Videregående opplæring i Hedmark Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videregående opplæring i Hedmark Innhold"

Transkript

1 Videregående opplæring i Innhold Slik søker du 195 Søknadsfrister 195 Bruker-ID 195 Søknadsskjema på Internett 195 Hvordan registrerer du søknaden på Internett? 195 Vedleggsskjema til internettsøknad 195 Søknadsskjema på papir 195 Enten Internett eller papir 196 Endring av skoleønsker 196 Landstilbud/landsdekkende tilbud (LD) 196 Søknadsprosedyre for søkere fra 196 Søkere til musikk, dans og drama 196 Søker til «idrettskvote» 196 Søker som må trekke seg fra tildelt plass/reservasjon av plass 196 Flytting til 196 Søknad utenfor fylke 197 Tilbud i Oppland 197 Søkere fra Brøttum 197 Søkere fra hele fylket 197 Tilbud i Fjellregionen 197 For deg som er bosatt i Fjellregionen og søker videregående opplæring 197 Tilbud i andre fylker 197 Kjøp av plass 197 Prosedyre 198 Private og statlige videregående skoler 198 Videregående opplæring i utlandet 198 Inntaksregioner og skoler 199 Regionregler 199 Region Nord-Østerdal videregående skole 200 Storsteigen videregående skole 200 Region Elverum videregående skole 200 Koppang videregående skole 200 Nordstumoen videregående skole 201 Trysil videregående skole 201 Region Ankerskogen videregående skole 201 Hamar katedralskole 201 Jønsberg landbruksskole 202 Ringsaker videregående skole 202 Stange videregående skole 202 Storhamar videregående skoler 202 Region Sentrum videregående skole 203 Skarnes videregående skole 203 Solør videregående skole 203 Øvrebyen videregående skole 204 Skole- og arbeidsforberedende kurs (SAK) Alternative læringsarenaer (AL) 205 Hva er SAK/AL 205 SAK/AL er et tilbud til deg som ønsker å 205 SAK/AL er også et tilbud til deg som 205 Opplegget består av en kombinasjon av skole og arbeidstrening. Tilbudet omfatter i grove trekk 205 Opphold og forbruk av rett 205 Hvordan søker du SAK/AL? 205 Opptak til SAK/AL 205 Tilbudet finner du på følgende steder 205 Planlagte studieretningsfag 206 Til deg som søker læreplass i bedrift 207 Læreplass i bedrift 207 Hvem kan søke? 207 Full opplæring i bedrift 207 Forhåndsavtale 207 Vilkår for formidling 207 Søknad til andre fylker 207 Annet lærefagønske? 207 Hvordan foregår formidlingen 207 Hva skal sendes med søknaden 207 Opplysninger om søkeren 207 Rettighet/rettssøkere 207 Lærekontrakt 207 Lærlingens rettigheter/plikter 208 Fag-/svennebrev 208 Økonomi 208 Opplæringskontrakt OLK (Lærekandidatordningen) 208 Hvem regnes som lærekandidat? 208 Hva er en opplæringskontrakt? 208 Hvor lang er læretiden? 208 Hvordan skjer søking og formidling til opplæringskontrakt? 208 Søknad med vedlegg 208 Søknad om inntak på grunn av behov for særskilt tilrettelagt opplæring 209 Følgende kan søke på eget skjema om inntak etter særskilt vurdering 209 INNHOLD Se også innsiden av omslaget 193

2 INNHOLD 1. Søkere med rett til inntak på et særskilt prioritert grunnkurs Søknad om spesialundervisning etter opplæringslovens 5-1 i samband med inntaket Søknad om utvidet tid til videregående opplæring Søkere til grunnkurs som mangler karaktergrunnlag skal ha individuell vurdering Søknad om særskilt tilrettelagt opplæring på videregående kurs Minoritetsspråklige søkere 209 Web-søking 210 Midthagan, Storhamar videregående skole 210 Kjøp av tjenester 210 Innføringsklasse for minoritetsspråklige 210 Klage 211 Annet 211 Videregående opplæring for voksne 212 Voksne med rett 212 Realkompetanse og realkompetansevurdering 212 Hva kan du gjøre dersom du ønsker videregående opplæring? 212 Om opplæringen 212 Søknadsfrister/inntaksrutiner/rangering 212 Utdanning ved teknisk fagskole 213 To-årig teknisk fagskole 213 Hvordan søker du til teknisk fagskole 213 Søknadsfrist 213 Skyss 213 Opplysningstjenesten 214 Oppfølgingstjenesten 215 Behov for oppfølging? 215 For deg 215 For deg finnes det 215 Hva er Oppfølgingstjenesten? 215 Loven sier også at oppfølgingstjenesten skal formidle tilbud om 215 Samarbeid med andre 215 Sats på din egen framtid! 215 Oppfølgingstjenesten i 215 Adresser 219 Andre skoler i 219 Folkehøgskoler 219 Høgskoler 219 Andre skoler/etater 219 Aetat 219 PP-kontorene 220 Andre tjenester 220 Inntakskontorene i fylkene 220 Notater 221 Forhåndssvar ved inntak til videregående opplæring i 223 Viktige opplysninger 225 Lån og stipend 217 Søknadsfrist 217 Lånekassens brosjyrer 217 Adressen til Lånekassens regionkontor 217 Skoleskyss 218 Administrasjon 218 Skyssberettigede 218 Kriterier 218 Søknadsskjema 218 Ungdomskortet 218 Uten busstilbud 218 Ikke skyssberettigede

3 Slik søker du Søknadsfrister Særskilt grunnlag: 1. februar Opplæringskontrakt:1. februar Opplæring i bedrift: 1. mars Opplæring i skole: 1. mars Bruker-ID Du som er elev i en ungdomsskole eller en videregående skole i pr , vil få tildelt et brev med bruker-id og passord av rådgiveren på skolen der du er elev. Er du ikke elev i en videregående skole i, men i aldersgruppen år, vil du få tilsendt et brev med bruker-id og passord til din hjemmeadresse (folkeregistrert adresse). NB! Ta godt vare på din bruker-id og ditt passord slik at de ikke kommer på avveie. Søknadsskjema på Internett Adressen til nettstedet der du skal registrere søknaden din er Nettstedet vil være åpent hele døgnet fra begynnelsen av januar og fram til 1. mars kl Det betyr m.a.o. at du kan se på søknaden din og eventuelt forandre den helt fram til søknadsfristen er ute den 1. mars. Etter at søknadsfristen er ute vil nettstedet være stengt, og du vil ikke lenger ha muligheten til å endre søknaden på Internett (se også side 196 «Endring av søknad etter søknadsfristen»). Hvordan registrerer du søknaden på Internett? Når du har logget deg inn på nettstedet registrerer du din bruker-id og passordet. Du får deretter opp det elektroniske søknadsskjemaet som er registrert på deg. Dersom du ikke har bruker-id og passord, må du logge deg inn som uregistrert bruker ved å registrere inn fødsels- og personnummeret ditt. Ved innlogging får du opp en «rullegardin» med alle fylkene. Deretter går du ned i dette feltet til du kommer til, og du er klar til å registrere søknaden din. Du vil få tildelt en bruker-id og passord som du skal bruke ved senere innlogging på søknadsskjemaet ditt. Merk at både registrerte og uregistrerte brukere kan endre passordet som en får tildelt ved første innlogging på elektronisk søknadsskjema. Selve utfyllingen av søknadsskjemaet på Internett er selvinstruerende, men vær oppmerksom på at du må endre i feltet «skolebakgrunn» dersom du søker kurs på ulike nivå, (f.eks. både GK og VK1) eller annet kurs på samme nivå. Du går fra felt til felt i naturlig rekkefølge. Du har mulighet til å føre opp tre ulike kurs, og to skoler på hvert kurs. Vi vil råde deg til å søke så mange kurs/skoler som mulig. Du har da større sjanser til å få plass ved 1. inntak. Trenger du hjelp til utfyllingen, tar du kontakt med rådgiver på skolen din. Dersom du ikke er elev ved noen skole i år, kan Oppfølgingstjenesten, PPT eller inntakskontoret hjelpe deg videre. Vedleggsskjema til internettsøknad Alle vedleggskjema som skal brukes ved søknad til videregående opplæring er lagt ut som elektroniske skjema. Du får tilgang til disse nederst på det elektroniske søknadsskjemaet. Vedleggsskjema skal benyttes ved: søknad om inntak på særskilt grunnlag melding om tilretteleggingsbehov i videregående skole minoritetspråklige søkere musikk, dans og drama idrettskvote Det er svært viktig at du sender inn vedleggsskjema dersom det er nødvendig for det tilbudet du søker. Husk at vedleggsskjemaet skal sendes til inntakskontoret på papir i det antall som står opplyst på skjemaet. Alle elever i ungdomsskolen og i den videregående skolen skal sende vedleggsskjema gjennom sin skole. Rådgiver gir nærmere opplysninger. Søknadsskjema på papir Dersom du ikke har tilgang til Internett, kan du sende inn vanlig søknadsskjema på papir til inntakskontoret. Skjema får du ved å henvende deg til inntakskontoret. Du kan bare sende inn ett søknadsskjema. Sender du likevel flere, vil det SLIK SØKER DU 195

4 SLIK SØKER DU skjemaet som først blir registrert bli den søknaden som deltar i inntaket. Enten Internett eller papir Du kan ikke sende inn søknad både på Internett og søknadsskjema på papir. Dersom du likevel gjør dette, er det internettsøknaden som deltar i inntaket. Endring av skoleønsker Etter søknadsfristens utløp, godtas ikke endringer av skoleønsker hvis det ikke er helt spesielle grunner for dette. En slik søknad må være skriftlig og dokumenteres av f.eks. PPT, rådgiver eller Oppfølgingstjenesten. Landstilbud/ landsdekkende tilbud (LD) Søknadsprosedyre for søkere fra Det benyttes søknadsskjema for fylke. Det skal kun sendes inn ett skjema, og søknaden skal prioriteres (landstilbud og ordinære tilbud som gis i ). Søkere som sender skjema direkte til skole eller skolefylke, vil få sin søknad returnert. Se også side Søkere til musikk, dans og drama Søkerne som har GK musikk, dans og drama som første ønske må fylle ut tilleggsskjema. Skjemaet ligger også ute på vårt nettsted eller kan fås ved ungdomsskoler, videregående skoler eller inntakskontoret. I tillegg må søkeren legge ved dokumentasjon på ferdigheter i form av attester/ uttalelser fra lærere, instruktører og lignende. Søkerne som har dette som første ønske vil bli skjønnsmessig vurdert ved inntak og vil bli innkalt til samtale/prøvespilling ved den aktuelle skole. Tilleggsskjema og attester/uttalelser kan ikke ettersendes! Søker til «idrettskvote» Det er utarbeidet et tilleggsskjema for søkere til GK idrettsfag, som pga. idrettslige kvalifikasjoner ønsker å søke på såkalt «idrettskvote». NB! Det er den enkelte videregående skole (som har GK idrettsfag) som avgjør om de vil benytte seg av kvoteordningen. Det er kun søkere som har GK idrettsfag som første ønske på søknaden som vil bli vurdert. Skolene med 30 elevplasser kan avsette inntil 5 plasser, mens de med 15 elevplasser kan avsette inntil 3. Tilleggsskjemaet ligger på vårt nettsted. Søker som må trekke seg fra tildelt plass/reservasjon av plass Søkere som er tatt inn, men som har trukket seg eller sluttet, kan ved påfølgende inntak få fortrinnsrett ved samme kurs. For å kunne få fortrinnsrett må søker ha en grunn som inntakskontoret godtar. Grunner som godtas er forhold som søker uforskyldt har kommet opp i, f.eks. sykdom, innkalling til militærtjeneste etc. Søkeren må sende søknad med begrunnelse om å få plassen reservert til neste skoleår, samt legge ved dokumentasjon på årsak til avbruddet. Flytting til Søkere fra har fortrinnsrett til inntak i. Søkere fra andre fylker vil bare bli tatt inn etter at alle søkere fra har fått plass. Søkere med lovfestet opplæringsrett som flytter til med foresatte eller til en av de foresatte bosatt i, blir behandlet som -søker, forutsatt at søker med familie er bosatt i ved skoleårets begynnelse. Det må da foreligge dokumentasjon på at botilhørigheten vil bli i. Slik dokumentasjon kan være kopi av: Kontrakt på leie/kjøp av hus/leilighet i Dokumentasjon fra folkeregisteret på at en av foreldrene bor i Bekreftelse på arbeidsforhold til foresatt(e) som er grunnlag for flytting. Søkere som av andre årsaker flytter til for å gå på skole, blir regnet som tilhørende det fylket de flyttet fra. NB! Inntakskontoret kontrollerer automatisk at de søkere som har oppgitt en bostedskommune i er registrert i folkeregisteret pr. 1. mars Søkere som har oppgitt bostedskommune i, men som ikke er registrert på denne adressen i folkeregisteret, kan ikke regne med å bli underrettet om dette. Viktig! Du er selv ansvarlig for å sende inn nødvendig dokumentasjon på inntaksgrunnlag til kurs du søker. Frist for dette er senest 1. juli. 196

5 Søknad utenfor fylke Hvis du har ungdomsrett og ikke søker tilbud i, svarer du nei på dette spørsmålet på web-søknaden og begrunner dette under «Andre opplysninger». Benytter du papirsøknad, fyller du ut felt F og returnerer skjemaet til inntakskontoret. Tilbud i Oppland Søkere fra Brøttum Er du elev fra Brøttum ungdomsskolekrets med ungdomsrett, gis du anledning til å søke og konkurrere om inntak til videregående opplæring i Lillehammer, på samme vilkår som søkere fra Oppland fylke. Før opp kurskoder og skolekoder både i Lillehammer og på samme skjema. Læreplass-søkere fra Brøttum skal også sende sin søknad til. NB! Benytt web-søknadsskjema for. Søkere fra hele fylket Søkere fra kan søke på enkelte tilbud i Oppland som ikke har. Disse tilbudene er merket spesielt i kodeoversikten, som du får som vedlegg til dette heftet. NB! Rutiner for kjøp av plass blir fulgt, det vil si at du må sette dette opp som 1. ønske på din søknad. Les avsnittet vedrørende «kjøp av plass». En slik søknad er bindende. Benytt web-søknadsskjema for. Tilbud i Fjellregionen Fjellregionen består av kommunene Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal, Rendalen, Røros, Holtålen og Tydal. De videregående skolene som omfattes av dette samarbeidet er Nord-Østerdal videregående skole og Storsteigen videregående skole i og Røros videregående skole i Sør-Trøndelag. Søkere fra disse kommunene kan fritt og likeverdig søke opplæringstilbud ved de tre videregående skolene i regionen. For deg som er bosatt i Fjellregionen og søker videregående opplæring Du skal benytte deg av hjemfylkets web-søknad/ søknadsmateriell (hjemfylket er der du har bostedsadresse i følge folkeregisteret). Du skal kun sende inn ett søknadsskjema der du kan prioritere mellom tilbud i begge fylker. Alle tilbudene i Fjellregionen står oppført under den enkelte studieretning i begge fylkene. Du kan oppleve å måtte svare på to svarkort (ett fra hvert fylke) når inntaket(ene) blir kjørt om sommeren. Dette kan skje dersom du ikke kommer inn på ditt første ønske, men står på venteliste til kurs i begge fylker eller kommer inn på et lavere ønske. I disse tilfellene må du svare på begge svarkortene. Dersom du kommer inn på ditt første ønske vil du kun motta ett svarkort fra skolefylket. NB! Dersom det blir gjort endringer i rutinene, vil du få beskjed på skolen om det. Tilbud i andre fylker Ønsker du å søke «ordinære» tilbud i andre fylker, er det selvfølgelig anledning til det. Alle fylker benytter nå web-søking og du må da registrere deg som uregistrert søker (unntatt ved kjøp av plass og søking til landstilbud, se egne beskrivelser under). betaler ikke oppholdsog reiseutgifter for søkere som ønsker å gå i andre fylker. Se også avsnittet om skoleskyss lenger bak i katalogen. For nærmere opplysninger ta kontakt direkte med inntakskontoret i skolefylket. Se adresser og telefonnummer lenger bak eller NB! Søkere fra som ønsker å søke læreplass (opplæring i bedrift) i et annet fylke, må benytte sitt søknadsmateriell (se avsnitt «Til deg som søker læreplass i bedrift»). Kjøp av plass Hvis du er fra, har du anledning til å søke inntakskontoret i om kjøp av plass i andre fylker (gjelder ikke private og statlige videregående skoler). UTENFOR HEDMARK 197

6 UTENFOR HEDMARK Prosedyre Først legger du inn riktig kurskode. Bruk skolekode Kjøp av skoleplass i annet fylke. Spesifiser under «Andre opplysninger» om hvilken skole og i hvilket fylke du ønsker at vi skal kjøpe plass for deg. Prioritér dersom du har flere skoleønsker. Du skal ikke sende inn noen søknad til skolefylket på dette tilbudet. Hvis vi ikke kjøper plass, sender vi søknaden din til det fylket du har søkt om kjøp av plass. NB! Det er kun søkere som har dette som 1. ønske på søknaden, som vil bli vurdert. Det er kun anledning til å søke om dette ved kurs som fylke ikke tilbyr selv. PS! Vi anbefaler deg også å sette opp tilbud i. Inntakskontoret vil undersøke muligheten for kjøp av plass i det aktuelle fylket, og vurdere kjøpene i forhold til bl.a. økonomi og tilgang til læreplasser. Du vil få skriftlig beskjed i mai/juni om utfallet av søknaden. Inntaket blir foretatt etter samme regler som for egne tilbud. NB! Ved kjøp av plass forpliktes til å betale ca. kr ,- til salgsfylket. Derfor må en slik søknad være bindende. Private og statlige videregående skoler De fleste av disse skolene har eget inntak og søknadsskjema. Ta derfor kontakt direkte med den enkelte skole hvor du ønsker å søke. Hvis du har ungdomsrett og søker en privat/statlig skole, anbefaler vi deg likevel å sende inn en søknad til. Videregående opplæring i utlandet Se side Tenk deg godt om før du setter opp ønsker som medfører at du må flytte. Retten til inntak gjelder kurs ikke skole.

7 Inntaksregioner og skoler Regionregler Av hensyn til fylkets skyssutgifter og den desentraliserte utbyggingen av tilbudene i den videregående skolen i fylket, må søkerne generelt følge regelen om inntaksregioner. Det vil si at man på første kursønske fører opp den nærmeste skole som har tilbudet. Deretter kan man søke fritt i fylket. Søkere som ved utfylling av ønskene ikke følger foranstående regler om inntaksregioner og som ikke kan dokumentere særlige grunner for å fravike disse, vil få søknaden korrigert av inntakskontoret. Region 1 Kommuner Os, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Rendalen, Holtålen, Røros og Tydal. Søkere fra Rendalen søker fritt i region 1 og 2. Skoler Nord-Østerdal videregående skole og Storsteigen videregående skole. Region 2 Kommuner Engerdal, Åmot, Trysil, Stor-Elvdal og Elverum. Søkere fra Engerdal søker fritt i region 1 og 2. Søkere fra Åmot søker fritt mellom Koppang og Elverum. Skoler Elverum, Koppang, Nordstumoen og Trysil videregående skoler. Region 3 Kommuner Ringsaker, Hamar, Løten og Stange. Søkere med adresse Furnes søker fritt mellom Hamar og Ringsaker. Skoler Ankerskogen, Ringsaker, Stange og Storhamar videregående skoler, Hamar katedralskole og Jønsberg landbruksskole. Region 4 Kommuner Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Våler, Åsnes og Grue. Skoler Sentrum, Skarnes, Øvrebyen, Solør videregående skoler. Tynset Alvdal Koppang Moelv Brumunddal Hamar Elverum Braskereidfoss Stange Skarnes Trysil Gjesåsen Flisa Kongsvinger REGIONER OG SKOLER 199

8 Region 1 Region 2 REGIONER OG SKOLER Nord-Østerdal videregående skole Adresse 2500 Tynset Telefon Telefaks Trontun: Holmen: Siva: E-post Internett Rektor Jan Inge Nordeng Elevplasser ca. 540 Studieretninger AA, BY, EL, FO, HS, HN, ID, ME, MD, SA Storsteigen videregående skole Adresse 2560 Alvdal Telefon Telefaks E-post Internett Rektor Ola Grindvoll Elevplasser ca. 70 Studieretning NA Elverum videregående skole Adresse Postboks 246, 2402 Elverum Telefon Telefaks E-post Internett Rektor Tove Marie Børresen Elevplasser ca. 690 Studieretninger AA, EL, FO, HS, ME, SA, TR Koppang videregående skole Adresse 2480 Koppang Telefon Telefaks E-post Internett Rektor Odd Arild Strand Elevplasser 135 Studieretninger AA, HS, ME 200 Viktig! Dersom du tar imot skoleplass, men slutter etter 1. oktober, bruker du ett år av retten din!

9 Region 3 Nordstumoen videregående skole Adresse 2480 Koppang Telefon Telefaks E-post Internett (foreløpig ikke noe nettsted) Rektor Sigmund Vestad Elevplasser 24 Studieretninger HS, ME, NA Ankerskogen videregående skole Adresse Postboks 84, 2301 Hamar Telefon Telefaks E-post Internett Rektor tilsettes oktober 2003 Elevplasser ca. 500 Studieretninger AA (kun VK1 IKT), EL, FO, MK, ME, TB Trysil videregående skole Adresse Vestbyvegen 5, 2420 Trysil Telefon Telefaks E-post Internett Rektor Liv Johanne Næsheim Elevplasser ca. 300 Studieretninger AA, BY, FO, HS, HN, ID Hamar katedralskole Adresse Postboks 1008, 2305 Hamar Telefon Telefaks E-post Internett Rektor Harald Hellum Elevplasser ca. 800 Studieretninger AA, SA REGIONER OG SKOLER 201

10 Jønsberg landbruksskole Adresse 2335 Stange Telefon Telefaks E-post Internett Rektor Hans Eirik Mytting Elevplasser ca. 150 Studieretning NA Stange videregående skole Adresse Postboks 173, 2335 Stange Telefon Telefaks E-post Internett Rektor Truls Wadd Elevplasser ca. 520 Studieretninger AA, BY, ID, KP, MD REGIONER OG SKOLER Ringsaker videregående skole Adresse Postboks 147, 2380 Brumunddal Telefon Telefaks E-post Internett Rektor Hilde Støen Elevplasser ca. 650 Studieretninger AA, BY, EL, HS, ME, SA Storhamar videregående skole Adresse Postboks 1040, 2305 Hamar Telefon Telefaks E-post Internett Rektor Tore Gregersen Elevplasser ca. 410 Studieretninger HS, HN 202 Søkere som ved utfylling av ønskene ikke følger reglene om inntaksregioner og som ikke kan dokumentere særlige grunner for å fravike disse, vil få søknaden korrigert av inntakskontoret.

11 Region 4 Sentrum videregående skole Adresse Postuttak D, 2201 Kongsvinger Telefon Telefaks E-post Internett Rektor Egil Mangnes Elevplasser ca. 600 Studieretninger EL, FO, HN, HS, IKT, ME, MK Solør videregående skole Adresse Postboks 24, 2271 Flisa Telefon Telefaks E-post Internett Rektor Eyvind Haarr Elevplasser ca. 250 Studieretninger AA, BY, EL, HS, NA, ME Skarnes videregående skole Adresse 2100 Skarnes Telefon Telefaks E-post Internett Rektor Lars Grosvold Elevplasser ca. 350 Studieretninger AA, BY, EL, FO, TB Solør videregående skole Avdeling Sønsterud Solør videregående skole Avdeling Våler REGIONER OG SKOLER 203

12 Øvrebyen videregående skole Adresse Jonas Lie s gate 1, 2213 Kongsvinger Telefon Telefaks E-post Internett Rektor Hanne Foss Elevplasser ca. 400 Studieretninger AA, ID, SA REGIONER OG SKOLER 204

13 Skole- og arbeidsforberedende kurs (SAK) Alternative læringsarenaer (AL) Hva er SAK/AL Skole og arbeidsforberedende kurs (SAK) er et tilbud til ungdom med rett til videregående opplæring. SAK er knyttet til en videregående skole, men holder til i egne lokaler utenfor skolen. Ved Storhamar vgs er SAK organisert som del av prosjektet Alternative læringsarenaer (AL). SAK/AL er et tilbud til deg som ønsker å bli tryggere på valg av rett yrke og studieretning i videregående skole styrke grunnskolefag, for eksempel med ny eksamen i enkelte fag forberede eller forbedre allmenne fag på grunnkursnivå (videregående skole) SAK/AL er også et tilbud til deg som avbryter grunnkurset (ev. VK1) i videregående skole av andre grunner ikke ønsker plass i videregående skole Opplegget består av en kombinasjon av skole og arbeidstrening. Tilbudet omfatter i grove trekk sosial trening arbeidslivstrening forbedre grunnskoleeksamen (ikke ved Ringsaker videregående skole) forbedre eller forberede allmenne grunnkursfag (videregående skole) friluftsaktiviteter (hobbyaktiviteter) muligheter for elevbedrift Opphold og forbruk av rett Oppholdet er vanligvis ett år, med målsetting om at du kvalifiserer deg til kompetansegivende videregående opplæring. Bare unntaksvis gis det anledning til forlenget opphold utover ett år. Du bruker ikke av din treårige rett til videregående opplæring under oppholdet på SAK/AL, med mindre du forlenger oppholdet utover ett år. Hvis du har brukt venteåret tidligere eller får innvilget søknad om forlenget opphold, bruker du av rettsperioden. SAK/AL er et opplæringstilbud. Det betales derfor ikke lønn for utplassering i bedrift. Du kan derimot søke om utdanningsstøtte fra Statens lånekasse for utdanning. Hvordan søker du SAK/AL? Søknadsfrist er 1. mars Du kan kun sette opp én skole i søknadsskjemaet. Du søker på vanlig søknadsskjema for videregående opplæring. Kurs- og skolekoder får du som eget vedlegg. På skjemaet fører du opp SAK som ett av tre ønsker, i den rekkefølge du selv ønsker. Opptak til SAK/AL Før opptak blir du innkalt til intervju på den avdelingen du har søkt. Dersom du etter intervjuet får/tar i mot plass, må du inngå gjensidig forpliktende avtale med den avdeling du får plass ved. I tillegg må du svare på svarkortet om inntak som du får tilsendt ca. 15. juli. Det kan bli tatt inn elever i inntil 2/3 av plassene ved inntaket Resten av plassene vil bli benyttet som beredskapsplasser for elever som ikke søker plass i videregående skole, som takker nei til slik plass eller som avbryter opplæringa i løpet av skoleåret. Hvis du vil vite mer om tilbudet, kan du kontakte den avdeling du tenker å søke til. Tilbudet finner du på følgende steder Elverum videregående skole Avd. SAK Vestsideveien 39, 2406 Elverum Telefon Ringsaker videregående skole Avd. SAK Bakkehaugveien 16, 2380 Brumunddal Telefon Sentrum videregående skole Avd. SAK Industriveien 1, 2212 Kongsvinger Telefon Storhamar videregående skole Alternative Læringsarenaer* Vinkelbo, Åkershagan, 2312 Ottestad Telefon * Alternative Læringsarenaer er et prosjekt der Skole og arbeidsforberedende kurs, avd. Midthagan, og en oppfølgingsklasse innen kriminalomsorgen, er slått sammen. Se også kapittel om særskilt inntak. SAK OG AL 205

14 Planlagte studieretningsfag STUDIERETNINGSFAG 206 Planlagte studieretningsfag i VK1 og VK2 i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag. Beskrivelser av fagene kan du finne i heftet «Studieforberedende studieretninger». Fagbetegnelse Skole Koppang videregående skole Nord-Østerdal videregående skole Ringsaker videregående skole Røros videregående skole Skarnes videregående skole Hamar katedralskole Elverum videregående skole Administrasjon/saksbehandling Aktivitetslære Bedriftsøkonomi Biologi Bioteknologi Engelsk Form og farge Fransk B-språk Fransk C-språk Fysikk Geografi Handels- og kontorarbeid Informasjonsteknologi Italiensk C-språk Kjemi Kontorautomasjon Kunst- og kulturhistorie Latin C-språk Markedsføring Matematikk Mediekunnskap Miljø- og ressurskunnskap Organisasjonslære Politisk idéhistorie Regnskap Reiselivsfag Reklame Rettslære Samfunnskunnskap Samfunnsøkonomi Spansk C-språk Språkkunnskap Tysk B-språk Tysk C-språk Hvis du på grunn av spesielle fagønsker ikke søker til nærmeste skole, må dette forklares på søknadsskjemaet eller som vedlegg til søknaden. Solør videregående skole Stange videregående skole Trysil videregående skole Øvrebyen videregående skole Merk! Det tas forbehold om igangsetting av studieretningsfagene. Fagene som tilbys er avhengig av bl.a. elevenes ønsker og lærerkompetansen ved skolen. Vi gjør oppmerksom på at enkelte fagkombinasjoner kan føre til «kollisjoner» i timeplanen. Nærmere opplysninger om studieretningsfagene får du ved å kontakte skolen.

15 Til deg som søker læreplass i bedrift Læreplass i bedrift Se også: Slik søker du på side 195. Søknadsfrist 1. mars 2004 Hvem kan søke? Alle som har gått kurs i videregående skole som fører til et opplæringsløp i bedrift, kan søke læreplass. De som har gått kurs i «gammel» struktur før 1994, må selv ordne lærekontrakt, såkalt frivillig kontrakt. Fylkessjefen for videregående opplæring i har oversikt over godkjente lærebedrifter. Full opplæring i bedrift Se side 11. Forhåndsavtale Har du skaffet deg forhåndsavtale om læreplass, skal bekreftelse fra bedriften vedlegges søknaden. Vilkår for formidling Fullført og bestått GK/VK1 som lærefaget bygger på. I tillegg kan søkere som ikke har bestått ett eller flere fag, likevel formidles til læreplass. Dette betinger at yrkesopplæringsnemnda, etter samråd med bedriften, kommer fram til at søkeren har nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å følge opplæringen som er fastsatt i læreplanen for faget. Søknad til andre fylker Ønsker du læreplass i et annet fylke, skal du likevel søke ditt hjemfylke for behandling. Annet lærefagønske? Ønsker du å søke på et lærefag som ikke står i vårt tilbud (må finnes i tilbudsstrukturen), må du benytte søknadsskjema på papir. Hvordan foregår formidlingen Når søknaden er mottatt, oversendes søkerspesifikasjoner til lærebedrift(er). Det er viktig å være oppmerksom på at du innleder et arbeidsforhold, og må forholde deg til de regler, plikter og rettigheter som et arbeidsforhold medfører. Bedriftene innkaller deg til samtale (jobbintervju) og gir tilbakemelding til Fylkessjefen for videregående opplæring om hvem de ønsker/ ikke ønsker som lærling. Formidlingsprosessen foregår i flere runder, fra april til august. Dette betyr at du må være forberedt på at du også kan bli innkalt til samtale i sommerferien. Hva skal sendes med søknaden Vitnemål/kompetansebevis fra tidligere fullført utdannelse. Terminkarakterer fra det kurset du går i år (ikke nødvendig hvis du er elev ved en videregående skole i ). Legg ved helseopplysninger hvis helsemessige forhold har innvirkning på hva slags arbeid du kan utføre. Opplysninger om søkeren Fylkessjefen for videregående opplæring vil, hvis ikke søkeren sammen med søknaden om læreplass skriftlig motsetter seg dette, oversende kompetansebevis/årskursbevis/terminkarakterer inneholdende karakterer, fravær og orden til bedrifter som ønsker lærlinger. Ønsker du å dokumentere ditt fravær, må du selv gjøre dette ovenfor bedriften(e). Disse opplysningene skal IKKE sendes med søknaden. Rettighet/rettssøkere Du har rett på tilbud om læreplass som bygger på det GK/VK1 du har gått på. Det betyr at du kan få tilbud på et kurs du ikke har søkt (se side 16) Hvis du ikke får læreplass, vil du få et annet tilbud (i skole). Også her gjelder regelen om at du har krav på ett tilbud som bygger på det kurset du har gått. Det vil si at du kan bli plassert på et annet tilbud enn det du har søkt. Tilbudet må ikke nødvendigvis gis i fylke. Du har fått oppfylt din rett hvis du blir tilbudt lære- eller skoleplass i et annet fylke. Lærekontrakt Lærekontrakt inngås mellom bedrift og den enkelte lærling, for den læretiden som er fastsatt LÆREPLASS I BEDRIFT Det er positivt om du som søker arbeider aktivt for selv å skaffe deg læreplass. Gi beskjed til Fylkessjefen for videregående opplæring straks du har skaffet deg læreplass. 207

16 LÆREPLASS I BEDRIFT for faget (normalt 2 år). Her vil bl.a forhold som arbeidstid, arbeidsreglement og lønn i læretiden inngå. Lærlingens rettigheter/plikter Lærlingen har rett til å få den opplæringen som læreplanen fastsetter, herunder rett til fri for å gjennomføre teoriopplæringen. Lærlingene har plikt til å delta aktivt for å nå opplæringens mål og medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsforhold. Lærlingen plikter å framstille seg til den prøven som holdes nærmest læretidens utløp. Fag-/svennebrev Alle fag må være bestått for å få utstedt fag/svennebrev. Hvis du ikke møter til intervju eller ikke tar imot tildelt læreplass, kan dette medføre at du ikke får flere tilbud. Økonomi Lærlinger har ikke krav på gratis skyss. Søknad om lån og stipend for lærlinger sendes at lærekontrakten er i orden og videresender lånekasse, som behandler søknaden. Lærlingelønn er som oftest bestemt i en tariffavtale. Bedriftens tillitsvalgte eventuelt bransjeorganisasjonen kan spørsmålet. Fylkessjefen for videregående opplæring har ikke oversikt over hva du vil motta i lærlingelønn. Ved søkning til læreplass skal brukes som «skolekode» på søknadsskjemaet. Opplæringskontrakt OLK (Lærekandidatordningen) Opplæringsloven ble 1. august 2000 endret slik at det er mulig å tegne opplæringskontrakt for lærekandidat med sikte på kompetanse på et lavere nivå enn fag- og svennebrev. Hvem regnes som lærekandidat? Lærekandidat er den som har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Benevnelsen på denne prøven er kompetanseprøve. Lærekandidaten vil få opplæring innenfor deler av læreplanen for faget, og vil etter endt opplæring få utstedt kompetansebevis. Hva er en opplæringskontrakt? En opplæringskontrakt er en avtale mellom lærekandidat og bedrift. Kontrakten skal opprettes skriftlig når læreforholdet starter. Opplæringen av lærekandidaten skal skje etter en tilpasset opplæringsplan. Hvor lang er læretiden? Opplæringstiden for lærekandidatene er den samme som for lærlinger, 2 år i skole og 2 år i bedrift. Avvik fra denne modellen må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Hvordan skjer søking og formidling til opplæringskontrakt? Søknadsfrist 1. februar Samme søknadsskjema som for lærling. Søknad med vedlegg Eget tilleggsskjema, med skolens vurdering, skal legges ved søknad til opplæringskontrakt. Tilleggsskjema kan fås ved de videregående skolene eller inntakskontoret. For nærmere opplysninger kontakt Finn Gunnar Larsen Telefon , E-post 208 Hvis du ikke møter til intervju eller ikke tar imot tildelt læreplass, kan dette medføre at du ikke får flere tilbud.

17 Søknad om inntak på grunn av behov for særskilt tilrettelagt opplæring Følgende kan søke på eget skjema om inntak etter særskilt vurdering 1. Søkere med rett til inntak på et særskilt prioritert grunnkurs Søkere kan ha rett til inntak på et særskilt prioritert grunnkurs dersom vilkårene i forskriftens 6-18 til 20 er innfridd. Vilkårene er bl.a. at søkeren har rett til videregående opplæring jfr. opplæringslovens 3-1 første ledd og rett til spesialundervisning etter opplæringslovens 5-1. Søkeren må ha rett til spesialundervisning på grunn av sansedefekter og motoriske defekter eller store lærevansker eller emosjonelle eller sosiale problem eller store sammensatte funksjonshemninger eller andre funksjonshemninger Søkeren har rett til inntak på det prioriterte grunnkurset dersom han eller hun har valgt på grunnlag av og i samsvar med den sakkyndige vurderingen. Det er en forutsetning at søknaden er vedlagt en sakkyndig tilråding fra PP-tjenesten. Ved innbyrdes konkurranse mellom søkere til et særskilt prioritert grunnkurs må fylkeskommunen prioritere de søkerne som har størst behov. 2. Søknad om spesialundervisning etter opplæringslovens 5-1 i samband med inntaket Søkere med store behov for spesialundervisning, kan bli vurdert i forhold til inntak etter særskilt vurdering. Det er en forutsetning for særskilt inntak at behovet for tilrettelegging er så omfattende at skolen vil trenge tid for å legge forholdene for eleven til rette. Søkere som blir avvist i forhold til særskilt inntak, vil i hovedsak bli overført ordinært inntak og konkurrere om inntak på grunnlag av karakterpoeng. Fylkeskommunen kan sette en øvre grense på det antall plasser i hvert enkelt grunnkurs som skal tilbys denne gruppen. 3. Søknad om utvidet tid til videregående opplæring Søknader om opplæring utover tre år etter opplæringslovens 3-1 femte ledd må være innsendt innen 1. februar. Det er en forutsetning at søknaden er vedlagt sakkyndig vurdering fra PPT. Søknad om utvidet opplæringstid skjer i forbindelse med søknad om det 3. året eller etter at rettsperioden på 3 eller 4 år er brukt opp. Det er en forutsetning at det kan dokumenteres at ekstra tid i videregående opplæring vil gi høyere kompetanse innenfor målene i læreplanen for faget. 4. Søkere til grunnkurs som mangler karaktergrunnlag skal ha individuell vurdering Søkere fra godkjente grunnskoler som har vitnemål uten bokstav-/tallkarakterer vil bli rangert ut fra uttalelse fra grunnskolene. Søkere som ikke har sammenlignbart karaktergrunnlag skal vurderes individuelt, jfr i inntaksforskriften. 5. Søknad om særskilt tilrettelagt opplæring på videregående kurs Elever med lovfestet rett har rett til inntak på et videregående kurs som bygger på det grunnkurset de har gått. Søkere med behov for spesialundervisning og som ikke har vurdering med karakter fra grunnkurset, skal tas inn på grunnlag av individuell vurdering, jfr i forskrift. Det skal gjøres en helhetsvurdering der det også blir lagt vekt på sakkyndig vurdering og søkeren sin egen prioritering. Søkeren skal tas inn på videregående kurs som bygger på det grunnkurset eller det videregående kurs 1 som søkeren har gjennomgått. 6. Minoritetsspråklige søkere Minoritetsspråklige som har gått ut av grunnskolen etter våren 1994 har samme rett til 3-årig videregående opplæring som andre ikke-fremmedspråklige søkere. Voksne minoritetsspråklige som mangler karakterer fra grunnskole, kan søke om inntak etter individuell vurdering. TILRETTELAGT OPPLÆRING 209

18 TILRETTELAGT OPPLÆRING Krav for inntak til videregående opplæring er norsk 10-årig grunnskole eller tilsvarende kompetanse. Norskkunnskaper kan også dokumenteres ved språkprøve. Det er et vilkår for inntak at søkeren har lovlig opphold i landet. Søkere som oppholder seg i landet i påvente av vedtak om oppholdstillatelse, har ikke rett til inntak til videregående opplæring. Mindreårige asylsøkere kan likevel tas inn til videregående opplæring i påvente av vedtak om opphold, men har ikke rett til å fullføre skoleåret dersom vedkommende får avslag på søknad om oppholdstillatelse. Minoritetsspråklige som ønsker undervisning i norsk som 2.-språk, må bruke skjema for minoritetsspråklige. Denne ordningen er innført for at skolene skal kunne ha oversikt over søkerne og kunne planlegge undervisningen på et tidlig tidspunkt NB! Minoritetsspråklige søkere bruker eget søknadsskjema i tillegg til at de registrerer sine ønsker på Internett. Web-søking De som søker om særskilt inntak etter pkt. 1 6 skal også benytte søkemulighetene som ligger på internett. Siden saksbehandlingen forutsetter individuell behandling basert på sakkyndig begrunnelse og dokumentasjon, må likevel det særskilte søknadsskjemaet fylles ut med vedlegg. Midthagan, Storhamar videregående skole Midthagan er i utangspunktet et tilbud til voksne som er innenfor lov om psykisk helsevern. Tilbudet er en del av prosjektet Alternative Læringsarenaer som også inkluderer Skole- og arbeidsforberedende kurs og en oppfølgingsklasse innenfor Kriminalomsorgen. Sistnevnte er et samarbeidsprosjekt mellom Statens utdanningskontor i Hordaland og Fylkeskommuner. Målgruppen er rettselever eller voksne som ønsker teoretisk eller praktisk opplæring med hovedvekt på livsmestring. Disse tilbudene har mulighet for inntak gjennom hele skoleåret. Søknad til Midthagan må være vedlagt uttalelse fra sakkyndig instans mht behov og målsetting for opplæringen. Ved inntak vil skolen utarbeide en individuell progresjonsplan. Kurskode 9008 Skolekode Storhamar videregående skole Kjøp av tjenester Når det gjelder søknad om kjøp av tjenester fra andre kommuner, fylkeskommuner eller statlige kompetansesentra, skal det brukes egne koder. Vi gjør oppmerksom på at fylkeskommunen kun unntaksvis vil stille garanti for kjøp av kommunale eller fylkeskommunale tjenester i andre fylker dersom fylkeskommune har tilsvarende tilbud. Kurskode Skolekode Kommuner 9006 Andre fylker 9007 Statlige kompetansesentra Innføringsklasse for minoritetsspråklige Ved Hamar katedralskole er det opprettet et tilbud for minoritetsspråklige som ønsker å styrke sine grunnkunnskaper før de starter sin ordinære videregående opplæring. Inføringsklassen vil være et godt tilbud for søkere som har manglende språkkunnskaper, kort oppholdstid i Norge eller som generelt ønsker å styrke sine allmennkunnskaper. For å kunne søke dette tilbudet, må du ha gjennomgått norsk grunnskole eller tilsvarende jfr i forskrift til opplæringsloven. Elever i innføringsklassen bruker ikke av sin rett til videregående opplæring. Hamar katedralskole gir også et tilbud til minoritetsspråklige i alderen år som ikke har fullført grunnskolen. Inntak til dette tilbudet, skjer gjennom de respektive kommunene Hamar, Stange og Ringsaker. 210

19 Klage Avgjørelser om inntak etter særskilt vurdering er enkeltvedtak med klagerett etter forvaltningslovens 28. Dersom du mener at søknaden ikke er behandlet i samsvar med de regler som departementet og utvalget for opplæring og kompetanse har fastsatt, kan du klage på vedtaket. Svar på søknad om inntak etter særskilt vurdering vil bli utsendt ca. 20. mai I tillegg vil det være et særskilt suppleringsinntak ca. 30. juni. Klagefristen er 3 uker fra den dato søkeren mottar svar på søknaden. Vi anbefaler at du kontakter inntakskontoret før klagen sendes. En eventuell klage må begrunnes. Annet Søkere fra andre fylker som bor i fosterhjem eller institusjon i og som samtidig har behov for tilrettelegging, bør søkes inn særskilt selv om de ikke innfrir alle kriteriene i pkt Dette skyldes at det er elevenes hjemfylker som er opplæringsansvarlige og det vil være en fordel for elevene at avtaler om refusjon kan foreligge så tidlig som mulig. Spørsmål vedrørende inntak etter særskilt vurdering kan rettes til Inntakskontoret Telefon , eller Informasjon kan også fås hos PP-tjenesten og rådgivere i grunnskole/videregående opplæring. TILRETTELAGT OPPLÆRING 211

20 Videregående opplæring for voksne OPPLÆRING FOR VOKSNE Voksne med rett Opplæringsloven sier at voksne født før har rett til videregående opplæring dersom de ikke tidligere har fullført dette. Voksne som har fullført videregående opplæring, men uten å ha bestått, har ikke rett til slik opplæring. De voksne skal kunne få sin realkompetanse vurdert, for deretter å ha rett til et tilpasset opplæringstilbud. Opplæringen skal være gratis og den skal kunne tilpasses den enkeltes livssituasjon. De voksne må imidlertid regne med å måtte stå for utgifter til opplæringsmateriell og eventuelle skyssutgifter selv. Realkompetanse og realkompetansevurdering Realkompetanse er de kunnskaper, ferdigheter og holdninger en har tilegnet seg gjennom arbeidsog livserfaring. Realkompetansevurderingen foregår gjennom en samtale med faglærer i det faget som den voksne ønsker å få kompetanse. Faglæreren vurderer kunnskapene i forhold til læreplanen i faget. Samtlige videregående skoler i har ansvaret for realkompetansevurdering innen videregående opplæring. Vurderingen kan gi godkjenning av hele eller deler av fag eller kurs. Kompetansen dokumenteres ved hjelp av kompetansebevis eller vitnemål. Hva kan du gjøre dersom du ønsker videregående opplæring? Skaff deg et registreringsskjema og send det til nærmeste videregående skole. Skjemaet fås på følgende steder: De videregående skolene fylkeskommune, Fylkessjefen for videregående opplæring Aetat sine distriktskontorer Deretter vil du motta en innkalling til samtale ved den skolen som har de fagene som du ønsker opplæring i. Samtalen vil dreie seg om hva du kan og eventuelt har erfart innen faget allerede, og hva du kan få godkjent av din realkompetanse. På bakgrunn av samtalen vil du kunne søke på det du mangler i forhold til ønsket kompetanse. Du må regne med ventetid før du får et tilbud fra fylkeskommunen. Om opplæringen Selvstudium, med veiledning av faglærer. Elever med tilnærmet likt opplæringsbehov samles i kollokviegrupper for samarbeidslæring. Oppgaver og prøver som viser progresjonen for den enkelte. Hver enkelt elev har sin individuelle læreplan i forhold til opplæringsbehov. Veiledning og opplæring i studieteknikk. Elever som er tilknyttet en arbeidsplass, kan få en målrettet opplæring avtales direkte med arbeidsgiver. Egne kurs for voksne. Elev i ordinære klasser. Søknadsfrister/inntaksrutiner/ rangering Søknadsfrist for voksne som søker opplæring etter gjennomført realkompetansevurdering er 1. mai og 1. november. Voksne søkere skal primært tas inn til opplæringstilbud som er organisert for voksne. Voksne kan også søke om inntak til ordinær opplæring i videregående skole, men vil bli prioritert etter ungdom med rett. Voksne uten rett kan også bli realkompetansevurdert, men vil bli prioritert etter voksne med rett til videregående opplæring. 212

21 Utdanning ved teknisk fagskole To-årig teknisk fagskole Strukturen innen teknisk fagskole består av ialt 9 ulike linjer. Hver linje har ulike antall fordypninger. Søkere velger fordypning allerede ved søknaden om inntak til 1. år. Teknisk fagskole bygger på avlagt fagprøve og/eller praksis. Generelt kan en si at teknisk fagskole: 1 utdanner for arbeid som krever teknisk innsikt, lederkompetanse og praktisk bakgrunn som tekniker og arbeidsleder på mellomnivå. 2 gir generell studiekompetanse for inntak til universiteter og høgskoler. 3 gir teoretisk grunnlag for løsing av mesterbrev innen noen fagområder. 4 gir grunnlag for å løse maritime sertifikater, og er en av utdanningsveiene til offiser i handelsflåten innen maritime fag og fiskerifag. Inntakskrav 1 Fagbrev etter Reform 94 eller 2 Fagbrev før Reform 94 + dokumentert kompetanse i de obligatoriske allmennfagene eller 3 Minst 5 års praksis i det aktuelle fagområdet, og dokumentert kompetanse i de obligatoriske allmennfagene. Hvordan søker du til teknisk fagskole Det er eget søknadsskjema for teknisk fagskole. Søknadsskjema får du ved å henvende deg til den enkelte tekniske fagskole, arbeidskontorene eller til inntakskontoret i hjemfylket ditt. Du kan også hente det ned fra internettadressen TEKNISK FAGSKOLE Søknadsfrist Søknadsfristen er 15. april. Søknadsfrist for særskilt vurdering er 1. februar. Skyss Teknisk fagskole blir etter opplæringsloven ikke regnet som videregående opplæring. Elevene har derfor ikke skyssrettigheter. 213

22 Opplysningstjenesten OPPLYSNINGSTJENESTEN Opplysningstjenesten i fylkeshus er bl.a. behjelpelig med informasjon om søknadsfrister datoer for utsendelse av inntak svarfrister på inntak skoleruta/skoleferier holdeplassnummer/holdeplassnavn til utfylling av søknadsskjemaet til videregående opplæring (felt C) Opplysningstjenesten sender også ut søknadsmateriell til videregående opplæring. Mer detaljerte opplysninger om inntak får du ved henvendelse til inntakskontoret på telefon , og om skyss ved henvendelse til Trafikk på telefon Opplysningstjenesten Fylkeshuset, 2325 Hamar Telefon / 93 /

23 Oppfølgingstjenesten Behov for oppfølging? For deg som lot være å søke plass i videregående opplæring som søkte, men som ikke tok imot plassen likevel som avbrøt opplæringen For deg finnes det noen å kontakte noen å snakke med noen å spørre noen å be om råd noen som er forpliktet til å hjelpe nettopp deg Du kan ta kontakt med Oppfølgingstjenesten (OT) i fylkeskommune. Tjenesten sikrer deg veiledning hvis du trenger det. Hva er Oppfølgingstjenesten? Oppfølgingstjenesten er voksne som skal ha kontakt med all ungdom med rett til opplæring som ikke søker videregående opplæring, som ikke tar imot skole- eller læreplass, eller som av ulike årsaker avbryter opplæringen. Derfor, om du trenger det, skal det være noen der for deg. Det står i opplæringsloven. Loven sier også at oppfølgingstjenesten skal formidle tilbud om opplæring arbeid annen beskjeftigelse veiledning oppfølging videre Samarbeid med andre For å få til et slikt tilbud, samarbeider Oppfølgingstjenesten med andre som også vil støtte deg. Det kan for eksempel være aetat, skolen og rådgivere i skolen eller andre kommunale, statlige eller fylkeskommunale tjenester. Sats på din egen framtid! Ta kontakt med OT-veilederen med adresse nærmest der du bor. Oppfølgingstjenesten i OT-koordinator Britt Tønsager Fylkeshuset, 2325 Hamar Telefon Telefaks E-post Nord-Østerdal: Stein Horten Rendalen, Alvdal, Tynset, Folldal, Tolga og Os kommuner Nord-Østerdal videregående skole, 2500 Tynset Telefon Telefaks E-post Sør-Østerdal: Dag Einar Storlykken Elverum, Våler og Åmot kommuner Elverum videregående skole Postboks 246, 2402 Elverum Telefon Telefaks E-post Sør-Østerdal: Harald Østmoe Engerdal og Trysil kommuner Trysil videregående skole Vestbyveien 5, 2420 Trysil Telefon Telefaks E-post Sør-Østerdal: Liv-Mette Myrvang Ruud Stor-Elvdal kommune Koppang videregående skole, 2480 Koppang Telefon Telefaks E-post OPPFØLGINGSTJENESTEN 215

24 Hedemarken: Marit Sannes Hamar og Løten kommuner Storhamar videregående skole Alternativ Læringsarena Vinkelbo, 2312 Ottestad Telefon Telefaks E-post OPPFØLGINGSTJENESTEN Hedemarken: Brita B. Barmoen Stange kommune Fylkeshuset, Parkgata 64, 2325 Hamar Telefon Telefaks E-post Hedemarken: Sjur Alhaug Ringsaker kommune Bakkehaugveien 16, 2380 Brumunddal Telefon Telefaks E-post Glåmdal: Ingjerd Aahlin Eidskog, Kongsvinger, Grue, Sør- og Nord-Odal og Åsnes kommuner Sentrum videregående skole, Avdeling Rasta, Postboks 1257, 2206 Kongsvinger. Telefon / Telefaks E-post 216

25 Lån og stipend Lånekassen gir hvert år ut nytt revideret informasjonsmateriell, brosjyrer og blankett. Dette kan du få fra skolen, arbeidsformidlingen eller Lånekassen. Brosjyrene har korte omtaler av Lånekassens former for støtte og eksempler på beregning av stipend og lån. Med en gang du har fått melding om inntak til videregående skole, skal du levere utfylt søknadsblankett til skolen. Er du usikker på noe, kan skolen hjelpe deg. Skolen sender blanketten videre til Lånekassen. Lærlinger skal sende søknad til Fylkessjefen for videregående opplæring, som formidler søknaden videre til Statens Lånekasse. I søknadsblanketten er det en orientering om utfylling, og om vilkårene for å ta opp lån. Se forøvrig side 25. Søknadsfrist Du kan ikke søke om lån og stipend før du er tatt opp ved en skole. Er du i gang med en utdanning og ønsker å få stipend utbetalt når skolen begynner til høsten, må du føre opp dette på blanketten. Siste frist for søknad til Lånekassen for er 15. mars Lånekassens brosjyrer Stipend og lån til ungdom under 19 år videregående utdanning Stipend og lån til utdanning Stipend og lån til utdanning i utlandet Tilbakebetaling av utdanningslån Diverse temabrosjyrer LÅN OG STIPEND Adressen til Lånekassens regionkontor Regionkontor Østland 2 (Oppland,, Østfold) Postboks 195 Økern, 0510 Oslo Kontoradresse Østre Aker vei 20 Internett Tar du utdanning i, kan du ringe direkte til ditt regionkontor, telefon

Videregående opplæring i Hedmark Slik søker du

Videregående opplæring i Hedmark Slik søker du Videregående opplæring i Slik søker du Søknadsfrister Særskilt grunnlag: 1. februar Opplæringskontrakt:1. februar Opplæring i bedrift: 1. mars Opplæring i skole: 1. mars Bruker-ID Du som er elev i en ungdomsskole

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett. Informasjon om søkerkategorier som omfattes av inntak på

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Slik søker du videregående opplæring

Slik søker du videregående opplæring Slik søker du videregående opplæring 2012-2013 210x210_Brosj_Slik_soker_du_vgs.indd 1 22.12.11 09.31 Velkommen som søker til videregående opplæring i Hedmark En del av dere er allerede i videregående opplæring

Detaljer

Slik søker du videregående opplæring 2015-2016

Slik søker du videregående opplæring 2015-2016 Slik søker du videregående opplæring 2015-2016 Velkommen som søker til videregående opplæring i Hedmark Dette er et hefte som er laget for alle som vil oppdatere seg om hvordan de skal søke videregående

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Slik søker du videregående opplæring

Slik søker du videregående opplæring Slik søker du videregående opplæring 2013-2014 210x210_Brosj_Slik_soker_du_vgs.indd 1 07.01.13 12:44 Velkommen som søker til videregående opplæring i Hedmark En del av dere er allerede i videregående opplæring

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

Slik søker du videregående opplæring 2014-2015

Slik søker du videregående opplæring 2014-2015 Slik søker du videregående opplæring 2014-2015 Velkommen som søker til videregående opplæring i Hedmark En del av dere er allerede i videregående opplæring og kjenner godt til rutinene rundt søking til

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2015-2016

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2015-2016 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2015-2016 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole. Du

Detaljer

Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert 300114 R Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Gjeldende for skoleåret 2014/2015. Opplæringslova, Privatskolelova

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Revidert februar 2015 R INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Gjeldende for skoleåret 2015/2016. Med hjemmel i Privatskolelova

Detaljer

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune - høring

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune - høring ÇIfl HEDMARK FYLKESKOMMUNE Høringsinstanser jf. mottakerliste Hamar, 24.06.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 14/6649-1 Saksbeh. Willy Kroken Tlf. 90152704 Forskrift om inntak og formidling til videregående

Detaljer

Opplæringslovens 3-1 gir rett til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram på Vg1 og til to års videre opplæring innenfor utdanningsprogrammet.

Opplæringslovens 3-1 gir rett til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram på Vg1 og til to års videre opplæring innenfor utdanningsprogrammet. Vedtatt inntaksreglement for skoleåret 2007-2008 (vedtatt i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.12.06, som sak 20/06) Henvisningene under til lov og forskrift gjelder Lov om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert vinteren 2009/2010. Gjeldende fra og med skoleåret 2010/11.

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Gjeldende for skoleåret 2011/12. Opplæringslova og Privatskolelova. Vedtatt av styret

Detaljer

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling:

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling: Navn: Minoritetsspråklige søkere Skoleåret 2014-2015 Vedlegg til internettsøknad. Sendes inntakskontoret i 2 eksemplarer Søknadsfrist 1. februar 2014 Fødsels- og personnummer: Adresse: Postnummer og -sted:

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Ny forskrift om inntak og formidling

Ny forskrift om inntak og formidling Ny forskrift om inntak og formidling Rektormøte 16.1.14 Tolkninger og rutiner rundt nytt kapittel 6 i forskrift til opplæringslova er ikke utarbeidet. Disse vil bli fastsatt i lokal inntaksforskrift høsten

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD HER FÅR DU SVAR PÅ: HVORDAN SØKER DU LÆREPLASS?... s. 3

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling:

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling: SKOLEÅRET 2013-2014 Minoritetsspråklige søkere - Søknad om individuell vurdering Vedlegg til internettsøknad. Sendes inntakskontoret i 2 eksemplarer Navn: Søknadsfrist 1. februar 2013 Fødsels- og personnummer:

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Søkerinformasjon 2007

Søkerinformasjon 2007 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE Søkerinformasjon Videregående opplæring i Akershus Inntak til skole Formidling til læreplass Til deg som har søkt videregående opplæring i Akershus I dette heftet finner du informasjon

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 2 Program for dagen Generell informasjon v/bjørn Magnus Nøkkeltall fra fjorårets inntak Hvem skal søke 1. februar v/grete Og Anita Søknadens innhold

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Avdeling for videregående opplæring.. Inntakskonferanse - informasjon om inntak 2016-2017

Avdeling for videregående opplæring.. Inntakskonferanse - informasjon om inntak 2016-2017 Avdeling for videregående opplæring.. Inntakskonferanse - informasjon om inntak 2016-2017 http://www.akershus.no/ansvarsomrader/statistikk -og-kart/statistikkomrader/videregaendeopplering/ Tilstandsrapporter

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til postmottak@hedmark.org eller ringe 62 54 40 00.

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til postmottak@hedmark.org eller ringe 62 54 40 00. Hedmark fylkeskommune Postboks 4404, Bedriftssenteret 2325 HAMAR Rendalen kommune. 2485 RENDALEN Fylkeskommunale vassdragsmidler 2016 - Søknadsfrist Vedlagt følger brev fra Hedmark fylkeskommune. Har du

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Vest-Agder fylkesting 17.06.2014 med hjemmel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

TENK FRAMTID BLI LÆRLING!

TENK FRAMTID BLI LÆRLING! FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID BLI LÆRLING! Bedrifter i Akershus trenger lærlinger Slik blir du lærling Utdanning med lønn Gode jobbmuligheter Spennende utfordringer Fagbrev gir mulighet for høyere utdanning

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Fortsatt fokus på overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring Samarbeid mellom kommunal og fylkeskommunal PPT Samarbeid med kommunal PPT PPTvgo prioriterer

Detaljer

VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT VIDEREGÅENDE SKOLER. Nord-Trøndelag FOR

VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT VIDEREGÅENDE SKOLER. Nord-Trøndelag FOR VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER i Nord-Trøndelag 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret har heimeadresse)

Detaljer

AGENDA: IKO Gjennomføring VGO Tidsplan Struktur Rettigheter Tips og råd Tilrettelagt Statistikk Åpen Skole vgs Nettadresser

AGENDA: IKO Gjennomføring VGO Tidsplan Struktur Rettigheter Tips og råd Tilrettelagt Statistikk Åpen Skole vgs Nettadresser Rådgiver - karriereveileder kommer i løpet av november og desember til å være tilgjengelig enkelte dager som yrkesveileder i matpause rundt mediateket. Gruppeveiledning med ½ klasser i november. AGENDA:

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

Rådgiversamling 17.11.14. Stian Ellefsen

Rådgiversamling 17.11.14. Stian Ellefsen Rådgiversamling 17.11.14 Stian Ellefsen Tema for samlingen Innledning. Erfaringer fra inntaket 2014 Ny lokal forskrift om inntak. Vigoportalen.no Søkerweb 2015 Vilbli.no Vigoskole Nye tilbud 2015/frister

Detaljer

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 27 12 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3590 Deres referanse: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Statlige

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet

Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet IMDi - Kompetanseløftet for nye bosettingskommuner, 04./05. Februar 2015 Karsten Schroeder, seniorrådgiver

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Veier til studier Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Tema Komprimert løp studiespesialisering Søkere med tilsvarende fullført Vg1 og Vg2 fra utlandet 2 Komprimert løp studiespesialisering

Detaljer

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling Vennligst fest utskrift av vigokvitteringen her! Fest vigokvittering her Unntatt offentlighet jf. Off.lov 13 og FVL 13.1 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SKOLEÅRET 2015-2016 Vedleggsskjema til søknad om inntak etter

Detaljer

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012 Fagenhet Videregående opplæring Søkere fra ungdomsskolen 2 1. inntak 6936 søkere m/ungdomsrett fikk tilbud om skoleplass 91 % av søkere fikk sitt 1.ønske

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Opplæring i kriminalomsorgen

Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Opplæring i kriminalomsorgen Vestfold fylkeskommune Utdanningsavdelingen Svend Foynsgt. 9 3126 Tønsberg Vår saksbehandler / telefon: Vår referanse: Vår dato: Kristine Palm 2008/6042 23.12.2008 33372440 Arkivnr: 632.0 Rapport fra tilsyn

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

videregående opplæring og studiefinansiering

videregående opplæring og studiefinansiering videregående opplæring og studiefinansiering forvirra? IKONER: Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon som mange opplever når de skal velge yrke eller

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Videregående opplæring organisert for voksne

Videregående opplæring organisert for voksne Videregående opplæring organisert for voksne HVEM HAR RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR VOKSNE? Du må fylle 25 år eller mer det året du søker Du må ikke ha fullført videregående opplæring tidligere Du

Detaljer

Agenda for fellesinformasjonen

Agenda for fellesinformasjonen Fagvalg til Vg2 studiespesialisering orientering til foresatte for elever på Vg1 ST januar 2015 Jan-Ivar Braathen ass. rektor Agenda for fellesinformasjonen Velge programområde og programfag på Kirkeparken

Detaljer

Særskilt inntak spesialundervisning

Særskilt inntak spesialundervisning 2004 2005 17-11-03 08:42 Side 1 Innholdsfortegnelse Velkommen 2 To kataloger 2 Hva er videregående opplæring? 2 Internett 2 Rett til videregående opplæring 2 Huskeliste 5 Alle søkere 5 Søkere til skoleplass

Detaljer

STIFTELSEN KLOKKERGÅRDEN SKOLE VEIEN VIDERE

STIFTELSEN KLOKKERGÅRDEN SKOLE VEIEN VIDERE STIFTELSEN KLOKKERGÅRDEN SKOLE VEIEN VIDERE Av Øystein Skoglund Skole og utdanning er en vesentlig del av behandlingsprogrammet i Stiftelsen Klokkergårdens avdelinger. Opplæringen ved Stiftelsen Klokkergården

Detaljer

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Opplæringslova sin 4A-3: Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad

Detaljer

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse 1 av 7 Vår dato Vår referanse INNTAK- OG FORMIDLINGSSEKSJONEN 11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse Videregående skoler i Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder,

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

\- 574,177-to/ Utdanningsetaten

\- 574,177-to/ Utdanningsetaten ROMSSAfylkkasuohkan \- 574,177-to/ Utdanningsetaten UTROMS fylkeskomrnune Horingsinstanser if12. vedlagt liste Var ref.: Saksbehandler: Arkiv: 142035-3 Jorunn Bye A00&00 SAKSARKIV Lopenr.: Tlf. dir.innvalg:

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom grunnskole og videregående Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom Plan for overgang grunnskole- Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og

Detaljer

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 Liv Marit Meyer Petersen Rådgiver/formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Historikk og status lærekandidater

Detaljer

Inntaksreglement for Akershus fylkeskommune skoleåret 2015 2016

Inntaksreglement for Akershus fylkeskommune skoleåret 2015 2016 Inntaksreglement for Akershus fylkeskommune skoleåret 2015 2016 1. Søkere med rett til videregående opplæring i Akershus 1-1. Søkere med registrert bosted i Akershus fylkeskommune Søkere som er folkeregistrert

Detaljer

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS HVA KAN DU SELV GJØRE? START NÅ! Du må selv ta ansvar for å finne læreplass. Din egen innsats er av stor betydning Du må alltid søke elektronisk om formidling

Detaljer

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning 5. Utdanning På individnivå viser forskning at utdanning bidrar til å øke en persons livskvalitet og mestring i livet. Det er derfor viktig å se på konsekvenser av gjennomføring og frafall i videregå-

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012 Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Videregående opplæring 2011/2012 Søkere med behov for spesialundervisning, opplæringslova 5-1 og 4-2 (sakkyndig vurdering

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Inntak til fagskolen i Kristiansund Versjon : 2 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 24.03.2014 12:44:00 Datakvalitet AS Inntak til fagskolen i Kristiansund

Detaljer

Inntaksordningen 2008-2009

Inntaksordningen 2008-2009 Hovedregelene 1. Du tas inn til kurs på bakgrunn av dine karakterer. 2. Ved fordeling til/inntak til skole vil også ditt bosted ha betydning. Med bosted menes den adresse som er registrert i folkeregisteret.

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Velkommen til foreldremøte for Vg1 i Bjergsted Agenda: Innledning ved rektor Programområde MDD, kort informasjon Orientering om fagvalg Samtale

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER?

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Søker lærebedrift Flink, positiv og engasjert lærling søker læreplass hos bedrift. Bill. mrk Flink lærling Lærebedrift ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Behov for flere læreplasser Antall elever ved de videregående

Detaljer

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE.

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. www.hioa.no VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. SØKNAD OM OPPTAK 2013 Søknadsfrist: 1. mars 2013 Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på datamaskin.

Detaljer

Veiledning og søknadsskjema

Veiledning og søknadsskjema Internasjonale stipend (IS), Norges forskningsråd P.b. 2700 St. Hanshaugen, 0131 Oslo Tlf. 22037000 / faks 22037001, e-post: intstip@forskningsradet.no www.forskningsradet.no/is Veiledning og søknadsskjema

Detaljer

Rådgiversamling Desember 2012 14.12.2011 1

Rådgiversamling Desember 2012 14.12.2011 1 Rådgiversamling Desember 2012 14.12.2011 1 Kontakt med inntakskontoret Nordland fylkeskommune Inntakskontoret 8048 Bodø inntak@nfk.no Tlf: 75 65 02 10 (09.00 13.00) 14.12.2011 2 Opplæringsloven Inntak

Detaljer

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Generelt opptakskrav: Evt. spesielle opptakskrav: Legg ved: Søknaden sendes til: Generell studiekompetanse / godkjent realkompetanse. Se eget skriv om opptakskriterier

Detaljer

FOS rundskriv 17-2014 (erstatter FOS rundskriv 14-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett

FOS rundskriv 17-2014 (erstatter FOS rundskriv 14-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler i Oppland Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Erland Sandvik, Gausdal videregående

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring

Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring En orientering til elev og foresatte Innhold INFORMASJON OM HEFTET... 4 Opplæringstilbudet i videregående opplæring:... 4 Overgang grunnskole

Detaljer