VINMONOPOLET - LEDENDE FAGHANDEL PÅ MILJØ MILJØSJEF FRANK LEIN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINMONOPOLET - LEDENDE FAGHANDEL PÅ MILJØ MILJØSJEF FRANK LEIN"

Transkript

1 VINMONOPOLET - LEDENDE FAGHANDEL PÅ MILJØ MILJØSJEF FRANK LEIN

2 2008 Miljø og samfunnsansvar identifisert som strategisk forbedringsområde Forventninger fra kunder, eiere og egne ansatte Beslutning om økt fokus

3 2009 Ny miljøstrategi vedtatt av Vinmonopolets styre Uttalt mål å miljøsertifisere alle driftsenheter Miljøfyrtårn valgt som sertifiseringsordning Invitert med av Steen & Strøm - sertifisert 6 butikker Ansatt kvalitets- og miljøsjef Fikk et godt råd av Linda i Princess: Sertifiser HK først! Innført årlig miljørapportering direkte til ledergruppen Etablert tverrfaglig miljøråd bestående av 10 personer Første internblad med miljøfokus

4 ORGANISERING OG RAPPORTERING Vinmonopolets ledergruppe Direktør Innkjøp & vareforsyning Kvalitets- og miljøsjef Miljøråd

5

6

7 MILJØPOLICY Vinmonopolet skal arbeide systematisk for å redusere egne miljøbelastninger, påvirke ansatte og våre leverandører i tilsvarende retning, samt legge til rette for miljøbevisste kunder. Miljø er en sentral del av Vinmonopolets samfunnsansvar.

8 SATSNINGSOMRÅDER Hovedfokus på reduksjon av egne miljøbelastninger Miljøsertifisering Avfall og utslipp Energi Emballasje og produkter Innkjøp driftsmidler

9 2010 Konklusjon fra seks butikksertifiseringer: Håpløs oppgave å sertifisere 250+ butikker på tradisjonell måte Ekstern miljøkonsulent tok kontakt med Miljøfyrtårn på vegne av Steen & Strøm, Princess, Vinmonopolet m.fl. Forslag til hovedkontorkrav utarbeidet Krav til alle bransjer revidert Sa ja til å være med i pilotprosjekt for å teste ut hovedkontorkravet sammen med Fokus Bank Sertifisert 13 butikker

10 PILOTPROSJEKTET La opp til tett dialog med MFT og hovedsertifisør og fikk hjelp fra ekstern miljøkonsulent/prosjektleder Lærte opp 11 interne miljøkonsulenter Satset på miljørådet og interne miljøkonsulenter La verktøy på Vintranett Startet sertifiseringsprosessen for Kjedekontoret Startet sertifisering av 20 butikker parallelt med KK-prosessen Kommuniserte jevnlig ut i organisasjonen om miljøarbeidet Innarbeidet miljørutiner og -dokumenter i HMS-systemet Satset på effektive butikksertifiseringer Maksimalt tre arbeidsmøter i butikk (mål om to møter i 2012) Involverte verneombudene i sertifiseringsprosessene

11

12 2011 Sertifisert etter hovedkontorkravet som første kjede Forenklet sertifiseringsmodellen for butikkene markant betydelig forbedring av verktøyene vi brukte 70 butikker sertifisert

13

14

15 2012 Lært opp fire nye miljøkonsulenter 15 totalt Hvert distrikt har egen miljøkonsulent Så behov for å få miljøarbeidet mer inn i daglig drift Innført seks måltall for å måle miljøgevinster Kommunisert ut mer om miljøarbeidet internt, lite eksternt Tildelt Oslo Venstres miljøpris 2012 Sertifisert 113 butikker

16 MÅLINDIKATORER Etablert følgende målindikatorer i 2012 Andel miljøsertifiserte butikker Prosentvis reduksjon i totalt papirforbruk (pr. årsverk) Direkte energibruk (pr. kvadratmeter) Prosentvis reduksjon i forbruk av plastposer (pr. liter) Total mengde avfall etter type og avhendingsmetode Total mengde CO 2 -utslipp Så behov for å endre indikatorer umiddelbart - for å få de mer relevante for Vinmonopolet

17 2013 Lagt plan for å få miljøarbeidet mer inn i daglig drift Opplæring og ansvarliggjøring av distriktssjefer Miljø tas inn som del av medarbeidersamtalen for butikksjefer Kommunisert ut mer om miljøarbeidet internt og eksternt Nominert til Årets innkjøper under Svanekonferansen Sertifisert 72 butikker Mål om 98 prosent andel miljøsertifiserte butikker

18 ORGANISERING MILJØARBEID Vinmonopolets ledergruppe Kjededirektør Juridisk direktør Distriktssjefer Miljøsjef + Senior miljørådgiver Butikker 15 miljøkonsulenter Miljøråd

19

20

21

22

23 STATUS Ny miljøstrategi «Vinmonopolet skal være Norges ledende faghandelskjede på miljø» Satsningsområder Miljøstyring Energi Avfall Anskaffelser Innkjøp produkter Transport

24 MILJØSTYRING Vinmonopolet som kjede er sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2013

25 SERTIFISERT 287 AV 297 BUTIKKER Usertifiserte butikker Miljøsertifiserte butikker Andel miljøsertifiserte butikker totalt = 97 %

26 KPI FOR MILJØ Måler butikker som har vært i drift i minst ni måneder Mål % 99,7 % 100% Andel miljøfyrtårnsertifiserte butikker 72% 80% 60% 32% 40% 20% 2% 7% %

27 NORDISK MILJØSAMARBEID Felles strategi for samarbeid på miljø for perioden Sammen arbeide for å identifisere og redusere miljøbelastningene alkoholmonopolene bidrar til gjennom sine verdikjeder

28 ENERGI Implementert ukentlig energiovervåking i butikkene hvor det er mulig Spart i overkant av 1 million kwh det siste året

29 MILJØOVERVÅKINGSSYSTEM (MOS)

30 ENERGIBRUK PÅ TIMENIVÅ

31 TOTAL ENERGIBRUK REDUSERT

32 AVFALL Rullet ut beste praksis for avfallshåndtering Tatt i bruk system for avfallsoppfølging vha. MOS

33 ØKT KOSTNADSKONTROLL

34 FEILFAKTURERING RENOVATØR

35 ANSKAFFELSER Fått butikkanskaffelser inn i MOS Tilbyr heretter bortimot bare miljømerket kontorrekvisita til butikkene Ved anskaffelse av produkt/tjeneste blir det vurdert om miljøkrav skal stilles i anbudet

36 INNKJØP PRODUKTER Oppfordrer til bruk av lavvektsglass ved innlevering av tilbud Spesifiserer enkeltprodukter med miljøsmart emballasje Ønsker å opprette måltall for produktemballasje (SAP) Skal i 2015 utarbeide forslag for miljøstrategi for Vinmonopolets hovedsortiment, herunder også tiltak internt og mot leverandørene

37 TRANSPORT Fortsatt i startfasen med miljøtiltak Skal i 2015 rulle ut webkonferansesystem (Lync) for å redusere omfanget av arbeidsreiser

38 TJENESTEREISER REDUSERT Kjørte km og flyreiser Flyreiser km Antall kjørte km Mål

39 SO FAR, SO GOOD

40 LEDENDE FAGHANDEL PÅ MILJØ? Har flere spørsmål enn svar Skissere hvordan vi tenker?

41 LEDENDE PÅ MILJØSTYRING! Den kjeden i Norge med flest miljøsertifiserte enheter 289 Miljøfyrtårn Oslo Venstres Miljøpris 2012 Nominert til Årets innkjøper under Svanekonferansen 2013 «Klima- og miljøministeren skryter av Vinmonopolets miljøinnsats»

42 MILJØSTYRING VS. MILJØBELASTNING Andel av SBs totale Carbon Footprint (%) Miljøbelastning knyttet til drift av kjedekontor og butikker: 2% Transport; 18% Prosessering; 19% Forpakninger; 32% Miljøbelastning knyttet til produkter: 98% Dyrking; 29%

43 MILJØBELASTNING VINFLASKE Innhold dyrking + prosessering % gram CO 2 Transport % gram CO 2 Emballasje % gram CO 2 1,7-2,6 kg CO 2 pr flaske

44 MILJØSMART PRODUKT Et produkt med lav miljøbelastning for innhold, transport og forpakning som helhet

45 MILJØSMARTE PRODUKTER MULIGE TILTAK Initiere miljømerke for vin Lære opp våre ansatte Ha tett dialog med leverandører om produktene Øke kunnskapen om produsenter og produkter Sette miljøkrav? Øke kunnskapen om transport (inn- og utland) Sette miljøkrav? Få flere produkter på miljøsmart emballasje Fjerne overemballering Registrere og redusere emballasjevekt Innføre miljøavgift på emballasje som Systembolaget?

46 LEDENDE FAGHANDEL PÅ MILJØ Legger til rette for miljøbevisste kunder Miljøstyrte butikker «Miljøsmarte» ansatte (kompetanse) Miljøsmarte produkter Tar ansvar for å gjøre verdikjeden bærekraftig Jobber tett sammen med leverandørene

47 MILJØTEAMET

48

49 Etablert beste praksis for avfallshåndtering

50

51 KJERNEPUNKTER Sørg for forankring og rapportering helt til topps Etabler en tverrfaglig ressursgruppe med gjennomslagskraft Sett av tid og penger Finn riktig pådriver/ildsjel Lær opp og bruk interne miljøkonsulenter = miljøambassadører Start kommunikasjon omkring miljøarbeidet Internt Eksternt Analyser ressursforbruket og iverksett tiltak for å redusere det Plukk lavthengende frukter så tidlig som mulig (quick wins) Sett konkrete og realistiske miljømål - og følg opp disse Få miljøarbeidet inn i den daglige driften viktig, men vanskelig

52 EKSEMPEL TILTAK OG RESULTATER Byttet til plastposer som gir mindre miljøbelastning (11/2009) Tatt betalt for plastposer (05/2011) Innført salg av gjenbruksnett med svanemerke Betydelig revitalisering av det systematiske HMS-arbeidet Bedre kildesortering og bedre oversikt over type/mengde avfall Energi Implementert energiovervåkingssystem Installert timeavleste målere i butikker som gir mulighet til å følge energiforbruket i detalj (220/70/10) Tatt tak i verstingsbutikker og spart energi Innkjøp produkter Økt andelen økologiske produkter Økt andelen produkter tappet på PET-flasker og lavvektflasker i glass Enorm reduksjon i totalt papirforbruk (kopi/kommunikasjon)

53 EKSEMPEL MILJØTILTAK (2) Etablert KPI for miljø som inngår i balansert målstyring Lagt informasjon for butikkene og miljøkonsulentene lett tilgjengelig på Vintranett med snarvei på forsiden Miljødelen av e-læringskurset om HMS i Vinmonopolet er oppdatert og gjort obligatorisk Startet samarbeid på miljøområdet med nordiske alkoholmonopol Fokus på mulighet for å stille krav til leverandørene ift. emballasje og transport (påvirkning av leverandører) Lært opp 15 interne miljøkonsulenter, som bidrar veldig positivt

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Miljørapporteringskurs i Arendal Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden 2007

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet M-314 2015 RAPPORT Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig [Oppdragstakers prosjektansvarlig] Kontaktperson i miljødirektoratet

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011 Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2754/ 2011 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen Lang tittel TA- 2885/12 Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012

GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012 GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012 Erik Riis Jacobsen Thon hotel Arendal, Arne Ranneberg Nilsen Stiftelsen miljøfyrtårn, Monica Lunøe Rand turistsjef Arendal Kommune, Elise Hannestad

Detaljer

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020.

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020. 1 av 6 Eiendomsforvaltningen GSK / LBU NTNUs Miljøambisjon Miljømål Målene bygger på føringer fra NTNUs strategi 2011 2020, og er utviklet i samarbeid med driftsavdelingen, eiendomsavdelingen, innkjøpsseksjonen

Detaljer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer 1 Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Dato: 28.06.2010 Prosjektinformasjon Tittel: Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Kontaktperson/ Miljøfyrtårnkonsulent: Miljørapport med handlingsplan

Detaljer

Miljøsertifisering av SIFO

Miljøsertifisering av SIFO Miljøsertifisering av SIFO Målsettinger for Miljøledelse og miljøprofil i SIFO med forslag til tiltak Rapport fra arbeidsgruppe SIFO, november 2008 av Engebret Rødningen, Grethe Strand-Pedersen og Gunnar

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2388/28 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 28 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Miljøledelse ved Universitetet i Bergen

Miljøledelse ved Universitetet i Bergen Miljøledelse ved Universitetet i Bergen Årsrapport 2007 Virksomhetsbeskrivelse i en samfunns- og miljømessig sammenheng I Strategisk plan for perioden 2005-2010 heter det at: den akademiske frihet skal

Detaljer

Regionalplan for energi og klima 2010-2020

Regionalplan for energi og klima 2010-2020 Regionalplan for energi og klima 20102020 Handlingsprogam for ns egne virksomheter 20152020 Regionalplan for energi og klima 20102020 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. Bygg og anlegg energibruk og

Detaljer

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2009 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport . Nøkkelinformasjon om virksomheten: Virksomhetsnavn Stokke Rådhus (SR) Antall årsverk 75 Organisasjonstype Kommunal E-Post Postadresse postmottak@stokke.kommune.no Postb.24, 36 STOKKE Besøksadresse Nygaardsallè,

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats miljøarbeid Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats eksempel PÅ kommunal miljøledelse Finansiert av Miljøverndepartementet Veilederen er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Nedre Eiker, Kongsberg,

Detaljer

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats eksempel PÅ kommunal miljøledelse Ringer i vannet Det gjøres mye spennende utviklingsarbeid i mange kommuner. Vi har mye å hente på å lære og å la oss inspirere

Detaljer

Miljørapport 2011. Rolig, vi hjelper deg.

Miljørapport 2011. Rolig, vi hjelper deg. Miljørapport 2011 Rolig, vi hjelper deg. hilsen fra administrerende direktør Fremtiden vår den viktigste saken av alle Som Nordens ledende forsikringsselskap, er vår miljøinnsats en selvsagt del av forretningsstrategien

Detaljer

Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014. Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN?

Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014. Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN? Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014 Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN? Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Innhold 1 Tilrådning (bestilling) 2

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

rapport om miljø og samfunnsansvar

rapport om miljø og samfunnsansvar rapport om miljø og samfunnsansvar 2007 lønnsomt å ta miljøansvar GRØSET tok et bevisst valg for 15 år siden. Vi konstaterte at vi er en del av noe større og skapte vår visjon om å bli Norges mest miljøvennlige

Detaljer

Tips om miljøsertifisering

Tips om miljøsertifisering Tips om miljøsertifisering Det finnes flere typer miljøsertifisering. Den vanligste er miljøfyrtårn, som vi vil bruke mest plass på i dette dokumentet. Vi oppfordrer alle avdelinger i NTL Sentralforvaltningen

Detaljer