Slik søker du videregående opplæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik søker du videregående opplæring 2014-2015"

Transkript

1 Slik søker du videregående opplæring

2 Velkommen som søker til videregående opplæring i Hedmark En del av dere er allerede i videregående opplæring og kjenner godt til rutinene rundt søking til videregående skole, elevinntaket og lærlingordningen. Men det er også mange som søker videregående opplæring for første gang, og dette heftet har opplysninger som er viktige å kjenne til før man søker. Å velge videregående opplæring er et viktig valg, og det er viktig at du setter deg godt inn i hva de tolv utdanningsprogrammene innebærer. Det stilles ulike krav til ferdigheter, evner og interesser, og du bør finne ut hva som passer deg best. Det er viktig å bli kjent med seg selv og hva en er flink til. Hva er du interessert i og hva har du lyst til å gjøre i fremtiden? Det kan også være lurt å vurdere hvilket behov det er for en utdanning eller et yrke i årene som kommer. Gjør du et godt valg, er det lettere for deg å fullføre den opplæringen du har begynt på. Du kan få informasjon fra mange rundt deg, venner, familie, lærere, rådgivere osv. Mitt råd er at du bruker alle mulige kilder som kan bidra til at du gjør et valg som er best for deg i forhold til dine egenskaper og evner. Fylkessjefen for videregående opplæring i Hedmark ønsker deg lykke til og velkommen til videregående opplæring! Kontakt oss Avdeling for inntak og tilbud Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar Besøksadresse: Parkgata 64, Hamar Telefon: E-post: Med vennlig hilsen Tore Gregersen Avdeling for fag- og yrkesopplæring Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar Besøksadresse: Parkgata 64, Hamar Telefon: E-post: 2

3 Inntak til videregående opplæring i Hedmark Slik søker du vigo.no er nettstedet for deg som søker videregående skole og formidling til læreplass i bedrift. Elektronisk ID Når du skal bruke offentlige tjenester på Internett, er sikker identifisering nødvendig. Elektronisk ID gjør kommunikasjonen trygg mellom deg og det offentlige, for eksempel når du skal søke skoleplass. Derfor må du bruke elektronisk ID for å logge inn på vigo.no. Du kan velge mellom tre elektroniske ID-er: MinID, Buypass og Commfides. På difi.no eller telefon får du hjelp og brukerstøtte til alle de tre elektroniske ID-ene. Logg inn på vigo.no med MinID Når du skal bruke MinID første gang, må du identifisere deg med PIN-kode: Du får brev med PIN-koder til MinID i posten ved årsskiftet (grunnskoleelever). Hvis du ikke har fått PIN-kodebrevet kan du bestille det på skatteetaten.no. Mer informasjon om elektronisk søknad finner du på vilbli.no. Overgang mellom skoler bruk av Overgangsskjema Hvis du er søker fra grunnskolen eller søker til en annen videregående skole og har viktige opplysninger om deg selv som den nye skolen bør få kjennskap til, kan du benytte Overgangsskjema. Skjemaet brukes av søker i ordinært inntak og dette finner du på vilbli.no. I tillegg til skjemaet må du også opplyse på vigo.no at du har overgangsskjema. Skjemaet fylles ut og oversendes ny skole i god tid før skolestart. Prosjekt Ny Giv Hvis du har vært deltaker i prosjektet Ny Giv må du opplyse om dette i søknaden din. Overgangsskjema må fylles ut. Endring av søknad etter søknadsfrist Hvis du finner det helt nødvendig å endre på de ønskene du har registrert på søknaden etter søknadsfristen, må du bruke skjema Endring av søknad til videregående opplæring. Det er bare endringer som kommer til Inntakskontoret på dette skjemaet som vil bli registrert. E-post godtas ikke! Du finner skjemaet på vilbli.no. Frist for endring av søknaden er 15. april, og det aksepteres kun endring en gang. Ettersending av vedlegg for ordinære søkere Det eneste som skal sendes i posten er vedlegg som har betydning for inntaket. Hvis du er elev ved en ungdomsskole eller videregående skole i Norge, trenger du ikke å sende inn kompetansebevis eller vitnemål. Eksempel på nødvendig ettersending er flyttemelding, eller annen dokumentasjon som er bekreftelse på flytting. Vedlegget skal sendes inn på papir, og må merkes tydelig med navnet og fødselsdatoen din. Frist for ettersending er 1. juli, og skal sendes til Inntakskontoret i Hedmark. For søkere til Vg1 Musikk, dans og drama eller Vg1 Idrettsfag Dersom du søker Vg1 Musikk, dans eller drama som første ønske og du har kunnskaper og ferdigheter som du ønsker skal bli vurdert, må du fylle ut et eget vedleggsskjema som sendes direkte til den skolen du søker innen 1. mars. Vedleggsskjema finner du på vilbli.no. Hvis du har Vg1 Idrettsfag som førsteønske, bør du kontakte den aktuelle skolen for å finne ut om de tar inn noen på egen idrettskvote. Skjemaer for eventuell bruk til dette ligger på vibli.no. 3

4 Krav til søknaden din I henhold til opplæringslovens 3.1 må en søker med ungdomsrett sette opp tre alternative utdanningsprogram på Vg1 for å ha rett til å få tilbud på ett av dem. Inntakskontoret vil ikke korrigere søknader som har færre enn tre ønsker, men du risikerer å stå uten utdanningstilbud og uten grunnlag for å klage på inntaket. For at du skal ha størst mulig innflytelse over hvor du skal gå på skole, er det lurt å sette opp flere skolealternativer for hvert programområde. Det er mulig å sette opp inntil tre forskjellige skoler for hvert programområde. Hvilke skoler som tilbyr de ulike programområdene finner du mer informasjon om på vilbli.no. Se også kapittel «Du må søke nærmeste skole» på side 12 4

5 For søker til Påbygging til generell studiekompetanse Hvis du søker rett fra Vg2, velger du Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse. Dette programområdet har koden PBPBY3 i Vigo. Søker du etter fullført yrkesutdanning med fagbrev, svennebrev eller vitnemål velger du Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse. Sjekk at du har valgt Vg3 som grunnlag slik at valget for Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse blir søkbart. Koden for dette programområdet er PBPBY4YK 5

6 For søknader om inntak med frist 1. februar I tillegg til å registrere ønskene dine på vigo.no, må du også fylle ut og sende inn et eget vedleggsskjema til inntakskontoret hvis du oppfyller inntaksforskriftens bestemmelser om enten fortrinn eller individuell behandling. a) Dersom du påberoper deg fortrinnsrett til inntak gjelder følgende: Forskrift til opplæringloven Tekst 6-15 Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram 6-17 eller eller eller 6-32 Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid Krav Fortrinnsrett etter denne paragrafen har du bare hvis du har omfattende behov for spesialundervisning og et særlig behov for særskilt utdanningsprogram for å kunne fullføre videregående opplæring med full yrkes- eller studiekompetanse. Det er videre en forutsetning at det er sendt forhåndsvarsel fra ungdomsskolen. Fortrinnsrett etter denne paragrafen har du hvis du har rett på spesialundervisning pga. sterkt nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne som gjør det nødvendig for deg å bli tatt inn på en skole som er særskilt tilrettelagt. For søkere etter 6-17 er det en forutsetning at det er sendt forhåndsvarsel fra ungdomsskolen. Det må foreligge en sakkyndig vurdering om behovet for slik opplæring Fortrinnsretten gjelder dersom du har enkeltvedtak om utvidet tid etter oppl.lova 3-1 femte ledd 6

7 Alternative opplæringstilbud b) Dersom du påberoper deg retten til inntak etter indivduell behandling, gjelder følgende bestemmelser: Informasjon om alternative opplæringstilbud finner du på vilbli.no. Forskrift til opplæringloven Tekst 6-8 c Minoritetsspråklig søker, nylig kommet til Norge 6-22 Søker som har rett til spesialundervisning og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene Krav Du må ha fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende ( 6-13). Søker som ikke er innrapportert fra grunnskolen må fylle ut papirsøknad og vedleggsskjema for minoritetsspråklige søkere. Vedleggsskjemaet må fylles ut av alle søkere til innføringskurset Du må ha enkeltvedtak om spesialundervisning i 10. klasse og ungdomsskolen må ha foretatt en vurdering av de tre ønskene dine opp mot hverandre Opplæringsavtale (OLA) OLA er en skriftlig avtale mellom elev, skole og bedrift om opplæring i bedrift. Avtalen kan i prinsippet inngås av alle elever i alle utdanningsprogrammer. For å kunne tegne en OLA, må du først ha fått tildelt en skoleplass. Opplæringen i bedrift benyttes som en alternativ læringsarena, som oftest sammen med opplæring i skole. Dette er et tiltak som noen elever kan trenge for å oppnå full yrkeskompetanse, men OLA blir som regel benyttet av elever som tenker seg grunnkompetanse. Skolen har i samråd med elev og foresatte ansvar for å skaffe opplæringsbedrift. Ordningen gjelder i hovedsak for ordinære søkere, og slike avtaler kan inngås når som helst i opplæringsløpet Søker som har hatt rett til særskilt språkopplæring etter oppl.loven 2-8, og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene 6-25 eller 6-38 Søker som av andre særlige grunner må behandles individuelt 6-35 Søker med enkeltvedtak om spesialundervisning eller planlagt grunnkompetanse Du må ha hatt enkeltvedtak om særskilt språkopplæring i grunnskolen Du må dokumentere tungtveiende grunner Du må ha enkeltvedtak om spesialundervisning, og som på grunn av innholdet i vedtaket ikke har vurdering med karakter i flere fag fra Vg1 eller Vg2. Gjelder også dersom du følger et planlagt løp mot grunnkompetanse Tilbud om innføringskurs finnes ved Hamar katedralskole og Nord-Østerdal videregående skole. 7

8 Skoleplass utenfor Hedmark fylke Søknad om inntak skal som hovedregel registreres i vigo.no eller sendes til fylkeskommunen i det fylket søkeren er bostedsregistrert på søknadstidspunktet. Dette gjelder også for de som søker inntak til en knutepunktskole i et annet fylke. Søkere med ungdomsrett fra Brøttum ungdomsskole Er du søker med ungdomsrett og har gått på Brøttum ungdomsskole eller har følgende postnr: 2365, 2372, 2610, 2612 eller 2616, kan du søke de videregående skolene i Lillehammer (Mesna, Vargstad og Lillehammer) i tillegg til tilbudene i Hedmark. Du vil ha de samme rettighetene i Lillehammer som søkere fra Oppland. NB: Alle ønskene dine (både i Oppland og Hedmark) registrerer du i prioritert rekkefølge på vigo.no i Hedmark. Dette gjelder også søkere til Vg2 og Vg3. Inntakskontoret vil rapportere til Oppland de ønskene du har der. Søkere med ungdomsrett fra Fjellregionen Er du søker med ungdomsrett og hjemmehørende i Tolga, Os, Alvdal, Folldal, Rendalen eller Tynset, kan du søke tilbudene ved Røros videregående skole i tillegg til tilbudene i Hedmark. Du vil ha de samme rettighetene til Røros vgs. som søkere fra Sør-Trøndelag. NB: Alle ønskene dine (både i Røros og Hedmark) registrerer du i prioritert rekkefølge på vigo.no i Hedmark. Dette gjelder også søkere til Vg2 og Vg3. Inntakskontoret vil rapportere til Sør-Trøndelag de ønskene du har der. VIKTIG: Alle andre søkere med adresse i Hedmark må ha gjesteelevsgaranti for å bli godkjent som søker utenfor Hedmark, bortsett fra de som søker til landstilbudene. Uten slik godkjent gjesteelevsgaranti, vil ønskene bli stoppet uten nærmere beskjed fra inntakskontoret. 8

9 Søkere fra Hedmark til annet fylke Har du ungdomsrett og er bosatt i Hedmark på det tidspunktet du søker offentlig skoletilbud i et annet fylke, må du samtidig sende en skriftlig søknad om gjesteelevsgaranti til inntakskontoret i Hedmark. Søknaden om inntak registrerer du på vigo.no i det fylket du søker til, men kopi av søknaden må sendes til inntakskontoret i Hedmark sammen med søknad om gjesteelevsgaranti. Uten slik gjesteelevsgaranti vil du ikke bli godtatt som søker. Gjesteelevsgarantien er ikke en garanti om plass, men Hedmark gir skolefylket en forhåndsgaranti om å betale for plassen dersom du blir tatt inn. kontrakt for boligkjøp/-leie eller med en bekreftelse fra foresattes arbeidsgiver. Hvis du skal flytte til en foresatt som bor i et annet fylke, vil inntakskontoret i dette fylket kreve bekreftelse fra den foresatte du flytter til. Ofte kreves også en bekreftelse fra den foresatte du flytter fra, på at vedkommende kjenner til flyttingen. Registrert flyttemelding fra Folkeregisteret må sendes Inntakskontoret før 1. juli for at søknaden skal bli godkjent. Blir flyttingen bestemt etter at søknadsfristen er gått ut, må du også søke om gjesteelevsgaranti i det fylket du var bosatt pr 1. mars. Vilkår for å få innvilget gjesteelevsgaranti er: at du søker et tilbud som ikke finnes i Hedmark, eller at du har tungtveiende personlig grunner til å søke utenfor Hedmark. Dette må dokumenteres. Selv om du får innvilget gjesteelevsgaranti, er det inntakskontoret i skolefylket som må godkjenne søknaden din om inntak. Søknadsskjema finner du på vilbli.no. Unntak fra kravet om innvilget gjesteelevsgaranti: Søkere til landstilbud søker fritt uten å måtte innhente gjesteelevsgaranti først. Flytting Kommer du rett fra grunnskolen eller er du inne i videregående opplæring, er personopplysningene dine allerede registrert. Hvis du har flyttet innenfor fylket etter 1. mars, må du gi Inntakskontoret beskjed. Skal du flytte til et annet fylke, må du kontakte Inntakskontoret både i Hedmark og i det fylket du skal flytte til for å høre hvilke regler og frister som gjelder. Har du rett til videregående opplæring og du og dine foresatte flytter, har du rett til videregående opplæring i det fylket dere flytter til. Flytting dokumenteres enten med bostedsbevis, 9

10 Opplæring i bedrift Hvis du vil bli lærling, må du søke på vigo.no innen 1. mars. Se kapittel: «Slik søker du». I tillegg må du ta kontakt med bedrifter hvor du kan tenke deg å være lærling. Oversikt over lærefag På vilbli.no ser du hvilke lærefag du kan velge mellom ut fra hvilket programområde du går på. De aktuelle fagene vil du også få opp på vigo.no. Oversikt over bedrifter På hedmark.org/utdanning/opplæring i bedrift finner du oversikt over godkjente lærebedrifter i Hedmark. Du kan også kontakte bedrifter som ennå ikke er godkjent som lærebedrift, men som ønsker å bli det. I enkelte fag er det lettere å finne læreplass hvis du kontakter bedrifter i andre fylker. Det er opp til bedriften å bestemme hvem de ønsker som lærling. Informasjon som sendes ut til bedriftene Etter at du har søkt 1. mars, sender fylkeskommunen karakterene dine og oversikten over fravær til lærebedrifter i fylket. Du får brev om hvilke bedrifter som har fått tilsendt papirene dine. Lærebedriftene kan kalle deg inn til intervju på grunnlag av dette, men den sikreste måten å skaffe seg læreplass på er å være aktiv i forhold til bedrifter hvor du kan tenke deg å være lærling. Forhåndsavtale om læreplass Når som helst kan du ringe, besøke eller sende søknad til bedrifter hvor du ønsker læreplass. Hvis du får en forhånds-avtale om læreplass, er det viktig at du legger inn informasjon om det når du registrerer søknaden din på vigo.no. Faget Prosjekt til fordypning er en flott mulighet til å bli kjent med bedrifter som senere kan være aktuelle lærebedrifter. Utnytt denne muligheten! 10

11 Lærekandidat/opplæringskontrakt Som lærekandidat tar du sikte på en opplæring som fører frem til grunnkompetanse ( 3.3 i Opplæringsloven). Du er lærekandidat når du har inngått en opplæringskontrakt med en lærebedrift. I lærebedriften får du opplæring etter en individuell lærekandidatplan (ILKP). Ved slutten av læretida går du opp til en kompetanseprøve. Lærekandidatordningen er en fleksibel ordning med muligheter for tilpasninger underveis. Dersom det viser seg at du vil klare opplæring i alle kompetansemålene i læreplanen, er det mulig å endre målsetting fra grunnkompetanse til yrkeskompetanse med fag-/svennebrev. Ved formidling av lærekandidater skal fylkeskommunen fastlegge et opplæringsløp mot planlagt grunnkompetanse for den enkelte lærekandidat. Dette vil kreve en del forarbeid. Ta derfor kontakt med rådgiveren ved skolen din dersom du ønsker opplæringskontrakt med en lærebedrift. Rådgiveren kan gi deg nærmere opplysninger og hjelpe deg med søknad om læreplass som lærekandidat. Skolen kan hjelpe deg med å gjøre en forhåndsavtale med lærebedriften. Forhåndsavtalen legges ved søknaden til videregående opplæring. Søknadsfristen er 1. februar. Et godt råd Tren på jobbintervju og tenk nøye gjennom hvordan du skal oppføre deg for å gi bedriften et godt inntrykk av deg. Bedriftene er opptatt av blant annet fravær. Men aller viktigst er det at du som søker virker interessert i å være lærling/lærekandidat i faget. 11

12 Du må søke nærmeste skole Du må på ditt første ønske på søknaden søke til den nærmeste skolen som har det programområdet du ønsker. Deretter kan du søke fritt i fylket. Søknaden din blir korrigert av Inntakskontoret dersom du ikke søker nærmeste skole og ikke har oppgitt særlige grunner for det. Tynset Region 1 Nord-Østerdal Kommuner: Os, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Rendalen. Videregående skoler: Nord-Østerdal og Storsteigen. Søkere fra Rendalen søker fritt i region 1 og 2. NB! Se avsnittet «Skoleplass i annet fylke» under avsnittet «Søkere med ungdomsrett fra fjellregionen». Alvdal Region 2 Sør-Østerdal Kommuner: Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal, Åmot og Elverum. Videregående skoler: Elverum, Midt-Østerdal og Trysil. Søkere fra Engerdal søker fritt i region 1 og 2. Søkere fra Åmot søker fritt mellom Midt-Østerdal og Elverum. Koppang Trysil Region 3 Hedmarken Kommuner: Ringsaker, Hamar, Løten og Stange. Videregående skoler: Ringsaker, Stange, Storhamar, Hamar katedralskole og Jønsberg. Søkere med postadresse Furnes søker fritt mellom Hamar og Ringsaker. Søkere med adresse Løten søker fritt mellom Hamar og Elverum. Søkere med postadresse Ottestad søker fritt mellom Stange og Hamar. NB! Søkere fra Brøttum ungdomsskole i Ringsaker, se kapittel «Skoleplass i annet fylke», avsnittet «Søkere med ungdomsrett fra Brøttum ungdomsskole». Region 4 Glåmdal Kommuner: Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Våler, Åsnes og Grue. Videregående skoler: Sentrum, Skarnes, Øvrebyen og Solør. Moelv Brumunddal Elverum Hamar Stange Braskereidfoss Skarnes Gjesåsen Flisa Kongsvinger 12

13 Region 1 Nord-Østerdal Region 2 Sør-Østerdal Nord-Østerdal videregående skole Fedraheimvei 1, 2500 Tynset Telefon: Telefon Siva: Rektor: Jan Inge Nordeng Elverum videregående skole Postboks 246, 2402 Elverum Besøksadr.: Kirkeveien 1, 2406 Elverum Telefon: Rektor: Ole Frode Mikkelsgård Storsteigen videregående skole 2560 Alvdal Telefon: Rektor: Eivind Aaen Trysil videregående skole Vestbyvegen 5, 2420 Trysil Telefon: Rektor: Liv Johanne Næsheim Midt-Østerdal videregående skole Skolested: Koppang, 2480 Koppang Telefon: Rektor: Hanne Didriksen Midt-Østerdal videregående skole Skolested: Nordstumoen Telefon:

14 Region 3 Hedmarken Hamar katedralskole Postboks 1008 Storhamar, 2305 Hamar Besøksadr.: Ringgata 235, Hamar Telefon: Rektor: Stig Johannessen Stange videregående skole Postboks 173, 2336 Stange Besøksadr.: Ljøstadvegen 11, Stange Telefon: Rektor: Alf B. Aschim Jønsberg videregående skole Jønsbergvegen 272, 2335 Stange Telefon: Rektor: Kjell Åge Bjørsrud Storhamar videregående skole Postboks 1040, 2305 Hamar Besøksadr.: Mabel Sandbergs veg 25, Hamar Telefon: Rektor: Hildegard Johannessen Ringsaker videregående skole Postboks 147, 2381 Brumunddal Besøksadr.: Skoleveien 16, Brumunddal Telefon: Rektor: Eva Arnseth 14

15 Region 4 Glåmdal Sentrum videregående skole Postuttak D, 2201 Kongsvinger Besøksadr.: Rådhusplassen 7, Kongsvinger Telefon: Rektor: Marianne Bye Solør videregående skole Avdeling Våler Besøksadr.: 2435 Braskereidfoss Telefon: Solør videregående skole Postboks 24, 2271 Flisa Besøksadr.: Sundmoen 25, Flisa Telefon: Rektor: Eyvind Haarr Skarnes videregående skole Nord-Odalsvegen, 2100 Skarnes Telefon: Rektor: Lars Grosvold Solør videregående skole Avdeling Sønsterud Besøksadr.: 2280 Gjesåsen Telefon: Øvrebyen videregående skole Postboks 4, 2201 KONGSVINGER Jonas Lies gate 1, Kongsvinger Telefon: Rektor: Hanne Foss 15

16 Oppfølgingstjenesten (OT) Oppfølgingstjenesten er for ungdom som ikke går på skole eller er i opplæring. Oppfølgingstjenesten består av voksne som tar kontakt med ungdom som ikke er i opplæring. Tjenesten er lovpålagt, og det betyr at alle fylkeskommuner har denne tjenesten. Formålet med Oppfølgingstjenesten er å sørge for at ungdom, som har rett til videregående opplæring, får tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting. Hvem kan vi hjelpe? Ungdom som ikke er i opplæring eller har varig arbeid. Ungdom med rett til videregående opplæring. Du kan kontakte Oppfølgingstjenesten hvis du: ikke har søkt om opplæringsplass søker videregående opplæring, men ikke tatt imot plassen du får avbryter opplæringen i løpet av skoleåret I Oppfølgingstjenesten finner du: noen å kontakte noen å snakke med noen å spørre noen å be om råd noen som er forpliktet til å hjelpe deg Koordinator for Oppfølgingstjenesten: Britt Tønsager Hedmark fylkeskommune Postboks 4404, Bedriftssentret 2325 Hamar Tlf: e-post: Veiledere i Oppfølgingstjenesten i Hedmark: Nord-Østerdal (Os, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga og Rendalen kommune) Torleif Sund Nord-Østerdal videregående skole 2500 TYNSET Tlf: / e-post: Sør-Østerdal (Elverum, Stor-Elvdal og Åmot kommune) Dag Einar Storlykken Elverum videregående skole Postboks ELVERUM Tlf: e-post: Sør-Østerdal (Engerdal og Trysil kommuner) Harald Østmoe Trysil videregående skole Vestbyv TRYSIL Tlf: / e-post: Hedmarken (Hamar og Løten kommuner) Anne Sofie Søgård Hamar katedralskole Postboks 4120, 2307 HAMAR Besøksadresse: Triangelgården,Torggata 63-65, Hamar Tlf: / e-post: 16

17 Hedmarken (Stange kommune) Tore Alhaug Stange videregående skole - Stange kommune Postboks 173, 2336 STANGE Besøksadresse: Stangehallen, Stange Tlf: e-post: Hedmarken (Ringsaker kommune) Sjur Alhaug Ringsaker videregående skole Postboks 147, 2381 BRUMUNDDAL Besøksadresse: Nordåsvegen 4, BRUMUNDDAL Tlf: e-post: Glåmdal (Kongsvinger, Eidskog, Sør- og Nord-Odal kommuner) Conny Ludvigsson Sentrum videregående skole Postboks 130, 2201 KONGSVINGER Besøksadresse: Rådhusplassen 14, 3. Etg. Tlf: / e-post: Solør (Våler, Grue og Åsnes kommuner) Ingjerd Aahlin Sentrum videregående skole Postboks KIRKENÆR Besøksadresse: Solør videregående skole på Flisa Tlf: e-post: 17

18 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) Alle som har tilknytning til videregående opplæring elever, lærlinger, lærekandidater, foreldre, lærere og faglige ledere, kan ta kontakt med og søke hjelp hos PP-tjenesten. PP-tjenesten gir råd og veiledning om vanskeligheter av både personlig, sosial og faglig karakter. PP-tjenesten foretar vanligvis den sakkyndige vurderingen hvis du har rett til spesial-undervisning, har behov for spesiell tilrettelegging av opplæringen eller tilrettelegging av prøver og eksamener. PP-tjenesten i Hedmark Hamarregionens Interkommunale Pedagogisk Psykologisk Tjeneste HIPPT Løvstadvegen 7, 2312 Ottestad Telefon: PP-tjenesten for Grue og Åsnes Rådhusgata 1, 2270 Flisa Telefon: PP-tjenesten for Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot Elverum kommune, 2418 Elverum Besøksadr.: Læreskolealleen 1, Elverum Telefon: PP-tjenesten for Nord-Østerdal Rådhuset, 2500 Tynset Telefon: PP-tjenesten for Ringsaker Postboks 71, 2381 Brumunddal Besøksadr.: Mausetveien 10 A, Brumunddal Telefon: PP-tjenesten for Trysil og Engerdal Postboks 200, 2421 Trysil Besøksadr.: Liavegen 20 B, Trysil Telefon: Odal PPT Øgårdsveien 2, 2100 Skarnes Besøksadr.: Digerudvn. 1, Kongsvinger Telefon:

19 19

20 20

21 Hva skjer når? Januar: Søknadsmateriellet er klart. 1. februar: Søknadsfrist for inntak etter individuell vurdering og Opplæringskontrakt (OLK). 1. mars: Søknadsfrist for opplæring i skole og bedrift. April-september: Formidling til bedrift. 15. april: Frist for endring av søknad. Slutten av april: Svar på inntak søknad om inntak etter individuell vurdering. Tips: Test at du får til å logge inn på vigo.no ved bruk av MinID, fødselsnummer, selvvalgt passord og kode på SMS i god tid før søknadsfristene går ut. Begynnelsen av juni: Svar på suppleringsinntak søknad om inntak etter individuell vurdering. 1. juli: Frist for ettersending av nødvendig dokumentasjon som skal ligge til grunn for ordinært inntak. ca. 15. juli: ca. 7. august: ca. 15. august: Svar på første inntak svarfrist 1 uke. Svar på andre inntak svarfrist 1 uke. Skolene overtar inntaket, og tar inn elever til eventuelle ledige plasser fra ventelistene. 19. august: Skolestart søkere som ikke gir beskjed og ikke møter opp første skoledag, mister tildelt skoleplass. 21

22 22

23 Stipend fra Lånekassen Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet samme hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke for å få stipendet. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipender, som for eksempel grunnstipend eller bostipend. Lærlinger får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til andre stipender. Søk om stipend fra når du har fått opptak. Les mer om stipend og lån fra Lånekassen på og sjekk vår Facebookside for deg i videregående, 23

24 Postboks 4404 Bedriftssenteret 2325 Hamar Telefon: OKTAN, Servicesenteret Hedmark fylkeskommune Trykk: Flisa Trykkeri AS

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

Forskjell på folk hva gjør skolen?

Forskjell på folk hva gjør skolen? RAPPORT 3/2006 Eifred Markussen, Berit Lødding, Nina Sandberg og Nils Vibe Forskjell på folk hva gjør skolen? Valg, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling Vennligst fest utskrift av vigokvitteringen her! Fest vigokvittering her Unntatt offentlighet jf. Off.lov 13 og FVL 13.1 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SKOLEÅRET 2015-2016 Vedleggsskjema til søknad om inntak etter

Detaljer

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000 Eifred Markussen og Nina Sandberg Havner pengene der de skal? Om bruk av ressurser til spesialundervisning innenfor videregående opplæring i Buskerud skoleåret 1999/2000 NIFU skriftserie nr. 5/2000 NIFU

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK.

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. Vedtatt av Hovedutvalg for Kultur-, næring og samferdsel Mai 2013 2 / 1 3 1 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 11. februar 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte kapittel

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer