Utviklingsplan som følge av ekstern vurdering sjekkpkt. desember 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingsplan som følge av ekstern vurdering 2012-2015 sjekkpkt. desember 2013"

Transkript

1 Utviklingsplan som følge av ekstern vurdering sjekkpkt. desember 2013 I. INNLEDNING II. RAMMER OG INNRETNING: Hovedmål, visjon og dagens situasjon. III. DELMÅL OG TILTAK I. INNLEDNING Storforshei skole består av tre avdelinger lokalisert i Grønfjelldalen, på Storvoll og på Storforshei. Barn og foreldre som sogner til våre tre avdelinger, kommer i tillegg til de tre ovennevnte steder med omland også fra Skonseng, Plurdalen og Røvassdalen. Skola består av ca elever, ca. 45 ansatte og i overkant av 400 foresatte Om planen: Denne planen er et tillegg til strategisk plan og skolens øvrige plandokumenter. Den er kommet til som følge av ekstern skolevurdering og skal være et supplement mht skolens veivalg og prioriteringer, skissere en milepælsplan for planperioden og legge føringer mht ressursbruk. Formålet med planen er å: Systematisk kartlegge, strukturere og utvikle en del områder der vi har et tydelig forbedrinspotensial styre tiltak mot prioriterte områder sikre nødvendig beredskap overfor nye utfordringer Denne planen skal være et styringsredskap mot et felles mål. Den beskriver hvordan skolen ønsker å møte utfordringene og utviklingsområdene vi har fått synliggjort i rapporten fra Udirs eksterne vurderere høsten Dokumentet er i så måte et redskap for å synliggjøre hvordan vi vil arbeide for å forbedre vår praksis på utvalgte områder i perioden høsten utgangen av 2015.

2 Denne planen skal gi grunnlag for vedtak og aktiv styring fra skolens ledelse. Den skal følges opp gjennom årlig gjennomgang, statussjekk og eventuell kursendring i planperioden. Planen er utarbeidet med bakgrunn i en prosess med innspill fra både interne og eksterne bidragsytere. Arbeidet har vært koordinert av rektor i samarbeid med ledergruppa og lærerkollegiet Oppfølging. Planperioden er på like i overkant av 3 år. En del av arbeidet ble imidlertid initiert i forbindelse med analyser av ståstedsanalysen og organisasjonsanalysen våren Skolens ledelse gjennomgår, i samarbeid med FAU og utvidet ledergruppe, hvert år planen og oppsummerer fremdriften for å imøtekomme planens overordnede mål og visjoner. De første månedene vil brukes til kartlegging og gjennomgang av det vi har på huset. Vi vil senere i perioden også etablere en god del nye rutiner og skriftliggjøre disse. II. RAMMER OG INNRETNING. Storforshei skole er, pr. 1/ , en fulldelt skole med relativt små klasser sammenlignet med både landsgjennomsnittet og kommunen for øvrig. Voksentettheten legger gode premisser for fleksibilitet og alternative organiseringsformer dersom dette viser seg hensiktsmessig, men mange av de ansatte er knyttet opp mot enkeltelever med spesielle behov og vil på et eller annet vis måtte knyttes opp mot disse elevene også i fremtiden. VISJON Storforshei skole skal, i et trygt og inkluderende læringsmiljø, gi elevene en best mulig faglig og sosial ballast for å fungere i morgendagens samfunn. Hovedmål og viktige momenter for arbeidet: Ledelsen skal fremstå som tydelig. Den enkelte ansatte skal oppleve oppfølging og involvering i sitt arbeid fra ledelsens side. Skolens og ledelsens rutiner for oppfølging av avtaler skal forbedres.

3 Skolens ukeplaner skal forbedres både mht. fokus på mål og vurdering Skolen skal fremstå som enhetlig med felles ansvar for alle skolens elever. Skolen skal stimulere til varierte og engasjerende læringssituasjoner. Skolen skal øke sin kompetanse samt endre sin praksis mht tilrettelagt opplæring Graden av elevmedvirkning skal økes både mht planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning. Skolen skal videreutvikle og ytterligere forbedre sine vurderingsrutiner, spesielt med henblikk på tilbake-/fremovermeldinger som pedagogisk virkemiddel. III. DELMÅL OG TILTAK Her vil vi skissere konkrete delmål og tiltak som kan utvikle skolen på en del områder der ekstern skolevurdering, organisasjonsanalysen og ståstedsanalysen har avdekket et tydelig utviklingspotensial. Ansvar og tidsfrister settes også opp, men kan en viss fleksibilitet innenfor planperioden må påregnes da kvaliteten i prosessene anses enda viktigere enn detaljstyring av tempoet. Mål Tiltak Ansvar Tidsfrist Ledelsen skal fremstå som mer tydelig. Ledelsen sørger for klarere pedagogisk styring og skjærer gjennom i praktiske spørsmål ved uenighet i kollegiet. Gode planer og tydelig oppfølging av at disse blir gjennomført. Juni God utvikling jfr. Sjekkpunkter og undersøkelser februar 2013, juni 2013 og oktober 2013

4 Den enkelte ansatte skal oppleve oppfølging og involvering i sitt arbeid fra ledelsens side. Skolens og ledelsens rutiner for oppfølging av avtaler skal forbedres. Nye rutiner for utviklingssamtaler og klassegjennomganger med teamene implementeres. Rutiner for systematisk observasjon i klassene etableres og implementeres. Desember 2014 Gjennomført 2012/13, men trenger litt tid for å finne hensiktsmessige rutiner. Skolens ukeplaner skal forbedres både mht. fokus på mål og vurdering Kompetanseheving og intern erfaringsdeling mht. målformulering og målbarhet.. til rette for Februar 2013 OK. Prosess innledet og oppfølging fortsetter ut 2015 arbeidet Graden av elevmedvirkning skal økes både mht planlegging, gjennomføring og vurdering av Kompetanseheving og erfaringsdeling mht. elevmedvirkning. til rette for arbeidet April 2013 OK oppstart. Oppfølging ut høsten 2015, blant annet gjennom faggruppene. undervisning. Skolen skal videreutvikle og ytterligere forbedre sine vurderingsrutiner, setter punktet på dagsordenen. Oktober 2012 God start. Kontinuerlig oppfølging i løpet av spesielt med henblikk på tilbake- /fremovermeldinger som pedagogisk virkemiddel. Skolen skal øke sin kompetanse samt endre sin praksis mht tilrettelagt opplæring. Eksterne input og intern erfaringsdeling til rette og får inn kompetanse. Juni 2014 Godt eksternt input vår 2013, forsøksordninger med både tilrettelagt opplæring og organisering av spesialundervisning skoleåret 2013/14. Videre arbeid i faggruppene vinteren 2013/14, evaluering av forsøksordningen

5 mai 2014 og implementering av evt. nye og gode rutiner innen juni Skolen skal stimulere til varierte og engasjerende læringssituasjoner. Kollegaveiledning, rollespill, kompetanseheving og øvingsoppgaver. Observasjon og hospitering i hverandres klasserom. til rette. utfører November 2015 God oppstart vår 13. Fint fokus på leselos og variert undervisning. Videre arbeid i faggrupper vinteren 13/14 og aksjonslæring på området i løpet av skoleåret 14/15. Skolen skal fremstå som enhetlig med felles ansvar for alle skolens elever. Kontinuerlig fokus på tydelige avtaler, skriftliggjøring av rutiner og gode rutiner for oppfølging av lærernes praksis Desember 2013 OK. Fast overgang barnehage/skole, ny mal overgang barne/ungdomsskole underveis vinteren 2013/14. Innføring av gode samarbeidsrutiner mellom trinn høst Gode tilbakemeldinger spørreundersøkelse lærere oktober 13. Oppfølging av nye rutiner og evaluering vår 14. Deretter korrigering og fortsattt implementeringsprosess.

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger 1. utgave, 1. opplag Senter for atferdsforskning 2003 Unni Vere Midthassel ISBN 82-7578-018-7 Grafisk

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Arbeidet med implementeringen av LPmodellen har hatt for stor variasjon og i for mange skoler en utilfredsstillende kvalitet.

Arbeidet med implementeringen av LPmodellen har hatt for stor variasjon og i for mange skoler en utilfredsstillende kvalitet. Arbeidet med implementeringen av LPmodellen har hatt for stor variasjon og i for mange skoler en utilfredsstillende kvalitet. LP-modellen Evaluering av LP-modellen 2006-2008 Thomas Nordahl. Anne Karin

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

«Mer tid til det som gjelder»

«Mer tid til det som gjelder» «Mer tid til det som gjelder» Standardkrav og tiltak for å bedre kapasitet og kvalitet på ledelse i videregående skole i Akershus fylkeskommune Sluttrapport, Oslo, 9. mai 2012 Sammendrag Prosjektet leverer

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Underveis, men i svært ulikt tempo

Underveis, men i svært ulikt tempo RAPPORT 37/2010 Underveis, men i svært ulikt tempo Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet Delrapport 3 Underveisanalyse av Kunnskapsløftet som styringsform Eli Ottesen og Jorunn Møller

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp Nasjonalt topplederprogram Unni Korshavn LAR-Midt pr. uke 16. 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer