Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote"

Transkript

1 Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernkontroll Innstillingsveiledning - Norwegian

2 Kjære Kunde, I denne veiledningen finner du den informasjonen du trenger for å kunne aktivere og deaktivere enkelte funksjoner. Dersom du trenger informasjon om bruken av alarmsystemet, henviser vi til brukerhåndboken for alarmsystemet. PIN-kode Hvis alarmsystemet er installert i kjøretøyet, skal du ha mottatt et kort (på størrelse med et kredittkort) med en PIN-kode (personlig identifikasjonsnummer) bestående av fire sifre. PIN-koden brukes til å deaktivere alarmsystemet i tilfelle fjernkontrollen slutter å virke. Den brukes også av den autoriserte forhandleren for å endre systemoppsettet. Du bør alltid ha dette kortet på deg, ikke legg det igjen inni bilen. Vehicle security system Please do not leave this card in your vehicle Hvis du har mistet PIN-koden, kontakter du din autoriserte forhandler. Slik angir du PIN-koden 1 Trykk ned LED-trykknappen det samme like mange ganger som det første sifferet i PIN koden med maksimalt 1,5 sekunder pause mellom hvert trykk. Hvis LED-lampen lyser når du trykker på knappen, vil den slukke. 2 Vent til LED-lampen begynner å blinke før du begynner å angi neste siffer. 3 Gjenta prosessen for alle de fire sifrene. VSS3

3 Programmeringsmodus Med denne funksjonen kan du aktivere/deaktivere forskjellige systemalternativer. For å kunne gjøre det, må du først angi programmeringsmodusen (se prosedyren under). Deretter kan du velge den funksjonen du vil redigere ved å vri tenningsnøkkelen fra Off (av) til On (på), og/eller bruke LED-trykknappen. Når du er ferdig i denne modusen, kan du velge en annen, eller avslutte ved å lukke panseret. 1 Starte prosedyre Alarmsystemet må være desarmert. 2 Gå inn i programmeringsmodus For å gå inn i programmeringsmodus, må du følge prosedyren beskrevet nedenfor: Åpne døren på førersiden og panseret. (For Aygo, kun førerdøren) Vri nøkkelen til IG ON. Angi den firesifrede PIN-koden med LED-trykknappen. Blinklysene vil blinke én gang hvert tolvte sekund, og LED-lampen vil forbli PÅ som bekreftelse på at du har gått inn i programmeringsmodus. Hvis LED-lampen ikke slår seg PÅ, ta nøkkelen ut av tenningen og gjenta prosedyren. 2 VSS3

4 3 Velge programmeringsmodusen Naviger gjennom programmeringsmodusen ved å vri tenningsnøkkelen fra AV til PÅ, slik at du kan sjekke og modifisere følgende innstillinger: Lydsignalets volum: Lydsignalets volum kan økes eller senkes. Automatisk dørlåsing: Dørene låses når nøkkelen vris til IG ON, og låses opp når nøkkelen vris til IG OFF. Passiv armering: dette armerer alarmsystemet automatisk uten at bilen er låst. Det beskytter bilen din i tilfelle du glemmer å låse den. Varsel om åpen dør: Lydsignalet avgir ti lydsignaler for å informere kunden at en dør ikke ble lukket helt når låseknappen trykkes. Armeringssignal: Aktiverer lydsignalet når alarmsystemet armeres/desarmeres. 4 Bekreftelse av programmeringsmodus Programmeringsmodus bekreftes ved antall blink fra blinklysene og antall LED-blink. Blinklysene blinker hvert tiende sekund, antall blink indikerer hvilken programmeringsmodus du er i. Du velger forskjellige programmeringsmodi ved å gå gjennom den i en enveis, trinnvis syklus. Hvis du har gått ett trinn for langt, lukk panseret og start hele programmeringsprosedyren på nytt. 5 Modifisere innstillingene Se følgende tabell for oversikt over trinnene i programmeringsmodusvalg. Vri nøkkelen til IG OFF og så til IG ON igjen. Blinklysene vil blinke én gang hvert tiende sekund og LED-lampen vil blinke én gang hvert tredje sekund for å bekrefte at du har nådd Modus 1. VSS3 3

5 5.1 Modus 1: Lydsignalets volum Forhåndsinnstilt innstilling: Lydnivå er stilt inn til medium. Blinklysene blinker én gang hvert tiende sekund, og LED-lampen blinker én gang hvert tredje sekund. Slik øker du lydsignalet med ett trinn: Trykk kort på LED-trykknappen. Slik senker du lydsignalet med ett trinn: Trykk og hold LED-trykknappen (i ett sekund). Gjenta denne prosedyren til du oppnår ønsket nivå. Merknad: Det er totalt 30 lydtrinn. Vri nøkkelen til IG OFF > IG ON og trykk fire ganger på LED-trykknappen for å gå til Modus Modus 2: Automatisk dørlåsing Forhåndsinnstilt innstilling: Blinklysene LED-lampen PÅ blinker to ganger hvert tiende sekund. Hvis de blinker hurtig fem ganger hvert tredje sekund: er funksjonen deaktivert. Hvis de blinker sakte fem ganger hvert tredje sekund: er funksjonen aktivert. Hvis du ønsker å endre innstillingen, trykk og hold LED-trykknappen én gang. Vri nøkkelen til IG OFF > IG ON for å gå til Modus Modus 3: Passiv armering Forhåndsinnstilt innstilling: AV Blinklysene blinker tre ganger hvert tiende sekund. LED-lampen blinker hurtig én gang hvert tredje sekund: funksjonen er deaktivert. Blinker sakte én gang hvert tredje sekund: funksjonen er aktivert. Hvis du ønsker å endre innstillingen, trykk og hold LED-trykknappen én gang. Trykk seks ganger på LED-trykknappen for å gå til Modus VSS3

6 5.4 Modus 3.1: Varsel om åpen dør Forhåndsinnstilt innstilling: PÅ Blinklysene blinker tre ganger hvert tiende sekund. LED-lampen blinker hurtig sju ganger hvert tredje sekund: funksjonen er deaktivert. Blinker sakte sju ganger hvert tredje sekund: funksjonen er aktivert. Hvis du ønsker å endre innstillingen, trykk og hold LED-trykknappen én gang. Vri nøkkelen til IG OFF > IG ON for å gå til Modus Modus 4: Armeringssignal Forhåndsinnstilt innstilling: AV Blinklysene blinker fire ganger hvert tiende sekund. LED-lampen blinker hurtig én gang hvert tredje sekund: funksjonen er deaktivert. Blinker sakte én gang hvert tredje sekund: funksjonen er aktivert. Hvis du ønsker å endre innstillingen, trykk og hold LED-trykknappen én gang. 6 Gå ut av programmeringsmodus Lukk panseret. Blinklysene vil blinke fem ganger for å bekrefte. Du kan gå ut av programmeringsmodusen når som helst ved å lukke panseret. I en Aygo kan du gå ut av programmeringsmodusen når som helst ved å lukke førerdøren. VSS3 5

7 7 Diagramveiledning over programinnstilling Trinn 1 Åpne panseret (gjelder ikke Aygo) Åpne døren på førersiden Vri nøkkelen til IG ON Trinn 2 Angi PINKODE med LED trykknapp Lampen lyser Blinker hvert tolvte sek Trinn 3 Vri nøkkel til IG av/på Vri nøkkel til IG av/på og Trykk på LED trykknappen fire ganger Modus 1 Ett blink hvert Blinklys tiende sek LED- Ett blink hvert lampe* tredje sek Innstilling Lydsignalets volum Merknader: - * LED-blinkehastigheten forteller deg om funksjonsstatusen: - hurtig blinking: funksjonen er deaktivert. - langsom blinking: funksjonen er aktivert. => Hvis du ønsker å endre funksjonsstatusen, trykk og hold LED trykknappen én gang (i ett sek). - Du kan gå ut av programmeringsmodusen når som helst ved å lukke panseret. - Hvis du trykker på LED-lampen for mange ganger, eller vrir nøkkelen til IG for mange ganger, lukk panseret og start på nytt. Programmodus er aktivert Vri nøkkel til IG av/på Vri nøkkel til IG av/på Trykk på LEDtrykknappen seks ganger Vri nøkkel til IG av/på Lukk panseret. I en Aygo lukker du førerdøren Modus 2 Modus 3 Modus 3.1 Modus 4 Gå ut av To blink hvert tiende sek Tre blink hvert tiende sek Tre blink hvert tiende sek Fire blink hvert tiende sek Fem hurtige blinklysblink Fem blink hvert tredje sek Ett blink hvert tredje sek Sju blink hvert tredje sek Ett blink hvert Av tredje sek Automatisk låsing Passiv armering Varsel om åpen Armeringssignal Gå ut av av dører PÅ/AV PÅ/AV dør PÅ/AV PÅ/AV programmodus 6 VSS3

8 8 Læringsmodus for fjernkontroll Hvis du har mistet en fjernkontroll, eller hvis du vil bruke en ekstra fjernkontroll, må du bruke fjernkontrollens læringsmodus. Fremgangsmåten vises i diagrammet nedenfor Trinn 1 Åpne panseret (ikke nødvendig for Aygo) Åpne døren på førersiden Vri nøkkelen til IG ON Trinn 2 Angi PINKODE med LED-trykknapp Programmodus er aktivert LED-lampen lyser Blinklysene blinker hvert tolvte sek. Trinn 3 Angi PINKODE på nytt med LEDtrykknapp Blinklysene blinker fem ganger Lampen blinker fem ganger Trinn 4 Trykk raskt én gang på den første fjernkontrollens låse- eller åpneknapp Blinklysene blinker én gang som bekreftelse Lampen blinker én gang som bekreftelse Trinn 5 Innen 25 sekunder trykker du raskt én gang på neste fjernkontrolls låse- eller åpneknapp Trykk på låse- eller åpneknappen på alle andre alarmfjernkontroller Blinklysene blinker én gang som bekreftelse Lampen blinker én gang som bekreftelse Trinn 6 Lukk panseret (ikke nødvendig for Aygo) Lukk førerdøren Eller vent 25 sekunder Blinklysene blinker fem ganger Programmodus er deaktivert Merknader: Når du bruker læringsmodus, slettes alle eksisterende fjernkontroller i systemet. Du må programmere alle på nytt hver for seg. Alarmsystemet godtar opptil 4 fjernkontroller. Merknad: Hvis du har mistet en fjernkontroll, må du programmere de(n) gjenværende på nytt. Dette vil deaktivere alle andre fjernkontroller. VSS3 7

9 9 Armere uten inntrengeralarm Hvis du må låse bilen mens noen sitter inne i den (passasjer, barn, hund ), eller hvis du vil la vinduet stå åpent, må du deaktivere inntrengeralarmen. Aktiveringstrinn Varselslysindikering Alarmstatuslys (LED) Lydsignal 1 Lås bilen med alarmfjernkontrollen. 2 Trykk én gang til på låseknappen i løpet av de første 30 sekunder. Blinker én gang. På i 30 sek. Ett lydsignal hvis lydsignalering er aktivert. Blinker én gang. På i 30 sek. Ett lydsignal hvis lydsignalering er aktivert. Oppsummering: Trykk to ganger på alarmfjernkontrollen innen 30 sekunder. Den innvendige sensoren er kun deaktivert én gang. Neste gang vil den innvendige sensoren være aktiv igjen. 8 VSS3

10 10 Armere uten tilleggssensorer Hvis du for eksempel har en vinkelsensor, må du deaktivere denne når du reiser med ferge eller tog, eller hvis du parkerer i et parkeringshus som betjenes med heiser. Hvis alarmsystemet har tilleggssensorer, kan de deaktiveres på følgende måte: Aktiveringstrinn Varselslysindikering Alarmstatuslys (LED) Lydsignal 1 Lås bilen med alarmfjernkontrollen. 2 Trykk to ganger til på låseknappen i løpet av de første 30 sek. Blinker én gang. På i 30 sek. Ett lydsignal hvis lydsignalering er aktivert. Blinker én gang. På i 30 sek. Ett lydsignal hvis lydsignalering er aktivert. Oppsummering: Trykk tre ganger på alarmfjernkontrollen innen 30 sekunder. Sensoren er kun deaktivert for én gang. Ved neste armering vil sensoren være aktiv igjen. VSS3 9

11 11 Verkstedmodus Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for Aygo. Hvis du må ta med bilen til din autoriserte forhandler og ikke vil at de skal få fjernkontrollen, kan du deaktivere alarmsystemet i en tidsbegrenset periode. I verkstedmodus er alle alarmfunksjonene sperret. Denne funksjonen må aktiveres manuelt via denne prosedyren: 1. Desarmer med fjernkontrollen. 2. Sett nøkkelen i tenningen og vri den til IG ON. 3. Åpne døren på førersiden. 4. Angi PINKODE med LED trykknapp. Varselslysene og LED-lampen vil gi ett langt blink, og det vil avgis ett langt lydsignal som bekreftelse. For å avslutte: 1. Vri til IG ON. 2. Trykk lenge på fjernkontrollens åpneknapp, eller på LED-trykknappen. I verkstedmodus vil LED-lampen blinke hver gang tenningen slås PÅ. 10 VSS3

12 PZ???-?????-EU Publication no. ASM

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual C A N A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com N Innhold Hvordan anvende din DEFA AutoSecurity alarm: Slå PÅ (armering) s. 5 Slå AV (dearmering) s. 6 Nødutkobling s.

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com T A 3 0 / T A 3 5 Bruksanvisning N www.defa.com Gratulerer med din nye DEFA Transportalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA AutoSecurity transportalarm

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

4600 CAN/PLIP med 4627 sentral INSTALLASJONSMANUAL

4600 CAN/PLIP med 4627 sentral INSTALLASJONSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral INSTALLASJONSMANUAL Innhold 1. KIT INNHOLD...3 2. INTRODUKSJON (hvordan du får tilgang til biltilpassede manualer, DataLinker verktøy og programvare)...3 3. SYSTEMKONFIGURASJON...3

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film Brukermanual for TV Innhold Kom i gang med å se på TV... 3 Skifte kanaler/programmer... 5 Bruke hovedmenyen... 7 Bruke TV-guide... 8 Ta opp TV-programmer... 10 Kontrollere opptak... 13 Ta opp et enkelt

Detaljer

Bewacard BC640. Teknisk håndbok

Bewacard BC640. Teknisk håndbok Bewacard BC640 Teknisk håndbok NO Copyright 2004 Bewator AB, Solna, Sverige Kopiering fra håndboken må bare skje med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til å endre så vel

Detaljer

Brukermanual kortversjon

Brukermanual kortversjon kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mfirstv102 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok Bewatel BTK41 NO Teknisk håndbok Copyright September 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewatel BTK41 Teknisk håndbok kan kun skje etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne brukermanualen nøye. 1 Jan 2015 Kjære kunde. Introduksjon Takk for att du har kjøpt Holars 2020G av oss. Om Holars Holars startet opp som grossist

Detaljer

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk.

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. R Bruker manual VIKTIG For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. Dette produktet er produsert og godkjent i henhold til EN 60950-1,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 Følgende gjelder KUN for STR-200 modellene: (Mellom de svarte strekene) Utsett uret for sterkt lys for å lade batteriet før uret brukes. Uret

Detaljer

Volvo On Call mobilapplikasjon Brukerhåndbok

Volvo On Call mobilapplikasjon Brukerhåndbok Volvo On Call mobilapplikasjon Brukerhåndbok Dette dokumentet gir grunnleggende informasjon om forholdsregler, funksjoner og begrensninger ved Volvo On Call mobilapplikasjon. Generell informasjon og sikkerhet

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Takk for at du valgte Yale Doorman Denne brukerveiledningen, sammen med installasjonsveiledningen sikrer at du bruker produktet

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2 1 2 3

Detaljer

Takk for at du valgte Yale Doorman. Innhold. Les dette før bruk av Yale Doorman 30 Viktig sikkerhetsinstruksjon 31 Tekniske data 31

Takk for at du valgte Yale Doorman. Innhold. Les dette før bruk av Yale Doorman 30 Viktig sikkerhetsinstruksjon 31 Tekniske data 31 Takk for at du valgte Yale Doorman Innhold Les dette før bruk av Yale Doorman 30 Viktig sikkerhetsinstruksjon 31 Tekniske data 31 Denne manualen sammen med og Installasjons Manual forsikrer at du bruker

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

POWERMAX. Programmeringsmanual. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD

POWERMAX. Programmeringsmanual. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Programmeringsmanual INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 1. 1 Generell Orientering...2 1. 2 Tilgang til Installatørmenyen...2 2. PROGRAMMERING AV NY INSTALLATØRKODE...3

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer