Versjonsmelding. Første utgave (januar 2001)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjonsmelding. Første utgave (januar 2001)"

Transkript

1 Versjonsmelding Første utgave (januar 2001) Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK DEN ER UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. I noen land er slik fraskrivelse av eksplisitt eller implisitt garantiansvar ikke tillatt for visse transaksjoner, slik at denne garantiteksten muligens ikke gjelder for deg. I denne publikasjonen kan det finnes tekniske unøyaktigheter eller skrivefeil. Informasjonen i publikasjonen endres med jevne mellomrom, og slike endringer vil bli innarbeidet i senere utgaver. Forbedringer eller endringer av produktene eller programmene som er beskrevet her, kan foretas når som helst. Henvisninger i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der produsenten er representert. Henvisninger til et produkt, et program eller en tjeneste innebærer ikke at bare det produktet, det programmet eller den tjenesten kan brukes. Alle tilsvarende produkter, programmer og tjenester som ikke krenker noen eksisterende eiendomsrett, kan brukes i stedet. Evaluering og verifisering av drift sammen med andre produkter, programmer og tjenester, bortsett fra dem som uttrykkelig er angitt av produsenten, er brukerens ansvar. Lexmark, Lexmark med rutersymbol og ColorFine er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. Color Jetprinter er et varemerke for Lexmark International, Inc. AppleTalk, imac, Mac OS og Macintosh er varemerker for Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land. Andre varemerker tilhører de respektive innehaverne. Copyright 2001 Lexmark International, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR USAS MYNDIGHETER. Denne programvaren og dokumentasjonen blir levert med BEGRENSEDE RETTIGHETER. Bruk, duplisering og offentliggjøring av myndighetene er gjenstand for begrensninger i henhold til innskrenkningene i avsnitt (c)(1)(ii) i Rights in Technical Data and Computer Software-leddet av DFARS og gjeldende FAR-bestemmelser: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550, USA.

2 F gir deg informasjon om hvordan du legger inn papir og justerer skriverprogramvaren for. Hjemmeside gir deg informasjon om hvordan du skriver ut fotografier og tosidige dokumenter. gir deg informasjon om hvordan du installerer, bytter og justerer blekkpatronene. gir informasjon som kan hjelpe deg med å løse sproblemer. inneholder tilleggsinformasjon. gir deg muligheten til å gå direkte til informasjonen du trenger. Lexmark Z53 Color Jetprinter Brukerhåndbok for Macintosh Bruk denne veiledningen når du har spørsmål om skriveren eller når du støter på et problem. Tips for hvordan du bruker denne veiledningen Bruk knappene på venstre side av skjermen for å navigere gjennom sidene i denne veiledningen. Klikk på den blå teksten for å koble deg til en annen del av denne veiledningen. Klikk på venstre eller høyre pil for å flytte fremover eller bakover gjennom sidene. Klikk på huset for å gå tilbake til hjemmesiden. Klikk på Versjonsmelding for å se informasjon om utgave og varemerker. Slik skriver du ut denne veiledningen: 1 Fra File-menyen i Acrobat Reader velger du Print. 2 Klikk på Setup og kontroller at Landscape er valgt. 3 Merk sidene du vil skrive ut, og velg OK.

3 F F Enkel er så enkelt: Trinn en: Legge inn papiret Trinn to: Tilpasse salternativene Trinn tre: Skrive ut dokumentet 3

4 F F Trinn en: Legge inn papiret Du kan legge opptil 100 papirark (avhengig av tykkelsen) i skriveren. 1 Plasser papiret mot høyre side av arkmateren med ssiden mot deg. Papirjusterings-merker Arkmater 4

5 F F 2 Press sammen utløserhåndtaket og papirføreren og skyv papirføreren inntil kanten på papiret. Papirfører Utløserhåndtak 5

6 F F Legge inn spesialpapir Følg disse retningslinjene når du legger inn spesialpapir: Maks. kapasitet Kontroller følgende: 10 konvolutter. Utskriftssiden vender mot deg. Papirføreren ligger mot kanten av konvoluttene. Frimerkeplasseringen er i øverste venstre hjørne. 10 gratulasjonskort, kartotekkort eller postkort. Utskriftssiden vender mot deg. Kortene er lagt inn mot høyre side av arkmateren med kortsiden ned. Papirføreren ligger inntil kanten av kortene. 6

7 F F Maks. kapasitet 25 ark med fotopapir eller fotokort. 25 ark med påstrykningspapir 100 ark med papir av tilpasset størrelse. Kontroller følgende: Den glansede eller bestrøkne siden vender mot deg. Papirføreren ligger inntil kanten av fotopapiret. Utskriftssiden skal vende mot deg, og du må følge instruksjonene på pakken. Papirføreren ligger inntil kanten av påstrykningspapiret. Papirstørrelsen er innenfor følgende mål: Bredde: mm: 76,2-215,9 tommer: 3,0-8,5 Lengde: mm: 127,0-431,8 tommer: 5,0-17,0 Papirføreren ligger inntil kanten av papiret. 7

8 F F Maks. kapasitet Kontroller følgende: 20 bannerpapir. Plasser bannerpapiret bak skriveren. Før den ledige kanten på første side over skriveren og inn i arkmateren, med ssiden mot deg. Papirføreren ligger inntil kanten av papiret. MERK: Velg papirstørrelsen Banner (Letter) eller Banner (A4) i dialogboksen Lexmark Z53 sideoppsett. 10 transparenter. Den grove siden av transparentene skal vende mot deg (og den jevne bort fra deg). Papirføreren ligger inntil kanten av transparentene. 8

9 F F Trinn to: Tilpasse salternativene Utskriftene blir aller best om du bruker de mulighetene skriverprogrammet kan by på. Dialogboksen Sideoppsett følger med operativsystemet. Den inneholder alternativer for papirstørrelse, retning og vannmerker. Klikk på denne menyen for å velge en papirstørrelse. Klikk på en av disse for å velge sideretningen. 9

10 F F Skriv ut-dialogboksen følger med skriverprogramvaren. Den inneholder alternativer som antall kopier, sider som skal skrives ut, papirkilde, skvalitet, av hefte, sider pr. ark (brosjyrer), skriv ut siste side først, skriv ut på begge sider, fargetilpasning, bakgrunns og stid. Se neste tabell. 10

11 F F Velg følgende menyalternativ på hurtigmenyen: Generelt Papirtype/kvalitet Layout Farge Bakgrunns når du vil velge: antall kopier, sider som skal skrives ut eller vent til sidene har tørket papirtype og skvalitet av hefter, sider pr. ark, skriv ut siste side først, skriv ut på begge sider og innbinding ColorSync eller Innebygd fargetilpasning skriv ut i forgrunnen, skriv ut i bakgrunnen eller stid Endre sideinnstillingene Hvis du vil endre papirstørrelse, retning, skalering og vannmerker, åpner du dialogboksen Sideoppsett fra programmet. 1 Åpne programmets Fil-meny. 2 Velg Sideoppsett. 3 Endre alternativene etter behov. 11

12 F F Endre sinnstillingene fra et program Hvis du vil endre sinnstillingene fra et program (for eksempel tekstbehandling, regneark, grafikk osv.), åpner du Skriv ut-dialogboksen. 1 Åpne programmets Fil-meny. 2 Velg Skriv ut... 3 Endre alternativene etter behov. Endre sinnstillingene fra skrivebordet Åpne dialogboksen Skriv ut hvis du vil endre sinnstillingene fra skrivebordet. 1 Åpne Fil-menyen fra skrivebordet. 2 Velg Skriv ut... 3 Endre alternativene etter behov. 12

13 F F Endre sinnstillingene for spesialpapir. Da du installerte skriverprogramvaren, var dialogboksen Sideoppsett og Skriv ut satt til standardinnstillingene. Bruk standardinnstillingene for å skrive ut de fleste dokumenter på vanlig papir. Du kan imidlertid endre skriverinnstillingene for på spesialpapir. Når du skriver ut på følgende spesialmateriale...:...må du åpne denne dialogboksen...:...og foreta disse valgene: Konvolutter Sideoppsett På hurtigmenyen Papirstørrelse velger du den riktige konvoluttstørrelsen. Kort Sideoppsett På hurtigmenyen Papirstørrelse velger du den riktige kortstørrelsen. Bannere Sideoppsett Velg Banner (Letter) eller Banner (A4) fra hurtigmenyen Papirstørrelse. 13

14 F F Når du skriver ut på følgende spesialmateriale...: Transparenter Skriv ut Fra hurtigmenyen Papirtype/kvalitet velger du transparent papirtype og Normal (600 dpi) skvalitet. Påstrykningspapir...må du åpne denne dialogboksen...: Skriv ut...og foreta disse valgene: MERK: Når du skriver ut på transparenter, må du ta dem bort etter hvert som de kommer ut av skriveren og la dem tørke før du legger dem i bunker. Velg papirtypen Påstrykningspapir på hurtigmenyen Papirtype/kvalitet. Bestrøket Skriv ut Velg Bestrøket papir på hurtigmenyen Papirtype/kvalitet. 14

15 F F Når du skriver ut på følgende spesialmateriale...:...må du åpne denne dialogboksen...:...og foreta disse valgene: Glanset/ fotopapir Skriv ut Fra hurtigmenyen Papirtype/kvalitet velger du glanset papirtype og Høy (1200 dpi) skvalitet. Velg Innebygd fargetilpasning på hurtigmenyen Farge. Velg Naturlig farge på hurtigmenyen Dokumentfarge. MERK: Når du skriver ut på fotografier, må du ta dem bort etter hvert som de kommer ut av skriveren og la dem tørke før du legger dem i bunker. 15

16 F F Lagre innstillingene Du ønsker kanskje å lagre innstillingene og bruke dem neste gang du skriver ut. Slik lagrer du innstillingene: 1 Åpne Fil-menyen. 2 Velg Skriv ut... Dialogboksen Skriv ut åpnes. 3 Endre innstillingene etter behov. 4 Velg Lagre innstillinger. Gå tilbake til standardverdiene Du vil kanskje gjenopprette standardinnstillingene. 1 Åpne Fil-menyen. 2 Velg Skriv ut... Dialogboksen Skriv ut åpnes. 3 Velg Gjenopprett standardoppsett. Trinn tre: Skrive ut dokumentet 1 Åpne Fil-menyen. 2 Velg Skriv ut... Dialogboksen Skriv ut åpnes. 3 Velg Skriv ut. 16

17 F Du kan tilpasse skriverprogrammet til følgende: Skrive ut hefter Skrive ut brosjyrer Skrive ut siste side først Skrive ut på begge sider av et ark Skrive ut hefter Du kan skrive ut og bunte dokumentet slik at det utgjør et hefte. Trinn en: Legge inn papiret Legg opptil 100 ark mot høyre side av arkmateren. Hvis du trenger hjelp til å legge inn papir, se side 4. 17

18 Trinn to: Tilpasse Skriv ut-dialogboksen for hefter 1 Åpne dialogboksen Sideoppsett. 2 Velg riktig papirstørrelse. 3 Velg riktig sideretning. 4 Åpne Skriv ut-dialogboksen. Velg Layout. Velg antall ar som skal buntes. 5 Velg Layout på Generelt-hurtigmenyen. 18

19 6 Velg riktig antall ark som skal buntes på hurtigmenyen Utskrift av hefter. Merknader: En bunt er et antall ark som er brettet sammen. Hvis du vil ha hjelp, se neste del, Lage et hefte. Når du skal skrive ut på tykkere papir, må du velge et lavere antall for ark pr. bunt av innbindingshensyn. 7 Velg Skriv ut. Når den første halvparten av heftet er skrevet ut, ber skriverprogrammet deg om å legge inn papiret på nytt. 8 Legg inn papirbunken og instruksjonssiden for hvordan du legger inn papir på nytt med den uskrevne siden mot deg, og slik at pilene peker nedover. 9 Velg Skriv ut. 19

20 Lage et hefte Når dokumentet er skrevet ut, må du lage bunter og stifte heftet. Fem bunter er stablet for å lage et hefte. Slik lager du et hefte: 1 Ta den første bunten fra utskuffen, brett den på midten og legg den til side. 2 Ta den neste bunten, brett den på midten og legg den oppå den første bunten. 3 Legg resten av buntene oppå hverandre til heftet er komplett. 4 Stift buntene sammen for å gjøre heftet ferdig. 20

21 Skrive ut brosjyrer Du kan spare papir ved å skrive ut brosjyrer eller flere nedskalerte sider på ett enkelt papirark. Trinn en: Legge inn papiret Legg opptil 100 ark mot høyre side av arkmateren. Hvis du trenger hjelp til å legge inn papir, se side 4. Trinn to: Tilpasse dialogboksen Skriv ut for Sider pr. ark (brosjyrer) Du kan skrive ut brosjyrene på én side av arket, eller på begge. 1 Åpne dialogboksen Sideoppsett. 2 Velg riktig papirstørrelse. 3 Velg riktig sideretning. 4 Åpne Skriv ut-dialogboksen. 5 Velg Layout på Generelt-hurtigmenyen. 21

22 6 Velg antall sider du vil skrive ut på et enkelt ark på hurtigmenyen Sider pr. ark. Den grafiske representasjonen endres for å vise hvordan ssiden vil se ut. 7 Velg Skriv ut siderammer hvis du vil skrive ut siderammene. 8 Hvis du vil skrive ut på begge sider av papiret, velger du Skriv ut på begge sider. 9 Velg det riktige grafikkbildet for innbindingskanten du vil bruke. 10 Velg Skriv ut. Hvis du har formatert brosjyrene for på én side av arket, er du ferdig nå. Hvis du har formatert brosjyrene for tosidig, kan du fortsette med å skrive ut på den andre siden av arkene. 11 Når den første halvparten av brosjyrene er skrevet ut, ber skriverprogrammet deg om å legge i papiret på nytt. Legg inn arkene og instruksjonssiden med den uskrevne siden mot deg, og slik at pilene peker nedover. 12 Velg Skriv ut. 22

23 Skrive ut siste side først Du kan skrive ut sidene i omvendt rekkefølge. Den siste siden skrives ut først, og den første siden skrives ut sist. Trinn en: Legge inn papiret Legg opptil 100 ark mot høyre side av arkmateren. Hvis du trenger hjelp til å legge inn papir, se side 4. Trinn to: Tilpasse dialogboksen Skriv ut slik at den siste siden skrives ut først 1 Åpne dialogboksen Sideoppsett. 2 Velg riktig papirstørrelse. 3 Velg riktig sideretning. 4 Åpne Skriv ut-dialogboksen. 5 Velg Layout på Generelt-hurtigmenyen. 6 Velg Skriv ut siste side først. 7 Velg Skriv ut. 23

24 Skrive ut på begge sider av et ark Lexmark-skriveren kan skrive ut på begge sider av et papirark. I tillegg til å spare papir, er denne funksjonen nyttig når du vil skrive ut blokker. Trinn en: Legge inn papiret Legg opptil 100 ark mot høyre side av arkmateren. Hvis du trenger hjelp til å legge inn papir, se side 4. Trinn to: Tilpasse dialogboksen Skriv ut for å skrive ut på begge sider av papiret 1 Åpne dialogboksen Sideoppsett. 2 Velg riktig papirstørrelse. 3 Velg riktig sideretning. 4 Åpne Skriv ut-dialogboksen. 5 Velg Layout på Generelt-hurtigmenyen. 6 Velg Skriv ut på begge sider. 24

25 7 Velg det riktige grafikkbildet for innbindingskanten du vil bruke. Du kan enten binde inn venstre kant eller øverste kant av papiret. 8 Velg Skriv ut. Oddetallssidene skrives ut først. Når oddetallssidene er skrevet ut, ber skriverprogrammet deg om å legge inn papiret på nytt. 9 Legg inn papirbunken og instruksjonssiden med den uskrevne siden mot deg, og slik at pilene peker nedover. 10 Klikk på OK. Partallssidene skrives ut på den andre siden. 25

26 F Dette kapitlet beskriver hvordan du installerer, skifter og tar vare på blekkpatronene. Du kan bruke kontrollpanelet, et av programmene i skriverprogrammet, til å hjelpe deg med disse oppgavene. Bruke kontrollpanelet Installere eller skifte blekkpatroner Forbedre skvaliteten Justere blekkpatronene Tørke av blekkdyser og kontakter Oppbevare blekkpatroner 26

27 Bruke kontrollpanelet Kontrollpanelet inneholder to kategorier: Blekkpatroner og Om. Åpne kontrollpanelet Slik åpner du kontrollpanelet: 1 Åpne Apple-menyen. 2 Velg Kontrollpanel. 3 Velg Lexmark Z53-kontrollpanel. 27

28 Velg... Om-kategorien for å finne versjons- og copyrightinformasjon for skriverprogramvaren Blekkpatronerkategorien for å: installere eller skifte en blekkpatron justere patronene rense blekkdysene skrive ut en testside 28

29 Installere eller skifte blekkpatroner 1 Kontroller at av/på-lampen lyser. Av/på-lampe Papirmatelampe 2 Åpne frontdekselet. Patronholderen går til innsettingsposisjonen hvis ikke skriveren er opptatt. Frontdeksel Patronholder i innsettingsposisjon 29

30 3 Ta ut den gamle blekkpatronen. Oppbevar eller kast den gamle patronen. 4 Installer en ny patron i skriveren: Advarsel: Ikke berør gullkontakten e på blekkpatronen. Hvis du skal installere en ny patron, må du kun fjerne klistrelappen og den gjennomsiktige tapen fra undersiden av blekkpatronen. Sett den nye blekkpatronen i patronholderen. Skyv patronen inn til den smekker på plass. 5 Velg kategorien Blekkpatroner i Lexmark Z53- kontrollpanelet. 30

31 6 Velg den riktige knappen for patronen. Klikk på kategorien Blekkpatroner. Klikk på knappen for den blekkpatronen du vil installere. 31

32 7 Følg instruksjonene på skjermen når du skal installere patronene. 8 Velg Ja for å justere blekkpatronene. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre justeringen av blekkpatronene. Hvis du trenger mer hjelp, se side

33 9 Velg Skriv ut testside for å se hvordan blekkpatronene skriver ut. Velg Skriv ut testside. 33

34 Forbedre skvaliteten Hvis skvaliteten ikke er tilfredsstillende, må du justere blekkpatronene eller rengjøre blekkdysene. Justere blekkpatronene Vanligvis behøver du bare å justere blekkpatronen etter at du har installert en ny patron. Du må allikevel kanskje justere blekkpatronene når: de sorte områdene i bilder eller tekst ikke er justert riktig i forhold til de fargede områdene. tegn ikke blir justert riktig langs venstre marg. loddrette linjer er bølgete. Slik justerer du blekkpatronene: 1 Legg inn vanlig papir i skriveren. 2 Åpne kontrollpanelet. Hvis du trenger hjelp, se side

35 3 Velg Juster blekkpatron i kategorien Blekkpatroner. Skriveren skriver ut en justeringstestside med flere justeringsmønstre. Testsiden ser omtrent slik ut: Finn tallet under det justeringsmønsteret som er nærmest en perfekt linje i hver justeringsgruppe på testsiden. Pilen peker for eksempel på det mønsteret som er nærmest en rett linje i justeringsgruppe A. 35

36 5 I dialogboksen Juster blekkpatron oppgir du mønsternumrene fra den utskrevne testsiden som er nærmest en rett linje. 6 Når du har oppgitt et tall for hver justeringsgruppe, velger du OK. 36

37 Rense blekkdysene Dysetesten for blekkpatroner renser blekkpatronen ved å tvinge blekk gjennom dysene for å rense tette dyser. Det skrives ut en testlinje slik at du kan se om rensingen var vellykket. Merk: Kjør en dysetest når: tegn på en ikke blir fullstendige det er hvite streker i grafikk eller utskrevne tegn ene er for mørke eller er flekkete farger ikke skrives ut på riktig måte Slik kjører du dysetesten: 1 Legg inn vanlig papir i skriveren. 2 Åpne kontrollpanelet. Hvis du trenger hjelp, se side

38 3 Velg Rens blekkdyser i kategorien Blekkpatroner. Skriveren trekker inn ett ark og skriver ut et dysetestmønster omtrent som vist nedenfor. Disse cyan, magenta, gule og sorte renselinjene skrives ut når det presses blekk gjennom dysene for å åpne dem. Hvis noen av disse fargene mangler på den utskrevne testsiden, er det muligens tomt for denne blekkfargen i patronen. Brudd i linjene øverst på siden viser at dysene er tette. Hvis det ikke er brutte linjer nederst på siden, ble dysene renset. 38

39 4 Sammenlign de diagonale linjene over de tykke strekene med de diagonale linjene under de tykke strekene. Se etter brudd i de diagonale linjene. Hvis en linje er brutt, er dysene tette. Hvis det fortsatt er brudd i den nederste linjen, kjører du dysetesten to ganger til. Hvis skvaliteten er tilfredsstillende, er blekkdysene rene. Du behøver ikke å utføre de øvrige trinnene. Hvis skvaliteten til begge linjesettene ikke er tilfredsstillende, kan du gå videre til neste trinn. 5 Ta ut blekkpatronen og installer den på nytt. 6 Gjenta dysetesten. 7 Hvis det fortsatt er brudd i linjene, se neste avsnitt, Tørke av blekkdyser og kontakter. Tørke av blekkdyser og kontakter Hvis skvaliteten ikke blir bedre etter at du har renset blekkdysene (se side 37), kan det være størknet blekk på blekkdysene eller kontaktene. 39

40 1 Ta blekkpatronene ut av skriveren. Hvis du trenger hjelp, se side Fukt en ren klut med vann. Tørk forsiktig av dysene og kontaktene i én retning. Advarsel: Ikke tørk av dysene og kontaktene med samme del av kluten. a Hold den fuktige kluten mot dysene i ca. 3 sekunder. Tørk forsiktig. b Bruk en annen del av kluten og tørk forsiktig av kontaktene. Hold den fuktige, rene kluten mot kontaktene i ca. 3 sekunder. Tørk forsiktig. 3 Installer blekkpatronene igjen og gjenta dysetesten. Hvis du trenger hjelp, se side 37. Hvis skvaliteten ikke blir bedre etter denne rengjøringsprosessen, må du skifte blekkpatron. Hvis skvaliteten fortsatt ikke blir bedre, bør du få service på skriveren. 40

41 Oppbevare blekkpatroner Slik kan du sørge for at blekkpatronene holder lengst mulig og at du får optimal ytelse fra skriveren: La en ny blekkpatron ligge i emballasjen til du er klar til å installere den. Ikke ta en blekkpatron ut av skriveren hvis ikke du skal skifte eller rengjøre patronen, eller oppbevare den i en lufttett beholder. Blekkpatronen fungerer ikke riktig hvis du tar den ut av skriveren og lar den ligge fremme i lengre tid. Hvis en blekkpatron er tom, lar du den stå i skriveren til du er klar til å skifte den. Hvis du skriver ut med en tom patronholder, kan dette føre til skriverproblemer. Du må ikke etterfylle blekkpatroner. Hvis du etterfyller tomme blekkpatroner, kan garantien opphøre. Inkompatible blekktyper kan forårsake skade på skrivehodet eller på skriveren. De beste resultatene får du med Lexmark-rekvisita. 41

42 F I denne delen finner du en oversikt over skriverproblemer som kan oppstå, og hva du kan gjøre for å løse dem. I listen over sproblemer nedenfor velger du en kategori som beskriver sproblemet. Deretter søker du etter løsningen på problemet. Vanlige sproblemer Skriveren skriver ut tregt eller skriver ikke ut Papiret trekkes inn feil eller forårsaker papirstopp Dokumentet skrives ut med feil eller er av dårlig kvalitet Problemer med transparenter, fotografier eller konvolutter Feilmeldinger og blinkende lamper Macintosh-maskinen låser seg ved 42

43 Vanlige sproblemer Når det har oppstått et problem, må du først forsikre deg om at: strømkabelen er koblet til skriveren og en jordet stikkontakt skriveren er slått på Skriveren skriver ut tregt eller skriver ikke ut Hvis skriveren ikke skriver ut, er det ikke sikkert skriveren og datamaskinen kommuniserer på riktig måte. Følgende hendelser angir også at det er toveis kommunikasjonsproblemer: Det vises en melding på skjermen som angir at det har oppstått en feil under av et dokument, og foreslår at du forsøker å skrive ut på nytt. Indikatorene for blekknivå i kategorien Blekkpatroner i skriverens kontrollpanel er nedtonet. Feilmeldinger (som Tomt for papir) og informasjon om fremdrift vises ikke på dataskjermen. 43

44 Før du fortsetter, må du bekrefte at: USB-kabelen er godt festet til både skriveren og datamaskinen skriveren er koblet til strømnettet og slått på Hvis du har en hub eller en ekstern enhet, for eksempel en skanner eller en faks, må du koble skriveren fra disse enhetene og direkte til datamaskinen. Skriveren er koblet til strømnettet, men den skriver ikke ut Kontroller: Skriveren er slått på. Papir er lagt inn på riktig måte. USB-kabelen er plugget riktig i skriveren. Skriveren ikke er stanset midlertidig eller har pause i skøen. Slik kontrollerer du skriverstatusen: 1 Dobbeltklikk på Lexmark Z53-skriverikonet på skrivebordet. 2 Pass på at Pause-knappen ikke er trykket inn. 44

45 Skriv ut en testside. Hvis testsiden blir skrevet ut, fungerer skriveren slik den skal. Sjekk programmet. Testsiden blir ikke skrevet ut Kontroller at blekkpatronene er installert riktig. Hvis du trenger hjelp, se side 29. Skriveren fører ut et blankt ark når det ser ut som den skriver ut Kontroller at du har valgt Lexmark-skriveren som standardskriver. Kontroller at du har fjernet merkelappen og den gjennomsiktige teipen som dekker undersiden av blekkpatronene. Hvis du trenger hjelp, se side 29. Skriveren skriver ut veldig langsomt Lukk alle åpne programmer som ikke er i bruk. Reduser innstillingen for skvalitet. Sjekk dokumentet du skal skrive ut. Det kan ta lengre tid å skrive ut fotografier og grafikk enn vanlig tekst. Kontroller datamaskinens ressurser. Vurder å kjøpe mer minne eller å øke det virtuelle minnet for datamaskinen. 45

46 Papiret trekkes inn feil eller forårsaker papirstopp Papiret trekkes inn feil eller trekker inn flere ark mens det beveger seg gjennom skriveren Kontroller følgende: Skriveren må stå på en rett, jevn flate. Papiret er anbefalt for blekkskrivere. Du må ikke presse papiret ned i skriveren når du legger det inn. Du legger ikke inn for mye papir i arkmateren. Avhengig av arktykkelsen er det plass til opptil 100 ark i arkmateren. Den venstre papirføreren må ikke stå plassert slik at papiret bøyes i arkmateren. Den venstre papirføreren må ligge inntil kanten av papiret. Skriveren trekker ikke inn konvolutter eller spesialpapir Kontroller at skriveren trekker inn vanlig papir. Hvis du trenger hjelp til å legge inn papir, se side 4. Hvis vanlig papir trekkes inn uten problemer, legger du konvoluttene loddrett mot høyre side av arkmateren. Kontroller at papirføreren ligger inntil siden av konvoluttene. 46

47 Pass på at konvolutter eller riktig spesialpapir er valgt i dialogboksen Sideoppsett eller Skriv ut. Kontroller at du bruker en papir- eller konvoluttstørrelse som støttes av skriveren. Det er ikke sikkert at programmet er utformet for å skrive ut konvolutter. Du finner hjelp i dokumentasjonen for programmet. Det har oppstått papirstopp Hvis papiret har satt seg fast langt inne i skriveren slik at du ikke kan fjerne det: 1 Trykk på av/på-knappen for å slå av skriveren. 2 Dra i papiret for å fjerne det. Hvis du ikke får tak i papiret fordi det er for langt inne i skriveren, åpner du frontdekselet og drar papiret ut fra forsiden på skriveren. 3 Lukk frontdekselet. 4 Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren. 5 Send dokumentet til igjen. 47

48 Dokumentet skrives ut med feil eller er av dårlig kvalitet Utskriften blir for mørk eller er flekkete Kontroller at papiret er rett og glatt. La blekket tørke før du håndterer papiret. Kontroller at innstillingen for papirtype eller papirstørrelse i skriverprogramvaren stemmer med papirtypen du har lagt i skriveren. Endre innstillingen for skvalitet til Hurtig. Rengjør blekkdysene. Hvis du trenger hjelp, se side 37. Vertikale rette linjer er ikke jevne Slik forbedrer du skvaliteten til vertikale rette linjer i tabeller, rammer og diagrammer: Velg en bedre skvalitet. Juster blekkpatronene. Hvis du trenger hjelp, se side 34. Rengjør blekkdysene. Hvis du trenger hjelp, se side

49 Blekket smøres utover på siden Den neste siden som kommer ut av skriveren kan ha blekk smurt over siden. Ta bort sidene etter hvert som de kommer ut av skriveren og la dem tørke før du legger dem i bunker. Blekkdysene må kanskje rengjøres. Hvis du trenger hjelp, se side 37. Det er vekselvis lyse og mørke striper på ene (pauser i en) Velg sinnstillingen Høy (1200 dpi). Du kan ha problemer med toveis kommunikasjon. Hvis du trenger hjelp, se side

50 Utskriftskvaliteten dårlig i venstre, høyre, øvre eller nedre kant av en side I likhet med andre skrivere kan heller ikke denne skrive helt ut til venstre, høyre, øvre eller nedre kant på en side. Bruk disse minimumsinnstillingene: Venstre og høyre minimumsmarg: 6,35 mm (0,25 tommer) hver for alle papirstørrelser unntatt A4. For A4-papir - 3,37 mm (0,133 tommer) hver. Minimum topp- og bunnmarg: Topp - 1,7 mm (0,067 tommer) Bunn - 12,7 mm (0,5 tommer) Utskrevne tegn er formet eller justert feil Annuller alle eventuelle sjobber, og send jobben til på nytt. Juster blekkpatronene. Hvis du trenger hjelp, se side 34. Rengjør blekkdysene. Hvis du trenger hjelp, se side

51 Fargene på en er annerledes enn fargene på skjermen For ColorSync-fargetilpasning velger du den profilen og gjengivelsen du vil bruke. 1 Velg Skriv ut på Fil-menyen. 2 Velg Farge på Generelt-hurtigmenyen. 3 Velg ColorSync-fargetilpasning. 4 Velg skriverprofilen du vil bruke. 5 Velg gjengivelsen du vil bruke. For Innebygd fargetilpasning velger du Naturlig farge som Dokumentfarge: 1 Velg Skriv ut på Fil-menyen. 2 Velg Farge på Generelt-hurtigmenyen. 3 Velg Innebygd fargetilpasning. 4 Velg Naturlig farge under Dokumentfarge. Det kan være lite blekk eller tomt for blekk i en blekkpatron. Hvis du trenger hjelp til å skifte ut blekkpatronen, se side 29. Forsøk å bruke et annet papirmerke. Ulike papirmerker godtar blekk på ulike måter, og skriver ut med visse fargevariasjoner. Koble skriveren fra eventuelle eksterne enheter, og koble den direkte til datamaskinen. 51

52 Fargene på en er nedtonet Forsøk forslagene i delen Fargene på en er annerledes enn fargene på skjermen. Hvis fargene fremdeles er nedtonede, kjører du dysetesten. Hvis du trenger hjelp, se side 37. Tegn mangler eller det skrives ut uventede tegn Kontroller at du har valgt Lexmark Z53-skriverdriveren som standardskriver. Skriveren kan ha problemer med toveis kommunikasjon. Hvis du trenger hjelp, se side

53 Problemer med transparenter, fotografier eller konvolutter Glanset papir/fotopapir eller transparenter klebes sammen Bruk fotopapir eller transparenter som er laget for blekkskrivere. Ta bort hver side etter hvert som de kommer ut av skriveren og la dem tørke før du legger dem i bunker. Det er hvite streker på transparenter eller fotografier Velg en bedre skvalitet. Blekkdysene må kanskje rengjøres. Hvis du trenger hjelp, se side 37. Skriveren trekker ikke inn konvolutter eller spesialpapir Hvis du trenger hjelp, se side

54 Feilmeldinger og blinkende lamper Papirstopp-melding Hvis du trenger hjelp, se side 47. Av/pålampe Papirmatelampe Lite blekk-melding En blekkpatron er nesten tom. Kjøp en ny blekkpatron. Av/på-lampen lyser og papirmatelampen blinker Hvis skriveren er tom for papir: 1 Legg inn papir. 2 Trykk på papirmateknappen. Hvis det er papirstopp i skriveren, se side 47. Av/på-lampen blinker to ganger Patronholderen er blokkert: Sjekk om det er feilmeldinger på skjermen. 1 Slå av skriveren. 2 Vent i noen sekunder og slå skriveren på igjen. 54

55 Macintosh-maskinen låser seg ved Hvis Macintosh-maskinen låser seg eller fryser ved, må du kanskje slå av skriveren og datamaskinen og deretter slå dem på igjen. Når du slår dem på igjen, kan skriverdriverens skø forsøke å skrive ut jobben som var i køen før datamaskinen låste seg. Dette kan føre til at systemet låser seg igjen. Slik retter du dette problemet: 1 Slå av skriveren og datamaskinen. 2 Hold nede Skift-tasten og slå på Macintosh-maskinen. 3 Trykk og hold denne tasten nede helt til Mac OS-skjermen vises med følgende melding: avslått. 4 Slipp opp Skift-tasten. 5 Finn Lexmark Z53-skriverikonet på skrivebordet. Det vil være en X over den inaktive skøen. 6 Dobbeltklikk på ikonet for å åpne en mappe kalt Lexmark Z53. 7 Dra sjobbene til søppelkurven. 8 Start Macintosh-maskinen på nytt for å aktivere tilleggene igjen. 55

56 Fremgangsmåte for enkel Dette kapittelet inneholder følgende: Merknader Sikkerhetsinformasjon Energy Star EPA ENERGY STAR Computersprogrammet er et samarbeid mellom datamaskinprodusenter for å fremme innføringen av energibesparende produkter og redusere luftforurensningen som følger av kraftproduksjon. Selskapene som deltar i dette programmet, lanserer PCer, skrivere, skjermer eller faksmaskiner som reduserer strømforbruket når de ikke er i bruk. Denne funksjonen kan redusere strømforbruket med opptil 50 prosent. Lexmark er stolt over å delta i dette programmet. Som Energy Star-partner, har Lexmark International, Inc. fastslått at dette produktet oppfyller Energy Star-kravene til energibesparende produkter. Strømforsyning Hvis strømforsyningen svikter, må den erstattes med en Lexmark-reservedel eller en annen UL-oppført Direct Plug-In Power Unit merket Class 2 med 30 VDC ved 1A. Sikkerhetsinformasjon Hvis ditt produkt IKKE er merket med dette symbolet, MÅ det kobles til en jordet stikkontakt. Strømkabelen må kobles til et lett tilgjengelig elektrisk uttak inærheten av produktet. Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i bruksinstruksjonene. Dette produktet er utformet, testet og godkjent for å tilfredsstille strenge, globale sikkerhetsstandarder ved bruk av spesifikke Lexmark-komponenter. Sikkerhetsfunksjonene for noen deler er ikke alltid like tydelige. Lexmark er ikke ansvarlig for bruk av andre erstatningsdeler. 56

57 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å A alternativet generelt 11 arkmater bruke 4 finne 4 av/på-lampe 54 B bakgrunnssalternati ver 11 bannerpapir legge inn 8 begge sider av papiret legge inn papir 24 skrive ut 24 tilpasse sinnstillinger 24 blekkdyser rense 37 tørke av 39 blekkpatroner installere 29 justere 34 oppbevare 41 skifte 29 ta ut 30 blinkende lamper av/på 54 papirmating 54 brosjyrer legge inn papir 21 skrive ut 21 tilpasse sinnstillinger 21 C ColorSyncfargetilpasning 51 D dyser, blekkrense 37 tørke av 39 dysetest E Energy Star 56 F fargealternativer 11 farger mangler 52 feilmeldinger lite blekk 54 papirstopp 54 feilsøking blinkende lamper 54 dårlig skvalitet 48 feilmeldinger 54 spesialer 53 film legge inn 8 forbedre skvalitet 34 fotopapir legge inn 7

58 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å G glanset papir 15 gratulasjonskort legge inn 6 gå tilbake til standardverdiene 16 H hefter lage 20 legge inn papir 17 skrive ut 17 tilpasse sinnstillinger 18 hurtigmenyer alternativet generelt 11 alternativet layout 11 alternativet papirtype/kvalitet 11 bakgrunnssaltern ativer 11 fargealternativer 11 hurtig 48 I Innebygd fargetilpasning 51 innstillinger anbefalt 13 tosidig 24 installere blekkpatroner 29 J justere blekkpatronen 34 K kartotekkort legge inn 6 kontakter skrive ut tørke av 39 tørke av 39 Kontrollpanel bruke 27 kategorier 28 åpne konvolutter legge inn 6 kort legge inn 6 L lage et hefte 20 lagre innstillinger 16 lamper blinker 54 finne 54 mønstre 54 layout 11 legge inn bannerpapir 8 film 8 fotopapir 7 gratulasjonskort 6 kartotekkort 6 konvolutter 6 kort 6 papir 4

59 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å papir med tilpasset størrelse 7 postkort 6 påstrykningspapir 7 spesialpapir 6 transparenter 8 lite blekk-melding 54 M Macintosh-maskinen låser seg 55 manglende tegn 52 marger minimumsinnstillinger 50 media skrive ut 13 meldinger, feillite blekk 54 papirstopp 54 merknader Energy Star 56 sikkerhetsinformasjon 56 mørk eller flekkete 48 N nedtonede farger 52 O oppbevare blekkpatroner 41 P papir legge inn 4 mates inn feil 46 spesialpapir 13 papir med tilpasset størrelse legge inn 7 papirfører bruke 5 finne 5 59 papirmatelampe, finne 29 papirmating 54 papirtype/kvalitet 11 patroner, blekkinstallere 29 justere 34 oppbevare 41 skifte 29 ta ut 30 pauser i en 49 postkort legge inn 6 programvare programmer Kontrollpanel 27 påstrykningspapir legge inn 7

60 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å S sideinnstillinger, endre 11 sideoppsett 9 sider pr. ark legge inn papir 21 skrive ut 21 tilpasse sinnstillinger 21 sikkerhetsinformasjon 56 siste side først legge inn papir 23 skrive ut 23 skifte blekkpatroner 29 skrive ut brosjyrer 21 dokumenter 16 fra et program 16 hefter 17 på begge sider av papiret 24 sider pr. ark 21 siste side først 23 skrive ut i omvendt rekkefølge 23 legge inn papir 23 skrive ut på begge sider av papiret legge inn papir 24 skriverprogramvare innledning 9 spesialpapir innstillinger 13 legge inn 6 standardinnstillinger 13 strømforsyning 56 T tegn formet feil 50 tegn mangler 52 testside justering 35 rense dyser 38 skrive ut 33 skrives ikke ut 43, tilpasse sideoppsett 11 tilpasse sinnstillinger begge sider av papiret 24 brosjyrer 21 hefter 18 sider pr. ark 21 siste side først 23 tosidig 24 tosidig 24 tosidig 24 legge inn papir 24 toveis kommunikasjon problemer indikatorer 43 transparenter legge inn 8

61 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å U utløserhåndtak bruke 5 finne 5 Macintosh-maskinen låser seg 55 i omvendt rekkefølge 23 legge inn papir 23 salternativer tilpasse 9 sinnstillinger innledning 10 skvalitet feilsøking 48 forbedre 34 sproblemer dårlig kvalitet 48 feilmeldinger 54 spesialpapir 53 uventede tegn 52 V vanlige sproblemer 43 vekselvis lys og mørk 49 61

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Merknad om utgave. Utgave: April 2000

Merknad om utgave. Utgave: April 2000 Merknad om utgave Utgave: April 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK DEN ER UTEN

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknad 1 Utgivelsesmerknad 2 April 2001 Følgende avsnitt gjelder ikke for

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85 Versjonsmerknad Utgave: juni 2002 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS 9 Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2570. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2570 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Skrive ut fra et Windows-miljø

Skrive ut fra et Windows-miljø Når skriveren er konfigurert og Lexmark-driveren er installert, er du klar til å skrive ut. Vil du skrive ut et brev, merke en presentasjon med et Ikke kopier-vannmerke eller justere innstillingen for

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknader

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknader Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknader Merknader 1 Utgave: November 2000 Merknader 2 Følgende avsnitt gjelder

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Fotohåndbok Mars 2003 www.lexmark.com Utgave: Mars 2003 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Innledning...8 Finne informasjon om skriveren...8 Installere skriveren...10 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

X1100 Series Alt-i-ett-maskin

X1100 Series Alt-i-ett-maskin X1100 Series Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Lære om Alt-i-ett-maskinen Lære mer om programvaren Bruke Alt-i-ett-maskinen Vedlikehold Feilsøking www.lexmark.com Utgave: Mai 2003 Det følgende avsnittet gjelder

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær.

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær. Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 23. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Brukerhåndbok May 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. (c)

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

Bruke kontrollpanelet

Bruke kontrollpanelet Dette kapitlet inneholder informasjon om kontrollpanelet, endring av skriverinnstillinger og menyene på kontrollpanelet. 1 Du kan endre de fleste skriverinnstillingene fra programvaren eller skriverdriveren.

Detaljer

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp HP Deskjet D1400 series Windows-hjelp HP Deskjet D1400-skriverserien Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok X74-X75 Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten

Detaljer

Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet.

Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet. Utskrift Side 1 av 5 Utskrift Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet. Legge i papir Generelle retningslinjer

Detaljer

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D1300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X4850 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267079

Din bruksanvisning LEXMARK X4850 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267079 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Lisensmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling

Utgivelsesmerknad. Lisensmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling Utgivelsesmerknad Varemerker Lisensmerknad Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Støynivåer Energy Star 1 Utgivelsesmerknad 2 Oktober 2001 Følgende avsnitt gjelder

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Løse installeringsproblemer Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller

Detaljer

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1500 Series Brukerhåndbok Juni 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9 Avansert

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Veiledning for maskinvareinstallasjon

Veiledning for maskinvareinstallasjon Pakke ut Fjern all beskyttende emballasje. Illustrasjonene i denne håndboken er for en lignende modell. Selv om de kan kan avvike fra modellen din, er virkemåten den samme. Fjern all beskyttende emballasje.

Detaljer

3500-4500 Series. Brukerhåndbok

3500-4500 Series. Brukerhåndbok 3500-4500 Series Brukerhåndbok Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1 Hurtighjelp hp deskjet 948c/940c/920c series Innholdsfortegnelse Bli kjent med skriveren.......................... 1 Introduksjon av hp deskjet-skriveren........................ 2 Finne informasjon....................................

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 16 Veiledning om utskriftskvalitet Blanke eller hvite sider a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Skriver skriveren fortsatt ut blanke eller hvite sider?

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Brukerhåndbok for 1500 Series

Brukerhåndbok for 1500 Series Brukerhåndbok for 1500 Series Juni 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

Veiledning om fargekvalitet

Veiledning om fargekvalitet Side 1 av 6 Veiledning om fargekvalitet Veiledningen om fargekvalitet hjelper brukerne med å forstå hvordan funksjoner som er tilgjengelige på skriveren, kan brukes til å justere og tilpasse fargene på

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Brukerhåndbok for Impact S300 Series

Brukerhåndbok for Impact S300 Series Brukerhåndbok for Impact S300 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 101, 10E, 11n, 1En Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6

Detaljer

Etterbehandlingsmeny. Blanke sider. Nedskal.rekkeflg. Nedskalering. Sortering. Flersidevisning. Kopier. Dupleks. Skilleark.

Etterbehandlingsmeny. Blanke sider. Nedskal.rekkeflg. Nedskalering. Sortering. Flersidevisning. Kopier. Dupleks. Skilleark. Bruk etterbehandlingsmenyen til å definere hvordan skriveren skal levere de ferdige utskriftene. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Blanke sider Sortering Kopier Dupleks Dupleksinnbinding

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

Brukerhåndbok for Dell V525w

Brukerhåndbok for Dell V525w Brukerhåndbok for Dell V525w Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4448 Modell(er): 4d1, 4dE Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse uten skriftlig

Detaljer

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D2300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

350 Series. Brukerhåndbok

350 Series. Brukerhåndbok 350 Series Brukerhåndbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

Brukerhåndbok for Intuition S500 Series

Brukerhåndbok for Intuition S500 Series Brukerhåndbok for Intuition S500 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 301, 30E, 31n, 3En, 30p Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

HP Deskjet D730 Printer. Hjelp for Windows

HP Deskjet D730 Printer. Hjelp for Windows HP Deskjet D730 Printer Hjelp for Windows HP Deskjet D730-skriver Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren 1 Displayet på kontrollpanelet er blankt eller viser bare rutertegn. Skriverens selvtest mislyktes. Slå skriveren av, vent i ca. ti sekunder og slå skriveren på igjen. Utfører selvtest vises på kontrollpanelet.

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

350 Series. Løse installeringsproblemer

350 Series. Løse installeringsproblemer 350 Series Løse installeringsproblemer Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

HP Deskjet D4200 series. Windows-hjelp

HP Deskjet D4200 series. Windows-hjelp HP Deskjet D4200 series Windows-hjelp HP Deskjet D4200-skriverserien Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Endre skriverinnstillinger 1

Endre skriverinnstillinger 1 Endre skriverinnstillinger 1 Du kan endre skriverinnstillingene ved å bruke programvaren du skriver ut fra, Lexmarkskriverdriveren, kontrollpanelet på skriveren eller det programvarebaserte kontrollpanelet

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

Slik starter du P-touch Editor

Slik starter du P-touch Editor Slik starter du P-touch Editor Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg rett til å

Detaljer

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok Versjon 1.0 Juli 2008 Kontoretterbehandler LX Brukerhåndbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Kort brukerveiledning for Smartboard

Kort brukerveiledning for Smartboard Kort brukerveiledning for Smartboard For å slå på (og av) prosjektøren, benytt kontrollpanelet ved siden av Smartboardet: OBS! Dette er ikke en whiteboard, så ordinære tusjer må ikke brukes (kun de som

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer