Fra smil til mørke blikk Erfaringer fra sterkavdelingen på Blidensol

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra smil til mørke blikk Erfaringer fra sterkavdelingen på Blidensol"

Transkript

1 Fra smil til mørke blikk Erfaringer fra sterkavdelingen på Blidensol Jørgen Tjørhom. Stavanger 4 juni 2014 Spesialsykepleier innen Geriatri (1994) og Demens (2008) Klinisk spesialist i Miljøsykepleie (2004) DCM observatør på avansert nivå (2010).

2 Forsterket Skjermet Enhet (F.S.E) : Er for demensrammede personer der utslagene av APSD er så alvorlig, sammensatt og av en så kompleks art at en vanlig skjermet enhet(s.e) ikke er i ressursmessig eller kompetansemessig stand til å muliggjøre en optimal fungering opp i mot den grensen hjerneskaden setter. Denne grensen er svært lav for disse personene og medfører stor sårbarhet i alt det daglige APSD = Atferdsmessige og Psykologiske Symptomer ved Demens. (Jørgen Tjørhom.Spesialsykepleier i Geriatri og Demens,Klinisk Spesialist i miljøsykepleie. 4 juni 2014)

3 Hvem er forsterket skjermet enhet beregnet for? For mennesker med så stor sårbarhet i sin demens at de befinner seg i en varig tilstand som ikke så lett lar seg behandle verken medisinsk eller miljøterapeutisk over en gitt tidsramme, og som er totalt avhengig av en skreddersydd og spesialdesignet miljøsykepleie over svært lang tid. En trygg tilstedeværelse av personale med ekstrakompetanse over lang tid, kanskje årevis, kanskje livet ut. (Jørgen Tjørhom.Spesialsykepleier i Geriatri og Demens,Klinisk Spesialist i miljøsykepleie. 4 juni 2014)

4 Hvem er forsterket skjermet enhet beregnet for? 1.Mennesker med en så sårbar demens som : Lett feiltolker vår kommunikasjon, våre signaler og våre ansiktsutrykk som igjen medfører massiv angst, katastrofereaksjoner og fysiske/verbale utageringer overfor omgivelsene. Er så vare for inntrykk og stimuli, at en tilstand av vedvarende motorisk hyperaktivitet (vedvarende stor uro)oppstår av å bare være i ett miljø med flere mennesker/flere stimuli på en gang. (Jørgen Tjørhom.Spesialsykepleier i Geriatri og Demens,Klinisk spesialist i miljøsykepleie. Stavanger 4 juni 2014)

5 Hvem er forsterket skjermet enhet beregnet for? 2.For mennesker med større pannelappsskader i sin demens som gir seg utslag i : 1.Stor mangel på hensiktsmessig sosial interaksjon/navigering i forhold til andre. 2.Alvorlig hemningsløshet 3.Ukontrollerbar verbal og fysisk utagering 4.Alvorlig grad av oppmerksomhetssvikt (Jørgen Tjørhom.Spesialsykepleier i Geriatri og Demens,Klinisk spesialist i miljøsykepleie. Stavanger 4 juni 2014)

6 Hvem er forsterket skjermet enhet beregnet for? 2. For mennesker med større pannelappsskader i sin demens som gir seg utslag i : 5.Tactil searching ( plukkeradferd / bruksadferd) 6.Talepress 7. Tvangspreget/rituell adferd (Jørgen Tjørhom.Spesialsykepleier i Geriatri og Demens,Klinisk spesialist i miljøsykepleie. Stavanger 4 juni 2014)

7 Den sårbare forbindelseslinjen : Jørgen Tjørhom. Spesialsykepleier i Geriatri og Demens. Klinisk spesialist i miljøsykepleie. Stavanger 4 juni 2014

8 Den sårbare forbindelseslinjen : Samhandlingskompetanse handler om denne usynlige forbindelseslinjen som av omsorgsgivere oppleves som den største utfordringen å komme igjennom i forhold til mennesker som har en større sårbarhet i sin demenssykdom enn andre. Samhandlingskompetanse sier noe om hvordan vi møter den sårbare forbindelseslinjen mellom oss (omsorgsgivere) og personen med demens. Hvilke samhandlingsstrategier vi benytter oss av. (Jørgen Tjørhom.Spesialsykepleier i Geriatri og Demens,Klinisk spesialist i miljøsykepleie. Stavanger 4 juni 2014)

9 Den sårbare forbindelseslinjen : Hva må til for å forsere denne sårbare forbindelseslinjen? En dypereliggende kompetanse innen samhandling, samspill og relasjonsforståelse helt på detaljnivå. Noen ganger kan det nok oppleves at vi er mest relasjonsmedarbeidere enn å være typiske sykepleiere og hjelpepleiere. Et morgenstell blir heller en form for kunstutøvelse enn et typisk stell, der selve relasjonen er det mest avgjørende. (Jørgen Tjørhom.Spesialsykepleier i Geriatri og Demens,Klinisk spesialist i miljøsykepleie. Stavanger 4 juni 2014)

10 Erfaringer fra en sterkavdeling: Ivar på 73 år Ett stell er ikke bare et stell! En fortelling fra virkeligheten ( Jørgen Tjørhom.Spesialsykepleier i Geriatri og Demens. Klinisk spesialist i Miljøsykepleie 4juni 2014)

11 Ivar på 73 år Ivar er en mann på 73 år med Alzheimers tidlig deby. Fungerer svært dårlig i å oppfatte våre signaler/signaler rundt ham i det daglige. Stor språksvikt, total afasi. Svært nedsatt kroppsbevissthet/kroppsforståelse. Sterk personlighet. Svært nedsatt planleggingshukommelse. (Jørgen Tjørhom. Spesialsykepleier i Geriatri og Demens. Klinisk spesialist. 4 juni 2014)

12 Ett stell er ikke bare et stell! Klokka er 0835 og Ivar kikker opp fra senga.han aner ikke hva som skal skje eller hva han skal gjøre. Ivar gløtter mistenksomt opp med øynene på denne hvite uniformskledde personen som står der Ivar «mildner» raskt i øynene når personen tilkjennegir seg med et svært åpent og blidt ansikt og sier: God morgen Ivar! Kjekt..å se..deg! Noe mer blir ikke sagt.. (Jørgen Tjørhom. Spesialsykepleier i Geriatri og Demens. Klinisk spesialist i miljøsykepleie.4 juni 2014)

13 Ett stell er ikke bare et stell! Alt utstyr er funnet frem mens Ivar sov og er trygt plassert i grei rekkevidde rundt senga. Absolutt alt.. Også vaskevannsfat fylt med vann. Frokosten og medisiner er allerede plassert på trillebordet ved gostolen ved vinduet. Ivar skal IKKE oppleve fart inn og ut,hans hjerne er altfor sårbar til å kunne takle noe sånt og det kan fort føre til mistenksomhet og igjen til mørke blikk og aggresjon. (Jørgen Tjørhom. Spesialsykepleier i Geriatri og Demens. Klinisk spesialist i miljøsykepleie.4 juni 2014)

14 Ett stell er ikke bare et stell! Svært forsiktig og i langsomt tempo draas våt up and go bukse og pyjamasbukse av Ivar. Den våte up and go rives helt forsiktig og mest mulig usynlig av, mens en ny up and go og ytterbukse trees forsiktig på til rett nedforbi kneet Alle disse detaljhandlingene skjer mens omsorgsgiver med sitt opparbeidede og mangeårs kliniske blikk har en hurtigtolkning/ tydning av Ivars ansikt. Alt skjer betryggende under dyna uten å blottlegge. Og i svært langsomt tempo og med blidt ansikt fra omsorgsgiver. (Jørgen Tjørhom. Spesialsykepleier i Geriatri og Demens. Klinisk spesialist i Miljøsykepleie. Stavanger 4 juni 2014)

15 Ett stell er ikke bare et stell! Roen som allerede finnes fortsetter å eksistere takket være trege seine rolige kroppsbevegelser fra omsorgsgiver. Omsorgsgiver er mer opptatt av å vise et blidt og trygt kroppspråk/ kroppsplassering enn å snakke. Derfor oppleves hele situasjonen som svært taus men og god og avslappende. Omsorgsgiver signaliserer på en sterk måte at : Jeg vil deg bare godt Ivar! (Jørgen Tjørhom. Spesialsykepleier i Geriatri og Demens. Klinisk spesialist i Miljøsykepleie. Stavanger 4 juni 2014)

16 Ett stell er ikke bare et stell! Omsorgsgiver møter Ivars øyne og et smil kommer til fra Ivar. Omsorgsgiver klarer på noen sekunder å utføre et raskt vask nedentil under dynen mens en litt kraftig følelsesmessig inntoning høres i rommet fra omsorgsgiver : Uff!! Ojj! (Jørgen Tjørhom. Spesialsykepleier i Geriatri og Demens. Klinisk spesialist i Miljøsykepleie. Stavanger 4 juni 2014)

17 Ett stell er ikke bare et stell! I løpet av noen minutter opplever Ivar så at trygge faste armer møter ham over skulder,tar tak i ham og sies i det hans kropp blir tatt opp : Ojjjj!!! Du e jammen tunge! Dette skjer samtidig med et trygt og avvæpnende smil på lur. En svært samkjørt stødig bevegelse med vedvarende blikkontakt og en hurtigtolkning på sekunder av den andres utrykk skjer så. (Jørgen Tjørhom. Spesialsykepleier i Geriatri og Demens. Klinisk spesialist i Miljøsykepleie. Stavanger 4 juni 2014)

18 Ett stell er ikke bare et stell! Ivar sitter så på sengekanten. Omsorgsgiver sitter der bare ei stund ved siden av Ivar på sengekanten Relasjonell oppvarming Ivar settes så i gang, hans ressurser vitaliseres og så vasker han og tørker seg over hele overkroppen. Ivar forstår situasjonen. (Jørgen Tjørhom. Spesialsykepleier i Geriatri og Demens. Klinisk spesialist i Miljøsykepleie. Stavanger 4 juni 2014)

19 Ett stell er ikke bare et stell! Frokosten er i mellomtiden usynlig satt inn av annen omsorgsgiver Omsorgsgiver sier : Kom! Strekker så sine hender ut som viser frokosten noen meter unna Nesten ingen ord men mye gester,bevegelser og et svært blidt og tydelig ansikt! Jørgen Tjørhom. Spesialsykepleier i Geriatri og Demens. Klinisk spesialist i miljøsykepleie Stavanger 4 juni 2014

20 Den sårbare forbindelseslinjen : To cut into small pieces! To cut into very small pieces!

21 Sterkavdelingens spesialkompetanse innen samspill & samhandlingsstrategier: 1. Spesialkompetanse med solid teoretisk forankring. 2. Taus spesialkompetanse som bare er tilstede i avdelingsmiljøet lært gjennom flere år gjennom bruk av å være aktive rollemodeller i flere ledd og som sitter godt fast i vegger og oppunder tak på avdelingen. Avdelingens pleiekultur? (Jørgen Tjørhom.Spesialsykepleier i Geriatri og Demens,Klinisk spesialist i miljøsykepleie. Stavanger 4 juni 2014)

22 Denne tause kunnskapen som samtidig er avdelingens indre kompetanse manifesterer seg og infiltrerer seg på ulike vis i avdelingen: (Jørgen Tjørhom.Spesialsykepleier i Geriatri og Demens.Klinisk spesialist i Miljøsykepleie.Stavcanger 4 juni 2014)

23 1.Opplevelsen av å bli SETT. 2.Vennlige og åpne blikk. (Jørgen Tjørhom.Spesialsykepleier i Geriatri og Demens,Klinisk spesialist i miljøsykepleie. Stavanger 4 juni 2014)

24 3.Trygge,gode og seine kroppsbevegelser og kroppsplasseringer fra omsorgsgivere. (Jørgen Tjørhom. Spesialsykepleier i Geriatri og Demens.Klinisk spesialist i Miljøsykepleie.Stavanger 4 juni 2014)

25 4.En gjennomgående følelse av en betingelsesløs omsorg med et hav av formildende omstendigheter rundt en adferd. (Jørgen Tjørhom. Spesialsykepleier i Geriatri og Demens. Klinisk spesialist i miljøsykepleie.stavanger 4 juni 2014)

26 5. 30 km sone med store fartshumper! (Jørgen Tjørhom. Spesialsykepleier i Geriatri og Demens. Klinisk spesialist i miljøsykepleie. Stavanger 4 juni 2014)

27 Noen svært viktig ord som en gang ble sagt! Professor i alderspsykiatri Knut Engedal uttalte følgende på et større seminar i Stavanger i 1997 i forbindelse med Alderspsykiatriens ABC: Det demensomsorgen først og fremst trenger er sirumpede sykepleiere! (Jørgen Tjørhom.Spesialsykepleier i Geriatri og Demens,Klinisk spesialist i miljøsykepleie. Stavanger 4 juni 2014)

28 Sterkavdelingens spesialkompetanse innen samspill & samhandlingsstrategier Det omsorgsgiver fyller beboerrommet med av stemning i det han/hun går inn i rommet og hvor bevisst han er på dette fenomenet! 1. Bevisstheten om egen tilstedeværelse og tilstedeværelsens positive kraft. 2.Evnen til å formidle STOR grad av TRYGGHET bare med sin AKTIVE TILSTEDEVÆRELSE. Og å ha TRO på nettopp dette! (Jørgen Tjørhom. Spesialsykepleier i Geriatri og Demens. Klinisk spesialist i Miljøsykepleie Stavanger 4 juni 2014)

29 Sterkavdelingens spesialkompetanse innen samspill & samhandlingsstrategier: Omsorgsgivers egne, innerste følelser og hvordan han/hun er i kontakt med dem i forhold til det å bare tørre å stå i det åpne i forhold til alvorlig adferds problematikk,vanskelige situasjoner. (Jørgen Tjørhom.Spesialsykepleier i Geriatri og Demens,Klinisk spesialist i miljøsykepleie. Stavanger 4 juni 2014)

30 Sterkavdelingens spesialkompetanse innen samspill & samhandlingsstrategier: Demensomsorgens intensivavdeling med hovefokus på rein miljøsykepleie uten å dele dette fokuset med omfattende komplisert somatikk, tyngre sengestell, krevende sårstell. Å bruke full oppmerksomhet på å trykke inn de riktige «knappene» for samhandlingsstrategier, rikte inn og finjustere optimale betingelser i miljøet og bli spesialister på akkurat dette. (Jørgen Tjørhom.Spesialsykepleier i Geriatri og Demens,Klinisk spesialist i miljøsykepleie. Stavanger 4 juni 2014)

31 Sterkavdelingens spesialkompetanse innen samspill & samhandlingsstrategier: Den andres situasjon i forholdet. Å kunne SE den andre Det som skal tydes er ikke forholdet mellom meg og den andre, men den andres situasjon i forholdet. (Sitat fra Kari Martinsens bok : Fra Marx til Løgstrup ) TYDNINGENS KUNST! (Jørgen Tjørhom. Spesialsykepleier i Geriatri og Demens. Klinisk spesialist i miljøsykepleie. Stavanger 4 juni 2014)

32 Oppsummering : Økt fokus på miljøfaktorer,samhandlinger og relasjoner. Økt fokus på det å være tilstede med hele seg. Økt fokus på oppmerksomt nærvær, å være tilstede i øyeblikket. Mye mindre fokus på prosedyrer, klokkeslett og rutiner. (Jørgen Tjørhom. Spesialsykepleier i Geriatri og Demens. Klinisk spesialist. Stavanger 4 juni 2014)

33 Krav til omsorgsgiver på en forsterket skjermet enhet : Omsorgsgiver må spille på et rikt og svært variert følelsesregister. Krever en stor smidighet i forhold til egne følelser. Å bli daglig fotografert. En må by på mye av seg selv. (Jørgen Tjørhom. Spesialsykepleier i Geriatri og Demens. Klinisk spesialist i Miljøsykepleie. Stavanger 4 juni 2014)

34 Krav til omsorgsgiver på en forsterket skjermet enhet : Aktiv bruk av seg selv som et instrument som sender gode og trygge signaler til våre beboere som de i sin tur klarer å tolke og bli trygge i sin så ofte svært kaotiske og stressende hverdag. Kunne takle en relasjonell tetthet Evnen til å kunne sitte med hele seg (Jørgen Tjørhom. Spesialsykepleier i Geriatri og Demens. Klinisk spesialist i Miljøsykepleie. Stavanger 4 juni 2014)

35 Å ha evnen til å kunne sitte med hele seg (Jørgen Tjørhom.Spesialsykepleier i Geriatri og Demens.Klinisk spesialist i miljøsykepleie.. Stavanger 4 juni 2014

36 Sterkavdelingens spesialkompetanse innen skjerming 1.Avdelingens grunnsyn i forhold til skjerming : Dette usynlige arbeidet med det å bare sitte, det å bare være og det å ha fult oppmerksomt nærvær mot beboer må være en helt sentral tankegang overfor personer med svær sårbarhet i sin demenssykdom. Oppgavesentrert tekning MÅ DERFOR nedprioriteres! (Jørgen Tjørhom. Spesialsykepleier i Geriatri og Demens. Klinisk spesialist. 4 juni 2014)

37 Sterkavdelingens spesialkompetanse innen skjerming 1.Avdelingens grunnsyn i forhold til skjerming : Å sitte og skjerme beboer inne på rommet kan for utenforstående nok se ut som at en ikke gjør noe. Det er av helt avgjørende betydning at slike holdninger aldri får spre seg i avdelingen, får bli en del av kulturen. (Jørgen Tjørhom. Spesialsykepleier i Geriatri og Demens. Klinisk spesialist i Miljøsykepleie. Stavanger 4 juni 2014)

38 Sterkavdelingens spesialkompetanse innen skjerming: 2.Å forsterke allerede opparbeidet ro: En grunnleggende felles forståelse for begrepet å forsterke allerede opparbeidet ro/harmoni. Dette er avdelingens kjernearbeid eller limet som holder hele roen og strukturen på avdelingen og som gjør at en sterkavdeling fungerer som en sterkavdeling. (Jørgen Tjørhom. Spesialsykepleier i Geriatri og Demens. Klinisk spesialist. 4 juni 2014)

39 Sterkavdelingens spesialkompetanse innen skjerming 3.Rom service: Den som skjermer inne på et beboerrom skal ALLTID ha mulighet for å ringe til annet personale for å: Få kaffi /måltider /medisiner innbrakt Bleier /nattøy Annet Faglig begrunnelse: 17 års erfaring tilsier at bare to til tre minutters fravær av omsorgsgivere kan få beboeren i stor psykisk ubalanse igjen. En hel time med møysommelig arbeid som på forhånd er blitt brukt for å skape ro, kan fort bli ødelagt av bare et kortere fravær. (Jørgen Tjørhom. Spesialsykepleier i Geriatri og Demens. Klinisk spesialist. 4 juni 2014)

40 Litt statistikk. Fra august 1997 til juni 2014 (17 år) har forsterket skjermet avdeling hatt 65 beboere. Gjennomsnittlig opphold er 21,5 måneder. Utskrivning når svekket fysisk helse blir hovedfokus/behandling i stedet for omfattende miljøsykepleie. Noen beboere blir her livet ut. Jørgen Tjørhom.Spesialsykepleier i Geriatri og Demens,Klinisk spesialist i miljøsykepleie. Stavanger 4 juni 2014)

41 Litt statistikk. Prosentvis fordeling i forhold til de ulike demensdiagnoser: 1.Alzheimers sykdom: 42 % 45 % med tidlig deby (før 65år) 55 % med sen deby. 2.Frontotemporal demens / Alkoholdemens: 35% 3.Vaskulær demens : 11 % 4.Lewy body demens : 6% 5.Ikke demensdiagnoser : 6% (Jørgen Tjørhom.Spesialsykepleier i Geriatri og Demens,Klinisk spesialist i miljøsykepleie. Stavanger 4 juni 2014)

Tilstedeværelse gjennom hudberøring

Tilstedeværelse gjennom hudberøring Prosjektrapport Tilstedeværelse gjennom hudberøring Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com Marianne Børsheim og Karen Skurtveit Moe 2015 Introduksjon Til sammen 6 ansatte ved to sykehjem i Stavanger og Sandnes

Detaljer

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå?

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Av Elsbeth Jacobs, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS Øst 1 Mange av de pasientene som henvises

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Bli hos meg, hjelp meg, hør meg

Bli hos meg, hjelp meg, hør meg " Bli hos meg, hjelp meg, hør meg Cicely Saunders. Tema: Bistand til en livsavsluttning i heimen. Hvordan kan sykepleieren i hjemmesykepleien bistå et menneske med uhelbredelig sykdom som ønsker sin livsavsluttning

Detaljer

Hvordan vise omsorg for, virkelig omsorg for noen med Svært Alvorlig ME

Hvordan vise omsorg for, virkelig omsorg for noen med Svært Alvorlig ME Hvordan vise omsorg for, virkelig omsorg for noen med Svært Alvorlig ME Stonebird Hvordan ha omsorg for, virkelig omsorg, for noen med Svært Alvorlig ME Greg Crowhurst Ingen del av denne publikasjonen

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Et liv med psykisk lidelse

Et liv med psykisk lidelse Skrevet av Petter Nilsen, 2011 Et liv med psykisk lidelse Innhold Et liv med psykisk lidelse... 1 Min opplevelse av å være syk... 1 Depresjon/angst mestring... 4 Min psykiske lidelse... 6 Sykdomsaksept...

Detaljer

Ungdom i fokus. Erfaringer og tanker om å være ung og ha varige helseutfordringer

Ungdom i fokus. Erfaringer og tanker om å være ung og ha varige helseutfordringer Ungdom i fokus Erfaringer og tanker om å være ung og ha varige helseutfordringer 2 Redaktør: Gerd Vidje Forfattere: Synøve Berg og Ann Britt Sandvin Olsson Illustrasjoner: M. M. Malvin Design: Aase Bie

Detaljer

2.Teoretisk referanseramme

2.Teoretisk referanseramme 1. Innledning. Hver eneste dag sitter det elever på skolen som nettopp har mistet mor eller far, de har mistet nære venner, foreldrene er nylig skilt, en bror har fått kreft eller en klassekamerat er blitt

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Slik får du livet du ber om!... 3. Den dagen da alt forandrer seg... 5. Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9. Fokus er det du trenger...

Slik får du livet du ber om!... 3. Den dagen da alt forandrer seg... 5. Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9. Fokus er det du trenger... Innholdsfortegnelse Slik får du livet du ber om!... 3 Den dagen da alt forandrer seg... 5 Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9 Fokus er det du trenger... 12 Hva mer tror du at du trenger... 14 Slik

Detaljer

Vedvarende utmattelse -

Vedvarende utmattelse - Vedvarende utmattelse - kjennetegn, årsaker og tiltak Psykologene Torkil Berge og Elin Fjerstad Heftet bygger på en selvhjelpsbok av psykologene Torkil Berge, Lars Dehli og Elin Fjerstad: Energityvene.

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Barns utvikling - Ettåringen

Barns utvikling - Ettåringen Barns utvikling - Ettåringen Motoriske ferdigheter Rundt 1 års alderen er tiden da barnet skal kaste seg utpå og gå på egne ben. Så lenge de har en trygg havn innen rekkevidde, kaster de seg utpå et par

Detaljer

Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen

Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen Å DANSE I AKADEMIA Bevegelse og teori Nina Tvedten Essay om yrkespraksis våren 2008 Eksamenskode:MP300 P 001 Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen 1 Å DANSE -

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Torill Fjæran Cand.Paed.Spec. Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Denne artikkelen er basert på et foredrag holdt på årets Nafo-seminar på Storefjell. Foredraget presenterte et case der relativt

Detaljer

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse?

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse? 34 Kapittel 1 Hvilke egenskaper har mennesker som fungerer godt i det sosiale livet?? Hva er den viktigste egenskapen til disse menneskene? Hvilke egenskaper ønsker du hos en god venn når ditt eget liv

Detaljer

Råd og vink av Ronald Grini

Råd og vink av Ronald Grini Råd og vink av Ronald Grini Helsetjenesten består av Psykososial helsetjeneste, Gløshaugen legesenter og helsestasjon for studenter. I Psykososial helsetjeneste er det ansatt psykologer, psykiatriske sykepleiere,

Detaljer

ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR

ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR Liv Hanson Ausland, førstelektor, Institutt for helsefremmende arbeid, Høgskolen i Vestfold Hege Forbech Vinje, førsteamanuensis, Institutt for

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Hvordan kan bolig og tjenestetilbud tilrettelegges for å ivareta sosiale behov til personer med demens? En evalueringsstudie av skjermet enhet

Hvordan kan bolig og tjenestetilbud tilrettelegges for å ivareta sosiale behov til personer med demens? En evalueringsstudie av skjermet enhet Hvordan kan bolig og tjenestetilbud tilrettelegges for å ivareta sosiale behov til personer med demens? En evalueringsstudie av skjermet enhet Et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, Drammen kommune og

Detaljer

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Nina Rossholt Innholdsfortegnelse Forord fra forfatteren 5 Del 1: Likestilling og likeverd i politiske dokumenter og i barnehagen 6 Hva

Detaljer