REDEGJØRELSE FOR SØKNAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REDEGJØRELSE FOR SØKNAD"

Transkript

1

2

3

4

5 Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) mandag Studentrådet 2011/2012, Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO) V/ nestleder Mikael Rønne REDEGJØRELSE FOR SØKNAD Studentrådet (SR) 2011/2012 ved KHIO vil med denne søknaden søke om tilskudd fra VT på vegne av det neste studentrådet i skoleåret 2012/2013. Det nye SR vil etableres gjennom en demokratisk prosess som kan være tidkrevende da det er mange ledd i vårt studentdemokratioppsett på KHIO, og vil ikke være på plass før VTs søknadsfrist er utløpt. Dette brant fjorårets SR seg på, og studentdemokratiet på KHIO mottok ingen midler fra VT for skoleåret 2011/2012. Dette ønsker vi å unngå i fremtiden. Da KHIO endelig ble samlokalisert på Grünerløkka i 2010, har årets og fjorårets SR jobbet aktivt med å finne en god profesjonalisering av vår virksomhet som kan gå i arv til våre etterkommere. Dette for å sikre en god videreføring av organisasjonen, slik at studentpolitikken på nye Kunsthøgskolen i Oslo kan få en etablert grobunn. Tiltak: - Organisasjonen har fått formelle følgeregler i en Studentrådsmanual skrevet av årest SR - En mal på en årsrapport er skapt, og årets rapport er videreformidlet til skolens studenter og ledelse, samt publisert på skolens hjemmeside. (Tilgjengelig på KHIO.no -> Studieinformasjon -> Studentpolitikk -> Studentrådet) - SR har fått eget kontor på KHIO, som vil bli brukt som base for fremtidige SR - Økonomirapport blir gitt videre til neste SR, samt skolens ledelse - Årets SR har jobbet for å gjøre seg mer synlig blant studenter - Nestleder i SR har stilt opp, i 2 år, på semesteråpningen for nye studenter og informert om skolens studentpolitikk Da studentdemokratiet, og skolen, kun har eksistert (samlokalisert) i 2 år er det ikke mange studentvelferdtradisjoner som er etablert, så vår søknad bærer preg av ambisjoner om å få løftet studentvelferden på skolen vår, og være en økonomisk bidragsyter til å forbedre studentmiljøet, som fortsatt bærer preg av 6 spredte skoler (og fagområder) tvangslokalisert på Løkka, og manglende forståelse og respekt for hverandres fagfelt. Vårt Studenthus, Akers Mek, blir flittig brukt til Fredagsbar, Acantus (onsdager med billig mat og drikke), Søndagsbaren (søndagskos med snacks og varm drikke) og andre studentarrangementer som studenter måtte ønske, men mangler en pengepott for vedlikehold av bygget og investeringer i utbedringer. Akers Mek drives av en studenthusansvarlig som også er representert i Studentrådet.

6 Studenter kan også søke til SR om støtte/lån av midler til studentarrangementer. Vi legger som føring at arrangementene må være åpne for alle studenter, skal ikke gå til arrangementer med personlig fortjeneste, og må arrangeres på KHIO eller i lokalmiljøet (Oslo). Her ønsker vi også å ha en solid økonomi som gir rom for at flest mulig søknader kan innvilges. Som alle studentdemokratier, driftes SR på KHIO av engasjerte fulltidsstudenter som brenner for mer enn bare sitt eget studie, men skolen og dets studenter som helhet. Da SR er sammensatt av 8 studenter fra forskjellige studier, pluss en studenthusansvarlig, er det viktig å ha sosiale tiltak innad i rådet, som middager og hyggekvelder, for å gjøre seg kjent med hverandre, samt skape en god arbeidskultur i rådet - slik at man blir mer effektive og gjennomslagskraftige. Derfor ønsker vi også midler til sosiale tiltak for rådet. Totalt søker vi om kroner. Grovt sett ser vi for oss en slik fordeling av midlene: Akers Mek!!!!!! 5000 kr SRs pengefond (for studentarrangementer)! kr Sosiale tiltak!!!!!! 5000 kr Vi håper Velferdstinget i Oslo og Akerhus innfrir våre ønsker og ambisjoner om å løfte studentpolitikken og studentvelferden til nok et høyere nivå, og takker på forhånd for vurderingen. Skulle søknaden være manglende, eller eventuelle spørsmål oppstår, så ta kontakt med undertegnede. For Studentrådet 2011/2012 og Studentrådet 2012/2013 Mikael Rønne (sign.)

7 Kommentarer ØKONOMI (se regnskapsark på neste side) Økonomiansvarlig: Mikael Rønne Kommentarer til inntektsiden: Da skoleårets nye studentråd (SR) kom på plass, var leveringsfristen for søknad om bevilgning fra Velferdstinget (VT) i Oslo og Akershus gått ut, og KHIOs studentråd gikk glipp av sin største økonomiske bidragsyter. Årets studentråd har tatt høyde for dette i fremtiden, ved å legge inn i ny «arbeidsrutine» for SR på KHIO: Det sittende studentrådet skal ferdigstille søknad til Velferdstinget før skoleåret er omme, slik at en forsinket etablering av neste SR ikke vil påvirke bevilgningen fra Velferdstinget. (NB: Mikael Rønne er ansvarlig for dette i 11/12) Heldigvis hadde Norsk Studentorganisasjon (NSO) ubrukte frifondmidler tilgjengelig, som studentpolitiske organer kunne søke om midler fra. Studentrådet søkte og vi ble innvilget kroner. Vi søkte også NSO om midler for markering av formidabel deltakelse i Studentundersøkelsen 11/12. Vi bestilte boller fra Godt Brød Grünerløkka og fikk denne utgiften dekt av NSO kroner. Studentrådet hadde også bestemt at deler av selve KHIOs bevilgninger til sitt studentråd, skulle gå til rådet som helhet, og ikke utbetales som ekstra lønn til enkeltmedlemmer av rådet. KHIO dekte maten på studentrådets kick-off middag på vårsemesteret kroner. Kommentarer til utgiftsiden: Studentrådet har mottatt 4 søknader om bevilgning i skoleåret 2011/12. 3 har blitt innvilget: Teaterhøgskolen arrangerte symposium. Tildelt: 7000 kroner Julemarkedet Tildelt: 755 kroner Sommerfest Akers Mek. Tildelt: 1800 kroner Total tildeling: 9555 kroner Den 4. søknaden kom fra teaterfestivalen Glasnost (arrangert av teaterutdanningen ved HiNT). Den fikk avslag av to grunner: Arrangementet ble arrangert i Verdal, Nord-Trøndelag. Målgruppen var teaterstudenter på KHIO. Studentrådet streber etter å kun støtte tiltak som er åpent for KHIOs totale studentmasse, samt at arrangementet avholdes på KHIO eller i nærområdet (Oslo). Andre utgifter omfatter kontorutgifter, print, utlegg og møtevirksomhet for Studentrådet. Samlet sum - generelle utgifter: 3085 kroner Siste kommentar: Totalt sett gikk årets regnskap i minus med kroner. Årets studentråd hadde som ambisjon å få mer penger ut enn hva som kom inn, slik at man hadde utgifter å vise til ved søknad om bevilgninger for neste skoleår. ( Spend money to earn money! ) Page 1

8 ÅRSREGNSKAP STUDENTRÅDET KHIO 2011/2012 TOTALOVERSIKT Kontobalanse ved overtakelse ,73 Kontobalanse pr ,59 Differanse -429,14 UTGIFTER DATO BESKRIVELSE BELØP DATO BESKRIVELSE BELØP Gave til Einar Solbu ved avgang som dekan Frifondmidler fra NSO 12136, Kontorartikler Renter fra DNB 74, Porto ved sending av underskrifter til NSO KHIO: Dekking av maten ved kick-off middag Drikke til SR møte NSO-midler: Markering av studentundersøkelsen 1237, SR Bli-kjent-middag Noahs Ark Støtte til julemarked Utgifter printing av plakater: Valg Utgifter printing av plakater: Valg Kick-Off middag - Drikke Kick-Off middag - Mat (senere dekt av KHIO) Støtte til teatersymposium - Teaterhøgskolen Kick-Off middag - Diverse Drikke og mat ved skriving av studentmanual Støtte til KHIOs sommeravslutning - Akers Mek Markering av studentundersøkelsen (dekt av NSO) 1237,5 INNTEKTER Totale utgifter 16947,50 Totale inntekter 16518,36

9 VEILEDENDE BUDSJETT STUDENTRÅDET KHIO 2012/2013 Studenthuset Akers Mek Studentrådets pengefond (for studentarrangementer) Sosiale tiltak innad i rådet 5000 kr kr 5000 kr TOTALT kr KOMMENTAR TIL BUDSJETTET Da studentdemokratiet, og selve skolen, er såpass ny er det ennå ikke etablert store faste årlige utgiftsposter, og vårt budsjett er dermed lite detaljert. Vi håper derfor at tildelte midler fra eksterne bidragsytere vil bidra til å etablere en stabil studentorganisasjon på KHIO, som da i retur vil skape flere tradisjonelle og årlige arrangementer som gjør at fremtidige budsjett vil være mer detaljert.

10 Totale utgifter,00

11

12 Totale inntekter 0

13 STUDENTRÅDETS ÅRSRAPPORT 11/12 Skrevet av: Kristine Lynum Bjerkem (leder) Mikael Rønne (nestleder) Studentrådets Årsrapport 11/12! 1

14 Medlemmer i Studentrådet (SR) 2011/2012: Leder: Kristine Lynum Bjerkem (Leder Studentuvalg (SU) Design) Nestleder: Mikael Rønne (Leder SU Scenekunst) Mette Bjærang Pedersen (Nestleder SU Scenekunst) Stian Tranung (Nestleder SU Design) Hans Christian Lichtenberg Nielsen (Leder SU Kunstfag) Hannah Roloff (Nestleder SU Kunstfag) Andreas Max Frey (Leder SU Kunstakademiet, medlem av SR fram til årsskifte) Endre Mathistad (Nestleder SU Kunstakademiet, medlem av SR fram til årsskifte) Snorre Hvamen (Leder SU Kunstakademiet, medlem av SR fra årsskifte) Serina Erfjord (Nestleder SU Kunstakademiet, medlem av SR fra årsskifte) Ida Rydeng (Studenthusansvarlig) MØTEVIRKSOMHET Studentrådet hadde 18 møter i skoleåret : 22.9, 7.10, 12.10, 17.10, 1.11, 16.11, 30.11, 8.12, 11.1, 25.1, 1.2, 22.2, 07.3, 21.3, 11.4, 03.5 og Studentrådet var i kontaktmøte med skolens ledelse 6 ganger i løpet av skoleåret : 15.9, 28.10, 8.12, 26.1, 27.2, 19.4 og 7.6. KONSTITUERING AV SR Da de fleste av årets SR- medlemmer var nye, tok det lang tid før SR ble konstituert. Det ble holdt møter fra september, men arbeidsoppgaver var ikke fordelt og det ble derfor ikke ført referat fra de første møtene. I oktober ble leder og nestleder valgt. I september ble Kristine Lynum Bjerkem valgt som valgstyreleder. VALG AV STUDENTREPRESENTANTER TIL KHIOS STYRE Hver høst velges to studenter til å sitte i styret på Khio. Hvert annet år skal Valgstyret ved Khio ha en student som leder. Kristine Lynum Bjerkem var leder av Valgstyret skoleåret og delte ansvaret om å gjennomføre nominasjon og valg av studentrepresentanter til styret med Mette Bjærang Pedersen og Stian Tranung. Det ble hengt opp plakater hvor det sto Vil DU være med og bestemme? og informasjon om styret og valg. Studenter ble oppfordret til å nominere medstudenter de mente var egnet for vervet. Da nominasjonsperioden var over arrangerte Mette Bjærang Pedersen, Stian Tranung og Kristine Lynum Bjerkem et allmøte i skolens kantine hvor det ble informert om styret og skapt bevissthet rundt valget. De nominerte holdt appell for de Studentrådets Årsrapport 11/12! 2

15 andre studentene om hvorfor de ville sitte i styret. Dette med formål om å skape høy valgdeltakelse og gi studentene bedre grunnlag for å stemme på de ulike kandidatene. Dette skjedde 21. Oktober, én uke før valgdato. Nominasjonsfrist: 13. oktober. Valgdato: 27. Oktober. Resultater fra studentvalget: Valgt som styremedlemmer: Mikael Rønne Constance Tenvik Valgt som varamedlemmer: 1. Petter Vermeli 2. Mette Birkeland Valgdeltakelse: 33,1 %. OPPRETTELSE AV ORDNING MED DØGNÅPNE ADGANGSKORT Mange studenter var tidligere misfornøyde med regelen om at man måtte forlate skolen kl Det ble under våren 2011 og videre på høsten 2012 jobbet med muligheter for studenter til å jobbe på skolen etter kl Høsten 2012 fikk Studentrådet gjennomslag for en ordning for studenter som har ønske om å jobbe utover natta. Ordningen går ut på at studenter søker til sin dekan om døgnåpent adgangskort for en to-ukers periode. Om dekan innvilger søknaden, åpnes adgangskortet umiddelbart. Denne ordningen fungerer veldig godt. OPPRETTELSE AV NY 50 % STILLING Studentrådets viktigste sak høsten 2011 var å skape større tilgjengelighet ved skolens modell- og prototypverksted (treverksted). Dette verkstedet var åpent hver dag. Mange studenter var svært misfornøyde med at verkstedet stengte kl , fordi de fleste studenter har obligatorisk undervisning fra kl andre steder på skolen. Derfor var det mange som ikke hadde mulighet til å benytte seg av maskinparken på modell- og prototypverkstedet. Det var viktig for Studentrådet at det ble ansatt en kveldsvakt som kunne ta ansvar for verkstedet for å ivareta maskiner og sikkerhet. Åpent verksted uten ansvarlig ansatt var uaktuelt for Studentrådet. I godt samarbeid med skolens ledelse, verksmester og seksjonssjef for teknisk produksjon fikk Studentrådet gjennomslag for deler av sitt forslag om opprettelse av en ny stilling. Fra januar 2012 utvidet modell- og prototypverkstedet sine åpningstider til mandag til og med onsdag, og torsdag. Fredag Denne ordningen fungerer veldig godt. Studentrådets Årsrapport 11/12! 3

16 LÆRINGSMILJØUTVALGET Alle ledere av Studentutvalgene ved de ulike avdelingene (dvs. nesten halvparten av Studentrådets medlemmer) sitter automatisk i Læringsmiljøutvalget på skolen. Læringsmiljøutvalget jobber med studenters studiemiljø. Læringsmiljøutvalgets viktigste kilde er resultatene av den årlige studentundersøkelsen. Gjennomførte møter i 11/12: 17.11, 26.01, og STUDENTUNDERSØKELSEN 27. februar startet gjennomføringen av årets studentundersøkelse. Studentene fikk informasjon og link til studentundersøkelsen tilsendt på mail og det var mulig å besvare denne i løpet av to uker. Studentrådet hang opp plakater samme dag og fikk opp informasjon på skolens storskjerm i resepsjonsområdet. Studentrådets medlemmer gikk aktivt inn for å få så mange besvarelser som mulig ved å oppfordre studenter til å svare. Det ble utlyst en premie på et reisegavekort på 5000 eller en ipad til en heldig vinner. Studentene kunne velge om de ville besvare undersøkelsen på norsk eller engelsk. Deltagerprosenten for hele Kunsthøgskolen var på 61 % mot 37 % i fjor. Dette var langt over LMU s målsetning på 45 %. MARKERING AV HØY SVARPROSENT PÅ STUDENTUNDERSØKELSEN Onsdag 30. Mai delte Studentrådets medlemmer ut gratis boller til alle studenter i lunsjtid som markering av rekordhøy svarprosent på studentundersøkelsen. Kostnadene ble dekt med midler fra Norsk Studentorganisasjon (NSO). STUDENTRÅDSMANUALEN I mai skrev studentrådsleder og studentrådets nestleder en studentrådsmanual med retningslinjer, veiledning, tips og råd for kommende studentråd på KHIO for å gjøre det lettere for ferske studentråd å komme i gang med studentpolitisk arbeid. DIVERSE Studentrådet har også drøftet, og formidlet ut, meninger om diverse saker som kantinen, gallerier, forestillinger, diverse utvalg og råd, økonomi, studenthuset, studentkjøkken, søknader, skolens mailsystem m. mer. Studentrådets Årsrapport 11/12! 4

17 MØTER MED EKSTERNE Norsk Studentorganisasjon (NSO): - Studentrådet var på medlemslagssamling i NSO s lokaler 5. Mars - Hele studentrådet var i møte med Anne Marit Ringvold, nestleder i NSO, som foreleste om studentpolitikk på Khio 28. Mars - To av studentrådets medlemmer var på forberedende møte før NSO s landsmøte med Anne Marit Ringvold 24. April Velferdstinget (VT): - Stian Lågstad, informasjonsansvarlig fra VT, informerte om VT på Studentrådsmøte på Khio 21. Mars April deltok studentrådsleder Kristine Lynum Bjerkem og studentrådsmedlem Snorre Hvamen på Norsk Studentorganisasjons landsmøte i Tønsberg. ØKONOMI (se regnskapsark på neste side) Økonomiansvarlig: Mikael Rønne Kommentarer til inntektsiden: Da skoleårets nye studentråd (SR) kom på plass, var leveringsfristen for søknad om bevilgning fra Velferdstinget (VT) i Oslo og Akershus gått ut, og KHIOs studentråd gikk glipp av sin største økonomiske bidragsyter. Årets studentråd har tatt høyde for dette i fremtiden, ved å legge inn i ny «arbeidsrutine» for SR på KHIO:! Det sittende studentrådet skal ferdigstille søknad til Velferdstinget før skoleåret er omme, slik at en forsinket etablering av neste SR ikke vil påvirke bevilgningen fra Velferdstinget. (NB: Mikael Rønne er ansvarlig for dette i 11/12) Heldigvis hadde Norsk Studentorganisasjon (NSO) ubrukte frifondmidler tilgjengelig, som studentpolitiske organer kunne søke om midler fra.! Studentrådet søkte og vi ble innvilget kroner. Vi søkte også NSO om midler for markering av formidabel deltakelse i Studentundersøkelsen 11/12. Vi bestilte boller fra Godt Brød Grünerløkka og fikk denne utgiften dekt av NSO.!!!!!! kroner. Studentrådet hadde også bestemt at deler av selve KHIOs bevilgninger til sitt studentråd, skulle gå til rådet som helhet, og ikke utbetales som ekstra lønn til enkeltmedlemmer av rådet.! KHIO dekte maten på studentrådets kick-off middag på vårsemesteret kroner. Studentrådets Årsrapport 11/12! 5

18 Kommentarer til utgiftsiden: Studentrådet har mottatt 4 søknader om bevilgning i skoleåret 2011/12. 3 har blitt innvilget:! Teaterhøgskolen arrangerte symposium. Tildelt: 7000! kroner! Julemarkedet 2011.!!! Tildelt: 755! kroner! Sommerfest Akers Mek.!!! Tildelt:! 1800! kroner!!!!! Total tildeling:!! 9555! kroner Den 4. søknaden kom fra teaterfestivalen Glasnost (arrangert av teaterutdanningen ved HiNT). Den fikk avslag av to grunner:! Arrangementet ble arrangert i Verdal, Nord-Trøndelag.! Målgruppen var teaterstudenter på KHIO. Studentrådet streber etter å kun støtte tiltak som er åpent for KHIOs totale studentmasse, samt at arrangementet avholdes på KHIO eller i nærområdet (Oslo). Andre utgifter omfatter kontorutgifter, print, utlegg og møtevirksomhet for Studentrådet.! Samlet sum - generelle utgifter: 3085 kroner Siste kommentar: Totalt sett gikk årets regnskap i minus med kroner. Årets studentråd hadde som ambisjon å få mer penger ut enn hva som kom inn, slik at man hadde utgifter å vise til ved søknad om bevilgninger for neste skoleår. ( Spend money to earn money! ) Studentrådets Årsrapport 11/12! 6

19 ÅRSREGNSKAP STUDENTRÅDET KHIO 2011/2012 Utgifter Inntekter DATO BESKRIVELSE BELØP Gave til Einar Solbu ved avgang som dekan Kontorartikler Porto ved sending av underskrifter til NSO Drikke til SR møte SR Bli-kjent-middag Noahs Ark Støtte til julemarked Utgifter printing av plakater: Valg Utgifter printing av plakater: Valg Kick-Off middag - Drikke Kick-Off middag - Mat (senere dekt av KHIO) Støtte til teatersymposium - Teaterhøgskolen Kick-Off middag - Diverse Drikke og mat ved skriving av studentmanual Støtte til KHIOs sommeravslutning - Akers Mek Markering av studentundersøkelsen (dekt av NSO) DATO BESKRIVELSE BELØP Frifondmidler fra NSO Renter fra DNB KHIO: Dekking av maten ved kick-off middag NSO-midler: Markering av studentundersøkelsen Totale utgifter Totale inntekter Kontobalanse ved overtakelse Kontobalanse pr Differanse Studentrådets Årsrapport 11/12! 7

20 STUDENTRÅDSMANUALEN Studentrådet 2011/2012 Kristine Lynum Bjerkem (leder) Mikael Rønne (nestleder)

21 STUDENTRÅDSMANUALEN FORORD Denne manualen er ment som en formalisering av studentpolitikken ved Kunsthøgskolen i Oslo. Den er ment som en guide for starthjelp, tips om ting man kan gjøre i løpet av skoleåret, samt generell klok drifting av Studentrådet på KHIO. Dette er ikke en «lov og regler»-manual, men mer en referansemanual. Ethvert nytt Studentråd har full mulighet til å velge sin styringsform selv, men det kan ofte være greit å ha referanser fra tidligere Studentråder i bakhånd. Lykke til og god engasjering! Studentrådet 2011/2012 INNHOLD STUDENTPOLITIKKEN PÅ KHIO... 3 ARBEIDSOPPGAVER ANDRE INTERNE UTVALG EKSTERNE STUDENTORGANER TIPS TIL ÅRLIGE OPPGAVER... 6 MØTEVIRKSOMHET... 7 STUDENTRÅDETS ØKONOMI... 8 STUDENTRÅDETS ÅRSRAPPORT... 9 FERDIGSTILLING AV SØKNAD TIL VT... 9 STUDENTRÅDETS KOPIERINGSKORT... 9 Page 2

22 STUDENTRÅDSMANUALEN STUDENTPOLITIKKEN PÅ KHIO KHIO sin studentpolitikk består av tillitsvalgte, flere studentutvalg og det høyeste organet, Studentrådet, som er et direkte ledd mellom studentene og ledelsen på skolen. Studentdemokratiet på skolen er til for å fremme studenters innspill og meninger i diskusjonforaer. Alle saker som påvirker studenters skolehverdag taes opp her. Faglige ønsker, sosiale tiltak, studentenes rettigheter, skolens tjenester m.m. Under følger beskrivelse av hvert ledd i studentdemokratiet. Alle ledd bør være etablert innen 2 uker fra høstens semesterstart. Det oppfordres til at sittende Studentråd legger til rette for en kjapp etablering av neste skoleårs SR ved å legge en strategi og plan, samt velge noen ansvarlige personer som kan sette igang prosessen ved semesterstart. Tillitsvalgt på klassenivå Dette er representanten som møter opp i et samlet studentutvalg for sin avdeling. Den tillitsvalgte skal også være den som tar opp saker på vegne av klassen om det er direkte med ansatte eller i studentdemokratiet. Det anbefales å velge tillitsvalgt så fort som mulig ved semesterstarten på høsten og rapportere dette inn til noen på deres avdeling som allerede er engasjert i studentpolitikken. Studentutvalg (SU) KHIO har 4 studentutvalg: SU Kunstakademiet, SU Kunstfag, SU Design og SU Scenekunst (Teater-, Opera- og Balletthøgskolen). Studentutvalgene består av tillitsvalgte fra hver klasse, og her tar man opp saker som gjelder sin avdeling eller fremmer en sak som bør taes opp i Studentrådet. Hvert av utvalgene skal velge en nestleder og en leder. Disse to vil være ansvarlige for møtevirksomhet og oppfølging/gjennomføring av saker. De vil også være studentutvalget sine representanter i Studentrådet. Studentutvalg har som oftest møte en gang i måneden. Dette kan variere etter ønske. Studentrådet (SR) Det høyeste organet i studentpolitikken på KHIO. Her sitter nestleder og leder fra hvert av de 4 studentutvalgene i samlete møter, samt i direkte møter med skolens ledelse for å fremme studentsaker. SR skal også ha en egen leder og en nestleder. Disse to vil være hovedansvarlige for større saker som påvirker alle studenter på alle avdelinger, samt være hovedpersonene i dialog med skolens ledelse. Disse bør velges ved første SR møte. STUDENTHUSANSVARLIG Studenthusansvarlig skal også delta på studentrådsmøter, da SR er «eiere» av studenthuset Akers Mek, og ønsker tett kontakt med studenthusansvarlig og er et rådgivende organ for driften av Akers Mek. NESTLEDER LEDER STUDENTREPRESENTANTER Det er også ønskelig at studentenes representanter i KHIO sitt styre deltar på SR sine møter, for å holde seg orientert om hvilke saker som rører seg på studentnivå på KHIO, slik at de er orienterte om det ved styremøter. Page 3

23 STUDENTRÅDSMANUALEN ARBEIDSOPPGAVER (forslag) LEDER Kontaktperson for ledelsen, administrasjonen og ansatte på KHIO Kontakperson for Velferdstinget, NSO og andre eksterne organisasjoner Sende ut innkalling og saksliste til Studentrådets medlemmer Sette møtedatoer i samråd med rådet Styre møtene Skrive del 1 av årsrapport. «Studentrådets aktiviteter» NESTLEDER Møtereferent: Skrive referater, samt sende disse til KHIOs webansvarlig og SR. Økonomiansvarlig (styrer og regnskapsfører bevegelser på SR sin konto i DNB) Søker om midler Skrive del 2 av årsrapport «Studentrådets årsregnskap» Skrive søknad til Velferdstinget før skoleslutt om neste års pengebevilgning ANDRE INTERNE UTVALG Styret Hovedstyret til Kunsthøgskolen i Oslo har også to studentrepresentanter som skal representere hele studentmassen på KHIO. Disse representantene, pluss to vara, velges av studentene hvert høstsemester gjennom nominering- og valgprosesser. Info om dette vil komme på oppslag fra skolen og SR. Det er lovpålagt at to studenter skal delta på styremøtene. Styret til KHIO er de som går over virksomhetens regnskap, strategier, større vedtekter, satsningsområder, budsjettvurderinger m.m., og en studentrepresentant er der for å ytre meninger fra studentperspektiv. Læringsmiljøutvalget (LMU) KHIO har et eget læringsmiljøutvalg med representanter for studenter og de ansatte. Utvalget tar opp et bredt spekter av spørsmål knyttet til læringsmiljøet og studentvelferden. Utvalget har ikke iverksettende myndighet, men er rådgivende for styret, rektor og direktør. Den årlige studentundersøkelsen er det viktigste arbeidet LMU gjør for studentene. Alle studentutvalglederne sitter i dette rådet, nestledere er vara. Leder av LMU skifter hvert år mellom prorektor og en av studentrepresentantene. I 2011/2012 var prorektor leder av LMU, mens leder av SU Kunstfag var nestleder. Instillingsutvalg Ved ansettelse av nytt fagpersonell (eks. dekan eller lærere) vil en studentrepresentant fra samme avdeling som utlyst stilling sitte i et utvalg og bidra med spørsmål og kommentarer ved intervjuer og møter. En henvendelse vil bli sendt til SR eller SU, som da vil velge en studentrepresentant for dette utvalget. Valgstyret og nominasjonkomitè Når det er valg på skolen, f.eks. nytt rektorvalg hvert 4. år, vil en studentrepresentant sitte i et valgstyre og en student i en nominasjonskomitè som vil ha overordnet ansvar i nominering- og valgprosess. Disse representantene blir utpekt av SR. Page 4

24 STUDENTRÅDSMANUALEN EKSTERNE STUDENTORGANER Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO) Det er denne samskipnaden du betaler semesteravgift til som gir deg tilgang på velferdstilbud for studenter: Studentpriser på kollektivtrafikk, rimelig bo på studentbolig, et godt treningstilbud m.m. Les mer på Norsk Studentorganisasjon (NSO) Norske studenters «fagforening» som ivaretar studentenes interesse i dialog med politikere, media, Lånekassen og ledelsen på læresteder for å bedre forholdene for deg og dine medstudenter. Les mer på Velferdstinget (VT) Velferdstinget består av studentrepresentanter fra alle læresteder tilknyttet studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO). Her diskuteres og vedtaes det diverse tiltak for forbedring av studenters velferdstilbud i SIO: studenthelsetjenesten, studentboliger, barnehageplasser, treningstilbud m.m. Kort fortalt: alle tjenestene du har tilgjengelig etter du har betalt semesteravgiften. KHIO er en del av de mindre høgskolene (ikke HiO, HiAk, UiO eller BI) som tilsammen har 6 representanter i Velferdstinget. Et nytt konstitueringsmøte gjøres på slutten av høstsemesteret, og da møter representanter fra alle de små høgskolene og har valgforsamling om sine seks nye representanter. SR sender kandidater til dette møtet. Les mer på Page 5

25 STUDENTRÅDSMANUALEN TIPS TIL ÅRLIGE OPPGAVER I løpet av et skoleår får SR en del oppgaver tildelt fra ledelsen. Noen av disse oppgavene bestemmer SR selv hvordan man velger å gjennomføre. Her er noen tips: GJENNOMFØRE SR-MØTER MINST ÈN GANG I MÅNEDEN SR bestemmer selv hvor ofte de vil ha møter, så lenge det ikke sjeldnere enn én gang i måneden. SR hadde møter ca. Én gang i måneden på møterommet bak kantina. SR hadde møter ca. To ganger i måneden; annenhver onsdag på Akers Mek. INVITERE NSO TIL SKOLEN Norsk Studentorganisasjon tilbyr gratis kurs for studentråd. SR fikk et kurs i studentpolitikk våren Nestleder i NSO kom til Khio og hadde en liten og lærerik forelesning for oss. Et tips er å arrangere dette så tidlig som mulig. Med dette får SR også en bedre kontakt med NSO. PROMOTERE VALG AV STUDENTREPRESENTANTER TIL STYRET Årets valgstyre gjennomfører valg av studentrepresentanter til styret, men SR har et ansvar i å skape blest omkring valget. SR kan f. Eks. Trykke opp plakater og flyers om valg og få dette opp på storskjermen i resepsjonsområdet. Når nomineringsperioden er over og man har en del kandidater som stiller til valg, kan man også lage et lite arrangement der kandidatene holder hver sin appell om hvorfor de vil representere studentene i Khios styre, slik at alle studenter får se og høre hvilke studenter som stiller og dermed lettere kunne bestemme seg for hvem man vil stemme på. PROMOTERE STUDENTUNDERSØKELSEN Studentundersøkelsen sendes ut på mail til alle studenter. SRs oppgave er å gjøre studenter oppmerksomme på viktigheten av å besvare denne. Samme dag som studentundersøkelsen sendes ut, bør det henges opp plakater med oppfordring om å svare. Det er også viktig å snakke mye om det med alle studenter rett og slett mase. Ved gjennomføring av studentundersøkelsen i 2012, satt ansatte fra IT i resepsjonsområdet med laptop, behjelpelig for alle studenter som hadde problemer med å komme inn på sin khio-mail og svare på studentundersøkelsen. Hvis dette skal gjøres, er det lurt om SR- medlemmer står sammen med IT ved lunsjtid og spør studenter som går forbi om de vil svare på studentundersøkelsen med hjelp av IT. SR- medlemmene kan f. Eks. Stå der én lunsj hver den uka det pågår. BEHANDLE SØKNADER OM PENGESTØTTE Alle studenter ved Khio kan søke SR om pengestøtte til arrangement og aktiviteter. Retningslinjer for behandling av søknader finner dere under Økonomi. Page 6

26 STUDENTRÅDSMANUALEN SKRIVE ÅRSRAPPORT På slutten av året skal leder og nestleder skrive en årsrapport for årets SR hvor man redegjør for SR s aktivitet i løpet av skoleåret. Hvem satt i SR? Hvilke saker har SR jobbet med? Hva har SR fått gjennomslag for? Hvordan gikk valg av studentrepresentanter til Styret? Hva ble gjort for å skape blest om valg og studentundersøkelse? Hvor mange møter har man hatt, internt og eksternt? Årets regnskap osv. Se Studentrådets Årsrapport senere i manualen. SKRIVE SØKNAD TIL VELFERDSTINGET Søknad om penger til Velferdstinget for neste skoleår bør sendes før skoleåret er omme, da penger bevilges tidlig på høsten hvert år. Se eks. Søknad til VT for LAGE OG SKRIVE BLOGG Her kan alt av SRs aktiviteter legges ut. Referat fra SR-møter, referat fra kontaktmøter. Bilder fra SR-møter og aktiviteter. Alle i SR bør ha tilgang til bloggen. Evt. Dropbox.com BRUKERNAVN: PASSORD: khiosr MØTEVIRKSOMHET Leder av SR har ansvar for å skrive og sende ut innkalling og saksliste til Studentrådets medlemmer. I innkallinga bør leder anslå en tid for hvor lang tid møtene vil vare. Leder har også et ansvar for å lede møtene og sørge for at de ikke varer for lenge. Leder booker møterom hvis det er nødvendig. Nestleder skriver referat fra møtene og sender det til Khios webansvarlig, samt legger det ut på bloggen. I referatene bør det tydeliggjøres hvem som skal gjøre hva til neste SR- møte. På hvert møte følges det opp og man ser hva som er blitt gjort og hva som skal gjøres videre. SR har møte med ledelsen (rektor, prorektor, direktør og seksjonssjef for studier og etterutdanning) før hvert styremøte. Her blir SR orientert om hvilke saker det jobbes med i Khios styre. Ledelsen blir også informert om hva Studentrådet jobber med. SR- leder sender en mail til rektor, prorektor, direktør og seksjonssjef for studier og etterutdanning med en oversikt over de sakene man vil ta opp/orientere om/spørre om på kommende kontaktmøte. Slik kan ledelsen forberede seg og komme med gode svar på møtene. Page 7

STUDENTRÅDETS ÅRSRAPPORT 11/12

STUDENTRÅDETS ÅRSRAPPORT 11/12 STUDENTRÅDETS ÅRSRAPPORT 11/12 Skrevet av: Kristine Lynum Bjerkem (leder) Mikael Rønne (nestleder) Studentrådets Årsrapport 11/12! 1 Medlemmer i Studentrådet (SR) 2011/2012: Leder: Kristine Lynum Bjerkem

Detaljer

STUDENTRÅDSMANUALEN. Studentrådet 2011/2012 Kristine Lynum Bjerkem (leder) Mikael Rønne (nestleder)

STUDENTRÅDSMANUALEN. Studentrådet 2011/2012 Kristine Lynum Bjerkem (leder) Mikael Rønne (nestleder) Studentrådet 2011/2012 Kristine Lynum Bjerkem (leder) Mikael Rønne (nestleder) FORORD Denne manualen er ment som en formalisering av studentpolitikken ved Kunsthøgskolen i Oslo. Den er ment som en guide

Detaljer

Søknad om støtte fra Velferdstinget 02.09.2013

Søknad om støtte fra Velferdstinget 02.09.2013 Søknad om støtte fra Velferdstinget 02.09.2013 Vi i studentrådet på Khio har jobbet med å synliggjøre oss her på skolen, dette har vi til en viss grad klart. Ved å bistå og støtte det sosiale som ligger

Detaljer

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet Arbeidsplan 2016 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet (SR) skal fortsette arbeidet med Studentrådets tildelingsmidler. SR skal kontinuerlig arbeide for å gjøre tildelingsmidlene

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015 RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 2. STUDIETILBUD... 8 3. UNDERVISNING/VEILEDNING/LÆRING... 9 4. UTVEKSLING... 11 5. STUDIEADMINISTRASJON OG

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014 Veterinærmedisinsk Studentutvalg Postboks 8146 Dep 0033 Oslo Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern 0317 Oslo 03.09.2013 Søknad om støtte fra Velferdstinget Søker herved om økonomisk støtte

Detaljer

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet STILLINGSINSTRUKSER Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet Har det øverste ansvaret for Studentsamfunnet Er studentsamfunnets ansikt utad i alle sammenhenger Skal sørge for å tale studentenes sak

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV:

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: Hvert fakultet/institutt har et studentråd som er ledet av Studentrådsstyret. Dette styret består av syv studenter som er urnevalgt av studentene på

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Beskrivelse av verv. Verv: Studentrepresentant i Instituttstyret for Samfunnsmedisin (ISM)

Beskrivelse av verv. Verv: Studentrepresentant i Instituttstyret for Samfunnsmedisin (ISM) Beskrivelse av verv Verv: Studentrepresentant i Instituttstyret for Samfunnsmedisin (ISM) Antall representanter i styret: ca 10 Antall studentrepresentanter i styret: 2 med vara Møtehyppighet: 2-4 ganger

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevrådet ved Oslo katedralskole 2016

Arbeidsprogram for Elevrådet ved Oslo katedralskole 2016 Arbeidsprogram for Elevrådet ved Oslo katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets årsmøte 18. mars 2016. Arbeidsprogrammet beskriver elevrådets oppgaver gjennom året. Perioden følger kalenderåret, fra styrevalg

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 10.08.2011 Dag: Onsdag Tid: 17:00 Sted: BIS møterom BI Stavanger? SAK 73 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

Redegjørelse for søknad

Redegjørelse for søknad Redegjørelse for søknad For å kunne fortsette å ha et godt fungerende studentutvalg på skolen er vi avhengige av å ha en ledelse i studentutvalget som styrer og organiserer utvalget og tar seg av økonomien.

Detaljer

Studentorganisasjonen i Hedmark Stillingsinstrukser For Studentrådsstyret. Stillingsinstrukser Studentrådsstyret

Studentorganisasjonen i Hedmark Stillingsinstrukser For Studentrådsstyret. Stillingsinstrukser Studentrådsstyret Stillingsinstrukser Studentrådsstyret 1 Innholdsfortegnelse Studentrådsleder s. 04 Nestleder s. 06 Økonomiansvarlig s. 07 Informasjonsansvarlig s. 09 Internasjonalt Ansvarlig s. 10 2 Forord Hvert år opplever

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Studentleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for studentleder,

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium fredag 14. oktober 2016. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 18. november 2014

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG 1 2 3 MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KAPITTEL 1 GENERELT 1-1 Konstituering Arbeidsutvalget

Detaljer

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april Møtedato 4. april 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Håkon, Svein-Martin,

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte

Retningslinjer for tildeling av støtte 1 2 3 Retningslinjer for tildeling av støtte Kapittel 1 Formål og virkeområde 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1.1 Virkeområde Disse retningslinjenes

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

Referat fra hovedstyremøte

Referat fra hovedstyremøte Referat fra hovedstyremøte Møte i hovedstyret torsdag 26.11.2015 klokken 17:30 Møtested: Domus Athletica. Booket møterom. Til stede: Lars, Anne, Jeanett, Martin, Marlene, Anette, Kenneth, Vilde 1. Godkjenning

Detaljer

Søknad til Velferdstinget 2014

Søknad til Velferdstinget 2014 Søknad til Velferdstinget 2014 Norges idrettshøgskole er en liten høgskole som nylig rundet 1500 studenter. Her har vi et studentstyre som er opptatt av kvaliteten på studentenes studiehverdag. Vi er opptatt

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, HR, NLD, MA, ØA, AØA, KA, AK, FA, SA, SPA, UA Sak 15-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg og instruks for klassekontakter ved Vallset skole 1 Vedtekter for foreldrerådet I følge 11-4 i opplæringsloven skal foreldrerådet fremme foreldrenes

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

Innkalling FAU-møte 16. mars 2016 Kl

Innkalling FAU-møte 16. mars 2016 Kl Innkalling FAU-møte 16. mars 2016 Kl. 19-21 Sted: Fridalen skole, Personalrommet 2. etg. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og referat FAU-møte 24.02.2016. 2. Vedtekter FAU. FAU s vedtekter er lagt

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA LÆRINGSMILJØUTVALGET

ÅRSRAPPORT FRA LÆRINGSMILJØUTVALGET ÅRSRAPPORT FRA LÆRINGSMILJØUTVALGET 2016-2017 Til STYRET Fra Direktøren Styremøte 13. juni 2017 Saksbehandler 1 Innhold 1. Generelt om Læringsmiljøutvalget ved Kunsthøgskolen i Oslo... 3 1.1. Mandat...

Detaljer

Referat fra AU-møte 14. september

Referat fra AU-møte 14. september Referat fra AU-møte 14. september Møtedato 14. september 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Terje-André, Natalie,

Detaljer

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik.

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 09.11.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 31.10.2014 kl. 08.15 Møtested: TEO-H4.402 Til stede: Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Godkjent av AU 14.02.2017 Felles beskrivelse Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets

Detaljer

RAPPORT: STUDENTUNDERSØKELSEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO,

RAPPORT: STUDENTUNDERSØKELSEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO, RAPPORT: STUDENTUNDERSØKELSEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO, 2016-2017 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 1.1. Undersøkelsens oppbygning og metode... 3 1.1.1. Om endringer i skjemaet... 4 1.2. Gjennomføring... 4

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

Redegjørelse for søknad

Redegjørelse for søknad Vedlegg 1 SUT-NMH 17. september 2012 Redegjørelse for søknad I søknaden om støtte fra Velferdstinget til Studentutvalget (SUT) ved Norges Musikkhøgskole (NMH) søker vi i år om til sammen kr 50 000,-. Nedenfor

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent.

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent. S Møtereferat Dato: 03.03.2014 Utvalg/Møte i: Møteleder/referent: Juridisk studentutvalg Lene Emilie Øye Møtedato: 03.03.2014 kl. 14:00 Møtested: Til stede: Rom 1.343 Harald, Kari, Jørgen, Henrik, Pernille,

Detaljer

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Innholdsfortegnelse 1.0 Prioriteringer 2.0 Organisasjon og informasjon 2.1 Drift og styring 2.2 Informasjon 2.3 Synlighet og lobby 3.0 Studentsamskipnaden

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

Vedtekter for studentrådet

Vedtekter for studentrådet STUDENTRÅDET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET / UNIVERSITETET I TROMSØ Vedtekter Revidert: 23.03.10 Utskrevet: 25.03.10 Ref.: Arbeidsutvalget Vedtekter for studentrådet Studentrådet ved Helsefak Vedtekter

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14.

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 Velferdsmidlene Vedtatt på Studentting 6, 14.11.16 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Avd IR, Sarpsborg Møtedato: 02.02.06 Arkivref: wwg/02-06 Innstilling fra: - Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 02-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING. Møtedag: Møtested: 19. juni 2012 kl.10.00 11.30 Kunsthøgskolen i Oslo. Til stede:

SAKER TIL BEHANDLING. Møtedag: Møtested: 19. juni 2012 kl.10.00 11.30 Kunsthøgskolen i Oslo. Til stede: MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: STYREMØTE - GODKJENT 19. juni 2012 kl.10.00 11.30 Kunsthøgskolen i Oslo Ole Jacob Bull (OJB) Karen Disen (KD) Inger Lise Eid (ILE) Hans Henriksen (HH) Torunn Klemp

Detaljer

RETNINGSLINJER VED VALG AV KLASSETILLITSVALGTE

RETNINGSLINJER VED VALG AV KLASSETILLITSVALGTE RETNINGSLINJER VED VALG AV KLASSETILLITSVALGTE Studentforeningen har blitt oppfordret til å lage en veileder som skal brukes av STHIL- styret og de ansatte når det skal velges klassetillitsvalgte. Høsten

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 23. september 2014

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

og deretter slettet fra siden). Vedtekter Vedtekter for Studentrådet for Bibliotek og informasjonsfag og Arkiv og dokumentbehandling HiOA

og deretter slettet fra siden). Vedtekter Vedtekter for Studentrådet for Bibliotek og informasjonsfag og Arkiv og dokumentbehandling HiOA (Følgende er hentet fra http://blogg.hioa.no/bibinarkiv/vedtektene-til-studentradetfor-bibliotek-og-informasjonsvitenskap-og-arkiv-og-dokumentbehandling/ mandag 11.11.13 og deretter slettet fra siden).

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtatt på Allmøtet 14. november 2014. I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon

Retningslinjer for Frifond organisasjon Retningslinjer for Frifond organisasjon Vedtatt revidert av Dysleksi Norge v/ Landsstyret 5. februar 2016 Søknadsfrist 15. mai Til Dysleksi Norge Storgata 10 a, 0155 Oslo kine@dysleksinorge.no Formål og

Detaljer

RAPPORT: STUDENTUNDERSØKELSEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO,

RAPPORT: STUDENTUNDERSØKELSEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO, RAPPORT: STUDENTUNDERSØKELSEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO, 2015-2016 INNHOLD 1. Innledning... 2 1.1. Gjennomføring... 2 1.2. Deltagerprosent... 2 1.3. Undersøkelsens oppbygning og metode... 4 1.4. Studenttilfredshet

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG INNTEKTER Støtte fra skolen kr 120 000,00 Støtte fra Velferdstinget kr 25 000,00 Sum kr 145 000,00 UTGIFTER Lag og foreninger kr 110 000,00 Støtte

Detaljer

Start Skjærgårds LIVE der du bor!

Start Skjærgårds LIVE der du bor! Stiftet 1. juli 2008 Skjærgårds LIVE er en nasjonal ungdomsorganisasjon av enkeltpersoner som frivillig og selvstendig har meldt seg inn ved å betale medlemskontingent. Siden stiftelsen 1. juli 2008 har

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

Stillingsinstruks for campusleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Stillingsinstruks for campusleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Stillingsinstruks for campusleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Campusleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for campusleder,

Detaljer