Ny tverrdepartemental handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny tverrdepartemental handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007 2011"

Transkript

1 Ny tverrdepartemental handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen Nasjonale kostholdsanbefalinger og omsetning av disse i praktisk arbeid Anniken Owren Aarum, seniorrådgiver, Avdeling ernæring NTpFs fagkurs i Stjørdal

2 Sosial- og helsedirektoratet Fagorgan Forvaltningsorgan Iverksetterorgan Visjon: Sosial trygghet og god helse for hele befolkningen NTpFs fagkurs i Stjørdal

3 Hvorfor en handlingsplan på kostholdsområdet? Kosthold og helse henger nøye sammen, bl.a. med utviklingen av hjerte- og karsykdom, kreft, overvekt, type 2-diabetes og tannhelsen. Klare utfordringer i befolkningens kosthold for å kunne forebygge kostholdsrelaterte sykdommer og helseplager Det eksisterer sosiale forskjeller i kosthold som bidrar til sosiale ulikheter i helse For å bedre kostholdet i befolkningen er det viktig og nødvendig at mange sektorer bidrar NTpFs fagkurs i Stjørdal

4 Andelen fete (KMI 30+) blant åringer i norske fylker , %. NTpFs fagkurs i Stjørdal

5 Andel med fedme (KMI>30) etter utdanning Helseundersøkelser fem fylker blant åringer , Nasjonalt folkehelseinstitutt NTpFs fagkurs i Stjørdal

6 Kosthold og helse kort sikt For barn og unge er det særlig viktig å ha et godt kosthold, for å få: tilført tilstrekkelig med næringsstoffer for å sikre vekst og utvikling forebygge karies og erosjoner Helsevaner i ung alder har betydning for vaner i voksen alder Sosial og kulturell ulikhet i helse og matvaner Sammenheng mellom barns matvaner og foreldrenes utdanningsnivå Barn av ikke-vestlige mødre langt dårligere tannhelse enn etnisk norske barn NTpFs fagkurs i Stjørdal

7 NTpFs fagkurs i Stjørdal

8 NTpFs fagkurs i Stjørdal

9 Andel barn som får mer enn 10% av energien fra sukker En stor andel barn og unge får mer tilsatt sukker enn anbefalt. Andelen øker med alder Sped- og småbarnskost 1999 og Ungkost 2000, Sosial- og helsedirektoratet NTpFs fagkurs i Stjørdal

10 Kilder til sukker, 1-13 år (% bidrag) (Småbarnskost 2001 og Ungkost 2000) 1 år 2 år 4 år 9 år 13 år Søte drikker Yoghurt ,5 Sukker, søtsaker Syltetøy ,5 Kaker, kjeks ,5 7,5 Industri barnegrøt NTpFs fagkurs i Stjørdal

11 Energi i sukkersøtet drikke Daglig inntak av ½ liter brus/saft med sukker: 10g sukker x 5dl x 4kcal/g = 200 kcal/dag 200 kcal/dag x 365 dager = kcal/år kcal tilsvarer 9,5 kg kroppsfett/år NTpFs fagkurs i Stjørdal

12 5 om dagen 3 porsjoner grønnsaker og 2 porsjoner frukt NTpFs fagkurs i Stjørdal

13 NTpFs fagkurs i Stjørdal

14 Andel barn som spiser frisk frukt 1 gang per dag (%). Pro children Portugal Austria Denmark Spain Netherland Belgium Sweden Iceland Norway Girls Boys NTpFs fagkurs i Stjørdal

15 Rammer for handlingsplanen Bygge på prinsipper og strategier nedfelt i folkehelsepolitikken Tiltak på flere samfunnsområder Hovedvekt på befolkningsstrategier og primærforebygging Særlig innsats mot barn og ungdom NTpFs fagkurs i Stjørdal

16 Handlingsplanen om tannhelsetjenestens rolle Tannhelsetjenesten spiller en sentral rolle i det helsefremmende og forebyggende arbeidet knyttet til kosthold, og bør i større grad involveres som samarbeidspartner i det lokale forebyggende arbeidet. Helsestasjonene, skolehelsetjenesten og tannhelsetjenesten er lavterskeltilbud som når alle deler av befolkningen, og er tjenestetilbud det er viktig å styrke med hensyn til utjevning av sosial ulikhet i helse. NTpFs fagkurs i Stjørdal

17 Målsetting Visjon: Bedre helse i befolkningen gjennom et sunt kosthold Hovedmål: Endre kostholdet i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger Redusere sosiale forskjeller i kosthold NTpFs fagkurs i Stjørdal

18 Viktige mål for kostholdet Mer: grønnsaker og poteter, frukt og bær grove korn- og brødvarer fisk og sjømat Mindre: sukker, søtsaker og brus snacks og fete potetprodukter fete meieri- og kjøttprodukter salt NTpFs fagkurs i Stjørdal

19 Råd om søte drikker (1) Vann er den beste tørstedrikk! Vann anbefales som drikke til måltider og mellom måltider. Dette gjelder både vann fra springen og vann på flaske. For de fleste vil det være gunstig å erstatte sukkerholdig drikke med vann eller i noen grad kunstig søtet drikke. NTpFs fagkurs i Stjørdal

20 Råd om søte drikker (2) Både intenst søtet og sukkerholdig drikke kan gi syreskader på tennene. Et hyppig inntak, særlig mellom måltidene, av slike drikker frarådes Barn under 3 år bør ikke få intenst søtet drikke. NTpFs fagkurs i Stjørdal

21 Strategier 1. Bedre tilgjengelighet av sunne matvarer 2. Kunnskap hos forbrukerne 3. Kompetanse hos nøkkelgrupper 4. Lokal forankring av ernæringsarbeid 5. Styrket ernæringsarbeid i helsetjenesten inkl. tannhelsetjenesten NTpFs fagkurs i Stjørdal

22 Innsatsområder 1. Kommunikasjon om mat og kosthold 2. Sunn mat i et mangfoldig marked 3. God ernæring fra starten av 4. Sunne måltider i barnehage og skole 5. Mat og helse i arbeidslivet 6. Ernæring i helse- og sosialtjenesten 7. Fokus på kosthold i lokalt folkehelsearbeid 8. Kompetanse om kosthold 9. Forskning, overvåking og dokumentasjon 10. Ernæring i internasjonalt perspektiv NTpFs fagkurs i Stjørdal

23 1. Kommunikasjon om mat og kosthold Utvikle kommunikasjonsstrategi Konkrete, entydige kostråd Utgi grunnleggende kokebok til hverdagsbruk Gjennomføre spis mer fisk - prosjekt Styrket dialog med frivillige organisasjoner NTpFs fagkurs i Stjørdal

24 2. Sunn mat i et mangfoldig marked Fokus på tiltak som skal gjør det lett å velge sunt: produktutvikling produktplassering markedsføring matvarepriser symbolmerking Dialog med matvarebransjen og dagligvarehandelen NTpFs fagkurs i Stjørdal

25 3. God ernæring fra starten av Revidere og utvikle nasjonale anbefalinger for sped- og småbarnsernæring Gratis vitamin D-tilskudd til spedbarn med innvandrerbakgrunn Videreutvikle Mor-barn-vennlig initiativ i helsestasjoner for å fremme amming NTpFs fagkurs i Stjørdal

26 4. Sunne måltider i barnehage 4.1 Retningslinjer for mat og måltider i barnehage og skole 4.2 Utarbeide og tilby pedagogiske verktøy og informasjonsmateriell knyttet til de reviderte retningslinjene for mat og måltider i barnehagen materiell tilpasset bl.a. tannhelsetjenesten implementering i kommunene NTpFs fagkurs i Stjørdal

27 4. Sunne måltider i skolen 4.3 Innføre ordning med frukt og grønnsaker til alle elever i grunnskolen 4.6 Informere om retningslinjer for måltider i grunn- og videregående skole 4.7 Oppfordre skoleeiere til å hindre brus og fremme drikkevann Tannhelsetjenesten pådriver i mange fylker NTpFs fagkurs i Stjørdal

28 Det går an Noen tiltak Vann er trendy på de videregående skolene i Østfold Aftenposten Aften, 6. oktober 2004 Vanndispenser/-kjøler Drikkeflasker til elevene Isbitmaskin Undervisningsopplegg NTpFs fagkurs i Stjørdal

29 Inntak av sukret drikke blant gutter 11, 13 og 15 år, ganger/uke: , (HEVAS) 11 år 13 år 15 år Sukkerholdig drikke ganger/uke NTpFs fagkurs i Stjørdal

30 5. Mat og helse i arbeidslivet Sunne kantiner i arbeidslivet Vurdere hvordan kostholdshensyn kan ivaretas i arbeidslivet Dialog med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner Styrke kompetanse og tilgang på verktøy om kosthold og helse overfor personellgrupper Motivere attføringsbedrifter til å inkludere kosthold og fysisk aktivitet i omstilling i arbeidslivet Utvikle og utprøve lavterskeltilbud om kosthold for langtidssykmeldte NTpFs fagkurs i Stjørdal

31 6. Ernæring i helse- og sosialtjenesten (I) Styrke ernæringsarbeidet i helsetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten Retningslinjer og faglige veiledere Kartlegge mat- og måltidstilbudet i pleie- og omsorgssektoren Utvikle lavterskeltilbud for å legge om til sunnere kostvaner NTpFs fagkurs i Stjørdal

32 6. Ernæring i helse- og sosialtjenesten (II) Både helsetasjons- og skolehelsetjenesten, tannhelsetjenesten, allmenn/fastlegene og pleie- og omsorgstjenesten skal drive helsefremmende og forebyggende arbeid NTpFs fagkurs i Stjørdal

33 7. Fokus på ernæring i lokalt folkehelsearbeid Partnerskap for folkehelse ernæring sammen med fysisk aktivitet og tobakk Ressursgrupper for ernæring i alle fylker Ernæring inn i planarbeid i fylker og kommuner Utvikle gode indikatorer på innen ernæring og folkehelse som inkluderes i Kommunehelseprofiler KOSTRA data tannhelse Samle og spre verktøy og gode modeller Samordne stimuleringsmidler fra nasjonale satsinger Tannhelsetjenesten fremhevet som viktig aktør NTpFs fagkurs i Stjørdal

34 Eks: Tannhelsetjenesten som aktør Sukkerkrigen i Hedmark Initiativ fra Fylkestannlegen i Hedmark. Negativ utvikling i kariesforekomst i Hedmark Samarbeid med Fylkesmannen gjennom partnerskap for folkehelse. Mål: 50% reduksjon i sukkerinntak blant barn og unge Motto: Det skal være enkelt å velge sunt Arenaer: Barnehage, grunnskole, videregående skole og idrettsarenaer NTpFs fagkurs i Stjørdal

35 Sukkerkrigen i Hedmark - tiltak Vannprosjekt i videregående skoler Innkjøp av vannkjølere til videregående skoler Coca Cola ut av skolene Folkehelsegrupper på vdg skoler med elever, lærer, helsesøster, kantineleder Ungdommens fylkesting vil ha sunn mat og godt drikkevann til alle Ringvirkninger til grunnskoler Fylkesmann og kommuner bevilger penger til vannkjølere og flasker Vann vinner venner tannpleier og helsesøster med undervisningsopplegg fra barnehage til vdg skole Ungdommens kommunestyre bevilger penger til vannkjølere NTpFs fagkurs i Stjørdal

36 8. Kompetanse om kosthold Kokebok Gratis til ungdomsskoleelever Tilbud til kommunene til redusert pris Nettbasert undervisningsopplegg til Mat og helse Oppfordre til å sette av ressurser til Mat og helse Kompetanseheving Kartlegging av kompetanse hos lærere i Mat og helse Etter- og videreutdanning av nøkkelgrupper Sikre kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Kompetanseløftet 2015 Ernæring i relevante rammeplaner Tannhelsepersonell trukket fram som viktig gruppe NTpFs fagkurs i Stjørdal

37 9. Forskning, overvåking og dokumentasjon Styrke forskning om sammenhengen mellom kosthold og helse Fremme forskning for å stimulere til utvikling av bedre og sunnere produkter Overvåking av befolkningens kosthold skal videreføres og videreutvikles Sikre faglige utredninger og oppdatere offisielle anbefalinger NTpFs fagkurs i Stjørdal

38 Handlingsplanen representerer Nye muligheter: for samarbeid på tvers av fag og etater hvor tannhelsetjenesten er viktig aktør Stor utfordring: bidra til at innsatsen reduserer heller enn øker de sosiale forskjellene knyttet til kostvaner og helse NTpFs fagkurs i Stjørdal

39 Eksempler på felles innsats Råd om kosthold og tannhelse på helsestasjon Mattilbud i barnehager Skolemåltid i tråd med retningslinjer tilgang på kaldt drikkevann i grunn- og videregående skoler ikke salg avbrus, saft, snop Undervisning om vann Styrke undervisningen om kosthold og helse Tannhelsedata som grunnlag for forebyggende og helsefremmende arbeid i partnerskap for folkehelse Water is trendy at Østfold high schools Aftenposten Aften October 6, 2004 NTpFs fagkurs i Stjørdal

40 Takk for oppmerksomheten NTpFs fagkurs i Stjørdal

Tiltak for å utjevne sosiale ulikheter i helse

Tiltak for å utjevne sosiale ulikheter i helse Tiltak for å utjevne sosiale ulikheter i helse Knut-Inge Klepp, divisjonsdirektør Folkehelse og levekår Dødelighet etter inntekt. Aldersjustert, døde pr. 100.000 Menn, 45-59 år 1400 Kvinner, 45-59 år 1400

Detaljer

Tilrettelegging for matservering i skolen kurs i kantinedrift. Anniken Owren Aarum, seniorrådgiver avdeling ernæring

Tilrettelegging for matservering i skolen kurs i kantinedrift. Anniken Owren Aarum, seniorrådgiver avdeling ernæring Tilrettelegging for matservering i skolen kurs i kantinedrift Anniken Owren Aarum, seniorrådgiver avdeling ernæring Disposisjon Kosthold og helse utfordringer hos barn og unge Føringer for velorganiserte

Detaljer

Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007 2011) Oppskrift for et sunnere kosthold

Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007 2011) Oppskrift for et sunnere kosthold Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007 2011) Oppskrift for et sunnere kosthold Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007 2011) Oppskrift for et sunnere kosthold Forord Regjeringen

Detaljer

Måltid i skolen - behov, muligheter og utfordringer. Knut-Inge Klepp Divisjonsdirektør, Folkehelse og levekår 19. april, 2007

Måltid i skolen - behov, muligheter og utfordringer. Knut-Inge Klepp Divisjonsdirektør, Folkehelse og levekår 19. april, 2007 Måltid i skolen - behov, muligheter og utfordringer Knut-Inge Klepp Divisjonsdirektør, Folkehelse og levekår 19. april, 2007 Oppskrift for et sunnere kosthold Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen

Detaljer

MAT OG HELSE I ARBEIDSLIVET

MAT OG HELSE I ARBEIDSLIVET 55 05 MAT OG HELSE I ARBEIDSLIVET Kosthold og andre levevaner har stor betydning for folkehelsen og påvirker følgelig produktiviteten og sykefraværet i arbeidslivet. Derfor bør kosthold være et tema i

Detaljer

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Retningslinjer IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Heftets tittel: Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Utgitt: 08/2007 Bestillingsnummer: IS-1484 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Folkehelse i Telemark 2012-2016

Folkehelse i Telemark 2012-2016 Regional strategi for Folkehelse i Telemark 2012-2016 www.telemark.no/folkehelse Utgitt av: Telemark fylkeskommune januar 2014 Adr.: Postboks 2844, 3702 Skien Tlf.: 35 91 70 00 Epost: post@t-fk.no Foto:

Detaljer

BRA MAT I BARNESKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING. Utkast (25.02.15) som sirkuleres for innspill fra 26. februar til 25. mars 2015

BRA MAT I BARNESKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING. Utkast (25.02.15) som sirkuleres for innspill fra 26. februar til 25. mars 2015 BRA MAT I BARNESKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING Veiledning til nasjonale anbefalinger for mat og måltider i barneskole og skolefritidsordning Utkast (25.02.15) som sirkuleres for innspill fra 26. februar til

Detaljer

barn, kosthold og fysisk aktivitet

barn, kosthold og fysisk aktivitet VEILEDER 2013 Gode vaner for god helse barn, kosthold og fysisk aktivitet M T O T F L S Forord Kilder Små grep, stor forskjell. Råd for et sunnere kosthold, Helsedirektoratet, 2012 Retningslinjer for skolemåltidet,

Detaljer

Kost for kropp og sjel. Skolemåltidet en viktig del av en skolehverdagen!

Kost for kropp og sjel. Skolemåltidet en viktig del av en skolehverdagen! Kost for kropp og sjel Skolemåltidet en viktig del av en skolehverdagen! Fremtiden skjær i sjøen? Fysisk inaktivitet er en kjempestor utfordring Økende forekomst av overvekt både hos barn og voksne Flere

Detaljer

Innst. 380 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen

Innst. 380 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Innst. 380 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Meld. St. 19 (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter Innhold

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO 1 Innhold FORORD...3 1. GENERELT OM MAT OG DRIKKE...4 2. MÅLTIDER...5 2.1 Serveringsfrekvens...5 2.2 Måltidet skal være ramme for økt trivsel...5 2.3 Hygiene...6 2.4 Mat og måltider skal være en del av

Detaljer

Attføringsmessen 14.01.2010 Delseminar kl 10-12

Attføringsmessen 14.01.2010 Delseminar kl 10-12 Attføringsmessen 14.01.2010 Delseminar kl 10-12 H: Helsefremmende mattilbud Velkommen v/helsedirektoratet, Hanne Kristin Larsen Studiet Ernæring, levevaner og helse v/else Marie Johansen, HiAk MER-Prosjektet

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2008. Tannpuss i barnehagen s. 2 4 Barn og kosthold s. 8 11 Tobakk og tannhelse s. 12 13

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2008. Tannpuss i barnehagen s. 2 4 Barn og kosthold s. 8 11 Tobakk og tannhelse s. 12 13 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2008 Tannpuss i barnehagen s. 2 4 Barn og kosthold s. 8 11 Tobakk og tannhelse s. 12 13 Tenner for livet ruller videre i Møre og Romsdal Tekst og foto: Bente Stuveseth...vaske

Detaljer

Fysisk aktivitet og måltider i skolen

Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fylkeskonferanse 18-19 april Ålesund Mette Nordhus, Sosial- og helsedirektoratet, Avdelingsdirektør avdeling fysisk aktivitet 01.06.2007 Fysisk aktivitet og m åltider

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer

www.helsenorge.no www.helsedirektoratet.no

www.helsenorge.no www.helsedirektoratet.no www.helsenorge.no www.helsedirektoratet.no Guro B. Smedshaug Seniorrådgiver Folkehelsedivisjonen Stavanger(gsm@helsedir.no) 9.Januar 2012 13.01.2012 1 Disposisjon Litt om Helsedirektoratet Litt om den

Detaljer

Innhold: Porsgrunn: utfordringer og muligheter

Innhold: Porsgrunn: utfordringer og muligheter Innhold: Kap 0 Sammendrag Side 3 Kap 1 Innledning Side 4 Kap 2 Hva er folkehelse Side 5 Kap 2.1 Folkehelsebegreper Side 5 Kap 2.2 Folkehelse: hva hvem og hvor Side 5 Kap 2.3 Sosial ulikhet i helse Side

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Meld. St. 19 (2014 2015)

Meld. St. 19 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020

Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020 24.02.2015 Utkast til Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020 Avdelingtannhelseog folkehelse NTFK Innhold 1 Innledning............2 2 Vegvalgogmål............ 8 3 Kunnskapsgrunnlaget.........11

Detaljer

SKOLEMÅLTIDET I GRUNNSKOLEN - kunnskapsgrunnlag, nytte- og kostnadsvirkninger og vurderinger av ulike skolemåltidsmodeller

SKOLEMÅLTIDET I GRUNNSKOLEN - kunnskapsgrunnlag, nytte- og kostnadsvirkninger og vurderinger av ulike skolemåltidsmodeller SKOLEMÅLTIDET I GRUNNSKOLEN - kunnskapsgrunnlag, nytte- og kostnadsvirkninger og vurderinger av ulike skolemåltidsmodeller Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet Juni 2006 Innhold

Detaljer

RAPPORT FJELLPROSJEKTET

RAPPORT FJELLPROSJEKTET RAPPORT FJELLPROSJEKTET Bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn 2005-2010 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innledning... 2 Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Mål... 5 Målgruppe... 5 Tiltak...

Detaljer

råd, tips og oppskrifter

råd, tips og oppskrifter råd, tips og oppskrifter Tekstforfattere og bidragsytere: Kaja Lund-Iversen, Anne Gaarder Amland, Siw Ellen Jakobsen, Bård Amundsen, Helle Grøttum, Ellen Christine Sjølie, Vigdis Brit Skulberg, Reidun

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

Rapport. Utviklingen i norsk kosthold 2014 IS 2255

Rapport. Utviklingen i norsk kosthold 2014 IS 2255 Rapport Utviklingen i norsk kosthold 2014 IS 2255 Publikasjonens tittel: Utviklingen i norsk kosthold 2014 Utgitt: Januar 2015 Bestillingsnummer: IS 2255 Utgitt av: Helsedirektoratet Postadresse: Pb. 7000

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Telemarksmodellen. Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Telemarksmodellen. Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE Telemarksmodellen Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole Utgitt av Telemark fylkeskommune, oktober 2010 Folkehelseprogrammet Tekst: Jorunn Borge Westhrin, leder

Detaljer

Hvorfor er det sunt og trygt for barn å spise sjømat

Hvorfor er det sunt og trygt for barn å spise sjømat Hvorfor er det sunt og trygt for barn å spise sjømat ved Forsker Lisbeth Dahl 19. mai 2011 Maten du spiser gir energi og næringsstoffer Menneskekroppen er avhengig av tilstrekkelig tilførsel av en rekke

Detaljer

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 St.meld. nr. 16 (20022003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Den store helsepolitikken: forebygge mer for å reparere mindre 5 1.2 Mål og hensikt: et sunnere

Detaljer