Strategisk plan for Blå vegenløpet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk plan for Blå vegenløpet 2009-2013"

Transkript

1 Strategisk plan for Blå vegenløpet I. INNLEDNING II. RAMMER OG INNRETNING: Hovedmål,visjon og dagens situasjon. III. NYE UTFORDRINGER: Frivillighetens posisjon i samfunnet - Organisasjon i endring - Økonomi IV. STRATEGISKE SATSNINGER: Lavterskeltilbud Inkludering - Toppidrett - Fellesskap Anlegg - Økonomi Marked og informasjon - Organisasjon I. INNLEDNING IL Stålkameratene er et fleridrettslag med eget styre og administrasjon, og med hovedsete i Mo i Rana. Blå vegenløpet er vårt største enkeltarrangement, et turrenn på ski for både eliteutøvere og familie-/trimutøvere Om planen: Strategisk plan er, sammen med visjon og hovedmål for arrangementet, rennets overordnete styringsdokumenter. Den skal vise idrettslagets veivalg mht ressursbruk, sportslige prioriteringer, dugnadspersonell, vekst og generell utvikling. Formålet med strategisk plan er å: Kartlegge, strukturere og utvikle arrangementet styre tiltak mot prioriterte områder sikre nødvendig beredskap overfor nye utfordringer Den strategiske planen skal være et styringsredskap mot et felles mål. Den beskriver hvordan arrangementskomitéen ønsker å møte utfordringene vi står overfor de Blå vegenløpet, IL Stålkameratene, Søderlundmyra 39, 8622 Mo i Rana, tlf

2 nærmeste årene. Dokumentet er i så måte et redskap for å synliggjøre hvilke områder som vil bli prioritert i perioden Strategisk plan skal gi grunnlag for vedtak og aktiv styring av arrangementsorganisasjonen. Den skal følges opp av årlige handlingsplaner. Planen er utarbeidet med bakgrunn i en prosess med innspill fra både interne og eksterne bidragsytere. Arbeidet har vært koordinert av daglig leder i idrettslaget i samarbeid med hovedstyret og de enkelte funksjonærgruppene. Utfordringene i kommende planperiode er store. Økonomisk er vi midt inne i en prosess der bortfallet av automatinntekter har nødvendiggjort nytenkning både på inntekts- og utgiftssiden. Oppfølging. Planperioden er på 4 år. Arrangementskomitéen utarbeider hvert år handlingsplaner for å imøtekomme strategisk plans overordnede mål og visjoner. Disse planene må vedtas av hovedstyret før de er gjeldende. II. RAMMER OG INNRETNING. Blå vegenløpet så første gangen dagens lys i 1979 etter iherdig arbeid fra en rekke skientusiaster i løpet av hele Rennet har, helt siden starten, bestått av en 45km lang trasé fra Umbukta ved svenskegrensen ned mot Atlanterhavskysten og Mo i Rana. Frem til 2002 var målområdet i Mofjellet, men flere forhold har gjort at målgangen etter dette har vært lagt til motsatt side av dalen i Brennåsen. Etter en liten innkjøringsperiode, var første halvdel av åttitallet svært oppløftende med opp mot 1800 påmeldte og enorm popularitet. Etter hvert som skiidretten mistet oppslutning på nasjonalt plan mot slutten av åttitallet og begynnelsen av nittitallet, ble det forsøkt ulike varianter for å få folk til å komme seg ut på ski denne lørdagen før påske: 10km ungdomsklasse fra Utsikten, familieklasse fra Raudvatnet og Knøtteblåvegen under nummerutdelingen på fredags kveld. Familieklassen fra Raudvatnet og Knøtteblåvegen har vist seg levedyktige og er i dag viktige deler av arrangementet. Etter å ha vært nede i ca deltagere i perioden , har trenden de siste årene vært positiv og rennet hadde i deltagere. Omsetningen for rennet de siste 5 årene har lagt i området rundt kr inkludert avis og spinoff-effekter. Blå vegenløpet, IL Stålkameratene, Søderlundmyra 39, 8622 Mo i Rana, tlf

3 Rana kommune har pr i overkant av innbyggere. Mo i Rana er kommunesenteret og preges av industri- og handelsvirksomhet. Byens næringsliv har i lang tid opplevd høykonjunktur og utgjør i så måte en viktig potensiell inntektskilde for frivillig virksomhet. Idrettslagets visjon og hovedmål for arrangementet er som følger: VISJON Blå vegenløpet skal være Ranabefolkningens største turdag, nordnorske turrennløperes største festdag og et lavterskeltilbud som motiverer helgelendinger for aktivitet gjennom hele året. Hovedmål for virksomheten Stimulere ranværinger til skiaktivitet både arrangementsdagen og resten av året. Inkludere alle interesserte brukergrupper, deriblant innvandrere, fremmedarbeidere og funksjonshemmede. Tiltrekke seg et bredt spekter toppidrettsutøvere av begge kjønn. Stå frem som en ledende arrangør av turrenn i Norge. Stimulere til et sosialt og trygt miljø for våre dugnadsarbeidere. Skape en god og fleksibel organisasjon som ivaretar arrangementets fremtidige behov på en god måte. Bygge opp en trygg og forutsigbar økonomi som fundament for strategisk utvikling. Bidra til reiselivets og næringslivets totale omsetning arrangementshelgen i form av en økt mengde tilreisende fra både inn- og utland. Med bakgrunn i utfordringene vi står foran, og i tråd med idrettslagets overordnede mål, har vi definert mål og tiltak for følgende åtte hovedområder: Blå vegenløpet, IL Stålkameratene, Søderlundmyra 39, 8622 Mo i Rana, tlf

4 1. Lavterskeltilbud for ranværinger og helgelendinger 2. Inkludering 3. Toppidrettsutøvere 4. Fellesskap i dugnadsapparatet 5. Anlegg og eiendeler 6. Økonomi 7. Marked og informasjon 8. Organisasjon III. NYE UTFORDRINGER Bortfallet av automatinntekter vil ha stor innvirkning på idrettslagenes muligheter til å skaffe seg inntekter. Kampen om sponsormidlene vil som en følge av dette bli stadig tøffere. Det å finne sine egne særegenheter og spesialiteter samtidig som en er nytenkende og kommer med idéer til inntektskilder som kan erstatte automatinntektene, kommer til å ha stor betydning for arrangementets fremtid. Meldingene fra sentralt hold forteller oss at det frivillige Norge gjør en fantastisk jobb og at ildsjelene og dugnadsånden fremdeles finnes. Dette opplever vi også i stor grad i forbindelse med Blå vegenløpet. Det er imidlertid et problem at utgiftene forbundet med idrett har vokst seg så store at det har vist seg vanskelig å finansiere driften gjennom dugnadsarbeid alene. Privatøkonomien i Rana er god og mange bruker store deler av sin tid til hytteliv og reising, noe som gir oss en stor utfordring når det gjelder koordinering av dugnadsarbeid. Tilpasningsdyktighet internt i organisasjonen både i forhold til myndighetenes subsidiering av aktivitet og i forhold til brukernes behov vil være avgjørende for arrangementets posisjon både lokalt,regionalt, nasjonalt og internasjonalt i fremtiden. Løypetraséens mange grunneiere, arrangementets mange eiendeler og idrettslagets mange eiendommer gir en viss usikkerhet, men også store muligheter for fremtiden. Fleksibilitet, gode kontrollrutiner og tilpasningsdyktighet i organisasjonen vil være viktig for å ivareta de ulike sidene av arrangementet. Blå vegenløpet, IL Stålkameratene, Søderlundmyra 39, 8622 Mo i Rana, tlf

5 IV. STRATEGISKE SATSNINGER 1. Lavterskeltilbud for ranværinger og helgelendinger Blå vegenløpet skal være et aktivitetstilbud til hele Ranas befolkning, uavhengig av alder, fysiske eller psykiske forutsetninger, ambisjonsnivå. og eventuelle andre faktorer. Blå vegen skal være et merkevarenavn som fremkaller engasjement og glede året rundt. Prioriterte mål for perioden : Blå vegenløpet skal favne bredt blant barnefamilier, trimløpere og folk som ønsker seg en fin tur i skog og mark. Trim Raudvatnet skal i løpet av perioden telle minst 1500 deltagere. Blå vegentrimmen skal i løpet av perioden telle minst 8 treningsgrupper. Skoleutfordringen skal i løpet av perioden telle minst 200 elever. Bedriftsutfordringen skal i løpet av perioden telle minst 300 arbeidstakere. For å nå disse målene skal vi i planperioden: Fokusere på tilrettelegging av trasé og løyper for trimmere og barnefamilier. Øke premieringen for trim- og familieklassene. Øke medie- og bildefokuset på trim og familieklassene. Øke premieringen, forhåndsomtalen og det generelle fokuset på skole- og bedriftsutfordringen. 2. Inkludering: Alle skal kunne delta i Blå vegenløpet enten det er Knøtteblåvegen for de minste, det fullstendige Blå vegenløpet for de aller fleste eller et tilpasset renn for spesielle brukergrupper Prioriterte mål for perioden : Spre skiglede og få med innvandrere ut i skiløypene. Inkludere funksjonshemmede som aktive deltagere. Inkludere alle brukergrupper i arrangementsstaben Blå vegenløpet, IL Stålkameratene, Søderlundmyra 39, 8622 Mo i Rana, tlf

6 For å nå disse målene skal vi i planperioden: Etablere og videreføre samarbeid med friomsorgen, rett bemanning (fremmedarbeidere), pensjonister, vanskeligstilt ungdom, innvandrere og funksjonshemmede rundt dugnadsarbeidet foran, under og etter rennet. Etablere eller samarbeide med andre om nybegynnerkurs og faste treninger for innvandrere og fremmedarbeidere med liten eller ingen langrennserfaring. Etablere egen klasse for funksjonshemmede i samarbeid med brukerne. 3. Toppidrettsutøvere: Blå vegenløpet er et skirenn for alle. For at både trimklassen og publikum skal føle at de er en del av noe stort, en større helhet, er det viktig også å legge til rette for besøk fra nasjonale og internasjonale toppidrettsutøvere. Dette øker antall tilskuere langs løypene og gir alle mosjonistene en god følelse på vei nedover mot Brennåsen. Toppidrettsutøvere står frem som eksempler og forbilder for barn og unge og er i kraft av sin tilstedeværelse med på å øke rekrutteringen inn mot rennet. Prioriterte mål for perioden : Minimum 3 nasjonalt eller internasjonalt profilerte løpere på startstreken for hvert kjønn. Minimum 4 regionalt profilerte løpere på startstreken for hvert kjønn. Blå vegenløpet prioriteres av de aktive, lokale løperne. For å nå disse målene skal vi i planperioden: Øke pengepremiene i konkurranseklassene. Utvide pengepremiene til å gjelde de 6 beste for hvert kjønn Leie inn utvalgte toppidrettsutøvere til foredrag/andre aktiviteter der deltagelse inngår i avtalen. Utvide deltagerpremiene også i konkurranseklassene. Samarbeide med andre renn lokalt,regionalt og nasjonalt for å kunne gi utøverne et mest mulig attraktivt tilbud. Blå vegenløpet, IL Stålkameratene, Søderlundmyra 39, 8622 Mo i Rana, tlf

7 4. Fellesskap i dugnadsapparatet: Mennesket er et sosialt vesen. Blå vegenløpet erkjenner at summen av 1+1 av og til blir 2, av og til 3 og av og til 4,5 eller 6 avhengig av samarbeid og hvilke arbeidsoppgaver som skal gjennomføres. Vi ønsker å være et arrangement der den enkelte dugnadsarbeider føler seg ivaretatt og gleder seg til neste års arrangement, hvor den enkelte ønsker at dugnadsfolket samles oftere enn nødvendig og der folk føler eierskap til produktet Blå vegenløpet. Vi tror engasjerte og tilfredse dugnadsfolk gir brukerne en god følelse av at alle involverte i arrangementet bryr seg om hverandre og vil hverandre vel. Prioriterte mål for perioden : Alle dugnadsarbeidere skal være trygge på egne oppgaver Dugnadsarbeidere skal føle eierskap til arrangementet Dugnadsarbeidere skal vite at deres innsats er viktig for det totale resultatet For å nå disse målene skal vi i planperioden: Skriftliggjøre alle stillings og vervbeskrivelser Skriftliggjøre et organisasjonskart der alle vet hvem de rapporterer til Legge til rette for gruppemøter der den enkelte blir hørt. Gruppesjefer representerer det enkelte gruppemedlem i styringsgruppemøter. Evaluere de ulike sidene ved arrangementene i fora der alle blir hørt. Ta de ulike dugnadsgruppene med på planlegging og videreutvikling av de områdene som ligger under deres eget ansvarsområde. Skriftliggjøre evalueringene av hver enkelt dugnadsgruppe etter arrangementsslutt. 5. Anlegg og eiendeler: Løypetraséen vår går over mange private grunneieres landområder, noe som tilsier at den langsiktige forutsigbarheten ikke alltid er optimal. For å kunne investere store summer i utbedringer som innebærer vesentlige naturinngrep, er det viktig å vite at en kommer til å ha nytte av de samme fasilitetene i mange år Blå vegenløpet, IL Stålkameratene, Søderlundmyra 39, 8622 Mo i Rana, tlf

8 fremover. Det er også viktig å ha en forutsigbar situasjon hva gjelder større eiendeler som tråkkemaskiner, snøscootere, inngjerding, tribuner, toaletter, stadionfasiliteter, utsalgssteder og tidtakerbuer, lagerplass, sekretariat osv. Det er imidlertid viktig at vi ikke skaffer oss vedlikeholdsansvar som gjør oss sårbare for sykdom, frafall eller uhell. Prioriterte mål for perioden : Etablere forutsigbarhet mht trasé Etablere forutsigbarhet og legge til rette for investeringer i start og målområdene. Etablere forutsigbarhet mht.utstyr og kvalitet på eiendeler. Oppgradere stadionområdet for deltagere og publikum. Oppgradere startområdene for deltagere og publikum. Oppgradere Utsikten for deltagere og publikum. Videreutvikle Gruben samfunnshus som base, premieringslokale og utsalgssted. For å nå disse målene skal vi i planperioden: Skaffe oss minimum 10-årsavtaler på bruk av alle områdene vi ferdes gjennom. Skaffe oss langsiktige avtaler på bruk av stadionområdet,gruben samfunnshus og startområdene Fremskaffe langsiktige leieavtaler mht. tråkkemaskiner, snøscootere, toaletter, gjerder og tribuner. Tegne opp nytt stadionkart dimensjonert for 4000 deltagere. Planere, kviste og utvide stadionområdet til også å gjelde nedre stadionjorde. Skaffe oss langsiktige avtaler på leie av lydanlegg til startområdene, Utsikten, mål og Gruben samfunnshus. Etablere utsalgssted på Utsikten. Etablere fast underholdning på Utsikten. Blå vegenløpet, IL Stålkameratene, Søderlundmyra 39, 8622 Mo i Rana, tlf

9 6. Økonomi: Blå vegenløpet har på det økonomiske området vært en sovende storhet helt siden oppstarten i Arrangementet har vært selvfinansierende og driften har vært holdt på et svært nøktenrt nivå, men rennet har ikke gitt noe stort utbytte verken til arrangørene eller de innleide dugnadsgruppene. Rennet har heller ikke lagt til side noen økonomisk buffer som gjør det mulig å ta tunge investeringer uten at disse må prosjektbeskrives og søkes støtte til eksternt. Oppbyggingen av en selvstendig økonomi vil være en nødvendighet for å skape forutsigbarhet og gode vekstvilkår for rennet. Prioriterte mål: Etablere en sunn økonomisk plattform som buffer for konjunktursvingninger. Øke inntjeningen knyttet til deltageravgifter. Optimalisere inntjeningen knyttet til varesalg Optimalisere inntjeningen knyttet til reklame og sponsorstøtte. Holde kostnadene til drift så lave som mulig uten at det går ut over kvalitet. For å nå disse målene vi i løpet av planperioden: Øke deltageravgiftene for konkurranseløpere opp mot det lavere sjiktet av øvrige internasjonale turrenn i Norge. Etablere budsjetteringsrutiner som sikrer god økonomistyring Legge til rette for varesalg på Utsikten Utvikle nye sponsor- og salgsprodukter Etablere gode, langsiktige kjøpsavtaler med våre leverandører Utarbeide en ny fordelingsnøkkel av resultatet mellom arrangør, dugnadsgrupper og avsetninger til buffer/fond. 7. Marked og informasjon Siden ultimo 2007 er det brukt mye tid på økt profesjonalisering, etablering av rutiner, retningslinjer og systemer for markedsarbeidet. Samarbeidsavtaler med næringslivet bør i fremtiden være bærebjelken i Blå vegenløpets økonomi. Arrangementsstaben bør fremover fokusere på bruk av informasjon og kommunikasjon som verktøy i Blå vegenløpet, IL Stålkameratene, Søderlundmyra 39, 8622 Mo i Rana, tlf

10 forbindelse med markedsarbeidet i langt større grad enn i dag. Nye informasjonskanaler gjør det mulig å drive markedsføring direkte mot brukergruppene, publisere informasjon og reklame for et bredt publikum og selge produkter på en hel rekke arenaer. Markeds- og informasjonsbiten vil i så måte representere en av hoveddelene i grunnlaget for videre vekst. Prioriterte mål i perioden : Blå vegenløpet skal i løpet av perioden passere kr. i reklameinntekter Blå vegenløpet skal utvikle flere gode arenaer og konsepter for relasjonsbygging. Blå vegenløpet skal være i forkant på utvikling av nye løsninger for profilering. Blå vegenløpet skal utvikle en mediestrategi og etablere verktøy, rutiner og bevisstgjøring for større bruk av media i perioden. Blå vegenløpet skal styrke sin markedsposisjon nasjonalt og internasjonalt For å nå disse målene skal vi i planperioden: Være bevisst på måloppnåelse og evaluering av innhold i samarbeidsavtaler minst en gang pr. år. Presentere minst ett nytt tiltak for profilering pr. år. Utvikle og etablere forståelsen for meny-tankegang. Gjennomføre minst to relasjonsbyggende arrangementer pr. år. Etablere systemer og mediekontakt som sikrer at Blå vegenløpet er omtalt i ulike medier hele året. 8. Organisering Blå vegenløpet har bare delvis en egen organisering. Arrangementet er underlagt IL Stålkameratene og oppgavene fordeles broderlig mellom dugnadsarbeidere og idrettslagets administrasjon. Arrangementets planlagte vekst både i antall deltagere og i omfang hva gjelder spinoff-effekter fremtvinger nye stillingsbeskrivelser, tydeligere kommando- og rapporteringslinjer og skriftliggjøring av alle stillinger og verv knyttet til arrangementet. Utgangspunktet for mlene i strategisk plan er en fleksibel organisering som tar høyde for 5000 deltagere og 3000 tilskuere fordelt på løypa, stadion, startområdene og Utsikten. Blå vegenløpet, IL Stålkameratene, Søderlundmyra 39, 8622 Mo i Rana, tlf

11 Prioriterte mål: Etablere klare kommandolinjer og rapporteringslinjer internt i arrangementsstaben Etablere gode kommunikasjonslinjer mellom administrasjonen, styret i idrettslaget og gruppelederne Etablere gode kommunikasjonslinjer mellom gruppelederne og de menige dugnadsarbeiderne Heve kompetansen og øke den enkeltes trygghetsfølelse mht egne arbeidsoppgaver. Etablere gode rutiner knyttet til rekruttering og opplæring av nye dugnadsarbeidere og gruppeledere. Utvikle verktøy for fastsetting av mål og måling av måloppnåelse. For å nå disse målene skal vi i løpet av planperioden: Utarbeide stillingsbeskrivelser for alle verv tilknyttet arrangementet. Avholde ledermøter månedlig f.o.m. november t.o.m. rennet palmelørdag. Utvikle rekrutterings- og opplæringsplaner i samråd med gruppelederne. Utarbeide strategisk plan for hele fireårsperioden. Utarbeide virksomhetsplaner med utgangspunkt i strategisk plan for hvert enkelt år i planperioden. Gjennomføre årlig evaluering av virksomhetsplanene mht. måloppnåelse. Vurdere alternativ organisering av arrangementet Utarbeide tydelige organisasjonskart for arrangementet. Sørge for at hver enkelt gruppeleder kjenner til strategisk plan og er i stand til å iverksette denne innenfor sitt eget fagområde. Blå vegenløpet, IL Stålkameratene, Søderlundmyra 39, 8622 Mo i Rana, tlf

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 BÆRUM KOMMUNE Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hvert av avdelingsforbundene

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning 04 Anlegg 06 Mål, delmål og strategier Aktivitetsutvikling 10 Mål, delmål og strategier Organisasjonsutvikling 16 Mål,

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL NORDREISA KOMMUNE 2012-2025 MOT ET ÅPENT KUNNSKAPSSAMFUNN

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL NORDREISA KOMMUNE 2012-2025 MOT ET ÅPENT KUNNSKAPSSAMFUNN KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL NORDREISA KOMMUNE 2012-2025 MOT ET ÅPENT KUNNSKAPSSAMFUNN Høringsutkast 14.06.2012 11 2 Revisjonsoversikt Revisjon jonerrevisjo Revisjon gjelder 1 13.07.2012 Pkt. 2.2Planprosess

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2015

Søknad om spillemidler for 2015 Søknad om spillemidler for 2015 Høringsversjon NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NIF/698607-v2/ød Behandlet av Idrettsstyret 27. juni 2014 Revidert 2. juli 2014 Side 1 Søknad om

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe?

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe? 1 WHAT IF - hva om ingen gjorde noe? Status, utfordringer og tiltak for den frivillige redningstjenesten. En bestilling fra Det Kgl Justis- og politidepartementet. WHAT IF vi ikke klarte å ta vare på den

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014 2017 www.drammen.kommune.no INNHOLD 1. INNLEDNING 5 1.1 Resultatvurdering av forrige planperiode oppsummering 7 2. UTVIKLINGSTREKK 9 2.1 Trender

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Høringsutkast INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON 6

Detaljer

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Friidrettsklubben i sentrum Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Innhold 5 Eksempel på utviklingstrapp for klubben 7 Visjon/klubbidé og målsettinger 8 Klubbkulturen 9 Samarbeid - å bygge team 12

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI

Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.2.1 Mandat og bakgrunn... 4 1.2.2 Kort om arbeidet med

Detaljer