UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene"

Transkript

1 UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER Bakgrunn Prosjektmål Rammer ORGANISERING Prosjektledelse BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER GJENNOMFØRING Hovedtiltak og modeller Tids- og ressursplaner ØKONOMI SAMARBEIDSPARTNERE... 6 UFO gir nye muligheter 1

2 1 MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Frafallet i ungdomsidretten er en utfordring for både samfunnet og idrettslagene i et samfunn i endring. Bedre samhandling mellom det offentlige og det frivillige på folkehelseområdet vil være nødvendig om det frivilige skal påta seg større samfunnsansvar. Buskerud idrettskrets (BIK) mål med prosjektet UFO gir nye muligheter er å utvikle bærekraftige modeller for å beholde og tiltrekke flere ungdom til idrettslagene. Vi vil samarbeide med noen utvalgte idrettslag for å utvikle UFO (UngdomsFritidsOrdning)/ Idrettskole for Ungdom konsepter i idrettlagene ved å tørre å tenke nytt og bruke ungdommene som ressurser. I tillegg vil vi støtte og samarbeid med de idrettsrådene som deler de samme målsetningene. BIK samarbeider med idrettslinja på St. Halvard videregående skole i Lier og det vil være naturlig å tilknytte oss elever og kompetansen herfra i prosjektet. Målet er flere aktive ungdommer og bærekraftige modeller for nye attraktive aktivitetstilbud. Engasjerte ungdommer som ledere, trenere og ambassadører vil være et virkemiddel for å utvikle ungdomsidretten på ungdommens premisser i idrettslagene. BIK har valgt ut tre samarbeidende fleridrettslag, med nærhet til Drammen som BIK enkelt kan følge opp, med bakgrunn i deres fokus, dagens tilbud og grunnlag for å utvikle nye konsepter. Alle idrettlagene samarbeider med andre klubber. I tillegg vil vi inkludere Røyken Idrettsråd initiativ Frafall og organisering av idretten i Røyken og eventuelt de to andre IR. Idrettslagene Bydelsklubben Drammen ballklubb (DBK), i Drammen kommune Landklubben, Sylling IF, Lier kommune Storklubben idrettslaget ROS, i Røyken kommune DBK, Fra Odd Arild Amundsen, «UFO» er et tilbud til barn og ungdom på Øren (bydel i Drammen). DBK ønsker å legge til rette for at ungdom i nærmiljøet skal ha et samlingssted på Øren. Vi har et variert tilbud slik at vi kan treffe også de som ikke er i idretten. Det at ungdommen kan komme sammen og hvor de kan høre musikk, danse, spille bordtennis, bruke fotball/skøytebanen og idretthallen (på sikt) tror vi skal tiltrekke ungdom til å bli og komme til klubben. Vi starter opp høsten 2012 og i starten kom det ungdommer fra 10 år og oppover og de siste mnd har det kommet over 100 stk. Til å lede disse kveldene har vi 15 ungdommer fra klubben som stiller opp. Det er flere av disse som utdanner seg til lærere innen idrett. Mange av disse har også tatt på seg trener jobber i Ballklubben. UFO gir nye muligheter 2

3 Vi ønsker å utvide tilbudet til å nå ungdomsskole elevene som en egen gruppe. Vi ønsker å lage dette tilbudet vi har så godt at de som er her vil fortsette når de kommer over på ungdomsskolen. Hvis vi skal greie det må vi lage en annen dag for de på ungdomsskolen. Det er et mål for oss å kunne beholde ungdommen lenger i nærmiljøet.. DBK har bygget opp en IFO som nå får nasjonal oppmerksomhet. Drammens Ballklubb fikk nylig helseminister Jonas Gahr Støre på besøk. Han la siden ut en begeistret melding på Facebook hvor han skrøt av tiltaket og var særlig positiv til ringvirkningene av det å ha ansatte i en frivillig organisasjon. Disse ansatte genererte som han sa "mer frivillighet." Denne erfaringen er viktig i videreutviklingen av UFO tilbudene. Sylling IF øverst i Lier kommune er en klubb med tett samarbeid med skolen i Sylling og er i nærheten av Syllinghallen. Klubben har 6 særidrettsgrupper og et god allidrettstilbud. I tillegg til særidrettene fotball, håndball, vollyball, friidrett, sykkel og kajakk er det også muligheter for svømming, klatring, judo, taekwondo, og golf gjennom allidretten. Klubben har et bredt tilbud og grunnlag for å utvikle UFO tilbud for ungdommene. IL ROS Fra hjemmesiden: IL R.O.S. er et av de største idrettslagene i Buskerud fylke med over 1300 medlemmer fordelt på 11 særidretter. Vi gir innbyggerne de beste muligheter for idrettslig utfoldelse og bidra til å sikre barn og unge en sunn og trygg oppvekst. Klubben har en ny stor fleridrettshall, ROS arena. Hovedstyret har startet prosjektet ROS og samfunnet for å etablere et felles prosjekt på tvers av gruppene og tydeliggjøre idrettslaget rolle i samfunnet og et tilbud til alle. Det er nylig startet et samarbeidsprosjekt med ungdomskolen som ligger rett ved hallen, FAU på skolen og klubben SPUVI. Prosjektet er et prøveprosjekt våren 2013 for å tilby ulike aktiviteter i en åpen hall når det er ledig tid mellom en dag i uka, hvor skolen, elever og idrettslagene involveres. ROS ønsker å utvikle tilbud til ungdom som slutter i vanlig organisert idrett, tilbud som tiltrekker ungdom til aktivitet, som trenere, ledere og fremtidens frivillige. 1.2 Prosjektmål Målet til fleksibilitetsmodellen i utlysingen av NIFs jubileumsgave er: å tilrettelegge et differensiert aktivitetstilbud, hvor ungdom med ulike idrettslige ambisjoner velger å fortsette i det idrettslige fellesskapet. Ungdommen skal oppleve fleksibilitet og like muligheter til å delta og utvikle seg. Prosjektets hovedmål er varig deltakelse og tilhørighet til idretten for ungdommene som tilknyttes prosjektet. Delmål 1) Utvikle attraktive UFO aktivitetstilbud i idrettslag som tiltrekker flere ungdommer, hvor de opplever fleksibilitet og like muligheter til å delta og utvikle seg. 2) Ta frem samhandlingsmodeller mellom det frivillige og det offentlige som gjør det mulig å tilby UFO i regi av idrettslagene til alle ungdommer. UFO gir nye muligheter 3

4 3) Dokumentere modeller og erfaring slik at andre idrettslag kan utvikle og implementer sine UFO modeller enklere. 1.3 Rammer Prosjektet er 3 årig med en dokumentasjon og avslutning i forbindelse med YOG Prosjektet tilpasses dokumenteringskravene fra NIF som også er et av delmålene for et vellykket prosjekt. 2 ORGANISERING 2.1 Prosjektledelse Buskerud Idrettskrets er prosjekteier og det opprettes en prosjektleder i hvert idrettslag. Styringsgruppa består av: BIK, 3 prosjektleder fra IL, representant fra IR og eventuelt kommunene som er involvert. Det vil opprettes arbeidsgrupper rundt de tre idrettlagene med ledere, trenere, veiledere. 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER Prosjektet er delt opp i faser og hver fase må dokumenters for å gå videre til neste fase. Vår/sommer 2013 er definert som et forprosjekt hvor organiseringen og strukturen settes. Deretter årlige faser som evalueres og hvor planer for neste fase besluttes. 4 GJENNOMFØRING 4.1 Hovedtiltak og modeller Tiltak - Prosjektledelse sentralt og lokalt - Aktivitetslederkurs, Aktiv365 på 5 ungdomskoler som knyttes til IL og prosjektet - 5 skoler med 10 elever i 3 år aktivitetsledere - Bygge opp gode ambassadører som selgere - Lederkurs for ungdom for St Halvard elever og andre ressurser i IL - 20 elever/ungdommer årlig i 3 år 60 ledere - Veiledertilbud til all ungdom som slutter i idretten, gi nye tilbud (som utvikles i prosjektet) - Kommunikasjonsløsning for uorganisert aktivitet, (mulig samarbeid med ungdomsbedrift) - Markedsføring av aktivitetstilbud for ungdom - Subsidiering av ungdomsmedlemskap, utvikle modeller - Delta i ungdomsråd (som BIK jobber med fremover) UFO gir nye muligheter 4

5 Modeller: Prosjekter har som mål å utvikle og teste ut ulike modeller for et differensiert aktivitetstilbud. Dette er ikke en uttømmende liste, men kun til inspirasjon. UFO ideer så langt er : - Fun lag i lag idretter for de som vi være med på trening og kamper en gang i blant - Åpen hall med ulike aktiviteter ledet av ungdom men leder for ungdom etter skoletid eller ledig tid, eks fredag kveld. - Nye uorganiserte aktivitetstilbud, eks kajakk, brettseiling, klatring, strandvollyball, skating, terrengsykling når det er fine forhold. - Test ut nye aktiviteter og idretter - Ungdomsarrangement 4.2 Tids- og ressursplaner Forprosjekt: 1. mai juli 2013 Fastsette prosjektorganiseringen og oppfølgingen. Lage en plan for oppstart høsten 2013 Fase 1: Høsten Opplæring av prosjektledere og veiledere i IL - Gjennomføre Lederkurs - Knytte elever fra St. Halvard til sitt IL - Gjennomføre Aktivitetslederkurs, Aktiv Følge opp elevene, knytte til IL ene og bygge ambassadører - Kartlegge frafall, følge opp, veilede og gi tilbud - Utvikle og teste aktivitetstilbud - Markedsføring og kommunikasjon - Evaluering og beslutning for neste fase Fase 2: Gjennomføre Lederkurs - Knytte nye elever fra St. Halvard til sitt IL - Gjennomføre Aktivitetslederkurs, Aktiv 365, neste årstrinn - Følge opp elevene, knytte til IL ene og bygge ambassadører - Kartlegge frafall, følge opp, veilede og gi tilbud - Utvikle og teste UFO aktivitetstilbud - Markedsføring og kommunikasjon - Evaluering og beslutning for neste fase Fase 3: Gjennomføre Lederkurs - Knytte nye elever fra St. Halvard til sitt IL - Gjennomføre Aktivitetslederkurs, Aktiv 365, neste årstrinn - Følge opp elevene, knytte til IL ene og bygge ambassadører - Kartlegge frafall, følge opp, veilede og gi tilbud - Utvikle og teste UFO aktivitetstilbud UFO gir nye muligheter 5

6 - Markedsføring og kommunikasjon - Evaluering og beslutning for neste fase Evaluering og dokumentasjon: Q Evaluering - Sluttdokumentasjon - Knytte de viktigste ressursene til YOG ØKONOMI Kostnadsbudsjett Q SUM Prosjektleder sentralt Prosjektledelse lokalt Veiledere - oppfølging av frafall Aktivitetsleder kurs, Aktiv365, Lederkurs for ungdom Markedsføring/ kommunikasjonsløsninger Betalte "UFO" ledere i IL Hall/klubbhusleie i IL Ungdomsmedlemskap Evaluering/ dokumentasjon YOG2016 deltakelse Sum Finansieringsplan Q SUM Buskerud Fylkeskommune/BIK Regionale utviklingsmidler DBK/Syllig IF/IL ROS Andre NIF jubileumsgave Sum SAMARBEIDSPARTNERE Buskerud Idrettskrets Drammen Ballklubb Sylling IF IL ROS Røyken Idrettsråd St. Halvard Videregående skole Regionsrådet i Lier, Hurum, Røyken UFO gir nye muligheter 6

Søknadsnr. 2014-0121 Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud

Søknadsnr. 2014-0121 Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Søknad Søknadsnr. 2014-0121 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Kort beskrivelse Midt-Buskerud har særlig gode forutsetninger

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020

INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020 INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020 Hafskjold, Janne cecilie Inkludering i IL: Samarbeid for å inkludere flere aktive barn og unge i organisert aktivitet på Fjell i tråd med Fjell 2020

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0020 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Bolyst og blilyst i Sigdal 2013

Søknadsnr. 2013-0020 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Bolyst og blilyst i Sigdal 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0020 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Bolyst og blilyst i Sigdal 2013 Kort beskrivelse Det er viktig å få flere til å ta et aktivt valg om at de vil

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR NORSK FRIIDRETT 2015-2020

STRATEGIPLAN FOR NORSK FRIIDRETT 2015-2020 STRATEGIPLAN FOR NORSK FRIIDRETT 2015-2020 Innledning friidrettens største muligheter og utfordringer Denne planen er hele organisasjonens overordnede arbeidsdokument og veiviser mot 2020 og fremtiden.

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MARNARDAL IDRETTSLAG

HANDLINGSPLAN MARNARDAL IDRETTSLAG HANDLINGSPLAN MARNARDAL IDRETTSLAG 2008-2010 INNHOLD 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Planarbeidet 1.3 Mandat 1.4 Målsetting 1.5 Aktiviteten i idrettslaget 1.6 Evaluering 1.0 MARNARDAL IDRETTSLAG

Detaljer

BUSKERUD IDRETTSKRETS OG IDRETTENS STUDIEFORBUND BUSKERUD BERETNING FOR TINGPERIODEN 2012-2014

BUSKERUD IDRETTSKRETS OG IDRETTENS STUDIEFORBUND BUSKERUD BERETNING FOR TINGPERIODEN 2012-2014 BUSKERUD IDRETTSKRETS OG IDRETTENS STUDIEFORBUND BUSKERUD BERETNING FOR TINGPERIODEN 2012-2014 INNHOLD 1 Tingperioden i korte trekk... 2 2 Buskerudidrettens organisering... 2 2.1 Buskerud Idrettskrets...

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Oversikt søknader til Regionale utviklingsmidler for Midt-Buskerud 2013

Oversikt søknader til Regionale utviklingsmidler for Midt-Buskerud 2013 Oversikt søknader til Regionale utviklingsmidler for Midt-Buskerud 2013 Tittel Søker Søkt 1 Aktiv365 Midtfylket - Ungdomsløftet Buskerud Idrettskrets 375000 2 Søknad om tilskudd til oppdrettsanlegg Tyrifjordfisk

Detaljer

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011 NCF `s HANDLINGSPLAN for perioden 2007 2011 Forord Denne Handlingsplan med overordnede mål, strategier og virkemidler for norsk curling de neste fire årene ble vedtatt av forbundstinget på Lillehammer

Detaljer

GRUNNLAGSDOKUMENT, 6.10.2013 VISJONER & FUNDAMENT

GRUNNLAGSDOKUMENT, 6.10.2013 VISJONER & FUNDAMENT GRUNNLAGSDOKUMENT, 6.10.2013 VISJONER & FUNDAMENT Innhold 1. Fotball... 3 2. Vestby: En kommune i sterk vekst... 3 3. Fotball: Visjoner, verdier og mål... 4 4. Fotball: Organisering... 5 5. Fotball: Yngres

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner Ungdomssatsing Nordkyn Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner 1 Hovedprosjekt Ungdomssatsing Nordkyn 1. Innledning Lebesby og Gamvik kommuner er to kystkommuner i Finnmark med ca.2500 innbyggere totalt.

Detaljer

Bergen kommune. Idrettsårbok 2014

Bergen kommune. Idrettsårbok 2014 Bergen kommune Idrettsårbok 2014 1.0 Forord... 3 2.0 Idrettspolitikk... 4 2.1 Statlig idrettspolitikk... 4 2.2 Fylkeskommunal idrettspolitikk... 5 2.3 Kommunal idrettspolitikk... 5 3.0 Idrettsøkonomi...

Detaljer

Midtfylket/Ringeriksregionen

Midtfylket/Ringeriksregionen Midtfylket/Ringeriksregionen DIGITAL LÆRINGSPLATTFORM Bakgrunn IKT-kompetanse blir omtalt som en basiskompetanse som alle trenger for å mestre og delta i kunnskapssamfunnet. I Midtfylket har bruk av IKT

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning 04 Anlegg 06 Mål, delmål og strategier Aktivitetsutvikling 10 Mål, delmål og strategier Organisasjonsutvikling 16 Mål,

Detaljer

Lykke til med årets kurssesong!

Lykke til med årets kurssesong! Kurskatalog 1. halvår 2011 Velkommen til en ny kurssesong! Det å være med på kurs er gøy, lærerikt og utrolig nyttige både for deg personlig, klubben din og idretten i Troms. I første halvdel av 2011 arrangerer

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

VELG SKOG for region øst

VELG SKOG for region øst Prosjektplan Prosjektet VELG SKOG for region øst Hamar, 23.09.2011 Prosjektplan VELG SKOG 1 Rekrutteringsprosjektet VELG SKOG for region øst 1. Bakgrunn 1.1 Verdiskaping og kompetanse i skogbruket I Soria

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL 2.1 Spillerrekruttering 2.1.1 Skole-SFO 2.1.2 Aktivitetskonsulentene 2.1.3 Minidager og skoleturneringer 2.1.4 Streetbasket

Detaljer

Gode muligheter for klubben

Gode muligheter for klubben Gode muligheter for klubben Samlet oversikt over Norsk Friidretts Klubbtilbud Organisasjonshjulet Organisasjonshjulet viser hvilke områder klubben må være gode på for å gi medlemmene et best mulig aktivitetstilbud.

Detaljer

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning Tekst og foto: Ingvild Festervoll Melien Mars 2015 I Bodø går voksne på kurs for å lære av ungdommen. FRUKT står det med store bokstaver. Gul skrift på rød bakgrunn. Man ser det på hettegensere, bærenett,

Detaljer