Bewator Entro Installasjonsmanual

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bewator Entro Installasjonsmanual"

Transkript

1 Bewator Entro Installasjonsmanual NO A Siemens Business

2 Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg retten til å endre både bruksanvisningens innhold og produktenes konstruksjon. Dokumentnummer: V5.0-NO Bewator AB, som inngår i Bewator Holding AB, utvikler og markedsfører et fullstendig tilbud av sikkerhetsprodukter, som omfatter passeringskontroll og alarm. Salg, installasjon og service skjøttes via et riksdekkende nett av forhandlere. Det må ikke gjøres noe (som ulovlig manipulering, ulovlig kopiering m.m.) med programvare som inngår i produktene og systemene. Slik inngripen utgjør krenkelse av opphavsrett som kan straffes med bøter eller fengsel og resultere i plikt til å betale erstatning og vederlag for bruken av programvaren.

3 Bewator Entro Installasjonshåndbok Innhold 3 Innhold HVA ER BEWATOR ENTRO?...5 Systemkomponenter...6 KOMMUNIKASJON MED PC I BEWATOR ENTRO...9 Flerbrukerdatabase GLOBAL KOMMUNIKASJON MELLOM FLERE SR34I Eksempel på tilkobling av SR34i med RS Eksempel på tilkobling av SR34i i lokalt nettverk Eksempel på tilkobling av SR34i med Internett DYNAMISK IP-ADRESSE (DHCP) OG DYNAMISK DNS Bakgrunn Forutsetninger Faste IP-adresser Dynamiske IP-adresser INSTALLASJONSREKKEFØLGE Anbefalt kabel Valg av kommunikasjon for kortlesere MONTERING OG KOBLING Nye Entro enheter Nye kapslinger INNKOBLING Montere kortleser Montere dørsentraler Montere undersentral SR34i Tilkobling av undersentral SR34i Tilkobling av dørsentral DC Tilkobling av dørsentral DC Tilkobling av dørsentral DC Tilkobling av relésentralen IOR Tilkobling av kortleser DT Tilkobling av slaveleser BC Tilkobling av tastatur M Tilkobling av slisseleser BC Tilkobling av andre lesere Antipassback ved BCLINK Antipassback ved CLOCK&DATA eller WIEGAND Installasjon av slusedører Tilkobling av PC og skriver Tilkobling av batteribackup Teste kommunikasjonssløyfen RS Teste strømforsyningen Kontroll av kommunikasjon PROGRAMMERING BEWATOR ENTRO RESERVASJON SLIK INSTALLERES RESERVASJONSSYSTEMET Montere CF8 minnekort Tilkobling av InfoPoint IP811/IP UTVIDE ELLER ENDRE ET BEWATOR ENTRO-SYSTEM Installere flere PCer Installere ytterligere SR34i Versjonshåndtering av programvare i SR34i... 48

4 4 Bewator Entro Installasjonshåndbok Innhold INSTALLERE MODEMBASERT SYSTEM Installere det nye systemet Programmere modemsystemet Installere modem Overføre informasjonen i det nye systemet til den sentrale PCen INTEGRERING MED EKSTERNE PROGRAMMER (BAPSI) SJEKKLISTE TEKNISKE DATA... 57

5 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon 5 Hva er Bewator Entro? Bewator Entro er et anlegg for adgangskontroll. Det er beregnet for små og store bedrifter som vil ha kontroll over hvilke personer som skal ha adgang til forskjellige dører og avdelinger i lokalene. I Bewator Entro er det også en programmodul for reservasjon (til f eks vaskerom, tennishaller etc.) som fungerer sammen med adgangskontrollen. Ved dørene er det montert kortlesere som eventuelt kan være utstyrt med et tastatur. Kortleserne er tilkoblet undersentraler som programmeres fra en PC. Ved behov kan man via Bewator Entro styre inntil 1000 adgangskontroll-systemer installert i forskjellige bygninger. Systemene kan være direkte tilkoblet PCen eller være koblet via modem og/eller nettverk. Nettverk og Internett Bewator Entro har muligheter til å kommunisere via lokalt eller globalt nettverk (Internett). Vi beskriver hvordan tilkobling og adresseringer skjer i Bewator Entro og forutsetter at eksterne enheter (ruter, switch etc.) er konfigurert riktig. Det er meget viktig at IT-ansvarlig er involvert og godkjenner installasjonen. Reservasjonssystem Vi beskriver hvordan man forbereder og programmerer Bewator Entro Reservasjon. Det finnes også en beskrivelse på hvordan man bruker reservasjonssystemet sammen med andre deler av Bewator Entro. Å tenke på før systemet tas i drift Før Bewator Entro systemet tas i drift anbefaler vi at du som installerer systemet går igjennom sjekklisten og fyller den ut. Du finner sjekklisten i slutten av denne manualen.

6 6 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon Systemkomponenter Bewator Entro består av følgende deler: Programmet Bewator Entro. Programmet kjøres på Windows 2000/XP eller NT 4.0 og høyere. Minimumskrav til PC: Pentium 266 MHz med 128 MB RAM. Programmet kan styre inntil 512 dører og behandle informasjon på inntil kort. Undersentraler SR34i. Inntil 16 undersentraler kan kobles til PCen i sløyfe. Hver undersentral kan styre 4, 8, 16 eller 32 dører. I alle undersentralene finnes den informasjonen du programmerer i PCen lagret. Dette medfører den fordelen at du kan bruke PCen til andre arbeidsoppgaver eller stenge den når du ikke programmerer eller overvåker Bewator. Med hver undersentral leveres 4 stk. termineringsmotstander. Dørsentraler med kortleser. Til undersentralene kan det tilkobles dørsentraler. En dørsentral styrer en dør der det er montert inntil to kortlesere. Denne kombinasjonen er beregnet for ytterdører eller andre dører der det stilles høye funksjons- og sikkerhetskrav, f.eks. alarmforbikobling og dørovervåkning. Magnetkort alt. berøringsfri leser Berøringsfri leser Hands-free leser

7 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon 7 Kortleser. En enklere kortleser som er direkte tilkoblet undersentralene. Monteres innendørs ved dører der det stilles lavere funksjons- og sikkerhetskrav. Leveres inklusive droppboks. Dørsentraler uten slaveleser. I visse tilfeller kan det være greit at en dør kun overvåkes eller holdes låst via tidsskjemaer. DC01 kan benyttes som en tidsstyrt reléfunksjon eller dørkovervåkingsenhet. Dørsentral DC01 Relésentral. For å styre f eks heiser kan en IOR6 benyttes. Valgfri leser kan da kontrollere hvilke utganger som skal aktiveres. Benyttes også for reservasjonsfunksjoner og kan i versjon 5 også benyttes for fellesalarm, nødåpning og varsling fra batteribackup. Relésentral IOR6 CF8. Hvis reservasjonsfunksjonene skal brukes, må et minnekort installeres i en av SR34i-undersentralene. CF8-minnekort Reservasjonsterminal. En InfoPoint IP811/IP810 kan brukes i et reservasjonssystem til å reservere tider direkte i forbindelse med et reservasjonsobjekt. Den inneholder dessuten en integrert kortleserfunksjon for identifisering. InfoPoint IP810

8 8 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon Adgangskort. Om det er ønskelig, kan det leveres et sett adgangskort med systemet. Modem. Hvis det inngår flere Bewatorystemer i installasjonen, kan det tilkobles et modem for kommunikasjon mellom systemene og den sentrale PCen. Batteribackupenhet. Det trengs en eller flere batteribackuper for systemets strømforsyning. Kabler. Se forslag på siden X20X.

9 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon 9 Kommunikasjon med PC i Bewator Entro Bewator Entro SR34i kan kommunisere på tre ulike måter; med PC hvor PC knyttes til en utvalgt undersentral. Lokalt nettverk Lokalt nettverk benyttes (Ethernet 10/100 Mbit) for TCP/IP kommunikasjon med PC. Se også Tekniske data for mer informasjon. Observer at SR34i har en innebygd switchfunksjon med to nettverksuttak, hvor en PC og en SR34i kan utgjøre et lokalt nettverk uten noe ekstra utstyr (bortsett fra standard Kat-5 kabel). Direkte tilkoblet PC uten nettverk I disse tilfellene har PC en fast IP og kobles direkte mot SR34i som et alternativ til RS232 hvor man krever lengre avstand. SR34i TCP/IP Direkte tilkoblet PC i lokalt nettverk I disse tilfellene utnyttes den innebygde nettverksswitchen, som finnes i SR34i, for at også PC skal kunne kommunisere på det lokale nettverket. SR34i Innebygd nettverksswitch TCP/IP TCP/IP LAN Nettverk med InfoPoint IP810 InfoPoint kan kobles direkte til SR34i undersentralen. SR34i TCP/IP TCP/IP InfoPoint IP810 LAN

10 10 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon RS232 SR34i kommuniserer med tilkoblet PC via kabel direkte til COM-porten. RS232 SR34i RS485 Modem PCens modemport brukes for å kommunisere med et fjernstyrt anlegg. SR34i kan også kobles til et modem, som kan ringe opp PCen ved behov. Modem SR34i Modem

11 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon 11 Flerbrukerdatabase Hvert Entro anlegg benytter en database (med personer, tidsskjema osv.) som lagres i alle undersentraler og i hver PC. Entro versjon 5 tillater at flere systembrukere kan være innlogget samtidig og arbeide mot samme database. Forutsetningen er at programmet vet hvilke brukere som benytter hvilke PC er. F eks så kan en driftssjef ha en egen PC (med eget navn), mens en resepsjonist har en annen PC (med annet navn). For hver PC må det opprettes en tilkobling i Entro hvor navnet på PC en og metode for kommunikasjon angis. Samtidig gjelder det å filtrere hendelser fra systemet, slik at de sendes kun til deres respektive PC er. Dvs om en driftssjef midlertidig logger inn på resepsjonistens PC, vil ingen hendelser lastes ned på PC en. For hver nye systembruker du oppretter skal du også angi tilkobling og hvilket filter som skal benyttes. Bildet under viser forenklet et eksempel på hvordan det fungerer. PC - Driftssjef Driftssjef- Innlogging Filter 1 Hendelser TCP/IP PC - Resepsjonist Til / fra ENTRO sentraler Resepsjonist- Innlogging TCP/IP Filter 2 - Hendelser Opsjon: Driftssjef Innlogging Ingen hendelser hentes! Om i stedet kun én PC benyttes for flere brukere, så vil de ulike filtrerte hendelsene lagres i separate kataloger på PC en (avhengig av hvem som er logget inn).

12 12 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon Global kommunikasjon mellom flere SR34i Den globale kommunikasjonen mellom flere undersentraler kan skje på to ulike fysiske kabler partvinnet totråd RS485 og/eller Ethernet 10/100 Mbit. RS485 Bruk RS485 plint for å kommunisere mellom maksimalt 16 stk SR34i undersentraler. Maks avstand er meter fra første til siste. Muligheter finnes å la en (eller flere) av disse sentralene også benytte TCP nettverk og stilles inn med IP adresse og proxy funksjon (inkl SNTP). Ethernet med TCP TCP/IP benytter seg også av Ethernet-kontakt (10/100 Mbit). TCP/IP innebærer en mer kontrollert måte å sende beskjeder på over et nettverk. Maks avstander bestemmes av nettverkets struktur. Det krever at hver SR34i programmeres med en unik IP-adresse og skal ha Proxy funksjon (inkl SNTP). Til gjengjeld får kun de aktuelle enhetene (SR34i eller PC) de beskjedene som er aktuelle. Se også Tekniske data for mer informasjon. I versjon 5 kan også dynamiske IP adresser benyttes for SR34i. Les mer i kapittelet XDynamisk IP-adresse (DHCP) og dynamisk DNSX hvor dette beskrives. Vært å vite om TCP mellom SR34i Tenk på at soner (f eks alarmsoner) fungerer best om de finnes i samme sub-nett, som benytter TCP/IP mellom de ulike SR34i.

13 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon 13 Eksempel på tilkobling av SR34i med RS485 Lite system én SR34i Denne metoden gir et mer sluttet system og behøver egen kabel (RS485) mellom undersentralene. RS232 SR34i RS485 Større system flere SR34i RS485 RS485 SR34i SR34i RS232 RS485 Resepsjon RS232 SR34i Driftsjef

14 14 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon Eksempel på tilkobling av SR34i i lokalt nettverk I Bewator Entro er det klar gjort slik at flere SR34i kan kommunisere via lokalt nettverk, og at anlegget kan programmeres fra valgfri PC. Ingen separat kabel trengs mellom undersentralene. Observer at det er valgfritt å tilkoble PC direkte (RS232) - eller via nettverk. RS485 RS485 Resepsjon TCP/IP SR34i SR34i Lokalt nettverk TCP/IP RS232 SR34i RS485 Driftsjef

15 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon 15 Eksempel på tilkobling av SR34i med Internett Her benyttes Internett, Lokalt nettverk samt RS485 for kommunikasjon mellom ulike deler i systemet. Visse PCer kan f eks brukes for at Internett kun kan logge inn til et reservasjonssystem mens andre PCer benyttes også for administrasjon. RS485 RS485 RS485 SR34i SR34i SR34i SR34i TCP/IP Lokalt nettverk Reservasjon webserver Internett SR34i SR34i + CF8 Lokalt nettverk TCP/IP TCP/IP Reservasjon Nettleser Driftsjef Reservasjon InfoPoint IP810

16 16 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon Dynamisk IP-adresse (DHCP) og dynamisk DNS I visse nettverksinstallasjoner kreves det at SR34i kan arbeide med dynamiske IPadresser og hver sentral refereres som et navn, samt at SR34i også kan håndtere innlogging (hos Internettleverandør). I Brukerhåndboken beskrives det mer om hvordan innstillinger og programmering foregår. Bakgrunn Dynamisk IP-adresse I tidligere versjoner av programvaran, forutsettes det at SR34i undersentraler kan tildeles en fast IP-adresse noe som fortsatt er å anbefale dersom det lokale nettverket tillater det. (Sammenliknet med at du alltid har samme telefonnummer). Faste IP-adresser er blant annet raskere og sikrere. I mange borettslag benytter man kanskje en nettverksleverandør, som kun tilbyr abonnement som med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Det innebærer at en sentral (hos nettverksleverandøren) låner ut en IP-adresse over en kortere tid, med det resultat att IP-adresser kan variere når nettverksleverandøren forlenger låne tiden. (Vi beskriver lengre frem hvordan mekanismen fungerer i denne versjon av Entro). Siden IP-adresser ikke er definitive, må en funksjon finnes som refererer til et fast navn som kan oversettes til et begrep som Internett forstår dvs. IP-adresser. Denne funksjonen kallas generelt for DNS (Domain Name Service) og kan sees på som en navnekatalog over IP-adresser. Katalogen kan finnes hos nettverksleverandøren og har også en IP-adresse, men denne tildeles normalt samtidig med DHCP adressene. F eks kan en nettleser benytte navnet isteden for for IP-adressen tll Bewator. Dette fungerer så lenge man har bestemt at alltid har samme IP-adresse (d v s tjenesten gjør at man ikke trenger huske på IP-adressen til Bewator s hjemmeside). I fellesskap med at DHCP benyttes- og at nettverksleverandøren relativt ofte bytter IP-adresse for tilkoblede brukere/pc er så må DNS oppdateres med ny informasjon. Dette kallas da for dynamisk DNS (DDNS) og innebærer at utstyr kan spørre denne tjenesten om seneste, aktuelle IP-adresse for et navn. Sammenliknet med at du må bytte telefonnummer iblant (ettersom antallet telefonlinjer er begrenset og at en egen linje med eget nummer er dyrere). På samme måte må dine venner få vite at du har byttet nummer. D v s telefonkatalogen må oppdateres med jevne mellomrom hver gang nummeret byttes. Innlogging Internettleverandøren trenger innimellom også å vite at det rett bruker (SR34i) som benytter abonnementet innen kommunikasjon oppstår. Derfor kreves en innlogging med brukernavn og passord. Dette stilles inn i hver SR34i. Noter at innlogging kan benyttes også når faste IP-adresser benyttes.

17 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon 17 Forutsetninger Faste IP-adresser Følgende kapittel beskriver hva som må finnes for at ulike konfigurasjoner skal fungere for et Bewator Entro system. Se også kapittelet lengre frem i håndboken om hvordan installasjonen går til. Obs! Brukerens/kundens IT-ansvarlig skal alltid delta i prosjekteringen av et Entro anlegg basert på nettverk. Allment god kjennskap om nettverk er også en forutsetning. Man kan håndtere IP-adresser på tre ulike vis i Entro: 1 Alle SR34i har faste IP-adresser (bestemt av IT-ansvarlig eller bestilt av Internettleverandør). 2 En SR34i har fast IP-adresse (med navntabell) alle andre oftest får tildelt, dynamiske adresser (DHCP). 3 Alle SR34i får dynamiske adresser (DHCP) Faste IP-adresser kan forekomme både i lokala nettverk og/eller hvor også Internett benyttes (f eks for reservasjonsfunksjoner). Visse Internettleverandører tillater dessverre ikke at faste IP-adresser kan benyttes. I et lokalt nettverk på en bedrift trengs ingen spesielle arrangementer. Det eneste aspektet er hvor isolert sikkerhetssystemet skal væra fra eksempelvis et kontornettverk. D v s om det finnes routers, brannvegger eller tilsvarende som skiller Bewator Entro fra øvrig utstyr. Dette gjelder for øvrig for borettslag også, om den har samme type av lokalt nettverk. Omvendt kan en bedriftsinstallasjon også dra nytte av DHCP funksjoner, se neste avsnitt. F eks kan en SR34i få en fast IP-adresse (fra IT-ansvarlig) og fungere som en master for andre SR34i som i sin tur får sine IP-adresser fra en intern DHCPserver på bedriften.

18 18 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon Dynamiske IP-adresser For øyeblikket har de fleste borettslag ikke tilkoblinger av typen lokalt nettverk. Som regel er det en nettverksleverandør som låner ut en tilkobling (bredbånd, kabel eller telemodem) og hvert abonnent benytter Internett for kommunikasjon til/fra sin hjemmepc. For at Bewator Entro skal kunne fungere i et miljø der DHCP og innlogging benyttes må visse forutsetninger oppfylles. 1. Minst en konto (og fysisk tilkobling) hos en Internett leverandør må finnes. Målet er at hver SR34i selv skal kunne nå Internett respektivt at de kan nåes uten i fra. Avhengig av nettverksleverandør kan dette fungere på ulike måter. 2. En funksjon for dynamisk DNS (Dynamic Domain Name Service) må opprettes. Navnkatalogen kan lagres på en av to mulige plasser: En utvalgt SR34i kan fungere som Dynamisk DNS men krever i så fall en fast IP adresse (fra en nettverksleverandør), slik at andre SR34i (samt PC) vet hvor navnkatalogen finns. Den utvalgte SR34i kan fortsatt håndtere sine dørmiljøer. En ekstern, offentlig tjeneste på Internett som heter DynDNS.org benyttes for å inneholde katalogen med nettverksidentitet og IP-adresser. I dette tilfellet må en konto med brukernavn og passord utstedes hos denne organisasjonen. Eksempelvis tilbys fem ulike navn kostnadsfritt og fem SR34i kan direkte håndteres. Om flere SR34i benyttes kan ytterligere 20 navn utstedes til en kostnad på ca 10$ per år (desember 2004).

19 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon 19 Installasjonsrekkefølge Planlegg installasjonen nøye Monter kortlesere, dørsentraler og droppbokser. Plasser ut undersentralene Monter strømforsyning. Trekk kabler til kommunikasjon og strømforsyning for en av undersentralene Koble sammen undersentralens enheter: Kortlesere, dørsentraler og droppbokser. Kontrollmål kommunikasjonssløyfen. Kontroller at kommunikasjonen mellom undersentralene og de respektive kortleserne/dørsentralene fungerer. Ja Finnes det flere undersentraler? Nei Nei RS485 på global? Ja Kobl sammen disse undersentraler. Kontroller kommunikasjonssløyfen Kontroller at nettverkskommunikasjonen fungerer. Koble PCen til en av undersentralene (direkte eller via nettverket) Installer og start installeringsprogrammet. Kontroller at systemet er on-line. Systemet er klart for programmering ifølge brukermanualen.

20 20 Bewator Entro Installasjonshåndbok Innkobling Anbefalt kabel Tabellen under viser ulike koblinger som kan gjøres i Bewator Entro. NB! Bewator s garanti gjelder ikke om andre kabler enn de som er anbefalt under benyttes. Ulike kabel typer skal ikke blandes i de ulike kabelsegmentene. Fra enhet PC Til enhet Kabeltype Maks lengde (m) SR34i RS232: Kabel mellom PC/skriver og undersentral. Anbefalt kabel: Flat skjermet kabel (4-ledere + skjerm), F eks LI-YCY eller Belden m SR34i Nettverk: Kat-5 kabel,10/100 Mbit twistedpair. Øvrige spørsmål bør henvises til IT-ansvarlig. Avhenger av nettverksstruktur, men ca. 100 m til ruter/svitsj/hub. SR34i SR34i RS485: 1200 m Den globale sløyfen mellom undersentraler. Anbefalt kabel: Partvinnet skjermet (1 par + skjerm), f eks ELAKY eller Belden SR34i Nettverk: Kat-5 kabel,10/100 Mbit twistedpair. Øvrige spørsmål bør henvises til IT-ansvarlig. Avhenger av nettverksstruktur, men ca. 100 m til ruter/svitsj/hub. SR34i DC22 DC12 DT05 IOR6 RS485: Den lokale sløyfen mellom en undersentral og dens underliggende kortlesere/dørsentraler. Anbefalt kabel: Partvinnet skjermet (1 par + skjerm), f eks ELAKY, Belden 9502 eller Kat-5 (kommunikasjon) og f eks EKKX (strømforsyning), alternativt PAARFLEX CY (Bewator spesialkabel for kommunikasjon og strømforsyning i samme kabel) m DC22 DC12 BC43 M43 PR500 BCLINK: Anbefalt kabel: Flat skjermet kabel (4-ledare + skjerm), F eks LI-YCY eller Belden m HD500 SP500 PM500 HF500 BC5511 BC5515 CLOCK&DATA. Anbefalt kabel: Flat skjermet kabel (6-ledare + skjerm), F eks LI-YCY eller Belden m Wiegandkortlesere WIEGAND. Anbefalt kabel: Flat skjermet kabel (6-ledare + skjerm), F eks LI-YCY eller Belden m DT05 Dropbox Partvinnet skjermet kabel (2 par + skjerm), f eks ELAKY eller Belden m

21 Bewator Entro Installasjonshåndbok Introduksjon 21 Valg av kommunikasjon for kortlesere I Bewator Entro finnes det flere ulike typer av dørsentraler og kortlesere hvor tilkobling og kommunikasjon (protokoll) varierer. Vi benytter tre ulike grensesnitt BCLink, Clock&Data eller Wiegand. BCLINK gjør at flere enheter kan benytte kabel og adresseres på ytterligere nivåer. BCLINK gir også teknisk flere muligheter for f.eks styring av lysdioder og summer. Grensesnittet er asynkron og kan sende informasjon i begge retninger (Tx og Rx). Det mest vanlige er en DC22 som har en adresse i Bewator Entro. To BC43 lesere installeres på hver sin side av en dør med parallell kabel. Leserne adresseres deretter som ENTRY resp. EXIT - dvs at de får egen subadresse. BCLINK INN-Leser (Entry) UT-Leser (Exit) CLOCK&DATA innebærer at hver enhet har egen kable og kan ikke adresseres, det gjøres kun i dørsentralen. Fordelen er at dette er et mer åpent grensesnitt, (sammenliknet med BCLink) som består av et klokkesignal og et datasignal (Clock og Data). Data sendes kun i en retning (fra kortleser). Styring av eventuelle lysdioder skjer alltid med separate signaler. WIEGAND benytter samme grensesnitt som Clock&Data men protokollen skiller seg. De vanligste formatene er 26-bit og 32-bit. Leser CLOCK&DATA WIEGAND Obs! Du må benytte dørsentralen DC22 eller DC12, for å kunne benytte Wiegand grensesnittet.

22 22 Bewator Entro Installasjonshåndbok Innkobling Montering og kobling Nye Entro enheter Nye kapslinger Entro versjon 5 innebærer nye enheter. Vi bytter ut SR32i med SR34i, DC21 med DC22 samt DC11 med DC12. Observer at alle undersentraler må være av typen SR34i mens dørsentralene kan blandes (f eks ved oppgradering av eldre anlegg). De nye Entro enhetene har et nytt design som gir mulighet til enda enklere og penere installasjon. De ulike enhetene har flere fordeler, men noen viktige detaljer er: Spesielle hjørneelementer er konstruert slik at de kan taes av, men samtidig skjuler kabler og tette kapslingen når kåpa monteres. Praktisk ved montering av kanal. Se figur 1. Kablingen kan gjøres på flere ulike måter. Det finnes utsparing i både bunn- og hjørneplaten. Se figur 2. Strekkavlastet tilkobling kan enkelt utføres ved at kabelen legges over kanten (før hjørneelementet monteres). Se figur 3. Innebygde fastelement er implementert for at man skal kunne sikre kabler i bunter. Figur 1 Kabel med kanal Figur 3 Kabletilkobling med strekkavlaster. Figur 2 Kabel via utsparing

23 Bewator Entro Installasjonshåndbok Innkobling 23 Innkobling Montere kortleser Montere dørsentraler Monter kortleserne i en høyde på cm (fra gulvet til kortleserens underkant). Hvis monteringen skal tilpasses handikappede, er en passende høyde ca. 95 cm. Installer dørsentralene innen anbefalt avstand fra enhetene som kontrolleres (se kabelanvisning). Dørsentralene kan f.eks. monteres over himlinger. Montere undersentral SR34i Monter undersentralene på et sted i tilkobling til de kortleserne/dørsentralene de skal styre. På samme måte som for dørsentraler er rett over himling et passende sted å montere dem. Tenk på at det må være ca 70 mm plass rundt SR34i for å kunne åpne lokkene. Om noen av undersentralene er beregnet for reservasjon så skal den inneholde et minnekort - CF8 (se punkt H siden X25X).

24 24 Bewator Entro Installasjonshåndbok Innkobling Tilkobling av undersentral SR34i I Entro versjon 5 benyttes undersentralen SR34i, som har bl.a. disse fordelene: Skruplint bare for lokal og global kommunikasjon. Innebygd switch (for nettverk) med to RJ45 kontakter for Ethernet. RS232 tilkobling med 9-pol D-sub kontakt. Programmerbar via tastatur og stort display. Ingen bygler. Kapsling som beskytter elektronikken. Observer at tidligere SR funksjoner, som varsling fra batteribackup og utgang for fellesalarm, i versjon 5 nå støttes av IOR6 reléenhet. Figur 4 - SR34i oversikt. Se neste side for beskrivelse av de ulike detaljene.

25 Bewator Entro Installasjonshåndbok Innkobling 25 SR34i installasjonsdetaljer A B1 B2 C D E Lås som kan åpnes med spesialnøkkel (inkludert). Kåpa i midten må skyves nedover før venstre og høyre luke kan åpnes. Hjørneelementet kan løftes og inneholder utsparing som kan fungere som tetning eller skjule en tilkobling via kanal. Plasseringen av de bør beholdes (pga mekaniske forskjeller). De er nummererte: (B1) = Nedre venstre + øvre høyre hjørne (B2) = Øvre venstre + nedre høyre hjørne. Kapslingen skrus fast i veggen med fire skruer. Benytt medfølgende brikker. Tenk på at det må være ca 70 mm plass rundt SR34i for å kunne åpne lokkene. Kabler kan enten monteres strekkavlastet (kabelen går over kanten) eller via de utsparing som finnes i kanten). Det finnes også et feste for å bunte sammen flere kabler. Lokal buss (RS485). Strømforsyning: plintnr 1 og 2. Kommunikasjon: plintnr 3 og 4. Skjerm: plintnr 5. Glem ikke termineringsmotstand i enden av sløyfen. F Global buss (RS485) Kommunikasjon: plintnr 6 and 7. Skjerm: plintnr 8. G Tre hjul for adresseinnstilling ( ) H I Sokkel for minneskort (compact flash) RS232 tilkobling for PC, modem eller printer. J RJ45 Ethernet tilkobling #1. 10/ 100 Mbit/s. Obs! Switch funksjon (autosense). K RJ45 Ethernet tilkobling #2. 10/100 Mbit/s. Obs! Switch funksjon (autosense). L M N Batteriholder (type CR2032). Obs! Ta bort plastremsen for å aktivere batteripolene. Display for programmering, adresse eller feilinformasjon. Sabotasjekontakt. IP-adresser En SR34i som ikke er installert vil, ved spenningspåslag, automatisk ha en IPadresse, som er xx - Hvor xx er den fysiske adressen. Exempel: 005 -> IP= IP adressen skal også kontrolleres og trenger ofte å endres slik at den blir godkjent av IT-ansvarlig. Noter at når adressen en valgt og SR34i eventuelt spenningssettes igjen, så beholder den sin innprogrammerte IP-adresse.

26 26 Bewator Entro Installasjonshåndbok Innkobling Tilkobling av dørsentral DC22 DC22 er en dørsentral med flere funksjoner enn tidligere DC21: Separat tilkobling av BCLINK enheter som f.eks BC43, M43, PR500. Separat tilkobling av Clock&Data eller Wiegand lesere. Doble utganger for lås. F. eks elektrisk sluttstykke og motorlås. Separate utganger for døralarm og forvarlings alarm. Figur 5 - DC22 oversikt. Se neste side for beskrivelse av de ulike detaljene.

27 Bewator Entro Installasjonshåndbok Innkobling 27 DC22 installasjonsdetaljer A Lås som kan åpnes med spesial nøkkel (inkludert). (Døren vises ikke) B 1 B 2 Hjørneelementet kan løftes og inneholder utsparing som kan fungere som tetning eller skjule en tilkobling via kanal. Plasseringen av de bør beholdes (pga mekaniske forskjeller). De er nummererte: (B1) = Nedre venstre + øvre høyre hjørne (B2) = Øvre venstre + nedre høyre hjørne. C Kapsling skrus fast i veggen med fire skruer. Benytt medfølgende brikker. D Kabler kan enten monteres utsparing (kabelen går over kanten), eller via strekkavlaster som finnes i kanten). Det finnes også et feste for å bunte sammen flere kabler. E Lokal buss (RS485). Strømforsyning: plintnr 1 og 2. Kommunikasjon: plintnr 3 og 4. Skjerm: plintnr 5. Sentralen kan kobles bort uten å bryte den lokale bussen. Glem ikke termineringsmotstand i enden av sløyfen F Åpningsrelé. Vekslende potensialfrie kontakter. Maks last 2 A. Utspenning på 6 & 7 er alltid samme som på plint 1 & 2 men likerettet. Maks 1.4 A. G Innkobling av BCLINK leser. Utspenningen på 11 & 12 er alltid samme som på plint 1 & 2 men likerettet. H Innkobling av Clock&Data eller Wiegandleser. I Valg av spenning for Clock&data/Wiegand leser. +5V eller Vin = samme som plint 1 & 2 (men likerettet) J Fjernåpningsinngang. Her kan en fjærbelastet trykknapp kobles til. K Dørkontaktinngang for dørovervåking. Indikerer åpen eller stengt dør. Styres via installatørprogrammet. L Låskontaktinngang for låsovervåking. Må sluttes innen 15 sek etter dørkontaktinngangen sluttes, ellers aktiveres alarm-reléet. M Varselrelé. Styres av dørkontakt. Aktiveres hvis døren ikke er stengt når åpningstiden er gått ut. N Alarmrelé. Kan aktiveres dersom døren ikke er stengt når døralarmtiden har gått ut. O Utgang for motorlås (nattlås). Fungerer kun i versjon 5. P Forvarslingssignal ved alarmaktivering. Fungerer kun i versjon 5. Q Alarminngang. Aktivering av alarmforbikoblingsreléet ved en slutning (puls). Benyttes for tilkobling av alarm fra f.eks tidur. R Utgang for alarmforbikobling eller alarmstyring. Vekslende potensialfrie kontakter. Maks last 2 A. S Inngang for tilbakemelding (ASF) fra innbruddsalarm. Benyttes for å synkronisere Entro og en innbruddsalarm. T Styring av rød lysdiode med eksternt signal. Plint 37 (+5V) og 38 (0V) kan benyttes ved behov. U Still inn adresse for dørsentralen ved å bygle ønsket adresseområde, 1-16 eller (Adressen på ønsket siffer.) Obs! To dørsentraler tilkoblet samme undersentral kan ikke ha samme adresse. V Displayet benyttes for adresse og feilkode informasjon. Normalt vises adressen og høyre prikk blinker. Displayet kan skrus PÅ/AV fra programvaren hvor kun den venstre prikken tennes. Feil koder Displayet endres fra adressen til en tallkode ved feil = Autonom modus (ingen kommunikasjon med Segmentets undersentral). = Treg-poll status. Venter på rask-poll (adressering). = Autonom modus men kommunikasjons feil. = Beskjeder oppdages, men enhet er ikke on-line. = Ingen adresse jumper detektert. = Adresse konflikt benyttes av annen enhet. = On-line, men kommunikasjons feil. = Laster ned firmware (patcher). W Sabotasjeswitch 1. Geir varsling om dørsentralens dør åpnes. X Sabotageswitch 2. Gir varling om dørsentralen brytes av vegg. Obs! De mekaniske delene må bestilles separat (og monteres) for att denne funksjonen skal opprettholdes.

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok Entro Lite Installasjons- & brukerhåndbok NO Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Materialet i denne håndboken kan kun kopieres med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholdes retten til å endre

Detaljer

EKSEMPELSAMLING. R-CARD 5000 og M5 NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG

EKSEMPELSAMLING. R-CARD 5000 og M5 NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG EKSEMPELSAMLING R-CARD 5000 og M5 NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG INNLEDNING...............................3 1 PRINSIPPSKISSER 1.1 R-CARD 5000 med M5 MEGA og ELS..............4 5 1.2 Adgangskontrollsystemer..........................6

Detaljer

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Internett, Telefon, TV Utgave/revisjon: 3/1 2010-09-01 Web: www.3net.no E-post: kunde@3net.no Kundeservice: 77 77 04 99 Faks: 77 77 04 01 3net AS Bjørklysvingen

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD OPPSTART... 2 INNLEDNING... 2 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 3 MENYER... 3 TRANSAKSJONER... 4 RESERVELØSNING... 5 RAPPORTER... 5 AVSTEMMING... 6 PARAMETER / PROGRAMHENTING...

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Touch Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av kretskort...

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 Kjøp / Betaling... 5 Retur, Makulering, Etterregistrering...

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

IRIS Connect-serien Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Connect-serien Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Connect-serien Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Din bruksanvisning POINT XENTA http://no.yourpdfguides.com/dref/1168814

Din bruksanvisning POINT XENTA http://no.yourpdfguides.com/dref/1168814 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 Kjøp / Betaling... 5 Retur, Makulering, Etterregistrering...

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06 Kap 5A: Orientering Kap 5B: Drifts og systeminformasjon Kap 5C: Tilsyn og vedlikehold Kap 5D: Dokumentasjon DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS AUTOMATISERING OG SD-ANLEGG KONFIGURERING OG INSTALLASJONS HÅNDBOK

Detaljer

Brukermanual kortversjon

Brukermanual kortversjon kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mfirstv102 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

HP Jetdirect-utskriftsservere

HP Jetdirect-utskriftsservere HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig 625n 620n en3700 ew2400 HP Jetdirect-utskriftsservere 625n, 620n, en3700, ew2400 Brukerhåndbok for systemansvarlig 2002-2005 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Video Web Server. ---- MPEG-4 Video Web Server --- BRUKERMANUAL. NORSK v1,0 CPN 102. Art.nr: 107.465 Holars AS Korrigert: 02.03.

Video Web Server. ---- MPEG-4 Video Web Server --- BRUKERMANUAL. NORSK v1,0 CPN 102. Art.nr: 107.465 Holars AS Korrigert: 02.03. Video Web Server CPN 102 ---- MPEG-4 Video Web Server --- BRUKERMANUAL NORSK v1,0 Art.nr: 107.465 Holars AS Korrigert: 02.03.2006 Side: 1( 31) Utropstegnet omgitt av en trekant skal gjøre brukeren oppmerksom

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTEO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTEO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTEO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 INNLEDNING... 3 OPPSTART... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TERMINAL... 5 KORTLESER... 5 TILPASNINGER... 6 TRANSAKSJONER... 6

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

Systembeskrivelse Bravida Integra

Systembeskrivelse Bravida Integra The Home of Bravida Integra Systembeskrivelse Bravida Integra 1 Generelt om Bravida Integra... 2 2 Systemets komponenter... 2 3 Adgangskort... 6 4 Kommunikasjon mellom PC/server og C-node... 7 5 Programvare,

Detaljer