Hvordan lede uten å være sjef?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan lede uten å være sjef?"

Transkript

1 Hvordan lede uten å være sjef? Kursleder: Sverre Gjestrum Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 1

2 Viktige tema på kurset er: Virkemidler for å nå frem med ditt budskap Hvordan koordinere teamet og fordele ansvar Hvordan lede og motivere ulike mennesketyper Hvordan etablere milepæler for å sikre fremdrift 2

3 Start Idéer til forbedring av meg selv som leder. aha? Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 3

4 Dag 1: Lunsj: Slutt: Dag 2: Start: Lunsj: Slutt: 16.00

5 Arbeidsform på kurset Fokus på læringsopplevelsen Brosjyre = sjekkliste Plenumsgjennomgang, diskusjoner, gruppeoppgaver Spørsmål, svar, refleksjon, erfaringsutveksling Hvordan få best mulig utbytte? Spilleregler: Ingen laptop eller mobiltelefoner Pauser ved behov - si fra hvis det går for lenge Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 5

6 Sverre Gjestrum, Bedriftspartner Foredrag (1 3 timer) Kurs: Ledelse, prosjektledelse (1 18 dager) Lederutvikling (1- år) Tlf: Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 6

7 Presentasjon Hvem er du? Navn, firma og rolle Hva gløder du for? Forventninger til kurset Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 7

8 Del 1 Helheten Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 8

9 Ledelse i fortid, nåtid og fremtid Kilde: Deloitte: Human Capital Trends 2013 Leading indicators Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 9

10 Tolke, forstå, handle, evaluere Folkene Systemene, metodene og teknikkene Situasjonsbevissthet Oppgavene Lede uten å være sjef Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 10

11 Forstår du oppgaven? Vet ikke hvordan 2 Vet hva Vet ikke hvordan 4 Åpent Prosjekt Lukket Prosjekt Vet hva 1 1. Painting by numbers 2. Going on a quest 3. Making a movie 4. Walking in the fog Vet ikke hva Vet hvordan Vet ikke hva 3 Vet hvordan Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 11

12 Oppgaven Trøstegledeproduserekoordinereskapestolthetfåtilt eamfølelsevurderebeslutterapporteledemøte disiplinereskapeenuformelltoneværeformellskapeak septfåsegselvogandretilåblomsteogleverevinnesette måltrekkesegunnadelegereintegrereforhandleopple velykkeselgedokumenteretjenepengerfåfornøydeku ndersettegrensertavarepåfamilienunngåulykkerrekr uttereavvikleselgefestegitilbakemeldingfåtilbakemel dingreisebrukesystemerdriveprosesserskapekreativi tetavsluttenåmåltavarepåsegselvbliinspirert Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 12

13 Først når du vet hvilke oppgave du står fremfor er det mulig å løse den på en suksessfull måte! Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 13

14 De rette folkene er din største mulighet Alle kommer hjemmefra og er vant til å jobbe på forskjellige måter har ulik kompetanse har ulikt syn på kompetanse har ulikt syn på viktigheten av HMS har ulikt syn på hva de kan si til deg som leder er ikke rasjonelle og kan være uforutsigbare har ulik oppfatning av hvordan en god leder skal være har ulik personlighet og motiveres av ulike ting noen har problemer med å finne sin plass og rolle har spesielle utfordringer har vokst opp ulike steder ønsker å være lykkelige ønsker å bli sett, hørt og anerkjent ønsker å lykkes kan være viktige for din suksess Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 14

15 Hvor godt kjenner jeg folkene Egen sjekkliste: Hvem er de? Hvor er de født? Hvem kjenner de? Hvilke interesser har de? Hvilke kompetanse? Hvilken posisjon og innflytelse? Hvilke bidrag er ønskelig? Er de tilgjengelige? Hva kan jeg gjøre for å bli kjent med dem? Hva motiveres han/hun av? Under hvilke rammebetingelser jobber hun/han best? Hva kan jeg gjøre for å få hun/han til å blomstre? Hvilke innsats eller sider ved personen vet han/ hun at jeg har uttalt meg positivt om? Hvilke personlighet og kommunikasjonsstil har hun/han? Når har hun/han fødselsdag? Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 15

16 Systemer, metoder og verktøy Systemer i bredeste forstand: - rutiner, kommunikasjonskanaler, prosedyrer, direktiver, målesystemer og andre forordninger som brukes til å styre organisasjonen, også organisering av møteplasser, maskiner og utstyr, sosiale og psykologiske systemer. Metoder og verktøy i bredeste forstand: - hjelpemidler vi har i vår verktøykasse og som er hensiktsmessige i den aktuelle situasjon /.. Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 16

17 Noen metoder og verktøy Åpne/ lukkede spørsmålsmetoden Pro/kons metoden Hensikt, ønsket resultat metoden Speile den andre metoden Snakke med utgangspunkt i den andre metoden Sette startpunkt metoden Sove på - metoden Skifte tema metoden Ta og beholde initiativ metoden La den andre stå for det meste av snakkingen metoden Jeg bestemmer metoden Ta høy/lav status metoden To do liste metoden Sette av tid i kalender metoden Må tenke på det metoden Møte innvendinger metoden Utfylle den/de andre metoden Positivt selvsnakk metoden Vi bestemmer i felleskap metoden Ros i plenum, ris bak lukkede dører metoden Fremheve egne kvaliteter metoden Nikke metoden Overse metoden Bruke følelser metoden Bruke logiske forklaringer metoden Bygge egen merkevaremetoden Bruk av kroppsspråk metoden Har ikke tid metoden Aktiv lytting metoden Beslutning/orientering/drøftingsmet oden Framsnakkemetoden Baksnakkemetoden By på seg selv metoden Gjøre det selv metoden Styre andre detaljert metoden Gi andre tillit og handlingsrom metoden Finne feil metoden Overdrivemetoden Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 17

18 Prosessene fra A Å Visjon og strategiprosesser Målsettingsprosesser Planleggingsprosesser Gjennomføringsprosesser Avslutningsprosesser Koble folk på koble folk av Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 18

19 Målsettingsprosess 19

20 Mål gir drakraft 1. Spesifikke (målbare) mål er bedre enn generelle. Ikke for omfattende - Ikke for diffuse. Lette å kommunisere og lette og forstå 2. Vanskeligere mål gir større motivasjonseffekt enn lavere mål, men de må være akseptert og ikke uoppnåelige 3. Deltagelse i målsettingen skaper lettere aksept og gir eierskap 4. Begrensende faktorer er hvor forpliktet man er til målene og hvilke mestringsevner man har 5. Tilbakemelding om prestasjoner gir større ytelse ros og anerkjennelse Eierskap til målet er viktigere enn målet i seg selv

21 Planleggingsprosesser Hvor stor båt? Hvor har vi tenkt oss? Hvor lang tid tar det? Hvor mye vind? Kystled eller åpent hav? Hvor stort mannskap? Hvor mange passasjerer? Hvilke kvalifikasjoner trenger vi? Hva er den enkeltes motivasjon for å være med? I hvilke rekkefølge skal de involveres? Hva trenger de av utstyr? Hvem skal være med i kjerneteamet? Hva hvis noe uventet skjer underveis? Hvordan skal seilasen oppleves for den enkelte? Hvorfor skal vi på båttur? Hva vil vi oppnå? Hvor detaljerte planer trenger vi? Skaper prosessen den nødvendige forpliktende innstilling hos deltagerne? - HVEM - HVA - HVOR - HVORDAN - HVORFOR - NÅR - HVILKE

22 Penny Bruke, eccense Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 22

23 Mål gir drakraft 1. Spesifikke (målbare) mål er bedre enn generelle. Ikke for omfattende - Ikke for diffuse. Lette å kommunisere og lette og forstå 2. Vanskeligere mål gir større motivasjonseffekt enn lavere mål, men de må være akseptert og ikke uoppnåelige 3. Deltagelse i målsettingen skaper lettere aksept og gir eierskap 4. Begrensende faktorer er hvor forpliktet man er til målene og hvilke mestringsevner man har 5. Tilbakemelding om prestasjoner gir større ytelse ros og anerkjennelse Eierskap til målet er viktigere enn målet i seg selv Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 23

24 Planleggingsprosesser Hvor stor båt? Hvor har vi tenkt oss? Hvor lang tid tar det? Hvor mye vind? Kystled eller åpent hav? Hvor stort mannskap? Hvor mange passasjerer? Hvilke kvalifikasjoner trenger vi? Hva er den enkeltes motivasjon for å være med? I hvilke rekkefølge skal de involveres? Hva trenger de av utstyr? Hvem skal være med i kjerneteamet? Hva hvis noe uventet skjer underveis? Hvordan skal seilasen oppleves for den enkelte? Hvorfor skal vi på båttur? Hva vil vi oppnå? Hvor detaljerte planer trenger vi? Skaper prosessen den nødvendige forpliktende innstilling hos deltagerne? - HVEM - HVA - HVOR - HVORDAN - HVORFOR - NÅR - HVILKE Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 24

25 Milepæler Milepæler er kontrollstasjoner som gjør at vi kan forsikre oss om at vi er på rett kurs Beskriver hva vi skal oppnå (ikke hvordan) Mest mulig løsningsnøytrale Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 25

26 Milepælsplanlegging Beskriver et delmål for å få forståelse for den oppgaven som skal løses få oversikt over det arbeid som skal gjøres få grunnlag for å avsette og forplikte ressurser få grunnlag for arbeidsfordeling og øvrig organisering få grunnlag for oppfølging Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 26

27 Hensikten med planlegging er å forstå oppgaven, dets mål og midler forstå sin egen rolle (ansvar og myndighet) og forpliktelser ovenfor andre i teamet bli kjent med nære kollegaer, forstå deres rolle, personlighet og atferd skape sterke psykologiske bindinger (bestevenntankegang) Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 27

28 Gjennomføringsprosess Hvilken informasjon vil du ha? Hva gjør du når du oppdager avvik fra det som var planlagt? Når bør du aktivt gripe inn? Hvordan tar og beholder du initiativet slik at mål og formål nås? Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 28

29 Lederskapsprosess Påvirkning: Teori og praksis (Cialdini 2003, Abstrakt forlag) Gjensidighetsprinsippet: Mennesker føler seg forpliktet til å gi tilbake hva andre har gitt til dem. Indre forpliktelse og konsistens prinsippet: Når vi tar et valg eller tar stilling til noe, vil vi møte et personlig indre press til å fortsette konsekvent med den forpliktelsen. Sosiale bevis vi er sannhetene: Mennesker avgjør hva som er klokt å gjøre for dem i en situasjon ved å se pa hva andre gjør. Sympatiprinsippet: Vi foretrekker å si ja til de vi liker og de vi kjenner. Autoritetsprinsippet: Mennesker er avhengig av kunnskap som er større enn sin egen og veilednings perspektiver pa hvordan man skal oppføre seg i ulike situasjoner. Knapphetsprinsippet: Muligheter virker mer verdifulle når de er mindre tilgjengelig Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 29

30 Situasjonsbevissthet Evnen til å oppfatte en situasjon, tolke den og forstå den Ut fra dette bildet forutse hva som kan komme til å skje i nær fremtid Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 30

31 Del 2 Kommunikasjon Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 31

32 Hvordan bli en bedre leder? De glemmer kanskje hva du sa, men aldri hva du fikk dem til å føle. Carl W. Buechner. Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 32

33 Noen treningsområder Kompetanse til å starte vedlikeholde og avslutte en samtale slik at den oppleves positivt for den jeg snakker med Kompetanse til å få en som føler seg nedtrykt til å føle seg bedre Kompetanse til å formidle et budskap slik at den andre opplever det enkelt å forstå Kompetanse til å bruke humor og å underholde Kompetanse til å løse konflikter Kompetanse til å påvirke mennesker slik at de gjør ting de ellers ikke ville gjort Kompetanse til å få andre til å føle stolthet Kompetanse til å gi kritiske tilbakemeldinger Dette er jeg god til: Dette trenger jeg øve på: Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 33

34 Kommunikasjonsarenaen Opplevelser og erfaringer Din ramme Min ramme Forholdet mellom oss Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 34

35 Positiv påvirkning Energi Trykkende Trekkende Stil Overbevisende Hevdende Bro- byggende Tiltrekkende Atferd Foreslå Argumentere Konfrontere Sette vilkår Involvere Støtte Entusiastisk Energisk Dra seg unna Avledende Trekke seg Unnvike Inspirert av Berlew og Harrison: Positiv påvirkning Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 35

36 Overbevisende (Forslå Argumentere) Kjennetegn: - Logisk, rasjonell, strukturert, nøyaktig, argumenterende, rolig Ord: - Jeg anbefaler. Jeg foreslår. På den ene siden Hvis vi gjør det slik Fakta er Kan du ha det klart på mandag? Her er mine argumenter..fordi Når: - Den andre parten respekterer din kompetanse - Du har relevant informasjon - Motparten ikke er sint - Ikke fiendtlig forhold til motparten Trykkende Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 36

37 Hevdende (Uttrykke forventninger Vurdere Sette vilkår) Kjennetegn: - Tøff, krevende, sikker, vurdere, konfronterende, fast, tydelig, bestemt, tilbyr gjengjeld. Ord: - Vårt behov er Jeg liker Jeg liker ikke Jeg vil at Hvis du ikke gjør dette, skal jeg Har du? Du må Når: - Du har viktige og legitime behov, krav eller forventninger - Du vil at den andre skal føye seg, men behøver ikke være engasjert - Du har kontroll over belønninger og pressmidler - Den andre part har ikke behov for å styre situasjonen Trykkende Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 37

38 Brobyggende (Involvere og støtte Lytte Vise åpenhet) Kjennetegn: - Åpen, interessert, varm, tillitsfull, pratsom, lyttende, smidig, harmonisk Ord: - Forstår jeg deg rett Jeg forstår Jeg støtter deg Gå for det Hvem, hva hvor Kan du fortelle mer Kan det du sier oppsummeres med Er dette riktig for deg Jeg er usikker Det var min feil Hva er viktig for dere? Når: - Bidrag fra den andre kan være deg til hjelp - Engasjement fra den andre er viktig for å få til en god gjennomføring - Du er åpen for synspunkter - Den andre er opprørt Trekkende Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 38

39 Tiltrekkende (Felles plattform Visjoner) Trekkende Kjennetegn: - Optimist, entusiast, energisk, følsom, idealist, kraftfull, appellerende Ord: - Vi ser på det på samme måte. Enig, Nettopp, Jeg liker det jeg hører. Tenk at vi Sammen kan vi Vi er heldige Det er en interessant problemstilling Vi får sikkert de andre med oss Det er mange muligheter Jeg har en drøm Når: - Den andre stoler på deg og ser opp til deg - Den andre er usikker og nøler med å handle - Den andre har synspunkter som kan lokkes frem - Når du vil ha noe til å skje mot et overordnet mål Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 39

40 Avledende (Avlede) Kjennetegn: - Neglisjerende bevisst eller ubevisst, Utsetter besluttinger og saker, Harmoniorientert, Skifter tema Ord: - Vi lar det ligge. Det er vel egentlig bare en bagatell. Vi kommer ikke videre. Jeg gir opp. Vi får komme tilbake til det senere. Når: - Muligheter for et positivt resultat er dårlige på nåværende tidspunkt - Du er stresset og trenger tid til å samle tankene - Du eller andre er blitt følelsesmessig engasjert og har mistet sin evne til objektivitet - Når timingen er ufordelaktig for deg Dra seg unna Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 40

41 Unnvikende Kjennetegn: - Å trekke seg tilbake, fysisk eller psykisk, å endre standpunkt for å unngå konflikter eller konfrontasjon Ord: Når: I motsetning til avlede, som kan være taktisk riktig, er årsaken til å anvendelse av unnvike at man vil unngå personlig ubehag, til og med på bekostning av effektivitet eller egen måloppnåelse Unnvikende Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 41

42 Påvirkningsprofil for. Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 42

43 Del 3 Ledertype Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 43

44 Renomé Positive Relevante Sterke Unike tanker om deg! Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 44

45 Oppgave Telefon Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 45

46 Ring en som kjenner deg i jobbsituasjon Hei det er:.som ringer. Jeg er på Tekna kurset Hvordan lede uten å være sjef og trenger innspill fra deg. Har du tre minutter til meg? Ja - Fint! Spørsmålet er rett og slett: Hva forbinder du med meg? Jeg er på jakt etter de første tankene dine. Gi meg gjerne et stikkord. Fint. Har du et stikkord til?... Et til?... Flott: Kan du nå fargelegge de stikkordet du ga meg. Dvs hva legger du i det første stikkordet du ga meg. (Si stikkordet)?.det neste (si stikkordet)?. Det neste (si stikkordet)? Tusen takk for hjelpen. 46

47 Hvilke ledertype er du? Styrker: - Hvilke fordeler har du som andre ikke har? - Hva kan du bedre enn andre? - Hva ser andre i deg som dine styrker? - Hva pleier du få til som andre ikke klarer? - Hva har du av kontakter eller nettverk som andre ikke har? - Hva er bra med din personlighet? Svakheter: - Hvilke oppgaver pleier du å unngå, fordi du ikke kjenner deg komfortabel med å gjøre dem? - Har du noen negative arbeidsvaner? - Har du en personlighet som holder deg tilbake? - Hva ser folk rundt deg på som dine svakheter? Muligheter: - Hvilke muligheter åpner seg dersom du bruker dine sterke sider best mulig? - Hvor ser du det største potensiale for vekst? - Hvilke hjelp kan du få av kollegaer og andre? - Hvordan kan du minimalisere svakhetene dine? - Hvordan skaper du et godt renommé for deg selv? Trusler: - Hvilke tilbakefall vil du kunne oppleve? - Hvilke hindringer er de vanskeligste å forsere? - Hvilke problemer kan dine svake sider forårsake dersom du ikke passer på? Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 47

48 Personlighetstrekk Isaz Adizes Produsenten Utrykker krav og forventninger Er konkurranselysten Verdsetter prestasjoner Bryter eller gjør ferdig Administratoren Planlegger og analyserer nøye Holder på konsekvens og orden Foreskriver og kontrollerer Kritiserer uorden og bleønner orden P- - -: Den ensomme ulv er fullt og helt opptatt av oppgaven, en som arbeider hardt vil ha resultater hevder seg gjennom å få saker og ting gjort konsentrerer seg om hva som blir gjort akkurat nå klager over at dagen er for kort, tiden strekker ikke til tar beslutninger ved å skyte fra hoften handler først, tenker og lytter etterpå - A - - : Byråkraten er minutiøst organisert, langsom og omsorgsfull, tankefull og konservativ administrerer, holder orden på saker og ting konsentrerer seg om hvordan jobben blir utført priser hvor rolig og velkontrollert hans/ hennes virksomhet er klager på at man bryter reglene tar ikke beslutninger, følger beslutninger som allerede er tatt Har jeg noen trekk som er typiske for meg?

49 Personlighetstrekk Isaz Adizes Entrepenøren Initierer Ser muligheter Ser stort på det Støtter de som ser muligheter Intergratoren Aktiviserer andre Lytter Strever etter åpenhet Er en sammenholdende kraft - - E - : Brannstifteren konsentrerer seg om nye ting som kan gjøres og hva gammelt som kan gjøres på en ny måte kommer med nye ideer, setter i gang nye prosjekter fatter tilfeldige beslutninger, ingen langvarig gyldig ordre, tar beslutninger som krever handling av andre klager over at ting aldri blir utført, de tar saker og ting i feil rekkefølge, de skjønner ikke hva jeg sier er innovatør, entreprenør er entusiastisk, stimulerende, karismatisk og spennende - - -:I: Super medløperen er myk, følsom, menneskeorientert, forståelsesfull samordner og integrerer folk hevder seg ved å få til overenskomster og kompromisser godtar det som er gjort setter pris på å få ta del i organisasjonens hemmeligheter og sin sentrale stilling i maktspillet klager over at vi ikke kommer så bra overens som vi burde identifiserer nye konflikter som bare han/ hun kan løse, sprer rykter eller samler informasjon om nye konflikter

50 Profil P A E I

51 Forskjellig personlighet kan bety: Begynnende frustrasjon eller at de ser verdien av å være ulike At de ser på hverandre som mot eller medspiller At noen er klar til kamp eller klare til samspill At noen søker støtte hos utenforstående mens andre søker støtte hos hverandre At de ser på hverandre som motpoler der den andre er uten moral og sunn fornuft men andre er stolte av hverandre og framsnakker hverandre At noen kommer med trusler og åpne angrep, mens noen støtter hverandre hvis noen angriper At noen er opptatt av å ødelegge den andre partens våpen, mens andre er opptatt av å gi den andre part gode våpen At noen er i full krig og mener at alt er lov, mens noen jobber sammen for å få til størst mulig verdiskapning At noen oppnår en følelse av endelig seier over den andre, mens noen føler å ha lykkes sammen som et lag og prestert fantastisk sammen. Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 51

52 Søren Kierkegaard om hjelpekunsten Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, ma man først passe pa å finne ham der hvor han er og begynne der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst. Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 52

53 Del 4 Utvikle mennesker Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 53

54 Aristoteles nøkler til deg som vil lede folk uten å være sjef Ethos Blir du likt som person så skaper du tillit Logos Ønsker du at folk skal sitere deg, så må du passe på at det du sier høres logisk og riktig ut Pathos Lærer du deg kunsten å vekke følelser hos folk rundt deg så motiveres de Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 54

55 Du (kan være) er forskjellen! Sinne, Angst, Tristhet Raseri Frykt, skrekk Skam, ydmykelse Fortvilelse Misunnelse, sjalusi Skyldfølelse Forakt/avsky Frustrert, Pinlig berørt, Usikker, Uønsket, Engstelig, Sjikanert, Resignert, Ubekvem Glede Interesse Iver Velbehag Ømhet Nærhet Anerkjent, Verdsatt, Ønsket 55

56 Virkeligheten Situasjonsbevissthet Virkeligheten er virkeligheten Strategi: Execute or evacuate Manuel Knigth STOPP Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 56

57 Menneskelige behov 1. Fysiologiske behov Luft, søvn, mat, klær, sex, 2. Sikkerhet og trygghet Lønn hver måned, forutsigbarhet, trygg på kollegaer Klare forventinger. Ha lederen i ryggen 3. Sosiale behov Behov for å tilhøre et fellesskap. Ha noen likeverdige å snakke med 4. Anerkjennelse Få bekreftelse på at ting gjøres riktig, oppleve at noen er begeistret At noen byr seg om. Blir sett og ønsket. Bli etterspurt og savnet (Bli akseptert av andre akseptere seg selv) 5. Selvrealisering Være seg selv og bruke evner og anlegg Ha passe krevende oppgaver. Frihet i beslutning og gjennomføring. Kunne skape noe og se resultater av egen innsats Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 57

58 Ledelse uten å være sjef Oppgave Tydelig Handlekraftig Haster Viktig Haster ikke Sak Uviktig Leder (evne og vilje) Individ Målbevisst Handling Stayerevne Relasjon/Person Inkludere Bygge nettverk Inspirere Selge Tett på Sette grenser Veilede Rose Oppmuntre løse konflikter Skape anerkjenne tillit Unngå misstillit Være et godt Normer eksempel Skjulte prioriteringer Verdier Usynlige spilleregler Samhold Støttende Motiverende Mål Omsorg Tilfredshet Engasjement Lykke Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 58

59 Oppgave To ledere uten personalansvar leder de samme mennesker i like/ sammenlignbare omgivelser. De har samme leder De får nøyaktig samme support/hjelp fra resten av organisasjonen De har like lang fartstid De har likt kunnskapsnivå som leder De har samme begrensninger og muligheter Den ene genererer 30 % bedre resultater enn den andre over tid HVORFOR ER DET SLIK? Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 59

60 Takk for nå Veien videre skjer under din ledelse. Som leder synes jeg du skal du ta og beholde initiativet. Lykke til videre i livet ditt! Effekt = Aktivitet x Viktighet x Tid x Dyktighet Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 60

61 Rollespill 1 A: Du er leder og ser B kommer sent og går tidlig B: Du er ekspert og representerer en viktig kjernekompetanse i bedriften Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 61

62 Rollespill 2 A: Du er leder og synes at B er alt for opptatt av den beste løsningen og for lite opptatt av fremdrift B: Du er ekspert og synes at det er alt for mye snakk om penger og for lite fokus på faglig kvalitet Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 62

63 Rollespill 3 A: Du som leder er opptatt av faglig kvalitet og griper ofte inn og hjelper teamdeltagere B: Din leder er opptatt av detaljer og få ting gjort på sin måte og du vurderer å slutte Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 63

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

PÅVIRKNINGSMODELLEN "STRATEGISK INNFLYTELSE"

PÅVIRKNINGSMODELLEN STRATEGISK INNFLYTELSE PÅVIRKNINGSMODELLEN "STRATEGISK INNFLYTELSE" Introduksjon For mange mennesker kan begreper som "innflytelse" og "makt" ha en noe negativ valør. Disse begrepene gir oss ofte ubehagelige forestillinger og

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

PÅVIRKNING MULIGHETER OG FARER. AV: Angermo, Per Gjesdal, Clara Gram Gullhav, Elin Stenseth, Ola

PÅVIRKNING MULIGHETER OG FARER. AV: Angermo, Per Gjesdal, Clara Gram Gullhav, Elin Stenseth, Ola PÅVIRKNING MULIGHETER OG FARER AV: Angermo, Per Gjesdal, Clara Gram Gullhav, Elin Stenseth, Ola Innholdsfortegnelse INNLEDNING...3 HISTORIE...4 PROBLEMSTILLING...5 TEORI...6 HVA ER RELASJONEN MELLOM LEDELSE

Detaljer

Kommunikasjon en innføring

Kommunikasjon en innføring Kapittel 6 Kommunikasjon. En innføring Kapittel 6 Innledning Ordet kommunikasjon kommer av det latinske ordet «communicare» som betyr å gjøre felles. Når mennesker kommuniserer med hverandre, deler de

Detaljer

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse?

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse? 34 Kapittel 1 Hvilke egenskaper har mennesker som fungerer godt i det sosiale livet?? Hva er den viktigste egenskapen til disse menneskene? Hvilke egenskaper ønsker du hos en god venn når ditt eget liv

Detaljer

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden?

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden? Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Stine D. Larsen Linn K. Nerland - DNB Eiendom Hvordan vinne kunden? BTH 32031 Salgsledelse og Personlig salg Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Copyright 2013 Stiftelsen Kirkens Familievern Formgiving: Torunn Sætrang Morvik Satt med Bookman

Detaljer

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til tilgjengeliggjøring i digitalt arkiv Brage Ja Ja Campus Rena Ann Helen Nilsen Stine S. Floor Bacheloroppgave

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57 Coaching for ledere Navn: Coaching for ledere, den coachende lederstil. Når det gjelder å utvikle en coachende kommunikasjonsform handler alt om trening! Samlingen vår er intensiv og jeg ønsker å bruke

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

NOK - kurskompendium for OPL

NOK - kurskompendium for OPL NOK - kurskompendium for OPL "" 1 "" Innhold Nyttige linker... 4 NOK - in a nutshell... 5 Tanken og målet med Norsk opplæringskonsept; NOK... 5 Avinors treningsfilosofi... 6 Tanker om læring og om metoder/verktøy...

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer