RAPPORT. 2. prosjektår SAMARBEID SKOLE OG NÆRINGSLIV PÅ NORD-HELGELAND For å sikre rekruttering av fremtidig arbeidskraft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. 2. prosjektår 2012-2013. SAMARBEID SKOLE OG NÆRINGSLIV PÅ NORD-HELGELAND For å sikre rekruttering av fremtidig arbeidskraft"

Transkript

1 RAPPORT 1 2. prosjektår SAMARBEID SKOLE OG NÆRINGSLIV PÅ NORD-HELGELAND For å sikre rekruttering av fremtidig arbeidskraft Prosjekteiere: Bjørn Audun Risøy Kunnskapsparken Helgeland

2 Innhold Innhold Sammendrag Samarbeidspartnere Skoler som har deltatt i prosjektet Bedrifter/prosjekteiere Andre samarbeidspartnere Mål med prosjektet Gjennomførte tiltak i grunnskoler og videregående skoler sept 2012 oktober Informasjons- og inspirasjonsdag for rådgivere, lærere og rektorer Oppfølging av partnerskapsavtaler Omvisning og bedriftsbesøk Vitenshow Realfagstorg/Nysgjerrigper Yrkes- og utdanningsmesse Karrieredagen First Lego League Gjennomførte tiltak på høgskolenivå Forkurs ingeniørutdanning Bachelor ingeniørutdanning Tilrettelegging av prosjektoppgaver i bedrift Ekskursjon for ingeniørstudenter og lærere Presentasjon for studenter ved høgskoler og universiteter Profilering av prosjekteiere og arbeid med ulike medier Medieoppslag Felles profilering Presentasjoner Oppsummering av resultater Organisering av arbeidet Prosjekteiere og styringsgruppe Arbeidsgrupper Prosjektledelse Organisasjonskart Økonomi Budsjett og regnskapsoppstilling 2012/ Finansiering Oppsummering Videre arbeid/fremdriftsplan

3 1 Sammendrag Samarbeid skole og næringsliv på Nord-Helgeland er et treårig prosjekt som startet høsten 2011 og varer til høsten En rekke av Nord-Norges mest spennende bedrifter samarbeider med Kunnskapsparken Helgeland, grunnskolene på Nord-Helgeland, Polarsirkelen videregående skole, høgskoler/universiteter, Karrieresenteret, Opplæringskontoret Nord-Helgeland, Rana Næringsforening, NHO Nordland og Nordland fylkeskommune. Hovedmålet er å sikre rekruttering av arbeidskraft til industri- og teknologibedrifter på Helgeland. Prosjektsamarbeidet er meget omfattende og inkluderer en rekke aktiviteter og tiltak i barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler og høgskoler og universitet. I andre prosjektår har mer enn 3500 elever og nærmere 100 lærere, rådgivere og rektorer fra om lag 30 ulike skoler deltatt på aktiviteter. I tillegg har prosjektledelsen vært i kontakt med og markedsført karrieremuligheter på Helgeland for ca studenter ved universiteter og høgskoler i Tromsø, Trondheim, Narvik, Umeå, Luleå, Bodø og Mo i Rana. 3

4 2 Samarbeidspartnere 2.1 Skoler som har deltatt i prosjektet Fra kommunene: Lurøy, Rødøy, Hemnes, Nesna, Rana, Hattfjelldal og Grane. Lyngheim barneskole Selfors ungdomsskole Lovund skole Båsmo ungdomsskole Konsvik skole Storforshei skole Onøy/Lurøy skole Nesna skole Utskarpen barneskole Grane ungdomsskole Dalsgrenda skole Hattfjelldal ungdomsskole Alteren barneskole Polarsirkelen videregående skole, Hauknes barneskole avd. Kongsvegen Ytteren barneskole Polarsirkelen videregående skole, Skonseng barneskole avd. Moheia Tomma barneskole Polarsirkelen videregående skole, Hemnes sentralskole avd. Mjølan Korgen sentralskole Kristen videregående skole, Nesna Bleikvassli skole Høgskolen i Nesna Selfors ungdomsskole Høgskolen i Narvik, avd. Helgeland Gruben ungdomsskole Universitetet i Nordland, avd. Mo ungdomsskole Helgeland 2.2 Bedrifter/prosjekteiere Statoil BP Det norske oljeselskap Statkraft Aibel Momek Group Mo Industripark AS Vale Manganese Norway Fesil Rana Metall Rana Gruber Helgeland Betong Helgelandskraft Celsa Armeringsstål Molab Caverion (tidligere YIT) 2.3 Andre samarbeidspartnere Nordland fylkeskommune NHO Nordland Karrieresenteret Mo i Rana Opplæringskontoret Nord-Helgeland OPUS Rana/Polarsirkelen vgs. Rana næringsforening 4

5 3 Mål med prosjektet Prosjektet skal sikre industri- og andre teknologibedrifter i regionen tilgang på teknisk, økonomisk og administrativ kompetanse. Delmål: Opprettholde søkertallene til industrirelaterte fag på samme nivå som i 2010 Antall elevplasser innen industrirelaterte fag skal tilpasses industriens behov Øke søkertallene til realfag/tekniske fag Styrke ungdommens valgkompetanse for å redusere frafall fra videregående skole Etablere møteplasser for lærlinger og instruktører i bedriftene Forkurs ingeniørutdanning skal tilbys i Mo i Rana hvert år Nettbasert ingeniørutdanning med lokal veilederstøtte skal tilbys i Mo i Rana Rekruttere et titalls personer hvert år til næringslivet på Helgeland Fokus på jenter skal vektlegges i de ulike tiltakene som iverksettes. 4 Gjennomførte tiltak i grunnskoler og videregående skoler september 2012 oktober Informasjons- og inspirasjonsdag for rådgivere, lærere og rektorer Om lag 50 personer deltok på informasjons- og inspirasjonsdagen 23. oktober skoler og 7 bedrifter deltok under følgende agenda: Presentasjon av prosjektet «Samarbeid skole og næringsliv på Nord-Helgeland» Industriutvikling, bergverks- utvikling og kompetanse i et lokalt og globalt perspektiv Motivasjon, læring og yrkesvalg inspirasjonsforedrag med Renate-senteret Guidet rundtur i Mo Industripark Tone Jakobsen i KPH presenterer årets planer 5

6 Bjørn Bjørkmo i MIP innledet om Industriutvikling, bergverksutvikling og kompetanse i et lokalt og globalt perspektiv Hanne Sæter fra RENATEsenteret - Karriereveiledning i realfag 4.2 Oppfølging av partnerskapsavtaler I prosjektet er det etablert partnerskapsavtaler mellom 11 grunnskoler på Nord-Helgeland, Polarsirkelen videregående skole og bedrifter. Partnerskapsavtalene ligger til grunn for samarbeidet, og prosjektet fungerer som et koordinerende ledd i dette arbeidet. Vedlagt rapporten har vi lagt partnerskapsavtalen som vi har brukt for arbeidet. Oversikt over Partnerskapsavtaler: Bedrift Mo Industripark AS Mo Industripark AS og Celsa Armeringsstål Momek Molab Rana Gruber Helgelandskraft Fesil Rana Metall Glencore Manganese Norway Helgeland Betong Statkraft Skole Korgen sentralskole Gruben ungdomsskole Mo ungdomsskole Hemnes sentralskole Storforshei skole Utskarpen skole Selfors ungdomsskole Mo ungdomsskole Båsmo ungdomsskole Nesna skole/tomma skole 6

7 4.3 Omvisning og bedriftsbesøk Prosjektet har organisert omvisning i Mo Industripark og på besøk hos partnerskapsbedrifter for ca. 450 elever på 9. trinn i Rana, Hemnes, Nesna og Lurøy i perioden november Elevene fikk utdelt quiz etter besøkene, og de beste klassene har vunnet pizzakvelder. Evalueringen fra opplegget har vært meget bra fra både lærere, elever og bedrifter. Lærerne har fått utlevert guider for bedriftsbesøkene utarbeidet av grunnskolegruppa og fått forslag på nettsider/materiell som kunne brukes i forbindelse med gjennomføring og planlegging av besøket. Engasjerte lærere og bedrifter har vært viktig for vellykkede arrangement. 4.4 Vitenshow «Artig å vite med Finn Arve Sørbøe ble arrangert 26. september 2012, med til sammen ca. 800 elever og lærere fra ungdomsskolene Selfors, Båsmo, Lovund, Konsvik og Mo, samt Polarsirkelen videregående skole avd. Mjølan, Moheia og Kongsvegen. Foredraget var spesielt tilrettelagt for elever i ungdomsskolen og videregående skole med tanke på å stimulere ungdom til å søke kunnskap og vekke interesse for forskning. 4.5 Realfagstorg/Nysgjerrigper Nysgjerrigperdag med 8 ulike forskningsstasjoner ble gjennomført 27. september Arrangementet var et samarbeid mellom Kunnskapsparken Helgeland, Molab, Forskningsrådet, UiN, HiNe, Mattilsynet Nord-Helgeland, Polarsirkelen videregående skole, Helgeland Museum og 6. klasser ved fem ulike skoler. Totalt involverte arrangementet 130 elever fra Alteren, Selfors, Skonseng, Båsmo og Lyngheim, 10 lærere og 16 representanter fra de ulike virksomhetene. Målet med dagen var å inspirere skoler, lærere og elever på å være mer nysgjerrig på utviklings- og forskningsrelatert arbeid knyttet til næringslivet i regionen. Arrangementet var lagt inn som en del av programmet for Forskningsdagene

8 Se film om prosjektet: 4.6 Yrkes- og utdanningsmesse Karrieredagen 2013 Kunnskapsparken Helgeland har i samarbeid med partnere i prosjektet planlagt og gjennomført en stor yrkes- og utdanningsmesse i Ranahallen 24. januar Mer enn 2000 elever fra ungdomsskoler og videregående skole i tillegg til studenter fra Universiteter og Høgskoler i regionen deltok på Karrieredagen, og 300 representanter fra bedrifter, offentlige virksomheter og utdanningsinstitusjoner på stand og sørget for å gi dem en innholdsrik dag. Bedriftene i prosjekt samarbeid skole og næringsliv blir godt ivaretatt på Karrieredagen og deler av bedriftenes bidrag i prosjektet inngår som delfinansiering av Karrieredagen, der det i tillegg er med andre partnere. Uten ekstra kostnad får bedriftene: Standplass og muligheter til presentasjon på Karrieredagen, god profilering ovenfor skoler og i en rekke medier, annonser, websider, App for iphone og Android. 8

9 Hovedmål er å informere og bevisstgjøre ungdommer på Nord-Helgeland om yrkes- og utdanningsmuligheter i regionen, og å bidra med god informasjon slik at flest mulig tar rett valg og forhindre frafall fra videregående skoler, universitet og høgskoler. For TIP- og realfag har vi ekstra fokus på å rekruttere jenter. Deltakere og målgruppe: 2000 deltakere fra grunnskoler i 8 kommuner, videregående skoler, høgskole/universitet 10. klasser i Rana, Hemnes, Nesna, Rødøy, Lurøy, Træna, Grane og Hattfjelldal til sammen i underkant av 600 stk. Polarsirkelen vgs: 1., 2. og 3. trinn (Mjølan, Kongsvegen, Moheia) og KVN Nesna. til sammen ca stk. Høgskole og universitet: ca 200 stk Lærere, rådgivere, rektorer Se teaser om Karrieredagen 2013 her: Organisering/innhold: En rekke bedrifter og utdanningsinstitusjoner presenterte yrkes- og utdanningsmuligheter på et egen amfi i hallen, og Tor Haugnes holdt foredrag for å inspirere elevene til å ta ansvar for egne valg og egen læring. 9

10 Rekruttering/markedsføring: Det er utviklet en egen App for iphone og Android i anledning Karrieredagen, der man kan finne informasjon om alle utstillerne, og kontaktinfo og link til bedriftenes nettsider. Dagen ble også promotert på Facebook, Twitter, Origo i tillegg til informasjon gitt på Kunnskapsparken Helgeland sin internettside. Karrieredagen fikk flere positive medieoppslag: I forkant av arrangementet fikk Karrieredagen god dekning i media gjennom en helsides redaksjonell omtale i Rana Blad. Avisen var også til stede på selve dagen med omtale av nytt studietilbud i Campus Helgeland, samt studentforeningens arbeid med å styrke studentmiljøet i Mo i Rana. Evalueringsundersøkelser utsendt til utstillere og deltakere i etterkant av arrangementet gjenspeiler oppfatningen til samarbeidspartnerne i prosjektet Karrieredagen 2013 var en suksess. I videreføringen av prosjektet vil vi likevel ha fokus på forbedring av yrkes- og utdanningsmessen. Karrieredagen 2014 blir 23. januar! 10

11 4.7 First Lego League First Lego League er en kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge mellom år. Den regionale turneringen i First Lego League ble avholdt i Mo i Rana 10. november Totalt deltok 12 lag fra Hemnes, Rana og Alstahaug. Lagene bygde, testet og programmerte roboter til å løse ulike oppdrag. I tillegg ble arbeidet markedsført og de valgte løsningene delt med andre. KPH deltok i rekruttering av skoler, planlegging og gjennomføring av arrangementet, som HiNe hadde ansvar for. Vinnere av turneringen ble Lego Power fra Tjøtta. Profileringsprisen gikk til Korgen Lego Locos og samarbeidsprisen gikk til Team Skonseng. Teknologiprisen gikk til Austbø Lego Mafia og forskningsprisen gikk til Brainstormers. 5 Gjennomførte tiltak på høgskolenivå 5.1 Forkurs ingeniørutdanning KPH har gjennom prosjektet samarbeidet med Høgskolen i Narvik (HiN) og OPUS Rana om oppstart en ny forkursklasse høsten Dette har vi lyktes med og 30 studenter er nå i gang med studiet. KPH har bistått i arbeidet med søknader om finansiering, rekruttering av studenter, tilrettelegging av bedriftsbesøk og omvisninger, samt skaffet praksisplasser i bedrifter for studentene. Forkurset gjør det mulig for elever med yrkesfaglig bakgrunn å gå videre på ingeniørutdanning, noe som også bidrar til å øke valgmulighetene og gjøre yrkesfagene mer attraktive. 5.2 Bachelor ingeniørutdanning Vi har også jobbet aktivt for å få på plass tilbud om ingeniørutdanning på Helgeland. Høgskolen i Narvik tilbyr i 2013 nettstøttet Bachelor ingeniørutdanning med studieverksted og veiledning i matematikk og fysikk i Mo i Rana, og samlinger 2. og 3. år i Narvik. 12 studenter tar dette tilbudet i Campus Helgeland. KPH bidrar med kobling mot næringslivet med tilrettelegging av bedriftsbesøk, bedriftspresentasjoner, praksisplass og gjesteforelesere fra industrien. KPH har også jobbet sammen med HiN og UiN for å få statlig finansiering til opprettelse av studieplasser for ingeniørfag i Mo i Rana og Bodø. Dette lyktes vi med høsten 2013, slik at høsten 2014 tilbys 1. år bachelor ingeniør i Campus Helgeland, forutsatt at det blir tilstrekkelig antall studenter. Dette blir et bra tilbud som gjør det mulig å ta mesteparten av ingeniørutdanningen på Helgeland, innen fagområdene Bygg, Maskin, Prosessteknologi og Datateknikk. 5.3 Tilrettelegging av prosjektoppgaver i bedrift KPH har i koblet flere studenter mot aktuell bedrift for gjennomføring av prosjektoppgaver. De fleste bedriftene er lite offensive i forhold til å legge til rette for studentoppgaver. Prosjektledelsen har kontakt med flere bedrifter, og jobber videre med å rekruttere aktuelle studenter til oppgavene. 5.4 Ekskursjon for ingeniørstudenter og lærere 17. januar 2013 var forkurs ingeniør og ingeniørstudenter i Mo i Rana på ekskursjon til Sandnessjøen. Det ble et spennende opplegg der studentene fikk se interessante karrieremuligheter i regionen og konkrete arbeidsoppgaver for ingeniører. På programmet 11

12 var BP Norge, Helgelandsbase, Sentrum næringshage og Aker Solutions. Det deltok ca 30 studenter, samt representanter fra OPUS Rana og KPH. 5.5 Presentasjon for studenter ved høgskoler og universiteter Prosjektet har deltatt med stands og presentasjoner for studenter. Vi har informert om jobbog karrieremuligheter på Helgeland, markedsført deltakerbedriftene og aktuelle ledige stillinger, og delt ut informasjonsbrosjyrer og giveaways fra de bedriftene i prosjektet som har levert materiell til oss. Første prosjektår har vi deltatt på følgende karrieredager: Tromsø: Stand og presentasjon ved Arbeidslivsdagen ved UiT, oktober 2012 Trondheim: NTNU, oktober 2012 Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag, november 2012 Narvik: Næringslivsdagen Høgskolen i Narvik, stand og presentasjon, oktober 2012 Luleå: Universitetet i Luleå, stand på karrieredagen Larv, november 2012 Umeå: Universitetet i Umeå, stand på karrieredagen Uniaden, januar 2013 Bodø: Karrieredagen ved Universitetet i Nordland, februar 2013 Mo i Rana: Informasjonsdag for studenter ved HiNe, HiN og UiN Helgeland På hver av disse messene har vi snakket med studenter om karrieremuligheter på Helgeland. Vi har også laget lister oversikt over studenter som er interessert i jobb i vår region etter endt utdanning. Det er knallhard konkurranse om studentenes oppmerksomhet, og vi ser at det en enklere å få kontakt og dialog om mulighetene på Helgeland, når vi i tillegg har konkrete stillinger å tilby i form av Traineeprogrammet Kandidat Helgeland. 12

13 6 Profilering av prosjekteiere og arbeid med ulike medier 6.1 Medieoppslag Prosjektet har jobbet aktivt og fått en rekke positive medieoppslag på aktiviteter i prosjektet, om rekrutteringsbehov og muligheter for spennende jobber i regionen Mo_-_RB_ pdf Felles profilering Prosjektet har messemateriell, inkludert roll-ups som er brukt aktivt på stands på karrieredager ved universitet/høgskoler (UiT, HiN, NTNU, HiST, UIN og Umeå) og ved flere ulike arrangement. Vi har også laget en App for iphone Karriere Helgeland, med informasjon om bedriftene, logo, kontaktinfo og link til de respektive nettsider. Vi har i tillegg annonsert prosjektsamarbeidet. 6.3 Presentasjoner I tillegg til profilering på stands, har KPH på de ulike karrieredagene holdt presentasjoner om karrieremuligheter og fortalt de gode historiene om bedriftene som står bak satsingen. Prosjektets arbeid og gode resultater er blitt lagt merke til, og KPH har også presentert samarbeidsprosjektet i mange andre sammenhenger blant annet: Kompetansekonferansen 13

14 Næringslivlunsjer i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen Møter med Lofotrådet og næringsforening i Svolvær og Leknes i april og oktober Møter med Look North og ProBarents i februar Karrieremagasinet Kaleidoskopet 7 Oppsummering av resultater Prosjektet skal sikre industri- og andre teknologibedrifter i regionen tilgang på teknisk, økonomisk og administrativ kompetanse. Dette er mål som dels kan nås på kort sikt med aktivt og målrettet informasjon og felles innsats, men målbare resultater kan vi bare se på lengere sikt. Alle aktiviteter: Karrieredag, omvisning i industriparken, bedriftsbesøk, informasjonsdager for rådgivere og kontaktlærere har økt kunnskapen om regionens spennende arbeidsplasser og gitt økt stolthet blant ansatte. Det viser både mail, telefoner og samtaler vi har gjennom det siste året. Vi håper at vi ved å «åpne opp» til bedrifter og vise et bredt spekter av yrkesmuligheter allerede i ung alder, 1-2 år før ungdom gjør sine valg til videregående opplæring (13-15 år), resulterer i at de får styrket sin valgkompetanse, - som igjen kan redusere frafall fra videregående skole. Nytt forkurs ingeniørutdanning på plass i Mo i Rana i 2011/2012 med ca 25 studenter. Ny klasse startet opp høsten 2013 med 30 studenter, som følges opp videre. Det er en liten nedgang i elevtallet i industrirelaterte fag i Polarsirkelen videregående skole siste år, men totalt sett en liten økning fra prosjektstart i 2010/2011 til 2013/2014. Elektro har økt med 16% og Service og samferdsel økte med 14 elever (61%). TIP (Teknikk og industriell produksjon) og Bygg- og anleggsteknikk ligger på samme nivå som ved prosjektstart. Antall elever som tar realfag er 5% høyere i 2012/2013 enn ved prosjektstart (2010/2011), men har en nedgang siden forrige skoleår. Bachelor ingeniørutdanning, nettstøttet med veiledning matematikk og fysikk i Mo i etablert. Det er per i dag 12 studenter. Traineeordningen Kandidat Helgeland er blitt en suksess. En viktig erfaring fra deltakelse på karrieredager på universitet og høgskoler, er at de beste kandidatene er ute etter konkrete jobber etter endt utdanning. Som en konsekvens av dette har KPH i samarbeid med næringslivet etablert Kandidat Helgeland. Denne er løftet ut som et eget prosjekt, som utfyller prosjektet Samarbeid skole/næringsliv på en utmerket måte. I første kull var det 4 traineer, i andre kull 8 traineer, i tredje kull 9 traineer. I perioden er det nå hele 12 traineer med 5 i Mosjøen, 5 i Mo i Rana, 1 i Sandnessjøen og 1 på Lovund i Lurøy. Totalt er det rekruttert 33 unge med høy kompetanse til regionens næringsliv. 14

15 8 Organisering av arbeidet 8.1 Prosjekteiere og styringsgruppe De som finansierer prosjektet utgjør prosjekteierne. En styringsgruppe skal opptre på vegne av disse, og avholde møter ved behov. Prosjektets aktiviteter er gjennomført som planlagt, og det er avholdt flere egne møter mellom enkelte av aktørene og prosjektledelsen. Vi har derfor ikke sett behov for å kalle inn til fellesmøter mellom alle prosjekteierne inneværende år. Det er etablert egne arbeidsgrupper for tiltak som skal gjennomføres på ulike skolenivå. 8.2 Arbeidsgrupper Tre arbeidsgrupper har vært i sving i første prosjektår, en for grunnskole, en for videregående skole og en for høgskole/universitet. KPH har ivaretatt prosjektledelsen, og 3 prosjektmedarbeidere har hatt ansvaret for hver sin arbeidsgruppe. Arbeidsgruppe grunnskole: Har planlagt informasjonsmøter for lærere, rådgivere og elever, omvisninger, bedriftsbesøk, arbeid med Partnerskapsavtaler og samarbeid om programfag til valg. Arbeidsgruppe videregående skole: Har planlagt Yrkes- og utdanningsmesse/karrieredag, jobbet med konkret samarbeid mellom skole og næringsliv i faget prosjekt til fordypning og jobbet for å tilrettelegge undervisning i bedrift. Arbeidsgruppe høgskole: Har arbeidet med forkurs, ingeniørutdanning og annen teknisk utdanning i Rana, presentasjon for studenter ved høgskoler/universitet, praksisplasser og prosjektoppgaver for studenter. I tillegg til arbeidsgruppene har mange av partene møttes på tvers av gruppene i forbindelse med planlegging og gjennomføring av ulike tiltak. En egen arbeidsgruppe med representanter fra grunnskole, videregående skole, høgskoler og bedrifter har jobbet med Karrieredagen (yrkes- og utdanningsmessa) som ble arrangert i januar. 8.3 Prosjektledelse Kunnskapsparken Helgeland ivaretar prosjektledelsen og 3 prosjektmedarbeidere har ansvaret for hver sin arbeidsgruppe og fremdriften i prosjektet. 15

16 8.4 Organisasjonskart Styringsgruppe Bedriftene, NHO, Nfk, rektor Polarsirkelen vgs, skolesjef i Rana, Karrieresenteret og Rana næringsforening Prosjektledelse Bjørn Audun Risøy, Prosjektleder - KPH Tone Jakobsen (grunnskole) - KPH Torbjørn Aag (videregående) - KPH Monica Paulsen (høgskole) - KPH Vegard Nerdal, Marlene Jordbru og Monica Hagen (gr.sk, vgs, høgsk.) - KPH Arbeidsgruppe grunnskole Selfors U: Berit Skjelvik Gruben U: Berit Limstrand Båsmo U: Eva Lorentsen Hemnes: Roy Kjærstad Karrieresenteret: Oddmar Sjåvik Polarsirkelen vgs; Helene Krüger MIP: Karina Solheim Celsa: Tore 9 Aasen Økonomi Helgelandskraft: Stig-Arne Jensen Arbeidsgruppe vgs Polarsirkelen vgs: Dag O. Sætran Polarsirkelen vgs: Børge F. Olsen Opplæringskontoret: Elling Myren Fesil: Terje Ditlefsen MIP: Ivar Hartviksen Momek: Morten Øvermo Arbeidsgruppe høgskole Rana næringsforen., Anita Sollie Polarsirkelen vgs: Børge F. Olsen OPUS Rana: Alf Solstrand Høgskolen i Narvik: Jon-A. Lunde Molab: Eigil Dåbakk Rana Gruber: Gunnar Moe 16

17 9.1 Budsjett og regnskapsoppstilling 2012/2013 Aktivitet Kommentar Sum Ant. timer Sum med Eksterne Sum budsjett timepris 850 kostnader regnskap Yrkes- og utdanningsmesser Planlegging Karrieredag Transport (10. klasser fra 13 skoler+vgs) Honorar Lokalleie og utstyr Prosjektets andel av finansiering av Karrieredagen , ,00 Omvisninger og bedriftsbesøk Planlegging, koordinering, oppfølging ,00 Transport skoler i bedrifter, partnerskapsavt, og MIP , ,80 lnnleie guiding , ,00 Arbeidstimer tilreisende klasser ,00 Servering , ,00 Vitenshow,realfagstorg,inspirasjonstiltak Planlegging/gjennomføring (tre ganger per år) ,00 Honorarer, servering og diverse , ,20 Transport/reise Møter for lærere, foreldre, politikere m.fl. Planlegging/gjennomføring (en gang per år) ,00 karrieremuligheter industri og teknologi Lokalleie og bespisning , ,00 Hospitering/Partnerskapsavtaler Planlegging, oppfølging ,00 First Lego League Dommeroppgave, arbeidsgruppemøter, rekruttering ,00 Politisk påvirkning og medieoppslag Møter fylkeskommune, fylkesråd, vgs ,00 Få fram gode saker i media ,00 Forkurs ingeniørutdanning Planlegging, påvirkning, møtevirksomhet, rekruttering ,00 Org. praksisplasser, bedriftsbesøk og gjesteforelesere , ,04 Ingeniørutdanning Planlegging, finansiering, påvirkning høgskole, politisk ,00 Org. praksisplasser, bedriftsbesøk og gjesteforelesere ,00 Prosjektoppgaver i bedrift Møte bedrifter, avklare oppgaver ,00 Master- og Bachelor-studenter Rekruttere studenter; møter, tlf, mail, sosiale medier ,00 Markedsføring mot studenter Profileringsmateriell og fellesannonsering , ,00 Annonsering, markedsføring , ,59 Planlegging og forberedelser, felles presentasjoner ,00 Narvik Timer på Trainee Helgeland 6 858, ,75 Trondheim (NTNU) Timer på Trainee Helgeland , ,10 Trondheim (HiST) Timer på Trainee Helgeland , ,00 Tromsø , ,00 Umeå Timer på Trainee Helgeland 8 007, ,45 Luleå Timer på Trainee Helgeland , ,18 Bodø , ,50 Mo i Rana (HiN, UiN, HiNe) ,00 Styringsgruppemøter 1 stk pr år inkl forarbeid, etterarbeid Arbeidsgruppemøter 3 stk pr år, 3 grupper, inkl forarbeid, etterarbeid ,00 Servering (kr 500 pr møte i snitt) , ,00 Prosjektadministrasjon Planlegging, oppfølging, rapportering, søknad finansiering ,00 Diverse uforutsett , ,00 Sum , ,61 Prosjektet har i perioden oktober 2012 til oktober 2013 et mindreforbruk på ca kr ,-. Nytt felles profileringsmateriell er bestilt og vil øke kostnaden i neste prosjektår. 9.2 Finansiering Kilde Beløp Statoil Det Norske Oljeselskap BP Statkraft Aibel Momek Group MIP AS Glencore Manganese Norway Fesil Rana Metall Rana Gruber Helgeland Betong Helgelandskraft Celsa Armeringsstål Molab Caverion Nordland fylkeskommune Sum

18 10 Oppsummering Vi har i andre prosjektår oppnådd gode resultater og stor oppmerksomhet om prosjektet Samarbeid skole og næringsliv. Planlegging og gjennomføring av aktiviteter er utført i henhold til det som er skissert i prosjektbeskrivelsen. Evalueringsundersøkelser er utsendt til deltakere og prosjektpartnere i etterkant av enkelte av arrangementene, med jevnt over svært gode tilbakemeldinger og noen forbedringsforslag. At både bedrifter, studenter, elever, lærere og andre setter pris på samarbeidet og de mange konkrete tiltakene er gledelig for oss som leder prosjektet. 11 Videre arbeid Prosjektet løper i ett år til fra høsten 2013 til høsten I tillegg til å gjennomføre planlagte aktiviteter med høy kvalitet, skal vi jobbe med forbedring av prosjektet, blant annet satse mer på tilrettelegging av prosjektoppgaver i næringslivet for Bachelor- og Masterstudenter. Vi skal også tilrettelegge ny ekskursjon for forkurs- og ingeniørstudenter til oljebasen i Sandnessjøen og til Alcoa og Helgelandskraft i Mosjøen. I tredje prosjektår vil vi utvide og forbedre Karrieredagen, og vi har invitert alle elever i 3. klasser på videregående skoler i Sandnessjøen og Mosjøen til å delta i Ranahallen 23. januar I tillegg er vi i dialog med opplæringskontorene om arrangementer som kan bidra til å heve statusen på fagopplæring og lærlinger. En rekke aktiviteter som omvisninger, oppfølging av partnerskapsavtaler, vitenshow, realfagstorg, karrieredag, studentbesøk, deltakelse på karrieremesser er under planlegging og gjennomføres fortløpende. Vi takker alle prosjektpartnere for bidrag, konstruktive innspill og finansiell støtte til prosjektets første år, og ser frem til videre samspill. Bjørn Audun Risøy, Prosjektleder og daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland 18

RAPPORT. 1. prosjektår 2011-2012. SAMARBEID SKOLE OG NÆRINGSLIV PÅ NORD-HELGELAND For å sikre rekruttering av fremtidig arbeidskraft

RAPPORT. 1. prosjektår 2011-2012. SAMARBEID SKOLE OG NÆRINGSLIV PÅ NORD-HELGELAND For å sikre rekruttering av fremtidig arbeidskraft RAPPORT 1 1. prosjektår 2011-2012 SAMARBEID SKOLE OG NÆRINGSLIV PÅ NORD-HELGELAND For å sikre rekruttering av fremtidig arbeidskraft Prosjekteiere: Bjørn Audun Risøy Kunnskapsparken Helgeland 01.10.12

Detaljer

Program. 10:00 Velkommen til temadag Marlene Jordbru og Tone Jakobsen, Kunnskapsparken Helgeland

Program. 10:00 Velkommen til temadag Marlene Jordbru og Tone Jakobsen, Kunnskapsparken Helgeland Program 10:00 Velkommen til temadag Marlene Jordbru og Tone Jakobsen, Kunnskapsparken Helgeland 10:30 Hvordan få flere flinke folk til Helgeland? Trine Rimer, Ranaregionen Næringsforening 11:00 Kompetansebehov

Detaljer

SAMARBEID SKOLE OG NÆRINGSLIV PÅ NORD-HELGELAND - FOR Å SIKRE REKRUTTERING AV FREMTIDIG ARBEIDSKRAFT

SAMARBEID SKOLE OG NÆRINGSLIV PÅ NORD-HELGELAND - FOR Å SIKRE REKRUTTERING AV FREMTIDIG ARBEIDSKRAFT SAMARBEID SKOLE OG NÆRINGSLIV PÅ NORD-HELGELAND - FOR Å SIKRE REKRUTTERING AV FREMTIDIG ARBEIDSKRAFT RAPPORT 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag 1 2. Samarbeidspartnere 2 3. Ma l med prosjektet

Detaljer

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Mål: 1000 studenter i 2017-500 heltid og 500 deltid Styrket FoU-miljø,

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Guide for bedriftsbesøk

Guide for bedriftsbesøk Guide for bedriftsbesøk Et hjelpemiddel for elev, skole og bedrift Samarbeid mellom skole og industri i polarsirkelregionen 2010 Guide for bedriftsbesøk Et hjelpemiddel for bedrift, skole og elev Prosjektet

Detaljer

Plan for omvisning november 2010

Plan for omvisning november 2010 Plan for omvisning 5. - 24. november 2010 Telefonnr som du kan få bruk for Torbjørn Aag: 905 20 561. To 18445. Kontakt i Nordlandsbuss er Kjell Runar 97018704/4816 Antall Dato Skole Guide elver 05.nov

Detaljer

Guide for bedriftsbesøk

Guide for bedriftsbesøk Guide for bedriftsbesøk Et hjelpemiddel for elev, skole og bedrift Samarbeid mellom skole og industri i polarsirkelregionen 2009 Guide for bedriftsbesøk Et hjelpemiddel for bedrift, skole og elev Prosjektet

Detaljer

SAMARBEIDSMODELL FOR KOMPETANSE I ARBEIDSLIVET

SAMARBEIDSMODELL FOR KOMPETANSE I ARBEIDSLIVET SAMARBEIDSMODELL FOR KOMPETANSE I ARBEIDSLIVET NASJONAL KOMPETANSEKONFERANSE 04.02.16 BJØRN AUDUN RISØY, DAGLIG LEDER OG PROSJEKTLEDER HELGELAND En av landets viktigste næringsregioner >50 mrd NOK pr.

Detaljer

Arena skole-næringsliv. Godt skole- og næringslivssamarbeid i Sør-Tromsregionen et treårig prosjekt. Sør-Troms Regionråd

Arena skole-næringsliv. Godt skole- og næringslivssamarbeid i Sør-Tromsregionen et treårig prosjekt. Sør-Troms Regionråd Arena skole-næringsliv Godt skole- og næringslivssamarbeid i Sør-Tromsregionen et treårig prosjekt Sør-Troms Regionråd 17.02.2017 Bakgrunn er diverse seminarer og møter hvor temaet har vært diskutert Initiativtakere:

Detaljer

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN jobber for å utvikle Helgeland Aktiv og annerledes Samspill skaper vekst Vekst kommer ikke av seg selv. Kompetanse regnes som en av de For å oppnå vekst, er det nødvendig

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009 Karrieredagen ved avdeling for ingeniør- og økonomifag 18. februar 2009 Velkommen Avdeling for ingeniør- og økonomifag ved Universitetet i Tromsø, inviterer til karrieredag onsdag 18. februar, kl. 1000-1600.

Detaljer

Nordland fylkeskommune Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ

Nordland fylkeskommune  Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ 41 Sø 11.10.2015 Ta fly fra Gardemoen kl. 18.40 via Bodø (flybyttemed ankomst Mo i Rana kl.21.55. Leiebil bestilt hos Europcar på flyplassen. 42 Ma 12.10.2015 09:00 10:00 Alteren skole Rana Alteren skole

Detaljer

Kontaktlærers forberedelsesmateriell til bruk overfor elever som skal på Karrieredag 2015

Kontaktlærers forberedelsesmateriell til bruk overfor elever som skal på Karrieredag 2015 Kontaktlærers forberedelsesmateriell til bruk overfor elever som skal på Karrieredag 2015 Dette er et hjelpemiddel for rådgivere og kontaktlærere på 10. trinn, som kan bidra til å sikre elevene godt utbytte

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND representerer 42 leverandørbedrifter på Helgeland, med totalt ca 1500 ansatte og en samlet

Detaljer

Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering. Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk

Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering. Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk Karrieresenteret Etablert i 2005 3 faste stillinger, 3 på prosjekt Skal lokaliseres sentralt

Detaljer

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA FORDELER FOR BEDRIFTEN Du kan velge lokal lærling og være med på å forme holdninger og utvikle ferdigheter og kompetanse for dine

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Pågående prosesser og nye satsinger - Sandnessjøen 27. mai 2014 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Pågående prosesser og nye satsinger - Sandnessjøen 27. mai 2014 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Pågående prosesser og nye satsinger - Sandnessjøen 27. mai 2014 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere 51 leverandørbedrifter + FoU-aktører med ca. 2000 ansatte

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Nordland fylkeskommune http://www.kultursekkeninordland.no Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ

Nordland fylkeskommune http://www.kultursekkeninordland.no Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ Ons 29. mar. 2017 kl. 09:15 Hauknes skole Dalsgrenda skole: trinn: 1 7, antall: 52 Hauknes skole: trinn: 1 7, antall: 233 Totalt antall: 151 Kontakt Dalsgrenda skole: 75145700 (02) Elisabeth Bakken elisabeth.bakken@rana.kommune.no

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland

RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland UTARBEIDET AV KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND JULI 2012 Innledning Olje- og gassnettverk Helgeland består pr. d.d. av 42 medlemsbedrifter.

Detaljer

Arena skole-næringsliv i Sør-Tromsregionen Presentasjon av prosjektet

Arena skole-næringsliv i Sør-Tromsregionen Presentasjon av prosjektet Arena skole-næringsliv i Sør-Tromsregionen 2016-2019 Presentasjon av prosjektet Bakgrunn er diverse seminarer og møter hvor temaet har vært diskutert Initiativtakere: UiT, Statoil, KUPA Til nå Harstadregionen,

Detaljer

Nordland fylkeskommune http://www.kultursekkeninordland.no Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ

Nordland fylkeskommune http://www.kultursekkeninordland.no Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ Man 29. aug. 2016 kl. 10:00 Elsfjord Oppvekstsenter skole Elsfjord Oppvekstsenter skole: trinn: 1 7, antall: 15 Elsfjord, 8672 ELSFJORD 75101770 Anita Sevaldsen elsfjord.skole@vefsn.kommune.no 75101770

Detaljer

HELGELAND. Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Brønnøysund Helgeland

HELGELAND. Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Brønnøysund Helgeland NORDLAND HELGELAND Mo i Rana 26 078 Mosjøen 13 399 Sandnessjøen 7 446 Brønnøysund 7 930 Helgeland 78 935 OM KANDIDAT HELGELAND 1 ÅR I SAMME BEDRIFT STORT TVERRFAGLIG NETTVERK EGEN FADDER KOMPETANSE- PROGRAM

Detaljer

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN)

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) Y-veinord Kirkenes Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) 1 Bakgrunn Oljeindustriens aktiviteter i Nord-Norge utvides, og det

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet av 3 år Mål:

Detaljer

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Kompetanseutfordringene i Nord-Norge Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Størrelse ~ 1200 studenter 17 % utenlandske studenter fra 25 ulike nasjoner (spesielt Russland og Kina) Antall ansatte:

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Møte med Innovasjon Norge, 11.09.14 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging,

Detaljer

Oppsummering av Registreringssdata KMT 11/12

Oppsummering av Registreringssdata KMT 11/12 Høgskolen i Sør-Trøndelag, AFT Program for Kjemi og Materialteknikk Oppsummering av Registreringssdata KMT 11/1 Antall totalt : 8 Anatll kjemi : Antall materialteknikk : 6 Kjønnsfordeling 33 gutter og

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

REISERUTE FOR MUSIKERE: Kjør Elsfjord-Drevja (23 km / 28 min). Etter konsert: retur til Mosjøen (20 km / 24 min). Overnatting: Fru Haugans

REISERUTE FOR MUSIKERE: Kjør Elsfjord-Drevja (23 km / 28 min). Etter konsert: retur til Mosjøen (20 km / 24 min). Overnatting: Fru Haugans Søn 10. apr. 2016 Innreise musikere: Fly til Mosjøen. Leiebil hentes hos Hertz på flyplassen. Overnatting: Fru Haugans. Merknad utøver: Innreise musikere: Fly til Mosjøen. Leiebil hentes hos Hertz på flyplassen.

Detaljer

UNG ARBEIDSGLEDE UNGE FORBILDER AGDER

UNG ARBEIDSGLEDE UNGE FORBILDER AGDER UNG ARBEIDSGLEDE UNGE FORBILDER AGDER 1 Bakgrunn 1) Det store antall unge som ikke gjennomfører videregående opplæring 2) Fafo rapport 2010 Gull av gråstein Tiltak for å redusere frafall i videregående

Detaljer

VELKOMMEN TIL CAMPUS HELGELAND!

VELKOMMEN TIL CAMPUS HELGELAND! VELKOMMEN TIL CAMPUS HELGELAND! OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND DIALOGSAMLING OGH, MO I RANA 05.11.13 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet

Detaljer

Turnéplan: The Second Line All Stars (Rana SM-H15)

Turnéplan: The Second Line All Stars (Rana SM-H15) Man 28. sep. 2015 kl. 10:00 Elsfjord Oppvekstsenter skole Elsfjord Oppvekstsenter skole: trinn: 1 7, antall: 15 Elsfjord, 8672 ELSFJORD 75101770 Anita Sevaldsen elsfjord.skole@vefsn.kommune.no 75101770

Detaljer

Turnéplan: The Second Line All Stars (Rana SM-H15)

Turnéplan: The Second Line All Stars (Rana SM-H15) Man 28. sep. 2015 kl. 10:00 Elsfjord Oppvekstsenter skole Elsfjord Oppvekstsenter skole: trinn: 1 7, antall: 15 Elsfjord, 8672 ELSFJORD 75101770 Anita Sevaldsen elsfjord.skole@vefsn.kommune.no 75101770

Detaljer

Samarbeid om karriereveiledningen i skolen Førde 6. november 2007 Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune

Samarbeid om karriereveiledningen i skolen Førde 6. november 2007 Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune Samarbeid om karriereveiledningen i skolen Førde 6. november 2007 Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune Innholdet fylkeskommunens rolle Regionale veiledningssentre organisering og oppgaver Veien

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 (11) Økt tilgang og rekruttering til samfunnskritiske områder 27. mars Hotel Norge, Bergen Tom Baade-Mathiesen Direktør

Infrastrukturdagene 2014 (11) Økt tilgang og rekruttering til samfunnskritiske områder 27. mars Hotel Norge, Bergen Tom Baade-Mathiesen Direktør Infrastrukturdagene 2014 (11) Økt tilgang og rekruttering til samfunnskritiske områder 27. mars Hotel Norge, Bergen Tom Baade-Mathiesen Direktør VA-divisjonen Region Innlandet Næringslivsringen 2 aktuelle

Detaljer

SAMSPILL SKAPER VEKST! Erfaringsdeling på Gardemoen Tone Jakobsen, 7. april 2016

SAMSPILL SKAPER VEKST! Erfaringsdeling på Gardemoen Tone Jakobsen, 7. april 2016 SAMSPILL SKAPER VEKST! Erfaringsdeling på Gardemoen Tone Jakobsen, 7. april 2016 NÆRINGSSTRUKTUR PÅ HELGELAND Industri, vannkraft, sjømat, olje/gass, mineraler, reiseliv og store offentlige virksomheter

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg virkelig deltar aktivt. Er utsendt minimumsmodell for

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Har du fagbrev? Bli ingeniør!

Har du fagbrev? Bli ingeniør! Har du fagbrev? Bli ingeniør! Nord-Norge trenger flere ingeniører! Lokale industribedrifter, oljenæringen, kommunene... alle slåss om de samme gode hodene, alle prøver å lokke til seg flere både nyutdannede

Detaljer

Olje- og gassnettverk Helgeland

Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT november 213 Olje- og gassnettverk Helgeland - Nettverkets samlede kapasitet, kompetanse og forventninger frem mot 217 Foto: Statoil Utarbeidet av Kunnskapsparken Helgeland Innhold Innledning...

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND ET BREDT SPEKTER AV LEVERANDØRBEDRIFTER

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND ET BREDT SPEKTER AV LEVERANDØRBEDRIFTER OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND ET BREDT SPEKTER AV LEVERANDØRBEDRIFTER ORGANISERING Nettverket etableres i første omgang som et 3-årig prosjekt Styringsgruppe o Beslutningsorgan og premissleverandør som

Detaljer

02/11/17, Tone Jakobsen. Idéverksted Bodø vgs

02/11/17, Tone Jakobsen. Idéverksted Bodø vgs 02/11/17, Tone Jakobsen Idéverksted Bodø vgs Kunnskapsparkens arbeidsområder Kompetanse - Kurs og studier Konferanser Trainee Nettverk - Klynger Synliggjøre regionen Samfunnsbygging Innovasjon - Mobilisering

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til REISELIVSSEMINAR Produktpakking og VelkommenpåtilHelgeland produktsamarbeid - muligheter og fallgruver SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVORDAN KAN KUNNSKAPSPARKEN BIDRA

Detaljer

FIRST LEGO League i hele verden

FIRST LEGO League i hele verden FIRST LEGO League FIRST LEGO League i hele verden FIRST LEGO League er et verdensomspennende arrangement, og det arrangeres i mer enn 40 land. Det kommer stadig nye land til i rekken av arrangørsteder.

Detaljer

Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune

Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune Samfunnsutviklingen Karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning en utfordrende profesjon!

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Visjon. Integrering skole - bedrift gir økt verdiskapning i skole, bedrift og samfunn

Visjon. Integrering skole - bedrift gir økt verdiskapning i skole, bedrift og samfunn Visjon Integrering skole - bedrift gir økt verdiskapning i skole, bedrift og samfunn 1 Mål Midt-Norsk Partnerskapsenter skal være en pådriver for å skape interesse for tekniske/ mekaniske fag og realfag,

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003 Handlingsplan 2003-2004 Styret har godkjent revidert Handlingsplan for perioden 2003 2004. Planen er sendt til medlemsbedriftene. Målsettingen med planen er å øke tilgangen og kvaliteten på nye studenter

Detaljer

LOKAL PLAN FOR KARRIEREVEILEDNING MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE STUDIESTED SENTRUM. Lokal plan karriereveiledning Mosjøen videregående skole VG1 MDD

LOKAL PLAN FOR KARRIEREVEILEDNING MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE STUDIESTED SENTRUM. Lokal plan karriereveiledning Mosjøen videregående skole VG1 MDD LOKAL PLAN FOR KARRIEREVEILEDNING MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE STUDIESTED SENTRUM 2012 2014 REVIDERES VÅR / HØST 2014 Lokal plan Mosjøen videregående skole VG1 MDD Ver.1.00 Side: 2 av 9 August - Bli kjent

Detaljer

VA-fagsamling. Meyergården Hotell 1. og 2. februar 2011

VA-fagsamling. Meyergården Hotell 1. og 2. februar 2011 VA-fagsamling Meyergården Hotell 1. og 2. februar 2011 VA fagsamling 1. 2. februar 2011 1 Deltagerliste hotell betaling m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold til det dere

Detaljer

Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri

Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Agenda 1. Om Norsk Industri 2. Opplæring ut fra industriens behov/industriens

Detaljer

Etablering av SINTEF Helgeland AS? Jack Ødegård, Forskningsdirektør, SINTEF Materialer og Kjemi

Etablering av SINTEF Helgeland AS? Jack Ødegård, Forskningsdirektør, SINTEF Materialer og Kjemi Etablering av SINTEF Helgeland AS? Jack Ødegård, Forskningsdirektør, SINTEF Materialer og Kjemi Signatur: "Sirkulær Økonomi og Bærekraft" Teknologi for et bedre samfunn 1 Hvorfor etablering på Helgeland

Detaljer

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Alle foto: KASAVI Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Et pilotprosjekt i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (UiT)

Detaljer

Fylkestingssak «Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret »

Fylkestingssak «Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret » Nordland Fylkeskommune Fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen Prinsens gate 100 8005 Bodø Mo i Rana 12.10.2017 Fylkestingssak «Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra

Detaljer

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVA KAN HØGSKOLE-OG FORSKNINGSMILJØET BIDRA MED FOR BEDRIFTENE PÅ HELGELAND? 09.05 Lei en forsker nesten gratis! Informasjon om støtteordninger

Detaljer

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING 2017-2018 Meløy videregående skole 2 Foto: Tine Bergmo Steinvei Vi ØNSKER AT DU SKAL FÅ GOD KARRIEREVEILEDNING SLIK AT DU BLIR TRYGGET I VALG AV VEI VIDERE ETTER GRUNNSKOLEN.

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

indre helgeland regionråd

indre helgeland regionråd indre helgeland regionråd Nesna Rana Hemnes Grane Lurøy Hattfjelldal Protokoll fra møte i beslutningsgruppen tirsdag 15. juni 2010. Møtet ble avholdt på Meyergården Hotell, Mo i Rana. Til stede fra beslutningsgruppen

Detaljer

Kompetansebehov og samarbeid skole-bedrift

Kompetansebehov og samarbeid skole-bedrift Kompetansebehov og samarbeid skole-bedrift Roger Taaje HR-sjef Moelven Industrier Telefon: +47 920 25 899 E-post: roger.taaje@moelven.com LinkedIn: no.linkedin.com/in/taaje - linkedin.com/company/moelven

Detaljer

HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FAGSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR 2013 2014

HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FAGSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR 2013 2014 HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FAGSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR 2013 2014 VISJON: Utvikling for framtida Foto: Trym Ivar Bergsmo HVSF vil være en lærende og samarbeidende organisasjon. Elevene skal få en helhetlig

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland Historie og fremtidsvisjoner Forfattere Isabel Halsøy Mojlanen Silje Jakobsen Tonje Strifeldt Kathrine Hauahei Leonore Andreassen Dato 28/10-2013 Forord Intervju som tilnærming

Detaljer

Bodø videregående skoles realfagssatsning

Bodø videregående skoles realfagssatsning Bodø videregående skoles realfagssatsning Åse Alvestad, lektor/koordinator for realfagssatsningen 05.02.2009, 11.08.2009 03.09.2009 1 Mål: Realfagsatsing i Nordland, Stortingsmeldingen Realfag-naturligvis,

Detaljer

Plan for karriereveiledning

Plan for karriereveiledning Plan for karriereveiledning 2014/2015 Hemnes sentralskole Entreprenørskap og Yrkes og utdanningsorientering sett i en sammenheng. Innhold Bakgrunn og ansvar... 2 Styringsdokumenter... 2 Yrkes og utdanningsorientering...

Detaljer

Nordland fylkeskommune Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ

Nordland fylkeskommune  Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ Man 20. mar. 2017 kl. 10:30 11:20 Gruben barneskole (Rana) Skolealleen 2, 8610 MO I RANA 75144242, 75144240 https://www.google.no/maps/place/gruben+barneskole/@66.3 Man 20. mar. 2017 kl. 12:30 13:20 Gruben

Detaljer

Hybelprosjekt Rapport høst 2011

Hybelprosjekt Rapport høst 2011 Hybelprosjekt Rapport høst 2011 1 Hybelprosjektet har som mål: Hovedmål Redusere fravær og frafall blant hybelboere ved Mosjøen videregående skole. Delmål Oppfølging av enkeltelever gjennom: å gjøre en

Detaljer

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland)

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland) 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 Gjennomsnitt Nesna Øksnes Værøy 55 Hamarøy Leirfjord Moskenes Narvik Herøy (Nordland) 50 Hadsel Røst Beiarn 45 40 Brønnøy Alstahaug Bø (Nordland) Hattfjelldal

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

Praktisk informasjon. Ankomst - Søndag 25. oktober. 26. og 27. oktober 2015. Alle som er opptatt av et kompetanseløft i Nordland.

Praktisk informasjon. Ankomst - Søndag 25. oktober. 26. og 27. oktober 2015. Alle som er opptatt av et kompetanseløft i Nordland. Praktisk informasjon Når Ankomst - Søndag 25. oktober 26. og 27. oktober 2015 Hvem Alle som er opptatt av et kompetanseløft i Nordland. Det er viktig med deltakelse begge dagene. Hva Hovedfokus: Første

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme

Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme Ansvar for arbeidspakken HiST i tett samarbeid med FEED, RENATE, Sett Sjøbein og i samarbeid med prosjektpartnere og øvrige regionale medspillere. Samarbeidspartnere

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift Søknad Søknadsnr. 20150123 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i MidtBuskerud Videreføring av Ja bedrift Kort beskrivelse Ja bedrift ordningen legger til rette

Detaljer

Presentasjon for FUS - NTNU 2. desember Camilla Nereid Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

Presentasjon for FUS - NTNU 2. desember Camilla Nereid Nasjonalt senter for realfagsrekruttering Presentasjon for FUS - NTNU 2. desember 2010 Camilla Nereid Nasjonalt senter for realfagsrekruttering Realfag for framtida Strategi for styrking av realfagene 2010-2014 Realfag for framtida Strategi for

Detaljer

Nordland fylkeskommune Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ

Nordland fylkeskommune  Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ Man 24. okt. 2016 kl. 08:45 09:30 Ytteren skole (Rana) Ytteren skole: Per Persaveien 20, 8614 MO I RANA https://www.google.no/maps/place/ytteren+skole/@66.342039 Heidi Granhaug heidi.granhaug@rana.kommune.no

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

*Markedsundersøkelse nov. 2011

*Markedsundersøkelse nov. 2011 Velkommen til HELGELAND Helgeland har en sterk posisjon innen mange næringer som er viktige for Norge i dag og i framtiden. Og vi kan tilby kunnskapsintensive arbeidsplasser innen en rekke fagområder.

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen!

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Rapport Annika F. Huhtala 1 FORORD Helse og Rehabiliteringsprosjektet Ute på noe ble gjennomført i september 2012. Ute på noe er et prosjekt

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

SAMSPILL SKAPER VEKST!

SAMSPILL SKAPER VEKST! VELKOMMEN TIL MO I RANA! SAMSPILL SKAPER VEKST! SOGN OG FJORDANE 26. AUGUST 2015 TONE JAKOBSEN & BJØRN AUDUN RISØY Med hjerte for Helgeland https://www.youtube.com/watch?v=9knwcg0vxs0 HELGELAND I NORDOMRÅDENE

Detaljer

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Plan for foredrag ved Hege Jansen, Karrieresenteret i NT: Karrieresenterets rolle i forhold til skolens rådgivning og faget UV UV- eget fag med

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging Nasjonal kompetansepolitisk strategi NHOs rapportering om oppfølging Per 1. juli 2017 1 Bransjespesifikt mulighetscase om realkompetanse innen varehandelen Hvilket tiltak i strategien gjelder oppfølgingen?

Detaljer

VA-dagene for Innlandet 2008

VA-dagene for Innlandet 2008 VA-dagene for Innlandet 2008 Rekruttering innen VA-bransjen Norsk Vanns aktuelle rekrutteringstiltak - status og planer 1 ved Hilde Merete Støen Prosjektleder Norsk Vann Norsk Vanns aktuelle rekrutteringstiltak

Detaljer

MNT-konferansen 2011, Tromsø mars. Realfag i kontekst Næringsliv - Skole Astrid Tugwell, Utviklingsdirektør

MNT-konferansen 2011, Tromsø mars. Realfag i kontekst Næringsliv - Skole Astrid Tugwell, Utviklingsdirektør MNT-konferansen 2011, Tromsø 23.-24. mars Realfag i kontekst Næringsliv - Skole Astrid Tugwell, Utviklingsdirektør Realfag i kontekst Næringsliv - Skole North Energy som realfagskunde Vårt behov og vår

Detaljer

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Førstkommende lørdag, 9. november arrangeres den regionale finalen for Østlandet konkurransen FIRST LEGO League. Aldri før har så mange

Detaljer

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-A49, TI-&40 12/174 12/6196 Anne-Margrethe Simonsen 10.09.2012 Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden

Detaljer

Plan for karriereveiledning

Plan for karriereveiledning Plan for karriereveiledning 2009/2010 Hemnes sentralskole Entreprenørskap og Yrkes og utdanningsorientering sett i en sammenheng. Innføring av karriereperm i skolen. Bakgrunn og ansvar Entreprenørskap

Detaljer

Tone Cecilie Carlsten

Tone Cecilie Carlsten Samling for rådgivning og karriereveiledning, Stjørdal, onsdag 21. oktober 2015 Tone Cecilie Carlsten NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer Rørstad Tone C. Carlsten Pål Børing Mål for økten 1.

Detaljer

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre!

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! Alle barn bør lære å programmere en datamaskin fordi det lærer deg å tenke. Steve Jobs Dette er en veiledning for de som er interessert

Detaljer