Søknad om konsesjon til lokalradio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om konsesjon til lokalradio"

Transkript

1 Søknad om konsesjon til lokalradio - allmennradio: med rett til minst 12 timer sammenhengende sendetid på hverdager Faste opplysninger: Søkeren: Selskapets/søkerens navn:* Adresse:* Mediastud AS Elgesetergt. 1 Postnr.:* 7030 Poststed:* TRONDHEIM Telefon: E-post: Fakturaadresse: 0 Postnr.: 7030 Poststed: TRONDHEIM Org.nr.:* Organisasjonsform:* Aksjeselskap Radioens navn: Studentradio'n i Trondheim Dersom du har frekvenstillatelse, oppgi frekvenstillatelsesnummer: 0 Styreleder: Navn:* Adresse: Bjørn Johan Bye Hilton 38G Postnr.: 2040 Poststed: Kløfta E-postadresse:* Aksjonærer/eiere: Eiere*: Ev. org.nr.: Andel i %: Studentsamskipnaden i Tr.heim 0 50 Studentersamfundet i Tr.heim Øvrige eiere Antall eiere MÅ FYLLES UT 0 Sum eierandeler 100 ME-4007

2 Søker: Mediastud AS Ansvarlig redaktør: Navn: Adresse: Sverre Torp Solberg Erling Skakkesgt. 52b Postnr.: 7012 Poststed: TRONDHEIM E-postadresse: Daglig leder: Navn: Adresse: Bjørn Johan Bye Hilton 38G Postnr.: 2040 Poststed: Kløfta E-postadresse: Kontaktperson for søknaden: Navn*: Telefon*: Rune Håkonsen E-post*: Hva søker du om?*: Jeg søker om innholdskonsesjon Jeg søker om sendeanleggskonsesjon Jeg søker om frekvenstillatelse JA JA JA Område: Hvilket fylke ønskes det konsesjon og/eller tillatelse i?* Sør-Trøndelag Velg område: Trondheim m.fl Områdenr.: ME-4007

3 Søker: Mediastud AS Jeg ønsker 12 timers sammenhengende sendetid på hverdager fra kl * 6 til kl * 18 Hvor mange programflater målt i halvtimer per dag (utover minstekravet) vil hovedsakelig inneholde lokalt stoff (se utlysning pkt )? Søker du om flere konsesjoner/tillatelser i dette konsesjonsområdet?* JA 9 Hvis ja, hvilken prioritet vil du gi denne søknaden? 2 Dersom denne søknaden innvilges, vil du trekke eventuelle andre søknader for dette konsesjonsområdet? Vil radioen ha fast redaksjon med kontoradresse i konsesjonsområdet?* Vil radioen ha et permanent produksjonsstudio for programproduksjon og distribusjon i konsesjonsområdet?* NEI JA JA Hvor mange lønnede årsverk vil radioen ha?* Hvor mange frivillige årsverk vil radioen ha?* 0, herav redaksjonelle:* 0 30 Eier søkeren mer enn en tredjedel av andre medievirksomheter med virksomhet i konsesjonsområdet?* JA Driftsbudsjett: 2. halvår Inntekter: Reklame Kommersiell sponsing Bingo (netto) Gaver/sponsing Frivillig lisens Tilskudd lokalkringkasting Andre inntekter* Sum inntekter Kostnader: Lønn og sosiale kostnader Sendekostnader Avskrivninger Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Overskudd før skatt *spesifiser andre inntekter 2. halvår Inntektskilder: Tilskudd fra Studentradioene i Norge' #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Internt tilskudd fra Mediastudd ME-4007

4 Søker: Mediastud AS Bekreftede vedlegg: Beskrivelse av prosjektet - skal inneholde følgende: kortfattet beskrivelse av den planlagte radiovirksomheten redegjørelse for behov for sendetid beskrivelse av redaksjonell og radiofaglig kompetanse vedtekter og andre styringsdokumenter investeringsbudsjett med finansieringsplan - inkl. lånegarantier, bekreftelser om tilførsel av egenkapital osv. VEDLAGT VEDLAGT VEDLAGT VEDLAGT VEDLAGT Vedlegg som skal fylles ut av enkelte radioer: markedsplan (se pkt i utlysningen) plan for mobilisering av frivillig innsats (se pkt i utlysningen) IKKE VEDLAGT VEDLAGT plan for radioer som mottar lokalkringkastingstilskudd (se pkt i utlysningen) IKKE VEDLAGT Gjelder kun søkere som har innholdskonsesjon i inneværende periode: revisorbekreftet årsregnskap for siste tre år ( ) revisorbekreftet årsregnskap for første halvår 2007 politiets tillatelse til å drive bingo i 2008 VEDLAGT VEDLAGT IKKE VEDLAGT Gjelder kun søkere som IKKE har innholdskonsesjon i inneværende periode: bekreftelse på erfaring fra radiodrift IKKE VEDLAGT Underskrifter: Bjørn Johan Bye Bjørn Johan Bye dato styrets leder dato daglig leder ME-4007

5 Innholdsfortegnelse for vedlegg til konsesjonssøknad. Innholdsfortegnelse...1 Beskrivelse av redaksjonell og radiofaglig kompetanse...2 Forventet utvikling av egenkapital hos Mediastud AS...5 Plan for mobilisering av frivillig innsats...7 Finansiering av Studentradions virksomhet via annonseinntekter...8 Redegjørelse for behov av sendetid/prioritering av sendenett...13 Investeringsplan for utstyr...16 Vedlegg til budsjett 2007 / 2008 / Forklaring til sendeskjema...19 Vedtekter for Mediastud AS...26 Regnskap første halvår Regnskap Regnskap Regnskap /38

6 Beskrivelse av redaksjonell og radiofaglig kompetanse i Studentradion i Trondheim: Studentradion i Trondheim (SR) består av ca. 70 frivillige medarbeidere. Flere tiltak blir gjort for å sikre at kompetansen om radiofaget videreføres. SR har en egen stilling for evaluering av det radiofaglige innholdet. Dette betyr at det i tillegg til ansvarlig redaktør og underredaktører er en egen person som lytter til det som produseres og kommer med kritiske tilbakemeldinger. Personen fungerer som en redaksjonell konsulent, og har krav om ekstra erfaring fra radiofaget, enten ved lang fartstid i radio eller annen relevant erfaring. Ukentlig får hver person og hvert program tilbakemelding på det de har produsert, og det lyttes i fellesskap til eksempler på det ukentlige fellesmøtet. Den redaksjonelle konsulenten arrangerer kurs der det ses som nødvendig i forhold til det innholdet som produseres. Det er vanlig å ha flere kurs per halvår, og kurslederne kan for eksempel være fra NRK eller PFU. Kurs i presseetikk arrangeres ofte i samarbeid med de øvrige studentmediene i Trondheim, for å skape et ytterligere aspekt ved opplæringen. Det holdes også kurs i teknisk utførelse. For å sikre god kompetanseoverføring, har hver person som har hatt en ansvarsstilling i studentradioen, for eksempel ansvarlig redaktør, ansvar for å skrive et utdypende erfaringsskriv. Skrivet varierer fra sider, og skal gi et godt grunnlag for redaksjonell kompetanse. De forhenværende redaktørene har også ansvar for å være tilgjengelige dersom den nye redaksjonen skulle ha spørsmål omkring radiofaget eller redaksjonelt ansvar. Ansvarlig redaktør og den redaksjonelle konsulenten deltar på ulike radiofaglige kurs og sammenkomster. Her nevnes SKUP, Radiodager og Norsk Lokalradioforbunds Landskonferanse som eksempler. Disse tar ofte opp temaer som er meget relevante for utvikling og kvalitetssikring innenfor radiofaget, og erfaringen deles på 2/38

7 fellesmøtene for å sikre at alle medlemmene får muligheten til å skaffe seg kompetansen. Ved opplæring av nye medarbeidere får alle nye medlemmer gjennomgå et grundig kurs. Opplæring i Vær Varsom-plakaten står sentralt, og de presenteres for mulighetene og begrensningene i journalistikken. Vær Varsom-plakaten gjennomgåes grundig før medarbeidere slippes til i studio, for å sikre at alle redaksjonelle retningslinjer overholdes. Videre har SR workshops, og lytter til flere eksempler på hvordan man kan lage best mulig radio. I sammenheng med dette går man nøye gjennom mikrofonbruk, research-teknikker, intervju-teknikker, lydbruk og bildeskaping på radio. Hver medarbeider må gjennomgå flere obligatoriske kurs i løpet av en to års periode, for å sikre en god faglig utvikling og påfyll av kunnskap. SR har blitt nominert og vunnet priser for sitt arbeid. Programmet «Kommunefokus» ble i Prix Radio 2005 nominert i kategorien beste program. Samme år vant radiodokumentaren «Katakombene i Paris» Medietilsynets Fagutvalgspris. I dag er det en aktiv dokumentarproduksjon blandt SR sine medlemmer, og det ble sendt flere søknader til programproduksjoner i SR har i dag sine lokaler på Studentersamfundet i Trondhjem, og det foreligger planer om et nybygg for å gi bedre plass til studentmediene. Når det er ferdigstilt i starten av 2009 vil dette nybygget gi SR nye moderne lokaler som er laget for omfattende radioproduksjon. I tillegg vil vi dele området med avisa Under Dusken og tv-kanalen STV. Dette gir oss et stimulerende og multimedialt miljø hvor vi kan samarbeide på tvers av redaksjoner og gi et produkt av høy kvalitet. For å videre utvikle medarbeidernes kompetanse, tar vi sikte på å ha flere livesendinger i året. Konseptet Rock & Radio har etablert seg som et populært på scenen i Trondheim og har stor betydning for opplæringen av medarbeiderne. Der alle får opplæring i ulike deler av sendeavvikling live fra en scene, i motsetning til sendeavvikling fra studio. I tillegg til disse livesendingene, har SR lenge arbeidet med en Studentradio-festival etter modell fra Studentradioen i Bergens festival PHONO. 3/38

8 Våren 2008 vil SR ha sin festival TEIP, der medlemmene får prøvd seg på ulike deler av det å lage en festival og produsere radio. Dette er også en utmerket mulighet for SR å markedsføre seg inn mot sin målgruppe, som også ofte er festivalgjengere. 4/38

9 Forventet utvikling av egenkapital hos Mediastud AS. Mediastud AS har de siste årene vist en sterk økonomi og summen av egenkapital og gjeld i selskapet var på ,- NOK. I tillegg til vedlagt revisorbekreftede regnskap for årene 2004, 2005, 2006 og et regnskap for første halvår 2007 er det i grafen gitt utviklingen av dette de siste årene. Samlet årsresultat for selskapet kan sees i grafen under. Begge grafene er hentet fra proff.no 5/38

10 Mediastud AS drives etter et non-profit prinsipp. Og det er ventet vedtaksfestet i generalforsamling i 2008 at det heller ikke skal hentes ut utbytte av eierene. Alle enheter i selskapet har vist en positiv økonomisk utvikling de siste årene, og dette gir grunnlag for en trygg drift i fremtiden. 6/38

11 Plan for mobilisering av frivillig arbeid ved Studentradion i Trondheim: Studentradion i Trondheim (SR) har sine lokaler i Studentersamfundet i Trondhjem, som drives av og for studenter. Over 1200 studenter er engasjert i ulikt arbeid som omhandler så vel drift av Studentersamfundet som drift av studentmediene i Trondheim. SR er per dags dato en frivillig, ikke-kommersiell og redaksjonelt uavhengig radiokanal, som får sin arbeidskraft fra studenter som engasjerer seg ved siden av studiene. Vi ser at behovet for å tilsette lønnede medarbeidere i form av freelancere på dagtid kan bli aktuelt på et senere tidspunkt. Frivillighetskulturen er stor i Trondheim som studieby. Rekrutteringen av frivillige til SR foregår i samarbeid med et koordinert opptak til de ulike delene av Studentersamfundet i Trondhjem. Søknadstallet er stabilt, og de siste årene har SR hatt opptak to ganger i året, med et gjennomsnitt på 70 søkere per. Vi alltid har muligheten til å velge de beste av kandidatene, og sikrer oss en god base av journalister og teknisk personell. Denne tilgangen vil øke ved en økning av sendeflaten, da argumentet med å få komme til på en radio med stor innflytelse i lokalmiljøet vil være ekstra motiverende for potensielle medarbeidere. 7/38

12 Finansiering av Studentradions virksomhet via annonseinntekter i form av radioreklame. I forbindelse med ny konsesjonsutlysning ser vi i Studentradion i Trondheim (SR) et tydelig behov for å sikre inntekter. Vi har derfor foretatt en vurdering av inntektspotensialet ved radioreklame. Vurderingen er gjort med utgangspunkt i andre markedsaktørers antatte inntekter. På bakgrunn av annonsepriser hos våre nærmeste og mest sammenlignbare konkurrenter i Trondheim (Vedlegg1) har vi satt opp et tenkt annonsepristilbud (Vedlegg 2). Dette kan selvsagt justeres og endres over tid dersom det er nødvendig. Annonseprisene er satt med utgangspunkt i nært beslektede annonsører i Trondheims priser. Prisene tilsvarer ca. 50 % av billigste aktørs priser. SR vil være en uetablert aktør på primetimemarkedet i Trondheim ved oppstart, og trenger å gjennomføre en omfattende lytterundersøkelse. Det er i søknadsrunden for utviklingsprosjekter hos Medietilsynet søkt om støtte til å gjennomføre dette. I Vedlegg 3 følger også et budsjett som viser potensiell inntjening ved radioreklame gitt størrelsesorden ca. 30 sek pr time og ca. 1 min pr time. Dette er kun for å vise inntektspotensialet ved å sende reklame på lufta, og er ikke ment som et ledende forslag. Priser er eks. mva. Vi ser av tabellen i vedlegg 2 at potensiell inntjening ved å sende 30 sekunder reklame hver time vil være i overkant av kr, noe som overgår det SR anser som nødvendig for å sikre forsvarlig drift. Det vil med andre ord si at SR vil kunne dekke utgiftene ved en allmennkonsesjon ved hjelp av reklame. Redaksjonen i SR har et ønske om at reklame kun skal fylle den framtidige frekvensen i primetime, og da helst ikke mer enn 2 minutter pr halvtime. Dette i tråd med non-profit prinsippet selskapet Mediastud AS drives etter. Det vil være nødvendig, i en startfase, å hente inn ekstern hjelp for å markedsføre dette nye tilbudet til næringslivet og andre potensielle brukere. SR vil være svært konkurransedyktig i markedet, spesielt med tanke på pris, men også fordi har en målgruppe som er klart definert. Det vil selvfølgelig også være nødvendig med jevnlige lytterundersøkelser for å kunne begrunne 8/38

13 ovenfor kunder hvorfor de skal velge SR som annonseplass framfor andre aktører. Det finnes god erfaring med annonsesalg innad i selskapet og annonseselgerne har et godt utbygd kontaktnettverk til bruk. 9/38

14 Vedlegg 1 10/38

15 Vedlegg 2 Annonsepriser Studentradion Lengdeindex ,8 0,9 0,97 1 1,1 1,15 1,25 1,5 Etter avtale UKEDAGSPRIS mandag - fredag :00-0 7: :00-1 0: :00-1 4: :00-1 8: HELGEPRIS lørdag - søndag :00-0 7: :00-1 0: :00-1 4: :00-1 8: /38

16 Potensiell inntjening ved 30 sek. Per time Per døgn, hverdag: 1 911,00 Per døgn, helg: 787,00 Per uke: ,00 Per måned: ,00 Per år: ,00 Potensiell inntjening ved 60 sek. Per time Per døgn, hverdag: 2 867,00 Per døgn, helg: 1 180,50 Per uke: ,00 Per måned: ,00 Per år: ,00 12/38

17 Redegjørelse av behov for sendetid og eventuell prioritering av sendenett. Studentradion i Trondheim (SR) har i dag en sendetid på 44 timer i uka, hver dag og lørdager Som en innholdsorientert radio med faste programmer som dekker en stor innholdsflate blir vi marginalisert ved å kun ha mulighet til å sende våre produksjoner på kveldstid. Vi ønsker å opprette morgen- og formiddagsmagasiner. Disse skal nå et større publikum i et mer egnet tidspunkt på døgnet. Den sendeflaten SR i dag innehar er sprengt. Våre medarbeidere må i noen tilfeller jobbe etter midnatt, og mange programkonsepter må vike på grunn av for liten sendeflate. I dagens form er SR som bedrift godt rustet til å dekke en større konsesjon. Med ca. 70 personer knyttet til seg som faste medarbeidere og frilansere, er en økning i sendeflate mer enn velkommen. Gjennom samarbeidet med SiN (Studentradioene i Norge) har vi også tilgang på mye stoff som vil kunne brukes i forskjellige sammenhenger. SR tilbyr 62,5 halvtimesflater i uka med lokalt stoff godt spredd utover dagen i tillegg til nyhetsbulletenger hver time og mer spesialiserte programproduksjoner på kveldstid. SR er en del av en multimedial bedrift med tilholdssted på Studentersamfundet i Trondhjem. Studentersamfundet er Trondheims største samlingsplass for studenter i byen, med konserter, debatter og andre kulturarrangement. SR er også en av Trondheims mest aktive medium på dekning av kultur og andre arrangement i Trondheim. Som eneste medie dekket SR for eksempel en protestaksjon i forbindelse med Obiora-saken i Trondheim live. SR har som mål å nå bedre ut til alle byens innbyggere, og da spesielt studenter, unge og unge voksne. Dette målet nåes ved å sende på dagtid. Flere lytter til radio om dagen enn om kvelden, og vi bør være tilstede når folk ønsker å høre på radio. 13/38

18 I forbindelse med ny konsesjon har vi i SR også et ønske om å endre på vår profil. Vi vil markedsføre oss ovenfor Trondheims befolkning med et nytt navn og med det forsøke å nå ut til et bredere publikum. Vi tror at Trondheims befolkning oppfatter oss som en radio kun for studenter. Likevel viser undersøkelser at de som har hørt på oss mener nivået på produksjonene er høye. At vi lager god radio er vi absolutt ikke i tvil om, og SRs mange nominasjoner og priser (se vedlegg om beskrivelse av radiofaglig kompetanse) er noe som i aller høyeste grad underbygger dette. Diagrammet under viser studenters lyttervaner. Diagrammet er hentet fra en undersøkelse TNS Gallup gjorde for Mediastud i 2005 som omhandler studenters medievaner. Når hører du vanligvis på radio (%) (Morgen) (Formiddag) (Ettermiddag) (Kveld) (Natt) 8 I den samme undersøkelsen kan vi også lese at over halvparten av de som sjelden eller aldri lytter på SR oppgir manglende kjennskap til frekvensen den sender på og ukjent sendetid som årsak. SR er overbevist om at en konsesjon som sender radio da studentene faktisk hører på radio vil være med å gjøre SR mer kjent i sitt konsesjonsområde. SR drives på frivillig basis, og eierselskapet Mediastud AS drives som non-profit. Aksjeholderne i Mediastud har aldri blitt tildelt aksjeutbytte, og dette er ment 14/38

19 vedtektsfestet på generalforsamling Det er derfor viktig for SR og Mediastud å finne et sendenett og en sendeflate som både dekker målgruppen og tar hensyn til dens lyttervaner uten at det vil koste for mye. Denne frekvensen vil være det gunstigste alternativet ved siden av 24/7 søknaden for SR å drifte og vil dermed gi best utgangspunkt for å drive den type radio som SR gjør. Målgruppen til SR er studenter, unge og unge voksne i Trondheim. Disse bor i, eller i nær tilknytning til byen, og vil kunne fange opp signalene som sendes ut fra Tyholt. Vi ser at reklamemarkedet på kveldstid er mye mindre enn på dagtid. Om SR ikke får mulighet til å ha sendinger på dagtid, vil nødvendigvis enda mer av sendetiden på kveldstid gå bort til reklame. Dette er uheldig, ettersom stasjonen i utgangspunktet drives på frivillig basis, og med en overvekt av lokalforankrede programmer. Med tre sendere er det også viktig at SR får mulighet til å være på primetime markedet ettersom å få reklameinntekter på kveldstid til drift av tre sendere vil være vanskelig. Vi kommer uansett til å tilby en stor mengde lokalt innhold, men ønsker helst en 24/7 konsesjon siden dette vil gi oss det beste utgangspunktet for videre drift og utvikling av stasjonen. 15/38

20 Investeringsplan for utstyr Investeringsplan Hva: Backup server (med STV og ITK) Multibåndskompressor, kabelsignalencoder/decoder og andre senderrelaterte utgifter. Ekstra sendepc + lydkort Nye redigeringsstasjoner Sum Pris 30'000,- 120'000,- 15'000,- 35'000,- 200'000,- Som vist i dokumentet om engangsinvesteringer er det behov for større investeringer i forbindelse med oppstarten av en ny konsesjonsperiode. Denne bekreftelsen gjelder begge søkandene Studentradion I Trondheim har sendt. Styret i Mediastud AS godkjenner engangsinvesteringen som er spesifisert i vedlegget. Finansieringen foregår ved årlig avskrivning til summen er betalt. 16/38

21 Vedlegg til budsjett 07 / 08 / 09. I søknadsdokumentet hvor det ble bedt om budsjett ligger Studentradion I Trondheim sitt budsjett. SR er en enhet under Mediastud AS og i de vedlagte revisorbekreftede regnskapene finner du regnskapet for selskapet som helhet, med de forskjellige enhetene klart skilt ut. Siden selskapet drives med flere enheter finnes det ikke et overordnet driftsbudsjett, men heller en for hver enhet. Det er heller ikke spesifisert finans-inntekter/utgifter i SR sitt budsjett i søknaden, tall for dette kan finnes for selskapet som helhet i regnskapene som er vedlagt. Mediastud AS eier 1,79% av TV Trøndelag AS. Totalt er dette 1075 aksjer á 100kr. De øvrige aksjene eies av Adresseavisa ASA. Selskapene har inngått en aksjonæravtale som sikrer Mediastud AS visse rettigheter ang. sending av TVprogrammer og styrerepresentasjon. På side 6 i resultatregnskapet for 2006 kan det finnes mer informasjon. Immmaterielle eiendeler som goodwill og utviklingskostnader er ikke aktivert og vil derfor være lik null og ikke en del av regnskapene som er vedlagt. 17/38

22 Under følger en spesifisering av poster som i budsjettet utgjør mer enn 10% av de totale inntektene/utgiftene Spesifisering av poster: Andre inntekter B08 H Støtte fra Studentradioene i Norge 7500 Internt tilskudd fra Mediastud AS B09 B11 Støtte fra Studentradioene i Norge Internt tilskudd fra Mediastud AS Sendekostnader B08 H Tono Gramo Linjeleie Sendeleie B09 B11 Tono Gramo Linjeleie Sendeleie /38

23 Forklaring til sendeskjema Vedlagt ligger et forslag til sendeskjema ved allmennkonsesjon. Morgensending Vi vil fylle timene fra 06:00-10:00 med en morgensending som tar utgangspunkt i hva som skjer i Trondheim og ellers i verden i dag. Dersom det er konserter, nyoppsettinger på teatret, premierer på kino eller debattmøte på Samfundet denne dagen, vil lytteren kunne høre om det på morgensendingene på Studentradion. Disse sendingene vil i utgangspunktet være styrt av en programleder og en tekniker/produsent. I tillegg vil det være tilknyttet minst en reporter, gjerne utegående, som «tar pulsen» på Trondheim. Vi vil satse på å inkludere lokale organisasjoner og læringsinstitusjoner i disse sendingene, gjennom å formidle om noe skulle skje på ulike steder i Trondheim. Dette være seg alt ifra revy på Høgskolen, interessante kurs eller forelesninger på Gløshaugen til nye treningsmuligheter på SiTs treningssenter på Dragvoll. Vi vil prøve å legge opp sendingen slik at alle i Trondheim kan føle at de blir informert om interessante begivenheter, men vårt hovedpublikum vil hovedsaklig være studenter/unge/unge voksne i Trondheim. Vi skal også på å ha en form for trafikkoppdatering, der lytterne selv kan ringe inn og si ifra dersom det er problemer ute i trafikken. Her vil også et samarbeid med Team Trafikk være av interesse, for å kunne melde om forsinkelser eller endringer i kollektivtrafikken. Musikkprofilen vil være noe mer kommersiell enn på kveldene, men vi vil fremdeles ha en overvekt av den oppsøkende og alternative musikkprofilen Studentradion er kjent for. Morgensendingen er satt opp til å inneholde 4 halvtimesflater med lokalt innhold. Formiddagssending Timene mellom 10:00 og 14:00 vil fylles med mye av det samme som morgensendingen, men med mer fokus på uteliv og studenttilbud for neste dag. Formiddagssendingen er satt opp til å inneholde 4 halvtimesflater med lokalt innhold. 19/38

24 Medley Studentradions samfunns-og kulturmedley er en samling av de beste kultur-/og samfunnsreportasjene i foregående uke. Medleyen sendes fra 14:00-15:00 hver mandag. Medleyen har 0,5 halvtimesflater med lokalt innhold Katharsis Katharsis er Studentradions ypperste kulturmagasin som tar et dypdykk i Trondheims kulturelle liv. Her får du reportasjer fra kulturelle begivenheter i Norges beste by, det være seg teateroppsettinger, kunstutstillinger, kortfilmvisninger eller full dekning dersom det skal bygges nytt operahus på torget. Katharsis sendes 15:00-16:00 mandag. Katharsis har 1 halvtimesflate lokalt innhold. Bokbaren Bokbaren er Studentradions litteraturmagasin, og tar for seg nyutgivelser og gamle klassikere fra den litterære verden. Bokbaren har også intervjuer med lokale bidragsytere innenfor litteraturens verden, alt ifra tegneserieforfattere til romanforfattere får plass i studio hver tirsdag mellom 15:00 og 16:00. Bokbaren har 0,5 halvtimesflater lokalt innhold PåTirsdah PåTirsdah er Studentradions Jazzmagasin. Også her er det satt av mye plass til lokale artister såvel som internasjonale storheter. PåTirsdahs medarbeidere er selv jazzmusikere og er selvskrevne gjester på jazzarrangement i Trondheim. PåTirsdah sendes hver tirsdag mellom 16:00 og 17:00 PåTirsdah har 0,5 halvtimesflater lokalt innhold Hammertid Hammertid er et musikkprogram med hovedfokus på det tyngre lydbildet, som omhandler alt fra hard rock, til metal og hardcore. Også her er det gjort god plass til 20/38

25 lokale artister såvel som internasjonale. Intervjuer og liveopptak tar opp stor plass i programmet. Hammertid sender fra 16:00 til 17:00 onsdager. Hammertid har 0,5 halvtimesflater lokalt innhold Farfisa Speedster Farfisa Speedster er et musikkprogram med en litt mildere tone enn Hammertid, og tar hovedsaklig for seg punk-/og progrockscenen i Trondheim, Norge og verden. Også her er det satt av god plass til intervjuer med lokale og internasjonale artister, samt liveopptak fra ulike scener i Trondheim. Sendetid 17:00-18:00 onsdager. Farfisa Speedster har 0,5 halvtimesflater lokalt innhold. Filmofil Filmofil er Studentradions filmmagasin, og er det eldste programmet i Studentradions historie. Filmofil rapporterer om ukas filmpremierer og gir lytteren anmeldelser av nye og gamle filmutgivelser. I programmet er det også gitt plass til den lokale filmscenen og de alternative stedene man kan gå og se film i Trondheim (her kan nevnes for eksempel Rosendal Filmklubb og Samfundets filmklubb). Filmofil har et godt samarbeid med Trondheim Kino og lodder ut premierebilletter hver sending. Filmofil sender fra 15:00-16:00 torsdager. Filmofil har 1 halvtimesflate lokalt innhold. Nyhetsfredag Nyhetsfredag har oppsøkende reportere som tar for seg nyhetssaker i Trondheim og resten av verden, og går i dybden på en eller flere saker som har opptatt nyhetsredaksjonen denne uken. Dette kan være alt ifra øking av busspriser i Trondheim til krigen i Irak. Nyhetsfredag sendes 14:00-15:00 hver fredag. Nyhetsfredag har 0,5 halvtimesflater lokalt innhold. 21/38

26 Studentradion Live Studentradion Live er liveopptak fra konserter på Samfundet eller ved andre scener i Trondheim. Dette er rett og slett et opptak fra en konsert i konsesjonsområdet. Studentradion Live har eksistert i mange år, og har en egen gjeng dedikerte arbeidere som tar opp mellom 30 og 50 konserter i året. Studentradion Live sendes 15:00-16:30 hver fredag. Studentradion Live har 1,5 halvtimesflater med lokalt innhold XL1 XL1 er Studentradions sportsmagasin. De dekker såvel premier league som tippekampene, og også ned i divisjonene når lokale idrettslag konkurrerer om ære, berømmelse og opprykk. De har også faste spalter der de tester idrettstilbudene og studentidrettstilbudene i byen. Trondheim har et mangfold av idretter å velge mellom, og utegående reporter har testet såvel badminton som håndball. XL1 sender fra 12:00 til 14:00 lørdag. XL1 har 2 halvtimesflater med lokalt innhold GMF God Morgen Finland er Studentradions fremste humorprogram, og har en av Norges mest nedlastede Podcaster. I og med at GMF i stor grad driver gjøn og harselas i lokalområdet, har vi valgt å si at totimersprogrammet produserer 0,5 halvtimesflater med lokalt innhold. GMF har fått sendetid 10:00-12:00 lørdag. Gastromat Foruten å være et velkjent krydder er Gastromat også navnet på Studentradions matmagasin. Her vil du få anmeldelser av lokale restauranter og ideer til hvordan du selv kan lage god og billig mat. Programmet har tilknyttet seg en kokk som lager mat i studio, samt en bartender som gir deg ukas drink hver uke. Gastromat sendes hver lørdag mellom 14:00 og 15:00 Gastromast har 0,5 halvtimersflater med lokalt innhold 22/38

27 Lydsjokket Lydsjokket er musikkredaksjonens yndlingsprogram. Her gjør musikkjournalistene sine dypdykk i lokale og internasjonale artister, med intervjuer og reportasjer fra konserter eller CD-slipp. Lydsjokket varer i to timer, fra 14:00-16:00 hver søndag. Lydsjokket har 1 halvtimesflate lokalt innhold Nyheter Studentradion sender 3 minutter nyheter hver time. Disse er hovedsaklig fra konsesjonsområdet, men vil også ta for seg det som har skjedd utenfor Trondheims og landets grenser. Totalt gir nyhetene 2,1 halvtimesflater lokalt innhold per uke. Vi mener vi gjennom disse ulike programmene har et svært variert og spennende programtilbud. Vi ser også at vi har et overtall av programmer som tar utgangspunkt i det lokale kultur-/og samfunnsliv. Sendeskjema slik det er satt opp nå er kun et forslag og vil med høy sannsynlighet bli noe endret i løpet av konsesjonsperioden, men Studentradion ser ingen problemer med å kunne levere over 60 halvtimesflater radio med lokalt innhold hver uke, medregnet repriser. Vi har dekt og overgått kravet om lokalt innhold fordelt på 3 programflater mellom 06:00 og 19:00. 23/38

28 SENDESKJEMA, HØST 2008 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 06:00 Morgensending Morgensending Morgensending Morgensending Morgensending Samfunn/Kultur 06:30 Medley 07:00 Studentradion Live 07:30 Bokbaren Andreas Hater Deg 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 Formiddagssending Formiddagssending Formiddagssending Formiddagssending Formiddagssending 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 Samfunn/Kultur 14:30 Medley 15:00 Globus Uillustrert Vitenskap Bjørn Hansen Nyhetsfredag Gastromat 15:30 Katharsis Bokbaren Twinspeak Filmofil Andreas Hater Deg 16:00 Studentradion Live 16:30 På Tirsdah Hammertid Ctrl+Alt+Del fluxusboks 17:00 17:30 Lydsjokket (R) Filmofil På Tirsdah Ctrl+Alt+Del Katharsis GMF Feber XL1 Erektus Musikalus Hammertid Farfisa Speedster Lydsjokket Popstase Avogtil klassisk Farfisa Speedster Studentradiolista Irie Radio Feber Revers Fremdeles nyheter hver hele time ikke lørdag og søndag Ukas Album etter nyheter klokka 15:00, fast på sendeskjema klokka 15:03 hver ukedag (ikke lørdag og søndag) 24/38

29 KULTUR MUSIKK SAMFUNN Halvtimesflater lokalt innhold Program Flater Antall Formiddag Ettermiddag Medley 0,5 2 1 Katharsis bokbaren 0,5 2 1 Påtirshda 0,5 2 1 Hammertid 0,5 2 1 Farfisa 0,5 2 1 Filmofil nyhetsfre 0,5 1 0,5 SR Live XL GMF 0,5 1 0,5 Gastromat 0,5 1 0,5 Lydsjokket Nyheter 2,1 1 2,1 62,6 25/38

30 Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt av generalforsamling Firma Selskapets navn er MediaStud AS 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Trondheim. 3 Formål Selskapets formål er gi studenter i Trondheim et bredt tilbud av medier drevet av studenter, blant annet nærradioen Studentradioen, tidsskriftet Studentersamfundets prenta blad Under Dusken, TV- og filmproduksjon i Student-TV en og webmedier. 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 120 aksjer á kr ,- lydende på navn. 5 Aksjenes omsettelighet Aksjenes omsettelighet er begrenset ved at overgang ved arv, gave, salg eller på annen måte er betinget av samtykke fra selskapets styre. Tilsvarende gjelder for frivillig pantsettelse. Ved salg av aksjer skal de tidligere aksjonærene ha forkjøpsrett. Dersom flere aksjonærer ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, fordeles de aksjer som er på salg forholdsmessig i forhold til den tidligere aksjebesittelse. Dersom det ved den forholdsmessige fordeling blir overskytende aksjer, fordeles disse ved loddtrekning. Ved overgang av aksjer skal skriftlig melding sendes styret som plikter å underrette de forkjøpsberettigede straks slik melding mottas. Forkjøpsretten må gjøres gjeldende ved skriftlig melding til styret innen en måned etter at styret mottok melding om overgang. Når forkjøpsretten skal benyttes, skal løsningssummen med mindre partene blir enige om noe annet settes lik aksjenes matematiske verdi etter siste avlagte årsregnskap, hvoretter regnskapsmessig formue korrigeres for 26/38

31 eventuelle avvik mellom bokførte og virkelige verdier og fastsettes av Justitiarius i Trondheim oppnevnte, kyndige skjønnsmenn, hvorav en skal være statsautorisert revisor. Løsningssummen betales innen 1 måned etter at den er endelig fastsatt. 6 Styre Selskapets styre skal bestå av 6 medlemmer og velges av generalforsamlingen for 2 år ad gangen, dog slik at ved første gangs oppnevning velges to av medlemmene for ett år. Det velges ny styreformann hvert år. Firmaet tegnes av styrets formann eller av to av styrets medlemmer, og styret kan meddele prokura. 7 Generalforsamling Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned etter innkalling av styrets formann med minst 14 dagers varsel. Innkalling skjer ved brev til alle aksjonærer med kjent oppholdssted. På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles: 1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse. 2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i h.h.t. den fastsatte balanse, og beslutning om utdeling av utbytte. 3. Valg av styre. 4. Andre saker som styret forelegger eller som en aksjeeier ønsker å behandle når han har fremsatt krav om det senest 3 uker før generalforsamlingen. 5. Saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen. 8 For øvrig kommer den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning til anvendelse. 27/38

32 BALANSE Studentradion periode Side :40:42 Administrator Denne periode 2007 Hittil 2007 % av salg Budsjett %-brukt Hittil 2006 % av salg VARELAGER OG FORSKUDD TIL LEVERANDØRER Fordring tilskudd 0,0% 0,0% Sum VARELAGER OG FORSKUDD TIL LEVERANDØRER 0,0% 0,0% KONTANTER BANKINSKUDD O.L Kasse ,0% ,8% Postgiro ,3% 592-0,3% Bank SR ,1% ,4% Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L ,3% ,4% Sum OMLØPSMIDLER ,3% ,4% SUM EIENDELER ,3% ,4% EGENKAPITAL Annen egenkapital ,4% ,2% Sum EGENKAPITAL ,4% ,2% LEVERANDØRGJELD Samlekonto kreditor ,6% ,6% Sum LEVERANDØRGJELD ,6% ,6% SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER Grunnlag omsetning utenfor område ,1% 0,0% Grunnlag omsetning utenfor område (mk) ,1% 0,0% ANNEN KORTSIKTIG GJELD Mellomregning ADM ,6% ,4% Påløpne kostnader ,1% ,4% Periodiserte faste kostnader ,0% 0,0% Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD ,6% ,0% Sum KORTSIKTIG GJELD ,2% ,6% SUM GJELD & EGENKAPITAL ,6% ,9% Sum BALANSE ,8% ,5% 28/38

33 RESULTAT Studentradion periode Side :39:18 Administrator Denne periode 2007 Hittil 2007 % av salg Budsjett %-brukt Hittil 2006 % av salg ANNEN DRIFTSINNTEKT Mottatt interne tilskudd ,1% ,2% Eksterne prosjektmidler ,9% 0,0% Andre inntekter ,0% ,8% Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT ,0% ,0% SUM DRIFTSINNTEKTER ,0% ,0% VAREKOSTNAD Varekjøp 0,0% 0,0% Sum VAREKOSTNAD 0,0% 0,0% LØNNSKOSTNAD Kurskostnader ,5% ,3% Sosiale kostnader ,1% 0,0% Utgifter forpleining 0,0% 0,0% Sum LØNNSKOSTNAD ,6% ,3% ANNEN DRIFTSKOSTNAD Kostnadsført utstyr ,2% ,6% EDB-utgifter 0,0% ,6% Teknisk vedlikehold ,9% ,7% Plater og CD 0,0% 249-0,1% Regnskapshonorar ,1% 0,0% Revisjonshonorar ,2% 0,0% Andre honorarer 0,0% 0,0% Kontorrekvisita ,6% ,9% Tidsskrifter og aviser 0,0% 0,0% Telefon ,2% ,4% Kopiering 0,0% ,8% Reise etter regning 0,0% ,5% Markedsføring ,1% ,1% Tono avgift ,3% ,2% Medlemsavgift MNF ,0% ,8% Vederlag Gramo ,5% ,3% Linjeleie ,5% ,5% Forsikringer 0,0% ,7% Diverse kostnader 0,0% 115 0,0% Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD ,5% ,2% SUM DRIFTSKOSTNADER ,1% ,5% Sum DRIFTSRESULTAT ,9% ,5% INNT.PÅ INVEST. I FORETAK I SAMME KONSER Renteinntekter bank 0,0% 0,0% Sum INNT.PÅ INVEST. I FORETAK I SAMME KONSER 0,0% 0,0% Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD ,9% ,5% Sum ORDINÆRT RESULTAT ,9% ,5% Sum ÅRSRESULTAT ,9% ,5% Sum RESULTAT ,9% ,5% 29/38

34 30/38

35 31/38

36 32/38

37 33/38

38 34/38

39 35/38

40 36/38

41 MEDIASTUD AS RESULTATRAPPORT PR Kto Tekst ADM UD SR ST PR SUM avd 1 avd 2 avd 3 avd 4 avd Annonseinntekter Andre Avgiftspliktige inntekter Salg utstyr Utleie utstyr Salgsinntekter frie Abbonnementsinntekter Tilskudd internt Tilskudd Samfundet Tilskudd Studentsamskipnaden Eksterne prosjektmidler Bevilgning Forpleining Andre inntekter Tilskudd internt Intern prosjektbevilgning 0 Sum inntekter Varekjøp Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Honorarer Styrehonorar Organisasjonskostnader Sosiale kostnader Kurskostnader Utgifter forpleining Sivilarbeidere Leie utstyr Kostnadsført utstyr EDB - utgifter Nettverkskostnader Teknisk vedlikehold Rep. vedlikehold lokaler Frakter Tonoavgift Medlemsavgift NNF Kontingent Teaterforening Vederlag GRAMO Lisensavgift NRK Linjeleie Senderleie Trykking Kopiering Distribusjon Film og fotokostnader Plater og CD Lydbånd Videobånd Kontorrekvisita Telefon Porto Regnskapshonorar Revisjonshonorar Forsikringer Reise etter regning Tidsskrifter og aviser Markedsføring Representasjonskonto Markedsanalyse Diverse kostnader Fakturagebyr fama Manglende bilag Overføring prosjektmidler neste år 7690 Div påløpne kostnader 7710 Tap på fordringer 7810 Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter bank Aksjeutbytte Andre finansinntekter Sum finansinntekter Rentekostnader bank Andre rentekostnader Andre finanskostnader Sum finanskostnader Netto finansposter Overskudd Disponering Til annen egenkapital Sum disponert /38

42 MEDIASTUD AS RESULTATRAPPORT PR Kto Tekst ADM UD SR ST PR SUM avd 1 avd 2 avd 3 avd 4 avd Annonseinntekter Andre Avgiftspliktige inntekter Salg utstyr Salgsinntekter frie Abbonnementsinntekter Tilskudd internt Tilskudd Samfundet Tilskudd Studentsamskipnaden Eksterne prosjektmidler Bevilgning Forpleining Andre inntekter Tilskudd internt Intern prosjektbevilgning 0 Sum inntekter Varekjøp Honorarer Styrehonorar Organisasjonskostnader Sosiale kostnader Kurskostnader Utgifter forpleining Sivilarbeidere Leie utstyr Kostnadsført utstyr EDB - utgifter Nettverkskostnader Teknisk vedlikehold Rep. vedlikehold lokaler Frakter Tonoavgift Medlemsavgift NNF Kontingent Teaterforening Vederlag GRAMO Lisensavgift NRK Linjeleie Senderleie Trykking Kopiering Distribusjon Film og fotokostnader Plater og CD Lydbånd Videobånd Kontorrekvisita Telefon Porto Regnskapshonorar Revisjonshonorar Forsikringer Reise etter regning Tidsskrifter og aviser Markedsføring Representasjonskonto Markedsanalyse Diverse kostnader Fakturagebyr fama Manglende bilag Overføring prosjektmidler neste år Tap på fordringer Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter bank Aksjeutbytte Andre finansinntekter Sum finansinntekter Rentekostnader bank Andre rentekostnader Andre finanskostnader Sum finanskostnader Netto finansposter Overskudd Disponering Til annen egenkapital Sum disponert /38

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx.

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. 1 Firma

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS

Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Trondheim, 15. juni 2007 Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS Selskapets aksjonærer innkalles herved

Detaljer

Finansiering av Studentradions virksomhet via annonseinntekter i form av radioreklame.

Finansiering av Studentradions virksomhet via annonseinntekter i form av radioreklame. Finansiering av Studentradions virksomhet via annonseinntekter i form av radioreklame. I forbindelse med ny konsesjonsutlysning ser vi i Studentradion i Trondheim (SR) et tydelig behov for å sikre inntekter.

Detaljer

Forklaring til sendeskjema

Forklaring til sendeskjema Forklaring til sendeskjema Vedlagt (dokument A sendeplan og lokalt innhold ) ligger et forslag til sendeskjema, samt en oversikt over hvor mye av innholdet som vil sendes live, og hvor mye lokalt innhold

Detaljer

Økonomirapport 2007. Andreas D. Landmark

Økonomirapport 2007. Andreas D. Landmark <andreala@underdusken.no> Økonomirapport Andreas D. Landmark Inntekter ble for Under Dusken en knall år salgsmessig. startet nok godt basert på grunnarbeidet lagt av salgsavdelingen. I har vi hatt litt

Detaljer

Styresak 29/2006 Økonomirapport Under Dusken

Styresak 29/2006 Økonomirapport Under Dusken MediaStud AS Org.nr.: 846 387 862 media@stud.ntnu.no Styresak 29/2006 Økonomirapport Under Dusken Styremøtet 06.06.2006 Bakgrunn Se vedlegg. Vurdering En vurdering av rapporten, og forslag til vedtak legges

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Markedsundersøkelse studentmedier

Markedsundersøkelse studentmedier Markedsundersøkelse studentmedier Dekning og holdninger blant studenter April/mai 00 Fakta om undersøkelsen Den foreliggende medieundersøkelsen er gjennomført blant norske heltidsstudenter på NTNU, HiST

Detaljer

Formålsstruktur Den overordnede målsettingen for MediaStud AS ligger i forslaget til nye vedtekter for selskapet, hvor følgende foreslås:

Formålsstruktur Den overordnede målsettingen for MediaStud AS ligger i forslaget til nye vedtekter for selskapet, hvor følgende foreslås: Formålsstruktur Den overordnede målsettingen for MediaStud AS ligger i forslaget til nye vedtekter for selskapet, hvor følgende foreslås: Det redaksjonelle innholdet i selskapets medier skal primært fokusere

Detaljer

Selskapets status og videre utvikling Generalforsamling 27.08.2009. Espen Bakke-Aas Steiro

Selskapets status og videre utvikling Generalforsamling 27.08.2009. Espen Bakke-Aas Steiro Selskapets status og videre utvikling Generalforsamling 27.08.2009 Espen Bakke-Aas Steiro Resultat 2008 700000 Årsresultat 600000 500000 400000 300000 200000 100000 Nær rekordåret 2007 Økte inntekter Reduserte

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer.

Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer. Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer. Formål Dokumentet gir en kort skisse av de ulike alternativene.

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Vestringsbygda 2910 Aurdal Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2012 Virksomhet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) 11.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) l.f.prytz@universitas.no 8. september 2014 kl.

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 2015 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

T NDELAG. m:zm;%» : :%:f NORGE. ca 40 år. Tomasnriroesrtorinilrlscon - www.tf.0ndela'6c0r1

T NDELAG. m:zm;%» : :%:f NORGE. ca 40 år. Tomasnriroesrtorinilrlscon - www.tf.0ndela'6c0r1 T NDELAG m:zm;%» : :%:f NORGE Sak 5 - Forslag Styrets vedtak Det fremmes Vedtektene til vedtektsendring enstemmig 11.mars forslag om endring Opprinnelig til selskapet markeder både jobber og bedret institusjoner

Detaljer

Styresak 13/2005 Gjenginstrukser Samfundet.

Styresak 13/2005 Gjenginstrukser Samfundet. Styresak 13/2005 Gjenginstrukser Samfundet. Bakgrunn: Gjengsekretariat ved Studentersamfundet har utarbeidet et forslag til nye instrukser for gjengene. I den sammenheng omfattes også Under Dusken, Studenradio

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kvartalsrapport for andre kvartal 2010

Kvartalsrapport for andre kvartal 2010 Kvartalsrapport for andre kvartal 2010 Inntekter Vi har budsjettert med annonseinntekter på noe over 94.000 per nummer i 2010. Som det vises av grafen under, har vi ikke solgt hatt inntekter nær det budsjetterte

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

10 minutter om MediaStud AS. Strategisamling eiere 08.12.07 Bjørn Johan Bye

10 minutter om MediaStud AS. Strategisamling eiere 08.12.07 Bjørn Johan Bye 10 minutter om MediaStud AS Strategisamling eiere MediaStud er et holdingselskap som sikrer kontinuitet, økonomisk oppfølging og strategier på vegne av eierne Studentersamfundet i Trondhjem AKSJONÆRAVTALE

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2011 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Styresak 53/09 Distribusjon Radio Revolt

Styresak 53/09 Distribusjon Radio Revolt Styresak 53/09 Distribusjon Radio Revolt Bakgrunn: Kulturdepartementet valgte tidligere i år å omgjøre tildelingen av konsesjon for 24/7 radio fra 1.1.2010. Radio Revolt står fra denen dato uten rett til

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 11.04.2011 10:38 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3020 Parkeringsinntekter, avg.pl 103 650,00 95 527,39 Sum Salgsinntekt

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Desember År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

MediaStud AS: økonomisk og strategisk status. Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim, 29.06.07

MediaStud AS: økonomisk og strategisk status. Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim, 29.06.07 MediaStud AS: økonomisk og strategisk status Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim, Agenda Oppsummering Økonomi slide 3 2 Driftskostnadene i selskapet er nå under kontroll, mens inntektssiden

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Styresak 37/07 Ny konsesjon for Studentradioen

Styresak 37/07 Ny konsesjon for Studentradioen Styresak 37/07 Ny konsesjon for Studentradioen Bakgrunn: Formålet med saken er for styret å enes om: 1) Hvilke alternativer som styret står ovenfor mtp. sendinger for Studentradio n 2) Hvilke kriterier

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 28.06.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 216 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Invitasjon til Oi! - dag og innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Invitasjon til Oi! - dag og innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Til aksjonærene i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Invitasjon til Oi! - dag og innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Sted: SpareBank 1 SMN sine lokaler i Søndre g t 4, Trondheim

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 2. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Lite tilfredsstillende utvikling i Q2 Hovedtall fra annet kvartal 2006 for P4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer