Slik søker du videregående opplæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik søker du videregående opplæring 2014-2015"

Transkript

1 Slik søker du videregående opplæring

2 Velkommen som søker til videregående opplæring i Hedmark En del av dere er allerede i videregående opplæring og kjenner godt til rutinene rundt søking til videregående skole, elevinntaket og lærlingordningen. Men det er også mange som søker videregående opplæring for første gang, og dette heftet har opplysninger som er viktige å kjenne til før man søker. Å velge videregående opplæring er et viktig valg, og det er viktig at du setter deg godt inn i hva de tolv utdanningsprogrammene innebærer. Det stilles ulike krav til ferdigheter, evner og interesser, og du bør finne ut hva som passer deg best. Det er viktig å bli kjent med seg selv og hva en er flink til. Hva er du interessert i og hva har du lyst til å gjøre i fremtiden? Det kan også være lurt å vurdere hvilket behov det er for en utdanning eller et yrke i årene som kommer. Gjør du et godt valg, er det lettere for deg å fullføre den opplæringen du har begynt på. Du kan få informasjon fra mange rundt deg, venner, familie, lærere, rådgivere osv. Mitt råd er at du bruker alle mulige kilder som kan bidra til at du gjør et valg som er best for deg i forhold til dine egenskaper og evner. Fylkessjefen for videregående opplæring i Hedmark ønsker deg lykke til og velkommen til videregående opplæring! Kontakt oss Avdeling for inntak og tilbud Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar Besøksadresse: Parkgata 64, Hamar Telefon: E-post: Med vennlig hilsen Tore Gregersen Avdeling for fag- og yrkesopplæring Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar Besøksadresse: Parkgata 64, Hamar Telefon: E-post: 2

3 Inntak til videregående opplæring i Hedmark Slik søker du vigo.no er nettstedet for deg som søker videregående skole og formidling til læreplass i bedrift. Elektronisk ID Når du skal bruke offentlige tjenester på Internett, er sikker identifisering nødvendig. Elektronisk ID gjør kommunikasjonen trygg mellom deg og det offentlige, for eksempel når du skal søke skoleplass. Derfor må du bruke elektronisk ID for å logge inn på vigo.no. Du kan velge mellom tre elektroniske ID-er: MinID, Buypass og Commfides. På difi.no eller telefon får du hjelp og brukerstøtte til alle de tre elektroniske ID-ene. Logg inn på vigo.no med MinID Når du skal bruke MinID første gang, må du identifisere deg med PIN-kode: Du får brev med PIN-koder til MinID i posten ved årsskiftet (grunnskoleelever). Hvis du ikke har fått PIN-kodebrevet kan du bestille det på skatteetaten.no. Mer informasjon om elektronisk søknad finner du på vilbli.no. Overgang mellom skoler bruk av Overgangsskjema Hvis du er søker fra grunnskolen eller søker til en annen videregående skole og har viktige opplysninger om deg selv som den nye skolen bør få kjennskap til, kan du benytte Overgangsskjema. Skjemaet brukes av søker i ordinært inntak og dette finner du på vilbli.no. I tillegg til skjemaet må du også opplyse på vigo.no at du har overgangsskjema. Skjemaet fylles ut og oversendes ny skole i god tid før skolestart. Prosjekt Ny Giv Hvis du har vært deltaker i prosjektet Ny Giv må du opplyse om dette i søknaden din. Overgangsskjema må fylles ut. Endring av søknad etter søknadsfrist Hvis du finner det helt nødvendig å endre på de ønskene du har registrert på søknaden etter søknadsfristen, må du bruke skjema Endring av søknad til videregående opplæring. Det er bare endringer som kommer til Inntakskontoret på dette skjemaet som vil bli registrert. E-post godtas ikke! Du finner skjemaet på vilbli.no. Frist for endring av søknaden er 15. april, og det aksepteres kun endring en gang. Ettersending av vedlegg for ordinære søkere Det eneste som skal sendes i posten er vedlegg som har betydning for inntaket. Hvis du er elev ved en ungdomsskole eller videregående skole i Norge, trenger du ikke å sende inn kompetansebevis eller vitnemål. Eksempel på nødvendig ettersending er flyttemelding, eller annen dokumentasjon som er bekreftelse på flytting. Vedlegget skal sendes inn på papir, og må merkes tydelig med navnet og fødselsdatoen din. Frist for ettersending er 1. juli, og skal sendes til Inntakskontoret i Hedmark. For søkere til Vg1 Musikk, dans og drama eller Vg1 Idrettsfag Dersom du søker Vg1 Musikk, dans eller drama som første ønske og du har kunnskaper og ferdigheter som du ønsker skal bli vurdert, må du fylle ut et eget vedleggsskjema som sendes direkte til den skolen du søker innen 1. mars. Vedleggsskjema finner du på vilbli.no. Hvis du har Vg1 Idrettsfag som førsteønske, bør du kontakte den aktuelle skolen for å finne ut om de tar inn noen på egen idrettskvote. Skjemaer for eventuell bruk til dette ligger på vibli.no. 3

4 Krav til søknaden din I henhold til opplæringslovens 3.1 må en søker med ungdomsrett sette opp tre alternative utdanningsprogram på Vg1 for å ha rett til å få tilbud på ett av dem. Inntakskontoret vil ikke korrigere søknader som har færre enn tre ønsker, men du risikerer å stå uten utdanningstilbud og uten grunnlag for å klage på inntaket. For at du skal ha størst mulig innflytelse over hvor du skal gå på skole, er det lurt å sette opp flere skolealternativer for hvert programområde. Det er mulig å sette opp inntil tre forskjellige skoler for hvert programområde. Hvilke skoler som tilbyr de ulike programområdene finner du mer informasjon om på vilbli.no. Se også kapittel «Du må søke nærmeste skole» på side 12 4

5 For søker til Påbygging til generell studiekompetanse Hvis du søker rett fra Vg2, velger du Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse. Dette programområdet har koden PBPBY3 i Vigo. Søker du etter fullført yrkesutdanning med fagbrev, svennebrev eller vitnemål velger du Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse. Sjekk at du har valgt Vg3 som grunnlag slik at valget for Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse blir søkbart. Koden for dette programområdet er PBPBY4YK 5

6 For søknader om inntak med frist 1. februar I tillegg til å registrere ønskene dine på vigo.no, må du også fylle ut og sende inn et eget vedleggsskjema til inntakskontoret hvis du oppfyller inntaksforskriftens bestemmelser om enten fortrinn eller individuell behandling. a) Dersom du påberoper deg fortrinnsrett til inntak gjelder følgende: Forskrift til opplæringloven Tekst 6-15 Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram 6-17 eller eller eller 6-32 Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid Krav Fortrinnsrett etter denne paragrafen har du bare hvis du har omfattende behov for spesialundervisning og et særlig behov for særskilt utdanningsprogram for å kunne fullføre videregående opplæring med full yrkes- eller studiekompetanse. Det er videre en forutsetning at det er sendt forhåndsvarsel fra ungdomsskolen. Fortrinnsrett etter denne paragrafen har du hvis du har rett på spesialundervisning pga. sterkt nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne som gjør det nødvendig for deg å bli tatt inn på en skole som er særskilt tilrettelagt. For søkere etter 6-17 er det en forutsetning at det er sendt forhåndsvarsel fra ungdomsskolen. Det må foreligge en sakkyndig vurdering om behovet for slik opplæring Fortrinnsretten gjelder dersom du har enkeltvedtak om utvidet tid etter oppl.lova 3-1 femte ledd 6

7 Alternative opplæringstilbud b) Dersom du påberoper deg retten til inntak etter indivduell behandling, gjelder følgende bestemmelser: Informasjon om alternative opplæringstilbud finner du på vilbli.no. Forskrift til opplæringloven Tekst 6-8 c Minoritetsspråklig søker, nylig kommet til Norge 6-22 Søker som har rett til spesialundervisning og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene Krav Du må ha fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende ( 6-13). Søker som ikke er innrapportert fra grunnskolen må fylle ut papirsøknad og vedleggsskjema for minoritetsspråklige søkere. Vedleggsskjemaet må fylles ut av alle søkere til innføringskurset Du må ha enkeltvedtak om spesialundervisning i 10. klasse og ungdomsskolen må ha foretatt en vurdering av de tre ønskene dine opp mot hverandre Opplæringsavtale (OLA) OLA er en skriftlig avtale mellom elev, skole og bedrift om opplæring i bedrift. Avtalen kan i prinsippet inngås av alle elever i alle utdanningsprogrammer. For å kunne tegne en OLA, må du først ha fått tildelt en skoleplass. Opplæringen i bedrift benyttes som en alternativ læringsarena, som oftest sammen med opplæring i skole. Dette er et tiltak som noen elever kan trenge for å oppnå full yrkeskompetanse, men OLA blir som regel benyttet av elever som tenker seg grunnkompetanse. Skolen har i samråd med elev og foresatte ansvar for å skaffe opplæringsbedrift. Ordningen gjelder i hovedsak for ordinære søkere, og slike avtaler kan inngås når som helst i opplæringsløpet Søker som har hatt rett til særskilt språkopplæring etter oppl.loven 2-8, og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene 6-25 eller 6-38 Søker som av andre særlige grunner må behandles individuelt 6-35 Søker med enkeltvedtak om spesialundervisning eller planlagt grunnkompetanse Du må ha hatt enkeltvedtak om særskilt språkopplæring i grunnskolen Du må dokumentere tungtveiende grunner Du må ha enkeltvedtak om spesialundervisning, og som på grunn av innholdet i vedtaket ikke har vurdering med karakter i flere fag fra Vg1 eller Vg2. Gjelder også dersom du følger et planlagt løp mot grunnkompetanse Tilbud om innføringskurs finnes ved Hamar katedralskole og Nord-Østerdal videregående skole. 7

8 Skoleplass utenfor Hedmark fylke Søknad om inntak skal som hovedregel registreres i vigo.no eller sendes til fylkeskommunen i det fylket søkeren er bostedsregistrert på søknadstidspunktet. Dette gjelder også for de som søker inntak til en knutepunktskole i et annet fylke. Søkere med ungdomsrett fra Brøttum ungdomsskole Er du søker med ungdomsrett og har gått på Brøttum ungdomsskole eller har følgende postnr: 2365, 2372, 2610, 2612 eller 2616, kan du søke de videregående skolene i Lillehammer (Mesna, Vargstad og Lillehammer) i tillegg til tilbudene i Hedmark. Du vil ha de samme rettighetene i Lillehammer som søkere fra Oppland. NB: Alle ønskene dine (både i Oppland og Hedmark) registrerer du i prioritert rekkefølge på vigo.no i Hedmark. Dette gjelder også søkere til Vg2 og Vg3. Inntakskontoret vil rapportere til Oppland de ønskene du har der. Søkere med ungdomsrett fra Fjellregionen Er du søker med ungdomsrett og hjemmehørende i Tolga, Os, Alvdal, Folldal, Rendalen eller Tynset, kan du søke tilbudene ved Røros videregående skole i tillegg til tilbudene i Hedmark. Du vil ha de samme rettighetene til Røros vgs. som søkere fra Sør-Trøndelag. NB: Alle ønskene dine (både i Røros og Hedmark) registrerer du i prioritert rekkefølge på vigo.no i Hedmark. Dette gjelder også søkere til Vg2 og Vg3. Inntakskontoret vil rapportere til Sør-Trøndelag de ønskene du har der. VIKTIG: Alle andre søkere med adresse i Hedmark må ha gjesteelevsgaranti for å bli godkjent som søker utenfor Hedmark, bortsett fra de som søker til landstilbudene. Uten slik godkjent gjesteelevsgaranti, vil ønskene bli stoppet uten nærmere beskjed fra inntakskontoret. 8

9 Søkere fra Hedmark til annet fylke Har du ungdomsrett og er bosatt i Hedmark på det tidspunktet du søker offentlig skoletilbud i et annet fylke, må du samtidig sende en skriftlig søknad om gjesteelevsgaranti til inntakskontoret i Hedmark. Søknaden om inntak registrerer du på vigo.no i det fylket du søker til, men kopi av søknaden må sendes til inntakskontoret i Hedmark sammen med søknad om gjesteelevsgaranti. Uten slik gjesteelevsgaranti vil du ikke bli godtatt som søker. Gjesteelevsgarantien er ikke en garanti om plass, men Hedmark gir skolefylket en forhåndsgaranti om å betale for plassen dersom du blir tatt inn. kontrakt for boligkjøp/-leie eller med en bekreftelse fra foresattes arbeidsgiver. Hvis du skal flytte til en foresatt som bor i et annet fylke, vil inntakskontoret i dette fylket kreve bekreftelse fra den foresatte du flytter til. Ofte kreves også en bekreftelse fra den foresatte du flytter fra, på at vedkommende kjenner til flyttingen. Registrert flyttemelding fra Folkeregisteret må sendes Inntakskontoret før 1. juli for at søknaden skal bli godkjent. Blir flyttingen bestemt etter at søknadsfristen er gått ut, må du også søke om gjesteelevsgaranti i det fylket du var bosatt pr 1. mars. Vilkår for å få innvilget gjesteelevsgaranti er: at du søker et tilbud som ikke finnes i Hedmark, eller at du har tungtveiende personlig grunner til å søke utenfor Hedmark. Dette må dokumenteres. Selv om du får innvilget gjesteelevsgaranti, er det inntakskontoret i skolefylket som må godkjenne søknaden din om inntak. Søknadsskjema finner du på vilbli.no. Unntak fra kravet om innvilget gjesteelevsgaranti: Søkere til landstilbud søker fritt uten å måtte innhente gjesteelevsgaranti først. Flytting Kommer du rett fra grunnskolen eller er du inne i videregående opplæring, er personopplysningene dine allerede registrert. Hvis du har flyttet innenfor fylket etter 1. mars, må du gi Inntakskontoret beskjed. Skal du flytte til et annet fylke, må du kontakte Inntakskontoret både i Hedmark og i det fylket du skal flytte til for å høre hvilke regler og frister som gjelder. Har du rett til videregående opplæring og du og dine foresatte flytter, har du rett til videregående opplæring i det fylket dere flytter til. Flytting dokumenteres enten med bostedsbevis, 9

10 Opplæring i bedrift Hvis du vil bli lærling, må du søke på vigo.no innen 1. mars. Se kapittel: «Slik søker du». I tillegg må du ta kontakt med bedrifter hvor du kan tenke deg å være lærling. Oversikt over lærefag På vilbli.no ser du hvilke lærefag du kan velge mellom ut fra hvilket programområde du går på. De aktuelle fagene vil du også få opp på vigo.no. Oversikt over bedrifter På hedmark.org/utdanning/opplæring i bedrift finner du oversikt over godkjente lærebedrifter i Hedmark. Du kan også kontakte bedrifter som ennå ikke er godkjent som lærebedrift, men som ønsker å bli det. I enkelte fag er det lettere å finne læreplass hvis du kontakter bedrifter i andre fylker. Det er opp til bedriften å bestemme hvem de ønsker som lærling. Informasjon som sendes ut til bedriftene Etter at du har søkt 1. mars, sender fylkeskommunen karakterene dine og oversikten over fravær til lærebedrifter i fylket. Du får brev om hvilke bedrifter som har fått tilsendt papirene dine. Lærebedriftene kan kalle deg inn til intervju på grunnlag av dette, men den sikreste måten å skaffe seg læreplass på er å være aktiv i forhold til bedrifter hvor du kan tenke deg å være lærling. Forhåndsavtale om læreplass Når som helst kan du ringe, besøke eller sende søknad til bedrifter hvor du ønsker læreplass. Hvis du får en forhånds-avtale om læreplass, er det viktig at du legger inn informasjon om det når du registrerer søknaden din på vigo.no. Faget Prosjekt til fordypning er en flott mulighet til å bli kjent med bedrifter som senere kan være aktuelle lærebedrifter. Utnytt denne muligheten! 10

11 Lærekandidat/opplæringskontrakt Som lærekandidat tar du sikte på en opplæring som fører frem til grunnkompetanse ( 3.3 i Opplæringsloven). Du er lærekandidat når du har inngått en opplæringskontrakt med en lærebedrift. I lærebedriften får du opplæring etter en individuell lærekandidatplan (ILKP). Ved slutten av læretida går du opp til en kompetanseprøve. Lærekandidatordningen er en fleksibel ordning med muligheter for tilpasninger underveis. Dersom det viser seg at du vil klare opplæring i alle kompetansemålene i læreplanen, er det mulig å endre målsetting fra grunnkompetanse til yrkeskompetanse med fag-/svennebrev. Ved formidling av lærekandidater skal fylkeskommunen fastlegge et opplæringsløp mot planlagt grunnkompetanse for den enkelte lærekandidat. Dette vil kreve en del forarbeid. Ta derfor kontakt med rådgiveren ved skolen din dersom du ønsker opplæringskontrakt med en lærebedrift. Rådgiveren kan gi deg nærmere opplysninger og hjelpe deg med søknad om læreplass som lærekandidat. Skolen kan hjelpe deg med å gjøre en forhåndsavtale med lærebedriften. Forhåndsavtalen legges ved søknaden til videregående opplæring. Søknadsfristen er 1. februar. Et godt råd Tren på jobbintervju og tenk nøye gjennom hvordan du skal oppføre deg for å gi bedriften et godt inntrykk av deg. Bedriftene er opptatt av blant annet fravær. Men aller viktigst er det at du som søker virker interessert i å være lærling/lærekandidat i faget. 11

12 Du må søke nærmeste skole Du må på ditt første ønske på søknaden søke til den nærmeste skolen som har det programområdet du ønsker. Deretter kan du søke fritt i fylket. Søknaden din blir korrigert av Inntakskontoret dersom du ikke søker nærmeste skole og ikke har oppgitt særlige grunner for det. Tynset Region 1 Nord-Østerdal Kommuner: Os, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Rendalen. Videregående skoler: Nord-Østerdal og Storsteigen. Søkere fra Rendalen søker fritt i region 1 og 2. NB! Se avsnittet «Skoleplass i annet fylke» under avsnittet «Søkere med ungdomsrett fra fjellregionen». Alvdal Region 2 Sør-Østerdal Kommuner: Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal, Åmot og Elverum. Videregående skoler: Elverum, Midt-Østerdal og Trysil. Søkere fra Engerdal søker fritt i region 1 og 2. Søkere fra Åmot søker fritt mellom Midt-Østerdal og Elverum. Koppang Trysil Region 3 Hedmarken Kommuner: Ringsaker, Hamar, Løten og Stange. Videregående skoler: Ringsaker, Stange, Storhamar, Hamar katedralskole og Jønsberg. Søkere med postadresse Furnes søker fritt mellom Hamar og Ringsaker. Søkere med adresse Løten søker fritt mellom Hamar og Elverum. Søkere med postadresse Ottestad søker fritt mellom Stange og Hamar. NB! Søkere fra Brøttum ungdomsskole i Ringsaker, se kapittel «Skoleplass i annet fylke», avsnittet «Søkere med ungdomsrett fra Brøttum ungdomsskole». Region 4 Glåmdal Kommuner: Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Våler, Åsnes og Grue. Videregående skoler: Sentrum, Skarnes, Øvrebyen og Solør. Moelv Brumunddal Elverum Hamar Stange Braskereidfoss Skarnes Gjesåsen Flisa Kongsvinger 12

13 Region 1 Nord-Østerdal Region 2 Sør-Østerdal Nord-Østerdal videregående skole Fedraheimvei 1, 2500 Tynset Telefon: Telefon Siva: Rektor: Jan Inge Nordeng Elverum videregående skole Postboks 246, 2402 Elverum Besøksadr.: Kirkeveien 1, 2406 Elverum Telefon: Rektor: Ole Frode Mikkelsgård Storsteigen videregående skole 2560 Alvdal Telefon: Rektor: Eivind Aaen Trysil videregående skole Vestbyvegen 5, 2420 Trysil Telefon: Rektor: Liv Johanne Næsheim Midt-Østerdal videregående skole Skolested: Koppang, 2480 Koppang Telefon: Rektor: Hanne Didriksen Midt-Østerdal videregående skole Skolested: Nordstumoen Telefon:

14 Region 3 Hedmarken Hamar katedralskole Postboks 1008 Storhamar, 2305 Hamar Besøksadr.: Ringgata 235, Hamar Telefon: Rektor: Stig Johannessen Stange videregående skole Postboks 173, 2336 Stange Besøksadr.: Ljøstadvegen 11, Stange Telefon: Rektor: Alf B. Aschim Jønsberg videregående skole Jønsbergvegen 272, 2335 Stange Telefon: Rektor: Kjell Åge Bjørsrud Storhamar videregående skole Postboks 1040, 2305 Hamar Besøksadr.: Mabel Sandbergs veg 25, Hamar Telefon: Rektor: Hildegard Johannessen Ringsaker videregående skole Postboks 147, 2381 Brumunddal Besøksadr.: Skoleveien 16, Brumunddal Telefon: Rektor: Eva Arnseth 14

15 Region 4 Glåmdal Sentrum videregående skole Postuttak D, 2201 Kongsvinger Besøksadr.: Rådhusplassen 7, Kongsvinger Telefon: Rektor: Marianne Bye Solør videregående skole Avdeling Våler Besøksadr.: 2435 Braskereidfoss Telefon: Solør videregående skole Postboks 24, 2271 Flisa Besøksadr.: Sundmoen 25, Flisa Telefon: Rektor: Eyvind Haarr Skarnes videregående skole Nord-Odalsvegen, 2100 Skarnes Telefon: Rektor: Lars Grosvold Solør videregående skole Avdeling Sønsterud Besøksadr.: 2280 Gjesåsen Telefon: Øvrebyen videregående skole Postboks 4, 2201 KONGSVINGER Jonas Lies gate 1, Kongsvinger Telefon: Rektor: Hanne Foss 15

16 Oppfølgingstjenesten (OT) Oppfølgingstjenesten er for ungdom som ikke går på skole eller er i opplæring. Oppfølgingstjenesten består av voksne som tar kontakt med ungdom som ikke er i opplæring. Tjenesten er lovpålagt, og det betyr at alle fylkeskommuner har denne tjenesten. Formålet med Oppfølgingstjenesten er å sørge for at ungdom, som har rett til videregående opplæring, får tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting. Hvem kan vi hjelpe? Ungdom som ikke er i opplæring eller har varig arbeid. Ungdom med rett til videregående opplæring. Du kan kontakte Oppfølgingstjenesten hvis du: ikke har søkt om opplæringsplass søker videregående opplæring, men ikke tatt imot plassen du får avbryter opplæringen i løpet av skoleåret I Oppfølgingstjenesten finner du: noen å kontakte noen å snakke med noen å spørre noen å be om råd noen som er forpliktet til å hjelpe deg Koordinator for Oppfølgingstjenesten: Britt Tønsager Hedmark fylkeskommune Postboks 4404, Bedriftssentret 2325 Hamar Tlf: e-post: Veiledere i Oppfølgingstjenesten i Hedmark: Nord-Østerdal (Os, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga og Rendalen kommune) Torleif Sund Nord-Østerdal videregående skole 2500 TYNSET Tlf: / e-post: Sør-Østerdal (Elverum, Stor-Elvdal og Åmot kommune) Dag Einar Storlykken Elverum videregående skole Postboks ELVERUM Tlf: e-post: Sør-Østerdal (Engerdal og Trysil kommuner) Harald Østmoe Trysil videregående skole Vestbyv TRYSIL Tlf: / e-post: Hedmarken (Hamar og Løten kommuner) Anne Sofie Søgård Hamar katedralskole Postboks 4120, 2307 HAMAR Besøksadresse: Triangelgården,Torggata 63-65, Hamar Tlf: / e-post: 16

17 Hedmarken (Stange kommune) Tore Alhaug Stange videregående skole - Stange kommune Postboks 173, 2336 STANGE Besøksadresse: Stangehallen, Stange Tlf: e-post: Hedmarken (Ringsaker kommune) Sjur Alhaug Ringsaker videregående skole Postboks 147, 2381 BRUMUNDDAL Besøksadresse: Nordåsvegen 4, BRUMUNDDAL Tlf: e-post: Glåmdal (Kongsvinger, Eidskog, Sør- og Nord-Odal kommuner) Conny Ludvigsson Sentrum videregående skole Postboks 130, 2201 KONGSVINGER Besøksadresse: Rådhusplassen 14, 3. Etg. Tlf: / e-post: Solør (Våler, Grue og Åsnes kommuner) Ingjerd Aahlin Sentrum videregående skole Postboks KIRKENÆR Besøksadresse: Solør videregående skole på Flisa Tlf: e-post: 17

18 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) Alle som har tilknytning til videregående opplæring elever, lærlinger, lærekandidater, foreldre, lærere og faglige ledere, kan ta kontakt med og søke hjelp hos PP-tjenesten. PP-tjenesten gir råd og veiledning om vanskeligheter av både personlig, sosial og faglig karakter. PP-tjenesten foretar vanligvis den sakkyndige vurderingen hvis du har rett til spesial-undervisning, har behov for spesiell tilrettelegging av opplæringen eller tilrettelegging av prøver og eksamener. PP-tjenesten i Hedmark Hamarregionens Interkommunale Pedagogisk Psykologisk Tjeneste HIPPT Løvstadvegen 7, 2312 Ottestad Telefon: PP-tjenesten for Grue og Åsnes Rådhusgata 1, 2270 Flisa Telefon: PP-tjenesten for Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot Elverum kommune, 2418 Elverum Besøksadr.: Læreskolealleen 1, Elverum Telefon: PP-tjenesten for Nord-Østerdal Rådhuset, 2500 Tynset Telefon: PP-tjenesten for Ringsaker Postboks 71, 2381 Brumunddal Besøksadr.: Mausetveien 10 A, Brumunddal Telefon: PP-tjenesten for Trysil og Engerdal Postboks 200, 2421 Trysil Besøksadr.: Liavegen 20 B, Trysil Telefon: Odal PPT Øgårdsveien 2, 2100 Skarnes Besøksadr.: Digerudvn. 1, Kongsvinger Telefon:

19 19

20 20

21 Hva skjer når? Januar: Søknadsmateriellet er klart. 1. februar: Søknadsfrist for inntak etter individuell vurdering og Opplæringskontrakt (OLK). 1. mars: Søknadsfrist for opplæring i skole og bedrift. April-september: Formidling til bedrift. 15. april: Frist for endring av søknad. Slutten av april: Svar på inntak søknad om inntak etter individuell vurdering. Tips: Test at du får til å logge inn på vigo.no ved bruk av MinID, fødselsnummer, selvvalgt passord og kode på SMS i god tid før søknadsfristene går ut. Begynnelsen av juni: Svar på suppleringsinntak søknad om inntak etter individuell vurdering. 1. juli: Frist for ettersending av nødvendig dokumentasjon som skal ligge til grunn for ordinært inntak. ca. 15. juli: ca. 7. august: ca. 15. august: Svar på første inntak svarfrist 1 uke. Svar på andre inntak svarfrist 1 uke. Skolene overtar inntaket, og tar inn elever til eventuelle ledige plasser fra ventelistene. 19. august: Skolestart søkere som ikke gir beskjed og ikke møter opp første skoledag, mister tildelt skoleplass. 21

22 22

23 Stipend fra Lånekassen Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet samme hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke for å få stipendet. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipender, som for eksempel grunnstipend eller bostipend. Lærlinger får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til andre stipender. Søk om stipend fra når du har fått opptak. Les mer om stipend og lån fra Lånekassen på og sjekk vår Facebookside for deg i videregående, 23

24 Postboks 4404 Bedriftssenteret 2325 Hamar Telefon: OKTAN, Servicesenteret Hedmark fylkeskommune Trykk: Flisa Trykkeri AS

Slik søker du videregående opplæring 2015-2016

Slik søker du videregående opplæring 2015-2016 Slik søker du videregående opplæring 2015-2016 Velkommen som søker til videregående opplæring i Hedmark Dette er et hefte som er laget for alle som vil oppdatere seg om hvordan de skal søke videregående

Detaljer

Slik søker du videregående opplæring

Slik søker du videregående opplæring Slik søker du videregående opplæring 2013-2014 210x210_Brosj_Slik_soker_du_vgs.indd 1 07.01.13 12:44 Velkommen som søker til videregående opplæring i Hedmark En del av dere er allerede i videregående opplæring

Detaljer

Slik søker du videregående opplæring

Slik søker du videregående opplæring Slik søker du videregående opplæring 2012-2013 210x210_Brosj_Slik_soker_du_vgs.indd 1 22.12.11 09.31 Velkommen som søker til videregående opplæring i Hedmark En del av dere er allerede i videregående opplæring

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2015-2016

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2015-2016 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2015-2016 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune - høring

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune - høring ÇIfl HEDMARK FYLKESKOMMUNE Høringsinstanser jf. mottakerliste Hamar, 24.06.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 14/6649-1 Saksbeh. Willy Kroken Tlf. 90152704 Forskrift om inntak og formidling til videregående

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Søknadsfrist 1.februar skoleåret Rådgiversamlinger 2017

Søknadsfrist 1.februar skoleåret Rådgiversamlinger 2017 Søknadsfrist 1.februar skoleåret 2018-2019 Rådgiversamlinger 2017 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Generell informasjon om saksbehandling lov og forskrift Utgangspunkt: alle elever

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring i Hedmark Innhold

Videregående opplæring i Hedmark Innhold Videregående opplæring i Innhold Slik søker du 195 Søknadsfrister 195 Bruker-ID 195 Søknadsskjema på Internett 195 Hvordan registrerer du søknaden på Internett? 195 Vedleggsskjema til internettsøknad 195

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett. Informasjon om søkerkategorier som omfattes av inntak på

Detaljer

FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR

FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR Søk på VIGO, med få unntak Kryss av for riktig paragraf Finn vedleggsskjema på https://www.vilbli.no/ Vedleggsskjema og annen dokumentasjon

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole. Du

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Videregående opplæring i Hedmark Slik søker du

Videregående opplæring i Hedmark Slik søker du Videregående opplæring i Slik søker du Søknadsfrister Særskilt grunnlag: 1. februar Opplæringskontrakt:1. februar Opplæring i bedrift: 1. mars Opplæring i skole: 1. mars Bruker-ID Du som er elev i en ungdomsskole

Detaljer

Ny forskrift om inntak og formidling

Ny forskrift om inntak og formidling Ny forskrift om inntak og formidling Rektormøte 16.1.14 Tolkninger og rutiner rundt nytt kapittel 6 i forskrift til opplæringslova er ikke utarbeidet. Disse vil bli fastsatt i lokal inntaksforskrift høsten

Detaljer

Før inntaket 2016/17. Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning

Før inntaket 2016/17. Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning Før inntaket 2016/17 Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning Individuell behandling - fortrinnsrett Fra grunnskolen 6-15 Særskilt utdanningsprogram Har omfattende behov for spesialundervisning

Detaljer

Vilje gir vekst. Hvordan får jeg læreplass?

Vilje gir vekst. Hvordan får jeg læreplass? Vilje gir vekst Hvordan får jeg læreplass? ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Seksjon for fag- og yrkesopplæring Postboks 130 4001 STAVANGER Resepsjon Stavanger Telefon 51 51 67 50 Resepsjon Haugesund

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Orientering om søking til vidaregåande opplæring skoleåret 2016/2017

Orientering om søking til vidaregåande opplæring skoleåret 2016/2017 rundskriv nr. 17/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Dei vidaregåande skolane i Møre og Oppfølgingstenesta i Møre og Dei private skolene i Møre og - Dato: Ref: 17.12.2015 82815/2015/062

Detaljer

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering. skoleåret

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering. skoleåret Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering skoleåret 2016-2017 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett.

Detaljer

INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Trøndelag fylkeskommune. Avdeling for utdanning (UTD) Elevtjenester og inntak

INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Trøndelag fylkeskommune. Avdeling for utdanning (UTD) Elevtjenester og inntak INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2018-2019 Trøndelag fylkeskommune Avdeling for utdanning (UTD) Elevtjenester og inntak SØKEREN MÅ: Søke Svare Møte RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Opplæringslova 3-1,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Hvordan gjør jeg det og hva må jeg tenke på?

Hvordan gjør jeg det og hva må jeg tenke på? Hvordan gjør jeg det og hva må jeg tenke på? Informasjonskilder: - www.oslo.vilbli.no - Brosjyren Videregående opplæring i Oslo, Opplæringstilbud skoleåret 2017/2018 - De videregående skolenes hjemmesider

Detaljer

Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring

Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring Vedleggsskjemaet fylles fortrinnsvis ut i samarbeid med avgiverskole eller Oppfølgingstjenesten. Søker skal underskrive vedleggsskjema. Sett kryss

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

Rådgiversamling 17.11.14. Stian Ellefsen

Rådgiversamling 17.11.14. Stian Ellefsen Rådgiversamling 17.11.14 Stian Ellefsen Tema for samlingen Innledning. Erfaringer fra inntaket 2014 Ny lokal forskrift om inntak. Vigoportalen.no Søkerweb 2015 Vilbli.no Vigoskole Nye tilbud 2015/frister

Detaljer

Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016

Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016 Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016 Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, SMI-skolen, utdanningsavdelingen og PP-tjenesten i Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, utdanningsavdelingen/inntak og PPtjenesten i Vest-Agder fylkeskommune.

Detaljer

Orientering om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret

Orientering om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret rundskriv nr. 01/17 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Oppfølgingstenesta i Møre og Romsdal - Dato: Dei private vidaregåande skolane

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, utdanningsavdelingen/inntak og PPtjenesten i Vest-Agder fylkeskommune.

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Akershus fylkeskommune, Veiledningssenteret Romerike 1 Oktober 2016 Innhold Rett til videregående opplæring for ungdom side 3 Rett til videregående opplæring

Detaljer

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning 1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning Marianne Kvanvik Lorentzen Inntakssamling for rådgivere 20.nov 2014 ? Innsøking til videregående opplæring i VAF Ca 7000 søkere Ca 500 1.februar søkere

Detaljer

Fortrinnsrett og individuell behandling

Fortrinnsrett og individuell behandling Inntakskontoret i Akershus, november 2016 Fortrinnsrett og individuell behandling RÅDGIVERKONFERANSENE 2016 Forskrift til opplæringsloven kap. 6 fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på Vg1,

Detaljer

Utdanning- og yrkesvalg Film- jenter og teknologi

Utdanning- og yrkesvalg Film- jenter og teknologi Utdanning- og yrkesvalg Film- jenter og teknologi Under den varme solen står en liten gutt og stirrer på en ung mann som ufravendt meisler bort små biter fra et stort steinstykke. «Hvorfor gjør du det?»

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Innhold: Ulike nettsteder: www.stfk.no -tjenester-elev. Ser på PC-ordning www.lanekassen.no

Detaljer

Formålet med lokal forskrift er å ivareta rettssikkerheten for elever, lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater i Trøndelag.

Formålet med lokal forskrift er å ivareta rettssikkerheten for elever, lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater i Trøndelag. Kapitteloversikt: 0. Formål 1. Inntak 2. Formidling 3. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesnemnda for Trøndelag, 15. juni 2017 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs.

Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs. Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs. Rådgiversamling 08.12.17 De siste års erfaringer: - De fleste som søker

Detaljer

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2013/2014 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Rektors hilsen Velkommen til skolestart! Et nytt skoleår står for døren, og du som er elev har alle muligheter foran deg. Hvilke

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 2 Program for dagen Generell informasjon v/bjørn Magnus Nøkkeltall fra fjorårets inntak Hvem skal søke 1. februar v/grete Og Anita Søknadens innhold

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Inntak på Vg1 på ett av tre prioriterte utdanningsprogram Tre års videregående opplæring

Detaljer

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til postmottak@hedmark.org eller ringe 62 54 40 00.

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til postmottak@hedmark.org eller ringe 62 54 40 00. Hedmark fylkeskommune Postboks 4404, Bedriftssenteret 2325 HAMAR Rendalen kommune. 2485 RENDALEN Fylkeskommunale vassdragsmidler 2016 - Søknadsfrist Vedlagt følger brev fra Hedmark fylkeskommune. Har du

Detaljer

RÅDGIVERSAMLING. Vadsø 9. november Marit Strand Hågensen Spesialrådgiver

RÅDGIVERSAMLING. Vadsø 9. november Marit Strand Hågensen Spesialrådgiver RÅDGIVERSAMLING Vadsø 9. november 2017 15.11.2017 1 Marit Strand Hågensen Spesialrådgiver 09:00-09:15 Velkommen. Presentasjon av nyansatte på inntak og rådgivere i salen 09:15-10:00 Generell informasjon

Detaljer

Overgang til VGO. 17. oktober 2013 Foresatte 10. trinn. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Overgang til VGO. 17. oktober 2013 Foresatte 10. trinn. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Overgang til VGO 17. oktober 2013 Foresatte 10. trinn Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon

Detaljer

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS Hva kan du selv gjøre? START NÅ! Du må selv ta ansvar for å finne læreplass. Din egen innsats er av stor betydning Husk at læreplassene ikke tildeles på samme

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD HER FÅR DU SVAR PÅ: HVORDAN SØKER DU LÆREPLASS?... s. 3

Detaljer

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012 Fagenhet Videregående opplæring Søkere fra ungdomsskolen 2 1. inntak 6936 søkere m/ungdomsrett fikk tilbud om skoleplass 91 % av søkere fikk sitt 1.ønske

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Avdeling for videregående opplæring.. Inntakskonferanse - informasjon om inntak 2016-2017

Avdeling for videregående opplæring.. Inntakskonferanse - informasjon om inntak 2016-2017 Avdeling for videregående opplæring.. Inntakskonferanse - informasjon om inntak 2016-2017 http://www.akershus.no/ansvarsomrader/statistikk -og-kart/statistikkomrader/videregaendeopplering/ Tilstandsrapporter

Detaljer

Rådgiversamling OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole. Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal

Rådgiversamling OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole. Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal Rådgiversamling 02.12.15 OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal Videregående skole Lærling Lærekandidat Skoleelev og lærekandidat Påbygg4, Fagskole, Y-veien til Høgskole

Detaljer

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning 5. Utdanning På individnivå viser forskning at utdanning bidrar til å øke en persons livskvalitet og mestring i livet. Det er derfor viktig å se på konsekvenser av gjennomføring og frafall i videregå-

Detaljer

Videregående utdanning. Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013

Videregående utdanning. Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013 Videregående utdanning Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013 Breimyra jobber slik UTV Ungt entreprenørskap Fagdager Arbeidsuke Yrkesmessen Hospitering Fag på It`s learning Informasjonsstand på

Detaljer

Søknad til videregående opplæring 2016/2017

Søknad til videregående opplæring 2016/2017 Søknadsprosessen 1. Pin-kode (min Id) 2. Tilbudet er nå klart og finnes i 31skoler.no, VilBli.no og ViGo.no 3. Søknad med vedlegg skrives. 1. feb. 2016 kl 23:59 fortrinnsrett, individuell behandling inntak

Detaljer

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2017/2018

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2017/2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2017/2018 lllustrasjon: Mia Fjeld Eriksen. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever Bjørnholt skole.

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Håndbok for Lærekandidatordningen. Opplæringsavtale og Opplæringskontrakt

Håndbok for Lærekandidatordningen. Opplæringsavtale og Opplæringskontrakt Håndbok for Lærekandidatordningen Opplæringsavtale og Opplæringskontrakt Innhold 1. Innledning 3 1.1. Opplæringskontrakter (OLK) i Hedmark fylkeskommune 3 1.2. Opplæringsløpet 3 2. Lærekandidatordningen

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Storhamar videregående skole - henv. resepsjonen Adresse: Mabel Sandbergsv. 25 2315 Hamar Dato: 07.09.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana Alternative opplæringsmodeller Rådgiverkonferanse, Mo i Rana 29.11.2017 Fag- og yrkesopplæringa har en komplisert struktur Åtte utdanningsprogram som sprer seg i store vifter til mange Vg2-tilbud som fører

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD 1 HVA ER EN LÆREKANDIDAT? En kandidat inngår en opplæringskontrakt og får en mindre

Detaljer

Inntak for søkere med fortrinnsrett. Rådgiversamling 13.januar 2015

Inntak for søkere med fortrinnsrett. Rådgiversamling 13.januar 2015 Inntak for søkere med fortrinnsrett Rådgiversamling 13.januar 2015 1 Søknadsfrist og søknadsskjema Fortrinnsrettssøkerne har søknadsfrist 2.februar! http://www.ffk.no/handlers/fh.ashx?mid1=111&filid=11665

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 4. januar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 11. januar 2017 21.11.2016 nr. 1890 Forskrift om

Detaljer

Rådgiversamling Søking og overgang fra grunnskole til videregående skole Endres i topp-/bunntekst 1

Rådgiversamling Søking og overgang fra grunnskole til videregående skole Endres i topp-/bunntekst 1 Rådgiversamling 31.08.16 Søking og overgang fra grunnskole til videregående skole. 06.09.2016 Endres i topp-/bunntekst 1 Agenda kl. 10:45-11:45 Overgangsskjema Fortrinnsrettssøknader Individuelle søknader

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -VGS

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -VGS 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -VGS 27.11.2014 2 Program for dagen Generell informasjon v/bjørn Magnus Nøkkeltall fra fjorårets inntak Hvem skal søke 1. februar v/grete Og Anita Søknadens innhold Viktige

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

10. trinn. Foreldremøte

10. trinn. Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 18.01.2016 INNHALD Presentasjon av ny rektor Våren på 10. trinn v/ Ragnhild Innsøkjing til VGS v/ Erling Våren på 10. trinn 23. 25. februar - Prøvemunnleg April - Heildagsprøvar

Detaljer

Rådgiversamling 2017

Rådgiversamling 2017 Rådgiversamling 2017 Tema Hvordan foreta riktige valg? Statistikk, lover og forskrifter. Søkerweb 20172018. Nye lover og konsekvenser for neste skoleår. Frister Gjennomføring videregående nasjonalt. Gjennomføring

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

FOS rundskriv 17-2014 (erstatter FOS rundskriv 14-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett

FOS rundskriv 17-2014 (erstatter FOS rundskriv 14-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler i Oppland Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Erland Sandvik, Gausdal videregående

Detaljer

Regler for fylkestilhørighet

Regler for fylkestilhørighet Regler for fylkestilhørighet Opplæringsloven 13-3, første ledd: Fylkeskommunen skal oppfylle retten til vidaregåande opplæring etter denne lova for alle som er busette i fylkeskommunen. Forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Rådgiversamling Desember 2012 14.12.2011 1

Rådgiversamling Desember 2012 14.12.2011 1 Rådgiversamling Desember 2012 14.12.2011 1 Kontakt med inntakskontoret Nordland fylkeskommune Inntakskontoret 8048 Bodø inntak@nfk.no Tlf: 75 65 02 10 (09.00 13.00) 14.12.2011 2 Opplæringsloven Inntak

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 926 2,0-310 -14 Delvis ledige 1 089 1,1-82 -7 Arbeidssøkere på tiltak 491 0,5-59 -11 Kvinner

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Vest-Agder fylkesting 17.06.2014 med hjemmel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg inn med MinID Sjekke at det

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Skoletilbudet 2017 2018 Videregående opplæring Søk via vigo.no Les mer på telemark.vilbli.no Videregående opplæring 2017 2018 Hvordan søker du? Søking skjer via vigo.no som åpnes for søking ca 6. januar.

Detaljer