Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO og Svanen - hva innebærer systemene for dere?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Svanen - hva innebærer systemene for dere?"

Transkript

1 Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO og Svanen - hva innebærer systemene for dere? Daglig leder Petter Arnestad Green Retail AS

2 Innhold Status i GBA Systemenes overordnet betydning Miljøfyrtårn Om ordningen + HK Krav + Betydning ISO Svanen Om ordningen + Betydning Om ordningen + Svanens Innkjøperklubb + Betydning

3 Green Retail AS Noen av våre kunder:

4 Status blant GBA medlemmer GBA medlemmer Miljøfyrtårn ISO EMAS Svanemerket Svanens innkjøperklubb Amfi AS X X Anthon B Nilsen Eiendom AS X Aspelin Ramm Gruppen AS X Avantor AS X Bærum kommune X COOP Norge Eiendom AS X X X Forsvarsbygg X Höegh Eiendom AS X Mustad Eiendom AS X X Neas AS X Sektor Gruppen AS X Sparebank 1 X Statoil X X X Statsbygg X Steen & Strøm AS X X Storebrand Eiendom AS X X Telenor Eiendom AS Undervisningsbygg, Oslo kommune X X Universitetet i Oslo X X DNB Eiendom AS X

5 Betydning for dere - overordnet Alle systemer stiller krav til leverandører Dere kan tilrettelegge for at brukere får den støtten de trenger for å tilfredsstille de ulike systemenes krav Dere kan selv velge leverandører som er sertifisert og velge produkter og tjenester som er sertifisert Dere kan selv velge å bli sertifisert

6

7 Kort om ordningen Nasjonal sertifiseringsordning for (små og mellomstore) virksomheter Stiller krav til et enkelt miljøstyringssystem og tilfredsstillelse av konkrete og bransjespesifikke miljøkrav (74) Krav om bruk av konsulent. Sertifisering skjer av godkjent sertifisør (kommunal) En god start for å redusere miljøbelastningen Har åpne høringer på miljøkravene som stilles Gjelder bare for bedriften, kan ikke settes på enkeltprodukter De sertifiserte virksomhetene må rapportere resultatene sine hvert år.

8 Livet som Miljøfyrtårnbedrift

9 Status per oktober gyldige sertifiseringer Hovedkontor: 10 Leverandørbransjen Byggmestre: 45 Elektroentreprenører: 103 Gjenvinningsbedrifter: 8 Malermestre: 52 Maskinentreprenør: 19 Murmester: 8 Renholdsbedrifter: 43 Rørleggere: 59 Ventilasjonsentreprenører: 14

10 Status per oktober 2012 Eiendomsbransjen: Gårdeier: 25 Kjøpesenter: 47 Hotell: 123 Grunnskole/SFO: Skole: 228 Barnehage: Sykehjem: 93 Leietakere: Apotek: 14 Butikk: 601 Princess Vita VP Dagligvare: 162 Meny Restaurant og kafe: 58 Frisør: 25 Kontorvirksomhet: 997 Sparebank 1 Dnb

11 Hovedkontorkravet Sertifiseringen må kunne forankres og styres fra et hovedkontor (HK). Kravet forankrer miljøstyringssystemet på HK, og avklarer hvilke miljøkrav som blir oppfylt av hhv HK og UA. HK må ha felles ledelse og HMS-system og ha vedtatt en intensjon om at alle virksomheter skal sertifiseres (min. 80 %). Underliggende avdelinger (UA) må ha en enkel og lik drift og alle virksomhetsstedene må (bør) anvende samme bransjekrav. HK må ha minimum 6 UA.

12 Hovedkontorkravet Det utarbeides konsulentrapporter for HK og UA (standard) HK tilknyttes en hovedsertifisør som; Godkjenner begge rapporter Utarbeider et sertifiseringsgrunnlag for rapporten til UA som reduserer mulighet for variasjon i skjønn og sikrer rasjonell gjennomføring av lokale sertifiseringsprosesser Koordinere tilgang til lokale sertifisører og svare på spørsmål fra disse Internkonsulenter kan læres opp til å gjennomføre for UA = redusert bruk av eksterne konsulenter og bedre forankring/intern oppfølging Skal gi kostnadsreduksjoner ved sertifisering og rasjonaliseringsgevinster ved resertifiseringer

13 Betydning for dere? Kriterieavhengig, men uavhengig av dette gjelder uansett følgende: Krav til energimerking og energivurdering Enøksjekkliste og evt. analyse (> 200 kwh/år) Rapportering av energiforbruk Påvirke byggeier til å gj føre enøk tiltak som kan innspares < 2 år Utskiftning av oljeanlegg til fornybar energi Miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester herunder f.eks. renhold, forbruksartikler Miljøstatuskartlegging for største leverandører (antall miljøsertifiserte skal rapporteres) Bruke mindre miljøbelastende transportmidler til og fra jobb og vurdere overgang til el-bil Avfallsinstruks (farlig avfall spesielt) Rapportering av avfallsmengder

14 ISO ISO er en standard for miljøstyring Utviklet av den Internasjonale Organisasjon for Standardisering (ISO) Standarden er basert på to konsepter: kontinuerlig forbedringer og overholdelse av regelverk ISO 9001 og er verdens mest brukte systemsertifiseringer for virksomheter Standarden er bygget opp med generiske systemkrav som er bransjeuavhengig

15 ISO Stiller ikke konkrete miljø- eller prestasjonskrav utover lovkrav, kun krav til styringssystem og dokumentasjon og praksis for prosedyrer og rutiner knyttet til dette Ikke krav om bruk av konsulent, men akkrediterte sertifisører Krav til internrevisjoner hyppighet bestemmes av virksomheten (minimum årlig) Sertifikat utstedes gjerne for 3 år. 3. part revisjon 1-2 ganger årlig. Resertifisering hvert 2. til 3. år.

16 Systemrevisjon og ledelsens gjennomgang før sertifisering

17 Eks. på dokumentstruktur Miljøhåndbok Registrerende dokumenter

18 Betydning for dere? Avhengig av leverandørens betydning for miljøpåvirkningen til virksomheten (ref. miljøaspekter) Redegjørelse for leverandørens miljøstatus er vanlig (oppdateres årlig)

19

20 Om ordningen Offisiell nordisk miljømerkeordning etablert i 1989 av Nordisk Ministerråd. Stiftelsen Miljømerking (underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet) administrerer Svanemerket i Norge. Det er utviklet kriterier for miljøsertifisering innenfor nærmere 70 produktområder og flere tusen produkter og tjenester i Norden Sertifikat gjelder til neste revisjon av kriterier (3 år) Ikke krav om bruk av konsulent

21

22 Eks krav til svanemerket hotell Et Svanemerket hotell må dokumentere miljøtilpasning som inkl. energireduksjon, redusert vannforbruk, bruk av mindre miljøskadelige kjemikalier til oppvask og rengjøring, gode rutiner for avfallssortering, kraftig redusert bruk av engangsartikler og økt tilbud om økologisk mat. Miljøkravene til hoteller forutsetter dessuten at hotellet velger miljøtilpassede og miljømerkede alternativer når dette er mulig. Innredning og inventar som har lang levetid, skal miljøtilpasses når utstyret skal fornyes. Tilhørende restaurant, konferanselokaler og svømmebasseng må også oppfylle spesielle miljøkrav.

23 Kravsett hoteller

24 Svanemerking er mulig av: Eneboliger, rekkehus, leilighetsbygg og barnehager med fokus på energi og inneklima Bygningsmaterialer med fokus på råvarenes opprinnelse og innhold av kjemiske stoffer Gulv, hvitevarer, møbler og innredning Oppvarmingsløsninger som peis, vedovner, luft/luft og vann/vann varmepumper Maling, sparkel, fug og lim Vinduer og dører

25 Hoteller: 71 Dagligvarebutikker: 54 Restauranter: 4 Rengjøringstjenester: 9 Rengjøringsmidler, kontormøbler, interiørtekstiler, trykksaker, kopipapir, datamaskiner, kontormaskiner, skjermer,

26 Svanens innkjøperklubb Skal bidra til å hjelpe virksomheter med å kjøpe miljøriktige varer og tjenester Deltakere prioriterer svanemerket eller svanemerkets krav og får levert produkter med en tredjeparts miljøgaranti

27 Kriterieavhengig Betydning for dere?

28 Oppsummering Alle systemer stiller krav til leverandører Miljøfyrtårn ISO Svanen Kriterieavhengig, men uavhengig av dette gjelder uansett følgende: Krav til energimerking og energivurdering Enøksjekkliste og evt. analyse (> 200 kwh/år) Rapportering av energiforbruk Påvirke byggeier til å gj føre enøk tiltak som kan innspares < 2 år Utskiftning av oljeanlegg til fornybar energi Miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester herunder f.eks. renhold, forbruksartikler Miljøstatuskartlegging for største leverandører (antall miljøsertifiserte skal rapporteres) Bruke mindre miljøbelastende transportmidler til og fra jobb og vurdere overgang til el-bil Avfallsinstruks (farlig avfall spesielt) Rapportering av avfallsmengder Avhengig av leverandørens betydning for miljøpåvirkningen til virksomheten (ref. miljøaspekter) Redegjørelse for leverandørens miljøstatus er vanlig (oppdateres årlig) Kriterieavhengig

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Veileder Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Innhold 1 Innledning............................................... 9 1.1 Anskaffelsesloven og forskriften............................. 9 1.2

Detaljer

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2012/2013 Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en av Europas ledende produsenter av magasiner, reklametrykksaker og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Detaljer

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03 PEFC N 03 Krav ved gruppesertifisering Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013

Detaljer

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020.

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020. 1 av 6 Eiendomsforvaltningen GSK / LBU NTNUs Miljøambisjon Miljømål Målene bygger på føringer fra NTNUs strategi 2011 2020, og er utviklet i samarbeid med driftsavdelingen, eiendomsavdelingen, innkjøpsseksjonen

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Grunnleggende innføring

November 2011 - October 2013. Tema: Grunnleggende innføring November 2011 - October 2013 Tema: Grunnleggende innføring Hvorfor stille krav til miljø i anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser 6 Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune

System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune Miljøledelse 2014 og Faglig nettverkssamling, Oslo 25-26.11.2014 Kjersti Døssland, rådgjevar innkjøp Per Hj. Svae, seniorrådgjevar, miljø

Detaljer

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2009 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Heve bevissthet og kompetanse for styringssystemer Angela Miller, Sjefskonsulent DNV KEMA Det Norske Veritas (DNV) Uavhengig stiftelse etablert i 1864 Målsetning:

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER 1. Innledning KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER Utgangspunktet for planarbeidet er at Norge gjennom Kyoto-protokollen, med utgangspunkt i utslippsberegninger for året 1990, har forpliktet

Detaljer

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre.

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre. Veiledning : Sertifisering av kvalitetssystemer Innledning Valg av sertifiseringsorgan Forberedelse til sertifisering Sertifiseringsprosessen Fornyelse av sertifikatet Sertifikateier NS-EN ISO 9001 - Elrom

Detaljer

Hvordan fastsette et optimalt nivå for energi- og miljø i rehab-prosjekter?

Hvordan fastsette et optimalt nivå for energi- og miljø i rehab-prosjekter? Hvordan fastsette et optimalt nivå for energi- og miljø i rehab-prosjekter? Erik A. Hammer Daglig leder Grønn Byggallianse 1 men først litt; info om GBA Erik A. Hammer, daglig leder GBA Skanska Eiendomsutvikling

Detaljer

Det norske EPD-programmet

Det norske EPD-programmet Versjon 2:2014 Det norske EPD-programmet Programoperatør Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner - EPD-Norge Norsk tilpasning av ISO 14025 Miljødeklarasjoner type III Retningslinjer for Næringslivets

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN... 2 2. DEFINISJON OG INDIKATORER... 3 2.1 DEFINISJON AV STFKS EGENVIRKSOMHET...

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Ledelsens gjennomgåelse Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Dato: Dato: Tore Prestegard Administrerende direktør Anne Katrin Haga Kvalitetsdirektør Overordna

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Organisasjon Skogsertifisering Sporbarhet og Logobruk Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer