Slik søker du videregående opplæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik søker du videregående opplæring 2015-2016"

Transkript

1 Slik søker du videregående opplæring

2 Velkommen som søker til videregående opplæring i Hedmark Dette er et hefte som er laget for alle som vil oppdatere seg om hvordan de skal søke videregående opplæring i Hedmark, og er spesielt interessant for de som gjør dette for første gang. Heftet inneholder nyttige opplysninger som du bør kjenne til før du søker, og er et supplement til informasjonen som du finner i heftet «Vil bli noe! Videregående opplæring ». All informasjon finner du i tillegg på vilbli.no. Å velge videregående opplæring er et viktig valg. Det er viktig at du setter deg godt inn i hva de forskjellige utdanningsprogrammene innebærer da det stilles ulike krav til ferdigheter, evner og interesser i de ulike yrkene. Gjennom faget Utdanningsvalg på ungdomsskolen har du lært om videregående opplæring og arbeidsliv. Du har kanskje fått prøvd ut ulike utdanningsprogram samt kartlagt egne ferdigheter og interesser slik at det blir enklere å gjøre de valgene som er riktig. Selv om det er vanskelig å forutsi hvordan arbeidsmarkedet vil se ut i framtiden, er det viktig at du tar med i dine vurderinger mulighetene for arbeid når du nå skal søke videregående opplæring. Fylkessjefen for videregående opplæring i Hedmark ønsker deg lykke til og velkommen til en av våre skoler. Med vennlig hilsen Tore Gregersen Kontakt oss Avdeling for inntak og tilbud Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar Besøksadresse: Parkgata 64, Hamar Telefon: E-post: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar Besøksadresse: Parkgata 64, Hamar Telefon: E-post: 2

3 Inntak til videregående opplæring i Hedmark Slik søker du vigo.no er nettstedet for deg som søker videregående skole og formidling til læreplass i bedrift. Elektronisk ID Når du skal bruke offentlige tjenester på Internett, er sikker identifisering nødvendig. Elektronisk ID gjør kommunikasjonen trygg mellom deg og det offentlige, for eksempel når du skal søke skoleplass. Derfor må du bruke elektronisk ID for å logge inn på vigo.no. Du kan velge mellom tre elektroniske ID-er: MinID, Buypass og Commfides. På difi.no eller telefon får du hjelp og brukerstøtte til alle de tre elektroniske ID-ene. Logg inn på vigo.no med MinID Når du skal bruke MinID første gang, må du identifisere deg med PIN-kode: Du får brev med PIN-koder til MinID i posten ved årsskiftet (grunnskoleelever). Hvis du ikke har fått PIN-kodebrevet kan du bestille det på skatteetaten.no. Mer informasjon om elektronisk søknad finner du på vilbli.no. Overgang mellom skoler bruk av Overgangsskjema Hvis du er søker fra grunnskolen eller søker til en annen videregående skole og har viktige opplysninger om deg selv som den nye skolen bør få kjennskap til, kan du benytte Overgangsskjema. Skjemaet brukes av søker i ordinært inntak og dette finner du på vilbli.no. I tillegg til skjemaet må du også opplyse på vigo.no at du har overgangsskjema. Skjemaet fylles ut og oversendes ny skole i god tid før skolestart. Endring av søknad etter søknadsfrist Hvis du finner det helt nødvendig å endre på de ønskene du har registrert på søknaden etter søknadsfristen, må du bruke skjema Endring av søknad til videregående opplæring. Det er bare endringer som kommer til Inntakskontoret på dette skjemaet som vil bli registrert. E-post godtas ikke! Du finner skjemaet på vilbli.no. Frist for endring av søknaden er 15. april, og det aksepteres kun endring en gang. Ettersending av vedlegg for ordinære søkere Det eneste som skal sendes i posten er vedlegg som har betydning for inntaket. Hvis du er elev ved en ungdomsskole eller videregående skole i Norge, trenger du ikke å sende inn kompetansebevis eller vitnemål. Eksempel på nødvendig ettersending er flyttemelding, eller annen dokumentasjon som er bekreftelse på flytting. Vedlegg skal sendes inn på papir, og må merkes tydelig med navnet og fødselsdatoen din. Frist for ettersending er 1. juli. For søkere til Vg1 Musikk, dans og drama eller Vg1 Idrettsfag Hvis du velger Vg1 Musikk, dans og drama eller Vg1 Idrettsfag som første ønske og du har kunnskaper og ferdigheter som du vil skal bli vurdert, må du fylle ut et eget vedleggsskjema. Skjemaet finner du på vilbli.no, og det skal sendes direkte til den skolen du søker innen 1. mars. Vedleggsskjema finner du på vilbli.no. 3

4 Krav til søknaden din I henhold til opplæringslovens 3.1 må en søker med ungdomsrett sette opp tre alternative utdanningsprogram på Vg1 for å ha rett til å få tilbud på ett av dem. Inntakskontoret vil ikke korrigere søknader som har færre enn tre ønsker, men du risikerer å stå uten opplæringstilbud og uten grunnlag for å klage på inntaket. For at du skal ha størst mulig innflytelse over hvor du skal gå på skole, er det lurt å sette opp flere skolealternativer for hvert programområde. Det er mulig å sette opp inntil tre forskjellige skoler for hvert programområde. Informasjon om hvilke skoler som tilbyr de ulike programområdene finner du på vilbli.no. Se også kapittel «Du må søke nærmeste skole» på side 12 Omvalg Hvis du gjør et omvalg vil du bli tatt inn som fulltidselev jf. forskrift til opplæringslova 6-5, 5. ledd, men du vil få status som deltidselev hvis du har fullført og bestått et eller flere av fagene fra før. En bestått sluttvurdering følger deg helt frem til vitnemål eller kompetansebevis hvis du ikke tar faget på nytt som privatist. 4

5 Påbygging til generell studiekompetanse Hvis du søker direkte fra Vg2, velger du Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Dette programområdet har koden PBPBY3 i Vigo. Søker du etter fullført yrkesutdanning med fagbrev, svennebrev eller vitnemål velger du Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse. Sjekk at du har valgt Vg3 som grunnlag slik at valget for Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse blir søkbart. Koden for dette programområdet er PBPBY4YK 5

6 For søknader om inntak med frist 1. februar I tillegg til å registrere ønskene dine på vigo.no, må du også fylle ut og sende inn et eget vedleggsskjema til inntakskontoret hvis du oppfyller inntaksforskriftens bestemmelser om enten fortrinn eller individuell behandling. A) Dersom du vil søke om fortrinn ved inntak, gjelder følgende: Forskrift til opplæringsloven Tekst Krav 6-15 Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på Vg1 omfattende behov for spesialundervisning spesielt behov for ett bestemt utdanningsprogram for å kunne fullføre videregående opplæring med yrkes- el. studiekompetanse kommunen må ha meldt fra om søkeren til fylkeskommunen innen 1. oktober 6-17 eller 6-30 Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne rett til spesialundervisning pga. sterkt nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne og har behov for å bli tatt inn på en bestemt skole. dokumentasjon som underbygger det særlige behovet til søkeren 6-30 gjelder kun hvis søkeren ble tatt inn til Vg1 etter eller 6-31 Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk sakkyndig vurdering om behovet for slik opplæring 6-19 eller 6-32 Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid etter 3-1 femte ledd i opplæringsloven. enkeltvedtak om utvidet tid. Vedtaket må være fattet av Hedmark fylkeskommune innen 1. februar. 6

7 B) Dersom du vil søke om inntak etter individuell behandling, gjelder følgende bestemmelser: Forskrift til opplæringsloven Tekst Krav 6-8 c Minoritetsspråklig søker, nylig kommet til Norge 6-22 Søker som har rett til spesialundervisning og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene 6-23 Søker som har hatt rett til særskilt språkopplæring etter oppl.loven 2-8, og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene må ha fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende ( 6-13) vedleggsskjema til søknad om inntak må fylles ut av alle søkere til innføringskurset. (Tilbud om innføringskurs finnes ved Hamar katedralskole og Nord-Østerdal videregående skole.) enkeltvedtak om spesialundervisning i 10. klasse inntak på grunnlag av vurdering fra ungdomsskolen av de tre ønskene som søkeren har satt opp enkeltvedtak om særskilt språkopplæring i grunnskolen 6-25 eller 6-38 Søker som av andre særlige grunner må behandles individuelt det må foreligge tungtveiende grunner for at søkeren skal tas inn foran andre 6-35 Søker med enkeltvedtak om spesialundervisning eller planlagt grunnkompetanse enkeltvedtak om spesialundervisning, og som på grunn av innholdet i vedtaket ikke har vurdering med karakter i flere fag fra Vg1 eller Vg2. planlagt løp mot grunnkompetanse 7

8 Skoleplass utenfor Hedmark fylke Søknad om inntak skal som hovedregel registreres i vigo.no eller sendes til fylkeskommunen i det fylket søkeren er bostedsregistrert på søknadstidspunktet. Dette gjelder også for de som søker inntak til en knutepunktskole i et annet fylke. Søkere med ungdomsrett fra Brøttum ungdomsskole Er du søker med ungdomsrett og har gått på Brøttum ungdomsskole eller har følgende postnr: 2365, 2372, 2610, 2612 eller 2616, kan du søke de videregående skolene i Lillehammer (Mesna, Vargstad og Lillehammer) i tillegg til tilbudene i Hedmark. Du vil ha de samme rettighetene i Lillehammer som søkere fra Oppland. NB: Alle ønskene dine (både i Oppland og Hedmark) registrerer du i prioritert rekkefølge på vigo.no i Hedmark. Dette gjelder også søkere til Vg2 og Vg3. Inntakskontoret vil rapportere til Oppland de ønskene du har der. Søkere med ungdomsrett fra Fjellregionen Er du søker med ungdomsrett og hjemmehørende i Tolga, Os, Alvdal, Folldal, Rendalen eller Tynset, kan du søke tilbudene ved Røros videregående skole i tillegg til tilbudene i Hedmark. Du vil ha de samme rettighetene til Røros vgs. som søkere fra Sør-Trøndelag. NB: Alle ønskene dine (både i Røros og Hedmark) registrerer du i prioritert rekkefølge på vigo.no i Hedmark. Dette gjelder også søkere til Vg2 og Vg3. Inntakskontoret vil rapportere til Sør-Trøndelag de ønskene du har der. 8

9 Søkere fra Hedmark til annet fylke Har du ungdomsrett og er bosatt i Hedmark på det tidspunktet du søker offentlig skoletilbud i et annet fylke, må du samtidig sende en skriftlig søknad om gjesteelevsgaranti til inntakskontoret i Hedmark. Søknadsskjemaet finner du på vilbli.no. Søknad om inntak registrerer du på vigo.no i det fylket du søker til, men utskrift av søknaden må vedlegges søknaden om gjesteelevsgaranti. Innvilget gjesteelevsgaranti er ikke en garanti om plass, men Hedmark gir skolefylket en forhåndsgaranti om å betale for plassen hvis du kommer inn. Garantien gjelder for ett skoleår. Vilkår for å få innvilget gjesteelevsgaranti er: at du søker et tilbud som ikke finnes i Hedmark, eller at du har tungtveiende personlige grunner til å søke utenfor Hedmark. Dette må dokumenteres Selv om du får innvilget gjesteelevsgaranti, er det inntakskontoret i skolefylket som må godkjenne søknaden din. Du trenger ikke søke gjesteelevsgaranti for å søke landstilbud. Flytting Kommer du direkte fra grunnskolen eller du er inne i videregående opplæring, er personopplysningene dine allerede registrert. Hvis du har flyttet innenfor fylket etter 1. mars, må du gi inntakskontoret beskjed. Skal du flytte til et annet fylke må du kontakte inntakskontoret i det fylket du skal flytte til for å høre hvilke regler, frister og dokumentasjonskrav som gjelder. Har du rett til videregående opplæring og du og dine foresatte flytter, har du også rett til videregående opplæring i det fylket dere flytter til. Retten gjelder også om du flytter til, eller sammen med bare en av dine foresatte. Husk at ungdomsretten din gjelder når du søker innen fristen, og overholder de betingelsene som stilles. 9

10 Opplæring i bedrift Se kapittel: «Slik søker du». I tillegg må du ta kontakt med bedrifter hvor du kan tenke deg å være lærling. Oversikt over lærefag På vilbli.no ser du hvilke lærefag du kan velge mellom ut fra hvilket programområde du går på. De aktuelle fagene vil du også få opp på vigo.no. Oversikt over bedrifter På hedmark.org i bedrift finner du oversikt over godkjente lærebedrifter i Hedmark. Du kan også kontakte bedrifter som ennå ikke er godkjent som lærebedrift, men som ønsker å bli det. I enkelte fag er det lettere å finne læreplass hvis du kontakter bedrifter i andre fylker. Det er opp til bedriften å bestemme hvem de ønsker som lærling. Informasjon som sendes ut til bedriftene Etter at du har søkt 1. mars, sender fylkeskommunen karakterene dine og oversikten over fravær til lærebedrifter i fylket. Informasjonen om deg som søker sendes kun til bedrifter som kan oppfylle det første ønsket ditt i Vigo. Du får brev om hvilke bedrifter som har fått tilsendt papirene dine. Lærebedriftene kan kalle deg inn til intervju på grunnlag av dette, men den sikreste måten å skaffe seg læreplass på er å være aktiv i overfor bedriftene hvor du kan tenke deg å få læreplass. Har du læreplass på lavere ønsker, må du være aktiv for å skaffe deg læreplass for disse ønskene selv Forhåndsavtale om læreplass Når som helst kan du ringe, besøke eller sende søknad til bedrifter hvor du ønsker læreplass. Hvis du får en forhåndsavtale om læreplass, er det viktig at du legger inn informasjon om det når du registrerer søknaden din på vigo.no. Faget Prosjekt til fordypning er en flott mulighet til å bli kjent med bedrifter som senere kan være aktuelle lærebedrifter. Utnytt denne muligheten! Hvis du vil bli lærling, må du søke på vigo.no innen 1. mars. 10

11 Lærekandidat/opplæringskontrakt Som lærekandidat tar du sikte på en opplæring som fører frem til grunnkompetanse ( 3.3 i Opplæringsloven). Du er lærekandidat når du har inngått en opplæringskontrakt med en lærebedrift. I lærebedriften får du opplæring etter en individuell lærekandidatplan (ILKP). Ved slutten av læretida går du opp til en kompetanseprøve. Lærekandidatordningen er en fleksibel ordning med muligheter for tilpasninger underveis. Dersom det viser seg at du vil klare opplæring i alle kompetansemålene i læreplanen, er det mulig å endre målsetting fra grunnkompetanse til yrkeskompetanse med fag-/svennebrev. Ved formidling av lærekandidater skal fylkeskommunen fastlegge et opplæringsløp mot planlagt grunnkompetanse for den enkelte lærekandidat. Dette vil kreve en del forarbeid. Ta derfor kontakt med rådgiveren ved skolen din dersom du ønsker opplæringskontrakt med en lærebedrift. Rådgiveren kan gi deg nærmere opplysninger og hjelpe deg med søknad om læreplass som lærekandidat. Skolen kan hjelpe deg med å gjøre en forhåndsavtale med lærebedriften. Forhåndsavtalen legges ved søknaden til videregående opplæring. Søknadsfristen er 1. februar. Et godt råd Tren på jobbintervju og tenk nøye gjennom hvordan du skal oppføre deg for å gi bedriften et godt inntrykk av deg. Bedriftene er opptatt av blant annet fravær. Men aller viktigst er det at du som søker virker interessert i å være lærling/lærekandidat i faget. 11

12 Du må søke nærmeste skole På det første ønsket ditt må du søke den nærmeste skolen som har det programområdet du ønsker. Deretter kan du søke fritt i fylket. Søknaden din blir korrigert av Inntakskontoret dersom du ikke søker nærmeste skole og ikke har oppgitt særlige grunner for det. Tynset Region 1 Nord-Østerdal Kommuner: Os, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Rendalen. Videregående skoler: Nord-Østerdal og Storsteigen. Søkere fra Rendalen søker fritt i region 1 og 2. NB! Se avsnittet «Skoleplass i annet fylke» under avsnittet «Søkere med ungdomsrett fra fjellregionen». Alvdal Region 2 Sør-Østerdal Kommuner: Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal, Åmot og Elverum. Videregående skoler: Elverum, Midt-Østerdal og Trysil. Søkere fra Engerdal søker fritt i region 1 og 2. Søkere fra Åmot søker fritt mellom Midt-Østerdal og Elverum. Koppang Trysil Region 3 Hedmarken Kommuner: Ringsaker, Hamar, Løten og Stange. Videregående skoler: Ringsaker, Stange, Storhamar, Hamar katedralskole og Jønsberg. Søkere med postadresse Furnes søker fritt mellom Hamar og Ringsaker. Søkere med adresse Løten søker fritt mellom Hamar og Elverum. Søkere med postadresse Ottestad søker fritt mellom Stange og Hamar. NB! Søkere fra Brøttum ungdomsskole i Ringsaker, se kapittel «Skoleplass i annet fylke», avsnittet «Søkere med ungdomsrett fra Brøttum ungdomsskole». Region 4 Glåmdal Kommuner: Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Våler, Åsnes og Grue. Videregående skoler: Sentrum, Skarnes, Øvrebyen og Solør. Moelv Brumunddal Elverum Hamar Stange Braskereidfoss Skarnes Gjesåsen Flisa Kongsvinger 12

13 Region 1 Nord-Østerdal Region 2 Sør-Østerdal Nord-Østerdal videregående skole Fedraheimvei 1, 2500 TYNSET Telefon: Telefon Siva: Rektor: Anne Buttingsrud Elverum videregående skole Postboks 246, 2402 ELVERUM Besøksadr.: Kirkeveien 1, 2406 Elverum Telefon: Rektor: Ole Frode Mikkelsgård Storsteigen videregående skole 2560 ALVDAL Telefon: Rektor: Eivind Aaen Trysil videregående skole Vestbyvegen 5, 2420 TRYSIL Telefon: Rektor: Liv Johanne Næsheim Midt-Østerdal videregående skole Skolested: Koppang, 2480 KOPPANG Telefon: Rektor: Hanne Didriksen Midt-Østerdal videregående skole Skolested: Nordstumoen Telefon:

14 Region 3 Hedmarken Hamar katedralskole Postboks 1008 Storhamar, 2305 HAMAR Besøksadr.: Ringgata 235, Hamar Telefon: Rektor: Stig Johannessen Stange videregående skole Postboks 173, 2336 STANGE Besøksadr.: Ljøstadvegen 11, Stange Telefon: Rektor: Alf B. Aschim Jønsberg videregående skole Jønsbergvegen 272, 2335 STANGE Telefon: Rektor: Kjell Åge Bjørsrud Storhamar videregående skole Postboks 1040, 2305 HAMAR Besøksadr.: Mabel Sandbergs veg 25, Hamar Telefon: Rektor: Hildegard Johannessen Ringsaker videregående skole Postboks 147, 2381 BRUMUNDDAL Besøksadr.: Skoleveien 16, Brumunddal Telefon: Rektor: Eva Arnseth 14

15 Region 4 Glåmdal Sentrum videregående skole Postuttak D, 2201 KONGSVINGER Besøksadr.: Rådhusplassen 7, Kongsvinger Telefon: Rektor: Marianne Bye Solør videregående skole Avdeling Våler Besøksadr.: 2435 Braskereidfoss Telefon: Solør videregående skole Postboks 24, 2271 FLISA Besøksadr.: Sundmoen 25, Flisa Telefon: Rektor: Einar Moan (fra 1. februar 2015) Skarnes videregående skole Nord-Odalsvegen, 2100 SKARNES Telefon: Rektor: Hanne Foss Solør videregående skole Avdeling Sønsterud Besøksadr.: 2280 GJESÅSEN Telefon: Øvrebyen videregående skole Postboks 4, 2201 KONGSVINGER Jonas Lies gate 1, KONGSVINGER Telefon: Rektor: Hege Elisabeth Nordgaard 15

16 Oppfølgingstjenesten (OT) Oppfølgingstjenesten er for ungdom som ikke går på skole eller er i opplæring. Oppfølgingstjenesten består av voksne som tar kontakt med ungdom som ikke er i opplæring. Tjenesten er lovpålagt, og det betyr at alle fylkeskommuner har denne tjenesten. Formålet med Oppfølgingstjenesten er å sørge for at ungdom, som har rett til videregående opplæring, får tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting. Hvem kan vi hjelpe? ungdom som ikke er i opplæring eller har varig arbeid. ungdom med rett til videregående opplæring. Du kan kontakte Oppfølgingstjenesten hvis du: ikke har søkt om opplæringsplass søker videregående opplæring, men ikke tatt imot plassen du får avbryter opplæringen i løpet av skoleåret I Oppfølgingstjenesten finner du: noen å kontakte noen å snakke med noen å spørre noen å be om råd noen som er forpliktet til å hjelpe deg 16

17 OT-veiledere i Hedmark Oppfølgingstjenesten for kommunene: Veileder Kontaktinformasjon Rendalen, Alvdal, Tynset, Folldal, Tolga, Os og Stor-Elvdal Torleif Sund Tlf / Elverum og Åmot Dag Einar Storlykken Tlf Engerdal og Trysil Harald Østmoe Tlf / Hamar og Stange Anne Sofie Søgård Tlf / Løten og deler av Ringsaker Anita Aasterud Tlf Ringsaker Sjur J. Alhaug Tlf Våler, Grue og Åsnes Ingjerd Aahlin Tlf Kongsvinger og Eidskog Conny Ludvigsson Tlf / Sør- og Nord-Odal samt deler av Kongsvinger Therese B. Bakketun Tlf /

18 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) Alle som har tilknytning til videregående opplæring elever, lærlinger, lærekandidater, foreldre, lærere og faglige ledere, kan ta kontakt med og søke hjelp hos PP-tjenesten. PP-tjenesten gir råd og veiledning om utfordringer av både personlig, sosial og faglig karakter. PP-tjenesten foretar vanligvis den sakkyndige vurderingen hvis du har rett til spesial-undervisning, har behov for spesiell tilrettelegging av opplæringen eller tilrettelegging av prøver og eksamener. PP-tjenesten i Hedmark Hamarregionens Interkommunale Pedagogisk Psykologisk Tjeneste HIPPT Løvstadvegen 7, 2312 Ottestad Telefon: PP-tjenesten for Grue og Åsnes Rådhusgata 1, 2270 Flisa Telefon: PP-tjenesten for Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot Elverum kommune, 2418 Elverum Besøksadr.: Læreskolealleen 1, Elverum Telefon: PP-tjenesten for Nord-Østerdal Rådhuset, 2500 Tynset Telefon: PP-tjenesten for Ringsaker Postboks 71, 2381 Brumunddal Besøksadr.: Mausetveien 10 A, Brumunddal Telefon: PP-tjenesten for Trysil og Engerdal Postboks 200, 2421 Trysil Besøksadr.: Liavegen 20 B, Trysil Telefon: Odal PPT Øgårdsveien 2, 2100 Skarnes Besøksadr.: Digerudvn. 1, Kongsvinger Telefon:

19 Hva skjer når? Stipend fra Lånekassen Januar: Søknadsmateriellet er klart. 1. februar: Søknadsfrist for de som søker etter fortrinnsrett, individuell vurdering eller om Opplæringskontrakt. 1. mars: Søknadsfrist for opplæring i skole og bedrift. April-september: Formidling til bedrift. 15. april: Frist for endring av søknad. Slutten av april: Svar på inntak for de med søknadsfrist 1. februar Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet samme hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke for å få stipendet. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipender, som for eksempel grunnstipend eller bostipend. Lærlinger får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til andre stipender. Søk om stipend fra når du har fått opptak. Les mer om stipend og lån fra Lånekassen på og sjekk vår Facebookside for deg i videregående, Begynnelsen av juni: Svar på suppleringsinntak søknad om inntak etter individuell vurdering. 1. juli: Frist for ettersending av nødvendig dokumentasjon som skal ligge til grunn for ordinært inntak. ca. 15. juli: ca. 7. august: Ca. 15. august: Svar på første inntak svarfrist 1 uke. Svar på andre inntak svarfrist 1 uke. Skolene overtar inntaket, og tar inn elever fra ventelistene hvis ledige plasser Tips: Test at du får til å logge inn på vigo.no ved bruk av MinID, fødselsnummer, selvvalgt passord og kode på SMS i god tid før søknadsfristene går ut. 17. august: Skolestart søkere som ikke gir beskjed og ikke møter opp første skoledag, mister tildelt skoleplass. 19

20 Postboks 4404 Bedriftssenteret 2325 Hamar Telefon: OKTAN, Servicesenteret Hedmark fylkeskommune Trykk: Flisa Trykkeri AS

Slik søker du videregående opplæring 2014-2015

Slik søker du videregående opplæring 2014-2015 Slik søker du videregående opplæring 2014-2015 Velkommen som søker til videregående opplæring i Hedmark En del av dere er allerede i videregående opplæring og kjenner godt til rutinene rundt søking til

Detaljer

Slik søker du videregående opplæring

Slik søker du videregående opplæring Slik søker du videregående opplæring 2013-2014 210x210_Brosj_Slik_soker_du_vgs.indd 1 07.01.13 12:44 Velkommen som søker til videregående opplæring i Hedmark En del av dere er allerede i videregående opplæring

Detaljer

Slik søker du videregående opplæring

Slik søker du videregående opplæring Slik søker du videregående opplæring 2012-2013 210x210_Brosj_Slik_soker_du_vgs.indd 1 22.12.11 09.31 Velkommen som søker til videregående opplæring i Hedmark En del av dere er allerede i videregående opplæring

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2015-2016

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2015-2016 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2015-2016 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune - høring

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune - høring ÇIfl HEDMARK FYLKESKOMMUNE Høringsinstanser jf. mottakerliste Hamar, 24.06.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 14/6649-1 Saksbeh. Willy Kroken Tlf. 90152704 Forskrift om inntak og formidling til videregående

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Ny forskrift om inntak og formidling

Ny forskrift om inntak og formidling Ny forskrift om inntak og formidling Rektormøte 16.1.14 Tolkninger og rutiner rundt nytt kapittel 6 i forskrift til opplæringslova er ikke utarbeidet. Disse vil bli fastsatt i lokal inntaksforskrift høsten

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Rådgiversamling 17.11.14. Stian Ellefsen

Rådgiversamling 17.11.14. Stian Ellefsen Rådgiversamling 17.11.14 Stian Ellefsen Tema for samlingen Innledning. Erfaringer fra inntaket 2014 Ny lokal forskrift om inntak. Vigoportalen.no Søkerweb 2015 Vilbli.no Vigoskole Nye tilbud 2015/frister

Detaljer

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett. Informasjon om søkerkategorier som omfattes av inntak på

Detaljer

Videregående opplæring i Hedmark Innhold

Videregående opplæring i Hedmark Innhold Videregående opplæring i Innhold Slik søker du 195 Søknadsfrister 195 Bruker-ID 195 Søknadsskjema på Internett 195 Hvordan registrerer du søknaden på Internett? 195 Vedleggsskjema til internettsøknad 195

Detaljer

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole. Du

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Videregående opplæring i Hedmark Slik søker du

Videregående opplæring i Hedmark Slik søker du Videregående opplæring i Slik søker du Søknadsfrister Særskilt grunnlag: 1. februar Opplæringskontrakt:1. februar Opplæring i bedrift: 1. mars Opplæring i skole: 1. mars Bruker-ID Du som er elev i en ungdomsskole

Detaljer

Avdeling for videregående opplæring.. Inntakskonferanse - informasjon om inntak 2016-2017

Avdeling for videregående opplæring.. Inntakskonferanse - informasjon om inntak 2016-2017 Avdeling for videregående opplæring.. Inntakskonferanse - informasjon om inntak 2016-2017 http://www.akershus.no/ansvarsomrader/statistikk -og-kart/statistikkomrader/videregaendeopplering/ Tilstandsrapporter

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 2 Program for dagen Generell informasjon v/bjørn Magnus Nøkkeltall fra fjorårets inntak Hvem skal søke 1. februar v/grete Og Anita Søknadens innhold

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til postmottak@hedmark.org eller ringe 62 54 40 00.

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til postmottak@hedmark.org eller ringe 62 54 40 00. Hedmark fylkeskommune Postboks 4404, Bedriftssenteret 2325 HAMAR Rendalen kommune. 2485 RENDALEN Fylkeskommunale vassdragsmidler 2016 - Søknadsfrist Vedlagt følger brev fra Hedmark fylkeskommune. Har du

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012 Fagenhet Videregående opplæring Søkere fra ungdomsskolen 2 1. inntak 6936 søkere m/ungdomsrett fikk tilbud om skoleplass 91 % av søkere fikk sitt 1.ønske

Detaljer

FOS rundskriv 17-2014 (erstatter FOS rundskriv 14-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett

FOS rundskriv 17-2014 (erstatter FOS rundskriv 14-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler i Oppland Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Erland Sandvik, Gausdal videregående

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD HER FÅR DU SVAR PÅ: HVORDAN SØKER DU LÆREPLASS?... s. 3

Detaljer

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning 5. Utdanning På individnivå viser forskning at utdanning bidrar til å øke en persons livskvalitet og mestring i livet. Det er derfor viktig å se på konsekvenser av gjennomføring og frafall i videregå-

Detaljer

Videregående utdanning. Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013

Videregående utdanning. Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013 Videregående utdanning Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013 Breimyra jobber slik UTV Ungt entreprenørskap Fagdager Arbeidsuke Yrkesmessen Hospitering Fag på It`s learning Informasjonsstand på

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Vest-Agder fylkesting 17.06.2014 med hjemmel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark.

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark. Telemark Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2016 2017 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022 Notodden 8026 Nome 8040

Detaljer

FOS rundskriv 15-2015 (erstatter FOS rundskriv 17-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett

FOS rundskriv 15-2015 (erstatter FOS rundskriv 17-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler i Oppland Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande

Detaljer

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling Vennligst fest utskrift av vigokvitteringen her! Fest vigokvittering her Unntatt offentlighet jf. Off.lov 13 og FVL 13.1 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SKOLEÅRET 2015-2016 Vedleggsskjema til søknad om inntak etter

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

\- 574,177-to/ Utdanningsetaten

\- 574,177-to/ Utdanningsetaten ROMSSAfylkkasuohkan \- 574,177-to/ Utdanningsetaten UTROMS fylkeskomrnune Horingsinstanser if12. vedlagt liste Var ref.: Saksbehandler: Arkiv: 142035-3 Jorunn Bye A00&00 SAKSARKIV Lopenr.: Tlf. dir.innvalg:

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Fortsatt fokus på overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring Samarbeid mellom kommunal og fylkeskommunal PPT Samarbeid med kommunal PPT PPTvgo prioriterer

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 27 12 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3590 Deres referanse: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Statlige

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2015 2016 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

AGENDA: IKO Gjennomføring VGO Tidsplan Struktur Rettigheter Tips og råd Tilrettelagt Statistikk Åpen Skole vgs Nettadresser

AGENDA: IKO Gjennomføring VGO Tidsplan Struktur Rettigheter Tips og råd Tilrettelagt Statistikk Åpen Skole vgs Nettadresser Rådgiver - karriereveileder kommer i løpet av november og desember til å være tilgjengelig enkelte dager som yrkesveileder i matpause rundt mediateket. Gruppeveiledning med ½ klasser i november. AGENDA:

Detaljer

Inntaksreglement for Akershus fylkeskommune skoleåret 2015 2016

Inntaksreglement for Akershus fylkeskommune skoleåret 2015 2016 Inntaksreglement for Akershus fylkeskommune skoleåret 2015 2016 1. Søkere med rett til videregående opplæring i Akershus 1-1. Søkere med registrert bosted i Akershus fylkeskommune Søkere som er folkeregistrert

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Hva slags høringsinstans

Hva slags høringsinstans Høring om forskriftsendring for inntak til videregående opplæring Utdanningsdirektoratet ber om høringsinstansenes syn på spørsmål til foreslåtte endringer i forskrift til opplæringsloven om inntak til

Detaljer

Opplæringslovens 3-1 gir rett til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram på Vg1 og til to års videre opplæring innenfor utdanningsprogrammet.

Opplæringslovens 3-1 gir rett til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram på Vg1 og til to års videre opplæring innenfor utdanningsprogrammet. Vedtatt inntaksreglement for skoleåret 2007-2008 (vedtatt i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.12.06, som sak 20/06) Henvisningene under til lov og forskrift gjelder Lov om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

Rådgivermøter i regionene høsten 2014

Rådgivermøter i regionene høsten 2014 Rådgivermøter i regionene høsten 2014 Fagenhet videregående opplæring Vigo skole Påbygging lovendring Utlysing og dimensjonering Tema for dagen Gjennomgang av forskrift om inntak til videregående opplæring

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

Rådgiversamling Desember 2012 14.12.2011 1

Rådgiversamling Desember 2012 14.12.2011 1 Rådgiversamling Desember 2012 14.12.2011 1 Kontakt med inntakskontoret Nordland fylkeskommune Inntakskontoret 8048 Bodø inntak@nfk.no Tlf: 75 65 02 10 (09.00 13.00) 14.12.2011 2 Opplæringsloven Inntak

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

videregående opplæring og studiefinansiering

videregående opplæring og studiefinansiering videregående opplæring og studiefinansiering forvirra? IKONER: Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon som mange opplever når de skal velge yrke eller

Detaljer

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 Liv Marit Meyer Petersen Rådgiver/formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Historikk og status lærekandidater

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk / medieproduksjon

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Opplæringslova sin 4A-3: Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

Individuell vurdering og særskiltprosedyre 2007-2008

Individuell vurdering og særskiltprosedyre 2007-2008 Individuell vurdering og særskiltprosedyre Inntak etter individuell vurdering til Vg1 Ny bestemmelse i forskrift til opplæringsloven ( 6-15, punkt c): Dersom det mangler karakterar i meir enn halvparten

Detaljer

Videregående opplæring Fra elev til lærling Informasjon og råd til deg som skal søke læreplass i Aust-Agder

Videregående opplæring Fra elev til lærling Informasjon og råd til deg som skal søke læreplass i Aust-Agder Videregående opplæring Fra elev til lærling Informasjon og råd til deg som skal søke læreplass i Aust-Agder 1. opplag Trykk: januar 2016 synkronmedia.no Velkommen som søker til læreplass i Aust-Agder Her

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

TENK FRAMTID BLI LÆRLING!

TENK FRAMTID BLI LÆRLING! FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID BLI LÆRLING! Bedrifter i Akershus trenger lærlinger Slik blir du lærling Utdanning med lønn Gode jobbmuligheter Spennende utfordringer Fagbrev gir mulighet for høyere utdanning

Detaljer

Foreldremøte 27.november 2013

Foreldremøte 27.november 2013 Velkommen til foreldremøte 27.11.13 på Foreldremøte 27.november 2013 Kl 1800 Kaffe og kaker Kl 1830 Samling i festsalen Rektor Morten Kleven orienterer om arbeidet på skolen Høsten, inntaksregler, utdanningsvalg,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Veier til studier Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Tema Komprimert løp studiespesialisering Søkere med tilsvarende fullført Vg1 og Vg2 fra utlandet 2 Komprimert løp studiespesialisering

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

RÅDGIVERSAMLING ALTA 13. JANUAR 2015

RÅDGIVERSAMLING ALTA 13. JANUAR 2015 RÅDGIVERSAMLING ALTA 13. JANUAR 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-11:30 Søking for skoleåret 2015-2016 (minoritetsspråklige søkere, søkere med fortrinnsrett og søkere med meldeskjema) v/ Marit Hågensen og Toni

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring

Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring En orientering til elev og foresatte Innhold INFORMASJON OM HEFTET... 4 Opplæringstilbudet i videregående opplæring:... 4 Overgang grunnskole

Detaljer

Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016. Videregående opplæring. Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring

Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016. Videregående opplæring. Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring Skaper resultater gjennom samhandling Videregående opplæring Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016 Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring 1 Til deg som skal søke videregående opplæring

Detaljer

Søkerinformasjon 2007

Søkerinformasjon 2007 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE Søkerinformasjon Videregående opplæring i Akershus Inntak til skole Formidling til læreplass Til deg som har søkt videregående opplæring i Akershus I dette heftet finner du informasjon

Detaljer

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Revidert februar 2015 R INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Gjeldende for skoleåret 2015/2016. Med hjemmel i Privatskolelova

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2394-2 Dato: *

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2394-2 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2394-2 Dato: * HØRINGSSVAR - INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING INNSTILLING TIL: Rådmannens forslag til vedtak: Drammen kommune

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer