Strategisk plan for Blå vegenløpet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk plan for Blå vegenløpet 2009-2013"

Transkript

1 Strategisk plan for Blå vegenløpet I. INNLEDNING II. RAMMER OG INNRETNING: Hovedmål,visjon og dagens situasjon. III. NYE UTFORDRINGER: Frivillighetens posisjon i samfunnet - Organisasjon i endring - Økonomi IV. STRATEGISKE SATSNINGER: Lavterskeltilbud Inkludering - Toppidrett - Fellesskap Anlegg - Økonomi Marked og informasjon - Organisasjon I. INNLEDNING IL Stålkameratene er et fleridrettslag med eget styre og administrasjon, og med hovedsete i Mo i Rana. Blå vegenløpet er vårt største enkeltarrangement, et turrenn på ski for både eliteutøvere og familie-/trimutøvere Om planen: Strategisk plan er, sammen med visjon og hovedmål for arrangementet, rennets overordnete styringsdokumenter. Den skal vise idrettslagets veivalg mht ressursbruk, sportslige prioriteringer, dugnadspersonell, vekst og generell utvikling. Formålet med strategisk plan er å: Kartlegge, strukturere og utvikle arrangementet styre tiltak mot prioriterte områder sikre nødvendig beredskap overfor nye utfordringer Den strategiske planen skal være et styringsredskap mot et felles mål. Den beskriver hvordan arrangementskomitéen ønsker å møte utfordringene vi står overfor de Blå vegenløpet, IL Stålkameratene, Søderlundmyra 39, 8622 Mo i Rana, tlf

2 nærmeste årene. Dokumentet er i så måte et redskap for å synliggjøre hvilke områder som vil bli prioritert i perioden Strategisk plan skal gi grunnlag for vedtak og aktiv styring av arrangementsorganisasjonen. Den skal følges opp av årlige handlingsplaner. Planen er utarbeidet med bakgrunn i en prosess med innspill fra både interne og eksterne bidragsytere. Arbeidet har vært koordinert av daglig leder i idrettslaget i samarbeid med hovedstyret og de enkelte funksjonærgruppene. Utfordringene i kommende planperiode er store. Økonomisk er vi midt inne i en prosess der bortfallet av automatinntekter har nødvendiggjort nytenkning både på inntekts- og utgiftssiden. Oppfølging. Planperioden er på 4 år. Arrangementskomitéen utarbeider hvert år handlingsplaner for å imøtekomme strategisk plans overordnede mål og visjoner. Disse planene må vedtas av hovedstyret før de er gjeldende. II. RAMMER OG INNRETNING. Blå vegenløpet så første gangen dagens lys i 1979 etter iherdig arbeid fra en rekke skientusiaster i løpet av hele Rennet har, helt siden starten, bestått av en 45km lang trasé fra Umbukta ved svenskegrensen ned mot Atlanterhavskysten og Mo i Rana. Frem til 2002 var målområdet i Mofjellet, men flere forhold har gjort at målgangen etter dette har vært lagt til motsatt side av dalen i Brennåsen. Etter en liten innkjøringsperiode, var første halvdel av åttitallet svært oppløftende med opp mot 1800 påmeldte og enorm popularitet. Etter hvert som skiidretten mistet oppslutning på nasjonalt plan mot slutten av åttitallet og begynnelsen av nittitallet, ble det forsøkt ulike varianter for å få folk til å komme seg ut på ski denne lørdagen før påske: 10km ungdomsklasse fra Utsikten, familieklasse fra Raudvatnet og Knøtteblåvegen under nummerutdelingen på fredags kveld. Familieklassen fra Raudvatnet og Knøtteblåvegen har vist seg levedyktige og er i dag viktige deler av arrangementet. Etter å ha vært nede i ca deltagere i perioden , har trenden de siste årene vært positiv og rennet hadde i deltagere. Omsetningen for rennet de siste 5 årene har lagt i området rundt kr inkludert avis og spinoff-effekter. Blå vegenløpet, IL Stålkameratene, Søderlundmyra 39, 8622 Mo i Rana, tlf

3 Rana kommune har pr i overkant av innbyggere. Mo i Rana er kommunesenteret og preges av industri- og handelsvirksomhet. Byens næringsliv har i lang tid opplevd høykonjunktur og utgjør i så måte en viktig potensiell inntektskilde for frivillig virksomhet. Idrettslagets visjon og hovedmål for arrangementet er som følger: VISJON Blå vegenløpet skal være Ranabefolkningens største turdag, nordnorske turrennløperes største festdag og et lavterskeltilbud som motiverer helgelendinger for aktivitet gjennom hele året. Hovedmål for virksomheten Stimulere ranværinger til skiaktivitet både arrangementsdagen og resten av året. Inkludere alle interesserte brukergrupper, deriblant innvandrere, fremmedarbeidere og funksjonshemmede. Tiltrekke seg et bredt spekter toppidrettsutøvere av begge kjønn. Stå frem som en ledende arrangør av turrenn i Norge. Stimulere til et sosialt og trygt miljø for våre dugnadsarbeidere. Skape en god og fleksibel organisasjon som ivaretar arrangementets fremtidige behov på en god måte. Bygge opp en trygg og forutsigbar økonomi som fundament for strategisk utvikling. Bidra til reiselivets og næringslivets totale omsetning arrangementshelgen i form av en økt mengde tilreisende fra både inn- og utland. Med bakgrunn i utfordringene vi står foran, og i tråd med idrettslagets overordnede mål, har vi definert mål og tiltak for følgende åtte hovedområder: Blå vegenløpet, IL Stålkameratene, Søderlundmyra 39, 8622 Mo i Rana, tlf

4 1. Lavterskeltilbud for ranværinger og helgelendinger 2. Inkludering 3. Toppidrettsutøvere 4. Fellesskap i dugnadsapparatet 5. Anlegg og eiendeler 6. Økonomi 7. Marked og informasjon 8. Organisasjon III. NYE UTFORDRINGER Bortfallet av automatinntekter vil ha stor innvirkning på idrettslagenes muligheter til å skaffe seg inntekter. Kampen om sponsormidlene vil som en følge av dette bli stadig tøffere. Det å finne sine egne særegenheter og spesialiteter samtidig som en er nytenkende og kommer med idéer til inntektskilder som kan erstatte automatinntektene, kommer til å ha stor betydning for arrangementets fremtid. Meldingene fra sentralt hold forteller oss at det frivillige Norge gjør en fantastisk jobb og at ildsjelene og dugnadsånden fremdeles finnes. Dette opplever vi også i stor grad i forbindelse med Blå vegenløpet. Det er imidlertid et problem at utgiftene forbundet med idrett har vokst seg så store at det har vist seg vanskelig å finansiere driften gjennom dugnadsarbeid alene. Privatøkonomien i Rana er god og mange bruker store deler av sin tid til hytteliv og reising, noe som gir oss en stor utfordring når det gjelder koordinering av dugnadsarbeid. Tilpasningsdyktighet internt i organisasjonen både i forhold til myndighetenes subsidiering av aktivitet og i forhold til brukernes behov vil være avgjørende for arrangementets posisjon både lokalt,regionalt, nasjonalt og internasjonalt i fremtiden. Løypetraséens mange grunneiere, arrangementets mange eiendeler og idrettslagets mange eiendommer gir en viss usikkerhet, men også store muligheter for fremtiden. Fleksibilitet, gode kontrollrutiner og tilpasningsdyktighet i organisasjonen vil være viktig for å ivareta de ulike sidene av arrangementet. Blå vegenløpet, IL Stålkameratene, Søderlundmyra 39, 8622 Mo i Rana, tlf

5 IV. STRATEGISKE SATSNINGER 1. Lavterskeltilbud for ranværinger og helgelendinger Blå vegenløpet skal være et aktivitetstilbud til hele Ranas befolkning, uavhengig av alder, fysiske eller psykiske forutsetninger, ambisjonsnivå. og eventuelle andre faktorer. Blå vegen skal være et merkevarenavn som fremkaller engasjement og glede året rundt. Prioriterte mål for perioden : Blå vegenløpet skal favne bredt blant barnefamilier, trimløpere og folk som ønsker seg en fin tur i skog og mark. Trim Raudvatnet skal i løpet av perioden telle minst 1500 deltagere. Blå vegentrimmen skal i løpet av perioden telle minst 8 treningsgrupper. Skoleutfordringen skal i løpet av perioden telle minst 200 elever. Bedriftsutfordringen skal i løpet av perioden telle minst 300 arbeidstakere. For å nå disse målene skal vi i planperioden: Fokusere på tilrettelegging av trasé og løyper for trimmere og barnefamilier. Øke premieringen for trim- og familieklassene. Øke medie- og bildefokuset på trim og familieklassene. Øke premieringen, forhåndsomtalen og det generelle fokuset på skole- og bedriftsutfordringen. 2. Inkludering: Alle skal kunne delta i Blå vegenløpet enten det er Knøtteblåvegen for de minste, det fullstendige Blå vegenløpet for de aller fleste eller et tilpasset renn for spesielle brukergrupper Prioriterte mål for perioden : Spre skiglede og få med innvandrere ut i skiløypene. Inkludere funksjonshemmede som aktive deltagere. Inkludere alle brukergrupper i arrangementsstaben Blå vegenløpet, IL Stålkameratene, Søderlundmyra 39, 8622 Mo i Rana, tlf

6 For å nå disse målene skal vi i planperioden: Etablere og videreføre samarbeid med friomsorgen, rett bemanning (fremmedarbeidere), pensjonister, vanskeligstilt ungdom, innvandrere og funksjonshemmede rundt dugnadsarbeidet foran, under og etter rennet. Etablere eller samarbeide med andre om nybegynnerkurs og faste treninger for innvandrere og fremmedarbeidere med liten eller ingen langrennserfaring. Etablere egen klasse for funksjonshemmede i samarbeid med brukerne. 3. Toppidrettsutøvere: Blå vegenløpet er et skirenn for alle. For at både trimklassen og publikum skal føle at de er en del av noe stort, en større helhet, er det viktig også å legge til rette for besøk fra nasjonale og internasjonale toppidrettsutøvere. Dette øker antall tilskuere langs løypene og gir alle mosjonistene en god følelse på vei nedover mot Brennåsen. Toppidrettsutøvere står frem som eksempler og forbilder for barn og unge og er i kraft av sin tilstedeværelse med på å øke rekrutteringen inn mot rennet. Prioriterte mål for perioden : Minimum 3 nasjonalt eller internasjonalt profilerte løpere på startstreken for hvert kjønn. Minimum 4 regionalt profilerte løpere på startstreken for hvert kjønn. Blå vegenløpet prioriteres av de aktive, lokale løperne. For å nå disse målene skal vi i planperioden: Øke pengepremiene i konkurranseklassene. Utvide pengepremiene til å gjelde de 6 beste for hvert kjønn Leie inn utvalgte toppidrettsutøvere til foredrag/andre aktiviteter der deltagelse inngår i avtalen. Utvide deltagerpremiene også i konkurranseklassene. Samarbeide med andre renn lokalt,regionalt og nasjonalt for å kunne gi utøverne et mest mulig attraktivt tilbud. Blå vegenløpet, IL Stålkameratene, Søderlundmyra 39, 8622 Mo i Rana, tlf

7 4. Fellesskap i dugnadsapparatet: Mennesket er et sosialt vesen. Blå vegenløpet erkjenner at summen av 1+1 av og til blir 2, av og til 3 og av og til 4,5 eller 6 avhengig av samarbeid og hvilke arbeidsoppgaver som skal gjennomføres. Vi ønsker å være et arrangement der den enkelte dugnadsarbeider føler seg ivaretatt og gleder seg til neste års arrangement, hvor den enkelte ønsker at dugnadsfolket samles oftere enn nødvendig og der folk føler eierskap til produktet Blå vegenløpet. Vi tror engasjerte og tilfredse dugnadsfolk gir brukerne en god følelse av at alle involverte i arrangementet bryr seg om hverandre og vil hverandre vel. Prioriterte mål for perioden : Alle dugnadsarbeidere skal være trygge på egne oppgaver Dugnadsarbeidere skal føle eierskap til arrangementet Dugnadsarbeidere skal vite at deres innsats er viktig for det totale resultatet For å nå disse målene skal vi i planperioden: Skriftliggjøre alle stillings og vervbeskrivelser Skriftliggjøre et organisasjonskart der alle vet hvem de rapporterer til Legge til rette for gruppemøter der den enkelte blir hørt. Gruppesjefer representerer det enkelte gruppemedlem i styringsgruppemøter. Evaluere de ulike sidene ved arrangementene i fora der alle blir hørt. Ta de ulike dugnadsgruppene med på planlegging og videreutvikling av de områdene som ligger under deres eget ansvarsområde. Skriftliggjøre evalueringene av hver enkelt dugnadsgruppe etter arrangementsslutt. 5. Anlegg og eiendeler: Løypetraséen vår går over mange private grunneieres landområder, noe som tilsier at den langsiktige forutsigbarheten ikke alltid er optimal. For å kunne investere store summer i utbedringer som innebærer vesentlige naturinngrep, er det viktig å vite at en kommer til å ha nytte av de samme fasilitetene i mange år Blå vegenløpet, IL Stålkameratene, Søderlundmyra 39, 8622 Mo i Rana, tlf

8 fremover. Det er også viktig å ha en forutsigbar situasjon hva gjelder større eiendeler som tråkkemaskiner, snøscootere, inngjerding, tribuner, toaletter, stadionfasiliteter, utsalgssteder og tidtakerbuer, lagerplass, sekretariat osv. Det er imidlertid viktig at vi ikke skaffer oss vedlikeholdsansvar som gjør oss sårbare for sykdom, frafall eller uhell. Prioriterte mål for perioden : Etablere forutsigbarhet mht trasé Etablere forutsigbarhet og legge til rette for investeringer i start og målområdene. Etablere forutsigbarhet mht.utstyr og kvalitet på eiendeler. Oppgradere stadionområdet for deltagere og publikum. Oppgradere startområdene for deltagere og publikum. Oppgradere Utsikten for deltagere og publikum. Videreutvikle Gruben samfunnshus som base, premieringslokale og utsalgssted. For å nå disse målene skal vi i planperioden: Skaffe oss minimum 10-årsavtaler på bruk av alle områdene vi ferdes gjennom. Skaffe oss langsiktige avtaler på bruk av stadionområdet,gruben samfunnshus og startområdene Fremskaffe langsiktige leieavtaler mht. tråkkemaskiner, snøscootere, toaletter, gjerder og tribuner. Tegne opp nytt stadionkart dimensjonert for 4000 deltagere. Planere, kviste og utvide stadionområdet til også å gjelde nedre stadionjorde. Skaffe oss langsiktige avtaler på leie av lydanlegg til startområdene, Utsikten, mål og Gruben samfunnshus. Etablere utsalgssted på Utsikten. Etablere fast underholdning på Utsikten. Blå vegenløpet, IL Stålkameratene, Søderlundmyra 39, 8622 Mo i Rana, tlf

9 6. Økonomi: Blå vegenløpet har på det økonomiske området vært en sovende storhet helt siden oppstarten i Arrangementet har vært selvfinansierende og driften har vært holdt på et svært nøktenrt nivå, men rennet har ikke gitt noe stort utbytte verken til arrangørene eller de innleide dugnadsgruppene. Rennet har heller ikke lagt til side noen økonomisk buffer som gjør det mulig å ta tunge investeringer uten at disse må prosjektbeskrives og søkes støtte til eksternt. Oppbyggingen av en selvstendig økonomi vil være en nødvendighet for å skape forutsigbarhet og gode vekstvilkår for rennet. Prioriterte mål: Etablere en sunn økonomisk plattform som buffer for konjunktursvingninger. Øke inntjeningen knyttet til deltageravgifter. Optimalisere inntjeningen knyttet til varesalg Optimalisere inntjeningen knyttet til reklame og sponsorstøtte. Holde kostnadene til drift så lave som mulig uten at det går ut over kvalitet. For å nå disse målene vi i løpet av planperioden: Øke deltageravgiftene for konkurranseløpere opp mot det lavere sjiktet av øvrige internasjonale turrenn i Norge. Etablere budsjetteringsrutiner som sikrer god økonomistyring Legge til rette for varesalg på Utsikten Utvikle nye sponsor- og salgsprodukter Etablere gode, langsiktige kjøpsavtaler med våre leverandører Utarbeide en ny fordelingsnøkkel av resultatet mellom arrangør, dugnadsgrupper og avsetninger til buffer/fond. 7. Marked og informasjon Siden ultimo 2007 er det brukt mye tid på økt profesjonalisering, etablering av rutiner, retningslinjer og systemer for markedsarbeidet. Samarbeidsavtaler med næringslivet bør i fremtiden være bærebjelken i Blå vegenløpets økonomi. Arrangementsstaben bør fremover fokusere på bruk av informasjon og kommunikasjon som verktøy i Blå vegenløpet, IL Stålkameratene, Søderlundmyra 39, 8622 Mo i Rana, tlf

10 forbindelse med markedsarbeidet i langt større grad enn i dag. Nye informasjonskanaler gjør det mulig å drive markedsføring direkte mot brukergruppene, publisere informasjon og reklame for et bredt publikum og selge produkter på en hel rekke arenaer. Markeds- og informasjonsbiten vil i så måte representere en av hoveddelene i grunnlaget for videre vekst. Prioriterte mål i perioden : Blå vegenløpet skal i løpet av perioden passere kr. i reklameinntekter Blå vegenløpet skal utvikle flere gode arenaer og konsepter for relasjonsbygging. Blå vegenløpet skal være i forkant på utvikling av nye løsninger for profilering. Blå vegenløpet skal utvikle en mediestrategi og etablere verktøy, rutiner og bevisstgjøring for større bruk av media i perioden. Blå vegenløpet skal styrke sin markedsposisjon nasjonalt og internasjonalt For å nå disse målene skal vi i planperioden: Være bevisst på måloppnåelse og evaluering av innhold i samarbeidsavtaler minst en gang pr. år. Presentere minst ett nytt tiltak for profilering pr. år. Utvikle og etablere forståelsen for meny-tankegang. Gjennomføre minst to relasjonsbyggende arrangementer pr. år. Etablere systemer og mediekontakt som sikrer at Blå vegenløpet er omtalt i ulike medier hele året. 8. Organisering Blå vegenløpet har bare delvis en egen organisering. Arrangementet er underlagt IL Stålkameratene og oppgavene fordeles broderlig mellom dugnadsarbeidere og idrettslagets administrasjon. Arrangementets planlagte vekst både i antall deltagere og i omfang hva gjelder spinoff-effekter fremtvinger nye stillingsbeskrivelser, tydeligere kommando- og rapporteringslinjer og skriftliggjøring av alle stillinger og verv knyttet til arrangementet. Utgangspunktet for mlene i strategisk plan er en fleksibel organisering som tar høyde for 5000 deltagere og 3000 tilskuere fordelt på løypa, stadion, startområdene og Utsikten. Blå vegenløpet, IL Stålkameratene, Søderlundmyra 39, 8622 Mo i Rana, tlf

11 Prioriterte mål: Etablere klare kommandolinjer og rapporteringslinjer internt i arrangementsstaben Etablere gode kommunikasjonslinjer mellom administrasjonen, styret i idrettslaget og gruppelederne Etablere gode kommunikasjonslinjer mellom gruppelederne og de menige dugnadsarbeiderne Heve kompetansen og øke den enkeltes trygghetsfølelse mht egne arbeidsoppgaver. Etablere gode rutiner knyttet til rekruttering og opplæring av nye dugnadsarbeidere og gruppeledere. Utvikle verktøy for fastsetting av mål og måling av måloppnåelse. For å nå disse målene skal vi i løpet av planperioden: Utarbeide stillingsbeskrivelser for alle verv tilknyttet arrangementet. Avholde ledermøter månedlig f.o.m. november t.o.m. rennet palmelørdag. Utvikle rekrutterings- og opplæringsplaner i samråd med gruppelederne. Utarbeide strategisk plan for hele fireårsperioden. Utarbeide virksomhetsplaner med utgangspunkt i strategisk plan for hvert enkelt år i planperioden. Gjennomføre årlig evaluering av virksomhetsplanene mht. måloppnåelse. Vurdere alternativ organisering av arrangementet Utarbeide tydelige organisasjonskart for arrangementet. Sørge for at hver enkelt gruppeleder kjenner til strategisk plan og er i stand til å iverksette denne innenfor sitt eget fagområde. Blå vegenløpet, IL Stålkameratene, Søderlundmyra 39, 8622 Mo i Rana, tlf

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI

VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI 2014 2017 Nord-Norges ledende skiklubb «Alltid en skilengde foran» Fauske IL Ski - Nord-Norges ledende skiklubb «Alltid en skilengde foran» 1 INNLEDNING Fauske IL ble

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2014-2015 2 Innhold handlingsplan Finnmark Skikrets 1. Visjon, verdier og hovedmål 2. Kjerneaktivitet a. Breddeidrett b. Toppidrett c. Skirenn og arrangement d. Anlegg e.

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Hokksund Idrettslag 01.01.2013

Hokksund Idrettslag 01.01.2013 Hokksund Idrettslag 01.01.2013 Aktivitet Visjon Verdier Barn og unge Aktivitet tilpasset hver treningsgruppes ambisjonsnivå Begistring Ungdom / voksen Sportslig satsing, eventuelt i samarbeid med andre

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Utviklingsplan som følge av ekstern vurdering 2012-2015 sjekkpkt. desember 2013

Utviklingsplan som følge av ekstern vurdering 2012-2015 sjekkpkt. desember 2013 Utviklingsplan som følge av ekstern vurdering 2012-2015 sjekkpkt. desember 2013 I. INNLEDNING II. RAMMER OG INNRETNING: Hovedmål, visjon og dagens situasjon. III. DELMÅL OG TILTAK I. INNLEDNING Storforshei

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2015-18 Innledning Tynset IF har som hovedmål å gi et variert og godt aktivitetstilbud til barn, unge og voksne, tilpasset deres ønsker og behov. Vi har en viktig rolle i lokalsamfunnet som

Detaljer

Arendal Cykleclub Stiftet 1975 Klubbstrategi 2014-2017

Arendal Cykleclub Stiftet 1975 Klubbstrategi 2014-2017 Arendal Cykleclub Stiftet 1975 Klubbstrategi 2014-2017 Arendal Cykleclub Klubbstrategi 2014-2017 Side 1 Innhold 1 Klubbens virksomhetsidé... 3 1.1 Breddeidrett... 3 1.2 Rent idrettslag... 3 1.3 Arrangementer...

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Langtidsplan 2010 2015 Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Innhold 1. Hensikt side 3 2. Organisasjon side 4 3. Sikkerhet side 6 4. Rekruttering side 7 5. Konkurranse side 8 6. Økonomi side 9 7. Kommunikasjon

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2 ORGANISERING... 4 2.1 Prosjektledelse... 4

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Virksomhetsplan Klubb: FANA IL Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Innhold Virksomhetsplan Innledning Visjon Verdigrunnlag Virksomhetsidé Hovedmål Delmål Handlingsplan Historikk og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG 2012-2016

HANDLINGSPLAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG 2012-2016 HANDLINGSPLAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG 2012-2016 Der alle har glede av å være Oppdatert, mars 2014 1 HANDLINGSPLAN FOR OPPEGÅRD IL 2012-2016 Handlingsplanen er et arbeidsredskap for lagets styrende organer

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 På vei mot fremtiden Norges Bedriftsidrettsforbund strategi- og handlingsplan 2013-2016 Innhold Innledning Visjon Virksomhetsidé Formål Målgruppe Fokus Enkelhet

Detaljer

Medlemsregister skal alltid oppdateres. Ansvaret for dette ligger hos leder økonomi. Dette skal ajourføres innen 15. mai og 15. november.

Medlemsregister skal alltid oppdateres. Ansvaret for dette ligger hos leder økonomi. Dette skal ajourføres innen 15. mai og 15. november. Strategiplan 2014-17 Hovedmål administrasjon: Avklare hvilke betalte tjenester idrettslaget skal benytte Inkludere større del av Skreias befolkning Videreutvikle medlemsregisteret Plan for rekruttering

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 0,9. Utkast pr 1.6.2012 Til høring.

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 0,9. Utkast pr 1.6.2012 Til høring. Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Hei, alle basketball-entusiaster i og utenfor Skjetten Basketball Foran deg har du nå det vi håper skal bli grunnlaget for en lysende fremtid

Detaljer

Velkommen! Kulturarrangement og festivalar

Velkommen! Kulturarrangement og festivalar Velkommen! Kulturarrangement og festivalar 10:15 11:00 Ide og konseptutvikling 11:00 11:30 Pause med kaffi & frukt Utsjekk av rom 11:30 12:30 Arrangementsteknikk, gjennomføring og evaluering Stikkord for

Detaljer

Telemarkskomiteens Handlingsplan 2014-2016. NSFs Strategiplan 2008-2012. Telemarkskomiteens Handlingsplan 2014-2016

Telemarkskomiteens Handlingsplan 2014-2016. NSFs Strategiplan 2008-2012. Telemarkskomiteens Handlingsplan 2014-2016 NSFs Strategiplan 2008-2012 Telemarkskomiteens Handlingsplan 2014-2016 1 SKIIDRETTEN OG SAMFUNNET VISJON Mange, gode og glade skiløpere VERDIER Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd Glede, fellesskap,

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2016 NESODDEN IDRETTSFORENING 1 Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN

STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN 2010 2012 Årsmøte 2010 Side 1 HENSIKT 1.0 Hvem er vi for? IL Brodds badmintonavdeling skal tilby alle over 8 år et godt aktivitetstilbud gjennom badmintonidretten.

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.»

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» Handlingsplan 2016 «Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» (Vilde Adolfsen, skribent i Psykobloggen) Visjon Mental Helses

Detaljer

Strategisk plan 2008 2012 NORGES BANDYFORBUND

Strategisk plan 2008 2012 NORGES BANDYFORBUND Strategisk plan 2008 2012 NORGES BANDYFORBUND NORGES BANDYFORBUND Strategiplan for perioden 2008-2012 NBF - huset Visjon: -bandy-norge NBF bygger -landhockey-norge sammen med DEG -innebandy-norge Bandy

Detaljer

Verdier. HSK skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som

Verdier. HSK skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som HANDLINGSPLAN 2015-2017 Innledning. Handlingsplan 2015-2017 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2015-2017. Skipolitisk dokument er bygget opp med prioriterte mål innenfor 4 hovedområder;

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2014-2016 retning mot 2020 Vedtatt på forbundstinget 2014 Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Strategisk plan for Storforshei skole 2014-2017

Strategisk plan for Storforshei skole 2014-2017 Strategisk plan for Storforshei skole 2014-2017 Opplæringlova Kunnskapsløftet Nasjonale pol. vedtak og føringer Politisk drøfting Strategisk plan for skoleavdelinga i RK Strategisk plan på skolenivå Med

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1 Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Visjon, Misjon og Verdier Visjon Vi skal være anerkjent som et forbilde for idrettslag i Norge og som et kraftsenter i skandinavisk basketball.

Detaljer

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET Bøler Basket ble stiftet i 1996 og er en frivillig organisasjon, drevet med frivillig arbeidsinnsats og dugnad. Bøler Basket ønsker å etablere en felles plattform

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Handlingsplan 2015-2017 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Forord Norges Skiforbunds strategiplan 2012-2016 er det overordnede styringsverktøy for alle ledd i

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 1. visjon Det skal være gøy å gå på skøyter i Asker Skøyteklubb. Asker skøyteklubb skal gi alle skøyteløpere i alle aldre et godt skøytetilbud. Asker skøyteklubb

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2012

Handlingsplan for SNP 2012 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2015 NESODDEN IDRETTSFORENING Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2016-2018 retning mot 2020 Vedtatt på Forbundstinget 2016 Norges Orienteringsforbund 1 Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Virksomhetsplan for Svømmeklubben Delfana 2014-2016

Virksomhetsplan for Svømmeklubben Delfana 2014-2016 Virksomhetsplan for Svømmeklubben Delfana 2014-2016 1 Innhold: Innledning.s.3 Organisasjonskart....s.3 Visjon.. s.4 Verdier..s.4 Virksomhetsidé.s.4 Hovedmål..s.4 Handlingsplan s.5 Anlegg...s.5 Organisasjon..s.6

Detaljer

Profilen. Nannestad Idrettslag Profilhåndbok - 2007

Profilen. Nannestad Idrettslag Profilhåndbok - 2007 Profilen 2007 Innehold: 1 Hva menes med profilstrategi 1.1 Hovedelementer i Nannestad Idrettslag sin profil 1.2 Hvordan skal de ulike elementene benyttes 1.3 Hvem kan benytte seg av vår profil 2 Vår profilpakke

Detaljer

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 LIF VISJON: Breddeklubb med ambisjoner LIF AMBISJON 2013: Ny LIF-modell definert og forankret I hele klubben LIF STRATEGISKE INITIATIVER Skape en sterk klubbkultur

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Forretningsplan HFK AS

Forretningsplan HFK AS Forretningsplan HFK AS Innholdsfortegnelse: Historikk og nåsituasjon... 3 Trender og utfordringer... 3 Forretningsidé... 4 Målsetninger... 4 Virksomhetens hovedmål... 4 Virksomhetens delmål...4 Forretningsområder...

Detaljer

Strategiplan NJF 2007-2011 1

Strategiplan NJF 2007-2011 1 Strategiplan NJF 2007-2011 1 Innledning Strategiplanen for Norsk jazzforum har frem til 2006 vært to-årig. Fra 2007 ble planperioden utvidet til å gjelde fram til 2011. Handlingsplanen baseres på strategiplanen,

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b)

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b) Litteraturhus (Ref #2366570b) Søknadssum: 150 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Vi skulle til topps og kom dit!

Vi skulle til topps og kom dit! Vi skulle til topps og kom dit! Kan et lag fra en bygd på 4000 innbyggere etablere seg blant de 14 beste håndballagene i en av verdens ledende håndballnasjoner over en 10-års periode? Svar: JA!!! Selbu

Detaljer

Vedtatt på forbundstinget 2016 STRATEGIPLAN FOR NORGES HUNDEKJØRERFORBUND HUNDEKJØRING - SAMSPILL OG GLEDE

Vedtatt på forbundstinget 2016 STRATEGIPLAN FOR NORGES HUNDEKJØRERFORBUND HUNDEKJØRING - SAMSPILL OG GLEDE STRATEGIPLAN FOR NORGES HUNDEKJØRERFORBUND 2016 2020 HUNDEKJØRING - SAMSPILL OG GLEDE INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING. AKTIVITETSUTVIKLING OG BREDDEIDRETT Mål, delmål, strategi ORGANISASJONSUTVIKLING Mål,

Detaljer

Skipolitisk dokument (2012-2016) Skistyret. Handlingsplan (2013-2015)

Skipolitisk dokument (2012-2016) Skistyret. Handlingsplan (2013-2015) Skikrets BREDDEIDRETT Operative mål Operative mål 1.1 Basisrekruttering av barn Mål: NSF skal sikre at ski er en naturlig vinteraktivitet for flest mulig barn ved at 1.1.2. ski inngår som viktig del av

Detaljer

Informasjon om skirenn 2014/2015. Årvoll IL Skigruppa

Informasjon om skirenn 2014/2015. Årvoll IL Skigruppa Årvoll IL Skigruppa Version: 21.01.2015 Page 2 of 6 Revisjonsliste Første versjon 12.01.2015 Andre versjon 21.01.2015 Innhold 1 INTRODUKSJON... 3 2 TERMINLISTE... 3 3 PÅMELDING... 3 4 FORBEREDELSE TIL

Detaljer

HANDLINGSPLAN TIF SKI

HANDLINGSPLAN TIF SKI 1 HANDLINGSPLAN TIF SKI 2015 2016 September 2015 2 1. ORGANISERING TIF-Ski skal ha en organisasjon som er tilpasset gruppas aktivitetsnivå og som er i samsvar med TIF s mål. Mål Målbeskrivelse Ansvarlig

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Strategiutvalget for idrett

Strategiutvalget for idrett Strategiutvalget for idrett Fremleggelse av delrapport 1 8. juni 2016 Strategiutvalget for idrett Utvalgsmedlemmer: Jan Åge Fjørtoft (utvalgsleder) Aase-Kristin Homlong Abrahamsen Jorid Degerstrøm Anneli

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND RADIOSTYRT

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND RADIOSTYRT NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND RADIOSTYRT HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hver av avdelingsforbundene

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720)

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Søknadssum: 70 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hå folkebibliotek

Detaljer

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

Ledelse i Skatteetaten

Ledelse i Skatteetaten Ledelse i Skatteetaten 1 2 3 Hensikten med plattform for ledelse Å synliggjøre og tydeliggjøre: hva som er god ledelse i Skatteetaten hvilke krav og forventninger vi stiller til ledere i Skatteetaten hvordan

Detaljer

Teknisk informasjon HelteRennet 14. Mars 2015

Teknisk informasjon HelteRennet 14. Mars 2015 Teknisk informasjon HelteRennet 14. Mars 2015 Vi oppfordrer våre deltakere til å holde seg informert omkring vårt arrangement og gjør oppmerksom på at det kan forekomme endringer fortløpende. HelteRennet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR GJERDRUM IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR GJERDRUM IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR GJERDRUM IDRETTSLAG 2010- Sammen skaper vi ei aktivitetsglad bygd! 1 Rev Endring Dato Utarbeidet av Godkjent av 0 Førsteutgave 13.03.2010 Jo Inge Aambakk Årsmøtet 2010 1 Rullering av

Detaljer

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2. Visjon 3. Virksomhetside 4. Verdigrunngrunnlag 5. Hovedmål 6. Delmål 7. Virkemidler 8. Organisasjon og anlegg 9. Historikk og status

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Virksomhetsplan for IK Grand Bodø. IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! VIRKSOMHETSPLAN FOR

Virksomhetsplan for IK Grand Bodø. IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! VIRKSOMHETSPLAN FOR VIRKSOMHETSPLAN FOR IK GRAND BODØ 2014 2016 IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! 1 INNLEDNING IK Grand Bodø ble stiftet i 1917 og er en fleridrettsklubb som nå driver med fotball og turmarsj, og

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge de kommende år. Planen

Detaljer

Gruppeoppgave workshop 2

Gruppeoppgave workshop 2 Gruppeoppgave workshop 2 Hva skal til for å rekruttere flere frivillige? Gruppe 1 Informere foreldrene Involvere til kostymer Skrive lapper Ha et medlemsnett (sparebank 1), registrere og fakturere medlemmene

Detaljer

Handlingsplan for perioden 2006-2008

Handlingsplan for perioden 2006-2008 Handlingsplan for perioden 2006-2008 Behandlet på årsmøtet i Orkdal idrettslag, onsdag den 29. mars 2006 1 1 Innledning... 3 1.1 Visjoner... 3 1.2 Verdier... 3 1.3 Hovedmål... 3 1.4 Prioriterte innsatsområder...

Detaljer

Markedshåndbok Nesodden IF

Markedshåndbok Nesodden IF Markedshåndbok Nesodden IF Retningslinjer i denne håndbok ble første gang besluttet og bekjentgjort den 00.00.0000 og gjelder for alle grupper i Nesodden IF. Retningslinjene kan endres ved hovedstyrebeslutning.

Detaljer

Utbygging av Dombås skiarena. Status 13.12.10

Utbygging av Dombås skiarena. Status 13.12.10 Utbygging av Dombås skiarena Status 13.12.10 Vår visjon Vi ønsker en regional satsing på et begrenset antall større anlegg med internasjonal kapasitet innenfor ulike disipliner Vi ønsker at Dombås skiarena

Detaljer

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate Innledning Planen skal ses som en samlet plan for Norges Kampsportforbunds (NKF) toppidrettssatsning og talentutvikling som skal følge

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

Strategiplan for Fana sokn

Strategiplan for Fana sokn Strategiplan for Fana sokn 2016-2021 Vedtatt i Fana sokneråd 31. mai 2016 Innholdsfortegnelse Visjon og overordnet mål 2 Visjon 2 Overordnet målsetning 2 Strategisk analyse 2 Virksomhetsområder 2 Virksomhetsmål

Detaljer

Midt-Norge Bandyregion 2015-2019 Langtidsplan

Midt-Norge Bandyregion 2015-2019 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion - Langtidsplan OVERSIKT MÅL Fokusområde Delområde Arrangement Minirunder Nord-Trøndelag 1 miljø i NT deltar 1 miljø i NT arrangerer 2 miljø i NT arrangerer 2 miljø i NT arrangerer

Detaljer

Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad

Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad 1. Bakgrunn og sammenheng Ved gjennomføring av undersøkelsen benchmarkes resultatene med en database som er bygd opp over flere år. Man får på denne måten sammenlignet

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Mål og strategier for 2009-2012

Mål og strategier for 2009-2012 Eiendom TROMSØ KOMMUNE Tromsø kommunens visjon: Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Eiendoms ansvar: Forvaltningsansvar for kommunale parker, grøntanlegg, lekeplasser og turstier mm. Forvaltning,

Detaljer

Norges Biljardforbund. Idrettspolitisk plan

Norges Biljardforbund. Idrettspolitisk plan Norges Biljardforbund Idrettspolitisk plan 2010 2015 Forbundsting 8.-9.mai 2010 Norges Biljardforbund Forbundsting 2010, Oslo 8.-9.mai 1 Innledning Dette dokument er et styringsverktøy for Norges Biljardforbund

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer