Bewator Entro Brukermanual

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bewator Entro Brukermanual"

Transkript

1 Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business

2 Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg retten til å endre både bruksanvisningens innhold og produktenes konstruksjon. Dokumentnummer: V5.0-NO Bewator AB, som inngår i Bewator Holding AB, utvikler og markedsfører et fullstendig tilbud av sikkerhetsprodukter, som omfatter passeringskontroll og alarm. Salg, installasjon og service skjøttes via et riksdekkende nett av forhandlere. Det må ikke gjøres noe (som ulovlig manipulering, ulovlig kopiering m.m.) med programvare som inngår i produktene og systemene. Slik inngripen utgjør krenkelse av opphavsrett som kan straffes med bøter eller fengsel og resultere i plikt til å betale erstatning og vederlag for bruken av programvaren.

3 Bewator Entro Brukermanual Innhold 3 Innhold GRATULERER MED VALGET AV BEWATOR ENTRO!...6 Du bør kunne Windows...6 SLIK FUNGERER SYSTEMET...7 VIKTIGE BEGREPER...8 Sikkerhetsnivåer...8 Tidsskjemaer og tidssoner...9 Adgangsgrupper Passeringsregistrering Soner FORBEREDELSER INSTALLERE PROGRAMMET Lage en grunnleggende database og tilkobling PROGRAMMERING - INSTALLATØR Logge på Stille inn riktig tid Avansert håndtering av systemklokken Programmere SR34i undersentraler Programmere navn og funksjon for dører Programmere IOR6 for reservasjonsobjekt Programmere IOR6 for tidsstyring Programmere IOR6 for spesialfunksjoner Programmere soner for reservasjonsobjekt Tilfeldig fordeling av lignende reservasjonsobjekter Alarmstyring i et reservasjonsobjekt Programmere alarmsoner Øvrige typer Soner Heisstyring med IOR Kortleserinnstiling Personlig kode Endre funksjon for den røde LED-lampen på lesere DYNAMISK IP-ADRESSE (DHCP) OG DYNAMISK DNS Bakgrunn Forutsetninger Faste IP-adresser Dynamiske IP-adresser Konfigurering av DynDNS.org Eksempel hvordan SR34i håndterer IP-adressene Eksempel hvor DynDNS.org håndterer IP-adressene Installasjon og idriftsettelse av DHCP Grunnleggende konfigurering av database Tilpasse databasen for DHCP Velg nettverksparameter for SR34i Velge innlogging for SR34i Borettslag eksempel Borettslag eksempel PROGRAMMERING - BRUKER Starte Entro Snarveier Tidsskjemaer - generelt Tidsskjemaer - adgangskontroll Programmere alarmtidsskjema... 50

4 4 Bewator Entro Brukerhåndbok Innhold Angi avvikende halve dager, røde dager og ferieperiode Felles halve dager, røde dager og ferie Dører Adgangsgrupper Personer Registrere systembrukere Passeringsregistrering Hendelsefilter og dørfilter Kalenderen KRYPTERINGSFUNKSJONER I NETTVERK Spesielle datainnstillinger i Entro Annet BRUKE BEWATOR ENTRO Innpassering Slå alarmen på og av Angi kode ved overfall Velge/endre personlig kode Vaktmesterfunksjon Søke etter registrerte personer Importere og eksportere informasjon om personer Backup av hendelsesfiler Backup av database Vise systemets ressurser DØR- OG HENDELSESKONTROLL Flere vinduer med forskjellig overvåkning Søke hendelser PC-styring av dør Åpne/låse alle dører i systemet Rollcall Tilbakestile sperret kort UTSKRIFTER Innprogrammert informasjon Hendelser ARBEIDE MED FLERE SYSTEMER Logge seg på Ringe opp det modemtilkoblede systemet BEWATOR ENTRO RESERVASJON Bestemme reservasjonsmuligheter (Administrator) Reservere objekt (Brukere) Bekreftelse av reservasjon Bruke objektet (Brukere) VIKTIGE BEGREP INNEN RESERVASJON Tidsskjema for reservasjon Fleksibel tidsreservasjon Reservasjonsobjekter (enkle) Reservasjonsobjekter (grupperte) Maskin- og dørstyring Sikkerhetsnivåer Adgangsgrupper Personer og Medlemsgrupper Eksempel 1 på reservasjon Eksempel 2 på reservasjon PROGRAMMERING - RESERVASJON Tidsskjema - Reservasjon... 88

5 Bewator Entro Brukermanual Innhold 5 Reservasjonsobjekt Programmere røde dager og ferie i reservasjon Bestemme adgang for reservasjon Gi personer reservasjonsmuligheter Reservasjon med fleksible intervaller Spesielle innstilinger - reservasjon Bruke reservasjonsbekreftelser Eksempel på bekreftelser Vise og utføre reservasjoner som administrator RESERVERE OG BENYTTE OBJEKT INTEGRERING MED EKSTERNE PROGRAMMER (BAPSI) VIKTIG INFORMASJON OM ADGANGSKONTROLLEN

6 6 Bewator Entro Brukerhåndbok Introduksjon Gratulerer med valget av Bewator Entro! Denne brukermanualen henvender seg til deg som er ansvarlig for adgangskontrollsystemet Bewator Entro. Du kan begynne å lese den når kortlesere og undersentraler er montert, kabler trukket og alle dører i systemet er adressert. Da er det på tide å legge inn de opplysninger systemet trenger for å fungere på den måten du ønsker. Brukermanualen beskriver hvordan du går frem. Om du skal benytte Bewator Entro til reservering så har vi valgt å beskrive denne delen i et eget kapittel. Reservasjon innebærer at et lokalt nettverk benyttes (noe en del anlegg kanskje ikke har). Instruksjoner for den løpende programmeringen, f.eks. å registrere og fjerne personer fra systemet, finner du i systemets hjelpefunksjon. Hvordan denne funksjonen fungerer, beskrives i avsnittet Bruke hjelp. Du bør kunne Windows Bewator Entro er utformet slik at det skal være så lett som mulig å programmere den informasjonen systemet trenger for å fungere. Det er allikevel en fordel om du kjenner til Windows. Hvis du ikke har arbeidet i Windows tidligere, anbefaler vi et grunnkurs. Bruke hjelp Bewator Entro har en innebygd hjelpefunksjon. Her kan du lese instruksjonene på det du holder på med, og om hjelp direkte på skjermen ønskes. For å åpne hjelpefunksjonen, klikk på knappen Hjelp eller trykk på F1 på tastaturet. Ved å klikke på høyre museknapp samtidig som du peker på et felt eller en etikett, kan du ta frem en hjelpetekst om det du peker på. Du kan også klikke på knappen med spørsmålstegn og deretter flytte markøren til det du vil ha hjelp med. Entro håndbøker Med programvaren følger det med en bruker- og en installasjonshåndbok. Disse finnes også som pdf-dokumenter på CD platen. Du må ha Adobe Acrobat Reader installert på PC en for å kunne lese håndbøkene. Programmet kan blant annet lastes ned gratis fra Adobes hjemmeside.

7 Bewator Entro Brukerhåndbok Introduksjon 7 Slik fungerer systemet Bewator Entro er et anlegg for adgangskontroll. Det er beregnet for både små og store foretak som vil ha kontroll over hvilke personer som skal ha tilgang til ulike dører og avdelinger i lokalene. Ved dørene er det montert kortlesere som eventuelt kan være utstyrt med tastatur. Kortleserne er koblet til såkalte undersentraler som i sin tur programmeres fra en PC. Ved behov kan man via Bewator Entro styre inntil 1000 adgangskontrollsystemer installert i forskjellige bygninger. Systemene kan være direkte tilkoblet PCen, man kan bruke nettverk eller være tilkoblet via modem. Bewator Entro består av følgende deler: Programmet Bewator Entro. Programmet kjøres på en PC med Windows 2000/XP eller NT 4.0 eller nyere. 512 dører og kort. 240 tidsskjemaer og 480 adgangsgrupper. 14 røde dager, 7 halve dager og 4 ferieperioder i hvert tidsskjema. 240 soner (alarm-, antipassback, rollcall og adgangsbegrensing). 16 systembrukere i 4 nivåer + installatørnivå. Bewator Entro inneholder en programdel for reservering (F eks i vaskerom, tennishaller etc.) som inngår i, og fungerer sammen med den integrerte adgangskontrollen. 64 reservasjonsobjekt (maskingrupper) Maksimalt 10 IOR6-reléer i hver maskingruppe. 32 tidsskjema med 24 intervall i hvert. Fri reservasjon i intervallet. Systemet håndterer opp til reservasjoner. Bekreftelser kan sendes via e-post. Undersentraler SR34i. Inntil 16 undersentraler kan kobles til PCen i sløyfe. Hver undersentral kan styre 4, 8, 16 eller 32 dører. I alle undersentraler finnes den informasjonen du programmerer i PCen lagret. Fordelen med dette er at du kan bruke PCen til andre arbeidsoppgaver, eller slå den av når du ikke programmerer eller overvåker systemet. CF8. Minnekort for reservasjonsfunksjoner (monteres i SR34i) Dørsentraler med kortleser. Til undersentralene kan det tilkobles såkalte dørsentraler. En dørsentral styrer en dør der det er montert inntil to slavelesere. Denne kombinasjonen er beregnet for ytterdører eller andre dører der det stiles høyere funksjons- og sikkerhetskrav, f.eks. alarmforbikobling og dørovervåkning. Kortlesere DT05. En enklere kortleser som er direkte koblet til undersentralene. Monteres innendørs ved dører der det stiles lavere funksjons- og sikkerhetskrav. Relésentral IOR6 Benyttes for styring av heiser og maskinstyring/dørstyring i reservasjonsobjekt eller for generell string via tidsskjema. Kan i versjon 5 benyttes for fellesalarm og nødåpning, eller varsling fra batteribackup. InfoPoint IP811/IP810. Reservasjonsterminal for reservering av tider direkte ved et objekt. TCP/IP basert for nettverkstilkobling.

8 8 Bewator Entro Brukerhåndbok Viktige begreper Viktige begreper For å kunne utføre programmeringen må du kjenne til noen viktige begreper. I dette kapitlet forklares følgende begreper: Sikkerhetsnivåer Tidsskjemaer med tidssoner Adgangsgrupper Passeringsregistrering Soner Sikkerhetsnivåer Dersom du også skal benytte reserveringsfunksjoner se også avsnittet Viktige begreper Reservering. Sikkerhetsnivået avgjør hva som kreves for å åpne en dør. Følgende sikkerhetsnivåer finnes: Ulåst dør. Døren er ulåst. Gruppekode. Døren kan åpnes med en firesifret kode som er felles for flere personer. Kort. Et personlig adgangskort trekkes gjennom kortleseren for å åpne døren. Hvis kortet mistes eller blir stjålet, er det lett å sperre det. Kort + kode (PIN). Døren åpnes først når adgangskortet har blitt trukket gjennom kortleseren og personlig kode som hører til kortet har blitt angitt. Bistabil Gruppekode. Et antall personer er blitt utstyrt med en felles gruppekode. Når koden angis første gang åpnes døren. Den forblir ulåst inntil koden angis neste gang. Bistabil Kort. Når kortet trekkes gjennom første gang åpnes døren. Den forblir ulåst inntil kortet igjen. Bistabil Kort + kode. Når kortet trekkes gjennom og koden angis første gang, åpnes døren. Den forblir ulåst til kortet trekkes og koden angis neste gang. Vitne. To personer, som hver trekker kortet sitt og angir den personlige koden sin innen 15 sekunder, er nødvendig for å åpne døren. Låst dør. Døren kan ikke åpnes via kortleseren, men bare med nøkkel utenfra og med fjernåpningsknapp innenfra. Dør frakoblet. Døren er helt frakoblet fra systemet, og det betyr at heller ikke fjernåpning fungerer. Personlig kode. Bewator Entro kan innstiles slik at brukerne kan ha en personlig kode i stedet for kort. Da fungerer imidlertid ikke Gruppekode. Ved hjelp av sikkerhetsnivåene kan du selv bestemme hvilken beskyttelse du skal ha i lokalene dine. Om dagen når det er folk til stede, holder det kanskje med Gruppekode eller Kort. Om natten derimot kan det være hensiktsmessig å bruke sikkerhetsnivået Kort + kode.

9 Bewator Entro Brukerhåndbok Viktige begreper 9 Tidsskjemaer og tidssoner Hensikten med å opprette tidsskjemaer er å gi forskjellige personer tilgang til en dør til forskjellige tider, samt å bestemme sikkerhetsnivåer for en dør til forskjellige tider. På en middelsstor bedrift har personalet formodentlig en arbeidstid som er lik for alle. Du oppretter da et tidsskjema for denne arbeidstiden som du kan kalle Kontortid. Tidsskjemaet dekker hele døgnet og kan deles opp i tidssoner. Eksempel Øvrig tid Arbeidstid Lunsj Arbeidstid Øvrig tid Tidssone 1: Arbeidstid man fre , Tidssone 2: Lunsj man fre Øvrig tid: All annen tid Obs! En tidssone er gyldig fra og med det første sekundet i det første minuttet til og med det siste sekundet i det siste minuttet. Hensikten med å dele opp tidsskjemaet i tidssoner er å kunne gi hver dør et særskilt sikkerhetsnivå for hver tidssone. Hvis du deler opp tidsskjemaet i tidssonene Arbeidstid, Lunsj og Øvrig tid, kan du gi døren et sikkerhetsnivå for hver tidssone. I arbeidstiden når det finnes folk på kontoret, kan f.eks. Gruppekode gjelde. I lunsjpausen kan du bestemme at Bare kort skal gjelde. Øvrig tid, dvs. netter og helger, høyner du sikkerhetsnivået til Kort + kode. Hvis du bare behøver to forskjellige sikkerhetsnivåer, holder det med å inndele tidsskjemaet (døgnet) i to tidssoner, dvs. Tidssone 1 og Øvrig tid. Når du programmerer, angir du sikkerhetsnivåer for én dør om gangen. For en dør som fører til en avdeling der det er viktig å ha et høyt sikkerhetsnivå hele døgnet, programmerer du sikkerhetsnivået Kort + kode for alle tre tidssonene. Eksempel Dør: Hovedinngang, tidsskjema: Kontortid Øvrig tid Arbeidstid Lunsj Arbeidstid Øvrig tid Kort + kode Gruppekode Kort Gruppekode Kort + kode Dør: Utviklingsavd, tidsskjema: Kontortid Øvrig tid Arbeidstid Lunsj Arbeidstid Øvrig tid Kort + kode Kort + kode Kort + kode Kort + kode Kort + kode Hvis foretaket har verkstedpersonale som har andre arbeidstider, kan du opprette nok et tidsskjema for å angi betingelsene for dører som fører til verkstedlokalene. Du kan programmere inntil 160 forskjellige tidsskjemaer med maksimalt tre tidssoner per tidsskjema. Øvrig tid er alltid en av tidssonene.

10 10 Bewator Entro Brukerhåndbok Viktige begreper Adgangsgrupper På en stor bedrift med flere forskjellige avdelinger kan det være behov for å inndele personalet i forskjellige adgangsgrupper. Du kan da bestemme hvilke dører de forskjellige gruppene skal ha tilgang til og når. Du kan f.eks. programmere at økonomipersonalet ikke skal ha tilgang til utviklingsavdelingen i lunsjpausen, samtidig som både økonomipersonale og utviklingspersonale i alle tidssoner skal ha tilgang til felles dører. Hver person kan tilhøre maksimalt seks adgangsgrupper. Passeringsregistrering Soner Om ønskelig kan du også, for hver enkelt dør, bestemme i hvilke tidssoner du vil at innpasseringer og andre hendelser kontinuerlig skal skrives ut. Du kan f.eks. programmere at du vil ha en utskrift av alle innpasseringer som skjer gjennom hovedinngangen om natten. På utskriften fremkommer det hvilken dør som er blitt passert samt klokkeslett og navn på de personene som har passert døren. Bewator Entro byr dessuten på muligheten til å velge hvilken type hendelser som skal registreres. Du kan f.eks. velge å vise når personer slår på eller av alarmen eller hvis det skulle oppstå et brudd på nettet. Du kan velge bort å vise vanlige innpasseringer. Du kan velge om registrerte hendelser skal skrives ut eller vises på PC-skjermen. Hvis hendelsene skal skrives ut, kan du angi på hvilken skriver. Hendelser lagres i hendelsesfiler på PCens harddisk. For å frigjøre diskplass, kan systemet programmeres til automatisk å slette hendelsesfilene etter en spesifisert tid eller når filene når en viss størrelse. Soner brukes for å gruppere et antall dører (kortlesere) for en bestemt funksjon. Eksempelvis i en korridor kan flere dører utgjøre en sone. Ulike typer soner kan settes opp: Alarmsoner Antipassback soner Rollcall soner Soner med adgangsbegrensning Reservasjonsobjekt Slusesoner (2 dører) Inngående dører i sonene opprettes i Bewator Installasjonsprogram.

11 Bewator Entro Brukerhåndbok Viktige begreper 11 Alarmsoner En alarmsone inkluderer en eller flere dører til det samme alarmbeskyttede området, der alarmforbikobling skal være mulig ved alle dørene. Alarmsoner settes i Bewator Installasjonsprogram. I Bewator Entro kan du bestemme hvilke personer som skal ha rettigheter til å koble til eller fra en alarm. I forbindelse med at du definerer adgangsgrupper bestemmer du også hvilken alarmstyringsrettighet gruppen skal ha. Følgende rettigheter finnes: Ingen. Ingen rettighet til å slå på eller av alarmen. Aktivere. Rettighet til å slå på alarmen. Hensiktsmessig for rengjøringspersonale som kommer før arbeidstidens slutt og som kanskje må slå på alarmen. Deaktivere. Rettighet til å slå av alarmen. Aktivere/deaktivere. Rettighet til å både slå på og av alarmen. Antipassback Ved å lage antipassback soner øker man sikkerheten ytterligere. Antipassback betyr at en kortinnehaver ikke kan gå inn i en ny sone (eller den samme) før han eller hun har gått ut av tidligere soner. Dersom en bruker misbruker antipassback, ved for eksempel å ikke benytte kortet når han/hun forlater en sone, og så forsøker å gå inn i en ny eller samme sone, blir kortet sperret. På hver dør som leder til en antipassback sone, installeres en INN- og en UTleser. Tenk på at BCLINK leser med sub-adresse Entry respektivt Exit også kan fungere med denne funksjonen. (Du trenger altså ikke ha en egen hovedadresse som DC22, DC12, IOR6 osv.) Antipassback soner defineres i Bewator Installasjonsprogram. I Bewator Entro er det mulig å spesifisere hvor lenge et kort skal sperres dersom en person misbruker antipassback (Se kapittelet Programmering). Dersom antipassback soner er definert, blir rollcall soner automatisk satt opp, slik at du kan følge en persons bevegelser i Dørkontrollprogrammet (se Dørkontroll kapittelet, om rollcall). NB! Antipassback fungerer kun med sikkerhetsnivå Kort eller Kort + Kode.

12 12 Bewator Entro Brukerhåndbok Viktige begreper Rollcall Rollcall krever også INN- og UT-lesere på dørene som hører til sonen. Ved å definere rollcall soner, kan en persons bevegelser følges i Dørkontrollprogrammet (se dørkontroll kapittelet, om rollcall). Forskjellen på rollcall og antipassback er at antipassback har en funksjon der kortene blir sperret dersom brukeren ikke benytter kortet når han/hun forlater en sone han/hun har gått inn i. Rollcall soner defineres i Bewator Installasjonsprogram. NB! Rollcall virker kun når sikkerhetsnivået settes til Kort eller Kort + Kode. Adgangsbegrensning En bygning kan ha områder der adgangen skal begrenses. Et eksempel er en skolekantine der et kort gir eleven ett måltid. For å unngå at kortet benyttes av flere personer, kan en adgangsbegrenset sone settes for området (dette gjøres i Bewator Installasjonsprogram). I Entro, kan en adgangsgruppe settes opp med ønskede adgangsbegrensninger enten ved en teller (et visst antall passeringer er tillatt totalt) eller ved tidsbegrenset adgang (f.eks. en gang om dagen) eller ved en kombinasjon av disse. I skolekantine eksempelet, kan systemet settes slik at kortet kan benyttes en gang om dagen i 20 dager. Ved å benytte adgangsbegrensning med teller, er det mulig å spesifisere antall gyldige passeringer for hver enkelt bruker i adgangsgruppen. Reservasjonsobjekter Hvis du skal bruke Bewator Entro i et reservasjonssystem, må du betrakte reservasjonsobjektet som en sone. Det betyr at du må angi hvilke kortlesere som skal kunne reserveres, og eventuelle dører på veien til dem. Reservasjon har mange bruksområder, eksempelvis konferanserom, vaskerier, sportshaller og tennisbaner. Ved å bruke et passende reservasjonsintervall, kan brukerne selv på en enkel måte reservere adgang til objektet. Det er også mulig å bruke en fri (fleksibel) tidsreservasjon hvis noen f.eks. noen ganger vil reservere to timer, og andre ganger åtte timer. Du kan enkelt kombinere døradgang med aktivering av reléer for styring av maskiner, belysning osv., slik at disse bare fungerer i den reserverte perioden. I et vaskeri kan for eksempel bruken av flere maskingrupper fordeles tilfeldig for å utjevne slitasjen. Du kan lese mer om reservasjon i kapittelet Reservasjon. Slusesoner I enkelte rom kan det være behov for å benytte to dører i form av en sluse. D v s første dør 1 må åpnes og stenges før dør 2 kan åpnes. Dette kan gjøres ved å lage en sone med to dører, hvor hver dør har en dørkontakt. Ved passasje vil Entro forstå at dørkontakt i dør 1 må sluttes innen åpningsreleet aktiveres i dør 2.

13 Bewator Entro Brukerhåndbok Programmering 13 Forberedelser Før du begynner å programmere, er det viktig at du har tilstrekkelig informasjon om det anlegget du skal sette i drift og programmere. Uansett om du har brukt Bewator Entro tidligere eller ikke, kan du unngå mange feil gjennom riktig og god planlegging. Installasjon Før du begynner installasjonen skal du tenke igjennom hvor omfattende systemet skal være. Hvor mange undersentraler skal det brukes? Hvor mange dører skal styres av hver undersentral? Hvilke undersentraler bruker TCP/IP og behøver en IP-adresse? I hvilken del av det lokale nettverket skal de installeres? Har IT-ansvarlig godkjent dette? Skal noen av SR34i benytte dynamisk IP adresse? Skal Bewator Entro styre en innbruddalarm? Hvilke dører skal inngå i alarmsonene? Skal enkelte soner kobles til automatisk ved visse tider? Du gjør dette sammen med kjøperen av adgangskontrollanlegget. Det kan være opptil 16 undersentraler i Bewator Entro. Hver undersentral skal du sette navn og adresse på, fra 1 til 16. For hver undersentral skal du også sette navn og adresse på dørene den skal styre. Programmering Før du begynner å programmere inn systemets grunninformasjon bør du tenke over hvordan systemet skal fungere i bygningen. Til hvilke tider skal man kunne passere hovedinngangen? Behøver visse personer ha tilgang døgnet rundt? Hvem skal ha tilgang til utviklingsavdelingen? Hvordan skal rengjøringspersonalet komme inn om morgenen? Om du også skal benytte reserveringsfunksjoner se avsnittet Forberedelser - Reservasjon. Du bør også tenke igjennom hvem som skal kunne programmere og lage flere Systembrukere med egne passord. Dette er blant annet nødvendig om flere PC er skal kunne håndtere Entro.

14 14 Bewator Entro Brukerhåndbok Programmering Installere programmet Neste trinn er å installere programmet Bewator Entro. Obs 1! Om anlegget skal benytte dynamisk IP-adresse (DHCP) i et nettverksmiljø bør du først også studere kapittelet Dynamisk IP-adresse (DHCP) og dynamisk DNS. Obs 2! Om du skal benytte modem, så finner du også beskrivelse av fremgangsmåte i Installasjonshåndboken. 1 Vanligvis starter installasjonen automatisk når du legger CDen i CD-ROMstasjonen. Hvis ikke det skjer, gå til Startmenyen, velg Innstilinger og deretter Kontrollpanel. 2 Dobbeltklikk på ikonet Legg til/fjern programmer. 3 Klikk på Installer. 4 Sett inn CD en og klikk på Neste. 5 Følg instruksjonene på skjermen. Avhengig om systemet er nytt så må man gjennom ulike trinn for å lage en tilkoblet anlegg. F.eks om det er første eller andre PC, bytte av PC, utvidelse av SR34i etc. benyttes programmet Installatør ulikt. Iblant må du vite systemnavnet samt brukernavn og passord for å kunne benytte programmet. I kommende avsnitt beskriver vi generelt hvordan det kan gå til ved en ny installasjon. Vi benytter da en guide for å lage den initiale kommunikasjonen med en SR34i. Lage en grunnleggende database og tilkobling Første gang du starter Entro Installatør finnes det ingen database i den aktuelle PC n, samt heller ingen informasjon om hvilken tilkobling som skal benyttes. Derfor startes en guide som går gjennom nødvendige parameter. Avhengig av valgene så trengs kanskje ikke alle. Gjør slik: 1 Gå til Startmenyen, velg Programmer og Bewator Entro Installatør. 2 Guiden starter og deretter angir du en rad innstilninger. F eks: Nytt eller eksisterende system. Hva anlegget heter. Hvordan PC en skal kommunisere med anlegget (TCP/IP, RS232 eller modem). Om du velger modem, så angir du telefonnummer til SR34i modemet og går videre. Ved RS232 finner programvaren automatisk rett COM-port i PC. Om du har valgt TCP/IP forutsettes initialt fast IP-adresse for SR34i. Klikk neste. Programmet har kontrollert i det lokale nettverket (oftest avgrenset av ruter) etter tilgjengelige SR34i. Klikk på Neste for å se tilgjengelige undersentraler.

15 Bewator Entro Brukerhåndbok Programmering 15 Du har nå mulighet til å komplettere disse med rett IP-adresse. Dvs. du kan justere alle sentralers IP-adresse, ikke bare den du ønsker å koble opp mot PCen. Nå vises en liste der du skal velge den du vil kobles til. NB kun én kan brukes! Om sentralen ikke vises i listen angi korrekt IP-adresse til annen, utvalgt undersentral SR34i. Tenk på at dette også viser at utvalgt sentral finnes utenfor det lokale nettverk som PC kan nå. Undersentralen må få sin IP-adresse innprogrammert på en annen måte og nettverket må stiles inn slik at kommunikasjon kan opprettes (vanligvis i en ruter/gateway). Klikk på Neste. 3 Angi navn på anlegget (Stedsnavn). 4 Angi et unikt Systemnavn. Tenk også på at det skal være et navn som er vanskelig for ubehørige personer å gjette seg frem til. OBS! Det er veldig viktig at du skriver ned systemnavnet. Dersom du må bytte PC må du angi systemnavnet på nytt. 5 Klikk Avslutte og Installatør vinduet vises igjen. Vanligvis vil du nå se de enhetene som er oppdaget (som nedenfor), der du enten velger å programmere alle enhetene eller minst én SR34i (i henhold til kapitlet Programmering Installatør). Deretter kan du opprette en forbindelse i henhold til avsnittet Opprette forbindelse for å lagre hendelser. Automatisk detektering av enheter Installasjonsprogrammet har innebygde funksjoner for å "finne" adresserte og tilkoblede undersentraler og dørsentraler automatisk. Dette gjelder også enheter som kobles til på et senere tidspunkt. Hvis systemet er riktig installert med riktige adresser, trenger du bare å gå gjennom alle SR34i og dørsentraler i henhold til de kommende kapitlene. En liste over alle enheter vises automatisk på skjermen når du logger deg inn på installasjonsprogrammet. En SR34i vises som **Cxx, og dørenheter og IOR6 vises som **Cxx:Dyy. Vær oppmerksom på at det vanligvis ikke er mulig/nødvendig å endre adressene i programmet, noe som forenkler installasjonen.

16 16 Bewator Entro Brukerhåndbok Programmering Opprette forbindelse for å lagre hendelser Når du har utført trinnene i det forrige avsnittet, er systemet fremdeles i en Installatør-tilstand. Det betyr at alle hendelser sendes til PCen bare når PCen er tilkoblet. Hvis du logger deg ut, vil ingen hendelser bli bufret i SR34i (og heller ikke bli sendt til PCen senere ved innlogging) Hvis segmentkontrolleren skal lagre hendelser, må du opprette en korrekt forbindelse. Når det er gjort, vil SR34i vite, hver gang du logger deg inn, hvilken PC som skal motta og lagre hendelser. Bruk denne fremgangsmåten: 1 Åpne Tilkoblinger-kategorien (i Installatør), og klikk på Ny. 2 En veiviser åpnes. Velg Bewator Entro systemadministrasjon, og klikk på Neste 3 Angi et navn på forbindelsen, og velg SR34i, PC og kommunikasjonsmetode. 4 Fullfør. Nå har du opprettet den første forbindelsen mellom PCen og Entro-systemet. 6 Fortsett i henhold til kapitlet Programmering Installatør for å angi alle de nødvendige innstillingene for de installerte Entro-enhetene. Merk: Vi anbefaler også at du oppretter systembrukere (i Entro) slik at du kan administrere hendelsesfiltrene, lagre plasseringer og logge deg av automatisk på en mer fleksibel måte.

17 Bewator Entro Brukerhåndbok Programmering 17 Programmering - Installatør Logge på Du har montert og koblet til alle inngående deler samt installert programmet Bewator Entro og opprettet en tilkobling på PCen. Dette kapitlet beskriver hvordan du utfører programmeringen som trengs ved installasjonen. 1 Gå til Startmenyen, velg Programmer og Bewator Entro Installatør. Du får da opp påloggingsvinduet. Stille inn riktig tid 2 Skriv <brukernavne> (bewa) i feltet Brukernavn og trykk på TAB. 3 Skriv <passorde> (pass) i feltet Passord. 4 Velg hvilket System du vil benytte (om det finnes flere). 5 Klikk på OK. Du får nå opp hovedvinduet til Bewator Entro Installatør. Før du begynner å programmere informasjon i systemet bør du stile klokken. Entrosystemets klokke vises separat i vinduet nede i høyre hjørne. Observer at dersom en SR34i stiles inn for TCP/IP og samtidig henter en ekstern SNTP klokke så forsvinner mulighetene til å manuelt stile inn systemets klokke. Se videre neste avsnitt. Gjør slik: 1 Kontroller at indikatorene i Bewator Entro-vinduets nedre høyre hjørne viser ONLINE og DB LIK. 2 Starte Installatør eller Entro. 3 Velg Entro systemklokke på menyen System. 4 Kontroller at det vises riktig tid. Hvis det ikke er tilfellet, angir du ønsket dato og tid i feltene Ny dato og Ny tid. 5 Bewator Entro justerer automatisk sommer- og vintertid. Dersom det ikke skal justeres, fjern haken foran Juster klokken automatisk sommertid/vintertid. 6 Klikk på OK.

18 18 Bewator Entro Brukerhåndbok Programmering Avansert håndtering av systemklokken Du trenger kun følge understående skritt, dersom du vil la Entro hente tiden eksternt og dessuten tillate at hver SR34i justerer sin tid relativt GMT. Bewator Entro bruker SNTP (Simple Network Time Protocol), som enten kan hente en internasjonal tid (GMT) fra en ekstern server (lokalt nettverk eller Internett), eller bruke en intern server (SR34i). SNTP er nødvendig for SR34i-enheter som er koblet sammen via TCP/IP. Hvis du vil vite mer om dette, kan du kontakte itavdelingen på stedet. Hvis et TCP/IP-nettverk brukes må derfor alle undersentralene stiles inn som Proxy, slik at de også kan hente sin klokke fra en tidsserver. Dette garanterer at systemet alltid har riktig tid uansett hvor i verden SR34i-enhetene er installert. Når du programmerer en SR34i som proxy, så må du samtidig bestemme hvor den kan hente klokkeslettet. Du kan velge mellom intern eller ekstern tidsserver. I menyen System/Entro systemklokke i Installatør vises ytterligere valg for systemklokken. Gjør slik: 1 Kontroller at indikatorene i Bewator Entro nederst til høye viser ONLINE og DB LIK. 2 Klikk på knappen Avansert og velg et alternativ: 3 Velg metode for tidsserver: Intern tidsserver (eks SR34i) og velg undersentral. Ekstern tidsserver (eks via Internett) og angi IP-adresse. 4 Velg om hver SR34i også skal tillates å justere sin tid relativt GMT-tid. Om dette velges så kommer hver undersentral til å vise en etikett Tid der verdien for justeringen velges (f.eks +1, +2 osv). 5 Avslutt. 6 Kontroller deretter i menyen System/Entro systemklokke valget av Justering av sommertid.

19 Bewator Entro Brukerhåndbok Programmering 19 Programmere SR34i undersentraler Avhengig av hvordan de ulike SR34i kommuniserer med hverandre, så programmeres informasjonen på ulike måter. Husk at grunnleggende parameter (som eksempelvis undersentralens IP-adresse) enten kan kontrolleres/endres ved programinstallasjon (samme sub-nett, se tidligere avsnitt) eller angis fra det innebygde tastaturet i hver SR34i. Dvs du sørger for at forutsetningene for å kommunisere med PC finnes programmerer deretter øvrige innstilinger med Installatørprogrammet. Om du skal benytte dynamiske IP-adresser i undersentraler, bør du lese kapittelet Dynamisk IP-adresse (DHCP) og dynamisk DNS på side 34. Om en modemforbindelse skal benyttes se videre i kapitel Installere modem system som beskriver hvordan et modemsystem kan installeres og programmeres. Vi beskriver nå to typer der nettverk benyttes samt et system med direkte RS232 kabel. Sette opp flere SR34i for kun TCP/IP kommunikasjon SR34i SR34i TCP/IP TCP/IP TCP/IP Lokalt nettverk TCP/IP SR34i I dette Eksemplet finnes det to metoder å programmere SR34i. Programmering via RS232 En PC kobles direkte til hver SR34i slik at en RS232 tilkobling gjøres mot den nye sentralen. Innstillingene (databasen) overføres direkte til hver SR34i. RS232 er den beste metoden om sentralene er geografisk avskilt. Det er viktig at disse også får en gyldig IP-adresse, systemnavn og krypteringsnøkkel. Hver ny SR34i vises som **Cx. Følg punktene i avsnittet SR34i programmering, for å programmere IP-adresse, Proxy funksjon samt øvrige nødvendige installeringer.

20 20 Bewator Entro Brukerhåndbok Programmering Programmering via TCP/IP Her kommuniserer PCen med en bestemt SR34i sentral og øvrige sentraler får sin informasjon fra denne (via TCP/IP). Om systemet er nytt, har du antakeligvis forhåndsprogrammert riktig IP-adresse. I Installatør vises den første sentralen. Du må nå tilvirke hver nye sentral med kommandoen Ny og gi disse rett IP-adresse, Proxy funksjon samt øvrige nødvendige innstilinger som er beskrevet i avsnittet SR34i programmering. OBS! Overføring til/fra helt nye sentraler kan ta noen minutter (avhengig av belastningen på nettverket). Dette gjelder også for oppdatering av Dørkontrollprogrammet. Sette opp flere SR34i for kombinert TCP/IP og RS485 kommunikasjon Kombinasjonen av lokalt nettverk og RS485 innebærer at de sentraler som skal bruke TCP/IP først må programmeres før tidligere avsnitt. Alle øvrige SR34i sentraler, som benytter RS485, vises da som **C1, **C2 etc der sifferet tilsvarer den byglede adressen. Fortsett videre med punktene i avsnittet SR34i programmering. RS485 RS485 RS485 SR34i SR34i SR34i SR34i SR34i TCP/IP Lokalt nettverk I eksemplet trengs det ingen proxy funksjon, ettersom ingen sentraler benytter TCP/IP seg imellom. Derimot kan Proxy (og dermed SNTP) benyttes for å hente riktig tid. Sette opp flere SR34i for kun RS485 kommunikasjon Anlegg som er basert på kun RS485 (ingen lokalt nettverk) - programmeres direkte via kabel RS232. Da kommer alle sentraler til å vises som **C1, **C2 etc der sifferet tilsvarer den byglede adressen. Fortsett videre med punktene i avsnittet SR34i programmering. RS485 RS485 RS485 SR34i SR34i SR34i SR34i SR34i RS232