Hotell. 84 Hvert år skal det lages HMS-handlingsplan.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hotell. 84 Hvert år skal det lages HMS-handlingsplan."

Transkript

1 3 Hotell Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut: Systemkrav 81 Hotellet bør være tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede i henhold til LOV (Plan -og bygningsloven) og FOR nr 489, Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift). Arbeidsmiljø 46 Virksomheten skal ha bedriftshelsetjeneste i henhold til FOR nr 1355: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, Bedriftshelsetjenesten skal være godkjent i henhold til FOR , Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger), kap Det skal være teppefrie rom for allergikere. 84 Hvert år skal det lages HMS-handlingsplan. 85 Hotellet skal arbeide for et lavest mulig støynivå både internt i bedriften og i forhold til bebyggelse i nærmiljøet. Bedriften skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten vurdere om FOR nr 1357: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kap.14 er ivaretatt. 86 Minst 60 % av rommene skal være røykfrie. 627 Dersom virksomheten tilbereder mat som serveres til andre enn dem som har tilberedt maten skal virksomheten være registrert hos Mattilsynet i henhold til FOR nr 1623: Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften), 16; Krav til registrering av virksomhet. Virksomheten skal ha innført Internkontroll Mat i henhold til IK-mat forskriften, FOR , 4.

2 Innkjøp 87 Hotellet skal tilby et sortiment av økologiske matvarer (minst fem varer), for eksempel ved frokost-, lunsj- eller middagsbuffeter. Også ved annen matservering bør økologiske ingredienser benyttes. (Se veiledning om økologiske matvarer og markedsføring av økologisk mat under kravmatrisen). 88 Ved resertifisering skal virksomheten kunne vise til at andelen økologiske matvarer er økende. 90 Alt forbruk av kjemikalier til rengjøring og vask skal registreres. (Beregnes per gjestedøgn) 91 Minst halvparten av rengjøringskjemikaliene og såpe/sjampo-typene hotellet bruker skal ha tredje parts miljømerking. 92 Virksomheten bør unngå å bruke produkter laget av tropisk tømmer. Dersom slike produkter likevel velges, skal trevirket være FSC-sertifisert (Forest Stewardship Council). 93 Hotellgjester skal informeres om at de kan fortsette å bruke håndklær i stedet for automatisk bytt hver dag. Rutiner skal innarbeides i arbeidsinstruks. 94 Ved bruk av dobbeltrom som enkeltrom, bør det være en rutine at rommet tilpasses en bruker (ett håndkle, ett sengesett osv.). 95 Det skal ikke kjøpes tekstiler som inneholder bromerte flammehemmere. 115 Virksomheten skal vurdere å bruke råvarer som er produsert lokalt. 134 HK Virksomheten skal ha medlemskap i Grønt Punkt Norge (GPN). Virksomheten avklarer med GPN hva slags medlemskap den skal ha.dersom virksomheten er tilknyttet en kjede som ikke er medlem i GPN, skal virksomheten oppfordre kjeden årlig (skriftlig) til å gå i dialog med GPN Virksomheten skal ha vannmåler og registrere vannforbruk månedlig. Energi 162 Eget energiforbruk skal registreres og følges opp hver uke. Transport 643 Virksomheten skal tilby oppdatert informasjon om evt. kollektivtilbud og/eller andre miljøvennlige transportmuligheter for å nå overnattingsstedet.

3 Avfall 104 Det skal ikke være engangskopper på hotellrommene. 105 Det skal ikke være papir til å tørke hendene på hotellrom. (Dette gjelder ikke Kleenex, eller annet spesialpapir til fjerning av sminke). 107 Avfall fra rommene skal kildesorteres i minimum tre fraksjoner, enten av gjesten eller av personalet. 108 Avfall skal kildesorteres også ved store/spesielle arrangementer. 118 Bruken av kuvertartikler skal reduseres til et minimum. Kun krav eller råd fra Mattilsynet er god nok begrunnelse for bruk av kuvertartikler.

4 Utslipp til vann 109 Fettutskiller skal kontrolleres og tømmes regelmessig, minst hvert halvår, f.eks i forbindelse med vernerunder. Veiledning Systemkrav 81 Det er viktig at det er adkomst for funkjsonshemmende inn til og inne i hotellet, se forøvrig Norges Handikapforbunds (NHFs) kvalitetskrav til hotellrom: Trinnfri adkomst rom, bad og terrasse Passasjebredde dør 0,86 m (10 M-dør) Gang minimum 1,6 m bred for å kunne svinge inn på badet med rullestol Snuplass på rommet 1,6 x 1,6 m ved seng og vindu Fast underlag, f eks parkett Sengehøyde og WC-høyde 0,5 m Seng og nattbord som kan flyttes Telefon og lysbrytere ved sengen. Stikkontakter og brytere 0,9 1,1 m over gulv Vindu som kan åpnes fra rullestol, vridere 0,9 1,1 m over gulv Arbeidsmiljø 84 Det enkelte hotell kan benytte miljørapportens handlingsplan til å spesifisere tiltak for kommende år. 86 Se innkjøpspanelets anbefalte kriterier for hotell: 627 Registrering skal foregå via Benytt skjematjenester, et grått felt øverst på mattilsynets hovedside. For å komme inn dit må man gå inn via Se også regelhjelp: og søk på din bedrift for å se hva om du har meldeplikt til mattilsynet. Unntak fra registrering kan være skolekjøkkener, de tilbereder mat men spiser den selv. Da er det ikke behov for å være registrert hos mattilsynet. Innkjøp 87 Veiledning om økologisk mat: Dersom et hotell skal markedsføre matvarer og/eller matretter som økologiske, må det innhentes en godkjenning / sertifisering gjort av Debio. Hotell kan selvsagt bruke økologiske matvarer uten godkjenning. Godkjenning fra Debio innebærer: -at hotellet kan tilby økologisk mat og retter fra sine meny -at hotellet kan bruke Ø-merket i sin markedsføring av den økologiske maten -at forskrifter om økologisk mat er imøtekommet. - at markedsføringen av økologisk mat er klargjørende og ikke villedende - at hotellet får inspeksjon fra Debio en gang i året. For mer informasjon ta kontakt med Debio, hjemmeside: 90 Har virksomheten eget vaskeri kan vaskeriets kjemikalieforbruk trekkes fra det totale kjemikalieforbruket. 91 Her er det snakk om antall produkter som er kjøpt inn. Forbruket igjen skal rapporteres inn i miljørapporten. Eksempler på tredjparts miljømerking; Svanen, EU-blomsten og Bra Miljöval

5 134 Hvordan innfri generelt krav om medlemskap i Grønt Punkt Norge (GPN): 1.Medlemskap: Virksomheter som ikke er tilknyttet en kjede skal ha ordinært medlemskap eller kontrollmedlemskap. Virksomheten kontakter GPN for å få vite hva slags medlemskap den skal ha. 2.Virksomheter tilknyttet kjede a.tilknyttet kjede som har medlemskap: Dersom virksomheten er tilknyttet en kjede som har medlemskap i GPN, skal sertifisør bekrefte kjedens medlemskap på b.tilknyttet kjede som ikke har medlemskap Dersom kjeden ikke er medlem, skal virksomheten henvende seg skriftlig til kjeden og anmode kjeden om å gå i dialog med GPN om medlemskap. Kopi avhenvendelsen sendes GPN. Dette må utføres årlig og implementeres i instruks for miljøansvarlig. Telefon: E-post: Web: Hensikten med kravet er å redusere vannforbruket. Tiltak bør settes inn for eksempel i forbindelse med vask, matlaging, rengjøring, dusj, bad og basseng. Det skal føres logg over vannforbruket. Avfall 118 Med kuvertartikler menes både engangsartikler (som tallerkener, kopper, glass og bestikk) og porsjons- eller småforpakninger som smør, syltetøy, leverpostei, kaviar ect. Hvis Mattilsynet har dokumentert at virksomheten kan eller må bruke kuvertartikler er dette tilfredsstillende Utslipp til vann 109 Lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann skal sikre at olje og fett fjernes ved kilden, og ikke blir ført inn på kommunalt ledningsnett til et avløpsrenseanlegg eller ut i terreng. Flere kommuner krever at fettutskiller registreres på eget skjema. Det skal alltid søkes kommunen om tillatelse ved påslipp til kommunalt nett. Dette gjelder ny virksomhet, eksisterende virksomhet og ved bruksendringer av eksisterende bygninger. Påslippstillatelsen søkes av og gis til virksomheten. Det er virksomheten som står ansvarlig ovenfor kommunen for at vilkårene i tillatelsen overholdes. Hjemmelshaver skal ha kopi av påslippstillatelsen.

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Dato: 28.06.2010 Prosjektinformasjon Tittel: Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Kontaktperson/ Miljøfyrtårnkonsulent: Miljørapport med handlingsplan

Detaljer

Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport

Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport . Nøkkelinformasjon om virksomheten: Virksomhetsnavn Volda videregående skole Daglig leder Antall årsverk Trond Hjelseth (rektor) 90 Miljøfyrtårnsertifisering Miljøanalyse / konsulentrapport Organisasjonstype

Detaljer

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Miljørapporteringskurs i Arendal Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden 2007

Detaljer

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL Innhold 1. Om veilederen... 2 Kontaktinformasjon... 2 Om Stiftelsen FEE Norway:... 2 2. Hva er Green Key?... 3 3. Søknadsprosessen... 3 Om kriteriene:... 3 Om prosessen...

Detaljer

SØKERVEILEDNING KRITERIER FOR CAMPING 2012-2015

SØKERVEILEDNING KRITERIER FOR CAMPING 2012-2015 GREEN KEY EN MILJØSERTIFISERINGSORDNING FOR HOTELLER, CAMPING OG ANDRE OVERNATTINGSVIRKSOMHETER SØKERVEILEDNING KRITERIER FOR CAMPING 2012-2015 Adresse: Stiftelsen FEE Norway, Postboks 4502, 4673 Kristiansand

Detaljer

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport . Nøkkelinformasjon om virksomheten: Virksomhetsnavn Stokke Rådhus (SR) Antall årsverk 75 Organisasjonstype Kommunal E-Post Postadresse postmottak@stokke.kommune.no Postb.24, 36 STOKKE Besøksadresse Nygaardsallè,

Detaljer

Ketil Fløgstad. Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad. Totalmiljø AS Ketil Fløgstad Totalmiljø AS Program Veien til Miljøfyrtårn Oppstartsfasen og miljøgruppen Miljøfyrtårn og HMS Miljøanalyse og metodikk Konsulentrapporten Kort om lover og forskrifter Veien til Miljøfyrtårn

Detaljer

Avfall Norge. Miljørapport - Avfallskonferansen i Bergen 9. 11. Juni 2009

Avfall Norge. Miljørapport - Avfallskonferansen i Bergen 9. 11. Juni 2009 Avfall Norge Miljørapport - Avfallskonferansen i Bergen 9. 11. Juni 2009 Mai 2009 Om Avfallskonferansen 2009 Avfallskonferansen 2009 arrangeres 9.-11. juni i Grieghallen i Bergen. Arrangører er det lokale

Detaljer

Tips om miljøsertifisering

Tips om miljøsertifisering Tips om miljøsertifisering Det finnes flere typer miljøsertifisering. Den vanligste er miljøfyrtårn, som vi vil bruke mest plass på i dette dokumentet. Vi oppfordrer alle avdelinger i NTL Sentralforvaltningen

Detaljer

Oversikt over endring relevant ved resertifisering

Oversikt over endring relevant ved resertifisering Oversikt over endring relevant ved resertifisering 1 KVALITET OG LEDELSE 1.1.1 Bedriftens grunnholdning Krav om en skriftlig visjon som er publisert på bedriftens nettside er fjernet i ny utgave. I stedet

Detaljer

Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken

Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken 2013/2014 Ver.1.01 Side: 2 av 17 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av virksomheten... 3 Oversikt over regelverket (IK-matforskriften

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 10.06.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 10.06.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget 10.06.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART 5/14 14/01332-1 Oppgradering av garderober og vaskeri - Venneslaheimen

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Mathåndtering i barnehager

Mathåndtering i barnehager Mathåndtering i barnehager Barnehager som lager og/eller serverer mat er å regne som en næringsmiddelvirksomhet. Det betyr at barnehagen må følge næringsmiddelregelverket og at Mattilsynet har tilsynsmyndighet.

Detaljer

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007 Brukerveiledning for brukeradministrasjon Versjon 1.0 - januar 2007 Innhold: Brukerveiledning for brukeradministrasjon...1 Brukeradministrasjon -generelt...3 Se informasjon om brukere og org./avd....4

Detaljer

Miljørapport for Stallen

Miljørapport for Stallen Miljørapport for Stallen (HMS-avdeling og de tillitsvalgte) Oppstart: September 2002 Medlemmer i prosjektgruppen: Knut Alnæs (HMS-sjef) Lena Myhrberg (HMS-rådgiver) Signar Karlsen (vaktmester) William

Detaljer

Søknad om miljøsertifisering for VM i orientering, Trondheim 2010 World Orienteering Championships (WOC)

Søknad om miljøsertifisering for VM i orientering, Trondheim 2010 World Orienteering Championships (WOC) Søknad om miljøsertifisering for VM i orientering, Trondheim 2010 World Orienteering Championships (WOC) Kriterier for Miljøgodkjent arrangement Kriteriene for å søke er delt opp i 8 områder, internt miljøarbeid,

Detaljer

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent?

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene Miljøfyrtårn Noe å tenke på! Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? 1 Profil MFT! En Miljøfyrtårnkonsulent må: ha evne til å engasjere bedriften

Detaljer

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden.

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden. Egenrevisjonsskjema Skal oppbevares på garden Sjekkliste 1 Generelle krav til garden KSL-standard Versjon 7, oktober 2011 bokmål KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

Miljøstatus for The Tall Ships Races Fredrikstad 2005

Miljøstatus for The Tall Ships Races Fredrikstad 2005 Miljøstatus for The Tall Ships Races Fredrikstad 2005 Versjon: 19.05.05 Kapitler: 0 Innledning / organisering 1 Generelt 2 Arbeidsmiljø 3 Innkjøp 4 Avfall 5 Energi 6 Transport 7 Utslipp 8 Selvpålagte miljøkrav

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

VEILEDER UTSTEDELSE AV EKSPORTDOKUMENTER PÅ FISK OG SJØMAT FOR EKSPORTØRER OG ANDRE EKSTERNE AKTØRER VERSJON 1.3, februar 2011

VEILEDER UTSTEDELSE AV EKSPORTDOKUMENTER PÅ FISK OG SJØMAT FOR EKSPORTØRER OG ANDRE EKSTERNE AKTØRER VERSJON 1.3, februar 2011 EKSPORT AV NORSK SJØMAT VEILEDER UTSTEDELSE AV EKSPORTDOKUMENTER PÅ FISK OG SJØMAT FOR EKSPORTØRER OG ANDRE EKSTERNE AKTØRER VERSJON 1.3, februar 2011 Norsk fisk og sjømat eksporteres til ca. 140 ulike

Detaljer

Miljøsertifisering av SIFO

Miljøsertifisering av SIFO Miljøsertifisering av SIFO Målsettinger for Miljøledelse og miljøprofil i SIFO med forslag til tiltak Rapport fra arbeidsgruppe SIFO, november 2008 av Engebret Rødningen, Grethe Strand-Pedersen og Gunnar

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer................................................. 3 Opplæring................................................. 3

Detaljer

KLIMAGUIDE FOR NTLs TILLITSVALGTE

KLIMAGUIDE FOR NTLs TILLITSVALGTE KLIMAGUIDE FOR NTLs TILLITSVALGTE innhold 1. Innledning... 3 2. Miljø og klima i styringssystemene... 4 3. Miljøsertifisering... 6 4. Ideer til lokale tiltak... 9 6. Kilder og inspirasjon... 11 2 1. Innledning

Detaljer