Din bruksanvisning LEXMARK Z53

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning LEXMARK Z53"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Forbedringer eller endringer av produktene eller programmene som er beskrevet her, kan skje når som helst. Henvisninger i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der produsenten er representert. Henvisninger til et produkt, et program eller en tjeneste innebærer ikke at bare det produktet, det programmet eller den tjenesten kan brukes. Jetprinter er et varemerke for Lexmark International, Inc. Andre varemerker tilhører de respektive innehaverne. Copyright 2001 Lexmark International, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. duplisering og offentliggjøring av myndighetene er gjenstand for begrensninger i henhold til innskrenkningene i avsnitt (c)(1)(ii) i Rights in Technical Data and Computer Software-leddet av DFARS og gjeldende FAR-bestemmelser: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550, USA. Innhold Innhold Fremgangsmåte for enkel utskrift 1 Trinn en: Legge inn papiret 2 Trinn to: Tilpasse Egenskaper for skriver 5 Trinn tre: Skrive ut dokumentet 8 Mer om utskrift 9 Skrive ut på begge sider av et ark 9 Skrive ut flere sider på ett ark (nedskalering) 11 Skrive ut hefter 15 Skrive ut plakater 18 Vedlikeholde skriveren 21 Bruke kontrollprogrammet 21 Installere eller skifte blekkpatroner 22 Forbedre utskriftskvaliteten 23 Feilsøking 27 Skriveren skriver ut tregt eller skriver ikke ut 28 Papiret trekkes inn feil eller forårsaker papirstopp 30 Dokumentet skrives ut med feil eller dårlig kvalitet 31 Problemer med transparenter, fotografier, konvolutter Feilmeldinger og blinkende lamper 34 Tillegg 35 Utskrift fra DOS 35 Energy star 35 Stikkordregister 37 Innhold iii iv Fremgangsmåte for enkel utskrift 1 Fremgangsmåte for enkel utskrift Denne boken beskriver hvordan du bruker skriveren i Windows 95 og Windows 98. Hvis du trenger hjelp til å bruke skriveren med: Windows NT 4. 0 eller Windows 2000, se Brukerhåndbokknappen på programvare-cden for Windows. Macintosh OS 8.6 eller senere, se Brukerhåndbok-ikonet i skrivebordsmappen Lexmark Z53. Enkel utskrift er like enkelt som følgende: 1 Legg inn papiret (se neste side) 2 Tilpass Egenskaper for skriver (se side 5) 3 Skriv ut dokumentet (se side 8) Fremgangsmåte for enkel utskrift 1 Trinn en: Legge inn papiret Du kan legge inn opptil 100 papirark (avhengig av tykkelsen). 1 Plasser papiret mot høyre side av arkmateren med utskriftssiden mot deg. Papirjusteringsmerker Arkmater 2 Press sammen utløserhåndtaket og papirføreren og skyv papirføreren inntil kanten på papiret. Papirfører Utløserhåndtak 2 Kapittel 1 Legge inn spesialpapir Følg disse retningslinjene når du legger inn spesialpapir: Maks. kapasitet: 10 konvolutter Riktig plassering av papiret: Utskriftssiden vender mot deg. Kortene er lagt inn mot høyre side av arkmateren med kortsiden ned og papirføreren inntil kanten av kortene. Frimerkeplasseringen er i øverste venstre hjørne. 10 gratulasjonskort, kartotekkort, postkort eller fotokort 25 ark med fotopapir Utskriftssiden vender mot deg. Kortene er lagt inn vertikalt mot høyre side av arkmateren og papirføreren er mot kanten av kortene. Utskriftssiden vender mot deg. Papirføreren ligger inntil kanten av papiret. 20 ark med bannerpapir Legg papiret bak skriveren. Før den ledige kanten på første side over skriveren og inn i arkmateren. Papirføreren ligger inntil kanten av papiret. Merk: Velg papirstørrelsen Banner eller Banner A4 i Egenskaper for skriver. 10 transparenter Den grove siden av transparenten vender mot deg (den jevne siden vender bort). Papirføreren ligger inntil kanten av transparentene. Fremgangsmåte for enkel utskrift 3 Fremgangsmåte for enkel utskrift Maks. kapasitet: Opptil 100 ark med papir av tilpasset størrelse Riktig plassering av papiret: Utskriftssiden vender mot deg og papirføreren ligger inntil kanten av papiret. Papirstørrelsen er innenfor følgende mål: - Bredde: 76 mm til 216 mm 3,0 til 8,5 tommer - Lengde: 127 mm til 432 mm 5,0 til 17,0 tommer 25 ark med påstrykningspapir Legg inn påstrykningspapir i henhold til instruksjonene i pakken. Papirføreren ligger inntil kanten av påstrykningspapiret. 4 Kapittel 1 Trinn to: Tilpasse Egenskaper for skriver Skriverprogramvaren inneholder flere programmer der du enkelt kan utføre utskriftsoppgaver. Ett av disse programmene kalles Egenskaper for skriver. Det er fire kategorier i Egenskaper for skriver: Ferdiggjøring, Papir, Dokument/kvalitet og Avansert. Hver enkelt kategori inneholder innstillinger som gjelder driften av skriveren og tilhørende programvare. Fremgangsmåte for enkel utskrift Åpne Egenskaper for skriver Du kan åpne Egenskaper for skriver fra nesten alle programmer. Dermed kan du endre skriverinnstillingene for KUN det dokumentet/de dokumentene du lager i programmet. Slik åpner du Egenskaper for skriver fra et program: 1 Åpne programmets Fil-meny. 2 Velg Skriv ut (eller Skriveroppsett). 3 Klikk på Egenskaper-, Alternativer- eller Oppsettknappen i dialogboksen Skriveroppsett (avhengig av programmet du bruker). 4 Endre innstillingene etter behov. Når du åpner Egenskaper for skriver fra Windows, brukes innstillingene for ALLE dokumenter, med mindre du endrer dem i selve programmet. Slik åpner du Egenskaper for skriver fra Windows: 1 Åpne Start-menyen, velg Innstillinger og velg deretter Skrivere. 2 Høyreklikk på ikonet for skriveren i Skrivere-mappen. 3 Velg Egenskaper fra hurtigmenyen. Fremgangsmåte for enkel utskrift 5 Klikk på......kategorien Papir...kategorien Dokument/kvalitet Velg papirstørrelse og -retning. Angi hvor mange kopier som skal skrives ut. Reverser utskriftsrekkefølgen for dokumentsidene. Den første siden av dokumentet vil være øverst i stabelen i utskuffen. Sorter dokumentet. Velg fargeinnstillinger for dokumentet ditt. Velg papirtype. Velg en innstilling for utskriftskvaliteten. Velg web-utjevning når du skriver ut fra Internett.

3 La sider tørke. Velg standardinnstillingene. Kategorien Ferdiggjøring for å skrive ut nedskalerte sider. plakater. hefter. tosidige dokumenter. Kategorien Avansert for å justere rasterinnstillinger. bildeinnstillinger. 6 Kapittel 1 Velge skriverinnstillinger for spesialpapir Da skriverprogramvaren ble installert, ble innstillingene for Egenskaper for skriver satt til standardinnstillingene. Bruk standardinnstillingene for å skrive ut de fleste dokumenter på vanlig papir. Hvis du vil endre skriverinnstillingene for utskrift på spesialpapir, bruker du følgende tabell: Spesialpapir i skriveren: Klikk på denne Egenskaper for skriverkategorien: Papir Gjør disse valgene: Fremgangsmåte for enkel utskrift Konvolutter I området Papirstørrelse blar du for å velge den riktige papirstørrelsen. Merk: Mange programmer er laget for å overstyre konvoluttinnstillingen i Egenskaper for skriver. Gratulasjonskort, kartotekkort eller postkort Dokument/kvalitet Velg Gratulasjonskort i Papirtype-området. Velg en passende innstilling for Papirstørrelse. Velg Glanset papir/fotopapir i Papirtypeområdet. Merk: Du kan skrive ut høykvalitetsfotografier med patronkombinasjonen av sort og farge som ble levert med skriveren. Den beste utskriftskvaliteten får du imidlertid hvis du skifter ut den sorte patronen med en fotopatron. Hvis du trenger hjelp, se side 22. Papir Fotopapir Dokument/kvalitet Bannerpapir Papir Velg Banner eller Banner A4 fra listen over papirstørrelser. Fremgangsmåte for enkel utskrift 7 Spesialpapir i skriveren: Klikk på denne Egenskaper for skriverkategorien: Papir Gjør disse valgene: Papirark av tilpasset størrelse Bla for å velge Tilpasset på listen over papirstørrelser. Oppgi dimensjonene for den tilpassede papirstørrelsen. Påstrykningspapir i Papirtype-området. Velg Transparent under Papirtype. du trenger hjelp, se side 5. Velg en passende Papirstørrelse. c Velg Stående eller Liggende retning. Velg Tosidig utskrift. c Velg en innbindingskant. kan velge blant disse papirstørrelsene når du skriver ut hefter: Statement Letter A4 A5 2 Åpne Egenskaper for skriver. Hvis du trenger hjelp, se side 5. 3 Klikk på kategorien Ferdiggjøring. 4 Velg Hefte. 5 Hvis du trenger å skrive ut instruksjoner for å legge inn papir på nytt når den første siden er skrevet ut, kan du velge å gjøre dette her. 6 Velg antall Ark pr. bunt. Merk: En biddot; 19 Velge bestemte sider som skal skrives ut Du kan skrive ut bestemte sider av plakaten på nytt uten at du behøver å skrive ut alle sidene i plakaten på nytt. på OK. 3 Skriv ut plakatsiden(e). 4 Sett sammen plakaten. Hvis du trenger hjelp, se side 19. den nye blekkpatronen i patronholderen. du trenger hjelp, se side 21. du trenger hjelp, se side 21. står et tall under hvert mønster. du trenger hjelp, se side 21. en av disse fargene ikke skrives ut, må du skifte den aktuelle blekkpatronen. Brudd i linjene øverst på siden viser at dysene er tette. Vedlikeholde skriveren Hvis det ikke er brutte linjer nederst på siden, har dysene blitt renset. 3 Sammenlikne den diagonale linjen over de tykke strekene med den diagonale linjen under de tykke strekene. Se etter brudd i de diagonale linjene over de tykke strekene. Hvis en linje er brutt, er dysene tette. Hvis det fortsatt er brudd i den nederste linjen, kjører du dysetesten opptil to ganger til. Hvis utskriftskvaliteten er god etter at du har kjørt testen tre ganger, er dysene rene. Du behøver ikke å utføre de øvrige trinnene. Hvis utskriftskvaliteten på begge linjene ikke er god nok etter at du har kjørt testen tre ganger, fortsetter du med trinn 4. 4 Ta ut blekkpatronene og installer dem på nytt. Vedlikeholde skriveren 25 5 Gjenta dysetesten. 6 Hvis det fortsatt er brudd i linjene, må du tørke av blekkdysene. Hvis du vil ha hjelp, se neste del. Tørke av blekkdyser Hvis utskriftskvaliteten ikke blir bedre etter at du har renset blekkdysene (se side 25), kan det være størknet blekk på blekkdysene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tørker av blekkdysene, kan du se Feilsøking: Utskriftskvalitet i hjelp for skriverdriveren. Oppbevare blekkpatroner Slik kan du sørge for at blekkpatronene holder lengst mulig og at du får optimal ytelse fra skriveren: La en ny blekkpatron ligge i emballasjen til du er klar til å installere den. Ikke ta en blekkpatron ut av skriveren hvis ikke du skal skifte eller rengjøre patronen eller oppbevare den i en lufttett beholder. Blekkpatronen fungerer ikke riktig hvis du tar den ut av skriveren og lar den ligge fremme i lengre tid. Hvis en blekkpatron er tom, lar du den stå i skriveren til du er klar til å skifte den. Hvis du skriver ut med en tom patronholder, kan dette føre til skriverproblemer. Lexmarks skrivergaranti dekker ikke reparasjon av feil eller skade som er forårsaket av etterfylte blekkpatroner. Lexmark anbefaler ikke bruk av etterfylte blekkpatroner. Etterfylte blekkpatroner kan påvirke utskriftskvaliteten og forårsake skade på skriveren. De beste resultatene får du hvis du bruker Lexmark-rekvisita. 26 Kapittel 3 4 Skriveren skriver ut tregt eller skriver ikke ut (se side 28) Papiret trekkes inn feil eller forårsaker papirstopp (se side 30) Dokumentet skrives ut med feil eller dårlig kvalitet (se side 31) Problemer med transparenter, fotografier, konvolutter... (se side 33) Feilmeldinger og blinkende lys (se side 34) Feilsøking Feilsøking I denne delen finner du en oversikt over skriverproblemer og hva du kan gjøre for å løse dem. I listen over utskriftsproblemer velger du en kategori som beskriver utskriftsproblemet ditt. Les kategorien for hjelp til å finne løsningen. Når du har problemer med skriveren, må du først forsikre deg om at strømforsyningen er koblet til skriveren og en jordet stikkontakt skriveren er slått på en eventuell parallellkabel er IEEE 1284-kompatibel og støtter toveis utskrift toveis kommunikasjon IKKE er deaktivert i skriverprogramvaren Klikk på kategorien Alternativer i skriverens kontrollprogram.

4 du trenger hjelp, se side 22. Skriveren er ikke stanset midlertidig. ut en testside. Hvis testsiden blir skrevet ut, fungerer skriveren slik den skal. du trenger hjelp, se side 22. Du bruker en uskadet kabel av riktig type. Hvis du bruker en parallellkabel, må du kontrollere at det er en IEEE 1284-kompatibel parallellkabel som støtter toveis kommunikasjon. Skriveren skriver ut veldig langsomt Hvis du skriver ut fotografier, eller dokumentet inneholder grafikk, kan utskriften ta lengre tid enn for vanlig tekst. Lukk alle åpne programmer. Reduser innstillingen for utskriftskvalitet. Vurder å kjøpe mer minne, eller å øke det virtuelle minnet for datamaskinen. Feilsøking 29 Papiret trekkes inn feil eller forårsaker papirstopp Papiret trekkes inn feil eller trekker inn flere ark mens det beveger seg gjennom skriveren Kontroller at følgende betingelser er oppfylt: Du bruker papir som er anbefalt for blekkskrivere. Du brukte ikke makt for å legge papiret i skriveren. Juster toppen av papiret med papirføreren på papirstøtten. Pass på at du ikke legger inn for mye papir i arkmateren. Avhengig av arktykkelsen er det plass til opptil 100 ark i arkmateren. Den venstre papirføreren ligger inntil siden av papiret, og forhindrer at papiret ikke bøyes i arkmateren. Skriveren befinner seg på en rett, jevn flate. Skriveren trekker ikke inn konvolutter eller spesialpapir Hvis vanlig papir trekkes inn uten problemer: Har du lagt inn konvoluttene på riktig måte? Bruker du en konvoluttstørrelse som støttes av skriveren, og den er valgt i Egenskaper for skriver? Programmet er utformet for å skrive ut konvolutter. Se dokumentasjonen for programmet. Det har oppstått papirstopp Forsøk å ta papiret ut av arkmateren. Hvis papiret har satt seg fast langt inne i skriveren slik at du ikke kan fjerne det: 1 Trykk på av/på-knappen for å slå av skriveren. 30 Kapittel 4 2 Dra i papiret for å fjerne det. Hvis du ikke får tak i papiret fordi det er for langt inne i skriveren, åpner du frontdekselet og drar ut papiret. 3 Lukk frontdekselet. 4 Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren. 5 Send dokumentet til utskrift igjen. Feilsøking Dokumentet skrives ut med feil eller dårlig kvalitet Vertikale rette linjer er ikke jevne Slik forbedrer du utskriftskvaliteten til vertikale rette linjer i tabeller, rammer og diagrammer: Velg en bedre utskriftskvalitetsinnstilling. Test patronjusteringen. Hvis du trenger hjelp, se side 24. Rengjør blekkdysene. Skriveren kan ha problemer med toveis kommunikasjon. Skriveren kan ha problemer med toveis kommunikasjon. Innstillingen for Papirtype i Egenskaper for skriver stemmer med papirtypen du har lagt i skriveren. Papiret er rett og glatt. Innstillingen for utskriftskvalitet stemmer med papirtypen. Hvis du skriver ut på vanlig papir, velger du Kladd (300 x 600 ppt). Du må kanskje rengjøre blekkdysene. Hvis du trenger hjelp, se side 25. Utskriftskvaliteten er dårlig i venstre, høyre, øvre eller nedre kant av en side I likhet med andre skrivere kan heller ikke denne skriveren skrive helt ut til venstre, høyre, øvre eller nedre kant på en side. Bruk disse minimumsinnstillingene: Venstre og høyre marg: 6,35 mm (0,25 tommer) hver for alle papirstørrelser unntatt A4. For A4-papir - 3,37 mm (0,133 tommer) hver. Topp- og bunnmarg: Topp - 1,7 mm (0,067 tommer). Frakoble eventuelle tilleggsenheter som skanneren, og koble skriveren til parallellporten. Feilsøking Fargene på utskriften er nedtonet Det kan være lite blekk i blekkpatronen. Kontroller blekknivåbildet i kategorien Patroner i skriverens kontrollprogram. Rengjør blekkdysene. Hvis du trenger hjelp, se side 25. Hvis fargene fremdeles er nedtonede, må du tørke av blekkdysene og kontaktene. Hvis du trenger hjelp, kan du slå opp under Utskriftskvalitet i Hjelp for skriverdriveren. Problemer med transparenter, fotografier, konvolutter... Glanset papir/fotopapir eller transparenter klebes sammen Ta ut fotografiene eller transparentene fra utskuffen når de kommer ut av skriveren. La fotografiene eller transparentene tørke fullstendig før du stabler dem. Bruk transparenter eller fotopapir som er laget for blekkskrivere. Det er hvite streker på transparenter eller fotografier Velg Høy (1200 x 1200 ppt) eller Maksimum (2400 x 1200 ppt) fra Egenskaper for skriver. Blekkdysene må kanskje rengjøres. Hvis du trenger hjelp, se side 25. Feilsøking 33 Skriveren trekker ikke inn konvolutter eller spesialpapir Hvis du trenger hjelp, se "Skriveren trekker ikke inn konvolutter eller spesialpapir" på side 30. Feilmeldinger og blinkende lamper Papirstopp-melding Av/pålampe Papirmatelampe Hvis du trenger hjelp, se "Det har oppstått papirstopp" på side 30. Lite blekk-melding Blekkpatronen er nesten tom. Kjøp en ny blekkpatron. Av/på-lampen lyser og papirmatelampen blinker Hvis skriveren er tom for papir: 1 Legg inn papir. 2 Trykk på papirmateknappen. Hvis det er papirstopp i skriveren, se side 30 hvis du vil ha hjelp. Av/på-lampen blinker to ganger Patronholderen er blokkert: Sjekk om det er feilmeldinger på skjermen. 1 Slå av skriveren. 2 Vent i noen sekunder og slå skriveren på igjen. 34 Kapittel 4 Tillegg Tillegg Denne delen inneholder følgende: Utskrift fra DOS Sikkerhetsinformasjon Energy star Strømforsyning Hvis strømforsyningen svikter, må den erstattes med en Lexmark-reservedel eller en annen UL-oppført Direct Plug-In Power Unit merket "Class 2" med 30 VDC ved 1A. Utskrift fra DOS Slik åpner du skriverens skjermbaserte hjelp og finner informasjon om utskrift fra DOS: 1 Åpne Egenskaper for skriver (du får hjelp på side 5), eller kontrollprogrammet (du får hjelp på side 21). 2 Klikk på Hjelpknappen nederst til høyre på programvareskjermen. 3 Velg Innhold i Hjelp øverst på Hjelp-skjermen. 4 Bla nedover skjermen til Hvordan.

5 Powered by TCPDF ( 5 Fra emnene i Hvordan... klikker du på Skrive ut fra Windows- og DOSprogrammer. EPA ENERGY STAR Computersprogrammet er et samarbeid mellom datamaskinprodusenter for å fremme innføringen av energibesparende produkter og redusere luftforurensningen som følger av kraftproduksjon. Selskapene som deltar i dette programmet, lanserer PCer, skrivere, skjermer eller faksmaskiner som reduserer strømforbruket når de ikke er i bruk. Denne funksjonen kan redusere strømforbruket med opptil 50 prosent. Lexmark er stolt over å delta i dette programmet. Som Energy Star-partner, har Lexmark International, Inc. fastslått at dette produktet oppfyller Energy Star-kravene til energibesparende produkter. Sikkerhetsinformasjon Hvis ditt produkt IKKE er merket med dette symbolet, MÅ det kobles til en jordet stikkontakt. Strømkabelen må kobles til et elektrisk uttak som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig. Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i bruksinstruksjonene. Dette produktet er utformet, testet og godkjent for å tilfredsstille strenge, globale sikkerhetsstandarder ved bruk av spesifikke Lexmarkkomponenter. Sikkerhetsfunksjonene for noen deler er ikke alltid like tydelige. Lexmark er ikke ansvarlig for bruk av andre erstatningsdeler. Tillegg Stikkordregister Stikkordregister A anbefalte innstillinger bannerpapir 7 fotopapir 7 konvolutter 7 kort 7 normal 7 papir med tilpasset størrelse 8 påstrykningspapir 8 plakat 18 tosidig utskrift 10 transparenter 8 Ark pr. bunt velge 15 arkmater 2 av/på-lampe blinker 34 blekkpatroner delenumre 21 installere 22 justere 24 oppbevare 26 rense 25 skifte 22 ta ut 22 tørke av dyser 26 blinkende lamper av/på 34 feilsøking 34 papirmating 34 F feilmeldinger frakoblet skriver 29 Lite blekk 34 Papirstopp 30, 34 feilsøking blanke sider 28 blinkende lamper 34 fargekvalitet 32 feilmeldinger 34 konvolutter skrives ikke ut 30 manglende farger 32 nedtonede farger 33 papirstopp 30 problemer med papirmating 30 sider kleber seg sammen 33 skriver ikke ut 28 toveis kommunikasjon 28 treg utskrift 28 utskriftskvalitet 31 film anbefalte innstillinger 8 legge inn 3 forbedre utskriftskvaliteten 23 fotopapir anbefalte innstillinger 7 problemer 33 D DOS-utskrift 35 dyser, blekkrense 25 tørke av 26 B bannerpapir anbefalte innstillinger 7 legge inn 3 beskjæringsmerker, velge 18 bestille rekvisita 21 bildeinnstillinger justere 6 blekkdyser rense 25 tørke av 26 E Egenskaper for skriver anbefalte innstillinger 7 åpne fra et program 5 fra Windows 5 kategorier 5, 6 tilpasse 5 for hefter 15 for plakat 18 for tosidig utskrift 10 energy star 35 Stikkordregister 37 G gratulasjonskort anbefalte innstillinger 7 legge inn 3 H hefter lage 17 lage bunter 17 skrive ut 15 kontrollprogram bruke 21 justere blekkpatroner 24 konvolutter anbefalte innstillinger 7 legge inn 3 kort anbefalte innstillinger 7 legge inn 3 P papir med tilpasset størrelse anbefalte innstillinger 8 legge inn 4 papir, legge inn 2 papirfører bruke 2 finne 2 papirmatelampe 34 parallellkabel forbindelsesproblemer L lamper av/på 22 mønstre 34 papirmating 34 legge inn papir 2 spesialpapir 3 Lite blekk-melding spesifikasjoner 27 påstrykningspapir anbefalte innstillinger 8 legge inn 4 patroner, blekkdelenumre 21 installere 22 justere 24 oppbevare 26 skifte 22 ta ut 22 pauser i utskriften 31 plakat sette sammen 19 skrive ut 18 velge bestemte sider 20 postkort anbefalte innstillinger 7 legge inn 3 programmer kontrollprogram 21 I innbinding med kort kant 10 innbinding med lang kant 10 innbindingsalternativer kortside 10 lang kant 10 installere blekkpatron 22 instruksjoner for å legge inn papir på nytt tosidig utskrift 10 Internett-utskrift Web-utjevning 6 M Macintosh 1 marger, minimumsinnstillinger 32 meldinger, feilfrakoblet skriver 29 Lite blekk 34 Papirstopp 34 merknader energy star 35 sikkerhetsinformasjon J justere blekkpatroner K kartotekkort anbefalte innstillinger 7 legge inn 3 knapper Rens blekkdyser 25 kontakter blekkdyser 26 kontakter på blekkdysen tørke av 26 O omvendt rekkefølge 6 R rasterinnstillinger justere 6 rekvisita bestille 21 strømforsyning S sikkerhetsinformasjon 35 skrive ut bruke Web-utjevning 6 fra DOS 35 hefter 15 på begge sider av papiret 9 plakater 18 skriverprogramvare Egenskaper for skriver 5 spesialpapir bannerpapir 3 fotopapir 3 konvolutter 3 kort 3 legge inn 2 papir med tilpasset størrelse 4 påstrykningspapir 4 transparenter 3 standardinnstillinger 7 strømforsyning, bytte 35 toveis kommunikasjon deaktivere 27 problemer indikatorer 28 transparenter anbefalte innstillinger 8 legge inn 3 problemer 33 W Web-utjevning 6 Windows Windows NT Stikkordregister U utløserhåndtak bruke 2 finne 2 utskriftskvalitet feilsøking 31 flekkete 32 for mørk 32 forbedre 23 forskjellige farger 32 manglende farger 25, 32 nedtonede farger 33 vekselvis lys og mørk 31 T ta ut patroner 22 tegn, mangler eller er uventede 31 testside dysetestmønster 25 justering 24 skrives ikke ut 29 tosidig 9 tosidig utskrift anbefalte innstillinger 10 instruksjoner for å legge inn papir på nytt 10 V vanlige utskriftsproblemer fargekvalitet 32 manglende farger 25, 32 nedtonede farger 33 papir trekkes inn feil 30 papirmating 30 papirstopp 30 pauser 31 vekselvis lys og mørk 31 velg sider som skal skrives ut-knappen 20 Stikkordregister

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Lexmark Z42, Z43. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM

Lexmark Z42, Z43. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM Lexmark Z42, Z43 Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Color Jetprinter TM Utgave: Februar 2001 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Lexmark Z52. Color Jetprinter. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z52. Color Jetprinter. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z52 Color Jetprinter Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Første utgave (desember 1999) Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Versjonsmelding. Første utgave (desember 1999)

Versjonsmelding. Første utgave (desember 1999) Versjonsmelding Første utgave (desember 1999) Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK

Detaljer

Versjonsmelding. Første utgave (januar 2001)

Versjonsmelding. Første utgave (januar 2001) Versjonsmelding Første utgave (januar 2001) Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z42

Din bruksanvisning LEXMARK Z42 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Merknad om utgave. Utgave: Juni 2000

Merknad om utgave. Utgave: Juni 2000 Merknad om utgave Utgave: Juni 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SLIK DEN ER" UTEN

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter TM

Z25, Z35 Color Jetprinter TM Z25, Z35 Color Jetprinter TM Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Merknad om utgave. Utgave: April 2000

Merknad om utgave. Utgave: April 2000 Merknad om utgave Utgave: April 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK DEN ER UTEN

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z25

Din bruksanvisning LEXMARK Z25 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z54 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR USAS MYNDIGHETER

BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR USAS MYNDIGHETER Versjonsmelding Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK DEN ER

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Versjonsmelding. Første utgave (desember 1999)

Versjonsmelding. Første utgave (desember 1999) Versjonsmelding Første utgave (desember 1999) Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK

Detaljer

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar Fra installering til utskrift Z45 Color Jetprinter Fra installering til utskrift Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk kun Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller

Detaljer

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85 Versjonsmerknad Utgave: juni 2002 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember Brukerhåndboken Z65 Color Jetprinter Brukerhåndboken Desember 2001 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra

Detaljer

Versjonsmelding. Versjon: Mai 2000

Versjonsmelding. Versjon: Mai 2000 Versjonsmelding Versjon: Mai 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK DEN ER UTEN

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Color Jetprinter. Brukerhåndbok for Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9

Color Jetprinter. Brukerhåndbok for Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Lexmark Z22/Z32 Color Jetprinter Brukerhåndbok for Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Utgave: April 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknad 1 Utgivelsesmerknad 2 April 2001 Følgende avsnitt gjelder ikke for

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter for Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.2 og Mac OS X,versjon 10.0.3 til 10.1 Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmark-strømkomponenten

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2570. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2570 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Skrive ut fra et Windows-miljø

Skrive ut fra et Windows-miljø Når skriveren er konfigurert og Lexmark-driveren er installert, er du klar til å skrive ut. Vil du skrive ut et brev, merke en presentasjon med et Ikke kopier-vannmerke eller justere innstillingen for

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften Side 1 av 7 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Lexmark 1400 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1400 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1400 Series Brukerhåndbok Februar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Brukerhåndboken. Z55 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember

Brukerhåndboken. Z55 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember Brukerhåndboken Z55 Color Jetprinter Brukerhåndboken Desember 2001 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok Lexmark 840 Series Brukerhåndbok Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Innledning...8 Finne informasjon om skriveren...8 Installere skriveren...10 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren 1 Displayet på kontrollpanelet er blankt eller viser bare rutertegn. Skriverens selvtest mislyktes. Slå skriveren av, vent i ca. ti sekunder og slå skriveren på igjen. Utfører selvtest vises på kontrollpanelet.

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1 Hurtighjelp hp deskjet 948c/940c/920c series Innholdsfortegnelse Bli kjent med skriveren.......................... 1 Introduksjon av hp deskjet-skriveren........................ 2 Finne informasjon....................................

Detaljer

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut.

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut. Legge i utskriftsmateriale 1 Klikk på et emne for å gå direkte til instruksjonene for å legge i det angitte utskriftsmaterialet Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS 9 Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

X1100 Series Alt-i-ett-maskin

X1100 Series Alt-i-ett-maskin X1100 Series Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Lære om Alt-i-ett-maskinen Lære mer om programvaren Bruke Alt-i-ett-maskinen Vedlikehold Feilsøking www.lexmark.com Utgave: Mai 2003 Det følgende avsnittet gjelder

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 13 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknader

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknader Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknader Merknader 1 Utgave: November 2000 Merknader 2 Følgende avsnitt gjelder

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Presentasjon av skriveren

Presentasjon av skriveren Presentasjon av skriveren Kontrollpanel Papirstopper Frontdeksel Oversikt over skriveren 1 Dupleksenhet (tillegg) 250 arks standardskuff Utskuff og toppdeksel Utløser Ekstra 500 arks skuff Papirfører Lås

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X74

Din bruksanvisning LEXMARK X74 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok X74-X75 Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X4850 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267079

Din bruksanvisning LEXMARK X4850 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267079 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp HP Deskjet D1400 series Windows-hjelp HP Deskjet D1400-skriverserien Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 16 Veiledning om utskriftskvalitet Blanke eller hvite sider a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Skriver skriveren fortsatt ut blanke eller hvite sider?

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Fotohåndbok Mars 2003 www.lexmark.com Utgave: Mars 2003 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X5450

Din bruksanvisning LEXMARK X5450 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Du kan løse mange problemer med utskriftskvaliteten ved å skifte rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som har nådd slutten på sin tiltenkte levetid. Se om kontrollpanelet viser en melding om en rekvisitakomponent

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Brukerhåndbok May 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. (c)

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og seks lamper (Fortsett er både en lampe og en knapp). Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette

Detaljer

Brukerhåndbok for 1500 Series

Brukerhåndbok for 1500 Series Brukerhåndbok for 1500 Series Juni 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 2500 Series

Alt-i-ett-maskinen 2500 Series Alt-i-ett-maskinen 2500 Series Komme i gang Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 10 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series. Norsk Brukerhåndbok

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series. Norsk Brukerhåndbok Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series Norsk Brukerhåndbok BrukerhåndbokNorsk Sikkerhetsinformasjon Bruk bare strømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel

Detaljer

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1500 Series Brukerhåndbok Juni 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9 Avansert

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer