Søknad om konsesjon til lokalradio

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om konsesjon til lokalradio"

Transkript

1 Søknad om konsesjon til lokalradio - allmennradio: med rett til minst 12 timer sammenhengende sendetid på hverdager Faste opplysninger: Søkeren: Selskapets/søkerens navn:* Adresse:* Mediastud AS Elgesetergt. 1 Postnr.:* 7030 Poststed:* TRONDHEIM Telefon: E-post: Fakturaadresse: 0 Postnr.: 7030 Poststed: TRONDHEIM Org.nr.:* Organisasjonsform:* Aksjeselskap Radioens navn: Studentradio'n i Trondheim Dersom du har frekvenstillatelse, oppgi frekvenstillatelsesnummer: 0 Styreleder: Navn:* Adresse: Bjørn Johan Bye Hilton 38G Postnr.: 2040 Poststed: Kløfta E-postadresse:* Aksjonærer/eiere: Eiere*: Ev. org.nr.: Andel i %: Studentsamskipnaden i Tr.heim 0 50 Studentersamfundet i Tr.heim Øvrige eiere Antall eiere MÅ FYLLES UT 0 Sum eierandeler 100 ME-4007

2 Søker: Mediastud AS Ansvarlig redaktør: Navn: Adresse: Sverre Torp Solberg Erling Skakkesgt. 52b Postnr.: 7012 Poststed: TRONDHEIM E-postadresse: Daglig leder: Navn: Adresse: Bjørn Johan Bye Hilton 38G Postnr.: 2040 Poststed: Kløfta E-postadresse: Kontaktperson for søknaden: Navn*: Telefon*: Rune Håkonsen E-post*: Hva søker du om?*: Jeg søker om innholdskonsesjon Jeg søker om sendeanleggskonsesjon Jeg søker om frekvenstillatelse JA JA JA Område: Hvilket fylke ønskes det konsesjon og/eller tillatelse i?* Sør-Trøndelag Velg område: Trondheim m.fl Områdenr.: ME-4007

3 Søker: Mediastud AS Jeg ønsker 12 timers sammenhengende sendetid på hverdager fra kl * 6 til kl * 18 Hvor mange programflater målt i halvtimer per dag (utover minstekravet) vil hovedsakelig inneholde lokalt stoff (se utlysning pkt )? Søker du om flere konsesjoner/tillatelser i dette konsesjonsområdet?* JA 9 Hvis ja, hvilken prioritet vil du gi denne søknaden? 2 Dersom denne søknaden innvilges, vil du trekke eventuelle andre søknader for dette konsesjonsområdet? Vil radioen ha fast redaksjon med kontoradresse i konsesjonsområdet?* Vil radioen ha et permanent produksjonsstudio for programproduksjon og distribusjon i konsesjonsområdet?* NEI JA JA Hvor mange lønnede årsverk vil radioen ha?* Hvor mange frivillige årsverk vil radioen ha?* 0, herav redaksjonelle:* 0 30 Eier søkeren mer enn en tredjedel av andre medievirksomheter med virksomhet i konsesjonsområdet?* JA Driftsbudsjett: 2. halvår Inntekter: Reklame Kommersiell sponsing Bingo (netto) Gaver/sponsing Frivillig lisens Tilskudd lokalkringkasting Andre inntekter* Sum inntekter Kostnader: Lønn og sosiale kostnader Sendekostnader Avskrivninger Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Overskudd før skatt *spesifiser andre inntekter 2. halvår Inntektskilder: Tilskudd fra Studentradioene i Norge' #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Internt tilskudd fra Mediastudd ME-4007

4 Søker: Mediastud AS Bekreftede vedlegg: Beskrivelse av prosjektet - skal inneholde følgende: kortfattet beskrivelse av den planlagte radiovirksomheten redegjørelse for behov for sendetid beskrivelse av redaksjonell og radiofaglig kompetanse vedtekter og andre styringsdokumenter investeringsbudsjett med finansieringsplan - inkl. lånegarantier, bekreftelser om tilførsel av egenkapital osv. VEDLAGT VEDLAGT VEDLAGT VEDLAGT VEDLAGT Vedlegg som skal fylles ut av enkelte radioer: markedsplan (se pkt i utlysningen) plan for mobilisering av frivillig innsats (se pkt i utlysningen) IKKE VEDLAGT VEDLAGT plan for radioer som mottar lokalkringkastingstilskudd (se pkt i utlysningen) IKKE VEDLAGT Gjelder kun søkere som har innholdskonsesjon i inneværende periode: revisorbekreftet årsregnskap for siste tre år ( ) revisorbekreftet årsregnskap for første halvår 2007 politiets tillatelse til å drive bingo i 2008 VEDLAGT VEDLAGT IKKE VEDLAGT Gjelder kun søkere som IKKE har innholdskonsesjon i inneværende periode: bekreftelse på erfaring fra radiodrift IKKE VEDLAGT Underskrifter: Bjørn Johan Bye Bjørn Johan Bye dato styrets leder dato daglig leder ME-4007

5 Innholdsfortegnelse for vedlegg til konsesjonssøknad. Innholdsfortegnelse...1 Beskrivelse av redaksjonell og radiofaglig kompetanse...2 Forventet utvikling av egenkapital hos Mediastud AS...5 Plan for mobilisering av frivillig innsats...7 Finansiering av Studentradions virksomhet via annonseinntekter...8 Redegjørelse for behov av sendetid/prioritering av sendenett...13 Investeringsplan for utstyr...16 Vedlegg til budsjett 2007 / 2008 / Forklaring til sendeskjema...19 Vedtekter for Mediastud AS...26 Regnskap første halvår Regnskap Regnskap Regnskap /38

6 Beskrivelse av redaksjonell og radiofaglig kompetanse i Studentradion i Trondheim: Studentradion i Trondheim (SR) består av ca. 70 frivillige medarbeidere. Flere tiltak blir gjort for å sikre at kompetansen om radiofaget videreføres. SR har en egen stilling for evaluering av det radiofaglige innholdet. Dette betyr at det i tillegg til ansvarlig redaktør og underredaktører er en egen person som lytter til det som produseres og kommer med kritiske tilbakemeldinger. Personen fungerer som en redaksjonell konsulent, og har krav om ekstra erfaring fra radiofaget, enten ved lang fartstid i radio eller annen relevant erfaring. Ukentlig får hver person og hvert program tilbakemelding på det de har produsert, og det lyttes i fellesskap til eksempler på det ukentlige fellesmøtet. Den redaksjonelle konsulenten arrangerer kurs der det ses som nødvendig i forhold til det innholdet som produseres. Det er vanlig å ha flere kurs per halvår, og kurslederne kan for eksempel være fra NRK eller PFU. Kurs i presseetikk arrangeres ofte i samarbeid med de øvrige studentmediene i Trondheim, for å skape et ytterligere aspekt ved opplæringen. Det holdes også kurs i teknisk utførelse. For å sikre god kompetanseoverføring, har hver person som har hatt en ansvarsstilling i studentradioen, for eksempel ansvarlig redaktør, ansvar for å skrive et utdypende erfaringsskriv. Skrivet varierer fra sider, og skal gi et godt grunnlag for redaksjonell kompetanse. De forhenværende redaktørene har også ansvar for å være tilgjengelige dersom den nye redaksjonen skulle ha spørsmål omkring radiofaget eller redaksjonelt ansvar. Ansvarlig redaktør og den redaksjonelle konsulenten deltar på ulike radiofaglige kurs og sammenkomster. Her nevnes SKUP, Radiodager og Norsk Lokalradioforbunds Landskonferanse som eksempler. Disse tar ofte opp temaer som er meget relevante for utvikling og kvalitetssikring innenfor radiofaget, og erfaringen deles på 2/38

7 fellesmøtene for å sikre at alle medlemmene får muligheten til å skaffe seg kompetansen. Ved opplæring av nye medarbeidere får alle nye medlemmer gjennomgå et grundig kurs. Opplæring i Vær Varsom-plakaten står sentralt, og de presenteres for mulighetene og begrensningene i journalistikken. Vær Varsom-plakaten gjennomgåes grundig før medarbeidere slippes til i studio, for å sikre at alle redaksjonelle retningslinjer overholdes. Videre har SR workshops, og lytter til flere eksempler på hvordan man kan lage best mulig radio. I sammenheng med dette går man nøye gjennom mikrofonbruk, research-teknikker, intervju-teknikker, lydbruk og bildeskaping på radio. Hver medarbeider må gjennomgå flere obligatoriske kurs i løpet av en to års periode, for å sikre en god faglig utvikling og påfyll av kunnskap. SR har blitt nominert og vunnet priser for sitt arbeid. Programmet «Kommunefokus» ble i Prix Radio 2005 nominert i kategorien beste program. Samme år vant radiodokumentaren «Katakombene i Paris» Medietilsynets Fagutvalgspris. I dag er det en aktiv dokumentarproduksjon blandt SR sine medlemmer, og det ble sendt flere søknader til programproduksjoner i SR har i dag sine lokaler på Studentersamfundet i Trondhjem, og det foreligger planer om et nybygg for å gi bedre plass til studentmediene. Når det er ferdigstilt i starten av 2009 vil dette nybygget gi SR nye moderne lokaler som er laget for omfattende radioproduksjon. I tillegg vil vi dele området med avisa Under Dusken og tv-kanalen STV. Dette gir oss et stimulerende og multimedialt miljø hvor vi kan samarbeide på tvers av redaksjoner og gi et produkt av høy kvalitet. For å videre utvikle medarbeidernes kompetanse, tar vi sikte på å ha flere livesendinger i året. Konseptet Rock & Radio har etablert seg som et populært på scenen i Trondheim og har stor betydning for opplæringen av medarbeiderne. Der alle får opplæring i ulike deler av sendeavvikling live fra en scene, i motsetning til sendeavvikling fra studio. I tillegg til disse livesendingene, har SR lenge arbeidet med en Studentradio-festival etter modell fra Studentradioen i Bergens festival PHONO. 3/38

8 Våren 2008 vil SR ha sin festival TEIP, der medlemmene får prøvd seg på ulike deler av det å lage en festival og produsere radio. Dette er også en utmerket mulighet for SR å markedsføre seg inn mot sin målgruppe, som også ofte er festivalgjengere. 4/38

9 Forventet utvikling av egenkapital hos Mediastud AS. Mediastud AS har de siste årene vist en sterk økonomi og summen av egenkapital og gjeld i selskapet var på ,- NOK. I tillegg til vedlagt revisorbekreftede regnskap for årene 2004, 2005, 2006 og et regnskap for første halvår 2007 er det i grafen gitt utviklingen av dette de siste årene. Samlet årsresultat for selskapet kan sees i grafen under. Begge grafene er hentet fra proff.no 5/38

10 Mediastud AS drives etter et non-profit prinsipp. Og det er ventet vedtaksfestet i generalforsamling i 2008 at det heller ikke skal hentes ut utbytte av eierene. Alle enheter i selskapet har vist en positiv økonomisk utvikling de siste årene, og dette gir grunnlag for en trygg drift i fremtiden. 6/38

11 Plan for mobilisering av frivillig arbeid ved Studentradion i Trondheim: Studentradion i Trondheim (SR) har sine lokaler i Studentersamfundet i Trondhjem, som drives av og for studenter. Over 1200 studenter er engasjert i ulikt arbeid som omhandler så vel drift av Studentersamfundet som drift av studentmediene i Trondheim. SR er per dags dato en frivillig, ikke-kommersiell og redaksjonelt uavhengig radiokanal, som får sin arbeidskraft fra studenter som engasjerer seg ved siden av studiene. Vi ser at behovet for å tilsette lønnede medarbeidere i form av freelancere på dagtid kan bli aktuelt på et senere tidspunkt. Frivillighetskulturen er stor i Trondheim som studieby. Rekrutteringen av frivillige til SR foregår i samarbeid med et koordinert opptak til de ulike delene av Studentersamfundet i Trondhjem. Søknadstallet er stabilt, og de siste årene har SR hatt opptak to ganger i året, med et gjennomsnitt på 70 søkere per. Vi alltid har muligheten til å velge de beste av kandidatene, og sikrer oss en god base av journalister og teknisk personell. Denne tilgangen vil øke ved en økning av sendeflaten, da argumentet med å få komme til på en radio med stor innflytelse i lokalmiljøet vil være ekstra motiverende for potensielle medarbeidere. 7/38

12 Finansiering av Studentradions virksomhet via annonseinntekter i form av radioreklame. I forbindelse med ny konsesjonsutlysning ser vi i Studentradion i Trondheim (SR) et tydelig behov for å sikre inntekter. Vi har derfor foretatt en vurdering av inntektspotensialet ved radioreklame. Vurderingen er gjort med utgangspunkt i andre markedsaktørers antatte inntekter. På bakgrunn av annonsepriser hos våre nærmeste og mest sammenlignbare konkurrenter i Trondheim (Vedlegg1) har vi satt opp et tenkt annonsepristilbud (Vedlegg 2). Dette kan selvsagt justeres og endres over tid dersom det er nødvendig. Annonseprisene er satt med utgangspunkt i nært beslektede annonsører i Trondheims priser. Prisene tilsvarer ca. 50 % av billigste aktørs priser. SR vil være en uetablert aktør på primetimemarkedet i Trondheim ved oppstart, og trenger å gjennomføre en omfattende lytterundersøkelse. Det er i søknadsrunden for utviklingsprosjekter hos Medietilsynet søkt om støtte til å gjennomføre dette. I Vedlegg 3 følger også et budsjett som viser potensiell inntjening ved radioreklame gitt størrelsesorden ca. 30 sek pr time og ca. 1 min pr time. Dette er kun for å vise inntektspotensialet ved å sende reklame på lufta, og er ikke ment som et ledende forslag. Priser er eks. mva. Vi ser av tabellen i vedlegg 2 at potensiell inntjening ved å sende 30 sekunder reklame hver time vil være i overkant av kr, noe som overgår det SR anser som nødvendig for å sikre forsvarlig drift. Det vil med andre ord si at SR vil kunne dekke utgiftene ved en allmennkonsesjon ved hjelp av reklame. Redaksjonen i SR har et ønske om at reklame kun skal fylle den framtidige frekvensen i primetime, og da helst ikke mer enn 2 minutter pr halvtime. Dette i tråd med non-profit prinsippet selskapet Mediastud AS drives etter. Det vil være nødvendig, i en startfase, å hente inn ekstern hjelp for å markedsføre dette nye tilbudet til næringslivet og andre potensielle brukere. SR vil være svært konkurransedyktig i markedet, spesielt med tanke på pris, men også fordi har en målgruppe som er klart definert. Det vil selvfølgelig også være nødvendig med jevnlige lytterundersøkelser for å kunne begrunne 8/38

13 ovenfor kunder hvorfor de skal velge SR som annonseplass framfor andre aktører. Det finnes god erfaring med annonsesalg innad i selskapet og annonseselgerne har et godt utbygd kontaktnettverk til bruk. 9/38

14 Vedlegg 1 10/38

15 Vedlegg 2 Annonsepriser Studentradion Lengdeindex ,8 0,9 0,97 1 1,1 1,15 1,25 1,5 Etter avtale UKEDAGSPRIS mandag - fredag :00-0 7: :00-1 0: :00-1 4: :00-1 8: HELGEPRIS lørdag - søndag :00-0 7: :00-1 0: :00-1 4: :00-1 8: /38

16 Potensiell inntjening ved 30 sek. Per time Per døgn, hverdag: 1 911,00 Per døgn, helg: 787,00 Per uke: ,00 Per måned: ,00 Per år: ,00 Potensiell inntjening ved 60 sek. Per time Per døgn, hverdag: 2 867,00 Per døgn, helg: 1 180,50 Per uke: ,00 Per måned: ,00 Per år: ,00 12/38

17 Redegjørelse av behov for sendetid og eventuell prioritering av sendenett. Studentradion i Trondheim (SR) har i dag en sendetid på 44 timer i uka, hver dag og lørdager Som en innholdsorientert radio med faste programmer som dekker en stor innholdsflate blir vi marginalisert ved å kun ha mulighet til å sende våre produksjoner på kveldstid. Vi ønsker å opprette morgen- og formiddagsmagasiner. Disse skal nå et større publikum i et mer egnet tidspunkt på døgnet. Den sendeflaten SR i dag innehar er sprengt. Våre medarbeidere må i noen tilfeller jobbe etter midnatt, og mange programkonsepter må vike på grunn av for liten sendeflate. I dagens form er SR som bedrift godt rustet til å dekke en større konsesjon. Med ca. 70 personer knyttet til seg som faste medarbeidere og frilansere, er en økning i sendeflate mer enn velkommen. Gjennom samarbeidet med SiN (Studentradioene i Norge) har vi også tilgang på mye stoff som vil kunne brukes i forskjellige sammenhenger. SR tilbyr 62,5 halvtimesflater i uka med lokalt stoff godt spredd utover dagen i tillegg til nyhetsbulletenger hver time og mer spesialiserte programproduksjoner på kveldstid. SR er en del av en multimedial bedrift med tilholdssted på Studentersamfundet i Trondhjem. Studentersamfundet er Trondheims største samlingsplass for studenter i byen, med konserter, debatter og andre kulturarrangement. SR er også en av Trondheims mest aktive medium på dekning av kultur og andre arrangement i Trondheim. Som eneste medie dekket SR for eksempel en protestaksjon i forbindelse med Obiora-saken i Trondheim live. SR har som mål å nå bedre ut til alle byens innbyggere, og da spesielt studenter, unge og unge voksne. Dette målet nåes ved å sende på dagtid. Flere lytter til radio om dagen enn om kvelden, og vi bør være tilstede når folk ønsker å høre på radio. 13/38

18 I forbindelse med ny konsesjon har vi i SR også et ønske om å endre på vår profil. Vi vil markedsføre oss ovenfor Trondheims befolkning med et nytt navn og med det forsøke å nå ut til et bredere publikum. Vi tror at Trondheims befolkning oppfatter oss som en radio kun for studenter. Likevel viser undersøkelser at de som har hørt på oss mener nivået på produksjonene er høye. At vi lager god radio er vi absolutt ikke i tvil om, og SRs mange nominasjoner og priser (se vedlegg om beskrivelse av radiofaglig kompetanse) er noe som i aller høyeste grad underbygger dette. Diagrammet under viser studenters lyttervaner. Diagrammet er hentet fra en undersøkelse TNS Gallup gjorde for Mediastud i 2005 som omhandler studenters medievaner. Når hører du vanligvis på radio (%) (Morgen) (Formiddag) (Ettermiddag) (Kveld) (Natt) 8 I den samme undersøkelsen kan vi også lese at over halvparten av de som sjelden eller aldri lytter på SR oppgir manglende kjennskap til frekvensen den sender på og ukjent sendetid som årsak. SR er overbevist om at en konsesjon som sender radio da studentene faktisk hører på radio vil være med å gjøre SR mer kjent i sitt konsesjonsområde. SR drives på frivillig basis, og eierselskapet Mediastud AS drives som non-profit. Aksjeholderne i Mediastud har aldri blitt tildelt aksjeutbytte, og dette er ment 14/38

19 vedtektsfestet på generalforsamling Det er derfor viktig for SR og Mediastud å finne et sendenett og en sendeflate som både dekker målgruppen og tar hensyn til dens lyttervaner uten at det vil koste for mye. Denne frekvensen vil være det gunstigste alternativet ved siden av 24/7 søknaden for SR å drifte og vil dermed gi best utgangspunkt for å drive den type radio som SR gjør. Målgruppen til SR er studenter, unge og unge voksne i Trondheim. Disse bor i, eller i nær tilknytning til byen, og vil kunne fange opp signalene som sendes ut fra Tyholt. Vi ser at reklamemarkedet på kveldstid er mye mindre enn på dagtid. Om SR ikke får mulighet til å ha sendinger på dagtid, vil nødvendigvis enda mer av sendetiden på kveldstid gå bort til reklame. Dette er uheldig, ettersom stasjonen i utgangspunktet drives på frivillig basis, og med en overvekt av lokalforankrede programmer. Med tre sendere er det også viktig at SR får mulighet til å være på primetime markedet ettersom å få reklameinntekter på kveldstid til drift av tre sendere vil være vanskelig. Vi kommer uansett til å tilby en stor mengde lokalt innhold, men ønsker helst en 24/7 konsesjon siden dette vil gi oss det beste utgangspunktet for videre drift og utvikling av stasjonen. 15/38

20 Investeringsplan for utstyr Investeringsplan Hva: Backup server (med STV og ITK) Multibåndskompressor, kabelsignalencoder/decoder og andre senderrelaterte utgifter. Ekstra sendepc + lydkort Nye redigeringsstasjoner Sum Pris 30'000,- 120'000,- 15'000,- 35'000,- 200'000,- Som vist i dokumentet om engangsinvesteringer er det behov for større investeringer i forbindelse med oppstarten av en ny konsesjonsperiode. Denne bekreftelsen gjelder begge søkandene Studentradion I Trondheim har sendt. Styret i Mediastud AS godkjenner engangsinvesteringen som er spesifisert i vedlegget. Finansieringen foregår ved årlig avskrivning til summen er betalt. 16/38

21 Vedlegg til budsjett 07 / 08 / 09. I søknadsdokumentet hvor det ble bedt om budsjett ligger Studentradion I Trondheim sitt budsjett. SR er en enhet under Mediastud AS og i de vedlagte revisorbekreftede regnskapene finner du regnskapet for selskapet som helhet, med de forskjellige enhetene klart skilt ut. Siden selskapet drives med flere enheter finnes det ikke et overordnet driftsbudsjett, men heller en for hver enhet. Det er heller ikke spesifisert finans-inntekter/utgifter i SR sitt budsjett i søknaden, tall for dette kan finnes for selskapet som helhet i regnskapene som er vedlagt. Mediastud AS eier 1,79% av TV Trøndelag AS. Totalt er dette 1075 aksjer á 100kr. De øvrige aksjene eies av Adresseavisa ASA. Selskapene har inngått en aksjonæravtale som sikrer Mediastud AS visse rettigheter ang. sending av TVprogrammer og styrerepresentasjon. På side 6 i resultatregnskapet for 2006 kan det finnes mer informasjon. Immmaterielle eiendeler som goodwill og utviklingskostnader er ikke aktivert og vil derfor være lik null og ikke en del av regnskapene som er vedlagt. 17/38

22 Under følger en spesifisering av poster som i budsjettet utgjør mer enn 10% av de totale inntektene/utgiftene Spesifisering av poster: Andre inntekter B08 H Støtte fra Studentradioene i Norge 7500 Internt tilskudd fra Mediastud AS B09 B11 Støtte fra Studentradioene i Norge Internt tilskudd fra Mediastud AS Sendekostnader B08 H Tono Gramo Linjeleie Sendeleie B09 B11 Tono Gramo Linjeleie Sendeleie /38

23 Forklaring til sendeskjema Vedlagt ligger et forslag til sendeskjema ved allmennkonsesjon. Morgensending Vi vil fylle timene fra 06:00-10:00 med en morgensending som tar utgangspunkt i hva som skjer i Trondheim og ellers i verden i dag. Dersom det er konserter, nyoppsettinger på teatret, premierer på kino eller debattmøte på Samfundet denne dagen, vil lytteren kunne høre om det på morgensendingene på Studentradion. Disse sendingene vil i utgangspunktet være styrt av en programleder og en tekniker/produsent. I tillegg vil det være tilknyttet minst en reporter, gjerne utegående, som «tar pulsen» på Trondheim. Vi vil satse på å inkludere lokale organisasjoner og læringsinstitusjoner i disse sendingene, gjennom å formidle om noe skulle skje på ulike steder i Trondheim. Dette være seg alt ifra revy på Høgskolen, interessante kurs eller forelesninger på Gløshaugen til nye treningsmuligheter på SiTs treningssenter på Dragvoll. Vi vil prøve å legge opp sendingen slik at alle i Trondheim kan føle at de blir informert om interessante begivenheter, men vårt hovedpublikum vil hovedsaklig være studenter/unge/unge voksne i Trondheim. Vi skal også på å ha en form for trafikkoppdatering, der lytterne selv kan ringe inn og si ifra dersom det er problemer ute i trafikken. Her vil også et samarbeid med Team Trafikk være av interesse, for å kunne melde om forsinkelser eller endringer i kollektivtrafikken. Musikkprofilen vil være noe mer kommersiell enn på kveldene, men vi vil fremdeles ha en overvekt av den oppsøkende og alternative musikkprofilen Studentradion er kjent for. Morgensendingen er satt opp til å inneholde 4 halvtimesflater med lokalt innhold. Formiddagssending Timene mellom 10:00 og 14:00 vil fylles med mye av det samme som morgensendingen, men med mer fokus på uteliv og studenttilbud for neste dag. Formiddagssendingen er satt opp til å inneholde 4 halvtimesflater med lokalt innhold. 19/38

24 Medley Studentradions samfunns-og kulturmedley er en samling av de beste kultur-/og samfunnsreportasjene i foregående uke. Medleyen sendes fra 14:00-15:00 hver mandag. Medleyen har 0,5 halvtimesflater med lokalt innhold Katharsis Katharsis er Studentradions ypperste kulturmagasin som tar et dypdykk i Trondheims kulturelle liv. Her får du reportasjer fra kulturelle begivenheter i Norges beste by, det være seg teateroppsettinger, kunstutstillinger, kortfilmvisninger eller full dekning dersom det skal bygges nytt operahus på torget. Katharsis sendes 15:00-16:00 mandag. Katharsis har 1 halvtimesflate lokalt innhold. Bokbaren Bokbaren er Studentradions litteraturmagasin, og tar for seg nyutgivelser og gamle klassikere fra den litterære verden. Bokbaren har også intervjuer med lokale bidragsytere innenfor litteraturens verden, alt ifra tegneserieforfattere til romanforfattere får plass i studio hver tirsdag mellom 15:00 og 16:00. Bokbaren har 0,5 halvtimesflater lokalt innhold PåTirsdah PåTirsdah er Studentradions Jazzmagasin. Også her er det satt av mye plass til lokale artister såvel som internasjonale storheter. PåTirsdahs medarbeidere er selv jazzmusikere og er selvskrevne gjester på jazzarrangement i Trondheim. PåTirsdah sendes hver tirsdag mellom 16:00 og 17:00 PåTirsdah har 0,5 halvtimesflater lokalt innhold Hammertid Hammertid er et musikkprogram med hovedfokus på det tyngre lydbildet, som omhandler alt fra hard rock, til metal og hardcore. Også her er det gjort god plass til 20/38

25 lokale artister såvel som internasjonale. Intervjuer og liveopptak tar opp stor plass i programmet. Hammertid sender fra 16:00 til 17:00 onsdager. Hammertid har 0,5 halvtimesflater lokalt innhold Farfisa Speedster Farfisa Speedster er et musikkprogram med en litt mildere tone enn Hammertid, og tar hovedsaklig for seg punk-/og progrockscenen i Trondheim, Norge og verden. Også her er det satt av god plass til intervjuer med lokale og internasjonale artister, samt liveopptak fra ulike scener i Trondheim. Sendetid 17:00-18:00 onsdager. Farfisa Speedster har 0,5 halvtimesflater lokalt innhold. Filmofil Filmofil er Studentradions filmmagasin, og er det eldste programmet i Studentradions historie. Filmofil rapporterer om ukas filmpremierer og gir lytteren anmeldelser av nye og gamle filmutgivelser. I programmet er det også gitt plass til den lokale filmscenen og de alternative stedene man kan gå og se film i Trondheim (her kan nevnes for eksempel Rosendal Filmklubb og Samfundets filmklubb). Filmofil har et godt samarbeid med Trondheim Kino og lodder ut premierebilletter hver sending. Filmofil sender fra 15:00-16:00 torsdager. Filmofil har 1 halvtimesflate lokalt innhold. Nyhetsfredag Nyhetsfredag har oppsøkende reportere som tar for seg nyhetssaker i Trondheim og resten av verden, og går i dybden på en eller flere saker som har opptatt nyhetsredaksjonen denne uken. Dette kan være alt ifra øking av busspriser i Trondheim til krigen i Irak. Nyhetsfredag sendes 14:00-15:00 hver fredag. Nyhetsfredag har 0,5 halvtimesflater lokalt innhold. 21/38

26 Studentradion Live Studentradion Live er liveopptak fra konserter på Samfundet eller ved andre scener i Trondheim. Dette er rett og slett et opptak fra en konsert i konsesjonsområdet. Studentradion Live har eksistert i mange år, og har en egen gjeng dedikerte arbeidere som tar opp mellom 30 og 50 konserter i året. Studentradion Live sendes 15:00-16:30 hver fredag. Studentradion Live har 1,5 halvtimesflater med lokalt innhold XL1 XL1 er Studentradions sportsmagasin. De dekker såvel premier league som tippekampene, og også ned i divisjonene når lokale idrettslag konkurrerer om ære, berømmelse og opprykk. De har også faste spalter der de tester idrettstilbudene og studentidrettstilbudene i byen. Trondheim har et mangfold av idretter å velge mellom, og utegående reporter har testet såvel badminton som håndball. XL1 sender fra 12:00 til 14:00 lørdag. XL1 har 2 halvtimesflater med lokalt innhold GMF God Morgen Finland er Studentradions fremste humorprogram, og har en av Norges mest nedlastede Podcaster. I og med at GMF i stor grad driver gjøn og harselas i lokalområdet, har vi valgt å si at totimersprogrammet produserer 0,5 halvtimesflater med lokalt innhold. GMF har fått sendetid 10:00-12:00 lørdag. Gastromat Foruten å være et velkjent krydder er Gastromat også navnet på Studentradions matmagasin. Her vil du få anmeldelser av lokale restauranter og ideer til hvordan du selv kan lage god og billig mat. Programmet har tilknyttet seg en kokk som lager mat i studio, samt en bartender som gir deg ukas drink hver uke. Gastromat sendes hver lørdag mellom 14:00 og 15:00 Gastromast har 0,5 halvtimersflater med lokalt innhold 22/38

27 Lydsjokket Lydsjokket er musikkredaksjonens yndlingsprogram. Her gjør musikkjournalistene sine dypdykk i lokale og internasjonale artister, med intervjuer og reportasjer fra konserter eller CD-slipp. Lydsjokket varer i to timer, fra 14:00-16:00 hver søndag. Lydsjokket har 1 halvtimesflate lokalt innhold Nyheter Studentradion sender 3 minutter nyheter hver time. Disse er hovedsaklig fra konsesjonsområdet, men vil også ta for seg det som har skjedd utenfor Trondheims og landets grenser. Totalt gir nyhetene 2,1 halvtimesflater lokalt innhold per uke. Vi mener vi gjennom disse ulike programmene har et svært variert og spennende programtilbud. Vi ser også at vi har et overtall av programmer som tar utgangspunkt i det lokale kultur-/og samfunnsliv. Sendeskjema slik det er satt opp nå er kun et forslag og vil med høy sannsynlighet bli noe endret i løpet av konsesjonsperioden, men Studentradion ser ingen problemer med å kunne levere over 60 halvtimesflater radio med lokalt innhold hver uke, medregnet repriser. Vi har dekt og overgått kravet om lokalt innhold fordelt på 3 programflater mellom 06:00 og 19:00. 23/38

28 SENDESKJEMA, HØST 2008 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 06:00 Morgensending Morgensending Morgensending Morgensending Morgensending Samfunn/Kultur 06:30 Medley 07:00 Studentradion Live 07:30 Bokbaren Andreas Hater Deg 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 Formiddagssending Formiddagssending Formiddagssending Formiddagssending Formiddagssending 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 Samfunn/Kultur 14:30 Medley 15:00 Globus Uillustrert Vitenskap Bjørn Hansen Nyhetsfredag Gastromat 15:30 Katharsis Bokbaren Twinspeak Filmofil Andreas Hater Deg 16:00 Studentradion Live 16:30 På Tirsdah Hammertid Ctrl+Alt+Del fluxusboks 17:00 17:30 Lydsjokket (R) Filmofil På Tirsdah Ctrl+Alt+Del Katharsis GMF Feber XL1 Erektus Musikalus Hammertid Farfisa Speedster Lydsjokket Popstase Avogtil klassisk Farfisa Speedster Studentradiolista Irie Radio Feber Revers Fremdeles nyheter hver hele time ikke lørdag og søndag Ukas Album etter nyheter klokka 15:00, fast på sendeskjema klokka 15:03 hver ukedag (ikke lørdag og søndag) 24/38

29 KULTUR MUSIKK SAMFUNN Halvtimesflater lokalt innhold Program Flater Antall Formiddag Ettermiddag Medley 0,5 2 1 Katharsis bokbaren 0,5 2 1 Påtirshda 0,5 2 1 Hammertid 0,5 2 1 Farfisa 0,5 2 1 Filmofil nyhetsfre 0,5 1 0,5 SR Live XL GMF 0,5 1 0,5 Gastromat 0,5 1 0,5 Lydsjokket Nyheter 2,1 1 2,1 62,6 25/38

30 Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt av generalforsamling Firma Selskapets navn er MediaStud AS 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Trondheim. 3 Formål Selskapets formål er gi studenter i Trondheim et bredt tilbud av medier drevet av studenter, blant annet nærradioen Studentradioen, tidsskriftet Studentersamfundets prenta blad Under Dusken, TV- og filmproduksjon i Student-TV en og webmedier. 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 120 aksjer á kr ,- lydende på navn. 5 Aksjenes omsettelighet Aksjenes omsettelighet er begrenset ved at overgang ved arv, gave, salg eller på annen måte er betinget av samtykke fra selskapets styre. Tilsvarende gjelder for frivillig pantsettelse. Ved salg av aksjer skal de tidligere aksjonærene ha forkjøpsrett. Dersom flere aksjonærer ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, fordeles de aksjer som er på salg forholdsmessig i forhold til den tidligere aksjebesittelse. Dersom det ved den forholdsmessige fordeling blir overskytende aksjer, fordeles disse ved loddtrekning. Ved overgang av aksjer skal skriftlig melding sendes styret som plikter å underrette de forkjøpsberettigede straks slik melding mottas. Forkjøpsretten må gjøres gjeldende ved skriftlig melding til styret innen en måned etter at styret mottok melding om overgang. Når forkjøpsretten skal benyttes, skal løsningssummen med mindre partene blir enige om noe annet settes lik aksjenes matematiske verdi etter siste avlagte årsregnskap, hvoretter regnskapsmessig formue korrigeres for 26/38

31 eventuelle avvik mellom bokførte og virkelige verdier og fastsettes av Justitiarius i Trondheim oppnevnte, kyndige skjønnsmenn, hvorav en skal være statsautorisert revisor. Løsningssummen betales innen 1 måned etter at den er endelig fastsatt. 6 Styre Selskapets styre skal bestå av 6 medlemmer og velges av generalforsamlingen for 2 år ad gangen, dog slik at ved første gangs oppnevning velges to av medlemmene for ett år. Det velges ny styreformann hvert år. Firmaet tegnes av styrets formann eller av to av styrets medlemmer, og styret kan meddele prokura. 7 Generalforsamling Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned etter innkalling av styrets formann med minst 14 dagers varsel. Innkalling skjer ved brev til alle aksjonærer med kjent oppholdssted. På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles: 1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse. 2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i h.h.t. den fastsatte balanse, og beslutning om utdeling av utbytte. 3. Valg av styre. 4. Andre saker som styret forelegger eller som en aksjeeier ønsker å behandle når han har fremsatt krav om det senest 3 uker før generalforsamlingen. 5. Saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen. 8 For øvrig kommer den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning til anvendelse. 27/38

32 BALANSE Studentradion periode Side :40:42 Administrator Denne periode 2007 Hittil 2007 % av salg Budsjett %-brukt Hittil 2006 % av salg VARELAGER OG FORSKUDD TIL LEVERANDØRER Fordring tilskudd 0,0% 0,0% Sum VARELAGER OG FORSKUDD TIL LEVERANDØRER 0,0% 0,0% KONTANTER BANKINSKUDD O.L Kasse ,0% ,8% Postgiro ,3% 592-0,3% Bank SR ,1% ,4% Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L ,3% ,4% Sum OMLØPSMIDLER ,3% ,4% SUM EIENDELER ,3% ,4% EGENKAPITAL Annen egenkapital ,4% ,2% Sum EGENKAPITAL ,4% ,2% LEVERANDØRGJELD Samlekonto kreditor ,6% ,6% Sum LEVERANDØRGJELD ,6% ,6% SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER Grunnlag omsetning utenfor område ,1% 0,0% Grunnlag omsetning utenfor område (mk) ,1% 0,0% ANNEN KORTSIKTIG GJELD Mellomregning ADM ,6% ,4% Påløpne kostnader ,1% ,4% Periodiserte faste kostnader ,0% 0,0% Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD ,6% ,0% Sum KORTSIKTIG GJELD ,2% ,6% SUM GJELD & EGENKAPITAL ,6% ,9% Sum BALANSE ,8% ,5% 28/38

33 RESULTAT Studentradion periode Side :39:18 Administrator Denne periode 2007 Hittil 2007 % av salg Budsjett %-brukt Hittil 2006 % av salg ANNEN DRIFTSINNTEKT Mottatt interne tilskudd ,1% ,2% Eksterne prosjektmidler ,9% 0,0% Andre inntekter ,0% ,8% Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT ,0% ,0% SUM DRIFTSINNTEKTER ,0% ,0% VAREKOSTNAD Varekjøp 0,0% 0,0% Sum VAREKOSTNAD 0,0% 0,0% LØNNSKOSTNAD Kurskostnader ,5% ,3% Sosiale kostnader ,1% 0,0% Utgifter forpleining 0,0% 0,0% Sum LØNNSKOSTNAD ,6% ,3% ANNEN DRIFTSKOSTNAD Kostnadsført utstyr ,2% ,6% EDB-utgifter 0,0% ,6% Teknisk vedlikehold ,9% ,7% Plater og CD 0,0% 249-0,1% Regnskapshonorar ,1% 0,0% Revisjonshonorar ,2% 0,0% Andre honorarer 0,0% 0,0% Kontorrekvisita ,6% ,9% Tidsskrifter og aviser 0,0% 0,0% Telefon ,2% ,4% Kopiering 0,0% ,8% Reise etter regning 0,0% ,5% Markedsføring ,1% ,1% Tono avgift ,3% ,2% Medlemsavgift MNF ,0% ,8% Vederlag Gramo ,5% ,3% Linjeleie ,5% ,5% Forsikringer 0,0% ,7% Diverse kostnader 0,0% 115 0,0% Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD ,5% ,2% SUM DRIFTSKOSTNADER ,1% ,5% Sum DRIFTSRESULTAT ,9% ,5% INNT.PÅ INVEST. I FORETAK I SAMME KONSER Renteinntekter bank 0,0% 0,0% Sum INNT.PÅ INVEST. I FORETAK I SAMME KONSER 0,0% 0,0% Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD ,9% ,5% Sum ORDINÆRT RESULTAT ,9% ,5% Sum ÅRSRESULTAT ,9% ,5% Sum RESULTAT ,9% ,5% 29/38

34 30/38

35 31/38

36 32/38

37 33/38

38 34/38

39 35/38

40 36/38

41 MEDIASTUD AS RESULTATRAPPORT PR Kto Tekst ADM UD SR ST PR SUM avd 1 avd 2 avd 3 avd 4 avd Annonseinntekter Andre Avgiftspliktige inntekter Salg utstyr Utleie utstyr Salgsinntekter frie Abbonnementsinntekter Tilskudd internt Tilskudd Samfundet Tilskudd Studentsamskipnaden Eksterne prosjektmidler Bevilgning Forpleining Andre inntekter Tilskudd internt Intern prosjektbevilgning 0 Sum inntekter Varekjøp Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Honorarer Styrehonorar Organisasjonskostnader Sosiale kostnader Kurskostnader Utgifter forpleining Sivilarbeidere Leie utstyr Kostnadsført utstyr EDB - utgifter Nettverkskostnader Teknisk vedlikehold Rep. vedlikehold lokaler Frakter Tonoavgift Medlemsavgift NNF Kontingent Teaterforening Vederlag GRAMO Lisensavgift NRK Linjeleie Senderleie Trykking Kopiering Distribusjon Film og fotokostnader Plater og CD Lydbånd Videobånd Kontorrekvisita Telefon Porto Regnskapshonorar Revisjonshonorar Forsikringer Reise etter regning Tidsskrifter og aviser Markedsføring Representasjonskonto Markedsanalyse Diverse kostnader Fakturagebyr fama Manglende bilag Overføring prosjektmidler neste år 7690 Div påløpne kostnader 7710 Tap på fordringer 7810 Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter bank Aksjeutbytte Andre finansinntekter Sum finansinntekter Rentekostnader bank Andre rentekostnader Andre finanskostnader Sum finanskostnader Netto finansposter Overskudd Disponering Til annen egenkapital Sum disponert /38

42 MEDIASTUD AS RESULTATRAPPORT PR Kto Tekst ADM UD SR ST PR SUM avd 1 avd 2 avd 3 avd 4 avd Annonseinntekter Andre Avgiftspliktige inntekter Salg utstyr Salgsinntekter frie Abbonnementsinntekter Tilskudd internt Tilskudd Samfundet Tilskudd Studentsamskipnaden Eksterne prosjektmidler Bevilgning Forpleining Andre inntekter Tilskudd internt Intern prosjektbevilgning 0 Sum inntekter Varekjøp Honorarer Styrehonorar Organisasjonskostnader Sosiale kostnader Kurskostnader Utgifter forpleining Sivilarbeidere Leie utstyr Kostnadsført utstyr EDB - utgifter Nettverkskostnader Teknisk vedlikehold Rep. vedlikehold lokaler Frakter Tonoavgift Medlemsavgift NNF Kontingent Teaterforening Vederlag GRAMO Lisensavgift NRK Linjeleie Senderleie Trykking Kopiering Distribusjon Film og fotokostnader Plater og CD Lydbånd Videobånd Kontorrekvisita Telefon Porto Regnskapshonorar Revisjonshonorar Forsikringer Reise etter regning Tidsskrifter og aviser Markedsføring Representasjonskonto Markedsanalyse Diverse kostnader Fakturagebyr fama Manglende bilag Overføring prosjektmidler neste år Tap på fordringer Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter bank Aksjeutbytte Andre finansinntekter Sum finansinntekter Rentekostnader bank Andre rentekostnader Andre finanskostnader Sum finanskostnader Netto finansposter Overskudd Disponering Til annen egenkapital Sum disponert /38

BUDSJETTSØKNAD 2013 - Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften

BUDSJETTSØKNAD 2013 - Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften BUDSJETTSØKNAD 2013 - Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften 1 Innledning 2 Om søknadssummen 3 Hvordan Radio Nova oppfyller Velferdstingets mediepolitiske kriterier 3.1 Innledning 3.2

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO

BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, og har siden 1946 vært en viktig del av studentoffentligheten i Oslo. Avisen setter dagsorden i viktige

Detaljer

Finansiering av Studentradions virksomhet via annonseinntekter i form av radioreklame.

Finansiering av Studentradions virksomhet via annonseinntekter i form av radioreklame. Finansiering av Studentradions virksomhet via annonseinntekter i form av radioreklame. I forbindelse med ny konsesjonsutlysning ser vi i Studentradion i Trondheim (SR) et tydelig behov for å sikre inntekter.

Detaljer

BUDSJETTSØKNAD 2014 - Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften

BUDSJETTSØKNAD 2014 - Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften BUDSJETTSØKNAD 2014 - Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften Innhold: 1. Innledning 2. Hvordan Studentradioen i Oslo i dag oppfyller Velferdstingets mediepolitiske tildelingskriterier.

Detaljer

Fakta om P4. Innhold. 2 Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge

Fakta om P4. Innhold. 2 Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge Årsrapport 2002 Fakta om P4 15. januar 1993 fikk P4 Radio Hele Norge konsesjon av Kulturdepartementet for etablering og drift av riksdekkende reklamefinansiert radio. P4 Radio Hele Norge har hovedkontor

Detaljer

Innhold. Fakta om P4: P4 -Det Digitale Mediehus

Innhold. Fakta om P4: P4 -Det Digitale Mediehus Årsrapport 2000 Innhold Fakta om P4: 15. januar 1993 fikk P4 Radio Hele Norge konsesjon av Kulturdepartementet for etablering og drift av riksdekkende reklamefinansiert radio. Nå består P4 Det Digitale

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

betydelig bidragsyter til offentlige fakta om P4

betydelig bidragsyter til offentlige fakta om P4 P4 Årsrapport 2001 fakta om P4 3 15. januar 1993 fikk P4 Radio Hele Norge konsesjon av Kulturdepartementet for etablering og drift av riksdekkende reklamefinansiert radio. P4 Radio Hele Norge har hovedkontor

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: D107 MERK STED! Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

Studentavisen i Trondheim siden 1914 Årsrapport 2007

Studentavisen i Trondheim siden 1914 Årsrapport 2007 Studentavisen i Trondheim siden 1914 Årsrapport 2007 Studentavisen Under Dusken har vært drevet på frivillig basis av studenter i Trondheim siden 1914, og kommer ut i 10 000 eksemplarer 16 ganger årlig.

Detaljer

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie Innledende ord Denne budsjettplanen for 2011 er med full hensikt laget relativt omfattende for at den i ettertid skal kunne brukes som et godt og relevant verktøy til de kommende økonomiansvarlige i Under

Detaljer

Innledende ord. Inntekter

Innledende ord. Inntekter Budsjett 2011 Innledende ord Denne budsjettplanen for 2011 er med full hensikt laget relativt omfattende for at den i ettertid skal kunne brukes som et godt og relevant verktøy til de kommede økonomiansvarlige

Detaljer

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling Høringspapirer til 30. Ordinære Generalforsamling 22. Oktober 2009 Høringsrunde Høsten 2009 Dette heftet er laget for at saker som kommer opp på Generalforsamlingen skal få lufte seg litt og bli diskutert

Detaljer

Innhold. s 3 Mål og middel

Innhold. s 3 Mål og middel Årsberetning 2006 Innhold s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s 14-15 Kundene s 16-17 Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Layout: Solfrid Foseide, Stavanger Aftenblad Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen, Knut S. Vindfallet, Pål Christensen, Marte Monsen Strandskog, Helge

Layout: Solfrid Foseide, Stavanger Aftenblad Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen, Knut S. Vindfallet, Pål Christensen, Marte Monsen Strandskog, Helge Layout: Solfrid Foseide, Stavanger Aftenblad Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen, Knut S. Vindfallet, Pål Christensen, Marte Monsen Strandskog, Helge Johanson, Jørg Larsen, Øyvind Ellingsen, Egil Eriksson Trykk:

Detaljer

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP A-pressen ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD A-pressen viktig medieaktør 1 A-pressen vår virksomhet

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Regnskapsanalyse av Espira Veldetun

Regnskapsanalyse av Espira Veldetun Regnskapsanalyse av Espira Veldetun barnehage AS (veldetun.espira.no) Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Trine Askeland, Eli Hestvik, Kari Haugland

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord.

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord. Til alle medlemslag og fylkeslag!!! Frilynt Norge (Frilynt), stiftet i 1965, er en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon med hovedvekt på kultur. Forbundet er blant Norges største og raskest voksende

Detaljer