Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall"

Transkript

1 Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Ronny Lystad, Statens strålevern Miljølovgivningsdag Helse Vest Gardermoen,

2 Oversikt Om Statens strålevern Bakgrunn for nytt regelverk for radioaktiv forurensning og avfall Presentasjon av regelverket

3 Om Statens strålevern Landets fagmyndighet innen strålevern og atomsikkerhet Direktorat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet med direktoratsoppgaver også for Miljøverndepartementet og Utenriksdepartementet Betjener også andre departementer

4 Om Statens strålevern (2) forvalter og fører tilsyn med all bruk og håndtering av strålekilder og spaltbart materiale leder, har sekretariat og operasjonslokaler for atomberedskapen overvåker naturlig og kunstig stråling har omfattende bilateralt og multilateralt samarbeid med andre lands myndigheter innen strålevern og atomsikkerhet

5 Om Statens strålevern (3) Regelverket som Statens strålevern forvalter: strålevernloven m/forskrift atomenergiloven m/forskrifter forurensningsloven m/forskrifter internkontrollforskriften

6 Bakgrunn Like miljøproblemer ulike regelregimer Spredning av radioaktive stoffer og håndtering av radioaktivt avfall som miljøproblem skiller seg ikke vesentlig fra det som reguleres som forurensning og farlig avfall. Liten grunn til å behandle sammenlignbare miljøproblemer forskjellig. Godkjenningsordningen i strålevernforskriften bygger på positivlisting og fanger ikke opp alle relevante forurensnings- og avfallstilfeller.

7 Bakgrunn (2) Behov for et bedre regelverk Gamle strålevernlovgivning ble revidert på slutten av 90-tallet bygde i stor grad på rådende internasjonale anbefalinger. Fanget opp økt miljøbevissthet, forebygging av skadelige virkninger på miljøet tatt inn i lovens formål, men regulering av miljøspørsmål er ikke gjennomarbeidet fult ut. Tar utgangspunkt i beskyttelse av mennesket. Når mennesket er beskyttet er også miljøet beskyttet.

8 Bakgrunn (3) Utvikling internasjonalt De siste årene har en økt bevissthet om stråling som miljøproblem gradvis vokst frem i internasjonalt samarbeid på området, også i Norge. I de siste rådende anbefalinger gis det uttrykk for behov for bedre miljøbeskyttelse. Går bort fra antagelsen om at miljøet er beskyttet så lenge menneske er beskyttet.

9 Regelverk for radioaktiv forurensning og avfall Ikrafttredelse 1. januar 2011 Forurensningsloven Forskrift om forurensningslovenes anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Avfallsforskriften Forurensningsforskriften

10 Regelverk for radioaktiv forurensning og avfall (2) Forurensningsloven Formål: verne det ytre miljø mot forurensning, redusere eksisterende forurensning, redusere mengden avfall, fremme bedre behandling av avfall sikre forsvarlig miljøkvalitet 6.3: lys og annen stråling i den utstrekning forurensningsmyndigheten bestemmer 7 Plikt til å unngå forurensning 11 Særskilt tillatelse til forurensende tiltak 16 Vilkår i tillatelsen 18 Endring og omgjøring

11 Regelverk for radioaktiv forurensning og avfall (3) Forskrift om radioaktiv forurensning og avfall 4 Tillatelse til radioaktiv forurensning 5 Håndtering av radioaktivt avfall 8 Overgangsbestemmelsene for krav om tillatelse Vedlegg 1 a Radioaktivt avfall Vedlegg 1 b Deponeringspliktig avfall Vedlegg 2 Tilførsel som alltid trenger tillatelse

12 Regelverk for radioaktiv forurensning og avfall (4) Avfallsforskriften kap Forsvarlig oppbevaring mv. av radioaktivt avfall 16-5 Tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall* 16-7 Leveringsplikt 16-9 Deklarasjonsplikt *De som har tillatelse til å håndtere farlig avfall, kan også ta i mot radioaktivt avfall som ikke er deponeringspliktig (må også oppfylle krav i Klifs/FMs tillatelser). De som ikke har tillatelse fra Klif/FM må ha tillatelse fra Strålevernet også når de håndtere radioaktivt avfall under deponeringsplikt

13 Regelverk for radioaktiv forurensning og avfall (5) Forurensningsforskriften 36-1 til 36-7, til og kap 41 (saksbehandlingsregler, innhold i søknad)

14 For små og mellomstore virksomheter kan det være en utfordring å holde seg orientert om alle krav og regler innenfor helse, miljø og sikkerhet. På er disse reglene presentert enkelt og oversiktlig for 58 bransjer, bl.a. for helsetjenester og omsorgstjenester i institusjoner Nettstedet henvender seg spesielt til daglig leder, HMS-ansvarlig, industrivernleder og verneombud i små og mellomstore bedrifter.

15 (2) Hvem står bak? Arbeidstilsynet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Helsedirektoratet Mattilsynet Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) Nærings- og handelsdepartementet (NHD) Statens strålevern (2012) Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (2012)

16 Strålevernets forventninger til sykehusene Til enhver tid ha gyldig tillatelse som overholdes (overgangsbestemmelsene, søke om endringer i tide, overholde utslippsgrenser, årlig rapportering) Håndtere radioaktivt avfall forsvarlig (BAT, ALARA, sortering, merking, oversikt/journalføring, deklarering, sendes til godkjent mottak)

17 Takk for oppmerksomheten! Spørsmål? Kontaktinformasjon:

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap

Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap StrålevernRapport 2012:5 Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap Oppfølging av Kriseutvalget for atomberedskaps trusselvurdering Referanse: Statens strålevern. Roller, ansvar,

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Radon News: Implementering av radonstrategien + regulering av radon og helsevern i Norge

Radon News: Implementering av radonstrategien + regulering av radon og helsevern i Norge Radon News: Implementering av radonstrategien + regulering av radon og helsevern i Norge Hans Haavind og Will Standring FHM Miljø og helsedagene: Årskonferanse i Drammen 26. april 2010 Oversikt Del 1 Om

Detaljer

Tilstandsrapport for forurenset grunn. Nye krav til forurenset grunn og grunnvann gjennom IED

Tilstandsrapport for forurenset grunn. Nye krav til forurenset grunn og grunnvann gjennom IED Tilstandsrapport for forurenset grunn Nye krav til forurenset grunn og grunnvann gjennom IED Artikkel 22 i IED om tilstandsrapporter Først to viktige definisjoner i IED-direktivet:»tilstandsrapport (base-line)«:

Detaljer

Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (håndteringsforskriften) er utarbeidet av Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

God kommunikasjon på Strålevernets nettsider. retningslinjer for tekst på nett

God kommunikasjon på Strålevernets nettsider. retningslinjer for tekst på nett God kommunikasjon på Strålevernets nettsider retningslinjer for tekst på nett G o d k j e n t a v s t y r i n g s g r u p p e n a p r i l 2011 God kommunikasjon på nettsidene Dette dokumentet inneholder

Detaljer

20 Å R S M E10 L D I N G

20 Å R S M E10 L D I N G ÅRSMELDING 2010 forord Ole Harbitz, direktør hovedkontor besøksadresse: Grini næringspark 13 Østerås (Bærum) postadresse: postboks 55 1332 Østerås nrpa@nrpa.no www.stralevernet.no telefon: 67 16 25 00

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Kommunalt Mottak av farlig avfall. Bedrifter gratispassasjerer i offentlig renovasjon?

Kommunalt Mottak av farlig avfall. Bedrifter gratispassasjerer i offentlig renovasjon? Kommunalt Mottak av farlig avfall Bedrifter gratispassasjerer i offentlig renovasjon? Daglig leder ; Arve Veglo 12000 tonn avfall pr.år Dekk/Glass/Farlig Avfall Distrikt Møre/Romsdal/Sør og Nord Trøndelag.

Detaljer

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 TA 2548 2009 Forord Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider ble

Detaljer

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012 Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Vår dato 22.11.2012 Dykkar dato Vår referanse 2012/14100 Dykkar referanse Alireza Soltani Anto Bil Helldalshaugen 22 5222 NESTUN Rapport fra inspeksjon

Detaljer

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 67. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 73

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 67. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 73 Innhold Forord...... 3 Innledning hva gjør en skadedyrbekjemper? 4 Lover og forskrifter Forskrift om skadedyrbekjempelse...... 5 Biociddirektivet og biocidforordningen... 9 Merking av kjemikalier... 17

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger Spesialrapport juss Utg.1/2005 NRF - des 2005 Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger ansvar/tilsyn og myndighet som berører kommunene Avfall, renovasjon og forurensning.

Detaljer

Virksomhetsplan for 2005

Virksomhetsplan for 2005 Strålevern Rapport 2005:1 Virksomhetsplan for 2005 Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Statens strålevern. Virksomhetsplan for 2005. StrålevernRapport

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 11 Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Fjerning av innsamlerbegrepet / kravet

Detaljer

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten 093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten Nr:093 Etablert: 01.02.2004 Revisjon nr: 02 Rev. dato:21.02.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Retningslinjer. Registrering og vedlikehold av lokalitetsinformasjon i databasen Grunnforurensning

Retningslinjer. Registrering og vedlikehold av lokalitetsinformasjon i databasen Grunnforurensning Retningslinjer Registrering og vedlikehold av lokalitetsinformasjon i databasen Grunnforurensning TA 2671 2010 Innhold 1. Hensikten med retningslinjene... 3 2. Om Grunnforurensning... 4 2.1 Om www.klif.no/grunn...

Detaljer

Atomberedskap: Hvordan skal jeg forholde meg ved en atomhendelse?

Atomberedskap: Hvordan skal jeg forholde meg ved en atomhendelse? Atomberedskap: Hvordan skal jeg forholde meg ved en atomhendelse? Stråling og mennesker Mennesker kan bli utsatt for stråling på ulike måter. De radioaktive stoffene kan spres via luft og de tas opp i

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG 11. JUL. 2:!U5 Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG 11. JUL. 2:!U5 Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG 11. JUL. 2:!U5 Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 06.07.2005 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref: 2004/1868 Arkivnr: 46L3 Avinor Rørv ik lufthavn 7900 Rørv ik

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

Regelforenklingsprosjektet. Kjell Prestmo Regionalt Verneombud

Regelforenklingsprosjektet. Kjell Prestmo Regionalt Verneombud Regelforenklingsprosjektet Kjell Prestmo Regionalt Verneombud Regelforenklingsprosjektet Målsetting: Prosjektets hovedmål er at regelverket skal bli mer brukervennlig. Prosjektet skal føre til at HMS -

Detaljer

Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner

Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner Sevesokonferansen 2013 Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner Vibeke Henden Nilssen, DSB 1 Bakgrunn problemstilling DSB har ansvar gjennom

Detaljer

Plangrunnlag for kommunal atomberedskap. Revidert oktober 2008 Utarbeidet i samarbeid mellom Fylkesmennene og Statens Strålevern

Plangrunnlag for kommunal atomberedskap. Revidert oktober 2008 Utarbeidet i samarbeid mellom Fylkesmennene og Statens Strålevern Illustrasjon: Statens strålevern/inger Sandved Anfinsen www.koboltdesign.no Plangrunnlag for kommunal atomberedskap Revidert oktober 2008 Utarbeidet i samarbeid mellom Fylkesmennene og Statens Strålevern

Detaljer

Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging

Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging BÆRUM KOMMUNE Folkehelsekontoret Miljørettet helsevern Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging Tittel: Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Forfatter:

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

Referat, møte i Regelverksforum 2.3.2011

Referat, møte i Regelverksforum 2.3.2011 Referat, møte i Regelverksforum 2.3.2011 Sted og tid: Petroleumstilsynet 2.3.2011, kl. 10.00 14.00 Til stede: Medlemmer: Ingrid Bjotveit Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) Arild Drechsler Oljeindustriens

Detaljer