Merknad om utgave. Utgave: April 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Merknad om utgave. Utgave: April 2000"

Transkript

1 Merknad om utgave Utgave: April 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK DEN ER UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. I noen land er slik fraskrivelse av eksplisitt eller implisitt garantiansvar ikke tillatt for visse transaksjoner, slik at denne garantiteksten muligens ikke gjelder for deg. I denne publikasjonen kan det finnes tekniske unøyaktigheter eller skrivefeil. Informasjonen i publikasjonen endres med jevne mellomrom, og slike endringer vil bli innarbeidet i senere utgaver. Forbedringer eller endringer av produktene eller programmene som er beskrevet her, kan skje når som helst. Henvisninger i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der produsenten er representert. Henvisninger til et produkt, et program eller en tjeneste innebærer ikke at bare det produktet, det programmet eller den tjenesten kan brukes. Alle tilsvarende produkter, programmer og tjenester som ikke krenker noen eksisterende eiendomsrett, kan brukes i stedet. Evaluering og verifisering av drift sammen med andre produkter, programmer og tjenester, bortsett fra de som uttrykkelig er angitt av produsenten, er brukerens ansvar. ColorFine, Lexmark og Lexmark med rutersymbol er varemerker som tilhører Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. Color Jetprinter er et varemerke som tilhører Lexmark International, Inc. Andre varemerker tilhører de respektive innehaverne. Copyright 2000 Lexmark International, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

2 Startside Brukerhåndbok for Lexmark Z22/Z32 Color Jetprinter for Windows NT 4.0 og Windows 2000 Bruk denne håndboken når du har spørsmål angående skriveren, eller når du kommer ut for et problem. Tips for bruk av denne håndboken Bruk knappene på venstre side av skjermen til å navigere gjennom sidene i denne håndboken. Klikk på den blå teksten når du vil gå til den delen som denne teksten refererer til. Klikk på venstre eller høyre pil når du vil gå frem eller tilbake i håndboken. Klikk på huset når du vil gå tilbake til startsiden. Hvis du vil se på informasjon om utgave og varemerker, klikker du på Merknad om utgave. Slik skriver du ut denne håndboken: 1 Velg Print på File-menyen i Acrobat Reader. 2 Klikk på Setup, og se til at Landscape er valgt. 3 Velg hvilke sider du vil skrive ut, og klikk på OK. Viser deg hvordan du kan legge inn papir og justere skriverprogramvaren for utskrift. Viser deg hvordan du kan installere, skifte og justere blekkassettene. Hjelper deg å løse utskriftsproblemer. Inneholder merknader og informasjon om sikkerhet og garantier. Inneholder snarveier til informasjonen du har bruk for. Bare klikk på en registeroppføring når du vil gå til den aktuelle kilden.

3 Denne boken beskriver hvordan du bruker skriveren med Windows NT 4.0 og Windows Hvis du trenger hjelp til å bruke skriveren med Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 eller Mac OS 9, kan du se den trykte brukerhåndboksen som fulgte med skriveren. Så enkelt er det å ta en utskrift: Trinn 1: Legge inn papiret Trinn 2: Tilpasse skriverinnstillingene Trinn 3: Sende dokumentet til utskrift 3

4 Trinn 1: Legge inn papiret Du kan legge inn opptil 100 papirark (avhengig av tykkelsen). 1 Plasser papiret mot høyre side av arkmateren, slik at utskriftssiden vender mot deg. Papirjusteringsmerker Arkmater 4

5 2 Press sammen utløserhåndtaket og papirføreren og skyv papirføreren til kanten på papiret. Papirfører Utløserhåndtak 5

6 Legge inn spesialpapir Når du skal legge inn spesialpapir, må du følge disse retningslinjene: Maks. kapasitet Kontroller at 10 konvolutter utskriftssiden vender mot deg frimerkehjørnet er øverst til venstre konvoluttene legges inn med kortsiden ned, mot høyre side av arkmateren papirføreren ligger inntil kanten av konvoluttene 6

7 Maks. kapasitet 10 gratulasjonskort, kartotekkort, postkort eller fotokort 25 ark fotopapir, glanset papir eller bestrøket papir 25 ark med påstrykningspapir Kontroller at utskriftssiden vender mot deg kortene legges inn med kortsiden ned, mot høyre side av arkmateren papirføreren ligger inntil kanten av kortene den glansede eller bestrøkne siden vender mot deg papirføreren ligger inntil kanten av fotopapiret du følger instruksjonene på pakken når du legger inn påstrykningspapir papirføreren ligger inntil kanten av påstrykningspapiret 7

8 Maks. kapasitet 100 ark papir med egendefinert størrelse Kontroller at papirstørrelsen passer innenfor disse målene: - Bredde: 76 mm til 216 mm 3,0 tommer til 8,5 tommer - Lengde: 127 mm til 432 mm 5,0 tommer til 17 tommer papirføreren ligger inntil kanten av papiret 8

9 Maks. kapasitet 20 ark med bannerpapir Kontroller at bannerpapiret ligger bak skriveren før du legger den løse enden av første side over skriveren og inn i arkmateren papirføreren ligger inntil kanten av papiret Merk: Pass på å velge papirstørrelsen Banner eller Banner (A4) i skriverdriveren. 10 transparenter den ru siden av transparentene vender mot deg (den glatte siden vender ned) papirføreren ligger inntil kanten av transparentene 9

10 Trinn 2: Tilpasse skriverinnstillingene Skriverprogramvaren inneholder flere programmer som kan hjelpe deg å oppnå fremragende utskriftsresultater. Et av disse programmene er skriverdriveren. Hvis du bruker Windows NT 4.0, kalles skriverdriveren Dokumentstandarder Windows 2000, kalles skriverdriveren sinnstillinger Det er to kategorier i skriverdriveren: sformat (Page Setup) og Funksjoner (Features). Begge kategoriene inneholder innstillinger for bruk av skriveren og den tilhørende programvaren. Åpne skriverdriveren fra et program Når du åpner skriverdriveren fra et brukerprogram, kan du BARE endre innstillingene for det dokumentet du er i ferd med å opprette. 1 Åpne Fil-menyen i programmet. 2 Velg Skriv ut (eller Skriveroppsett). 3 I dialogboksen Skriveroppsett klikker du på Egenskaper-, Alternativer- eller Oppsett-knappen (avhengig av programmet). 4 Endre innstillingene etter behov. 10

11 Åpne skriverdriveren fra Windows Når du åpner skriverdriveren fra Windows, brukes innstillingene for ALLE dokumentene, med mindre du endrer innstillingene senere i selve brukerprogrammet. 1 Åpne Start-menyen, velg Innstillinger og deretter Skrivere. 2 Høyreklikk på ikonet for skriveren i Skrivere-mappen. 3 Velg Dokumentstandarder fra menyen som vises. 4 Endre innstillingene etter behov. 11

12 Velg... kategorien sformat (Page Setup) for å gjøre følgende: Velge papirstørrelse, utskriftsmateriale og retning Velge en innstilling for utskriftskvalitet Velge antall kopier og utskriftsrekkefølge Vise gjeldende skriverinnstillinger kategorien Funksjoner (Features) for å gjøre følgende: Velge om du vil skrive ut i farger eller sort-hvitt Utføre vedlikehold på kassettene Velge standardinnstillinger Vise gjeldende skriverinnstillinger 12

13 Velge innstillinger for spesialpapir Da skriverprogramvaren ble installert, ble innstillingene i skriverdriveren satt til standardinnstillingene. Bruk standardinnstillingen for de fleste utskrifter på vanlig papir. Bruke følgende tabell for å endre disse innstillingene for spesialpapir: Når du vil skrive ut på... Konvolutter Gratulasjonskort, kartotekkort, postkort eller fotokort...bør du velge disse alternativene under sformat (Page Setup): Velg riktig konvoluttstørrelse fra listen over papirstørrelser. Merk: Mange programmer er utformet slik at de overstyrer konvoluttinnstillingene i skriverprogramvaren. Kontroller at liggende retning er valgt i programmet. Velg Gratulasjonskort (Greeting Card Stock) på nedtrekksmenyen smateriale (Media Type). Velg riktig innstilling for papirstørrelse. 13

14 Når du vil skrive ut på... Fotopapir, glanset papir eller bestrøket papir...bør du velge disse alternativene under sformat (Page Setup): Velg Foto/glanset papir (Glossy/Photo Paper) på nedtrekksmenyen smateriale (Media Type). Velg riktig innstilling for papirstørrelse. Merknader: Hvis du bruker to blekkassetter, kan du skrive ut kvalitetsfoto med en kombinasjon av sort kassett og fargekassett. For best mulig fotokvalitet bør du imidlertid erstatte den sorte kassetten, Lexmarkdelenummer 17G0050, med en fotokassett, Lexmark-delenummer 12A1990. Hvis du trenger hjelp, se side 20. Når du skriver ut foto, bør du ta dem bort etter hvert som de kommer ut av skriveren og la dem tørke før du legger dem i bunker. 14

15 Når du vil skrive ut på... Ark med egendefinert størrelse Bannerpapir Transparenter...bør du velge disse alternativene under sformat (Page Setup): Klikk på knappen Tilpasset papirstørrelse (Custom Paper Size). Angi målene for papiret med egendefinert størrelse. Hvis du trenger hjelp, se Legge inn spesialpapir. Velg Banner (letter) eller A4-banner fra listen over papirstørrelser. Velg Transparent (Transparency) på nedtrekksmenyen smateriale (Media Type). Velg Normal eller Høy kvalitet (High Quality) fra området skvalitet (Print Quality). Merk: Når du skriver ut transparentene, bør du ta dem bort etter hvert som de kommer ut av skriveren og la dem tørke før du legger dem i bunker. 15

16 Når du vil skrive ut på... Påstrykningspapir...bør du velge disse alternativene under sformat (Page Setup): Velg Påstrykningspapir (Iron-On Transfer) på nedtrekksmenyen smateriale (Media Type). Merk: Hvis du vil forsikre deg om at utskriften på påstrykningspapiret blir slik du vil ha den, bør du først skrive dokumentet ut på vanlig papir. Trinn 3: Sende dokumentet til utskrift 1 From your application s File menu, click Print. 2 Velg OK eller Skriv ut i dialogboksen Skriv ut (avhengig av programmet). Merk: Lexmark Z22 leveres med en høyoppløselig fargekassett. Du kan forbedre utskriftshastigheten og -kvaliteten umiddelbart ved å legge til en vannfast sort kassett (vnr. 17G0050). 16

17 I denne delen får du vite hvordan du kan installere, skifte og vedlikeholde blekkassettene. Du kan bruke kontrollprogrammet, et av programmene som leveres med skriveren, når du skal utføre disse oppgavene. Bruke kontrollprogrammet Installere eller skifte en blekkassett Forbedre utskriftskvaliteten Justere blekkassettene Rense blekkdysene Tørke av blekkdyser og kontakter Oppbevare blekkassetter 17

18 Bruke kontrollprogrammet Med kontrollprogrammet kan du overvåke skriveren og installere eller skifte blekkassetter. Slik åpner du kontrollprogrammet fra Windows: 1 Åpne Start-menyen og klikk på Programmer. 2 Klikk på Lexmark Z22/Z32 Series ColorFine. 3 Klikk på Lexmark Z22/Z32-kontrollprogram. 18

19 Velg... kategorien Status for å gjøre følgende: Overvåke statusen for utskriftsjobben Avbryte en utskrift kategorien Om (About) for å finne versjonsnummer for skriverprogrammet og copyrightinformasjon kategorien Kassetter (Cartridges) for å gjøre følgende: Installere eller skifte en blekkassett Rense blekkdysene Justere kassettene Skrive ut en testside Vise kassettdelenumre og bestille rekvisita direkte fra Lexmarks hjemmeside kategorien Alternativer (Options) for å gjøre følgende: Angi hvordan og når kontrollprogrammet skal vises Aktivere støtte for toveis kommunikasjon Deaktivere snarveien til skriveren 19

20 Installere eller skifte en blekkassett 1 Kontroller at av/på-lampen er På. Av/på-lampe Papirmatelampe 2 Åpne frontdekselet. Kassettholderen går til innsettingsposisjonen hvis ikke skriveren er opptatt. Frontdeksel Kassettholder i innsettingsposisjon 20

21 3 Ta ut den gamle blekkassetten. Lagre den i en lufttett beholder eller kast den. Sort kassett 17G0050 Fargekassett 17G0060 Fotokassett 12A1990 Sort kassett med høy kapasitet 16G0055 Fargekassett med høy kapasitet 16G Åpne kontrollprogrammet. Hvis du trenger hjelp, se side Klikk på kategorien Kassetter (Cartridges). 6 Klikk på Skift kassetter (Change Cartridges). Merknader: Den beste fotokvaliteten får du hvis du skriver ut med en kombinasjon av foto- og fargekassett i skriveren. Hvis du vil skifte ut den sorte kassetten med en fotokassett, se side 20. Lexmark Z22 leveres med en høyoppløselig fargekassett. Du kan forbedre utskriftshastigheten og -kvaliteten umiddelbart ved å legge til en vannfast sort kassett (vnr. 17G0050). 21

22 7 Dialogboksen Skift kassetter (Change Cartridges) vises. Installer kassettene ved å følge instruksjonene på skjermen. a Hvis du vil styre hastigheten for animasjonen på skjermen, kan du klikke på Stopp. Knappene Neste (Next) og Forrige (Previous) blir aktive. b Klikk på Neste (Next) når du vil gå videre i instruksjonene, eller Forrige (Previous) når du vil gjenta instruksjonene. c Når installasjonen er fullført, klikker du på Ferdig (Finished). Advarsel: IKKE ta på det forgylte kontaktområdet på blekkassetten. 22

23 8 Vinduet Velg kassetter (Choose Cartridges) vises: a Velg de(n) kassetten(e) du har installert i skriveren. b Hvis du har installert en eller flere nye kassetter, klikker du på den relevante boksen for å tilbakestille blekknivåene til Fullt. c Klikk på OK. { { Merk: Hvis du har installert en Lexmark Z32-skriverdriver, må begge kassettene være installert før du kan skrive ut. Hvis du har installert en kombinert Lexmark Z22/Z32-skriverdriver, kan du skrive ut enten med den sorte kassetten eller med fargekassetten. Det er ikke nødvendig å installere to kassetter for å kunne skrive ut. 23

24 9 Vinduet Automatisk justering (Automatic Alignment) vises: Hvis du har installert en ny blekkassett, bør du klikke på Juster (Align), slik at blekkassettene justeres for best mulig utskriftskvalitet. Hvis du trenger hjelp, se side 25. Forbedre utskriftskvaliteten Hvis utskriftskvaliteten ikke er som forventet, kan det hende du må justere blekkassettene eller rense blekkdysene. 24

25 Justere blekkassettene Vanligvis trenger du bare å justere blekkassettene etter at du har installert en ny blekkassett. Det kan imidlertid også være nødvendig å justere blekkassettene i følgende tilfeller: De sorte delene av et bilde eller en tekst er ikke riktig justert i forhold til fargedelene. Tegnene er ikke riktig justert ved venstre marg. Loddrette linjer går i bølger. Slik justerer du blekkassettene: 1 Legg inn vanlig papir i skriveren. 2 Åpne kontrollprogrammet. Hvis du trenger hjelp, se side Klikk på kategorien Kassetter (Cartridges). 4 Klikk på Juster kassetter (Align Cartridges). Skriveren skriver ut en justeringstestside, og dialogboksen Juster kassetter (Align Cartridges) vises. 25

26 Justeringstestsi den blir skrevet ut med flere grupper av justeringsmønst re, avhengig av hvilken kassettkombina sjon du har installert. Det står et tall under hvert mønster. Testsiden ser omtrent slik ut: I justeringsgruppe A er for eksempel 14 nærmest en rett linje. 5 I hver justeringsgruppe på testsiden må du finne det tallet som står under det justeringsmønsteret som er nærmest en rett linje. 26

27 6 I dialogboksen Juster kassetter (Align Cartridges) skriver du inn tallene fra forrige punkt (5). I gruppe A på forrige side var for eksempel mønster 14 nærmest en rett linje. a Klikk på disse pilene for å velge tallet du vil angi, eller skriv inn tallet. b Når du har skrevet inn et tall for hver av mønstergruppe ne, klikker du på OK. 27

28 Rense blekkdysene Ved hjelp av dysetesten kan du finne frem til eventuelle tilstoppede dyser på blekkassettene. Dysetesten renser også blekkassetten ved at blekk presses gjennom dysene. En testlinje blir skrevet ut, slik at du kan se om renseprosessen var vellykket. Kjør dysetesten når følgende forhold inntreffer: Ufullstendige tegn blir skrevet ut. Hvite streker vises i grafikk eller tekst. ene er flekkete eller for mørke. Fargene blir ikke skrevet ut riktig. Slik kjører du dysetesten: 1 Legg inn vanlig papir i skriveren. 2 Åpne kontrollprogrammet. Hvis du trenger hjelp, se side Klikk på kategorien Kassetter (Cartridges). 28

29 4 Klikk på Rens blekkdyser (Clean Print Nozzles). Skriveren trekker inn et papirark og skriver ut et dysetestmønster omtrent som dette: Renselinjer skrives ut når blekkdysene renses ved at blekk presses gjennom dem. Hvis det er brutte linjer øverst på siden, betyr dette at dysene er tilstoppet. Hvis linjene nederst på siden er ubrutte, betyr dette at dysene er renset. 29

30 Når du installerer... Bare sort kassett Bare fargekassett Sort kassett og fargekassett Foto- og fargekassett...blir følgende antall renselinjer skrevet ut: 1 renselinje 3 renselinjer 4 renselinjer 6 renselinjer 5 Sammenlikn de diagonale linjene over de tykke strekene med de diagonale linjene under de tykke strekene. Se etter brudd i de diagonale linjene. Hvis en linje er brutt, er dysene tette. Hvis det fremdeles er brudd i den nederste linjen, kjører du dysetesten to ganger til. Hvis utskriftskvaliteten er god etter at du har kjørt testen tre ganger, er dysene rene. Det er da ikke nødvendig å fortsette til neste trinn. Hvis utskriftskvaliteten for begge linjesettene er utilfredsstillende etter at du har kjørt testen tre ganger, må du gå videre til trinn 6. 6 Ta ut blekkassetten og sett den inn på nytt. 7 Gjenta dysetesten. 8 Hvis linjene fremdeles er brutte, fortsetter du til neste avsnitt, Tørke av blekkdyser og kontakter. 30

31 Tørke av blekkdyser og kontakter Hvis utskriftskvaliteten ikke blir bedre etter at du har rengjort blekkdysene (se side 28), kan det være størknet blekk på blekkdysene eller kontaktene. 1 Fjern blekkassetten(e) fra skriveren. Hvis du trenger hjelp, se side Fukt en ren, lofri klut med vann. Tørk forsiktig av dysene og kontaktene i én retning. a Hold den fuktige, lofrie kluten mot dysene i omtrent tre sekunder. Tørk forsiktig. b Bruk en annen og ren del av kluten til å tørke forsiktig av kontaktene. Hold den fuktige, lofrie kluten mot kontaktene i omtrent tre sekunder. Tørk forsiktig. 3 Sett blekkassetten(e) inn igjen og gjenta dysetesten. Hvis du trenger hjelp, se side

32 Oppbevare blekkassetter Slik kan du sørge for at blekkassettene holder lengst mulig og at du får optimal ytelse fra skriveren: La en ny blekkassett ligge i emballasjen til du er klar til å installere den. Ikke ta en blekkassett ut av skriveren hvis ikke du skal skifte eller rengjøre kassetten eller oppbevare den i en lufttett beholder. Blekkassetten vil ikke fungere riktig hvis du tar den ut av skriveren og lar den ligge fremme i lengre tid. Lexmarks skrivergaranti dekker ikke reparasjon av feil eller skader som skyldes bruk av etterfylte kassetter. Lexmark anbefaler ikke bruk av etterfylte kassetter. Hvis du etterfyller blekkassetter, kan dette få innvirkning på utskriftskvaliteten og føre til skade på skriveren. Det beste resultatet får du hvis du bruker originale Lexmark-deler. 32

33 I denne delen finner du en oversikt over problemer som kan oppstå, og hva du kan gjøre for å løse dem. Velg den kategorien på listen nedenfor som beskriver ditt utskriftsproblem. Prøv deretter å finne løsningen på problemet. Generelle utskriftsproblemer Skriveren skriver ikke ut Papiret trekkes inn feil eller setter seg fast Dokumentet blir skrevet ut med feil eller dårlig kvalitet Problemer med transparenter, fotografier eller konvolutter Feilmeldinger og blinkende lamper 33

34 Generelle utskriftsproblemer Når du har problemer, må du først kontrollere at strømforsyningen er plugget inn i skriveren og et ordentlig jordet elektrisk uttak skriveren er slått På skriverkabelen er ordentlig koblet til både datamaskinen og skriveren en eventuell parallellkabel er IEEE 1284-kompatibel og støtter toveis kommunikasjon støtte for toveis kommunikasjon er aktivert i skriverprogramvaren hvis du bruker Windows med en parallellkabel: 1 Klikk på kategorien Alternativer (Options) i kontrollprogrammet for skriveren. 2 Se til at det er merket av for Aktiver støtte for toveis kommunikasjon (Enable Bidirectional Support). Hvis du trenger mer hjelp, kan du se delen Troubleshooting i hjelpefilene for skriverprogrammet. 34

35 Skriveren skriver ikke ut Hvis skriveren ikke skriver ut, kan det være at skriveren og datamaskinen ikke kan kommunisere ordentlig. Følgende hendelser kan også være tegn på problemer med toveis kommunikasjon: Det vises en melding på datamaskinskjermen som angir at skriveren ikke kan etablere toveis kommunikasjon med datamaskinen. Indikatorene for blekknivå i kategorien Kassetter (Cartridges) i skriverens kontrollprogram er nedtonet. Feilmeldinger (som Tomt for papir) og informasjon om fremdrift vises ikke på datamaskinskjermen. Før du fortsetter: Kontroller at skriverprogramvaren er ordentlig installert. Se side 47. Kontroller at parallell- eller USB-kabelen er godt festet til både skriveren og datamaskinen. Kontroller at skriveren er plugget inn og slått På. 35

36 Merk: Windows NT 4.0 er ikke USBkompatibel. Windows 2000 er USBkompatibel. Sjekk at en LPTn -port (ved bruk av parallellkabel) eller en USBport (ved bruk av USB-kabel) er angitt i skriverprogramvaren. Slik kontrollerer du portinnstillingene i Windows 2000: 1 Klikk på Start. 2 Velg Innstillinger. 3 Klikk på Skrivere. 4 Høyreklikk på ikonet for Lexmark Z22/Z32 Series ColorFine. 5 Klikk på Egenskaper. 6 Klikk på kategorien Porter. 7 Velg USB eller LPTn for å endre port. 8 Velg OK. Hvis du har en bryterboks eller en annen enhet (for eksempel en skanner eller faks) koblet til parallellporten på datamaskinen, må du kontrollere at enheten støtter toveis kommunikasjon. Du må kanskje koble skriveren fra bryterboksen eller den andre enheten og koble den direkte til datamaskinen. Lexmark Z22 leveres med en høyoppløselig fargekassett. Du kan forbedre utskriftshastigheten og -kvaliteten umiddelbart ved å legge til en vannfast sort kassett (vnr. 17G0050). 36

37 Hvis du bruker en USB-hub, bør du fjerne huben og koble USBkabelen direkte til datamaskinen. Skriveren er plugget inn, men den skriver ikke ut, eller du får meldingen Skriveren er offline eller Skriveren er ikke klar Kontroller følgende: At skriveren er slått På. At papiret er lagt inn på riktig måte. At parallell- eller USB-kabelen er plugget ordentlig inn i skriveren. At skriveren du bruker, er angitt som standardskriver. At skriveren ikke er stanset midlertidig eller har pause. Slik kontrollerer du skriverstatusen: 1 Gå til mappen Skrivere og dobbeltklikk på ikonet for Lexmark Z22/Z32 Series ColorFine. 2 Klikk på Skriver-menyen og kontroller at det ikke er et hakemerke foran alternativet Stopp utskrift midlertidig. Skriv ut en testside. Hvis testsiden blir skrevet ut, fungerer skriveren slik den skal. Sjekk programmet. 37

38 Advarsel: Ikke rør det gyldne kontaktområdet på blekkassetten. Testsiden blir ikke skrevet ut Kontroller følgende: At blekkassettene er ordentlig installert. Hvis du trenger hjelp, se side 20. At du bruker riktig kabel. Hvis du bruker en parallellkabel, må du se til at den er IEEE 1284-kompatibel og støtter toveis kommunikasjon. Skriveren ser ut som om den skal skrive ut, men sender ut et blankt ark Kontroller følgende: At Lexmark-skriveren er angitt som standardskriver. At du har fjernet merkelappen og den gjennomsiktige tapen på undersiden av blekkassettene. Hvis du trenger hjelp, se side 20. Skriveren skriver ut veldig langsomt Lukk andre programmer som ikke er i bruk. Velg en lavere innstilling under skvalitet. Se på dokumentet du prøver å skrive ut. Fotografier og grafikk kan ta lengre tid å skrive ut enn vanlig tekst. 38

39 Kontroller datamaskinens ressurser og vurder å øke det virtuelle minnet for datamaskinen. Vurder å kjøpe mer minne. Merk: Fotografier og dokumenter som inneholder grafikk, kan ta lengre tid å skrive ut enn vanlig tekst. Papiret trekkes inn feil eller setter seg fast Papiret trekkes inn feil, eller flere ark trekkes gjennom skriveren Kontroller følgende: At du bruker et papir som er anbefalt for blekkskrivere. At du ikke presser papiret ned i skriveren når du legger det inn. Juster øvre kant på papiret etter papirjusteringsskinnene på papirstøtten. At skriveren står på et flatt, jevnt underlag. At papirføreren på venstre side ligger inntil kanten av papiret. At du ikke legger inn for mye papir i arkmateren. Avhengig av tykkelsen på papiret har arkmateren plass til opptil 100 papirark. At venstre papirfører ikke får papiret til å bøye seg i arkmateren. 39

40 Skriveren trekker ikke inn konvolutter eller spesialpapir Kontroller at skriveren tar imot vanlig papir. Hvis du trenger hjelp med å legge inn papir, se side 4. Hvis vanlig papir trekkes inn uten problemer, kan du prøve å legge konvoluttene inn med kortsiden ned, mot høyre side av arkmateren. Kontroller at papirføreren ligger inntil kanten av konvoluttene. Kontroller at konvolutter eller det aktuelle spesialpapiret er valgt i skriverprogrammet. Kontroller at du bruker en papir- eller konvoluttstørrelse som støttes av skriveren. Det er ikke sikkert at programmet gir mulighet til å skrive ut konvolutter. Hvis du trenger hjelp, se dokumentasjonen for programmet. 40

41 I tilfelle papirstopp Hvis papiret har satt seg fast langt inne i skriveren, slik at du ikke kan fjerne det: 1 Trykk på av/på-knappen for å slå skriveren Av. 2 Trykk på strømknappen for å slå skriveren på igjen. 3 Hvis skriveren ikke sender ut siden, slår du skriveren Av. 4 Dra i papiret for å fjerne det. Hvis du ikke får tak i papiret fordi det er for langt inne i skriveren, åpner du frontdekselet og drar papiret ut av skriveren. 5 Lukk frontdekselet. 6 Trykk på strømknappen for å slå skriveren På. 7 Send dokumentet til utskrift igjen. Dokumentet blir skrevet ut med feil eller dårlig kvalitet en blir for mørk eller er flekkete Kontroller at papiret er rett og glatt. La blekket tørke før du håndterer papiret. Kontroller at innstillingen for papirtype i skriverprogrammet stemmer med den papirtypen du har lagt i skriveren. 41

42 Endre innstillingen under skvalitet til Høy hastighet. Hvis du trenger hjelp, se side 12. Rens blekkdysene. Hvis du trenger hjelp, se side 28. Loddrette linjer er ikke jevne Hvis du vil forbedre utskriftskvaliteten på loddrette linjer i tabeller, rammer og grafer: Velg en høyere innstilling under skvalitet. Juster blekkassettene. Hvis du trenger hjelp, se side 25. Rens blekkdysene. Hvis du trenger hjelp, se side 28. Blekket smøres utover på siden Når den neste siden kommer ut av skriveren, kan dette føre til at blekket smøres utover. Ta bort arkene etter hvert som de kommer ut av skriveren, og la dem tørke før du legger dem i bunker. Det kan være at blekkdysene må renses. Hvis du trenger hjelp, se side

43 Det er vekselsvis lyse og mørke striper på utskriftene Velg Høy kvalitet under skvalitet. Hvis du trenger hjelp, se side 12. Kontroller at skriveren og datamaskinen kan kommunisere med hverandre. Hvis du trenger hjelp, se side 35. skvaliteten er dårlig på venstre, høyre, øvre eller nedre sidekant I likhet med andre skrivere kan heller ikke denne skriveren skrive ut på ytterkantene av et ark. Bruk disse minimumsinnstillingene: Venstre og høyre marg: 6,35 mm (0,25 tommer) på hver side for alle papirformater unntatt A4 For papir i A4-størrelse - 3,37 mm (0,133 tommer) på hver side Topp- og bunnmarg: Topp - 1,7 mm (0,067 tommer) Bunn - 12,7 mm (0,5 tommer) for de fleste jobbene 19 mm (0,75 tommer) for best mulig utskriftskvalitet for fargeutskrifter. 43

44 Tegnene som blir skrevet ut, er ikke formet riktig, eller er feiljustert Avbryt alle utskriftsjobber og send jobben til utskrift igjen. Juster blekkassettene. Hvis du trenger hjelp, se side 25. Rens blekkdysene. Hvis du trenger hjelp, se side 28. Fargene på utskriften skiller seg fra fargene på skjermen Det kan være at en blekkassett er tom for blekk, eller at det er lite blekk i kassetten. Hvis du vil ha hjelp til å skifte blekkassett, se side 20. Bruk en annen type papir. Forskjellige papirtyper tar opp blekk på forskjellige måter, og skriver ut med mindre fargevariasjoner. Fjern alt ekstrautstyr, for eksempel en skanner, og koble skriveren direkte til porten. Fargene på utskriften er falmet Prøv løsningene som ble foreslått i foregående avsnitt, Fargene på utskriften skiller seg fra fargene på skjermen. Hvis fargene fremdeles er falmete, må du kjøre dysetesten. Hvis du trenger hjelp, se side

45 Tegn mangler eller er ufullstendige Kontroller at skriverdriveren for Lexmark Z22/Z32 er valgt som standardskriver. Skriveren kan ha problemer med toveis kommunikasjon. Hvis du trenger hjelp, se side 35. Problemer med transparenter, fotografier eller konvolutter Glanset fotopapir eller transparenter henger sammen Ta bort arkene etter hvert som de kommer ut av skriveren, og la dem tørke før du legger dem i bunker. Bruk fotopapir eller transparenter som er laget for blekkskrivere. Det er hvite streker i transparentene eller fotografiene Velg Høy kvalitet (High Quality) fra området skvalitet (Print Quality). Hvis du trenger hjelp, se side 12. Rens blekkdysene. Hvis du trenger hjelp, se side 28. Skriveren trekker ikke inn konvolutter eller spesialpapir Hvis du trenger hjelp, se side

46 Feilmeldinger og blinkende lamper Papirstopp-melding Hvis du trenger hjelp, se side 41. Av/pålampe Papirmatelampe Lite blekk-melding En blekkassett er nesten tom. Kjøp en ny blekkassett. Av/på-lampen lyser og papirmatelampen blinker Hvis skriveren er tom for papir: 1 Legg inn papir. 2 Trykk på papirmateknappen. Hvis det har oppstått papirstopp, se side 41. Av/på-lampen og papirmatelampen blinker Kassettholderen er blokkert. Sjekk om det er feilmeldinger på skjermen. 1 Slå skriveren Av. 2 Vent i noen sekunder og slå deretter skriveren På igjen. 46

47 I denne delen finner du informasjon om følgende: Installere skriverprogramvare Avinstallere skriverprogramvare Merknader Sikkerhet Installere skriverprogramvare Du kan hente skriverprogrammet fra CD-ROM-platen som ble levert med skriveren Internett disketter Bruke CD-ROM-platen Følg instruksjonene som tilsvarer ditt operativsystem og din skriverkabel (parallell eller USB): NT parallellkabel 1 Start Windows. 2 Hvis et skjermbilde vises, klikker du på Avbryt. 3 Sett inn programvare-cden når skrivebordet vises. Startskjermbildet for Lexmark Z22/Z32 vises. 4 Velg Installer skriverprogramvaren. 4 Velg Installer skriverprogramvaren. Bruke Internett Hvis datamaskinen ikke har noen CD-ROM-stasjon, kan du laste ned skriverprogramvaren fra Lexmarks internettadresse 1 Velg den aktuelle driveren for ditt operativsystem på Lexmarks hjemmeside. 2 Velg Lagre på disk. 3 Velg en katalog på harddisken. 4 Dobbeltklikk på.exe-filen for å åpne den. Hvis skriverprogramvaren ikke lar seg installere ordentlig, vil en melding om kommunikasjonsfeil vises når du forsøker å skrive ut. Det kan være du må avinstallere skriverprogramvaren og deretter installere den på nytt. Hvis du trenger hjelp, se side 48. Windows parallell- eller USB-kabel 1 Start Windows. 2 Hvis et skjermbilde vises, klikker du på Avbryt. 3 Sett inn programvare-cden når skrivebordet vises. WinZip-vinduet åpnes. 5 Følg instruksjonene på skjermen. Startskjermbildet for Lexmark Z22/Z32 vises. 47

48 Bruke disketter Dersom du ikke har noen CD-ROM-stasjon på datamaskinen, kan du lage driverdisketter ved å bruke datamaskinen til en venn eller en maskin hos din Lexmarkforhandler som har en CD-ROMstasjon. Du vil trenge minst tre tomme 3,5 tommers disketter. Slik lager du disketter av skriverprogramvaren: 1 Sett programvare-cden inn i CD-ROM-stasjonen. Dersom CDen ikke starter automatisk: a Åpne Start-menyen og velg Kjør. b I kommandolinjeboksen skriver du inn bokstaven for CD-ROM-stasjonen, fulgt av :\setup (for eksempel, d:\setup), og klikker deretter på OK. 2 Når installasjonsskjermbildet for Lexmark Z22/Z32 vises, velger du Verktøy. 3 Velg Lag disketter. 4 Følg instruksjonene på skjermen. Slik installerer du skriverprogramvaren fra disketter: 1 Start Windows. 2 Sett Installeringsdiskett 1 i stasjonen. 3 Åpne Start-menyen og velg Kjør. 4 I kommandolinjeboksen skriver du inn bokstaven for diskettstasjonen, etterfulgt av :\setup (for eksempel a:\setup), og klikker deretter på OK. 5 Sett inn de aktuelle diskettene når du blir bedt om det, og klikk på OK. 6 Følg instruksjonene på skjermen. Avinstallere skriverprogramvare Hvis skriverprogramvaren ikke blir installert ordentlig, kan det være du må avinstallere programvaren og deretter installere den på nytt. Slik avinstallerer du skriverprogramvaren: 1 Åpne Start-menyen og velg Programmer. 2 Velg Lexmark Z22/Z32 Series. 3 Velg Avinstalleringsprogram for Lexmark Z22/Z32-serien. 4 Følg instruksjonene på skjermen. Hvis du vil installere skriverprogramvaren på nytt, følger du de relevante instruksjonene under Installere skriverprogramvare på side

49 Elektronisk stråling FCC-samsvarserklæring Lexmark Z22/Z32 Color Jetprinter er testet og er i samsvar med grenseverdiene for digitalt utstyr av Klasse B i henhold til Del 15 i FCCreglene (Federal Communications Commission). Drift skjer i henhold til følgende to betingelser: (1) utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens og (2) utstyret må tåle all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønskede operasjoner. Grenseverdiene i FCC-klasse B skal gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i utstyr som er installert i boliger. Utstyret genererer, bruker og kan avgi frekvensenergi, og kan, dersom det ikke installeres i henhold til instruksjonene, forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det gis imidlertid ingen garanti for at det ikke vil opptre interferens i bestemte installasjoner. Hvis utstyret forårsaker skadelig interferens for radio- eller tv-mottak (noe som kan fastslås ved at utstyret slå av og på) bør brukeren forsøke å fjerne interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak: Justere eller flytte mottaksantennen. Øke avstanden mellom utstyr og mottaker. Koble utstyret til en annen krets enn mottakeren er koblet til. Ta kontakt med stedet der utstyret ble kjøpt eller et servicested for å få mer hjelp. Produsenten er ikke ansvarlig for noen form for radio- eller tvinterferens som skyldes bruk av andre kabler enn det som anbefales av produsenten, eller uautoriserte endringer eller modifisering av utstyret. Uautoriserte endringer eller modifiseringer kan føre til at brukerens rett til å bruke utstyret oppheves. Merk: For å garantere samsvar med FCC-bestemmelsene om elektromagnetisk interferens for datautstyr av Klasse B, bør du bruke en skjermet, jordet kabel, for eksempel Lexmark-delenummer 43H5856 for USB-tilkobling. Bruk av andre kabler som ikke er skjermet og jordet, kan føre til brudd på FCC-bestemmelsene. Spørsmål vedrørende denne samsvarserklæringen kan rettes til: Director of Lab Operations Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, KY 40550, USA (859) Samsvar med EF-direktiver Dette produktet samsvarer med beskyttelseskravene fra EF-rådets direktiver 89/336/EEC og 73/23/EEC om medlemslandenes tilnærming og harmonisering av lover som omhandler elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhet for elektrisk utstyr til bruk innenfor bestemte spenningsbegrensninger. 49

50 En erklæring om samsvar med kravene i direktivet er undertegnet av Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S.A., Boigny, Frankrike. Dette produktet tilfredsstiller grenseverdiene i klasse B i EN og kravene til sikkerhet i EN Energy Star EPA ENERGY STAR Computersprogrammet er et samarbeid mellom datamaskinprodusenter for å fremme innføringen av energibesparende produkter og redusere luftforurensningen som følger av kraftproduksjon. Selskapene som deltar i dette programmet, lanserer PC-er, skrivere, skjermer eller faksmaskiner som reduserer strømforbruket når de ikke er i bruk. Denne funksjonen kan redusere strømforbruket med opptil 50 prosent. Lexmark er stolt over å delta i dette programmet. Som Energy Star-partner har Lexmark International, Inc. fastslått at dette produktet oppfyller Energy Star-kravene til energibesparende produkter. Strømforsyning Hvis strømforsyningen svikter, må den erstattes med en Lexmarkreservedel eller en annen ULoppført Direct Plug-In Power Unit merket Class 2 med 30 V ls ved 500 ma. Sikkerhetsinformasjon Hvis ditt produkt IKKE er merket med symbolet, MÅ det kobles til en jordet stikkontakt. Strømledningen må kobles til et lett tilgjengelig elektrisk uttak i nærheten av produktet. Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i bruksinstruksjonene. Dette produktet er utformet, testet og godkjent for å tilfredsstille strenge, globale sikkerhetsstandarder ved bruk av spesifikke Lexmarkkomponenter. Sikkerhetsfunksjonene er ikke alltid like åpenbare for alle delene. Lexmark er ikke ansvarlig for bruk av andre reservedeler. 50

51 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A arkmater bruke 4 finne 4 av/på-lampe 20, 46 avinstallere skriverprogramvare 48 B bannerpapir anbefalte innstillinger 15 legge inn 9 bestille rekvisita 19 bestrøket papir innstillinger 14 legge inn 7 blekkassetter delenumre 21 fjerne 21 installere 20 justere 24, 25 oppbevare 32 rense 28 skifte 20 blekkassettkontakter, tørke av 31 blekkdyser rense 28 tørke av 31 blinkende lamper 46 av/på-lampe 46 papirmating 46 brukerprogrammer Dokumentstandarder (sinnstillinger) 10 kontrollprogram 18 C CD-ROM installere programvare 48 D delenumre fargekassett fargekassett med høy kapasitet 21 fotokassett 21 sort kassett 21 sort kassett med høy kapasitet 21 disketter 48 Dokumentstandarder kategorier 10 tilpasse 10 dyser, blekkrense 28 tørke av 31 dysetest 28 E Energy Star 50 F fargekassett med høy kapasitet 21 FCC-samsvarserklæring 49

52 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z feilmeldinger Lite blekk 46 papirstopp 46 Skriveren er ikke klar 37 Skriveren er offline 37 feilsøking blinkende lamper 46 dårlig utskriftskvalitet 41 feilmeldinger 46 spesielle utskriftsjobber 45 film innstillinger 15 legge inn 9 forbedre utskriftskvaliteten 24 fotokort innstillinger 13 legge inn 7 fotopapir innstillinger 14 legge inn 7 G glanset papir innstillinger 14 legge inn 7 gratulasjonskort innstillinger 13 legge inn 7 I innstillinger anbefalte 13 bannerpapir 15 bestrøket papir 14 fotokort 13 fotopapir 14 glanset papir 14 gratulasjonskort 13 kartotekkort 13 konvolutter 13, 30 papir med egendefinert størrelse 15 påstrykningspapir 16 postkort transparenter 15 installere kassetter 20 skriverprogramvare 47, 48 J justere blekkassetter 24, 25 K kartotekkort innstillinger 13 legge inn 7 kassetter, blekk delenumre 21 fjerne 21 installere 20 justere 24, 25 oppbevare 32 skifte 20 kontakter, blekkassett tørke av 31

53 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z kontrollprogram åpne 18 bruke 18 kategorier 19 konvolutter innstillinger 13, 30 legge inn 6 kort innstillinger 14 legge inn 7 L lamper finne 46 mønstre 46 papirmating 46 Strøm 46 legge inn papir 4 spesialpapir 6 Lite blekk-melding 46 løse problemer 47 M marger, minimumsinnstillinger 43 meldinger, feil Lite blekk 46 papirstopp 46 Skriveren er ikke klar 37 Skriveren er offline 37 merknader elektronisk stråling 50 Energy Star 50 FCC-samsvarserklæring 49 samsvar med EFdirektiver 49 sikkerhetsinformasjon 50 mørk eller flekkete utskrift 41 N nedlastet skriverdriver, installere O omvendt rekkefølge 12 P papir med egendefinert størrelse innstillinger 15 legge inn 8 papir, legge inn 4 papirfører bruke 5 finne 5 papirmatelampe 20, 46 parallellkabel, spesifikasjoner 34, 38 påstrykningspapir innstillinger 16 legge inn 7 pauser i utskriften 43 postkort innstillinger 13 legge inn 7

54 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z programvare, skriveravinstallere 48 installere 47 R rekvisita, bestille 19 S samsvar med EFdirektiver 49 sikkerhetsinformasjon 50 skriverdriver avinstallere 48 installere 47, 48 laste ned 47 skriveroppsett, feilsøking 47 skriverprogramvare avinstallere 48 installere 47 skriverprogramvare, installasjon, feilsøking 47 sort kassett med høy kapasitet 21 spesialpapir innstillinger 13 legge inn 6 standardinnstillinger 13 striper 43 strømforsyning 50 T tegn, misformete 44 testside justering 25 skrives ikke ut 38 toveis kommunikasjon problemindikatorer 35 toveis kommunikasjon, tegn på problemer 35 transparenter innstillinger 15 legge inn 9 U utløserhåndtak bruke 5 finne 5 sinnstillinger kategorier 10 tilpasse 10 utskriftskvalitet feilsøking 41 forbedre 24 V vanlige utskriftsproblemer dårlig kvalitet 41 fargekvalitet 44 feilmeldinger 46 generelt 34 spesialpapir 45 Velg kassetter (Choose Cartridges), vindu 23 54

55 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z W Windows NT Windows Windows 2000 sinnstillinger 10 åpne 11 Windows NT 4.0 Dokumentstandarder 10 åpne 11 55

Merknad om utgave. Utgave: Juni 2000

Merknad om utgave. Utgave: Juni 2000 Merknad om utgave Utgave: Juni 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SLIK DEN ER" UTEN

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z53

Din bruksanvisning LEXMARK Z53 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknader

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknader Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknader Merknader 1 Utgave: November 2000 Merknader 2 Følgende avsnitt gjelder

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknad 1 Utgivelsesmerknad 2 April 2001 Følgende avsnitt gjelder ikke for

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter TM

Z25, Z35 Color Jetprinter TM Z25, Z35 Color Jetprinter TM Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z25

Din bruksanvisning LEXMARK Z25 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z42

Din bruksanvisning LEXMARK Z42 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Color Jetprinter. Brukerhåndbok for Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9

Color Jetprinter. Brukerhåndbok for Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Lexmark Z22/Z32 Color Jetprinter Brukerhåndbok for Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Utgave: April 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende

Detaljer

Versjonsmelding. Første utgave (januar 2001)

Versjonsmelding. Første utgave (januar 2001) Versjonsmelding Første utgave (januar 2001) Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Versjonsmelding. Første utgave (desember 1999)

Versjonsmelding. Første utgave (desember 1999) Versjonsmelding Første utgave (desember 1999) Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember Brukerhåndboken Z65 Color Jetprinter Brukerhåndboken Desember 2001 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra

Detaljer

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z54 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Lexmark Z42, Z43. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM

Lexmark Z42, Z43. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM Lexmark Z42, Z43 Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Color Jetprinter TM Utgave: Februar 2001 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK

Detaljer

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar Fra installering til utskrift Z45 Color Jetprinter Fra installering til utskrift Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk kun Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær.

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær. Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 23. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR USAS MYNDIGHETER

BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR USAS MYNDIGHETER Versjonsmelding Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK DEN ER

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer

Versjonsmelding. Første utgave (desember 1999)

Versjonsmelding. Første utgave (desember 1999) Versjonsmelding Første utgave (desember 1999) Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften Side 1 av 7 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Lisensmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling.

Utgivelsesmerknad. Lisensmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Utgivelsesmerknad Varemerker Lisensmerknad Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknader 1 Utgivelsesmerknad 2 Mai 2001 Følgende avsnitt gjelder

Detaljer

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85 Versjonsmerknad Utgave: juni 2002 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter for Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.2 og Mac OS X,versjon 10.0.3 til 10.1 Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmark-strømkomponenten

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Fotohåndbok Mars 2003 www.lexmark.com Utgave: Mars 2003 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok X74-X75 Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Løse installeringsproblemer Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Versjonsmelding. Versjon: Mai 2000

Versjonsmelding. Versjon: Mai 2000 Versjonsmelding Versjon: Mai 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK DEN ER UTEN

Detaljer

X1100 Series Alt-i-ett-maskin

X1100 Series Alt-i-ett-maskin X1100 Series Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Lære om Alt-i-ett-maskinen Lære mer om programvaren Bruke Alt-i-ett-maskinen Vedlikehold Feilsøking www.lexmark.com Utgave: Mai 2003 Det følgende avsnittet gjelder

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Brukerhåndboken. Z55 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember

Brukerhåndboken. Z55 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember Brukerhåndboken Z55 Color Jetprinter Brukerhåndboken Desember 2001 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2570. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2570 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

350 Series. Løse installeringsproblemer

350 Series. Løse installeringsproblemer 350 Series Løse installeringsproblemer Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok Lexmark 840 Series Brukerhåndbok Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

R4C621Installasjonsguide Rev. C

R4C621Installasjonsguide Rev. C L 1RUVN MAEUL0062 . L Kontrollerer pakkens innhold papirstøtte skriverprogramvare & Reference Guide CD-ROM blekkpatronpakke (inneholder blekkpatroner for både svart og farge.) Daglig bruk Installasjon

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

Skrive ut fra et Windows-miljø

Skrive ut fra et Windows-miljø Når skriveren er konfigurert og Lexmark-driveren er installert, er du klar til å skrive ut. Vil du skrive ut et brev, merke en presentasjon med et Ikke kopier-vannmerke eller justere innstillingen for

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Innledning...8 Finne informasjon om skriveren...8 Installere skriveren...10 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Forstå lampene på kontrollpanelet

Forstå lampene på kontrollpanelet Lampene på kontrollpanelet betyr forskjellige ting, avhengig av rekkefølgen. Lamper som er slukket, lyser og/eller blinker indikerer skrivertilstander som skriverstatus, behov for brukertilsyn (for eksempel

Detaljer

Lexmark Z52. Color Jetprinter. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z52. Color Jetprinter. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z52 Color Jetprinter Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Første utgave (desember 1999) Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1 Hurtighjelp hp deskjet 948c/940c/920c series Innholdsfortegnelse Bli kjent med skriveren.......................... 1 Introduksjon av hp deskjet-skriveren........................ 2 Finne informasjon....................................

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren 1 Displayet på kontrollpanelet er blankt eller viser bare rutertegn. Skriverens selvtest mislyktes. Slå skriveren av, vent i ca. ti sekunder og slå skriveren på igjen. Utfører selvtest vises på kontrollpanelet.

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Lexmark 1400 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1400 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1400 Series Brukerhåndbok Februar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Brukerhåndbok May 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. (c)

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

For brukere av Windows XP

For brukere av Windows XP For brukere av Windows XP Konfigurere maskinen og PCen for samkjøring Før du begynner Kjøp om nødvendig den grensesnittkabelen du har til hensikt å bruke med denne maskinen (parallell eller USB). Enkelte

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X5450

Din bruksanvisning LEXMARK X5450 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

mobile PhoneTools Brukerhåndbok

mobile PhoneTools Brukerhåndbok mobile PhoneTools Brukerhåndbok Innhold Krav...2 Før du installerer...3 Installere mobile PhoneTools...4 Installere og konfigurere mobiltelefonen...5 Elektronisk registrering...7 Avinstallere mobile PhoneTools...7

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Lisensmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling

Utgivelsesmerknad. Lisensmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling Utgivelsesmerknad Varemerker Lisensmerknad Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Støynivåer Energy Star 1 Utgivelsesmerknad 2 Oktober 2001 Følgende avsnitt gjelder

Detaljer

3500-4500 Series. Brukerhåndbok

3500-4500 Series. Brukerhåndbok 3500-4500 Series Brukerhåndbok Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer