Søknad om tilskudd fra Velferdstinget i Oslo og Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om tilskudd fra Velferdstinget i Oslo og Akershus"

Transkript

1

2

3 Studentforeningen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Michelets vei Stabekk Stabekk, Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern 0317 Oslo Søknad om tilskudd fra Velferdstinget i Oslo og Akershus På vegne av Studentforeningen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi søker jeg herved om tilskudd til drift av vårt studentdemokrati. Beløp det søkes om: kr. Jeg viser til korrespondanse via mail med Sarah Sørensen, Økonomi- og organisasjonskonsulent i VT. Jeg så at søknadsfristen gikk ut , men jeg har fått klarsignal fra henne om å kunne få søknaden til behandling før budsjettmøtet i VT om jeg ferdigstiller den i løpet av dagen (tirsdag ). Tusen takk for velviljen på dette! Vedlagt følger redegjørelsen for søknaden. Laster opp andre nødvendige dokumenter separat på nettsiden. Mvh Magnus Aagaard Skeie Studentrådsleder Studentforeningen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi

4 Redegjørelse for søknaden Først av alt, grunnen til denne sene søknaden er at jeg har nettopp blitt valgt som studentrådsleder på vår høyskole, og har måttet sette meg inn i en del saker og ting. HLT er foreløpig en liten skole, og har blant annet ikke hatt ordentlig dokumentert økonomiforvaltning hittil grunnet liten skala på driften, og manglende krav om regnskap fra offentligheten. Tidligere var vi medlem av OAS, som gav et fast tilskudd per student. Jeg har fram til nå bare fått med meg muligheten for å søke Kulturstyret om midler, men har egentlig trengt en mulighet for å søke om støtte til daglig drift. På grunn av en hektisk høst var det først i går kveld at jeg fant muligheten til å søke VT direkte om driftstilskudd, og takker igjen for velviljen til å behandle også denne søknaden, selv så mange dager etter fristen gikk ut. HLT har hatt studentforening siden august 2008, som var høyskolens spede begynnelse. Selv om ikke skolen vår har hatt så mange studenter, har vi vært i dramatisk vekst det siste året, regnet i prosent. I vår feiret vi registrerte student nr 200 og i høst har vi rundt 360 registrerte studenter hos oss. Det spesielle med vår høyskole er at den legger godt til rette for deltidsstudier, samt at vi har flere underavdelinger som driver undervisning andre steder i landet. Per dags dato gjelder dette Lederskolen og Teologiskolen. Derfor er det enda ikke et pulserende liv på campus her på Stabekk i hvert fall ikke utenfor undervisningsperiodene - da denne generelt foregår annenhver uke i bolker. Desto større behov ser vi for å synliggjøre studentdemokratiet vårt, og skape et slags samhold mellom de studentene som studerer bachelor på heltid, og de som kommer innom campus litt sjeldnere. Skoleåret 12/13 ønsker Studentrådet å tilveiebringe noen profileringseffekter som vi kan gi, eller subsidiere til studentene, for å synliggjøre oss som skole og skape samhold. Skolen har også en årlig juleavslutning, hvor både studenter og ansatte er velkomne for å feire sammen. Her er det da naturlig at Studentrådet bidrar med både finansiering og arbeidskraft, for å lage en hyggelig fest for alle. Dette vil jo da ikke gjelde for juleavslutningen 2012, siden driftsmidlene evnt. kommer først På våren ønsker vi å arrangere en Connect-dag, hvor vi skaper en møteplass mellom studenter og potensielle, fremtidige arbeidsgivere. Til dette trenger vi forfriskninger, kanskje noe materiell og annet som skulle vise seg nødvendig for å lage et fint forum for denne hensikt. Vi trenger også et trekkplaster for å få studentene våre med på allmøtene, som arrangeres to ganger per semester. Siden vi er i en situasjon hvor det ikke er noe pulserende, stort campus-liv enda så opplever vi mindre oppslutning enn ønskelig til disse møtene på ettermiddagen. Dette er foreløpig det beste tidspunktet vi kan få i forhold til timeplanen her på huset, forandringer kan være mulig i fremtiden. Vi har hittil subsidiert pizza til middag rett i forkant av møtet, og det hjelper på oppslutningen!

5 Før semesterslutt om sommeren vil vi gjerne lage grillfest eller lignende i vår flotte park bak høyskolen. Til dette trenger vi penger til grillmat, brus og noe dekorasjon. Avhengig av økonomi fremover, så vil Studentrådet tenke på andre tiltak for å øke studentenes trivsel og glede ved å gå på HLT. I og med at dette blir en hastesøknad, så har ikke Studentrådet fått anledning til å samles i forkant for å drøfte slike mulige tiltak. Vi vil imidlertid sette dette på dagsorden i nærmeste framtid.

6 Årsberetning for Studentforeningen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi skoleåret 2011/2012 Først av alt må jeg si at det ikke foreligger en ferdig årsberetning fra Studentrådet for forrige skoleår. Dette først og fremst grunnet liten aktivitet. Forrige leder er akkurat nå på høstferie, og i kveld har det ikke lyktes for meg å komme i kontakt verken på telefon eller mail. Imidlertid var jeg selv student på HLT i fjor, og vil derfor kort oppsummere det jeg husker av aktiviteter i regi av Studentrådet. HLT din hjertesak : Studentrådet satte i gang en kampanje høsten 2011, med dette navnet. De lagde promosjonsmateriell brosjyrer og en liten filmsnutt på CD som studentene kunne vise i sin egen menighet på hjemstedet om de ville. Målet var å gjøre skolen vår mer kjent blant unge og voksne, og vi ser at blant annet slike tiltak har en effekt som viser seg i de økende søkertallene. Juleavslutning 2011: Det ble arrangert en juleavslutning for ansatte og studenter ved HLT, med julemat og kakebord, samt taler og annen underholdning. Jeg kan ikke med sikkerhet si hvor mye Studentrådet bidro med til finansieringen der, men Studentrådet var naturligvis til stede, og leder holdt en egen tale til studentene. Jeg vil tro det var et samarbeid mellom Studentrådet og skolen. Connect-dag våren 2012: Studentrådet arrangerte en dag hvor representanter for ulike organisasjoner og kirkesamfunn kom til skolen, og holdt korte foredrag om sin virksomhet. Det var forfriskninger, og tid til å mingle. Dette for å skape et møtepunkt mellom studentene på HLT og potensielle, fremtidige arbeidsgivere. En nyttig og verdifull dag etter min mening. Allmøter for studentene, med pizza: Studentrådet gjennomførte sine planlagte allmøter, med tilhørende bespisning til glede for de fleste. Jeg må ta et forbehold om at Studentrådet var involvert i mer enn det som jeg husker nå i kveld, men det har ikke vært veldig stor aktivitet utenom dette tror jeg. Det ønsker vi å gjøre noe med fremover! Magnus Aagaard Skeie Studentrådsleder Studentforeningen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi

7 Regnskap 2012 (sist oppdaterte tall) Kasse (kontanter Bank Kapitalinntekter nnvilgede tilskudarrangementer Dato Tekst Bilag Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Status Pizza til allmøte Transaksjonsgebyr 2 2,5 2, Arrangementstilskudd fra SiO Frukt til arrangement Transaksjonsgebyr 5 2,5 2, Pizza til allmøte Kontroll ,00 Drift

8 Budsjett 2013 Studentforeningen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Investering i utstyr: Studentrådet vil skape flere sosiale møtepunkter for studentene våre på ettermiddag/kveld, så vi har lenge tenkt på å investere i en prosjektor, blu-ray spiller og et lydanlegg så vi kan ha filmkvelder og andre happeninger på kveldstid når folk er inne for undervisningsbolker. Dette vil være til glede for svært mange studenter i årevis fremover, og siden vi er en teologisk høyskole ønsker vi innimellom å kunne vise meningsfulle filmer som kan utruste studentene videre for sitt yrke etter skolegangen også. Vi ser dette som en veldig effektiv måte å samle folk på, og skape sosiale møtepunkter kr Profileringseffekter: Studentrådet ønsker å øke samholdsfølelsen blant studentene på vår forholdsvis lille høyskole. Vi ser at profileringseffekter er med å skape tilhørighet, samt at det gjør vår skole mer synlig for andre i hverdagen. Vi har tenkt på en enkel tursekk med vår logo, som studentene kan bruke på tur i skog og mark. Dette vil forhåpentligvis fremme turlysten blant oss, og bidra til at folk ser vår skole. Vi hadde håpet å kunne subsidiere hver sekk med 50 kr, og tipper ikke vi bestiller mer enn 100 sekker. I tillegg ville det vært fint med noen giveaways som penner eller nøkkelbånd. Til sammen estimerer vi det til 6000 kr. Connect-dag: Som nevnt i redegjørelsen vil vi skape et forum hvor studenter kan møte potensielle arbeidsgivere, i løpet av våren Vi trenger forfriskninger, og noe materiell om nødvendig kr. Grillparty før semesterslutt: Vi vil arrangere en sosial tilstelning for våre flotte studenter før sommeren, og vår egen park bak skolen er ypperlig til det. Vi har tønnegriller, men trenger grillmat, brus, engangsservise med mer kr. Velkomstparty ved semesterstart 2013: Vi vil ønske studentene ikke minst de nye hjertelig velkommen til vår høyskole! Til dette trenger vi mat, drikke og kanskje dekorasjon. Vi ønsker å heve velkomst-opplevelsen for studentene som kommer til HLT. De ansatte på skolen har hittil gjort det veldig bra for oss, men vi synes Studentforeningen bør være i stand til å være bærer av sånne arrangementer ikke minst økonomisk. Vi regner med fortsatt god vekst i studenttallene våre år for år, og trenger derfor litt mer penger enn til grillpartyet før sommeren kr.

9 Juleavslutning 2013: Skolen har også en årlig juleavslutning, hvor både studenter og ansatte er velkomne for å feire sammen. Her er det da naturlig at Studentrådet bidrar med både finansiering og arbeidskraft, for å lage en hyggelig fest for alle. Vi trenger penger til julemat, dessert og brus, samt dekorasjon kr. Andre tiltak: Som nevnt, så vil Studentrådet sette seg ned, og se på andre trivselsfremmende tiltak vi kan fatte her på HLT, for studentene. Dette vil jo avhenge av økonomi, men jeg setter opp denne posten, så det kan finnes en mulighet der for å arrangere noe eller hente inn en foredragsholder eller lignende kr For 2013 vil dette vil til sammen utgjøre kr Om vi får innvilget denne summen vil vi få et svært nødvendig og etterlengtet løft i aktiviteten i vårt Studentdemokrati, og heve det sosiale miljøet blant studentene et godt hakk når de først er på campus for undervisning. Om det skulle vise seg å bli penger til overs mot slutten av 2013, vil Studentrådet naturligvis kunne justere tallene for neste års søknad. Likevel er det nok fint å ha litt egenkapital, så man kan dekke uforutsette hendelser, eller være spontan når det er nødvendig uten å måtte sende av gårde en søknad først.

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon.

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon. Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon. Vårt reglement sier at budsjettet for neste år først skal vedtas på Allmøtet,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie Innledende ord Denne budsjettplanen for 2011 er med full hensikt laget relativt omfattende for at den i ettertid skal kunne brukes som et godt og relevant verktøy til de kommende økonomiansvarlige i Under

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Søknadsfrist for deltakere

Søknadsfrist for deltakere Mallorca 30. august 13. september 2014 Søknadsfrist for deltakere 25. april 2014 Søknadsfrist ansvarlig reiseleder 15. februar 2014 Søknadsfrist øvrige team medlemmer 15. mars 2014 Til deg som leser denne

Detaljer

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013 nr. 2-2013 Bli med på Regionkonferanse 9-11 august Side 3 Seniorklubber Side 4 Voksenkro Side 5 Nye nettsider Side 6 og 7 Regionskonferanse på Tjøme Side 8 Speider samarbeid Side 9 Fra KFUM-KFUK landsmøtet

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer