Redegjørelse for søknad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Redegjørelse for søknad"

Transkript

1

2

3

4 Redegjørelse for søknad For å kunne fortsette å ha et godt fungerende studentutvalg på skolen er vi avhengige av å ha en ledelse i studentutvalget som styrer og organiserer utvalget og tar seg av økonomien. Studentutvalget styres og organiseres av Arbeidsutvalget (AU). Opprettholdelsen av daglig drift og funksjon forutsetter en god ledelse i form av leder, nestleder og økonomiansvarlig. For å beholde attraktiviteten i disse stillingene har vi valgt å lønne dem med tre timer i uken, et langt lavere timeantall enn realiteten. Den største utgiftsposten i SAHO sitt budsjett er lønn til AU, dvs daglig drift av organisasjonen. I år ønsker vi å satse større på studentinitiativer og prosjekter enn tidligere, grunnet stor etterspørsel fra studentene. Dette er noe vi ikke har hatt mulighet til tidligere. I januar 2014 inngikk vi en samarbeidsavtale med AFAG Arkitektenes Fagforbund, og håper at støtten fra Velferdstinget kan bidra til at flere vil kunne motta støtte til studentinitiativer. Tidligere år har vi kunnet arrangert På tår, en tverrfaglig forelesningsrekke for å fremme inspirasjon og interesse. Dette ønsker vi å gjenoppta i året som kommer. På AHO er det en kjær tradisjon å vie diplomstudentene en siste oppmerksomhet når de er ferdige på skolen, og vi arrangerer en avgangsfeiring for hvert vinter- og vårkull. Vi prøver å være aktive og synlige i forhold til sosiale arrangementer, blant annet semesterstart og årlig julegløgg. Foregående skoleår innførte vi et gratis yogatilbud til alle skolens studenter og ansatte, noe vi håper å fortsette med. Tidligere i år ble skolepuben Byggeklossen stengt, dette har gått utover det sosiale miljøet blant studentene. Én av våre fanesaker vil være å gjenoppta den sosiale møteplassen for studentene. I takt med at studentmassen på skolen har vokst og en ny administrativ ledelse, mener vi at Studenutvalgets stilling og ressurser på skolen må være synligere. Derfor søker vi om ,- fra Velferdstinget. Vi er svært takknemlige for tidligere støtte, og opprettholdelsen av vår organisasjon utover drift er avhengig av støtte fra dere. Vi ser frem til å høre fra dere, og håper på positiv tilbakemelding. Med vennlig hilsen Um-Ul-Banin Syed / Fungerende leder/økonomiansvarlig Kosha Joian Ahmadi / Tidliger økonomiansvalig Oslo

5 Budsjett 2015 INNTEKTER Vedtatt '10 Fristasjonsmidler fra AHO for 2011 kr Fristasjonsmidler fra Velferdstinget i Oslo kr Støtte fra AHO til semesterstart kr Samarbeidsavtale Arkitektenes Fagforbund kr Sum inntekter kr UTGIFTSPOSTER Drift Lønn Arbeidsutvalget (inkl. Feriepenger & arb.giv.avg.) kr Forbruksmateriell kr 300 Sum drift kr Studentarrangementer Påtår/Pubdebatt kr 5000 Diplomfeiring Vinter (høstsemester '12) kr Diplomfeiring Sommer (vårsemester '13) kr Støtte til studentinitativer kr Julegløgg kr 2500 Isutdeling kr 1500 Semesterstart kr Sum studentarrangementer kr Andre poster Bevertning ved interne møter kr 1500 PR kr 3000 SAHOs ærespris kr 500 Styremiddag kr 7000 Uventede utgifter kr 4000 Sum andre poster kr Sum utgifter kr RESULTAT Inntekter kr Utgifter kr Differanse kr 0 *se vedlegg for kommentarer

6

7 Årsberetning 2013/2014 Studentutvalget ved AHO (SAHO) Skoleåret 2013/2014 har vært et godt år for Studentutvalget ved AHO. SAHO har i løpet av året blitt mer synlige på skolen og vi har sittet i mange ulike utvalg og vært med på å ta store beslutninger. Høstsemesteret ble som vanlig satt i gang med velkomstgrill og introduksjon til de nye studentene ved skolen, før årets SAHO-valg sto for tur. Studentutvalget har i år vært en god blanding av grunnkurs- og masterstudenter, med både nye og gamle SAHO-fjes. Første del av høstsemesteret gikk med på SAHO-valget og på å bestemme representanter til de ulike utvalgene på skolen, samt å sette mål for året. Den første saken som ble tatt opp til diskusjon var navneendring av én av to mastergrader ved skolen, fra å hete master i Industridesign til å hete master i Design. Denne navneendringen ville få tilbakevirkende kraft for noen av studentene på skolen, og SAHO arrangerte flere allmøter for alle studentene på skolen, hvor leder av Institutt for design, Rachel Troye, holdt innlegg og svarte på spørsmål. Saken ble videre tatt opp i Undervisningsutvalget, der Studentutvalget stemte på vegne av studentene, og man til slutt endte med en god løsning. Ellers har vi forsøkt å hjelpe førsteklasse ved skolen å komme i gang med den faste pubdriften på skolen. Grunnet en ny sjekk opp mot brannforskriftene har puben måttet gjennomgå mye oppussing i året som har gått, hvor SAHO har hjulpet til med økonomisk støtte, samt hjulpet til i dialogen med skolens drift-avdeling. Rundt juletider sto publokalene klare og helt brannsikre. I Undervisningsutvalget i år har vi snakket mye om hvordan man kan bedre uteksamineringen ved skolen, og SAHO har vært med på å bestemme en prøveordning som ble testet da vårens avgangsstudenter tok diplom. Det viste seg å være en vellykket ordning, men som vi i året som kommer skal jobbe med å få enda litt bedre og lærerik. I tillegg hadde vi også i år besøk av Christian fra Velferdstinget, som informerte oss om aktuelle fanesaker og kom med tips til oss som Studentutvalg. Under skolens årlige julefest for studenter og ansatte ved skolen, delte vi ut Studentenes ærespris til en professor ved institutt for design, som studentene ved skolen hadde vært med på å stemme frem. Vi i Studentutvalget synes dette er en fin anledning til å vise AHO at vi studentene setter stor pris på de ansatte på skolen. Vi har arrangert flere hyggelige begivenheter for studentene i årets som har gått. SAHOs læringsmiljørepresentant er utdannet yogalærer, og vi har derfor tilbudt studenter og ansatte ved skolen et gratis yogatilbud i skoleåret som har gått. Det har vært veldig vellykket, og en god mulighet for studentene til å koble av i en hektisk studiehverdag. Tradisjonen tro har vi arrangert diplomfest for avgangskullet, der vi deler ut gaver til alle de nyutdannede designerne, arkitektene og landskapsarkitektene på skolen.

8 Vi har også delt ut julegløgg til skolens studenter og ansatte, en fast og kjær tradisjon på skolen i innspurtstiden før juleferie. I tillegg har vi i år delt ut is ved slutten av vårsemesteret, hvor vi minnet skolens studenter og ansatte på å svare på årets semesterevaluering. Vi har i tillegg fortsatt å holde god kontakt med verkstedet, vi har vært i dialog med vaktmestrene på skolen om å bedre ventilasjonen på tegnesalene og datasalen, og vi har i løpet av året gitt pengestøtte til faglige studentinitiativer, blant annet studentkonkurransen 120 Hours og det studentdrevne magasinet KOTE. Alt i alt har vi hatt et travelt og vellykket år, og vi gleder oss til å ta fatt på høstens utfordringer! Sarah Rønning Hansen Leder, Studentutvalget ved AHO

9 Laget av: Gjersøe, Nina Versjon: Budsjett Dato: INNTEKTER Oslo Vedtatt '10 Fristasjonsmidler fra AHO for 2011 kr Fristasjonsmidler fra Velferdstinget i Oslo kr Bruk av egenkapital kr 0 Sum inntekter kr UTGIFTSPOSTER Drift Lønn Arbeidsutvalget (inkl. Feriepenger & arb.giv.avg.) kr Forbruksmateriell kr 300 Sum drift kr Studentarrangementer Påtår kr 5000 Diplomfeiring Vinter (høstsemester '12) kr Diplomfeiring Sommer (vårsemester '13) kr Støtte til studentinitativer kr Julegløgg kr 2500 Grilldag Høst* kr 0 Smesterstart kr 2000 Sum studentarrangementer kr Andre poster Bevertning ved interne møter kr 1500 SAHOs ærespris kr 500 Styremiddag kr 5200 Uventede utgifter kr 1000 Sum andre poster kr 8200 Sum utgifter kr RESULTAT Inntekter kr Utgifter kr Differanse kr 0 *se vedlegg for kommentarer

10 Regnskap 2013/ INNTEKTER Budsjett Faktisk Bokf. AHO kr Fristasjonsmidler fra AHO for kr kr Fristasjonsmidler fra Velferdstinget i Oslo kr kr Støtte fra AHO til semesterstart kr Sum inntekter kr kr UTGIFTSPOSTER Drift Lønn Arbeidsutvalget kr ,57 kr73 427,57 kr Inkl.feriepenger & Lønn arb.giv.avg. Gjersøe Nina Helene 3 658,20 kr 3 658,20 kr Påløpte feriepenger Gjersøe, Nina Helene 438,99 kr 438,99 kr Arbeidsgiveravgift Gjersøe, Nina Helene 515,81 kr 515,81 kr Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Gjersøe 61,90 Nina Helene kr 61,90 kr Lønn Ahmadi Kosha Joian 3 658,20 kr 3 658,20 kr Påløpte feriepenger Ahmadi Kosha Joian 438,99 kr 438,99 kr Arbeidsgiveravgift Ahmadi Kosha Joian 515,81 kr 515,81 kr Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Ahmadi 61,90 Kosha kr Joian 61,90 kr Lønn Hansen Sarah Rønning 7 839,00 kr 7 839,00 kr Påløpte feriepenger Hansen Sarah Rønning940,68 kr 940,68 kr Arbeidsgiveravgift Hansen Sarah Rønning 1 105,30 kr 1 105,30 kr Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Hansen 132,64 Sarah Rønning kr 132,64 kr Lønn Vo Michel Tran Nhat kr kr Påløpte feriepenger Vo Michel Tran Nhat 501,70 kr 501,70 kr Arbeidsgiveravgift Vo Michel Tran Nhat 589,49 kr 589,49 kr Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Vo 70,74 Michel Tran krnhat 70,74 kr Lønn Syed Um-Ul-Banin 4 180,80 kr 4 180,80 kr Påløpte feriepenger Syed Um-Ul-Banin 501,70 kr 501,70 kr Arbeidsgiveravgift Syed Um-Ul-Banin 589,49 kr 589,49 kr Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Syed 70,74Um-Ul-Banin kr 70,74 kr Lønn Nina Gjersøe 5 672,70 kr 5 672,70 kr Påløpte feriepenger Gjersøe, Nina Helene 680,72 kr 680,72 kr Arbeidsgiveravgift Gjersøe, Nina Helene 799,85 kr 799,85 kr Arbeidsgiveravgift Gjersøe, Nina Helene 95,98 kr 95,98 kr Lønn Nina Gjersøe 6 731,70 kr 6 731,70 kr Påløpte feriepenger Gjersøe, Nina Helene 807,81 kr 807,81 kr Arbeidsgiveravgift Gjersøe, Nina Helene 949,17 kr 949,17 kr Arbeidsgiveravgift Gjersøe, Nina Helene 113,90 kr 113,90 kr Lønn Kosha Ahmadi 5 672,70 kr 5 672,70 kr Påløpte feriepenger Ahmadi, Kosha 680,72 kr 680,72 kr Arbeidsgiveravgift Ahmadi, Kosha 799,85 kr 799,85 kr Arbeidsgiveravgift Ahmadi, Kosha 95,98 kr 95,98 kr Lønn Kosha Ahmadi 6 731,70 kr 6 731,70 kr Påløpte feriepenger Ahmadi, Kosha 807,81 kr 807,81 kr Arbeidsgiveravgift Ahmadi, Kosha 949,17 kr 949,17 kr Arbeidsgiveravgift Ahmadi, Kosha 113,90 kr 113,90 kr Lønn Sarah Rønning-Hansen 5 672,70 kr 5 672,70 kr Påløpte feriepenger Rønning Hansen, Sarah680,72 kr 680,72 kr Arbeidsgiveravgift Rønning-Hansen Sarah799,85 kr 799,85 kr Arbeidsgiveravgift Rønning-Hansen Sarah95,98 kr 95,98 kr Lønn Sarah Rønning-Hansen 6 731,70 kr 6 731,70 kr Påløpte feriepenger Rønning Hansen, Sarah807,81 kr 807,81 kr Arbeidsgiveravgift Rønning-Hansen Sarah949,17 kr 949,17 kr Arbeidsgiveravgift Rønning-Hansen Sarah113,90 kr 113,90 kr

11 Forbruksmateriell 300 kr 29 kr 29 kr Refusjon Um-Ul-Banin Syed kr 29 kr 29 kr Sum drift kr 73456,57 kr73456,57 kr Studentarrangementer Påtår 5000 kr 825 kr 825 kr Diplomfeiring Des 12 (Høstsemester 12) 8500 kr Avgangsgave ARK 3726 kr 3 726,00 kr 3 726,00 kr Diplomfeiring Jun 13 (Vårsemester 13) 9500 kr Avgangsgave ARK 2795 kr 2 795,00 kr 2 795,00 kr Avgangsgave LANDSKAP Avgangsgave IDE 2376 kr 2 376,00 kr 2 376,00 kr Gaver, alle 6215 kr 6 215,00 kr 6 215,00 kr Støtte til studentinitiativer kr kr kr 120hours kr 5000 kr 5000 kr KOTE kr 5000 kr Julegløgg 2500 kr 1589,17 kr 1589,17 kr Rema ,17 kr 635,17 kr Vinmonopolet 954 kr 954 kr Semesterstart kr kr kr Rema1000 kr kr kr Sum studentarrangementer kr ,17 kr37 526,17 kr Andre poster Bevertning ved interne møter 1500 kr 633,19 kr 633,19 kr Refusjon Sarah Rønning Hansen kr 48,7 kr 48,7 kr Refusjon Sarah Rønning Hansen kr 205,87 kr 205,87 kr Refusjon Gjersøe Nina Helene kr 105,71 kr 105,71 kr Refusjon Gjersøe Nina Helene kr 126,44 kr 126,44 kr Refusjon Gjersøe Nina Helene kr 146,47 kr 146,47 kr SAHOs ærespris 500 kr 0 kr 0 kr Styremiddag 9000 kr 5855,7 kr 5855,7 kr Lunsj Døgnvill kr 2200 kr 2200 kr Lunsj Døgnvill kr 3001 kr 3001 kr Lunsj Døgnvill kr 654,7 kr 654,7 kr Uventede utgifter 1600 kr kr kr Sum andre poster kr 18857,89 kr18857,89 kr Sum utgifter kr ,63 kr129840,63 kr RESULTAT Inntekter kr kr kr - Utgifter kr ,6 kr ,6 kr Differanse kr -4371,63 kr-5196,63 kr

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Regnskap 2013/ INNTEKTER Budsjett Faktisk Bokf. AHO kr Fristasjonsmidler fra AHO for kr kr Fristasjonsmidler fra Velferdstinget i Oslo kr kr Samarbeidsavtale med Arkitektenes Fagforbund 0 kr kr Støtte fra AHO til semesterstart kr Sum inntekter kr kr UTGIFTSPOSTER Drift Lønn Arbeidsutvalget kr ,09 kr72 050,09 kr Inkl.feriepenger & Lønn arb.giv.avg. Gjersøe Nina Helene 3 658,20 kr 3 658,20 kr Påløpte feriepenger Gjersøe, Nina Helene 438,99 kr 438,99 kr Arbeidsgiveravgift Gjersøe, Nina Helene 515,81 kr 515,81 kr Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Gjersøe 61,90 Nina Helene kr 61,90 kr Lønn Ahmadi Kosha Joian 3 658,20 kr 3 658,20 kr Påløpte feriepenger Ahmadi Kosha Joian 438,99 kr 438,99 kr Arbeidsgiveravgift Ahmadi Kosha Joian 515,81 kr 515,81 kr Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Ahmadi 61,90 Kosha kr Joian 61,90 kr Lønn Hansen Sarah Rønning 7 839,00 kr 7 839,00 kr Påløpte feriepenger Hansen Sarah Rønning940,68 kr 940,68 kr Arbeidsgiveravgift Hansen Sarah Rønning 1 105,30 kr 1 105,30 kr Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Hansen 132,64 Sarah Rønning kr 132,64 kr Lønn Vo Michel Tran Nhat kr kr Påløpte feriepenger Vo Michel Tran Nhat 501,70 kr 501,70 kr Arbeidsgiveravgift Vo Michel Tran Nhat 589,49 kr 589,49 kr Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Vo 70,74 Michel Tran krnhat 70,74 kr Lønn Syed Um-Ul-Banin 4 180,80 kr 4 180,80 kr Påløpte feriepenger Syed Um-Ul-Banin 501,70 kr 501,70 kr Arbeidsgiveravgift Syed Um-Ul-Banin 589,49 kr 589,49 kr Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Syed 70,74Um-Ul-Banin kr 70,74 kr Lønn Hansen Sarah Rønning 3 658,20 kr 3 658,20 kr Påløpte feriepenger Hansen Sarah Rønning438,98 kr 438,98 kr Arbeidsgiveravgift Hansen Sarah Rønning 515,81 kr 515,81 kr Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Hansen 61,90 Sarah Rønning kr 61,90 kr Lønn Vo Michel Tran Nhat 3 658,20 kr 3 658,20 kr Påløpte feriepenger Vo Michel Tran Nhat 438,98 kr 438,98 kr Arbeidsgiveravgift Vo Michel Tran Nhat 515,81 kr 515,81 kr Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Vo 61,90 Michel Tran krnhat 61,90 kr Lønn Syed Um-Ul-Banin 3 658,20 kr 3 658,20 kr Påløpte feriepenger Syed Um-Ul-Banin 438,98 kr 438,98 kr Arbeidsgiveravgift Syed Um-Ul-Banin 515,81 kr 515,81 kr Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Syed 61,90Um-Ul-Banin kr 61,90 kr Lønn Vo Michel Tran Nhat 2 090,40 kr 2 090,40 kr Påløpte feriepenger Vo Michel Tran Nhat 250,85 kr 250,85 kr Arbeidsgiveravgift Vo Michel Tran Nhat 294,75 kr 294,75 kr Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Vo 35,37 Michel Tran krnhat 35,37 kr Lønn Syed Um-Ul-Banin 2 090,40 kr 2 090,40 kr Påløpte feriepenger Syed Um-Ul-Banin 250,85 kr 250,85 kr Arbeidsgiveravgift Syed Um-Ul-Banin 294,75 kr 294,75 kr Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Syed 35,37Um-Ul-Banin kr 35,37 kr Lønn Hansen Sarah Rønning 2 090,40 kr 2 090,40 kr

22 Påløpte feriepenger Hansen Sarah Rønning250,85 kr 250,85 kr Arbeidsgiveravgift Hansen Sarah Rønning 294,75 kr 294,75 kr Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Hansen 35,37 Sarah Rønning kr 35,37 kr Lønn Vo Michel Tran Nhat 2 090,40 kr 2 090,40 kr Påløpte feriepenger Vo Michel Tran Nhat 250,85 kr 250,85 kr Arbeidsgiveravgift Vo Michel Tran Nhat 294,75 kr 294,75 kr Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Vo 35,37 Michel Tran krnhat 35,37 kr Lønn Syed Um-Ul-Banin 2 090,40 kr 2 090,40 kr Påløpte feriepenger Syed Um-Ul-Banin 250,85 kr 250,85 kr Arbeidsgiveravgift Syed Um-Ul-Banin 294,75 kr 294,75 kr Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Syed 35,37Um-Ul-Banin kr 35,37 kr Lønn Hansen Sarah Rønning 3 658,20 kr 3 658,20 kr Påløpte feriepenger Hansen Sarah Rønning438,98 kr 438,98 kr Arbeidsgiveravgift Hansen Sarah Rønning 515,81 kr 515,81 kr Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Hansen 61,90 Sarah Rønning kr 61,90 kr Lønn Vo Michel Tran Nhat 3 679,80 kr 3 679,80 kr Påløpte feriepenger Vo Michel Tran Nhat 441,58 kr 441,58 kr Arbeidsgiveravgift Vo Michel Tran Nhat 518,85 kr 518,85 kr Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Vo 62,26 Michel Tran krnhat 62,26 kr Lønn Syed Um-Ul-Banin 5 280,00 kr 5 280,00 kr Påløpte feriepenger Syed Um-Ul-Banin 633,60 kr 633,60 kr Arbeidsgiveravgift Syed Um-Ul-Banin 744,80 kr 744,80 kr Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Syed 89,34Um-Ul-Banin kr 89,34 kr Lønn Hansen Sarah Rønning 2 090,40 kr 2 090,40 kr Påløpte feriepenger Hansen Sarah Rønning250,85 kr 250,85 kr Arbeidsgiveravgift Hansen Sarah Rønning 294,75 kr 294,75 kr Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Hansen 35,37 Sarah Rønning kr 35,37 kr Forbruksmateriell 300 kr 29 kr 29 kr Refusjon Um-Ul-Banin Syed kr 29 kr 29 kr Sum drift kr 69407,72 kr69407,72 kr Studentarrangementer Påtår 5000 kr 0 kr 0 kr Diplomfeiring Jan 14 (Høstsemester '13) kr kr kr Avgangsgave ARK 5750 kr 5750 kr Gaver, alle 6713 kr 6713 kr Avgangsgave IDE+LANDSKAP 1229 kr 1229 kr DJ 300 kr 300 kr Diplomfeiring Jun 14 (Vårsemester '14) kr 11995,2 kr 11995,2 kr Avgangsgave ARK 1742 kr 1742 kr Avgangsgave LANDSKAP 440 kr 440 kr Avgangsgave IDE 3598,2 kr 3598,2 kr Gaver, alle 6215 kr 6215 kr Støtte til studentinitiativer kr kr kr 120hours kr 5000 kr 5000 kr KOTE kr 5000 kr Ashtanga yoga kr 5000 kr 5000 kr Julegløgg 2500 kr 1801,08 kr 1801,08 kr Rema ,08 kr 847,08 kr Vinmonopolet 954 kr 954 kr

23 Semesterstart kr 10204,7 kr 10204,7 kr Rema , ,7 Isutdeling 0 kr 1319,7 kr 1319,7 kr Rema1000 kr 1319,7 kr 1319,7 kr Sum studentarrangementer kr 54312,68 kr54312,68 kr Andre poster Bevertning ved interne møter 1500 kr 531,8 kr 531,8 kr Refusjon Sarah Rønning Hansen 40,7 kr 40,7 kr Refusjon Sarah Rønning Hansen 102,7 kr 102,7 kr Refusjon Sarah Rønning Hansen 31,65 kr 31,65 kr Refusjon Sarah Rønning Hansen 57,75 kr 57,75 kr Refusjon Nina Helene Gjersøe 299 kr 299 kr SAHOs ærespris 500 kr 0 kr 0 kr Styremiddag 9000 kr 7001 kr 7001 kr Lunsj Døgnvill kr 2200 kr 2200 kr Lunsj Døgnvill kr 3001 kr 3001 kr Lunsj Hitchiker kr 1800 kr 1800 kr Uventede utgifter 1600 kr 0 kr 0 kr Sum andre poster kr 7532,8 kr7532,8 kr Sum utgifter kr ,20 kr131253,20 kr RESULTAT Inntekter kr kr kr - Utgifter kr ,2 kr ,2 kr Differanse kr 18390,8 kr18390,8 kr

24 kr kr

25 kr

26 kr kr kr kr

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

Søknad om tilskudd fra Velferdstinget i Oslo og Akershus

Søknad om tilskudd fra Velferdstinget i Oslo og Akershus Studentforeningen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Michelets vei 62 1368 Stabekk Stabekk, 02.10.12 Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern 0317 Oslo Søknad om tilskudd fra Velferdstinget

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR SØKNAD

REDEGJØRELSE FOR SØKNAD Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) mandag 03.09.2012 Studentrådet 2011/2012, Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO) V/ nestleder Mikael Rønne REDEGJØRELSE FOR SØKNAD Studentrådet (SR) 2011/2012 ved KHIO vil

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

STUDENTRÅDSMANUALEN. Studentrådet 2011/2012 Kristine Lynum Bjerkem (leder) Mikael Rønne (nestleder)

STUDENTRÅDSMANUALEN. Studentrådet 2011/2012 Kristine Lynum Bjerkem (leder) Mikael Rønne (nestleder) Studentrådet 2011/2012 Kristine Lynum Bjerkem (leder) Mikael Rønne (nestleder) FORORD Denne manualen er ment som en formalisering av studentpolitikken ved Kunsthøgskolen i Oslo. Den er ment som en guide

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 03.02.2012 Hemsedal Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, KA, VK, PK, Fag, MA, VK2, KVK, KVK2, SP, NA,

Detaljer

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT)

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT) JULEBREV FRA TENK Hva har skjedd i det siste? I dette siste nyhetsbrevet for 2009 fra oss i TENK kan du lese om hva vi har tenkt på og drevet med i oktober, november og desember. God lesning! BEDRIFTS-

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

Pengene skal også dekke årsavgiften på viskakortet, samt andre bankkostnader, printer utgifter o.l.

Pengene skal også dekke årsavgiften på viskakortet, samt andre bankkostnader, printer utgifter o.l. Redegjørelse for søknaden 2014 Vi søker 10 000 som vil gå til: Mat på allmøtene, denne posten har vi økt en del i 2014 i forhold til 2013, dette fordi antall elver på skolen stadig er i vekst, og vi vil

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Årsrapport. Ansvarlig lærer: Ståle Nordli. Organisasjonsnummer: 912 742 024

Årsrapport. Ansvarlig lærer: Ståle Nordli. Organisasjonsnummer: 912 742 024 Årsrapport Nydalen videregående skole 2013/2014 - Studiespesialisering Mentor: Eirin Sund Representant for Arbeiderpartiet på Stortinget og nestleder i Transport- og kommunikasjonskomitéen Ansvarlig lærer:

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 19.11.2011 Drammen Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtet startet 10.00. Tilstede: Leder, ØA, PK, SP, MA, KVK, VK2,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 12-11 Oppfølging fra forrige møte Leder SommerKvarteret KO49 Semesterrapport/Handlingsplan Adm. leder Støy Samarbeidspartnere PR-ansvarlig Mediehåndtering Bergen

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

SMSO Rogaland Støttesenter mot seksuelle overgrep

SMSO Rogaland Støttesenter mot seksuelle overgrep SMSO Rogaland Støttesenter mot seksuelle overgrep Årsrapport 2008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Året 2008 3 Målsetning og målgruppe 4 Organisasjonen SMSO Rogaland 5 Styret og personalet 6 Økonomi og administrasjon

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

International Students Union of Norway (ISU) Årsberetning

International Students Union of Norway (ISU) Årsberetning International Students Union of Norway (ISU) Årsberetning Utarbeidet av: Rikke Andersen, National President Silje Willumsen, National Secretary Utarbeidet i henhold til: regnskapslovens 3-3 2014 Virksomhetens

Detaljer