(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G0B 19/4099 ( ) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (30) Prioritet , FR, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver Cirtes SRC, 29 B, rue d'hellieule, 880 Saint Die Des Vosges, FRFrankrike (72) Oppfinner BARLIER, Claude, 67 chemin de la Roche, F880 Coinches, FRFrankrike DEBBOUB, Rizad, 8 rue de la Vieille Maison, F2270 GEVRESIN, FRFrankrike (74) Fullmektig Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 04 OSLO, Norge (4) Benevnelse Metode for å designe en pakke av stratoconception som er integrert i prosessen med produksjonen av produktet som skal pakkes (6) Anførte publikasjoner EPA FRA USB

2 1 Metode for å designe en pakke av stratoconception som er integrert i prosessen med produksjonen av produktet som skal pakkes. [0001] Den foreliggende oppfinnelse omhandler en ny fremgangsmåte for utforming av emballasje og emballasje fremstilt ved denne prosessen. [0002] Hovedmålet med oppfinnelsen er å gjøre tilgjengelig en fremgangsmåte for å utforme emballasjen ved å fullstendig integrere den i samlebåndsprosessen av produktets fremstillelse, slik at man effektivt kan oppfylle kostnadsbegrensninger og tidsfrister ved å eliminere dyrt produksjonsutstyr. [0003] Emballasjen som den foreliggende oppfinnelse utformes samtidig med produktet (fra den opprinnelige CADfilen) eller etter at en fysisk skanning av produktet er utført (omvendt teknikk). [0004] Denne metoden bruker den digitale definisjonen av stykkene (oppnådd ved skanning eller ved CAD) til tallmessig å tilvirke ved hjelp av automatisk programvare, den laminerte produksjonen av emballasjen. Denne emballasje blir så produsert ved stratoconception av plater i valgt materiale og en tilpasset fremgangsmåte for kutting av disse. 1 [000] Denne metoden er spesielt brukt i pakking av verdifulle produkter som for eksempel i bil sektoren, luftfart, medisin, kunst, krystallglass produksjon, etc. [0006] Målet til oppfinnelsen blir oppnådd ved en designprosess og produksjon av emballasje beregnet for å beskytte og/eller transportere et produkt, karakterisert ved det faktum at alle stadier av den digitale fremstillingen av emballasjen er integrert i prosessen med digitalisering av produktet, og 20 karakteriseres ved at det inneholder en fase av oppdeling av lag av en kontravirtuell form av produktet fra en numerisk definisjon, som brukes til å definere geometriske data for hvert lag av emballasjen som skal kuttes. Som deretter går til skjæring og stabling av lagene av emballasjen som er definert av stadiene av utformingen av nevnte emballasje for å oppnå en fysisk emballasje. [0007] Prosessen med digital oppdeling av lagene som benyttes i oppfinnelsen er kjent under navnet 2 «stratoconception» [0008] Den foreliggende oppfinnelse vedrører også emballasje for beskyttelse av og/eller transport av et produkt, karakterisert ved at den er produsert ved å stable lag av materiale som har blitt formet og har dimensjoner som har blitt definert i henhold til prosedyren ovenfor. [0009] Den foreliggende oppfinnelse har til fordel å kunne tilvirke en emballasje fra den digitale 30 overflaten av et gitt produkt, men ikke fra projeksjonen av produktets 2D kontur eller av 2D omrisset av et verktøy som det tilfelle i dokumentet D1US Kontraformen er oppnådd med foreliggende oppfinnelse gir en perfekt innpakningsemballasje og som dermed gir bedre sikkerhet ved transport. D1 dokumentet tilveiebringer videre foruten en 2Dproduksjon i masse, og ikke som produksjonen av en kompleks 3D form, som også kan være hul for å kunne tilpasses etter stabling av 3Dformen av 3 produktet.

3 2 [00] Tidligere fremstilling omfatter også dokumentet 2 FR , som vedrører en framstillingsteknikk som arbeider ved fjerning av det ytre volumet av en gjenstand. D2 planlegger å anvende denne teknikken til fremstilling av emballasjen, men dette dokumentet vedrører ikke og gjør det mulig for en fagmann å vurdere den direkte og automatiske gjennomføringen av emballasje fra den digitale definisjonen av produktet som skal emballeres, slik tilfellet er i foreliggende oppfinnelse. [0011] Oppfinnelsen vil forståes lettere ved hjelp av den følgende beskrivelse som henviser til den ved hjelp av følgende vedlagte figurer: 1 Figur 1: virtuell digital modell av et første eksempel på et produkt som skal innpakkes. Figur 2: automatisk generering av en kontraform for produktet fra figur 1. Figur 3: delerne som utgjør emballasjen for et produkt fra figur 1. Figur 4: produktet som klargjort til sin pakke. Figur og 6: emballasje med et topp og bunn bilde for produktet i figur 1. Figur 7: andre eksempel på produktet som skal innpakkes. Figur 8: generering av en kontraform til produktet i figur 7. Figur 9: virtuell digital oppdeling av lagene av kontraformen av figur 8 og definisjon av lagene. 20 Figur : oppstabling av lagene med utkutt i papp etter modell av tidligere definerte lag. Figur 11: presentasjon av det passende volumet for emballasjen. Figur 12: innpakning av produktet i kontraformen til den aktuelle emballasjen av figur 11. Figur 13: konvensjonell emballasje. [0012] Prosedyren er designet for å kunne produsere en prototype (1), eller en virtuell modell av produktet som skal innpakkes, vi planlegger å integrere i denne prosedyren ett eller flere stadier av automatisk tillaging av en kontravirtuell form definert numerisk, og videre skjære den nevnte kontraformen i lag (3) i henhold til fremgangsmåte for en datastyrt oppdeling av lagene. 2 Datamaskin implementert metode i henhold til oppfinnelsen produserer alle geometriske data av hvert lag av materialer i form av plater som skal skjæres i forbindelse med virtuelle sjikt som tjener som modell: tykkelse, disposisjon, borestedet, eller andre kutt etc., og om nødvendig plassering (4) av tilleggsutstyr, og/eller produkter for oppbevaring og/eller elementer for deteksjon og/eller identifikasjon som skal pakkes sammen med produktet. 30 [0013] Det valgte materiale for platen er som eksempel papp eller annet materiale, slik som resirkulerbart materiale laget av naturlige fibre. Man kan selvfølgelig bruke et ikkeresirkulerbart platemateriale også, for eksempel polystyren plater. [0014] Vi kan da samtidig fortsette, og følge utformingsprosedyren som på den ene side, er produksjon av produktet og på en annen side, tilskjæring av papplagene () som da alt har blitt 3 definert. [001] Den endelige emballasje (6) blir rekonstruert ved å stable lag (i) som genereres automatisk ved denne fremgangsmåten, og produktet kan plasseres i den endelige emballasjen (6),og samlet i seg selv være i stand til å bli plassert inne i en ytre emballasje (7) som også er blitt

4 3 fastslått i løpet av utformingen av produktet og av kontraformen, eller optimalt sett identifisert blant andre eksisterende modeller. [0016] Figurene 1 til 6 viser første eksempel, de grunnleggende trinn av prosessen i henhold til oppfinnelsen som anvendes til pakking av et typisk produkt for eksempel en mekanisk boks (8). [0017] Figur 3 viser seks forskjellige former av ferdigkuttet papp, som etter lagdeling og en gjensidig låsing, for eksempel ved pressing (9) vil den endelige emballasje (6) dannes. Sjiktene kan plasseres likt i forhold til hverandres uthulning (9) hvor det vil være mulig å plasserere innsatser med posisjonering og fiksering; i dette tilfellet kan man si at lagene er selvbærende. Sjiktene kan likeledes opprettholdes ved utvendig beskyttelse som tjener til posisjonering og bevaring av stabelen med lag av materiale. [0018] Visse lag (i) kan være oppfylt og andre (2) kan ha en hoved uthulning beregnet til å romme kabinettet (8), andre (3, 4) kan inneholde uthulninger for plassering av aksen, andre (, 6) for oppbevaring av tilbehør for eksempel, og til slutt kan andre lag kan være laget for separasjon av soner. 1 [0019] Samtidig med utformingen av lagene, gir prosessen automatisk en nummerering av lagene og en sammensetnings rekkefølge, på papirene eller på skjermen for å indikere den relative rekkefølgen i henhold til hvilken stabling av lagene som vil bli utført, og posisjonering av produktet. [0020] Som det fremgår av figuren, de ytre konturene av lagene av materialet er ikke 20 nødvendigvis rettlinjet eller mangekantet. [0021] Denne emballasjen erstatter fortrinnsvis den tidligere kjente måten (se figur 13)som er produksjon med bruk av sprøytestøpt polystyren, som krever kostbart utstyr og vanskeliggjør resirkulering av emballasjen. [0022] Figurene 7 11 representerer som et andre eksempel, de suksessive stadier av 2 fremgangsmåten som ifølge oppfinnelsen anvendes til innpakking og plassering av et annet typisk produkt, for eksempel en dataskjerm. [0023] Vi definerer virtuelt (figur 7) delen som skal pakkes () sammen med sin kontravirtuelle form (12) (figur 8) til hvor en virtuell oppdeling av lagene påføres (13) visualisert på en dataskjerm (figur 9). Pappens lag (1i) blir deretter kuttet og stablet opp for å danne en emballasje (16) som 30 inneholder et hulrom i hvor produktet blir innpakket og beskyttet. Den ytre formen på disse lagene er rektangulære, er den ytre emballasjen er rektangulære og passer derfor inn i en pakke (17) der utformingen har vært planlagt samtidig for å passe til kontraformen og av lagdeling eller kan velges til å bli utført passende eksisterende standardmodeller som alt er lagret. [0024] Den riktige prosessen for oppdeling av lagene for å integrere stadiene av designet og for 3 utskjæring av emballasjen og muligens plasseringen er prosessen kjent som STRATOCONCEPTION søkerens gjenstand for flere patenter EP0802 og dets etterfølgende forbedringer som innholdet er også integrert her.

5 4 [002] Sammenlignings oversikten nedenfor, fremhever de viktigste fordelene ved denne prosessen og i produktet i henhold til oppfinnelsen. Kriterier Konvensjonell emballasje {ref Figur 13} En innpakking I henhold til oppfinnelsen Produksjons kapasitet Løspakket produkt Pakket produkt og hvordan det skal måles Gjenvinning Vanskelig på grunn av inneholdende 40% gjenvunnet polystyrene 0% gjenvinnbart Type av kunde Industriell detaljhandel Deleprodusenter med høy merverdi Reaktivitet Lav ( viktige kostnader og forsinkelser) Høy (Ingen studieverktøy) Fleksibilitet Lav fleksibilitet på grunn av for eksempel opplæringstid (utstyr etc) Stor fleksibilitet ingen bruk av verktøy, og digitale kanaler [0026] Fordelene består også av: Muligheten for å ta hensyn til eksisterende kasser utforming som har blitt lagret fra før. Muligheten til å huske et eksisterende produkt (ikke laget i CAD, eller dersom man ikke har en CAD) Muligheten for identifisering av lagene for ytterligere å forenkle monteringen. Mulig å realisere 2D eller 3D ved rask microreaming, laser kutting axis, vannjet,eller hotwire for eksempel. 3D lag har den store fordelen av å være svært nær den faktiske formen av produktet. Optimalisering av det materialet som brukes i forhold til det faktum at emballasjen omslutter mest mulig perfekt rundt produktet. 1 Direkte og automatisk gjennomføring av pakkingen av produktet fra enkelt digital definisjon av nevnte produkt.

6 PATENTKRAV 1. Prosedyre for design og produksjon av en emballasje beregnet for beskyttelse og/eller transport av et produkt (1,), karakterisert ved at den inneholder trinnene nedenfor: Automatisk utforming av en virtuell kontraform (2, 12) av det nevnte produktet er definert numerisk. Virtuelt å utskjære den nevnte kontraformen i lag (3) i henhold til fremgangsmåten for datalagdeling (13). Produsere alle de geometriske data for hvert lag (i, 1i) av plate materialet som skal utskjæres. 2. Kutte hvert lag av platematerialet som da er blitt definert. Rekonstruere en ferdig emballasje (6) ved å stable lagene. Fortsatt ifølge foregående patentkrav, karakterisert ved det faktum at antallet emballasje lag gir automatisk den relative rekkefølgen for stabling av lagene med hensyn til plassering av 1 produktet. 3. Emballasjen (6,) for beskyttelse og/eller transport av et produkt (1,), karakterisert med det faktum at det oppbevart ved å stable lag av materiale som formen og dimensjonene har blitt definert i henhold til Fremgangsmåte ifølge patentkrav 12, og til nevnte virtuelle kontraformen 20 av sjiktene i 3Dformen av produktet. 4. Emballasje (6, ) i henhold til patentkrav 3, karakterisert av at materialet er laget av resirkulerbare materialer. 2. Emballasje ifølge ett av patentkravene 34, karakterisert av at lagene inneholder midler for posisjonering (9) med de andre nærliggende lagene. 6. Emballasje ifølge ett av patentkravene 36, karakterisert av at lagene inneholder oppbevaringsplasser til å innlemme tilbehør Emballasje ifølge ett av patentkravene 3, karakterisert av at lagene opprettholdes ved en utvendig innboksning (7,17).

7 6

8 7

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 288800 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 3/02 (06.01) F21V /00 (06.01) F21V 17/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1970496 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03D 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2344995 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G06Q 30/00 (2012.01) G06F 21/00 (2013.01) G07F 7/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.01

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2235699 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G07F 17/32 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.10.15 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24611 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60S 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21189 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60Q 1/26 (06.01) F21S 8/ (06.01) F41H 3/00 (06.01) F21Y 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2393707 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 1/04 (2006.01) B63B 3/44 (2006.01) B63B 39/00 (2006.01) B63B 39/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 26/08 (2014.01) B21C 37/18 (2006.01) B23K 26/26 (2014.01) E02D /48 (2006.01) E04H 12/08 (2006.01) E04H 12/10

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2150678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E21B 33/03 (2006.01) E21B 34/04 (2006.01) E21B 43/34 (2006.01) E21B 43/38 (2006.01) E21B 47/10 (2012.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240727 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G02B 6/44 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224173 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24H 3/00 (06.01) F24F 1/00 (11.01) F24F /00 (06.01) F24F 12/00 (06.01) F28D 1/02 (06.01) H01M 8/06 (06.01) F24D

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2294684 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02M 7/49 (07.01) H02J 3/36 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24961 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 83/22 (06.01) H01H 71/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184902 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217389 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B07C 3/00 (06.01) B07C 3/18 (06.01) G06Q /08 (12.01) G06Q 0/32 (12.01) H04L 29/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 231236 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) B60R 1/12 (06.01) G07C /08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240322 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/26 (06.01) G06F 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 26399 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/00 (06.01) G01S /02 (.01) H04W 4/02 (09.01) H04W 24/00 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.0.18

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2439969 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 12/06 (09.01) H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2126678 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 3/048 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2301044 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H01B 1/24 (2006.01) H01Q 1/38 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.12.30 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2682778 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 7/41 (06.01) G01S 13/86 (06.01) G01S 13/91 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato

Detaljer