indre helgeland regionråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "indre helgeland regionråd"

Transkript

1 indre helgeland regionråd Nesna Rana Hemnes Grane Lurøy Hattfjelldal Protokoll fra møte i beslutningsgruppen tirsdag 15. juni Møtet ble avholdt på Meyergården Hotell, Mo i Rana. Til stede fra beslutningsgruppen var: Geir Waage, Kjell Idar Juvik, Britt Aune Olsen, Kaia Erlandsen, Bjørn Bjørkmo, Magnar Skreslett og Eli Anne Hauknes. Ole Bernt Skarstein møtte fra Nordland fylkeskommune. Kaja Erlandsen møtte som varamedlem for Helge O. Larsen. Magnar Skreslett møtte som varamedlem for Knut Berntsen. Eli Anne Hauknes er nyvalgt medlem av beslutningsgruppen. For øvrig møtte Svenn Tovås og Arne Langset. Jørn Sørvig, næringssjef i Nordland fylkeskommune møtte for å avklare disponering av restmidler fra RDA-ordningen. Dette ble tatt opp som ny sak 2 på agendaen. Som følge av dette forskyves de øvrige saksnumrene med 1 siffer. Geir Waage ledet møtet. Innkalling og saksliste ble godkjent med den korrigeringen som er vist i avsnittet ovenfor. Sak 1. Protokoll fra møte 23. november Protokollen ble godkjent og undertegnet. Sak 2. Disponering restmidler RDA. fikk ved årsskiftet overført kr som ubenyttede restmidler etter RDA-ordningen. Midlene skal disponeres av partnerskapet og det har blitt nevnt fra Nordland fylke at PIH skulle motta et eget tildelingsbrev på restmidlene. Saken har blitt fulgt opp en rekke ganger fra PIH uten resultat. Til møtet i beslutningsgruppen den 15. juni 2010 har sekretariatet innstilt på å bruke 1,8 mill kr av rammen på 5,9 mill kr. Nordland fylke har uttalt at man ikke kan bevilge slike midler før saken er politisk behandlet og godkjent i fylket. Det foreligger ikke tildelingsbrev til møtet den 15. juni, men Nordland fylke har fylkesting i Mo i Rana samme dag og næringssjef i fylket Jørn Sørvig orienterte beslutningsgruppen om hvordan saken kan løses. Tildelingsbrev vil bli skrevet til PIH. Beslutningsgruppen må fatte et vedtak på hva restmidlene skal kunne anvendes til og her la Sørvig til grunn at man anvender den handlingsplan som PIH

2 har vedtatt. Saker som behandles i dagens møte får følgende vedtaksform: Søknaden innvilges med inntil. kr av de regionale partnerskapsmidlene som disponerer som restmidler fra RDA-ordningen under forutsetning av fylkeskommunens godkjennelse De RDA-midlene som er tildelt prosjekter, men ennå ikke utbetalt, inngår ikke i de restmidler PIH kan benytte. Eventuelle tilbakeføringer av disse midlene er det ennå ikke bestemt disponeringen av. Beslutningsgruppen vedtok at de ubenyttede restmidlene etter RDA-ordningen kan anvendes til formål som faller inn under regionens handlingsplan. Sak 3. Presentasjon av 3 prosjekter bevilget i Torbjørn Tråslett fra Polarsirkelen Reiseliv orienterte beslutningsgruppen om prosjektet: Utvikling av fremtidsrettet verktøy for markedsføring., Espen Johansen fra Kvina Havn AS orienterte om etableringen av Kvina Havn AS og Torbjørn Aag fra Kunnskapsparken Helgeland AS orienterte om prosjektet Kandidat Helgeland - et traineeprosjekt. Beslutningsgruppen tok presentasjonene til orientering. Sak 4. Behandling av innkomne søknader 59 saker. Beslutningsgruppen behandlet følgende saker og fattet vedtak i hver sak: PIH 1/2010 Korgen Lego Locos Verdensfinale First Lego League. Søker: Korgen Sentralskole. Denne saken ble vedtatt pr mail i februar 2010 og vedtaket ble som vist nedenfor. Søknaden innvilges med inntil kr av de regionale partnerskapsmidlene som har til disposisjon for PIH 2/2010 Samordning av entreprenørskapssatsning i skolen på Helgeland. Søker: RKK Rana. Søknaden innvilges med inntil kr av de regionale partnerskapsmidlene som har til disposisjon for 2010 under forutsetning av at partnerskapene for Helgeland- og Sør-Helgeland Regionråd støtter tilsvarende prosjekter i respektiv region. PIH 3/2010 Nordic rose kvalitet og bærekraftig reiseliv på Helgeland. Søker: Nordic Rose Travel AS. PIH 4/2010 Søker: Bære reiseliv i Hemnes kommune. Hemnes Reiseliv. Søknaden innvilges med inntil kr av de regionale partnerskapsmidlene som har til disposisjon for 2010.

3 PIH 5/2010 Røssåauren i Hemnes friluftsområde og badeplass tilpasset funksjonshemmede. Søker: Hemnes kommune. Søknaden innvilges med inntil kr av de regionale partnerskapsmidlene PIH 6/2010 Kompetanseutvikling Helgeland. Søker: Kunnskapsparken Helgeland AS. Søknaden innvilges med inntil kr av de regionale partnerskapsmidlene PIH 7/2010 KulHelg Kulturskoler på Helgeland, Søker: Alstahaug kommune. Søknaden innvilges med inntil kr av de regionale partnerskapsmidlene som har til disposisjon for PIH 8/2010 Søker: Rulleskiløype Skillevollen. Bossmo & Ytteren IL PIH 9/2010 Polarsirkelen Golf ny vei. Søker: Polarsirkelen Golf PIH 10/2010 Kommuner og oppdrett KOM OPP. Søker: Sør-Helgeland Regionråd. PIH 11/2010 Uvikling av lokal industri produksjon av fórflåter. Søker: Nesna kommune. PIH 12/2010 Kulturseminar på Helgeland. Søker: Helgeland Kulturinkubator.

4 PIH 13/2010 En bedre skole for våre elever. Søker: Polarsirkelen videregående skole. Kaja Erlandsen erklærte seg inhabil og fratrådte møtet på saken. Søknaden innvilges med inntil kr av de regionale partnerskapsmidlene PIH 14/2010 Vi vil heim. Søker: Mosjøen & Omegn Næringsselskap KF. PIH 15/2010 Videreutdanning i rus og psykiatri på Helgeland. Søker: Høgskolen i Bodø. Denne saken ble vedtatt pr mail i primo mai 2010 og vedtaket ble som vist nedenfor. som har til disposisjon for PIH 16/2010 Forkurs for ingeniørutdanning i Mo i Rana. Søker: Høgskolen i Narvik. PIH 17/2010 Okstindan Nord-Norges tak. Bokutgivelse og lansering. Søker: Okstindan bokforlag. PIH 18/2010 Smolt i avsaltet havvann. Søker: Nordland Marin Yngel AS. PIH 19/2010 Kandidat Helgeland Traineeordning Søker: Kunnskapsparken Helgeland AS. PIH 20/2010 Nye studiemuligheter for elever på videregående skole. Søker: Polarsirkelen videregående skole.

5 Kaja Erlandsen erklærte seg inhabil og fratrådte møtet på saken. Søknaden innvilges med inntil kr av de regionale partnerskapsmidlene PIH 21/2010 Etablering av lutefiskproduksjon på Tonnes. Søker: Polarmat AS. PIH 22/2010 Hotell Nesna AS. Søker: Hotell Nesna AS s.u.s. PIH 23/2010 NRK TV-program med Nesna kystlag langs Helgelandskysten. Søker: Nesna kystlag. PIH 24/2010 Samferdsel mellom øst og vest på Helgeland Hvordan halvere reisetiden med bil? Søker: Kystinkubatoren AS PIH 25/2010 Utvikling av et felles interkommunalt senter LMS. Søker: Rana kommune. PIH 26/2010 Utvidelse Hemnesberget Gjestehavn. Søker: Hemnes kommune. PIH 27/2010 Brurskanken Rein foredling av reinkjøtt og synliggjøring av samisk mat og kultur gjennom mat og opplevelse. Søker: Brurskanken Rein s.u.s.

6 PIH 28/2010 Moheia Bad i et voksende regionssenter. Søker: Rana kommune. PIH 29/2010 Lurøykaia havn. Søker: Lurøykaia havn s.u.s. PIH 30/2010 Sjøsiden. Søker: Stranden Global AS. PIH 31/2010 Bedre læringsmiljø og oppfølging av hybelboere ved KVN. Søker: Kristen videregårende skole Nesna. PIH 32/2010 Polarsirkelen Lufthavn Arctic Circle International Airport Gateway to Helgeland. Søker: Polarsirkelen Lufthavn AS. Søknaden innvilges med inntil kr av de regionale partnerskapsmidlene PIH 33/2010 Fra hovedvei til drømmefiske. Søker: Grane Næringsutvikling AS. PIH 34/2010 Velkommen til Hemnes. Søker: Bjerka IL.. PIH 35/2010 First Lego League Søker: Høgskolen i Nesna.

7 Søknaden innvilges med inntil kr av de regionale partnerskapsmidlene PIH 36/2010 Økologisk mat og matproduksjon. Søker: Høgskolen i Nesna. PIH 37/2010 Flerkulturell forståelse. Søker: Høgskolen i Nesna. Søknaden innvilges med inntil kr av de regionale partnerskapsmidlene som har til disposisjon for PIH 38/2010 ITIL-senter i Mo i Rana. Søker: Høgskolen i Nesna. PIH 39/2010 Utdanning der du bor! Søker: Grane Næringsutvikling AS. Søknaden innvilges med inntil kr av de regionale partnerskapsmidlene som har til disposisjon for PIH 40/2010 Mestring gjennom praksis. Søker: Stiftelsen Minar. PIH 41/2010 Sommarfjøshaugen servering og overnatting. Søker: Strandli Gård. PIH 42/2010 Det store Svenningdalsprosjektet. Søker: Svenningdal Camping. under forutsetning av fylkeskommunens godkjennelse PIH 43/2010 Gjertrud langt te havs. Søker: Fiksjonsforsyninga AS.

8 Søknaden innvilges med inntil kr av de regionale partnerskapsmidlene som har til disposisjon for PIH 44/2010 Utvikling av lokale læreplaner i Prosjekt Til Fordypning (PTF) Samarbeid mellom næringsliv og videregående skole i yrkesfaglige utdanningsprogram. Søker: Opplæringskontoret for Nord-Helgeland. Søknaden innvilges med inntil kr av de regionale partnerskapsmidlene PIH 45/2010 Fra praksisplass til kompetansebevis i PTF prosjekt til fordypning. Søker: Opplæringskontoret for Nord-Helgeland. Søknaden innvilges med inntil kr av de regionale partnerskapsmidlene PIH 46/2010 Etablering av permanent festivalarena. Søker: Rana kommune. Søknaden innvilges med inntil kr av de regionale partnerskapsmidlene PIH 47/2010 Videreutvikling av fremtidsrettet web-verktøy for markedsføring/søkemotorfunksjon/salg og booking for ca 250 næringsaktører innenfor reiseliv over hele Helgeland. Søker: Polarsirkelen Reiseliv PIH 48/2010 Svartiskongens rike Søker: Polarsirkelen Reiseliv. PIH 49/2010 Markedsføringstiltak for hele Helgeland gjennom sentrale reiselivskampanjer7markedskanaler. Søker: Polarsirkelen Reiseliv. PIH 50/2010 Markedskanal for helgelandskunstnere. Søker: Helgeland Kulturinkubator AS PIH 51/2010 Reiseliv i reindriftsnæringen et eksotisk alternativ.

9 Søker: Tor Enok Larsen. Søknaden innvilges med inntil kr av de regionale partnerskapsmidlene som har til disposisjon for 2010 PIH 52/2010 Mo i Rana-CD-en. Søker: Kulturproduksjon AS. Søknaden avslås PIH 53/2010 Forprosjekt - snøscooter. Søker: Hattfjelldal kommune. som har til disposisjon for 2010 PIH 54/2010 Omdømmeprosjekt Mo i Rana og regionen rundt forstudie. Søker: Polarsirkelen Reiseliv. Søknaden innvilges med inntil kr for 2010 og inntil kr for 2011 av de regionale partnerskapsmidlene som har til disposisjon for 2010 PIH 55/2010 Partnerskap for nærings- og kompetanseutvikling innenfor oppdrett av røye. Søker: Hattfjelldal kommune. PIH 56/2010 Miljøledelse Kompetanseutvikling. Søker: Rana kommune. PIH 57/2010 Skiltprosjekt Nord-Helgeland 2010/2011. Søker: Polarsirkelen Reiseliv. Søknaden innvilges med inntil kr for 2010 og inntil kr for 2011av de regionale partnerskapsmidlene som har til disposisjon for PIH 58/2010 Industrinettverk Logistikk. Søker: Mo Industriinkubator AS Søker anmodes om å søke på nytt når det åpnes for søknader høsten PIH 59/2010 Snefjellåkraft AS. Søker: Snefjellåkraft AS s.u.s.

10 Sak 5. Restmidler. Saken ble redegjort for og behandlet under sak 2 ovenfor. Sak 6. Fellesprosjekter IHR-prosjekter. IHR har fattet vedtak om at ca1 mill kr skal avsettes til prosjekter initiert av IHR eller som andel i fellesprosjekter initiert av andre på Helgeland. Arbeidsutvalget i IHR vil utarbeide slike programprosjekter som så også skal forelegges beslutningsgruppen i PIH for godkjennelse. Beslutningsgruppen tok saken til orientering. Sak 5. Eventuelt. Neste møte avholdes den 22. oktober 2010 kl Søknadsfrist for høsten 2010 vil være 1. oktober Mo i Rana, 15. juni Geir Waage Kjell Idar Juvik Britt Aune Olsen Bjørn Bjørkmo Kaia Erlandsen Magnar Skreslett Eli Anne Hauknes

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet)

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet) Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 11. juni 2012 Det innkalles til ordinært årsmøte 2012 i Helgeland Regionråd. Sted :

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1. Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1. Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar Sak nr. 02/11 Referatsaker Vedtak - Sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser Nohr-Con AS

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Orientering: Befaring: Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Vefsnautstillinga Forfall

Detaljer

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 Sama rbe id e r vå r s ty rke Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 HELGELAND HOTELL, LEIRFJORDEN 25.- 26. JUNI 2009 1 INNHOLD Tidsplan

Detaljer

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR FAX.NR TIL STADES

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR FAX.NR TIL STADES MØTEINNKALLING MØTETIDSPUNKT: Torsdag 17-18.mars 2011 Start: Klokken 12.00 i Sandnessjøen Avreise frå Sandnessjøen til Bjørn kl.14.10 Slutt: ca. klokken 11.00 til lunsj Ferje fra Bjørn kl. 12.25 MØTESTED:

Detaljer

MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget

MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2009 MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 27.10.2009 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

RAPPORT 2011. ToneJakobsen, Bjørn Audun Risøy, Torbjørn Aag, Monica Paulsen, Siren Døhl Himle RESULTATER OG AKTIVITETER I 2011

RAPPORT 2011. ToneJakobsen, Bjørn Audun Risøy, Torbjørn Aag, Monica Paulsen, Siren Døhl Himle RESULTATER OG AKTIVITETER I 2011 RAPPORT 2011 KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND AS ToneJakobsen, Bjørn Audun Risøy, Torbjørn Aag, Monica Paulsen, Siren Døhl Himle RESULTATER OG AKTIVITETER I 2011 Kunnskapsparken Helgeland AS bidrar til vekst

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Kolbjørn Kværum, Ringerike. 27/06 og 28/06. Svein Aannestad, Ringerike Hilde Brørby Fivelsdal; Jevnaker. Knut Sønju, Jevnaker Per Berger, Hole

Kolbjørn Kværum, Ringerike. 27/06 og 28/06. Svein Aannestad, Ringerike Hilde Brørby Fivelsdal; Jevnaker. Knut Sønju, Jevnaker Per Berger, Hole REGIONRÅDET for Ringeriksregionen Referat fra møte i Regionrådet 06. april 2006, kl 9.00 Kolbjørn Kværum, Ringerike Per Stamnes, Ringerike Møtedeltager Merknad Forfall Ikke møtt Svein Aannestad, Ringerike

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 Salten Regionråd Dokument: sr131121-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 KJERRINGØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Kjerringøy SR-sak 38/13 Nord-Norges

Detaljer

SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune

SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune Postadresse: Gateadresse: Org.nummer: Telefon / fax: E-post: Bank / post: Postboks 6900 Rådhusgata 2 NO 940 101 808 MVA 777 90

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd fredag 22.01.10, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen Rådhus Referatsaker - Feil i møteplan flytting av AU-møte 26/5 Drøftingssaker: - AU 01/10

Detaljer

Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle

Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle NIVI-rapport 2011:7 Utarbeidet på oppdrag Nordland fylkeskommune Jørund K Nilsen og Magne Langset November 2011 Innhold: SAMMENDRAG...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2013 Tid: 11:00 13:40

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2013 Tid: 11:00 13:40 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2013 Tid: 11:00 13:40 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kai Henriksen Medlem Allan Johansen Medlem Espen

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 49 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Orientering: * For sak 030/13: Leder av Hovedkomiteen Jim Roger Mikalsen vil

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58 eller til Bente.weiseth-frantzen@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 06. 07. JUNI 2013

MØTE I REGIONRÅDET 06. 07. JUNI 2013 Salten Regionråd Dokument: sr130606-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 06. 07. JUNI 2013 RICA HOTELL, NARVIK, RÅDHUSET OG HØGSKOLEN I NARVIK SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00. Nestleder Medlem.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00. Nestleder Medlem. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby

Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 21.09.2012 kl 1000 1430 Sted: Lunner rådhus Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby Frank Morten

Detaljer

MØTEINNKALLING. MØTESTED: Kommunestyresalen, Herøy kommune Start: Kl. 11.00 Kl.20.00 Middag og overnatting på Seløy Kystferie

MØTEINNKALLING. MØTESTED: Kommunestyresalen, Herøy kommune Start: Kl. 11.00 Kl.20.00 Middag og overnatting på Seløy Kystferie Sama rbe id e r vå r s ty rke MØTEINNKALLING MØTETIDSPUNKT: Torsdag den 1.november 2012 MØTESTED: Kommunestyresalen, Herøy kommune Start: Kl. 11.00 Kl.20.00 Middag og overnatting på Seløy Kystferie DELTAKAR

Detaljer

KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 2013

KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 2013 Arkivsak-dok. 12/00275-7 Saksbehandler Jørn Christian Schjødt Knudsen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 2013 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret slutter seg til

Detaljer

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI OMSTILLING I MELØY STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI 2013 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Status pr mai 2013... 5 2.3 Revisjon av Omstillingsplanen...

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Møte i Grenlandsrådet 25. februar 2014

Møte i Grenlandsrådet 25. februar 2014 Innkalling Møte i Grenlandsrådet 25. februar 2014 Til: Sted: Jon Pieter Flølo, Unni Brekka Kiøsterud, Linda Holien Karianne Sydtveit Reiten, Jon Andre Nesland, Arnt Olav Brødsjø Kåre Preben Hegland, Henriette

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Grenlandsrådet. År 2013, den 23. august, holdt Grenlandsrådet møte i Folkets Hus i Porsgrunn under ledelse av leder Jon Pieter Flølo.

MØTEPROTOKOLL. Grenlandsrådet. År 2013, den 23. august, holdt Grenlandsrådet møte i Folkets Hus i Porsgrunn under ledelse av leder Jon Pieter Flølo. Møtested: Folkets Hus, Porsgrunn Møtedato: 23. august 2013 MØTEPROTOKOLL Grenlandsrådet År 2013, den 23. august, holdt Grenlandsrådet møte i Folkets Hus i Porsgrunn under ledelse av leder Jon Pieter Flølo.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 14:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 14:00. Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 14:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer