Strategisk plan NORGES BANDYFORBUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk plan 2008 2012 NORGES BANDYFORBUND"

Transkript

1 Strategisk plan NORGES BANDYFORBUND

2 NORGES BANDYFORBUND Strategiplan for perioden NBF - huset Visjon: -bandy-norge NBF bygger -landhockey-norge sammen med DEG -innebandy-norge Bandy Kultur Kultur Handling Regler Mål Innebandy Rinkbandy Landhockey Verdi Aktivitet Glede Konkurranse Fair play Åpent, inkluderende, skapende og trygt fellesskap Likebehandling uansett etnisk opprinnelse, tro, kjønn og legning Miljøbevissthet Dopingfritt Idé Norges Bandyforbund skal lede, utbre og utvikle idrettene bandy, innebandy og landhockey NBF skal ha organisert aktivitet i hele Norge

3 GRUNNLAG FOR PRIORITERINGER Status: Norges Bandyforbund har i dag medlemmer ( ) lag seriespill 2007/08; (Innebandy: 746, bandy 268, hockey 8) 330 klubber ( ) lisensierte utøvere ( ) Overordnet mål: Norges Bandyforbund skal ha organisert aktivitet i hele Norge. Målsetningen er at NBF i 2012 skal ha: medlemmer lag 500 klubber lisensierte (organiserte konkurranseutøvere fylt 13 år og eldre) NBF må utnytte sine ressurser optimalt i forhold til idrettenes markedspotensiale. Vekstpotensiale: I dette perspektivet har innebandyen utvist størst potensiale. Organisasjonen må derfor satse tilgjengelige midler for etablering av innebandyklubber i hele Norge. Bandyen har også et vekstpotensiale, og bør sette inn utviklingsressurser i eksisterende miljøer, og der hvor det etableres kunstfrosne skøytebaner. Anlegg: For innebandy forefinnes en stor anleggsmasse i hele Norge. Organisasjonen må opparbeide tilgjengelighet og aktivitet i disse anleggene. Etableringen av AS Idrettshaller i Oslo bør bli en modell for andre storbyer på bygging av anlegg. For bandy er etablering av kunstfrosne skøyteanlegg en avgjørende forutsetning. Samarbeide med andre relevante organisasjoner er viktig i kunstisarbeidet. Hockey trenger flere kunstgressbaner som tilfredsstiller idrettens krav. NBF skal ansette en person på anleggsutvikling. Barn og ungdom: De senere årene har vist at både innebandy og bandy er godt egnet til å etablere aktivitet i barne- og ungdomsgrupper. En forutsetning er ansatte/ personalressurser tett på lokalmiljøene. Klubb- og aktivitetsutvikling lokalt bør derfor være NBFs primære strategiske virkemiddel. Utdanning-/kompetanseutvikling bør være en integrert del. Forbundet vil ha fokus på at ovenstående områder og virkemidler harmonerer med dagens politiske og idrettspolitiske prioriteringer, herunder endringer både i idretten og den offentlige forvaltningsstruktur. Forbundet har således satt prioritet på arbeidet med barn og ungdom, men skal også ivareta toppidretten, hvor bl.a Olympiatoppen kan være et virkemiddel.

4 Forbundsstyrets oppgaver: Aktivitetsutvikling og rekruttering Sørge for overordnede strategiske avklaringer. Foreta nyansettelse i samarbeid med administrasjonen Ta stilling til fordeling av tilgjengelige ressurser. Legge planer for satsingsområder sammen med seksjonene. Anlegg Økonomi Utdanning Organisasjon Sportslig Markedsføring Administrasjon Opprette en kompetansebank. Utøve idrettspolitisk engasjement. Etablere kontakt med overordnede politiske og idrettspolitiske ledd, herunder Kulturdep. Samarbeide med andre særidretter. Stille kyndig personell til rådighet, herunder ansatte. Profilere miljøgevinst Arbeide for å øke forbundets andel av de offentlige tilskudd. God økonomistyring. Jobbe med samarbeidspartnere. Egenkapitalen skal opprettholdes og relateres til forbundets økonomiske omsetning. Vurdere investering i fast eiendom, fonds. Sikre økonomisk handlekraft i forbundet og seksjonene. Utvikle strategi for heving av intern kompetanse. Styrke og kvalitetssikre kompetanseutviklingen i de underordnede ledd. Arrangere årlige fagseminar internt. Sørge for tekniske og økonom- iske rammebetingelser. Nyttegjøre felles idrettsfaglige ressurser. Ta stilling til idrettens strategi i forhold til overordnede idrettspolitiske føringer. Organisasjonsutvikling Sikre forbundets demokratiske rettigheter i NIF-systemet Evaluere og eventuelt restrukturere - kretsog regionsystemet relatert til NIF-linjen og særforbundslinjen Nasjonal og internasjonal posisjonering. Etablere posisjoneringsutvalg. Overordnet strategi iht NIF/NOK og andre samarbeidspartnere. Opprette strategiutvalg Rekruttere og utvikle tillitsvalgte. Foreta overordnede politiske avklaringer knyttet til sportslig satsing, herunder å ta stilling til ansvaret for store nasjonale og internasjonale arrangement og deltakelse på disse. Bidra i den internasjonale prosessen for olympisk deltakelse, herunder ungdoms-ol. Arbeide for tildeling av Kongepokal i flest mulig av våre idretter. Utvikle strategi for informasjon og markedsføring av organisasjonen internt og eksternt. Bevisstgjøre regioner/ kretser om organisasjonens verdier. Utvikle mediekompetanse. Disponere hensiktsmessig teknisk verktøy, herunder iverksette bruk av NAIS tilpasset våre behov. Sørge for at forbundet har en hensiktsmessig administrasjon i forhold til organisasjonens oppgaver. Sørge for en god personalpolitikk, herunder å skape en inspirerende og trygg arbeidsplass. Tilføre nødvendig kunnskap om overordnede beslutninger. Tilføre nødvendig kompetanse. Sørge for hensiktsmessige lokaliteter og at arbeidsplassen er tidsmessig utstyrt i forhold til de arbeidsoppgaver som skal utføres. Det skal være tilgjengelige midler for arbeidsmiljøtiltak.

5 Seksjonenes oppgaver: Utvikle strategier og planer for satsingsområder som legges til grunn for forbundsstyrets strategiske avklaringer og fordelinger. Foreta idrettspolitiske prioriteringer innen sine aktivitetsområder. Legge planer for satsingsområder sammen med forbundsstyre. Opprette hensiktsmessige anleggskomiteer. Idrettspolitisk engasjement. Faglig samarbeid med kompetente rådgivere. Ta i bruk eksisterende anlegg. Bidra til lokalt engasjement for bygging, drift og opprustning av anlegg. Profilere miljøgevinst Øke verdien og omfanget av egen aktivitet, samt å bidra til en styrking av forbundets verdi. Forvalte seksjonens budsjett i henhold til overordnede føringer og strategiske mål. God økonomistyring. Jobbe med samarbeidspartnere i samarbeid med forbundsstyret. Sørge for tilstrekkelige fondavsetninger for å imøtekomme årlige svingninger i aktivitetskostnader. Sørge for at det foreligger hensiktsmessig verktøy for optimal kompetanseutvikling for særidretten. Erverve kyndig fagpersonell Faglig samarbeid seksjonene imellom. Styre og kvalitetssikre ressursbruken iht. utdanningsbehov. Bygge opp kompetanse til klubbene. Bygge videre på lokale eksisterende miljøer og etablere nye. Sette strategiske mål. Rekruttere og utvikle tillitsvalgte. Ivareta ungdommens interesser. Opprette ungdomskomite(u/25år) Innstille til nasjonal og internasjonal posisjonering. Foreta en strategisk vurdering av den sportslige aktiviteten for sin idrett. Ivareta og gjennomføre aktiviteter og arrangementer. Sikre at det kan etableres et tilstrekkelig ressursgrunnlag for gjennomføring av planlagte arrangementer og sportslige aktiviteter. Sikre grunnlaget for Kongepokal Informere om, og markedsføre seksjonens idrett på nasjonalt og internasjonalt nivå. Bevisstgjøre klubbene om organisasjonens verdier. Styre og kvalitetssikre ressursbruken i forhold til informasjonsbehov og marked, ved bruk av intern og ekstern ekspertise. Vurdere behovet for TVsendinger og samarbeidet med NRK Videreutvikle et godt samarbeid og en god arbeidsfordeling med de ansatte. Etablere et godt og tillitsfullt samarbeidsklima.

6 ORGANISASJONSKART FOR NBF. Forbundstinget Appellutvalg Kontrollkomité Valgkomité Domsutvalg Lovkomité Forbundsstyret Ankeutvalg Administrasjon AU Årsmøte Årsmøte Årsmøte Innebandyseksjonen Bandyseksjonen Hockeyseksjonen

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Den norske toppidrettsmodellen 2022. Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret

Den norske toppidrettsmodellen 2022. Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret Den norske toppidrettsmodellen 2022 Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret Oversendt fra styringsgruppen til Idrettsstyret 11.april 2015 Den norske toppidrettsmodellen

Detaljer

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Handlingsplan 2015-2017 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Forord Norges Skiforbunds strategiplan 2012-2016 er det overordnede styringsverktøy for alle ledd i

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Mål og verdier. for Ekornes-konsernet

Mål og verdier. for Ekornes-konsernet Mål og verdier for Ekornes-konsernet 1 Vår historie Ekornes sin historie strekker seg tilbake til etableringen av J.E. Ekornes Fjærfabrikk i 1934. Det første produktet var stålfjærer til madrasser. Selskapets

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett Innovasjon Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Godt styresett Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Vedtatt i mars 2008. Strategien er et praktisk verktøy som

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Idrett, politikk og økonomi

Idrett, politikk og økonomi Kapittel 13 Idrett, politikk og økonomi Du spiller på juniorlaget i håndballklubben. Laget får beskjed fra klubbstyret at dere må stille opp på flere dugnader fordi A-laget har fått ny trener som er langt

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer