STUDENTRÅDETS ÅRSRAPPORT 11/12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDENTRÅDETS ÅRSRAPPORT 11/12"

Transkript

1 STUDENTRÅDETS ÅRSRAPPORT 11/12 Skrevet av: Kristine Lynum Bjerkem (leder) Mikael Rønne (nestleder) Studentrådets Årsrapport 11/12! 1

2 Medlemmer i Studentrådet (SR) 2011/2012: Leder: Kristine Lynum Bjerkem (Leder Studentuvalg (SU) Design) Nestleder: Mikael Rønne (Leder SU Scenekunst) Mette Bjærang Pedersen (Nestleder SU Scenekunst) Stian Tranung (Nestleder SU Design) Hans Christian Lichtenberg Nielsen (Leder SU Kunstfag) Hannah Roloff (Nestleder SU Kunstfag) Andreas Max Frey (Leder SU Kunstakademiet, medlem av SR fram til årsskifte) Endre Mathistad (Nestleder SU Kunstakademiet, medlem av SR fram til årsskifte) Snorre Hvamen (Leder SU Kunstakademiet, medlem av SR fra årsskifte) Serina Erfjord (Nestleder SU Kunstakademiet, medlem av SR fra årsskifte) Ida Rydeng (Studenthusansvarlig) MØTEVIRKSOMHET Studentrådet hadde 18 møter i skoleåret : 22.9, 7.10, 12.10, 17.10, 1.11, 16.11, 30.11, 8.12, 11.1, 25.1, 1.2, 22.2, 07.3, 21.3, 11.4, 03.5 og Studentrådet var i kontaktmøte med skolens ledelse 6 ganger i løpet av skoleåret : 15.9, 28.10, 8.12, 26.1, 27.2, 19.4 og 7.6. KONSTITUERING AV SR Da de fleste av årets SR- medlemmer var nye, tok det lang tid før SR ble konstituert. Det ble holdt møter fra september, men arbeidsoppgaver var ikke fordelt og det ble derfor ikke ført referat fra de første møtene. I oktober ble leder og nestleder valgt. I september ble Kristine Lynum Bjerkem valgt som valgstyreleder. VALG AV STUDENTREPRESENTANTER TIL KHIOS STYRE Hver høst velges to studenter til å sitte i styret på Khio. Hvert annet år skal Valgstyret ved Khio ha en student som leder. Kristine Lynum Bjerkem var leder av Valgstyret skoleåret og delte ansvaret om å gjennomføre nominasjon og valg av studentrepresentanter til styret med Mette Bjærang Pedersen og Stian Tranung. Det ble hengt opp plakater hvor det sto Vil DU være med og bestemme? og informasjon om styret og valg. Studenter ble oppfordret til å nominere medstudenter de mente var egnet for vervet. Da nominasjonsperioden var over arrangerte Mette Bjærang Pedersen, Stian Tranung og Kristine Lynum Bjerkem et allmøte i skolens kantine hvor det ble informert om styret og skapt bevissthet rundt valget. De nominerte holdt appell for de Studentrådets Årsrapport 11/12! 2

3 andre studentene om hvorfor de ville sitte i styret. Dette med formål om å skape høy valgdeltakelse og gi studentene bedre grunnlag for å stemme på de ulike kandidatene. Dette skjedde 21. Oktober, én uke før valgdato. Nominasjonsfrist: 13. oktober. Valgdato: 27. Oktober. Resultater fra studentvalget: Valgt som styremedlemmer: Mikael Rønne Constance Tenvik Valgt som varamedlemmer: 1. Petter Vermeli 2. Mette Birkeland Valgdeltakelse: 33,1 %. OPPRETTELSE AV ORDNING MED DØGNÅPNE ADGANGSKORT Mange studenter var tidligere misfornøyde med regelen om at man måtte forlate skolen kl Det ble under våren 2011 og videre på høsten 2012 jobbet med muligheter for studenter til å jobbe på skolen etter kl Høsten 2012 fikk Studentrådet gjennomslag for en ordning for studenter som har ønske om å jobbe utover natta. Ordningen går ut på at studenter søker til sin dekan om døgnåpent adgangskort for en to-ukers periode. Om dekan innvilger søknaden, åpnes adgangskortet umiddelbart. Denne ordningen fungerer veldig godt. OPPRETTELSE AV NY 50 % STILLING Studentrådets viktigste sak høsten 2011 var å skape større tilgjengelighet ved skolens modell- og prototypverksted (treverksted). Dette verkstedet var åpent hver dag. Mange studenter var svært misfornøyde med at verkstedet stengte kl , fordi de fleste studenter har obligatorisk undervisning fra kl andre steder på skolen. Derfor var det mange som ikke hadde mulighet til å benytte seg av maskinparken på modell- og prototypverkstedet. Det var viktig for Studentrådet at det ble ansatt en kveldsvakt som kunne ta ansvar for verkstedet for å ivareta maskiner og sikkerhet. Åpent verksted uten ansvarlig ansatt var uaktuelt for Studentrådet. I godt samarbeid med skolens ledelse, verksmester og seksjonssjef for teknisk produksjon fikk Studentrådet gjennomslag for deler av sitt forslag om opprettelse av en ny stilling. Fra januar 2012 utvidet modell- og prototypverkstedet sine åpningstider til mandag til og med onsdag, og torsdag. Fredag Denne ordningen fungerer veldig godt. Studentrådets Årsrapport 11/12! 3

4 LÆRINGSMILJØUTVALGET Alle ledere av Studentutvalgene ved de ulike avdelingene (dvs. nesten halvparten av Studentrådets medlemmer) sitter automatisk i Læringsmiljøutvalget på skolen. Læringsmiljøutvalget jobber med studenters studiemiljø. Læringsmiljøutvalgets viktigste kilde er resultatene av den årlige studentundersøkelsen. Gjennomførte møter i 11/12: 17.11, 26.01, og STUDENTUNDERSØKELSEN 27. februar startet gjennomføringen av årets studentundersøkelse. Studentene fikk informasjon og link til studentundersøkelsen tilsendt på mail og det var mulig å besvare denne i løpet av to uker. Studentrådet hang opp plakater samme dag og fikk opp informasjon på skolens storskjerm i resepsjonsområdet. Studentrådets medlemmer gikk aktivt inn for å få så mange besvarelser som mulig ved å oppfordre studenter til å svare. Det ble utlyst en premie på et reisegavekort på 5000 eller en ipad til en heldig vinner. Studentene kunne velge om de ville besvare undersøkelsen på norsk eller engelsk. Deltagerprosenten for hele Kunsthøgskolen var på 61 % mot 37 % i fjor. Dette var langt over LMU s målsetning på 45 %. MARKERING AV HØY SVARPROSENT PÅ STUDENTUNDERSØKELSEN Onsdag 30. Mai delte Studentrådets medlemmer ut gratis boller til alle studenter i lunsjtid som markering av rekordhøy svarprosent på studentundersøkelsen. Kostnadene ble dekt med midler fra Norsk Studentorganisasjon (NSO). STUDENTRÅDSMANUALEN I mai skrev studentrådsleder og studentrådets nestleder en studentrådsmanual med retningslinjer, veiledning, tips og råd for kommende studentråd på KHIO for å gjøre det lettere for ferske studentråd å komme i gang med studentpolitisk arbeid. DIVERSE Studentrådet har også drøftet, og formidlet ut, meninger om diverse saker som kantinen, gallerier, forestillinger, diverse utvalg og råd, økonomi, studenthuset, studentkjøkken, søknader, skolens mailsystem m. mer. Studentrådets Årsrapport 11/12! 4

5 MØTER MED EKSTERNE Norsk Studentorganisasjon (NSO): - Studentrådet var på medlemslagssamling i NSO s lokaler 5. Mars - Hele studentrådet var i møte med Anne Marit Ringvold, nestleder i NSO, som foreleste om studentpolitikk på Khio 28. Mars - To av studentrådets medlemmer var på forberedende møte før NSO s landsmøte med Anne Marit Ringvold 24. April Velferdstinget (VT): - Stian Lågstad, informasjonsansvarlig fra VT, informerte om VT på Studentrådsmøte på Khio 21. Mars April deltok studentrådsleder Kristine Lynum Bjerkem og studentrådsmedlem Snorre Hvamen på Norsk Studentorganisasjons landsmøte i Tønsberg. ØKONOMI (se regnskapsark på neste side) Økonomiansvarlig: Mikael Rønne Kommentarer til inntektsiden: Da skoleårets nye studentråd (SR) kom på plass, var leveringsfristen for søknad om bevilgning fra Velferdstinget (VT) i Oslo og Akershus gått ut, og KHIOs studentråd gikk glipp av sin største økonomiske bidragsyter. Årets studentråd har tatt høyde for dette i fremtiden, ved å legge inn i ny «arbeidsrutine» for SR på KHIO:! Det sittende studentrådet skal ferdigstille søknad til Velferdstinget før skoleåret er omme, slik at en forsinket etablering av neste SR ikke vil påvirke bevilgningen fra Velferdstinget. (NB: Mikael Rønne er ansvarlig for dette i 11/12) Heldigvis hadde Norsk Studentorganisasjon (NSO) ubrukte frifondmidler tilgjengelig, som studentpolitiske organer kunne søke om midler fra.! Studentrådet søkte og vi ble innvilget kroner. Vi søkte også NSO om midler for markering av formidabel deltakelse i Studentundersøkelsen 11/12. Vi bestilte boller fra Godt Brød Grünerløkka og fikk denne utgiften dekt av NSO.!!!!!! kroner. Studentrådet hadde også bestemt at deler av selve KHIOs bevilgninger til sitt studentråd, skulle gå til rådet som helhet, og ikke utbetales som ekstra lønn til enkeltmedlemmer av rådet.! KHIO dekte maten på studentrådets kick-off middag på vårsemesteret kroner. Studentrådets Årsrapport 11/12! 5

6 Kommentarer til utgiftsiden: Studentrådet har mottatt 4 søknader om bevilgning i skoleåret 2011/12. 3 har blitt innvilget:! Teaterhøgskolen arrangerte symposium. Tildelt: 7000! kroner! Julemarkedet 2011.!!! Tildelt: 755! kroner! Sommerfest Akers Mek.!!! Tildelt:! 1800! kroner!!!!! Total tildeling:!! 9555! kroner Den 4. søknaden kom fra teaterfestivalen Glasnost (arrangert av teaterutdanningen ved HiNT). Den fikk avslag av to grunner:! Arrangementet ble arrangert i Verdal, Nord-Trøndelag.! Målgruppen var teaterstudenter på KHIO. Studentrådet streber etter å kun støtte tiltak som er åpent for KHIOs totale studentmasse, samt at arrangementet avholdes på KHIO eller i nærområdet (Oslo). Andre utgifter omfatter kontorutgifter, print, utlegg og møtevirksomhet for Studentrådet.! Samlet sum - generelle utgifter: 3085 kroner Siste kommentar: Totalt sett gikk årets regnskap i minus med kroner. Årets studentråd hadde som ambisjon å få mer penger ut enn hva som kom inn, slik at man hadde utgifter å vise til ved søknad om bevilgninger for neste skoleår. ( Spend money to earn money! ) Studentrådets Årsrapport 11/12! 6

7 Utgifter DATO BESKRIVELSE BELØP Gave til Einar Solbu ved avgang som dekan Kontorartikler Porto ved sending av underskrifter til NSO Drikke til SR møte SR Bli-kjent-middag Noahs Ark Støtte til julemarked Utgifter printing av plakater: Valg Utgifter printing av plakater: Valg Kick-Off middag - Drikke Kick-Off middag - Mat (senere dekt av KHIO) Støtte til teatersymposium - Teaterhøgskolen Kick-Off middag - Diverse Drikke og mat ved skriving av studentmanual Støtte til KHIOs sommeravslutning - Akers Mek Markering av studentundersøkelsen (dekt av NSO) Kontobalanse ved overtakelse Kontobalanse pr Differanse ÅRSREGNSKAP STUDENTRÅDET KHIO 2011/2012 Inntekter DATO BESKRIVELSE BELØP Frifondmidler fra NSO Renter fra DNB KHIO: Dekking av maten ved kick-off middag NSO-midler: Markering av studentundersøkelsen Totale utgifter Totale inntekter Studentrådets Årsrapport 11/12! 7

REDEGJØRELSE FOR SØKNAD

REDEGJØRELSE FOR SØKNAD Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) mandag 03.09.2012 Studentrådet 2011/2012, Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO) V/ nestleder Mikael Rønne REDEGJØRELSE FOR SØKNAD Studentrådet (SR) 2011/2012 ved KHIO vil

Detaljer

STUDENTRÅDSMANUALEN. Studentrådet 2011/2012 Kristine Lynum Bjerkem (leder) Mikael Rønne (nestleder)

STUDENTRÅDSMANUALEN. Studentrådet 2011/2012 Kristine Lynum Bjerkem (leder) Mikael Rønne (nestleder) Studentrådet 2011/2012 Kristine Lynum Bjerkem (leder) Mikael Rønne (nestleder) FORORD Denne manualen er ment som en formalisering av studentpolitikken ved Kunsthøgskolen i Oslo. Den er ment som en guide

Detaljer

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon.

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon. Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon. Vårt reglement sier at budsjettet for neste år først skal vedtas på Allmøtet,

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Redegjørelse for søknad

Redegjørelse for søknad Redegjørelse for søknad For å kunne fortsette å ha et godt fungerende studentutvalg på skolen er vi avhengige av å ha en ledelse i studentutvalget som styrer og organiserer utvalget og tar seg av økonomien.

Detaljer

Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8.

Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8. Referat fra styremøte i StorHK Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8. Tilstede: Ulrikke Thomsen Siw Noria

Detaljer

Referat fra møte MOSU Torsdag 12. mars 2015 kl.16.15 Konferanserom, BBB

Referat fra møte MOSU Torsdag 12. mars 2015 kl.16.15 Konferanserom, BBB Referat fra møte MOSU Torsdag 12. mars 2015 kl.16.15 Konferanserom, BBB Tilstede: Eivind A Valestrand, John George Riisdal (MFU), Sarah Marie Vie Furevik (FFU), Tara Dowling (FMB), Oda Oland (FFU), Natasha

Detaljer

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7 ÅRSMØTE 2014 31. januar 2014 Innhold 1 Saksliste 2 2 - Årsrapport 2013 3 3 - Resultatregnskap 2013 4 4 - Budsjett 2014 5 5 - Arbeidsprogram 2014 6 6 - Vedtektsendringer 7 7 - Midlertidig forlengelse av

Detaljer

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her Vår dato 13.03.14 Telefon Vår ref. SP-møte 02-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

1 Redegjørelse. Studentparlamentet 2013

1 Redegjørelse. Studentparlamentet 2013 Forkortelser: HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP Studentparlamentet AU Arbeidsutvalget VT Velferdstinget i Oslo og Akershus SiO Studentsamskipnaden i Oslo

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent.

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent. S Møtereferat Dato: 03.03.2014 Utvalg/Møte i: Møteleder/referent: Juridisk studentutvalg Lene Emilie Øye Møtedato: 03.03.2014 kl. 14:00 Møtested: Til stede: Rom 1.343 Harald, Kari, Jørgen, Henrik, Pernille,

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.september 2012 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.september 2012 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 26.09.12 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.september 2012 kl. 16.15 Studentparlamentet: Rolf Bjarne

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Reglement for tildeling av velferdsmidler Forslag til Studentting 6-2011 Forklaring til

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 05.09.2014 & 06-09- 2014 REFERAT

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 05.09.2014 & 06-09- 2014 REFERAT REFERAT Styringsgruppemøte 05.09.2014 & 06.09.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 44-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 45-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer