Din bruksanvisning LEXMARK Z52

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning LEXMARK Z52"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Forbedringer eller endringer av produktene eller programmene som er beskrevet her, kan foretas når som helst. Henvisninger i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der produsenten er representert. Henvisninger til et produkt, et program eller en tjeneste innebærer ikke at bare det produktet, det programmet eller den tjenesten kan brukes. Alle tilsvarende produkter, programmer og tjenester som ikke krenker noen eksisterende eiendomsrett, kan brukes i stedet. Evaluering og verifisering av drift sammen med andre produkter, programmer og tjenester, bortsett fra dem som uttrykkelig er angitt av produsenten, er brukerens ansvar. Lexmark, Lexmark med rutersymbol og ColorFine er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. Color Jetprinter er et varemerke for Lexmark International, Inc. AppleTalk, imac, Mac OS og Macintosh er varemerker for Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land. Andre varemerker tilhører de respektive innehaverne. Copyright 1999 Lexmark International, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR USAS MYNDIGHETER. Denne programvaren og dokumentasjonen blir levert med BEGRENSEDE RETTIGHETER. Bruk, duplisering og offentliggjøring av myndighetene er gjenstand for begrensninger i henhold til innskrenkningene i avsnitt (c)(1)(ii) i Rights in Technical Data and Computer Software-leddet av DFARS og gjeldende FAR-bestemmelser: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550, USA. Fremgangsmåte for enkel utskrift gir deg informasjon om hvordan du legger inn papir og justerer skriverprogramvaren for utskrift. Hjemmeside Lexmark Z52 Color JetprinterTM Brukerhåndbok for Macintosh Bruk denne veiledningen når du har spørsmål om skriveren eller når du støter på et problem. Mer om utskrift gir deg informasjon om hvordan du skriver ut fotografier og tosidige dokumenter. Vedlikeholde skriveren gir deg informasjon om hvordan du installerer, bytter og justerer blekkpatronene. Tips for hvordan du bruker denne veiledningen Bruk knappene på venstre side av skjermen for å navigere gjennom sidene i denne veiledningen. Klikk på den blå teksten for å koble deg til en annen del av denne veiledningen. Klikk på venstre eller høyre pil for å flytte fremover eller bakover gjennom sidene. Klikk på huset for å gå tilbake til hjemmesiden. Klikk på Versjonsmelding for å se informasjon om utgave og varemerker. Slik skriver du ut denne veiledningen: 1 Fra File-menyen i Acrobat Reader velger du Feilsøking gir informasjon som kan hjelpe deg med å løse utskriftsproblemer. Tillegg gir informasjon om meldinger, sikkerhet og garantier. Stikkordregister gir deg muligheten til å gå direkte til informasjonen du trenger. Print. 2 Klikk på Setup og kontroller at Landscape er valgt. gratulasjonskort, kartotekkort eller postkort. Utskriftssiden vender mot deg. Papirføreren ligger inntil kanten av kortene. Feilsøking Tillegg 6 Stikkordregister Fremgangsmåte for enkel utskrift remgangsmåte for enkel utskrift Maks. kapasitet Kontroller følgende: 25 ark med fotopapir eller fotokort. Mer om utskrift Den glansede eller bestrøkne siden vender mot deg. Papirføreren ligger inntil kanten av fotopapiret. Utskriftssiden skal vende mot deg, og du må følge instruksjonene på pakken. Papirføreren ligger inntil kanten av påstrykningspapiret. 25 ark med påstrykningspapir Vedlikeholde skriveren 100 ark med papir av tilpasset størrelse. Feilsøking Papirstørrelsen er innenfor følgende mål: Bredde: mm: 76,2-215,9 tommer: 3,0-8,5 Lengde: mm: 127,0-431,8 tommer: 5,0-17,0 Papirføreren ligger inntil kanten av papiret. Tillegg 7 Stikkordregister Fremgangsmåte for enkel utskrift remgangsmåte for enkel utskrift Maks. kapasitet Kontroller følgende: 20 bannerpapir. Mer om utskrift Plasser bannerpapiret bak skriveren. Før den ledige kanten på første side over skriveren og inn i arkmateren, med utskriftssiden mot deg. Papirføreren ligger inntil kanten av papiret. Vedlikeholde skriveren MERK: Velg papirstørrelsen Banner (Letter) eller Banner (A4) i dialogboksen Lexmark Z52 sideoppsett. 10 transparenter Feilsøking Den grove siden av transparentene skal vende mot deg (og den jevne bort fra deg). Papirføreren ligger inntil kanten av transparentene. Tillegg 8 Stikkordregister Fremgangsmåte for enkel utskrift remgangsmåte for enkel utskrift Trinn to: Tilpasse utskriftsalternativene Utskriftene blir aller best om du bruker de mulighetene skriverprogrammet kan by på. Mer om utskrift Dialogboksen Sideoppsett følger med operativsystemet. Den inneholder alternativer for papirstørrelse, retning og vannmerker. Klikk på denne menyen for å velge en papirstørrelse. Vedlikeholde skriveren Feilsøking Klikk på en av disse for å velge sideretningen. Tillegg 9 Stikkordregister Fremgangsmåte for enkel utskrift remgangsmåte for enkel utskrift Mer om utskrift Skriv ut-dialogboksen følger med skriverprogramvaren. Den inneholder alternativer som antall kopier, sider som skal skrives ut, papirkilde, utskriftskvalitet, utskrift av hefte, sider pr. ark (brosjyrer), skriv ut siste side først, skriv ut på begge sider, fargetilpasning, bakgrunnsutskrift og utskriftstid. Se neste tabell. Vedlikeholde skriveren Feilsøking Tillegg 10 Stikkordregister Fremgangsmåte for enkel utskrift remgangsmåte for enkel utskrift Velg følgende menyalternativ på hurtigmenyen: når du vil velge: Generelt Mer om utskrift antall kopier, sider som skal skrives ut eller vent til sidene har tørket papirtype og utskriftskvalitet utskrift av hefter, sider pr. ark, skriv ut siste side først, skriv ut på begge sider og innbinding ColorSync eller Innebygd fargetilpasning skriv ut i forgrunnen, skriv ut i bakgrunnen eller utskriftstid Papirtype/kvalitet Layout Vedlikeholde skriveren Farge Bakgrunnsutskrift Feilsøking Endre sideinnstillingene Hvis du vil endre papirstørrelse, retning, skalering og vannmerker, åpner du dialogboksen Sideoppsett fra programmet. Tillegg 1 2 Åpne programmets Fil-meny.

3 Velg Sideoppsett. 11 Stikkordregister Fremgangsmåte for enkel utskrift remgangsmåte for enkel utskrift 3 Endre alternativene etter behov. Endre utskriftsinnstillingene fra et program Mer om utskrift Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra et program (for eksempel tekstbehandling, regneark, grafikk osv.), åpner du Skriv utdialogboksen Vedlikeholde skriveren Åpne programmets Fil-meny. Velg Skriv ut... Endre alternativene etter behov. Endre utskriftsinnstillingene fra skrivebordet Feilsøking Åpne dialogboksen Skriv ut hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra skrivebordet Åpne Fil-menyen fra skrivebordet. Velg Skriv ut... Endre alternativene etter behov. Tillegg 12 Stikkordregister Fremgangsmåte for enkel utskrift remgangsmåte for enkel utskrift Endre utskriftsinnstillingene for spesialpapir. Da du installerte skriverprogramvaren, var dialogboksen Sideoppsett og Skriv ut satt til standardinnstillingene. Bruk standardinnstillingene for å skrive ut de fleste dokumenter på vanlig papir. Du kan imidlertid endre skriverinnstillingene for utskrift på spesialpapir. Når du skriver ut på følgende spesialmateriale...:...må du åpne denne dialogboksen......og foreta disse valgene: Mer om utskrift Vedlikeholde skriveren Konvolutter Sideoppsett Sideoppsett Sideoppsett På hurtigmenyen Papirstørrelse velger du den riktige konvoluttstørrelsen. På hurtigmenyen Papirstørrelse velger du den riktige kortstørrelsen. Velg Banner (Letter) eller Banner (A4) fra hurtigmenyen Papirstørrelse. Feilsøking Kort Bannere Tillegg 13 Stikkordregister Fremgangsmåte for enkel utskrift remgangsmåte for enkel utskrift Når du skriver ut på følgende spesialmateriale... :...må du åpne denne dialogboksen......og foreta disse valgene: Mer om utskrift Transparenter Skriv ut Fra hurtigmenyen Papirtype/kvalitet velger du transparent papirtype og Normal (600 dpi) utskriftskvalitet. MERK: Når du skriver ut på transparenter, må du ta dem bort etter hvert som de kommer ut av skriveren og la dem tørke før du legger dem i bunker. Vedlikeholde skriveren Feilsøking Påstrykningspapir Bestrøket Skriv ut Skriv ut Velg papirtypen Påstrykningspapir på hurtigmenyen Papirtype/kvalitet. Velg Innebygd fargetilpasning på hurtigmenyen Farge. riktig sideretning. Åpne Skriv ut-dialogboksen. Velg det riktige grafikkbildet for innbindingskanten Velg... Om-kategorien for å finne versjons- og copyrightinformasjon for skriverprogramvaren Mer om utskrift Blekkpatronerkategorien for å: installere eller skifte en blekkpatron justere patronene rense blekkdysene skrive ut en testside Vedlikeholde skriveren Feilsøking Tillegg 28 Stikkordregister Vedlikeholde skriveren remgangsmåte for enkel utskrift Installere eller skifte blekkpatroner 1 Kontroller at av/på-lampen lyser. Av/pålampe Papirmatelampe Mer om utskrift 2 Vedlikeholde skriveren Åpne frontdekselet. den nye blekkpatronen i patronholderen. tegn ikke blir justert riktig langs venstre marg. loddrette linjer er "bølgete". Slik justerer du blekkpatronene: 1 2 Vedlikeholde skriveren Feilsøking Tillegg Legg inn vanlig papir i skriveren. Åpne kontrollpanelet. kontrollpanelet. etter brudd i de diagonale linjene. Hvis en linje er brutt, er dysene tette. dysetesten. du trenger hjelp, se side Fukt en ren klut med vann. sekunder. den fuktige, rene kluten mot kontaktene i ca. 3 sekunder. du trenger hjelp, se side 37. du trenger hjelp, se side 29. du trenger hjelp, se side Lukk frontdekselet. 6 Koble strømkabelen til en jordet stikkontakt. fungerer ikke riktig hvis du tar den ut av skriveren og lar den ligge fremme i lengre tid. Tillegg 42 Stikkordregister Vedlikeholde skriveren remgangsmåte for enkel utskrift Hvis en blekkpatron er tom, lar du den stå i skriveren til du er klar til å skifte den. Hvis du skriver ut med en tom patronholder, kan dette føre til skriverproblemer. Du må ikke etterfylle blekkpatroner. Hvis du etterfyller tomme blekkpatroner, kan garantien opphøre. Inkompatible blekktyper kan forårsake skade på skrivehodet eller på skriveren. De beste resultatene får du med Lexmark-rekvisita. Mer om utskrift Vedlikeholde skriveren Feilsøking Tillegg 43 Stikkordregister Fremgangsmåte for enkel utskrift Feilsøking I denne delen finner du en oversikt over skriverproblemer som kan oppstå, og hva du kan gjøre for å løse dem. I listen over utskriftsproblemer nedenfor velger du en kategori som beskriver utskriftsproblemet. Deretter søker du etter løsningen på problemet. Vanlige utskriftsproblemer Skriveren skriver ut tregt eller skriver ikke ut Mer om utskrift Vedlikeholde skriveren Papiret trekkes inn feil eller forårsaker papirstopp Dokumentet skrives ut med feil eller er av dårlig kvalitet Problemer med transparenter, fotografier eller konvolutter Feilsøking Feilmeldinger og blinkende lamper Macintosh-maskinen låser seg ved utskrift Tillegg 44 Stikkordregister Feilsøking remgangsmåte for enkel utskrift Vanlige utskriftsproblemer Når det har oppstått et problem, må du først forsikre deg om at: strømkabelen er koblet til skriveren og en jordet stikkontakt skriveren er slått på Mer om utskrift Skriveren skriver ut tregt eller skriver ikke ut Hvis skriveren ikke skriver ut, er det ikke sikkert skriveren og datamaskinen kommuniserer på riktig måte. Vedlikeholde skriveren Følgende hendelser angir også at det er toveis kommunikasjonsproblemer: Det vises en melding på skjermen som angir at det har oppstått en feil under utskrift av et dokument, og foreslår at du forsøker å skrive ut på nytt. Indikatorene for blekknivå i kategorien Blekkpatroner i skriverens kontrollpanel er nedtonet. Feilmeldinger (som Tomt for papir) og informasjon om fremdrift vises ikke på dataskjermen. Tillegg Feilsøking 45 Stikkordregister Feilsøking remgangsmåte for enkel utskrift Før du fortsetter, må du bekrefte at: USB-kabelen er godt festet til både skriveren og datamaskinen skriveren er koblet til strømnettet og slått på Hvis du har en hub eller en ekstern enhet, for eksempel en skanner eller en faks, må du koble skriveren fra disse enhetene og direkte til datamaskinen.

4 Mer om utskrift Skriveren er koblet til strømnettet, men den skriver ikke ut Vedlikeholde skriveren Kontroller: Skriveren er slått på. Papir er lagt inn på riktig måte. USB-kabelen er plugget riktig i skriveren. Feilsøking Skriveren ikke er stanset midlertidig eller har pause i utskriftskøen. Slik kontrollerer du skriverstatusen: 1 Dobbeltklikk på Lexmark Z52-skriverikonet på Tillegg skrivebordet. 2 Pass på at Pause-knappen ikke er trykket inn. Skriv ut en testside. Hvis testsiden blir skrevet ut, fungerer skriveren slik den skal. Sjekk programmet. 46 Stikkordregister Feilsøking remgangsmåte for enkel utskrift Testsiden blir ikke skrevet ut Kontroller at blekkpatronene er installert riktig. Hvis du trenger hjelp, se side 29. Mer om utskrift Skriveren fører ut et blankt ark når det ser ut som den skriver ut Kontroller at du har valgt Lexmark-skriveren som standardskriver. Kontroller at du har fjernet merkelappen og den gjennomsiktige teipen som dekker undersiden av blekkpatronene. Hvis du trenger hjelp, se side 29. Vedlikeholde skriveren Skriveren skriver ut veldig langsomt Lukk alle åpne programmer som ikke er i bruk. Reduser innstillingen for utskriftskvalitet. Feilsøking Sjekk dokumentet du skal skrive ut. Det kan ta lengre tid å skrive ut fotografier og grafikk enn vanlig tekst. Kontroller datamaskinens ressurser. Vurder å kjøpe mer minne eller å øke det virtuelle minnet for datamaskinen. Tillegg 47 Stikkordregister Feilsøking remgangsmåte for enkel utskrift Papiret trekkes inn feil eller forårsaker papirstopp Papiret trekkes inn feil eller trekker inn flere ark mens det beveger seg gjennom skriveren Mer om utskrift Kontroller følgende: Skriveren må stå på en rett, jevn flate. Papiret er anbefalt for blekkskrivere. Du må ikke presse papiret ned i skriveren når du legger det inn. Vedlikeholde skriveren Du legger ikke inn for mye papir i arkmateren. Avhengig av arktykkelsen er det plass til opptil 100 ark i arkmateren. Den venstre papirføreren må ikke stå plassert slik at papiret bøyes i arkmateren. i papiret for å fjerne det. Lukk frontdekselet. Juster blekkpatronene. Hvis du trenger hjelp, se side 34. Rengjør blekkdysene. Hvis du trenger hjelp, se side 37. Tillegg 50 Stikkordregister Feilsøking remgangsmåte for enkel utskrift Blekket smøres utover på siden Den neste siden som kommer ut av skriveren kan ha blekk smurt over siden. Ta bort sidene etter hvert som de kommer ut av skriveren og la dem tørke før du legger dem i bunker. Mer om utskrift Blekkdysene må kanskje rengjøres. Hvis du trenger hjelp, se side 37. Det er vekselvis lyse og mørke striper på utskriftene (pauser i utskriften) Vedlikeholde skriveren Velg utskriftsinnstillingen Høy (1200 dpi). Du kan ha problemer med toveis kommunikasjon. Hvis du trenger hjelp, se side 45. Feilsøking Tillegg 51 Stikkordregister Feilsøking remgangsmåte for enkel utskrift Utskriftskvaliteten dårlig i venstre, høyre, øvre eller nedre kant av en side I likhet med andre skrivere kan heller ikke denne skrive helt ut til venstre, høyre, øvre eller nedre kant på en side. Mer om utskrift Bruk disse minimumsinnstillingene: Venstre og høyre minimumsmarg: 6,35 mm (0,25 tommer) hver for alle papirstørrelser unntatt A4. For A4-papir - 3,37 mm (0,133 tommer) hver. Minimum topp- og bunnmarg: Topp - 1,7 mm (0,067 tommer) Bunn - 12,7 mm (0,5 tommer) Vedlikeholde skriveren Feilsøking Utskrevne tegn er formet eller justert feil Annuller alle eventuelle utskriftsjobber, og send jobben til utskrift på nytt. Juster blekkpatronene. Hvis du trenger hjelp, se side 34. Tillegg Rengjør blekkdysene. Hvis du trenger hjelp, se side Stikkordregister Feilsøking remgangsmåte for enkel utskrift Fargene på utskriften er annerledes enn fargene på skjermen For ColorSync-fargetilpasning velger du den profilen og gjengivelsen du vil bruke. Mer om utskrift Vedlikeholde skriveren Velg Skriv ut på Fil-menyen. Velg Farge på Generelt-hurtigmenyen. Velg ColorSync-fargetilpasning. Velg skriverprofilen du vil bruke. Velg gjengivelsen du vil bruke. For Innebygd fargetilpasning velger du Naturlig farge som Dokumentfarge: Feilsøking Velg Skriv ut på Fil-menyen. Velg Farge på Generelt-hurtigmenyen. Velg Innebygd fargetilpasning. Velg Naturlig farge under Dokumentfarge. Det kan være lite blekk eller tomt for blekk i en blekkpatron. Hvis du trenger hjelp til å skifte ut blekkpatronen, se side Forsøk å bruke et annet papirmerke. Ulike papirmerker godtar blekk på ulike måter, og skriver ut med visse fargevariasjoner. Tillegg Koble skriveren fra eventuelle eksterne enheter, og koble den direkte til datamaskinen. 53 Stikkordregister Feilsøking remgangsmåte for enkel utskrift Fargene på utskriften er nedtonet Forsøk forslagene i delen Fargene på utskriften er annerledes enn fargene på skjermen. Hvis fargene fremdeles er nedtonede: Mer om utskrift Rengjør kontaktene på patronholderen. Hvis du trenger hjelp, se side 41. Skriveren kan ha problemer med toveis kommunikasjon. Blekkdysene må kanskje rengjøres. en ny blekkpatron. Av/på-lampen lyser og papirmatelampen blinker Vedlikeholde skriveren Hvis skriveren er tom for papir: 1 Legg inn papir. 2 Trykk på papirmateknappen. Hvis det er papirstopp i skriveren, se side 49. Feilsøking Av/på-lampen blinker to ganger Patronholderen er blokkert: Sjekk om det er feilmeldinger på skjermen. Tillegg 1 2 Slå av skriveren. Vent i noen sekunder og slå skriveren på igjen. 56 Stikkordregister Feilsøking remgangsmåte for enkel utskrift Macintosh-maskinen låser seg ved utskrift Hvis Macintoshmaskinen låser seg eller fryser ved utskrift, må du kanskje slå av skriveren og datamaskinen og deretter slå dem på igjen. Når du slår dem på igjen, kan skriverdriverens utskriftskø forsøke å skrive ut jobben som var i køen før datamaskinen låste seg.

5 Powered by TCPDF ( Dette kan føre til at systemet låser seg igjen. Slik retter du dette problemet: Mer om utskrift Vedlikeholde skriveren Feilsøking Slå av skriveren og datamaskinen. Hold nede Skift-tasten og slå på Macintosh-maskinen. Trykk og hold denne tasten nede helt til Mac OS-skjermen vises med følgende melding: Tillegg avslått. Slipp opp Skift-tasten. Finn Lexmark Z52-skriverikonet på skrivebordet. Det vil være en X over den inaktive utskriftskøen. Dobbeltklikk på ikonet for å åpne en mappe kalt Lexmark Z52. Dra utskriftsjobbene til søppelkurven. for noen deler er ikke alltid like tydelige. som deltar i dette programmet, lanserer PCer, skrivere, skjermer eller faksmaskiner som reduserer strømforbruket når de ikke er i bruk. Denne funksjonen kan redusere strømforbruket med opptil 50 prosent. Lexmark er stolt over å delta i dette programmet. Sikkerhetsinformasjon Hvis ditt produkt IKKE er merket med dette symbolet, MÅ det kobles til en jordet stikkontakt. Strømkabelen må kobles til et lett tilgjengelig elektrisk uttak i nærheten av produktet. Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i bruksinstruksjonene. Dette produktet er utformet, testet og godkjent for å Tillegg 58 Stikkordregister ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Stikkordregister A alternativet generelt 11 arkmater bruke 4 finne 4 av/på-lampe 56 oppbevare 42 skifte 29 ta ut 30 blinkende lamper av/på 56 papirmating 56 brosjyrer legge inn papir 21 skrive ut 21 tilpasse utskriftsinnstillinger 21 E Energy Star 58 F fargealternativer 11 farger mangler 54 feilmeldinger lite blekk 56 papirstopp 56 feilsøking blinkende lamper 56 dårlig utskriftskvalitet 50 feilmeldinger 56 spesialutskrifter 55 film legge inn 8 forbedre utskriftskvalitet 34 fotopapir legge inn 7 B bakgrunnsutskriftsalternativer 11 bannerpapir legge inn 8 begge sider av papiret legge inn papir 24 skrive ut 24 tilpasse utskriftsinnstillinger 24 blekkdyser rense 37 tørke av 39 blekkpatroner installere 29 justere 34 C ColorSyncfargetilpasning 53 D dyser, blekkrense 37 tørke av 39 dysetest ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Stikkordregister G gå tilbake til standardverdiene 16 glanset papir 15 gratulasjonskort legge inn 6 I Innebygd fargetilpasning 53 innstillinger anbefalt 13 tosidig utskrift 24 installere blekkpatroner 29 Kontrollpanel åpne 27 bruke 27 kategorier 28 konvolutter legge inn 6 kort legge inn 6 H hefter lage 20 legge inn papir 17 skrive ut 17 tilpasse utskriftsinnstillinger 18 hurtigmenyer alternativet generelt 11 alternativet layout 11 alternativet papirtype/kvalitet 11 bakgrunnsutskriftsalternativer 11 fargealternativer 11 hurtigutskrift 50 J justere blekkpatronen 34 L lage et hefte 20 lagre innstillinger 16 lamper blinker 56 finne 56 mønstre 56 layout 11 legge inn bannerpapir 8 film 8 fotopapir 7 gratulasjonskort 6 kartotekkort 6 K kartotekkort legge inn 6 kontakter patronholder 41 skrive ut tørke av 39 tørke av 39 kontakter på holder, patronrense ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Stikkordregister konvolutter 6 kort 6 papir 4 papir med tilpasset størrelse 7 påstrykningspapir 7 postkort 6 spesialpapir 6 transparenter 8 lite blekk-melding 56 merknader Energy Star 58 sikkerhetsinformasjon 58 mørk eller flekkete utskrift 50 papirfører bruke 5 finne 5 papirmatelampe, finne 29 papirmating 56 papirtype/kvalitet 11 påstrykningspapir legge inn 7 patroner, blekkinstallere 29 justere 34 oppbevare 42 skifte 29 ta ut 30 patronholderkontakter rense 41 pauser i utskriften 51 postkort legge inn 6 programvare programmer Kontrollpanel 27 N nedtonede farger 54 M Macintosh-maskinen låser seg 57 manglende tegn 54 marger minimumsinnstillinger 52 media skrive ut 13 meldinger, feillite blekk 56 papirstopp 56 O oppbevare blekkpatroner 42 P papir legge inn 4 mates inn feil 48 spesialpapir 13 papir med tilpasset størrelse legge inn 7 61 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Stikkordregister S sideinnstillinger, endre 11 sideoppsett 9 sider pr. ark legge inn papir 21 skrive ut 21 tilpasse utskriftsinnstillinger 21 sikkerhetsinformasjon 58 siste side først legge inn papir 23 skrive ut 23 skifte blekkpatroner 29 skrive ut brosjyrer 21 dokumenter 16 fra et program 16 hefter 17 på begge sider av papiret 24 sider pr. ark 21 siste side først 23 skrive ut i omvendt rekkefølge 23 legge inn papir 23 skrive ut på begge sider av papiret legge inn papir 24 skriverprogramvare innledning 9 spesialpapir innstillinger 13 legge inn 6 standardinnstillinger 13 strømforsyning 58 tilpasse utskriftsinnstillinger begge sider av papiret 24 brosjyrer 21 hefter 18 sider pr. ark 21 siste side først 23 tosidig utskrift 24 tosidig 24 tosidig utskrift 24 legge inn papir 24 toveis kommunikasjon problemer indikatorer 45 transparenter legge inn 8 T tegn formet feil 52 tegn mangler 54 testside justering 35 rense dyser 38 skrive ut 33 skrives ikke ut 45, 47 tilpasse sideoppsett 11 U utløserhåndtak bruke 5 finne 5 62 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Stikkordregister utskrift Macintosh-maskinen låser seg 57 utskrift i omvendt rekkefølge 23 legge inn papir 23 utskriftsalternativer tilpasse 9 utskriftsinnstillinger innledning 10 utskriftskvalitet feilsøking 50 forbedre 34 utskriftsproblemer dårlig kvalitet 50 feilmeldinger 56 spesialpapir 55 uventede tegn 54 V vanlige utskriftsproblemer 45 vekselvis lys og mørk

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Merknad om utgave. Utgave: April 2000

Merknad om utgave. Utgave: April 2000 Merknad om utgave Utgave: April 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK DEN ER UTEN

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85 Versjonsmerknad Utgave: juni 2002 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2570. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2570 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS 9 Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Innledning...8 Finne informasjon om skriveren...8 Installere skriveren...10 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Skrive ut fra et Windows-miljø

Skrive ut fra et Windows-miljø Når skriveren er konfigurert og Lexmark-driveren er installert, er du klar til å skrive ut. Vil du skrive ut et brev, merke en presentasjon med et Ikke kopier-vannmerke eller justere innstillingen for

Detaljer

X1100 Series Alt-i-ett-maskin

X1100 Series Alt-i-ett-maskin X1100 Series Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Lære om Alt-i-ett-maskinen Lære mer om programvaren Bruke Alt-i-ett-maskinen Vedlikehold Feilsøking www.lexmark.com Utgave: Mai 2003 Det følgende avsnittet gjelder

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Brukerhåndbok May 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. (c)

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Fotohåndbok Mars 2003 www.lexmark.com Utgave: Mars 2003 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X4850 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267079

Din bruksanvisning LEXMARK X4850 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267079 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok X74-X75 Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten

Detaljer

3500-4500 Series. Brukerhåndbok

3500-4500 Series. Brukerhåndbok 3500-4500 Series Brukerhåndbok Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær.

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær. Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 23. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5632 http://no.yourpdfguides.com/dref/4277971

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5632 http://no.yourpdfguides.com/dref/4277971 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for XEROX WORKCENTRE 5632. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på XEROX WORKCENTRE 5632 i bruksanvisningen

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Brukerhåndbok for 1500 Series

Brukerhåndbok for 1500 Series Brukerhåndbok for 1500 Series Juni 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet.

Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet. Utskrift Side 1 av 5 Utskrift Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet. Legge i papir Generelle retningslinjer

Detaljer

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1500 Series Brukerhåndbok Juni 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9 Avansert

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknad 1 Utgivelsesmerknad 2 April 2001 Følgende avsnitt gjelder ikke for

Detaljer

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp HP Deskjet D1400 series Windows-hjelp HP Deskjet D1400-skriverserien Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 16 Veiledning om utskriftskvalitet Blanke eller hvite sider a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Skriver skriveren fortsatt ut blanke eller hvite sider?

Detaljer

Bruke kontrollpanelet

Bruke kontrollpanelet Dette kapitlet inneholder informasjon om kontrollpanelet, endring av skriverinnstillinger og menyene på kontrollpanelet. 1 Du kan endre de fleste skriverinnstillingene fra programvaren eller skriverdriveren.

Detaljer

Brukerhåndbok for Dell V525w

Brukerhåndbok for Dell V525w Brukerhåndbok for Dell V525w Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4448 Modell(er): 4d1, 4dE Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse uten skriftlig

Detaljer

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1 Hurtighjelp hp deskjet 948c/940c/920c series Innholdsfortegnelse Bli kjent med skriveren.......................... 1 Introduksjon av hp deskjet-skriveren........................ 2 Finne informasjon....................................

Detaljer

350 Series. Brukerhåndbok

350 Series. Brukerhåndbok 350 Series Brukerhåndbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Slik starter du P-touch Editor

Slik starter du P-touch Editor Slik starter du P-touch Editor Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg rett til å

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK P350. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK P350 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

Brukerhåndbok for Intuition S500 Series

Brukerhåndbok for Intuition S500 Series Brukerhåndbok for Intuition S500 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 301, 30E, 31n, 3En, 30p Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D1300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerhåndbok for Impact S300 Series

Brukerhåndbok for Impact S300 Series Brukerhåndbok for Impact S300 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 101, 10E, 11n, 1En Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknader

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknader Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknader Merknader 1 Utgave: November 2000 Merknader 2 Følgende avsnitt gjelder

Detaljer

350 Series. Løse installeringsproblemer

350 Series. Løse installeringsproblemer 350 Series Løse installeringsproblemer Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D2300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Løse installeringsproblemer Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Endre skriverinnstillinger 1

Endre skriverinnstillinger 1 Endre skriverinnstillinger 1 Du kan endre skriverinnstillingene ved å bruke programvaren du skriver ut fra, Lexmarkskriverdriveren, kontrollpanelet på skriveren eller det programvarebaserte kontrollpanelet

Detaljer

HP Deskjet D730 Printer. Hjelp for Windows

HP Deskjet D730 Printer. Hjelp for Windows HP Deskjet D730 Printer Hjelp for Windows HP Deskjet D730-skriver Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X5075 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267088

Din bruksanvisning LEXMARK X5075 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267088 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X5075. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X5075 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Veiledning om fargekvalitet

Veiledning om fargekvalitet Side 1 av 6 Veiledning om fargekvalitet Veiledningen om fargekvalitet hjelper brukerne med å forstå hvordan funksjoner som er tilgjengelige på skriveren, kan brukes til å justere og tilpasse fargene på

Detaljer

HP Business Inkjet 1000-skriverserien. Brukerhåndbok

HP Business Inkjet 1000-skriverserien. Brukerhåndbok HP Business Inkjet 1000-skriverserien Brukerhåndbok HP Business Inkjet 1000-skriverserien Brukerhåndbok Første utgave: 04/2005 Copyright-informasjon 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaljer

HP Officejet Pro K850-serien. Brukerhåndbok

HP Officejet Pro K850-serien. Brukerhåndbok HP Officejet Pro K850-serien Brukerhåndbok HP Officejet Pro K850/K850dn-serien Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2005 Copyright Hewlett Packard Development Company, L.P. Utgave 1, 5/2005 Kopiering,

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Brukerhåndbok for S600 Series

Brukerhåndbok for S600 Series Brukerhåndbok for S600 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4446 Modell(er): W01, WE1 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK T640 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267715

Din bruksanvisning LEXMARK T640 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267715 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro800

Brukerhåndbok for Pro800 Brukerhåndbok for Pro800 November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 201, 20E Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere negative

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren Hvis det foreslåtte opprettingstiltaket ikke løser problemet, må du ringe servicerepresentanten. 1 løsing Jobben ble ikke skrevet ut, eller feil tegn ble skrevet ut. Kontroller at Klar vises på kontrollpanelet

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series

Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 2W2, 2WE, 2Wn, 2nE Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

HP Officejet Pro K550-serien. Brukerhåndbok

HP Officejet Pro K550-serien. Brukerhåndbok HP Officejet Pro K550-serien Brukerhåndbok HP Officejet Pro K550-serien Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2005 Copyright Hewlett Packard Development Company, L.P. Utgave 1, 10/2005 Kopiering, bearbeiding

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 950C-Series. Norsk

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 950C-Series. Norsk HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows 950C-Series Norsk Varemerker Microsoft, MS, MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation (patentnummer 4955066 og 4974159 i USA).

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 930C Series. Norsk

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 930C Series. Norsk HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows 930C Series Norsk Varemerker Microsoft, MS, MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation (patentnummer 4955066 og 4974159 i USA).

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro910 Series

Brukerhåndbok for Pro910 Series Brukerhåndbok for Pro910 Series Desember 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4449 Modell(er): 901, 90E, 91E Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7

Detaljer

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D4100 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series

Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series Mai 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 301, 30E Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Om skriveren...8 Takk for at du valgte denne skriveren...8 Redusere

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

HP Deskjet D4200 series. Windows-hjelp

HP Deskjet D4200 series. Windows-hjelp HP Deskjet D4200 series Windows-hjelp HP Deskjet D4200-skriverserien Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer