Det Interaktive fengsel Fengselet som behandlingsarena

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det Interaktive fengsel Fengselet som behandlingsarena"

Transkript

1 Det Interaktive fengsel Fengselet som behandlingsarena Født sånn, blitt sånn, er sånn, forblir sånn? Leif Waage assisterende regiondirektør Kriminalomsorgen Region vest Kompetansesenter for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri, Haukeland universitetssykehus forbli sånn? 1

2 Minister møte, strafferettskonferansen, formøte forbli sånn? 2

3 Minister og forsker-formøte forbli sånn? 3

4 Noen referanser Waage, L. og Nøttestad, J.M. (2000). Det interaktive fengsel. Om organisering av fengsel som behandlingsarena. I S.Mossige (Red.) Personer som begår seksuelle overgrep mot barn. Forståelse, behandling og straff ( ). Nordisk Ministerråd Hansen, A. L., Johnsen, B. H., Hart, S. D., Waage, L. & Thayer, J. F (2008). Psychopathy and Recognition of Facial Expressions of Emotion. Journal of Personality Disorders, 22, Fasmer, O. B., Stokkelans, L., Hansen, A. L., & Waage, L. (2008). Psykiske lidelser hos innsatte henvist til utredning av mulig ADHD. Rapport Sosial- og helse direktoratet. Hansen, A.L., Waage,L., Eid, J., Johnsen, B.H., Hart, S. (2011). The relationship beetween attachment, personality and antisocial tendencies in a prison sample: A pilot study. Scandinavian Journal of Psychology 52, Et samarbeid mellom: Kriminalomsorgen, Region Vest Kompetansesenter for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri, Haukeland universitetssykehus Psykologisk fakultet, UiB : ved forskningsgruppene i Operativpsykologi og Traumepsykologi forbli sånn? 4

5 Den beste straffegjennomføring skjer gjennom målrettet samhandling basert på bruk av dokumenterte metoder og engasjerte og kompetente medarbeidere forbli sånn? 5

6 Straffegjennomføringsloven 3. Innhold Gjennomføringen av reaksjonen skal være sikkerhetsmessig forsvarlig. Innholdet skal bygge på de tiltak kriminalomsorgen har til rådighet for å fremme domfeltes tilpasning til samfunnet. Kriminalomsorgen skal legge forholdene til rette for at domfelte skal kunne gjøre en egen innsats for å motvirke nye straffbare handlinger. Ved gjennomføringen av fengselsstraff, forvaring og strafferettslige særreaksjoner skal det så vidt mulig skje en gradvis overgang fra fengsel til full frihet og gis tilbud om deltagelse i fritidsaktiviteter forbli sånn? 6

7 Vårt produkt: samfunnstrygghet forbli sånn? 7

8 Hvor er vi? Hjelpetekst for aktive lunchdeltakere Tiltak til rådighet? Legge forholdene til rette? Tro på straff/behandling? Norsk tradisjon. Ideologi Ytre rammer, arkitektur og sosiale design forbli sånn? 8

9 Tiltredelseserklæring fra regjeringen Stoltenberg II 19. oktober 2005 Soria Moria Trygghet i samfunnet er blant de mest grunnleggende fellesoppgaver. Derfor vil vi ha en mer aktiv kamp mot kriminalitet. Vi ønsker å forebygge bedre, oppklare mer, reagere raskere og rehabilitere bedre. Regjeringen vil innføre en tilbakeføringsgaranti for tett oppfølging ved løslatelse fra fengsel. Vi vil gi ofre for vold og kriminalitet et bedre tilbud, samtidig som vi utvikler voldsforebyggende tiltak forbli sånn? 9

10 Norsk Tradisjon Norsk tradisjon: Kriminalitet er en funksjon av samfunnet. Relativt lite fokus på individet: ferdigheter, funksjon i forhold til tenking følelser og adferd. Dersom samfunnet er avgjørende faktor, hvorfor satse på kriminalomsorg? forbli sånn? 10

11 Tradisjonell tilnærming We find that all of us, as a society, are to blame, but only the defendant is guilty forbli sånn? 11

12 Etisk investering? Høy intensiv samhandling for positiv endring? forbli sånn? 12

13 Eiendomsinvestering? forbli sånn? 13

14 forbli sånn? 14

15 forbli sånn? 15

16 forbli sånn? 16

17 forbli sånn? 17

18 forbli sånn? 18

19 forbli sånn? 19

20 Besøksleilighet Arkitektur i ekstreme situasjoner forbli sånn? 20

21 Fengsel, negativ kontekst for positiv endring? Kritikk: Store, umenneskelige institusjoner Kamp om kontroll av sjelsliv. Fengsel og straff umulig å knytte til positiv endring. Fengselet skaper kriminelle. Goffman (1961/1973) og Foucault (1975 / 1995). I Norge: Aubert (1964), og Mathiesen, Christie (Østensen, 1970). Mestringsstrategiene som utløser høy risiko for kriminalitet og tilbakefall etableres tidlig. Lenge før personen innsettes i fengsel. I alle fall for mer enn 60% av innsatte. (Zamble & Porporino, 1988) forbli sånn? 21

22 Bekjempelse av kriminalitet, en kamp for verdier I bekjempelse av kriminalitet er ikke alle midler hellige. Verdiene vi kjemper for må gjenspeiles I metodene. Vår viktigste allierte er den domfelte Vi tror at alle kan forandre adferd forbli sånn? 22

23 Utenfor fengsel, Paradis I samfunnet er våre domfelte møtt med høye krav til motivasjon, evne til selvregulering, normal livsførsel, være uavhengige av støttesystemer og å mestre dagliglivet. For å mestre livet må du: Komme deg opp om morgenen og gå på skolen Være fri for rus og edru når du går til psykologen, legen, sykepleieren eller sosialarbeideren Være presis på jobb Unngå pusheren Unngå kriminelle venner Betale regningene» Forstyrrelser, forstyrrelser, for mange fallgruber forbli sånn? 23

24 Fengselet > Fordelene: Murenes skjønnhet: Det muliggjør sosialkontroll. Ytre og indre kontroll. Det gir struktur til livet. Det gir stabile omgivelser og en anledning til å skape tette relasjoner mellom persoanalet og domfelte. Tid: sitte tiden eller bruke den på en strukturert måte. En barmhjertig institusjon: De fleste er velkomne. Få avvises... Den innsatte får, bolig, mat, trening, utdannelse, behandling, sosial kontakt, oppmerksomhet forbli sånn? 24

25 Hvor er vi? Hjelpetekst for aktive lunchdeltakere Være i Tiden? Visjonen: Det Interaktive Fengsel Samarbeidet: JD.,Hdir,UiB? Utvikling av Universitetsfengsel forbli sånn? 25

26 Endrings fokus, 4 elementer Fengselet er en av de viktigste samfunnsinstitusjoner. Derfor må fengselet som institusjon være i endring, være i tiden og oppdateres basert på gjeldene kunnskapsnivå/forskning. Endring av en organisasjon fokus på: 1. Teknologi: metoder, teknisk utstyr, teori, IKT e.l. 2. Personal: rekrutering, karriere utvikling, rekruttering,kompetanse, ferdigheter.. 3. Oppgaver: påvirkning, omsorg, vakthold, ernæring, veiledning i juss og sosiale rettigheter, kontakt pårørende, arbeidstrening-jobbsøking osv. 4. Struktur: Nye ledelseshierarki, nye yrkesgrupper, nye kommunikasjonslinjer, nye samarbeidsparter, ny arkitektur forbli sånn? 26

27 Virker dette? forbli sånn? 27

28 Jeg håper dette er godt for noe en av sjeriffens gjester forbli sånn? 28

29 Soning? Investering i læringskurven It s interesting It s interesting - with - each each conviction conviction I learn a little I learn more a little more about myself. myself forbli sånn? 29

30 Fengsel: 20% Tilbakefalls statistikk Tilbakefall er veldig menneskelig : Tidligere justisminister Knut Storberget. Friomsorg: 21% To års oppfølging etter løslatelse Retur En nordisk undersøgelse af recidiv blandt klienter i kriminalforsorgen Hans Monrad Graunbøl Bo Kielstrup Marja-Liisa Muiluvuori Sasu Tyni Erlendur Sigurður Baldursson Hafdís Guðmundsdóttir Ragnar Kristoffersen Lars Krantz Karin Lindstén, 2010 «Bare 20 prosent tilbakefall», heter det om norsk kriminalomsorg. Ganske meningsløst å bruke det tallet, sier en av forskerne bak rapporten forbli sånn? 30

31 Tilbakefall fengsler I region vest for de domfelte som løslatt I 2002 målt I 2006, 2007, 2009 og 2010 Jo lengre tid gått jo flere registreres gjeninnsatt Løslatt fra 4 år 5 år 7 år 8 år etter Bergen 41%, 70%, 72%, 74% Bergen, åpen 12%, 44%, 44%, 52% Vik 29%, 52%, 63%, 63% Ålesund 19%, 61%, 67%, 67% Molde/Hustad 42%, 63%, 63%, 63% Samlet tilbakefall 4 år etter løslatelse: 32%, 5 år: 63%, 7 år: 67%, 8 år: 69% Lisbeth Monsen, forbli sånn? 31

32 Behovet for en moderne profil Attraktiv investering? In order to be amazing, it has to be possible. Bill Scanlon, forbli sånn? 32

33 Hvordan bli et investeringsobjekt? Vi må: Få positiv oppmerksomhet Ikke bare skandaler, tilkortkomming, moralsk panikk Få mediaoppmerksomhet. Dramatisk gode nyheter Være synlige i samfunnet Kriminalomsorgsentre, Universitet fengsel, Dele vår kompetanse med samfunnet, Tryggleiksentre, Lokalfengsel Samarbeide Ha en dokumentert effektiv og spesifikk teknologi forbli sånn? 33

34 Sociedad Investigación Averiguar si ayuda a combatir el crimen, informó hoy la agencia noruega ANB. La investigadora Anita Lill Hansen quiere descubrir si hay una conexión entre la cantidad de pescado rico en omega-3 que consumen las personas y problemas tales como controlar las acciones impulsivas, los arrebatos emocionales y la falta de concentración. Esos son rasgos corrientes entre los prisioneros en las cárceles noruegas, según indicó un investigador de la Universidad de Bergen. El proyecto está siendo planeado en cooperación con el centro nacional de investigación de alimentos marinos y las autoridades de la prisión noruega en el oeste del país. 'Muchos crímenes son cometidos por impulsos', señaló a ANB Leif Waage, portavoz de los servicios de prisiones. 'Si las grasas que se encuentran en el pescado tienen un efecto positivo en el control de los impulsos, esperamos que podría derivar en una reducción del crimen', explicó. Pescado para combatir el crimen? Una investigadora noruega ha comenzado a suministrar a un grupo de presos una dieta rica en pescado que contenga una alta concentración del ácido omega-3, para Waage agregó que, dependiendo del resultado del estudio, los prisioneros noruegos podrían encontrarse con un menú con mayor cantidad de pescado. Hansen subrayó que estudios anteriores establecen un vínculo entre el ritmo del latido del corazón y la capacidad de las personas para planear sus acciones, y el ácido omega-3 que se encuentra en las grasas del pescado es bueno para el corazón. 'Quiero saber si hay una conexión entre los niveles bajos de omega-3 y un problema en el comportamiento', señaló a ANB. 'El plan es tener dos grupos de prueba', entre los presos que se presten voluntariamente al estudio, indicó Hansen. A uno se le dará un complemento extra de omega-3 y al otro grupo no. Después estudiará las diferencias en el comportamiento. Terra Actualidad - Europa Press forbli sånn? 34

35 Vår visjon Fengslet er riktig arena for høy intensive endrings prosesser: Det er ikke et lager. Det er ikke en soningsmaskin Det stiller krav til personalets ferdigheter/kompetanse Det setter en norm for forholdet mellom antallet personell og domfelte forbli sånn? 35

36 Det interaktive fengsel, Waage,1999; Waage & Nøttestad, 2000 Ka i helsiken e de? Grunnleggende antagelser: Sosial interaksjon er fundamentet i utvikling av personlighet. Følgelig må den interaktive prosess være målorientert og styrt av sosiale design for å være effektiv. Endrings- og behandlingsprogram kan ikke stå alene. De må være integrerte i dagliglivet i fengselet forbli sånn? 36

37 Det interaktive fengsel 5 Fengselet må skape en læringsatmosfære for å utvikle alternativ tenking og mestringsstrategier. De fleste fengsler drives ikke etter denne filosofi forbli sånn? 37

38 Det interaktive fengsel2 1) Mennesker er sosiale og påvirkes sterkest i en sosial kontekst. Endring i måte å tenke på (rasionell and irrasjonell) fører til endring i adferd. 2) Å reflektere over egen tenking, er den beste måten å redusere tilbakefallsrisiko forbli sånn? 38

39 Kriminalomsorg: Utgift eller investering? Vanlig for etaten og politikerne å fokusere på kostnader. Ressursberg Små effekter på residiv, gir store besparelser for samfunnet (Welsh & Farrington, 2000) forbli sånn? 39

40 Nytteanalyse Kriminalitet og straff Ti grunner til ikke å bygge nye fengsler, Mathiesen,T(2006), Professor Kriminologisk institutt, UiO England og Wales initierte et fengselsbyggingsprogram og 32% økt fengsling fra 1992 til 1997 som ga 20% redusert kriminalitet. Hausken, K(2007), Professor i økonomi, UiS forbli sånn? 40

41 Kostnader Soningsdøgn: Ila fengsel: ca kr Bergen fengsel: ca kr Sikkerhetsavdeling, psykiatri:ca kr Barnevern ca. Kr forbli sånn? 41

42 Straffegjennomføringsloven 4. Forvaltningssamarbeid Kriminalomsorgen skal gjennom samarbeid med andre offentlige etater legge til rette for at domfelte og innsatte i varetekt får de tjenester som lovgivningen gir dem krav på. Samarbeidet skal bidra til en samordnet innsats for å dekke domfelte og innsattes behov og fremme deres tilpasning til samfunnet forbli sånn? 42

43 Ideen om samarbeid? Ikke slik, men om dette: Hvorledes skape et interaktivt fengsel? Hvordan styrke fengselet og friomsorg som endrinsgarena? Hvordan styrke samspill med det ordinære samfunn? forbli sånn? 43

44 Co-operating, yes! forbli sånn? 44

45 Blant annet: Dr. Anita Lill Hansen og Psykiatrisk divisjon og Kompetansesenter rettpsykiatri og UiB forbli sånn? 45

46 forbli sånn? 46 E F F E K T I V?

47 Effektive metoder? forbli sånn? 47

48 Programmer Samarbeid: Kriminalomsorgen og Kompetansesenteret Sandviken, Psykiatrisk Divisjon, Bergen HF og Helsedirektoratet Stress mestring* (18 timer), 2 betjenter, supervisjon av psykolog Ny-start /Tenketrening (72 t/50 t), 2 betjenter, supervisjon av psykolog RUS- Fra fengsel til kommune RIF (72+40t) 2 betjenter, 3 psykologer Rusmestringsenhet, betjenter, miljøterapeuter Volds program ( t) 1 betjent, 2 psykologer Sinne mestring *(16t) (se over) Seksualforbryterprogram (ca t) To betjenter, 3 psykologer (core, extended, rolling, oppfølging ute) ADHD utredning og behandling, 1 Psykolog 10 til 11 psykologer forbli sånn? 48

49 Major Criminogenic Factors Major Criminogenic Needs Pro-criminal Attitudes Antisocial Personality Traits Procriminal Associates Thoughts, values, and sentiments supportive of criminal behavior Low self-control Hostility Adventurous and Pleasure-seeking Disregard for Others / Callous forbli sånn? 49

50 Campbell/Cochrane review, 2008 Well-implemented cognitive-behavioural therapy halves the recidivism of criminal offenders Cognitive-behavioural therapy can prevent criminal offenders from continuing their criminal careers. However, some treatment programmes work better than others. A new Campbell review shows that a small number of factors make the difference. It is particularly important for the programmes to be stringently implemented, by well-trained providers. No significant differences were found in the effectiveness of the different types of programmes or brand names. Whether the treatment is implemented in prison or in the community has no influence on the outcome forbli sånn? 50

51 Effektive programmer i fengsel forbli sånn? 51

52 Ideen om: Bergen Universitet Fengsel Mange politiske strategidokumenter gir retningsliner for våre ledelsesbeslutninger og vår fremtidige utvikling: Vår praksis skal være evidensbasert Den skal være bygget på forskning og våre intervensjoner skal være veldokumenterte Målet er å redusere tilbakefall Målet er økt samfunnstrygghet St.prp. 1, 2001/02 - s.73, s.63) Straff som virker - mindre kriminalitet - tryggere samfunn (kriminalomsorgsmelding)st.meld. nr. 37 ( ), Innst. S. nr. 169 ( ) forbli sånn? 52

53 Universitetsfengsel Arena for: Forskning Utprøving Utdanning forbli sånn? 53

54 Bergen Universitetsfengsel Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Haukeland Universitetssjukehus Psykologisk fakultet Juridisk fakultet Filosofisk institutt Institutt for musikk Senter for sjømatforskning, Nifes Medisinsk fakultet Sosiologisk institutt Kunst Høgskolen i Bergen Mfl forbli sånn? 54

55 Det store spørsmålet: Hvem er de kriminelle? Hvordan ser de ut? forbli sånn? 55

56 Carolines Ekstrem psykopat forbli sånn? 56

57 Grunnleggende følelser, psykopatitest Frykt, trist, lykkelig, avsky, sint, overrasket, nøytral (Ekman and Friesen, 1976) forbli sånn? 57

58 Kriminelt tankesett? forbli sånn? 58

59 Gjenganger kriminelle Karakteristika ved kognisjon og mestring Lite konsekvens tenking Lite planlegging Lite rettet mot framtid Øyeblikkelig tilfredsstillelse Impulsivitet Egosentrisk Rigiditet Zamble & Porporino, forbli sånn? 59

60 Hvordan ser de ut? forbli sånn? 60

61 Who are they?low/high risk? forbli sånn? 61

62 Hvem og hvordan er de? forbli sånn? 62

63 The Age-Crime Distribution: Raw Data for All Crimes (Laub & Sampson, 2003) forbli sånn? 63

64 The Age-Crime Distribution for 3 Types of Crime (Laub & Sampson, 2003) forbli sånn? 64

65 Age-Crime Trajectories for Violent Crime (Laub & Sampson, 2003) forbli sånn? 65

66 Ondskap eller Galskap? Kriminalitet eller sykdom? eller begge deler? forbli sånn? 66

67 Personlighetsforstyrrelser Flere typer personlighetsforstyrrelser: Klassifiseres etter mønstre i atferd og væremåte. Personlighetstrekkene ofte rigide og lite tilpasningsdyktige. Kan føre til vesentlig funksjonssvikt og problemer for den enkelte. Personlighetsforstyrrelser beskrives gjerne som utviklingsforstyrrelser. Viktigste personlighetstrekkene viser seg i barne- og ungdomsårene. De mest sentrale diagnosene for personlighetsforstyrrelser i fengsel er antisosial personlighetsforstyrrelse (ASPD) i DSM IV (USA) og dyssosial pesonlighetsforstyrrelse i ICD 10 (Europa) forbli sånn? 67

68 Psykisk helse, 10 studier i Norden 2:No, 2:Fi, 2:Da, 4:Sve Depresjon: 3-50% Finland 51% av 900 innsatte, 4 x befolkningen Sverige: 3-15% Danmark: 4-10% Psykoser: 3-4%(spennet 3-7%) Personlighetsforstyrrelser: 80%, 8 x høyere enn populasjonen Særlig antisosial (DSM), Dyssosial (ICD Nome, Haugland, Waage forbli sånn? 68

69 Trekk ved livssituasjonen: Normalbefolkning vs. Innsatte: Dysleksi 6-7% 30% Skoledropp.: 5%? 30% Kriminalitet: 2% 80% Tidl.erf forbli sånn? 69

70 Skoleforskning, Norge ProfessorTerje Manger, UiB Ei stor gruppe innsette har mangelfull skulebakgrunn og lærevanskar. Ei mindre gruppe innsette har bra utdanning, og dei har ikkje lærevanskar. To tredelar av dei innsette har ønske om meir utdanning. Over 30% av dei innsette rapporterer at dei har leseeller skrivevanskar og nær 40% at dei har rekne- eller matematikkvanskar Mangel på kjennskap til dei to stiane ( tidleg-start og sein-start ) til utvikling av åtferdsproblem og antisosial åtferd gjer forståinga av problema ufullstendig. Kjennskap til dei to stiane skaper grunnlag for differensierte tiltak, i og utanfor fengsel forbli sånn? 70

71 ADHD K.Rasmussen; R.Almvik & S.Levander J AM Acad Psychiatry Law 29: , 2001 Retrospektiv diagnose: barne ADHD: 46% Strengeste kriterier: 30% (1-3% antatt I befolkningen) En eller flere personlighetsforstyrrelser: 86% Anbefaler: Fengsel kanskje et sted for behandlings start No: 82 innsatte Bergen fengsel: av 34innsatte henvist til utredning for ADHD kun 11 diagnostisert Hva med de resterende 23? A.L. Hansen, L. Stokkeland, O.B. Fasmer, (2008foreløpig rapport Hsdir) Besøk Afganistan 71

72 Når er de blitt sånn? Veien til kriminalitet Antisosial adferd: Tidlig utvikling av antisosial adferdsmønster hos barn gir sterkt forøket fare for seinere rusmisbruk, vold og kriminalitet Adferd preget av vansker med temperament, konsentrasjon, impulskontroll, utagering. Adferden forsterkes pga manglende hjelp. Elendige forhold I heimen. Kjeft på skolen forbli sånn? 72

73 To veier: Veien til kriminalitet2 Kjønnsforskjeller Tidlig starteren, barnet: -10 ganger flere gutter enn jenter (New Zealand, Moffitt og Caspi, 2001) 15 ganger flere gutter enn jenter (Sverige, Kratzer og Hodgins, 1999) Som 26 åring er ca 50%: gjengangere (Milne, 2002) Hva reddet den andre ½ parten? forbli sånn? 73

74 Veien til kriminalitet2 Kjønnsforskjeller Seinstarteren, ungdommen: Kjønnsforskjellen er for denne gruppen betydelig mindre: 1.5 ganger flere gutter Før kriminalitet: lovlydig og har grunnleggende ferdigheter Har lettere for å vende tilbake til lovlydig liv Forsøk forklaring: antisosialerollemodeller, levestandard: må bare ha, lengre ungdomstid: voksen fasen utsatt forbli sånn? 74

75 Kjennetegn : 55% av kvinnene hadde kjæreste med stoff problem vs 23% av mennene forbli sånn? 75

76 Alder v injeksjonsdebut % forbli sånn? 76

77 Opplevd livstruende overdose? Risiko dø ung forbli sånn? 77

78 Hvor begynner vi? Barnefengsel Region vest Ungdomstiltaket Hvem: Unge, 15 til 18 år Hvor: Bjørgvin fengsel Hvor mange: 4 ungdommer Ungdomstiltak-Region vest 78

79 Ungdomstiltaket Den alminnelige rettsoppfatning: Ja nokke må en jo gjøre når onger e dårlig oppdradd BA, meningsytring, sommer Ungdomstiltak-Region vest 79

80 FNs Barnekonvensjon Ikke sone sammen med voksne forbli sånn? 80

81 ÅPEN: Barnombud Reidar Hjermann gir et betinget ja til barne- og ungdomsfengsler i Norge. Junge, Heiko (Foto) Det er lett å være prinsipiell motstander av barn i fengsel. Det er jeg også. Men man må finne en løsning på dagens situasjon, som er sterkt kritikkverdig. Det kan ikke bli stort verre, sier Hjermann til Dagbladet Ungdomstiltak-Region vest 81

82 Møter motbør for nytt barnefengsel Fengsel for ungdom er utprøvd lenge og vel. Selv med de beste intensjoner, viser historien at de alltid slår feil, sier professor i rettssosiologi, Thomas Mathiesen. Publisert: 03.okt.2008 Ingen tror på deg Leif Rasmuss, 12 år, sønn Ungdomstiltak-Region vest 82

83 Campbell/Cochrane review, Oktober 2008 It is worth treating serious juvenile offenders Treating serious juvenile offenders in secure corrections pays off. A new Campbell systematic review shows that treatment programs with cognitive elements in particular reduce general recidivism (relapse into crime) and especially recidivism into serious crime forbli sånn? 83

84 forbli sånn? 84

85 Hvem er de? forbli sånn? 85

86 Psykologisk fungering Mange av ungdommene har en typisk tidligstart på utvikling av problemer Mange er tidlig utsatt for gjentatt, vedvarende, alvorlig omsorgsvikt Stort innslag av post traumatisk stress symptomer, tilknyttingsproblemer, impulsivitet, følelsesmessig dysregulering, Personlighetsforstyrrelser forbli sånn? 86

87 Den lærende hjerne: The Brain, Ford, 2009 Komplekst samspill mellom gener og erfaring, barnet lærer og mestrer gjennom kreativ utforskning Overlevelseshjernen: Stadige traumatiske hendelser gjør at hjernen skifter fra utforskning, tillit og læring til å oppdage, beskytte seg mot trusler, fokuserer på fare og overlevelse, fører til konsentrasjonsvansker/sosialevansker/psykiske problem/adferdsproblem forbli sånn? 87

88 Hvem er de? Alt er galt Gods Child, Paul Gauguin ( ) forbli sånn? 88

89 Hvor kommer du fra? Alle har en barndom. Alle kommer fra noe forbli sånn? 89

90 Barnevern og resultater: Hvordan lykkes? Oppfølging av 85 unge i 10 år 50% lever et tilnærmet normalt, kriminalitetsfritt liv 50% livet preget av kriminalitet og rus 11 er døde Alle er fattige Ingeborg Marie Helgeland (HiO) forbli sånn? 90

91 Sverige Sluten Ungdomsvård, 1999, barnevern 3 dobbling av antall tilfeller der barn idømmes sluten ungdomsvård Soningstiden økt fra 5 til 10mndr forbli sånn? 91

92 Ekspedisjonsjef Marianne Vollan: Kostnader, Kostnadene!!!!! 8000 vs til forbli sånn? 92

93 Sosio-økonomisk, Kost/Nytte 142 barn med atferdsforstyrrelser fulgt fra 10 til 28 års alder: Kostet samfunnet 10 ganger mer enn barn uten atferdsproblemer For barn med lettere adferdsproblemer var kostnaden 3 ganger høyere Stephen Scott et al, forbli sånn? 93

94 Kostnad Marginaliserte unge / utenforskap, livstidskostnader fram til 65 år: moderat marginalisert liv, ikke versting liv, kostnader en enkel person = 12 millioner svenske kroner Nilsson & Wadeskog, forbli sånn? 94

95 Investerings tips? Til sammenligning utgjør samfunnskostnadene for relativt kostnadsintensive forebyggingstiltak kun en liten brøkdel av dette. Det er nok at lyckas till 1.5% før att projektet ska vara samhallsekonomisk lønsamt. (Nilsson & Wadeskog, 2008) forbli sånn? 95

96 Hvor kriminell er unge? Årlig er det kun 5 prosent av unge i alderen 15 til 17 år som siktes for lovbrudd. Altså er det en liten andel unge som begår straffbare handlinger. Blant de barn og unge blir de færreste møtt med strenge straffereaksjoner. Forelegg og forenklet forelegg er den reaksjonen nær 8 av 10 unge lovbrytere mellom 15 og 18 år møtes med forbli sånn? 96

97 Fengsel er ekstrem-unntaket Fengselsstraff er antatt å ha særlige negative virkninger for de aller yngste: Stigmatisering Forsterkning av en negativ identitetsutvikling Tap av sosiale ferdigheter Tap av nettverk og nære relasjoner Bare unntaksvis kan det forsvares å fengsle unge under 18 år forbli sånn? 97

98 Antall VG 19. juni 2006 Vanligvis mellom to og ti personer under 18 år i fengsel. De fleste innsettelser av unge under 18 år er korte varetektsopphold (80%). Til tider stort innslag av utenlandske statsborgere. Straffegjennomføringsloven er en god ramme rundt denne ekstremgruppens endringsprosess forbli sånn? 98

99 Ekspert konsulent Hvor mye får jeg dersom jeg slår deg rett ned og rømmer? forbli sånn? 99

100 Vårt utganngspunkt: De er sånn. Hvordan blitt sånn? Forskning i fengsel Født, Traume, Tilknytting utvikler Personlighet? forbli sånn? 100

101 ACE-studies forbli sånn? 101

102 Samarbeid Traumegruppen og Operativ gruppen, UiB Winje, Hansen, Arefjord, Dovran, Dalsbø, og I forbli sånn? 102

103 Bergen Prison 195 inmates in High Security Outside the wall: two open facilities: 32 inmates, 31 inmates, Osterøy, Total: 295 Crime categories: Murder 10%, Sexual offences: 16%, Violence 12%, Drug related: 30%, Theft / Robbery: 22%, Fraud: 3% forbli sånn? 103

104 Bjørgvin Prison Open facility - Low security Total: 90 Bjørgvin prison: Violence 35%, Sexual offences: 10%, Drug related: 17%, Theft/robbery: 9%, Fraud: 14% forbli sånn? 104

105 Bakgrunn, Husk Anett og Elisabeth`s symposium tilknytningsforstyrrelser Tilknyttings teori hos barn Bowlby - Ainsworth s Strange situation og tilknyttings stiler: Unnvikende engstelig, Ambivalent engstelig og Trygg tilknytting Main and Solomon (1990) Legger til en fjerde tilknyttingsstil: Disorganisert tilknytingsstil. Som knyttes opp til traumeopplevelser forbli sånn? 105

106 Individuelle forskjeller i tilknyttingsstil forårsaket av variasjon i disse to dimensjonene: Avoidance: Uncomfortable with intimacy Established through repeated experiences with rejection when contact Associated with physical abuse during childhood Risk factor for later antisocial behaviour Anxious Reflects a concern for being rejected by others Associated with aggression against partner Risk factor for violence in close relationship forbli sånn? 106

107 To dimensjoner ligger til grunn for de fire kategoriene: High Avoidance AVOIDANT/DISMISSING Dismissing of intimacy Counter-dependent Low Anxiety DISORGANIZED/FEARFUL Fearful of intimacy Socially avoidant High Anxiety SECURE Comfortable with intimacy and autonomy RESISTANT/PREOCCUPIED Preoccupied with relationships Low Avoidance forbli sånn? 107

108 Metode Instrumenter: - CTQ-SF (Childhood Trauma Questionnaire-Short Form) Type barnetruame - IES-R (Impact of Event Scale- Revised) Symptomtrykk og reaksjonsform - Experiences in Close Relationships (ECR; Brennan, Clark and Shaver, 1998) Tilknyttingsstil hos voksne - Self-report psychopathy (SRP III) PCL-R, Self-Report of psychopathy-iii (SRP-III, Pardini & Phillips, 2010) Interpersonlig Manipullering (IPM), Manglende Empati (CA), Impulsiv Livsstil (ELS), Kriminelle Tendenser, Antisosial Adferd (CT) Disse fire facettene til Robert Hare vil vi kunne finnes igjen i Kernbergs beskrivelse av patologisk narcissisme Se Caroline Logan forbli sånn? 108

109 Vanskelig barndom Mishandling/Barnetraumer, eksempler: Fysisk misbruk/mishandling: Slått hardt, legetilsyn. Slått hardt, synlig sår. Slått med hard gjenstand. Fysisk misbrukt. Slått kraftig, blåfarge, hovent Følelsesmessig misbruk: Negativ kallenavn av nær familie, Foreldre uttaler ønsket ikke født. Familien sa sårende ting. Opplevde seg hatet av familien. Følelsesmessig misbruk, Seksuelt misbruk: Seksuell berøring, Straffet om ikke utførte seksuelle tjenester. Tvunget utføre seksuelle handlinger. Misbrukt seksuelt. Fysisk forsømmelse: Ikke nok mat. Fikk ikke omsorg, Foreldre ruset. Skitne klær. Fremstilt lege pga dette. Emosjonelt forsømt: Opplevde seg aldri være ælsket. Familien fjern. Familien ingen støtte. Familien ikke opplevd som støttende forbli sånn? 109

110 Results Childhood trauma: types and levels among prisoners CTQ forbli sånn? 110

111 Numbers of CT in prison sample forbli sånn? 111

112 Probable PTSD among inmates in Bergen/Bjørgvin Prison (N=109) forbli sånn? 112

113 Types of ChildhoodTrauma vs Attachment styles forbli sånn? 113

114 Impact of Event Scale-R and Attachment Styles forbli sånn? 114

115 Attachment styles and psychopathy * * * * * * forbli sånn? 115

116 Kort fortalt: Det synes å være sammenheng mellom barnetraumer og alvorlig personlighetsforstyrrelse hos innsatte, gir viktig perspektiv til kriminaliet og soningsforløp PTSD: 35% antas fylle kriteriene for diagnosen Ingen barnetraumer: 17% 20-37% Opplevd moderat til alvorlig grad av barne traumer Emosjonell forsømmelse mest fremtredene (37%) av alle barne traumene Nesten halvparten (47%) rapporterte på tre eller flere typer barnetraumer 20% Seksuelt misbruk (høy/moderat grad) overraskende høyt Innsatte med frykt tilknytingsstil og med unnvikende tilknyttingsstil skåret høyt på alle 5 traumekategoriene hos barn Frykt tilknyttingsstil skårer høyt på alle psykopati facettene forbli sånn? 116

117 Grunn til behandlingsoptimisme i fengsel Særlig hos ungdommer, hjernen er ung, er i endring : stort potensiale for endring Oppfølging i frihet/ i samfunnstraff/ i EK / etter løslatelse er effektiv mht reduksjon av tilbakefall uansett grad av personlighetsforstyrrelse og dårlig psykisk fungering. Dette kan tyde på at en må forlate den tradisjonelle behandlingsmodellen og se på problemene som en mer alvorlig, varig tilstand som krever rehabilitering, behandling, oppfølging og kontrolltiltak for å redusere risiko for ny alvorlig kriminalitet over tid. Behandling må ikke utsettes til etter soning. Ingen motsetning mellom soning og behandling. Motivasjon er viktig del av behandling. Motivasjon er behandling. BEHANDLING ER IKKE EN KOSTNAD MEN EN GOD INVESTERING forbli sånn? 117

118 R-N-R outpatient model - chain of events An adolescent is entering the system Assessment (SAVRY, IQ etc) Treatment plan Interventions adjusted to individual characteristics Individual Focus on risk factors for criminal behavior work with high risk cases Targeting dynamic risk factors strengthen protective factors build on positive aspects School/ Work Practice skills in all areas of life Case manager/ Coordinator Various experts can be consulted Interventions Peers Family A 30% reduction of recidivism is possible among high-risk cases Authorities/ services Treatment providers School, social services, police, job centre, psychiatric services, housing service, leisure activity providers forbli sånn? 118

119 15 årings opplevelse av Ungdomsenheten Aftenposten 2. oktober 2010 Hva tenker du om fremtiden? At den ikke er over. Jeg vil bli snekker. Nå: Snekker linjen videregående, på vei til egen hybel, brudd med kriminelle miljø forbli sånn? 119

Småskrift. Lovlydighet. et steg mot autonomi og sosialt ansvar. Et essay om kriminalomsorgsmetodikk. Kåre E. Leiksett.

Småskrift. Lovlydighet. et steg mot autonomi og sosialt ansvar. Et essay om kriminalomsorgsmetodikk. Kåre E. Leiksett. Småskrift Lovlydighet et steg mot autonomi og sosialt ansvar Et essay om kriminalomsorgsmetodikk Kåre E. Leiksett Oslo, juli 2005 Nr. 2/2005 Lovlydighet et steg mot autonomi og sosialt ansvar Et essay

Detaljer

Ny stortingsmelding om kriminalomsorgen

Ny stortingsmelding om kriminalomsorgen Ny stortingsmelding om kriminalomsorgen Arbeidsgruppe 3 Framtidens straffereaksjoner Nina Berger Elin Riise Karin Aaland Oddbjørn Larsen Stig Nesvik Thomas Ugelvik Gerhard Ploeg INNHOLDSFORTEGNELSE: I

Detaljer

Ny stortingsmelding om kriminalomsorgen. Arbeidsgruppe 6. Kunnskapsbasert kriminalomsorg

Ny stortingsmelding om kriminalomsorgen. Arbeidsgruppe 6. Kunnskapsbasert kriminalomsorg Ny stortingsmelding om kriminalomsorgen Arbeidsgruppe 6 Kunnskapsbasert kriminalomsorg Øyvind Alnæs Janne H.I. Helgesen Annette Sund Knut Papendorf Terje Manger Inger Valle Geir Bjørkli INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Resultater fra en spørreundersøkelse i fire norske fengsler

Resultater fra en spørreundersøkelse i fire norske fengsler Når skolen svikter Resultater fra en spørreundersøkelse i fire norske fengsler Utgangspunktet for denne artikkelen er en spørreundersøkelse foretatt i fire norske fengsler våren 2005. Av 261 innsatte som

Detaljer

Aktiv og passiv risiko

Aktiv og passiv risiko SINTEF A15755 Åpen RAPPORT Aktiv og passiv risiko Studie av høyrisikogruppene unge- og eldre bilførere med forslag til risikoreduserende tiltak Dagfinn Moe, Marianne Elvsaas Nordtømme, og Liv Rakel Øvstedal

Detaljer

Utdanning, utdanningsønske og -motivasjon

Utdanning, utdanningsønske og -motivasjon Innsatte i nordiske fengsler Utdanning, utdanningsønske og -motivasjon Ole-Johan Eikeland, Terje Manger og Arve Asbjørnsen (red.) Åge Diseth Helgi Gunnlaugsson Anna-Lena Eriksson Gustavsson Leena Koski

Detaljer

Veien Tilbake. En kvalitativ evaluering av Wayback Trondheim. Alexander Habash Eide

Veien Tilbake. En kvalitativ evaluering av Wayback Trondheim. Alexander Habash Eide Veien Tilbake En kvalitativ evaluering av Wayback Trondheim Alexander Habash Eide Revidert utgave 2 Forord Når jeg tenker tilbake på tiden det tok å fullføre denne oppgaven, dukker det opp mange mennesker.

Detaljer

-En vanskelig vurdering- -A difficult assesment-

-En vanskelig vurdering- -A difficult assesment- AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Fordypningsoppgave -En vanskelig vurdering- Hva ligger til grunn for den veiledningen eksperter gir i forhold til samvær mellom barn og overgriper etter at seksuelle overgrep

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Atferdsproblemer i barndommen og konsekvenser i voksen alder

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Atferdsproblemer i barndommen og konsekvenser i voksen alder LANGTIDS-KONSEKVENSER AV ATFERDSPROBLEMER I BARNDOMMEN 1 DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Atferdsproblemer i barndommen og konsekvenser i voksen alder HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Siri Næs Vår 2013

Detaljer

kriminalomsorgen Aktuelt for Justisminister Knut Storberget har fått på plass grunnstenen i Halden fengsel.

kriminalomsorgen Aktuelt for Justisminister Knut Storberget har fått på plass grunnstenen i Halden fengsel. kriminalomsorgen Aktuelt for NR. 2 2008 Justisminister Knut Storberget har fått på plass grunnstenen i Halden fengsel. Høyrisiko barn og unge Lærevansker Personvern Grunnsten Halden fengsel LEDER En avgjørende

Detaljer

Aktuelt for. kriminalomsorgen NR. 1 2007. Bjørgvin fengsel. Stortingsmelding. Billigsalg? Lyderhorn overgangsbolig NEK Styrkebrønn KROM FIF

Aktuelt for. kriminalomsorgen NR. 1 2007. Bjørgvin fengsel. Stortingsmelding. Billigsalg? Lyderhorn overgangsbolig NEK Styrkebrønn KROM FIF kriminalomsorgen Aktuelt for NR. 1 2007 Bjørgvin fengsel Stortingsmelding Billigsalg? Lyderhorn overgangsbolig NEK Styrkebrønn KROM FIF LEDER Slå ring om verdier Kriminalomsorgen er rystet av en tragisk

Detaljer

Det utsatte barnet er forsømt

Det utsatte barnet er forsømt Det utsatte barnet er forsømt Det finnes i dag nesten ingen gode rutiner for å identifisere små barn som står i fare for å få lærevansker, problematferd og psykiske eller fysiske helseproblemer. Terje

Detaljer

Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner

Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner Rapport 4 / 2012 Ingunn Rangul Askeland, Bente Lømo, John-Filip Strandmoen, Trond Heir og Odd Arne Tjersland Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner Nasjonalt

Detaljer

Stier gjennom livet og resiliens i voksen alder

Stier gjennom livet og resiliens i voksen alder Kapittel 7 Stier gjennom livet og resiliens i voksen alder Hittil i boka har vi viet oppmerksomheten i stor grad til resiliens hos barn. I dette kapitlet skal vi se at resiliens like gjerne finner sted

Detaljer

Små barn og samlivsbrudd symptomer og tiltak

Små barn og samlivsbrudd symptomer og tiltak Små barn og samlivsbrudd symptomer og tiltak Hvilke erfaringer har familieterapeuter med symptomer hos små barn som opplever samlivsbrudd, og hvilke tiltak anbefaler de for norske barnehager. Studien som

Detaljer

Rapport. Leger tiden alle sår?

Rapport. Leger tiden alle sår? - Åpen Rapport Leger tiden alle sår? -intervju med pårørende som har mistet ungdom i trafikken "vi er alle trafikkskadde, ikke bare den som er rammet i ulykken" Forfattere Dagfinn Moe Liv Øvstedal SINTEF

Detaljer

Flere eksemplarer av dette heftet kan fås ved henvendelse til Redd Barna eller Norsk Fosterhjemsforening (NFF). ISBN 82-7481-074-0

Flere eksemplarer av dette heftet kan fås ved henvendelse til Redd Barna eller Norsk Fosterhjemsforening (NFF). ISBN 82-7481-074-0 1 Kildehenvisningene er samlet til slutt i hver artikkel. For nærmere informasjon, ta kontakt med den organisasjonen som har utarbeidet artikkelen (se s. 41 42). Flere eksemplarer av dette heftet kan fås

Detaljer

NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser

NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser Nr. 1-2013 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser NyhetsTIPS Nr. 1-2013 1 NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose, og kommer

Detaljer

Helse - slik barn ser det Master i Folkehelsevitenskap

Helse - slik barn ser det Master i Folkehelsevitenskap Norgesmiljø-ogbiovitenskapeligeuniversitet Institutt for ILP Masteroppgave2014 30stp Helse - slik barn ser det Master i Folkehelsevitenskap Hilde Ericsson Forord Denne masteroppgaven på 30 studiepoeng,

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 2 årgang 15 JuLi 2014. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 2 årgang 15 JuLi 2014. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 2 årgang 15 JuLi 2014 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 2/2014 Redaksjonelt 4 ABC i sinnemestring for foreldre 7 The 4th International

Detaljer

Nordisk kjønnskonferanse april 2011

Nordisk kjønnskonferanse april 2011 Artikkelsamling Nordisk kjønnskonferanse april 2011 Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets virksomhet ISBN 978-82-8224-031-4

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

I GRÅSONEN MELLOM SKOLE OG HELSE I UNDERVISNINGEN AV VOKSNE TRAUMATISERTE FLYKTNINGER

I GRÅSONEN MELLOM SKOLE OG HELSE I UNDERVISNINGEN AV VOKSNE TRAUMATISERTE FLYKTNINGER I GRÅSONEN MELLOM SKOLE OG HELSE I UNDERVISNINGEN AV VOKSNE TRAUMATISERTE FLYKTNINGER - om skolens rolle i rehabiliteringen Astrid Helene Bie Skaaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU. Skolevegring

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU. Skolevegring FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU Skolevegring Hvordan sikre et best mulig individuelt behandlingstilbud for skolevegrere Siv Gelius Høst 2012 Masteroppgave

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave I for store sko Shoes too large Barn som pårørende når mor eller far er psykisk syk Children in families where mother or father is mentally ill Kaisa Mari Opsahl Laila Wean Antall

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 3 årgang 11 oktober 2010

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 3 årgang 11 oktober 2010 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 3 årgang 11 oktober 2010 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

Masteroppgave Yrkespedagogikk 2012

Masteroppgave Yrkespedagogikk 2012 Masteroppgave Yrkespedagogikk 2012 Unge voksne- utdanning, gjennomføring og karriere Bente Thøgersen og Arild Baardseth Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFSERIE NR. 2/2010 1 Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFTSERIE NR. 2/2010 ISBN: 978-82-8026-009-3 ISSN:

Detaljer

Mestring og marginalisering

Mestring og marginalisering Mestring og marginalisering Opplevd kontroll og håp blant brukere av frivillige velferdstiltak Håvard Aaslund Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo, avdeling for samfunnsfag Mestring og marginalisering

Detaljer

Rusmiddelkunnskap for tilsatte i kriminalomsorgen

Rusmiddelkunnskap for tilsatte i kriminalomsorgen KRUS Håndbok 2/2006 Rusmiddelkunnskap for tilsatte i kriminalomsorgen av Janne Helgesen (red.) Ellen Ekhaugen, Terje Fredwall, Ole Johan Heir, Svein Pettersen, Espen Salvesen og Tore Råen Utgitt av: Kriminalomsorgens

Detaljer