Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap"

Transkript

1 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

2 Smittefarlig biologisk materiale Regelverket for land-transport i Norge og Europa Mona Pedersen 29. mai 2015

3 Visjon «Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar» *** DSB skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering.

4 Ansvarsområder Nasjonal sikkerhet, regional og lokal sikkerhet Nasjonal brannmyndighet Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Industri og næringslivssikkerhet Farlige stoffer Produkt- og forbrukersikkerhet Sivilforsvaret Operativ støtte DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet

5 Virksomheten Omlag 650 ansatte 280 ved hovedkontoret i Tønsberg Fem regioner for el-tilsyn Tre skoler 20 sivilforsvarsdistrikter

6 Ny Direktør for DSB Cecilie Daae ble i statsråd 7. mai utnevnt som direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Nåværende direktør Jon A. Lea går av 1. september etter endt åremål

7 Smittefarlig biologisk materiale (Infeksjonsfremmende stoff) Materiale eller stoff hvor det er kjent, eller er rimelig å tro, at materialet eller stoffet inneholder patogener

8 Forsendelse av smittefarlig biologisk materiale Smittefarlig biologisk materiale er nødvendig å transportere av ulike årsaker Det transporteres innenlands og på tvers av landegrenser Slik materiale skal klassifiseres som farlig gods; klasse 6.2 Infeksjonsfremmende stoff Transport av slik materiale er strengt regulert for alle transportmåter

9 Farlig gods regelverket Internasjonale reguleringer for alle transportmåter Veg: ADR Jernbane: RID Sjø: IMO Luft: ICAO Som følge av EØS avtalen gjelder ADR/RID også for nasjonal transport Forskrift 1. april om landtransport av farlig gods inkluderer ADR/RID

10 Klassifisering Farlig gods skal tilordnes UN nummer Farlig gods i klasse 6.2 tilordnes en av følgende: UN 2814 Infeksjonsfremmende stoff, rammer mennesker UN 2900 Infeksjonsfremmende stoff, rammer dyr UN 3291 Medisinsk eller klinisk avfall UN 3373 Biologisk stoff, kategori B Tilordningen skal baseres på kjent helsehistorikk, på lokale endemiske forhold eller kyndig vurdering Avsender er ansvarlig for klassifisering

11 Kategori A og B infeksjonsfremmende stoffer Kategori A = infeksjonsfremmende stoff som kan forårsake permanent handicap, livstruende eller dødelig sykdom hos mennesker eller dyr UN 2814 UN 2900 Medisinsk eller klinisk avfall inneholdende kategori A infeksjonsfremmende stoff tilordnes UN 2814 eller UN 2900 Kategori B = infeksjonsfremmende stoff som ikke tilfredsstiller kriteriene for å inkluderes i kategori A UN 3373 UN 3291 hvis medisinsk eller klinisk avfall inneholder kategori B stoffer

12 Medisinsk eller klinisk avfall Både avfall som inneholder kategori B stoffer og avfall som antas lite sannsynlig at inneholder infeksjonsfremmende stoffer skal tilordnes UN 3291 Avfallskoder etter Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften) Tilordnes nummer etter den europeiske avfallslisten (EAL) Avfall tilordnet og (avfall der håndtering ikke er underlagt særlige krav av hensyn til forebygging av infeksjoner) er ikke underlagt ADR/RID Dekontaminert medisinsk eller klinisk avfall som tidligere inneholdt infeksjonsfremmende stoffer er ikke underlagt bestemmelsene for klasse 6.2

13 Noen unntak fra ADR/RID Stoffer som inneholder mikroorganismer som er ikke-patogene for mennesker og dyr Stoffer hvor ethvert patogen er nøytralisert eller inaktivert Medisinsk utstyr som er tømt for fri væske Inntørkede blodflekker Prøver fra mennesker og dyr hvor det er minimal sjanse for patogener Genetisk modifiserte mikroorganismer og organismer faller vanligvis ikke innenfor klasse 6.2

14 Emballering og merking Pasientprøver som ikke er klassifisert som farlig gods Emballasjen skal alltid bestå av minst tre deler: - Lekkasjesikker primærbeholder - Lekkasjesikker sekundæremballasje - Tilstrekkelig sterk ytteremballasje med minst en side med størrelse 10x10 cm For postsendinger kreves det for brev minst 10 x 14 cm og for pakker minst 21 x 13 x 1 cm Pakken merkes: «FRITATT PRØVE FRA MENNESKE» eventuelt «FRITATT PRØVE FRA DYR». I praksis benyttes ofte emballasje som oppfyller kravet til kategori B.

15 Emballering og merking Smittefarlig biologisk materiale kategori B Stoffene skal emballeres og merkes i henhold til emballeringsinstruks P650 Unntatt øvrige bestemmelser i ADR/RID Må likevel klare fastsatt innvendig trykk og bestå falltest Emballasjen skal bestå av de samme tre delene som for pasientprøver I tillegg skal sekundæremballasjen eller ytteremballasjen være stiv Ytteremballasje skal merkes med: - Avsenders navn, adresse (kun obligatorisk ved flytransport) - Mottakers navn og adresse - UN 3373 symbol - Varenavnet Biologisk stoff kategori B (bokstavene. minst 6 mm høye) ved siden av symbolet

16 Eksempler på emballering av UN 3373

17 Emballering og merking Smittefarlig biologisk materiale kategori A Særskilt strenge krav til emballering Emballeringsbestemmelse P620 Emballasjen skal være testet, UN-godkjent og være påført merke Materiale i kategori A kan ikke sendes med posten. NB! Forsendelsen krever transportdokument

18 Emballering og merking Smittefarlig biologisk materiale kategori A Ytteremballasjen skal påføres følgende informasjon: - Avsenders navn og adresse (obligatorisk kun ved lufttransport) - Mottakers navn og adresse - UN-nummer:«UN 2814» eller «UN 2900» - Varenavnet på engelsk (obligatorisk ved lufttransport) - Orienteringspiler (ved min. 50 ml væske i primærbeholder) - Oppbevaringstemperatur (frivillig) - Pakken skal merkes med fareseddel for farlig gods (nr. 6.2) INFEKSJONSFREMMENDE STOFF I tilfelle skade eller lekkasje skal helsemyndighetene straks varsles

19 Forsendelse av nedkjølte/frosne materialer Is eller tørris (karbondioksid i fast form) plasseres utenfor sekundæremballasjen Is må plasseres i en lekkasjetett beholder, ytteremballasjen må også være lekkasjetett Ved tørris, er det viktig å benytte emballasje som kan slippe ut gassen Ytteremballasjen for alle kategorier materialer (A, B og fritatt prøve fra menneske eller dyr) merkes «Karbondioksid i fast form som kjølemiddel» eller «Tørris som kjølemiddel» etter kravene i ADR/RID 5.5.3

20 Praktisk veileder Revisjon av praktisk veileder fra 2008 (bygger på WHO) Emballering, merking & forsendelse Alt smittefarlig biologisk materiale unntatt UN 3291 KLINISK AVFALL Folkehelsemyndighetene i Sverige opplyser om for dårlig emballering av unntatte pasientprøver fra Norge

21 Ebola-emballasje Ebola = klasse 6.2, kat. A Behov for større godkjent emballasje da ebolaepidemien brøt ut Norge underskrev ikke multilateral avtale DSB og DGM tilstede under testing hos NET (Nordisk Emballasje Testing) i februar

22 Testing av ebola-emballasje hos NET Fallprøve Penetrasjonsprøve

23 Emballering og merking Medisinsk eller klinisk avfall UN 3291 Emballeringsbestemmelse P621 Emballasjen skal være testet, UN-godkjent og være påført merke Ytteremballasje merkes: - UN-nummer:«UN 3291» - Fareseddel for farlig gods (nr. 6.2) Transportdokument kreves for transporten

24 Krav til opplæring Biologisk materiale i kategori A Biologisk materiale i kategori B Fritatt prøve fra menneske eller dyr Opplæringskrav ved landtransport Kap. 1.3 i ADR/RID Kap 1.10 om sikring Etter kravene i 4 og 5 i Landtransportforskriften Etter kravene i 4 og 5 i Landtransportforskriften Sjåfører må ha gyldig ADR-kompetansebevis Ja Nei Nei Krav om sikkerhetsrådgiver hos avsender, transportør og mottaker Ja Nei Nei

25 Krav til opplæring Medisinsk eller klinisk avfall kan transporteres på forenklede regler med mengder under 333 kg på en transportenhet - unntatt krav om sikkerhetsrådgiver - unntatt krav om ADR sjåfør - samt andre nevnt under i ADR/RID Det kan ikke transporteres under unntaket i 12 i landtransportforskriften som gjelder transport av farlig avfall

26 KLASSE 6.2 I INTERNASJONALE FORA Sveits har tatt opp: Hvorfor kreves ikke UN-godkjent emballasje for UN 3373 (kategori B), når det kreves for avfallet UN 3291? Ønskelig å harmonere ADR/RID med UN Model Regulations & også gjelde for klasse 6.2? DSB skriver INF (tolkning) - krav til hva emballasjen skal tåle i emballeringsbestemmelsene: trykkforskjell på 95 kpa temperaturer -40 C 55 C

FARLIG GODS. Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser

FARLIG GODS. Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser FARLIG GODS Innhold Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser Side 4 - Emballasjegrupper / klassifisering / fareklasser

Detaljer

FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften).

FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften). Side 1 av 13 FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften). DATO: FOR-2006-12-01-1331 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) AVD/DIR:

Detaljer

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning FARLIG AVFALL Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall utgave 2012 Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning www.norsas.no 1. Forord Denne veilederen om innlevering og deklarering

Detaljer

Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging

Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging BÆRUM KOMMUNE Folkehelsekontoret Miljørettet helsevern Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging Tittel: Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Forfatter:

Detaljer

Transportørhåndbok. Transport av farlig gods

Transportørhåndbok. Transport av farlig gods Transportørhåndbok Transport av farlig gods Per 1. januar 2007 Innhold Sikkerhetsrådgiver side 3 Avsenders plikter side 3 Transportørens plikter side 4 Transportdokumenter side 5 - språk - eks. på klassifisering

Detaljer

Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar.

Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar. Næringslivets utfordringer Avdelingsdirektør r Torill F.Tandberg Næringsliv, produkter og farlige stoffer Sikkerhetskonferansen 2006 27.september 2006 Et

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten 093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten Nr:093 Etablert: 01.02.2004 Revisjon nr: 02 Rev. dato:21.02.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000.

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Mars 2003 Forskriften 3 ble endret 10. juli 2002 pga. at Direktoratet

Detaljer

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast NGU Rapport 2007.012 Deponering av jernbaneballast INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 KONSEKVENSER FOR JERNBANEVERKET ETTER IKRAFTTREDELSE AV NYTT REGELVERK I AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 9 PER 01.01.2007...

Detaljer

Nyhetsbrev. av ammoniumnitrat INFO. Desember 2011

Nyhetsbrev. av ammoniumnitrat INFO. Desember 2011 Nyhetsbrev Desember 2011 INFO Begrensninger på omsetning av ammoniumnitrat Scanpix EU har som et ledd i kampen mot terror vedtatt en forordning 1 som legger begrensninger på hvem som kan få tilgang til

Detaljer

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER Innhold 1 Bruk av denne veilederen 3 2 ISO-sertifisering, sporbarhet og kvalitetssikring 4 3 Forskrifter og reguleringer 5 4 Nedstrømsløsning 6

Detaljer

DSV Road Domestic Transportguide

DSV Road Domestic Transportguide DSV Road Domestic Transportguide Fra og med 2. september 2014 ble DSV Road Domestic en del av DSV Road AS Norge. Det betyr at vi nå kan tilby deg et europeisk transporttilbud med et unikt nettverk og økt

Detaljer

Transport av radioaktivt materiale i unntakskolli

Transport av radioaktivt materiale i unntakskolli Transport av radioaktivt materiale i unntakskolli Strålevern Hefte 26 StrålevernHefte 26 revidert 2005 TRANSPORT AV RADIOAKTIVT MATERIALE I UNNTAKSKOLLI Utdrag fra ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig

Detaljer

Rammeavtale for internasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag

Rammeavtale for internasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag Rammeavtale for internasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag mellom [..] (heretter benevnt fraktføreren) og [..] (heretter benevnt oppdragsgiveren) C:\Users\lkberg\AppData\Local\Temp\transportavtale[1].internasjonal.doc

Detaljer

Årsmelding. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Årsmelding. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Årsmelding Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar 10 DSBs Virksomhetsidé DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser

Detaljer

Endring i sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider

Endring i sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider NR 13/2014 REVIDERT 1.9.2014 Dato: 2014-06-18, revidert 1.9.2014 Revidert grunnet endring i punkt 3 i sikkerhetsforskriften. Det er også foretatt mindre justeringer i arbeidsinstruksen. Til: Skadeforsikringsselskapenes

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer?

Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? Oppsummering av 14 tilsyn i 2008 i henhold til blodforskriften Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2009 MARS 2009 Rapport

Detaljer

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 67. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 73

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 67. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 73 Innhold Forord...... 3 Innledning hva gjør en skadedyrbekjemper? 4 Lover og forskrifter Forskrift om skadedyrbekjempelse...... 5 Biociddirektivet og biocidforordningen... 9 Merking av kjemikalier... 17

Detaljer

Hvordan planlegge for noe som kanskje skjer i morgen? Erling Kvernevik Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Hvordan planlegge for noe som kanskje skjer i morgen? Erling Kvernevik Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Hvordan planlegge for noe som kanskje skjer i morgen? Erling Kvernevik Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar DSBs organisasjon Ca 600

Detaljer

Butangas Leverandørens produktnummer

Butangas Leverandørens produktnummer I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2015-05-27 Erstatter blad utstedt 2015-02-27 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Årsmelding 2005 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: juli 2015

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: juli 2015 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: juli 2015 - Forord I Vedlegg II til Avfallsforskriftens kapittel 9 er det stilt krav til basiskarakterisering av avfall som

Detaljer

Generelle transportvilkår for CARGOLINK AS

Generelle transportvilkår for CARGOLINK AS Generelle transportvilkår for CARGOLINK AS Disse generelle transportvilkår kommer til anvendelse på alle avtaler mellom kunden og CARGOLINK om transport av kundens lastbærer(e) i nasjonal og internasjonal

Detaljer

Bruk av åpne radioaktive kilder i laboratorium

Bruk av åpne radioaktive kilder i laboratorium Veileder 2 Bruk av åpne radioaktive kilder i laboratorium Ikke-medisinsk bruk av åpne radioaktive kilder til forskning, undervisning og analyse. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Detaljer

TRANSPORTVILKÅR DHL EXPRESS

TRANSPORTVILKÅR DHL EXPRESS Same Day Time Definte Day Definite TRANSPORTVILKÅR DHL EXPRESS TRANSPORTVILKÅR FOR DHL BIL INNLAND - PAKKER, STYKKGODS & PARTIGODS INNHOLD 1. OMFANG... 2 2. DEFINISJONER... 2 3. GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2007-04-19 Veiledning i administrativ kryptosikkerhet Kapittel 7 i Forskrift om informasjonssikkerhet, som omhandler administrativ kryptosikkerhet,

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: november 2010 - - Forord Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle

Detaljer