(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G07F 17/32 ( ) G07F 17/34 ( ) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (30) Prioritet , DE, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR (73) Innehaver Novomatic AG, Wiener Strasse 158, 2352 Gumpoldskirchen, Østerrike (72) Oppfinner Faul, Thomas, Vogelhammer Straße 20, Kaiserslautern, Tyskland (74) Fullmektig Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge (54) Benevnelse Pengebetjent underholdningsapparat (56) Anførte publikasjoner EP-A EP-A US-A

2 EP B1 PENGEBETJENT UNDERHOLDNINGSAPPARAT [0001] Oppfinnelsen vedrører et pengebetjent, datastyrt underholdningsapparat med minst en visningsinnretning for visning av minst en spilleinnretning, karakterisert ved at visningsinnretningen omfatter flere skjermer arrangert bak hverandre, som kan styres separat, for å vise forskjellige spilleinnretninger og/eller bilder. [0002] Et slikt underholdningsapparat er kjent fra EP A2. [0003] I praksis er det kjent et pengebetjent, datastyrt underholdningsapparat, med eller uten mulighet for gevinst, som har en visningsinnretning med tre bildeskjermer plassert over hverandre, som brukes til å vise en spilleinnretning i form av flere valseformete rotasjonslegemer plassert ved siden av hverandre. Datastyrt genereres et bilde som tilsvarer de roterende rotasjonslegemene med symboler rundt omkretsen. For å vise en spillresultatet styrt av tilfeldigheter, altså en bestemt kombinasjon av symboler, brukes en gevinstlinje. Ved visningen av spilleresultatet inngår en visning av det virtuelle rotasjonslegemet, som tilsvarer stansete valser. Ut fra de viste symbolene kan brukeren avlese spilleresultatet, særlig om det foreligger en gevinst etter en gevinstplan som kan vises. Videre kan det vises spilleinnretninger utformet som risikoledere. En gevinst som oppnås ved en symbolkombinasjon bestemt av tilfeldigheter kan styrt med taster eller av datamaskinen brukes som innsats i en av spilleinnretningene som er plassert på begge sider av bildeskjermen. Videre brukes en av bildeskjermene til å vise et poeng-gevinstfelt, som ved en gevinst i en av spilleinnretningene viser poengene som er vunnet. Endelig har en av bildeskjermene en kredittvisning for en pengesum, en resultattavle for poeng og flersifret teller med visningsinnretning for tilleggspoeng. I tillegg er sensortastene plassert på en bildeskjerm med utførelse som en touch-skjerm, disse brukes til å starte en konvertering av kontant-beholdning vist på beholdningsvisningen til til kumulerende poeng, og omvendt. [0004] Med dette underholdningsapparatet er det mulig å vise og betjene mange spilleinnretninger, som alltid kan vises virtuelt på en av bildeskjermene i todimensjonal form. Dette er ugunstig da brukeren av underholdningsapparatet ikke kan kan tilbys noen spill med reelle tredimensjonale spilleinnretninger.

3 - 2 - [0005] Det er oppfinnelsens oppgave å skaffe et underholdningsapparat av nevnte type som ut over dagens teknologi omfatter videre framstillingsmuligheter. I henhold til oppfinnelsen løses denne oppgaven ved kjennetegnene til krav 1. [0006] Med skjermene som er plassert bak hverandre kan man oppnå en rekke individuelle visningsvarianter for både spilleinnretningen og hele underholdningsapparatet.. Er for eksempel en ytre skjerm utført gjennomskinnelig kan en skjerm umiddelbart bak denne brukes til å vise bilder, som betrakteren kan registrere med eller uten optiske effekter påvirket av den ytre skjermen. Dette gjør at spilleinnretningen og/eller bildene kan vises på flere måter for brukeren av underholdningsapparatet. Videre er det mulig, ved hensiktsmessig styring av vinduer eller skjermutsnitt med vilkårlige konturer, å henvise til framstillinger på en bakenforliggende skjerm. Man kan for eksempel på denne måten vise eller skjule avlesingsvindu eller bestemte spilleinnretninger, i det minste delvis. [0007] I en utførelsesform er flere pakker, hver med to umiddelbart bak hverandre plasserte skjermer, plassert med avstand fra hverandre i visningsinnretningen. Avstanden mellom to tilstøtende pakker fører til en tredimensjonal optisk effekt og gir blant annet mulighet for å plassere gjenstander i mellomrommet, som ved styring av skjermen som dekker gjenstandene på utsiden, kan gjøres synlig eller usynlig for brukeren av underholdningsapparatet. Skjermene til hver pakke til visningsinnretningen er festet umiddelbart bak hverandre. [0008] Den utvendige skjermen til hver visningsinnretning er en gjennomsiktig, selvlysende først bildeskjerm, nemlig en OLED-bildeskjerm, og en skjerm plassert bak denne, er en lyssperrende, transparent andre bildeskjerm, nemlig en svart-hvit eller farge LCD-skjerm, uten bakgrunnsbelysning. I denne utførelsesformen kan den ytterste skjermen, vendt mot betrakteren, altså den første bildeskjermen, vise et bilde, mens den andre bildeskjermen, for eksempel med en svart eller farget kobling, plassert på innsiden av underholdingsapparatet, og gjenstander plassert inne i underholdningsapparatet, særlig spilleinnretninger, slik at disse blir helt skjult og ikke kan ses av en betrakter. Med den aktuelle transparente koblingen av begge bildeskjermene kan man oppnå et utsnitt med en vilkårlig kontur, og inne i denne konturen er gjenstandene inne i underholdningsapparatet synlig av betrakteren fra utsiden. For å kunne se gjennom den indre skjermen, altså skjermen med flytende krystaller, er det ikke nødvendig med noen bakgrunnsbelysing (backlight). Skjermen som vender mot betrakteren, dvs. OLED-skjermen, styres aktivt for å projisere

4 - 3 - et bilde over LCD-skjermen uten bakgrunnsbelysning, som i sin sorte eller fargete kobling brukes som projeksjonsflate og bakgrunn for framstillingen til OLEDskjermen, og i sin transparente kobling frigir vinduer med vilkårlig kontur i henhold til styringen, slik at også disse gjennomsiktige vinduene kan dekkes av et bilde til OLED- eller LCD-skjermen, slik at man oppnår et opakt inntrykk. Med kombinasjonen av en fullt funksjonell OLED-skjerm og en LCD-skjerm uten bakgrunnsbelysning (backlight) er det laget en ny bildeskjerm. [0009] Hensiktsmessig er det bak visningsinnretningen, inne i underholdningsapparatet, plassert gjenstander, som er synlige for betrakteren som står utenfor avhengig av aktuell koblingstilstand til de enkelte skjermene. Den første bildeskjermen kan primært brukes for framstilling av spilleinnretningen, som ved en svart kobling av den andre bildeskjermen oppfattes optisk uten noen ekstra effekter av brukeren av underholdningsapparatet. I en svart kobling av den andre bildeskjermen, kan i tillegg ingen gjenstander plassert bak den andre bildeskjermen oppfattes optisk. Ved en tilsvarende styring kan det vises bilder med den andre bildeskjermen, som på grunn av den transparente utførelsen av den første bildeskjerm kan oppfattes optisk av en bruker av underholdningsapparatet. Bildene kan være bestanddeler eller tillegg til spilleinnretningen som vises på den første bildeskjermen, som vises etter behov eller styrt etter spilleforløpet. Selvfølgelig kan også informasjon om spillet eller reklametekster vises. [0010] For å oppnå størst mulige overflater for framstilling av bilder og/eller transparente områder, og dermed oppnå et stort mangfold ved utformingen av underholdningsapparatet, er de to skjermene på samme størrelse. [0011] Fortrinnsvis er det ved gjenstander snakk om minst en roterende valse og/eller skive til en spilleinnretning, som er særlig er utstyrt med symboler. Derfor kan det, styrt av spilleforløpet eller valgt av en bruker, i tillegg til en virtuell spillevisning på den første bildeskjermen, også inngå en ekte spilleinnretning i spillevisningen, bak den andre bildeskjermen. [0012] I henhold til en videreutvikling kan skjermene til visningsinnretningen styres slik at det kan vises et avlesningsvindu for et gevinstsymbol på valsen og/eller skiven. Valsen og/eller skiven trenger ikke være fullt synlig, det er også tilstrekkelig at kun en del, for eksempel i form av et avlesningsvindu, kan oppfattes optisk. De vanligvis tilgjengelige symbolene, som særlig brukes for visning av gevinster, kan både plasseres på valsen eller skiven, eller også vises på en av bildeskjermene,

5 - 4 - spesielt den første bildeskjermen, noe som gir økt fleksibilitet til underholdningsapparatet på grunn av en rekke mulige symboler kan vises. [0013] Alternativt er det i ved gjenstander snakk om minst en gjenstand som annonseres og/eller kan vinnes. Gjenstanden som annonseres eller kan vinnes, kan for eksempel plasseres i en vitrine i kapslingen til underholdningsapparatet, og gjøres synlig for en bruker ved behov ved passende styring av de to bildeskjermene. [0014] Fortrinnsvis er det taster for styring av underholdningsapparatet, for tilbakebetaling av mynter og/eller for utbetaling av gevinster, enten som sensorfelt eller brytere, og minst en spilleforløpsstyring, hvor det i spilleforløpsstyringen er integrert en styring for visningsinnretningen. Selvfølgelig kan tastene være både elektriske brytere og sensorfelt på en touchscreen-skjerm. [0015] Det skal forstås at de kjennetegnene som er nevnt ovenfor og beskrevet nedenfor, ikke bare kan brukes i de angitte kombinasjonene, men også i andre kombinasjoner. Omfanget av oppfinnelsen er kun definert ved kravene. [0016] Oppfinnelsen er forklart nedenfor ved hjelp av et utførelseseksempel med henvisning til de tilhørende tegningene. De viser: Fig. 1 underholdingsapparatet i henhold til oppfinnelsen, sett forfra, Fig. 2 en perspektivvisning av en visningsinnretning, vist skjematisk, Fig. 3 en andre perspektivvisning av en visningsinnretning i henhold til Fig. 2, Fig. 4 visningsinnretningen i henhold til Fig. 3, sett forfra, Fig. 5 en tredje perspektivvisning av en visningsinnretning i henhold til Fig. 2 og Fig.6 visningsinnretningen i henhold til Fig. 5, sett forfra. [0017] Kapslingen 1 til det pengebetjent, datastyrt underholdningsapparat med mulighet for gevinst har på framsiden tre visningsinnretninger 2, 3, 4 plassert over

6 - 5 - hverandre, hvor den øvre visningsinnretningen 2 brukes til å vise en spilleinnretning 5, i form av en symbolspilleinnretning med tre skiveformete rotasjonslegemer 6 som vises optisk. Datastyrt genereres et bilde som tilsvarer de roterende rotasjonslegemene 6 med symboler 7. For visning av et spilleresultat styrt av tilfeldigheter, altså en bestemt kombinasjon av symboler 7, brukes avlesingsvindu 8. Ved visningen av spilleresultatet inngår en visning av det virtuelle rotasjonslegemet 6, som tilsvarer stansete skiver. Ut fra de viste symbolene 7 kan brukeren avlese spilleresultatet, særlig om det foreligger en gevinst etter en gevinstplan som kan vises. [0018] For å gjøre fremstillingen av øvre visningsinnretning 2 individuell, er det flere skjermer 9 plassert etter hverandre, som kan styres separat. Den ytre skjermen 9 som en bruker av underholdningsapparatet er vendt direkte mot, er utført som en gjennomsiktig, selvlysende første bildeskjerm 10, fortrinnsvis en OLED skjerm. Denne første bildeskjermen 10 blir brukt til å vise spilleinnretningen 5 i form av tre skive-formete rotasjonslegemer 6, eventuelt også av avlesningsvinduet 8. Parallelt med og i avstand fra den første bildeskjermen 10 er det plassert en skjerm 8 på bakside, som er en lyssperrende, gjennomsiktig andre bildeskjerm 11, fortrinnsvis en svart-hvitt eller farge LCD-skjerm. Hvis den første bildeskjermen 10 er koblet i en vilkårlig gjennomsiktig kontur 12, så er den bakenforliggende andre bildeskjermen 11, hvor det for eksempel vises en tekst 13, synlig. Etter styring av den andre bildeskjermen 11 for gjennomsiktighet innenfor et vilkårlig utsnitt 14, er valsen 15 med symbolene 16 plassert bak den andre bildeskjermen 9 synlig for brukeren av underholdningsapparatet. Denne valsen 15 kan for eksempel være synlig for ekstra- eller spesialspill, men i et helt normalt spilleforløp, og dens spillresultater, altså symbolene 16 som vises ved stans av valsen 15, kan integreres i spilleresultatet til spilleinnretningen 5. Et avlesningsvindu 17 tilordnet valsen, kan som avlesningsvinduet 8 tilordnet de skiveformede rotasjonslegemene 6, vises på et vilkårlig sted på skjermen 9. Den andre bildeskjermen 11 kan ved styring til passende farge eller sort helt eller delvis overdekke gjenstander plassert bak den og den første bildeskjermen 10 brukes til å vise et aktuelt bilde. [0019] Visningsinnretningen 3 i midten av underholdningsapparatet brukes til visning av spilleinnretninger 5 formet som risikoleidere 18, 19. Gevinsten som man oppnår på spilleinnretningen 5 ved at man oppnår en tilfeldig symbolkombinasjon med rotasjonslegemene 6, kan styrt med taster eller datamaskinen overføres som en innsats i en av risikoleiderne 18, 19. Den venstre risikoleideren 18 har flere visningsfelt 20 over hverandre, som i stigende rekkefølge har gevinstverdier på 10 til

7 poeng. Den høyre risikoleideren 19 har også flere visningsfelt 20 over hverandre, som i stigende rekkefølge har gevinstverdier på 15 til 6000 poeng. [0020] Man kan satse gevinstene i risikoleiderne 18 eller 19 ved at det nest høyeste visningsfeltet 20 i forhold til det optisk uthevete visningsfeltet 20 som viser gevinsten, vekslende med et totaltapsvisningsfelt 21 plassert under risikoleider 18 eller 19 vises blinkende med teksten "0". Ved betjening av en tast 22, utformet som en trykknapp, plassert i en nedre del av kapslingen 23 vil styrt av tilfeldighet enten den neste høyere gevinst bli oppnådd, eller det innsatte gevinsten blir tapt. Denne prosessen kan fortsette til man når den viste maksimale gevinsten i poeng. [0021] Videre brukes visningsinnretningen 3 midt på underholdningsapparatet for framstilling av et poeng-gevinstfelt 24, som ved en gevinst i en av spilleinnretningene 23, viser poengene som er vunnet, her [0022] Den nedre visningsinnretningen 4 er utstyrt med en beholdningsvisning 25 for en pengesum, en poengvisning 16 for poeng og en ekstrapoenginnretning 27 utformet som en flersifret teller. I tillegg er det sensortaster 28 på visningsinnretningen 4 som er utført som en touchscreen, som brukes til å starte en konvertering av kontant-beholdingen fra beholdningsvisningen 25 til poengvisningen 26 til oppsamlete poeng og omvendt. [0023] Videre er det i nedre del av kapslingen 23 til underholdningsapparatet plassert start/stopp-taster utformet som trykknapper 29. Ved hjelp av disse kan man starte på nytt eller før tiden stoppe symbolene 7 eller 16 som vises på valsen 15 i spilleinnretningen 5, det vil si at visningen blir påvirket slik at rotasjonslegemet 6 vises stillestående eller roterende. Videre er en myntinnkastsprekk 30 og en seddelinnføringssprekk 31 til en ikke videre framstilt pengehåndteringsinnretningen. Videre er det ved myntinnkastsprekken 30 plassert en utbetalingstast 32, som når den trykkes leverer ut beholdningen som vises i beholdingsvisningen 25 i en utskuff.

8 - 7 - REFERANSETEGNLISTE [0024] 1. Kapsling 2. Visningsinnretning 3. Visningsinnretning 4. Visningsinnretning 5. Spilleinnretning 6. Rotasjonslegeme 7. Symbol 8. Avlesingvindu 9. Skjerm 10. første bildeskjerm 11. andre bildeskjerm 12. Kontur 13. Tekst 14. Utsnitt 15. Valse 16. Symbol 17. Avlesingvindu 18. Risikoleder 19. Risikoleder 20. Visningsfelt 21. Totaltapsvisningsfelt 22. Tast 23. Kapslingsdel 24. Poenggevinstfelt 25. Beholdningsvisning 26. Poengvisning 27. Ekstrapoenginnretning 28. Sensortaster 29. Trykknapp 30. Myntinnkastsprekk 31. Seddelinnleggingssprekk 32. Utbetalingstast

9 - 8 - PATENTKRAV 1. Pengebetjent, datastyrt underholdningsapparat med minst en visningsinnretning (2, 3, 4) for visning av minst en spilleinnretning (5), hvor visningsinnretningen (2) omfatter flere skjermer (9) plassert bak hverandre, som styres separat for å framstille forskjellige spilleinnretninger (5) og/eller bilder, kjennetegnet ved at den ytre skjermen (9) som vender mot brukeren, til visningsinnretningen (2) er en gjennomsiktig, selvlysende første bildeskjerm (10) og en skjerm (9) plassert bak, som er en svart eller farget koblet lyssperrende og gjennomsiktig som en andre bildeskjerm (11) uten bakgrunnsbelysning, hvor den ytre skjermen (9) for visningsinnretningen (2) er en OLED skjerm, og den bakre skjermen (9) er en svart/hvit eller farge LCDskjerm, og i en gjennomsiktig kobling kan begge bildeskjermene vise et utsnitt med en vilkårlig kontur, innenfor kan gjenstander inne i underholdningsapparatet bli synlig for betrakteren fra utsiden og med en aktiv styring av OLED-skjermen kan et bilde projiseres over LCD-skjermen uten bakgrunnsbelysning, som i sin sorte eller fargete kobling brukes som projeksjonsflate for visningen på OLED-skjermen. 2. Underholdningsapparat ifølge krav 1 kjennetegnet ved at flere pakker med to skjermer (9) plassert umiddelbart bak hverandre er plassert i i visningsinnretningen (2). 3. Underholdningsapparat ifølge krav 1 eller 2 kjennetegnet ved at de to skjermene (9) har samme størrelse. 4. Underholdningsapparat ifølge krav 1 kjennetegnet ved at gjenstandene minst dreier seg om en dreibar valse (15) og/eller skiver til en spilleinnretning (5), som spesielt er utstyrt med symboler (16). 5. Underholdningsapparat ifølge et av kravene 1 til 3, kjennetegnet ved at skjermene (9) for visningsinnretningen (2) styres slik at et avlesningsvindu (17) for en gevinstsymbol til valsen (15) og/eller skiven blir vist. 6. Underholdningsapparat ifølge krav 1 kjennetegnet ved at det ved gjenstander er snakk om minst en gjenstand som annonseres og/eller kan vinnes.

10 Underholdningsapparat ifølge et av kravene 1 til 6, kjennetegnet ved at det er integrert taster (22) for styring av underholdningsapparatet, for utbetaling av mynter og/eller for utbetaling av gevinstene enten som sensorfelt eller brytere, og som minst en spilleforløpsstyring, hvor spilleforløpsstyringen er en styring for visningsinnretningene (2, 3, 4).

11 - 10-1/4

12 - 11-2/4

13 - 12-3/4

14 - 13-4/4

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2383703 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2140320 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G0B 19/4099 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2235699 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G07F 17/32 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.10.15 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23123 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) G07F 7/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.03.26 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer