Hvordan lede uten å være sjef?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan lede uten å være sjef?"

Transkript

1 Hvordan lede uten å være sjef? Kursleder: Sverre Gjestrum Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 1

2 Viktige tema på kurset er: Virkemidler for å nå frem med ditt budskap Hvordan koordinere teamet og fordele ansvar Hvordan lede og motivere ulike mennesketyper Hvordan etablere milepæler for å sikre fremdrift 2

3 Start Idéer til forbedring av meg selv som leder. aha? Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 3

4 Dag 1: Lunsj: Slutt: Dag 2: Start: Lunsj: Slutt: 16.00

5 Arbeidsform på kurset Fokus på læringsopplevelsen Brosjyre = sjekkliste Plenumsgjennomgang, diskusjoner, gruppeoppgaver Spørsmål, svar, refleksjon, erfaringsutveksling Hvordan få best mulig utbytte? Spilleregler: Ingen laptop eller mobiltelefoner Pauser ved behov - si fra hvis det går for lenge Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 5

6 Sverre Gjestrum, Bedriftspartner Foredrag (1 3 timer) Kurs: Ledelse, prosjektledelse (1 18 dager) Lederutvikling (1- år) Tlf: Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 6

7 Presentasjon Hvem er du? Navn, firma og rolle Hva gløder du for? Forventninger til kurset Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 7

8 Del 1 Helheten Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 8

9 Ledelse i fortid, nåtid og fremtid Kilde: Deloitte: Human Capital Trends 2013 Leading indicators Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 9

10 Tolke, forstå, handle, evaluere Folkene Systemene, metodene og teknikkene Situasjonsbevissthet Oppgavene Lede uten å være sjef Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 10

11 Forstår du oppgaven? Vet ikke hvordan 2 Vet hva Vet ikke hvordan 4 Åpent Prosjekt Lukket Prosjekt Vet hva 1 1. Painting by numbers 2. Going on a quest 3. Making a movie 4. Walking in the fog Vet ikke hva Vet hvordan Vet ikke hva 3 Vet hvordan Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 11

12 Oppgaven Trøstegledeproduserekoordinereskapestolthetfåtilt eamfølelsevurderebeslutterapporteledemøte disiplinereskapeenuformelltoneværeformellskapeak septfåsegselvogandretilåblomsteogleverevinnesette måltrekkesegunnadelegereintegrereforhandleopple velykkeselgedokumenteretjenepengerfåfornøydeku ndersettegrensertavarepåfamilienunngåulykkerrekr uttereavvikleselgefestegitilbakemeldingfåtilbakemel dingreisebrukesystemerdriveprosesserskapekreativi tetavsluttenåmåltavarepåsegselvbliinspirert Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 12

13 Først når du vet hvilke oppgave du står fremfor er det mulig å løse den på en suksessfull måte! Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 13

14 De rette folkene er din største mulighet Alle kommer hjemmefra og er vant til å jobbe på forskjellige måter har ulik kompetanse har ulikt syn på kompetanse har ulikt syn på viktigheten av HMS har ulikt syn på hva de kan si til deg som leder er ikke rasjonelle og kan være uforutsigbare har ulik oppfatning av hvordan en god leder skal være har ulik personlighet og motiveres av ulike ting noen har problemer med å finne sin plass og rolle har spesielle utfordringer har vokst opp ulike steder ønsker å være lykkelige ønsker å bli sett, hørt og anerkjent ønsker å lykkes kan være viktige for din suksess Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 14

15 Hvor godt kjenner jeg folkene Egen sjekkliste: Hvem er de? Hvor er de født? Hvem kjenner de? Hvilke interesser har de? Hvilke kompetanse? Hvilken posisjon og innflytelse? Hvilke bidrag er ønskelig? Er de tilgjengelige? Hva kan jeg gjøre for å bli kjent med dem? Hva motiveres han/hun av? Under hvilke rammebetingelser jobber hun/han best? Hva kan jeg gjøre for å få hun/han til å blomstre? Hvilke innsats eller sider ved personen vet han/ hun at jeg har uttalt meg positivt om? Hvilke personlighet og kommunikasjonsstil har hun/han? Når har hun/han fødselsdag? Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 15

16 Systemer, metoder og verktøy Systemer i bredeste forstand: - rutiner, kommunikasjonskanaler, prosedyrer, direktiver, målesystemer og andre forordninger som brukes til å styre organisasjonen, også organisering av møteplasser, maskiner og utstyr, sosiale og psykologiske systemer. Metoder og verktøy i bredeste forstand: - hjelpemidler vi har i vår verktøykasse og som er hensiktsmessige i den aktuelle situasjon /.. Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 16

17 Noen metoder og verktøy Åpne/ lukkede spørsmålsmetoden Pro/kons metoden Hensikt, ønsket resultat metoden Speile den andre metoden Snakke med utgangspunkt i den andre metoden Sette startpunkt metoden Sove på - metoden Skifte tema metoden Ta og beholde initiativ metoden La den andre stå for det meste av snakkingen metoden Jeg bestemmer metoden Ta høy/lav status metoden To do liste metoden Sette av tid i kalender metoden Må tenke på det metoden Møte innvendinger metoden Utfylle den/de andre metoden Positivt selvsnakk metoden Vi bestemmer i felleskap metoden Ros i plenum, ris bak lukkede dører metoden Fremheve egne kvaliteter metoden Nikke metoden Overse metoden Bruke følelser metoden Bruke logiske forklaringer metoden Bygge egen merkevaremetoden Bruk av kroppsspråk metoden Har ikke tid metoden Aktiv lytting metoden Beslutning/orientering/drøftingsmet oden Framsnakkemetoden Baksnakkemetoden By på seg selv metoden Gjøre det selv metoden Styre andre detaljert metoden Gi andre tillit og handlingsrom metoden Finne feil metoden Overdrivemetoden Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 17

18 Prosessene fra A Å Visjon og strategiprosesser Målsettingsprosesser Planleggingsprosesser Gjennomføringsprosesser Avslutningsprosesser Koble folk på koble folk av Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 18

19 Målsettingsprosess 19

20 Mål gir drakraft 1. Spesifikke (målbare) mål er bedre enn generelle. Ikke for omfattende - Ikke for diffuse. Lette å kommunisere og lette og forstå 2. Vanskeligere mål gir større motivasjonseffekt enn lavere mål, men de må være akseptert og ikke uoppnåelige 3. Deltagelse i målsettingen skaper lettere aksept og gir eierskap 4. Begrensende faktorer er hvor forpliktet man er til målene og hvilke mestringsevner man har 5. Tilbakemelding om prestasjoner gir større ytelse ros og anerkjennelse Eierskap til målet er viktigere enn målet i seg selv

21 Planleggingsprosesser Hvor stor båt? Hvor har vi tenkt oss? Hvor lang tid tar det? Hvor mye vind? Kystled eller åpent hav? Hvor stort mannskap? Hvor mange passasjerer? Hvilke kvalifikasjoner trenger vi? Hva er den enkeltes motivasjon for å være med? I hvilke rekkefølge skal de involveres? Hva trenger de av utstyr? Hvem skal være med i kjerneteamet? Hva hvis noe uventet skjer underveis? Hvordan skal seilasen oppleves for den enkelte? Hvorfor skal vi på båttur? Hva vil vi oppnå? Hvor detaljerte planer trenger vi? Skaper prosessen den nødvendige forpliktende innstilling hos deltagerne? - HVEM - HVA - HVOR - HVORDAN - HVORFOR - NÅR - HVILKE

22 Penny Bruke, eccense Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 22

23 Mål gir drakraft 1. Spesifikke (målbare) mål er bedre enn generelle. Ikke for omfattende - Ikke for diffuse. Lette å kommunisere og lette og forstå 2. Vanskeligere mål gir større motivasjonseffekt enn lavere mål, men de må være akseptert og ikke uoppnåelige 3. Deltagelse i målsettingen skaper lettere aksept og gir eierskap 4. Begrensende faktorer er hvor forpliktet man er til målene og hvilke mestringsevner man har 5. Tilbakemelding om prestasjoner gir større ytelse ros og anerkjennelse Eierskap til målet er viktigere enn målet i seg selv Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 23

24 Planleggingsprosesser Hvor stor båt? Hvor har vi tenkt oss? Hvor lang tid tar det? Hvor mye vind? Kystled eller åpent hav? Hvor stort mannskap? Hvor mange passasjerer? Hvilke kvalifikasjoner trenger vi? Hva er den enkeltes motivasjon for å være med? I hvilke rekkefølge skal de involveres? Hva trenger de av utstyr? Hvem skal være med i kjerneteamet? Hva hvis noe uventet skjer underveis? Hvordan skal seilasen oppleves for den enkelte? Hvorfor skal vi på båttur? Hva vil vi oppnå? Hvor detaljerte planer trenger vi? Skaper prosessen den nødvendige forpliktende innstilling hos deltagerne? - HVEM - HVA - HVOR - HVORDAN - HVORFOR - NÅR - HVILKE Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 24

25 Milepæler Milepæler er kontrollstasjoner som gjør at vi kan forsikre oss om at vi er på rett kurs Beskriver hva vi skal oppnå (ikke hvordan) Mest mulig løsningsnøytrale Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 25

26 Milepælsplanlegging Beskriver et delmål for å få forståelse for den oppgaven som skal løses få oversikt over det arbeid som skal gjøres få grunnlag for å avsette og forplikte ressurser få grunnlag for arbeidsfordeling og øvrig organisering få grunnlag for oppfølging Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 26

27 Hensikten med planlegging er å forstå oppgaven, dets mål og midler forstå sin egen rolle (ansvar og myndighet) og forpliktelser ovenfor andre i teamet bli kjent med nære kollegaer, forstå deres rolle, personlighet og atferd skape sterke psykologiske bindinger (bestevenntankegang) Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 27

28 Gjennomføringsprosess Hvilken informasjon vil du ha? Hva gjør du når du oppdager avvik fra det som var planlagt? Når bør du aktivt gripe inn? Hvordan tar og beholder du initiativet slik at mål og formål nås? Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 28

29 Lederskapsprosess Påvirkning: Teori og praksis (Cialdini 2003, Abstrakt forlag) Gjensidighetsprinsippet: Mennesker føler seg forpliktet til å gi tilbake hva andre har gitt til dem. Indre forpliktelse og konsistens prinsippet: Når vi tar et valg eller tar stilling til noe, vil vi møte et personlig indre press til å fortsette konsekvent med den forpliktelsen. Sosiale bevis vi er sannhetene: Mennesker avgjør hva som er klokt å gjøre for dem i en situasjon ved å se pa hva andre gjør. Sympatiprinsippet: Vi foretrekker å si ja til de vi liker og de vi kjenner. Autoritetsprinsippet: Mennesker er avhengig av kunnskap som er større enn sin egen og veilednings perspektiver pa hvordan man skal oppføre seg i ulike situasjoner. Knapphetsprinsippet: Muligheter virker mer verdifulle når de er mindre tilgjengelig Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 29

30 Situasjonsbevissthet Evnen til å oppfatte en situasjon, tolke den og forstå den Ut fra dette bildet forutse hva som kan komme til å skje i nær fremtid Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 30

31 Del 2 Kommunikasjon Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 31

32 Hvordan bli en bedre leder? De glemmer kanskje hva du sa, men aldri hva du fikk dem til å føle. Carl W. Buechner. Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 32

33 Noen treningsområder Kompetanse til å starte vedlikeholde og avslutte en samtale slik at den oppleves positivt for den jeg snakker med Kompetanse til å få en som føler seg nedtrykt til å føle seg bedre Kompetanse til å formidle et budskap slik at den andre opplever det enkelt å forstå Kompetanse til å bruke humor og å underholde Kompetanse til å løse konflikter Kompetanse til å påvirke mennesker slik at de gjør ting de ellers ikke ville gjort Kompetanse til å få andre til å føle stolthet Kompetanse til å gi kritiske tilbakemeldinger Dette er jeg god til: Dette trenger jeg øve på: Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 33

34 Kommunikasjonsarenaen Opplevelser og erfaringer Din ramme Min ramme Forholdet mellom oss Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 34

35 Positiv påvirkning Energi Trykkende Trekkende Stil Overbevisende Hevdende Bro- byggende Tiltrekkende Atferd Foreslå Argumentere Konfrontere Sette vilkår Involvere Støtte Entusiastisk Energisk Dra seg unna Avledende Trekke seg Unnvike Inspirert av Berlew og Harrison: Positiv påvirkning Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 35

36 Overbevisende (Forslå Argumentere) Kjennetegn: - Logisk, rasjonell, strukturert, nøyaktig, argumenterende, rolig Ord: - Jeg anbefaler. Jeg foreslår. På den ene siden Hvis vi gjør det slik Fakta er Kan du ha det klart på mandag? Her er mine argumenter..fordi Når: - Den andre parten respekterer din kompetanse - Du har relevant informasjon - Motparten ikke er sint - Ikke fiendtlig forhold til motparten Trykkende Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 36

37 Hevdende (Uttrykke forventninger Vurdere Sette vilkår) Kjennetegn: - Tøff, krevende, sikker, vurdere, konfronterende, fast, tydelig, bestemt, tilbyr gjengjeld. Ord: - Vårt behov er Jeg liker Jeg liker ikke Jeg vil at Hvis du ikke gjør dette, skal jeg Har du? Du må Når: - Du har viktige og legitime behov, krav eller forventninger - Du vil at den andre skal føye seg, men behøver ikke være engasjert - Du har kontroll over belønninger og pressmidler - Den andre part har ikke behov for å styre situasjonen Trykkende Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 37

38 Brobyggende (Involvere og støtte Lytte Vise åpenhet) Kjennetegn: - Åpen, interessert, varm, tillitsfull, pratsom, lyttende, smidig, harmonisk Ord: - Forstår jeg deg rett Jeg forstår Jeg støtter deg Gå for det Hvem, hva hvor Kan du fortelle mer Kan det du sier oppsummeres med Er dette riktig for deg Jeg er usikker Det var min feil Hva er viktig for dere? Når: - Bidrag fra den andre kan være deg til hjelp - Engasjement fra den andre er viktig for å få til en god gjennomføring - Du er åpen for synspunkter - Den andre er opprørt Trekkende Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 38

39 Tiltrekkende (Felles plattform Visjoner) Trekkende Kjennetegn: - Optimist, entusiast, energisk, følsom, idealist, kraftfull, appellerende Ord: - Vi ser på det på samme måte. Enig, Nettopp, Jeg liker det jeg hører. Tenk at vi Sammen kan vi Vi er heldige Det er en interessant problemstilling Vi får sikkert de andre med oss Det er mange muligheter Jeg har en drøm Når: - Den andre stoler på deg og ser opp til deg - Den andre er usikker og nøler med å handle - Den andre har synspunkter som kan lokkes frem - Når du vil ha noe til å skje mot et overordnet mål Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 39

40 Avledende (Avlede) Kjennetegn: - Neglisjerende bevisst eller ubevisst, Utsetter besluttinger og saker, Harmoniorientert, Skifter tema Ord: - Vi lar det ligge. Det er vel egentlig bare en bagatell. Vi kommer ikke videre. Jeg gir opp. Vi får komme tilbake til det senere. Når: - Muligheter for et positivt resultat er dårlige på nåværende tidspunkt - Du er stresset og trenger tid til å samle tankene - Du eller andre er blitt følelsesmessig engasjert og har mistet sin evne til objektivitet - Når timingen er ufordelaktig for deg Dra seg unna Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 40

41 Unnvikende Kjennetegn: - Å trekke seg tilbake, fysisk eller psykisk, å endre standpunkt for å unngå konflikter eller konfrontasjon Ord: Når: I motsetning til avlede, som kan være taktisk riktig, er årsaken til å anvendelse av unnvike at man vil unngå personlig ubehag, til og med på bekostning av effektivitet eller egen måloppnåelse Unnvikende Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 41

42 Påvirkningsprofil for. Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 42

43 Del 3 Ledertype Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 43

44 Renomé Positive Relevante Sterke Unike tanker om deg! Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 44

45 Oppgave Telefon Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 45

46 Ring en som kjenner deg i jobbsituasjon Hei det er:.som ringer. Jeg er på Tekna kurset Hvordan lede uten å være sjef og trenger innspill fra deg. Har du tre minutter til meg? Ja - Fint! Spørsmålet er rett og slett: Hva forbinder du med meg? Jeg er på jakt etter de første tankene dine. Gi meg gjerne et stikkord. Fint. Har du et stikkord til?... Et til?... Flott: Kan du nå fargelegge de stikkordet du ga meg. Dvs hva legger du i det første stikkordet du ga meg. (Si stikkordet)?.det neste (si stikkordet)?. Det neste (si stikkordet)? Tusen takk for hjelpen. 46

47 Hvilke ledertype er du? Styrker: - Hvilke fordeler har du som andre ikke har? - Hva kan du bedre enn andre? - Hva ser andre i deg som dine styrker? - Hva pleier du få til som andre ikke klarer? - Hva har du av kontakter eller nettverk som andre ikke har? - Hva er bra med din personlighet? Svakheter: - Hvilke oppgaver pleier du å unngå, fordi du ikke kjenner deg komfortabel med å gjøre dem? - Har du noen negative arbeidsvaner? - Har du en personlighet som holder deg tilbake? - Hva ser folk rundt deg på som dine svakheter? Muligheter: - Hvilke muligheter åpner seg dersom du bruker dine sterke sider best mulig? - Hvor ser du det største potensiale for vekst? - Hvilke hjelp kan du få av kollegaer og andre? - Hvordan kan du minimalisere svakhetene dine? - Hvordan skaper du et godt renommé for deg selv? Trusler: - Hvilke tilbakefall vil du kunne oppleve? - Hvilke hindringer er de vanskeligste å forsere? - Hvilke problemer kan dine svake sider forårsake dersom du ikke passer på? Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 47

48 Personlighetstrekk Isaz Adizes Produsenten Utrykker krav og forventninger Er konkurranselysten Verdsetter prestasjoner Bryter eller gjør ferdig Administratoren Planlegger og analyserer nøye Holder på konsekvens og orden Foreskriver og kontrollerer Kritiserer uorden og bleønner orden P- - -: Den ensomme ulv er fullt og helt opptatt av oppgaven, en som arbeider hardt vil ha resultater hevder seg gjennom å få saker og ting gjort konsentrerer seg om hva som blir gjort akkurat nå klager over at dagen er for kort, tiden strekker ikke til tar beslutninger ved å skyte fra hoften handler først, tenker og lytter etterpå - A - - : Byråkraten er minutiøst organisert, langsom og omsorgsfull, tankefull og konservativ administrerer, holder orden på saker og ting konsentrerer seg om hvordan jobben blir utført priser hvor rolig og velkontrollert hans/ hennes virksomhet er klager på at man bryter reglene tar ikke beslutninger, følger beslutninger som allerede er tatt Har jeg noen trekk som er typiske for meg?

49 Personlighetstrekk Isaz Adizes Entrepenøren Initierer Ser muligheter Ser stort på det Støtter de som ser muligheter Intergratoren Aktiviserer andre Lytter Strever etter åpenhet Er en sammenholdende kraft - - E - : Brannstifteren konsentrerer seg om nye ting som kan gjøres og hva gammelt som kan gjøres på en ny måte kommer med nye ideer, setter i gang nye prosjekter fatter tilfeldige beslutninger, ingen langvarig gyldig ordre, tar beslutninger som krever handling av andre klager over at ting aldri blir utført, de tar saker og ting i feil rekkefølge, de skjønner ikke hva jeg sier er innovatør, entreprenør er entusiastisk, stimulerende, karismatisk og spennende - - -:I: Super medløperen er myk, følsom, menneskeorientert, forståelsesfull samordner og integrerer folk hevder seg ved å få til overenskomster og kompromisser godtar det som er gjort setter pris på å få ta del i organisasjonens hemmeligheter og sin sentrale stilling i maktspillet klager over at vi ikke kommer så bra overens som vi burde identifiserer nye konflikter som bare han/ hun kan løse, sprer rykter eller samler informasjon om nye konflikter

50 Profil P A E I

51 Forskjellig personlighet kan bety: Begynnende frustrasjon eller at de ser verdien av å være ulike At de ser på hverandre som mot eller medspiller At noen er klar til kamp eller klare til samspill At noen søker støtte hos utenforstående mens andre søker støtte hos hverandre At de ser på hverandre som motpoler der den andre er uten moral og sunn fornuft men andre er stolte av hverandre og framsnakker hverandre At noen kommer med trusler og åpne angrep, mens noen støtter hverandre hvis noen angriper At noen er opptatt av å ødelegge den andre partens våpen, mens andre er opptatt av å gi den andre part gode våpen At noen er i full krig og mener at alt er lov, mens noen jobber sammen for å få til størst mulig verdiskapning At noen oppnår en følelse av endelig seier over den andre, mens noen føler å ha lykkes sammen som et lag og prestert fantastisk sammen. Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 51

52 Søren Kierkegaard om hjelpekunsten Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, ma man først passe pa å finne ham der hvor han er og begynne der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst. Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 52

53 Del 4 Utvikle mennesker Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 53

54 Aristoteles nøkler til deg som vil lede folk uten å være sjef Ethos Blir du likt som person så skaper du tillit Logos Ønsker du at folk skal sitere deg, så må du passe på at det du sier høres logisk og riktig ut Pathos Lærer du deg kunsten å vekke følelser hos folk rundt deg så motiveres de Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 54

55 Du (kan være) er forskjellen! Sinne, Angst, Tristhet Raseri Frykt, skrekk Skam, ydmykelse Fortvilelse Misunnelse, sjalusi Skyldfølelse Forakt/avsky Frustrert, Pinlig berørt, Usikker, Uønsket, Engstelig, Sjikanert, Resignert, Ubekvem Glede Interesse Iver Velbehag Ømhet Nærhet Anerkjent, Verdsatt, Ønsket 55

56 Virkeligheten Situasjonsbevissthet Virkeligheten er virkeligheten Strategi: Execute or evacuate Manuel Knigth STOPP Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 56

57 Menneskelige behov 1. Fysiologiske behov Luft, søvn, mat, klær, sex, 2. Sikkerhet og trygghet Lønn hver måned, forutsigbarhet, trygg på kollegaer Klare forventinger. Ha lederen i ryggen 3. Sosiale behov Behov for å tilhøre et fellesskap. Ha noen likeverdige å snakke med 4. Anerkjennelse Få bekreftelse på at ting gjøres riktig, oppleve at noen er begeistret At noen byr seg om. Blir sett og ønsket. Bli etterspurt og savnet (Bli akseptert av andre akseptere seg selv) 5. Selvrealisering Være seg selv og bruke evner og anlegg Ha passe krevende oppgaver. Frihet i beslutning og gjennomføring. Kunne skape noe og se resultater av egen innsats Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 57

58 Ledelse uten å være sjef Oppgave Tydelig Handlekraftig Haster Viktig Haster ikke Sak Uviktig Leder (evne og vilje) Individ Målbevisst Handling Stayerevne Relasjon/Person Inkludere Bygge nettverk Inspirere Selge Tett på Sette grenser Veilede Rose Oppmuntre løse konflikter Skape anerkjenne tillit Unngå misstillit Være et godt Normer eksempel Skjulte prioriteringer Verdier Usynlige spilleregler Samhold Støttende Motiverende Mål Omsorg Tilfredshet Engasjement Lykke Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 58

59 Oppgave To ledere uten personalansvar leder de samme mennesker i like/ sammenlignbare omgivelser. De har samme leder De får nøyaktig samme support/hjelp fra resten av organisasjonen De har like lang fartstid De har likt kunnskapsnivå som leder De har samme begrensninger og muligheter Den ene genererer 30 % bedre resultater enn den andre over tid HVORFOR ER DET SLIK? Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 59

60 Takk for nå Veien videre skjer under din ledelse. Som leder synes jeg du skal du ta og beholde initiativet. Lykke til videre i livet ditt! Effekt = Aktivitet x Viktighet x Tid x Dyktighet Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 60

61 Rollespill 1 A: Du er leder og ser B kommer sent og går tidlig B: Du er ekspert og representerer en viktig kjernekompetanse i bedriften Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 61

62 Rollespill 2 A: Du er leder og synes at B er alt for opptatt av den beste løsningen og for lite opptatt av fremdrift B: Du er ekspert og synes at det er alt for mye snakk om penger og for lite fokus på faglig kvalitet Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 62

63 Rollespill 3 A: Du som leder er opptatt av faglig kvalitet og griper ofte inn og hjelper teamdeltagere B: Din leder er opptatt av detaljer og få ting gjort på sin måte og du vurderer å slutte Sverre Gjestrum, Bedriftspartner 63

Kursholder. Roar Eriksen Cand. Psychol. Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13

Kursholder. Roar Eriksen Cand. Psychol. Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13 Kursholder Roar Eriksen Cand. Psychol Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13 Oversikt - Introduksjon, mål for dagen - En kognitiv forståelsesmodell - Meg selv i samtalen

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

Lederstil Motivasjon

Lederstil Motivasjon Lederstil og Motivasjon Lederstilene: Autoritær Krever umiddelbar aksept Visjonær I stand til å forklare det store bildet Mellommenneskelig Skape harmoni, unngår negativ tilbakemeldinger og konfrontasjoner

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Hvordan gjenkjenne ulike personlighetstyper på jobben, og bruke dette på en positiv måte

Hvordan gjenkjenne ulike personlighetstyper på jobben, og bruke dette på en positiv måte Hvordan gjenkjenne ulike personlighetstyper på jobben, og bruke dette på en positiv måte Av Kristin Aase Energi Norges HR-konferanse 2.februar 2012 Bruksverdi Individ Forstå seg selv og andres sterke sider

Detaljer

Kommunikasjon og Etikk

Kommunikasjon og Etikk Kommunikasjon og Etikk Med en dose selvinnsikt God kommunikasjon handler om å se den andre. At vi bryr oss om hva den andre sier og mener, og at vi forstår hva den andre sier, Være aktive lyttere, trenger

Detaljer

Samarbeid med pårørende

Samarbeid med pårørende Samarbeid med pårørende Ellen Kathrine Munkhaugen Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Ellmun@ous-hf.no Disposisjon Kort om RFM Samarbeid med pårørende Når

Detaljer

Kommunikasjon og Etikk

Kommunikasjon og Etikk Kommunikasjon og Etikk Med en dose selvinnsikt Å se den andre Kommuniaksjon Kommunikasjon Felles etisk plattform Tid til etisk refleksjon Kommunikasjon Informasjon Kommunikasjon Selvinnsikt Humor Momenter

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har.

Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har. Målsetting med temaet: Motivasjon, selvinnsikt og valg Teknikker i selvledelse Hvordan takle motgang? Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har.... og ikke fokus på hvordan du

Detaljer

Visdommen i følelsene dine

Visdommen i følelsene dine Visdommen i følelsene dine Tenk på hvilken fantastisk gave det er å kunne føle! Hvordan hadde vi vært som mennesker hvis vi ikke hadde følelser? Dessverre er det slik at vonde opplevelser og stressende

Detaljer

Forandring det er fali de

Forandring det er fali de Forandring det er fali de Når forandringens vinder suser gjennom landskapet, går noen i hi, mens andre går ut for å bygge seg vindmøller. Veiledning å bygge vindmøller - handler om å bli sett, anerkjent

Detaljer

Din unike personlighet

Din unike personlighet Niels Juel. Juni 00 Din unike personlighet Niels Juel,. juni 00 Venstre graf, Bevisst stil, er din profesjonelle stil, preget av arbeids situasjonen. Det er trolig slik kollegaene dine kjenner deg i hverdagen.

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011)

Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011) Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011) Tillit en overordnet dimensjon Kommunikative ferdigheter, både individuelt og i gruppe Konflikthåndtering Synlig voksenledelse Relasjonsbygging Indikator for positiv

Detaljer

Ledelse i et humanistisk perspektiv

Ledelse i et humanistisk perspektiv Ledelse i et humanistisk perspektiv En leder som vil ha medarbeidere som presterer kan følge følgende oppskrift: styr etter verdiene, gi korrektiver og oppmuntring i forhold til disse, ikke til resultatmålene

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Begrepet Ledelse og Lederrollen

Begrepet Ledelse og Lederrollen Begrepet Ledelse og Lederrollen Hva vil jeg oppnå med min ledelse? Løse oppdraget og ta vare på mine menn Hvilke egenskaper bør en leder ha? Hvilke utfordringer kan en leder forvente? Viktige egenskaper

Detaljer

«Å forvandle forventningsfulle elever til jublende musikere»

«Å forvandle forventningsfulle elever til jublende musikere» «Å forvandle forventningsfulle elever til jublende musikere» - om følelser (endelig!) og forholdet mellom følelser og læring (akademiske emosjoner), og å ta det vi allerede vet alvorlig, og sørge for at

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

De vanskelige samtalene

De vanskelige samtalene De vanskelige samtalene Målet med denne presentasjonen Målet med presentasjonen er at du som barnevernleder skal reflektere over de vanskelige samtalene og hvordan du konkret kan jobbe med de vanskelige

Detaljer

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet Vernetjenesten Kristiansund Manglende kommunikasjon Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Hva er Kommunikasjon?

Detaljer

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Side 1 BARNEHAGENS VISJON I vår barnehage skal - barna møtes med omsorg og anerkjennelse - å se og bli sett -selv om jeg ikke

Detaljer

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Istvan Moldovan Idrettspsykologi Istvan.Moldovan@olympiatoppen.no +47 90 28 66 71 Side 1 Oversikt Introduksjon

Detaljer

Kompetanserapportapport

Kompetanserapportapport apport Kandidat: Copyright Assessio International AB. Alle rettigheter er forbeholdt. Sammenfatningatning Match med kompetanseprofil 61% Kompetanseskårer Lav God Sterk Forretningsforståelse Innflytelse

Detaljer

Tjene publikum når de trenger det som mest

Tjene publikum når de trenger det som mest Gardermoen 29.9.14 Tjene publikum når de trenger det som mest Trygghet gjennom forutsigbarhet KOMMUNIKASJON «KOMMUNIKASJON KAN BLI EN LEDERS BESTE VÅPEN, OM HAN ELLER HUN MESTRER KUNSTEN GODT» Ref. Opperud

Detaljer

Pedagogisk Plattform

Pedagogisk Plattform Pedagogisk Plattform Pedagogisk Plattform To hus tett i tett. Visjon s: 3 Solbakkens hovedmål s: 4 Hvem er vi i Solbakken s: 5 I solbakken skal barna møte ansatte som s: 6 I solbakken skal foreldre møte

Detaljer

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29.

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. Mestring i fysisk aktivitet Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. oktober 2014 HVORDAN skape mestring gjennom motiverende lederskap? Motivasjon Team

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

2015 - FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS FORHANDLING & KOMMUNIKASJON

2015 - FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS FORHANDLING & KOMMUNIKASJON SALG ER PROSESS DE 12 SALGS - SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE FORHANDLING & KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell forhandler Dette 2 dagers kurset i Salg, forhandling & kommunikasjon

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

Møter. Vår største arena for endringsarbeid

Møter. Vår største arena for endringsarbeid Møter Vår største arena for endringsarbeid OBS Denne presentasjonen tok kun for seg små deler av faktorene som beskrives mer nøye i heftet dere fikk på samlingen: God Samhandling barn og unge. Møter vår

Detaljer

Systematisere Person Gruppe Relasjonen. Marianne Skaflestad 1

Systematisere Person Gruppe Relasjonen. Marianne Skaflestad 1 Systematisere Person Gruppe Relasjonen 1 Omsorg 2 Kontroll 3 Avhengighet 4 Opposisjon 5 ADFERD SOM FREMMER RELASJONER - KREATIVITET - FELLESSKAP EMPATI- AKSEPT- LYTTING OPPGAVEORIENTERT - STYRING- - LOJALITET-

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage Innhold 1. Forebygging s. 2 2. Handling ved mobbing s. 3 3. Vær varsom plakat s. 4 Formål: 1. Handlingsplanen har som mål å forebygge mobbing blant barn

Detaljer

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 Teigen: 1-2 år Skimten: 3-5 år Informasjon om Øygardane barnehage / Gol barnehage finnes på Gol kommune sine heimesider: www.gol.kommune.no PLANLEGGINGSDAGER:

Detaljer

Stami 3. mai 2010 Roald Bjørklund, UiO

Stami 3. mai 2010 Roald Bjørklund, UiO Stami 3. mai 2010 Roald Bjørklund, UiO Forstå grunnlag for kommunikasjon og interaksjon mellom mennesker i en arbeidssituasjon, som for eksempel mellom leder/underordnet, mann/kvinne, ung/gammel, frisk/syk

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Herøy barnehage 1 Handlingsplan mot mobbing For Herøy barnehage Utarbeidet november 2016 2 MÅL FOR HERØY BARNEHAGES ARBEID MOT MOBBING Hovedmål: Herøy barnehage har nulltoleranse

Detaljer

Hva er selvsikkerhet og hvordan kan det hjelpe ditt personlige velvære?

Hva er selvsikkerhet og hvordan kan det hjelpe ditt personlige velvære? Wellness Utviklings Aktivitet Å være selvsikker Hvordan denne teknikken kan forbedre ditt liv Positive fordeler Stor følelse av å være trygg på seg selv Større tro på egne evner Økt tillit til å si "Nei"

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap»

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap» Foreldremøte 26.09.13 Velkommen «Å skape Vennskap» Husk: en må skrive referat Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas

Detaljer

Platinaregelen. Den gyldne regel: Platinaregelen: Vær mot andre som du vil at de skal være mot deg. som DE vil at du skal være mot dem

Platinaregelen. Den gyldne regel: Platinaregelen: Vær mot andre som du vil at de skal være mot deg. som DE vil at du skal være mot dem Platinaregelen Den gyldne regel: Vær mot andre som du vil at de skal være mot deg Platinaregelen: Vær mot andre som DE vil at du skal være mot dem Behandle andre slik DE vil bli behandlet Platinaregelen-

Detaljer

NETTVERKSSAMLING ANKENES OG FRYDENLUND. Relasjonen lærer-elev 1. februar 2012

NETTVERKSSAMLING ANKENES OG FRYDENLUND. Relasjonen lærer-elev 1. februar 2012 NETTVERKSSAMLING ANKENES OG FRYDENLUND Relasjonen lærer-elev 1. februar 2012 VANSKELIGE ELEVER ELLER VANSKELIGE RELASJONER? Vi forsøker å forstå og forklare situasjoner ut fra en kategorisering som gir

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

PSYKOLOGISKE KONTRAKTER I TEAM: HVORDAN FORSTÅ RELASJONER OG SAMARBEID I TEAM? Therese E. Sverdrup Post doc Institutt for Strategi og ledelse

PSYKOLOGISKE KONTRAKTER I TEAM: HVORDAN FORSTÅ RELASJONER OG SAMARBEID I TEAM? Therese E. Sverdrup Post doc Institutt for Strategi og ledelse PSYKOLOGISKE KONTRAKTER I TEAM: HVORDAN FORSTÅ RELASJONER OG SAMARBEID I TEAM? Therese E. Sverdrup Post doc Institutt for Strategi og ledelse HVA ER TEAM? En gruppe av personer som er avhengige av hverandre

Detaljer

Lederskap og Enneagrammet

Lederskap og Enneagrammet Lederskap og Enneagrammet En leders jobb er å Type 1..sette klare mål og inspirere andre til å nå dem 2..vurdere styrken og svakheten til teammedlemmer og motivere og fasilitere mennesker mot å oppnå organisasjonens

Detaljer

PÅVIRKNINGSMODELLEN "STRATEGISK INNFLYTELSE"

PÅVIRKNINGSMODELLEN STRATEGISK INNFLYTELSE PÅVIRKNINGSMODELLEN "STRATEGISK INNFLYTELSE" Introduksjon For mange mennesker kan begreper som "innflytelse" og "makt" ha en noe negativ valør. Disse begrepene gir oss ofte ubehagelige forestillinger og

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Forbedringsmuligheter i HMS-arbeidet

Forbedringsmuligheter i HMS-arbeidet Forbedringsmuligheter i HMS-arbeidet HMS-faglig forum Vinterkonferansen 2008 Morten Hjerpbakk Risk Management Consultants AS En liten sikkerhetssjekk før vi starter Consultants AS 2 Jeg har tenkt å snakke

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 76/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2859 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.2014 SAK 76 /14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Innstilling

Detaljer

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?!

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Barnepleierkonferansen 26. april 2013 Tove Helen Tronstad En blekksprutjobb i konstant bevegelse krever God kompetanse Tilstedeværelse Ansvarlighet

Detaljer

Utvikle personligheten med persolog

Utvikle personligheten med persolog Utvikle personligheten med persolog Oppnå bedre resultater i jobb og privatliv Oppdag en praktisk tilnærming til utvikling av din personlighet: Du vil lære å skille mellom ulike typer atferd og hvordan

Detaljer

Norges Bilsportforbund. Fair Race. Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere

Norges Bilsportforbund. Fair Race. Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere Norges Bilsportforbund Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere er mye mer enn svarte flagg. handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Jeg viser respekt for funksjonærer, løpsledelse

Detaljer

Medarbeidere er gull, glede og gruff. Forstå hvordan du møter, utfordrer og omdanner motkrefter til drivkrefter. reidar.hillesund@craftinghouse.

Medarbeidere er gull, glede og gruff. Forstå hvordan du møter, utfordrer og omdanner motkrefter til drivkrefter. reidar.hillesund@craftinghouse. Medarbeidere er gull, glede og gruff. Forstå hvordan du møter, utfordrer og omdanner motkrefter til drivkrefter Mennesker i samspill er gull, glede og gruff Hvordan verdsette sine medmennesker og hvordan

Detaljer

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT P R O F I L T I L H A N D L I N G. Til Bergum som samarbeider med Ferkingstad 22.08.2013 Denne rapporten er opprettet av: Your Company 123 Main Street Smithville, MN 54321 612-123-9876

Detaljer

DISC som refleksjon rundt rollen som teamleder

DISC som refleksjon rundt rollen som teamleder DISC som refleksjon rundt rollen som teamleder Hva dette innlegget skal handle om? Hvordan bruke Disc og refleksjoner rundt Disc som hjelp når du som barnevernleder leder et team Team definisjon Et team

Detaljer

«En kriger løser oppdraget. Uansett forutsetninger. Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid.» Slik lød vårt motto i Forsvarets

«En kriger løser oppdraget. Uansett forutsetninger. Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid.» Slik lød vårt motto i Forsvarets 2014 J.M. Stenersens Forlag AS Skrevet i samarbeid med Irina Lee Omslagsdesign: Teft design Omslagsbilde: Jeton Kacaniku Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-7201-581-6 J.M. Stenersens Forlag Stortingsg.

Detaljer

Ledelsen lar stort sett ansatte ta sine egne beslutninger. Ledelsen holder streng kontroll med arbeidet til de ansatte

Ledelsen lar stort sett ansatte ta sine egne beslutninger. Ledelsen holder streng kontroll med arbeidet til de ansatte NOCM Dimensjoner og ledd Autonomi Ledelsen lar stort sett ansatte ta sine egne beslutninger Ledelsen har tillit til at folk kan ta arbeidsrelaterte beslutninger uten å innhente tillatelse først Ledelsen

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Kari Svarttjernet. Aker universitetssykehus HF. Kontorleder, Anestesiavdelingen Prosjektleder Fremtidig medisinsk kontorfaglig tjeneste på AUS

Kari Svarttjernet. Aker universitetssykehus HF. Kontorleder, Anestesiavdelingen Prosjektleder Fremtidig medisinsk kontorfaglig tjeneste på AUS Kari Svarttjernet Kontorleder, Anestesiavdelingen Prosjektleder Fremtidig medisinsk kontorfaglig tjeneste på AUS Aker universitetssykehus HF NSH Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2007 Hvordan vet du

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Vil ha Lavere sykefravær. Vil du?

Vil ha Lavere sykefravær. Vil du? Stein Tyrdal Humorlegen Torsdag 25. mars 2010 Klart vi kanhvis vi vil Vil ha Lavere sykefravær Vil du? Tør du? Vi blir sjuke av alt Jobb Belastningssykdommer Fritid Skader Familie Psykiske plager Hvem

Detaljer

Profesjonelt kunnskapsarbeid i en byråkratisk kontekst. Prof. Thomas Hoff Psykologisk institutt Universitetet i Oslo

Profesjonelt kunnskapsarbeid i en byråkratisk kontekst. Prof. Thomas Hoff Psykologisk institutt Universitetet i Oslo Profesjonelt kunnskapsarbeid i en byråkratisk kontekst Prof. Thomas Hoff Psykologisk institutt Universitetet i Oslo NOCM 22. september 2013 FOA seminar Prof.Dr. Thomas Hoff 3 22. september 2013 FOA seminar

Detaljer

Ta kunden på alvor og øk salget

Ta kunden på alvor og øk salget Ta kunden på alvor og øk salget Super Enkel Forskning viser 70-80% av alle selgere/ servicemedarbeidere tar ikke kundene på alvor. Hvorfor mister vi kunder? 1% dør 3% flytter 5% skifter pga råd fra venner

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON 2015 - SALG,FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS SALG ER PROSESS DE 12 SALGS SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell

Detaljer

Endringsledelse PASIENTREISEKONFERANSEN 2015

Endringsledelse PASIENTREISEKONFERANSEN 2015 Endringsledelse PASIENTREISEKONFERANSEN 2015 Overblikk Hvordan styrke min strategiske kraft Aktør eller brikke Strategisk sensitivitet Drivere av endring Internasjonale utviklingstrekk Modernisering av

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Thermometer Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Totalt har 36 av 44 gjennomført analysen (82 %)_ Analysedato: 11.10.2011 Utskriftsdato:

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

DET NESTE SKRITT ER AVGJØRENDE! EASI

DET NESTE SKRITT ER AVGJØRENDE! EASI DET NESTE SKRITT ER AVGJØRENDE! EASI Selger utvikling Hvem er du mest som selger, den resultatorienterte, den støttende, den analytiske eller den entusiastiske? Alle typer har sine styrker og noen mulige

Detaljer

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger?

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Bakgrunn for foredraget Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Orientere om endringsfokusert rådgivning/motiverende intervjueteknikker. av Guri Brekke, cand.scient. aktivitetsmedisin

Detaljer

Øvre Eiker, 07. april 2011

Øvre Eiker, 07. april 2011 Øvre Eiker, 07. april 2011 1 Ledelsesutfordringer, ledelse og ledererfaringer - noen ord om egen erfaringsbase Ledelsesprinsipper Hvordan mener jeg man lykkes som leder Er helse og omsorg spesielt eller?

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

EMOSJONELL KOMPETANSE OG SELVLEDELSE

EMOSJONELL KOMPETANSE OG SELVLEDELSE EMOSJONELL KOMPETANSE OG SELVLEDELSE Vibeke Steen Seniorrådgiver HR PERSPEKTIVER Er ledelse viktig? Hva skal vi med følelser? Servicemedarbeidere og stresspåvirkning? Hva er emosjonell kompetanse? Kan

Detaljer

Norges Skiforbund Langrenn

Norges Skiforbund Langrenn Norges Skiforbund Langrenn NSF - LANGRENN Gode sammen! Målsetting Hva er realistisk? Skal være noe å strekke seg etter! 3-punkts lister Må være kjent for alle involverte. Skaper vinnere dersom en tar konsekvensen

Detaljer

Barn og unge sin stemme og medvirkning i barnehage og skole. Thomas Nordahl 12.03.13

Barn og unge sin stemme og medvirkning i barnehage og skole. Thomas Nordahl 12.03.13 Barn og unge sin stemme og medvirkning i barnehage og skole Thomas Nordahl 12.03.13 Innhold Forståelse av barn og unge som handlende, meningsdannende og lærende aktører i eget liv Fire avgjørende spørsmål

Detaljer

KONFLIKTER OG KONFLIKTLØSING

KONFLIKTER OG KONFLIKTLØSING KONFLIKTER OG KONFLIKTLØSING Konflikt er en forutsetning for forandring Et foredrag basert på boken av Bo Ahrenfelt og Roland Berner LØS KONFLIKTENE DEFINISJONER Konflikt En situasjon der en eller flere

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

1/27/2017. Trevaredagen - Stavanger. Åge Skinstad, Regiondirektør NHO Innlandet (tidligere langrennssjef NSF) Foto: Jo Michael.

1/27/2017. Trevaredagen - Stavanger. Åge Skinstad, Regiondirektør NHO Innlandet (tidligere langrennssjef NSF) Foto: Jo Michael. Foto: Jo Michael 1/27/2017 Trevaredagen - Stavanger Åge Skinstad, Regiondirektør NHO Innlandet (tidligere langrennssjef NSF) Prestasjonskultur 1 Målsetting Forskjellen på en drøm og et mål Skal være noe

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011

BIBSYS Brukermøte 2011 Bli motivert slik takler du omstilling og endring! - et motivasjons- og inspirasjons- foredrag ved Trond E. Haukedal BIBSYS Brukermøte 2011 Trondheim den 23 mars 2011 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere?

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? 3 vanlige feil de fleste gjør som dreper veksten i vår bedrift: 1. Vi gjør det om oss. Selvfølgelig ønsker du å dele det du selv

Detaljer

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hvordan få til den gode samtalen Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hva skal jeg snakke om: Gode strategier for en god samtale Hvordan snakke med foreldre om deres omsorg for barna / hvordan

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN 1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN Bang. Modell: Storaas er med på å forme er med på å forme ORGANISASJONENS KULTUR SAMSPILLET MELLOM MENNESKER HVILKEN SAMHANDLING OG KULTUR ØNSKER

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs

Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs Energiindeksen Samlet for Horten vgs Driver Påstand 2013 2014 2015 Mål Avvik Fokus Ressurser Talent Tilbakemelding Omsorg Utvikling Jeg vet hva som forventes av

Detaljer

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Den coachende trener Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Hva er det som har gjort deg til en sås god trener? -Kunnskap er viktig. Du måm lese og følge f med. Og sås må du tørre t å prøve

Detaljer

Relasjonsledelse VEIEN TIL SUKSESS. Nina Kramer Fromreide

Relasjonsledelse VEIEN TIL SUKSESS. Nina Kramer Fromreide Relasjonsledelse VEIEN TIL SUKSESS Nina Kramer Fromreide Når er du i flytsonen? Hvor henter du din energi fra? Organisasjoner som produksjonssystemer. Relasjoner som motivasjonskilde for trivsel og læring

Detaljer

Plan for sosial kompetanse

Plan for sosial kompetanse FET KOMMUNE Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Dalen skole Klar for verden med kunnskap og glød. Plan for sosial kompetanse Definisjon på sosial kompetanse: Relativt stabile kjennetegn i form

Detaljer

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte SALG Hvorfor skal vi selge? For å sikre at For å sikre at Hva er salg? Salg er å få På samme måte Selgerstiler Skal vi bare være hyggelige eller selge for enhver pris? Salgsintensitet Målrettet salg Definere

Detaljer

Det magiske samspillet

Det magiske samspillet Det magiske samspillet Kommunikasjon og ulikheter Arild Tørstad AS - Prestasjonsutvikling - HR 1 «Forskjelligheten» I møte med andre på ulike arenaer: Møter Arbeidsoppgaver Team Kjemi Salg Privatlivet

Detaljer