Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98"

Transkript

1 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

2 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SLIK DEN ER" UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. I noen land er slik fraskrivelse av eksplisitt eller implisitt garantiansvar ikke tillatt for visse transaksjoner, slik at denne garantiteksten muligens ikke gjelder for deg. I denne publikasjonen kan det finnes tekniske unøyaktigheter eller skrivefeil. Informasjonen i publikasjonen endres med jevne mellomrom, og slike endringer vil bli innarbeidet i senere utgaver. Forbedringer eller endringer av produktene eller programmene som er beskrevet her, kan skje når som helst. Henvisninger i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der produsenten er representert. Henvisninger til et produkt, et program eller en tjeneste innebærer ikke at bare det produktet, det programmet eller den tjenesten kan brukes. Alle tilsvarende produkter, programmer og tjenester som ikke krenker noen eksisterende eiendomsrett, kan brukes i stedet. Evaluering og verifisering av drift sammen med andre produkter, programmer og tjenester, bortsett fra de som uttrykkelig er angitt av produsenten, er brukerens ansvar. Lexmark, Lexmark med rutersymbol og ColorFine er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. Color Jetprinter er et varemerke for Lexmark International, Inc. Andre varemerker tilhører de respektive innehaverne. Copyright 2000 Lexmark International, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR USAS MYNDIGHETER Denne programvaren og dokumentasjonen blir levert med BEGRENSEDE RETTIGHETER. Bruk, duplisering og offentliggjøring av myndighetene er gjenstand for begrensninger i henhold til innskrenkningene i avsnitt (c)(1)(ii) i Rights in Technical Data and Computer Softwareleddet av DFARS og gjeldende FAR-bestemmelser: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550, USA.

3 Innhold Innhold Fremgangsmåte for enkel utskrift 1 Trinn 1: Legge inn papiret 2 Trinn 2: Tilpasse skriverinnstillingene 5 Trinn 3: Skrive ut dokumentet 8 Mer om utskrift 9 Skrive ut på begge sider av et ark 9 Skrive ut flere sider 12 Skrive ut hefter 15 Skrive ut plakater 18 Vedlikeholde skriveren 21 Bruke kontrollprogrammet 21 Installere eller skifte blekkpatroner 22 Forbedre utskriftskvaliteten 24 Oppbevare blekkpatroner 27 Feilsøking 29 Skriveren skriver ut tregt eller skriver ikke ut 30 Papiret trekkes inn feil eller skaper papirstopp 32 Dokumentet skrives ut med feil eller dårlig kvalitet 34 Problemer med transparenter, fotografier eller konvolutter 37 Feilmeldinger og blinkende lamper 38 Innhold iii

4 Tillegg 39 Installere skriverprogramvare 39 Avinstallere skriverprogramvare 40 Utskrift fra DOS 40 Gratis kundestøtte på Internett 40 Elektronisk stråling 42 Energy star 42 Strømforsyning 43 Sikkerhets-informasjon 43 Stikkordregister 45 iv Innhold

5 1 Fremgangsmåte for enkel utskrift Denne boken beskriver hvordan du bruker skriveren med Windows 95 og Windows 98. Hvis du bruker skriveren med Windows NT 4.0 eller Windows 2000, se Brukerhåndbok-knappen på CD- ROMen for Windows. Enkel utskrift er så enkelt: 1 Legg inn papiret (se side 2). 2 Tilpass skriverinnstillingene (se side 5). 3 Skriv ut dokumentet (se side 8). Fremgangsmåte for enkel utskrift Fremgangsmåte for enkel utskrift 1

6 Trinn 1: Legge inn papiret Du kan legge inn opptil 100 papirark (avhengig av tykkelsen). 1 Plasser papiret mot høyre side av arkmateren med utskriftssiden mot deg. Merk:Pass på at du ikke presser papiret inn i arkmateren når du legger det inn. For eksempel skal papirstørrelsen Letter eller A4 vises over toppen av papirstøtten. Papirstøtte Arkmater 2 Press sammen utløserhåndtaket og papirføreren og skyv papirføreren inntil kanten på papiret. Utløserhåndtak Papirfører 2 Kapittel 1

7 Legge inn spesialpapir Følg disse retningslinjene når du legger inn spesialpapir: Maks kapasitet: Riktig plassering av papiret: 10 konvolutter Utskriftssiden vender mot deg. Konvoluttene er lagt inn vertikalt mot høyre side av arkmateren. Frimerkeplasseringen er i øverste venstre hjørne. Papirføreren ligger inntil kanten av konvoluttene. 10 gratulasjonskort, kartotekkort, postkort eller fotokort Utskriftssiden vender mot deg. Kortene er lagt inn mot høyre side av arkmateren med kortsiden ned. Papirføreren ligger inntil kanten av kortene. 25 ark med fotopapir Den glansede eller bestrøkne siden vender mot deg. Papirføreren ligger inntil kanten av fotopapiret. Fremgangsmåte for enkel utskrift 20 ark med bannerpapir Legg papiret bak skriveren, og før deretter den ledige kanten på den første siden over skriveren og inn i arkmateren. Papirføreren ligger inntil kanten av papiret. Merk: Pass på at du velger papirstørrelsen Banner eller Banner (A4) i Egenskaper for skriver. Fremgangsmåte for enkel utskrift 3

8 Maks kapasitet: Riktig plassering av papiret: 10 transparenter De grove sidene av transparentene vender mot deg (den jevne siden vender bort). Papirføreren er inntil kanten av transparentene. 100 ark med papir av tilpasset størrelse 25 ark med påstrykningspapir Utskriftssiden vender mot deg. Papirstørrelsen er innenfor følgende mål: - Bredde: 76 mm til 216 mm 3,0 til 8,5 tommer - Lengde: 127 mm til 432 mm 12,70 cm til 43,18 cm Papirføreren ligger inntil kanten av papiret. Følg instruksjonene på pakken når du skal legge inn påstrykningspapir. Papirføreren ligger inntil kanten av påstrykningspapiret. 4 Kapittel 1

9 Trinn 2: Tilpasse skriverinnstillingene Skriverprogramvaren inneholder flere programmer der du kan utføre utskriftsoppgaver. Ett av disse programmene kalles Egenskaper for skriver. Det er fire kategorier under Egenskaper for skriver: Ferdiggjøring, Papir, Dokument/kvalitet og Avansert. Hver enkelt kategori har innstillinger for skriveren og den tilhørende programvaren. Åpne Egenskaper for skriver fra et program Du kan åpne Egenskaper for skriver fra nesten alle programmer. Dermed kan du endre skriverinnstillingene for KUN de dokumentene du lager i programmet. 1 Åpne programmets Fil-meny. 2 Velg Skriv ut (eller Skriveroppsett). 3 Klikk på Egenskaper-, Alternativer- eller Oppsettknappen i dialogboksen Skriveroppsett (avhengig av programmet du bruker). Fremgangsmåte for enkel utskrift Åpne Egenskaper for skriver fra Windows Når du åpner Egenskaper for skriver fra Windows, brukes innstillingene på ALLE dokumenter, med mindre du endrer dem i selve programmet. 1 På Start-menyen velger du Innstillinger og deretter Skrivere. 2 Høyreklikk på ikonet for skriveren i Skrivere-mappen. 3 Velg Egenskaper fra hurtigmenyen. Fremgangsmåte for enkel utskrift 5

10 Klikk på... Papir-kategorien for å: Velge en papirstørrelse og -retning Angi hvor mange kopier som skal skrives ut Reversere utskriftsrekkefølgen for dokumentsidene, slik at den første første siden av dokumentet havner øverst i stabelen i utskuffen. Dokument/kvalitet-kategorien for å velge: Fargeinnstillinger for dokumenttypen du skriver ut Papirtypen du bruker En innstilling for utskriftskvalitet Utjevning av internettbilder når du skriver ut fra Internett La sider tørke Standardinnstillingene Ferdiggjøringkategorien for å skrive ut: Nedskalerte sider Plakater Hefter Tosidige dokumenter Avansertkategorien for å justere: Rasterinnstillinger Bildeinnstillinger Hjelp-knappen i en hvilken som helst kategori i Egenskaper for skriver for å få tilgang til Hjelp for skriverdriveren. 6 Kapittel 1

11 Når du skriver ut på: Tilpasse skriverinnstillinger for spesialpapir Da skriverprogramvaren ble installert, var innstillingene for Egenskaper for skriver satt til standardinnstillingene. Bruk standardinnstillingene for å skrive ut de fleste dokumenter på vanlig papir. Hvis du vil endre skriverinnstillingene for utskrift på spesialpapir, bruker du følgende tabell. Klikk på denne Egenskaper for skriverkategorien: Gjør disse valgene: Konvolutter Papir I området Papirstørrelse blar du for å velge den riktige papirstørrelsen. Gratulasjonskort, kartotekkort, fotokort eller postkort Papir Dokument/kvalitet Merk: Programmet vil kanskje overstyre konvoluttinnstillingene i Egenskaper for skriver. Velg en passende innstilling for Papirstørrelse. Velg Gratulasjonskort i Papirtypeområdet. Fremgangsmåte for enkel utskrift Fotopapir Dokument/kvalitet Velg Glanset papir/fotopapir i Papirtype-området. Merk: Du kan skrive ut høykvalitetsfotografier med patronkombinasjonen av sort og farge som ble levert med skriveren. Du får imidlertid best utskriftskvalitet hvis du bytter ut den sorte blekkpatronen med en fotopatron, Lexmarkdelenummer 12A1990. Hvis du trenger hjelp, se side 22. Når du skriver ut fotografier, tar du dem bort etter hvert som de kommer ut av skriveren og lar dem tørke før du legger dem i bunker. Fremgangsmåte for enkel utskrift 7

12 Når du skriver ut på: Klikk på denne Egenskaper for skriverkategorien: Gjør disse valgene: Bannerpapir Papir Velg Banner eller Banner (A4) fra listen over papirstørrelser. Ark med papir av tilpasset størrelse Papir Bla for å velge Tilpasset på listen over papirstørrelser. Oppgi dimensjonene for den tilpassede papirstørrelsen. Hvis du trenger hjelp, se side 4. Påstrykningspapir Dokument/kvalitet Velg Påstrykningspapir i Papirtypeområdet. Merk: Ulike programmer vil bruke påstrykningspapir på ulike måter. Du bør skrive ut et dokument på vanlig papir før du skriver det ut på påstrykningspapir. Transparenter Dokument/kvalitet Velg Transparent i Papirtypeområdet. Velg Normal (600 x 600 ppt), Høy (1200 x 1200 ppt) eller Maksimum (2400 x 1200 ppt) utskriftskvalitet. Merk: Når du skriver ut transparenter, tar du dem bort etter hvert som de kommer ut av skriveren og lar dem tørke før du legger dem i bunker. Trinn 3: Skrive ut dokumentet 1 I programmets Fil-meny velger du Skriv ut. 2 I utskriftsdialogboksen velger du OK eller Skriv ut (avhengig av programmet). 8 Kapittel 1

13 2 Mer om utskrift Du kan bruke skriveren til å skrive ut: på begge sider av et papirark (se neste del) flere sider (se side 12) hefter (se side 15) plakater (se side 18) Mer om utskrift Skrive ut på begge sider av et ark Lexmark-skriveren kan skrive ut på begge sider av et papirark. I tillegg til å spare papir, er denne funksjonen nyttig når du vil skrive ut hefter. Trinn 1: Legge inn papiret Legg inn opptil 100 papirark mot høyre side av arkmateren, og skyv papirføreren inntil kanten av papiret. Hvis du trenger hjelp, se side 2. Mer om utskrift 9

14 Trinn 2: Tilpasse skriverinnstillingene for den tosidige utskriftsjobben 1 Åpne Egenskaper for skriver. Hvis du trenger hjelp, se side 5. 2 Velg papirretning og -størrelse: a Klikk på kategorien Papir. b Velg en passende Papirstørrelse. c Velg Stående eller Liggende retning. 3 Tilpass Egenskaper for skriver for tosidig utskrift: a Klikk på kategorien Ferdiggjøring. b Velg Tosidig utskrift. c Velg en innbindingskant. Når du velger Stående retning, kan du velge mellom disse alternativene for innbindingskant. d Hvis du trenger instruksjoner for å legge inn papir på nytt, velger du å skrive ut instruksjoner for å legge inn papir på nytt når den første siden er skrevet ut. e Klikk på OK. Merk:Når du velger Liggende retning, kan du velge mellom disse alternativene for innbindingskant: Lang innbindingskant Kort innbindingskant 10 Kapittel 2

15 Trinn 3: Skrive ut det tosidige dokumentet 1 I programmets Fil-meny velger du Skriv ut. Oddetallssidene skrives ut først. 2 Når oddetallssidene i det tosidige dokumentet er skrevet ut, ber skriverprogrammet deg om å legge inn papiret på nytt. a Når hele stabelen er skrevet ut, tar du den bort. b Vend papirstabelen. c Legg inn papirbunken og instruksjonssiden med den blanke siden mot deg, og slik at pilene peker nedover. Mer om utskrift Merk: Retningen på pilene på instruksjonssiden kan være forskjellig fra instruksjonssiden som vises. Legg alltid inn papirbunken og instruksjonssiden slik at pilene peker nedover. 3 Klikk på OK. Partallssidene skrives ut på den andre siden. 4 Slik går du tilbake til enkeltsidig utskrift: a Velg kategorien Ferdiggjøring under Egenskaper for skriver. b Kontroller at Tosidig utskrift ikke er merket. c Klikk på OK. Mer om utskrift 11

16 Skrive ut flere sider Du kan spare papir ved å skrive ut flere sider på ett enkelt papirark. Fire sidebilder på ett enkelt ark Trinn 1: Legge inn papiret Legg opptil 100 ark mot høyre side av arkmateren. Hvis du trenger hjelp, se side 2. Trinn 2: Tilpasse skriverinnstillingene for flere sider Du kan skrive ut sidene på én side av arket, eller på begge. 1 Åpne Egenskaper for skriver. Hvis du trenger hjelp, se side 5. 2 Slik velger du sideretning for de nedskalerte dokumentsidene: Merk:Sideretningen du velger i kategorien Papir, viser retningen for dokumentsidene og ikke for selve arket de blir skrevet ut på. a Klikk på kategorien Papir. b Under Retning velger du Stående eller Liggende. 3 Velg en papirstørrelse under Papirstørrelse. 12 Kapittel 2

17 a Klikk på kategorien Ferdiggjøring. b Velg Brosjyre. 4 Tilpass innstillingene i Egenskaper for skriver for å skrive ut flere dokumentsider på ett ark. Merk:Skjermgrafikken endres etter valgene du foretar, og viser deg hvordan utskriftssiden vil se ut. c Velg antall nedskalerte dokumentsider som skal skrives ut på ett enkelt ark. Mer om utskrift Grafikken viser tre stående dokumentsider med siderammer. d Hvis du vil skrive ut en ramme som gjengir papirkantene for hver enkelt dokumentside, velger du Skriv ut siderammer. 5 Hvis du vil skrive ut de nedskalerte sidene på én side av arket, velger du OK. Slik skriver du ut på begge sider av papiret: a Velg Tosidig utskrift. b Hvis du trenger instruksjoner for å legge inn papir på nytt, velger du å skrive ut instruksjoner for å legge inn papir på nytt når den første siden er skrevet ut. c Velg Lang innbindingskant eller Kort innbindingskant. d Klikk på OK. Mer om utskrift 13

18 Trinn 3: Skrive ut de nedskalerte sidene 1 I programmets Fil-meny velger du Skriv ut. 2 I utskriftsdialogboksen velger du OK eller Skriv ut (avhengig av programmet). Hvis du har valgt å skrive ut på én side av arket, går du til trinn 5. Hvis du formaterte dokumentet for tosidig utskrift, fortsetter du med å skrive ut den andre siden av sidene. 3 Når oddetallssidene er skrevet ut, ber skriverprogrammet deg om å legge inn papiret på nytt. a Når hele stabelen er skrevet ut, tar du den bort. b Vend papirstabelen. c Legg inn papirbunken og instruksjonssiden med den blanke siden mot deg, og slik at pilene peker nedover. Merk: Retningen på pilene på instruksjonssiden kan være forskjellig fra instruksjonssiden som vises. Legg alltid inn papirbunken og instruksjonssiden slik at pilene peker nedover. 4 Klikk på OK. Partallssidene skrives ut på den andre siden. 5 Slik går du tilbake til normal utskrift: a I kategorien Ferdiggjøring velger du Normal. b Klikk på OK. 14 Kapittel 2

19 Skrive ut hefter Du kan skrive ut og bunte dokumentet slik at det utgjør et hefte. Trinn 1: Legge inn papiret Legg opptil 100 ark (avhengig av tykkelsen) mot høyre side av arkmateren. Hvis du trenger hjelp, se side 2. Trinn 2: Tilpasse Egenskaper for skriver 1 Velg de riktige innstillingene i programmet: a Velg Stående sideretning. b Velg blant disse papirstørrelsene: Statement Letter A4 A5 2 Åpne Egenskaper for skriver. Hvis du trenger hjelp, se side 5. 3 Klikk på kategorien Ferdiggjøring. 4 Velg Hefte. 5 Velg antall Ark pr. bunt. Merk: En bunt er ark som er brettet sammen. Hvis du trenger hjelp, se side 17. Når du skal skrive ut på tykkere papir, må du velge et lavere antall for Ark pr. bunt av innbindingshensyn. 6 Hvis du trenger instruksjoner for å legge inn papir på nytt, velger du å skrive ut instruksjoner for å legge inn papir på nytt når den første siden er skrevet ut. 7 Klikk på OK. Mer om utskrift Mer om utskrift 15

20 Trinn 3: Skrive ut heftet 1 I programmets Fil-meny velger du Skriv ut. 2 I utskriftsdialogboksen velger du OK eller Skriv ut (avhengig av programmet). 3 Når den første siden av heftet er skrevet ut, ber skriverprogrammet deg om å legge inn papiret på nytt. a Når hele stabelen er skrevet ut, tar du den bort. b Vend papirstabelen. c Legg inn papirbunken og instruksjonssiden med den blanke siden mot deg, og slik at pilene peker nedover. Merk: Retningen på pilene på instruksjonssiden kan være forskjellig fra instruksjonssiden som vises. Legg alltid inn papirbunken og instruksjonssiden slik at pilene peker nedover. 4 Klikk på OK. Den andre siden av heftet skrives ut på den andre siden. 5 Slik går du tilbake til normal utskrift: a I kategorien Ferdiggjøring velger du Normal. b Klikk på OK. 6 Sett sammen heftet. Hvis du trenger hjelp, se side Kapittel 2

21 Fem bunter er stablet for å lage et hefte. Trinn 4: Lage heftet Når dokumentet er skrevet ut, kan du stable sammen buntene og stifte heftet. 1 Ta den første bunten fra utskuffen, brett den på midten og legg den til side. 2 Ta den neste bunten, brett den på midten og legg den oppå den første bunten. 3 Legg resten av buntene oppå hverandre til heftet er komplett. 4 Stift buntene sammen for å gjøre heftet ferdig. Mer om utskrift Mer om utskrift 17

22 Skrive ut plakater Plakat-alternativet under Ferdiggjøring er utformet for å skrive ut en enkeltside som en 4-, 9- eller 16-siders plakat. Du kan for eksempel forstørre et fotografi til plakatstørrelse. En enkelt side er forstørret til en ni siders plakat. Ved hjelp av beskjæringsmerker er det enkelt å beskjære plakatsidene. Trinn 1: Legge inn papiret Legg inn opptil 100 papirark mot høyre side av arkmateren, og skyv papirføreren slik at den er ved siden av papiret. Hvis du trenger hjelp, se side 2. Merk:Du får best utskriftskvalitet hvis du bruker tykkere papir. Trinn 2: Tilpasse skriverinnstillingene for plakaten 1 Åpne Egenskaper for skriver. Hvis du trenger hjelp, se side 5. 2 Klikk på kategorien Ferdiggjøring. 3 Velg Plakat. 4 Velg en plakatstørrelse. Tallet du velger, angir antall sider som utgjør høyden og bredden på plakaten. Hvis du for eksempel velger 4 x 4, blir den utskrevne plakaten fire sider høy og fire sider bred. 5 Velg Vis beskjæringsmerker hvis du vil skrive ut merker som viser deg hvor det er enkelt å fjerne (skjære bort) blanke områder fra kantene av arket. 6 Klikk på OK. 18 Kapittel 2

23 Utskrevne sider der det blanke området er skåret bort fra to tilstøtende sider Trinn 3: Skrive ut og sette sammen plakaten 1 I programmets Fil-meny velger du Skriv ut. 2 I utskriftsdialogboksen velger du OK eller Skriv ut (avhengig av programmet). Merk:Hvis du må skrive ut en bestemt side av plakaten på nytt, se side På hver utskrevne side skjærer du bort de blanke områdene fra to tilstøtende sider. Du kan for eksempel skjære bort det blanke området fra øverste og venstre kant på hver side. Beskårne kanter Mer om utskrift Kanter som ikke er beskåret 4 Ordne sidene slik at alle beskårne kanter overlapper en kant som ikke er beskåret (det blanke området). 5 Lim baksiden av arkene sammen. 6 Du kan fullføre plakaten ved å beskjære eventuelle gjenværende blanke områder. Mer om utskrift 19

24 Velge bestemte sider som skal skrives ut Du kan skrive ut bestemte sider av plakaten på nytt uten at du behøver å skrive ut alle sidene i plakaten på nytt. Slik velger du bestemte sider som skal skrives ut: 1 I kategorien Ferdiggjøring velger du Velg sider som skal skrives ut. 2 Gjør ett av følgende på skjermbildet Velg sider som skal skrives ut: Klikk på Merk alle for å merke alle rutene, og klikk så på de rutene du ikke vil skrive ut. eller Hvis du raskt vil velge noen ruter som skal skrives ut, velger du Fjern alle for å fjerne alle rutene, og klikk deretter på rutene du vil skrive ut. Merk:I eksemplet som vises, er bare en side (rute 1) merket for utskrift. 3 Klikk på OK. 4 Skriv ut plakatsiden(e). 5 Sett sammen plakaten. Hvis du trenger hjelp, se side Slik går du tilbake til vanlig utskrift: a I kategorien Ferdiggjøring velger du Normal. b Klikk på OK. 20 Kapittel 2

25 3 Vedlikeholde skriveren Bruke kontrollprogrammet Ved hjelp av kontrollprogrammet kan du overvåke skriveren, og installere eller bytte ut blekkpatroner. Hvis du vil åpne kontrollprogrammet, dobbeltklikker du på Lexmark Z42 Series-skriverikonet på skrivebordet, eller velg følgende på Start-menyen: 1 Programmer. 2 Lexmark Z42 Series. 3 Lexmark Z42-kontrollprogram. Vedlikeholde skriveren Vedlikeholde skriveren 21

26 Klikk på... Status-kategorien for å: overvåke statusen til utskriftsjobben avbryte utskriftsjobben skrive ut en testside Alternativerkategorien for å aktivere/deaktiv ere ulike funksjoner for skriverprogrammet, som lydeffekter og buffermodus. Patroner-kategorien for å: vise blekknivåene installere eller skifte blekkpatroner justere blekkpatroner for å få best mulig utskriftskvalitet rengjøre blekkdysene vise patrondelenumre og bestille rekvisita direkte fra Lexmarks hjemmeside Om-kategorien for å se skriverprogrammets versjonsnummer og copyrightinformasjon. DOS-utskriftkategorien for å endre valg for DOS-utskrift Installere eller skifte blekkpatroner Hjelp-knappen i enhver kategori i kontrollprogrammet for å få til Hjelp for skriverdriveren. 1 Kontroller at av/på-lampen lyser. Av/pålampe Papirmatelampe lyser ikke lyser 22 Kapittel 3

27 2 Åpne frontdekselet. Patronholderen går til innsettingsposisjonen hvis ikke skriveren er opptatt. Frontdeksel Patronholder i innsettingsposisjon 3 Ta ut den gamle blekkpatronen. Oppbevar den i en lufttett beholder eller kast den. Vedlikeholde skriveren Advarsel: IKKE berør det forgylte området på blekkpatronen. 4 Installer en ny patron i skriveren: Hvis du skal installere en ny patron, må du kun fjerne klistrelappen og den gjennomsiktige teipen på undersiden av blekkpatronen. Sett den nye blekkpatronen i blekkpatronholderen. Skyv patronen inn til den smekker på plass. 5 Lukk frontdekselet. Vedlikeholde skriveren 23

28 6 Under Patroner-kategorien i kontrollprogrammet velger du Installer/skift blekkpatron. Hvis du trenger hjelp, se side Velg patrontypen du har installert, og klikk på OK. 8 Hvis du har installert en ny patron, vises justeringsdialogboksen. Følg instruksjonene på justeringsskjermen for å fullføre patroninstalleringen. Hvis du trenger hjelp, se side 24. Forbedre utskriftskvaliteten Hvis utskriftskvaliteten ikke er tilfredsstillende, må du kanskje justere patronene eller rengjøre blekkdysene. Justere blekkpatroner 1 Legg inn vanlig papir i skriveren. 2 Under Patroner-kategorien i kontrollprogrammet velger du Juster blekkpatroner. Hvis du trenger hjelp, se side Kapittel 3

29 Skriveren skriver ut en justeringstestside og dialogboksen Juster blekkpatroner vises. Testsiden som skrives ut har flere grupper av justeringsmønstre, avhengig av kombinasjonen av patroner som er installert. Det står et tall under hvert mønster. Testsiden som skrives ut ser omtrent slik ut: I dette eksemplet kan 16 i justeringsgruppe A være det som er nærmest en rett linje. Vedlikeholde skriveren 3 Finn tallet under det justeringsmønsteret som er nærmest en rett linje i hver justeringsgruppe på testsiden. 4 Oppgi mønsternumrene fra den utskrevne testsiden som er nærmest en rett linje, i dialogboksen Juster blekkpatroner. 5 Når du har oppgitt et tall for alle mønstrene, klikker du på OK. Rense blekkdyser 1 Legg inn vanlig papir i skriveren. 2 Under Patroner-kategorien i kontrollprogrammet velger du Rens blekkdyser. Hvis du trenger hjelp, se side 21. Vedlikeholde skriveren 25

30 Cyan, magenta, gule og sorte renselinjer (vises her i sort og hvitt) skrives ut når blekket presses gjennom blekkdysene. Hvis en av disse fargene ikke skrives ut, må du kanskje skifte blekkpatronen. Skriveren trekker inn ett ark og skriver ut et dysetestmønster, som vist nedenfor. Brudd i linjene øverst på siden viser at dysene er tette. Hvis det ikke er brutte linjer nederst på siden, ble dysene renset. 3 Sammenlign de diagonale linjene over de tykke strekene med de diagonale linjene under de tykke strekene. Se etter brudd i de diagonale linjene over de tykke strekene. Brutte linjer angir at dysene er tette. Hvis det er brudd i de nederste linjene, kjører du dysetesten opptil to ganger til. Hvis utskriftskvaliteten er tilfredsstillende etter at du har kjørt testen tre ganger, er dysene rene. Hvis utskriftskvaliteten på begge linjer fremdeles ikke er tilfredsstillende, må du tørke av blekkpatrondysene. Hvis du vil ha hjelp, se neste del. Tørke av blekkdyser Hvis utskriftskvaliteten ikke blir bedre etter at du har renset blekkdysene (se side 25), må du kanskje tørke av blekkdysene. Se under Feilsøking: Utskriftskvalitet i Hjelp for skriverdriveren. Hvis du trenger hjelp med å få tilgang til Hjelp for skriverdriveren, se side Kapittel 3

31 Oppbevare blekkpatroner Slik kan du sørge for at blekkpatronene varer lengst mulig og at du får optimal ytelse fra skriveren: La en ny blekkpatron ligge i emballasjen til du er klar til å installere den. Ikke ta en blekkpatron ut av skriveren hvis ikke du skal skifte eller rengjøre patronen eller oppbevare den i en lufttett beholder. Blekkpatronen fungerer ikke riktig hvis du tar den ut av skriveren og lar den ligge fremme i lengre tid. Hvis en blekkpatron er tom, lar du den stå i skriveren til du er klar til å skifte den. Hvis du bare skriver ut med én blekkpatron i skriveren, kan dette føre til skriverproblemer. Lexmark-garantien dekker ikke reparasjon av feil eller skader som er forårsaket av en etterfylt blekkpatron. Lexmark anbefaler ikke bruk av etterfylte blekkpatroner. Etterfylte blekkpatroner kan påvirke utskriftskvaliteten og forårsake skade på skriveren. Du får best resultater hvis du bruker Lexmark-rekvisita. Vedlikeholde skriveren Vedlikeholde skriveren 27

32 28 Kapittel 3

33 4 Feilsøking Skriveren skriver ut tregt eller skriver ikke ut (se side 30) Papiret trekkes inn feil eller skaper papirstopp (se side 32) Dokumentet skrives ut med feil eller dårlig kvalitet (se side 34) Problemer med transparenter, fotografier eller konvolutter (se side 37) Feilmeldinger og blinkende lamper (se side 38) I listen over utskriftsproblemer velger du en kategori som beskriver utskriftsproblemet, og leser deretter det som står der. Når du har problemer med skriveren, må du først forsikre deg om at: Strømforsyningen er koblet til skriveren og en jordet stikkontakt. Skriveren er slått på. Skriverkabelen er godt festet til både datamaskinen og skriveren. Hvis du bruker en parallellkabel, kontroller at det er en IEEE 1284-kompatibel parallellkabel som støtter toveis kommunikasjon. Toveis kommunikasjon er deaktivert i skriverprogramvaren. 1 Klikk på kategorien Alternativer i skriverens kontrollprogram. 2 Kontroller at Deaktiver toveis kommunikasjon ikke er valgt. Hvis du bruker Windows 98 eller Windows 2000, må skriverporten være satt til en LPTn-port for en parallellkabel, eller til en USB-port for en USB-kabel. Hvis du vil kontrollere skriverporten, eller eventuelt endre den, må du følge en av disse fremgangsmåtene: Windows 98 1 Velg Skriv ut eller Skriveroppsett på Fil-menyen i programmet. Feilsøking Feilsøking 29

34 30 Kapittel 4 2 Kontroller skriverporten i Hvor-området. 3 Hvis du må endre skriverporten til en USB-port, avinstallerer du skriverprogrammet og installerer det på nytt. Følg instruksjonene på side 37, og velg Neste på alle skjermer som vises. Hvis du må endre skriverporten til en LTPn-port, avinstallerer du skriverprogrammet og installerer det på nytt. Følg instruksjonene på side 37, og velg Avbryt på alle skjermer som vises. Windows Velg Start-menyen, og velg Innstillinger og deretter Skrivere. 2 I Skrivere-mappen høyreklikker du på skriverikonet for skriveren. 3 Velg Egenskaper på hurtigmenyen. 4 I kategorien Porter velger du USB eller LPTn for eventuelt å bytte skriverporten. 5 Velg OK. Skriveren skriver ut tregt eller skriver ikke ut Det er ikke sikkert at skriveren og datamaskinen kommuniserer på riktig måte. Følgende hendelser angir også at det er problemer med toveis kommunikasjon: Det vises en melding på dataskjermen som angir at skriveren ikke kan etablere toveis kommunikasjon med datamaskinen. Indikatorene for blekknivå i kategoriene Status og Patroner i skriverens kontrollprogram er nedtonet. Feilmeldinger (som Frakoblet skriver) og informasjon om fremdrift vises ikke på dataskjermen. Før du fortsetter må du bekrefte at:

35 Parallellkabelen eller USB-kabelen er godt festet til både skriveren og datamaskinen. Skriveren er koblet til strømnettet og slått på. Skriverporten er satt til en LPTn-port hvis du bruker en parallellkabel, eller til en USB-port hvis du bruker en USB-kabel. Hvis du har en bryterboks eller en annen enhet (skanner eller faks) som er koblet til datamaskinens parallellport, må du kontrollere at den støtter toveis kommunikasjon. Du må kanskje koble skriveren fra bryterboksen eller den andre enheten og koble den direkte til datamaskinen. Skriveren fører ut et tomt ark når det ser ut som den skriver ut Kontroller følgende: Du har fjernet klistrelappen og den gjennomsiktige teipen på undersiden av blekkpatronene. Hvis du trenger hjelp, se side 22. Lexmark-skriveren er satt som standardskriveren. Feilsøking Skriveren er koblet til, men skriver ikke ut, eller du får en melding om at skriveren er frakoblet Kontroller følgende: Skriveren er slått på og papiret er lagt inn på riktig måte. Parallellkabelen eller USB-kabelen er plugget riktig i skriveren. Lexmark-skriveren er angitt som standardskriveren. Skriveren ikke er stanset midlertidig eller har pause. Slik kontrollerer du skriverstatusen: Feilsøking 31

36 1 Dobbeltklikk på Lexmark Z52-ikonet i mappen Skrivere. 2 Klikk på Skriver-menyen og kontroller at det ikke er et hakemerke foran alternativet Stopp utskrift midlertidig. Skrive ut en testside. Hvis testsiden blir skrevet ut, fungerer skriveren slik den skal. Sjekk programmet. Testsiden blir ikke skrevet ut Kontroller følgende: Blekkpatronene er riktig installert. Hvis du trenger hjelp, se side 22. Du bruker riktig kabel, og den er uskadet. Hvis du bruker en parallellkabel, kontroller at det er en IEEE 1284-kompatibel parallellkabel som støtter toveis kommunikasjon. Lexmark-skriveren er angitt som standardskriveren. Skriveren skriver ut veldig langsomt Lukk alle åpne programmer som ikke er i bruk. Velg Normal (600 x 600 ppt) eller Kladd (300 x 600 ppt) i kategorien Dokument/kvalitet under Egenskaper for skriver. Hvis du trenger hjelp, se side 5. Vurder å kjøpe mer minne eller å øke det virtuelle minnet for datamaskinen. Merk:Det kan ta lengre tid å skrive ut fotografier eller dokumenter som inneholder grafikk enn vanlig tekst. 32 Kapittel 4

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D2300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one referansehåndbok hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres

Detaljer

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brukerhåndbok M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farge-m351 og HP LaserJet Pro 400 farge-m451 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

HP Officejet 6200 series all-in-one. Brukerhåndbok

HP Officejet 6200 series all-in-one. Brukerhåndbok HP Officejet 6200 series all-in-one Brukerhåndbok HP Officejet 6200 series all-in-one Brukerhåndbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401 LASERJET PRO 400 Brukerhåndbok M401 HP LaserJet Pro 400 M401 skriverserien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO NPD5094-01 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk,

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBOKEN..................... 2 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 2 1 FØR DU BRUKER MASKINEN KOMPONENTNAVN

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER MODELL AR-M00 AR-M0 (for generell informasjon) Side FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 4 TA KOPIER 0 PRAKTISKE KOPIFUNKSJONER 6 INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN 6 SKRIVER-/ SKANNERFUNKSJONER 49 BRUKERINNSTILLINGER

Detaljer

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du

Detaljer

Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis på noen form

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

EPSON er et registrert varemerke og EPSON Stylus er et varemerke for SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON er et registrert varemerke og EPSON Stylus er et varemerke for SEIKO EPSON CORPORATION. Proof Sign-off: A5 size Front.fm3/15/01 R Alle rettigheter er forbeholdt. Dette dokumentet skal ikke mangfoldiggjøres, lagres i et gjenfinningssystem, eller på noen måte overføres, det være seg elektronisk,

Detaljer

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING INTRODUKSJON Denne manualen beskriver MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE/MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-300N MX-700N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Generell informasjon Maskinens funksjoner og fremgangsmåter for å plassere originaler og laste inn papir. Kopiering Bruk av

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programvaren Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig, PDF-basert system.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling Innføring i EDB 1. Forord 1.1 Hensikten med kurset Hensikten med dette kurset er å lære de som aldri før har brukt en datamaskin å bli kjent med den og bruke den til enklere oppgaver. Som kurskatalogen

Detaljer