Søknad om støtte fra Velferdstinget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om støtte fra Velferdstinget 02.09.2013"

Transkript

1

2

3

4 Søknad om støtte fra Velferdstinget Vi i studentrådet på Khio har jobbet med å synliggjøre oss her på skolen, dette har vi til en viss grad klart. Ved å bistå og støtte det sosiale som ligger utenfor skolens regi, kan vi engasjere enda flere til å delta aktivt i studentdemokratiet her på skolen. Ved Kunsthøgskolen har vi et nydelig lite hus ved Akerselven som er blitt "gitt" elevene. Etter noen år med ukentlige sosiale arrangementer som; yoga, bordtennis, acantus (hjemmelaget mat og konserter), fredagsbar, preformancekunst og utstillinger, så er det på tide å pusse opp stedet. Alt har vært frivilligbasert arbeid og studenthuset har ikke søkt om penger fra studentrådet før i år. De ansvarlige for vårt kjære studenthus (Akers Mek) redegjør nå for hva som må gjøres, det er snakk om å male alle rom i bygget, sette opp ny belysning, og fjerne alle ødelagte møbler. Møbler og belysningen kjøpes billig på finn.no, men den store utgiften kommer på reparasjon av P.A anlegget. Det er elementer i høyttalerne som må skiftes ut og det er uvisst hvor mye dette koster, men det blir ikke billig. Studentrådet vil gjerne støtte studenthuset til en slik reparasjon og oppussing, slik at elever fra alle avdelinger på skolen kan møtes og sosialisere seg i omgivelser en trives i. Vi i studentrådet ønsker oss et enda bedre miljø på skolen, hvor elever fra ulike avdelinger møtes og blir kjent. Effekten av dette vil være at elevene ferdes i alle skolens områder og benytter seg av de fantastiske fasilitetene som ligger utenfor ens eget fagområde i bygget. Ved å rekruttere nye elever til studentrådet vil det skapes et tettere bånd til administrasjonen og kommunikasjonen mellom ledelse og elev vil styrkes. Dette er utrolig viktig for begge parter. Administrasjonen er opptatt av læringsutbyttet blant elevene og selvsagt trivselen. Vi i studentrådet er opptatt av hva som vedtas i administrasjonen slik at vi får et inntrykk av hvilken retning vi går. Et beløp på kr fra Velferdstinget vil øke velferden på skolen, og det vil styrke studentpolitikken ved Khio. Mvh Studentrådet ved Kunsthøgskolen i Oslo

5 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Sist oppdatert regnskapstall 2013 Budsjett 2014 Inntekter Midler/Tilskudd 4 307,50 Støtte beløp fra VT kr 9 674,18 kr ,00 Andre inntekter SUM Inntekter kr ,68 kr - kr - kr ,00 Utgifter Drift Medlemskontigent Lønn (inkl feriepener & arbeidsgiveravgift) Profilering kr 75,00 Kontorrekvisita Teknisk utstyr kr 700,00 kr 1 000,00 Reiseutgifter Møtevirksomhet kr 3 869,00 kr 2 000,00 Bankkostnader Gaver Andre kostnader kr 3 000,00 Sum drift kr 3 944,00 kr 700,00 kr - kr 6 000,00 Studentarrangementer Arrangementer våren kr ,50 kr 2 500,00 Arrangementer høsten kr 2 500,00 SUM Studentarrangementer kr ,50 kr - kr - kr 5 000,00 SUM Utgifter kr ,50 kr 700,00 kr - kr ,00 Resultat kr 0,18 kr -700,00 kr - kr ,00 Finansposter Renteinntekter kr 74,00 kr 67,00 kr 67,00 Rentekostnader SUM Finansposter kr 74,00 kr 67,00 kr - kr 67,00 Årsoverskudd/Årsunderskudd kr 74,18 kr -633,00 kr - kr -933, Egenkapital pr ,

6 Studentrådet 12/13 12/ Skrevet av Camilla Borud Strandhagen STUDENTRÅDSRAPPORT 2012/2013 Medlemmer 2012: Monika Mørck Hauge (Kunstfag, Leder SR) Camilla Borud Strandhagen (Scenekunst, Nestleder SR) Espen Tangen Samuelsen (Kunstfag) Daniel Rodrigo (Scenekunst) Mathilda Karlstöm (Design) Johan Carlsson (Kunstakademiet) Silje Johannessen (Kunstakademiet) En unødvendig lang prosess måtte til for å konstituere årets SR, da det i likhet med fjoråret, skulle opprettes et helt nytt råd for 2012/2013. Ikke før i oktober ble Monika Mørck Hauge og Camilla Borud Strandhagen valgt som leder og nestleder. Dette ble imidlertid et kortvarig studentråd, som fungerte ut Ved årsskiftet ble et nytt og fulltallig Studentråd endelig konstituert. Det nye studentrådet har i midlertid vedtatt to endringer vedrørende Studentrådets rotasjonsmønster. 1. Fordi det er jevnlig utskifting i studentrådet, ble det vedtatt av sittende SR å så godt det lar seg gjøre unngå total utskiftning av Studentrådet. Det ble dermed bestemt at hovedrulleringen skjer ved årsskiftet, altså midt i studieåret, da SR avholder åpent årsmøte (se punk registrering Brønnøysundregisteret). Dette er et godt tidspunkt fordi nye studenter da har gått på skolen noen måneder, og eventuelle avgangsstudenter kan gå ut av SR før siste innspurt av studieløpet. Det er også åpent for at første års studenter kan sitte to år. Målet med dette vedtaket er å styrke kontinuiteten i Studentrådrådets arbeid og få et helhetlig og velfungerende studentengasjement. 2. Det andre vedtaket gjelder deling av Scenekunst. 21. Februar 2013 vedtok SR at SU Scenekunst splittes opp i tre SU for de respektive linjene Teaterhøgskolen, Balletthøgskolen og Operahøgskolen. Dette gjøres fordi linjene forholder seg til forskjellige dekaner, ledelse og faglærere, samt jobber helt separat. Det blir

7 Studentrådet 12/13 12/ Skrevet av Camilla Borud Strandhagen derfor lite som er aktuelt å ta opp i et felles SU. Til nå har det meste blitt tatt opp internt og eventuelt blitt informert om i etterkant for SU Scenekunst. SR vedtar at formelt sett trer dette i kraft fra Dermed blir også SR utvidet med en plass til hver av de tre avdelingene. For øvrig valgte de sittende SU-ene 2013 å operere selvstendig f.o.m vårsemesteret Det nåværende SR ble konstituert ved inngangen til 2013 og det er vedtatt at så mange som mulig sitter ut høstsemesteret 2013: Design: Mathilda Karlstöm, leder SU Isak Holtan Wisløff, nestleder SU Kunstfag: Espen Tangen Samuelsen, leder SU Mari Østby Kjøll, nestleder SU Kunstakademiet: Johan Carlsson, leder SU Silje Johannessen, nestleder SU Scenekunst: Camilla Borud Strandhagen, leder SU Mari Dahl Sæther, nestleder SU Leder SR: Camilla Borud Strandhagen Nestleder SR: Isak Holtan Wisløff VALG AV STUDENTREPRESENTANTER TIL KHIOs STYRE Hver høst velges to studenter til å sitte i styret på KHIO. Studentene blir oppfordret til å nominere medstudenter de mener er egnet for vervet.

8 Studentrådet 12/13 12/ Skrevet av Camilla Borud Strandhagen Fordi et nytt studentråd ikke var opprettet da skoleåret begynte tok Stian Tranung fra fjorårets SR ansvar for nominasjons-og valgprosessen av nye studentrepresentanter til KHIOs hovedstyre 2012/2013. Nominasjonsfristen var 7. november 2012 Valget ble avholdt 14. november 2012 Styrerepresentanter: Camilla Borud Strandhagen Svenn Gjerde Varamedlemmer: Solveig Lønseth Daniel Slåttenes REGISTRERING I BRØNNØYSUNDREGISTERET Etter nye reformer måtte KHIOs Studentråd registreres i Brønnøysundregisteret for å disponere kontoen tilknyttet SR. Studentrådet ble registrert som en selvstendig interesseorganisasjon, ikke under en KHIO-paraply. Det måtte i den forbindelse avholdes et stiftelsesmøte og undertegnes et stiftelsesdokument (se vedlegg). Uheldigvis var det få som hadde mulighet til å stille til stiftelsesmøtet, men på grunnlag av et visst tidspress ble dette gjort under ledelse av Monika Mørck Hauge (daværende leder) og Camilla Borud Strandhagen (daværende nestleder). De resterende som var tilstede var Daniel Rodrigo Nilsen (Scenekunst) og Espen Tangen Samuelsen (Kunstfag). Det meste av prosessen besto av rene formaliteter. Det ble for øvrig vedtatt at Studentrådet skal avholde et åpent årsmøte, hvor utenforstående studenter kan komme

9 Studentrådet 12/13 12/ Skrevet av Camilla Borud Strandhagen å høre på, få et innblikk av hvordan studentpolitikken på KHIO fungerer og melde engasjement. Her velges også ny leder og nestleder og en foreløpig årsrapport skal fremlegges. Møtet avholdes i månedsskiftet november/desember. OPPRETTELSE AV NY KONTO Det ble opprettet en ny bedriftskonto i DNB med nettbank og tilhørende et bankkort. Dette er ment å følge nestlederen i SR, som også skal fungere som økonomiansvarlig. ØKONOMI Studentrådet ble tildelt 9.763,00 kr fra Velferdstinget høsten Studentrådet mottok kun en søknad om bevilgning av penger til studentbasert virksomhet. Dette gjaldt avgangsstudentene v/ Teaterhøgskolen som ønsket å arrangere et seminar som skulle påpeke behovet for en skuespillerdrevet scene i Oslo. Et utelukkende studentdrevet initiativ, som skulle finne sted Studentrådet valgte å innvilge søknaden. I midlertid ble seminaret avlyst og støtten heller ikke bevilget. Studentrådet har ikke hatt andre utgifter året 2012/2013. Per dags dato har studentrådets konto et samlet beløp på ,59 kr. KONTOR Kunsthøgskolen i Oslo har avsatt et kontor til studentdemokratisk arbeid. Dette ligger like utenfor kantinearealet, sentralt for de fleste studenter. Etter tidligere utlånsavtaler, ønsket årets studentråd å gjenoppta bruken av rommet og er nå tilgjengelig både for SR og de separate SU-ene å avholde møter. Det er ønsket å gjøre rommet mer synlig for alle studenter, med en postkasse, oppslagstavle etc. slik at det kan være letter for studentene ved KHIO å komme i direkte kontakt med Studentrådet. LMU/ Studentundersøkelsen

10 Studentrådet 12/13 12/ Skrevet av Camilla Borud Strandhagen I læringsmiljøutvalget på KHIO sitter fire studentrepresentanter fra Studentrådet sammen med fire ansatte. Utvalget tar opp et bredt spekter av spørsmål knyttet til læringsmiljøet og studentvelferden. Den årlige studentundersøkelsen er det viktigste LMU gjør for å kartlegge studentenes trivsel og velferd. Studentrådet har tatt ansvar for å få studentene motivert til å svare på undersøkelsen, og har reklamert for undersøkelsen via storskjermen i inngangspartiet. Ved hver avdeling har i tillegg ledelse, studieadministrasjon og SU representanter oppfordret studenter til å besvare undersøkelsen. For å øke interessen ytterligere ble det utlyst en premie på et reisegavekort på 5000 eller en ipad til en heldig vinner. I år ble undersøkelsen gjennomført i uke 9 og 10. Deltagerprosenten for hele Kunsthøgskolen var på 56 %. Se LUMs rapport.

REDEGJØRELSE FOR SØKNAD

REDEGJØRELSE FOR SØKNAD Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) mandag 03.09.2012 Studentrådet 2011/2012, Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO) V/ nestleder Mikael Rønne REDEGJØRELSE FOR SØKNAD Studentrådet (SR) 2011/2012 ved KHIO vil

Detaljer

STUDENTRÅDETS ÅRSRAPPORT 11/12

STUDENTRÅDETS ÅRSRAPPORT 11/12 STUDENTRÅDETS ÅRSRAPPORT 11/12 Skrevet av: Kristine Lynum Bjerkem (leder) Mikael Rønne (nestleder) Studentrådets Årsrapport 11/12! 1 Medlemmer i Studentrådet (SR) 2011/2012: Leder: Kristine Lynum Bjerkem

Detaljer

STUDENTRÅDSMANUALEN. Studentrådet 2011/2012 Kristine Lynum Bjerkem (leder) Mikael Rønne (nestleder)

STUDENTRÅDSMANUALEN. Studentrådet 2011/2012 Kristine Lynum Bjerkem (leder) Mikael Rønne (nestleder) Studentrådet 2011/2012 Kristine Lynum Bjerkem (leder) Mikael Rønne (nestleder) FORORD Denne manualen er ment som en formalisering av studentpolitikken ved Kunsthøgskolen i Oslo. Den er ment som en guide

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

1 Redegjørelse. Studentparlamentet 2013

1 Redegjørelse. Studentparlamentet 2013 Forkortelser: HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP Studentparlamentet AU Arbeidsutvalget VT Velferdstinget i Oslo og Akershus SiO Studentsamskipnaden i Oslo

Detaljer

1 Redegjørelse for søknaden

1 Redegjørelse for søknaden Forkortelser: HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP Studentparlamentet AU Arbeidsutvalget VT Velferdstinget i Oslo og Akershus SiO Studentsamskipnaden i Oslo

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon.

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon. Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon. Vårt reglement sier at budsjettet for neste år først skal vedtas på Allmøtet,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2014

Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2014 Oslo 04.09.2013 Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2014 Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus ved arbeidsutvalget, oversender med dette sin søknad om støtte fra Velferdstinget

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-09-2012 SAKSPAPIRER

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-09-2012 SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Styringsgruppemøte 09.09.2012 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-12 - Behandlingssak: Trekking av dobbeltstemme for behandlingssaker Sak 2-12 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7 ÅRSMØTE 2014 31. januar 2014 Innhold 1 Saksliste 2 2 - Årsrapport 2013 3 3 - Resultatregnskap 2013 4 4 - Budsjett 2014 5 5 - Arbeidsprogram 2014 6 6 - Vedtektsendringer 7 7 - Midlertidig forlengelse av

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13 Dato: 30.09.2013 Vår ref: 011.0 Møtedato: Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13 Dato: 12.09.2013 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling og saksliste

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 17. februar 2015 Tid: kl.

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 Generalforsamling Høst 2013 Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 1 Forord Da var det tid for Høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 05.09.2014 & 06-09- 2014 REFERAT

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 05.09.2014 & 06-09- 2014 REFERAT REFERAT Styringsgruppemøte 05.09.2014 & 06.09.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 44-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 45-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Start: 13.00 Slutt: 21.45 Antall personer tilstede: 152 ved oppstart. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer