Sjåføren før og under uhell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjåføren før og under uhell"

Transkript

1 Sjåføren før og under uhell Erik Bleken, DSB 1

2 Kapittel 1.3 Opplæring av personale som er involvert i transport av farlig gods Sikkerhetsopplæring Personell skal være opplært om risikoen og farene knyttet til farlig gods i forhold til hvor stor risiko det er for at uhell med farlig gods skal gi skade eller at noen utsettes for fare. Opplæringen skal ta sikte på å gjøre personell kjent med hva som er sikker håndtering og hva som skal gjøres i en nødssituasjon 2

3 3

4 Kapittel 1.4 Aktørenes plikter aktørene straks varsle redningstjenesten Landtransportforskriften 6: Sjåfør skal umiddelbart skal sørge for å varsle brannvesenet tlf.nr Transportør I forhold til 1.4.1, skal transportøren spesielt, når det er relevant, vite: a) er godset tillatt å transportere i henhold til ADR/RID? 4

5 Kapittel 1.4 Aktørenes plikter (forts.) Transportør (forts.) b) er all nødvendig papirdokumentasjon med i transportenheten (evt. EDB/EDI)? c) er kjøretøyer/vogner og last i orden er alt foreskrevet utstyr med? f) forvisse seg om at kjøretøyer/vogner er forsynt med faresedler og merking slik det er foreskrevet; 5

6 6

7 Kapittel 5.2 og 5.3 Merking og faresedler All merking a) skal være lett synlig og (!!) 7

8 Kapittel 5.4 Dokumentasjon Farlig gods dokument og opplysninger i den forbindelse UN 1722 ALLYLKLORFORMIAT 6.1 (3+8 ), I, (C/D) eller UN 1873 PERKLORSYRE, 5.1 (8), PG I, (B/E) 8

9 Kapittel 5.4 Dokumentasjon (forts.) Skriftlige instruksjoner I førerhytten lett tilgjengelige Sjåføren skal ha fått opplæring om bruk av de skriftlige instruksjonene Før transport skal sjåfør: Gjøre seg kjent med det farlige godset som er lastet Gjennomgå instruksjonene mhp opptreden ved uhell og nødssituasjoner 9

10 10

11 11

12 12

13 Kapittel 8.1 Alminnelige bestem. om transportenheter og medfølgende utstyr Dokumenter som skal følge med transportenheten Faresedler og merking av transportenheten Brannslukkingsmateriell Øvrig utstyr (se siste siden i de skriftlige instruksjonene, korrigert versjon på dsb.no ) Beskytte seg selv Begrense uhellet 13

14 Kapittel Føreropplæring ADR-kompetansebevis Grunnleggende opplæring omfatter bl.a.: De viktigste farene Forebyggende tiltak Opptreden i tilfelle ulykke (førstehjelp, trafikksikkerhet, bruk av verneutstyr, skriftlige instruksjoner) Merking faresedler oransje skilt 14

15 Kapittel 8.3 Forskjellige bestemmelser som kjøretøymannskapene må holde seg til Forbud mot passasjerer Skal kunne bruke brannslukkingsmateriellet Ikke åpne kolli som inneholder farlig gods 15

16 DET UMULIGE SKJER UHELL!! DE SKRIFTLIGE INSTRUKSJONENE EN DEL PUNKTER: Sett på bremser stopp motoren - unngå tennkilder, røyking Varsle brannvesenet 110 Ha transportdokumentene tilgjengelig for utrykningspersonell IKKE slukk brann i lasterommet Evt. forhindre lekkasjer til vann, avløp etc Gå VEKK fra ulykkessted følg råd fra redningstjenesten 16

17 17

18 KJEMIKALIEULYKKER Trippelvarsling

19 Brannvesenet primæretat i farlig godsberedskapen. På landsbasis er denne beredskapen organisert i IUA er IUA =? 19

20 Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensning Hvor info?:

21 Hva kan skje? Eksplosjon Forgiftning Brann Etsing Radioaktiv stråling

22 Klasser FAREKLASSE 1: FAREKLASSE 2: FAREKLASSE 3: FAREKLASSE 4.1: Eksplosive stoffer og gjenstander Gasser Brannfarlige væsker Brannfarlige faste stoffer FAREKLASSE 4.2: Selvantennende stoffer FAREKLASSE 4.3: Stoffer som utvikler brennbare gasser ved kontakt med vann

23 Klasser FAREKLASSE 5.1: Oksiderende stoffer FAREKLASSE 5.2: Organiske peroksider FAREKLASSE 6.1: Giftige stoffer FAREKLASSE 6.2: Infeksjonsfremmende stoffer FAREKLASSE 7: FAREKLASSE 8: FAREKLASSE 9: Radioaktivt materiale Etsende stoffer Forskjellige farlige stoffer og gjenstander

24 Umiddelbare beslutninger 1. Verneutstyr 2. Kjøreveg 3. Identifisering av kjemikalie 4. Basepunkt 5. Ressursbehov 6. Informasjon / varsling

25 Handlingsmønster ved farlig gods-uhell 1. Under fremkjøring Identifisere det farlige godset Riktig kjørevei Første rekognosering Samleplass/Brytpunkt Situasjonsrapport Eksperthjelp

26 Handlingsmønster ved farlig gods-uhell 2. Ved fremkomst Oppstilling av kjøretøy Avsperring Orientering på skadested Identifisere det farlige godset Bedømme risiki (kritiske faktorer) Valg av verneutstyr/bekledning Faresone, basepunkt Prioritering av skadde Livredning, evt. sanering av skadde Videre avsperring, organisere skadestedet Beslutning Ordre og informasjon

27 Planlegge førsteinnsats Primære mål: Livreddende innsats Redusere skadeutslipp Sanering

28 Skadested AVSPERRING AV OMRÅDE: Indre avsperring Ytre avsperring RISIKO - AVSTANDER: Type kjemikalie Mengde Ute/inne Vindretn. / styrke

29 FARESONE Ved vindstyrker under 2 m/s er vindretningen ustabil og kan skifte; faresonen blir da sirkulær. Ved vindstyrker over 2 m/s er vindretningen mer stabil, og gasser kan spres i vifteform med vinden, og vifta er slått ut til 60 vinkel.

30

31 Hva møter vi av problemer på skadestedet? Dårlig merking av kjøretøyer Feil merking av kjøretøyer Forskjellig kompetanse hos sjåføren Bytte av sjåfør underveis Hvor er det farlige godset plassert? Flere sjåfører som deler på kjøringen Utenlandske transportører Språkvansker

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR. Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR. Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner Hvis en ulykke eller nødsituasjon oppstår eller er nært forstående under transport, skal kjøretøyets mannskap gjennomføre

Detaljer

Farlig gods. Håndbok

Farlig gods. Håndbok Farlig gods Håndbok 2 8 Forord Denne håndboka er utviklet gjennom et samarbeid mellom DSB og en rekke ressurspersoner i det norske brannvesen, og også på grunnlag av innspill fra personer i politi og

Detaljer

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER Tiltak ved ulykker eller nødsituasjoner Hvis en ulykke eller nødsituasjon oppstår eller er nært forstående under transport, skal kjøretøyets mannskap gjennomføre følgende tiltak

Detaljer

Transportørhåndbok. Transport av farlig gods

Transportørhåndbok. Transport av farlig gods Transportørhåndbok Transport av farlig gods Per 1. januar 2007 Innhold Sikkerhetsrådgiver side 3 Avsenders plikter side 3 Transportørens plikter side 4 Transportdokumenter side 5 - språk - eks. på klassifisering

Detaljer

FARLIG GODS. Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser

FARLIG GODS. Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser FARLIG GODS Innhold Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser Side 4 - Emballasjegrupper / klassifisering / fareklasser

Detaljer

RÅDGIVNING VED KJEMIKALIEUHELL RVK

RÅDGIVNING VED KJEMIKALIEUHELL RVK RÅDGIVNING VED KJEMIKALIEUHELL RVK En samarbeidsordning mellom Norsk Industri, Kystverket, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og industrien Revisjon 12.05.2015 RVK -konseptdokument revidert

Detaljer

FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften).

FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften). Side 1 av 13 FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften). DATO: FOR-2006-12-01-1331 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) AVD/DIR:

Detaljer

Sikkerhet først. Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. NYHET!

Sikkerhet først. Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. NYHET! Sikkerhet først Nr. 3 2007 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. NYHET! Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. Myndigheter,

Detaljer

Havnesikring Håndbok i årvåkenhet

Havnesikring Håndbok i årvåkenhet Havnesikring Håndbok i årvåkenhet Innhold Del 1 - Introduksjon 2 Målsettingen med håndboka 2 Hvordan du bruker håndboka 2 Del 2 - Trusler mot den maritime sikringen 3 Vanlige trusler mot den maritime næringen

Detaljer

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning FARLIG AVFALL Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall utgave 2012 Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning www.norsas.no 1. Forord Denne veilederen om innlevering og deklarering

Detaljer

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: HMS-HÅNDBOK Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff

Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff FOR-2000-05-09 nr 0421 Historisk versjon Tittel: Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina o.l.) Fastsatt av Direktoratet for

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Nyhetsbrev. av ammoniumnitrat INFO. Desember 2011

Nyhetsbrev. av ammoniumnitrat INFO. Desember 2011 Nyhetsbrev Desember 2011 INFO Begrensninger på omsetning av ammoniumnitrat Scanpix EU har som et ledd i kampen mot terror vedtatt en forordning 1 som legger begrensninger på hvem som kan få tilgang til

Detaljer

Veiledning. Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security)

Veiledning. Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Veiledning Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Innhold Innledning................................................................................ 3 1

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

VEILEDNING. Veiledning til landtransport - for skriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring. (security)

VEILEDNING. Veiledning til landtransport - for skriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring. (security) 10 VEILEDNING Veiledning til landtransport - for skriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Innhold Innledning................................................................................

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS arbeidet... 5 2.1 Organisering

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK. 01.12.2009 2009 Kjeller Aero Senter AS Rev. 1.6 Side 1 av 26

KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK. 01.12.2009 2009 Kjeller Aero Senter AS Rev. 1.6 Side 1 av 26 KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK Side 1 av 26 REVISJONSOVERSIKT 1.6 01.12.09 Endringer ihht BSL E 3-3, BSL E S.K. Johnsen 4-1 og BSL E 4-2, m.fl. 1.5 01.11.08 Per Evensen 1.4 20.01.05 Endrede

Detaljer

Forståelse av arbeids- og kapittelrekkefølgen i medisinsk del Varsling Diverse operative prosedyrer Tidsaspekter: Blå sider

Forståelse av arbeids- og kapittelrekkefølgen i medisinsk del Varsling Diverse operative prosedyrer Tidsaspekter: Blå sider INNLEDNING Forståelse av arbeids- og kapittelrekkefølgen i medisinsk del Varsling Diverse operative prosedyrer Tidsaspekter: Blå sider Fremme Primærundersøkelse / primær håndtering Sekundærundersøkelse

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 BYGGHERRENS OVERORDNEDE PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Rev. Rev. Nr. Dato Beskrivelse Fase 1 23.09.2011 Tidligfase, utkast Prosjektering 2 29.11.2011

Detaljer

hms -håndbok olje vern

hms -håndbok olje vern hms-håndbok oljevern hms-håndbok oljevern INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. HMS-ARBEID VED AKUTT FORURENSING... 4 2.1 AKTUELLE LOVER OG FORSKRIFTER... 5 2.2 OPPLÆRING I HMS... 6 3. ARBEID PÅ INNSATSOMRÅDET...

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

o óm 2.3 : Giftig gass. 2.1 : Brannfarlig gass. Postboks 13 Grefsen N-0409 Oslo Norway

o óm 2.3 : Giftig gass. 2.1 : Brannfarlig gass. Postboks 13 Grefsen N-0409 Oslo Norway Side : 1 o óm 2.3 : Giftig gass. 2.1 : Brannfarlig gass. Fare MÁM M M«1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr Kjemisk

Detaljer