoppfatning: Ja nokke må en jo gjøre når onger e dårlig oppdradd BA, meningsytring, sommer Ungdomstiltak-Region vest 79

80 FNs Barnekonvensjon Ikke sone sammen med voksne forbli sånn? 80

81 ÅPEN: Barnombud Reidar Hjermann gir et betinget ja til barne- og ungdomsfengsler i Norge. Junge, Heiko (Foto) Det er lett å være prinsipiell motstander av barn i fengsel. Det er jeg også. Men man må finne en løsning på dagens situasjon, som er sterkt kritikkverdig. Det kan ikke bli stort verre, sier Hjermann til Dagbladet Ungdomstiltak-Region vest 81

82 Møter motbør for nytt barnefengsel Fengsel for ungdom er utprøvd lenge og vel. Selv med de beste intensjoner, viser historien at de alltid slår feil, sier professor i rettssosiologi, Thomas Mathiesen. Publisert: 03.okt.2008 Ingen tror på deg Leif Rasmuss, 12 år, sønn Ungdomstiltak-Region vest 82

83 Campbell/Cochrane review, Oktober 2008 It is worth treating serious juvenile offenders Treating serious juvenile offenders in secure corrections pays off. A new Campbell systematic review shows that treatment programs with cognitive elements in particular reduce general recidivism (relapse into crime) and especially recidivism into serious crime forbli sånn? 83

84 forbli sånn? 84

85 Hvem er de? forbli sånn? 85

86 Psykologisk fungering Mange av ungdommene har en typisk tidligstart på utvikling av problemer Mange er tidlig utsatt for gjentatt, vedvarende, alvorlig omsorgsvikt Stort innslag av post traumatisk stress symptomer, tilknyttingsproblemer, impulsivitet, følelsesmessig dysregulering, Personlighetsforstyrrelser forbli sånn? 86

87 Den lærende hjerne: The Brain, Ford, 2009 Komplekst samspill mellom gener og erfaring, barnet lærer og mestrer gjennom kreativ utforskning Overlevelseshjernen: Stadige traumatiske hendelser gjør at hjernen skifter fra utforskning, tillit og læring til å oppdage, beskytte seg mot trusler, fokuserer på fare og overlevelse, fører til konsentrasjonsvansker/sosialevansker/psykiske problem/adferdsproblem forbli sånn? 87

88 Hvem er de? Alt er galt Gods Child, Paul Gauguin ( ) forbli sånn? 88

89 Hvor kommer du fra? Alle har en barndom. Alle kommer fra noe forbli sånn? 89

90 Barnevern og resultater: Hvordan lykkes? Oppfølging av 85 unge i 10 år 50% lever et tilnærmet normalt, kriminalitetsfritt liv 50% livet preget av kriminalitet og rus 11 er døde Alle er fattige Ingeborg Marie Helgeland (HiO) forbli sånn? 90

91 Sverige Sluten Ungdomsvård, 1999, barnevern 3 dobbling av antall tilfeller der barn idømmes sluten ungdomsvård Soningstiden økt fra 5 til 10mndr forbli sånn? 91

92 Ekspedisjonsjef Marianne Vollan: Kostnader, Kostnadene!!!!! 8000 vs til forbli sånn? 92

93 Sosio-økonomisk, Kost/Nytte 142 barn med atferdsforstyrrelser fulgt fra 10 til 28 års alder: Kostet samfunnet 10 ganger mer enn barn uten atferdsproblemer For barn med lettere adferdsproblemer var kostnaden 3 ganger høyere Stephen Scott et al, forbli sånn? 93

94 Kostnad Marginaliserte unge / utenforskap, livstidskostnader fram til 65 år: moderat marginalisert liv, ikke versting liv, kostnader en enkel person = 12 millioner svenske kroner Nilsson & Wadeskog, forbli sånn? 94

95 Investerings tips? Til sammenligning utgjør samfunnskostnadene for relativt kostnadsintensive forebyggingstiltak kun en liten brøkdel av dette. Det er nok at lyckas till 1.5% før att projektet ska vara samhallsekonomisk lønsamt. (Nilsson & Wadeskog, 2008) forbli sånn? 95

96 Hvor kriminell er unge? Årlig er det kun 5 prosent av unge i alderen 15 til 17 år som siktes for lovbrudd. Altså er det en liten andel unge som begår straffbare handlinger. Blant de barn og unge blir de færreste møtt med strenge straffereaksjoner. Forelegg og forenklet forelegg er den reaksjonen nær 8 av 10 unge lovbrytere mellom 15 og 18 år møtes med forbli sånn? 96

97 Fengsel er ekstrem-unntaket Fengselsstraff er antatt å ha særlige negative virkninger for de aller yngste: Stigmatisering Forsterkning av en negativ identitetsutvikling Tap av sosiale ferdigheter Tap av nettverk og nære relasjoner Bare unntaksvis kan det forsvares å fengsle unge under 18 år forbli sånn? 97

98 Antall VG 19. juni 2006 Vanligvis mellom to og ti personer under 18 år i fengsel. De fleste innsettelser av unge under 18 år er korte varetektsopphold (80%). Til tider stort innslag av utenlandske statsborgere. Straffegjennomføringsloven er en god ramme rundt denne ekstremgruppens endringsprosess forbli sånn? 98

99 Ekspert konsulent Hvor mye får jeg dersom jeg slår deg rett ned og rømmer? forbli sånn? 99

100 Vårt utganngspunkt: De er sånn. Hvordan blitt sånn? Forskning i fengsel Født, Traume, Tilknytting utvikler Personlighet? forbli sånn? 100

101 ACE-studies forbli sånn? 101

102 Samarbeid Traumegruppen og Operativ gruppen, UiB Winje, Hansen, Arefjord, Dovran, Dalsbø, og I forbli sånn? 102

103 Bergen Prison 195 inmates in High Security Outside the wall: two open facilities: 32 inmates, 31 inmates, Osterøy, Total: 295 Crime categories: Murder 10%, Sexual offences: 16%, Violence 12%, Drug related: 30%, Theft / Robbery: 22%, Fraud: 3% forbli sånn? 103

104 Bjørgvin Prison Open facility - Low security Total: 90 Bjørgvin prison: Violence 35%, Sexual offences: 10%, Drug related: 17%, Theft/robbery: 9%, Fraud: 14% forbli sånn? 104

105 Bakgrunn, Husk Anett og Elisabeth`s symposium tilknytningsforstyrrelser Tilknyttings teori hos barn Bowlby - Ainsworth s Strange situation og tilknyttings stiler: Unnvikende engstelig, Ambivalent engstelig og Trygg tilknytting Main and Solomon (1990) Legger til en fjerde tilknyttingsstil: Disorganisert tilknytingsstil. Som knyttes opp til traumeopplevelser forbli sånn? 105

106 Individuelle forskjeller i tilknyttingsstil forårsaket av variasjon i disse to dimensjonene: Avoidance: Uncomfortable with intimacy Established through repeated experiences with rejection when contact Associated with physical abuse during childhood Risk factor for later antisocial behaviour Anxious Reflects a concern for being rejected by others Associated with aggression against partner Risk factor for violence in close relationship forbli sånn? 106

107 To dimensjoner ligger til grunn for de fire kategoriene: High Avoidance AVOIDANT/DISMISSING Dismissing of intimacy Counter-dependent Low Anxiety DISORGANIZED/FEARFUL Fearful of intimacy Socially avoidant High Anxiety SECURE Comfortable with intimacy and autonomy RESISTANT/PREOCCUPIED Preoccupied with relationships Low Avoidance forbli sånn? 107

108 Metode Instrumenter: - CTQ-SF (Childhood Trauma Questionnaire-Short Form) Type barnetruame - IES-R (Impact of Event Scale- Revised) Symptomtrykk og reaksjonsform - Experiences in Close Relationships (ECR; Brennan, Clark and Shaver, 1998) Tilknyttingsstil hos voksne - Self-report psychopathy (SRP III) PCL-R, Self-Report of psychopathy-iii (SRP-III, Pardini & Phillips, 2010) Interpersonlig Manipullering (IPM), Manglende Empati (CA), Impulsiv Livsstil (ELS), Kriminelle Tendenser, Antisosial Adferd (CT) Disse fire facettene til Robert Hare vil vi kunne finnes igjen i Kernbergs beskrivelse av patologisk narcissisme Se Caroline Logan forbli sånn? 108

109 Vanskelig barndom Mishandling/Barnetraumer, eksempler: Fysisk misbruk/mishandling: Slått hardt, legetilsyn. Slått hardt, synlig sår. Slått med hard gjenstand. Fysisk misbrukt. Slått kraftig, blåfarge, hovent Følelsesmessig misbruk: Negativ kallenavn av nær familie, Foreldre uttaler ønsket ikke født. Familien sa sårende ting. Opplevde seg hatet av familien. Følelsesmessig misbruk, Seksuelt misbruk: Seksuell berøring, Straffet om ikke utførte seksuelle tjenester. Tvunget utføre seksuelle handlinger. Misbrukt seksuelt. Fysisk forsømmelse: Ikke nok mat. Fikk ikke omsorg, Foreldre ruset. Skitne klær. Fremstilt lege pga dette. Emosjonelt forsømt: Opplevde seg aldri være ælsket. Familien fjern. Familien ingen støtte. Familien ikke opplevd som støttende forbli sånn? 109

110 Results Childhood trauma: types and levels among prisoners CTQ forbli sånn? 110

111 Numbers of CT in prison sample forbli sånn? 111

112 Probable PTSD among inmates in Bergen/Bjørgvin Prison (N=109) forbli sånn? 112

113 Types of ChildhoodTrauma vs Attachment styles forbli sånn? 113

114 Impact of Event Scale-R and Attachment Styles forbli sånn? 114

115 Attachment styles and psychopathy * * * * * * forbli sånn? 115

116 Kort fortalt: Det synes å være sammenheng mellom barnetraumer og alvorlig personlighetsforstyrrelse hos innsatte, gir viktig perspektiv til kriminaliet og soningsforløp PTSD: 35% antas fylle kriteriene for diagnosen Ingen barnetraumer: 17% 20-37% Opplevd moderat til alvorlig grad av barne traumer Emosjonell forsømmelse mest fremtredene (37%) av alle barne traumene Nesten halvparten (47%) rapporterte på tre eller flere typer barnetraumer 20% Seksuelt misbruk (høy/moderat grad) overraskende høyt Innsatte med frykt tilknytingsstil og med unnvikende tilknyttingsstil skåret høyt på alle 5 traumekategoriene hos barn Frykt tilknyttingsstil skårer høyt på alle psykopati facettene forbli sånn? 116

117 Grunn til behandlingsoptimisme i fengsel Særlig hos ungdommer, hjernen er ung, er i endring : stort potensiale for endring Oppfølging i frihet/ i samfunnstraff/ i EK / etter løslatelse er effektiv mht reduksjon av tilbakefall uansett grad av personlighetsforstyrrelse og dårlig psykisk fungering. Dette kan tyde på at en må forlate den tradisjonelle behandlingsmodellen og se på problemene som en mer alvorlig, varig tilstand som krever rehabilitering, behandling, oppfølging og kontrolltiltak for å redusere risiko for ny alvorlig kriminalitet over tid. Behandling må ikke utsettes til etter soning. Ingen motsetning mellom soning og behandling. Motivasjon er viktig del av behandling. Motivasjon er behandling. BEHANDLING ER IKKE EN KOSTNAD MEN EN GOD INVESTERING forbli sånn? 117

118 R-N-R outpatient model - chain of events An adolescent is entering the system Assessment (SAVRY, IQ etc) Treatment plan Interventions adjusted to individual characteristics Individual Focus on risk factors for criminal behavior work with high risk cases Targeting dynamic risk factors strengthen protective factors build on positive aspects School/ Work Practice skills in all areas of life Case manager/ Coordinator Various experts can be consulted Interventions Peers Family A 30% reduction of recidivism is possible among high-risk cases Authorities/ services Treatment providers School, social services, police, job centre, psychiatric services, housing service, leisure activity providers forbli sånn? 118

119 15 årings opplevelse av Ungdomsenheten Aftenposten 2. oktober 2010 Hva tenker du om fremtiden? At den ikke er over. Jeg vil bli snekker. Nå: Snekker linjen videregående, på vei til egen hybel, brudd med kriminelle miljø forbli sånn? 119

Fisk i Kriminalomsorg

Fisk i Kriminalomsorg Fisk i Kriminalomsorg Dr.psychol Anita Lill Hansen Kompetansesenter for Sikkerhet-, Fengselog Rettspsykiatri Sandviken & Leif Waage Assisterende regiondirektør region vest 1 Den beste straffegjennomføring

Detaljer

Personlighetspsykiatrikonferansen. Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser

Personlighetspsykiatrikonferansen. Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser Personlighetspsykiatrikonferansen 2012: Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser Overlege Øyvind Urnes Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, NAPP www.personlighetspsykiatri.no

Detaljer

Personer med antisosial personlighetsforstyrrelse i norske fengsler

Personer med antisosial personlighetsforstyrrelse i norske fengsler Personer med antisosial personlighetsforstyrrelse i norske fengsler Randi Rosenqvist randi.rosenqvist@kriminalomorg.no Rosenqvist, 6.des 2013 1 Fengsel er ikke psykisk helsevern! Likevel: Ca 4000 senger

Detaljer

Tore Rokkan -pedagog fra Universitetet i Oslo -rådgiver ved Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS

Tore Rokkan -pedagog fra Universitetet i Oslo -rådgiver ved Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Tore Rokkan -pedagog fra Universitetet i Oslo -rådgiver ved Kriminalomsorgens Hva jeg skal si: kort om straff og kort om tvang litt om hvem vi snakker om noe om hva vi vet om effekten av endringsarbeid

Detaljer

SPED utsatt eksamen vår 2016

SPED utsatt eksamen vår 2016 - utsatt eksamen vår 2016 BOKMÅL Velg en (1) av to (2) oppgaver. Oppgave 1 Gjør rede for teorier om utvikling av atferdsproblemer og drøft aktuelle tiltak for å forebygge alvorlige atferdsproblemer i barnehage/skole.

Detaljer

Hovedpoenger i boka: Vi har ikke tatt inn over oss hvor stort problem dette er og hvor hjelpeløse barn er.

Hovedpoenger i boka: Vi har ikke tatt inn over oss hvor stort problem dette er og hvor hjelpeløse barn er. Hovedpoenger i boka: Vi har ikke tatt inn over oss hvor stort problem dette er og hvor hjelpeløse barn er. Systemer lagd av voksne, for voksne, som snakker med voksne. Vi lever i en tabukultur. Vi tror

Detaljer

Mindreårige i fengsel. Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten. Per Omdal, leder Kari Øverland, psykolog

Mindreårige i fengsel. Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten. Per Omdal, leder Kari Øverland, psykolog Mindreårige i fengsel Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten Per Omdal, leder Kari Øverland, psykolog Det grunnleggende FNs Barnekonvensjon Artikkel 3 nummer 1: Ved alle handlinger som berører barn, enten de

Detaljer

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge Sjumilsstegkonferansen 2015 Psykolog Dagfinn Sørensen Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress - Nord Rus- og psykisk helseklinikk

Detaljer

Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten. Juni 2013

Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten. Juni 2013 Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten Juni 2013 Lokal organisering Ungdomsenheten Tverretatlig team Basispersonale Psykolog Barnevernfaglig rådgiver Opplæringsrådgiver Fengselsbetjenter/ Miljøterapeuter Det

Detaljer

INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Universitetet i Oslo

INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Bokmål Hjemmeeksamen vår 2015 Velg en (1) av to (2) oppgaver. 1 Gjør rede for diagnosen hyperkinetisk forstyrrelse og for hvordan diagnosen/vanskene utgjør en utviklingsmessig

Detaljer

FORELESNING 5 LIVSLØP

FORELESNING 5 LIVSLØP FORELESNING 5 LIVSLØP Løvetannenga Resiliens finnes i den store individuelle variasjonen man ser blant barns reaksjoner på alle slags alvorlig former for stress, risiko og påkjenninger. Hvordan går det

Detaljer

Trenger vi en ny rettspsykiatri?

Trenger vi en ny rettspsykiatri? Trenger vi en ny rettspsykiatri? Randi Rosenqvist Oslo universitetssykehus og Ila fengsel 1 Vi har diskutert rettspsykiatri siden * Kriminalloven av 1842 Straffeloven av 1902 tidenes morgen Endringer i

Detaljer

Hovedpoenger i boka: Vi har ikke tatt inn over oss hvor stort problem dette er og hvor hjelpeløse barn er.

Hovedpoenger i boka: Vi har ikke tatt inn over oss hvor stort problem dette er og hvor hjelpeløse barn er. Hovedpoenger i boka: Vi har ikke tatt inn over oss hvor stort problem dette er og hvor hjelpeløse barn er. Systemer lagd av voksne, for voksne, som snakker med voksne. Vi lever i en tabukultur. Vi tror

Detaljer

Verdier, kunnskap og erfaringer ut i MENNESKEMØTER

Verdier, kunnskap og erfaringer ut i MENNESKEMØTER Verdier, kunnskap og erfaringer ut i MENNESKEMØTER Eva Dønnestad & Anders Dovran 26.09.17 MenneskeMøteAkademiet Deleoppdrag: Et godt menneskemøte Gå sammen to og to og dele tanker om: Et godt menneskemøte

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014 Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Oppdraget mitt: Rus i familien Dialog med barn/unge som pårørende

Detaljer

Vold mot barn og unge med funksjonsnedsettelser

Vold mot barn og unge med funksjonsnedsettelser Vold mot barn og unge med funksjonsnedsettelser Tonje Gundersen Seksjon for forskning om Familie, barndom og barnevern Relasjonell og kontekstuell definisjon av funksjonshemning Funksjonsnedsettelse referer

Detaljer

Handler det bare om skolen. Barn og unges psykiske helse. Edvin Bru. Læringsmiljøsenteret.no

Handler det bare om skolen. Barn og unges psykiske helse. Edvin Bru. Læringsmiljøsenteret.no Handler det bare om skolen. Barn og unges psykiske helse Edvin Bru Læringsmiljøsenteret.no Forekomst av psykiske helseplager 10-15 % av barn og unge har et problematisk nivå av symptomer på angst og/eller

Detaljer

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv).

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv). Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Oslo 6.3.15 Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat

Detaljer

RUSUTLØSTE PSYKOSER. og litt om tvang... P r o f e s s o r o f P s y c h i a t r y UiB & SUS

RUSUTLØSTE PSYKOSER. og litt om tvang... P r o f e s s o r o f P s y c h i a t r y UiB & SUS RUSUTLØSTE PSYKOSER og litt om tvang... TK Larsen MD, PhD P r o f e s s o r o f P s y c h i a t r y UiB & SUS H e a d o f t h e R e g i o n a l C e n t r e f o r C l i n i c a l R e s e a r c h i n P s

Detaljer

Forskning om utdanning av innsatte i Norden Særlig fokus på Danmark

Forskning om utdanning av innsatte i Norden Særlig fokus på Danmark Forskning om utdanning av innsatte i Norden Særlig fokus på Danmark Terje Manger* Institutt for samfunnspsykologi Det psykologiske fakultet Universitetet i Bergen Konferanse Utdannelse af indsatte i Kriminalforsorgen

Detaljer

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017 Forskerroller Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus Stipendiatsamling 17 mars 2017 Plan for presentasjonen Bakgrunnen for min rolle som forsker Ulike forskerroller

Detaljer

Unge som begår overgrep

Unge som begår overgrep Unge som begår overgrep Fagkonferansen 2014 Hell 12.11.14 Begår barn og unge seksuelle overgrep? Hvem, hvor mange er det i så fall snakk om? Hvor er disse barna og ungdommene? Hvorfor begår de overgrep?

Detaljer

Personlighetspsykiatrikonferansen. Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser

Personlighetspsykiatrikonferansen. Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser Personlighetspsykiatrikonferansen 2012: Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser Overlege Øyvind Urnes Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, NAPP www.personlighetspsykiatri.no

Detaljer

ITM/ FIT Kompetansesamarbeid mellom kommuner og Bufetat

ITM/ FIT Kompetansesamarbeid mellom kommuner og Bufetat ITM/ FIT Kompetansesamarbeid mellom kommuner og Bufetat i THE INTEGRATED TREATMENT MODEL (ITM) Integrert behandlings modell En overordnet modell Institusjon Nærmiljø Historien bak ITM Utviklet ved Washington

Detaljer

Hvordan tror du jeg har hatt det?

Hvordan tror du jeg har hatt det? Hvordan tror du jeg har hatt det? Om å tolke fosterbarns reaksjoner på samvær med foreldre Arnt Ove Engelien Psykologspesialist Trygg base AS Formålene ved samvær Samvær kan virke utviklingsfremmende hvis

Detaljer

Hvordan samtale om ROP- lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel? Tor Sæther. KoRus- Midt

Hvordan samtale om ROP- lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel? Tor Sæther. KoRus- Midt Hvordan samtale om ROP- lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel? Tor Sæther. KoRus- Midt Kartlegging Hvorfor skal vi kartlegge? Og hvorfor rus? Tema jeg skal snakke om Hva sier ROP-veilederen

Detaljer

Innsatte med utviklingshemming: Forekomst, utfordringer og tilrettelegging Inspirasjon og deling - 9 februar 2017

Innsatte med utviklingshemming: Forekomst, utfordringer og tilrettelegging Inspirasjon og deling - 9 februar 2017 Innsatte med utviklingshemming: Forekomst, utfordringer og tilrettelegging Inspirasjon og deling - 9 februar 2017 Erik Søndenaa Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Brøset,

Detaljer

Divorce and Young People: Norwegian Research Results

Divorce and Young People: Norwegian Research Results Divorce and Young People: Norwegian Research Results På konferansen Med livet som mønster mønster for livet 18. okt. 2012 Ingunn Størksen Senter for Atferdsforskning Tre tema i presentasjonen 1. Doktoravhandling

Detaljer

Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten 17. april 2013, FMHO Administrativ samling. Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten

Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten 17. april 2013, FMHO Administrativ samling. Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten 17. april 2013, FMHO Administrativ samling Forberedende utredninger St.meld. nr. 20 (2005-2006) om Alternative straffereaksjoner overfor unge lovbrytere St.meld. Nr. 37 (2007-2008) NOU 2008:15 Barn og

Detaljer

Psykologi anno 2010. Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim

Psykologi anno 2010. Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010 Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010, del II: læreplansmål Psykologi 2, del 1 og del 4: Beskrive ulike former

Detaljer

Personlighetforstyrrelse. Kronisk suicidalitet

Personlighetforstyrrelse. Kronisk suicidalitet Personlighetforstyrrelse Kronisk suicidalitet Psykisk helse i fengsel (Cramer, 2014) Et landsdekkende og representativt utvalg av innsatte i fengsler ble undersøkt i perioden 2011 2013. Personer i varetekt,

Detaljer

Kompetanse for omstilling

Kompetanse for omstilling Kompetanse for omstilling Mari Rege Professor i samfunnsøkonomi e-post: mari.rege@uis.no twitter: @marisrege Omstillingskompetanse tillit til at en kan lære nye ting og mestre nye oppgaver appetitt

Detaljer

Innsatt og utsatt hva gjøres, og hva bør gjøres for de mest sårbare i fengsel?

Innsatt og utsatt hva gjøres, og hva bør gjøres for de mest sårbare i fengsel? HELL- KONFERANSEN 2016 Innsatt og utsatt hva gjøres, og hva bør gjøres for de mest sårbare i fengsel? HVEM ER DE MEST SÅRBARE I FENGSEL? Innsatte med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer (ROP)

Detaljer

Hva er kjennetegner ungdom med høyt fravær? Hvordan hjelpe? Hva må til? Erfaringer fra to eksperter på området

Hva er kjennetegner ungdom med høyt fravær? Hvordan hjelpe? Hva må til? Erfaringer fra to eksperter på området Erfaringer med 15 års arbeid med skolefravær i Nord-Trøndelag - Konsekvenser for tidlig intervensjon Jørgen Berg Kim Røsvik Geir Olsen Jo Magne Ingul Miljøterapeut Psykologspesialist Agenda Hva er kjennetegner

Detaljer

Enkelte har visse rutiner forbundet med selvskadingen. De bruker samme formen hver gang, skader seg til bestemte steder eller tider på døgnet.

Enkelte har visse rutiner forbundet med selvskadingen. De bruker samme formen hver gang, skader seg til bestemte steder eller tider på døgnet. Selvskading Selvskading innebærer at en person påfører seg selv fysisk eller psykisk smerte for å endre en intens negativ tanke, følelse eller en vanskelig relasjon (Øverland 2006). Noen former for selvskading

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Kunnskapsoppdatering for Kontaktutvalget i Helse- og Omsorgsdepartementet 28.01-2013

Vold i nære relasjoner. Kunnskapsoppdatering for Kontaktutvalget i Helse- og Omsorgsdepartementet 28.01-2013 Vold i nære relasjoner Kunnskapsoppdatering for Kontaktutvalget i Helse- og Omsorgsdepartementet 28.01-2013 Utsatte Fra alle samfunnslag, men mest utbredt der det er lav utdannelse og lav inntekt Barn

Detaljer

Antall og andel barn med foreldre med psykiske lidelser/alkoholmis. (Fhi 2011)

Antall og andel barn med foreldre med psykiske lidelser/alkoholmis. (Fhi 2011) Antall og andel barn med foreldre med psykiske lidelser/alkoholmis. (Fhi 2011) Psykiske lidelser Alkoholmisbruk Totalt (overlapp) Diagnostiserbart 410 000 (37%) 90000 (8%) 450 000 (41%) Moderat til alvorlig

Detaljer

Barn utsatt for vold og overgrephvordan hjelper vi barna? Anne Lindboe, barneombud Skandinavisk Akuttmedisin 2013

Barn utsatt for vold og overgrephvordan hjelper vi barna? Anne Lindboe, barneombud Skandinavisk Akuttmedisin 2013 Barn utsatt for vold og overgrephvordan hjelper vi barna? Anne Lindboe, barneombud Skandinavisk Akuttmedisin 2013 FNs barnekonvensjon Vedtatt i 1989 Ratifisert av nesten alle land i verden Er norsk lov

Detaljer

Tre faser Vold Dr. Lenore Walker, 1985

Tre faser Vold Dr. Lenore Walker, 1985 Tre faser Vold Dr. Lenore Walker, 1985 Vitne = Utsatt Trygg tilknytning Trygg utforskning Trygg havn Skadevirkninger barn Kjernen i barnets tilknytningsforstyrrelse er opplevelsen av frykt uten løsninger

Detaljer

Ungdom og rusmisbruk. Nye modeller for forebygging og behandling?

Ungdom og rusmisbruk. Nye modeller for forebygging og behandling? Ungdom og rusmisbruk. Nye modeller for forebygging og behandling? Forelesning ved konferansen Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler. 10. November 2008. Fokus områder: Utstøtning Stigmatisering

Detaljer

Hesteassisterte aktiviteter for ungdom. - folkehelse i hestenæringen. Hilde Hauge Doktorgrad i folkehelsevitenskap

Hesteassisterte aktiviteter for ungdom. - folkehelse i hestenæringen. Hilde Hauge Doktorgrad i folkehelsevitenskap Hesteassisterte aktiviteter for ungdom - folkehelse i hestenæringen Hilde Hauge Doktorgrad i folkehelsevitenskap UNGDOM + HEST = MESTRING OG TRYGGHET? Deltakere 75 ungdommer (13-15 år) 65 jenter og 10

Detaljer

rus og psykiatri; årsaker og effekter

rus og psykiatri; årsaker og effekter rus og psykiatri; årsaker og effekter TK Larsen Pprofessor dr med UiB forskningsleder regionalt senter for klinisk psykoseforskning oversikt oversikt Hva er forholdet mellom rus og psykose? oversikt Hva

Detaljer

Født sånn OG blitt sånn: gener og miljø i barns utvikling

Født sånn OG blitt sånn: gener og miljø i barns utvikling Født sånn OG blitt sånn: gener og miljø i barns utvikling TTiT Tidlig Trygg i Trondheim Barn født i 2003/2004 Foreldre, lærere 1000 barn Identifiserer risiko og beskyttelsesfaktorer for utvikling av psykisk

Detaljer

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU FNS BARNEKONVENSJON Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv (artikkel 31). GENERELL KOMMENTAR

Detaljer

Forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse

Forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann Stortingets ombudsmann Forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Helga Fastrup Ervik, kontorsjef Kristina Baker Sole, seniorrådgiver

Detaljer

Mindfulness og tenåringer -triks for å få dem med

Mindfulness og tenåringer -triks for å få dem med Mindfulness og tenåringer -triks for å få dem med Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging Institutt for klinisk medisin Universitetet i Oslo Hva er mindfulness? Mindfulness skills: emphasizing

Detaljer

Barn og unge med bekymringsfull og skadelig seksuell atferd

Barn og unge med bekymringsfull og skadelig seksuell atferd Barn og unge med bekymringsfull og skadelig seksuell atferd Vold i nære relasjoner 07.12.16 Morten Lundgren og Marita Sandvik Begår barn seksuelle krenkelser? Forekomst ukjent i Norge, men fra andre land

Detaljer

Autismespektertilstander og personlighetsforstyrrelser

Autismespektertilstander og personlighetsforstyrrelser Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme Autismespektertilstander og personlighetsforstyrrelser Nasjonal autismekonferanse, Tønsberg 02.06.16 psykologspesialist Arvid N. Kildahl Bakgrunn Klinikk

Detaljer

Kriminalomsorg og Tilbakeføringsgaranti

Kriminalomsorg og Tilbakeføringsgaranti Kriminalomsorg og Tilbakeføringsgaranti Fra utsatt til ansatt APS konferanse Sarpsborg, 23.3.2010 Gerhard Ploeg Seniorrådgiver Justisdepartementet Organisering av kriminalomsorgen Sentralt nivå i Justisdepartementet

Detaljer

Innhold i forelesningen

Innhold i forelesningen Seksuelle overgrep begått av mennesker med utviklingshemming Områder for intervensjon behandling, forebygging og håndtering Marita Sandvik Storefjell 25.04.08 Sentral fagenhet for tvungen omsorg Jim Aage

Detaljer

Frihetsberøvelse av mindreårige: FNs barnekonvensjon

Frihetsberøvelse av mindreårige: FNs barnekonvensjon Kirsten Sandberg Frihetsberøvelse av mindreårige: FNs barnekonvensjon Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar 2013 Innledning FNs barnekomité er sterkt opptatt av barn i konflikt med loven, tar dette

Detaljer

Betjentrollen og straffegjennomføringsloven

Betjentrollen og straffegjennomføringsloven Betjentrollen og straffegjennomføringsloven Birgitte Langset Storvik, Bredtveit fengsel Straffegjennomføringsloven (strgjfl.) 16 gjelder for de straffer som kriminalomsorgen har ansvaret for, dvs. fengsel,

Detaljer

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til Vold STAVANGER Per Isdal - Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til vold

Detaljer

Tverrfaglig seminar, Trondheim, 10.03.13 Den vanskelige pasienten Grensesetting

Tverrfaglig seminar, Trondheim, 10.03.13 Den vanskelige pasienten Grensesetting Tverrfaglig seminar, Trondheim, 10.03.13 Den vanskelige pasienten Grensesetting v/psykologspesialist Nils E. Haugen PASIENT DEG PASIENT DEG ROLLE SITUASJON PASIENT DEG ROLLE SITUASJON Hva menes med vanskelig

Detaljer

ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE

ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL (ND) ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE KORTVERSJON Pilotprosjekt for bykommunene Bergen og Oslo med start 01.01.06 Dom på ND-program= Alternativ

Detaljer

Klar for å lære! 27. september Mari Rege Professor i samfunnsøkonomi. e-post:

Klar for å lære! 27. september Mari Rege Professor i samfunnsøkonomi. e-post: Klar for å lære! 27. september 2016 Mari Rege Professor i samfunnsøkonomi e-post: mari.rege@uis.no twitter: @marisrege Elevundersøkelsen 76 prosent rapporterer at de alltid har noen å være sammen med

Detaljer

Innhold. Forkortelser... 17

Innhold. Forkortelser... 17 Innhold Forkortelser... 17 Kapittel 1 Innledning... 19 1.1 Fra fengselslov til straffegjennomføringslov... 19 1.2 Straffegjennomføringens rettskilder... 21 1.2.1 Overordnede rettskilder... 22 1.2.2 Grunnleggende

Detaljer

Traumeforståelse Unge som forgriper seg seksuelt. BRIS 11.03 2015 Inger Lise Andersen

Traumeforståelse Unge som forgriper seg seksuelt. BRIS 11.03 2015 Inger Lise Andersen Traumeforståelse Unge som forgriper seg seksuelt BRIS 11.03 2015 Inger Lise Andersen Viktige bidrag på traumefeltet Flere felt virker sammen. Utviklingspsykologi og traumepsykologi forenes. Begge fremmer

Detaljer

Hva er vold? Om ulike typer vold, avdekking og hjelp til barn og unge. Inge Nordhaug RVTS Vest

Hva er vold? Om ulike typer vold, avdekking og hjelp til barn og unge. Inge Nordhaug RVTS Vest Hva er vold? Om ulike typer vold, avdekking og hjelp til barn og unge Inge Nordhaug RVTS Vest Definisjon av vold Vold en enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader,

Detaljer

Sorg hos barn og unge betydningen av et utviklingspsykologisk perspektiv

Sorg hos barn og unge betydningen av et utviklingspsykologisk perspektiv Sorg hos barn og unge betydningen av et utviklingspsykologisk perspektiv Leve med sorg LEVEs konferanse i Trondheim, 27. mai 2011 BUP, St. Olavs Hospital/Psykologisk institutt, NTNU Sorg og krise Sorg

Detaljer

Traumer: Forståelse og behandling RVTS konferanse: Trondheim 26. 27.oktober 2009

Traumer: Forståelse og behandling RVTS konferanse: Trondheim 26. 27.oktober 2009 Traumer: Forståelse og behandling RVTS konferanse: Trondheim 26. 27.oktober 2009 En multimodal og integrativ behandling med vekt på identitetsbygging gjennom en narrativ tilnærming. Brukermedvirkning Initiert

Detaljer

Utredning. http://www.ptsd.va.gov/professional/assessment/ overview/faq-ptsd-professionals.asp

Utredning. http://www.ptsd.va.gov/professional/assessment/ overview/faq-ptsd-professionals.asp Traumer Utredning Utredning http://www.ptsd.va.gov/professional/assessment/ overview/faq-ptsd-professionals.asp -PTSD har en komorbid tilstand knyttet til seg oftere enn den ikke har det,- utred derfor

Detaljer

Barns rett til psykisk helse Barnekomitéens syn på art. 24

Barns rett til psykisk helse Barnekomitéens syn på art. 24 Barnrättsdagarna 2014 Barns rett til psykisk helse Barnekomitéens syn på art. 24 Kirsten Sandberg, leder av FNs barnekomité 0 Utgangspunkter Barns rett til liv og utvikling, art. 6 Barns rett til helse,

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Revidert april 2013 Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke om og ved avdekking

Detaljer

Personlighet og aldring

Personlighet og aldring Personlighet og aldring Ved en ikke-psykiater Geir Rørbakken Grimstad april 2017 Personlighet Hvordan vi tenker, handler og føler over tid Normal variasjon mellom mennesker Personlighetstrekk 1. Ekstroversjon

Detaljer

Mobbingens psykologi

Mobbingens psykologi Mobbingens psykologi «Mobbing er fysisk eller psykisk vold, mot et offer, utført av en enkeltperson eller en gruppe. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og at episodene

Detaljer

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012 Ringsaker kommune 10. mai 2012 Landsforeningen for barnevernsbarn For sent For lite Faglige og politiske føringer Barneombudet Barne og likestillingsministeren Justisministeren Forskningsmiljøene Media

Detaljer

«Verden er farlig og jeg er ødelagt for alltid» Behandling av traumatiserte barn og unge

«Verden er farlig og jeg er ødelagt for alltid» Behandling av traumatiserte barn og unge Psykologiens Dag 2012 Psykologi - hjelper det? Hva virker, for hvem og på hvilken måte? «Verden er farlig og jeg er ødelagt for alltid» Behandling av traumatiserte barn og unge Tine K. Jensen Psykologisk

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning 1 Samarbeid mellom Internationella programkontoret, Sverige CIMO, Finland Senter for internasjonalisering av utdanning,

Detaljer

God omsorg for de yngste barna i barnehagen hva skal til?

God omsorg for de yngste barna i barnehagen hva skal til? God omsorg for de yngste barna i barnehagen hva skal til? May Britt Drugli Professor, RKBU Midt, NTNU Tromsø, 1. februar 2013 Barnehage og ettåringen Å begynne i barnehage innebærer Separasjon fra foreldre

Detaljer

Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer

Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer Konferanse innen boligsosialt arbeid for ansatte i kommuner i Akershus 20. mai 2014 Evelyn Dyb Norsk institutt for by- og regionforskning Disposisjon

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

STRAFF ELLER BEHANDLING? - ELLER JA TAKK, BEGGE DELER?

STRAFF ELLER BEHANDLING? - ELLER JA TAKK, BEGGE DELER? ELLER BEHANDLING? - ELLER JA TAKK, BEGGE DELER? v/ regiondirektør Ellinor Houm 1. Hvordan redusere rusmisbruket? 2. Hva gjør vi med dem som allerede ruser seg? 3. Hva gjør vi med dem som allerede ruser

Detaljer

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser. Roy Salomonsen 12.10.15

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser. Roy Salomonsen 12.10.15 1 Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser Roy Salomonsen 12.10.15 2 Hva menes med utfordrende atferd? Atferdsvansker kjennetegnes ved et gjentagende, og vedvarende mønster av dyssosial,

Detaljer

Depresjon hos barn og unge

Depresjon hos barn og unge Depresjon hos barn og unge Psykolog Jon Fauskanger Bjåstad Doctor of clinical psychology Hva er depresjon? Ê Depresjon er en emosjonell tilstand karakterisert av senket stemningsleie, mangel på energi

Detaljer

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hvordan få til den gode samtalen Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hva skal jeg snakke om: Gode strategier for en god samtale Hvordan snakke med foreldre om deres omsorg for barna / hvordan

Detaljer

«Å forvandle forventningsfulle elever til jublende musikere»

«Å forvandle forventningsfulle elever til jublende musikere» «Å forvandle forventningsfulle elever til jublende musikere» - om følelser (endelig!) og forholdet mellom følelser og læring (akademiske emosjoner), og å ta det vi allerede vet alvorlig, og sørge for at

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd

Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd Hvem er jeg? 22år med CF Oppvokst utenfor Bergen Overført fra barn til voksen som

Detaljer

Fagkonferansene Noen grunn til å feire?

Fagkonferansene Noen grunn til å feire? Fagkonferansene 2012 Noen grunn til å feire? Jan-Erik Sandlie Hell, 7. november, 2012 Justis- og beredskapsdepartementet Organisasjon nån Justisdepartementet (KSF) Regionskontorer (6) Fengsler og friomsorgskontorer

Detaljer

Denne uttalelsen kom fra en psykolog som

Denne uttalelsen kom fra en psykolog som fagartikkel Overgrep Therese Dahl er klinisk sosionom, bachelor of management og sertifisert coach. Hun har erfaring fra både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten og er nå prosjekt- og metodeutvikler

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet.

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Gerd Helene Irgens Psykiatrisk sykepleier Avdelingssjef gerd.helene.irgens@bergensklinikkene.no Når blir bruk av rusmidler et problem?

Detaljer

Livskvalitet. Psykolog & Ph.D stipendiat Eirin Winje

Livskvalitet. Psykolog & Ph.D stipendiat Eirin Winje Livskvalitet Psykolog & Ph.D stipendiat Eirin Winje Hva er livskvalitet? QOL is proposed as a multi-scale, multi-dimensional concept that contains interacting objective and subjective elements (Costanza

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

På kant med loven, men likevel barn

På kant med loven, men likevel barn På kant med loven, men likevel barn Seniorrådgiver Frøydis Heyerdahl Kråd- konferanse 24.okt 2013 Barneombudets hovedoppgave: følge med på om barns rettigheter og interesser ivaretas foreslå tiltak for

Detaljer

Et annerledes søskenliv? Uke Benedikte Breland Psykolog

Et annerledes søskenliv? Uke Benedikte Breland Psykolog Et annerledes søskenliv? Uke 12 2015 Benedikte Breland Psykolog Agenda Hva vi vet om søsken Hvordan ivareta søsken 72 % NORMAL KRISTIN GRUE https://vimeo.com/61089163 Forskere om søsken Går det bra med!

Detaljer

Bergen - Norge. Odontologisk smärta. Procedursmärta. rta. Universitetet i Bergen Det odontologiske fakultet. Magne Raadal, Professor, Dr.odont.

Bergen - Norge. Odontologisk smärta. Procedursmärta. rta. Universitetet i Bergen Det odontologiske fakultet. Magne Raadal, Professor, Dr.odont. Bergen - Norge Odontologisk smärta Procedursmärta rta Universitetet i Bergen Det odontologiske fakultet Magne Raadal, Professor, Dr.odont. Terminologi Vegring (Behavior management problems,bmp) = Vegring

Detaljer

FLYMEDISINSK ETTERUTDANNELSESKURS Torsdag 20 og fredag 21 april 2017 Thon Hotell Opera

FLYMEDISINSK ETTERUTDANNELSESKURS Torsdag 20 og fredag 21 april 2017 Thon Hotell Opera FLYMEDISINSK ETTERUTDANNELSESKURS Torsdag 20 og fredag 21 april 2017 Thon Hotell Opera Asle E. Enger Medisinskfaglig rådgiver Spes. Rus- og avhengighetsmedisin ARA, OUS Diagnostisering av alkoholproblemer

Detaljer

Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt. Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund

Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt. Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund Framgangsmåte HVORDAN NÅR HASTEGRAD 3 Veien til spesialisthelsetjenesten Akutt innleggelse Traume eller mistenkt

Detaljer

«Når relasjoner brister»

«Når relasjoner brister» «Når relasjoner brister» 4. Nordiske miljøterapikonferansen om spiseforstyrrelser 21.-22. april -16 Øyvind Rø Forskningsleder, professor Regional Avdeling for Spiseforstyrrelser Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom?

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? RÅDGIVERFORUM BERGEN 28.10. 2008 Einar Heiervang, dr.med. Forsker I RBUP Vest Aller først hvorfor? Mange strever, men får ikke hjelp Hindre at de faller helt

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

Den alternative modellen for personlighetsforstyrrelser i DSM-5

Den alternative modellen for personlighetsforstyrrelser i DSM-5 Den alternative modellen for personlighetsforstyrrelser i DSM-5 Psykiatriveka 2017 Benjamin Hummelen Seksjon for behandlingsforskning, Avdeling for forskning og utvikling Forskergruppe personlighetspsykiatri

Detaljer

Eldrerådskonferansen 2011. Vold i nære relasjoner. Ruth Elisabeth B. Holien Psykolog, Alderspsykiatrisk Seksjon Psykiatrisk Klinikk, Sykehuset Namsos

Eldrerådskonferansen 2011. Vold i nære relasjoner. Ruth Elisabeth B. Holien Psykolog, Alderspsykiatrisk Seksjon Psykiatrisk Klinikk, Sykehuset Namsos Eldrerådskonferansen 2011 Vold i nære relasjoner Ruth Elisabeth B. Holien Psykolog, Alderspsykiatrisk Seksjon Psykiatrisk Klinikk, Sykehuset Namsos Overskrifter i media Banket opp på sykehjemmet En 86

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Foto: Inger Bolstad Innholdsfortegnelse Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke

Detaljer

Utviklingshemming og psykisk helse

Utviklingshemming og psykisk helse Utviklingshemming og psykisk helse Psykologspesialist Jarle Eknes Stiftelsen SOR Utviklingshemming og psykisk helse Jarle Eknes (red.) Universitetsforlaget 520 sider kr 398,- www.habil.net Innledning &

Detaljer