RAPPORT. 2. prosjektår SAMARBEID SKOLE OG NÆRINGSLIV PÅ NORD-HELGELAND For å sikre rekruttering av fremtidig arbeidskraft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. 2. prosjektår 2012-2013. SAMARBEID SKOLE OG NÆRINGSLIV PÅ NORD-HELGELAND For å sikre rekruttering av fremtidig arbeidskraft"

Transkript

1 RAPPORT 1 2. prosjektår SAMARBEID SKOLE OG NÆRINGSLIV PÅ NORD-HELGELAND For å sikre rekruttering av fremtidig arbeidskraft Prosjekteiere: Bjørn Audun Risøy Kunnskapsparken Helgeland

2 Innhold Innhold Sammendrag Samarbeidspartnere Skoler som har deltatt i prosjektet Bedrifter/prosjekteiere Andre samarbeidspartnere Mål med prosjektet Gjennomførte tiltak i grunnskoler og videregående skoler sept 2012 oktober Informasjons- og inspirasjonsdag for rådgivere, lærere og rektorer Oppfølging av partnerskapsavtaler Omvisning og bedriftsbesøk Vitenshow Realfagstorg/Nysgjerrigper Yrkes- og utdanningsmesse Karrieredagen First Lego League Gjennomførte tiltak på høgskolenivå Forkurs ingeniørutdanning Bachelor ingeniørutdanning Tilrettelegging av prosjektoppgaver i bedrift Ekskursjon for ingeniørstudenter og lærere Presentasjon for studenter ved høgskoler og universiteter Profilering av prosjekteiere og arbeid med ulike medier Medieoppslag Felles profilering Presentasjoner Oppsummering av resultater Organisering av arbeidet Prosjekteiere og styringsgruppe Arbeidsgrupper Prosjektledelse Organisasjonskart Økonomi Budsjett og regnskapsoppstilling 2012/ Finansiering Oppsummering Videre arbeid/fremdriftsplan

3 1 Sammendrag Samarbeid skole og næringsliv på Nord-Helgeland er et treårig prosjekt som startet høsten 2011 og varer til høsten En rekke av Nord-Norges mest spennende bedrifter samarbeider med Kunnskapsparken Helgeland, grunnskolene på Nord-Helgeland, Polarsirkelen videregående skole, høgskoler/universiteter, Karrieresenteret, Opplæringskontoret Nord-Helgeland, Rana Næringsforening, NHO Nordland og Nordland fylkeskommune. Hovedmålet er å sikre rekruttering av arbeidskraft til industri- og teknologibedrifter på Helgeland. Prosjektsamarbeidet er meget omfattende og inkluderer en rekke aktiviteter og tiltak i barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler og høgskoler og universitet. I andre prosjektår har mer enn 3500 elever og nærmere 100 lærere, rådgivere og rektorer fra om lag 30 ulike skoler deltatt på aktiviteter. I tillegg har prosjektledelsen vært i kontakt med og markedsført karrieremuligheter på Helgeland for ca studenter ved universiteter og høgskoler i Tromsø, Trondheim, Narvik, Umeå, Luleå, Bodø og Mo i Rana. 3

4 2 Samarbeidspartnere 2.1 Skoler som har deltatt i prosjektet Fra kommunene: Lurøy, Rødøy, Hemnes, Nesna, Rana, Hattfjelldal og Grane. Lyngheim barneskole Selfors ungdomsskole Lovund skole Båsmo ungdomsskole Konsvik skole Storforshei skole Onøy/Lurøy skole Nesna skole Utskarpen barneskole Grane ungdomsskole Dalsgrenda skole Hattfjelldal ungdomsskole Alteren barneskole Polarsirkelen videregående skole, Hauknes barneskole avd. Kongsvegen Ytteren barneskole Polarsirkelen videregående skole, Skonseng barneskole avd. Moheia Tomma barneskole Polarsirkelen videregående skole, Hemnes sentralskole avd. Mjølan Korgen sentralskole Kristen videregående skole, Nesna Bleikvassli skole Høgskolen i Nesna Selfors ungdomsskole Høgskolen i Narvik, avd. Helgeland Gruben ungdomsskole Universitetet i Nordland, avd. Mo ungdomsskole Helgeland 2.2 Bedrifter/prosjekteiere Statoil BP Det norske oljeselskap Statkraft Aibel Momek Group Mo Industripark AS Vale Manganese Norway Fesil Rana Metall Rana Gruber Helgeland Betong Helgelandskraft Celsa Armeringsstål Molab Caverion (tidligere YIT) 2.3 Andre samarbeidspartnere Nordland fylkeskommune NHO Nordland Karrieresenteret Mo i Rana Opplæringskontoret Nord-Helgeland OPUS Rana/Polarsirkelen vgs. Rana næringsforening 4

5 3 Mål med prosjektet Prosjektet skal sikre industri- og andre teknologibedrifter i regionen tilgang på teknisk, økonomisk og administrativ kompetanse. Delmål: Opprettholde søkertallene til industrirelaterte fag på samme nivå som i 2010 Antall elevplasser innen industrirelaterte fag skal tilpasses industriens behov Øke søkertallene til realfag/tekniske fag Styrke ungdommens valgkompetanse for å redusere frafall fra videregående skole Etablere møteplasser for lærlinger og instruktører i bedriftene Forkurs ingeniørutdanning skal tilbys i Mo i Rana hvert år Nettbasert ingeniørutdanning med lokal veilederstøtte skal tilbys i Mo i Rana Rekruttere et titalls personer hvert år til næringslivet på Helgeland Fokus på jenter skal vektlegges i de ulike tiltakene som iverksettes. 4 Gjennomførte tiltak i grunnskoler og videregående skoler september 2012 oktober Informasjons- og inspirasjonsdag for rådgivere, lærere og rektorer Om lag 50 personer deltok på informasjons- og inspirasjonsdagen 23. oktober skoler og 7 bedrifter deltok under følgende agenda: Presentasjon av prosjektet «Samarbeid skole og næringsliv på Nord-Helgeland» Industriutvikling, bergverks- utvikling og kompetanse i et lokalt og globalt perspektiv Motivasjon, læring og yrkesvalg inspirasjonsforedrag med Renate-senteret Guidet rundtur i Mo Industripark Tone Jakobsen i KPH presenterer årets planer 5

6 Bjørn Bjørkmo i MIP innledet om Industriutvikling, bergverksutvikling og kompetanse i et lokalt og globalt perspektiv Hanne Sæter fra RENATEsenteret - Karriereveiledning i realfag 4.2 Oppfølging av partnerskapsavtaler I prosjektet er det etablert partnerskapsavtaler mellom 11 grunnskoler på Nord-Helgeland, Polarsirkelen videregående skole og bedrifter. Partnerskapsavtalene ligger til grunn for samarbeidet, og prosjektet fungerer som et koordinerende ledd i dette arbeidet. Vedlagt rapporten har vi lagt partnerskapsavtalen som vi har brukt for arbeidet. Oversikt over Partnerskapsavtaler: Bedrift Mo Industripark AS Mo Industripark AS og Celsa Armeringsstål Momek Molab Rana Gruber Helgelandskraft Fesil Rana Metall Glencore Manganese Norway Helgeland Betong Statkraft Skole Korgen sentralskole Gruben ungdomsskole Mo ungdomsskole Hemnes sentralskole Storforshei skole Utskarpen skole Selfors ungdomsskole Mo ungdomsskole Båsmo ungdomsskole Nesna skole/tomma skole 6

7 4.3 Omvisning og bedriftsbesøk Prosjektet har organisert omvisning i Mo Industripark og på besøk hos partnerskapsbedrifter for ca. 450 elever på 9. trinn i Rana, Hemnes, Nesna og Lurøy i perioden november Elevene fikk utdelt quiz etter besøkene, og de beste klassene har vunnet pizzakvelder. Evalueringen fra opplegget har vært meget bra fra både lærere, elever og bedrifter. Lærerne har fått utlevert guider for bedriftsbesøkene utarbeidet av grunnskolegruppa og fått forslag på nettsider/materiell som kunne brukes i forbindelse med gjennomføring og planlegging av besøket. Engasjerte lærere og bedrifter har vært viktig for vellykkede arrangement. 4.4 Vitenshow «Artig å vite med Finn Arve Sørbøe ble arrangert 26. september 2012, med til sammen ca. 800 elever og lærere fra ungdomsskolene Selfors, Båsmo, Lovund, Konsvik og Mo, samt Polarsirkelen videregående skole avd. Mjølan, Moheia og Kongsvegen. Foredraget var spesielt tilrettelagt for elever i ungdomsskolen og videregående skole med tanke på å stimulere ungdom til å søke kunnskap og vekke interesse for forskning. 4.5 Realfagstorg/Nysgjerrigper Nysgjerrigperdag med 8 ulike forskningsstasjoner ble gjennomført 27. september Arrangementet var et samarbeid mellom Kunnskapsparken Helgeland, Molab, Forskningsrådet, UiN, HiNe, Mattilsynet Nord-Helgeland, Polarsirkelen videregående skole, Helgeland Museum og 6. klasser ved fem ulike skoler. Totalt involverte arrangementet 130 elever fra Alteren, Selfors, Skonseng, Båsmo og Lyngheim, 10 lærere og 16 representanter fra de ulike virksomhetene. Målet med dagen var å inspirere skoler, lærere og elever på å være mer nysgjerrig på utviklings- og forskningsrelatert arbeid knyttet til næringslivet i regionen. Arrangementet var lagt inn som en del av programmet for Forskningsdagene

8 Se film om prosjektet: 4.6 Yrkes- og utdanningsmesse Karrieredagen 2013 Kunnskapsparken Helgeland har i samarbeid med partnere i prosjektet planlagt og gjennomført en stor yrkes- og utdanningsmesse i Ranahallen 24. januar Mer enn 2000 elever fra ungdomsskoler og videregående skole i tillegg til studenter fra Universiteter og Høgskoler i regionen deltok på Karrieredagen, og 300 representanter fra bedrifter, offentlige virksomheter og utdanningsinstitusjoner på stand og sørget for å gi dem en innholdsrik dag. Bedriftene i prosjekt samarbeid skole og næringsliv blir godt ivaretatt på Karrieredagen og deler av bedriftenes bidrag i prosjektet inngår som delfinansiering av Karrieredagen, der det i tillegg er med andre partnere. Uten ekstra kostnad får bedriftene: Standplass og muligheter til presentasjon på Karrieredagen, god profilering ovenfor skoler og i en rekke medier, annonser, websider, App for iphone og Android. 8

9 Hovedmål er å informere og bevisstgjøre ungdommer på Nord-Helgeland om yrkes- og utdanningsmuligheter i regionen, og å bidra med god informasjon slik at flest mulig tar rett valg og forhindre frafall fra videregående skoler, universitet og høgskoler. For TIP- og realfag har vi ekstra fokus på å rekruttere jenter. Deltakere og målgruppe: 2000 deltakere fra grunnskoler i 8 kommuner, videregående skoler, høgskole/universitet 10. klasser i Rana, Hemnes, Nesna, Rødøy, Lurøy, Træna, Grane og Hattfjelldal til sammen i underkant av 600 stk. Polarsirkelen vgs: 1., 2. og 3. trinn (Mjølan, Kongsvegen, Moheia) og KVN Nesna. til sammen ca stk. Høgskole og universitet: ca 200 stk Lærere, rådgivere, rektorer Se teaser om Karrieredagen 2013 her: Organisering/innhold: En rekke bedrifter og utdanningsinstitusjoner presenterte yrkes- og utdanningsmuligheter på et egen amfi i hallen, og Tor Haugnes holdt foredrag for å inspirere elevene til å ta ansvar for egne valg og egen læring. 9

10 Rekruttering/markedsføring: Det er utviklet en egen App for iphone og Android i anledning Karrieredagen, der man kan finne informasjon om alle utstillerne, og kontaktinfo og link til bedriftenes nettsider. Dagen ble også promotert på Facebook, Twitter, Origo i tillegg til informasjon gitt på Kunnskapsparken Helgeland sin internettside. Karrieredagen fikk flere positive medieoppslag: I forkant av arrangementet fikk Karrieredagen god dekning i media gjennom en helsides redaksjonell omtale i Rana Blad. Avisen var også til stede på selve dagen med omtale av nytt studietilbud i Campus Helgeland, samt studentforeningens arbeid med å styrke studentmiljøet i Mo i Rana. Evalueringsundersøkelser utsendt til utstillere og deltakere i etterkant av arrangementet gjenspeiler oppfatningen til samarbeidspartnerne i prosjektet Karrieredagen 2013 var en suksess. I videreføringen av prosjektet vil vi likevel ha fokus på forbedring av yrkes- og utdanningsmessen. Karrieredagen 2014 blir 23. januar! 10

11 4.7 First Lego League First Lego League er en kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge mellom år. Den regionale turneringen i First Lego League ble avholdt i Mo i Rana 10. november Totalt deltok 12 lag fra Hemnes, Rana og Alstahaug. Lagene bygde, testet og programmerte roboter til å løse ulike oppdrag. I tillegg ble arbeidet markedsført og de valgte løsningene delt med andre. KPH deltok i rekruttering av skoler, planlegging og gjennomføring av arrangementet, som HiNe hadde ansvar for. Vinnere av turneringen ble Lego Power fra Tjøtta. Profileringsprisen gikk til Korgen Lego Locos og samarbeidsprisen gikk til Team Skonseng. Teknologiprisen gikk til Austbø Lego Mafia og forskningsprisen gikk til Brainstormers. 5 Gjennomførte tiltak på høgskolenivå 5.1 Forkurs ingeniørutdanning KPH har gjennom prosjektet samarbeidet med Høgskolen i Narvik (HiN) og OPUS Rana om oppstart en ny forkursklasse høsten Dette har vi lyktes med og 30 studenter er nå i gang med studiet. KPH har bistått i arbeidet med søknader om finansiering, rekruttering av studenter, tilrettelegging av bedriftsbesøk og omvisninger, samt skaffet praksisplasser i bedrifter for studentene. Forkurset gjør det mulig for elever med yrkesfaglig bakgrunn å gå videre på ingeniørutdanning, noe som også bidrar til å øke valgmulighetene og gjøre yrkesfagene mer attraktive. 5.2 Bachelor ingeniørutdanning Vi har også jobbet aktivt for å få på plass tilbud om ingeniørutdanning på Helgeland. Høgskolen i Narvik tilbyr i 2013 nettstøttet Bachelor ingeniørutdanning med studieverksted og veiledning i matematikk og fysikk i Mo i Rana, og samlinger 2. og 3. år i Narvik. 12 studenter tar dette tilbudet i Campus Helgeland. KPH bidrar med kobling mot næringslivet med tilrettelegging av bedriftsbesøk, bedriftspresentasjoner, praksisplass og gjesteforelesere fra industrien. KPH har også jobbet sammen med HiN og UiN for å få statlig finansiering til opprettelse av studieplasser for ingeniørfag i Mo i Rana og Bodø. Dette lyktes vi med høsten 2013, slik at høsten 2014 tilbys 1. år bachelor ingeniør i Campus Helgeland, forutsatt at det blir tilstrekkelig antall studenter. Dette blir et bra tilbud som gjør det mulig å ta mesteparten av ingeniørutdanningen på Helgeland, innen fagområdene Bygg, Maskin, Prosessteknologi og Datateknikk. 5.3 Tilrettelegging av prosjektoppgaver i bedrift KPH har i koblet flere studenter mot aktuell bedrift for gjennomføring av prosjektoppgaver. De fleste bedriftene er lite offensive i forhold til å legge til rette for studentoppgaver. Prosjektledelsen har kontakt med flere bedrifter, og jobber videre med å rekruttere aktuelle studenter til oppgavene. 5.4 Ekskursjon for ingeniørstudenter og lærere 17. januar 2013 var forkurs ingeniør og ingeniørstudenter i Mo i Rana på ekskursjon til Sandnessjøen. Det ble et spennende opplegg der studentene fikk se interessante karrieremuligheter i regionen og konkrete arbeidsoppgaver for ingeniører. På programmet 11

12 var BP Norge, Helgelandsbase, Sentrum næringshage og Aker Solutions. Det deltok ca 30 studenter, samt representanter fra OPUS Rana og KPH. 5.5 Presentasjon for studenter ved høgskoler og universiteter Prosjektet har deltatt med stands og presentasjoner for studenter. Vi har informert om jobbog karrieremuligheter på Helgeland, markedsført deltakerbedriftene og aktuelle ledige stillinger, og delt ut informasjonsbrosjyrer og giveaways fra de bedriftene i prosjektet som har levert materiell til oss. Første prosjektår har vi deltatt på følgende karrieredager: Tromsø: Stand og presentasjon ved Arbeidslivsdagen ved UiT, oktober 2012 Trondheim: NTNU, oktober 2012 Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag, november 2012 Narvik: Næringslivsdagen Høgskolen i Narvik, stand og presentasjon, oktober 2012 Luleå: Universitetet i Luleå, stand på karrieredagen Larv, november 2012 Umeå: Universitetet i Umeå, stand på karrieredagen Uniaden, januar 2013 Bodø: Karrieredagen ved Universitetet i Nordland, februar 2013 Mo i Rana: Informasjonsdag for studenter ved HiNe, HiN og UiN Helgeland På hver av disse messene har vi snakket med studenter om karrieremuligheter på Helgeland. Vi har også laget lister oversikt over studenter som er interessert i jobb i vår region etter endt utdanning. Det er knallhard konkurranse om studentenes oppmerksomhet, og vi ser at det en enklere å få kontakt og dialog om mulighetene på Helgeland, når vi i tillegg har konkrete stillinger å tilby i form av Traineeprogrammet Kandidat Helgeland. 12

13 6 Profilering av prosjekteiere og arbeid med ulike medier 6.1 Medieoppslag Prosjektet har jobbet aktivt og fått en rekke positive medieoppslag på aktiviteter i prosjektet, om rekrutteringsbehov og muligheter for spennende jobber i regionen Mo_-_RB_ pdf Felles profilering Prosjektet har messemateriell, inkludert roll-ups som er brukt aktivt på stands på karrieredager ved universitet/høgskoler (UiT, HiN, NTNU, HiST, UIN og Umeå) og ved flere ulike arrangement. Vi har også laget en App for iphone Karriere Helgeland, med informasjon om bedriftene, logo, kontaktinfo og link til de respektive nettsider. Vi har i tillegg annonsert prosjektsamarbeidet. 6.3 Presentasjoner I tillegg til profilering på stands, har KPH på de ulike karrieredagene holdt presentasjoner om karrieremuligheter og fortalt de gode historiene om bedriftene som står bak satsingen. Prosjektets arbeid og gode resultater er blitt lagt merke til, og KPH har også presentert samarbeidsprosjektet i mange andre sammenhenger blant annet: Kompetansekonferansen 13

14 Næringslivlunsjer i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen Møter med Lofotrådet og næringsforening i Svolvær og Leknes i april og oktober Møter med Look North og ProBarents i februar Karrieremagasinet Kaleidoskopet 7 Oppsummering av resultater Prosjektet skal sikre industri- og andre teknologibedrifter i regionen tilgang på teknisk, økonomisk og administrativ kompetanse. Dette er mål som dels kan nås på kort sikt med aktivt og målrettet informasjon og felles innsats, men målbare resultater kan vi bare se på lengere sikt. Alle aktiviteter: Karrieredag, omvisning i industriparken, bedriftsbesøk, informasjonsdager for rådgivere og kontaktlærere har økt kunnskapen om regionens spennende arbeidsplasser og gitt økt stolthet blant ansatte. Det viser både mail, telefoner og samtaler vi har gjennom det siste året. Vi håper at vi ved å «åpne opp» til bedrifter og vise et bredt spekter av yrkesmuligheter allerede i ung alder, 1-2 år før ungdom gjør sine valg til videregående opplæring (13-15 år), resulterer i at de får styrket sin valgkompetanse, - som igjen kan redusere frafall fra videregående skole. Nytt forkurs ingeniørutdanning på plass i Mo i Rana i 2011/2012 med ca 25 studenter. Ny klasse startet opp høsten 2013 med 30 studenter, som følges opp videre. Det er en liten nedgang i elevtallet i industrirelaterte fag i Polarsirkelen videregående skole siste år, men totalt sett en liten økning fra prosjektstart i 2010/2011 til 2013/2014. Elektro har økt med 16% og Service og samferdsel økte med 14 elever (61%). TIP (Teknikk og industriell produksjon) og Bygg- og anleggsteknikk ligger på samme nivå som ved prosjektstart. Antall elever som tar realfag er 5% høyere i 2012/2013 enn ved prosjektstart (2010/2011), men har en nedgang siden forrige skoleår. Bachelor ingeniørutdanning, nettstøttet med veiledning matematikk og fysikk i Mo i etablert. Det er per i dag 12 studenter. Traineeordningen Kandidat Helgeland er blitt en suksess. En viktig erfaring fra deltakelse på karrieredager på universitet og høgskoler, er at de beste kandidatene er ute etter konkrete jobber etter endt utdanning. Som en konsekvens av dette har KPH i samarbeid med næringslivet etablert Kandidat Helgeland. Denne er løftet ut som et eget prosjekt, som utfyller prosjektet Samarbeid skole/næringsliv på en utmerket måte. I første kull var det 4 traineer, i andre kull 8 traineer, i tredje kull 9 traineer. I perioden er det nå hele 12 traineer med 5 i Mosjøen, 5 i Mo i Rana, 1 i Sandnessjøen og 1 på Lovund i Lurøy. Totalt er det rekruttert 33 unge med høy kompetanse til regionens næringsliv. 14

15 8 Organisering av arbeidet 8.1 Prosjekteiere og styringsgruppe De som finansierer prosjektet utgjør prosjekteierne. En styringsgruppe skal opptre på vegne av disse, og avholde møter ved behov. Prosjektets aktiviteter er gjennomført som planlagt, og det er avholdt flere egne møter mellom enkelte av aktørene og prosjektledelsen. Vi har derfor ikke sett behov for å kalle inn til fellesmøter mellom alle prosjekteierne inneværende år. Det er etablert egne arbeidsgrupper for tiltak som skal gjennomføres på ulike skolenivå. 8.2 Arbeidsgrupper Tre arbeidsgrupper har vært i sving i første prosjektår, en for grunnskole, en for videregående skole og en for høgskole/universitet. KPH har ivaretatt prosjektledelsen, og 3 prosjektmedarbeidere har hatt ansvaret for hver sin arbeidsgruppe. Arbeidsgruppe grunnskole: Har planlagt informasjonsmøter for lærere, rådgivere og elever, omvisninger, bedriftsbesøk, arbeid med Partnerskapsavtaler og samarbeid om programfag til valg. Arbeidsgruppe videregående skole: Har planlagt Yrkes- og utdanningsmesse/karrieredag, jobbet med konkret samarbeid mellom skole og næringsliv i faget prosjekt til fordypning og jobbet for å tilrettelegge undervisning i bedrift. Arbeidsgruppe høgskole: Har arbeidet med forkurs, ingeniørutdanning og annen teknisk utdanning i Rana, presentasjon for studenter ved høgskoler/universitet, praksisplasser og prosjektoppgaver for studenter. I tillegg til arbeidsgruppene har mange av partene møttes på tvers av gruppene i forbindelse med planlegging og gjennomføring av ulike tiltak. En egen arbeidsgruppe med representanter fra grunnskole, videregående skole, høgskoler og bedrifter har jobbet med Karrieredagen (yrkes- og utdanningsmessa) som ble arrangert i januar. 8.3 Prosjektledelse Kunnskapsparken Helgeland ivaretar prosjektledelsen og 3 prosjektmedarbeidere har ansvaret for hver sin arbeidsgruppe og fremdriften i prosjektet. 15

16 8.4 Organisasjonskart Styringsgruppe Bedriftene, NHO, Nfk, rektor Polarsirkelen vgs, skolesjef i Rana, Karrieresenteret og Rana næringsforening Prosjektledelse Bjørn Audun Risøy, Prosjektleder - KPH Tone Jakobsen (grunnskole) - KPH Torbjørn Aag (videregående) - KPH Monica Paulsen (høgskole) - KPH Vegard Nerdal, Marlene Jordbru og Monica Hagen (gr.sk, vgs, høgsk.) - KPH Arbeidsgruppe grunnskole Selfors U: Berit Skjelvik Gruben U: Berit Limstrand Båsmo U: Eva Lorentsen Hemnes: Roy Kjærstad Karrieresenteret: Oddmar Sjåvik Polarsirkelen vgs; Helene Krüger MIP: Karina Solheim Celsa: Tore 9 Aasen Økonomi Helgelandskraft: Stig-Arne Jensen Arbeidsgruppe vgs Polarsirkelen vgs: Dag O. Sætran Polarsirkelen vgs: Børge F. Olsen Opplæringskontoret: Elling Myren Fesil: Terje Ditlefsen MIP: Ivar Hartviksen Momek: Morten Øvermo Arbeidsgruppe høgskole Rana næringsforen., Anita Sollie Polarsirkelen vgs: Børge F. Olsen OPUS Rana: Alf Solstrand Høgskolen i Narvik: Jon-A. Lunde Molab: Eigil Dåbakk Rana Gruber: Gunnar Moe 16

17 9.1 Budsjett og regnskapsoppstilling 2012/2013 Aktivitet Kommentar Sum Ant. timer Sum med Eksterne Sum budsjett timepris 850 kostnader regnskap Yrkes- og utdanningsmesser Planlegging Karrieredag Transport (10. klasser fra 13 skoler+vgs) Honorar Lokalleie og utstyr Prosjektets andel av finansiering av Karrieredagen , ,00 Omvisninger og bedriftsbesøk Planlegging, koordinering, oppfølging ,00 Transport skoler i bedrifter, partnerskapsavt, og MIP , ,80 lnnleie guiding , ,00 Arbeidstimer tilreisende klasser ,00 Servering , ,00 Vitenshow,realfagstorg,inspirasjonstiltak Planlegging/gjennomføring (tre ganger per år) ,00 Honorarer, servering og diverse , ,20 Transport/reise Møter for lærere, foreldre, politikere m.fl. Planlegging/gjennomføring (en gang per år) ,00 karrieremuligheter industri og teknologi Lokalleie og bespisning , ,00 Hospitering/Partnerskapsavtaler Planlegging, oppfølging ,00 First Lego League Dommeroppgave, arbeidsgruppemøter, rekruttering ,00 Politisk påvirkning og medieoppslag Møter fylkeskommune, fylkesråd, vgs ,00 Få fram gode saker i media ,00 Forkurs ingeniørutdanning Planlegging, påvirkning, møtevirksomhet, rekruttering ,00 Org. praksisplasser, bedriftsbesøk og gjesteforelesere , ,04 Ingeniørutdanning Planlegging, finansiering, påvirkning høgskole, politisk ,00 Org. praksisplasser, bedriftsbesøk og gjesteforelesere ,00 Prosjektoppgaver i bedrift Møte bedrifter, avklare oppgaver ,00 Master- og Bachelor-studenter Rekruttere studenter; møter, tlf, mail, sosiale medier ,00 Markedsføring mot studenter Profileringsmateriell og fellesannonsering , ,00 Annonsering, markedsføring , ,59 Planlegging og forberedelser, felles presentasjoner ,00 Narvik Timer på Trainee Helgeland 6 858, ,75 Trondheim (NTNU) Timer på Trainee Helgeland , ,10 Trondheim (HiST) Timer på Trainee Helgeland , ,00 Tromsø , ,00 Umeå Timer på Trainee Helgeland 8 007, ,45 Luleå Timer på Trainee Helgeland , ,18 Bodø , ,50 Mo i Rana (HiN, UiN, HiNe) ,00 Styringsgruppemøter 1 stk pr år inkl forarbeid, etterarbeid Arbeidsgruppemøter 3 stk pr år, 3 grupper, inkl forarbeid, etterarbeid ,00 Servering (kr 500 pr møte i snitt) , ,00 Prosjektadministrasjon Planlegging, oppfølging, rapportering, søknad finansiering ,00 Diverse uforutsett , ,00 Sum , ,61 Prosjektet har i perioden oktober 2012 til oktober 2013 et mindreforbruk på ca kr ,-. Nytt felles profileringsmateriell er bestilt og vil øke kostnaden i neste prosjektår. 9.2 Finansiering Kilde Beløp Statoil Det Norske Oljeselskap BP Statkraft Aibel Momek Group MIP AS Glencore Manganese Norway Fesil Rana Metall Rana Gruber Helgeland Betong Helgelandskraft Celsa Armeringsstål Molab Caverion Nordland fylkeskommune Sum

18 10 Oppsummering Vi har i andre prosjektår oppnådd gode resultater og stor oppmerksomhet om prosjektet Samarbeid skole og næringsliv. Planlegging og gjennomføring av aktiviteter er utført i henhold til det som er skissert i prosjektbeskrivelsen. Evalueringsundersøkelser er utsendt til deltakere og prosjektpartnere i etterkant av enkelte av arrangementene, med jevnt over svært gode tilbakemeldinger og noen forbedringsforslag. At både bedrifter, studenter, elever, lærere og andre setter pris på samarbeidet og de mange konkrete tiltakene er gledelig for oss som leder prosjektet. 11 Videre arbeid Prosjektet løper i ett år til fra høsten 2013 til høsten I tillegg til å gjennomføre planlagte aktiviteter med høy kvalitet, skal vi jobbe med forbedring av prosjektet, blant annet satse mer på tilrettelegging av prosjektoppgaver i næringslivet for Bachelor- og Masterstudenter. Vi skal også tilrettelegge ny ekskursjon for forkurs- og ingeniørstudenter til oljebasen i Sandnessjøen og til Alcoa og Helgelandskraft i Mosjøen. I tredje prosjektår vil vi utvide og forbedre Karrieredagen, og vi har invitert alle elever i 3. klasser på videregående skoler i Sandnessjøen og Mosjøen til å delta i Ranahallen 23. januar I tillegg er vi i dialog med opplæringskontorene om arrangementer som kan bidra til å heve statusen på fagopplæring og lærlinger. En rekke aktiviteter som omvisninger, oppfølging av partnerskapsavtaler, vitenshow, realfagstorg, karrieredag, studentbesøk, deltakelse på karrieremesser er under planlegging og gjennomføres fortløpende. Vi takker alle prosjektpartnere for bidrag, konstruktive innspill og finansiell støtte til prosjektets første år, og ser frem til videre samspill. Bjørn Audun Risøy, Prosjektleder og daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland 18

Program. 10:00 Velkommen til temadag Marlene Jordbru og Tone Jakobsen, Kunnskapsparken Helgeland

Program. 10:00 Velkommen til temadag Marlene Jordbru og Tone Jakobsen, Kunnskapsparken Helgeland Program 10:00 Velkommen til temadag Marlene Jordbru og Tone Jakobsen, Kunnskapsparken Helgeland 10:30 Hvordan få flere flinke folk til Helgeland? Trine Rimer, Ranaregionen Næringsforening 11:00 Kompetansebehov

Detaljer

RAPPORT 2011. ToneJakobsen, Bjørn Audun Risøy, Torbjørn Aag, Monica Paulsen, Siren Døhl Himle RESULTATER OG AKTIVITETER I 2011

RAPPORT 2011. ToneJakobsen, Bjørn Audun Risøy, Torbjørn Aag, Monica Paulsen, Siren Døhl Himle RESULTATER OG AKTIVITETER I 2011 RAPPORT 2011 KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND AS ToneJakobsen, Bjørn Audun Risøy, Torbjørn Aag, Monica Paulsen, Siren Døhl Himle RESULTATER OG AKTIVITETER I 2011 Kunnskapsparken Helgeland AS bidrar til vekst

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Guide for bedriftsbesøk

Guide for bedriftsbesøk Guide for bedriftsbesøk Et hjelpemiddel for elev, skole og bedrift Samarbeid mellom skole og industri i polarsirkelregionen 2009 Guide for bedriftsbesøk Et hjelpemiddel for bedrift, skole og elev Prosjektet

Detaljer

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Noen medlemsfordeler - Næringspolitikk med tyngde - Rimeligere advokattjenester - Enklere å konkurrere om offentlige anbud - Ny sjekkliste for utenlands arbeidskraft

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien Innhold: 1. Innledning 2. Motivere og inspirere 3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien 5. Oversikt over personer fra Alta

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Syv veier til fagbrev i Steigen

Syv veier til fagbrev i Steigen 1/2013 Syv veier til fagbrev i Steigen Rekrutteringsprosjekt: Lærlinger til arbeidslivet i distriktet Gry Bårnes KUN Senter for kunnskap og likestilling Foto: Karoline O.A.Pettersen www.kun.nl.no Innhold

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

VELG SKOG for region øst

VELG SKOG for region øst Prosjektplan Prosjektet VELG SKOG for region øst Hamar, 23.09.2011 Prosjektplan VELG SKOG 1 Rekrutteringsprosjektet VELG SKOG for region øst 1. Bakgrunn 1.1 Verdiskaping og kompetanse i skogbruket I Soria

Detaljer

SLUTTRAPPORT: Trainee i landbruket. Et forprosjekt for utvikling og utprøving Stikkord: generasjonsskifte, kompetanseheving, utvikling

SLUTTRAPPORT: Trainee i landbruket. Et forprosjekt for utvikling og utprøving Stikkord: generasjonsskifte, kompetanseheving, utvikling SLUTTRAPPORT: Trainee i landbruket Et forprosjekt for utvikling og utprøving Stikkord: generasjonsskifte, kompetanseheving, utvikling Fylkesmannen i Finnmark Oktober 2014 Innhold Forord Sammendrag 1.Innledning...

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 www.vfk.no Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Kort oppsummering... 4 1.2 Visjon og verdier... 5 1.3 Utdanning i Vestfold... 5 1.4

Detaljer

INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ

INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ Mai 2009 FORORD Pilotprosjektet Internship Relevant praksis for studenter og nye muligheter for næringslivet startet

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

Evaluering av Lektor2-ordningen. Gjestelærere fra arbeidslivet i skolens realfagundervisning. Jørgen Sjaastad Tone Cecilie Carlsten Vibeke Opheim

Evaluering av Lektor2-ordningen. Gjestelærere fra arbeidslivet i skolens realfagundervisning. Jørgen Sjaastad Tone Cecilie Carlsten Vibeke Opheim Evaluering av Lektor2-ordningen Gjestelærere fra arbeidslivet i skolens realfagundervisning Jørgen Sjaastad Tone Cecilie Carlsten Vibeke Opheim Rapport 20/2014 Evaluering av Lektor2-ordningen Gjestelærere

Detaljer

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SOLA KOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Rapport 1.februar 2015

Rapport 1.februar 2015 OPPLAND FYLKESKOMMUNE Rapport 1.februar 2015 Utprøving av vekslingsmodell Jane Haave 28.01.2015 lærer mere når jeg er ute og jobber enn at jeg skal sitte å lese i en bok for å lære, sitat elev positivt

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05. MØTEINNKALLING REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD innkalles til møte 12.06.2015 kl. 12:00-00:00 Sted: Krødsherad SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

Midtveisrapport Ny GIV 2012

Midtveisrapport Ny GIV 2012 Midtveisrapport Ny GIV 2012 Dette er midtveisrapporten for prosjektet Ny GIV, som er ledd i regjeringens satsing for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Rapporten gir en oversikt over bakgrunn,

Detaljer