REDEGJØRELSE FOR SØKNAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REDEGJØRELSE FOR SØKNAD"

Transkript

1

2

3

4

5 Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) mandag Studentrådet 2011/2012, Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO) V/ nestleder Mikael Rønne REDEGJØRELSE FOR SØKNAD Studentrådet (SR) 2011/2012 ved KHIO vil med denne søknaden søke om tilskudd fra VT på vegne av det neste studentrådet i skoleåret 2012/2013. Det nye SR vil etableres gjennom en demokratisk prosess som kan være tidkrevende da det er mange ledd i vårt studentdemokratioppsett på KHIO, og vil ikke være på plass før VTs søknadsfrist er utløpt. Dette brant fjorårets SR seg på, og studentdemokratiet på KHIO mottok ingen midler fra VT for skoleåret 2011/2012. Dette ønsker vi å unngå i fremtiden. Da KHIO endelig ble samlokalisert på Grünerløkka i 2010, har årets og fjorårets SR jobbet aktivt med å finne en god profesjonalisering av vår virksomhet som kan gå i arv til våre etterkommere. Dette for å sikre en god videreføring av organisasjonen, slik at studentpolitikken på nye Kunsthøgskolen i Oslo kan få en etablert grobunn. Tiltak: - Organisasjonen har fått formelle følgeregler i en Studentrådsmanual skrevet av årest SR - En mal på en årsrapport er skapt, og årets rapport er videreformidlet til skolens studenter og ledelse, samt publisert på skolens hjemmeside. (Tilgjengelig på KHIO.no -> Studieinformasjon -> Studentpolitikk -> Studentrådet) - SR har fått eget kontor på KHIO, som vil bli brukt som base for fremtidige SR - Økonomirapport blir gitt videre til neste SR, samt skolens ledelse - Årets SR har jobbet for å gjøre seg mer synlig blant studenter - Nestleder i SR har stilt opp, i 2 år, på semesteråpningen for nye studenter og informert om skolens studentpolitikk Da studentdemokratiet, og skolen, kun har eksistert (samlokalisert) i 2 år er det ikke mange studentvelferdtradisjoner som er etablert, så vår søknad bærer preg av ambisjoner om å få løftet studentvelferden på skolen vår, og være en økonomisk bidragsyter til å forbedre studentmiljøet, som fortsatt bærer preg av 6 spredte skoler (og fagområder) tvangslokalisert på Løkka, og manglende forståelse og respekt for hverandres fagfelt. Vårt Studenthus, Akers Mek, blir flittig brukt til Fredagsbar, Acantus (onsdager med billig mat og drikke), Søndagsbaren (søndagskos med snacks og varm drikke) og andre studentarrangementer som studenter måtte ønske, men mangler en pengepott for vedlikehold av bygget og investeringer i utbedringer. Akers Mek drives av en studenthusansvarlig som også er representert i Studentrådet.

6 Studenter kan også søke til SR om støtte/lån av midler til studentarrangementer. Vi legger som føring at arrangementene må være åpne for alle studenter, skal ikke gå til arrangementer med personlig fortjeneste, og må arrangeres på KHIO eller i lokalmiljøet (Oslo). Her ønsker vi også å ha en solid økonomi som gir rom for at flest mulig søknader kan innvilges. Som alle studentdemokratier, driftes SR på KHIO av engasjerte fulltidsstudenter som brenner for mer enn bare sitt eget studie, men skolen og dets studenter som helhet. Da SR er sammensatt av 8 studenter fra forskjellige studier, pluss en studenthusansvarlig, er det viktig å ha sosiale tiltak innad i rådet, som middager og hyggekvelder, for å gjøre seg kjent med hverandre, samt skape en god arbeidskultur i rådet - slik at man blir mer effektive og gjennomslagskraftige. Derfor ønsker vi også midler til sosiale tiltak for rådet. Totalt søker vi om kroner. Grovt sett ser vi for oss en slik fordeling av midlene: Akers Mek!!!!!! 5000 kr SRs pengefond (for studentarrangementer)! kr Sosiale tiltak!!!!!! 5000 kr Vi håper Velferdstinget i Oslo og Akerhus innfrir våre ønsker og ambisjoner om å løfte studentpolitikken og studentvelferden til nok et høyere nivå, og takker på forhånd for vurderingen. Skulle søknaden være manglende, eller eventuelle spørsmål oppstår, så ta kontakt med undertegnede. For Studentrådet 2011/2012 og Studentrådet 2012/2013 Mikael Rønne (sign.)

7 Kommentarer ØKONOMI (se regnskapsark på neste side) Økonomiansvarlig: Mikael Rønne Kommentarer til inntektsiden: Da skoleårets nye studentråd (SR) kom på plass, var leveringsfristen for søknad om bevilgning fra Velferdstinget (VT) i Oslo og Akershus gått ut, og KHIOs studentråd gikk glipp av sin største økonomiske bidragsyter. Årets studentråd har tatt høyde for dette i fremtiden, ved å legge inn i ny «arbeidsrutine» for SR på KHIO: Det sittende studentrådet skal ferdigstille søknad til Velferdstinget før skoleåret er omme, slik at en forsinket etablering av neste SR ikke vil påvirke bevilgningen fra Velferdstinget. (NB: Mikael Rønne er ansvarlig for dette i 11/12) Heldigvis hadde Norsk Studentorganisasjon (NSO) ubrukte frifondmidler tilgjengelig, som studentpolitiske organer kunne søke om midler fra. Studentrådet søkte og vi ble innvilget kroner. Vi søkte også NSO om midler for markering av formidabel deltakelse i Studentundersøkelsen 11/12. Vi bestilte boller fra Godt Brød Grünerløkka og fikk denne utgiften dekt av NSO kroner. Studentrådet hadde også bestemt at deler av selve KHIOs bevilgninger til sitt studentråd, skulle gå til rådet som helhet, og ikke utbetales som ekstra lønn til enkeltmedlemmer av rådet. KHIO dekte maten på studentrådets kick-off middag på vårsemesteret kroner. Kommentarer til utgiftsiden: Studentrådet har mottatt 4 søknader om bevilgning i skoleåret 2011/12. 3 har blitt innvilget: Teaterhøgskolen arrangerte symposium. Tildelt: 7000 kroner Julemarkedet Tildelt: 755 kroner Sommerfest Akers Mek. Tildelt: 1800 kroner Total tildeling: 9555 kroner Den 4. søknaden kom fra teaterfestivalen Glasnost (arrangert av teaterutdanningen ved HiNT). Den fikk avslag av to grunner: Arrangementet ble arrangert i Verdal, Nord-Trøndelag. Målgruppen var teaterstudenter på KHIO. Studentrådet streber etter å kun støtte tiltak som er åpent for KHIOs totale studentmasse, samt at arrangementet avholdes på KHIO eller i nærområdet (Oslo). Andre utgifter omfatter kontorutgifter, print, utlegg og møtevirksomhet for Studentrådet. Samlet sum - generelle utgifter: 3085 kroner Siste kommentar: Totalt sett gikk årets regnskap i minus med kroner. Årets studentråd hadde som ambisjon å få mer penger ut enn hva som kom inn, slik at man hadde utgifter å vise til ved søknad om bevilgninger for neste skoleår. ( Spend money to earn money! ) Page 1

8 ÅRSREGNSKAP STUDENTRÅDET KHIO 2011/2012 TOTALOVERSIKT Kontobalanse ved overtakelse ,73 Kontobalanse pr ,59 Differanse -429,14 UTGIFTER DATO BESKRIVELSE BELØP DATO BESKRIVELSE BELØP Gave til Einar Solbu ved avgang som dekan Frifondmidler fra NSO 12136, Kontorartikler Renter fra DNB 74, Porto ved sending av underskrifter til NSO KHIO: Dekking av maten ved kick-off middag Drikke til SR møte NSO-midler: Markering av studentundersøkelsen 1237, SR Bli-kjent-middag Noahs Ark Støtte til julemarked Utgifter printing av plakater: Valg Utgifter printing av plakater: Valg Kick-Off middag - Drikke Kick-Off middag - Mat (senere dekt av KHIO) Støtte til teatersymposium - Teaterhøgskolen Kick-Off middag - Diverse Drikke og mat ved skriving av studentmanual Støtte til KHIOs sommeravslutning - Akers Mek Markering av studentundersøkelsen (dekt av NSO) 1237,5 INNTEKTER Totale utgifter 16947,50 Totale inntekter 16518,36

9 VEILEDENDE BUDSJETT STUDENTRÅDET KHIO 2012/2013 Studenthuset Akers Mek Studentrådets pengefond (for studentarrangementer) Sosiale tiltak innad i rådet 5000 kr kr 5000 kr TOTALT kr KOMMENTAR TIL BUDSJETTET Da studentdemokratiet, og selve skolen, er såpass ny er det ennå ikke etablert store faste årlige utgiftsposter, og vårt budsjett er dermed lite detaljert. Vi håper derfor at tildelte midler fra eksterne bidragsytere vil bidra til å etablere en stabil studentorganisasjon på KHIO, som da i retur vil skape flere tradisjonelle og årlige arrangementer som gjør at fremtidige budsjett vil være mer detaljert.

10 Totale utgifter,00

11

12 Totale inntekter 0

13 STUDENTRÅDETS ÅRSRAPPORT 11/12 Skrevet av: Kristine Lynum Bjerkem (leder) Mikael Rønne (nestleder) Studentrådets Årsrapport 11/12! 1

14 Medlemmer i Studentrådet (SR) 2011/2012: Leder: Kristine Lynum Bjerkem (Leder Studentuvalg (SU) Design) Nestleder: Mikael Rønne (Leder SU Scenekunst) Mette Bjærang Pedersen (Nestleder SU Scenekunst) Stian Tranung (Nestleder SU Design) Hans Christian Lichtenberg Nielsen (Leder SU Kunstfag) Hannah Roloff (Nestleder SU Kunstfag) Andreas Max Frey (Leder SU Kunstakademiet, medlem av SR fram til årsskifte) Endre Mathistad (Nestleder SU Kunstakademiet, medlem av SR fram til årsskifte) Snorre Hvamen (Leder SU Kunstakademiet, medlem av SR fra årsskifte) Serina Erfjord (Nestleder SU Kunstakademiet, medlem av SR fra årsskifte) Ida Rydeng (Studenthusansvarlig) MØTEVIRKSOMHET Studentrådet hadde 18 møter i skoleåret : 22.9, 7.10, 12.10, 17.10, 1.11, 16.11, 30.11, 8.12, 11.1, 25.1, 1.2, 22.2, 07.3, 21.3, 11.4, 03.5 og Studentrådet var i kontaktmøte med skolens ledelse 6 ganger i løpet av skoleåret : 15.9, 28.10, 8.12, 26.1, 27.2, 19.4 og 7.6. KONSTITUERING AV SR Da de fleste av årets SR- medlemmer var nye, tok det lang tid før SR ble konstituert. Det ble holdt møter fra september, men arbeidsoppgaver var ikke fordelt og det ble derfor ikke ført referat fra de første møtene. I oktober ble leder og nestleder valgt. I september ble Kristine Lynum Bjerkem valgt som valgstyreleder. VALG AV STUDENTREPRESENTANTER TIL KHIOS STYRE Hver høst velges to studenter til å sitte i styret på Khio. Hvert annet år skal Valgstyret ved Khio ha en student som leder. Kristine Lynum Bjerkem var leder av Valgstyret skoleåret og delte ansvaret om å gjennomføre nominasjon og valg av studentrepresentanter til styret med Mette Bjærang Pedersen og Stian Tranung. Det ble hengt opp plakater hvor det sto Vil DU være med og bestemme? og informasjon om styret og valg. Studenter ble oppfordret til å nominere medstudenter de mente var egnet for vervet. Da nominasjonsperioden var over arrangerte Mette Bjærang Pedersen, Stian Tranung og Kristine Lynum Bjerkem et allmøte i skolens kantine hvor det ble informert om styret og skapt bevissthet rundt valget. De nominerte holdt appell for de Studentrådets Årsrapport 11/12! 2

15 andre studentene om hvorfor de ville sitte i styret. Dette med formål om å skape høy valgdeltakelse og gi studentene bedre grunnlag for å stemme på de ulike kandidatene. Dette skjedde 21. Oktober, én uke før valgdato. Nominasjonsfrist: 13. oktober. Valgdato: 27. Oktober. Resultater fra studentvalget: Valgt som styremedlemmer: Mikael Rønne Constance Tenvik Valgt som varamedlemmer: 1. Petter Vermeli 2. Mette Birkeland Valgdeltakelse: 33,1 %. OPPRETTELSE AV ORDNING MED DØGNÅPNE ADGANGSKORT Mange studenter var tidligere misfornøyde med regelen om at man måtte forlate skolen kl Det ble under våren 2011 og videre på høsten 2012 jobbet med muligheter for studenter til å jobbe på skolen etter kl Høsten 2012 fikk Studentrådet gjennomslag for en ordning for studenter som har ønske om å jobbe utover natta. Ordningen går ut på at studenter søker til sin dekan om døgnåpent adgangskort for en to-ukers periode. Om dekan innvilger søknaden, åpnes adgangskortet umiddelbart. Denne ordningen fungerer veldig godt. OPPRETTELSE AV NY 50 % STILLING Studentrådets viktigste sak høsten 2011 var å skape større tilgjengelighet ved skolens modell- og prototypverksted (treverksted). Dette verkstedet var åpent hver dag. Mange studenter var svært misfornøyde med at verkstedet stengte kl , fordi de fleste studenter har obligatorisk undervisning fra kl andre steder på skolen. Derfor var det mange som ikke hadde mulighet til å benytte seg av maskinparken på modell- og prototypverkstedet. Det var viktig for Studentrådet at det ble ansatt en kveldsvakt som kunne ta ansvar for verkstedet for å ivareta maskiner og sikkerhet. Åpent verksted uten ansvarlig ansatt var uaktuelt for Studentrådet. I godt samarbeid med skolens ledelse, verksmester og seksjonssjef for teknisk produksjon fikk Studentrådet gjennomslag for deler av sitt forslag om opprettelse av en ny stilling. Fra januar 2012 utvidet modell- og prototypverkstedet sine åpningstider til mandag til og med onsdag, og torsdag. Fredag Denne ordningen fungerer veldig godt. Studentrådets Årsrapport 11/12! 3

16 LÆRINGSMILJØUTVALGET Alle ledere av Studentutvalgene ved de ulike avdelingene (dvs. nesten halvparten av Studentrådets medlemmer) sitter automatisk i Læringsmiljøutvalget på skolen. Læringsmiljøutvalget jobber med studenters studiemiljø. Læringsmiljøutvalgets viktigste kilde er resultatene av den årlige studentundersøkelsen. Gjennomførte møter i 11/12: 17.11, 26.01, og STUDENTUNDERSØKELSEN 27. februar startet gjennomføringen av årets studentundersøkelse. Studentene fikk informasjon og link til studentundersøkelsen tilsendt på mail og det var mulig å besvare denne i løpet av to uker. Studentrådet hang opp plakater samme dag og fikk opp informasjon på skolens storskjerm i resepsjonsområdet. Studentrådets medlemmer gikk aktivt inn for å få så mange besvarelser som mulig ved å oppfordre studenter til å svare. Det ble utlyst en premie på et reisegavekort på 5000 eller en ipad til en heldig vinner. Studentene kunne velge om de ville besvare undersøkelsen på norsk eller engelsk. Deltagerprosenten for hele Kunsthøgskolen var på 61 % mot 37 % i fjor. Dette var langt over LMU s målsetning på 45 %. MARKERING AV HØY SVARPROSENT PÅ STUDENTUNDERSØKELSEN Onsdag 30. Mai delte Studentrådets medlemmer ut gratis boller til alle studenter i lunsjtid som markering av rekordhøy svarprosent på studentundersøkelsen. Kostnadene ble dekt med midler fra Norsk Studentorganisasjon (NSO). STUDENTRÅDSMANUALEN I mai skrev studentrådsleder og studentrådets nestleder en studentrådsmanual med retningslinjer, veiledning, tips og råd for kommende studentråd på KHIO for å gjøre det lettere for ferske studentråd å komme i gang med studentpolitisk arbeid. DIVERSE Studentrådet har også drøftet, og formidlet ut, meninger om diverse saker som kantinen, gallerier, forestillinger, diverse utvalg og råd, økonomi, studenthuset, studentkjøkken, søknader, skolens mailsystem m. mer. Studentrådets Årsrapport 11/12! 4

17 MØTER MED EKSTERNE Norsk Studentorganisasjon (NSO): - Studentrådet var på medlemslagssamling i NSO s lokaler 5. Mars - Hele studentrådet var i møte med Anne Marit Ringvold, nestleder i NSO, som foreleste om studentpolitikk på Khio 28. Mars - To av studentrådets medlemmer var på forberedende møte før NSO s landsmøte med Anne Marit Ringvold 24. April Velferdstinget (VT): - Stian Lågstad, informasjonsansvarlig fra VT, informerte om VT på Studentrådsmøte på Khio 21. Mars April deltok studentrådsleder Kristine Lynum Bjerkem og studentrådsmedlem Snorre Hvamen på Norsk Studentorganisasjons landsmøte i Tønsberg. ØKONOMI (se regnskapsark på neste side) Økonomiansvarlig: Mikael Rønne Kommentarer til inntektsiden: Da skoleårets nye studentråd (SR) kom på plass, var leveringsfristen for søknad om bevilgning fra Velferdstinget (VT) i Oslo og Akershus gått ut, og KHIOs studentråd gikk glipp av sin største økonomiske bidragsyter. Årets studentråd har tatt høyde for dette i fremtiden, ved å legge inn i ny «arbeidsrutine» for SR på KHIO:! Det sittende studentrådet skal ferdigstille søknad til Velferdstinget før skoleåret er omme, slik at en forsinket etablering av neste SR ikke vil påvirke bevilgningen fra Velferdstinget. (NB: Mikael Rønne er ansvarlig for dette i 11/12) Heldigvis hadde Norsk Studentorganisasjon (NSO) ubrukte frifondmidler tilgjengelig, som studentpolitiske organer kunne søke om midler fra.! Studentrådet søkte og vi ble innvilget kroner. Vi søkte også NSO om midler for markering av formidabel deltakelse i Studentundersøkelsen 11/12. Vi bestilte boller fra Godt Brød Grünerløkka og fikk denne utgiften dekt av NSO.!!!!!! kroner. Studentrådet hadde også bestemt at deler av selve KHIOs bevilgninger til sitt studentråd, skulle gå til rådet som helhet, og ikke utbetales som ekstra lønn til enkeltmedlemmer av rådet.! KHIO dekte maten på studentrådets kick-off middag på vårsemesteret kroner. Studentrådets Årsrapport 11/12! 5

18 Kommentarer til utgiftsiden: Studentrådet har mottatt 4 søknader om bevilgning i skoleåret 2011/12. 3 har blitt innvilget:! Teaterhøgskolen arrangerte symposium. Tildelt: 7000! kroner! Julemarkedet 2011.!!! Tildelt: 755! kroner! Sommerfest Akers Mek.!!! Tildelt:! 1800! kroner!!!!! Total tildeling:!! 9555! kroner Den 4. søknaden kom fra teaterfestivalen Glasnost (arrangert av teaterutdanningen ved HiNT). Den fikk avslag av to grunner:! Arrangementet ble arrangert i Verdal, Nord-Trøndelag.! Målgruppen var teaterstudenter på KHIO. Studentrådet streber etter å kun støtte tiltak som er åpent for KHIOs totale studentmasse, samt at arrangementet avholdes på KHIO eller i nærområdet (Oslo). Andre utgifter omfatter kontorutgifter, print, utlegg og møtevirksomhet for Studentrådet.! Samlet sum - generelle utgifter: 3085 kroner Siste kommentar: Totalt sett gikk årets regnskap i minus med kroner. Årets studentråd hadde som ambisjon å få mer penger ut enn hva som kom inn, slik at man hadde utgifter å vise til ved søknad om bevilgninger for neste skoleår. ( Spend money to earn money! ) Studentrådets Årsrapport 11/12! 6

19 ÅRSREGNSKAP STUDENTRÅDET KHIO 2011/2012 Utgifter Inntekter DATO BESKRIVELSE BELØP Gave til Einar Solbu ved avgang som dekan Kontorartikler Porto ved sending av underskrifter til NSO Drikke til SR møte SR Bli-kjent-middag Noahs Ark Støtte til julemarked Utgifter printing av plakater: Valg Utgifter printing av plakater: Valg Kick-Off middag - Drikke Kick-Off middag - Mat (senere dekt av KHIO) Støtte til teatersymposium - Teaterhøgskolen Kick-Off middag - Diverse Drikke og mat ved skriving av studentmanual Støtte til KHIOs sommeravslutning - Akers Mek Markering av studentundersøkelsen (dekt av NSO) DATO BESKRIVELSE BELØP Frifondmidler fra NSO Renter fra DNB KHIO: Dekking av maten ved kick-off middag NSO-midler: Markering av studentundersøkelsen Totale utgifter Totale inntekter Kontobalanse ved overtakelse Kontobalanse pr Differanse Studentrådets Årsrapport 11/12! 7

20 STUDENTRÅDSMANUALEN Studentrådet 2011/2012 Kristine Lynum Bjerkem (leder) Mikael Rønne (nestleder)

21 STUDENTRÅDSMANUALEN FORORD Denne manualen er ment som en formalisering av studentpolitikken ved Kunsthøgskolen i Oslo. Den er ment som en guide for starthjelp, tips om ting man kan gjøre i løpet av skoleåret, samt generell klok drifting av Studentrådet på KHIO. Dette er ikke en «lov og regler»-manual, men mer en referansemanual. Ethvert nytt Studentråd har full mulighet til å velge sin styringsform selv, men det kan ofte være greit å ha referanser fra tidligere Studentråder i bakhånd. Lykke til og god engasjering! Studentrådet 2011/2012 INNHOLD STUDENTPOLITIKKEN PÅ KHIO... 3 ARBEIDSOPPGAVER ANDRE INTERNE UTVALG EKSTERNE STUDENTORGANER TIPS TIL ÅRLIGE OPPGAVER... 6 MØTEVIRKSOMHET... 7 STUDENTRÅDETS ØKONOMI... 8 STUDENTRÅDETS ÅRSRAPPORT... 9 FERDIGSTILLING AV SØKNAD TIL VT... 9 STUDENTRÅDETS KOPIERINGSKORT... 9 Page 2

22 STUDENTRÅDSMANUALEN STUDENTPOLITIKKEN PÅ KHIO KHIO sin studentpolitikk består av tillitsvalgte, flere studentutvalg og det høyeste organet, Studentrådet, som er et direkte ledd mellom studentene og ledelsen på skolen. Studentdemokratiet på skolen er til for å fremme studenters innspill og meninger i diskusjonforaer. Alle saker som påvirker studenters skolehverdag taes opp her. Faglige ønsker, sosiale tiltak, studentenes rettigheter, skolens tjenester m.m. Under følger beskrivelse av hvert ledd i studentdemokratiet. Alle ledd bør være etablert innen 2 uker fra høstens semesterstart. Det oppfordres til at sittende Studentråd legger til rette for en kjapp etablering av neste skoleårs SR ved å legge en strategi og plan, samt velge noen ansvarlige personer som kan sette igang prosessen ved semesterstart. Tillitsvalgt på klassenivå Dette er representanten som møter opp i et samlet studentutvalg for sin avdeling. Den tillitsvalgte skal også være den som tar opp saker på vegne av klassen om det er direkte med ansatte eller i studentdemokratiet. Det anbefales å velge tillitsvalgt så fort som mulig ved semesterstarten på høsten og rapportere dette inn til noen på deres avdeling som allerede er engasjert i studentpolitikken. Studentutvalg (SU) KHIO har 4 studentutvalg: SU Kunstakademiet, SU Kunstfag, SU Design og SU Scenekunst (Teater-, Opera- og Balletthøgskolen). Studentutvalgene består av tillitsvalgte fra hver klasse, og her tar man opp saker som gjelder sin avdeling eller fremmer en sak som bør taes opp i Studentrådet. Hvert av utvalgene skal velge en nestleder og en leder. Disse to vil være ansvarlige for møtevirksomhet og oppfølging/gjennomføring av saker. De vil også være studentutvalget sine representanter i Studentrådet. Studentutvalg har som oftest møte en gang i måneden. Dette kan variere etter ønske. Studentrådet (SR) Det høyeste organet i studentpolitikken på KHIO. Her sitter nestleder og leder fra hvert av de 4 studentutvalgene i samlete møter, samt i direkte møter med skolens ledelse for å fremme studentsaker. SR skal også ha en egen leder og en nestleder. Disse to vil være hovedansvarlige for større saker som påvirker alle studenter på alle avdelinger, samt være hovedpersonene i dialog med skolens ledelse. Disse bør velges ved første SR møte. STUDENTHUSANSVARLIG Studenthusansvarlig skal også delta på studentrådsmøter, da SR er «eiere» av studenthuset Akers Mek, og ønsker tett kontakt med studenthusansvarlig og er et rådgivende organ for driften av Akers Mek. NESTLEDER LEDER STUDENTREPRESENTANTER Det er også ønskelig at studentenes representanter i KHIO sitt styre deltar på SR sine møter, for å holde seg orientert om hvilke saker som rører seg på studentnivå på KHIO, slik at de er orienterte om det ved styremøter. Page 3

23 STUDENTRÅDSMANUALEN ARBEIDSOPPGAVER (forslag) LEDER Kontaktperson for ledelsen, administrasjonen og ansatte på KHIO Kontakperson for Velferdstinget, NSO og andre eksterne organisasjoner Sende ut innkalling og saksliste til Studentrådets medlemmer Sette møtedatoer i samråd med rådet Styre møtene Skrive del 1 av årsrapport. «Studentrådets aktiviteter» NESTLEDER Møtereferent: Skrive referater, samt sende disse til KHIOs webansvarlig og SR. Økonomiansvarlig (styrer og regnskapsfører bevegelser på SR sin konto i DNB) Søker om midler Skrive del 2 av årsrapport «Studentrådets årsregnskap» Skrive søknad til Velferdstinget før skoleslutt om neste års pengebevilgning ANDRE INTERNE UTVALG Styret Hovedstyret til Kunsthøgskolen i Oslo har også to studentrepresentanter som skal representere hele studentmassen på KHIO. Disse representantene, pluss to vara, velges av studentene hvert høstsemester gjennom nominering- og valgprosesser. Info om dette vil komme på oppslag fra skolen og SR. Det er lovpålagt at to studenter skal delta på styremøtene. Styret til KHIO er de som går over virksomhetens regnskap, strategier, større vedtekter, satsningsområder, budsjettvurderinger m.m., og en studentrepresentant er der for å ytre meninger fra studentperspektiv. Læringsmiljøutvalget (LMU) KHIO har et eget læringsmiljøutvalg med representanter for studenter og de ansatte. Utvalget tar opp et bredt spekter av spørsmål knyttet til læringsmiljøet og studentvelferden. Utvalget har ikke iverksettende myndighet, men er rådgivende for styret, rektor og direktør. Den årlige studentundersøkelsen er det viktigste arbeidet LMU gjør for studentene. Alle studentutvalglederne sitter i dette rådet, nestledere er vara. Leder av LMU skifter hvert år mellom prorektor og en av studentrepresentantene. I 2011/2012 var prorektor leder av LMU, mens leder av SU Kunstfag var nestleder. Instillingsutvalg Ved ansettelse av nytt fagpersonell (eks. dekan eller lærere) vil en studentrepresentant fra samme avdeling som utlyst stilling sitte i et utvalg og bidra med spørsmål og kommentarer ved intervjuer og møter. En henvendelse vil bli sendt til SR eller SU, som da vil velge en studentrepresentant for dette utvalget. Valgstyret og nominasjonkomitè Når det er valg på skolen, f.eks. nytt rektorvalg hvert 4. år, vil en studentrepresentant sitte i et valgstyre og en student i en nominasjonskomitè som vil ha overordnet ansvar i nominering- og valgprosess. Disse representantene blir utpekt av SR. Page 4

24 STUDENTRÅDSMANUALEN EKSTERNE STUDENTORGANER Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO) Det er denne samskipnaden du betaler semesteravgift til som gir deg tilgang på velferdstilbud for studenter: Studentpriser på kollektivtrafikk, rimelig bo på studentbolig, et godt treningstilbud m.m. Les mer på Norsk Studentorganisasjon (NSO) Norske studenters «fagforening» som ivaretar studentenes interesse i dialog med politikere, media, Lånekassen og ledelsen på læresteder for å bedre forholdene for deg og dine medstudenter. Les mer på Velferdstinget (VT) Velferdstinget består av studentrepresentanter fra alle læresteder tilknyttet studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO). Her diskuteres og vedtaes det diverse tiltak for forbedring av studenters velferdstilbud i SIO: studenthelsetjenesten, studentboliger, barnehageplasser, treningstilbud m.m. Kort fortalt: alle tjenestene du har tilgjengelig etter du har betalt semesteravgiften. KHIO er en del av de mindre høgskolene (ikke HiO, HiAk, UiO eller BI) som tilsammen har 6 representanter i Velferdstinget. Et nytt konstitueringsmøte gjøres på slutten av høstsemesteret, og da møter representanter fra alle de små høgskolene og har valgforsamling om sine seks nye representanter. SR sender kandidater til dette møtet. Les mer på Page 5

25 STUDENTRÅDSMANUALEN TIPS TIL ÅRLIGE OPPGAVER I løpet av et skoleår får SR en del oppgaver tildelt fra ledelsen. Noen av disse oppgavene bestemmer SR selv hvordan man velger å gjennomføre. Her er noen tips: GJENNOMFØRE SR-MØTER MINST ÈN GANG I MÅNEDEN SR bestemmer selv hvor ofte de vil ha møter, så lenge det ikke sjeldnere enn én gang i måneden. SR hadde møter ca. Én gang i måneden på møterommet bak kantina. SR hadde møter ca. To ganger i måneden; annenhver onsdag på Akers Mek. INVITERE NSO TIL SKOLEN Norsk Studentorganisasjon tilbyr gratis kurs for studentråd. SR fikk et kurs i studentpolitikk våren Nestleder i NSO kom til Khio og hadde en liten og lærerik forelesning for oss. Et tips er å arrangere dette så tidlig som mulig. Med dette får SR også en bedre kontakt med NSO. PROMOTERE VALG AV STUDENTREPRESENTANTER TIL STYRET Årets valgstyre gjennomfører valg av studentrepresentanter til styret, men SR har et ansvar i å skape blest omkring valget. SR kan f. Eks. Trykke opp plakater og flyers om valg og få dette opp på storskjermen i resepsjonsområdet. Når nomineringsperioden er over og man har en del kandidater som stiller til valg, kan man også lage et lite arrangement der kandidatene holder hver sin appell om hvorfor de vil representere studentene i Khios styre, slik at alle studenter får se og høre hvilke studenter som stiller og dermed lettere kunne bestemme seg for hvem man vil stemme på. PROMOTERE STUDENTUNDERSØKELSEN Studentundersøkelsen sendes ut på mail til alle studenter. SRs oppgave er å gjøre studenter oppmerksomme på viktigheten av å besvare denne. Samme dag som studentundersøkelsen sendes ut, bør det henges opp plakater med oppfordring om å svare. Det er også viktig å snakke mye om det med alle studenter rett og slett mase. Ved gjennomføring av studentundersøkelsen i 2012, satt ansatte fra IT i resepsjonsområdet med laptop, behjelpelig for alle studenter som hadde problemer med å komme inn på sin khio-mail og svare på studentundersøkelsen. Hvis dette skal gjøres, er det lurt om SR- medlemmer står sammen med IT ved lunsjtid og spør studenter som går forbi om de vil svare på studentundersøkelsen med hjelp av IT. SR- medlemmene kan f. Eks. Stå der én lunsj hver den uka det pågår. BEHANDLE SØKNADER OM PENGESTØTTE Alle studenter ved Khio kan søke SR om pengestøtte til arrangement og aktiviteter. Retningslinjer for behandling av søknader finner dere under Økonomi. Page 6

26 STUDENTRÅDSMANUALEN SKRIVE ÅRSRAPPORT På slutten av året skal leder og nestleder skrive en årsrapport for årets SR hvor man redegjør for SR s aktivitet i løpet av skoleåret. Hvem satt i SR? Hvilke saker har SR jobbet med? Hva har SR fått gjennomslag for? Hvordan gikk valg av studentrepresentanter til Styret? Hva ble gjort for å skape blest om valg og studentundersøkelse? Hvor mange møter har man hatt, internt og eksternt? Årets regnskap osv. Se Studentrådets Årsrapport senere i manualen. SKRIVE SØKNAD TIL VELFERDSTINGET Søknad om penger til Velferdstinget for neste skoleår bør sendes før skoleåret er omme, da penger bevilges tidlig på høsten hvert år. Se eks. Søknad til VT for LAGE OG SKRIVE BLOGG Her kan alt av SRs aktiviteter legges ut. Referat fra SR-møter, referat fra kontaktmøter. Bilder fra SR-møter og aktiviteter. Alle i SR bør ha tilgang til bloggen. Evt. Dropbox.com BRUKERNAVN: PASSORD: khiosr MØTEVIRKSOMHET Leder av SR har ansvar for å skrive og sende ut innkalling og saksliste til Studentrådets medlemmer. I innkallinga bør leder anslå en tid for hvor lang tid møtene vil vare. Leder har også et ansvar for å lede møtene og sørge for at de ikke varer for lenge. Leder booker møterom hvis det er nødvendig. Nestleder skriver referat fra møtene og sender det til Khios webansvarlig, samt legger det ut på bloggen. I referatene bør det tydeliggjøres hvem som skal gjøre hva til neste SR- møte. På hvert møte følges det opp og man ser hva som er blitt gjort og hva som skal gjøres videre. SR har møte med ledelsen (rektor, prorektor, direktør og seksjonssjef for studier og etterutdanning) før hvert styremøte. Her blir SR orientert om hvilke saker det jobbes med i Khios styre. Ledelsen blir også informert om hva Studentrådet jobber med. SR- leder sender en mail til rektor, prorektor, direktør og seksjonssjef for studier og etterutdanning med en oversikt over de sakene man vil ta opp/orientere om/spørre om på kommende kontaktmøte. Slik kan ledelsen forberede seg og komme med gode svar på møtene. Page 7

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7 ÅRSMØTE 2014 31. januar 2014 Innhold 1 Saksliste 2 2 - Årsrapport 2013 3 3 - Resultatregnskap 2013 4 4 - Budsjett 2014 5 5 - Arbeidsprogram 2014 6 6 - Vedtektsendringer 7 7 - Midlertidig forlengelse av

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Onsdag 16. oktober 2013, 17:00 Auditoriet A6509 Side 2 av 44 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF:... 4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden...

Detaljer

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon.

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon. Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon. Vårt reglement sier at budsjettet for neste år først skal vedtas på Allmøtet,

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Torsdag 4. april kl. 17:00 21:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

1 Redegjørelse for søknaden

1 Redegjørelse for søknaden Forkortelser: HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP Studentparlamentet AU Arbeidsutvalget VT Velferdstinget i Oslo og Akershus SiO Studentsamskipnaden i Oslo

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer