Samarbeid om det 13-årige skoleløpet Sørlandstinget 9. april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeid om det 13-årige skoleløpet Sørlandstinget 9. april 2015"

Transkript

1 Samarbeid om det 13-årige skoleløpet Sørlandstinget 9. april 2015

2 Regionplan Agder 2020 Oppfølging av Regionplan Agder 2020 perioden Tiltak under 3.0 Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap Kvalitetssikre overgangene i utdanningsløpet 0-18 år Felles rammeverk for fremragende undervisning/ ledelse Etablere rutiner for tidlig innsats i hele utdanningsløpet Arbeide for å oppfylle målene i samfunnskontrakten

3 Regionplan AGDER Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap målrettet arbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer grunnskoleresultatene er over landsgjennomsnittet frafallet i videregående skole er vesentlig redusert Kilde: Strategisk notat - Utdanning

4 Desto bedre grunnskoleprestasjoner Desto bedre gjennomføring i videregående opplæring 4

5 Grunnskolepoeng kommunevis i Aust-Agder, vår ,6 42,2 42,2 41,1 41,0 40,3 40,2 40,1 39,8 39,2 38,7 38,0 38,0 37,9 37,4 34,7 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 Kilde: Skoleporten 5

6 Rammeverk for bedre gjennomføring i videregående opplæring F O R E B Y G G I N G 1. Overgang fra grunnskolen: Identifisere og forberede i samarbeid med kommunene 2. Oppstart Vg1: Kartlegge og planlegge et tilpasset opplæringsløp 3. Oppfølging Vg1: Kompensatoriske tiltak i et motiverende læringsmiljø, særlig med vekt på fellesfag 4. Oppfølging Vg2: Med vekt på yrkesvalg og å skape identitet og retning 5. Overgang Vg2 Vg3: Kvalifisere for videre læring 6. Sluttvurdering: Ingen overraskelser Ungdom utenfor ordinær videregående opplæring T I L B A K E F Ø R I N G

7 Samarbeid kommune - fylkeskommune Regionsvise møter mellom videregående skoler og ungdomsskoler Felles rektor- og faglærersamlinger fokus på matematikk/naturfag Samarbeid om fag, pedagogikk og didaktikk Vurdering for læring og vurderingspraksis Hospitering i annet skoleslag Nettverksbygging Rådgiversamlinger Etter- og videreutdanning av rådgivere Hospitering i annet skoleslag Kommunebesøk alle kommuner får besøk fokus på gjennomføring og læringsresultater Formell samarbeidsavtale kommune fylkeskommune (kommer)

8 For de som startet første gang på Vg1 høsten 2008 hva er status etter fem år? 8

9 Andel fullført og Grunnskolepoeng vår 2008: bestått (pst) : Nasjonalt 39,7 Kull Aust-Agder 38,5 Kull ,9 Risør 39,9 9

10 10

11 11

12 Grunnskolepoeng vår 2008: Andel fullført og bestått : Nasjonalt 39,7 Kull Aust-Agder 38,5 Kull ,4 Vegårshei 43,1 12

13 mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmmm mmmmm mmmmm mmmmm m 13

14 Mmm Mmm Mmm Antall løpende kontrakter i kommunal sektor, Antall innbyggere Antall kontrakter pr innbyggere 1 kontrakt pr innbyggere 2 kontrakter pr innbyggere 3 kontrakter pr innbyggere Arendal , Grimstad , Lillesand , Risør , Froland , Tvedestrand , Birkenes , Gjerstad , Evje og Hornnes , Iveland , Valle , Åmli , Vegårshei , Bykle , Bygland , SUM ,

15 Lærlingløftet 2015 Startet på Agderkonferansen og følges opp på felles fylkesting 18. februar. Synliggjøring av ikkeformidlede lærlinger. Hovedmålgruppe : Offentlige virksomheter statlige og kommunale. Blant annet synliggjøre fremtidige økonomiske effekter for kommunene ved ikke å få ungdom i arbeid. Synliggjøre de gjenværende som reelle personer på en positiv måte. 15

16 Lærlingløftet 2015 Annonser Materiell til møter/oppsøkende virksomhet. Utfordre i kommunestyrer, partipolitiske møter, offentlige virksomheter etc 16

17 Lærlingløftet

18 Lærlingløftet

19 Lærlingløftet 2015 Avsluttes på Arendalskonferansen med undertegning av lokal samfunnskontrakt for flere læreplasser 19

20 Overganger - kjønnsfordelt, yrkesfag, alle trinn, 2013 Aust-Agder Nasjonalt Jenter Gutter Jenter Gutter Ordinær progresjon 71,4 76,7 73,4 73,8 Ute av VGO ett år 19,8 14,9 17,4 17,4 Repetisjon 8,8 8,3 9,2 8,7

21 Overganger - andel med normal progresjon Aust- Agder Status 2010 (nullpunkt) Nasjonalt Aust- Agder Status 2013 Nasjonalt Mål Ordinær progresjon Vg1 84,1 83,8 86, ,8 Ordinær progresjon Vg2 82,2 79,9 79,2 80,2 81,9 Ordinær progresjon Vg3 74,6 70, ,2 72,8

22 22

23 23

24 Målbilde for Kunnskapsdepartementet, fra Prop.1 S ( ) KD

25

26 Grunnskolepoeng kommunevis i Aust-Agder, vår ,6 42,2 42,2 41,1 41,0 40,3 40,2 40,1 39,8 39,2 38,7 38,0 38,0 37,9 37,4 34,7 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 Kilde: Skoleporten 26

27 Grunnskolepoeng våren 2008: -Aust-Agder: 38,5 -Nasjonalt: 39,7 27

28 28

29 Regionplan Agder 2020 Tiltak under 3.0 Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap Kvalitetssikre overgangene i utdanningsløpet 0-18 år Felles rammeverk for fremragende undervisning/ ledelse Etablere rutiner for tidlig innsats i hele utdanningsløpet Arbeide for å oppfylle målene i samfunnskontrakten

30 Rammeverk for bedre gjennomføring i videregående opplæring F O R E B Y G G I N G 1. Overgang fra grunnskolen: Identifisere og forberede i samarbeid med kommunene 2. Oppstart Vg1: Kartlegge og planlegge et tilpasset opplæringsløp 3. Oppfølging Vg1: Kompensatoriske tiltak i et motiverende læringsmiljø, særlig med vekt på fellesfag 4. Oppfølging Vg2: Med vekt på yrkesvalg og å skape identitet og retning 5. Overgang Vg2 Vg3: Kvalifisere for videre læring 6. Sluttvurdering: Ingen overraskelser Ungdom utenfor ordinær videregående opplæring T I L B A K E F Ø R I N G

31 Rammeverk for bedre gjennomføring i videregående opplæring F O R E B Y G G I N G 1. Overgang fra grunnskolen: Identifisere og forberede i samarbeid med kommunene Fylkeskommunen samarbeider systematisk med kommunene og grunnskolene for å identifisere og forberede elever som trenger ekstra oppfølging før de starter i videregående opplæring. Skape arenaer for samhandling mellom kommuneog fylkeskommunenivået Identifisere elever som trenger ekstra oppfølging før de starter i videregående opplæring Ungdom utenfor ordinær videregående opplæring T I L B A K E F Ø R I N G

32 Rammeverk for bedre gjennomføring i videregående opplæring F O R E B Y G G I N G På studieforberedende skal elevenes forutsetninger for å fullføre Vg3 kartlegges og eventuelt forbedres før de begynner på Vg3. På yrkesfag skal elevenes holdes i aktivitet til de får læreplass. Noen elever mangler nødvendige kvalifikasjoner for å få læreplass eller for å greie Vg3. Noen begynner på Vg3 påbygging uten forutsetninger til å gjennomføre. 5. Overgang Vg2 Vg3: Kvalifisere for videre læring En av fire søkere får ikke læreplass Vg3 fagopplæring i skole Ungdom utenfor ordinær videregående opplæring T I L B A K E F Ø R I N G

33 Samarbeid kommune - fylkeskommune Regionsvise samlinger Felles rektor- og faglærersamlinger Rektorene utarbeider «oppdragsbrev» til faglærere (matematikk/naturfag/ norsk/ ) Samarbeid om fag, pedagogikk og didaktikk Vurdering for læring og vurderingspraksis Hospitering i annet skoleslag Nettverksbygging Rådgiversamlinger Etter- og videreutdanning av rådgivere Hospitering i annet skoleslag Kommunebesøk Formell samarbeidsavtale kommune fylkeskommune

34

35 Inngåtte lærekontrakter i Agder de to siste åra Fylke % økning Aust-Agder ,1 % Vest-Agder % Telemark (?) 2,5 % (?) Søkere fra Aust-Agder til andre fylker: mot 104 året før, økning på 23 %. - Flest av disse er er Vest-Agder 35

36 Vg3 fagopplæring i skole Aust-Agder: 102 elever 73 som ikke fikk læreplass (TIP, HO, BAT, S&S, RM, YS) 29 elever som har vg3 i skole som normalløp - design og gullsmed, kjole og drakt og anleggsmaskinreparatør Opprettet beredskapsklasser ved tre skoler Åpner for utvidet tid inntil to år Vest-Agder: 84 elever Telemark: 127 elever

37 Andel godkjente leiekontrakter (alle typer) av primærsøkere til læreplass Alle program Service og samferdsel Bygg- og anleggs-teknikk Helse- og oppvekst-fag Fylke Oslo 84,4 77,3 83,7 82,0 Rogaland 81,4 77,6 87,7 79,6 Aust-Agder 79,6 75,3 86,8 81,7 Hordaland 78,0 62,4 91,0 74,3 Møre og Romsdal 77,0 63,5 77,5 78,0 Telemark 76,6 72,7 74,2 73,6 Sør-Trøndelag 76,5 71,4 86,4 78,7 Vest-Agder 75,9 66,2 84,0 70,6 Alle fylker 75,8 69,3 81,8 75,0 Nord-Trøndelag 75,5 60,1 84,7 71,3 Hedmark 75,0 51,5 75,8 77,8 Vestfold 74,6 69,8 84,2 80,8 Nordland 74,5 70,3 76,6 75,4 Akershus 74,2 68,0 84,6 80,3 Finnmark 72,9 66,7 76,6 70,0 Troms 71,4 80,3 83,6 57,6 Oppland 71,2 70,3 79,8 67,5 Sogn og Fjordane 70,7 65,5 75,7 67,4 Buskerud 70,4 66,9 74,9 77,4 Østfold 63,7 61,6 64,1 67,4 37

38 Sammensatte årsaker til frafall Skolerelaterte: - Faglige problemermanglende mestring - Lav motivasjon - Feilvalg - Mistrivsel/ensomhet Utenfor skolen: - Helsevansker, fortrinnsvis psykiske - Krevende hjemmeforhold - Rus Kilde: «Å redusere bortvalg bare skolenes ansvar?» NIFU-rapport 6/

39 Ungdata/NOVA 10/14: «Én av fire jenter mellom 15 og 16 år viser depressive symptomer» NTNU (2014) «Én av seks ungdommer i vgo har selvmordstanker» Dagsavisen

40 Ungdata Region Sør En fjerdedel av elevene på Vg1 sliter psykisk. Og jentene sliter mest. 40

41 Overganger - andel med normal progresjon Aust- Agder Status 2010 (nullpunkt) Nasjonalt Aust- Agder Status 2013 Nasjonalt Mål Ordinær progresjon Vg1 84,1 83,8 86, ,8 Ordinær progresjon Vg2 82,2 79,9 79,2 80,2 81,9 Ordinær progresjon Vg3 74,6 70, ,2 72,8

42 Overganger - kjønnsfordelt, yrkesfag, alle trinn, 2013 Aust-Agder Nasjonalt Jenter Gutter Jenter Gutter Ordinær progresjon 71,4 76,7 73,4 73,8 Ute av VGO ett år 19,8 14,9 17,4 17,4 Repetisjon 8,8 8,3 9,2 8,7

43 43

44 Samarbeid med eksterne instanser Skolehelsetjenesten kommunene må prioritere videregående skoler ABUP prykiatri/rus NAV Barnevern 44

45 45

46 Samarbeid om grunnopplæringen møte med alle kommunene Kvalitetsutviklingsarbeid i kommunen, Program for bedre gjennomføring, herunder regionalt samarbeid Informasjon om kommunens elever i videregående opplæring Forutsetninger Utdanningsvalg Gjennomføring, herunder Oppfølgingstjenesten (OT) Fagopplæring Læringsresultater

47

48

49 Program for bedre gjennomføring

50

51

52 Fylkeskommunalt kvalitetsnettverk for bedre gjennomføring og kvalitet Resultat av utfordring fra Kunnskapsdepartementet: Livet etter Ny Giv og etter innføringen av Kunnskapsløftet. KD utfordrer fylkeskommunene i fellesskap å komme fram til offensive strategier for å møte gjennomførings- og kvalitetsutfordringene i den 13-årige skoleløpet.

53 Fylkeskommunalt kvalitetsnettverk for bedre gjennomføring og kvalitet Grunnlaget: - Hva bør fylkeskommunene samarbeide om relatert til bedre gjennomføring og økt kvalitet i grunnopplæringen? - Hva bør fk samarbeide med kommunene om?

54 Fylkeskommunalt kvalitetsnettverk for bedre gjennomføring og kvalitet Kvalitetsutvikling skjer i sammenhengen mellom - ledelse av undervisning og opplæring - ledelse i skoler - ledelse av skoler Forskning på kvalitet i skolen viser at det er lærernes yrkesutøvelse i samhandling med kyndig skoleledelse som har størst innvirkning på elevenes læring.

55 Fylkeskommunalt kvalitetsnettverk for bedre gjennomføring og kvalitet Tre strategiske satsningsområder: - Profesjonell undervisning - Profesjonell skoleledelse - Profesjonell fag- og yrkesopplæring

56 Fylkeskommunalt kvalitetsnettverk for bedre gjennomføring og kvalitet Profesjonell undervisning: - Ikke bare gjennomført etter- og videreutdanning, men en profesjonsutøvelse som har noen kjennetegn på kvalitet - Bidra til videreutvikling av undervisnings- og vurderingspraksis gjennom synliggjøring og anerkjennelse av god praksis - Kunnskapsgrunnlag som beskriver profesjonell undervisning - Felles kriterier for god undervisning og vurderingspraksis - Kollektiv profesjonalisme

57 Fylkeskommunalt kvalitetsnettverk for bedre gjennomføring og kvalitet Profesjonell skoleledelse: - Understøtte skoleledelse som er orientert mot lærernes yrkespraksis og elevenes læring og utvikling - Kvalitetsdialog i tillegg til styringsdialog - Utvikle en forskningsbasert kunnskapsbase som startpunkt sammen med en beskrivelse av nåsituasjonen - Vurdere ledelsespraksis og lederprogrammer opp mot kunnskapsbasen for å identifisere beste praksis og for å vurdere hva som er god utvikling

58 Fylkeskommunalt kvalitetsnettverk for bedre gjennomføring og kvalitet Profesjonell fag- og yrkesopplæring: - Økt fleksibilitet vekslingsmodeller - Forankre kvalitetsarbeid inn mot partene i arbeidslivet, opplæringskontor og bedrifter sikre at alle aktører har et helhetlig fokus og tar ansvar for hele opplæringsløpet - Videreutvikle skolenes samarbeid med arbeidslivet for å sikre god overgang vg2/lære (PTF) - Prøve ut modeller for kvalifisering mellom det andre og tredje året i videregående opplæring for elever som ikke får læreplass

59 Fylkeskommunalt kvalitetsnettverk for bedre gjennomføring og kvalitet Profesjonell fag- og yrkesopplæring: - Arbeide aktivt for flere læreplasser i samarbeid med partene i arbeidslivet gjennom samfunnskontrakten - Forskriftsfeste læreplanene for praksisbrevet og innføre en fylkeskommunal plikt til å tilby praksisbrev som et ordinært tilbud

60

61 61

62 Rammeverk for PBG

63 Fra Ny GIV til Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring (PBG) Invitasjon fra Kunnskapsdepartementet av «kommuner og fylkeskommuner skal etablere et varig samarbeid om tiltak for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring.»

64 Fra Ny GIV til PBG ( ) KS KD FYR Tettere oppfølging Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikkprosjektet Fylkeskommunalt kvalitetsnettverk (FKK) Profesjonell skoleledelse Profesjonell undervisning Profesjonell fag- og yrkesopplæring Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

65 Forholdet mellom PBG og FKK Fokus på det systematiske, kontinuerlige og praksisnære arbeidet i videregående opplæring og i samarbeid med kommunene Fokus på å kvalitetssikre arbeidet i PBG. Tilstrebe profesjonalitet i alle ledd Profesjonell skoleledelse Profesjonell undervisning Profesjonell fag- og yrkesopplæring

66 Samhandlingsarenaer med kommunene Forslag til samarbeidsregioner: Region Videregående skole Kommune Ungdsomsskole 1 Risør Tvedestrand og Åmli 2 Arendal Sam Eyde Gjerstad Vegårshei Risør Tvedestrand Åmli Arendal Froland Abel skole Vegårshei skule Risør ungdomsskole Lyngmyr skole Åmli skule Asdal skole Birkenlund skole Hisøy skole Moltemyr skole Nedenes skole Roligheten skole Stinta skole Stuenes skole Froland skole

67 Samhandlingsarenaer med kommunene Forslag til samarbeidsregioner: Region Videregående skole Kommune Ungdsomsskole 3 Dahlske Grimstad Fevik skole Fjære skole Grimstad ungdomsskole Holvika skole 4 Møglestu Lillesand Birkenes 5 Setesdal Iveland Evje og Horn. Bygland Valle Bykle Lillesand ungdomsskole Høvåg skole Engesland ungdomsskole Valstrand skole Iveland skole Evje ungdomsskole Bygland skule Valle skule Bykle barne- og ungdomssk.

68 FYR: Fellesfag - Yrkesretting Relevans - Opplæringa i fellesfaga skal vere tilpassa dei ulike utdanningsprogramma (2010; forskrift til oppll. 1-3 siste ledd) I FYR er det definert fire sentrale innholdselementer for at økt yrkesretting skal være mulig: Kompetanseutvikling av fellesfaglærere og programfaglærere Innholdsproduksjon (utvikle læringsressurser, deling på fyr.ndla.no) Organisasjonsutvikling (kultur for samarbeid og kollektiv læring i hele organisasjonen) Erfarings- og kunnskapsdeling (nettverk lokalt og nasjonalt) Fra Rammeverk for FYR ( ) Utdanningsdirektoratet Yrkesretting og relevans i fellesfagene - Hovedrapport med sammenstilling og analyser (Rapport , Trøndelag Forskning og Utvikling)

69 Tettere oppfølging Statlige midler ut 2015 Egen ressurs for drifting av tiltak og aktiviteter under Tettere oppfølging Kobles særlig inn mot Rammeverk for PBG (eksempelvis område 1 og 2)

70 Overføring av elevdata fra u-trinn til vgs Kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter, karakterer, fravær, trivsel og motivasjon er nødvendig for at videregående skole skal lykkes med tidlig innsats og et tilpasset opplæringsløp Grimstadmodellen (Aust-Agder) En samarbeidsmodell inngått mellom ungdomsskoler i Grimstad kommune, Dahlske videregående skole og OT-Vest IKO-modellen (Akershus) En modell for hjelp i arbeidet med tidlig innsats i Akershusskolen Også en metodikk for Identifisering, Kartlegging og Oppfølging av elever i risikosonen

71 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet rettleie om og medverke til kvalitetsutviklingstiltak som m.a. kan gi god samanheng mellom grunnskole og vidaregåande opplæring 71

72 72

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Innhold Sammendrag... 3 1 Introduksjon... 4 1 1.1 Leseveiledning... 4 1.2 Målsettinger... 5 2 Gjennomføring... 6 2.1 Program

Detaljer

Innhold. Copyright 2011 1

Innhold. Copyright 2011 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for NY GIV... 3 3 Organisering av NY GIV Aust-Agder... 4 3.1 Overgangsprosjektet... 4 3.2 Oppfølgingsprosjektet... 4 3.3 Formidlingsprosjektet... 5 3.4 Statistikkprosjektet...

Detaljer

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal www.austagderfk.no Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Org.nr.: 943 039 046 E-post:

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2013 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: - Yrkesopplæringsnemda 31. januar 2014 - Fellesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Akershus Fylkeskommune/Jessheim vgs Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Assisterende rektor Kristina Samsing Akershus fylkeskommune Yrkesfagsløftet Både bedrifter og offentlig sektor vil i fremtiden

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.11.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Forsidebildet er tatt av Sigrid Lofthus Fidjeland og Lena Karin Børtveit Tvedten, og viser elever og lærer ved Stavanger katedralskole.

Forsidebildet er tatt av Sigrid Lofthus Fidjeland og Lena Karin Børtveit Tvedten, og viser elever og lærer ved Stavanger katedralskole. KVALITETSMELDING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2012 Forord Denne publikasjonen er et opptrykk av Rogaland fylkeskommunes kvalitetsmelding for videregående opplæring 2012. Saken skal behandles i yrkesopplæringsnemda

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

Midtveisrapport Ny GIV 2012

Midtveisrapport Ny GIV 2012 Midtveisrapport Ny GIV 2012 Dette er midtveisrapporten for prosjektet Ny GIV, som er ledd i regjeringens satsing for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Rapporten gir en oversikt over bakgrunn,

Detaljer

Forsidebildet er tatt av Randi Engelsvoll, og viser elever ved Bergeland videregående skole.

Forsidebildet er tatt av Randi Engelsvoll, og viser elever ved Bergeland videregående skole. KVALITETSMELDING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2011 Forord Denne publikasjonen er et opptrykk av Rogaland fylkeskommunes kvalitetsmelding for videregående opplæring 2011. Saken skal behandles i yrkesopplæringsnemda

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Regionplan Agder 2020 Arly Hauge fylkesutdanningssjef folkestyre kompetanse - samarbeid Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer