Color Jetprinter. Brukerhåndbok for Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Color Jetprinter. Brukerhåndbok for Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9"

Transkript

1 Lexmark Z22/Z32 Color Jetprinter Brukerhåndbok for Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9

2 Utgave: April 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK DEN ER UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. I noen land er slik fraskrivelse av eksplisitt eller implisitt garantiansvar ikke tillatt for visse transaksjoner, slik at denne garantiteksten muligens ikke gjelder for deg. I denne publikasjonen kan det finnes tekniske unøyaktigheter eller skrivefeil. Informasjonen i publikasjonen endres med jevne mellomrom, og slike endringer vil bli innarbeidet i senere utgaver. Forbedringer eller endringer av produktene eller programmene som er beskrevet her, kan skje når som helst. Henvisninger i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der produsenten er representert. Henvisninger til et produkt, et program eller en tjeneste innebærer ikke at bare det produktet, det programmet eller den tjenesten kan brukes. Alle tilsvarende produkter, programmer og tjenester som ikke krenker noen eksisterende eiendomsrett, kan brukes i stedet. Evaluering og verifisering av drift sammen med andre produkter, programmer og tjenester, bortsett fra de som uttrykkelig er angitt av produsenten, er brukerens ansvar. ColorFine, Lexmark og Lexmark med rutersymbol er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. Color Jetprinter er et varemerke for Lexmark International, Inc. Andre varemerker tilhører de respektive innehaverne. Copyright 2000 Lexmark International, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

3 Innhold Innhold Skrive ut fra Windows 1 Trinn 1: Legge inn papiret 1 Trinn 2: Tilpasse utskriftsalternativene 4 Trinn 3: Sende dokumentet til utskrift 7 Skrive ut fra Macintosh 9 Trinn 1: Legge inn papiret 9 Trinn 2: Tilpasse utskriftsalternativene 11 Trinn 3: Sende dokumentet til utskrift 17 Vedlikeholde skriveren 19 Bruke kontrollprogrammet i Windows 19 Bruke kontrollpanelet i Macintosh 20 Installere eller skifte blekkassetter 21 Forbedre utskriftskvaliteten 23 Feilsøking 27 Skriveren skriver ut sakte eller skriver ikke ut 27 Papiret trekkes inn feil eller setter seg fast 30 Dokumentet blir skrevet ut med feil eller dårlig kvalitet 31 Problemer med transparenter, fotografier eller konvolutter 34 Feilmeldinger og blinkende lamper 34 iii

4 Tillegg 37 Installere skriverprogramvare 37 Avinstallere skriverprogramvare for Windows 39 Avinstallere skriverprogramvare for Macintosh 39 Utskrift fra DOS 39 Elektronisk stråling 39 Energy Star 40 Informasjon om strømforsyning 40 Sikkerhetsinformasjon 40 Kundestøtte og garanti 40 Register 45 iv

5 1 Skrive ut fra Windows Dette kapitlet beskriver hvordan du bruker skriveren med Windows 95 og Windows 98. Hvis du trenger hjelp til å bruke skriveren med Mac OS 8.6 eller Mac OS 9, se side 9. Hvis du trenger hjelp til å bruke skriveren med Windows NT 4.0 eller Windows 2000, kan du klikke på Brukerhåndbok på CD-ROM-platen med skriverprogramvare. Så enkelt er det å ta en utskrift: 1 Legge inn papiret (se neste avsnitt) 2 Tilpasse skriverinnstillingene (se side 4) 3 Sende dokumentet til utskrift (se side 7) Skrive ut fra Windows Trinn 1: Legge inn papiret 1 Legg opptil 100 papirark (avhengig av tykkelsen) mot høyre side av arkmateren, slik at utskriftssiden vender mot deg. Hvis du vil legge inn spesialpapir, se side 2. Arkmater Papirfører Papirjusteringsmerker Utløserhåndtak Skrive ut fra Windows 1

6 2 Press sammen utløserhåndtaket og papirføreren og skyv papirføreren til kanten av papiret. Legge inn spesialpapir Maks. kapasitet Kontroller at 10 konvolutter utskriftssiden vender mot deg frimerkehjørnet er øverst til venstre konvoluttene legges inn med kortsiden ned, mot høyre side av arkmateren papirføreren ligger inntil kanten av konvoluttene 10 gratulasjonskort, kartotekkort, postkort eller fotokort 25 ark med fotopapir, glanset papir eller bestrøket papir 20 ark med bannerpapir utskriftssiden vender mot deg kortene legges inn med kortsiden ned, mot høyre side av arkmateren papirføreren ligger inntil kanten av kortene den glansede eller bestrøkne siden vender mot deg papirføreren ligger inntil kanten av fotopapiret bannerpapiret ligger bak skriveren før du legger den løse enden av første side over skriveren og inn i arkmateren papirføreren ligger inntil kanten av papiret Merk: Pass på å velge Banner eller Banner (A4) under Papirstørrelse i Egenskaper for skriver. Hvis du trenger hjelp, se side transparenter den ru siden av transparenten vender mot deg (den glatte siden vender ned) papirføreren ligger inntil kanten av transparentene 2 Kapittel 1

7 Maks. kapasitet 100 ark papir med egendefinert størrelse 25 ark med påstrykningspapir Kontroller at utskriftssiden vender mot deg og papirføreren ligger inntil kanten av papiret papirstørrelsen passer innenfor disse målene: - Bredde: - Lengde 76 mm til 215,9 mm 127 mm til 432 mm 3,0 tommer til 8,5 tommer 5,0 tommer til 17,0 tommer du følger instruksjonene på pakken når du legger inn påstrykningspapir papirføreren ligger inntil kanten av påstrykningspapiret Skrive ut fra Windows Skrive ut fra Windows 3

8 Trinn 2: Tilpasse utskriftsalternativene Skriverprogramvaren fungerer sammen med operativsystemet, slik at du enkelt kan skrive ut dokumenter med fremragende resultater. Hvis du vil tilpasse utskriftsalternativene, må du bruke dialogboksen Egenskaper for skriver. Klikk på kategorien Papir for å gjøre følgende: Velge papirstørrelse og -retning Angi hvor mange kopier som skal skrives ut Endre utskriftsrekkefølgen for dokumentsidene Dokumentets første side vil ligge øverst i utskuffen Sortere dokumentet Klikk på Hjelp-knappen i en av kategoriene i Egenskaper for skriver for å få tilgang til Hjelp for skriverdriver. Klikk på kategorien Dokument/kvalitet for å gjøre følgende: Velge dokumenttypen du vil skrive ut på Velge en papirtype Velge en innstilling for utskriftskvalitet Velge Utjevning av internettbilder (når du skriver ut fra Internett) Velge standardinnstillingene Finne ut hvilken versjon av skriverprogramvaren du bruker ved å klikke på Om-knappen 4 Kapittel 1

9 Endre Egenskaper for skriver mens du er ietprogram Du kan åpne Egenskaper for skriver fra så å si alle programmer. På denne måten kan du endre skriverinnstillingene BARE for det dokumentet du lager i det aktuelle brukerprogrammet. Slik åpner du Egenskaper for skriver fra et brukerprogram: 1 Åpne programmets Fil-meny. 2 Velg Skriv ut (eller Skriveroppsett.) 3 Klikk på Egenskaper-, Alternativer- eller Oppsettknappen i dialogboksen Skriveroppsett (avhengig av programmet du bruker). 4 Endre innstillingene etter behov (se side 4). Skrive ut fra Windows Endre Egenskaper for skriver fra Windows Når du åpner Egenskaper for skriver fra Windows, brukes innstillingene for ALLE dokumentene, med mindre du endrer innstillingene senere i selve brukerprogrammet. 1 Åpne Start-menyen, velg Innstillinger og deretter Skrivere. 2 Høyreklikk på ikonet for skriveren i Skrivere-mappen. 3 Velg Egenskaper fra hurtigmenyen. Skrive ut fra Windows 5

10 Endre utskriftsalternativene for spesialpapir Du kan bruke standardinnstillingene under Egenskaper for skriver for de fleste utskrifter på vanlig papir. Bruk følgende tabell hvis du vil endre skriverinnstillingene for å skrive ut på spesialpapir: Når du vil skrive ut på......bør du velge denne kategorien:...og foreta disse innstillingene: Konvolutter Papir Velg riktig konvoluttstørrelse under Papirstørrelse. Merk: Mange programmer er utformet slik at de kan overstyre konvoluttinnstillingene i Egenskaper for skriver. Kontroller at liggende retning er valgt i programmet. Gratulasjonskort, kartotekkort, postkort eller fotokort Fotopapir, glanset papir eller bestrøket papir Dokument/kvalitet Papir Dokument/kvalitet Velg Gratulasjonskort under Papirtype. Velg riktig innstilling for papirstørrelse. Velg Foto/glanset papir under Papirtype. Merknader: Hvis du bruker to blekkassetter, kan du skrive ut kvalitetsfotografier med en kombinasjon av sort kassett og fargekassett. For best mulig fotokvalitet bør du imidlertid erstatte den sorte kassetten, Lexmark-delenummer 17G0050, med en fotokassett, Lexmarkdelenummer 12A1990. Hvis du trenger hjelp, se side 21. Når du skriver ut fotografier, bør du ta dem bort etter hvert som de kommer ut av skriveren og la dem tørke før du legger dem i bunker. 6 Kapittel 1

11 Når du vil skrive ut på... Bannerpapir Papir Velg Banner eller A4-banner fra listen over papirstørrelser. Ark med egendefinert størrelse...bør du velge denne kategorien: Papir...og foreta disse innstillingene: Bla gjennom listen over papirstørrelser, og velg Egendefinert. Angi målene for papiret med egendefinert størrelse. Hvis du trenger hjelp, se Legge inn spesialpapir på side 2. Påstrykningspapir Dokument/kvalitet Velg Påstrykningspapir under Papirtype. Merk: Du anbefales å skrive ut dokumentet på vanlig papir før du skriver det ut på påstrykningspapiret. På denne måten kan du forsikre deg om at utskriften blir slik du vil ha den. Skrive ut fra Windows Transparenter Dokument/kvalitet Velg Transparenter under Papirstørrelse. Velg Normal 600 dpi eller Høy 1200 dpi under Utskriftskvalitet. Merk: Når du skriver ut transparentene, bør du ta dem bort etter hvert som de kommer ut av skriveren og la dem tørke før du legger dem i bunker. Trinn 3: Sende dokumentet til utskrift 1 Velg Skriv ut fra Fil-menyen i programmet. 2 Velg OK eller Skriv ut i dialogboksen Skriv ut (avhengig av programmet). Merk: Lexmark Z22 leveres med en høyoppløselig fargekassett. Du kan forbedre utskriftshastigheten og - kvaliteten umiddelbart ved å installere en vannfast sort kassett (vnr. 17G0050), som fås som tilleggsutstyr. Skrive ut fra Windows 7

12 8 Kapittel 1

13 2 Skrive ut fra Macintosh Dette kapitlet beskriver hvordan du bruker skriveren med Mac OS 8.6 og Mac OS 9. Hvis du vil ha hjelp til å bruke skriveren med Windows 95 eller Windows 98, kan du se side 1. Hvis du trenger hjelp til å bruke skriveren med Windows NT 4.0 eller Windows 2000, kan du klikke på Brukerhåndbok på CD-ROM-platen med skriverprogramvare. Så enkelt er det å ta en utskrift: 1 Legge inn papiret (se neste avsnitt) 2 Tilpasse utskriftsalternativene (se side 11) 3 Sende dokumentet til utskrift (se side 17) Skrive ut fra Macintosh Trinn 1: Legge inn papiret 1 Legg opptil 100 papirark (avhengig av tykkelsen) mot høyre side av arkmateren, slik at utskriftssiden vender mot deg. Hvis du vil legge inn spesialpapir, se side 10. Papirjusteringsmerker Arkmater Utløser håndtak Papirfører Skrive ut fra Macintosh 9

14 2 Press sammen utløserhåndtaket og papirføreren og skyv papirføreren til kanten av papiret. Legge inn spesialpapir Maks. kapasitet Kontroller at 10 konvolutter utskriftssiden vender mot deg frimerkehjørnet er øverst til venstre. konvoluttene legges inn med kortsiden ned, mot høyre side av arkmateren papirføreren ligger inntil kanten av konvoluttene 10 gratulasjonskort, kartotekkort, postkort eller fotokort 25 ark med fotopapir, glanset papir eller bestrøket papir 20 ark med bannerpapir utskriftssiden vender mot deg kortene legges inn med kortsiden ned, mot høyre side av arkmateren papirføreren ligger inntil kanten av kortene den glansede eller bestrøkne siden vender mot deg papirføreren ligger inntil kanten av papiret bannerpapiret ligger bak skriveren før du legger den løse enden av første side over skriveren og inn i arkmateren papirføreren ligger inntil kanten av papiret Merk: Velg papirstørrelsen Banner (letter) eller Banner (A4) i dialogboksen Lexmark Z22/Z32 sideoppsett. Hvis du trenger hjelp, se side transparenter den ru siden av transparenten vender mot deg (den glatte siden vender ned) papirføreren ligger inntil kanten av transparentene 10 Kapittel 2

15 Maks. kapasitet Kontroller at 100 ark papir med egendefinert størrelse 25 ark med påstrykningspapir utskriftssiden vender mot deg og papirføreren ligger inntil kanten av papiret papirstørrelsen passer innenfor disse målene: - Bredde: 76 mm til 215,9 mm 3,0 tommer til 8,5 tommer Trinn 2: Tilpasse utskriftsalternativene - Lengde 127 mm til 432 mm 5,0 tommer til 17,0 tommer du følger instruksjonene på pakken når du legger inn påstrykningspapir papirføreren ligger inntil kanten av påstrykningspapiret Skriverprogramvaren fungerer sammen med operativsystemet, slik at du enkelt kan skrive ut dokumenter med fremragende resultater. Hvis du vil tilpasse utskriftsalternativene, må du bruke dialogboksen Sideoppsett og dialogboksen Skriv ut. Skrive ut fra Macintosh Sideoppsett Klikk Hjelp-knappen for å få tilgang til Hjelp for skriverdriver. Klikk på denne hurtigmenyen når du vil velge en papirstørrelse. { Klikk på en av disse for å velge sideretningen. Skrive ut fra Macintosh 11

16 Fra hurtigmenyen kan du velge... Generelt...og klikke på dette alternativet: Papirstørrelse Skalering Retning...når du ønsker å gjøre følgende: vise de tilgjengelige papirstørrelsene endre skaleringsverdien for dokumentet (verdier mellom 25 % og 400 % er gyldige) velge mellom stående og liggende retning Vannmerke Vannmerker velge ønsket vannmerke Skriv ut Klikk på Hjelp-knappen for å få tilgang til Hjelp for skriverdriver. Klikk på denne hurtigmenyen når du vil velge utskriftsinnstillinger. Dette området viser et sammendrag av de gjeldende innstillingene. { 12 Kapittel 2

17 Fra hurtigmenyen kan du velge... Generelt Papirtype/kvalitet...og klikke på dette alternativet: Antall Sider Skriv ut siste side først Vent til siden har tørket Papirtype Utskriftskvalitet...når du ønsker å gjøre følgende: skrive inn antall kopier (1-99) skrive ut alle sidene eller et angitt sideområde skrive ut sidene i omvendt rekkefølge legge til mer tid mellom hver gang en side kommer ut av skriveren velge vanlig papir, bestrøket papir, foto/glanset papir, transparent eller påstrykningspapir velge Hurtigutskrift (600 dpi), Normal (600 dpi) eller Høy (1200 dpi) Skrive ut fra Macintosh Farger ColorSyncfargetilpasning velge en skriverprofil som gjør at fargen på skjermen stemmer overens med fargen i dokumentet Innebygd fargetilpasning få skriverdriveren til å gjøre fargen på skjermen lik fargen i dokumentet Bakgrunnsutskrift Skriv ut i forgrunn skrive ut raskt. Skriv ut i bakgrunn Merk: Ikke bruk systemet mens dokumentet skrives ut. skrive ut de fleste dokumenter velge eksakt dato og tidspunkt for utskrift av dokumentet merke en utskriftsjobb med Haster sette en utskriftsjobb på venting Merk: Du kan bruke systemet mens dokumentet skrives ut. Skrive ut fra Macintosh 13

18 Endre sideinnstillingene Slik endrer du innstillingen for papirstørrelse, retning, skalering og vannmerke: 1 Velg Sideoppsett fra Fil-menyen. Dialogboksen Sideoppsett åpnes. 2 Endre innstillingene etter behov. 3 Velg OK. Endre utskriftsinnstillingene fra et program Slik endrer du utskriftsinnstillingene fra et program (for eksempel tekstbehandling, regneark, grafikk og så videre): 1 Åpne programmets Fil-meny. 2 Velg Skriv ut... Dialogboksen Skriv ut åpnes. 3 Endre innstillingene etter behov. 4 Velg Lagre innstillinger. Endre utskriftsinnstillingene fra skrivebordet Slik endrer du utskriftsinnstillingene fra skrivebordet: 1 Åpne Fil-menyen fra skrivebordet. 2 Velg Skriv ut... Dialogboksen Skriv ut åpnes. 3 Endre innstillingene etter behov. 4 Velg Lagre innstillinger. 14 Kapittel 2

19 Når du vil skrive ut på... Endre utskriftsalternativene for spesialpapir Da du installerte skriverprogramvaren, ble dialogboksene Sideoppsett og Skriv ut satt til standardinnstillingene. Bruk disse standardinnstillingene for de fleste utskrifter på vanlig papir. Bruk følgende tabell hvis du vil endre utskriftsinnstillingene for å skrive ut på spesialpapir:...bør du åpne denne dialogboks en:...og foreta disse innstillingene: Konvolutter Sideoppsett Velg riktig konvoluttstørrelse fra hurtigmenyen Papirstørrelse. Merk: Mange programmer er utformet slik at de kan overstyre konvoluttinnstillingene i Sideoppsett. Kontroller at liggende retning er valgt i programmet. Skrive ut fra Macintosh Gratulasjonskort, kartotekkort eller postkort Ark med egendefinert størrelse Sideoppsett Sideoppsett Velg ønsket kortstørrelse fra hurtigmenyen Papirstørrelse. Fra hurtigmenyen Papirstørrelse velger du Rediger tilpassede størrelser og skriver inn målene for den egendefinerte papirstørrelsen. Påstrykningspapir Skriv ut Velg påstrykningspapir som papirtype i ruten Papirtype/kvalitet. Merk: Du anbefales å skrive ut dokumentet på vanlig papir før du skriver det ut på påstrykningspapiret. På denne måten kan du forsikre deg om at utskriften blir slik du vil ha den. Bannerpapir Sideoppsett Velg Banner (letter) eller Banner (A4) fra hurtigmenyen Papirstørrelse. Skrive ut fra Macintosh 15

20 Når du vil skrive ut på......bør du åpne denne dialogboks en:...og foreta disse innstillingene: Transparenter Skriv ut I ruten Papirtype/kvalitet velger du Transparent under Papirtype og Normal (600 dpi) under Utskriftskvalitet. Merk: Når du skriver ut transparentene, bør du ta dem bort etter hvert som de kommer ut av skriveren og la dem tørke før du legger dem i bunker. Foto eller glanset papir Skriv ut 1 Velg foto/glanset papir under papirtype i ruten Papirtype/kvalitet. 2 Velg Høy (1200 dpi) under Utskriftskvalitet. 3 Velg Innebygd fargetilpasning i ruten Farger. 4 Velg Naturlig farge fra hurtigmenyen Dokumentfarge. Merknader: Hvis du bruker to blekkassetter, kan du skrive ut kvalitetsfotografier med en kombinasjon av sort blekkassett og fargekassett. For best mulig fotokvalitet bør du imidlertid erstatte den sorte kassetten, Lexmark-delenummer 17G0050, med en fotokassett, Lexmarkdelenummer 12A1990. Hvis du trenger hjelp, se side 21. Når du skriver ut fotografier, bør du ta dem bort etter hvert som de kommer ut av skriveren og la dem tørke før du legger dem i bunker. Bestrøket papir Skriv ut Velg bestrøket under Papirtype i ruten Papirtype/kvalitet. 16 Kapittel 2

21 Trinn 3: Sende dokumentet til utskrift 1 Åpne Fil-menyen. 2 Velg Skriv ut... Dialogboksen Skriv ut åpnes. 3 Velg Skriv ut. Merk: Lexmark Z22 leveres med en høyoppløselig fargekassett. Du kan forbedre utskriftshastigheten og - kvaliteten umiddelbart ved å installere en vannfast sort kassett (vnr. 17G0050), som fås som tilleggsutstyr. Skrive ut fra Macintosh Skrive ut fra Macintosh 17

22 18 Kapittel 2

23 3 Vedlikeholde skriveren Bruke kontrollprogrammet i Windows Velg... Med kontrollprogrammet kan du overvåke skriveren og installere eller skifte blekkassetter. Når du skal åpne kontrollprogrammet, åpner du Start-menyen og velger: 1 Programmer 2 Lexmark Z22/Z32 Series 3 Kontrollprogram for Lexmark Z22/Z32 kategorien Status for å gjøre følgende: Overvåke statusen for utskriftsjobben Avbryte en utskrift Skrive ut en testside Vise blekknivåene kategorien Kassetter for å gjøre følgende: Installere eller skifte blekkassetter Justere blekkassetter for bedre utskriftskvalitet Rense blekkdysene Vise kassettdelenumre og bestille rekvisita direkte fra Lexmarks hjemmeside. Vedlikeholde skriveren kategorien Om for å finne copyrightinformasjon og versjonsnummer for skriverprogrammet. kategorien Alternativer for å gjøre følgende: aktivere/deaktivere forskjellige funksjoner i skriverprogrammet, for eksempel lydeffekter og buffermodus. kategorien DOSutskrift for å endre innstillingene for DOS-utskrift. Klikk på Hjelp-knappen for å få tilgang til Hjelp for skriverdriver. Merk: Du kan også åpne kontrollprogrammet ved hjelp av ikonet for Lexmark Z22/Z32 Series på skrivebordet. Vedlikeholde skriveren 19

24 Bruke kontrollpanelet i Macintosh Velg... Med kontrollpanelet kan du vedlikeholde skriveren og installere eller skifte blekkassetter. Åpne kontrollpanelet ved å velge følgende: 1 Apple 2 Kontrollpanel 3 Kontrollpanel for Lexmark Z22/Z32 kategorien Kassetter for å gjøre følgende: Installere eller skifte blekkassetter Justere blekkassetter for bedre utskriftskvalitet Rense blekkdysene Skrive ut en testside Klikk på Hjelp-knappen for å få tilgang til Hjelp for skriverdriver. kategorien Om for å gjøre følgende: finne copyrightinformasjon og versjonsnummer for skriverprogrammet. Merk: Du kan også åpne kontrollpanelet fra mappen for Lexmark Z22/Z32 Series på skrivebordet. 20 Kapittel 3

25 Installere eller skifte blekkassetter 1 Kontroller at av/på-lampen lyser. Av/på-lampe Papirmatelampe Sort kassett 17G0050 Fargekassett 17G0060 Fotokassett 12A1990 Sort kassett med høy kapasitet 16G Åpne frontdekselet. Kassettholderen går til innsettingsposisjonen hvis ikke skriveren er opptatt. Kassettholder i innsettingsposisjon Frontdeksel 3 Ta ut den gamle blekkassetten. Oppbevar den i en lufttett beholder eller kast den. Vedlikeholde skriveren Fargekassett med høy kapasitet 16G0065 Advarsel: IKKE ta på det forgylte kontaktområdet på blekkassetten. 4 Sett reservekassetten inn i skriveren: a b c Hvis du skal installere en ny kassett, må du bare fjerne merkelappen og den gjennomsiktige tapen på undersiden av blekkassetten. Sett blekkassetten i kassettholderen. Skyv kassetten inn til den smekker på plass. Vedlikeholde skriveren 21

26 Merknader: Hvis du installerte en Lexmark Z32- skriverdriver, må begge blekkassettene installeres før du kan skrive ut. Hvis du installerte en kombinert Lexmark Z22/Z32- skriverdriver, kan du skrive ut med enten den sorte kassetten eller fargekassetten. Det er ikke nødvendig å installere to blekkassetter for å skrive ut. For best mulig fotokvalitet bør du skrive ut med en kombinasjon av fotokassett og fargekassett i skriveren. Hvis du vil erstatte den sorte kassetten med en fotokassett, se side 21. Lexmark Z22 leveres med en fargekassett med høy oppløsning. Du kan forbedre utskriftshastigheten og - kvaliteten umiddelbart ved å installere en vannfast sort kassett (vnr. 17G0050), som fås som tilleggsutstyr. 5 Lukk frontdekselet. 6 Åpne kontrollprogrammet for Windows eller kontrollpanelet for Macintosh. 7 Velg Installer/skift kassett i kategorien Kassetter. 8 Velg den kassettypen du har installert, og klikk på OK. 9 Hvis du har installert en ny kassett, vises dialogboksen Justering. Fullfør kassettjusteringen ved å følge instruksjonene i skjermbildet Justering. Se neste avsnitt hvis du trenger hjelp. 22 Kapittel 3

27 Forbedre utskriftskvaliteten Hvis utskriftskvaliteten ikke er tilfredsstillende, kan det være nødvendig å justere blekkassettene eller rense blekkdysene. Justere blekkassetter 1 Legg inn vanlig papir i skriveren. 2 Åpne kontrollprogrammet for Windows eller kontrollpanelet for Macintosh. 3 Velg Juster kassetter i kategorien Kassetter. Hvis du trenger hjelp, se side 19 eller 20. Skriveren skriver ut en justeringstestside, og dialogboksen Juster kassetter vises. Testsiden som skrives ut, viser flere grupper av justeringsmønstre, avhengig av hvilken kassettkombinasjon som er installert. Det står et tall under hvert mønster. Testsiden som skrives ut, ser omtrent slik ut: Vedlikeholde skriveren Vedlikeholde skriveren 23

28 4 I hver justeringsgruppe på testsiden må du finne det tallet som står under det justeringsmønsteret som er nærmest en rett linje. I eksemplet ovenfor peker pilen på det mønsteret i gruppe A som er nærmest en rett linje. 5 I dialogboksen Juster kassetter skriver du inn de tallene fra testsiden som du fant under forrige punkt (4). 6 Når du har skrevet inn et tall for hvert av mønstrene, klikker du på OK. Rense blekkdyser 1 Legg inn vanlig papir i skriveren. 2 Åpne kontrollprogrammet for Windows eller kontrollpanelet for Macintosh. 3 Velg Rens blekkdyser i kategorien Kassetter. Hvis du trenger hjelp, se side 19 eller 20. Skriveren trekker inn et papirark og skriver ut et dysetestmønster omtrent som dette: Renselinjer skrives ut når blekkdysene renses ved at blekk presses gjennom dem. Hvis det er brutte linjer øverst på siden, betyr dette at dysene er tilstoppet. Hvis linjene nederst på siden er ubrutte, betyr dette at dysene er renset. 24 Kapittel 3

29 Hvis du installerte disse blekkassettene: Bare sort Bare farge...blir følgende antall renselinjer skrevet ut: 1 renselinje 3 renselinjer Sort og farge Foto og farge 4 renselinjer 6 renselinjer 4 Sammenlikn den diagonale linjen over de tykke strekene med den diagonale linjen under de tykke strekene. Se etter brudd i de diagonale linjene over de tykke strekene. Hvis en linje er brutt, er dysene tette. Hvis det fremdeles er brudd i den nederste linjen, kjører du dysetesten opptil to ganger til. Hvis utskriftskvaliteten er god etter at du har kjørt testen tre ganger, er dysene rene. Det er da ikke nødvendig å fortsette til neste trinn. Hvis utskriftskvaliteten for begge linjene er utilfredsstillende etter at du har kjørt testen tre ganger, må du gå videre til trinn 4. 5 Ta ut blekkassetten og sett den inn på nytt. 6 Gjenta dysetesten. 7 Hvis linjene fremdeles er brutte, bør du tørke av blekkdysene. Se neste avsnitt hvis du trenger hjelp. Vedlikeholde skriveren Vedlikeholde skriveren 25

30 Tørke av blekkdyser og kontakter Hvis utskriftskvaliteten ikke blir bedre etter at du har rengjort blekkdysene (se side 24), kan det være størknet blekk på dysene. Det kan også være at du må rense kontaktene på blekkassetten hvis du har renset og tørket av blekkdysene, men utskriftskvaliteten fremdeles ikke er god. Hvis du trenger hjelp med å tørke av blekkdysene eller rense kontaktene på blekkassetten, se Feilsøking: Problemer med utskriftskvalitet i Hjelp for skriverdriver. Se side 19 eller 20 hvis du vil ha hjelp til å åpne Hjelp for skriverdriver. Oppbevare blekkassetter Slik kan du sørge for at blekkassettene holder lengst mulig og at du får optimal ytelse fra skriveren: La en ny blekkassett ligge i emballasjen til du er klar til å installere den. Ikke ta en blekkassett ut av skriveren hvis ikke du skal skifte eller rengjøre kassetten eller oppbevare den i en lufttett beholder. Blekkassetten vil ikke fungere riktig hvis du tar den ut av skriveren og lar den ligge fremme i lengre tid. Lexmarks skrivergaranti dekker ikke reparasjon av feil eller skader som skyldes bruk av en etterfylt kassett. Lexmark anbefaler ikke bruk av etterfylte kassetter. Hvis du etterfyller kassetter, kan dette få innvirkning på utskriftskvaliteten og føre til skade på skriveren. Det beste resultatet får du hvis du bruker originale Lexmark-deler. 26 Kapittel 3

31 4 Feilsøking Skriveren skriver ut sakte eller skriver ikke ut, se side 27. Papiret trekkes inn feil eller setter seg fast, se side 30. Dokumentet blir skrevet ut med feil eller dårlig kvalitet, se side 31. Problemer med transparenter, fotografier eller konvolutter, se side 34. Feilmeldinger og blinkende lamper, se side 34. Velg en kategori som beskriver ditt utskriftsproblem fra listen til venstre, og les deretter det avsnittet som beskriver løsningen. Når du har problemer med skriveren, må du først kontrollere at strømforsyningen er plugget inn i skriveren og et ordentlig jordet elektrisk uttak skriveren er slått På parallell- eller USB-kabelen er godt festet til både datamaskinen og skriveren en eventuell parallellkabel er IEEE 1284-kompatibel og støtter toveis kommunikasjon toveis kommunikasjon er aktivert i skriverprogrammet hvis du bruker Windows med en parallellkabel: 1 Klikk på kategorien Alternativer i skriverens Kontrollprogram. 2 Kontroller at det ikke er merket av for Deaktiver toveis kommunikasjon. Feilsøking Skriveren skriver ut sakte eller skriver ikke ut Skriveren og datamaskinen kan kanskje ikke kommunisere ordentlig. Følgende hendelser kan også være tegn på problemer med toveis kommunikasjon: Det vises en melding på datamaskinskjermen som angir at skriveren ikke kan etablere toveis kommunikasjon med datamaskinen. Indikatorene for blekknivå i blekkassetten er nedtonet. Feilsøking 27

32 Advarsel: Ikke ta på det forgylte kontaktområdet på blekkassetten. Feilmeldinger (som Skriver frakoblet) og informasjon om fremdrift vises ikke på datamaskinskjermen. Før du fortsetter, må du kontrollere at skriverprogramvaren er ordentlig installert (se side 37) kontrollere at parallell- eller USB-kabelen er godt festet til både skriveren og datamaskinen kontrollere at skriveren er plugget inn og slått På Hvis du har en bryterboks eller en annen enhet (for eksempel en skanner eller faks) koblet til parallellporten på datamaskinen, må du kontrollere at enheten støtter toveis kommunikasjon. Du må kanskje koble skriveren fra bryterboksen eller den andre enheten og koble den direkte til datamaskinen. Lexmark Z22 leveres med en høyoppløselig fargekassett. Du kan forbedre utskriftshastigheten og -kvaliteten umiddelbart ved å installere en vannfast sort kassett (vnr. 17G0050), som fås som tilleggsutstyr. Hvis du bruker en USB-hub, fjerner du huben og kobler USB-kabelen direkte til datamaskinen. Skriveren ser ut som om den skal skrive ut, men sender ut et blankt ark Kontroller følgende: At du har fjernet merkelappen og den gjennomsiktige tapen fra undersiden av blekkassettene. Hvis du trenger hjelp, se side 21. At Lexmark-skriveren er angitt som standardskriver. Skriveren skriver ut veldig langsomt Lukk andre programmer som ikke er i bruk. Velg en lavere innstilling under Utskriftskvalitet. Hvis du bruker Windows, bør du overveie å skaffe mer minne. 28 Kapittel 4

33 Hvis du bruker Macintosh, bør du overveie å skaffe mer minne eller øke det virtuelle minnet i datamaskinen. Merk: Fotografier eller dokumenter som inneholder grafikk, kan ta lengre tid å skrive ut enn vanlig tekst. Skriveren er plugget inn, men den skriver ikke ut, eller du får meldingen Skriver frakoblet Kontroller følgende: At skriveren er slått På, og papiret er lagt inn på riktig måte. At parallell- eller USB-kabelen er plugget ordentlig inn i skriveren. At skriveren du bruker er angitt som standardskriver. At utskriftsjobben ikke er stanset midlertidig eller satt på venting i utskriftskøen, hvis du bruker Windows. Slik kontrollerer du skriverstatusen i Windows: 1 Åpne mappen Skrivere og dobbeltklikk på ikonet for Lexmark Z22/Z32. 2 Klikk på Skriver-menyen og kontroller at det ikke er et hakemerke foran alternativet Stopp utskrift midlertidig. At utskriftsjobben ikke er stanset midlertidig, hvis du bruker Macintosh. Slik kontrollerer du jobbstatusen i Macintosh: 1 Dobbeltklikk på ikonet for Lexmark Z22/Z32 på skrivebordet. 2 Velg Utskrift fra menylinjen. 3 Velg Start utskriftskø. Skriv ut en testside. Hvis testsiden blir skrevet ut, fungerer skriveren slik den skal. Sjekk programmet. Feilsøking Feilsøking 29

34 Testsiden blir ikke skrevet ut Kontroller følgende: At blekkassettene er riktig installert. Hvis du trenger hjelp, se side 21. At skriveren du bruker er angitt som standardskriver. At du bruker riktig kabel. Hvis du bruker en parallellkabel, må du se til at den er IEEE 1284-kompatibel og støtter toveis kommunikasjon. Papiret trekkes inn feil eller setter seg fast Papiret trekkes inn feil, eller flere ark trekkes gjennom skriveren Kontroller følgende: At du bruker et papir som er anbefalt for blekkskrivere. At du ikke presser papiret ned i skriveren når du legger det inn. Juster øvre kant på papiret etter papirjusteringsmerkene på papirstøtten. At du ikke legger inn for mye papir i arkmateren. Avhengig av tykkelsen på papiret har arkmateren plass til opptil 100 papirark. At venstre papirfører ikke får papiret til å bøye seg i arkmateren. At skriveren står på et flatt, jevnt underlag. I tilfelle papirstopp Prøv å fjerne papiret fra arkmateren. Hvis papiret har satt seg fast langt inne i skriveren, slik at du ikke kan fjerne det: 1 Trykk på av/på-knappen for å slå skriveren Av. 2 Trykk på av/på-knappen for å slå skriveren På igjen. 3 Hvis skriveren ikke skriver ut siden, må du slå skriveren Av igjen. 30 Kapittel 4

35 4 Dra i papiret for å fjerne det. Hvis du ikke får tak i papiret fordi det er for langt inne i skriveren, må du åpne frontdekselet og dra papiret ut. 5 Lukk frontdekselet. 6 Trykk på av/på-knappen for å slå skriveren På. 7 Send dokumentet til utskrift igjen. Skriveren tar ikke imot konvolutter eller spesialpapir Hvis vanlig papir trekkes inn uten problemer, må du kontrollere følgende: At du legger inn konvoluttene på riktig måte. Hvis du trenger hjelp, se Legge inn spesialpapir på side 2. At du bruker en konvoluttstørrelse som skriveren støtter, og at denne er valgt i Egenskaper for skriver (Windows) eller i Utskriftsformat (Macintosh). At programmet gir mulighet til å skrive ut konvolutter. Kontroller brukerdokumentasjonen som ble levert med programmet. Feilsøking Dokumentet blir skrevet ut med feil eller dårlig kvalitet Utskriftskvaliteten er dårlig på venstre, høyre, øvre eller nedre sidekant I likhet med andre skrivere kan heller ikke denne skriveren skrive ut på ytterkantene av et ark. Bruk disse minimumsinnstillingene: Venstre og høyre marg: 6,35 mm (0,25 tommer) på hver side for alle papirformater unntatt A4 For papir i A4-størrelse - 3,37 mm (0,133 tommer) på hver side Feilsøking 31

36 Topp- og bunnmarg: Topp - 1,7 mm (0,067 tommer) Bunn - 12,7 mm (0,5 tommer) for de fleste jobber 19 mm (0,75 tommer) for beste utskriftskvalitet for fargeutskrifter Loddrette linjer er ikke jevne Slik forbedrer du utskriftskvaliteten på loddrette linjer i tabeller, rammer og grafer: Velg en høyere innstilling under Utskriftskvalitet. Hvis du trenger hjelp, se side 4, 11. Test kassettjusteringen. Hvis du trenger hjelp, se side 23. Rens blekkdysene. Hvis du trenger hjelp, se side 24. Utskriften blir for mørk eller er flekkete Kontroller følgende: At du lar blekket tørke før du håndterer papiret. At papirtypeinnstillingen stemmer overens med papirtypen som finnes i skriveren. At papiret er rett og glatt. Innstillingen for utskriftskvalitet må passe til papirtypen. Hvis du skal skrive ut på vanlig papir, velger du Hurtigutskrift 600 dpi under Utskriftskvalitet. Det kan være at blekkdysene må renses. Hvis du trenger hjelp, se side 24. Det er vekselsvis lyse og mørke striper på utskriftene Kontroller at Aktiver buffermodus er valgt i kategorien Alternativer i kontrollprogrammet for Windows. Velg Høy 1200 dpi under Utskriftskvalitet i kategorien Dokument/kvalitet i Egenskaper for skriver (Windows) eller i dialogboksen Utskriftsformat (Macintosh). 32 Kapittel 4

37 Skriveren kan ha problemer med toveis kommunikasjon. Hvis du trenger hjelp, se side 27. Skriverinnstillingene jeg valgte, er endret Det kan være at innstillingene i gratulasjonskortprogrammet overstyrer innstillingene i Egenskaper for skriver (Windows) eller Utskrift (Macintosh). Du finner mer informasjon i dokumentasjonen til programmet. Når du endrer skriverinnstillingene fra et brukerprogram, gjelder innstillingene bare for det spesifikke dokumentet du har åpnet med det programmet. Hvis du vil at innstillingene skal gjelde for alle dokumenter, se side 5 hvis du bruker Windows, eller side 14 hvis du bruker Macintosh. Fargene på utskriften skiller seg fra fargene på skjermen Det kan være at en blekkassett er tom for blekk, eller at det er lite blekk i kassetten. Kontroller blekknivå-grafikken i kategorien Kassetter i kontrollprogrammet eller kontrollpanelet for skriveren. Bruk et papir av et annet merke. Forskjellige papirtyper tar opp blekk på forskjellige måter, og skriver ut med mindre fargevariasjoner. Fjern alt ekstrautstyr, for eksempel en skanner, og koble skriveren til parallellporten eller USB-porten. Fargene på utskriften er falmet Det kan være lite blekk i blekkassetten. Kontroller blekknivå-grafikken i kategorien Kassetter i kontrollprogrammet eller kontrollpanelet for skriveren. Rens blekkdysene. Hvis du trenger hjelp, se side 24. Tegn mangler eller er ufullstendige Kontroller at Lexmark-skriveren er angitt som standardskriver. Skriveren kan ha problemer med toveis kommunikasjon. Hvis du trenger hjelp, se Skriveren skriver ut sakte eller skriver ikke ut på side 27. Feilsøking Feilsøking 33

38 Problemer med transparenter, fotografier eller konvolutter Skriveren trekker ikke inn konvolutter eller spesialpapir Hvis du trenger hjelp, se side 31. Glansede fotoark eller transparenter kleber seg sammen Ta bort arkene etter hvert som de kommer ut av skriveren og la dem tørke før du legger dem i bunker. Bruk transparenter eller fotopapir som er laget for blekkskrivere. Det er hvite streker i transparentene eller fotografiene Velg innstillingen Høy 1200dpi. Det kan være at blekkdysene må renses. Hvis du trenger hjelp, se side 24. Feilmeldinger og blinkende lamper Av/pålampe Papirmatelampe Papirstopp-melding Hvis du trenger hjelp, se side 30. Lite blekk-melding Blekkassetten er nesten tom. Kjøp en ny blekkassett. Av/på-lampen lyser og papirmatelampen blinker Hvis skriveren er tom for papir: 1 Legg inn papir. 2 Trykk på papirmateknappen. Hvis det har oppstått papirstopp, se side Kapittel 4

39 Av/på-lampen og papirmatelampen blinker Kassettholderen er blokkert. Sjekk om det er feilmeldinger på skjermen. 1 Slå skriveren Av. 2 Vent i noen sekunder og slå skriveren På igjen. Feilsøking Feilsøking 35

40 36 Kapittel 4

41 Tillegg Denne delen inneholder følgende: Installere skriverprogramvare Avinstallere skriverprogramvare Utskrift fra DOS Merknader Sikkerhet Garanti Installere skriverprogramvare Du kan hente skriverprogrammet fra CD-ROM-platen som ble levert med skriveren Internett disketter (bare for Windows) Hvis skriverprogramvaren ikke lar seg installere ordentlig, vil en melding om kommunikasjons-feil vises når du forsøker å skrive ut. Det kan være du må avinstallere skriverprogramvaren og deretter installere den på nytt. Hvis du trenger hjelp, se side 39. Bruke CD-ROM-platen Følg instruksjonene som tilsvarer ditt operativsystem og din skriverkabel (parallell eller USB): Windows 98 - USB-kabel 1 Start Windows. 2 Klikk på Neste når det første skjermbildet vises. 3 Sett inn CDen med programvaren. 4 Klikk på Neste eller Fullfør i alle etterfølgende skjermbilder. Installasjonsskjermbildet for Lexmark Z22/Z32- programvaren vises. 5 Velg Installer skriverprogramvaren. Windows 95/98/NT parallellkabel 1 Start Windows. 2 Klikk på Avbryt i alle skjermbildene som vises. 3 Sett inn programvare-cden når skrivebordet vises. Installasjonsskjermbildet for Lexmark Z22/Z32- programvaren vises. 4 Velg Installer skriverprogramvaren. Merk: Hvis CDen ikke kjører automatisk når du setter den i: 1 Åpne Start-menyen og velg Kjør. 2 I kommandolinjeboksen skriver du inn bokstaven for CD-ROM-stasjonen, fulgt av :\setup (for eksempel, d:\setup), og klikker deretter på OK. Windows parallelleller USB-kabel 1 Start Windows. 2 Hvis et skjermbilde vises, klikker du på Avbryt. 3 Sett inn programvare-cden når skrivebordet vises. Startskjermbildet for Lexmark Z22/Z32 vises. 4 Velg Installer skriverprogramvaren. Macintosh 8.6/9 - USB-kabel 1 Start Macintosh. 2 Sett inn programvare-cden når skrivebordet vises. Installasjonsskjermbildet for Lexmark Z22/Z32 vises. 3 Klikk på Installer og godta. Tillegg Tillegg 37

42 4 Klikk på Installer. 5 Velg Lexmark Z22/Z32-skriveren i Velger ved å følge de 4 trinnene i dialogboksen. Merknad for Macintoshbrukere Hvis Macintosh-datamaskinen låser seg eller skjermen fryser under utskrift, kan det være du må slå av skriveren og datamaskinen og deretter slå dem på igjen. Når du slår dem på igjen, kan det være at utskriftskøen for skriverdriveren forsøker å starte utskrift av jobben som var i køen før datamaskinen låste seg. Dette kan føre til at systemet låser seg igjen. Gjør følgende for å løse denne situasjonen: 1 Slå av skriveren og datamaskinen. 2 Hold Shift-tasten nede og slå på datamaskinen. 3 Trykk på Shift-tasten og hold den nede til du ser skjermbildet for Mac-operativsystemet og ordene Tillegg avslått. 4 Slipp Shift-tasten. 5 Finn frem til ikonet for Lexmark Z22/Z32-skriveren på skrivebordet. Det står en X over den inaktive utskriftskøen. 6 Åpne Lexmark Z22/Z32- dialogboksen ved å dobbeltklikke på ikonet. 7 Dra utskriftsjobben til papirkurven. 8 Start datamaskinen på nytt for å aktivere tilleggene. Bruke Internett Hvis datamaskinen ikke har noen CD-ROM-stasjon, kan du laste ned skriverprogramvaren fra Lexmarks internettadresse For Windows: 1 Velg den aktuelle driveren for ditt operativsystem på Lexmarks hjemmeside. 2 Velg Lagre på disk. 3 Velg en katalog på harddisken. 4 Dobbeltklikk på.exe-filen for å åpne den. WinZip-vinduet åpnes. 5 Følg instruksjonene på skjermen. For Macintosh: Før du begynner, må du se til at Stuffit Expander er aktivert på systemet. 1 Velg den aktuelle driveren for ditt operativsystem på Lexmarks hjemmeside. 2 Dobbeltklikk på binhex-filen (.hqx) for å åpne den. 3 Følg instruksjonene på skjermen. Bruke disketter (bare for Windows) Dersom du ikke har noen CD-ROMstasjon på datamaskinen, kan du lage driverdisketter ved å bruke datamaskinen til en venn eller en maskin hos din Lexmark-forhandler som har en CD-ROM-stasjon. Du vil trenge minst tre tomme 3,5 tommers disketter. Slik lager du disketter av skriverprogramvaren: 1 Sett programvare-cden inn i CD-ROM-stasjonen. Dersom CDen ikke kjører automatisk: a Åpne Start-menyen og velg Kjør. b I kommandolinjeboksen skriver du inn bokstaven for CD-ROM-stasjonen, fulgt av :\setup (for eksempel, d:\setup), og klikker deretter på OK. 2 Når installasjonsskjermbildet for Lexmark Z22/Z32-programvaren vises, velger du Verktøy. 3 Velg Lag disketter. 4 Følg instruksjonene på skjermen. Slik installerer du skriverprogramvaren fra disketter: 1 Start Windows. 2 Sett Installeringsdiskett 1 i stasjonen. 3 Åpne Start-menyen og velg Kjør. 4 I kommandolinjeboksen skriver du inn bokstaven for diskettstasjonen, etterfulgt av :\setup (for eksempel a:\setup), og klikker deretter på OK. 5 Sett inn de aktuelle diskettene når du blir bedt om det, og klikk på OK. 6 Følg instruksjonene på skjermen. 38

43 Avinstallere skriverprogramvare for Windows Hvis skriverprogramvaren ikke blir ordentlig installert, eller hvis du ikke har angitt den riktige porten som skriverport, kan det være du må avinstallere programvaren og deretter installere den på nytt. Slik avinstallerer du skriverprogramvaren: 1 Åpne Start-menyen og velg Programmer. 2 Velg Lexmark Z22/Z32 Series. 3 Velg Avinstalleringsprogram for Lexmark Z22/Z32- serien. 4 Følg instruksjonene på skjermen. Hvis du vil installere skriverprogramvaren på nytt, følger du de relevante instruksjonene under Installere skriverprogramvare på side 37. Avinstallere skriverprogramvare for Macintosh Hvis skriverprogramvaren ikke blir ordentlig installert, kan det være du må avinstallere programvaren og deretter installere den på nytt. Slik avinstallerer du skriverprogramvaren: 1 Dra skriverikonet til papirkurven på skrivebordet. 2 Sett inn CDen med programvaren. Installasjonsskjermbildet for Lexmark Z22/Z32 vises. 3 Klikk på Installer og godta. 4 I hurtigmenyen Enkel installering velger du Avinstallere. 5 Velg Fullstendig avinstallering. 6 Klikk på Avinstallere. Utskrift fra DOS Slik åpner du den skjermbaserte hjelpen for skriveren og finner informasjon om utskrift fra DOS: 1 Åpne Egenskaper for skriver eller Kontrollprogram. Hvis du trenger hjelp, se Endre Egenskaper for skriver mens du er ietprogram på side 5 eller Bruke kontrollprogrammet i Windows på side Klikk på Hjelp-knappen i nedre høyre hjørne av skjermbildet. 3 Øverst i Hjelp-skjermbildet klikker du på Innhold i Hjelp. 4 Bla nedover i skjermbildet til Hvordan... 5 Blant emnene under Hvordan... velger du Skrive ut fra Windows- og DOSprogrammer. Elektronisk stråling FCC-samsvarserklæring Lexmark Z22/Z32 Color Jetprinter er testet og er i samsvar med grenseverdiene for digitalt utstyr av Klasse B i henhold til Del 15 i FCC-reglene (Federal Communications Commission). Drift skjer i henhold til følgende to betingelser: (1) utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens og (2) utstyret må tåle all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønskede operasjoner. Grenseverdiene i FCC-klasse B skal gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i utstyr som er installert i boliger. Utstyret genererer, bruker og kan avgi frekvensenergi, og kan, dersom det ikke installeres i henhold til instruksjonene, forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det gis imidlertid ingen garanti for at det ikke vil opptre interferens i bestemte installasjoner. Hvis utstyret forårsaker skadelig interferens for radio- eller tv-mottak (noe som kan fastslås ved at utstyret slå av og på) bør brukeren forsøke å fjerne interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak: Justere eller flytte mottaksantennen. Øke avstanden mellom utstyr og mottaker. Koble utstyret til en annen krets enn mottakeren er koblet til. Ta kontakt med stedet der utstyret ble kjøpt eller et servicested for å få mer hjelp. Produsenten er ikke ansvarlig for noen form for radio- eller tvinterferens som skyldes bruk av andre kabler enn det som anbefales av produsenten, eller Tillegg Tillegg 39

44 uautoriserte endringer eller modifisering av utstyret. Uautoriserte endringer eller modifiseringer kan føre til at brukerens rett til å bruke utstyret oppheves. Merk: For å garantere samsvar med FCC-bestemmelsene om elektromagnetisk interferens for datautstyr av Klasse B, bør du bruke en skjermet, jordet kabel, for eksempel Lexmark-delenummer for pallelltilkobling eller 43H5856 for USB-tilkobling. Bruk av andre kabler som ikke er skjermet og jordet, kan føre til brudd på FCCbestemmelsene. Spørsmål vedrørende denne samsvarserklæringen kan rettes til: Director of Lab Operations Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, KY 40550, USA (859) Samsvar med EF-direktiver Dette produktet samsvarer med beskyttelseskravene fra EF-rådets direktiver 89/336/EEC og 73/23/EEC om medlemslandenes tilnærming og harmonisering av lover som omhandler elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhet for elektrisk utstyr til bruk innenfor bestemte spenningsbegrensninger. En erklæring om samsvar med kravene i direktivet er undertegnet av Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S.A., Boigny, Frankrike. Dette produktet tilfredsstiller grenseverdiene i klasse B i EN og kravene til sikkerhet i EN Energy Star EPA ENERGY STAR Computersprogrammet er et samarbeid mellom datamaskinprodusenter for å fremme innføringen av energibesparende produkter og redusere luftforurensningen som følger av kraftproduksjon. Selskapene som deltar i dette programmet, lanserer PC-er, skrivere, skjermer eller faksmaskiner som reduserer strømforbruket når de ikke er i bruk. Denne funksjonen kan redusere strømforbruket med opptil 50 prosent. Lexmark er stolt over å delta i dette programmet. Som Energy Star-partner har Lexmark International, Inc. fastslått at dette produktet oppfyller Energy Star-kravene til energibesparende produkter. Informasjon om strømforsyning Hvis strømforsyningen svikter, må den erstattes med en Lexmarkreservedel eller en annen UL-oppført Direct Plug-In Power Unit merket Class 2 med 30 V ls ved 500 ma. Sikkerhetsinformasjon Hvis ditt produkt IKKE er merket med symbolet, MÅ det kobles til en jordet stikkontakt. Strømledningen må kobles til et lett tilgjengelig elektrisk uttak i nærheten av produktet. Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i bruksinstruksjonene. Dette produktet er utformet, testet og godkjent for å tilfredsstille strenge, globale sikkerhetsstandarder ved bruk av spesifikke Lexmark-komponenter. Sikkerhetsfunksjonene er ikke alltid like åpenbare for alle delene. Lexmark er ikke ansvarlig for bruk av andre reservedeler. Kundestøtte og garanti Gratis kundestøtte - på Internett Når du trenger et raskt svar på de vanligste spørsmålene og problemene, vil du finne svaret på Lexmarks hjemmeside - Her vil du finne øyeblikkelig og gratis kundestøtte 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Du har også tilgang til oppdaterte drivere og de siste nyhetene om Lexmarks produkter. Skriverdrivere Skriverdriveren må være installert på datamaskinen for at skriveren og datamaskinen skal kunne kommunisere. En Lexmark-driver på CD-ROM leveres sammen med alle skrivere. Du følger ganske enkelt instruksjonene som kommer frem på skjermen når du har satt CDen inn i datamaskinen. Hvis du skulle trenge en ekstra kopi av driveren, eller du vil ha driveren på en diskett, kan du gjøre ett av følgende: 40

45 Last ned skriverprogramvaren fra Lexmarks hjemmesider: og installer filen ved å følge anvisningene; eller Be din Lexmark-forhandler, eller en venn, om å kopiere driveren fra CDen til disketter. Sett driver-cden inn i datamaskinen og velg Lag disketter. Gratis kundestøtte - via Lexmarks automatiske fakssvarsystem Lexmark tilbyr også detaljert kundestøtte gjennom Lexmarks automatiske fakssvarsystem, som er gratis og tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Du kan bruke en knappetelefon med toneringing og ringe fakssvarnummeret for det landet du befinner deg i: Frankrike +33 (0) Tyskland Italia +39 (0) Spania Storbritannia +44(0) Numre for andre land vil bli oppført etter hvert som de blir tilgjengelige på Lexmarks hjemmesider og Du kan be om en katalog med informasjon om emner innen kundestøttte, eller bestille dokumentene direkte hvis du allerede har dokumentnummeret. Kundestøtte under garantitiden Hvis du ikke får svar på spørsmålet ditt på hjemmesidene, via fakssystemet eller via epost, kan du ringe Lexmark direkte. For at våre medarbeidere skal kunne gi deg best mulig hjelp, bør du sørge for at du har lest kapitlet om feilsøking i brukerhåndboken, og fulgt de aktuelle fremgangsmåtene datamaskinen og skriveren din er på, og du kan bruke datamaskinen når du ringer, siden vi vil be deg gjøre noen tester for å finne ut av problemet du har følgende informasjon klar: - skriverens serienummer (på en etikett bak på skriveren) - skrivermodellen - datamaskinens modell og konfigurasjon (f.eks. merke, prosessortype, antall MB minne) Våre medarbeidere for kundestøtte er tilgjengelige på følgende numre: Belgia (flamsktalende) Belgia (fransktalende) Danmark Finland Frankrike Irland Italia Nederland Norge Portugal Spania Storbritannia Sveits (fransktalende) Sveits (italiensktalende) Sveits (tysktalende) Sverige Tillegg Tillegg 41

Merknad om utgave. Utgave: Juni 2000

Merknad om utgave. Utgave: Juni 2000 Merknad om utgave Utgave: Juni 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SLIK DEN ER" UTEN

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z42

Din bruksanvisning LEXMARK Z42 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z53

Din bruksanvisning LEXMARK Z53 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter TM

Z25, Z35 Color Jetprinter TM Z25, Z35 Color Jetprinter TM Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Merknad om utgave. Utgave: April 2000

Merknad om utgave. Utgave: April 2000 Merknad om utgave Utgave: April 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK DEN ER UTEN

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z54 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Versjonsmelding. Første utgave (desember 1999)

Versjonsmelding. Første utgave (desember 1999) Versjonsmelding Første utgave (desember 1999) Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Versjonsmelding. Første utgave (januar 2001)

Versjonsmelding. Første utgave (januar 2001) Versjonsmelding Første utgave (januar 2001) Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z25

Din bruksanvisning LEXMARK Z25 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Lexmark Z42, Z43. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM

Lexmark Z42, Z43. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM Lexmark Z42, Z43 Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Color Jetprinter TM Utgave: Februar 2001 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK

Detaljer

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar Fra installering til utskrift Z45 Color Jetprinter Fra installering til utskrift Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk kun Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller

Detaljer

Versjonsmelding. Versjon: Mai 2000

Versjonsmelding. Versjon: Mai 2000 Versjonsmelding Versjon: Mai 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK DEN ER UTEN

Detaljer

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember Brukerhåndboken Z65 Color Jetprinter Brukerhåndboken Desember 2001 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter for Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.2 og Mac OS X,versjon 10.0.3 til 10.1 Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmark-strømkomponenten

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknader

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknader Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknader Merknader 1 Utgave: November 2000 Merknader 2 Følgende avsnitt gjelder

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Lexmark Z52. Color Jetprinter. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z52. Color Jetprinter. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z52 Color Jetprinter Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Første utgave (desember 1999) Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknad 1 Utgivelsesmerknad 2 April 2001 Følgende avsnitt gjelder ikke for

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Versjonsmelding. Første utgave (desember 1999)

Versjonsmelding. Første utgave (desember 1999) Versjonsmelding Første utgave (desember 1999) Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK

Detaljer

BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR USAS MYNDIGHETER

BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR USAS MYNDIGHETER Versjonsmelding Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK DEN ER

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85 Versjonsmerknad Utgave: juni 2002 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Brukerhåndboken. Z55 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember

Brukerhåndboken. Z55 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember Brukerhåndboken Z55 Color Jetprinter Brukerhåndboken Desember 2001 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær.

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær. Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 23. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

For brukere av Windows XP

For brukere av Windows XP For brukere av Windows XP Konfigurere maskinen og PCen for samkjøring Før du begynner Kjøp om nødvendig den grensesnittkabelen du har til hensikt å bruke med denne maskinen (parallell eller USB). Enkelte

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Skrive ut fra et Windows-miljø

Skrive ut fra et Windows-miljø Når skriveren er konfigurert og Lexmark-driveren er installert, er du klar til å skrive ut. Vil du skrive ut et brev, merke en presentasjon med et Ikke kopier-vannmerke eller justere innstillingen for

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Fotohåndbok Mars 2003 www.lexmark.com Utgave: Mars 2003 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Lexmark 1400 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1400 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1400 Series Brukerhåndbok Februar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Innledning...8 Finne informasjon om skriveren...8 Installere skriveren...10 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok Lexmark 840 Series Brukerhåndbok Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2570. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2570 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Lisensmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling.

Utgivelsesmerknad. Lisensmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Utgivelsesmerknad Varemerker Lisensmerknad Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknader 1 Utgivelsesmerknad 2 Mai 2001 Følgende avsnitt gjelder

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok X74-X75 Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

X1100 Series Alt-i-ett-maskin

X1100 Series Alt-i-ett-maskin X1100 Series Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Lære om Alt-i-ett-maskinen Lære mer om programvaren Bruke Alt-i-ett-maskinen Vedlikehold Feilsøking www.lexmark.com Utgave: Mai 2003 Det følgende avsnittet gjelder

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften Side 1 av 7 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X74

Din bruksanvisning LEXMARK X74 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av den tilpassede PostScript- eller PCLskriverdriveren på Windows-systemer.

Detaljer

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av Custom PostScript- eller PCL-skriverdriveren på Windows-systemer. Med Custom

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren 1 Displayet på kontrollpanelet er blankt eller viser bare rutertegn. Skriverens selvtest mislyktes. Slå skriveren av, vent i ca. ti sekunder og slå skriveren på igjen. Utfører selvtest vises på kontrollpanelet.

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Presentasjon av skriveren

Presentasjon av skriveren Presentasjon av skriveren Kontrollpanel Papirstopper Frontdeksel Oversikt over skriveren 1 Dupleksenhet (tillegg) 250 arks standardskuff Utskuff og toppdeksel Utløser Ekstra 500 arks skuff Papirfører Lås

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

Slik starter du P-touch Editor

Slik starter du P-touch Editor Slik starter du P-touch Editor Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg rett til å

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Bruke kontrollpanelet

Bruke kontrollpanelet Dette kapitlet inneholder informasjon om kontrollpanelet, endring av skriverinnstillinger og menyene på kontrollpanelet. 1 Du kan endre de fleste skriverinnstillingene fra programvaren eller skriverdriveren.

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer