Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series. Norsk Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series. Norsk Brukerhåndbok"

Transkript

1 Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series Norsk Brukerhåndbok

2 BrukerhåndbokNorsk Sikkerhetsinformasjon Bruk bare strømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten av produktet. Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i brukerhåndboken. FORSIKTIG: Ikke bruk faksfunksjonen i tordenvær. FORSIKTIG: Ikke koble til kabler (strømledning, telefon osv.) i tordenvær.

3 Innhold Denne boken er for Windows-brukere. Macintosh-brukere kan klikke på Hjelp-knappen i hvilket som helst skjermbilde for å få tilgang til brukerhåndboken og hjelpen for Macintosh. Dette kan du gjøre etter at du har installert Alt-i-ett-maskinen og tatt installerings-cden ut av datamaskinen. Lære om Alt-i-ett-maskinen... 1 Installere Alt-i-ett-maskinen...1 Forstå de ulike delene av Alt-i-ett-maskinen... 2 Forstå kontrollpanelet... 3 Forstå programvaren for Alt-i-ett-maskinen... 8 Forstå papirtypesensoren Bruke Alt-i-ett-maskinen Legge dokumentet på skannerens glassplate Legge i papir Kopiere ved hjelp av kontrollpanelet Kopiere ved hjelp av programvaren for Alt-i-ett-maskinen Skanne ved hjelp av kontrollpanelet Skanne ved hjelp av programvaren for Alt-i-ett-maskinen Skrive ut Sende en faks ved hjelp av kontrollpanelet Sende en faks ved hjelp av programvaren for Alt-i-ett-maskinen Lage prosjekter Nettverksutskrift iii

4 Vedlikehold Bytte blekkpatronene Justere blekkpatronene Rengjøre blekkdysene Tørke av blekkpatrondysene og kontaktflatene Oppbevare blekkpatronene Bestille rekvisita Feilsøking Feilsøking for installering Generell feilsøking Andre hjelpekilder Merknader Stikkordregister iv

5 Lære om Alt-i-ett-maskinen Du kan bruke Lexmark X5100 Series til å gjøre en rekke forskjellige ting. Det er viktig å være oppmerksom på følgende: Du trenger ikke å koble Alt-i-ett-maskinen til en datamaskin for å ta kopier. Du må koble Alt-i-ett-maskinen til en datamaskin for å sende fakser. Merk: Datamaskinen må ha et innebygd modem eller må være koblet til et eksternt modem, som igjen må være tilkoblet en telefonlinje. Hvis Alt-i-ett-maskinen er koblet til en datamaskin, kan du bruke kontrollpanelet eller programvaren for Alt-i-ett-maskinen til å lage prosjekter. Installere Alt-i-ett-maskinen Følg instruksjonene i installeringsdokumentasjonen som følger med Alt-i-ett-maskinen når du skal installere maskin- og programvaren. Du finner informasjon om feilsøking for installering på side 47. 1

6 Forstå de ulike delene av Alt-i-ett-maskinen Tabellen på side 3 beskriver hver enkelt del. Papirskinne Papirstøtte Skjerm Toppdeksel Kontrollpanel (seside3) Utskuff Skannerenhet Skannerlås (under skannerdekselet) Skannerstøtte USB-kabel Strømforsyning 2

7 Bruk: Skjerm Kontrollpanel Utskuff Papirskinne Papirstøtte Strømforsyning Skannerlås Skannerstøtte Når du vil gjøre følgende: Kontrollere statusen til Alt-i-ett-maskinen. Bruke Alt-i-ett-maskinen (koblet til en datamaskin eller ikke). Du finner mer informasjon på side 4. Stable papiret etter hvert som det kommer ut av Alt-i-ett-maskinen. Passe på at papiret mates riktig inn i Alt-i-ett-maskinen. Legge papir i Alt-i-ett-maskinen. Forsyne Alt-i-ett-maskinen med strøm. Låse eller låse opp skanneren. Merk: Lås opp skanneren før bruk. Lås skanneren hvis du skal flytte Alt-i-ett-maskinen. Holde skannerdekselet åpent for å bytte blekkpatroner, låse opp eller låse skanneren. Skannerdeksel Bytte blekkpatroner Låse opp skanneren Låse skanneren Merk: Løft skannerdekslet for å gjøre disse tingene. Toppdeksel USB-kabel Legge et element på eller fjerne et element fra glassplaten på skanneren. Koble Alt-i-ett-maskinen til en datamaskin. Forstå kontrollpanelet Med knappene på kontrollpanelet kan du skanne, kopiere, fakse og tilpasse dokumenter. En lampe viser om Alt-i-ett-maskinen er på eller ikke, og en skjerm viser status, meldinger og menyer for Alt-i-ett-maskinen. Du kan trykke på og holde nede hvilken som helst knapp for å bla gjennom en liste med alternativer på skjermen. Tabellen på side 5 viser hva hver knapp utfører. Merk: Knappefunksjoner (med unntak av knappen for stopp/ fjerning) er deaktivert under utskrift, kopiering og skanning. 3

8 Alternativer (Options) Venstre pilknapp (-) Antall kopier (Number of Copies) Høyre pilknapp (+) Velg (Select) Forminsk/forstørr (Reduce/Enlarge) Kopieringskvalitet (Copy Quality) Fargekopi (Color Copy) Sort/hvitt-kopi (Black Copy) Fotoalternativer (Photo Options) Fotokopi (Photo Copy) E-post, fil, programvare ( , File, Software) Start skanning (Start Scan) Start faks (Start Fax) Av/på-lampe Stopp/fjern (Stop/Clear) Av/på (Power) 4

9 Trykk på: Sort/hvitt-kopi (Black Copy) Fargekopi (Color Copy) Kopieringskvalitet (Copy Quality) E-post, fil, programvare ( , File, Software) Venstre pil Når du vil gjøre følgende: Ta en sort/hvitt-kopi med de aktuelle kopieringsinnstillingene. Hvis du trenger hjelp, se side 21. Ta en fargekopi av et fargebilde med de aktuelle kopieringsinnstillingene. Hvis du trenger hjelp, se side 21. Velge en kopieringskvalitet: Hurtig, Normal, Bedre eller Best. Velge et nytt skannemål. Hvis du trenger hjelp, se side 23. Merk: Bruk denne knappen når Alt-i-ett -maskinen er koblet til en datamaskin. Redusere et menynummer eller bla bakover gjennom en liste med alternativer på skjermen. Høyre pil Øke et menynummer eller bla fremover gjennom en liste med alternativer på skjermen. Antall kopier (Number of Copies) Angi antall (1-99) kopier du skal ta. Alternativer (Options) Bla gjennom menyoverskriftene. Hvis du trenger hjelp, se side 6. Fotokopi (Photo Copy) Fotografialternativer (Photo Options) Av/på (Power) Forminsk/forstørr (Reduce/Enlarge) Velg (Select) Start faks (Start Fax) Start skanning (Start Scan) Stopp/fjern (Stop/Clear) Starte en fotokopijobb med de aktuelle innstillingene for fotograferingsalternativer (skanne- og utskriftsoppløsning av høyeste kvalitet). Velge antall og størrelsen på nye utskrifter. Slå Alt-i-ett-maskinen av eller på. Merk: Hvis Alt-i-ett-maskinen er på, kan du slå den av, og deretter velge den statusen som bruker minst strøm. Dette gjør du ved å holde inne Av/på-knappen i minst 5 sekunder. Redusere eller forstørre det opprinnelige dokumentet prosentvis, for å tilpasse til siden eller til plakatstørrelse. Velge alternativet som vises på skjermen. Skanne og sende et dokument til et faksprogram. Merk: Alt-i-ett-maskinen må være koblet til en datamaskin med et modem. Skanne et bilde med de aktuelle skanneinnstillingene, og deretter sende det til et program. Merk: Alt-i-ett-maskinen må være koblet til en datamaskin. Avbryte en skanne-, utskrifts- eller kopieringsjobb som pågår. Gå ut av en meny og gå tilbake til standardinnstillingene. 5

10 Kontrollpanelmenyer Når du trykker på Fotoalternativer (Photo Options), og deretter gjentatte ganger på høyre pilknapp, vises følgende menyoverskrifter: På menyen: Størrelse på ny utskrift (Reprint Size) Vis flere fotografier (Repeat Photo) Fotokopi (Photo Copy) Kan du gjøre følgende: Angi kopieringsstørrelsen for fotografiet. Angi antall fotografier som skal stå på én side. Starte en fotokopijobb. Når du trykker på alternativknappen (Options), og deretter gjentatte ganger på høyre pilknapp, vises menyoverskriftene nedenfor: Når du ser den du vil bruke, kan du trykke på høyre pilknapp for å bla gjennom listen, og deretter trykke på velgeknappen (Select) for å lagre innstillingen. På menyen: LYSERE/MØRKERE (LIGHTER/DARKER) STØRRELSE PÅ BLANKT PAPIR (BLANK PAPER SIZE) TYPE BLANKT PAPIR (BLANK PAPER TYPE) VIS FLERE BILDER (REPEAT IMAGE) FARGE (COLOR) OPPRINNELIG STØRRELSE (ORIGINAL SIZE) INNHOLDSTYPE (CONTENT TYPE) SORTER SORT/HVITT (COLLATE-BLACK) Kan du gjøre følgende: Gjøre det kopierte bildet lysere eller mørkere. Angi størrelsen på papiret som ligger i papirstøtten. Angi typen papir du legger i papirstøtten. Merk: Hvis du angir Automatisk gjenkjenning (standardinnstilling), optimaliserer papirtypesensoren (se side 13) innstillingen i henhold til papirtypen som er lagt i. Angi antall bilder som skal stå på hver side. Justere fargeintensiteten på kopien. Angi størrelsen på dokumentet på skannerens glassplate. Merk: Bruk Automatisk gjenkjenning (standardinnstilling) hvis du er fornøyd med størrelsen på utskriften. Angi typen dokument på skannerens glassplate. Sortere flere sort/hvitt-kopier. Merk: Du kan ikke sortere fargekopier. 6

11 På menyen: PÅSTRYKNINGSPAPIR/ SPEILVEND (IRON-ON/ MIRROR) BLEKKPATRONER (CARTRIDGES) STRØMSPARING (POWER SAVE) TILBAKESTILL INNSTILLINGER (CLEAR SETTINGS) ANGI STANDARD- INNSTILLINGER (SET DEFAULTS) SPRÅK (LANGUAGE) Kan du gjøre følgende: Skrive ut et speilvendt bilde av det skannede bildet. Velg: Blekknivåer (Ink Levels) for å vise blekknivået i blekkpatronen. Bytt (Change) for å se instruksjoner for hvordan du bytter blekkpatroner. Juster (Align) for å justere blekkpatronene automatisk. Rengjør (Clean) for å rengjøre blekkpatronene. Selvtest (Self Test) for å skrive ut en testside. Velge når du skal redusere strømforbruket: Etter 10 minutter Etter 30 minutter (standard) Etter 60 minutter Aldri Velge når (etter 2 minutter eller aldri) du vil at Alt-i-ett-maskinen skal gå tilbake til standardinnstillingene. Velge de aktuelle innstillingene som standardinnstillinger eller gjenopprett standardinnstillingene. Velge språk for all tekst på skjermen. Merk: Alternativet som er valgt, har en stjerne (*) ved siden av seg på skjermen. 7

12 Forstå programvaren for Alt-i-ett-maskinen Programvaren for Alt-i-ett-maskinen omfatter følgende: Alt-i-ett-senteret for Lexmark X5100 Series her kan du utføre ulike skanne- og kopieringsoperasjoner og håndtere lagrede bilder. Utskriftsegenskaper her kan du justere utskriftsinnstillingene. Merk: Finnes i nesten alle programmer du kan skrive ut fra. Lexmark X5100 Series Bilderedigering her kan du redigere fotografier. Løsningssenter for Lexmark X5100 Series inneholder hjelp for vedlikehold og feilsøking. 8

13 Bruke Alt-i-ett-senteret for Lexmark X5100 Series Du får tilgang til Alt-i-ett-senteret for Lexmark X5100 Series på følgende måte: Dobbeltklikk på skrivebordsikonet for Alt-i-ett-senter for Lexmark X5100 Series. Klikk på Start Programmer Lexmark X5100 Series Alt-i-ett-senter for Lexmark. Du kan bruke Alt-i-ett-senteret til å gjøre følgende: Velge et skannemål Velge antall kopier og farge Skanne, kopiere, skrive ut, og gjøre kreative oppgaver Finne informasjon om feilsøking og vedlikehold Forhåndsvise bilder du vil skrive ut Håndtere fotografier (kopiere dem til mapper, skrive dem ut, utføre kreativ kopiering) ved hjelp av kategorien Vis lagrede bilder Gjøre mange andre prosjekter. 9

14 Bruke Utskriftsegenskaper Du kan endre innstillingene for Alt-i-ett-maskinen i Utskriftsegenskaper. Slik åpner du Utskriftsegenskaper: 1 Klikk på Fil Skriv ut mens dokumentet er åpent. Dialogboksen Skriv ut vises. 2 Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett (avhengig av programmet du bruker) i dialogboksen Skriv ut. Vinduet Utskriftsegenskaper vises. På Jeg ønsker å...-menyen finner du innstillinger for Alt-i-ett-maskinen som du kan bruke til å skrive ut for eksempel fotografier, bannere og konvolutter. I kategoriene (Kvalitet/kopier, Papiroppsett og Utskriftslayout) til venstre i dialogboksen Utskriftsegenskaper kan du velge innstillingene for Alt-i-ett-maskinen. 10

15 Bruke Lexmark X5100 Series Bilderedigering Med Lexmark X5100 Series Bilderedigering kan du justere fotografiattributter (lysstyrke, kontrast og retning) for skannede elementer. Du kan åpne Lexmark X5100 Series Bilderedigering på tre forskjellige måter: Klikk på Start Programmer Lexmark X5100 Series Lexmark Bilderedigering. Dobbeltklikk på ikonet for Alt-i-ett-senteret for Lexmark X5100 Series på skrivebordet, klikk på Vis lagrede bilder, klikk på et bilde du vil åpne, og deretter på Rediger. Skann bildet til Bilderedigering fra Alt-i-ett-senteret. Bilderedigering vises: 11

16 Bruke løsningssenteret for Lexmark X5100 Series I løsningssenteret for Lexmark X5100 Series kan du slå opp i hjelpen for Alt-i-ett-maskinen og kontrollere aktuell status for Alt-i-ett-maskinen. Du kan åpne løsningssenteret ved å klikke på Start Programmer Lexmark X5100 Series Løsningssenter for Lexmark X5100 Series. Tabellen nedenfor beskriver kategoriene i Lexmarks løsningssenter. Kategori: Funksjoner: Hvordan Få informasjon om grunnleggende funksjoner. Få instruksjoner om hvordan du skanner, kopierer, fakser og skriver ut. Få prosjektinformasjon. Koble deg til Internett for å finne flere ideer. Søke i den elektroniske håndboken. Status (kategorien som vises på Start) Kontrollere aktuell status for Alt-i-ett-maskinen. Se hvilken type papir som ligger i Alt-i-ett-maskinen. Vise blekknivåer. Feilsøking Kontrollere aktuell status for Alt-i-ett-maskinen. Vise anbefalte hjelpeemner. Vise vanlige feilsøkingsemner. Søke etter mer spesifikke feilsøkingsemner. Gå til brukerstøtteområdet på Internett. 12

17 Kategori: Funksjoner: Vedlikehold Skrive ut en testside. Gå til rekvisitaområdet på Internett. Vise informasjon om hvordan du kjøper nye blekkpatroner. Rengjøre blekkdysene. Justere blekkpatronene. Løse andre problemer. Merk: Enkelte koblinger vil ikke fungere når en jobb behandles. Kontaktinformasjon Vise informasjon om hvordan du bestiller rekvisita. Motta kontaktinformasjon for Lexmarks brukerstøtte og vise en liste med telefonnumre. Registrere Alt-i-ett-maskinen. Motta en programvareoppdatering for Alt-i-ett-maskinen. Finne informasjon om spesialtilbud. Gå til Lexmarks hjemmeside på Internett. Avansert Endre alternativer for lyd eller utskriftsstatus. Endre innstillinger for nettverksutskrift. Vise programvareversjon. Forstå papirtypesensoren Alt-i-ett-maskinen har en papirtypesensor som gjenkjenner følgende papirtyper: Vanlig papir Bestrøket papir Glanset papir/fotopapir Transparenter Hvis du legger i en av disse papirtypene, gjenkjenner Alt-i-ett-maskinen papirtypen og justerer automatisk innstillingene for papirtype og utskriftsoppløsning. Merk: Alt-i-ett-maskinen kan ikke gjenkjenne papirstørrelsen. Hvis du trenger hjelp, se side

18 Slik velger du papirstørrelsen: 1 Klikk på Fil Skriv ut mens dokumentet er åpent. 2 Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett (avhengig av programmet du bruker) i dialogboksen Skriv ut. Vinduet Utskriftsegenskaper vises. 3 I kategorien Papiroppsett må du velge den papirstørrelsen du bruker. 4 Klikk på OK. Papirtypesensoren er aktivert med mindre du deaktiverer den. Slik deaktiverer du den: 1 Klikk på Fil Skriv ut mens dokumentet er åpent. 2 Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett (avhengig av operativsystemet du bruker) i dialogboksen Skriv ut. Vinduet Utskriftsegenskaper vises. 14

19 3 Klikk på Alternativer. 4 Klikk på Alternativer for papirtypesensor. 5 Klikk på La papirtypesensoren velge papirtype (standardinnstilling) for å deaktivere alternativet. 6 Klikk på OK. Slik slår du av alternativet permanent: 1 Klikk på Start Innstillinger Skrivere og faksmaskiner, eller Skrivere. 2 Høyreklikk på skriverikonet. 3 Klikk på Utskriftsinnstillinger eller Egenskaper. 4 Klikk på Alternativer (Windows 2000) eller på kategorien Skriverinnstillinger og deretter på valget for å endre (Windows 9x). 5 Klikk på PTS-alternativer (PTS Options). 6 Klikk på boksen for å deaktivere valget. 7 Klikk på OK. 8 Klikk på OK. Merk: Hvis du vil overstyre papirtypesensoren midlertidig for en bestemt utskriftsjobb, må du angi en papirtype i det grafiske brukergrensesnittet under Spesialpapir. 15

20 16

21 Bruke Alt-i-ett-maskinen Legge dokumentet på skannerens glassplate 1 Åpne toppdekselet. 2 Legg det elementet du vil kopiere, med forsiden ned på skannerens glassplate. Kontroller at det øverste venstre hjørnet av forsiden på elementet ligger riktig i forhold til pilen. 17

22 Legge i papir Følg disse retningslinjene når du legger vanlig papir og spesialpapir i papirstøtten. Du kan legge i opptil: Kontroller følgende: 100 ark med vanlig papir At papiret er beregnet for bruk i blekkskrivere. 10 konvolutter At konvoluttene ligger loddrett inntil høyre side av papirstøtten. At frimerkehjørnet er øverst til venstre. At konvoluttene er beregnet for bruk i blekkskrivere. At du har klemt sammen papirskinnen, og skyver den inntil venstre kant på konvolutten (som vist). 25 ark med etiketter At etikettene er beregnet for bruk i blekkskrivere. 10 kort At kortene er beregnet for bruk i blekkskrivere. At tykkelsen ikke overskrider 0,025 tommer. 10 gratulasjonskort, kartotekkort, postkort eller fotokort 25 ark med bestrøket papir, fotopapir eller glanset papir At kortene ligger loddrett inntil høyre side i papirstøtten. At den glansede eller bestrøkne siden vender mot deg. 10 transparenter At den grove siden vender mot deg. At transparentene er beregnet for bruk i blekkskrivere. 100 ark papir med tilpasset størrelse 25 ark med påstrykningspapir At papirstørrelsen er tilpasset disse målene: Bredde 76 til 216 mm 3,0 til 8,5 tommer Lengde 127 til 432 mm 5,0 til 17,0 tommer At du følger instruksjonene på pakken når du skal legge i arkene med påstrykningspapir. At den grove siden vender mot deg. 20 ark med bannerpapir At bannerpapiret er beregnet for bruk i blekkskrivere. 18

23 Slik legger du i de fleste typer papir (se side 29 for bannerpaper): 1 Legg papiret inntil høyre side i papirstøtten med utskriftssiden opp og med den øverste delen av papiret ned i papirstøtten. 2 Klem sammen papirskinnen, og skyv den inntil venstre kant på papiret. Merk: Ikke press papiret inn i Alt-i-ett-maskinen. 19

24 Før du begynner å kopiere (side 21), skanne (side 23), skrive ut (side 27) eller sende faks (side 27), bør du se på listen nedenfor for å finne ut hvor mye papir det er plass til i utskuffen på Alt-i-ett-maskinen. Utskuffen på Alt-i-ett-maskinen kan romme: 50 ark med papir 10 ark med etiketter 10 konvolutter 10 kort 1 transparent Merk: Hvis du vil unngå at blekket smøres utover, må du fjerne hver transparent fra utskuffen før den neste kommer ut av Alt-i-ett-maskinen. Det kan ta opptil 15 minutter før hver transparent er tørket. Du kan bruke Alt-i-ett-maskinen til å kopiere, skanne, skrive ut og fakse. Instruksjonene nedenfor forklarer hvordan du gjør dette. Hvis du vil finne ut hvordan du lager bestemte prosjekter, se side

25 Kopiere ved hjelp av kontrollpanelet 1 Kontroller at Alt-i-ett-maskinen er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 3 Legg det elementet du vil kopiere, med forsiden ned på skannerens glassplate. Kontroller at det øverste venstre hjørnet på forsiden av elementet ligger riktig i forhold til pilen nederst til høyre på skanneren. 4 Lukk toppdekselet. 5 Hvis du skal ta én kopi, må du gå til trinn 7. Hvis du skal ta flere kopier, må du fortsette med trinn 6. 21

26 6 Trykk på knappen for antall kopier (Number of Copies) flere ganger til du ser det antallet (1-99) kopier du vil ta. Merk: Du kan også bruke høyre og venstre pilknapp til å bevege deg i listen over antall kopier. 7 Trykk på knappen for fargekopi (Color Copy) for å lage en fargekopi av dokumentet, eller trykk på knappen for sort/hvitt-kopi (Black Copy) for å lage en sort/hvitt-kopi av dokumentet. Alt-i-ett-maskinen fungerer når skjermen viser KOPIERER. 8 Trykk på knappen for stopp/fjerning (Stop/Clear) for å gjenopprette standardinnstillingene når du har tatt flere kopier. Kopiere ved hjelp av programvaren for Alt-i-ett-maskinen 1 Kontroller at datamaskinen og Alt-i-ett-maskinen er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 22

27 3 Legg det elementet du vil kopiere, med forsiden ned på skannerens glassplate. Kontroller at det øverste venstre hjørnet på forsiden av elementet ligger riktig i forhold til pilen nederst til høyre på skanneren. 4 Lukk toppdekselet. 5 Dobbeltklikk på ikonet for Alt-i-ett-senteret for Lexmark X5100 Series på skrivebordet. Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises. 6 Klikk på Forhåndsvis nå for å se det skannede elementet. 7 Velg antall kopier og farge. Merk: Klikk på Se flere kopieringsinnstillinger for å velge en papirstørrelse eller tilpasse kopieringsjobben ytterligere. 8 Klikk på Kopier nå. Skanne ved hjelp av kontrollpanelet Du kan bruke kontrollpanelet på Alt-i-ett-maskinen til å skanne. 1 Kontroller at Alt-i-ett-maskinen er slått på og koblet til datamaskinen. 23

28 2 Åpne toppdekselet. 3 Legg det elementet du vil skanne, med forsiden ned på skannerens glassplate. Kontroller at det øverste venstre hjørnet på forsiden av elementet ligger riktig i forhold til pilen nederst til høyre på skanneren. 4 Lukk toppdekselet. 5 Trykk på knappen for e-post, fil eller programvare ( , File, Software). Skannemålet du valgte sist (eller standardinnstillingen, som er e-postinnstillingen) vises. 6 Trykk på høyre pil for å bla gjennom listen over skannemål. 7 Trykk på velgeknappen (Select) når du ser det skannemålet du vil bruke. 8 Trykk på skanneknappen (Start Scan) for å starte skannejobben med de aktuelle innstillinger. 24

29 Skanne ved hjelp av programvaren for Alt-i-ett-maskinen Du kan bruke programvaren for Alt-i-ett-maskinen til å skanne på flere forskjellige måter. Du kan gjøre følgende: Vise bilder flere ganger (skanning til utskrift). Hvis du trenger hjelp, se side 35. Tilpasse automatisk (skanning til utskrift). Nedskalere med Nedskalering Et alternativ i programvaren for Alt-i-ett-maskinen som du kan bruke til å skrive ut flere sider av et dokument på ett ark. Du kan for eksempel velge 4 sider pr. ark for å skrive ut forminskede utgaver av side 1 til 4 på det første arket, side 5 til 8 på det andre, og så videre. Bruke optisk tegnlesing til å redigere teksten i dokumentet. Slik skanner du: 1 Kontroller at datamaskinen og Alt-i-ett-maskinen er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 25

30 3 Legg det elementet du vil skanne, med forsiden ned på skannerens glassplate. Kontroller at det øverste venstre hjørnet på forsiden av elementet ligger riktig i forhold til pilen nederst til høyre på skanneren. 4 Lukk toppdekselet. 5 Dobbeltklikk på ikonet for Alt-i-ett-senteret for Lexmark X5100 Series på skrivebordet. Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises. 6 Klikk på Forhåndsvis nå for å se det skannede elementet. 7 Juster de prikkete linjene slik at de passer rundt den delen av bildet du vil skrive ut. 8 Velg skannemålet fra rullegardinlisten Send skannet element til:. Merk: Klikk på Se flere skanneinnstillinger for å tilpasse skannejobben ytterligere. 9 Klikk på Skann nå. 26

31 Skrive ut 1 Klikk på Fil Skriv ut mens dokumentet er åpent. 2 Klikk på Egenskaper, Alternativer, Oppsett eller Innstillinger (avhengig av programmet eller operativsystemet du bruker) for å endre innstillingene for Alt-i-ett-maskinen. 3 I de tre kategoriene til venstre (Kvalitet/kopier, Papiroppsett og Utskriftslayout) i skjermbildet Utskriftsegenskaper må du bekrefte valgene og deretter klikke på OK eller Skriv ut (avhengig av programmet eller operativsystemet du bruker). Sende en faks ved hjelp av kontrollpanelet Slik sender du en faks av et skannet dokument: 1 Kontroller at Alt-i-ett-maskinen er koblet til en datamaskin som er utstyrt med et modem. 2 Legg det elementet du vil fakse, med forsiden ned på skannerens glassplate. Kontroller at det øverste venstre hjørnet på forsiden av elementet ligger riktig i forhold til pilen nederst til høyre på skanneren. 3 Trykk på knappen for faksing (Start Fax). Faksprogrammet vises på datamaskinens skjerm. 27

32 4 Angi telefonnummeret du vil sende en faks til. 5 Følg instruksjonene på datamaskinens skjerm for å sende faksen. Sende en faks ved hjelp av programvaren for Alt-i-ett-maskinen 1 Kontroller at Alt-i-ett-maskinen er koblet til en datamaskin ved hjelp av et modem. Merk: DSL-modemer (digital subscriber line) og kabelmodemer støttes ikke av faksprogramvaren. 2 Legg dokumentet med forsiden ned på skannerens glassplate. Kontroller at det øverste venstre hjørnet på forsiden av elementet ligger riktig i forhold til pilen nederst til høyre på skanneren. 3 Dobbeltklikk på ikonet for Alt-i-ett-senteret for Lexmark X5100 Series på skrivebordet. Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises. 4 Klikk på Faks ved hjelp av datamaskinens modem under Kreative oppgaver. 5 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppgaven. Lage prosjekter Med Alt-i-ett-maskinen kan du gjøre følgende: Skrive ut et banner (side 29). Lage fargekopier (side 30). Sette et personlig preg på stoff med bilder (side 37). Skanne et fotografi og sende det med e-post (side 31). Forstørre eller forminske mønstre for broderi eller trearbeid (side 32). Skanne flere elementer (side 33). Skrive ut en plakat (side 34). Skrive ut et bilde flere ganger (side 35). Skrive ut speilvendte bilder (side 37). Bruke optisk tegnlesing til å redigere teksten i dokumentet (side 38). Bruke Lexmarks løsningssenter (side 12) til flere kreative ideer. Merk: Legg papir i Alt-i-ett-maskinen før du starter prosjektet. Hvis du trenger hjelp, se side

33 Skrive ut et banner 1 Legg bunken med bannerpapir oppå toppdekselet, og mat inn det første arket. 2 Klikk på Start Programmer Lexmark X5100 Series Løsningssenter for Lexmark X5100 Series. 3 Klikk på kategorien Hvordan. 4 Velg Bannere under Prosjekter. 5 Klikk på Vis og følg instruksjonene for å skrive ut banneret. 29

34 Merk: Når du starter utskriften på Alt-i-ett-maskinen, må du vente til du ser at forkanten på banneret kommer ut av Alt-i-ett-maskinen, og deretter lar du papiret henge fritt ned til gulvet foran Alt-i-ett-maskinen. Lage fargekopier Ved hjelp av kontrollpanelet eller datamaskinen kan du lage fargekopier av barnetegninger, en artikkel i et magasin eller lignende. Bruke kontrollpanelet 1 Åpne toppdekselet. 2 Legg det elementet du vil kopiere, med forsiden ned på skannerens glassplate. Kontroller at det øverste venstre hjørnet på forsiden av elementet ligger riktig i forhold til pilen nederst til høyre på skanneren. 3 Lukk toppdekselet. 4 Trykk på knappen for antall kopier (Number of Copies) hvis du skal ta flere kopier. 5 Trykk på knappen for fargekopi (Color Copy). Alt-i-ett-maskinen begynner å kopiere med de valgte kopieringsinnstillingene. 30

35 Bruke programvaren for Alt-i-ett-maskinen 1 Åpne toppdekselet. 2 Legg det elementet du vil kopiere, med forsiden ned på skannerens glassplate. Kontroller at det øverste venstre hjørnet på forsiden av elementet ligger riktig i forhold til pilen nederst til høyre på skanneren. 3 Lukk toppdekselet. 4 Dobbeltklikk på ikonet for Alt-i-ett-senteret for Lexmark X5100 Series på skrivebordet. Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises. 5 Velg Fargedokument under området Kopier... 6 Velg antall kopier hvis du skal ta flere kopier. 7 Klikk på Se flere kopieringsinnstillinger for å tilpasse dokumentet ytterligere. 8 Klikk på Kopier nå. Skanne et fotografi og sende det med e-post 1 Åpne toppdekselet. 2 Legg det fotografiet du vil skanne, med forsiden ned på skannerens glassplate. Kontroller at det øverste venstre hjørnet på forsiden av elementet ligger riktig i forhold til pilen nederst til høyre på skanneren. 3 Lukk toppdekselet. 4 Dobbeltklikk på ikonet for Alt-i-ett-senteret for Lexmark X5100 Series. Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises. 5 Klikk på Send et bilde med e-post på menyen Kreative oppgaver. 6 Velg Fotografi på menyen Hva skal skannes?. 7 Følg instruksjonene på skjermen for å klargjøre fotografiet for sending med e-post. 8 Klikk på Legg ved nå. Skjermbildet for ny melding (New Message) vises. 9 Følg instruksjonene på skjermen. 10 Skriv en melding til fotografiet. 11 Klikk på Send. 31

36 Forstørre eller forminske mønstre for broderi eller trearbeid Du kan forstørre eller forminske mønstre eller fotografier ved hjelp av kontrollpanelet eller Alt-i-ett-senteret på datamaskinen. Bruke kontrollpanelet 1 Åpne toppdekselet. 2 Legg mønsteret eller fotografiet du vil forstørre eller forminske, med forsiden ned på skannerens glassplate. Kontroller at det øverste venstre hjørnet på forsiden av elementet ligger riktig i forhold til pilen nederst til høyre på skanneren. 3 Lukk toppdekselet. 4 Trykk på knappen for forminsk/forstørr (Reduce/Enlarge) på kontrollpanelet. 5 Trykk på høyre pilknapp til du ser alternativet du vil bruke (50 % (halvparten), 100 % (samme), 200 % (dobbel), Tilpasset størrelse, Tilpass til siden, plakat i 2x2, 3x3 eller 4x4). 6 Trykk på velgeknappen (Select). 7 Trykk på knappen for fargekopi (Color Copy) eller knappen for sort/ hvitt-kopi (Black Copy) for å starte kopieringen. 8 Trykk på knappen for stopp/fjern (Stop/Clear) for å komme tilbake til kvaliteten Normal etter at bildet er skrevet ut. Bruke programvaren for Alt-i-ett-maskinen 1 Åpne toppdekselet. 2 Legg mønsteret eller fotografiet du vil forstørre eller forminske, med forsiden ned på skannerens glassplate. Kontroller at det øverste venstre hjørnet på forsiden av elementet ligger riktig i forhold til pilen nederst til høyre på skanneren. 3 Lukk toppdekselet. 4 Dobbeltklikk på ikonet for Alt-i-ett-senteret for Lexmark X5100 Series på skrivebordet. Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises. 32

37 5 Klikk på Forstørr eller forminsk et bilde på menyen Kreative oppgaver. 6 Klikk på Forhåndsvis nå for å se det skannede elementet. 7 Juster de prikkete linjene slik at de passer rundt den delen av bildet du vil skrive ut. 8 Følg instruksjonene på skjermen for å velge størrelsen på det nye bildet. 9 Klikk på Skriverinnstillinger for å velge papirstørrelsen. 10 Klikk på Skriv ut nå når du er ferdig med å tilpasse bildet. Skanne flere sider eller elementer 1 Åpne toppdekselet. 2 Legg det første elementet du vil skanne, med forsiden ned på skannerens glassplate. Kontroller at det øverste venstre hjørnet på forsiden av elementet ligger riktig i forhold til pilen nederst til høyre på skanneren. 3 Lukk toppdekselet. 4 Dobbeltklikk på ikonet for Alt-i-ett-senteret for Lexmark X5100 Series på skrivebordet. Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises. 5 Velg skannemålet fra rullegardinlisten. 6 Klikk på Se flere skanneinnstillinger under området Skann..., og klikk deretter på Vis avanserte skanneinnstillinger. 7 Velg Skann flere elementer før levering i kategorien Skann. 8 Klikk på OK. Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises. 9 Klikk på Skann nå. Merk: Du blir bedt om å legge neste element på skannerens glassplate etter at det første er skannet. 33

38 Skrive ut en plakat Hvis du har et bilde du vil forstørre og skrive ut over flere sider, kan du skrive det ut som plakat. Bruke kontrollpanelet 1 Legg i papir i A4- eller Letter-format og velg størrelse: a Trykk på alternativknappen (Options) på kontrollpanelet til du ser STØRRELSE PÅ BLANKT PAPIR (BLANK PAPER SIZE) på skjermen. b Trykk på høyre pilknapp til papirstørrelsen på skjermen stemmer overens med den du har lagt i. c Trykk på velgeknappen (Select). 2 Åpne toppdekselet. 3 Legg det elementet du vil skrive ut som plakat, med forsiden ned på skannerens glassplate. Kontroller at det øverste venstre hjørnet på forsiden av elementet ligger riktig i forhold til pilen nederst til høyre på skanneren. 4 Lukk toppdekselet. 5 Trykk på knappen for forminsk/forstørr (Reduce/Enlarge) på kontrollpanelet. 6 Trykk på høyre pilknapp til du ser antallet sider som skal brukes for plakaten, på skjermen. For eksempel betyr plakat i 2x2 at elementet du skanner, forstørres slik at det får plass på fire sider. 7 Trykk på velgeknappen (Select). 8 Trykk på knappen for fargekopi (Color Copy) eller knappen for sort/ hvitt-kopi (Black Copy) for å starte kopieringen. 9 Når du skal lage en plakat, må du legge de utskrevne sidene slik at bildet blir så sammenhengende og sømløst som mulig. 10 Trykk på knappen for stopp/fjern (Stop/Clear) for å komme tilbake til kvaliteten Normal etter at bildet er skrevet ut. 34

39 Bruke programvaren for Alt-i-ett-maskinen 1 Åpne toppdekselet. 2 Legg det elementet du vil skrive ut som plakat, med forsiden ned på skannerens glassplate. Kontroller at det øverste venstre hjørnet på forsiden av elementet ligger riktig i forhold til pilen nederst til høyre på skanneren. 3 Dobbeltklikk på ikonet for Alt-i-ett-senteret for Lexmark X5100 Series på skrivebordet. Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises. 4 Klikk på Skriv ut et bilde som plakat med flere sider. 5 Følg instruksjonene på skjermen. 6 Klikk på Forhåndsvis nå for å se det skannede elementet. 7 Juster de prikkete linjene slik at de passer rundt den delen av bildet du vil skrive ut. 8 Klikk på Skriverinnstillinger for å velge papirstørrelsen. 9 Klikk på Skriv ut nå. Skrive ut et bilde flere ganger Bruke kontrollpanelet 1 Åpne toppdekselet. 2 Legg det elementet du vil skrive ut, med forsiden ned på skannerens glassplate. Kontroller at det øverste venstre hjørnet på forsiden av elementet ligger riktig i forhold til pilen nederst til høyre på skanneren. 3 Trykk på alternativknappen (Options) på kontrollpanelet til du ser Vis flere bilder (Repeat Image) på skjermen. 4 Trykk på høyre pilknapp for å bla til det antallet bilder du vil ha på ett ark (1, 4, 9 eller 16). Merk: Når du skriver ut flere bilder på ett ark med papir på denne måten, kan du ikke bruke Forminsk/forstørr. Avhengig av hvor mange bilder du vil skrive ut pr. side, vil Alt-i-ett-maskinen forminske dem slik at de får plass på siden. 35

40 5 Trykk på velgeknappen (Select). 6 Trykk på knappen for fargekopi (Color Copy) eller sort/hvitt-kopi (Black Copy) for å starte kopieringen. 7 Trykk på knappen for stopp/fjern (Stop/Clear) for å komme tilbake til kvaliteten Normal etter at bildet er skrevet ut. Bruke programvaren for Alt-i-ett-maskinen 1 Åpne toppdekselet. 2 Legg det elementet du vil skrive ut, med forsiden ned på skannerens glassplate. Kontroller at det øverste venstre hjørnet av forsiden på elementet ligger riktig i forhold til pilen. 3 Dobbeltklikk på ikonet for Alt-i-ett-senteret for Lexmark X5100 Series på skrivebordet. Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises. 4 Klikk på Vis et bilde flere ganger på én side under Kreative oppgaver. 5 Følg instruksjonene på skjermen. 6 Klikk på Forhåndsvis nå for å se det skannede elementet. 7 Juster de prikkete linjene slik at de passer rundt den delen av bildet du vil skrive ut. 8 Klikk på Skriverinnstillinger for å velge papirstørrelsen. 9 Klikk på Skriv ut nå. 36

41 Skrive ut speilvendte bilder og motiver på påstrykningspapir Følg trinnene nedenfor når du skal skrive ut et speilvendt bilde av originalen. Bruke kontrollpanelet 1 Åpne toppdekselet. 2 Legg det elementet du vil skrive ut, med forsiden ned på skannerens glassplate. Kontroller at det øverste venstre hjørnet på forsiden av elementet ligger riktig i forhold til pilen nederst til høyre på skanneren. 3 Trykk på alternativknappen (Options) på kontrollpanelet gjentatte ganger helt til Påstrykningspapir/speilvendt vises. 4 Trykk på høyre pilknapp for å velge På. 5 Trykk på velgeknappen (Select). 6 Trykk på knappen for fargekopi (Color Copy) eller sort/hvitt-kopi (Black Copy) for å starte kopieringen. 7 Trykk på knappen for stopp/fjern (Stop/Clear) for å komme tilbake til kvaliteten Normal etter at bildet er skrevet ut. Sette et personlig preg på stoff med bilder Bruke datamaskinen 1 Åpne programmet du bruker til å lage bildedokumentet. 2 Klikk på Start Programmer Lexmark X5100 Series Løsningssenter for Lexmark X5100 Series. 3 Klikk på kategorien Hvordan. 4 Velg Påstrykningspapir på Prosjekter-menyen. 5 Klikk på Vis. 6 Følg instruksjonene på skjermen for å lage et påstrykningsprosjekt. 7 Påfør påstrykningspapiret på et teppe, putevar, laken eller annet stoff. Følg instruksjonene på pakken. Hvis du vil lage en collage på stoffet, kan du gjenta disse trinnene og bruke det samme bildet flere ganger, eller bruke mange forskjellige bilder. 37

42 Bruke optisk tegnlesing Optisk tegnlesing er en programvarefunksjon som endrer et skannet element til redigerbar tekst i et tekstbehandlingsprogram. 1 Åpne toppdekselet. 2 Legg det elementet du vil redigere, med forsiden ned på skannerens glassplate. Kontroller at det øverste venstre hjørnet på forsiden av elementet ligger riktig i forhold til pilen nederst til høyre på skanneren. 3 Dobbeltklikk på ikonet for Alt-i-ett-senteret for Lexmark X5100 Series på skrivebordet. Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises. 4 Bla til Rediger og klikk på Rediger tekst i et skannet dokument (OCR) under området Kreative oppgaver. 5 Følg instruksjonene på dataskjermen. Nettverksutskrift Her er en kort oversikt over noen av tingene du kan gjøre hvis du vurderer å bruke Alt-i-ett-maskinen i et nettverk. Du kan gjøre følgende: Koble Alt-i-ett-maskinen til et nettverk. Skrive ut fra flere datamaskiner hvis Alt-i-ett-maskinen er koblet til en datamaskin. Kopiere ved hjelp av kontrollpanelet. Merk: Du kan ikke bruke Alt-i-ett-maskinen til å skanne til en annen datamaskin i nettverket enn den Alt-i-ett-maskinen er koblet til lokalt. Hvis du vil ha informasjon om nettverksutskrift, og om kjøp av Lexmark N1 Ethernet-kortet, kan du gå til Merk: Nettverkskort fra Lexmark er tilgjengelig i enkelte land. 38

43 Vedlikehold Bytte blekkpatronene Lexmark X5100 Series bruker følgende blekkpatroner: Artikkel: Varenummer: Sort blekkpatron 82 Fargeblekkpatron 83 eller 88 Merk: Hvis du ønsker informasjon om bestilling av rekvisita, se side Kontroller at Alt-i-ett-maskinen er slått på. 2 Løft skannerdekselet helt til skannerstøtten holder det oppe. Patronholderen beveger seg og stopper ved innsettingsposisjonen, med mindre Alt-i-ett-maskinen er opptatt. 39

44 3 Klem sammen tappene på blekkpatronlokkene, og løft lokkene. 4 Ta ut de gamle blekkpatronene. Oppbevar dem i en lufttett beholder, eller kast dem. 5 Hvis du skal sette inn nye blekkpatroner, må du fjerne skummet, klistremerkene og den gjennomsiktige tapen fra undersiden av blekkpatronene. Advarsel: Du må IKKE berøre gulloverflaten på blekkpatronene. 40

45 6 Sett inn de nye blekkpatronene og klem lokkene på plass. 7 Løft skannerdekselet og skyv skannerstøtten bakover mens du senker skannerdekselet til det er lukket. 41

46 8 Legg papir i papirstøtten. 9 Det vises spørsmål på skjermen. Bruk knappene på kontrollpanelet til å svare på spørsmålene: a b c d Hvis fargeblekkpatronen du satte inn, er ny (aldri har vært brukt), må du trykke på velgeknappen (Select). Hvis den er gammel, må du trykke én gang på høyre pilknapp, og deretter på velgeknappen (Select). Hvis varenummeret som vises, stemmer overens med nummeret på blekkpatronen du bruker, må du trykke på velgeknappen (Select). Hvis nummeret ikke stemmer, må du trykke på høyre pilknapp helt til det riktige varenummeret vises, og deretter trykke på velgeknappen (Select). Hvis den sorte blekkpatronen du installerte, er ny, må du trykke på velgeknappen (Select). Hvis den er gammel, må du trykke én gang på høyre pilknapp, og deretter på velgeknappen (Select). Varenummeret som vises, skal stemme overens med nummeret på blekkpatronen du bruker. Trykk på velgeknappen (Select). Fortsett med Justere blekkpatronene for å være sikker på at du setter inn blekkpatronene riktig. 42

47 Justere blekkpatronene I to tilfeller bør du justere blekkpatronene: Etter at du har satt inn blekkpatroner og for å forbedre utskriftskvaliteten. Etter at du har satt inn blekkpatroner Når du har satt inn nye blekkpatroner, vises en melding på kontrollpanelet. 1 Kontroller at det ligger vanlig papir i papirstøtten. 2 Trykk på velgeknappen (Select) for å skrive ut en justeringsside. Forbedre utskriftskvaliteten Det kan være lurt å justere blekkpatronene med jevne mellomrom, for å forbedre utskriftskvaliteten. 1 Trykk på alternativknappen (Options) på kontrollpanelet gjentatte ganger helt til Blekkpatroner vises. 2 Trykk på høyre pilknapp til Juster vises, og trykk deretter på velgeknappen (Select). 3 Trykk på velgeknappen (Select). Det skrives ut en justeringsside. Når justeringssiden skrives ut, er den automatiske justeringen ferdig. Rengjøre blekkdysene Hvis du vil forbedre utskriftskvaliteten, må du kanskje rengjøre blekkdysene. Rengjør dysene når: tegn ikke skrives ut fullstendig det er hvite prikker i grafikk eller tekst utskriften er for mørk eller flekkete fargene på utskriftene er falmet eller avviker fra fargene på skjermen loddrette, rette steker er ujevne Du kan bruke kontrollpanelet eller løsningssenteret for Lexmark X5100 Series til å rengjøre dysene. 43

48 Bruke kontrollpanelet 1 Legg papir i Alt-i-ett-maskinen. Hvis du trenger hjelp, se side Trykk på alternativknappen (Options) til Blekkpatroner vises på skjermen. 3 Trykk på høyre pil til Rengjør vises på skjermen. 4 Trykk på velgeknappen (Select). Det blir skrevet ut en dysetestside, og blekket presses gjennom dysene for å rengjøre tette dyser. 5 Skriv ut dokumentet på nytt for å kontrollere at utskriftskvaliteten har blitt bedre. 6 Du kan forbedre utskriftskvaliteten ytterligere ved å tørke av blekkpatrondysene og kontaktflatene (se side 45), og deretter skrive ut dokumentet på nytt. 7 Hvis utskriftskvaliteten ikke har blitt forbedret, kan du prøve å rengjøre blekkdysene opptil to ganger til. Bruke løsningssenteret for Lexmark X5100 Series 1 Legg vanlig papir i Alt-i-ett-maskinen. Hvis du trenger hjelp, se side Klikk på Start Programmer Lexmark X5100 Series Løsningssenter for Lexmark X5100 Series. 3 Klikk på kategorien Vedlikehold. 4 Klikk på Rengjør for å fjerne vannrette striper i kategorien Vedlikehold. 5 Klikk på Skriv ut. Det blir skrevet ut en dysetestside, og blekket presses gjennom dysene for å rengjøre tette dyser. 6 Skriv ut dokumentet på nytt for å kontrollere at utskriftskvaliteten har blitt bedre. 44

49 7 Du kan forbedre utskriftskvaliteten ytterligere ved å tørke av blekkpatrondysene og kontaktflatene (se side 45), og deretter skrive ut dokumentet på nytt. 8 Hvis utskriftskvaliteten ikke har blitt forbedret, kan du prøve å rengjøre blekkdysene opptil to ganger til. Tørke av blekkpatrondysene og kontaktflatene Hvis utskriftskvaliteten ikke blir bedre etter at du har rengjort blekkpatrondysene, kan det være tørket blekk på blekkdysene eller kontaktflatene. Slik tørker du av blekkpatrondysene og kontaktflatene: 1 Ta ut blekkpatronene. Hvis du trenger hjelp, se side Fukt en ren, lofri klut med vann. 3 Hold kluten inntil det gullfargede dyseområdet i cirka tre sekunder. Tørk av i én retning (dette hindrer at fargene i fargeblekkpatronen blandes). Dyser 4 Hold en ren, fuktig del av kluten inntil kontaktflatene i cirka tre sekunder. Tørk av i én retning. Kontaktflater 45

50 5 La dysene og kontaktflatene tørke. 6 Sett inn igjen blekkpatronene, og skriv ut dokumentet på nytt. 7 Hvis utskriftskvaliteten ikke har blitt forbedret, kan du prøve å rengjøre blekkdysene opptil to ganger til. 8 Hvis du fortsatt ikke er fornøyd med utskriftskvaliteten, må du bytte blekkpatronene. Hvis du trenger hjelp, se side 39. Oppbevare blekkpatronene Slik sørger du for at blekkpatronene varer lenge og at Alt-i-ett-maskinens ytelse alltid er på topp: La nye blekkpatroner ligge i emballasjen til de skal benyttes. Ta aldri blekkpatroner ut av Alt-i-ett-maskinen, bortsett fra ved bytte, rengjøring, eller hvis de skal oppbevares i en lufttett beholder. Utskriftene blir ikke slik de skal hvis blekkpatronene blir stående åpne over lengre tid, siden blekket vil tørke. Lexmarks garanti for Alt-i-ett-maskinen dekker ikke reparasjoner eller skade som skyldes en etterfylt blekkpatron. Lexmark anbefaler ikke bruk av etterfylte blekkpatroner. Blekkpatroner som etterfylles, kan påvirke utskriftskvaliteten og skade Alt-i-ett-maskinen. Bruk originalrekvisita fra Lexmark for best mulig resultat. Bestille rekvisita Gå til Lexmarks hjemmeside på for å bestille rekvisita for Alt-i-ett-maskinen, eller for å finne nærmeste forhandler. Artikkel: Varenummer: Sort blekkpatron 82 Fargeblekkpatron 83 eller 88 USB-kabel 12A

51 Feilsøking Feilsøking for installering Hvis du får problemer under installeringen av Alt-i-ett-maskinen, må du kontrollere følgende: At skanneren er låst opp. Hvis du ikke finner skannerlåsen, se bildet av Alt-i-ett-maskinen på side 2. At du har valgt riktig språk og standard papirstørrelse, og har trykket på velgeknappen (Select) på kontrollpanelet. At du bare har én Lexmark X5100 Series koblet til datamaskinen. At operativsystemet er kompatibelt med Alt-i-ett-maskinen. Lexmark X5100 Series støtter bare følgende operativsystemer: Windows 98 Mac OS 9.2 Windows Me Mac OS X Windows 2000 Windows XP Generell feilsøking Merk: Macintosh-brukere kan klikke på Hjelp-knappen i hvilket som helst skjermbilde for å få tilgang til brukerhåndboken og hjelpen. Dette kan du gjøre etter at du har installert Alt-i-ett-maskinen og tatt installerings-cden ut av datamaskinen. Når det er problemer med Alt-i-ett-maskinen, må du kontrollere følgende punkter før du kontakter Lexmarks kundestøtte. 47

52 Hvis Alt-i-ett-maskinen ikke er koblet til en datamaskin, må du kontrollere følgende: At du leser og følger alle hjelpemeldinger på skjermen. At strømforsyningen er koblet til Alt-i-ett-maskinen og til et strømuttak. Hvis Alt-i-ett-maskinen er koblet til en datamaskin, må du kontrollere følgende: At USB-kabelen er godt festet til datamaskinen og Alt-i-ett-maskinen. Hvis du skal kjøpe en USB-kabel, varenummer 12A2405, gå til Lexmarks hjemmeside på At både datamaskinen og Alt-i-ett-maskinen er slått på. At Lexmark X5100 Series er angitt som standardskriver. Hvis det oppstår et problem med Alt-i-ett-maskinen, må du kontrollere følgende: At Alt-i-ett-maskinen er slått på. At skanneren er låst opp. At du har fjernet klistremerkene, den gjennomsiktige tapen og skummet fra undersiden av blekkpatronene. Hvis du trenger hjelp, se side 40. At papiret er lagt i riktig. At du har satt inn begge blekkpatronene. Lexmark X5100 Series fungerer bare hvis du har satt inn begge blekkpatronene. Hvis du trenger hjelp til å sette inn blekkpatronene, se side 39. Problem: Det oppstår mateproblemer, eller flere ark trekkes inn samtidig Gå til: side 49 Faksfunksjonen fungerer ikke som den skal side 49 Transparenter eller glanset fotopapir kleber seg sammen side 50 Transparenter eller fotopapir inneholder hvite streker side 50 Konvolutter trekkes ikke inn riktig side 50 Dokumentet skrives ikke ut side 50 Skriveren bruker lang tid på å skrive ut side 51 Skriveren lager dårlige utskrifter side 51 Skjermspråk er ikke det språket du ønsker å bruke side 53 Alt-i-ett-maskinen eller skanneren kommuniserer ikke med datamaskinen side 54 Kopieringskvaliteten er ikke tilfredsstillende side 54 Automatisk beskjæring av skannet element er ikke tilfredsstillende side 55 48

53 Problem: Gå til: Kantene på skannede dokumenter beskjæres side 57 Får ikke lukket skannerdekselet side 58 Funksjonen Tilpass til siden fungerer ikke som den skal side 59 Du får en feilmelding side 60 Det oppstår mateproblemer, eller flere ark trekkes inn samtidig Kontroller følgende: At du bruker en papirtype som er anbefalt for blekkskrivere. At du ikke bruker makt når du legger papir i Alt-i-ett-maskinen. At du ikke legger i for mye papir i Alt-i-ett-maskinen. Hvis du trenger hjelp, se side 17. At du legger i papiret på riktig måte. At Alt-i-ett-maskinen står på en rett, jevn flate. At papirskinnen hviler mot venstre side av papiret, og ikke forårsaker at papiret bøyer seg i papirstøtten. At du velger riktig papirtype og -størrelse i Utskriftsegenskaper, Innstillinger, eller i Alt-i-ett-senteret. Faksproblemer Hvis du har problemer under sending eller mottak av fakser, må du kontrollere følgende: At du har installert et faksmodem som fungerer, på datamaskinen. At du har installert faksprogramvaren på CDen. At faksdriveren du vil bruke, er standard faksdriver i Alt-i-ett-senteret. Merk: DSL-modemer (digital subscriber line) og kabelmodemer støttes ikke. 49

54 Transparenter eller glanset fotopapir kleber seg sammen Fjern sidene etter hvert som de kommer ut av skriveren, og la dem tørke før du legger dem i bunker. Bruk transparent- eller fotopapir som er beregnet for blekkskrivere. Transparenter eller fotopapir inneholder hvite streker Rengjør dysene. Hvis du trenger hjelp, se side 43. Tørk av dysene. Hvis du trenger hjelp, se side 45. Rengjør glassplaten på skanneren. Hvis du trenger hjelp, se side 52. Konvolutter trekkes ikke inn riktig Hvis vanlig papir trekkes inn uten problemer, må du kontrollere følgende: At du legger i konvoluttene på riktig måte. Hvis du trenger hjelp, se side 17. At du bruker en konvoluttstørrelse som støttes av Alt-i-ett-maskinen, og velger størrelsen før du starter utskriftsjobben. At du har valgt riktig papirtype og -størrelse i Utskriftsegenskaper. Dokumentet skrives ikke ut Kontroller at blekkpatronene er satt riktig inn. Bruk en uskadet USB-kabel. Kontroller statusen til Alt-i-ett-maskinen for å se at dokumentet ikke er stoppet midlertidig eller satt på venting. Slik kontrollerer du statusen til Alt-i-ett-maskinen: 1 Klikk på Start Innstillinger Skrivere. 2 Dobbeltklikk på ikonet for Lexmark X5100 Series, og klikk deretter på Skriver. 3 Kontroller at det ikke er merket av for alternativet Stopp utskrift midlertidig. 50

55 Skriv ut en testside: 1 Klikk på Start Programmer Lexmark X5100 Series Løsningssenter for Lexmark X5100 Series. 2 Klikk på kategorien Vedlikehold. 3 Klikk på Skriv ut en testside i kategorien Vedlikehold. Skriveren bruker lang tid på å skrive ut Lukk programmer du ikke bruker. Velg Hurtigkopi eller Normal i kategorien Dokument/kvalitet under Utskriftsegenskaper, Innstillinger eller fra Alt-i-ett-senteret: 1 Dobbeltklikk på ikonet for Alt-i-ett-senter for Lexmark X5100 Series på skrivebordet. 2 Klikk på Se flere kopieringsinnstillinger i området Kopier. 3 Velg Hurtigkopi i området Kopieringskvalitet. Vurder å kjøpe mer minne (RAM) til datamaskinen. Merk: Det kan ta lenger tid å skrive ut fotografier og dokumenter med grafikk, enn vanlig tekst. Skriveren lager dårlige utskrifter Her følger en liste over mulige utskriftsproblemer, og hva som kan gjøres for å løse dem. Loddrette rette steker er ujevne Slik forbedrer du utskriftskvaliteten for loddrette, rette streker i tabeller, kantlinjer og diagrammer: Velg en høyere kvalitet i kategorien Dokument/kvalitet under Utskriftsegenskaper, Innstillinger, eller fra Alt-i-ett-senteret: 1 Dobbeltklikk på ikonet for Alt-i-ett-senteret for Lexmark X5100 Series på skrivebordet. 2 Klikk på Se flere kopieringsinnstillinger i området Kopier. 3 Velg en høyere utskriftskvalitet enn den du bruker nå, i området Kopieringskvalitet. Test justeringen av blekkpatronen. Hvis du trenger hjelp, se side 43. Rengjør dysene. Hvis du trenger hjelp, se side

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2570. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2570 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok X74-X75 Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

X1100 Series Alt-i-ett-maskin

X1100 Series Alt-i-ett-maskin X1100 Series Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Lære om Alt-i-ett-maskinen Lære mer om programvaren Bruke Alt-i-ett-maskinen Vedlikehold Feilsøking www.lexmark.com Utgave: Mai 2003 Det følgende avsnittet gjelder

Detaljer

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85 Versjonsmerknad Utgave: juni 2002 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Brukerhåndbok May 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. (c)

Detaljer

3500-4500 Series. Brukerhåndbok

3500-4500 Series. Brukerhåndbok 3500-4500 Series Brukerhåndbok Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Innledning...8 Finne informasjon om skriveren...8 Installere skriveren...10 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær.

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær. Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 23. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Løse installeringsproblemer Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X4850 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267079

Din bruksanvisning LEXMARK X4850 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267079 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series Brukerhåndbok August 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

350 Series. Brukerhåndbok

350 Series. Brukerhåndbok 350 Series Brukerhåndbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Brukerhåndbok for Impact S300 Series

Brukerhåndbok for Impact S300 Series Brukerhåndbok for Impact S300 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 101, 10E, 11n, 1En Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 1200 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen 1200 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen 1200 Series Brukerhåndbok Edition: February 2006 The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.,

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Brukerhåndbok for Intuition S500 Series

Brukerhåndbok for Intuition S500 Series Brukerhåndbok for Intuition S500 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 301, 30E, 31n, 3En, 30p Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne

Detaljer

Brukerveiledning. Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking

Brukerveiledning. Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking Dell Alt-i-ett-fotoskriver 944 Brukerveiledning Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking www.dell.com/supplies support.dell.com

Detaljer

Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series

Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 2W2, 2WE, 2Wn, 2nE Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne

Detaljer

350 Series. Løse installeringsproblemer

350 Series. Løse installeringsproblemer 350 Series Løse installeringsproblemer Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK P350. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK P350 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok HP Scanjet G3010 Brukerhåndbok Innhold 1 Slik bruker du skanneren...2 Her finner du mer informasjon...2 Tilgjengelighet...2 Slik bruker du HP Photosmart-programvaren...3 Oversikt over frontpanel og ekstrautstyr...4

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 7300 Series

Alt-i-ett-maskinen 7300 Series Alt-i-ett-maskinen 7300 Series Brukerhåndbok November 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X5075 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267088

Din bruksanvisning LEXMARK X5075 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267088 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X5075. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X5075 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro800

Brukerhåndbok for Pro800 Brukerhåndbok for Pro800 November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 201, 20E Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere negative

Detaljer

Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series

Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series Mai 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 301, 30E Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Om skriveren...8 Takk for at du valgte denne skriveren...8 Redusere

Detaljer

Brukerhåndbok for 1500 Series

Brukerhåndbok for 1500 Series Brukerhåndbok for 1500 Series Juni 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Fotohåndbok Mars 2003 www.lexmark.com Utgave: Mars 2003 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester,

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester, BERØRINGSSKJERM - her vises alle tilgjengelige funksjoner og generell informasjon om maskinen. SLETT ALT - tilbakestiller alle funksjonene til standardinnstillingene. STOPP - avbryter gjeldende jobb. START

Detaljer

Brukerhåndbok for X5400 Series

Brukerhåndbok for X5400 Series Brukerhåndbok for X5400 Series 2007 www.lexmark.com Innhold Innledning...13 Finne informasjon om skriveren...13 Merknad om operativsystem...16 Sikkerhetsinformasjon...17 Installere skriveren...18 Innholdet

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 16 Veiledning om utskriftskvalitet Blanke eller hvite sider a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Skriver skriveren fortsatt ut blanke eller hvite sider?

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Brukerhåndbok for S600 Series

Brukerhåndbok for S600 Series Brukerhåndbok for S600 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4446 Modell(er): W01, WE1 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere

Detaljer

Merknad om utgave. Utgave: April 2000

Merknad om utgave. Utgave: April 2000 Merknad om utgave Utgave: April 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK DEN ER UTEN

Detaljer

Brukerhåndbok for 3600-4600 Series

Brukerhåndbok for 3600-4600 Series Brukerhåndbok for 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...9 Innledning...10 Finne informasjon om skriveren...10 Installere skriveren...13 Unngå sikkerhetsadvarsler under

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

Utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Blanke sider. Utskriftskvalitet

Utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Blanke sider. Utskriftskvalitet Side 1 av 7 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om kontrollpanelet

Detaljer

Lexmark X5400 Series. Fax guide (Faks) 2007 www.lexmark.com

Lexmark X5400 Series. Fax guide (Faks) 2007 www.lexmark.com Lexmark X5400 Series Fax guide (Faks) 2007 www.lexmark.com Innhold Innledning...5 Finne informasjon om skriveren...5 Lære mer om skriverdelene...7 Lære mer om skriverdelene...7 Faksoppsett...9 Klargjøre

Detaljer

Brukerhåndbok for 4900 Series

Brukerhåndbok for 4900 Series Brukerhåndbok for 4900 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...9 Innledning...10 Finne informasjon om skriveren...10 Installere skriveren...13 Gi programvaren tilgang under installering...13

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1500 Series Brukerhåndbok Juni 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9 Avansert

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Brukerhåndbok for Dell V525w

Brukerhåndbok for Dell V525w Brukerhåndbok for Dell V525w Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4448 Modell(er): 4d1, 4dE Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse uten skriftlig

Detaljer

Brukerhåndbok for 6500 Series

Brukerhåndbok for 6500 Series Brukerhåndbok for 6500 Series Mai 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Brukerhåndbok for 7600 Series

Brukerhåndbok for 7600 Series Brukerhåndbok for 7600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...9 Innledning...10 Finne informasjon om skriveren...10 Installere skriveren...13 Gi programvaren tilgang under installering...13

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro910 Series

Brukerhåndbok for Pro910 Series Brukerhåndbok for Pro910 Series Desember 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4449 Modell(er): 901, 90E, 91E Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7

Detaljer

Hurtigreferanse for Lexmark Intuition S500 Series

Hurtigreferanse for Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferanse for Lexmark Intuition S500 Series April 2009 www.lexmark.com Viktig informasjon om resirkulering av blekkpatroner Les dette før du åpner esken med blekkpatroner Hos Lexmark er vi opptatt

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Magasin 5 (valgfritt) Magasin 6 (innleggsmag.) (valgfritt) Kontrollpanel. Etterbehandler m/stor kapasitet (valgfri) Kontrollpanel

Magasin 5 (valgfritt) Magasin 6 (innleggsmag.) (valgfritt) Kontrollpanel. Etterbehandler m/stor kapasitet (valgfri) Kontrollpanel Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Maskinoversikt Maskinoversikt Funksjoner Maskinen kan ha ulike konfigurasjoner, for eksempel følgende: 8 Kopi E-post Internett-faks Serverfaks Originalmater Magasin (valgfritt)

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

Hurtigreferanse for Lexmark Interact S600 Series

Hurtigreferanse for Lexmark Interact S600 Series Hurtigreferanse for Lexmark Interact S600 Series Mai 2009 www.lexmark.com Viktig informasjon om resirkulering av blekkpatroner Les dette før du åpner esken med blekkpatroner Hos Lexmark er vi opptatt av

Detaljer

Hurtigreferanse for HP Photo Printing

Hurtigreferanse for HP Photo Printing Hente bilder til fotogalleriet Bruk en av disse metodene til å legge til bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre ruten i HP Photo Printing-programvaren, og er utgangspunktet for å lage utskrifter

Detaljer

Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1

Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1 2012 Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1 23.03.2012 Konfidensielt Innholdsliste Innledning... 3 Installasjon av skanneren.... 4 Koble skanneren til PC-en.... 5 Installasjon av software på Windows

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D2300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D4100 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Skrive ut fra et Windows-miljø

Skrive ut fra et Windows-miljø Når skriveren er konfigurert og Lexmark-driveren er installert, er du klar til å skrive ut. Vil du skrive ut et brev, merke en presentasjon med et Ikke kopier-vannmerke eller justere innstillingen for

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS 9 Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 2400 Series

Alt-i-ett-maskinen 2400 Series Alt-i-ett-maskinen 2400 Series Brukerhåndbok Februar 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other

Detaljer

VS Communicator 4. Kommei gang

VS Communicator 4. Kommei gang VS Communicator 4 Kommei gang VELKOMMEN TIL VS COMMUNICATOR 4 VS Communicator 4 gjør det mulig for personer med fysiske eller kommunikative funksjonshemninger å bruke datamaskin eller kommunikasjonsutstyr.

Detaljer

Fakshåndbok for 7600 Series

Fakshåndbok for 7600 Series Fakshåndbok for 7600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Innledning...5 Finne informasjon om skriveren...5 Lære mer om skriverdelene...8 Lære mer om skriverdelene...8 Faksoppsett...12 Klargjøre skriveren

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen 9500

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen 9500 Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen 9500 2007 www.lexmark.com Innhold Finne informasjon om skriveren...15 Finne informasjon om skriveren...15 Merknad om operativsystem...19 Merknad om operativsystem...19

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2

Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2 2012 Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2 08.01.2012 Konfidensielt Innholdsliste Innledning... 3 Installasjon av skanneren.... 4 Koble skanneren til PC-en.... 5 Installasjon av software på Windows

Detaljer

Hurtigreferanse for Lexmark Platinum Pro900 Series

Hurtigreferanse for Lexmark Platinum Pro900 Series Hurtigreferanse for Lexmark Platinum Pro900 Series Mai 2009 www.lexmark.com Viktig informasjon om resirkulering av blekkpatroner Les dette før du åpner esken med blekkpatroner Hos Lexmark er vi opptatt

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp HP Deskjet D1400 series Windows-hjelp HP Deskjet D1400-skriverserien Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer