Lexmark Z42, Z43. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lexmark Z42, Z43. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM"

Transkript

1 Lexmark Z42, Z43 Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Color Jetprinter TM

2 Utgave: Februar 2001 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SLIK DEN ER" UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. I noen land er slik fraskrivelse av eksplisitt eller implisitt garantiansvar ikke tillatt for visse transaksjoner, slik at denne garantiteksten muligens ikke gjelder for deg. I denne publikasjonen kan det finnes tekniske unøyaktigheter eller skrivefeil. Informasjonen i publikasjonen endres med jevne mellomrom, og slike endringer vil bli innarbeidet i senere utgaver. Forbedringer eller endringer av produktene eller programmene som er beskrevet her, kan skje når som helst. Henvisninger i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der produsenten er representert. Henvisninger til et produkt, et program eller en tjeneste innebærer ikke at bare det produktet, det programmet eller den tjenesten kan brukes. Alle tilsvarende produkter, programmer og tjenester som ikke krenker noen eksisterende eiendomsrett, kan brukes i stedet. Evaluering og verifisering av drift sammen med andre produkter, programmer og tjenester, bortsett fra de som uttrykkelig er angitt av produsenten, er brukerens ansvar. Lexmark, Lexmark med rutersymbol og ColorFine er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. Color Jetprinter er et varemerke for Lexmark International, Inc. Andre varemerker tilhører de respektive innehaverne. Copyright 2001 Lexmark International, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR USAS MYNDIGHETER Denne programvaren og dokumentasjonen blir levert med BEGRENSEDE RETTIGHETER. Bruk, duplisering og offentliggjøring av myndighetene er gjenstand for begrensninger i henhold til innskrenkningene i avsnitt (c)(1)(ii) i Rights in Technical Data and Computer Softwareleddet av DFARS og gjeldende FAR-bestemmelser: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550, USA.

3 Innhold Innhold Fremgangsmåte for enkel utskrift 1 Trinn 1: Legge inn papiret 2 Trinn 2: Tilpasse skriverinnstillingene 5 Trinn 3: Skrive ut dokumentet 8 Mer om utskrift 9 Skrive ut på begge sider av et ark 9 Skrive ut flere sider 12 Skrive ut hefter 15 Skrive ut plakater 18 Vedlikeholde skriveren 21 Bruke kontrollprogrammet 21 Installere eller skifte blekkpatroner 22 Forbedre utskriftskvaliteten 24 Oppbevare blekkpatroner 27 Feilsøking 29 Skriveren skriver ut tregt eller skriver ikke ut 30 Papiret trekkes inn feil eller skaper papirstopp 33 Dokumentet skrives ut med feil eller dårlig kvalitet 34 Problemer med transparenter, fotografier eller konvolutter 37 Feilmeldinger og blinkende lamper 38 Innhold iii

4 Tillegg 39 Utskrift fra DOS 39 Elektronisk stråling 39 Energy star 39 Strømforsyning 39 Sikkerhets-informasjon 39 Stikkordregister 41 iv Innhold

5 1 Fremgangsmåte for enkel utskrift Denne boken beskriver hvordan du bruker skriveren med Windows 95 og Windows 98. Hvis du bruker skriveren med Windows NT 4.0 eller Windows 2000, se Brukerhåndbok-knappen på CD- ROMen for Windows. Enkel utskrift er så enkelt: 1 Legg inn papiret (se side 2). 2 Tilpass skriverinnstillingene (se side 5). 3 Skriv ut dokumentet (se side 8). Fremgangsmåte for enkel utskrift Fremgangsmåte for enkel utskrift 1

6 Trinn 1: Legge inn papiret Du kan legge inn opptil 100 papirark (avhengig av tykkelsen). 1 Plasser papiret mot høyre side av arkmateren med utskriftssiden mot deg. Merk:Pass på at du ikke presser papiret inn i arkmateren når du legger det inn. For eksempel skal papirstørrelsen Letter eller A4 vises over toppen av papirstøtten. Papirstøtte Arkmater 2 Press sammen utløserhåndtaket og papirføreren og skyv papirføreren inntil kanten på papiret. Utløserhåndtak Papirfører 2 Kapittel 1

7 Legge inn spesialpapir Følg disse retningslinjene når du legger inn spesialpapir: Maks kapasitet: Riktig plassering av papiret: 10 konvolutter Utskriftssiden vender mot deg. Konvoluttene er lagt inn vertikalt mot høyre side av arkmateren. Frimerkeplasseringen er i øverste venstre hjørne. Papirføreren ligger inntil kanten av konvoluttene. 10 gratulasjonskort, kartotekkort, postkort eller fotokort Utskriftssiden vender mot deg. Kortene er lagt inn mot høyre side av arkmateren med kortsiden ned. Papirføreren ligger inntil kanten av kortene. 25 ark med fotopapir Den glansede eller bestrøkne siden vender mot deg. Papirføreren ligger inntil kanten av fotopapiret. Fremgangsmåte for enkel utskrift 20 ark med bannerpapir Legg papiret bak skriveren, og før deretter den ledige kanten på den første siden over skriveren og inn i arkmateren. Papirføreren ligger inntil kanten av papiret. Merk: Pass på at du velger papirstørrelsen Banner eller Banner (A4) i Egenskaper for skriver. Fremgangsmåte for enkel utskrift 3

8 Maks kapasitet: Riktig plassering av papiret: 10 transparenter De grove sidene av transparentene vender mot deg (den jevne siden vender bort). Papirføreren er inntil kanten av transparentene. 100 ark med papir av tilpasset størrelse 25 ark med påstrykningspapir Utskriftssiden vender mot deg. Papirstørrelsen er innenfor følgende mål: - Bredde: 76 mm til 216 mm 3,0 til 8,5 tommer - Lengde: 127 mm til 432 mm 12,70 cm til 43,18 cm Papirføreren ligger inntil kanten av papiret. Følg instruksjonene på pakken når du skal legge inn påstrykningspapir. Papirføreren ligger inntil kanten av påstrykningspapiret. 4 Kapittel 1

9 Trinn 2: Tilpasse skriverinnstillingene Skriverprogramvaren inneholder flere programmer der du kan utføre utskriftsoppgaver. Ett av disse programmene kalles Egenskaper for skriver. Det er fire kategorier under Egenskaper for skriver: Ferdiggjøring, Papir, Dokument/kvalitet og Avansert. Hver enkelt kategori har innstillinger for skriveren og den tilhørende programvaren. Åpne Egenskaper for skriver fra et program Du kan åpne Egenskaper for skriver fra nesten alle programmer. Dermed kan du endre skriverinnstillingene for KUN de dokumentene du lager i programmet. 1 Åpne programmets Fil-meny. 2 Velg Skriv ut (eller Skriveroppsett). 3 Klikk på Egenskaper-, Alternativer- eller Oppsettknappen i dialogboksen Skriveroppsett (avhengig av programmet du bruker). Fremgangsmåte for enkel utskrift Åpne Egenskaper for skriver fra Windows Når du åpner Egenskaper for skriver fra Windows, brukes innstillingene på ALLE dokumenter, med mindre du endrer dem i selve programmet. 1 På Start-menyen velger du Innstillinger og deretter Skrivere. 2 Høyreklikk på ikonet for skriveren i Skrivere-mappen. 3 Velg Egenskaper fra hurtigmenyen. Fremgangsmåte for enkel utskrift 5

10 Klikk på... Papir-kategorien for å: Velge en papirstørrelse og -retning Angi hvor mange kopier som skal skrives ut Reversere utskriftsrekkefølgen for dokumentsidene, slik at den første første siden av dokumentet havner øverst i stabelen i utskuffen. Dokument/kvalitet-kategorien for å velge: Fargeinnstillinger for dokumenttypen du skriver ut Papirtypen du bruker En innstilling for utskriftskvalitet Utjevning av internettbilder når du skriver ut fra Internett La sider tørke Standardinnstillingene Ferdiggjøringkategorien for å skrive ut: Nedskalerte sider Plakater Hefter Tosidige dokumenter Avansertkategorien for å justere: Rasterinnstillinger Bildeinnstillinger Hjelp-knappen i en hvilken som helst kategori i Egenskaper for skriver for å få tilgang til Hjelp for skriverdriveren. 6 Kapittel 1

11 Når du skriver ut på: Tilpasse skriverinnstillinger for spesialpapir Da skriverprogramvaren ble installert, var innstillingene for Egenskaper for skriver satt til standardinnstillingene. Bruk standardinnstillingene for å skrive ut de fleste dokumenter på vanlig papir. Hvis du vil endre skriverinnstillingene for utskrift på spesialpapir, bruker du følgende tabell. Klikk på denne Egenskaper for skriverkategorien: Gjør disse valgene: Konvolutter Papir I området Papirstørrelse blar du for å velge den riktige papirstørrelsen. Gratulasjonskort, kartotekkort, fotokort eller postkort Papir Dokument/kvalitet Merk: Programmet vil kanskje overstyre konvoluttinnstillingene i Egenskaper for skriver. Velg en passende innstilling for Papirstørrelse. Velg Gratulasjonskort i Papirtypeområdet. Fremgangsmåte for enkel utskrift Fotopapir Dokument/kvalitet Velg Glanset papir/fotopapir i Papirtype-området. Merk: Du kan skrive ut høykvalitetsfotografier med patronkombinasjonen av sort og farge som ble levert med skriveren. Du får imidlertid best utskriftskvalitet hvis du bytter ut den sorte blekkpatronen med en fotopatron, Lexmarkdelenummer 12A1990. Hvis du trenger hjelp, se side 22. Når du skriver ut fotografier, tar du dem bort etter hvert som de kommer ut av skriveren og lar dem tørke før du legger dem i bunker. Fremgangsmåte for enkel utskrift 7

12 Når du skriver ut på: Klikk på denne Egenskaper for skriverkategorien: Gjør disse valgene: Bannerpapir Papir Velg Banner eller Banner (A4) fra listen over papirstørrelser. Ark med papir av tilpasset størrelse Papir Bla for å velge Tilpasset på listen over papirstørrelser. Oppgi dimensjonene for den tilpassede papirstørrelsen. Hvis du trenger hjelp, se side 4. Påstrykningspapir Dokument/kvalitet Velg Påstrykningspapir i Papirtypeområdet. Merk: Ulike programmer vil bruke påstrykningspapir på ulike måter. Du bør skrive ut et dokument på vanlig papir før du skriver det ut på påstrykningspapir. Transparenter Dokument/kvalitet Velg Transparent i Papirtypeområdet. Velg Normal (600 x 600 ppt), Høy (1200 x 1200 ppt) eller Maksimum (2400 x 1200 ppt) utskriftskvalitet. Merk: Når du skriver ut transparenter, tar du dem bort etter hvert som de kommer ut av skriveren og lar dem tørke før du legger dem i bunker. Trinn 3: Skrive ut dokumentet 1 I programmets Fil-meny velger du Skriv ut. 2 I utskriftsdialogboksen velger du OK eller Skriv ut (avhengig av programmet). 8 Kapittel 1

13 2 Mer om utskrift Du kan bruke skriveren til å skrive ut: på begge sider av et papirark (se neste del) flere sider (se side 12) hefter (se side 15) plakater (se side 18) Mer om utskrift Skrive ut på begge sider av et ark Lexmark-skriveren kan skrive ut på begge sider av et papirark. I tillegg til å spare papir, er denne funksjonen nyttig når du vil skrive ut hefter. Trinn 1: Legge inn papiret Legg inn opptil 100 papirark mot høyre side av arkmateren, og skyv papirføreren inntil kanten av papiret. Hvis du trenger hjelp, se side 2. Mer om utskrift 9

14 Trinn 2: Tilpasse skriverinnstillingene for den tosidige utskriftsjobben 1 Åpne Egenskaper for skriver. Hvis du trenger hjelp, se side 5. 2 Velg papirretning og -størrelse: a Klikk på kategorien Papir. b Velg en passende Papirstørrelse. c Velg Stående eller Liggende retning. 3 Tilpass Egenskaper for skriver for tosidig utskrift: a Klikk på kategorien Ferdiggjøring. b Velg Tosidig utskrift. c Velg en innbindingskant. Når du velger Stående retning, kan du velge mellom disse alternativene for innbindingskant. d Hvis du trenger instruksjoner for å legge inn papir på nytt, velger du å skrive ut instruksjoner for å legge inn papir på nytt når den første siden er skrevet ut. e Klikk på OK. Merk:Når du velger Liggende retning, kan du velge mellom disse alternativene for innbindingskant: Lang innbindingskant Kort innbindingskant 10 Kapittel 2

15 Trinn 3: Skrive ut det tosidige dokumentet 1 I programmets Fil-meny velger du Skriv ut. Oddetallssidene skrives ut først. 2 Når oddetallssidene i det tosidige dokumentet er skrevet ut, ber skriverprogrammet deg om å legge inn papiret på nytt. a Når hele stabelen er skrevet ut, tar du den bort. b Vend papirstabelen. c Legg inn papirbunken og instruksjonssiden med den blanke siden mot deg, og slik at pilene peker nedover. Mer om utskrift Merk: Retningen på pilene på instruksjonssiden kan være forskjellig fra instruksjonssiden som vises. Legg alltid inn papirbunken og instruksjonssiden slik at pilene peker nedover. 3 Klikk på OK. Partallssidene skrives ut på den andre siden. 4 Slik går du tilbake til enkeltsidig utskrift: a Velg kategorien Ferdiggjøring under Egenskaper for skriver. b Kontroller at Tosidig utskrift ikke er merket. c Klikk på OK. Mer om utskrift 11

16 Skrive ut flere sider Du kan spare papir ved å skrive ut flere sider på ett enkelt papirark. Fire sidebilder på ett enkelt ark Trinn 1: Legge inn papiret Legg opptil 100 ark mot høyre side av arkmateren. Hvis du trenger hjelp, se side 2. Trinn 2: Tilpasse skriverinnstillingene for flere sider Du kan skrive ut sidene på én side av arket, eller på begge. 1 Åpne Egenskaper for skriver. Hvis du trenger hjelp, se side 5. 2 Slik velger du sideretning for de nedskalerte dokumentsidene: Merk:Sideretningen du velger i kategorien Papir, viser retningen for dokumentsidene og ikke for selve arket de blir skrevet ut på. a Klikk på kategorien Papir. b Under Retning velger du Stående eller Liggende. 3 Velg en papirstørrelse under Papirstørrelse. 12 Kapittel 2

17 a Klikk på kategorien Ferdiggjøring. b Velg Brosjyre. 4 Tilpass innstillingene i Egenskaper for skriver for å skrive ut flere dokumentsider på ett ark. Merk:Skjermgrafikken endres etter valgene du foretar, og viser deg hvordan utskriftssiden vil se ut. c Velg antall nedskalerte dokumentsider som skal skrives ut på ett enkelt ark. Mer om utskrift Grafikken viser tre stående dokumentsider med siderammer. d Hvis du vil skrive ut en ramme som gjengir papirkantene for hver enkelt dokumentside, velger du Skriv ut siderammer. 5 Hvis du vil skrive ut de nedskalerte sidene på én side av arket, velger du OK. Slik skriver du ut på begge sider av papiret: a Velg Tosidig utskrift. b Hvis du trenger instruksjoner for å legge inn papir på nytt, velger du å skrive ut instruksjoner for å legge inn papir på nytt når den første siden er skrevet ut. c Velg Lang innbindingskant eller Kort innbindingskant. d Klikk på OK. Mer om utskrift 13

18 Trinn 3: Skrive ut de nedskalerte sidene 1 I programmets Fil-meny velger du Skriv ut. 2 I utskriftsdialogboksen velger du OK eller Skriv ut (avhengig av programmet). Hvis du har valgt å skrive ut på én side av arket, går du til trinn 5. Hvis du formaterte dokumentet for tosidig utskrift, fortsetter du med å skrive ut den andre siden av sidene. 3 Når oddetallssidene er skrevet ut, ber skriverprogrammet deg om å legge inn papiret på nytt. a Når hele stabelen er skrevet ut, tar du den bort. b Vend papirstabelen. c Legg inn papirbunken og instruksjonssiden med den blanke siden mot deg, og slik at pilene peker nedover. Merk: Retningen på pilene på instruksjonssiden kan være forskjellig fra instruksjonssiden som vises. Legg alltid inn papirbunken og instruksjonssiden slik at pilene peker nedover. 4 Klikk på OK. Partallssidene skrives ut på den andre siden. 5 Slik går du tilbake til normal utskrift: a I kategorien Ferdiggjøring velger du Normal. b Klikk på OK. 14 Kapittel 2

19 Skrive ut hefter Du kan skrive ut og bunte dokumentet slik at det utgjør et hefte. Trinn 1: Legge inn papiret Legg opptil 100 ark (avhengig av tykkelsen) mot høyre side av arkmateren. Hvis du trenger hjelp, se side 2. Trinn 2: Tilpasse Egenskaper for skriver 1 Velg de riktige innstillingene i programmet: a Velg Stående sideretning. b Velg blant disse papirstørrelsene: Statement Letter A4 A5 2 Åpne Egenskaper for skriver. Hvis du trenger hjelp, se side 5. 3 Klikk på kategorien Ferdiggjøring. 4 Velg Hefte. 5 Velg antall Ark pr. bunt. Merk: En bunt er ark som er brettet sammen. Hvis du trenger hjelp, se side 17. Når du skal skrive ut på tykkere papir, må du velge et lavere antall for Ark pr. bunt av innbindingshensyn. 6 Hvis du trenger instruksjoner for å legge inn papir på nytt, velger du å skrive ut instruksjoner for å legge inn papir på nytt når den første siden er skrevet ut. 7 Klikk på OK. Mer om utskrift Mer om utskrift 15

20 Trinn 3: Skrive ut heftet 1 I programmets Fil-meny velger du Skriv ut. 2 I utskriftsdialogboksen velger du OK eller Skriv ut (avhengig av programmet). 3 Når den første siden av heftet er skrevet ut, ber skriverprogrammet deg om å legge inn papiret på nytt. a Når hele stabelen er skrevet ut, tar du den bort. b Vend papirstabelen. c Legg inn papirbunken og instruksjonssiden med den blanke siden mot deg, og slik at pilene peker nedover. Merk: Retningen på pilene på instruksjonssiden kan være forskjellig fra instruksjonssiden som vises. Legg alltid inn papirbunken og instruksjonssiden slik at pilene peker nedover. 4 Klikk på OK. Den andre siden av heftet skrives ut på den andre siden. 5 Slik går du tilbake til normal utskrift: a I kategorien Ferdiggjøring velger du Normal. b Klikk på OK. 6 Sett sammen heftet. Hvis du trenger hjelp, se side Kapittel 2

21 Fem bunter er stablet for å lage et hefte. Trinn 4: Lage heftet Når dokumentet er skrevet ut, kan du stable sammen buntene og stifte heftet. 1 Ta den første bunten fra utskuffen, brett den på midten og legg den til side. 2 Ta den neste bunten, brett den på midten og legg den oppå den første bunten. 3 Legg resten av buntene oppå hverandre til heftet er komplett. 4 Stift buntene sammen for å gjøre heftet ferdig. Mer om utskrift Mer om utskrift 17

22 Skrive ut plakater Plakat-alternativet under Ferdiggjøring er utformet for å skrive ut en enkeltside som en 4-, 9- eller 16-siders plakat. Du kan for eksempel forstørre et fotografi til plakatstørrelse. En enkelt side er forstørret til en ni siders plakat. Ved hjelp av beskjæringsmerker er det enkelt å beskjære plakatsidene. Trinn 1: Legge inn papiret Legg inn opptil 100 papirark mot høyre side av arkmateren, og skyv papirføreren slik at den er ved siden av papiret. Hvis du trenger hjelp, se side 2. Merk:Du får best utskriftskvalitet hvis du bruker tykkere papir. Trinn 2: Tilpasse skriverinnstillingene for plakaten 1 Åpne Egenskaper for skriver. Hvis du trenger hjelp, se side 5. 2 Klikk på kategorien Ferdiggjøring. 3 Velg Plakat. 4 Velg en plakatstørrelse. Tallet du velger, angir antall sider som utgjør høyden og bredden på plakaten. Hvis du for eksempel velger 4 x 4, blir den utskrevne plakaten fire sider høy og fire sider bred. 5 Velg Vis beskjæringsmerker hvis du vil skrive ut merker som viser deg hvor det er enkelt å fjerne (skjære bort) blanke områder fra kantene av arket. 6 Klikk på OK. 18 Kapittel 2

23 Utskrevne sider der det blanke området er skåret bort fra to tilstøtende sider Trinn 3: Skrive ut og sette sammen plakaten 1 I programmets Fil-meny velger du Skriv ut. 2 I utskriftsdialogboksen velger du OK eller Skriv ut (avhengig av programmet). Merk:Hvis du må skrive ut en bestemt side av plakaten på nytt, se side På hver utskrevne side skjærer du bort de blanke områdene fra to tilstøtende sider. Du kan for eksempel skjære bort det blanke området fra øverste og venstre kant på hver side. Beskårne kanter Mer om utskrift Kanter som ikke er beskåret 4 Ordne sidene slik at alle beskårne kanter overlapper en kant som ikke er beskåret (det blanke området). 5 Lim baksiden av arkene sammen. 6 Du kan fullføre plakaten ved å beskjære eventuelle gjenværende blanke områder. Mer om utskrift 19

24 Velge bestemte sider som skal skrives ut Du kan skrive ut bestemte sider av plakaten på nytt uten at du behøver å skrive ut alle sidene i plakaten på nytt. Slik velger du bestemte sider som skal skrives ut: 1 I kategorien Ferdiggjøring velger du Velg sider som skal skrives ut. 2 Gjør ett av følgende på skjermbildet Velg sider som skal skrives ut: Klikk på Merk alle for å merke alle rutene, og klikk så på de rutene du ikke vil skrive ut. eller Hvis du raskt vil velge noen ruter som skal skrives ut, velger du Fjern alle for å fjerne alle rutene, og klikk deretter på rutene du vil skrive ut. Merk:I eksemplet som vises, er bare en side (rute 1) merket for utskrift. 3 Klikk på OK. 4 Skriv ut plakatsiden(e). 5 Sett sammen plakaten. Hvis du trenger hjelp, se side Slik går du tilbake til vanlig utskrift: a I kategorien Ferdiggjøring velger du Normal. b Klikk på OK. 20 Kapittel 2

25 3 Vedlikeholde skriveren Bruke kontrollprogrammet Ved hjelp av kontrollprogrammet kan du overvåke skriveren, og installere eller bytte ut blekkpatroner. Hvis du vil åpne kontrollprogrammet, dobbeltklikker du på Lexmark Z42-Z43 Series-skriverikonet på skrivebordet, eller velg følgende på Start-menyen: 1 Programmer. 2 Lexmark Z42-Z43 Series. 3 Lexmark Z42-Z43-kontrollprogram. Vedlikeholde skriveren Vedlikeholde skriveren 21

26 Klikk på... Status-kategorien for å: overvåke statusen til utskriftsjobben avbryte utskriftsjobben skrive ut en testside Alternativerkategorien for å aktivere/deaktiv ere ulike funksjoner for skriverprogrammet, som lydeffekter og buffermodus. Patroner-kategorien for å: vise blekknivåene installere eller skifte blekkpatroner justere blekkpatroner for å få best mulig utskriftskvalitet rengjøre blekkdysene vise patrondelenumre og bestille rekvisita direkte fra Lexmarks hjemmeside Om-kategorien for å se skriverprogrammets versjonsnummer og copyrightinformasjon. DOS-utskriftkategorien for å endre valg for DOS-utskrift Installere eller skifte blekkpatroner Hjelp-knappen i enhver kategori i kontrollprogrammet for å få til Hjelp for skriverdriveren. 1 Kontroller at av/på-lampen lyser. Av/pålampe Papirmatelampe lyser ikke lyser 22 Kapittel 3

27 2 Åpne frontdekselet. Patronholderen går til innsettingsposisjonen hvis ikke skriveren er opptatt. Frontdeksel Patronholder i innsettingsposisjon 3 Ta ut den gamle blekkpatronen. Oppbevar den i en lufttett beholder eller kast den. Vedlikeholde skriveren Advarsel: IKKE berør det forgylte området på blekkpatronen. 4 Installer en ny patron i skriveren: Hvis du skal installere en ny patron, må du kun fjerne klistrelappen og den gjennomsiktige teipen på undersiden av blekkpatronen. Sett den nye blekkpatronen i blekkpatronholderen. Skyv patronen inn til den smekker på plass. 5 Lukk frontdekselet. Vedlikeholde skriveren 23

28 6 Under Patroner-kategorien i kontrollprogrammet velger du Installer/skift blekkpatron. Hvis du trenger hjelp, se side Velg patrontypen du har installert, og klikk på OK. 8 Hvis du har installert en ny patron, vises justeringsdialogboksen. Følg instruksjonene på justeringsskjermen for å fullføre patroninstalleringen. Hvis du trenger hjelp, se side 24. Forbedre utskriftskvaliteten Hvis utskriftskvaliteten ikke er tilfredsstillende, må du kanskje justere patronene eller rengjøre blekkdysene. Justere blekkpatroner 1 Legg inn vanlig papir i skriveren. 2 Under Patroner-kategorien i kontrollprogrammet velger du Juster blekkpatroner. Hvis du trenger hjelp, se side Kapittel 3

29 Skriveren skriver ut en justeringstestside og dialogboksen Juster blekkpatroner vises. Testsiden som skrives ut har flere grupper av justeringsmønstre, avhengig av kombinasjonen av patroner som er installert. Det står et tall under hvert mønster. Testsiden som skrives ut ser omtrent slik ut: I dette eksemplet kan 16 i justeringsgruppe A være det som er nærmest en rett linje. Vedlikeholde skriveren 3 Finn tallet under det justeringsmønsteret som er nærmest en rett linje i hver justeringsgruppe på testsiden. 4 Oppgi mønsternumrene fra den utskrevne testsiden som er nærmest en rett linje, i dialogboksen Juster blekkpatroner. 5 Når du har oppgitt et tall for alle mønstrene, klikker du på OK. Rense blekkdyser 1 Legg inn vanlig papir i skriveren. 2 Under Patroner-kategorien i kontrollprogrammet velger du Rens blekkdyser. Hvis du trenger hjelp, se side 21. Vedlikeholde skriveren 25

30 Cyan, magenta, gule og sorte renselinjer (vises her i sort og hvitt) skrives ut når blekket presses gjennom blekkdysene. Hvis en av disse fargene ikke skrives ut, må du kanskje skifte blekkpatronen. Skriveren trekker inn ett ark og skriver ut et dysetestmønster, som vist nedenfor. Brudd i linjene øverst på siden viser at dysene er tette. Hvis det ikke er brutte linjer nederst på siden, ble dysene renset. 3 Sammenlign de diagonale linjene over de tykke strekene med de diagonale linjene under de tykke strekene. Se etter brudd i de diagonale linjene over de tykke strekene. Brutte linjer angir at dysene er tette. Hvis det er brudd i de nederste linjene, kjører du dysetesten opptil to ganger til. Hvis utskriftskvaliteten er tilfredsstillende etter at du har kjørt testen tre ganger, er dysene rene. Hvis utskriftskvaliteten på begge linjer fremdeles ikke er tilfredsstillende, må du tørke av blekkpatrondysene. Hvis du vil ha hjelp, se neste del. Tørke av blekkdyser Hvis utskriftskvaliteten ikke blir bedre etter at du har renset blekkdysene (se side 25), må du kanskje tørke av blekkdysene. Se under Feilsøking: Utskriftskvalitet i Hjelp for skriverdriveren. Hvis du trenger hjelp med å få tilgang til Hjelp for skriverdriveren, se side Kapittel 3

31 Oppbevare blekkpatroner Slik kan du sørge for at blekkpatronene varer lengst mulig og at du får optimal ytelse fra skriveren: La en ny blekkpatron ligge i emballasjen til du er klar til å installere den. Ikke ta en blekkpatron ut av skriveren hvis ikke du skal skifte eller rengjøre patronen eller oppbevare den i en lufttett beholder. Blekkpatronen fungerer ikke riktig hvis du tar den ut av skriveren og lar den ligge fremme i lengre tid. Hvis en blekkpatron er tom, lar du den stå i skriveren til du er klar til å skifte den. Hvis du bare skriver ut med én blekkpatron i skriveren, kan dette føre til skriverproblemer. Lexmark-garantien dekker ikke reparasjon av feil eller skader som er forårsaket av en etterfylt blekkpatron. Lexmark anbefaler ikke bruk av etterfylte blekkpatroner. Etterfylte blekkpatroner kan påvirke utskriftskvaliteten og forårsake skade på skriveren. Du får best resultater hvis du bruker Lexmark-rekvisita. Vedlikeholde skriveren Vedlikeholde skriveren 27

32 28 Kapittel 3

33 4 Feilsøking Skriveren skriver ut tregt eller skriver ikke ut (se side 30) Papiret trekkes inn feil eller skaper papirstopp (se side 33) Dokumentet skrives ut med feil eller dårlig kvalitet (se side 34) Problemer med transparenter, fotografier eller konvolutter (se side 37) Feilmeldinger og blinkende lamper (se side 38) I listen over utskriftsproblemer velger du en kategori som beskriver utskriftsproblemet, og leser deretter det som står der. Når du har problemer med skriveren, må du først forsikre deg om at: Strømforsyningen er koblet til skriveren og en jordet stikkontakt. Skriveren er slått på. Skriverkabelen er godt festet til både datamaskinen og skriveren. Hvis du bruker en parallellkabel, kontroller at det er en IEEE 1284-kompatibel parallellkabel som støtter toveis kommunikasjon. Toveis kommunikasjon er deaktivert i skriverprogramvaren. 1 Klikk på kategorien Alternativer i skriverens kontrollprogram. 2 Kontroller at Deaktiver toveis kommunikasjon ikke er valgt. Hvis du bruker Windows 98 eller Windows 2000, må skriverporten være satt til en LPTn-port for en parallellkabel, eller til en USB-port for en USB-kabel. Hvis du vil kontrollere skriverporten, eller eventuelt endre den, må du følge en av disse fremgangsmåtene: Windows 98 1 Velg Skriv ut eller Skriveroppsett på Fil-menyen i programmet. Feilsøking Feilsøking 29

34 2 Kontroller skriverporten i Hvor-området. 3 Hvis du må endre skriverporten til en USB-port, avinstallerer du skriverprogrammet og installerer det på nytt. Hvis du må endre skriverporten til en LTPn-port, avinstallerer du skriverprogrammet og installerer det på nytt. Windows Velg Start-menyen, og velg Innstillinger og deretter Skrivere. 2 I Skrivere-mappen høyreklikker du på skriverikonet for skriveren. 3 Velg Egenskaper på hurtigmenyen. 4 I kategorien Porter velger du USB eller LPTn for eventuelt å bytte skriverporten. 5 Velg OK. Skriveren skriver ut tregt eller skriver ikke ut Det er ikke sikkert at skriveren og datamaskinen kommuniserer på riktig måte. Følgende hendelser angir også at det er problemer med toveis kommunikasjon: Det vises en melding på dataskjermen som angir at skriveren ikke kan etablere toveis kommunikasjon med datamaskinen. Indikatorene for blekknivå i kategoriene Status og Patroner i skriverens kontrollprogram er nedtonet. Feilmeldinger (som Frakoblet skriver) og informasjon om fremdrift vises ikke på dataskjermen. 30 Kapittel 4

35 Før du fortsetter må du bekrefte at: Parallellkabelen eller USB-kabelen er godt festet til både skriveren og datamaskinen. Skriveren er koblet til strømnettet og slått på. Skriverporten er satt til en LPTn-port hvis du bruker en parallellkabel, eller til en USB-port hvis du bruker en USB-kabel. Hvis du har en bryterboks eller en annen enhet (skanner eller faks) som er koblet til datamaskinens parallellport, må du kontrollere at den støtter toveis kommunikasjon. Du må kanskje koble skriveren fra bryterboksen eller den andre enheten og koble den direkte til datamaskinen. Skriveren fører ut et tomt ark når det ser ut som den skriver ut Kontroller følgende: Du har fjernet klistrelappen og den gjennomsiktige teipen på undersiden av blekkpatronene. Hvis du trenger hjelp, se side 22. Lexmark-skriveren er satt som standardskriveren. Feilsøking Skriveren er koblet til, men skriver ikke ut, eller du får en melding om at skriveren er frakoblet Kontroller følgende: Skriveren er slått på og papiret er lagt inn på riktig måte. Parallellkabelen eller USB-kabelen er plugget riktig i skriveren. Lexmark-skriveren er angitt som standardskriveren. Feilsøking 31

36 Skriveren ikke er stanset midlertidig eller har pause. Slik kontrollerer du skriverstatusen: 1 Dobbeltklikk på Lexmark Z42-Z43-ikonet i mappen Skrivere. 2 Klikk på Skriver-menyen og kontroller at det ikke er et hakemerke foran alternativet Stopp utskrift midlertidig. Skrive ut en testside. Hvis testsiden blir skrevet ut, fungerer skriveren slik den skal. Sjekk programmet. Testsiden blir ikke skrevet ut Kontroller følgende: Blekkpatronene er riktig installert. Hvis du trenger hjelp, se side 22. Du bruker riktig kabel, og den er uskadet. Hvis du bruker en parallellkabel, kontroller at det er en IEEE 1284-kompatibel parallellkabel som støtter toveis kommunikasjon. Lexmark-skriveren er angitt som standardskriveren. Skriveren skriver ut veldig langsomt Lukk alle åpne programmer som ikke er i bruk. Velg Normal (600 x 600 ppt) eller Kladd (300 x 600 ppt) i kategorien Dokument/kvalitet under Egenskaper for skriver. Hvis du trenger hjelp, se side 5. Vurder å kjøpe mer minne eller å øke det virtuelle minnet for datamaskinen. Merk:Det kan ta lengre tid å skrive ut fotografier eller dokumenter som inneholder grafikk enn vanlig tekst. 32 Kapittel 4

37 Papiret trekkes inn feil eller skaper papirstopp Papiret trekkes inn feil eller trekker inn flere ark Kontroller følgende: Du bruker papir som er anbefalt for blekkskrivere. Du tvinger ikke papiret ned i skriveren når du legger det inn. Den øvre kanten av papiret vises over toppen av papirstøtten hvis du legger inn papir av størrelsen Letter eller A4. Pass på at du ikke legger inn for mye papir i arkmateren. Avhengig av arktykkelsen er det plass til opptil 100 ark i arkmateren. Papirføreren er mot siden av papiret, og gjør at papiret ikke bøyes i arkmateren. Skriveren er på en rett, jevn flate. Feilsøking Skriveren trekker ikke inn konvolutter Hvis vanlig papir trekkes inn uten problemer, kontroller at: Du legger inn konvoluttene på riktig måte. Hvis du trenger hjelp, se side 3. Du bruker en konvoluttstørrelse som støttes av skriveren, og som er valgt i Egenskaper for skriver. Programmet er utformet for å skrive ut konvolutter. Se dokumentasjonen for programmet. Det har oppstått papirstopp Ta papiret ut av arkmateren. Hvis papiret har satt seg fast langt inne i skriveren slik at du ikke kan fjerne det: 1 Trykk på av/på-knappen for å slå av skriveren. Feilsøking 33

38 2 Dra i papiret for å fjerne det. Hvis du ikke får tak i papiret fordi det er for langt inne i skriveren, åpner du frontdekselet og drar ut papiret. 3 Lukk frontdekselet. 4 Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren. 5 Send dokumentet til utskrift igjen. Dokumentet skrives ut med feil eller dårlig kvalitet Vertikale rette linjer er ikke jevne Slik forbedrer du utskriftskvaliteten til vertikale rette linjer i tabeller, rammer og diagrammer: Velg Høy (1200 x 1200 ppt) eller Maksimum (2400 x 1200 ppt) utskriftskvalitet fra kategorien Dokument/kvalitet under Egenskaper for skriver. Hvis du trenger hjelp, se side 5. Test patronjusteringen. Hvis du trenger hjelp, se side 24. Rengjør blekkdysene. Hvis du trenger hjelp, se side 25. Tegn mangler eller det er uventede tegn Kontroller at du har valgt Lexmark-skriverdriveren som standardskriver. Skriveren kan ha problemer med toveis kommunikasjon. Hvis du trenger hjelp, se side 30. Utskriften blir for mørk eller er flekkete Kontroller følgende: La blekket tørke før du håndterer papiret. Innstillingen for Papirtype i Egenskaper for skriver stemmer med papirtypen du har lagt i skriveren. Papiret er rett og glatt. 34 Kapittel 4

39 Innstillingen for utskriftskvalitet stemmer med papirtypen. Hvis du skriver ut på vanlig papir, velger du utskriftsinnstillingen Kladd (300 x 600 ppt) i kategorien Dokument/kvalitet i Egenskaper for skriver. Hvis du trenger hjelp, se side 5. Blekkdysene er rene. Hvis du trenger hjelp, se side 25. Det er vekselvis lyse og mørke striper på utskriftene (pauser i utskriften) Pass på at Aktiver buffermodus er valgt i kategorien Alternativer i kontrollprogrammet. Hvis du trenger hjelp, se side 21. Velg Høy (1200 x 1200 ppt) eller Maksimum (2400 x 1200 ppt) utskriftskvalitet i kategorien Dokument/kvalitet under Egenskaper for skriver. Hvis du trenger hjelp, se side 5. Skriveren kan ha problemer med toveis kommunikasjon. Hvis du trenger hjelp, se side 30. Feilsøking Utskriftskvaliteten er dårlig i venstre, høyre, øvre eller nedre kant av en side Som andre skrivere, kan denne skriveren heller ikke skrive helt ut til venstre, høyre, øvre eller nedre kant på en side. Bruk disse minimumsinnstillingene: Venstre og høyre marg: 6,35 mm (0,25 tommer) hver for alle papirstørrelser unntatt A4 For A4-papir - 3,37 mm (0,133 tommer) hver Topp- og bunnmarg: Topp - 1,7 mm (0,067 tommer) Bunn - 12,7 mm (0,5 tommer) Feilsøking 35

40 Fargene på utskriften er forskjellige fra fargene på skjermen Det kan være lite blekk eller tomt for blekk i en blekkpatron. Kontroller blekknivåbildet i kategorien Patroner i skriverens kontrollprogram. Hvis du trenger hjelp, se side 21. Velg Naturlig farge som Dokumenttype i kategorien Dokument/kvalitet under Egenskaper for skriver. Hvis du trenger hjelp, se side 5. Bruk et annet papirmerke. Ulike papirmerker godtar blekk på ulike måter, og skriver ut med noe fargevariasjoner. Frakoble eventuelle tilleggsenheter som skanneren, og koble skriveren til parallellporten. Rengjør blekkdysene. Hvis du trenger hjelp, se side 25. Fargene på utskriften er nedtonet Det kan være lite blekk i blekkpatronen. Kontroller blekknivåbildet i kategorien Patroner i skriverens kontrollprogram. Hvis du trenger hjelp, se side 21. Rengjør blekkdysene. Hvis du trenger hjelp, se side 25. Hvis fargene fremdeles er nedtonede, må du tørke av blekkdysene og kontaktene. Du får hjelp under "Feilsøking: Utskriftskvalitet" i Hjelp for skriverdriveren. Hvis du trenger hjelp med å få tilgang til Hjelp for skriverdriveren, se side Kapittel 4

41 Problemer med transparenter, fotografier eller konvolutter Transparenter eller glanset fotopapir kleber seg sammen Ta bort hver side etter hvert som de kommer ut av skriveren, og la dem tørke før du legger dem i bunker. Bruk transparenter eller fotopapir som er laget for blekkskrivere. Det er hvite streker på transparenter eller fotografier Velg Høy (1200 x 1200 ppt) eller Maksimum (2400 x 1200 ppt) utskriftskvalitet under Egenskaper for skriver. Hvis du trenger hjelp, se side 5. Blekkdysene må kanskje rengjøres. Hvis du trenger hjelp, se side 25. Feilsøking Skriveren mater ikke konvolutter Hvis du trenger hjelp, se side 34. Feilsøking 37

42 Feilmeldinger og blinkende lamper Papirstopp-melding Hvis du trenger hjelp, se side 34. Lite blekk-melding Blekkpatronen er nesten tom. Kjøp en ny blekkpatron. Hvis du vil ha hjelp til å bytte blekkpatron, se side 22. Av/på-lampen lyser og papirmatelampen blinker Hvis skriveren er tom for papir: 1 Legg inn papir. 2 Trykk på papirmateknappen. Av/pålampe Papirmatelampe Av/påknapp Papirmateknapp Hvis det er papirstopp i skriveren, se side 34 hvis du vil ha hjelp. Av/på-lampen blinker to ganger Patronholderen er blokkert: Sjekk om det er feilmeldinger på skjermen. 1 Slå av skriveren. 2 Vent i noen sekunder og slå deretter skriveren på igjen. 38 Kapittel 4

43 Tillegg Denne delen inneholder følgende: Utskrift fra DOS Sikkerhetsinformasjon Utskrift fra DOS Slik åpner du skriverens skjermbaserte hjelp og finner informasjon om utskrift fra DOS: 1 Åpne Egenskaper for skriver (du får hjelp på side 5) eller kontrollprogrammet (du får hjelp på side 21). 2 Klikk på Hjelp-knappen nederst til høyre på programskjermen. 3 Velg Innhold i Hjelp øverst på Hjelp-skjermen. 4 Bla nedover skjermen til Hvordan... 5 Fra emnene i Hvordan... klikker du på Skrive ut fra Windows- og DOSprogrammer. Elektronisk stråling Energy star EPA ENERGY STAR Computersprogrammet er et samarbeid mellom datamaskinprodusenter for å fremme innføringen av energibesparende produkter og redusere luftforurensningen som følger av kraftproduksjon. Selskapene som deltar i dette programmet, lanserer PCer, skrivere, skjermer eller faksmaskiner som reduserer strømforbruket når de ikke er i bruk. Denne funksjonen kan redusere strømforbruket med opptil 50 prosent. Lexmark er stolt over å delta i dette programmet. Som Energy Star-partner har Lexmark International, Inc. fastslått at dette produktet oppfyller Energy Star-kravene til energibesparende produkter. Strømforsyning Hvis strømforsyningen svikter, må den erstattes med en Lexmark-reservedel eller en annen UL-oppført Direct Plug-In Power Unit merket Class 2" med 30 VDC ved 500 ma. Sikkerhetsinformasjon Hvis ditt produkt IKKE er merket med dette symbolet, MÅ det kobles til en jordet stikkontakt. Strømkabelen må kobles til et elektrisk uttak som er lett tilgjengelig i nærheten av produktet. Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i bruksinstruksjonene. Dette produktet er utformet, testet og godkjent for å tilfredsstille strenge, globale sikkerhetsstandarder ved bruk av spesifikke Lexmarkkomponenter. Sikkerhetsfunksjonene for noen deler er ikke alltid like tydelige. Lexmark er ikke ansvarlig for bruk av andre reservedeler. Tillegg Tillegg 39

44 40 Tillegg

45 Stikkordregister A anbefalte innstillinger bannerpapir 8 flere sider på ett ark 12 fotokort 7 fotopapir 7 gratulasjonskort 7 hefter 15 kartotekkort 7 konvolutter 7 kort 7 normal 7 påstrykningspapir 8 plakat 18 postkort 7 tilpasset papirstørrelse 8 tosidig utskrift 10 transparenter 8 Ark pr. bunt velge 15 arkmater 2 av/på-knapp 38 av/på-lampe 38 B bannere anbefalte innstillinger 8 legge inn 3 beskjæringsmerker, velge 18 bestille rekvisita 22 bildeinnstillinger justere 6 blekkdyser 26 rense 25 tørke av 26 blekkpatroner delenumre 22 installere 22 justere 24 oppbevare 27 rense 25 skifte 22 ta ut 22 tørke av dyser 26 blinkende lamper av/på 38 feilsøking 38 papirmating 38 D delenumre blekkpatroner 22 fargepatron 24 fotopatron 7, 24 sort patron 24 DOS-utskrift 39 dyser, blekkrense 25 tørke av 26 E Egenskaper for skriver anbefalte innstillinger 7 åpne fra et program 5 fra Windows 5 kategorier 5, 6 tilpasse 5 for hefter 15 for plakat 18 for tosidig utskrift 10 elektronisk stråling 39 Energy Star 39 F feilmeldinger frakoblet skriver 31 lite blekk 38 Papirstopp 33 papirstopp 38 feilsøking blinkende lamper 38 fargekvalitet 36 feilmeldinger 38 forslag 29 konvolutter skrives ikke ut 33 manglende farger 36 nedtonede farger 36 papirstopp 33 problemer med papirmating 33 Stikkordregister Stikkordregister 41

46 42 Stikkordregister sider kleber seg sammen 37 skriver ikke ut 30 tomme sider 31 toveis kommunikasjon 30 treg utskrift 30 utskriftskvalitet 34 film Se transparenter flere sider på ett ark anbefalte innstillinger 12 skrive ut 14 forbedre utskriftskvaliteten 24 fotokort anbefalte innstillinger 7 legge inn 3 fotopapir anbefalte innstillinger 7 legge inn 3 problemer 37 G gratulasjonskort anbefalte innstillinger 7 legge inn 3 H hefter lage 17 lage bunter 17 skrive ut 15 Hjelp for skriverdriver få tilgang til 6, 22 I innbinding med kort kant 10 innbinding med lang kant 10 innbindingsalternativer kortside 10 lang kant 10 velge 13 installere blekkpatron 22 Internett-utskrift Utjevning av internettbilder 6 J justere blekkpatroner 24 K kartotekkort anbefalte innstillinger 7 legge inn 3 knapper av/på 38 papirmating 38 kontakter patronholder 26 kontrollprogram bruke 21 konvolutter anbefalte innstillinger 7 legge inn 3 problemer 33 kort anbefalte innstillinger 7 legge inn 3 L lamper av/på 22 mønstre 38 papirmating 38 legge inn papir 2 spesialpapir 3 lite blekk-melding 38 M marger minimumsinnstillinger 35 meldinger, feilfrakoblet skriver 31 lite blekk 38 papirstopp 38 merknader elektronisk stråling 39 Energy Star 39 sikkerhetsinformasjon 39 N n-opp-utskrift Se brosjyrer O omvendt rekkefølge 6 P papir legge inn 2 papirstopp 33 papirfører bruke 2 finne 2 papirmateknapp 38

47 papirmatelampe 38 parallellkabel forbindelsesproblemer 29 spesifikasjoner 29 påstrykningspapir anbefalte innstillinger 8 legge inn 4 patroner, blekkdelenumre 22 installere 22 justere 24 oppbevare 27 skifte 22 ta ut 22 pauser i utskriften 35 plakat sette sammen 19 skrive ut 18 velge bestemte sider 20 postkort anbefalte innstillinger 7 legge inn 3 programmer Egenskaper for skriver 5 kontrollprogram 21 R rasterinnstillinger justere 6 rekvisita, bestille 22 S sikkerhetsinformasjon 39 skrive ut brosjyrer 12 bruke Utjevning av internettbilder 6 fra DOS 39 hefter 15 på begge sider av papiret 9 plakater 18 skrive ut siste side først 6 skriverprogramvare Egenskaper for skriver 5 kontrollprogram 21 spesialpapir bannerpapir 3 fotokort 3 fotopapir 3 gratulasjonskort 3 kartotekkort 3 konvolutter 3 legge inn 2 påstrykningspapir 4 postkort 3 tilpasset papirstørrelse 4 transparenter 4 standardinnstillinger 7 strømforsyning, bytte 39 T ta ut blekkpatron 22 tegn, mangler eller er uventede 34 testside dysetestmønster 26 justering 25 skrives ikke ut 32 tilpasset papirstørrelse anbefalte innstillinger 8 legge inn 4 tosidig 9 tosidig utskrift anbefalte innstillinger 10 instruksjoner for å legge inn papir på nytt 10 toveis kommunikasjon deaktivere 29 problemer 30 transparenter anbefalte innstillinger 8 legge inn 4 problemer 37 U Utjevning av internettbilder 6 utløserhåndtak 2 utskriftskvalitet bølgete linjer 34 feilsøking 34 flekkete 34 for mørk 34 forbedre 24 forskjellige farger 36 manglende farger 26, 36 nedtonede farger 36 vekselvis lys og mørk 35 utskriftsproblemer Se feilsøking V vekselvis lys og mørk 35 Stikkordregister Stikkordregister 43

48 44 Stikkordregister

Din bruksanvisning LEXMARK Z53

Din bruksanvisning LEXMARK Z53 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Versjonsmelding. Første utgave (desember 1999)

Versjonsmelding. Første utgave (desember 1999) Versjonsmelding Første utgave (desember 1999) Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK

Detaljer

Versjonsmelding. Første utgave (januar 2001)

Versjonsmelding. Første utgave (januar 2001) Versjonsmelding Første utgave (januar 2001) Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK

Detaljer

Lexmark Z52. Color Jetprinter. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z52. Color Jetprinter. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z52 Color Jetprinter Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Første utgave (desember 1999) Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z42

Din bruksanvisning LEXMARK Z42 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Merknad om utgave. Utgave: Juni 2000

Merknad om utgave. Utgave: Juni 2000 Merknad om utgave Utgave: Juni 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SLIK DEN ER" UTEN

Detaljer

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z54 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter TM

Z25, Z35 Color Jetprinter TM Z25, Z35 Color Jetprinter TM Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Merknad om utgave. Utgave: April 2000

Merknad om utgave. Utgave: April 2000 Merknad om utgave Utgave: April 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK DEN ER UTEN

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z25

Din bruksanvisning LEXMARK Z25 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Versjonsmelding. Versjon: Mai 2000

Versjonsmelding. Versjon: Mai 2000 Versjonsmelding Versjon: Mai 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK DEN ER UTEN

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR USAS MYNDIGHETER

BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR USAS MYNDIGHETER Versjonsmelding Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK DEN ER

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Versjonsmelding. Første utgave (desember 1999)

Versjonsmelding. Første utgave (desember 1999) Versjonsmelding Første utgave (desember 1999) Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK

Detaljer

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85 Versjonsmerknad Utgave: juni 2002 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN

Detaljer

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar Fra installering til utskrift Z45 Color Jetprinter Fra installering til utskrift Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk kun Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller

Detaljer

Color Jetprinter. Brukerhåndbok for Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9

Color Jetprinter. Brukerhåndbok for Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Lexmark Z22/Z32 Color Jetprinter Brukerhåndbok for Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Utgave: April 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende

Detaljer

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember Brukerhåndboken Z65 Color Jetprinter Brukerhåndboken Desember 2001 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter for Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.2 og Mac OS X,versjon 10.0.3 til 10.1 Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmark-strømkomponenten

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknad 1 Utgivelsesmerknad 2 April 2001 Følgende avsnitt gjelder ikke for

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2570. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2570 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1 Hurtighjelp hp deskjet 948c/940c/920c series Innholdsfortegnelse Bli kjent med skriveren.......................... 1 Introduksjon av hp deskjet-skriveren........................ 2 Finne informasjon....................................

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok Lexmark 840 Series Brukerhåndbok Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Brukerhåndboken. Z55 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember

Brukerhåndboken. Z55 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember Brukerhåndboken Z55 Color Jetprinter Brukerhåndboken Desember 2001 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra

Detaljer

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp HP Deskjet D1400 series Windows-hjelp HP Deskjet D1400-skriverserien Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Fotohåndbok Mars 2003 www.lexmark.com Utgave: Mars 2003 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS 9 Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Innledning...8 Finne informasjon om skriveren...8 Installere skriveren...10 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknader

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknader Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknader Merknader 1 Utgave: November 2000 Merknader 2 Følgende avsnitt gjelder

Detaljer

Lexmark 1400 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1400 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1400 Series Brukerhåndbok Februar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften Side 1 av 7 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

X1100 Series Alt-i-ett-maskin

X1100 Series Alt-i-ett-maskin X1100 Series Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Lære om Alt-i-ett-maskinen Lære mer om programvaren Bruke Alt-i-ett-maskinen Vedlikehold Feilsøking www.lexmark.com Utgave: Mai 2003 Det følgende avsnittet gjelder

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D1300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer FUNKSJONSOVERSIKT

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer FUNKSJONSOVERSIKT HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer FUNKSJONSOVERSIKT Varemerker HP ColorSmart II, HP PhotoREt II og HP ZoomSmart Scaling Technology er varemerker for Hewlett-Packard Company. Microsoft er

Detaljer

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok X74-X75 Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten

Detaljer

Kompatibilitetsveiledning for skriver, tilleggsutstyr og stativ. Laserskrivere

Kompatibilitetsveiledning for skriver, tilleggsutstyr og stativ. Laserskrivere Kompatibilitetsveiledning for skriver, tilleggsutstyr og stativ Laserskrivere Januar 2012 www.lexmark.com Utgivelsesmerknad Januar 2012 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser

Detaljer

Presentasjon av skriveren

Presentasjon av skriveren Presentasjon av skriveren Kontrollpanel Papirstopper Frontdeksel Oversikt over skriveren 1 Dupleksenhet (tillegg) 250 arks standardskuff Utskuff og toppdeksel Utløser Ekstra 500 arks skuff Papirfører Lås

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Brukerhåndbok May 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. (c)

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær.

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær. Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 23. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series. Norsk Brukerhåndbok

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series. Norsk Brukerhåndbok Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series Norsk Brukerhåndbok BrukerhåndbokNorsk Sikkerhetsinformasjon Bruk bare strømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren 1 Displayet på kontrollpanelet er blankt eller viser bare rutertegn. Skriverens selvtest mislyktes. Slå skriveren av, vent i ca. ti sekunder og slå skriveren på igjen. Utfører selvtest vises på kontrollpanelet.

Detaljer

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D2300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP Deskjet D730 Printer. Hjelp for Windows

HP Deskjet D730 Printer. Hjelp for Windows HP Deskjet D730 Printer Hjelp for Windows HP Deskjet D730-skriver Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Skrive ut fra et Windows-miljø

Skrive ut fra et Windows-miljø Når skriveren er konfigurert og Lexmark-driveren er installert, er du klar til å skrive ut. Vil du skrive ut et brev, merke en presentasjon med et Ikke kopier-vannmerke eller justere innstillingen for

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2480

Din bruksanvisning LEXMARK X2480 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2480. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2480 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

Forstå lampene på kontrollpanelet

Forstå lampene på kontrollpanelet Lampene på kontrollpanelet betyr forskjellige ting, avhengig av rekkefølgen. Lamper som er slukket, lyser og/eller blinker indikerer skrivertilstander som skriverstatus, behov for brukertilsyn (for eksempel

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 2500 Series

Alt-i-ett-maskinen 2500 Series Alt-i-ett-maskinen 2500 Series Komme i gang Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

om skriveren... 1 skrive ut på papir og andre medier... 15

om skriveren... 1 skrive ut på papir og andre medier... 15 hurtighjelp hp deskjet 845c/825c series innholdsfortegnelse om skriveren................................. 1 innføring i skrivere i hp deskjet 845c/825c series............. 2 begreper og konvensjoner..............................

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 16 Veiledning om utskriftskvalitet Blanke eller hvite sider a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Skriver skriveren fortsatt ut blanke eller hvite sider?

Detaljer

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D4100 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5300 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5300 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5300 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

HP Deskjet 5400-serie. Brukerveiledning

HP Deskjet 5400-serie. Brukerveiledning HP Deskjet 5400-serie Brukerveiledning Merknader fra Hewlett- Packard Company Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Med enerett. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon:

Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Bruk etterbehandlingsmenyen til å definere hvordan skriveren skal levere de ferdige utskriftene. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Blanke sider Nedskalering Sortering Flersidevisning

Detaljer

Brukerhåndbok for 1500 Series

Brukerhåndbok for 1500 Series Brukerhåndbok for 1500 Series Juni 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer