Din bruksanvisning LEXMARK Z52

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Forbedringer eller endringer av produktene eller programmene som er beskrevet her, kan skje når som helst. Henvisninger i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der produsenten er representert. Henvisninger til et produkt, et program eller en tjeneste innebærer ikke at bare det produktet, det programmet eller den tjenesten kan brukes. Jetprinter er et varemerke for Lexmark International, Inc. Andre varemerker tilhører de respektive innehaverne. Copyright 1999 Lexmark International, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. duplisering og offentliggjøring av myndighetene er gjenstand for begrensninger i henhold til innskrenkningene i avsnitt (c)(1)(ii) i Rights in Technical Data and Computer Software-leddet av DFARS og gjeldende FAR-bestemmelser: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550, USA. Innhold Innhold Fremgangsmåte for enkel utskrift 1 Trinn en: Legge inn papiret 2 Trinn to: Tilpasse Egenskaper for skriver 5 Trinn tre: Skrive ut dokumentet 8 Mer om utskrift 9 Skrive ut på begge sider av et ark 9 Skrive ut flere sider på ett ark (nedskalering) 11 Skrive ut hefter 15 Skrive ut plakater 18 Vedlikeholde skriveren 21 Bruke kontrollprogrammet 21 Installere eller skifte blekkpatroner 22 Forbedre utskriftskvaliteten 23 Feilsøking 27 Skriveren skriver ut tregt eller skriver ikke ut 28 Papiret trekkes inn feil eller forårsaker papirstopp 30 Dokumentet skrives ut med feil eller dårlig kvalitet 31 Problemer med transparenter, fotografier, konvolutter Feilmeldinger og blinkende lamper 34 Tillegg 35 Installere skriverprogramvare 35 Utskrift fra DOS 36 iii Gratis kundestøtte på Internett 36 Energy star 38 Stikkordregister 41 iv Fremgangsmåte for enkel utskrift 1 Fremgangsmåte for enkel utskrift Denne boken beskriver hvordan du bruker skriveren i Windows 95 og Windows 98. Hvis du trenger hjelp til å bruke skriveren med: Windows NT 4. 0 eller Windows 2000, se Brukerhåndbokknappen på programvare-cden for Windows. Macintosh OS 8.6 eller senere, se Brukerhåndbok-ikonet i skrivebordsmappen Lexmark Z52. Enkel utskrift er like enkelt som følgende: 1 Legg inn papiret (se neste side) 2 Tilpass Egenskaper for skriver (se side 5) 3 Skriv ut dokumentet (se side 8) Fremgangsmåte for enkel utskrift 1 Trinn en: Legge inn papiret Du kan legge inn opptil 100 papirark (avhengig av tykkelsen). 1 Plasser papiret mot høyre side av arkmateren med utskriftssiden mot deg. Papirjusteringsmerker Arkmater 2 Press sammen utløserhåndtaket og papirføreren og skyv papirføreren inntil kanten på papiret. Papirfører Utløserhåndtak 2 Kapittel 1 Legge inn spesialpapir Følg disse retningslinjene når du legger inn spesialpapir: Maks. kapasitet: 10 konvolutter Riktig plassering av papiret: Utskriftssiden vender mot deg. Kortene er lagt inn mot høyre side av arkmateren med kortsiden ned og papirføreren inntil kanten av kortene. Frimerkeplasseringen er i øverste venstre hjørne. 10 gratulasjonskort, kartotekkort, postkort eller fotokort 25 ark med fotopapir Utskriftssiden vender mot deg. Kortene er lagt inn vertikalt mot høyre side av arkmateren og papirføreren er mot kanten av kortene. Utskriftssiden vender mot deg. Papirføreren ligger inntil kanten av papiret. 20 ark med bannerpapir Legg papiret bak skriveren. Før den ledige kanten på første side over skriveren og inn i arkmateren. Papirføreren ligger inntil kanten av papiret. Merk: Velg papirstørrelsen Banner eller Banner A4 i Egenskaper for skriver. 10 transparenter Den grove siden av transparenten vender mot deg (den jevne siden vender bort). Papirføreren ligger inntil kanten av transparentene. Fremgangsmåte for enkel utskrift 3 Fremgangsmåte for enkel utskrift Maks. kapasitet: Opptil 100 ark med papir av tilpasset størrelse Riktig plassering av papiret: Utskriftssiden vender mot deg og papirføreren ligger inntil kanten av papiret. Papirstørrelsen er innenfor følgende mål: - Bredde: 76 mm til 216 mm 3,0 til 8,5 tommer - Lengde: 127 mm til 432 mm 5,0 til 17,0 tommer 25 ark med påstrykningspapir Legg inn påstrykningspapir i henhold til instruksjonene i pakken. Papirføreren ligger inntil kanten av påstrykningspapiret. 4 Kapittel 1 Trinn to: Tilpasse Egenskaper for skriver Skriverprogramvaren inneholder flere programmer der du enkelt kan utføre utskriftsoppgaver. Ett av disse programmene kalles Egenskaper for skriver. Det er fire kategorier i Egenskaper for skriver: Ferdiggjøring, Papir, Dokument/kvalitet og Avansert. Hver enkelt kategori inneholder innstillinger som gjelder driften av skriveren og tilhørende programvare. Fremgangsmåte for enkel utskrift Åpne Egenskaper for skriver Du kan åpne Egenskaper for skriver fra nesten alle programmer. Dermed kan du endre skriverinnstillingene for KUN det dokumentet/de dokumentene du lager i programmet. Slik åpner du Egenskaper for skriver fra et program: 1 Åpne programmets Fil-meny. 2 Velg Skriv ut (eller Skriveroppsett). 3 Klikk på Egenskaper-, Alternativer- eller Oppsettknappen i dialogboksen Skriveroppsett (avhengig av programmet du bruker). 4 Endre innstillingene etter behov. Når du åpner Egenskaper for skriver fra Windows, brukes innstillingene for ALLE dokumenter, med mindre du endrer dem i selve programmet. Slik åpner du Egenskaper for skriver fra Windows: 1 Åpne Start-menyen, velg Innstillinger og velg deretter Skrivere. 2 Høyreklikk på ikonet for skriveren i Skrivere-mappen. 3 Velg Egenskaper fra hurtigmenyen. Fremgangsmåte for enkel utskrift 5 Klikk på......kategorien Papir...kategorien Dokument/kvalitet Velg papirstørrelse og -retning. Angi hvor mange kopier som skal skrives ut. Reverser utskriftsrekkefølgen for dokumentsidene. Den første siden av dokumentet vil være øverst i stabelen i utskuffen. Sorter dokumentet. Velg fargeinnstillinger for dokumentet ditt. Velg papirtype. Velg en innstilling for utskriftskvaliteten.

3 Velg web-utjevning når du skriver ut fra Internett. La sider tørke. Velg standardinnstillingene. Kategorien Ferdiggjøring for å skrive ut nedskalerte sider. plakater. hefter. tosidige dokumenter. Kategorien Avansert for å justere rasterinnstillinger. bildeinnstillinger. 6 Kapittel 1 Velge skriverinnstillinger for spesialpapir Da skriverprogramvaren ble installert, ble innstillingene for Egenskaper for skriver satt til standardinnstillingene. Bruk standardinnstillingene for å skrive ut de fleste dokumenter på vanlig papir. Hvis du vil endre skriverinnstillingene for utskrift på spesialpapir, bruker du følgende tabell: Spesialpapir i skriveren: Klikk på denne Egenskaper for skriverkategorien: Papir Gjør disse valgene: Fremgangsmåte for enkel utskrift Konvolutter I området Papirstørrelse blar du for å velge den riktige papirstørrelsen. Merk: Mange programmer er laget for å overstyre konvoluttinnstillingen i Egenskaper for skriver. Gratulasjonskort, kartotekkort eller postkort Dokument/kvalitet Velg Gratulasjonskort i Papirtype-området. Velg en passende innstilling for Papirstørrelse. Velg Glanset papir/fotopapir i Papirtypeområdet. Merk: Du kan skrive ut høykvalitetsfotografier med patronkombinasjonen av sort og farge som ble levert med skriveren. Den beste utskriftskvaliteten får du imidlertid hvis du skifter ut den sorte patronen med en fotopatron. Hvis du trenger hjelp, se side 22. Papir Fotopapir Dokument/kvalitet Bannerpapir Papir Velg Banner eller Banner A4 fra listen over papirstørrelser. Fremgangsmåte for enkel utskrift 7 Spesialpapir i skriveren: Klikk på denne Egenskaper for skriverkategorien: Papir Gjør disse valgene: Papirark av tilpasset størrelse Bla for å velge Tilpasset på listen over papirstørrelser. Oppgi dimensjonene for den tilpassede papirstørrelsen. Hvis du trenger hjelp, se "Legge inn spesialpapir" på side 3. Velg Påstrykningspapir i Papirtype-området. Velg Transparent under Papirtype. Velg Normal (600 x 600 ppt), Høy (1200 x 1200 ppt) eller Maksimum (2400 x 1200 ppt) utskriftskvalitet. Merk: Når du skriver ut transparenter, bør du ta dem bort etter hvert som de kommer ut av skriveren og la dem tørke før du legger dem i bunker. Påstrykningspapir Transparenter Dokument/kvalitet Dokument/kvalitet Trinn tre: Skrive ut dokumentet 1 I programmets Fil-meny velger du Skriv ut. 2 I utskriftsdialogboksen velger du OK eller Skriv ut (avhengig av programmet). 8 Kapittel 1 2 Mer om utskrift Mer om utskrift Du kan bruke skriveren til å skrive ut: på begge sider av et papirark (se neste del) flere sider på ett ark (se side 11) hefter (se side 15) plakater (se side 18) Skrive ut på begge sider av et ark Lexmark-skriveren kan skrive ut på begge sider av et papirark. I tillegg til å spare papir, er denne funksjonen nyttig når du vil skrive ut hefter eller blokker. Trinn en: Legge inn papiret Legg opptil 100 ark mot høyre side av arkmateren. Hvis du trenger hjelp, se side 2. Mer om utskrift 9 Trinn to: Tilpasse Egenskaper for skriver for den tosidige utskriftsjobben 1 Åpne Egenskaper for skriver. Hvis du trenger hjelp, se side 5. 2 Velg papirretning og -størrelse: a Klikk på kategorien Papir. b Velg en passende Papirstørrelse. c Velg Stående eller Liggende retning. 3 Tilpass Egenskaper for skriver for tosidig utskrift: a Klikk på kategorien Ferdiggjøring. b Velg Tosidig utskrift. c Velg en innbindingskant. Når du velger Stående retning, kan du velge mellom disse innbindingsalternativene: d Hvis du trenger instruksjoner for å legge inn papir på nytt, kan du velge å skrive ut instruksjoner for å legge inn papir på nytt når den første siden er skrevet ut. e Klikk på OK. Merk: Når du velt hefter Mer om utskrift Du kan skrive ut og bunte dokumentet slik at det utgjør et hefte. Trinn en: Legge inn papiret Legg opptil 100 ark mot høyre side av arkmateren. Hvis du trenger hjelp, se side 2. Trinn to: Tilpasse Egenskaper for skriver 1 Velg riktig papirstørrelse i programmet. Du kan velge blant disse papirstørrelsene når du skriver ut hefter: Statement Letter A4 A5 2 Åpne Egenskaper for skriver. Hvis du trenger hjelp, se side 5. 3 Klikk på kategorien Ferdiggjøring. 4 Velg Hefte. 5 Hvis du trenger å skrive ut instruksjoner for å legge inn papir på nytt når den første siden er skrevet ut, eventuelle gjenværende blanke områder. Mer om utskrift 19 Velge bestemte sider som skal skrives ut Du kan skrive ut bestemte sider av plakaten på nytt uten at du behøver å skrive ut alle sidene i plakaten på nytt. Slik velger du bestemte sider som skal skrives ut: 1 I kategorien Ferdiggjøring velger du Velg sider som skal skrives ut. 2 Fra skjermbildet Velg sider som skal skrives ut: I eksemplet er bare en side, rute 1, merket for utskrift. Klikk på Merk alle for å merke alle rutene, og klikk så på de rutene du ikke vil skrive ut. eller Hvis du raskt vil velge noen ruter som skal skrives ut, velger du Fjern alle for å fjerne alle markeringene, og klikk deretter på de rutene du vil skrive ut. Klikk på OK. 3 Skriv ut plakatsiden(e). 4 Sett sammen plakaten. Hvis du trenger hjelp, se side Slik går du tilbake til vanlig utskrift: a I kategorien Ferdiggjøring velger du Normal. b Klikk på OK. 20 Kapittel 2 3 Vedlikeholde skriveren Vedlikeholde skriveren Bruke kontrollprogrammet Ved hjelp av kontrollprogrammet kan du overvåke skriveren, og installere eller bytte ut blekkpatroner. Hvis du vil åpne kontrollprogrammet fra Start-menyen, klikker du på: 1 Programmer 2 Lexmark Z52 Series 3 Lexmark Z52-kontrollprogram Klikk på... Status-kategorien for å: overvåke statusen til utskriftsjobben avbryte utskriftsjobben skrive ut en testside vise blekknivåene Patroner-kategorien for å: installere eller skifte blekkpatroner justere blekkpatroner for best utskriftskvalitet rense blekkdysene vise patrondelenumre og bestille rekvisita direkte fra Lexmarks hjemmeside Om-kategorien for å finne skriverprogrammets versjonsnummer og copyrightinformasjon Alternativer-kategorien for å aktivere/deaktivere ulike funksjoner for skriverprogramvaren, som lydeffekter og buffermodus DOS-utskriftkategorien for å endre innstillinger for DOSutskrift Vedlikeholde skriveren 21 Installere eller skifte blekkpatroner 1 Kontroller at av/på-lampen lyser.

4 Av/pålampe Papirmatelampe 2 Åpne frontdekselet. Patronholderen går til innsettingsposisjonen hvis ikke skriveren er opptatt. Frontdeksel Patronholder i innsettingsposisjon 3 Ta ut den gamle blekkpatronen. Oppbevar eller kast den gamle patronen. 4 Installer en ny patron i skriveren: Hvis du skal installere en ny patron, må du kun fjerne klistrelappen og den gjennomsiktige tapen fra undersiden av blekkpatronen. Sett den nye blekkpatronen i patronholderen. Skyv patronen inn til den smekker på plass. Advarsel: IKKE ta på de forgylte kontaktene på blekkpatronen. 22 Kapittel 3 5 Under Patroner-kategorien i kontrollprogrammet velger du Installer/skift patron. Hvis du trenger hjelp, se side 21. Velg den patrontypen du har installert, og klikk på OK. Vedlikeholde skriveren 6 Hvis du har installert en ny patron, vises justeringsdialogboksen. Følg instruksjonene på justeringsskjermen for å fullføre patroninstalleringen. du trenger hjelp, se side 21. står et tall under hvert mønster. du trenger hjelp, se side 21. en av disse fargene ikke skrives ut, må du skifte den aktuelle blekkpatronen. Brudd i linjene øverst på siden viser at dysene er tette. Vedlikeholde skriveren Hvis det ikke er brutte linjer nederst på siden, har dysene blitt renset. 3 Sammenlikne den diagonale linjen over de tykke strekene med den diagonale linjen under de tykke strekene. Se etter brudd i de diagonale linjene over de tykke strekene. Hvis en linje er brutt, er dysene tette. anbefaler ikke bruk av etterfylte blekkpatroner. kategorien for hjelp til å finne løsningen. du fortsetter må du bekrefte at parallellkabelen eller USB-kabelen er godt festet til både skriveren og datamaskinen skriveren er koblet til strømnettet og slått på skriverporten er innstilt på en LPTn-port for en parallellkabel, og til en USB-port for en USBkabel Hvis du har en bryterboks eller en annen enhet (skanner eller faks) som er koblet til datamaskinens parallellport, må du kontrollere at den støtter toveis kommunikasjon. Du må kanskje koble skriveren fra bryterboksen eller den andre enheten og koble den direkte til datamaskinen. Skriveren fører ut et blankt ark når det ser ut som den skriver ut Kontroller at følgende betingelser er oppfylt: Du har fjernet klistrelappen og den gjennomsiktige teipen fra undersiden av blekkpatronene. Hvis du trenger hjelp, se side 22. Du har valgt Lexmark-skriverdriveren som standardskriver. 28 Kapittel 4 Skriveren er koblet til, men skriver ikke ut, eller du får en melding om at skriveren er frakoblet Kontroller at følgende betingelser er oppfylt: Feilsøking Skriveren er slått på og papiret er lagt inn på riktig måte. Parallellkabelen eller USB-kabelen er plugget riktig i skriveren. Skriveren er ikke stanset midlertidig. Slik kontrollerer du skriverstatusen: Dobbeltklikk på Lexmark Z52-ikonet i mappen Skrivere. 2 Klikk på Skriver-menyen og kontroller at det ikke er et hakemerke foran alternativet Stopp utskrift midlertidig. Skriv ut en testside. Hvis testsiden blir skrevet ut, fungerer skriveren slik den skal. Sjekk programmet. 1 Testsiden blir ikke skrevet ut Kontroller at følgende betingelser er oppfylt: Blekkpatronene er riktig installert. Hvis du trenger hjelp, se side 22. Du bruker en uskadet kabel av riktig type. Hvis du bruker en parallellkabel, må du kontrollere at det er en IEEE 1284-kompatibel parallellkabel som støtter toveis kommunikasjon. Skriveren skriver ut veldig langsomt Hvis du skriver ut fotografier, eller dokumentet inneholder grafikk, kan utskriften ta lengre tid enn for vanlig tekst. Lukk alle åpne programmer. Reduser innstillingen for utskriftskvalitet. Vurder å kjøpe mer minne, eller å øke det virtuelle minnet for datamaskinen. Feilsøking 29 Papiret trekkes inn feil eller forårsaker papirstopp Papiret trekkes inn feil eller trekker inn flere ark mens det beveger seg gjennom skriveren Kontroller at følgende betingelser er oppfylt: Du bruker papir som er anbefalt for blekkskrivere. Du brukte ikke makt for å legge papiret i skriveren. Juster toppen av papiret med papirføreren på papirstøtten. Pass på at du ikke legger inn for mye papir i arkmateren. Avhengig av arktykkelsen er det plass til opptil 100 ark i arkmateren. Den venstre papirføreren ligger inntil siden av papiret, og forhindrer at papiret ikke bøyes i arkmateren. Skriveren befinner seg på en rett, jevn flate. Skriveren trekker ikke inn konvolutter eller spesialpapir Hvis vanlig papir trekkes inn uten problemer: Har du lagt inn konvoluttene på riktig måte? Hvis du trenger hjelp, se "Legge inn spesialpapir" på side 3. Bruker du en konvoluttstørrelse som støttes av skriveren, og den er valgt i Egenskaper for skriver? Programmet er utformet for å skrive ut konvolutter. Se dokumentasjonen for programmet. Det har oppstått papirstopp Forsøk å ta papiret ut av arkmateren. Hvis papiret har satt seg fast langt inne i skriveren slik at du ikke kan fjerne det: 1 Trykk på av/på-knappen for å slå av skriveren. 30 Kapittel 4 2 Dra i papiret for å fjerne det. Hvis du ikke får tak i papiret fordi det er for langt inne i skriveren, åpner du frontdekselet og drar ut papiret. 3 Lukk frontdekselet. 4 Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren. Test patronjusteringen. Hvis du trenger hjelp, se side 24. Rengjør blekkdysene. Skriveren kan ha problemer med toveis kommunikasjon. Skriveren kan ha problemer med toveis kommunikasjon. Papiret er rett og glatt. Innstillingen for utskriftskvalitet stemmer med papirtypen. Du må kanskje rengjøre blekkdysene. A4-papir - 3,37 mm (0,133 tommer) hver. Topp- og bunnmarg: Topp - 1,7 mm (0,067 tommer). Velg Naturlig farge som Dokumenttype i kategorien Dokument/kvalitet under Egenskaper for skriver. 32 Kapittel 4 Bruk et annet papirmerke. Ulike papirmerker godtar blekk på ulike måter, og skriver ut med visse fargevariasjoner.

5 Frakoble eventuelle tilleggsenheter som skanneren, og koble skriveren til parallellporten. Feilsøking Fargene på utskriften er nedtonet Det kan være lite blekk i blekkpatronen. Kontroller blekknivåbildet i kategorien Patroner i skriverens kontrollprogram. Rengjør blekkdysene. Hvis du trenger hjelp, se side 25. Hvis fargene fremdeles er nedtonede, må du tørke av blekkdysene og kontaktene. Hvis du trenger hjelp, kan du slå opp under Utskriftskvalitet i Hjelp for skriverdriveren. Problemer med transparenter, fotografier, konvolutter... Glanset papir/fotopapir eller transparenter klebes sammen Ta ut fotografiene eller transparentene fra utskuffen når de kommer ut av skriveren. La fotografiene eller transparentene tørke fullstendig før du stabler dem. Bruk transparenter eller fotopapir som er laget for blekkskrivere. Det er hvite streker på transparenter eller fotografier Velg Høy (1200 x 1200 ppt) eller Maksimum (2400 x 1200 ppt) fra Egenskaper for skriver. Blekkdysene må kanskje rengjøres. Hvis du trenger hjelp, se side 25. Feilsøking 33 Skriveren trekker ikke inn konvolutter eller spesialpapir Hvis du trenger hjelp, se "Skriveren trekker ikke inn konvolutter eller spesialpapir" på side 30. Feilmeldinger og blinkende lamper Papirstopp-melding Av/pålampe Papirmatelampe Hvis du trenger hjelp, se "Det har oppstått papirstopp" på side 30. Lite blekk-melding Blekkpatronen er nesten tom. Kjøp en ny blekkpatron. Av/på-lampen lyser og papirmatelampen blinker Hvis skriveren er tom for papir: Legg inn papir. 2 Trykk på papirmateknappen. Hvis det er papirstopp i skriveren, se side 30 hvis du vil ha hjelp. 1 Av/på-lampen blinker to ganger Patronholderen er blokkert: Sjekk om det er feilmeldinger på skjermen. 1 Slå av skriveren. 2 Vent i noen sekunder og slå skriveren på igjen. 34 Kapittel 4 Tillegg Tillegg Denne delen inneholder følgende: Installere skriverprogramvare Avinstallere skriverprogramvare Utskrift fra DOS Sikkerhetsinformasjon Window 98 - USB-kabel 1 Start Windows. 2 Klikk på Neste når den første skjermen vises. 3 Sett inn programvare-cden. 4 Klikk på Neste eller Ferdig i alle etterfølgende skjermer. Installeringsskjermen for Lexmark Z52-programvaren vises. 5 Klikk på Installer skriverprogramvaren. Windows 2000 parallell- eller USBkabel 1 Start Windows. 2 Klikk på Avbryt på eventuelle skjermer som vises. 3 Sett inn programvare-cden når skrivebordet vises. Installeringsskjermen for Lexmark Z52-programvaren vises. 4 Klikk på Installer skriverprogramvaren. Merk: Hvis CDen ikke kjører automatisk når du setter den inn: 1 Velg Kjør på Start-menyen. 2 I tekstboksen Kommandolinje skriver du bokstaven på CD-ROMstasjonen, etterfulgt av :\setup (for eksempel d:\setup), og velg deretter OK. Installere skriverprogramvare Du kan få tak i skriverprogramvaren på følgende måter: CD-ROM World Wide Web disketter Hvis skriverprogramvaren ikke blir installert på riktig måte, vil det vises en kommunikasjonsfeilmelding når du forsøker å skrive ut. Du må kanskje avinstallere skriverprogramvaren og deretter installere den på nytt. Hvis du trenger hjelp, se "Avinstallere skriverprogramvaren" på side 36. Windows 95/98/NT 4. 0 parallellkabel 1 Start Windows. 2 Klikk på Avbryt på eventuelle skjermer som vises. 3 Sett inn programvare-cden når skrivebordet vises. Installeringsskjermen for Lexmark Z52-programvaren vises. 4 Klikk på Installer skriverprogramvaren. Bruke World Wide Web Hvis datamaskinen ikke har noen CD-ROM-stasjon, kan du laste ned skriverprogramvaren fra World Wide Web på Bruke CD-ROM-platen Følg instruksjonene for operativsystemet og skriverkabelen (parallell eller USB). Tillegg 35 1 Velg den aktuelle driveren for ditt operativsystem på Lexmarks hjemmeside. 2 Velg Lagre på disk. 3 Velg en katalog på harddisken. 4 Dobbeltklikk på.exe-filen for å åpne den. WinZip-vinduet åpnes. 5 Følg instruksjonene på skjermen. 3 Åpne Start-menyen og velg Kjør. 4 I tekstboksen Kommandolinje skriver du bokstaven til diskettstasjonen etterfulgt av :/setup (for eksempel a:\setup) og klikker på OK. 5 Sett inn de aktuelle diskettene når du blir bedt om det, og klikk på OK. 6 Følg instruksjonene på skjermen. 3 Velg Innhold i Hjelp øverst på Hjelp-skjermen. 4 Bla nedover skjermen til Hvordan Fra emnene i Hvordan... klikker du på Skrive ut fra Windowsog DOS-programmer. Gratis kundestøtte på Internett Når du trenger et raskt svar på de vanligste spørsmålene og problemene, vil du finne svaret på Lexmarks hjemmeside lexmark.no Her vil du finne øyeblikkelig og gratis kundestøtte 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Du har også tilgang til oppdaterte drivere og de siste nyhetene om Lexmarks produkter. Bruke disketter Hvis datamaskinen ikke har en CDROM-stasjon, kan du opprette driverdisketter på datamaskinen til en venn eller en datamaskin med en CD-ROM-stasjon hos Lexmark-forhandleren. Du vil trenge minst tre tomme disketter på 3,5 tommer. Slik lager du disketter av skriverprogramvaren: 1 Sett programvare-cden inn i CDROM-stasjonen. Hvis CDen ikke kjører automatisk: a Velg Kjør på Startmenyen. b I tekstboksen Kommandolinje skriver du bokstaven til CDROM-stasjonen etterfulgt av :\setup (for eksempel d:\setup), og klikk deretter på OK. 2 Når installasjonsskjermen for Lexmark Z52-programvaren vises, velger du Verktøy. 3 Velg Lag disketter. 4 Følg instruksjonene på skjermen. Slik installerer du skriverprogramvare fra disketter: 1 Start Windows. 2 Sett installeringsdiskett 1 i diskettstasjonen. Avinstallere skriverprogramvaren Hvis skriverprogramvaren ikke blir installert på riktig måte, må du kanskje avinstallere den og deretter installere den på. Slik avinstallerer du skriverprogramvaren: 1 Velg Programmer på Startmenyen. 2 Velg Lexmark Z52 Series. 3 Velg Avinstalleringsprogram for Lexmark Z52. 4 Følg instruksjonene på skjermen. Hvis du vil installere skriverprogramvaren på nytt, følger du de riktig instruksjonene under "Installere skriverprogramvare" på side 35.

6 Skriverdrivere Skriverdriveren må være installert på datamaskinen for at skriveren og datamaskinen skal kunne kommunisere. En Lexmark-driver på CD- ROM leveres sammen med alle skrivere. Du følger ganske enkelt instruksjonene som kommer frem på skjermen når du har satt CDen inn i datamaskinen. Hvis du skulle trenge en ekstra kopi av driveren, eller du vil ha driveren på en diskett, kan du gjøre ett av følgende: Last ned skriverprogramvaren fra Lexmarks hjemmeside: og installer filen ved å følge anvisningene eller Be din Lexmark-forhandler, eller en venn, om å kopiere driveren fra CDen til disketter. Sett driver- Utskrift fra DOS Slik åpner du skriverens skjermbaserte hjelp og finner informasjon om utskrift fra DOS: 1 Åpne Egenskaper for skriver (du får hjelp på side 5), eller kontrollprogrammet (du får hjelp på side 21). 2 Klikk på Hjelp-knappen nederst til høyre på programvareskjermen. 36 CDen inn i datamaskinen og velg "Lag disketter". Gratis kundestøtte - via Lexmarks automatiske fakssvarsystem Lexmark tilbyr også detaljert kundestøtte gjennom Lexmarks automatiske fakssvarsystem, som er gratis og tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. vil bli gjort oppmerksom på prisen når du ringer. Hvis du bestemmer deg for å godta prisen, vil du bli bedt om å betale med kredittkort. Du må ha ditt Visa- eller MasterCard-kort klart slik at du kan gi oss de nødvendige opplysningene. Lexmark begrenset garanti Lexmark garanterer til den opprinnelige kjøperen, og til enhver person som overtar eller kjøper produktet sammen med det originale kjøpsbeviset i garantitiden, at produktet er laget av nye eller ekvivalent til nye deler, oppfyller Lexmarks publiserte spesifikasjoner, er fri for material- og fabrikasjonsfeil og er i god fungerende stand. Lexmark garanterer ikke uavbrutt og feilfri bruk av produktet. Garantien for produktet gjelder i ett år fra og med kjøpsdatoen, og garantien for de originale kassettene/patronene som leve- Kundestøtte under garantitiden Hvis du ikke får svar på spørsmålet ditt på hjemmesidene, via fakssystemet eller via epost, kan du ringe Lexmark direkte. For at våre medarbeidere skal kunne gi deg best mulig hjelp, bør du sørge for at: Tillegg 37 res med produktet er 90 dager fra og med kjøpsdatoen. (Hvis ikke gjeldende lover fastslår en lengre periode). den informasjonen kan du risikere at produktet anses som utenfor garantien ("Out Of Warranty"), og eventuell service vil bli belagt med de gjeldende prisene for service eller kundestøtte. Under garantiservice vil Lexmark først forsøke å diagnostisere og rette opp problemet via telefon, Internett eller faks. Lexmark vil reparere eller bytte defekte produkter ved å enten gi et korrigert eller nytt produkt tilbake. Lexmarks kundestøttemedarbeidere vil gi anvisninger for eventuell retur eller bytte av defekte produkter. Du bør ta vare på originalemballasjen under garantitiden for bruk ved eventuell retur. Alle deler og produkter som byttes inn under garantiservice, blir Lexmarks eiendom. Garantiservice inkluderer ikke reparasjoner eller bytte som følge av modifikasjoner eller tilføyelser på produktet, skade fra uhell eller misbruk, driftsmiljø som ikke ligger innenfor de publiserte spesifikasjonene for temperaturer, luft eller fuktighet, vedlikehold eller reparasjoner av andre enn Lexmarks autoriserte serviceleverandører, eller bruk av andre kassetter/patroner eller annet utskriftsmateriale enn det som Lexmark anbefaler. skader eller følgeskader, selv om Lexmark er blitt gjort oppmersom på muligheten for slik skade. UTVIDET GARANTI Kunden kan når som helst i løpet av garantiperioden utvide denne garantien ved å kjøpe en utvidet garanti. Hvis du vil vite mer om utvidet garanti, kan du se Lexmarks hjemmeside eller kontakte din forhandler. DEN BEGRENSEDE GARANTIEN ER DEN ENESTE GJELDENDE GARANTIEN. INGEN ANDRE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER GJELDER, INKLUDERT UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. (BORTSETT FRA STEDER DER SLIKE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ER EN DEL AV DEN GJELDENDE LOVGIVNINGEN.) INGEN GARANTIER, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, VIL GJELDE ETTER GARANTIPERIODENS UTLØP. Energy star EPA ENERGY STAR Computersprogrammet er et samarbeid mellom datamaskinprodusenter for å fremme innføringen av energibesparende produkter og redusere luftforurensningen som følger av kraftproduksjon. Selskapene som deltar i dette programmet, lanserer PCer, skrivere, skjermer eller faksmaskiner som reduserer strømforbruket når de ikke er i bruk. Denne funksjonen kan redusere strømforbruket med opptil 50 prosent. Lexmark er stolt over å delta i dette programmet. Som Energy Star-partner, har Lexmark International, Inc. fastslått at dette produktet oppfyller Energy Star-kravene til energibesparende produkter. ANSVARSBEGRENSNING Kjøperens eneste rettsmiddel er garantiservicen som er beskrevet ovenfor. Lexmarks økonomiske ansvar for faktiske skader av ethver art er begrenset til prisen som er betalt for produktet, eller reparasjon eller bytte av dette. Denne ansvarsbegrensningen ved faktisk skade gjelder ikke personskade eller skade på eiendom som Lexmark holdes ansvarlig for. Lexmark skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for tap av inntekt, tilfeldige 38 Strømforsyning Hvis strømforsyningen svikter, må den erstattes med en Lexmarkreservedel eller en annen UL-oppført Direct Plug-In Power Unit merket "Class 2" med 30 VDC ved 1A. Tillegg Sikkerhetsinformasj on Hvis ditt produkt IKKE er merket med dette symbolet, MÅ det kobles til en jordet stikkontakt. Strømkabelen må kobles til et elektrisk uttak som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig. Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i bruksinstruksjonene. Dette produktet er utformet, testet og godkjent for å tilfredsstille strenge, globale sikkerhetsstandarder ved bruk av spesifikke Lexmarkkomponenter. Sikkerhetsfunksjonene for noen deler er ikke alltid like tydelige. Lexmark er ikke ansvarlig for bruk av andre erstatningsdeler. Tillegg Stikkordregister Stikkordregister A anbefalte innstillinger bannerpapir 7 fotopapir 7 konvolutter 7 kort 7 normal 7 papir med tilpasset størrelse 8 påstrykningspapir 8 plakat 18 tosidig utskrift 10 transparenter 8 Ark pr.

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Merknad om utgave. Utgave: April 2000

Merknad om utgave. Utgave: April 2000 Merknad om utgave Utgave: April 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK DEN ER UTEN

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85 Versjonsmerknad Utgave: juni 2002 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2570. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2570 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Innledning...8 Finne informasjon om skriveren...8 Installere skriveren...10 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknad 1 Utgivelsesmerknad 2 April 2001 Følgende avsnitt gjelder ikke for

Detaljer

Skrive ut fra et Windows-miljø

Skrive ut fra et Windows-miljø Når skriveren er konfigurert og Lexmark-driveren er installert, er du klar til å skrive ut. Vil du skrive ut et brev, merke en presentasjon med et Ikke kopier-vannmerke eller justere innstillingen for

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

X1100 Series Alt-i-ett-maskin

X1100 Series Alt-i-ett-maskin X1100 Series Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Lære om Alt-i-ett-maskinen Lære mer om programvaren Bruke Alt-i-ett-maskinen Vedlikehold Feilsøking www.lexmark.com Utgave: Mai 2003 Det følgende avsnittet gjelder

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok X74-X75 Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær.

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær. Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 23. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren 1 Displayet på kontrollpanelet er blankt eller viser bare rutertegn. Skriverens selvtest mislyktes. Slå skriveren av, vent i ca. ti sekunder og slå skriveren på igjen. Utfører selvtest vises på kontrollpanelet.

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1 Hurtighjelp hp deskjet 948c/940c/920c series Innholdsfortegnelse Bli kjent med skriveren.......................... 1 Introduksjon av hp deskjet-skriveren........................ 2 Finne informasjon....................................

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Fotohåndbok Mars 2003 www.lexmark.com Utgave: Mars 2003 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren Hvis det foreslåtte opprettingstiltaket ikke løser problemet, må du ringe servicerepresentanten. 1 løsing Jobben ble ikke skrevet ut, eller feil tegn ble skrevet ut. Kontroller at Klar vises på kontrollpanelet

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 610C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167914

Din bruksanvisning HP DESKJET 610C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167914 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Løse installeringsproblemer Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknader

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknader Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknader Merknader 1 Utgave: November 2000 Merknader 2 Følgende avsnitt gjelder

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp HP Deskjet D1400 series Windows-hjelp HP Deskjet D1400-skriverserien Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 930C Series. Norsk

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 930C Series. Norsk HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows 930C Series Norsk Varemerker Microsoft, MS, MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation (patentnummer 4955066 og 4974159 i USA).

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

R4C621Installasjonsguide Rev. C

R4C621Installasjonsguide Rev. C L 1RUVN MAEUL0062 . L Kontrollerer pakkens innhold papirstøtte skriverprogramvare & Reference Guide CD-ROM blekkpatronpakke (inneholder blekkpatroner for både svart og farge.) Daglig bruk Installasjon

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 950C-Series. Norsk

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 950C-Series. Norsk HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows 950C-Series Norsk Varemerker Microsoft, MS, MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation (patentnummer 4955066 og 4974159 i USA).

Detaljer

Brukerhåndbok for 1500 Series

Brukerhåndbok for 1500 Series Brukerhåndbok for 1500 Series Juni 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

3500-4500 Series. Brukerhåndbok

3500-4500 Series. Brukerhåndbok 3500-4500 Series Brukerhåndbok Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D1300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pebble. Brukermanual

Pebble. Brukermanual Pebble Brukermanual Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Introduksjon...4 1. Pakke ut skriveren...4 2. Beskrivelse av skriveren og dens funksjoner...5 Skriverens kontrollpanel...5 3.Montere skriveren...6

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG:

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG: LBP-800 Laserskriver Komme i gang VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 16 Veiledning om utskriftskvalitet Blanke eller hvite sider a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Skriver skriveren fortsatt ut blanke eller hvite sider?

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Brukerhåndbok May 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. (c)

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D2300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D4100 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK P350. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK P350 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

HP Deskjet D730 Printer. Hjelp for Windows

HP Deskjet D730 Printer. Hjelp for Windows HP Deskjet D730 Printer Hjelp for Windows HP Deskjet D730-skriver Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet.

Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet. Utskrift Side 1 av 5 Utskrift Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet. Legge i papir Generelle retningslinjer

Detaljer

mobile PhoneTools Brukerhåndbok

mobile PhoneTools Brukerhåndbok mobile PhoneTools Brukerhåndbok Innhold Krav...2 Før du installerer...3 Installere mobile PhoneTools...4 Installere og konfigurere mobiltelefonen...5 Elektronisk registrering...7 Avinstallere mobile PhoneTools...7

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

Slik starter du P-touch Editor

Slik starter du P-touch Editor Slik starter du P-touch Editor Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg rett til å

Detaljer

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Innhold 1 HP Deskjet 1510 series Hjelp... 1 2 Bli kjent med HP Deskjet 1510 series... 3 Skriverdeler... 4 Kontrollpanelfunksjoner... 5 Statuslampe... 6 Auto-Av... 9 3 Print (Skriv

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

HP Deskjet 2540 All-in-One series

HP Deskjet 2540 All-in-One series HP Deskjet 2540 All-in-One series Innhold 1 HP Deskjet 2540 series Hjelp... 1 2 Bli kjent med HP Deskjet 2540 series... 3 Skriverdeler... 4 Kontrollpanelfunksjoner... 5 Trådløsinnstillinger... 6 Statuslamper...

Detaljer

350 Series. Løse installeringsproblemer

350 Series. Løse installeringsproblemer 350 Series Løse installeringsproblemer Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1500 Series Brukerhåndbok Juni 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9 Avansert

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

Innholdsfortegnelse for Hurtighjelp

Innholdsfortegnelse for Hurtighjelp Innholdsfortegnelse for Hurtighjelp Slik skriver du ut Skrive ut på papir og annet materiale Spesielle funksjoner Produktvedlikehold Problemløsing Produktspesifikasjoner Hurtighjelp hp deskjet 995c series

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av den tilpassede PostScript- eller PCLskriverdriveren på Windows-systemer.

Detaljer