Bewacard BC640. Teknisk håndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bewacard BC640. Teknisk håndbok"

Transkript

1 Bewacard BC640 Teknisk håndbok NO

2 Copyright 2004 Bewator AB, Solna, Sverige Kopiering fra håndboken må bare skje med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til å endre så vel innholdet i håndboken som produktenes konstruksjon. Dokumentnummer: Bewator AB er en del av Bewator Holding AB, som utvikler og markedsføres et komplett utvalg av sikkerhetsprodukter, deriblant adgangskontroll og alarmer. Et riksdekkende nett av forhandlere sørger for salg, installasjon og service. Produktene og programvaren som inngår i dem, må ikke endres (for eksempel ved ulovlig manipulering, ulovlig kopiering, mm). Slike endringer er i strid med opphavsretten og kan straffes med bøter eller fengsel, og kan medføre erstatningsansvar for skader samt vederlag for urettmessig bruk av programvaren.

3 2 BC640 Teknisk håndbok INNHOLDSFORTEGNELSE HVA ER BC640?...4 Hvilke funksjoner har BC640?...4 Bruk av bankkort, bensinkort etc. for innpassering...5 Hvordan fungerer BC640?...6 Sikkerhetsnivåer...6 Tidssoner og dagtyper...8 Tidsskjema...10 Alarm kontroll...11 Antipassback...11 TASTATURET...12 INSTALLERE BC INSTALLERE KORTLESERE...13 DIMENSJONERING AV KABLER...14 TILKOBLING...15 KOBLE INN TASTATURETS KRETSKORT...18 Anbefalte kabler...18 Ting å ta hensyn til ved tilkobling...18 PROGRAMMERING...19 Summer og lysdioder...19 Definere passord...20 Sette BC640 i programmeringsmodus...20 Stille inn tid og dato...21 Programmere tidssoner...22 Slette tidssoner...22 Programmere tidsskjema...23 Slette tidsskjema...23 Definere sikkerhetsnivået Dør ulåst...24 Definere sikkerhetsnivået Gruppekode...24 Definere sikkerhetsnivået Kort...24 Definere sikkerhetsnivået Kort + PIN...25 Definere sikkerhetsnivået Bistabil...25 Legge inn kort (med kort)...26 Legge inn kort (uten kort)...27 Legge inn en serie med kort...28 Sperre kort (med kort)...29 Sperre kort (uten kort)...29 Programmere/endre/slette gruppekode...30 Programmere bevegelige helligdager og ferier...31 Slette en enkelt bevegelig helligdag/ferie...31

4 BC640 Teknisk håndbok 3 Slette alle bevegelige helligdager/ferier...32 Stille inn åpningstid...32 Stille inn døralarmtid...32 Summer på/av...33 Omregningsfaktor for PIN-kode...34 Kortparametere...35 Alarmforbikobling...36 Stille inn tid for varsling ved alarmaktivering...36 Dag- og nattlåsing...37 Antipassback...37 Dørkontakter av/på...38 Låsstempelkontakter/leser koblet fra...38 Gruppekort...39 Bytte passord...40 Programmeringssperre...40 Slette minnet...41 Utskrift av hendelser...42 Utskrift av gruppekoder...42 Utskrift av tidssoner og tidsskjemaer...43 Utskrift av andre leserinnstillinger...44 Utskrift av innloggede kort...45 Utskrift av bevegelige helligdager/ferier...45 Forklaring av hendelseskoder...46 PROGRAMMERINGSOVERSIKT...48 DAGLIG BRUK...53 Innpassering...53 Velge / endre PIN-kode...53 Alarmforbikobling...54 Trusselkode...54 FEILSØKINGSSKJEMA...55 TEKNISKE DATA...56 LISTER...57

5 4 BC640 Teknisk håndbok Hva er BC640? BC640 er en kortlesersentral for én dør, og har kapasitet til å lagre inntil 8000 kort som kan brukes til alle typer kortlesere fra Bewator. Det er mulig å koble til kortleser for både inn- og utpassering. Programmeringen utføres med kortlesersentralens/kortleserens tastatur. Hvilke funksjoner har BC640? Gruppekort. Det er mulig å bruke én eller flere typer kort, f. eks. American Express, Statoil, osv. Dette stilles inn ved hjelp av prefiks (se side 5). Seks forskjellige sikkerhetsnivåer. Døren kan åpnes på forskjellige måter, f. eks. med Gruppekode, Kort, Kort + PIN eller Bistabil. Innebygd tidsur. Muliggjør tidsstyring av kort og sikkerhetsnivåer. Helligdager, bevegelige helligdager og ferier kan programmeres på forhånd. Dørovervåkning. Gjør det mulig å aktivere en alarm hvis døren tvinges åpen eller står åpen for lenge. Hendelseslogg. Muliggjør utskrift av de 1000 siste hendelsene, sortert på dato. Alarm kontroll. Monostabil funksjon (eks. på en alarmert dør) eller bistabil funksjon for kontroll av alarmert innbruddsalarm område. Automatisk justering av sommer og vintertid i samsvar med europeisk standard (siste søndag i henholdsvis mars og oktober).

6 BC640 Teknisk håndbok 5 Bruk av bankkort, bensinkort etc. for innpassering I BC640 kan kort av en bestemt type, f. eks. bankkort, bensinkort eller spesielle organisasjoners medlemskort, brukes ved passering. Dette er mulig ved å programmere kortets prefiks inn i BC640. Eksempel: Et kort bærer nummeret De fire første sifrene prefikset identifiserer kortet som et kort fra en bestemt bank. Når du programmerer inn et prefiks, kan du erstatte ett av sifrene i prefikset med et jokertegn. Da kan et hvilket som helst siffer stå på jokertegnets plass, og kortet vil fortsatt være gyldig. Eksempel: Hvis du programmerer inn et prefiks som 57*0, blir alle kort med prefiksene 5700, 5710, 5720, 5730, 5740, 5750, 5760, 5770, 5780 og 5790 gyldige. BC640 tillater programmering av inntil 15 prefiks. Hvert prefiks kan inneholde inntil 7 sifre. Det første sifferet i prefikset kan stå på en hvilken som helst posisjon på kortet. Opplysninger om kortenes forskjellige prefiks kan fås fra de aktuelle kortutstederne. Du kan også ta kontakt med Bewator for råd. Hvis du vil aktivere gruppekort, les kapittelet Gruppekort (se innholdsfortegnelsen). NB! Hvis gruppekort brukes, kan du ikke bruke andre funksjoner i BC640.

7 6 BC640 Teknisk håndbok Hvordan fungerer BC640? BC640 lar seg meget enkelt tilpasse til en bestemt bygning, en bestemt dag eller et bestemt tidspunkt. For å kunne gjøre dette, må du imidlertid kjenne til de følgende begrepene: Sikkerhetsnivåer Tidssoner Dagtyper Tidsskjema Antipassback Sikkerhetsnivåer Sikkerhetsnivået bestemmer hva som kreves for å kunne åpne døren. De følgende sikkerhetsnivåene finnes: Ulåst dør. Verken kort eller kode trengs for å åpne døren. Gruppekode. En 4-sifret kode (som er den samme for alle brukere) trengs for å åpne døren. Kort. Besøkeren må dra kortet for å åpne døren. Kort + PIN. Besøkeren må dra kortet og angi sin personlige kode for å åpne døren. Kortinnehaveren kan velge/endre sin egen kode via tastaturet. Bistabil. Tilpasses sammen med det aktuelle sikkerhetsnivået, dvs Kort, Gruppekode eller Kort + PIN. Når kortet/koden dras/angis første gang, åpnes døren, som forblir ulåst til neste gang kortet/koden dras/angis, eller til et annet sikkerhetsnivå angis. Kortleseren utkoblet. Kortleseren er helt utkoblet. Bare fjernåpning fungerer.

8 BC640 Teknisk håndbok 7 Eksempel på tidsstyring av sikkerhetsnivåer I kontortiden, når mange personer beveger seg rundt i bygningen, behøver ikke sikkerhetsnivået være spesielt høyt: Da er Ulåst dør eller Gruppekode velegnede sikkerhetsnivåer. I lunsjpauser kan sikkerhetsnivået høynes til Kort. Resten av tiden, dvs på kveldstid, om natten og i helger, er Kort + PIN et tryggere sikkerhetsnivå de fleste benytter. Bistabil funksjon kan brukes i lokaler der en person er ansvarlig i bestemte tidsrom, f. eks i et klasserom eller ved et laste-/losseanlegg. I eksempelet med klasserommet, kan dette bety at læreren åpner døren til klasserommet. Døren blir da stående åpen til han/hun låser igjen. I mellomtiden kan elevene gå inn og ut slik det måtte passe dem.

9 8 BC640 Teknisk håndbok Tidssoner og dagtyper Det finnes to grunner til å innføre tidssoner: Man kan definere forskjellige sikkerhetsnivåer for ulike tider på døgnet. Man kan bestemme i hvilke tidsrom et kort kan brukes for passering. Eksempel: La oss si at arbeidstiden på et kontor ser slik ut: Mandag til fredag: og Lunsj: Lørdager, søndager og helligdager: Bevegelige helligdager, for eksempel lille julaften: Stengt og ,59 Disse opplysningene må programmeres på forhånd for at kortleseren skal forstå at fridager, f. eks. første juledag og ferier, ikke skal behandles som vanlige arbeidsdager. NB! En tidssone gjelder f o m det første sekundet i det første minuttet t o m det siste sekundet i det siste minuttet. Dagtypen bestemmer hvilken ukedag tidssonen gjelder. 1 = mandag, 2 = tirsdag, osv. 8 er en ekstra dagtype som kan brukes til bevegelige helligdager, f.eks. lille julaften.

10 BC640 Teknisk håndbok 9 Hver tidssone kan bestå av to intervall. For at egnede sikkerhetsnivåer skal kunne bestemmes i kontoreksemplet over, må de følgende tidssonene defineres: Tidssone nr. Gjelder: 01 Hele døgnet (dagtype 1-7). Dette er en fabrikkinnstilling som kan endres. 02 I arbeidstiden mandag til fredag og (dagtypene 1, 2, 3, 4 og 5). 03 I lunsjtiden mandag til fredag og på bevegelige helligdager (dagtypene 1, 2, 3, 4, 5 og 8). 04 På kveldstid og om natten mandag til fredag og (dagtypene 1, 2, 3, 4 og 5). 05 På lørdager og søndager (dagtypene 6 og 7). 06 I arbeidstiden på bevegelige helligdager og (dagtype 8). 07 Om natten i helgene og på bevegelige helligdager og 15,00-23,59 (dagtype 8). Inntil 15 forskjellige tidssoner kan defineres. Du kan f.eks. definere en egen tidssone for rengjøringspersonalet: 08 Mellom og (dagtypene 1 og 3).

11 10 BC640 Teknisk håndbok Tidsskjema Det finnes to grunner til å innføre tidsskjema: Du kan føye til tidssoner som bruker det samme sikkerhetsnivået i ett og samme tidsskjema. Inntil fire tidssoner kan inngå i ett tidsskjema. Du kan føye til tidssoner som er definert for tidsstyring av bestemte kort. Når du har definert de tidsskjemaene du trenger, kan du enkelt knytte dem til et bestemt sikkerhetsnivå eller til bestemte kort (se kapittelet Programmering). Eksempelet under viser hvordan du kan tilføye tidssoner i tidsskjemaet (tidssonene vi definerte i det forrige eksemplet, brukes også her). Tidsskjema nr. Omfatter tidssonen(e) (for at du skal kunne tildele tidssone 01 til kort som skal fungere døgnet rundt). Dette er en fabrikkinnstilling som kan endres og 06 (for at du skal kunne tildele sikkerhetsnivået Gruppekode til begge tidssonene) (for at du skal kunne tildele sikkerhetsnivået Kort til lunsjpausen) , 05 og 07 (for at du skal kunne tildele sikkerhetsnivået Kort + PIN til kvelder, netter og helger) (for at du skal kunne tildele tidssonen 08 til rengjøringspersonalets kort). Inntil 15 forskjellige tidsskjemaer kan defineres.

12 BC640 Teknisk håndbok 11 Alarm kontroll Dersom BC640 skal benyttes til å styre alarm, må du stille inn visse funksjoner. Noen begreper: Monostabil betyr at døren er alarmert hele tiden men hver gang en gyldig passering er utført, kobles alarmen fra i x-antall sekunder/minutter. Se kommando A60. Bistabl, kan aktivere/deaktivere et alarmert område. Kun kort med alarmfunksjon kan utføre dette. Se kommando A60. Kort med Alarm nivå er kort som kan kontrollere alarmen. Se kommando A01, A03 or A04. Dør alarmtid er tiden monostabilt modus benytter. Når denne tiden er ute, kan summer aktiveres (eks. Når en dør er åpnet, men ikke stengt.) Se kommando A29. Alarm forbikoblings tid er tiden som varsler at alarmen skal skru seg på. Se kommando A61 Antipassback Med antipassback kan sikkerhetsnivået økes ytterligere. Kort fortalt innebærer antipassback at en kortinnehaver ikke skal kunne passere inn gjennom en dør to ganger på rad uten å ha gått ut den samme døren en gang i mellomtiden. Slik kan du hindre at noen får tilgang ved å låne en annens kort. Dette forutsetter at man har en kortleser (med BC-link-tilkobling) både på utsiden og innsiden av døren, og døren må være av en type som lar bare én person passere om gangen, for eksempel et dreiekors. Første gangen et kort brukes, forutsetter BC640 at kortinnehaveren er ute og vil passere inn gjennom døren. Det er altså ikke mulig å passere ut gjennom en dør den første gangen kortet brukes.

13 12 BC640 Teknisk håndbok Tastaturet Slik fungerer knappene på BC640s eller kortleserens tastatur A 0 B A. Aktiverer programmerings kommandoer, f.eks. A01 for å legge inn kort. Brukes også når man vil definere PIN-kode. B. Trykk B pluss den sekssifrede programmeringskoden når du skal programmere BC640. Trykk B for å gå ut av programmeringsmodus.

14 BC640 Teknisk håndbok 13 Installere BC640 BC640 bør monteres høyst 100 meter fra den eller de (høyst fire) kortleserne som enheten skal styre. En egnet plassering er for eksempel over himling. OBS! Dersom du benytter Bewacard BC600 kortleser for å styre et elektrisk sluttstykke, anbefales det at du jorder låsen. Kablene bør være så nært låsen som overhodet mulig. Installere kortlesere Kortleserne bør monteres i en høyde på cm (målt fra gulvet til underkant av leseren). Hvis monteringen skal tilpasses handikappede brukere, er 95 cm en passende høyde. 1 Åpne kortleseren med den vedlagte nøkkelen. Låsen sitter på kortleserens underside. 2 Skru bunnplaten fast på veggen med tre skruer, som vist på figuren nedenfor. Bruk silikon som tetningsmiddel rundt skruehull og kabelgjennomføringer. 3 Der det er fare for forstyrrelser (ved parkeringsanlegg, heiser og lignende) bør bunnplaten jordes. Bruk en separat leder til jordingspunktet. Pass på at fronten og bunnplaten er forbundet via den vedlagte kabelen. 4 Lås fronten fast igjen og kontroller at kortleseren sitter godt fast og ikke kan rikkes. Instruksjoner for andre typer kortlesere finnes separat dokumentert sammen med enheten(e).

15 14 BC640 Teknisk håndbok Dimensjonering av kabler Det er viktig at man bruker kabler med tilstrekkelig stort ledertverrsnitt, slik at spenningsfallet i kablene minimeres. 12-volts system. En elektrisk lås for 12 V krever som regel minst 11 V for å fungere tilfredsstillende. Derfor må spenningen til kortleseren aldri synke under denne verdien. 24-volts system. En elektrisk lås for 24 V krever som regel minst 21 V for å fungere tilfredsstillende. Derfor må spenningen til kortleseren aldri synke under denne verdien. Det anbefalte ledertverrsnittet for kablene er til dels avhengig av avstanden mellom spenningskilden og kortleseren, til dels av kortleserens strømforbruk. Tabellen under gjelder BC640 med termineringsplate. Det totale strømforbruket er henholdsvis 300 ma ved 24 V og 600 ma ved 12 V. Kabellengd (meter) 24 V-system 12 V-system Minste lederareal dia (mm 2 ) (mm) Minste leder areal dia (mm 2 ) (mm)

16 BC640 Teknisk håndbok 15 Tilkobling +V 0V TX (C) RX (D) (CLOCK) (DATA) V+ 0V WARNING EXIT BUTTON CARD READER OUTPUT MAX 500 ma LOCK ALERT ALARM BY-PASS ALARM BUTTON DOOR CONTACT LOCK CONTACT 0V 12-24V 12-24V COM COM FRAME FRAME B A B A ALARM STATUS INPUT +5V 0V V+ +5V C A K L M N O J I H G F D B E P Q TAMPER S/A N/W IRIS N/W ENTRO R POWER COM RxD TxD CTS RTS 0V S +V 0V TX (C) RX (D) (CLOCK) (DATA) V+ 0V WARNING EXIT BUTTON CARD READER OUTPUT MAX 500 ma LOCK ALERT ALARM BY-PASS ALARM BUTTON DOOR CONTACT LOCK CONTACT 0V 12-24V 12-24V COM COM FRAME FRAME B A B A ALARM STATUS INPUT +5V 0V V+ +5V C A K L M N O J I H G F D B E P Q TAMPER TAMPER S/A N/W IRIS N/W ENTRO R POWER COM RxD TxD CTS RTS 0V S

17 16 BC640 Teknisk håndbok A B C D E F G H I J K L Strømforsyning: Plintnr 1 og V DC eller 8-30V AC. Plintnr 3, 4 og 5 benyttes ikke i stand-alone modus. Innkobling av kortlesere. Maksimal belastning 500 ma. Største avstand 100 m. Største avstand for Clock & Data-lesere, f.eks. berøringsfrie lesere: 50 m. Strømforsyning til elektrisk lås. Maksimalt 500 ma. Åpningsrelé. Vekslende, potensialfrie kontakter. Maksimal belastning 2 A. Varslingsrelé. Styres av dørkontakten. Aktiveres hvis døren ikke er stengt når åpningstiden er gått ut. Alarmrelé. Styres av f.eks. en dørkontakt. Aktiveres hvis døren ikke er stengt når døralarmtiden er gått ut. Alarmforbikoblingsrelé. Monostabil (forbikoblingstid = åpningstid + døralarmtid), bistabil eller bistabil puls. Tegningen viser forbikoblet/alarmaktivert stilling. Alarmaktiveringsinngang. Aktivering av alarmforbikoblingsreléet gjennom en slutning (puls). Gjelder bare i bistabil stilling og bistabil puls. Fjernåpningsinngang. En fjærende trykknapp kan kobles til her (for åpning innenfra). Dørkontaktinngang for dørovervåkning. Indikerer åpen eller stengt dør. Bøyles hvis dørkontakter ikke brukes. Inngang for låsstempelkontakt/frakobling av leser. Funksjonen velges med en A-kommando. Låsstempelkontaktinngang. Må sluttes innen 15 sekunder etter at dørkontaktinngangen sluttes, ellers aktiveres alarmreléet. Ved innkobling av lesere som krever samme spenning som matespenningen til kortlesersentralen, settes bøylen på V+. Ved innkobling av lesere som krever 5 volts mating, settes bøylen på +5V. Advarsel! 5-volts lesere kan ødelegges hvis de tilkobles når bøylen er satt på V+.

18 BC640 Teknisk håndbok 17 M N O P Q R S Sabotasjekontakt. Er normalt stengt når kapslingen er stengt POWER. Indikerer at sentralen får tilført spenning. COM. Benyttes ikke i stand-alone modus. Inngang for indikering av alarmstatus med rød lysdiode på BC43. Plintnr 32 er anode, plintnr 33 er katode. Tillatt inngangsspenning: 5-30 V. Benyttes ikke i stand-alone modus Sett bygelen på S/A ("stand alone"). Tilkobling for skriver. Dersom man skal koble skriver direkte (uten Bewators printerkabel) skal kabel kobles slik: RS232 Plint 25 pol DSUB TxD 38 3 CTS V 41 7 Knappen SW1. Brukes for å slette minnet og for å bestemme nytt passord.

19 18 BC640 Teknisk håndbok Koble inn tastaturets kretskort Trykk tastaturets kretskort fast på innsiden av kortlesersentralens dør. Koble deretter båndkabelen til BC640s kretskort. BC640:s kretskort Båndkabel Tilkoplet til tastaturet og skal koples til BC640s kretskort. Boksens dør Tre lysdioder. Samme funksjon som på kortleseren ved programmering. Avstandsstykker for tilkopling av tastatur. Lås Tastatur Avstandsstykker for tilkopling av tastatur. Tastaturkretskort. Avstandsstykker for tilkopling av tastatur. Anbefalte kabler Kabel mellom BC640 og leser Kortleserens manual spesifiserer hvilken type kabel som kan benyttes. Ting å ta hensyn til ved tilkobling Skjermen skal kobles til beskyttende jord, men bare på ett sted. Husk også at metalldeler, f.eks. i dører, er i kontakt med beskyttende jord. Derfor skal skjermen ikke være i kontakt med disse eller andre metalldeler. Pass også på å legge alle kabler der det er minst fare for forstyrrelser. Ikke før kabler i nærheten av sterkstrømsinstallasjoner, siden disse kan fremkalle forstyrrelser.

20 BC640 Teknisk håndbok 19 Programmering Avsnittene nedenfor beskriver hvordan du programmerer kortlesersentralen BC640 Før du kan programmere kortlesersentralen, må du sette BC640 i programmeringsmodus. Dette gjør du ved å angi en sekssifret kode (se neste side). Summer og lysdioder Når du programmerer, får du veiledning av en summer og lysdiodene. I denne håndboken illustreres lysdiodene som følger: = Slukket = Tent = Blinker I programmeringsmodus før en funksjon er valgt: Alle de tre lysdiodene blinker. Under programmering: Lysdiodene er tent eller slukket, avhengig av hvilken funksjon som programmeres. Korrekt programmering: Bekreftes med et stigende signal som består av to raske pip. Feilaktig programmering: Varsles med et fallende signal som består av ett langt og ett kort pip. NB! Når du er i programmeringsmodus og ikke trykker på en knapp innen 20 sekunder, vil du automatisk gå ut.

21 20 BC640 Teknisk håndbok Definere passord Det første du må gjøre før du begynner programmeringen, er å definere et passord. 1 Åpne kortlesersentralen med den vedlagte nøkkelen. 2 Trykk på knappen SW1. Kortlesersentralen begynner å pipe. 3 Angi det ønskede, sekssifrede passordet på kortlesersentralen eller kortleserens tastatur. Nå har du definert et passord. Sette BC640 i programmeringsmodus For at du skal kunne programmere en funksjon, må kortlesersentralen være i programmeringsmodus. All programmering kan gjøres fra sentralens eller kortleserens tastatur. 1 Trykk på B. 2 Angi det sekssifrede passordet. Kortlesersentralen er nå i programmeringsmodus. NB! Hvis feil passord angis to ganger på rad, sperres kortlesersentralen mot nye forsøk i 40 sekunder.

22 BC640 Teknisk håndbok 21 Stille inn tid og dato 2 Trykk på A23. 3 Angi inneværende år, måned og dag, f.eks for 21. desember Angi den aktuelle ukedagen. Eksempel: 1 = mandag, 2 = tirsdag, osv. 5 Angi aktuell tid, f.eks for ett minutt over fire. BC640 går automatisk tilbake til programmeringsmodus.

23 22 BC640 Teknisk håndbok Programmere tidssoner Denne funksjonen brukes til å programmere de tidssonene som skal brukes. 1 Finn frem den ferdig utfylte listen Tidssoner. 2 Sett BC640 i programmeringsmodus 3 Trykk på A31. 4 Angi nummeret til den tidssonen du vil programmere. Bruk to sifre, f.eks. 01 for tidssone 1. 5 Angi starttiden for det første tidsintervallet med fire sifre, f.eks for kl 8:00. 6 Angi sluttiden for det første tidsintervallet med fire sifre, f.eks for kl 11:59. Hvis du ikke trenger flere tidsintervall, trykker du på A. Gå deretter videre til trinn 9. 7 Angi starttiden for det andre tidsintervallet med fire sifre, f.eks for kl 13:00. 8 Angi sluttiden for det andre tidsintervallet med fire sifre, f.eks for kl 16:59. 9 Angi hvilken eller hvilke dagtyper som inngår i denne tidssonen. 1=mandag, 2=tirsdag osv. 10 Trykk på B og gå til trinn 4 hvis du vil programmere en ny tidssone, eller trykk på B to ganger for å gå tilbake til programmeringsmodus. Slette tidssoner 2 Trykk på A31. 3 Angi nummeret til den tidssonen du vil slette. 4 Trykk på A.

24 BC640 Teknisk håndbok 23 Programmere tidsskjema Denne funksjonen brukes til å programmere de tidsskjema som skal brukes. 1 Finn frem den ferdig utfylte listen Tidsskjema. 2 Sett BC640 i programmeringsmodus 3 Trykk på A32. 4 Angi nummeret til det tidsskjemaet du vil programmere. Bruk to sifre, f.eks. 01 for tidsskjema 1. 5 Angi hvilke tidssoner som skal inngå i tidsskjemaet. Hvert tidsskjema kan ha høyst fire tidssoner. Eksempel: Hvis du vil føye til tidssonene 1, 2 og 4, skriver du Trykk på B og gå til trinn 4 hvis du vil programmere et nytt tidsskjema, eller trykk på B to ganger for å gå tilbake til programmeringsmodus. Slette tidsskjema 2 Trykk på A32. 3 Angi nummeret til det tidsskjemaet du vil slette. 4 Trykk på A.

25 24 BC640 Teknisk håndbok Definere sikkerhetsnivået Dør ulåst 2 Trykk på A33. 3 Angi nummeret til det tidsskjemaet sikkerhetsnivået Dør ulåst skal gjelde. Bruk to sifre, f.eks. 01 for tidsskjema 1. BC640 går automatisk tilbake til programmeringsmodus. 4 Trykk på B for å gå ut av programmeringsmodus. Hvis du vil fjerne et tidsskjema fra dette sikkerhetsnivået, skriver du 00 i trinn 3. Definere sikkerhetsnivået Gruppekode 2 Trykk på A34. 3 Angi nummeret til det tidsskjemaet sikkerhetsnivået Gruppekode skal gjelde. Bruk to sifre, f.eks. 01 for tidsskjema 1. BC640 går automatisk tilbake til programmeringsmodus. 4 Trykk på B for å gå ut av programmeringsmodus. Hvis du vil fjerne et tidsskjema fra dette sikkerhetsnivået, skriver du 00 i trinn 3. Definere sikkerhetsnivået Kort 2 Trykk på A35. 3 Angi nummeret til det tidsskjemaet sikkerhetsnivået Kort skal gjelde. Bruk to sifre, f.eks. 01 for tidsskjema 1. BC640 går automatisk tilbake til programmeringsmodus. 4 Trykk på B for å gå ut av programmeringsmodus. Hvis du vil fjerne et tidsskjema fra dette sikkerhetsnivået, skriver du 00 i trinn 3.

26 BC640 Teknisk håndbok 25 Definere sikkerhetsnivået Kort + PIN 2 Trykk på A36. 3 Angi nummeret til det tidsskjemaet sikkerhetsnivået Kort + PIN skal gjelde. Bruk to sifre, f.eks. 01 for tidsskjema 1. BC640 går automatisk tilbake til programmeringsmodus. 4 Trykk på B for å gå ut av programmeringsmodus. Hvis du vil fjerne et tidsskjema fra dette sikkerhetsnivået, skriver du 00 i trinn 3. Definere sikkerhetsnivået Bistabil 2 Trykk på A37. 3 Angi nummeret til det tidsskjemaet sikkerhetsnivået Bistabil skal gjelde. Bruk to sifre, f.eks. 01 for tidsskjema 1. BC640 går automatisk tilbake til programmeringsmodus. 4 Trykk på B for å gå ut av programmeringsmodus. Hvis du vil fjerne et tidsskjema fra dette sikkerhetsnivået, skriver du 00 i trinn 3.

27 26 BC640 Teknisk håndbok Legge inn kort (med kort) Med denne funksjonen kan du registrere kortene som skal kunne brukes i kortleseren. 2 Trykk på A01. 3 Hvis kortet ikke skal være et alarmkort, går du videre til trinn 4. Trykk på A1 hvis kortet skal kunne brukes til å aktivere og deaktivere alarmen i bistabil funksjon. Trykk på A2 hvis kortet skal kunne brukes til å deaktivere alarmen i bistabil funksjon. Trykk på A3 hvis kortet skal kunne brukes til å aktivere alarmen i bistabil funksjon. 4 Angi under hvilket tidsskjema kortet skal kunne brukes. Bruk to sifre, f.eks. 01 for tidsskjema 1. 5 Dra/presenter kortet. 6 Hvis flere kort skal kunne brukes under valgt tidsskjema, drar du også disse kortene. 7 Når du er ferdig, trykker du på B for å gå tilbake til programmeringsmodus. 8 Trykk på B en gang til for å gå ut av programmeringsmodus. NB! For å benytte denne funksjonen må du programmere fra kortleserens tastatur og ikke sentralenheten.

28 BC640 Teknisk håndbok 27 Legge inn kort (uten kort) Med denne funksjonen kan du registrere kort ved å angi kortnummeret. 2 Trykk på A03. 3 Hvis kortet ikke skal være et alarmkort, går du videre til trinn 4. Trykk på A1 hvis kortet skal kunne brukes til å aktivere og deaktivere alarmen i bistabil funksjon. Trykk på A2 hvis kortet skal kunne brukes til å deaktivere alarmen i bistabil funksjon. Trykk på A3 hvis kortet skal kunne brukes til å aktivere alarmen i bistabil funksjon. 4 Angi under hvilket tidsskjema kortet/kortene skal kunne brukes. Bruk to sifre, f.eks. 01 for tidsskjema 1. 5 Angi kortnummeret (8 sifre) med tastaturet. 6 Hvis flere kort skal kunne brukes under valgt tidsskjema, registrerer du disse kortene på samme måte som i trinn 5. 7 Når du er ferdig, trykker du på B for å gå tilbake til programmeringsmodus. 8 Trykk på B en gang til for å gå ut av programmeringsmodus.

29 28 BC640 Teknisk håndbok Legge inn en serie med kort Med denne funksjonen kan du raskt registrere kort i en sammenhengende nummerserie. 2 Trykk på A04. 3 Hvis kortene ikke skal være alarmkort, går du videre til trinn 4. Trykk på A1 hvis kortene skal kunne brukes til å aktivere og deaktivere alarmen i bistabil funksjon. Trykk på A2 hvis kortene skal kunne brukes til å deaktivere alarmen i bistabil funksjon. Trykk på A3 hvis kortene skal kunne brukes til å aktivere alarmen i bistabil funksjon. 4 Angi tidsskjemaet kortene skal være gyldige under. Bruk to sifre, f.eks. 01 for tidsskjema 1. 5 Angi kortnummeret (8 sifre) til det første kortet i serien. 6 Angi kortnummeret (8 sifre) til det siste kortet i serien. 7 Dersom man programmerer på kortleseren, vil den gule lysdioden lyse mens kortene registreres. Via sentralen vil det komme en lyd. Det tar ca 30 sekunder å legge inn 100 kort kort tar ca 4,5 minutt. 8 Trykk på B for å gå ut av programmeringsmodus.

30 BC640 Teknisk håndbok 29 Sperre kort (med kort) Med denne funksjonen kan du sperre et kort (med kortet), slik at det ikke kan brukes i kortleseren. 2 Trykk på A14. 3 Dra/presenter kortet. 4 Dra/presenter det neste kortet hvis du vil sperre flere kort. 5 Når du er ferdig, trykker du på B for å gå tilbake til programmeringsmodus. 6 Trykk på B en gang til for å gå ut av programmeringsmodus. NB! For å benytte denne funksjonen må du programmere fra kortleserens tastatur og ikke sentralenheten. Sperre kort (uten kort) Med denne funksjonen kan du sperre kort ved hjelp av kortnummeret. 2 Trykk på A16. 3 Angi kortnummeret. Hvis kortet ikke er lagt inn, lyder signalet for feilaktig programmering. 4 Sperr det neste kortet hvis du vil sperre flere kort. 5 Når du er ferdig, trykker du på B for å gå tilbake til programmeringsmodus. 6 Trykk på B en gang til for å gå ut av programmeringsmodus.

31 30 BC640 Teknisk håndbok Programmere/endre/slette gruppekode Slik kan du programmere/endre/slette en gruppekode. 2 Trykk på A21. 3 Angi nummeret på det tidsskjemaet koden tilhører. Bruk to sifre, f.eks. 01 for tidsskjema 1. 4 Angi en firesifret gruppekode. Hvis en kode allerede finnes, vil den overskrives med den nye. Hvis du vil slette en gruppekode, slik at den ikke lenger kan brukes, trykker du på Hvis du vil programmere, endre eller slette flere gruppekoder, gjentar du trinn Trykk på B for å gå tilbake til programmeringsmodus.

32 BC640 Teknisk håndbok 31 Programmere bevegelige helligdager og ferier Med denne funksjonen kan du forhåndsprogrammere bevegelige helligdager som ikke faller på søndager samt ferier. 2 Trykk på A51. 3 Angi den bevegelige helligdagens/feriens nummer med to sifre (01-15). 4 Angi den bevegelige helligdagens dato, f.eks for den 24 desember. 5 Hvis du vil programmere en ferie, angir du periodens startdato, f.eks for den 1 juli. 6 Hvis du programmerer en enkelt bevegelig helligdag, trykker du på 01. Hvis du programmerer en langhelg eller en ferie, angir du antall dager inklusive startdatoen. Største antall dager er Angi hvilken dagtype som skal gjelde for den bevegelige helligdagen, f.eks. 7 for søndag. 8 Gjenta trinn 3-6 hvis du vil programmere en ny bevegelig helligdag/ferie, eller trykk på B for å gå tilbake til programmeringsmodus. Slette en enkelt bevegelig helligdag/ferie Med denne funksjonen kan du slette enkelte bevegelige helligdager/ferier. Det neste avsnittet beskriver hvordan du sletter alle de programmerte bevegelige helligdagene/feriene. 2 Trykk på A52. 3 Angi nummeret på den bevegelige helligdagen/ferien, f.eks Trykk på B for å gå tilbake til programmeringsmodus.

33 32 BC640 Teknisk håndbok Slette alle bevegelige helligdager/ferier Med denne funksjonen kan du slette alle programmerte bevegelige helligdager/ferier. 2 Trykk på A55. 3 Trykk på A55 en gang til. BC640 går automatisk tilbake til programmeringsmodus. Stille inn åpningstid Åpningstiden avgjør hvor lenge låsen forblir ulåst etter at et godkjent kort og/eller kode er blitt brukt. Standardverdien er 7 sekunder. Slik kan du om nødvendig endre åpningstiden: 2 Trykk på A28. 3 Angi ønsket åpningstid (mellom 01 og 99 sekunder). 4 Trykk på B for å gå ut av programmeringsmodus. Stille inn døralarmtid Hvis døren fortsatt står åpen når åpningstiden er utløpt, høres en summer ved døren etter den tidsperioden som er stilt inn som døralarmtid. Summeren er en påminnelse til den som innpasserer om å stenge døren umiddelbart - ellers aktiveres alarmen. Merk at dørkontaktfunksjonen må være aktivert. Slik kan du om nødvendig endre døralarmtiden: 2 Trykk på A29. 3 Angi ønsket døralarmtid (mellom 01 og 99 sekunder). 4 Trykk på B for å gå ut av programmeringsmodus.

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok Bewatel BTK41 NO Teknisk håndbok Copyright September 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewatel BTK41 Teknisk håndbok kan kun skje etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Bewacom. Teknisk håndbok

Bewacom. Teknisk håndbok Bewacom NO Teknisk håndbok Copyright Januar 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewacom Teknisk håndbok er kun tillatt med skriftlig samtykke fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til

Detaljer

Bewacard. BC615, BC615-Cotag, BC615-EM Teknisk håndbok

Bewacard. BC615, BC615-Cotag, BC615-EM Teknisk håndbok Bewacard BC615, BC615-Cotag, BC615-EM Teknisk håndbok NO Copyright 2006 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra håndboken kan kun skje etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg retten

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE... 3 FUNKSJON FRONT... 3 BRUK... 4 LYSDIODENES INDIKERING... 4 PASSERING... 4 FEILSØKNING... 4... 5 Å TENKE PÅ VED EN... 5 MEDFØLGENDE

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

FC42 Kodelås,frittstående påvegg FC52 MA Kodelås for Matrix ringepanel

FC42 Kodelås,frittstående påvegg FC52 MA Kodelås for Matrix ringepanel FC42 Kodelås,frittstående påvegg FC52 MA Kodelås for Matrix ringepanel Installasjon, programmering, bruk. Norsk Importør: HONO*elektro-akustikk as Pb. 1020 Hoff 0218 OSLO Tlf: 22 50 87 00 www.phono.no

Detaljer

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok Entro Lite Installasjons- & brukerhåndbok NO Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Materialet i denne håndboken kan kun kopieres med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholdes retten til å endre

Detaljer

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 INNHOLD ORIENTERING/ TEKNISKE DATA... 3 KOBLINGSSKJEMA:... 4 KONTROLLENHET GRUNNSKJEMA... 4 AC-FORSYNING AC LAST, NORMALFUNKSJON...

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernkontroll Innstillingsveiledning - Norwegian Kjære Kunde, I denne veiledningen finner du den informasjonen du trenger for å kunne aktivere

Detaljer

Installasjon av Galeo

Installasjon av Galeo Installasjon av Galeo Informasjon Teknisk informasjon: Innspenning 12 24 VAC/ 12 48 VDC 12-siffers bakgrunnsbelyst kodepanel EPROM minnelagring 100 valgfrie koder med 4-, eller 5-siffers kode 1 reléutgang,

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

BRUKSANVISNING R-CARD 996

BRUKSANVISNING R-CARD 996 BRUKSANVISNING R-CARD 996 INNHOLDSFORTEGNELSE ALLMENT OM R-CARD 996 3 MULIGHETER R-CARD 996 3 FUNKSJON FRONT 4 LYDSIGNALER 4 BRUK 4 PROGRAMMERING 5 PROGRAMMERE KORT 6 GRUPPEKODER 7 ØVRIGE BRUKERFUNKSJONER

Detaljer

Duo HOME. Monteringsanvisning

Duo HOME. Monteringsanvisning Monteringsanvisning INNHOLD Teknisk data Side 2 Montering Side 3-5 Programmering Side 6-11 Administrering Side 12-13 Daglig bruk Side 14-16 TEKNISK DATA TEKNISK SPESIFIKASJON Lesing: Lese/skrive MIFARE/NFC

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

MU1480 / MU1481 motorlås. Installasjons- og monteringsmanual

MU1480 / MU1481 motorlås. Installasjons- og monteringsmanual MU1480 / MU1481 motorlås Installasjons- og monteringsmanual Rev. 6.0 09/2014 Kaba MøllerUndall AS PO Box 3634 Hamborggata 21 3007 Drammen Norway Phone +47 32 20 32 00 www.kaba.no Det må ikke kopieres fra

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE

IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE IR-mottaker IR-2M Polycode Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE IR-2M POLYCODE: HMS art. nr.: 028513 Best. nr.: 2204418 IR-mottaker IR-2M Polycode... 1 Beskrivelse... 2 Montering... 2 Tilkopling...

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

1384 nødterminal. Manual

1384 nødterminal. Manual 84 nødterminal Manual Innhold Innhold / Varianter... 2 Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4 Montering / Installasjon... 5-6 Koblingsskjema for profil... 7-8 Koblingsskjema for profil 0... 9- Tekniske

Detaljer

Tele Radio Jaguar. Manual. Rev. IM-T70-001-A3

Tele Radio Jaguar. Manual. Rev. IM-T70-001-A3 Tele Radio Jaguar Manual Rev. IM-T70-001-A3 INNHOLD/NORSK Viktig!... 21 Systemfunksjoner... 22 Sender... 23 Alternative styrefunksjoner... 24 Installasjon av mottakeren med sikring... 25 Programmere senderen

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

Bruksanvisning. Viktig informasjon før bruk

Bruksanvisning. Viktig informasjon før bruk MYLOQ 1101 Kodecylinder Bruksanvisning NO Viktig informasjon før bruk HUSK Administratørkoden! Utan den kan ikke Kodesylinderen programmeres. Kodesylinderen leveres med en fabrikk-kode: 1-2-3-4-5-6 Denne

Detaljer

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701 Brugervejledning MEMOdayplanner Varenr: 402 701 Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Tavlens bakside... 4 Innstilling av lysstyrke... 4 Visning av tid som

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

BESKRIVELSE ComControllerMK3_CCIR

BESKRIVELSE ComControllerMK3_CCIR Dato: 17.12.2013 Ver 1.1.x, PCB A BESKRIVELSE ComControllerMK3_CCIR INNHOLD: 1.0 INNLEDNING............... 2 2.0 PC-PROGRAM (GUI)............2 3.0 OPPGRADERING AV PROGRAMVARE...... 3 4.0 FUNKSJONER...............

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje User manual

Bruksanvisning Käyttöohje User manual B G 2 0 1 Bruksanvisning Käyttöohje User manual www.defa.com N INNHOLDSFORTEGNELSE Fjernkontroll 8 Automatisk aktivering av kjøresperren 8 Deaktivering med fjernkontrollen 9 Deaktivering med PIN-kodepanelet

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 ASSA Motorlås Manual Manual for motorlås: 840C-50, 841C-50, 841C-35 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 84xC/85xC 1. Installation 1. Marker senter linje A (stolpe) når låskassens posisjon i døren er

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TELEFONSTYRING AV EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD O F C OM F ORT 2 TEKNISK DOKUMENTASJON INNHOLD KAPITTEL TITTEL INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Detaljer

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2 1 2 3

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. www.noby.no side 1 Innledning Vi i Noby AS

Detaljer

Takk for at du valgte Yale Doorman. Innhold. Les dette før bruk av Yale Doorman 30 Viktig sikkerhetsinstruksjon 31 Tekniske data 31

Takk for at du valgte Yale Doorman. Innhold. Les dette før bruk av Yale Doorman 30 Viktig sikkerhetsinstruksjon 31 Tekniske data 31 Takk for at du valgte Yale Doorman Innhold Les dette før bruk av Yale Doorman 30 Viktig sikkerhetsinstruksjon 31 Tekniske data 31 Denne manualen sammen med og Installasjons Manual forsikrer at du bruker

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

RS485 Gateway Trådløs

RS485 Gateway Trådløs Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 1 3 Beskrivelse av grensesnitt... 3 3.1 Tilkoblinger... 3 3.2 Oppstart...

Detaljer

Adgangskontroll & Porttelefon

Adgangskontroll & Porttelefon Adgangskontroll & Porttelefon 282 Innholdsfortegnelse Adgangskontroll & Porttelefon Adgangskontroll / døråpning... 283 Berøringsfritt... 283 Berøringsfritt... 284 Magnetstripe... 286 Tilbehør Axema systemer...

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Kjøretøyets originale fjernkontroll Innstillingsveiledning - Norwegian Kjære Kunde I denne veiledningen finner du den informasjonen du trenger for

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i

Detaljer

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll?

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Paxton Access Net2 - Full kontroll PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Hvorfor kvitte seg med nøklene? Adgangskontroll gir deg kontroll over hvem som har tilgang

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

Trådløs forseringsbryter - Spirit

Trådløs forseringsbryter - Spirit 110984N-05 2016-02 Trådløs forseringsbryter - Spirit Monteringsveiledning ART.NR.: 113243 Trådløs forseringsbryter Innhold 1 Funksjon 2 2 Installasjon 3 2.1 Valg av installasjonssted 3 2.2 Installasjon

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R

Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R RW Parkeringsboksen ENO-BP2R muliggjør HFkontroll av to adkomster til parkering, kalt "INNGANG" og "UTGANG". Den fungerer med en aktiv antenne som

Detaljer

Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2ML MED VARIANTER. IR-mottaker IR-2ML. IR-mottaker IR-2MLProg: HMS art. nr.: 142961 Best.nr.

Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2ML MED VARIANTER. IR-mottaker IR-2ML. IR-mottaker IR-2MLProg: HMS art. nr.: 142961 Best.nr. IR-mottaker IR-2ML Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2ML MED VARIANTER IR-mottaker IR-2MLProg: HMS art. nr.: 142961 Best.nr.: 2204215 IR-mottaker IR-2ML... 1 Beskrivelse / Varianter... 2 Montering... 2 Tilkopling...

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1.

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1. Brukermanual og kontrolljournal SENTRALAPPARAT PC158O Versjon 1.O1 - JD9806 Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder PC1580 RK1580 og PC5506 Versjon 1.00 - JD9806 Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

B R U K E R V E I L E D N I N G

B R U K E R V E I L E D N I N G B R U K E R V E I L E D N I N G Revidert 01.06.2012 BYGGEKORTLESER Bemanningsrapporter på web INNHOLD 1. Bemanningsliste... 3 2. Oppdater rapport... 5 3. Timelister... 5 4. Historikk... 6 5. Liste over

Detaljer

EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233

EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233 EPI-2000 Knop Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning EPI-2000 Knop EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Knop RX og RX RE

Knop RX og RX RE Mottaker Knop RX 900-2 lys/lyd 2 kanaler Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-2 og RX 900-2 RE Mottaker Knop RX 900-2 lys/lyd 2 kanaler Mottaker Knop RX 900-2RE HMS art. nr.: 189343 Best. nr.:

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Tele Radio Leopard. Manual. TELE RADIO TURKEY Turkey Tel. +90 216 574 22 94 e-mail: turkiye@tele-radio.com

Tele Radio Leopard. Manual. TELE RADIO TURKEY Turkey Tel. +90 216 574 22 94 e-mail: turkiye@tele-radio.com T80 Tele Radio Leopard Manual o.com TELE RADIO ASIA China Tel. +86-(0)592-3111168 e-mail: china@tele-radio.com TELE RADIO TURKEY Turkey Tel. +90 216 574 22 94 e-mail: turkiye@tele-radio.com om TELE RADIO

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Nå med ny og forbedret funksjonsknapp! Knappen sitter fast og kan ikke forsvinne ved montering. Mkomfy 2G 25R

Detaljer

DORMA DML 100 motorlås

DORMA DML 100 motorlås Manual DORMA DML 00 motorlås 03-2005 DORMA Motor Lock DORMA DML 00 Motorlås DML-CU Styrenhet Funksjonsbeskrivelse. Termineringsklemmer 29-34 7. EPROM 29-30 Åpningsimpuls Aktiverer med en spennings impuls,

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING Bruks- og monteringsanvisning TEMA SIDE 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger. Tilleggsutstyr 3 1.4 Tilkobling av

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Bruksanvisning. Emit Start Display ESD1

Bruksanvisning. Emit Start Display ESD1 Bruksanvisning Emit Start Display ESD1 (c) Emit as, 18.12..2007, rev 1b Emit AS Tel: 22 91 03 00 Bank: 6011.05.80439 St. Halvards gt. 33 Fax: 22 91 03 01 WEB: www.emit.no 0192 OSLO E-mail: emit@emit.no

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Bruksanvisning. Fingeravtrykksleser 2607..

Bruksanvisning. Fingeravtrykksleser 2607.. Bruksanvisning Fingeravtrykksleser 607.. Innhold Apparatbeskrivelse...4 Oversikt over apparatet...5 Bruksområder...6 Bruk...8 Kvitteringssignaler...9 Igangkjøring...10 Tilkoblingsklemmer...11 Montering...1

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer NO 061110 Ref: IB2-im1822041_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelé for to individuelt styrte motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig som motorene tar imot sentrale

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien

GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien Side 1 av 26 Innholdsfortegnelse For å komme i gang:... 3 Innkobling på GSM Key.... 3 1.0 Installasjon... 5 2.0 Hovedvindu / Innlogging....

Detaljer

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN Installasjonsmanual Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN F03 18.02.2011 Mindre rettelser TKi F02 05.01.2011 Oppdateringer for versjon 5.02 TKi F01 09.08.2010 Første utgave for Updater

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer