Bewator Entro Installasjonsmanual

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bewator Entro Installasjonsmanual"

Transkript

1 Bewator Entro Installasjonsmanual NO A Siemens Business

2 Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg retten til å endre både bruksanvisningens innhold og produktenes konstruksjon. Dokumentnummer: V5.0-NO Bewator AB, som inngår i Bewator Holding AB, utvikler og markedsfører et fullstendig tilbud av sikkerhetsprodukter, som omfatter passeringskontroll og alarm. Salg, installasjon og service skjøttes via et riksdekkende nett av forhandlere. Det må ikke gjøres noe (som ulovlig manipulering, ulovlig kopiering m.m.) med programvare som inngår i produktene og systemene. Slik inngripen utgjør krenkelse av opphavsrett som kan straffes med bøter eller fengsel og resultere i plikt til å betale erstatning og vederlag for bruken av programvaren.

3 Bewator Entro Installasjonshåndbok Innhold 3 Innhold HVA ER BEWATOR ENTRO?...5 Systemkomponenter...6 KOMMUNIKASJON MED PC I BEWATOR ENTRO...9 Flerbrukerdatabase GLOBAL KOMMUNIKASJON MELLOM FLERE SR34I Eksempel på tilkobling av SR34i med RS Eksempel på tilkobling av SR34i i lokalt nettverk Eksempel på tilkobling av SR34i med Internett DYNAMISK IP-ADRESSE (DHCP) OG DYNAMISK DNS Bakgrunn Forutsetninger Faste IP-adresser Dynamiske IP-adresser INSTALLASJONSREKKEFØLGE Anbefalt kabel Valg av kommunikasjon for kortlesere MONTERING OG KOBLING Nye Entro enheter Nye kapslinger INNKOBLING Montere kortleser Montere dørsentraler Montere undersentral SR34i Tilkobling av undersentral SR34i Tilkobling av dørsentral DC Tilkobling av dørsentral DC Tilkobling av dørsentral DC Tilkobling av relésentralen IOR Tilkobling av kortleser DT Tilkobling av slaveleser BC Tilkobling av tastatur M Tilkobling av slisseleser BC Tilkobling av andre lesere Antipassback ved BCLINK Antipassback ved CLOCK&DATA eller WIEGAND Installasjon av slusedører Tilkobling av PC og skriver Tilkobling av batteribackup Teste kommunikasjonssløyfen RS Teste strømforsyningen Kontroll av kommunikasjon PROGRAMMERING BEWATOR ENTRO RESERVASJON SLIK INSTALLERES RESERVASJONSSYSTEMET Montere CF8 minnekort Tilkobling av InfoPoint IP811/IP UTVIDE ELLER ENDRE ET BEWATOR ENTRO-SYSTEM Installere flere PCer Installere ytterligere SR34i Versjonshåndtering av programvare i SR34i... 48

4 4 Bewator Entro Installasjonshåndbok Innhold INSTALLERE MODEMBASERT SYSTEM Installere det nye systemet Programmere modemsystemet Installere modem Overføre informasjonen i det nye systemet til den sentrale PCen INTEGRERING MED EKSTERNE PROGRAMMER (BAPSI) SJEKKLISTE TEKNISKE DATA... 57

5 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon 5 Hva er Bewator Entro? Bewator Entro er et anlegg for adgangskontroll. Det er beregnet for små og store bedrifter som vil ha kontroll over hvilke personer som skal ha adgang til forskjellige dører og avdelinger i lokalene. I Bewator Entro er det også en programmodul for reservasjon (til f eks vaskerom, tennishaller etc.) som fungerer sammen med adgangskontrollen. Ved dørene er det montert kortlesere som eventuelt kan være utstyrt med et tastatur. Kortleserne er tilkoblet undersentraler som programmeres fra en PC. Ved behov kan man via Bewator Entro styre inntil 1000 adgangskontroll-systemer installert i forskjellige bygninger. Systemene kan være direkte tilkoblet PCen eller være koblet via modem og/eller nettverk. Nettverk og Internett Bewator Entro har muligheter til å kommunisere via lokalt eller globalt nettverk (Internett). Vi beskriver hvordan tilkobling og adresseringer skjer i Bewator Entro og forutsetter at eksterne enheter (ruter, switch etc.) er konfigurert riktig. Det er meget viktig at IT-ansvarlig er involvert og godkjenner installasjonen. Reservasjonssystem Vi beskriver hvordan man forbereder og programmerer Bewator Entro Reservasjon. Det finnes også en beskrivelse på hvordan man bruker reservasjonssystemet sammen med andre deler av Bewator Entro. Å tenke på før systemet tas i drift Før Bewator Entro systemet tas i drift anbefaler vi at du som installerer systemet går igjennom sjekklisten og fyller den ut. Du finner sjekklisten i slutten av denne manualen.

6 6 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon Systemkomponenter Bewator Entro består av følgende deler: Programmet Bewator Entro. Programmet kjøres på Windows 2000/XP eller NT 4.0 og høyere. Minimumskrav til PC: Pentium 266 MHz med 128 MB RAM. Programmet kan styre inntil 512 dører og behandle informasjon på inntil kort. Undersentraler SR34i. Inntil 16 undersentraler kan kobles til PCen i sløyfe. Hver undersentral kan styre 4, 8, 16 eller 32 dører. I alle undersentralene finnes den informasjonen du programmerer i PCen lagret. Dette medfører den fordelen at du kan bruke PCen til andre arbeidsoppgaver eller stenge den når du ikke programmerer eller overvåker Bewator. Med hver undersentral leveres 4 stk. termineringsmotstander. Dørsentraler med kortleser. Til undersentralene kan det tilkobles dørsentraler. En dørsentral styrer en dør der det er montert inntil to kortlesere. Denne kombinasjonen er beregnet for ytterdører eller andre dører der det stilles høye funksjons- og sikkerhetskrav, f.eks. alarmforbikobling og dørovervåkning. Magnetkort alt. berøringsfri leser Berøringsfri leser Hands-free leser

7 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon 7 Kortleser. En enklere kortleser som er direkte tilkoblet undersentralene. Monteres innendørs ved dører der det stilles lavere funksjons- og sikkerhetskrav. Leveres inklusive droppboks. Dørsentraler uten slaveleser. I visse tilfeller kan det være greit at en dør kun overvåkes eller holdes låst via tidsskjemaer. DC01 kan benyttes som en tidsstyrt reléfunksjon eller dørkovervåkingsenhet. Dørsentral DC01 Relésentral. For å styre f eks heiser kan en IOR6 benyttes. Valgfri leser kan da kontrollere hvilke utganger som skal aktiveres. Benyttes også for reservasjonsfunksjoner og kan i versjon 5 også benyttes for fellesalarm, nødåpning og varsling fra batteribackup. Relésentral IOR6 CF8. Hvis reservasjonsfunksjonene skal brukes, må et minnekort installeres i en av SR34i-undersentralene. CF8-minnekort Reservasjonsterminal. En InfoPoint IP811/IP810 kan brukes i et reservasjonssystem til å reservere tider direkte i forbindelse med et reservasjonsobjekt. Den inneholder dessuten en integrert kortleserfunksjon for identifisering. InfoPoint IP810

8 8 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon Adgangskort. Om det er ønskelig, kan det leveres et sett adgangskort med systemet. Modem. Hvis det inngår flere Bewatorystemer i installasjonen, kan det tilkobles et modem for kommunikasjon mellom systemene og den sentrale PCen. Batteribackupenhet. Det trengs en eller flere batteribackuper for systemets strømforsyning. Kabler. Se forslag på siden X20X.

9 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon 9 Kommunikasjon med PC i Bewator Entro Bewator Entro SR34i kan kommunisere på tre ulike måter; med PC hvor PC knyttes til en utvalgt undersentral. Lokalt nettverk Lokalt nettverk benyttes (Ethernet 10/100 Mbit) for TCP/IP kommunikasjon med PC. Se også Tekniske data for mer informasjon. Observer at SR34i har en innebygd switchfunksjon med to nettverksuttak, hvor en PC og en SR34i kan utgjøre et lokalt nettverk uten noe ekstra utstyr (bortsett fra standard Kat-5 kabel). Direkte tilkoblet PC uten nettverk I disse tilfellene har PC en fast IP og kobles direkte mot SR34i som et alternativ til RS232 hvor man krever lengre avstand. SR34i TCP/IP Direkte tilkoblet PC i lokalt nettverk I disse tilfellene utnyttes den innebygde nettverksswitchen, som finnes i SR34i, for at også PC skal kunne kommunisere på det lokale nettverket. SR34i Innebygd nettverksswitch TCP/IP TCP/IP LAN Nettverk med InfoPoint IP810 InfoPoint kan kobles direkte til SR34i undersentralen. SR34i TCP/IP TCP/IP InfoPoint IP810 LAN

10 10 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon RS232 SR34i kommuniserer med tilkoblet PC via kabel direkte til COM-porten. RS232 SR34i RS485 Modem PCens modemport brukes for å kommunisere med et fjernstyrt anlegg. SR34i kan også kobles til et modem, som kan ringe opp PCen ved behov. Modem SR34i Modem

11 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon 11 Flerbrukerdatabase Hvert Entro anlegg benytter en database (med personer, tidsskjema osv.) som lagres i alle undersentraler og i hver PC. Entro versjon 5 tillater at flere systembrukere kan være innlogget samtidig og arbeide mot samme database. Forutsetningen er at programmet vet hvilke brukere som benytter hvilke PC er. F eks så kan en driftssjef ha en egen PC (med eget navn), mens en resepsjonist har en annen PC (med annet navn). For hver PC må det opprettes en tilkobling i Entro hvor navnet på PC en og metode for kommunikasjon angis. Samtidig gjelder det å filtrere hendelser fra systemet, slik at de sendes kun til deres respektive PC er. Dvs om en driftssjef midlertidig logger inn på resepsjonistens PC, vil ingen hendelser lastes ned på PC en. For hver nye systembruker du oppretter skal du også angi tilkobling og hvilket filter som skal benyttes. Bildet under viser forenklet et eksempel på hvordan det fungerer. PC - Driftssjef Driftssjef- Innlogging Filter 1 Hendelser TCP/IP PC - Resepsjonist Til / fra ENTRO sentraler Resepsjonist- Innlogging TCP/IP Filter 2 - Hendelser Opsjon: Driftssjef Innlogging Ingen hendelser hentes! Om i stedet kun én PC benyttes for flere brukere, så vil de ulike filtrerte hendelsene lagres i separate kataloger på PC en (avhengig av hvem som er logget inn).

12 12 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon Global kommunikasjon mellom flere SR34i Den globale kommunikasjonen mellom flere undersentraler kan skje på to ulike fysiske kabler partvinnet totråd RS485 og/eller Ethernet 10/100 Mbit. RS485 Bruk RS485 plint for å kommunisere mellom maksimalt 16 stk SR34i undersentraler. Maks avstand er meter fra første til siste. Muligheter finnes å la en (eller flere) av disse sentralene også benytte TCP nettverk og stilles inn med IP adresse og proxy funksjon (inkl SNTP). Ethernet med TCP TCP/IP benytter seg også av Ethernet-kontakt (10/100 Mbit). TCP/IP innebærer en mer kontrollert måte å sende beskjeder på over et nettverk. Maks avstander bestemmes av nettverkets struktur. Det krever at hver SR34i programmeres med en unik IP-adresse og skal ha Proxy funksjon (inkl SNTP). Til gjengjeld får kun de aktuelle enhetene (SR34i eller PC) de beskjedene som er aktuelle. Se også Tekniske data for mer informasjon. I versjon 5 kan også dynamiske IP adresser benyttes for SR34i. Les mer i kapittelet XDynamisk IP-adresse (DHCP) og dynamisk DNSX hvor dette beskrives. Vært å vite om TCP mellom SR34i Tenk på at soner (f eks alarmsoner) fungerer best om de finnes i samme sub-nett, som benytter TCP/IP mellom de ulike SR34i.

13 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon 13 Eksempel på tilkobling av SR34i med RS485 Lite system én SR34i Denne metoden gir et mer sluttet system og behøver egen kabel (RS485) mellom undersentralene. RS232 SR34i RS485 Større system flere SR34i RS485 RS485 SR34i SR34i RS232 RS485 Resepsjon RS232 SR34i Driftsjef

14 14 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon Eksempel på tilkobling av SR34i i lokalt nettverk I Bewator Entro er det klar gjort slik at flere SR34i kan kommunisere via lokalt nettverk, og at anlegget kan programmeres fra valgfri PC. Ingen separat kabel trengs mellom undersentralene. Observer at det er valgfritt å tilkoble PC direkte (RS232) - eller via nettverk. RS485 RS485 Resepsjon TCP/IP SR34i SR34i Lokalt nettverk TCP/IP RS232 SR34i RS485 Driftsjef

15 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon 15 Eksempel på tilkobling av SR34i med Internett Her benyttes Internett, Lokalt nettverk samt RS485 for kommunikasjon mellom ulike deler i systemet. Visse PCer kan f eks brukes for at Internett kun kan logge inn til et reservasjonssystem mens andre PCer benyttes også for administrasjon. RS485 RS485 RS485 SR34i SR34i SR34i SR34i TCP/IP Lokalt nettverk Reservasjon webserver Internett SR34i SR34i + CF8 Lokalt nettverk TCP/IP TCP/IP Reservasjon Nettleser Driftsjef Reservasjon InfoPoint IP810

16 16 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon Dynamisk IP-adresse (DHCP) og dynamisk DNS I visse nettverksinstallasjoner kreves det at SR34i kan arbeide med dynamiske IPadresser og hver sentral refereres som et navn, samt at SR34i også kan håndtere innlogging (hos Internettleverandør). I Brukerhåndboken beskrives det mer om hvordan innstillinger og programmering foregår. Bakgrunn Dynamisk IP-adresse I tidligere versjoner av programvaran, forutsettes det at SR34i undersentraler kan tildeles en fast IP-adresse noe som fortsatt er å anbefale dersom det lokale nettverket tillater det. (Sammenliknet med at du alltid har samme telefonnummer). Faste IP-adresser er blant annet raskere og sikrere. I mange borettslag benytter man kanskje en nettverksleverandør, som kun tilbyr abonnement som med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Det innebærer at en sentral (hos nettverksleverandøren) låner ut en IP-adresse over en kortere tid, med det resultat att IP-adresser kan variere når nettverksleverandøren forlenger låne tiden. (Vi beskriver lengre frem hvordan mekanismen fungerer i denne versjon av Entro). Siden IP-adresser ikke er definitive, må en funksjon finnes som refererer til et fast navn som kan oversettes til et begrep som Internett forstår dvs. IP-adresser. Denne funksjonen kallas generelt for DNS (Domain Name Service) og kan sees på som en navnekatalog over IP-adresser. Katalogen kan finnes hos nettverksleverandøren og har også en IP-adresse, men denne tildeles normalt samtidig med DHCP adressene. F eks kan en nettleser benytte navnet isteden for for IP-adressen tll Bewator. Dette fungerer så lenge man har bestemt at alltid har samme IP-adresse (d v s tjenesten gjør at man ikke trenger huske på IP-adressen til Bewator s hjemmeside). I fellesskap med at DHCP benyttes- og at nettverksleverandøren relativt ofte bytter IP-adresse for tilkoblede brukere/pc er så må DNS oppdateres med ny informasjon. Dette kallas da for dynamisk DNS (DDNS) og innebærer at utstyr kan spørre denne tjenesten om seneste, aktuelle IP-adresse for et navn. Sammenliknet med at du må bytte telefonnummer iblant (ettersom antallet telefonlinjer er begrenset og at en egen linje med eget nummer er dyrere). På samme måte må dine venner få vite at du har byttet nummer. D v s telefonkatalogen må oppdateres med jevne mellomrom hver gang nummeret byttes. Innlogging Internettleverandøren trenger innimellom også å vite at det rett bruker (SR34i) som benytter abonnementet innen kommunikasjon oppstår. Derfor kreves en innlogging med brukernavn og passord. Dette stilles inn i hver SR34i. Noter at innlogging kan benyttes også når faste IP-adresser benyttes.

17 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon 17 Forutsetninger Faste IP-adresser Følgende kapittel beskriver hva som må finnes for at ulike konfigurasjoner skal fungere for et Bewator Entro system. Se også kapittelet lengre frem i håndboken om hvordan installasjonen går til. Obs! Brukerens/kundens IT-ansvarlig skal alltid delta i prosjekteringen av et Entro anlegg basert på nettverk. Allment god kjennskap om nettverk er også en forutsetning. Man kan håndtere IP-adresser på tre ulike vis i Entro: 1 Alle SR34i har faste IP-adresser (bestemt av IT-ansvarlig eller bestilt av Internettleverandør). 2 En SR34i har fast IP-adresse (med navntabell) alle andre oftest får tildelt, dynamiske adresser (DHCP). 3 Alle SR34i får dynamiske adresser (DHCP) Faste IP-adresser kan forekomme både i lokala nettverk og/eller hvor også Internett benyttes (f eks for reservasjonsfunksjoner). Visse Internettleverandører tillater dessverre ikke at faste IP-adresser kan benyttes. I et lokalt nettverk på en bedrift trengs ingen spesielle arrangementer. Det eneste aspektet er hvor isolert sikkerhetssystemet skal væra fra eksempelvis et kontornettverk. D v s om det finnes routers, brannvegger eller tilsvarende som skiller Bewator Entro fra øvrig utstyr. Dette gjelder for øvrig for borettslag også, om den har samme type av lokalt nettverk. Omvendt kan en bedriftsinstallasjon også dra nytte av DHCP funksjoner, se neste avsnitt. F eks kan en SR34i få en fast IP-adresse (fra IT-ansvarlig) og fungere som en master for andre SR34i som i sin tur får sine IP-adresser fra en intern DHCPserver på bedriften.

18 18 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon Dynamiske IP-adresser For øyeblikket har de fleste borettslag ikke tilkoblinger av typen lokalt nettverk. Som regel er det en nettverksleverandør som låner ut en tilkobling (bredbånd, kabel eller telemodem) og hvert abonnent benytter Internett for kommunikasjon til/fra sin hjemmepc. For at Bewator Entro skal kunne fungere i et miljø der DHCP og innlogging benyttes må visse forutsetninger oppfylles. 1. Minst en konto (og fysisk tilkobling) hos en Internett leverandør må finnes. Målet er at hver SR34i selv skal kunne nå Internett respektivt at de kan nåes uten i fra. Avhengig av nettverksleverandør kan dette fungere på ulike måter. 2. En funksjon for dynamisk DNS (Dynamic Domain Name Service) må opprettes. Navnkatalogen kan lagres på en av to mulige plasser: En utvalgt SR34i kan fungere som Dynamisk DNS men krever i så fall en fast IP adresse (fra en nettverksleverandør), slik at andre SR34i (samt PC) vet hvor navnkatalogen finns. Den utvalgte SR34i kan fortsatt håndtere sine dørmiljøer. En ekstern, offentlig tjeneste på Internett som heter DynDNS.org benyttes for å inneholde katalogen med nettverksidentitet og IP-adresser. I dette tilfellet må en konto med brukernavn og passord utstedes hos denne organisasjonen. Eksempelvis tilbys fem ulike navn kostnadsfritt og fem SR34i kan direkte håndteres. Om flere SR34i benyttes kan ytterligere 20 navn utstedes til en kostnad på ca 10$ per år (desember 2004).

19 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon 19 Installasjonsrekkefølge Planlegg installasjonen nøye Monter kortlesere, dørsentraler og droppbokser. Plasser ut undersentralene Monter strømforsyning. Trekk kabler til kommunikasjon og strømforsyning for en av undersentralene Koble sammen undersentralens enheter: Kortlesere, dørsentraler og droppbokser. Kontrollmål kommunikasjonssløyfen. Kontroller at kommunikasjonen mellom undersentralene og de respektive kortleserne/dørsentralene fungerer. Ja Finnes det flere undersentraler? Nei Nei RS485 på global? Ja Kobl sammen disse undersentraler. Kontroller kommunikasjonssløyfen Kontroller at nettverkskommunikasjonen fungerer. Koble PCen til en av undersentralene (direkte eller via nettverket) Installer og start installeringsprogrammet. Kontroller at systemet er on-line. Systemet er klart for programmering ifølge brukermanualen.

20 20 Bewator Entro Installasjonshåndbok Innkobling Anbefalt kabel Tabellen under viser ulike koblinger som kan gjøres i Bewator Entro. NB! Bewator s garanti gjelder ikke om andre kabler enn de som er anbefalt under benyttes. Ulike kabel typer skal ikke blandes i de ulike kabelsegmentene. Fra enhet PC Til enhet Kabeltype Maks lengde (m) SR34i RS232: Kabel mellom PC/skriver og undersentral. Anbefalt kabel: Flat skjermet kabel (4-ledere + skjerm), F eks LI-YCY eller Belden m SR34i Nettverk: Kat-5 kabel,10/100 Mbit twistedpair. Øvrige spørsmål bør henvises til IT-ansvarlig. Avhenger av nettverksstruktur, men ca. 100 m til ruter/svitsj/hub. SR34i SR34i RS485: 1200 m Den globale sløyfen mellom undersentraler. Anbefalt kabel: Partvinnet skjermet (1 par + skjerm), f eks ELAKY eller Belden SR34i Nettverk: Kat-5 kabel,10/100 Mbit twistedpair. Øvrige spørsmål bør henvises til IT-ansvarlig. Avhenger av nettverksstruktur, men ca. 100 m til ruter/svitsj/hub. SR34i DC22 DC12 DT05 IOR6 RS485: Den lokale sløyfen mellom en undersentral og dens underliggende kortlesere/dørsentraler. Anbefalt kabel: Partvinnet skjermet (1 par + skjerm), f eks ELAKY, Belden 9502 eller Kat-5 (kommunikasjon) og f eks EKKX (strømforsyning), alternativt PAARFLEX CY (Bewator spesialkabel for kommunikasjon og strømforsyning i samme kabel) m DC22 DC12 BC43 M43 PR500 BCLINK: Anbefalt kabel: Flat skjermet kabel (4-ledare + skjerm), F eks LI-YCY eller Belden m HD500 SP500 PM500 HF500 BC5511 BC5515 CLOCK&DATA. Anbefalt kabel: Flat skjermet kabel (6-ledare + skjerm), F eks LI-YCY eller Belden m Wiegandkortlesere WIEGAND. Anbefalt kabel: Flat skjermet kabel (6-ledare + skjerm), F eks LI-YCY eller Belden m DT05 Dropbox Partvinnet skjermet kabel (2 par + skjerm), f eks ELAKY eller Belden m

21 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon 21 Valg av kommunikasjon for kortlesere I Bewator Entro finnes det flere ulike typer av dørsentraler og kortlesere hvor tilkobling og kommunikasjon (protokoll) varierer. Vi benytter tre ulike grensesnitt BCLink, Clock&Data eller Wiegand. BCLINK gjør at flere enheter kan benytte kabel og adresseres på ytterligere nivåer. BCLINK gir også teknisk flere muligheter for f.eks styring av lysdioder og summer. Grensesnittet er asynkron og kan sende informasjon i begge retninger (Tx og Rx). Det mest vanlige er en DC22 som har en adresse i Bewator Entro. To BC43 lesere installeres på hver sin side av en dør med parallell kabel. Leserne adresseres deretter som ENTRY resp. EXIT - dvs at de får egen subadresse. BCLINK INN-Leser (Entry) UT-Leser (Exit) CLOCK&DATA innebærer at hver enhet har egen kable og kan ikke adresseres, det gjøres kun i dørsentralen. Fordelen er at dette er et mer åpent grensesnitt, (sammenliknet med BCLink) som består av et klokkesignal og et datasignal (Clock og Data). Data sendes kun i en retning (fra kortleser). Styring av eventuelle lysdioder skjer alltid med separate signaler. WIEGAND benytter samme grensesnitt som Clock&Data men protokollen skiller seg. De vanligste formatene er 26-bit og 32-bit. Leser CLOCK&DATA WIEGAND Obs! Du må benytte dørsentralen DC22 eller DC12, for å kunne benytte Wiegand grensesnittet.

22 22 Bewator Entro Installasjonshåndbok Innkobling Montering og kobling Nye Entro enheter Nye kapslinger Entro versjon 5 innebærer nye enheter. Vi bytter ut SR32i med SR34i, DC21 med DC22 samt DC11 med DC12. Observer at alle undersentraler må være av typen SR34i mens dørsentralene kan blandes (f eks ved oppgradering av eldre anlegg). De nye Entro enhetene har et nytt design som gir mulighet til enda enklere og penere installasjon. De ulike enhetene har flere fordeler, men noen viktige detaljer er: Spesielle hjørneelementer er konstruert slik at de kan taes av, men samtidig skjuler kabler og tette kapslingen når kåpa monteres. Praktisk ved montering av kanal. Se figur 1. Kablingen kan gjøres på flere ulike måter. Det finnes utsparing i både bunn- og hjørneplaten. Se figur 2. Strekkavlastet tilkobling kan enkelt utføres ved at kabelen legges over kanten (før hjørneelementet monteres). Se figur 3. Innebygde fastelement er implementert for at man skal kunne sikre kabler i bunter. Figur 1 Kabel med kanal Figur 3 Kabletilkobling med strekkavlaster. Figur 2 Kabel via utsparing

23 Bewator Entro Installasjonshåndbok Innkobling 23 Innkobling Montere kortleser Montere dørsentraler Monter kortleserne i en høyde på cm (fra gulvet til kortleserens underkant). Hvis monteringen skal tilpasses handikappede, er en passende høyde ca. 95 cm. Installer dørsentralene innen anbefalt avstand fra enhetene som kontrolleres (se kabelanvisning). Dørsentralene kan f.eks. monteres over himlinger. Montere undersentral SR34i Monter undersentralene på et sted i tilkobling til de kortleserne/dørsentralene de skal styre. På samme måte som for dørsentraler er rett over himling et passende sted å montere dem. Tenk på at det må være ca 70 mm plass rundt SR34i for å kunne åpne lokkene. Om noen av undersentralene er beregnet for reservasjon så skal den inneholde et minnekort - CF8 (se punkt H siden X25X).

24 24 Bewator Entro Installasjonshåndbok Innkobling Tilkobling av undersentral SR34i I Entro versjon 5 benyttes undersentralen SR34i, som har bl.a. disse fordelene: Skruplint bare for lokal og global kommunikasjon. Innebygd switch (for nettverk) med to RJ45 kontakter for Ethernet. RS232 tilkobling med 9-pol D-sub kontakt. Programmerbar via tastatur og stort display. Ingen bygler. Kapsling som beskytter elektronikken. Observer at tidligere SR funksjoner, som varsling fra batteribackup og utgang for fellesalarm, i versjon 5 nå støttes av IOR6 reléenhet. Figur 4 - SR34i oversikt. Se neste side for beskrivelse av de ulike detaljene.

25 Bewator Entro Installasjonshåndbok Innkobling 25 SR34i installasjonsdetaljer A B1 B2 C D E Lås som kan åpnes med spesialnøkkel (inkludert). Kåpa i midten må skyves nedover før venstre og høyre luke kan åpnes. Hjørneelementet kan løftes og inneholder utsparing som kan fungere som tetning eller skjule en tilkobling via kanal. Plasseringen av de bør beholdes (pga mekaniske forskjeller). De er nummererte: (B1) = Nedre venstre + øvre høyre hjørne (B2) = Øvre venstre + nedre høyre hjørne. Kapslingen skrus fast i veggen med fire skruer. Benytt medfølgende brikker. Tenk på at det må være ca 70 mm plass rundt SR34i for å kunne åpne lokkene. Kabler kan enten monteres strekkavlastet (kabelen går over kanten) eller via de utsparing som finnes i kanten). Det finnes også et feste for å bunte sammen flere kabler. Lokal buss (RS485). Strømforsyning: plintnr 1 og 2. Kommunikasjon: plintnr 3 og 4. Skjerm: plintnr 5. Glem ikke termineringsmotstand i enden av sløyfen. F Global buss (RS485) Kommunikasjon: plintnr 6 and 7. Skjerm: plintnr 8. G Tre hjul for adresseinnstilling ( ) H I Sokkel for minneskort (compact flash) RS232 tilkobling for PC, modem eller printer. J RJ45 Ethernet tilkobling #1. 10/ 100 Mbit/s. Obs! Switch funksjon (autosense). K RJ45 Ethernet tilkobling #2. 10/100 Mbit/s. Obs! Switch funksjon (autosense). L M N Batteriholder (type CR2032). Obs! Ta bort plastremsen for å aktivere batteripolene. Display for programmering, adresse eller feilinformasjon. Sabotasjekontakt. IP-adresser En SR34i som ikke er installert vil, ved spenningspåslag, automatisk ha en IPadresse, som er xx - Hvor xx er den fysiske adressen. Exempel: 005 -> IP= IP adressen skal også kontrolleres og trenger ofte å endres slik at den blir godkjent av IT-ansvarlig. Noter at når adressen en valgt og SR34i eventuelt spenningssettes igjen, så beholder den sin innprogrammerte IP-adresse.

26 26 Bewator Entro Installasjonshåndbok Innkobling Tilkobling av dørsentral DC22 DC22 er en dørsentral med flere funksjoner enn tidligere DC21: Separat tilkobling av BCLINK enheter som f.eks BC43, M43, PR500. Separat tilkobling av Clock&Data eller Wiegand lesere. Doble utganger for lås. F. eks elektrisk sluttstykke og motorlås. Separate utganger for døralarm og forvarlings alarm. Figur 5 - DC22 oversikt. Se neste side for beskrivelse av de ulike detaljene.

27 Bewator Entro Installasjonshåndbok Innkobling 27 DC22 installasjonsdetaljer A Lås som kan åpnes med spesial nøkkel (inkludert). (Døren vises ikke) B 1 B 2 Hjørneelementet kan løftes og inneholder utsparing som kan fungere som tetning eller skjule en tilkobling via kanal. Plasseringen av de bør beholdes (pga mekaniske forskjeller). De er nummererte: (B1) = Nedre venstre + øvre høyre hjørne (B2) = Øvre venstre + nedre høyre hjørne. C Kapsling skrus fast i veggen med fire skruer. Benytt medfølgende brikker. D Kabler kan enten monteres utsparing (kabelen går over kanten), eller via strekkavlaster som finnes i kanten). Det finnes også et feste for å bunte sammen flere kabler. E Lokal buss (RS485). Strømforsyning: plintnr 1 og 2. Kommunikasjon: plintnr 3 og 4. Skjerm: plintnr 5. Sentralen kan kobles bort uten å bryte den lokale bussen. Glem ikke termineringsmotstand i enden av sløyfen F Åpningsrelé. Vekslende potensialfrie kontakter. Maks last 2 A. Utspenning på 6 & 7 er alltid samme som på plint 1 & 2 men likerettet. Maks 1.4 A. G Innkobling av BCLINK leser. Utspenningen på 11 & 12 er alltid samme som på plint 1 & 2 men likerettet. H Innkobling av Clock&Data eller Wiegandleser. I Valg av spenning for Clock&data/Wiegand leser. +5V eller Vin = samme som plint 1 & 2 (men likerettet) J Fjernåpningsinngang. Her kan en fjærbelastet trykknapp kobles til. K Dørkontaktinngang for dørovervåking. Indikerer åpen eller stengt dør. Styres via installatørprogrammet. L Låskontaktinngang for låsovervåking. Må sluttes innen 15 sek etter dørkontaktinngangen sluttes, ellers aktiveres alarm-reléet. M Varselrelé. Styres av dørkontakt. Aktiveres hvis døren ikke er stengt når åpningstiden er gått ut. N Alarmrelé. Kan aktiveres dersom døren ikke er stengt når døralarmtiden har gått ut. O Utgang for motorlås (nattlås). Fungerer kun i versjon 5. P Forvarslingssignal ved alarmaktivering. Fungerer kun i versjon 5. Q Alarminngang. Aktivering av alarmforbikoblingsreléet ved en slutning (puls). Benyttes for tilkobling av alarm fra f.eks tidur. R Utgang for alarmforbikobling eller alarmstyring. Vekslende potensialfrie kontakter. Maks last 2 A. S Inngang for tilbakemelding (ASF) fra innbruddsalarm. Benyttes for å synkronisere Entro og en innbruddsalarm. T Styring av rød lysdiode med eksternt signal. Plint 37 (+5V) og 38 (0V) kan benyttes ved behov. U Still inn adresse for dørsentralen ved å bygle ønsket adresseområde, 1-16 eller (Adressen på ønsket siffer.) Obs! To dørsentraler tilkoblet samme undersentral kan ikke ha samme adresse. V Displayet benyttes for adresse og feilkode informasjon. Normalt vises adressen og høyre prikk blinker. Displayet kan skrus PÅ/AV fra programvaren hvor kun den venstre prikken tennes. Feil koder Displayet endres fra adressen til en tallkode ved feil = Autonom modus (ingen kommunikasjon med Segmentets undersentral). = Treg-poll status. Venter på rask-poll (adressering). = Autonom modus men kommunikasjons feil. = Beskjeder oppdages, men enhet er ikke on-line. = Ingen adresse jumper detektert. = Adresse konflikt benyttes av annen enhet. = On-line, men kommunikasjons feil. = Laster ned firmware (patcher). W Sabotasjeswitch 1. Geir varsling om dørsentralens dør åpnes. X Sabotageswitch 2. Gir varling om dørsentralen brytes av vegg. Obs! De mekaniske delene må bestilles separat (og monteres) for att denne funksjonen skal opprettholdes.

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok Bewatel BTK41 NO Teknisk håndbok Copyright September 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewatel BTK41 Teknisk håndbok kan kun skje etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Bewacom. Teknisk håndbok

Bewacom. Teknisk håndbok Bewacom NO Teknisk håndbok Copyright Januar 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewacom Teknisk håndbok er kun tillatt med skriftlig samtykke fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE... 3 FUNKSJON FRONT... 3 BRUK... 4 LYSDIODENES INDIKERING... 4 PASSERING... 4 FEILSØKNING... 4... 5 Å TENKE PÅ VED EN... 5 MEDFØLGENDE

Detaljer

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN Installasjonsmanual Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN F03 18.02.2011 Mindre rettelser TKi F02 05.01.2011 Oppdateringer for versjon 5.02 TKi F01 09.08.2010 Første utgave for Updater

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

LK Webserver ICS.2. Utførelse. Brukergrensesnitt, funksjoner

LK Webserver ICS.2. Utførelse. Brukergrensesnitt, funksjoner LK Webserver ICS.2 Utførelse LK Webserver ICS.2 brukes for tilgang til og styring av LK Romregulering ICS.2 fra mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin. Et intuitivt grensesnitt gjør det enkelt å både

Detaljer

INSTALLASJON GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLASJON GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLASJON GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. GENERELT Kommunikasjonsenhet TBLZ-1/2-1-3-41 er utviklet for bruk til luftbehandlingsaggregatet GOLD versjon 4, A og B. Enheten består av: 1. 4-modulers normkapsling

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

Adgangskontroll & Porttelefon

Adgangskontroll & Porttelefon Adgangskontroll & Porttelefon 282 Innholdsfortegnelse Adgangskontroll & Porttelefon Adgangskontroll / døråpning... 283 Berøringsfritt... 283 Berøringsfritt... 284 Magnetstripe... 286 Tilbehør Axema systemer...

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Bewator Entro. Det sikre og fleksible adgangskontrollsystemet. Answers for infrastructure.

Bewator Entro. Det sikre og fleksible adgangskontrollsystemet. Answers for infrastructure. Bewator Entro Det sikre og fleksible adgangskontrollsystemet Answers for infrastructure. 1 Bewator Entro passer overalt Et adgangskontrollsystem er en effektiv måte å beskytte et lokale eller en eiendom

Detaljer

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

MU1480 / MU1481 motorlås. Installasjons- og monteringsmanual

MU1480 / MU1481 motorlås. Installasjons- og monteringsmanual MU1480 / MU1481 motorlås Installasjons- og monteringsmanual Rev. 6.0 09/2014 Kaba MøllerUndall AS PO Box 3634 Hamborggata 21 3007 Drammen Norway Phone +47 32 20 32 00 www.kaba.no Det må ikke kopieres fra

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

Enkel guide til oppkobling

Enkel guide til oppkobling Enkel guide til oppkobling Telio Linksys WRP-400 Innhold i esken Linksys WRP-400 enhet Strømforsyning med monterbar kontakt Nettverkskabel (gul) Telefonkabel (grå) CD-plate for installasjon Bruksanvisning

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver.

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Ethernet-innholdsfortegnelse Ethernet-tilkobling Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Hvis du vil

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 INNHOLD ORIENTERING/ TEKNISKE DATA... 3 KOBLINGSSKJEMA:... 4 KONTROLLENHET GRUNNSKJEMA... 4 AC-FORSYNING AC LAST, NORMALFUNKSJON...

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015. Norsk Helsenett SF [Forfatter]

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015. Norsk Helsenett SF [Forfatter] HJEMMEKONTOR Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015 Norsk Helsenett SF [Forfatter] 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPSETT AV HJEMMEKONTOR PÅ 1-2-3 3 2 INNLEDNING 3 3 INSTALLERING AV PROGRAMVARE FRA BUYPASS

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Side 1 av 26 Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Oppdatert 26. mai 2008 Siste versjon finnes på vår support side http:///support/ Side 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1. Sjekkliste før feilrapportering Side

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard Når du har gjort dine valg, trykk INTRODUKSJON DL Wizard er laget for å kunne spesifisere og konfigurere Dynalite lysstyringssystemer Det gir En enkel

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter

BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter Hurtigstartguide Billion BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP ADSL-modem/ruter, vennligst gå til

Detaljer

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger.

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Innholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 5 Side 7 Side 9 Side 14 Side 17 : Programforklaring : Installasjon : Registrering

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr Bredbånd og pc Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 Klar 2 Tips 3 Oppkobling 4 Koble 5 Koble 6 Opprette 7 Sikkerhet for Altibox fra Lyse?

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Hurtigguide for oppsett av Foscam FI98xx HD kamera

Hurtigguide for oppsett av Foscam FI98xx HD kamera Hurtigguide for oppsett av Foscam FI98xx HD kamera Montering Utendørs kameraene har en fastmontert kabel med kontakter for strøm og nettverk på enden. Disse kontaktene må beskyttes mot fukt og nedbør.

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Würth Online World. Installasjon av WOW!-programmet WINDOWS 7

Würth Online World. Installasjon av WOW!-programmet WINDOWS 7 Würth Online World Installasjon av WOW!-programmet WINDOWS 7 1. Installasjon av WOW!-programmet 2. Registrering av WOW!-programmet 3. Installasjon av drivere for WOW! Snooper og ADP-boks 4. Innstilling

Detaljer

Bewacard. BC615, BC615-Cotag, BC615-EM Teknisk håndbok

Bewacard. BC615, BC615-Cotag, BC615-EM Teknisk håndbok Bewacard BC615, BC615-Cotag, BC615-EM Teknisk håndbok NO Copyright 2006 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra håndboken kan kun skje etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg retten

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

DataGuard. Installasjonsguide. Internett. Thomson Speedtouch 585i v7

DataGuard. Installasjonsguide. Internett. Thomson Speedtouch 585i v7 DataGuard Internett Thomson Speedtouch 585i v7 Installasjonsguide Oppkobling med analog telefon 1.Ta ledningen til telefonapparatet som går inn i veggkontakten ut og flytt den over til splitter boksen.

Detaljer

Idriftsette EGX300 EGX300. Ethernet (krysset kabel eller via Switch) Modbus. 24VDC Power. Slave 1 Slave 2 Slave 3

Idriftsette EGX300 EGX300. Ethernet (krysset kabel eller via Switch) Modbus. 24VDC Power. Slave 1 Slave 2 Slave 3 Idriftsette EGX300 Ethernet (krysset kabel eller via Switch) EGX300 Modbus 24VDC Power Slave 1 Slave 2 Slave 3 Idriftsette EGX300 Meny Opprette lokalt nettverk Endre IP addresse på PC (Windows XP) Tilkoblinger

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter Hurtigstartguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter, vennligst

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din AirLink 29150 v6 eller AirLink 59300 v6 ruter. Innhold Side Oppsett av Virtual

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

Aliro. Adgangskontroll

Aliro. Adgangskontroll Aliro Enkel installasjon og administrasjon Generisk maskinvare Ethernet-, LAN- og/eller RS485-kommunikasjon Omfattende brukergrensesnitt som støttes av hjelpefiler Tilgjengelig på femten språk Systemoversikt

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe 2012-03-16 Dok.nr.: 0275B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Duo HOME. Monteringsanvisning

Duo HOME. Monteringsanvisning Monteringsanvisning INNHOLD Teknisk data Side 2 Montering Side 3-5 Programmering Side 6-11 Administrering Side 12-13 Daglig bruk Side 14-16 TEKNISK DATA TEKNISK SPESIFIKASJON Lesing: Lese/skrive MIFARE/NFC

Detaljer

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter Installasjonsveiledning Phonzoadapter Side 1av 8 Copyright Phonzo AS Installasjonsveiledning Phonzoadapter Dato: 08.02.2006 Versjon 2.0 Innhold 1 INTRODUKSJON... 2 2 DERSOM DU HAR LEDIG NETTVERKSKONTAKT...

Detaljer

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Sammendrag fra befaring i AS Kirkgeaten 74

Sammendrag fra befaring i AS Kirkgeaten 74 Sammendrag fra befaring i AS Kirkgeaten 74 I forbindelse med konkurransegrunnlaget for nytt adgangskontrollsystem og kantinebetaling i AS Kirkegaten 74 ble det avholdt anbudsbefaring torsdag 25. oktober

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 ASSA Motorlås Manual Manual for motorlås: 840C-50, 841C-50, 841C-35 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 84xC/85xC 1. Installation 1. Marker senter linje A (stolpe) når låskassens posisjon i døren er

Detaljer

DDS-CAD. Oppsett av student-/demolisens

DDS-CAD. Oppsett av student-/demolisens S DDS-CAD Oppsett av student-/demolisens Bruk av DDS-CAD er lisens beskyttet. Dette er fysiske USB nøkkel som inneholder kryptert lisensinformasjon. Programvaren er dermed beskyttet for å sikre legitim

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Installasjonsveiledning Wallmob

Installasjonsveiledning Wallmob Installasjonsveiledning Wallmob Innholdsfortegnelse Informasjon 3 Installasjon 4 Installasjon av ipad 5 Installasjon av Bankterminal 6 Installasjon av Skriver 7 Epson TM-T88VI 7 Star TSP 700 8 Installasjon

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

ish web server ish WEB SERVER INTERNETTSERVER FOR SMART PHONE Versjon 07/10 ish web server Instruksjonsbok 1

ish web server ish WEB SERVER INTERNETTSERVER FOR SMART PHONE Versjon 07/10 ish web server Instruksjonsbok 1 ish WEB SERVER INTERNETTSERVER FOR SMART PHONE Versjon 07/10 ish web server Instruksjonsbok 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 HVA ER ISH WEB SERVER...3 2 KONFIGURERING...4 2.1 IP-INNSTILLING...5 2.2 TILKOBLING

Detaljer

Bewacard BC640. Teknisk håndbok

Bewacard BC640. Teknisk håndbok Bewacard BC640 Teknisk håndbok NO Copyright 2004 Bewator AB, Solna, Sverige Kopiering fra håndboken må bare skje med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til å endre så vel

Detaljer