Bewacard BC640. Teknisk håndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bewacard BC640. Teknisk håndbok"

Transkript

1 Bewacard BC640 Teknisk håndbok NO

2 Copyright 2004 Bewator AB, Solna, Sverige Kopiering fra håndboken må bare skje med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til å endre så vel innholdet i håndboken som produktenes konstruksjon. Dokumentnummer: Bewator AB er en del av Bewator Holding AB, som utvikler og markedsføres et komplett utvalg av sikkerhetsprodukter, deriblant adgangskontroll og alarmer. Et riksdekkende nett av forhandlere sørger for salg, installasjon og service. Produktene og programvaren som inngår i dem, må ikke endres (for eksempel ved ulovlig manipulering, ulovlig kopiering, mm). Slike endringer er i strid med opphavsretten og kan straffes med bøter eller fengsel, og kan medføre erstatningsansvar for skader samt vederlag for urettmessig bruk av programvaren.

3 2 BC640 Teknisk håndbok INNHOLDSFORTEGNELSE HVA ER BC640?...4 Hvilke funksjoner har BC640?...4 Bruk av bankkort, bensinkort etc. for innpassering...5 Hvordan fungerer BC640?...6 Sikkerhetsnivåer...6 Tidssoner og dagtyper...8 Tidsskjema...10 Alarm kontroll...11 Antipassback...11 TASTATURET...12 INSTALLERE BC INSTALLERE KORTLESERE...13 DIMENSJONERING AV KABLER...14 TILKOBLING...15 KOBLE INN TASTATURETS KRETSKORT...18 Anbefalte kabler...18 Ting å ta hensyn til ved tilkobling...18 PROGRAMMERING...19 Summer og lysdioder...19 Definere passord...20 Sette BC640 i programmeringsmodus...20 Stille inn tid og dato...21 Programmere tidssoner...22 Slette tidssoner...22 Programmere tidsskjema...23 Slette tidsskjema...23 Definere sikkerhetsnivået Dør ulåst...24 Definere sikkerhetsnivået Gruppekode...24 Definere sikkerhetsnivået Kort...24 Definere sikkerhetsnivået Kort + PIN...25 Definere sikkerhetsnivået Bistabil...25 Legge inn kort (med kort)...26 Legge inn kort (uten kort)...27 Legge inn en serie med kort...28 Sperre kort (med kort)...29 Sperre kort (uten kort)...29 Programmere/endre/slette gruppekode...30 Programmere bevegelige helligdager og ferier...31 Slette en enkelt bevegelig helligdag/ferie...31

4 BC640 Teknisk håndbok 3 Slette alle bevegelige helligdager/ferier...32 Stille inn åpningstid...32 Stille inn døralarmtid...32 Summer på/av...33 Omregningsfaktor for PIN-kode...34 Kortparametere...35 Alarmforbikobling...36 Stille inn tid for varsling ved alarmaktivering...36 Dag- og nattlåsing...37 Antipassback...37 Dørkontakter av/på...38 Låsstempelkontakter/leser koblet fra...38 Gruppekort...39 Bytte passord...40 Programmeringssperre...40 Slette minnet...41 Utskrift av hendelser...42 Utskrift av gruppekoder...42 Utskrift av tidssoner og tidsskjemaer...43 Utskrift av andre leserinnstillinger...44 Utskrift av innloggede kort...45 Utskrift av bevegelige helligdager/ferier...45 Forklaring av hendelseskoder...46 PROGRAMMERINGSOVERSIKT...48 DAGLIG BRUK...53 Innpassering...53 Velge / endre PIN-kode...53 Alarmforbikobling...54 Trusselkode...54 FEILSØKINGSSKJEMA...55 TEKNISKE DATA...56 LISTER...57

5 4 BC640 Teknisk håndbok Hva er BC640? BC640 er en kortlesersentral for én dør, og har kapasitet til å lagre inntil 8000 kort som kan brukes til alle typer kortlesere fra Bewator. Det er mulig å koble til kortleser for både inn- og utpassering. Programmeringen utføres med kortlesersentralens/kortleserens tastatur. Hvilke funksjoner har BC640? Gruppekort. Det er mulig å bruke én eller flere typer kort, f. eks. American Express, Statoil, osv. Dette stilles inn ved hjelp av prefiks (se side 5). Seks forskjellige sikkerhetsnivåer. Døren kan åpnes på forskjellige måter, f. eks. med Gruppekode, Kort, Kort + PIN eller Bistabil. Innebygd tidsur. Muliggjør tidsstyring av kort og sikkerhetsnivåer. Helligdager, bevegelige helligdager og ferier kan programmeres på forhånd. Dørovervåkning. Gjør det mulig å aktivere en alarm hvis døren tvinges åpen eller står åpen for lenge. Hendelseslogg. Muliggjør utskrift av de 1000 siste hendelsene, sortert på dato. Alarm kontroll. Monostabil funksjon (eks. på en alarmert dør) eller bistabil funksjon for kontroll av alarmert innbruddsalarm område. Automatisk justering av sommer og vintertid i samsvar med europeisk standard (siste søndag i henholdsvis mars og oktober).

6 BC640 Teknisk håndbok 5 Bruk av bankkort, bensinkort etc. for innpassering I BC640 kan kort av en bestemt type, f. eks. bankkort, bensinkort eller spesielle organisasjoners medlemskort, brukes ved passering. Dette er mulig ved å programmere kortets prefiks inn i BC640. Eksempel: Et kort bærer nummeret De fire første sifrene prefikset identifiserer kortet som et kort fra en bestemt bank. Når du programmerer inn et prefiks, kan du erstatte ett av sifrene i prefikset med et jokertegn. Da kan et hvilket som helst siffer stå på jokertegnets plass, og kortet vil fortsatt være gyldig. Eksempel: Hvis du programmerer inn et prefiks som 57*0, blir alle kort med prefiksene 5700, 5710, 5720, 5730, 5740, 5750, 5760, 5770, 5780 og 5790 gyldige. BC640 tillater programmering av inntil 15 prefiks. Hvert prefiks kan inneholde inntil 7 sifre. Det første sifferet i prefikset kan stå på en hvilken som helst posisjon på kortet. Opplysninger om kortenes forskjellige prefiks kan fås fra de aktuelle kortutstederne. Du kan også ta kontakt med Bewator for råd. Hvis du vil aktivere gruppekort, les kapittelet Gruppekort (se innholdsfortegnelsen). NB! Hvis gruppekort brukes, kan du ikke bruke andre funksjoner i BC640.

7 6 BC640 Teknisk håndbok Hvordan fungerer BC640? BC640 lar seg meget enkelt tilpasse til en bestemt bygning, en bestemt dag eller et bestemt tidspunkt. For å kunne gjøre dette, må du imidlertid kjenne til de følgende begrepene: Sikkerhetsnivåer Tidssoner Dagtyper Tidsskjema Antipassback Sikkerhetsnivåer Sikkerhetsnivået bestemmer hva som kreves for å kunne åpne døren. De følgende sikkerhetsnivåene finnes: Ulåst dør. Verken kort eller kode trengs for å åpne døren. Gruppekode. En 4-sifret kode (som er den samme for alle brukere) trengs for å åpne døren. Kort. Besøkeren må dra kortet for å åpne døren. Kort + PIN. Besøkeren må dra kortet og angi sin personlige kode for å åpne døren. Kortinnehaveren kan velge/endre sin egen kode via tastaturet. Bistabil. Tilpasses sammen med det aktuelle sikkerhetsnivået, dvs Kort, Gruppekode eller Kort + PIN. Når kortet/koden dras/angis første gang, åpnes døren, som forblir ulåst til neste gang kortet/koden dras/angis, eller til et annet sikkerhetsnivå angis. Kortleseren utkoblet. Kortleseren er helt utkoblet. Bare fjernåpning fungerer.

8 BC640 Teknisk håndbok 7 Eksempel på tidsstyring av sikkerhetsnivåer I kontortiden, når mange personer beveger seg rundt i bygningen, behøver ikke sikkerhetsnivået være spesielt høyt: Da er Ulåst dør eller Gruppekode velegnede sikkerhetsnivåer. I lunsjpauser kan sikkerhetsnivået høynes til Kort. Resten av tiden, dvs på kveldstid, om natten og i helger, er Kort + PIN et tryggere sikkerhetsnivå de fleste benytter. Bistabil funksjon kan brukes i lokaler der en person er ansvarlig i bestemte tidsrom, f. eks i et klasserom eller ved et laste-/losseanlegg. I eksempelet med klasserommet, kan dette bety at læreren åpner døren til klasserommet. Døren blir da stående åpen til han/hun låser igjen. I mellomtiden kan elevene gå inn og ut slik det måtte passe dem.

9 8 BC640 Teknisk håndbok Tidssoner og dagtyper Det finnes to grunner til å innføre tidssoner: Man kan definere forskjellige sikkerhetsnivåer for ulike tider på døgnet. Man kan bestemme i hvilke tidsrom et kort kan brukes for passering. Eksempel: La oss si at arbeidstiden på et kontor ser slik ut: Mandag til fredag: og Lunsj: Lørdager, søndager og helligdager: Bevegelige helligdager, for eksempel lille julaften: Stengt og ,59 Disse opplysningene må programmeres på forhånd for at kortleseren skal forstå at fridager, f. eks. første juledag og ferier, ikke skal behandles som vanlige arbeidsdager. NB! En tidssone gjelder f o m det første sekundet i det første minuttet t o m det siste sekundet i det siste minuttet. Dagtypen bestemmer hvilken ukedag tidssonen gjelder. 1 = mandag, 2 = tirsdag, osv. 8 er en ekstra dagtype som kan brukes til bevegelige helligdager, f.eks. lille julaften.

10 BC640 Teknisk håndbok 9 Hver tidssone kan bestå av to intervall. For at egnede sikkerhetsnivåer skal kunne bestemmes i kontoreksemplet over, må de følgende tidssonene defineres: Tidssone nr. Gjelder: 01 Hele døgnet (dagtype 1-7). Dette er en fabrikkinnstilling som kan endres. 02 I arbeidstiden mandag til fredag og (dagtypene 1, 2, 3, 4 og 5). 03 I lunsjtiden mandag til fredag og på bevegelige helligdager (dagtypene 1, 2, 3, 4, 5 og 8). 04 På kveldstid og om natten mandag til fredag og (dagtypene 1, 2, 3, 4 og 5). 05 På lørdager og søndager (dagtypene 6 og 7). 06 I arbeidstiden på bevegelige helligdager og (dagtype 8). 07 Om natten i helgene og på bevegelige helligdager og 15,00-23,59 (dagtype 8). Inntil 15 forskjellige tidssoner kan defineres. Du kan f.eks. definere en egen tidssone for rengjøringspersonalet: 08 Mellom og (dagtypene 1 og 3).

11 10 BC640 Teknisk håndbok Tidsskjema Det finnes to grunner til å innføre tidsskjema: Du kan føye til tidssoner som bruker det samme sikkerhetsnivået i ett og samme tidsskjema. Inntil fire tidssoner kan inngå i ett tidsskjema. Du kan føye til tidssoner som er definert for tidsstyring av bestemte kort. Når du har definert de tidsskjemaene du trenger, kan du enkelt knytte dem til et bestemt sikkerhetsnivå eller til bestemte kort (se kapittelet Programmering). Eksempelet under viser hvordan du kan tilføye tidssoner i tidsskjemaet (tidssonene vi definerte i det forrige eksemplet, brukes også her). Tidsskjema nr. Omfatter tidssonen(e) (for at du skal kunne tildele tidssone 01 til kort som skal fungere døgnet rundt). Dette er en fabrikkinnstilling som kan endres og 06 (for at du skal kunne tildele sikkerhetsnivået Gruppekode til begge tidssonene) (for at du skal kunne tildele sikkerhetsnivået Kort til lunsjpausen) , 05 og 07 (for at du skal kunne tildele sikkerhetsnivået Kort + PIN til kvelder, netter og helger) (for at du skal kunne tildele tidssonen 08 til rengjøringspersonalets kort). Inntil 15 forskjellige tidsskjemaer kan defineres.

12 BC640 Teknisk håndbok 11 Alarm kontroll Dersom BC640 skal benyttes til å styre alarm, må du stille inn visse funksjoner. Noen begreper: Monostabil betyr at døren er alarmert hele tiden men hver gang en gyldig passering er utført, kobles alarmen fra i x-antall sekunder/minutter. Se kommando A60. Bistabl, kan aktivere/deaktivere et alarmert område. Kun kort med alarmfunksjon kan utføre dette. Se kommando A60. Kort med Alarm nivå er kort som kan kontrollere alarmen. Se kommando A01, A03 or A04. Dør alarmtid er tiden monostabilt modus benytter. Når denne tiden er ute, kan summer aktiveres (eks. Når en dør er åpnet, men ikke stengt.) Se kommando A29. Alarm forbikoblings tid er tiden som varsler at alarmen skal skru seg på. Se kommando A61 Antipassback Med antipassback kan sikkerhetsnivået økes ytterligere. Kort fortalt innebærer antipassback at en kortinnehaver ikke skal kunne passere inn gjennom en dør to ganger på rad uten å ha gått ut den samme døren en gang i mellomtiden. Slik kan du hindre at noen får tilgang ved å låne en annens kort. Dette forutsetter at man har en kortleser (med BC-link-tilkobling) både på utsiden og innsiden av døren, og døren må være av en type som lar bare én person passere om gangen, for eksempel et dreiekors. Første gangen et kort brukes, forutsetter BC640 at kortinnehaveren er ute og vil passere inn gjennom døren. Det er altså ikke mulig å passere ut gjennom en dør den første gangen kortet brukes.

13 12 BC640 Teknisk håndbok Tastaturet Slik fungerer knappene på BC640s eller kortleserens tastatur A 0 B A. Aktiverer programmerings kommandoer, f.eks. A01 for å legge inn kort. Brukes også når man vil definere PIN-kode. B. Trykk B pluss den sekssifrede programmeringskoden når du skal programmere BC640. Trykk B for å gå ut av programmeringsmodus.

14 BC640 Teknisk håndbok 13 Installere BC640 BC640 bør monteres høyst 100 meter fra den eller de (høyst fire) kortleserne som enheten skal styre. En egnet plassering er for eksempel over himling. OBS! Dersom du benytter Bewacard BC600 kortleser for å styre et elektrisk sluttstykke, anbefales det at du jorder låsen. Kablene bør være så nært låsen som overhodet mulig. Installere kortlesere Kortleserne bør monteres i en høyde på cm (målt fra gulvet til underkant av leseren). Hvis monteringen skal tilpasses handikappede brukere, er 95 cm en passende høyde. 1 Åpne kortleseren med den vedlagte nøkkelen. Låsen sitter på kortleserens underside. 2 Skru bunnplaten fast på veggen med tre skruer, som vist på figuren nedenfor. Bruk silikon som tetningsmiddel rundt skruehull og kabelgjennomføringer. 3 Der det er fare for forstyrrelser (ved parkeringsanlegg, heiser og lignende) bør bunnplaten jordes. Bruk en separat leder til jordingspunktet. Pass på at fronten og bunnplaten er forbundet via den vedlagte kabelen. 4 Lås fronten fast igjen og kontroller at kortleseren sitter godt fast og ikke kan rikkes. Instruksjoner for andre typer kortlesere finnes separat dokumentert sammen med enheten(e).

15 14 BC640 Teknisk håndbok Dimensjonering av kabler Det er viktig at man bruker kabler med tilstrekkelig stort ledertverrsnitt, slik at spenningsfallet i kablene minimeres. 12-volts system. En elektrisk lås for 12 V krever som regel minst 11 V for å fungere tilfredsstillende. Derfor må spenningen til kortleseren aldri synke under denne verdien. 24-volts system. En elektrisk lås for 24 V krever som regel minst 21 V for å fungere tilfredsstillende. Derfor må spenningen til kortleseren aldri synke under denne verdien. Det anbefalte ledertverrsnittet for kablene er til dels avhengig av avstanden mellom spenningskilden og kortleseren, til dels av kortleserens strømforbruk. Tabellen under gjelder BC640 med termineringsplate. Det totale strømforbruket er henholdsvis 300 ma ved 24 V og 600 ma ved 12 V. Kabellengd (meter) 24 V-system 12 V-system Minste lederareal dia (mm 2 ) (mm) Minste leder areal dia (mm 2 ) (mm)

16 BC640 Teknisk håndbok 15 Tilkobling +V 0V TX (C) RX (D) (CLOCK) (DATA) V+ 0V WARNING EXIT BUTTON CARD READER OUTPUT MAX 500 ma LOCK ALERT ALARM BY-PASS ALARM BUTTON DOOR CONTACT LOCK CONTACT 0V 12-24V 12-24V COM COM FRAME FRAME B A B A ALARM STATUS INPUT +5V 0V V+ +5V C A K L M N O J I H G F D B E P Q TAMPER S/A N/W IRIS N/W ENTRO R POWER COM RxD TxD CTS RTS 0V S +V 0V TX (C) RX (D) (CLOCK) (DATA) V+ 0V WARNING EXIT BUTTON CARD READER OUTPUT MAX 500 ma LOCK ALERT ALARM BY-PASS ALARM BUTTON DOOR CONTACT LOCK CONTACT 0V 12-24V 12-24V COM COM FRAME FRAME B A B A ALARM STATUS INPUT +5V 0V V+ +5V C A K L M N O J I H G F D B E P Q TAMPER TAMPER S/A N/W IRIS N/W ENTRO R POWER COM RxD TxD CTS RTS 0V S

17 16 BC640 Teknisk håndbok A B C D E F G H I J K L Strømforsyning: Plintnr 1 og V DC eller 8-30V AC. Plintnr 3, 4 og 5 benyttes ikke i stand-alone modus. Innkobling av kortlesere. Maksimal belastning 500 ma. Største avstand 100 m. Største avstand for Clock & Data-lesere, f.eks. berøringsfrie lesere: 50 m. Strømforsyning til elektrisk lås. Maksimalt 500 ma. Åpningsrelé. Vekslende, potensialfrie kontakter. Maksimal belastning 2 A. Varslingsrelé. Styres av dørkontakten. Aktiveres hvis døren ikke er stengt når åpningstiden er gått ut. Alarmrelé. Styres av f.eks. en dørkontakt. Aktiveres hvis døren ikke er stengt når døralarmtiden er gått ut. Alarmforbikoblingsrelé. Monostabil (forbikoblingstid = åpningstid + døralarmtid), bistabil eller bistabil puls. Tegningen viser forbikoblet/alarmaktivert stilling. Alarmaktiveringsinngang. Aktivering av alarmforbikoblingsreléet gjennom en slutning (puls). Gjelder bare i bistabil stilling og bistabil puls. Fjernåpningsinngang. En fjærende trykknapp kan kobles til her (for åpning innenfra). Dørkontaktinngang for dørovervåkning. Indikerer åpen eller stengt dør. Bøyles hvis dørkontakter ikke brukes. Inngang for låsstempelkontakt/frakobling av leser. Funksjonen velges med en A-kommando. Låsstempelkontaktinngang. Må sluttes innen 15 sekunder etter at dørkontaktinngangen sluttes, ellers aktiveres alarmreléet. Ved innkobling av lesere som krever samme spenning som matespenningen til kortlesersentralen, settes bøylen på V+. Ved innkobling av lesere som krever 5 volts mating, settes bøylen på +5V. Advarsel! 5-volts lesere kan ødelegges hvis de tilkobles når bøylen er satt på V+.

18 BC640 Teknisk håndbok 17 M N O P Q R S Sabotasjekontakt. Er normalt stengt når kapslingen er stengt POWER. Indikerer at sentralen får tilført spenning. COM. Benyttes ikke i stand-alone modus. Inngang for indikering av alarmstatus med rød lysdiode på BC43. Plintnr 32 er anode, plintnr 33 er katode. Tillatt inngangsspenning: 5-30 V. Benyttes ikke i stand-alone modus Sett bygelen på S/A ("stand alone"). Tilkobling for skriver. Dersom man skal koble skriver direkte (uten Bewators printerkabel) skal kabel kobles slik: RS232 Plint 25 pol DSUB TxD 38 3 CTS V 41 7 Knappen SW1. Brukes for å slette minnet og for å bestemme nytt passord.

19 18 BC640 Teknisk håndbok Koble inn tastaturets kretskort Trykk tastaturets kretskort fast på innsiden av kortlesersentralens dør. Koble deretter båndkabelen til BC640s kretskort. BC640:s kretskort Båndkabel Tilkoplet til tastaturet og skal koples til BC640s kretskort. Boksens dør Tre lysdioder. Samme funksjon som på kortleseren ved programmering. Avstandsstykker for tilkopling av tastatur. Lås Tastatur Avstandsstykker for tilkopling av tastatur. Tastaturkretskort. Avstandsstykker for tilkopling av tastatur. Anbefalte kabler Kabel mellom BC640 og leser Kortleserens manual spesifiserer hvilken type kabel som kan benyttes. Ting å ta hensyn til ved tilkobling Skjermen skal kobles til beskyttende jord, men bare på ett sted. Husk også at metalldeler, f.eks. i dører, er i kontakt med beskyttende jord. Derfor skal skjermen ikke være i kontakt med disse eller andre metalldeler. Pass også på å legge alle kabler der det er minst fare for forstyrrelser. Ikke før kabler i nærheten av sterkstrømsinstallasjoner, siden disse kan fremkalle forstyrrelser.

20 BC640 Teknisk håndbok 19 Programmering Avsnittene nedenfor beskriver hvordan du programmerer kortlesersentralen BC640 Før du kan programmere kortlesersentralen, må du sette BC640 i programmeringsmodus. Dette gjør du ved å angi en sekssifret kode (se neste side). Summer og lysdioder Når du programmerer, får du veiledning av en summer og lysdiodene. I denne håndboken illustreres lysdiodene som følger: = Slukket = Tent = Blinker I programmeringsmodus før en funksjon er valgt: Alle de tre lysdiodene blinker. Under programmering: Lysdiodene er tent eller slukket, avhengig av hvilken funksjon som programmeres. Korrekt programmering: Bekreftes med et stigende signal som består av to raske pip. Feilaktig programmering: Varsles med et fallende signal som består av ett langt og ett kort pip. NB! Når du er i programmeringsmodus og ikke trykker på en knapp innen 20 sekunder, vil du automatisk gå ut.

21 20 BC640 Teknisk håndbok Definere passord Det første du må gjøre før du begynner programmeringen, er å definere et passord. 1 Åpne kortlesersentralen med den vedlagte nøkkelen. 2 Trykk på knappen SW1. Kortlesersentralen begynner å pipe. 3 Angi det ønskede, sekssifrede passordet på kortlesersentralen eller kortleserens tastatur. Nå har du definert et passord. Sette BC640 i programmeringsmodus For at du skal kunne programmere en funksjon, må kortlesersentralen være i programmeringsmodus. All programmering kan gjøres fra sentralens eller kortleserens tastatur. 1 Trykk på B. 2 Angi det sekssifrede passordet. Kortlesersentralen er nå i programmeringsmodus. NB! Hvis feil passord angis to ganger på rad, sperres kortlesersentralen mot nye forsøk i 40 sekunder.

22 BC640 Teknisk håndbok 21 Stille inn tid og dato 2 Trykk på A23. 3 Angi inneværende år, måned og dag, f.eks for 21. desember Angi den aktuelle ukedagen. Eksempel: 1 = mandag, 2 = tirsdag, osv. 5 Angi aktuell tid, f.eks for ett minutt over fire. BC640 går automatisk tilbake til programmeringsmodus.

23 22 BC640 Teknisk håndbok Programmere tidssoner Denne funksjonen brukes til å programmere de tidssonene som skal brukes. 1 Finn frem den ferdig utfylte listen Tidssoner. 2 Sett BC640 i programmeringsmodus 3 Trykk på A31. 4 Angi nummeret til den tidssonen du vil programmere. Bruk to sifre, f.eks. 01 for tidssone 1. 5 Angi starttiden for det første tidsintervallet med fire sifre, f.eks for kl 8:00. 6 Angi sluttiden for det første tidsintervallet med fire sifre, f.eks for kl 11:59. Hvis du ikke trenger flere tidsintervall, trykker du på A. Gå deretter videre til trinn 9. 7 Angi starttiden for det andre tidsintervallet med fire sifre, f.eks for kl 13:00. 8 Angi sluttiden for det andre tidsintervallet med fire sifre, f.eks for kl 16:59. 9 Angi hvilken eller hvilke dagtyper som inngår i denne tidssonen. 1=mandag, 2=tirsdag osv. 10 Trykk på B og gå til trinn 4 hvis du vil programmere en ny tidssone, eller trykk på B to ganger for å gå tilbake til programmeringsmodus. Slette tidssoner 2 Trykk på A31. 3 Angi nummeret til den tidssonen du vil slette. 4 Trykk på A.

24 BC640 Teknisk håndbok 23 Programmere tidsskjema Denne funksjonen brukes til å programmere de tidsskjema som skal brukes. 1 Finn frem den ferdig utfylte listen Tidsskjema. 2 Sett BC640 i programmeringsmodus 3 Trykk på A32. 4 Angi nummeret til det tidsskjemaet du vil programmere. Bruk to sifre, f.eks. 01 for tidsskjema 1. 5 Angi hvilke tidssoner som skal inngå i tidsskjemaet. Hvert tidsskjema kan ha høyst fire tidssoner. Eksempel: Hvis du vil føye til tidssonene 1, 2 og 4, skriver du Trykk på B og gå til trinn 4 hvis du vil programmere et nytt tidsskjema, eller trykk på B to ganger for å gå tilbake til programmeringsmodus. Slette tidsskjema 2 Trykk på A32. 3 Angi nummeret til det tidsskjemaet du vil slette. 4 Trykk på A.

25 24 BC640 Teknisk håndbok Definere sikkerhetsnivået Dør ulåst 2 Trykk på A33. 3 Angi nummeret til det tidsskjemaet sikkerhetsnivået Dør ulåst skal gjelde. Bruk to sifre, f.eks. 01 for tidsskjema 1. BC640 går automatisk tilbake til programmeringsmodus. 4 Trykk på B for å gå ut av programmeringsmodus. Hvis du vil fjerne et tidsskjema fra dette sikkerhetsnivået, skriver du 00 i trinn 3. Definere sikkerhetsnivået Gruppekode 2 Trykk på A34. 3 Angi nummeret til det tidsskjemaet sikkerhetsnivået Gruppekode skal gjelde. Bruk to sifre, f.eks. 01 for tidsskjema 1. BC640 går automatisk tilbake til programmeringsmodus. 4 Trykk på B for å gå ut av programmeringsmodus. Hvis du vil fjerne et tidsskjema fra dette sikkerhetsnivået, skriver du 00 i trinn 3. Definere sikkerhetsnivået Kort 2 Trykk på A35. 3 Angi nummeret til det tidsskjemaet sikkerhetsnivået Kort skal gjelde. Bruk to sifre, f.eks. 01 for tidsskjema 1. BC640 går automatisk tilbake til programmeringsmodus. 4 Trykk på B for å gå ut av programmeringsmodus. Hvis du vil fjerne et tidsskjema fra dette sikkerhetsnivået, skriver du 00 i trinn 3.

26 BC640 Teknisk håndbok 25 Definere sikkerhetsnivået Kort + PIN 2 Trykk på A36. 3 Angi nummeret til det tidsskjemaet sikkerhetsnivået Kort + PIN skal gjelde. Bruk to sifre, f.eks. 01 for tidsskjema 1. BC640 går automatisk tilbake til programmeringsmodus. 4 Trykk på B for å gå ut av programmeringsmodus. Hvis du vil fjerne et tidsskjema fra dette sikkerhetsnivået, skriver du 00 i trinn 3. Definere sikkerhetsnivået Bistabil 2 Trykk på A37. 3 Angi nummeret til det tidsskjemaet sikkerhetsnivået Bistabil skal gjelde. Bruk to sifre, f.eks. 01 for tidsskjema 1. BC640 går automatisk tilbake til programmeringsmodus. 4 Trykk på B for å gå ut av programmeringsmodus. Hvis du vil fjerne et tidsskjema fra dette sikkerhetsnivået, skriver du 00 i trinn 3.

27 26 BC640 Teknisk håndbok Legge inn kort (med kort) Med denne funksjonen kan du registrere kortene som skal kunne brukes i kortleseren. 2 Trykk på A01. 3 Hvis kortet ikke skal være et alarmkort, går du videre til trinn 4. Trykk på A1 hvis kortet skal kunne brukes til å aktivere og deaktivere alarmen i bistabil funksjon. Trykk på A2 hvis kortet skal kunne brukes til å deaktivere alarmen i bistabil funksjon. Trykk på A3 hvis kortet skal kunne brukes til å aktivere alarmen i bistabil funksjon. 4 Angi under hvilket tidsskjema kortet skal kunne brukes. Bruk to sifre, f.eks. 01 for tidsskjema 1. 5 Dra/presenter kortet. 6 Hvis flere kort skal kunne brukes under valgt tidsskjema, drar du også disse kortene. 7 Når du er ferdig, trykker du på B for å gå tilbake til programmeringsmodus. 8 Trykk på B en gang til for å gå ut av programmeringsmodus. NB! For å benytte denne funksjonen må du programmere fra kortleserens tastatur og ikke sentralenheten.

28 BC640 Teknisk håndbok 27 Legge inn kort (uten kort) Med denne funksjonen kan du registrere kort ved å angi kortnummeret. 2 Trykk på A03. 3 Hvis kortet ikke skal være et alarmkort, går du videre til trinn 4. Trykk på A1 hvis kortet skal kunne brukes til å aktivere og deaktivere alarmen i bistabil funksjon. Trykk på A2 hvis kortet skal kunne brukes til å deaktivere alarmen i bistabil funksjon. Trykk på A3 hvis kortet skal kunne brukes til å aktivere alarmen i bistabil funksjon. 4 Angi under hvilket tidsskjema kortet/kortene skal kunne brukes. Bruk to sifre, f.eks. 01 for tidsskjema 1. 5 Angi kortnummeret (8 sifre) med tastaturet. 6 Hvis flere kort skal kunne brukes under valgt tidsskjema, registrerer du disse kortene på samme måte som i trinn 5. 7 Når du er ferdig, trykker du på B for å gå tilbake til programmeringsmodus. 8 Trykk på B en gang til for å gå ut av programmeringsmodus.

29 28 BC640 Teknisk håndbok Legge inn en serie med kort Med denne funksjonen kan du raskt registrere kort i en sammenhengende nummerserie. 2 Trykk på A04. 3 Hvis kortene ikke skal være alarmkort, går du videre til trinn 4. Trykk på A1 hvis kortene skal kunne brukes til å aktivere og deaktivere alarmen i bistabil funksjon. Trykk på A2 hvis kortene skal kunne brukes til å deaktivere alarmen i bistabil funksjon. Trykk på A3 hvis kortene skal kunne brukes til å aktivere alarmen i bistabil funksjon. 4 Angi tidsskjemaet kortene skal være gyldige under. Bruk to sifre, f.eks. 01 for tidsskjema 1. 5 Angi kortnummeret (8 sifre) til det første kortet i serien. 6 Angi kortnummeret (8 sifre) til det siste kortet i serien. 7 Dersom man programmerer på kortleseren, vil den gule lysdioden lyse mens kortene registreres. Via sentralen vil det komme en lyd. Det tar ca 30 sekunder å legge inn 100 kort kort tar ca 4,5 minutt. 8 Trykk på B for å gå ut av programmeringsmodus.

30 BC640 Teknisk håndbok 29 Sperre kort (med kort) Med denne funksjonen kan du sperre et kort (med kortet), slik at det ikke kan brukes i kortleseren. 2 Trykk på A14. 3 Dra/presenter kortet. 4 Dra/presenter det neste kortet hvis du vil sperre flere kort. 5 Når du er ferdig, trykker du på B for å gå tilbake til programmeringsmodus. 6 Trykk på B en gang til for å gå ut av programmeringsmodus. NB! For å benytte denne funksjonen må du programmere fra kortleserens tastatur og ikke sentralenheten. Sperre kort (uten kort) Med denne funksjonen kan du sperre kort ved hjelp av kortnummeret. 2 Trykk på A16. 3 Angi kortnummeret. Hvis kortet ikke er lagt inn, lyder signalet for feilaktig programmering. 4 Sperr det neste kortet hvis du vil sperre flere kort. 5 Når du er ferdig, trykker du på B for å gå tilbake til programmeringsmodus. 6 Trykk på B en gang til for å gå ut av programmeringsmodus.

31 30 BC640 Teknisk håndbok Programmere/endre/slette gruppekode Slik kan du programmere/endre/slette en gruppekode. 2 Trykk på A21. 3 Angi nummeret på det tidsskjemaet koden tilhører. Bruk to sifre, f.eks. 01 for tidsskjema 1. 4 Angi en firesifret gruppekode. Hvis en kode allerede finnes, vil den overskrives med den nye. Hvis du vil slette en gruppekode, slik at den ikke lenger kan brukes, trykker du på Hvis du vil programmere, endre eller slette flere gruppekoder, gjentar du trinn Trykk på B for å gå tilbake til programmeringsmodus.

32 BC640 Teknisk håndbok 31 Programmere bevegelige helligdager og ferier Med denne funksjonen kan du forhåndsprogrammere bevegelige helligdager som ikke faller på søndager samt ferier. 2 Trykk på A51. 3 Angi den bevegelige helligdagens/feriens nummer med to sifre (01-15). 4 Angi den bevegelige helligdagens dato, f.eks for den 24 desember. 5 Hvis du vil programmere en ferie, angir du periodens startdato, f.eks for den 1 juli. 6 Hvis du programmerer en enkelt bevegelig helligdag, trykker du på 01. Hvis du programmerer en langhelg eller en ferie, angir du antall dager inklusive startdatoen. Største antall dager er Angi hvilken dagtype som skal gjelde for den bevegelige helligdagen, f.eks. 7 for søndag. 8 Gjenta trinn 3-6 hvis du vil programmere en ny bevegelig helligdag/ferie, eller trykk på B for å gå tilbake til programmeringsmodus. Slette en enkelt bevegelig helligdag/ferie Med denne funksjonen kan du slette enkelte bevegelige helligdager/ferier. Det neste avsnittet beskriver hvordan du sletter alle de programmerte bevegelige helligdagene/feriene. 2 Trykk på A52. 3 Angi nummeret på den bevegelige helligdagen/ferien, f.eks Trykk på B for å gå tilbake til programmeringsmodus.

33 32 BC640 Teknisk håndbok Slette alle bevegelige helligdager/ferier Med denne funksjonen kan du slette alle programmerte bevegelige helligdager/ferier. 2 Trykk på A55. 3 Trykk på A55 en gang til. BC640 går automatisk tilbake til programmeringsmodus. Stille inn åpningstid Åpningstiden avgjør hvor lenge låsen forblir ulåst etter at et godkjent kort og/eller kode er blitt brukt. Standardverdien er 7 sekunder. Slik kan du om nødvendig endre åpningstiden: 2 Trykk på A28. 3 Angi ønsket åpningstid (mellom 01 og 99 sekunder). 4 Trykk på B for å gå ut av programmeringsmodus. Stille inn døralarmtid Hvis døren fortsatt står åpen når åpningstiden er utløpt, høres en summer ved døren etter den tidsperioden som er stilt inn som døralarmtid. Summeren er en påminnelse til den som innpasserer om å stenge døren umiddelbart - ellers aktiveres alarmen. Merk at dørkontaktfunksjonen må være aktivert. Slik kan du om nødvendig endre døralarmtiden: 2 Trykk på A29. 3 Angi ønsket døralarmtid (mellom 01 og 99 sekunder). 4 Trykk på B for å gå ut av programmeringsmodus.

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok Entro Lite Installasjons- & brukerhåndbok NO Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Materialet i denne håndboken kan kun kopieres med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholdes retten til å endre

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Brukermanual kortversjon

Brukermanual kortversjon kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mfirstv102 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning ADVARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensninger som gjelder bruk av produktet og hvordan det fungerer og informasjon om begrensninger på produsentens ansvar. Hele håndboken bør leses

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Brukerveiledning for PowerMaxExpress

Brukerveiledning for PowerMaxExpress Brukerveiledning for PowerMaxExpress nnhold Hurtigguide til grunnleggende alarmkontrollfunksjoner... 2 Kontaktliste-skjema... 2 Lysende indikatorsignaler... 2 Sirenesignaler:... 3 Nyttige tips For PowerMaxExpress-brukere...

Detaljer

Bruksanvisning 1186900B

Bruksanvisning 1186900B Bruksanvisning 1186900B Gratulerer med kjøpet! Denne bruksanvisningen vil fortelle deg hvordan du kan bruke Orion 700 til å styre elektriske varmeovner, lys og andre elektriske apparater automatisk etter

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Styrer 4 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel: 22 08 02 20 Faks: 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...2 Oversikt over

Detaljer

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig.

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig. PROGRAMMERING AV GSM-A6A2 SMS Fra V: 1,03.00 Perfekt for Hytte og Bolig. Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for inngangene utgang sirene og blinklys temperatur regulering temperatur

Detaljer

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning Alarm system JA-63KRX / KRG Installasjonsveiledning RC-11 fjernkontroll JA-60F, trådløst kodetastatur JA-60E, trådbundet kodetastatur JA-60B Trådløs glassknusedetektor UC-260 trådløs sirene og dørklokke

Detaljer

EKSEMPELSAMLING. R-CARD 5000 og M5 NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG

EKSEMPELSAMLING. R-CARD 5000 og M5 NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG EKSEMPELSAMLING R-CARD 5000 og M5 NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG INNLEDNING...............................3 1 PRINSIPPSKISSER 1.1 R-CARD 5000 med M5 MEGA og ELS..............4 5 1.2 Adgangskontrollsystemer..........................6

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Touch Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av kretskort...

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

IRIS Connect-serien Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Connect-serien Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Connect-serien Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer