Din bruksanvisning LEXMARK Z12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Forbedringer eller endringer av produktene eller programmene som er beskrevet her, kan skje når som helst. Henvisninger i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der produsenten er representert. Henvisninger til et produkt, et program eller en tjeneste innebærer ikke at bare det produktet, det programmet eller den tjenesten kan brukes. Jetprinter er et varemerke for Lexmark International, Inc. Andre varemerker tilhører de respektive innehaverne. Copyright 2000 Lexmark International, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. duplisering og offentliggjøring av myndighetene er gjenstand for begrensninger i henhold til innskrenkningene i avsnitt (c)(1)(ii) i Rights in Technical Data and Computer Software-leddet av DFARS og gjeldende FARbestemmelser: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550, USA. Innhold Innhold Utskrift 1 Trinn 1: Sett inn riktig blekkassett 1 Trinn 2: Legg inn utskriftsmedier 2 Trinn 3: Tilpasse skriverinnstillingene 4 Trinn 4: Send dokumentet til utskrift 8 Vedlikeholde skriveren 9 Bruke kontrollprogrammet 9 Forbedre utskriftskvaliteten 10 Oppbevare blekkassetter 15 Feilsøking 17 Skriveren skriver ut sakte eller skriver ikke ut 18 Papiret trekkes inn feil eller setter seg fast 20 Dokumentet blir skrevet ut med feil eller dårlig kvalitet 21 Problemer med transparenter eller konvolutter 24 Feilmeldinger og blinkende lamper 24 Tillegg A 27 Installere skriverprogramvare 27 Avinstallere skriverprogramvare 28 Utskrift fra DOS 28 Elektronisk stråling 28 Energy Star 29 iii Innhold Strømforsyning 29 Sikkerhets-informasjon 29 Skriverdeler 30 Tillegg B 31 Kundestøtte og garanti 31 Register 35 iv Contents 1 Utskrift Utskrift Hvis du vil vite mer om hvordan du skal konfigurere skriveren, kan du se installasjonsarket. På side 30 finner du en oversikt over skriverdelene. Så enkelt er det å skrive ut med skriveren: Sett inn riktig blekkassett (se neste avsnitt). Legg inn utskriftsmedier (se side 2). Tilpass skriverinnstillingene (se side 4). Send dokumentet til utskrift (se side 8). Trinn 1: Sett inn riktig blekkassett Skriveren bruker én kassett om gangen: enten en sort kassett eller en fargekassett. Skriveren ble levert med en fargekassett, Lexmark-varenummer 17G0060. Du kan også kjøpe en sort kassett, Lexmark-varenummer 17G0050. Hvis du vil skrive ut hele dokumentet med kassetten som allerede er installert i skriveren, velger du Automatisk i kategorien Dokument/kvalitet i Egenskaper for skriver. Hvis du vil skrive ut de sort-hvite sidene i dokumentet adskilt fra fargesidene, velger du Farge/sortsortering i kategorien Dokument/kvalitet i Egenskaper for skriver. De sort-hvite sidene skrives ut med den sorte kassetten, og fargesidene skrives ut med fargekassetten. Skriveren sorterer sidene i disse to typene, skriver ut alle sidene av én type, og gir beskjed når du må skifte kassett. 1 Utskrift Se side 4 og 6 hvis du vil vite mer om å velge Automatisk eller Farge/sort-sortering i Egenskaper for skriver. Trinn 2: Legg inn utskriftsmedier Merk:Se side 3 hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger inn bannerpapir. 1 Plasser mediene mot høyre side av arkmateren. Følg disse anvisningene når du legger inn utskriftsmedier: Legg inn opptil 100 ark med vanlig papir 10 konvolutter Kontroller at utskriftssiden vender mot deg utskriftssiden vender mot deg konvoluttene legges inn med kortsiden ned, mot høyre side av arkmateren frimerkehjørnet er øverst til venstre 10 gratulasjonskort, kartotekkort eller postkort 25 transparenter 25 ark med påstrykningspapir 20 ark med bannerpapir 100 ark papir med egendefinert størrelse utskriftssiden vender mot deg kortene legges inn med kortsiden ned, mot høyre side av arkmateren den ru siden av transparentene vender mot deg (den glatte siden vender ned) du følger instruksjonene på pakken når du legger inn påstrykningspapir du følger instruksjonene for å skrive ut bannere på side 3 utskriftssiden vender mot deg papirstørrelsen passer innenfor disse målene: - Bredde: 76 mm til 216 mm - Lengde: 127 mm til 432 mm 2 Kapittel 1 2 Press sammen håndtaket på papirføreren, og skyv papirføreren inntil venstre kant på mediet. Merker for papirjustering Utskrift Arkmater Papirfører Legge inn bannerpapir Bruk bare bannerpapir som anbefales for blekkskrivere. Du bør ikke bruke listepapir for matriseskrivere. Selv om det er plass til 20 ark bannerpapir i papirstøtten, bør du bare legge inn så mange ark som du trenger til banneret. Hvis banneret for eksempel skal være 12 ark langt, legger du 12 ark i skriveren. 1 Fjern alt papir fra arkmateren. Utskrift 3 2 Legg inn bannerpapir: a Trekk papirstøtten litt opp for å utløse fronttappene. b Vipp papirstøtten tilbake til den låser seg i vannrett stilling. c Plasser stabelen med bannerpapir på papirstøtten. d Sett førekanten på første side inn i arkmateren. 3 Skyv papirføreren mot kanten av papiret. 4 Fortsett med "Trinn 3: Tilpasse skriverinnstillingene" på side 4. 5 Etter at banneret er skrevet ut, fjerner du bannerpapiret og setter papirstøtten tilbake i stående posisjon. Trinn 3: Tilpasse skriverinnstillingene Skriverprogramvaren inneholder flere programmer du kan bruke til å utføre utskriftsoppgaver. Et av disse programmene kalles Egenskaper for skriver. 4 Kapittel 1 Åpne Egenskaper for skriver mens du er i et program Slik kan du endre skriverinnstillingene BARE for dokumentene du lager i dette programmet. 1 Åpne programmets Fil-meny. 2 Velg Skriv ut (eller Skriveroppsett.) 3 Klikk på Egenskaper-, Alternativer- eller Oppsettknappen i dialogboksen Skriveroppsett (avhengig av programmet du bruker). 4 Endre innstillingene etter behov. Se side 7 hvis du vil ha mer informasjon. Utskrift Åpne Egenskaper for skriver fra Windows Når du åpner Egenskaper for skriver fra Windows, brukes innstillingene for ALLE dokumentene, med mindre du endrer dem senere i selve brukerprogrammet. 1 Åpne Start-menyen, velg Innstillinger og deretter Skrivere. 2 Høyreklikk på ikonet for skriveren i Skrivere-mappen.

3 3 Velg Egenskaper fra sidelinjemenyen. 4 Endre innstillingene etter behov. Se side 7 hvis du vil ha mer informasjon. Utskrift 5 Det er to kategorier i Egenskaper for skriver. Papir og Dokument/kvalitet. Disse kategoriene inneholder innstillinger for driften av skriveren og tilhørende programvare. Velg... kategorien Dokument/kvalitet for å gjøre følgende: Velge fargeinnstillinger for dokumenttypen du skriver ut. Hvis du trenger mer informasjon, se side 1 Velge en papirtype Velge innstillinger for utskriftskvalitet Tilbakestille standardinnstillingene Velge Utjevning av internettbilder når du skriver ut fra Internett, for å skrive ut klarere bilder Finne ut hvilken versjon av skriverprogramvaren du bruker kategorien Papir for å gjøre følgende: Velge papirstørrelse Velge sideretning Angi hvor mange kopier som skal skrives ut Endre utskriftsrekkefølgen for dokumentsidene. Dokumentets første side vil ligge øverst i utskuffen Sortere dokumentet Klikk på Hjelp-knappen i en av kategoriene i Egenskaper for skriver når du vil åpne Hjelp for skriverdriver. 6 Kapittel 1 Tilpasse skriverinnstillinger for spesialpapir. Utskrift Innstillingene i Egenskaper for skriver ble opprinnelig stilt til standardinnstillingene. Bruk standardinnstillingen for utskrifter på vanlig papir. Bruk følgende tabell hvis du vil endre skriverinnstillingene for å skrive ut på spesialpapir....bør du velge denne kategorien i Egenskaper for skriver:...og foreta disse innstillingene: Papir Velg riktig konvoluttstørrelse under Papirstørrelse. Merk: Programmet kan overskrive innstillingene i Egenskaper for skriver. Gratulasjonskort, kartotekkort eller postkort Transparenter Papir Velg riktig innstilling for papirstørrelse Når du vil skrive ut på... Konvolutter Dokument/kvalitet Velg Gratulasjonskort under Papirstørrelse. Dokument/kvalitet Velg Transparenter under Papirstørrelse. Velg Normal 600 dpi eller Høy 1200 dpi under Utskriftskvalitet. Merk: Når du skriver ut transparentene, bør du ta dem bort etter hvert som de kommer ut av skriveren og la dem tørke før du legger dem i bunker. Påstrykningspapir Dokument/kvalitet Velg Påstrykningspapir under Papirtype. Merk: Resultatet av en utskrift på påstrykningspapir kan variere fra brukerprogram til brukerprogram. Du bør skrive ut et dokument på vanlig papir før du skriver det ut på påstrykningspapir. Papir Papir Velg Banner eller A4-banner fra listen over papirstørrelser. Velg Egendefinert fra listen over papirstørrelser. Angi målene for papiret med egendefinert størrelse. Bannerpapir Papir med egendefinert størrelse Utskrift 7 Trinn 4: Send dokumentet til utskrift 1 Velg Skriv ut i Fil-menyen i programmet. 2 Velg OK eller Skriv ut i dialogboksen Skriv ut (avhengig av programmet). 8 Kapittel 1 2 Vedlikeholde skriveren Vedlikeholde skriveren Bruke kontrollprogrammet Med kontrollprogrammet kan du overvåke skriveren og installere eller skifte blekkassetter. Når du skal åpne kontrollprogrammet, åpner du Start-menyen og velger Programmer Lexmark Z12 Series Lexmark Z12-kontrollprogram Vedlikeholde skriveren 9 Velg... kategorien Status for å gjøre følgende: Overvåke statusen for utskriftsjobben Avbryte en utskrift Skrive ut en testside Vise blekknivået kategorien Kassetter for å gjøre følgende: Installere eller skifte en blekkassett Justere blekkassetten for best utskriftskvalitet Rense blekkdysene Vise kassettvarenumre og bestille rekvisita direkte fra Lexmarks hjemmeside kategorien Om for å gjøre følgende: kategorien Alternativer for å gjøre følgende: Aktivere/deaktivere forskjelliet "Feilsøking: Utskriftskvalitet" i Hjelp for skriverdriver. Se side 10 hvis du vil ha hjelp til å åpne Hjelp for skriverdriver. Vedlikeholde skriveren Oppbevare blekkassetter Slik kan du sørge for at blekkassettene holder lengst mulig og at du får optimal ytelse fra skriveren: La en ny blekkassett ligge i emballasjen til du er klar til å installere den. Ikke ta en blekkassett ut av skriveren med mindre du skal skifte, rengjøre eller oppbevare den (se etterfølgende avsnitt). Blekkassetten vil ikke fungere riktig hvis du tar den ut av skriveren og lar den ligge fremme i lengre tid. Lexmarks skrivergaranti dekker ikke rebruker en parallellkabel eller til en USB-port hvis du bruker en USB-kabel kontrollere at skriveren er plugget inn og slått På 18 Kapittel 3 Hvis du har en bryterboks eller en annen enhet (for eksempel en skanner eller faks) koblet til parallellporten på datamaskinen, må du kontrollere at enheten støtter toveis kommunikasjon. Du må kanskje koble skriveren fra bryterboksen eller den andre enheten og koble den direkte til datamaskinen. Feilsøking Skriveren skriver ut svært sakte Lukk andre programmer som ikke er i bruk. Velg en lavere innstilling under Utskriftskvalitet i Egenskaper for skriver. Hvis du trenger hjelp, se side 4. Du bør overveie å skaffe mer minne eller øke det virtuelle minnet i datamaskinen. Merk: Fotografier eller dokumenter som inneholder grafikk, kan ta lengre tid å skrive ut enn vanlig tekst. Skriveren ser ut som om den skal skrive ut, men sender ut et blankt ark Kontroller følgende: At du har fjernet merkelappen og den gjennomsiktige tapen på undersiden av blekkassetten. Hvis du trenger hjelp, se side 12. ut en testside. Hvis testsiden blir skrevet ut, fungerer skriveren slik den skal. du trenger hjelp, se side 10. At du bruker den riktige kabelen, og at den ikke er skadet. At du ikke legger inn for mye papir i arkmateren. At papirføreren ligger mot kanten av papiret, og at den ikke får papiret til å bøye seg i arkmateren. At skriveren står på et flatt, jevnt underlag. 20 Kapittel 3 Skriveren tar ikke imot konvolutter Hvis vanlig papir trekkes inn uten problemer, må du kontrollere følgende: At du legger inn konvoluttene på riktig måte.

4 Hvis du trenger hjelp, se side 2. At du bruker en konvoluttstørrelse som støttes av skriveren, og at denne er valgt i Egenskaper for skriver. At programmet gir mulighet til å skrive ut konvolutter. Kontroller brukerdokumentasjonen som ble levert med programmet. Feilsøking I tilfelle papirstopp Fjern papiret fra arkmateren. i papiret for å fjerne det. frontdekselet. du trenger hjelp, se side 4. Test kassettjusteringen. Hvis du trenger hjelp, se side 13. Rens blekkdysene. Det kan være lite blekk i blekkassetten. du trenger hjelp, se side 9. Rens blekkdysene. du trenger hjelp, se side 9. du trenger hjelp, se side 4. Skriveren kan ha problemer med toveis kommunikasjon. At papiret er rett og glatt. du trenger hjelp, se side 4. At blekkdysene er rene. Skriveren kan ha problemer med toveis kommunikasjon. side 4 hvis du vil ha mer informasjon. du trenger hjelp, se side 4. Det kan være at blekkdysene må renses. Hvis du trenger hjelp, se side 13. Skriveren tar ikke imot konvolutter Hvis du trenger hjelp, se side 21. Feilmeldinger og blinkende lamper Papirstopp-melding Hvis du trenger hjelp, se side 21. Av/pålampe Papirmatelampe Lite blekk-melding Blekkassetten er nesten tom. Kjøp en ny blekkassett. Hvis du vil ha hjelp til å skifte blekkassett, se side 10. Av/på-lampen lyser og papirmatelampen blinker Gjør følgende hvis skriveren er tom for papir: 1 Legg inn papir. 2 Trykk på papirmateknappen. Hvis det har oppstått papirstopp, se side 21 for hjelp. 24 Kapittel 3 Av/på-lampen blinker to ganger Av/pålampe Papirmatelampe Kassettholderen er blokkert. Sjekk om det er feilmeldinger på skjermen. 1 2 Slå skriveren Av. Vent i noen sekunder og slå deretter skriveren På igjen. Feilsøking Hvis det har oppstått papirstopp, se side 21 for hjelp. Både av/pålampen og papirmatelampen er på, men skriveren skriver ikke ut Trykk på av/på-knappen for å slå skriveren Av. Trekk støpselet på strømkabelen ut av stikkontakten. Kontroller at alle kabelforbindelsene er gode. Plugg inn strømkabelen igjen. Trykk på av/på-knappen for å slå skriveren På igjen. Feilsøking Kapittel 3 Tillegg A Denne delen inneholder følgende: Installere skriverprogramvare Avinstallere skriverprogramvare Utskrift fra DOS Merknader Sikkerhet Skriverdeler 3 Sett inn CDen med programvaren. 4 Klikk på Neste eller Fullfør i alle etterfølgende skjermbilder. Installasjonsskjermbildet for Lexmark Z12-programvaren vises. 5 Velg Installer skriverprogramvaren. Bruke Internett Hvis datamaskinen ikke har noen CD- ROM-stasjon, kan du laste ned skriverprogramvaren fra Lexmarks internettadresse 1 Velg den aktuelle driveren for ditt operativsystem på Lexmarks hjemmeside. 2 Velg Lagre på disk. 3 Velg en katalog på harddisken. 4 Dobbeltklikk på.exefilen for å åpne den. WinZip-vinduet åpnes. 5 Følg instruksjonene på skjermen. Tillegg A Installere skriverprogramvare Du kan hente skriverprogrammet fra CD-ROM-platen som ble levert med skriveren Internett disketter Hvis skriverprogramvaren ikke lar seg installere ordentlig, vil en melding om kommunikasjonsfeil vises når du forsøker å skrive ut. Det kan være du må avinstallere skriverprogramvaren og deretter installere den på nytt. Hvis du trenger hjelp, se side 28. Windows 95/98 parallellkabel 1 Start Windows. 2 Klikk på Avbryt i alle skjermbildene som vises. 3 Sett inn programvare-cden når skrivebordet vises. Installasjonsskjermbildet for Lexmark Z12-programvaren vises. 4 Velg Installer skriverprogramvaren. Merk: Gjør følgende hvis CDen ikke kjører automatisk når du setter den i: 1 Åpne Start-menyen og velg Kjør. 2 I kommandolinjeboksen skriver du inn bokstaven for CD-ROM-stasjonen, fulgt av :\setup (for eksempel, d:\setup), og klikker deretter på OK. Bruke disketter Dersom du ikke har noen CDROMstasjon på datamaskinen, kan du lage driverdisketter ved å bruke datamaskinen til en venn eller en maskin hos din Lexmarkforhandler som har en CD-ROMstasjon. Du vil trenge minst tre tomme 3,5 tommers disketter. Slik lager du disketter av skriverprogramvaren: 1 Sett programvare-cden inn i CD-ROMstasjonen. Gjør følgende hvis CDen ikke kjører automatisk: Bruke CD-ROM-platen Følg instruksjonene som tilsvarer ditt operativsystem og din skriverkabel (parallell eller USB): Windows 98 - USB-kabel 1 Start Windows. 2 Klikk på Neste når det første skjermbildet vises. Tillegg A 27 a Åpne Start-menyen og velg Kjør. Velg Lag disketter. 4 Følg instruksjonene på skjermen. Sett Installeringsdiskett 1 i stasjonen. 3 Åpne Start-menyen og velg Kjør. Velg Lexmark Z12 Series. 3 Velg Avinstalleringsprogram for Z12-serien. 4 Følg instruksjonene på skjermen. utstyret forårsaker skadelig interferens for radio- eller tvmottak (noe som kan fastslås ved at utstyret slå av og på) bør brukeren forsøke å fjerne interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak: Justere eller flytte mottaksantennen. Øke avstanden mellom utstyr og mottaker. Koble utstyret til en annen krets enn mottakeren er koblet til. Ta kontakt med stedet der utstyret ble kjøpt eller et servicested for å få mer hjelp. Produsenten er ikke ansvarlig for noen form for radio- eller tvinterferens som skyldes bruk av andre kabler enn det som anbefales av produsenten, eller uautoriserte endringer eller modifisering av utstyret. Uautoriserte endringer eller modifiseringer kan føre til at Utskrift fra DOS Slik åpner du den skjermbaserte hjelpen for skriveren og finner informasjon om utskrift fra DOS: 1 Åpne Egenskaper for skriver (hvis du trenger hjelp, kan du se side 5) eller kontrollprogrammet (hjelp finner du på side 9). 2 Klikk på Hjelpknappen i nedre høyre hjørne av skjermbildet. 3 Øverst i Hjelp-skjermbildet klikker du på Innhold i Hjelp. 4 Bla nedover i skjermbildet til Hvordan... 5 Blant emnene under Hvordan... velger du Skrive ut fra Windows- og DOSprogrammer.

5 Avinstallere skriverprogramvare Hvis skriverprogramvaren ikke blir ordentlig installert, eller hvis du ikke har angitt den riktige porten som skriverport, kan det være du må avinstallere programvaren og deretter installere den på nytt. Elektronisk stråling FCC-samsvarserklæring Fargeblekkskriveren Lexmark Z12 TM er testet og er i samsvar med grenseverdiene for digitalt utstyr av Klasse B i henhold til Del 28 Tillegg A brukerens rett til å bruke utstyret oppheves. Merk: For å garantere samsvar med FCC-bestemmelsene om elektromagnetisk interferens for datautstyr av Klasse B, bør du bruke en skjermet, jordet kabel, for eksempel Lexmarkvarenummer for pallelltilkobling eller 43H5856 for USB-tilkobling. Bruk av andre kabler som ikke er skjermet og jordet, kan føre til brudd på FCCbestemmelsene. Spørsmål vedrørende denne samsvarserklæringen kan rettes til: Director of Lab Operations Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, KY 40550, USA (606) og kravene til sikkerhet i EN Energy Star EPA ENERGY STAR Computersprogrammet er et samarbeid mellom datamaskinprodusenter for å fremme innføringen av energibesparende produkter og redusere luftforurensningen som følger av kraftproduksjon. Selskapene som deltar i dette programmet, lanserer PC-er, skrivere, skjermer eller faksmaskiner som reduserer strømforbruket når de ikke er i bruk. Denne funksjonen kan redusere strømforbruket med opptil 50 prosent. Lexmark er stolt over å delta i dette programmet. Som Energy Star-partner, har Lexmark International, Inc. fastslått at dette produktet oppfyller Energy Starkravene til energibesparende produkter. MÅ det kobles til en jordet stikkontakt. Strømadapteren må kobles til et lett tilgjengelig elektrisk uttak i nærheten av produktet. Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i bruksinstruksjonene. Dette produktet er utformet, testet og godkjent for å tilfredsstille strenge, globale sikkerhetsstandarder ved bruk av spesifikke Lexmark-komponenter. Sikkerhetsfunksjonene er ikke alltid like åpenbare for alle delene. Lexmark er ikke ansvarlig for bruk av andre reservedeler. Tillegg A Samsvar med EFdirektiver (Det europeiske fellesskap) Dette produktet samsvarer med beskyttelseskravene fra EFrådets direktiver 89/336/EEC og 73/23/EEC om medlemslandenes tilnærming og harmonisering av lover som omhandler elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhet for elektrisk utstyr til bruk innenfor bestemte spenningsbegrensninger. En erklæring om samsvar med kravene i direktivet er undertegnet av Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S.A., Boigny, Frankrike. Dette produktet tilfredsstiller grenseverdiene i klasse B i EN Strømforsyning Hvis strømforsyningen svikter, må den erstattes med en Lexmarkreservedel eller en annen UL-oppført Direct Plug-In Power Unit merket "Class 2" og 30 V dc ved 500 ma til 830 ma. Sikkerhetsinformasjon Hvis ditt produkt IKKE er merket med symbolet, Tillegg A 29 Skriverdeler Papirmateknapp Av/påknapp Slår skriveren av eller på. fra CDen til disketter. Sett driver-cden inn i datamaskinen og velg "Lag disketter". Du kan be om en katalog med informasjon om emner innen kundestøttte, eller bestille dokumentene direkte hvis du allerede har dokumentnummeret. Gratis kundestøtte - via Lexmarks automatiske fakssvarsystem Lexmark tilbyr også detaljert kundestøtte gjennom Lexmarks automatiske fakssvarsystem, som er gratis og tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Du kan bruke en knappetelefon med toneringing og ringe fakssvarnummeret for det landet du befinner deg i: Frankrike +33 (0) Tyskland Italia +39 (0) Spania Storbritannia +44(0) Numre for andre land vil bli oppført etter hvert som de blir tilgjengelige på Lexmarks hjemmesider lexmark.com og Kundestøtte under garantitiden Hvis du ikke får svar på spørsmålet ditt på hjemmesidene, via fakssystemet eller via epost, kan du ringe Lexmark direkte. For at våre medarbeidere skal kunne gi deg best mulig hjelp, bør du sørge for at du har lest kapitlet om feilsøking i brukerhåndboken, og fulgt de aktuelle fremgangsmåtene datamaskinen og skriveren din er på, og du kan bruke datamaskinen når du ringer, siden vi vil be deg gjøre noen tester for å finne ut av problemet du har følgende informasjon klar: - skriverens serienummer (på en etikett bak på skriveren) - skrivermodellen - datamaskinens modell og konfigurasjon (f.eks. Lexmark-driver på CD-ROM leveres sammen med alle skrivere. og kundestøtte i løpet av garantiperioden gis gratis av Lexmarks kundestøttemedarbeidere, som kan kontaktes per telefon, faks eller hjemmesidene som vist nedenfor. For å få garantiservice og gratis kundestøtte, må du kunne oppgi serienummeret, kjøpsdatoen og kjøpsstedet når du blir bedt om det. Uten den informasjonen kan du risikere at produktet anses som utenfor garantien ("Out Of Warranty"), og eventuell service vil bli belagt med de gjeldende prisene for service eller kundestøtte. Under garantiservice vil Lexmark først forsøke å diagnostisere og rette opp problemet via telefon, Internett eller faks. Lexmark vil reparere eller bytte defekte produkter ved å enten gi et korrigert eller nytt produkt tilbake. Lexmarks kundestøttemedarbeidere vil gi anvisninger for eventuell retur eller bytte av defekte produkter. Du bør ta vare på originalemballasjen under garantitiden for bruk ved eventuell retur. Alle deler og produkter som byttes inn under garantiservice, blir Lexmarks eiendom. Garantiservice inkluderer ikke reparasjoner eller bytte som følge av modifikasjoner eller tilføyelser Kundestøtte etter garantitiden Du kan få gratis kundestøtte fra Lexmarks hjemmeside: eller fra vårt fakssvarsystem selv etter at garantitiden er utløpt. Du kan også få kundestøtte over telefonen mot betaling. Du vil bli gjort oppmerksom på prisen når du ringer. Hvis du bestemmer deg for å godta prisen, vil du bli bedt om å betale med kredittkort. Du må ha ditt Visa- eller MasterCard-kort klart slik at du kan gi oss de nødvendige opplysningene.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Begrenset garanti fra Lexmark Lexmark garanterer den opprinnelige kjøperen, og enhver person som overtar eller kjøper produktet sammen med det originale kjøpsbeviset i garantitiden, at produktet er laget av nye eller ekvivalent til nye deler, oppfyller Lexmarks publiserte spesifikasjoner, er fri for materialog fabrikasjonsfeil og er i god fungerende stand. Lexmark garanterer ikke uavbrutt og feilfri bruk av produktet. Garantien for produktet gjelder i ett år fra og med kjøpsdatoen, og garantien for de originale kassettene/patronene som leveres med produktet er 90 dager fra og med kjøpsdatoen. (Hvis ikke gjeldende lover fastslår en lengre periode). Kjøpskvitteringen, som viser serienummeret og 32 Tillegg B på produktet, skade fra uhell eller misbruk, driftsbetingelser som ikke ligger innenfor de publiserte spesifikasjonene for temperaturer, luft eller fuktighet, vedlikehold eller reparasjoner av andre enn Lexmarks autoriserte serviceleverandører, eller bruk av andre kassetter/patroner eller annet utskriftsmateriale enn det som Lexmark anbefaler. DEN BEGRENSEDE GARANTIEN ER DEN ENESTE GJELDENDE GARANTIEN. INGEN ANDRE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER GJELDER, INKLUDERT UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL (BORTSETT FRA STEDER DER SLIKE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ER EN DEL AV DEN GJELDENDE LOVGIVNINGEN). INGEN GARANTIER, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, VIL GJELDE ETTER GARANTIPERIODENS UTLØP. følgeskader, selv om Lexmark er blitt gjort oppmersom på muligheten for slik skade. UTVIDET GARANTI Kunden kan når som helst i løpet av garantiperioden utvide denne garantien ved å kjøpe en utvidet garanti. Hvis du vil vite mer om utvidet garanti, kan du se Lexmarks hjemmeside eller kontakte din forhandler. Tillegg B ANSVARSBEGRENSNING Kjøperens eneste rettsmiddel er garantiservicen som er beskrevet ovenfor. Lexmarks økonomiske ansvar for faktiske skader av enhver art er begrenset til prisen som er betalt for produktet, eller reparasjon eller bytte av dette. Denne ansvarsbegrensningen ved faktisk skade gjelder ikke personskade eller skade på eiendom som Lexmark holdes ansvarlig for. Lexmark skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for tap av inntekt, tilfeldige skader eller Tillegg B Tillegg B Register A anbefalte innstillinger bannerpapir 7 gratulasjonskort 7 kartotekkort 7 konvolutter 7 kort 7 papir med egendefinert størrelse 7 postkort 7 påstrykningspapir 7 transparenter 7 arkmater finne 30 av/på-knapp 30 av/på-lampe 24 avinstallere skriverprogramvare 28 tørke av dyser 15 varenumre 1 blekkdyser rense 13 tørke av 15 blinkende lamper 24, 25 feilsøking 24 garanti 31 F FCC-samsvarserklæring 28 feilmeldinger Lite blekk 24 papirstopp 21 Skriver frakoblet 19 feilsøking 17 blanke ark 19 blekk smøres utover 22 blinkende lamper 24 falmete farger 22 fargekvalitet 22 feilmeldinger 24 hvite linjer 24 konvolutter skrives ikke ut 21 Lite blekk-melding 24 loddrette linjer ikke jevne 21 manglende farger 22 manglende tegn 23 mating av flere ark 20 papir trekkes inn feil 20 papirstopp 20, 21 Papirstopp-melding 24 pauser i utskriften 22 problemer med papirmating 21 sakte utskrift 18, 19 sider kleber seg sammen 24 Skriver frakoblet-melding 19 Register C CD-ROM installere programvare 27 D disketter, installere skriverprogramvare 27 DOS-utskrift 10, 28 dyser, blekkrense 13 tørke av 15 B bannere anbefalt papir 3 anbefalte innstillinger 7 legge inn 2, 3 skrive ut 3 velge i Egenskaper for skriver 3 bestille rekvisita 10 blekkassett installere 10 justere 13 Lite blekk-melding 24 oppbevare 16 skifte 10 E egenskaper for skriver anbefalte innstillinger 7 kategorier 6 tilpasse 5 åpne fra et program 5 fra Windows 5 elektronisk stråling 28 Energy Star-merknad 29 erklæring om begrenset Register 35 skriveren skriver ikke ut 18, 25 skriverinnstillinger 23 skriverprogramvare avinstallere 28 installere 27 spesialpapir 24 striper 22 testside skrives ikke ut 20 toveis kommunikasjon 18 ufullstendige tegn 23 utskriften er flekkete 23 utskriften er for mørk 23 utskriftskvalitet 21 film Se transparenter forbedre utskriftskvaliteten 10 frontdeksel, plassering 30 blekkassett 13 K kartotekkort anbefalte innstillinger 7 legge inn 2 kassett, blekkinstallere 10 justere 13 oppbevare 16 rense dyser 13 skifte 10 tørke av dyser 15 varenumre 1 kassettholder 11 kassettoppbevaringsenhet finne 30 installere 16 knapper 30 kontakter kassettholder 15 kontaktinformasjon 31 kontrollprogram bruke 9 justere blekkassett 13 åpne 9 konvolutter anbefalte innstillinger 7 legge inn 2 problemer 21 kort anbefalte innstillinger 7 legge inn 2 kundestøtte automatisk fakssvarsystem 31 etter garantitiden 32 på Internett 31 mønstre 24 papirmating 24 laste ned skriverdriver installere 27 legge inn bannere 2, 3 gratulasjonskort 2 kartotekkort 2 konvolutter 2 papir med egendefinert størrelse 2 postkort 2 påstrykningspapir 2 transparenter 2 Lite blekk-melding 24 løse utskriftsproblemer Se feilsøking M meldinger, feil Lite blekk 24 papirstopp 21 Skriver frakoblet 19 Merknad om samsvar med EF-direktiver 29 merknader elektronisk stråling 28 Energy Star 29 erstatning av strømforsyning 29 FCC 28 garantierklæring 31 samsvar med EF-direktiver 29 sikkerhetsinformasjon 29 G garantierklæring 31 gratulasjonskort anbefalte innstillinger 7 legge inn 2 H Hjelp for skriverdriver bruke 6, 10 I identifisere skriverdeler 30 installere blekkassett 10 skriverprogramvare 27 O omvendt rekkefølge 6 oversikt over skriverdeler 30 L lamper av/på 24 finne 30 J justere 36 Index P papir med egendefinert størrelse anbefalte innstillinger 7 legge inn 2 papir, legge inn 2 papirfører finne 30 Papirmateknapp 30 papirmatelampe 24 Papirstopp-melding 21, 24 papirstøtte finne 30 parallellkabel tilkoblingsproblemer 17 varenummer 29 parallellkabelkontakt finne 30 pauser i utskriften 22 plassering av skriverdeler 30 postkort anbefalte innstillinger 7 legge inn 2 programvare, skriveravinstallere 28 egenskaper for skriver 5 installere 27 kontrollprogram 9 laste ned 27 påstrykningspapir anbefalte innstillinger 7 legge inn 2 bruke Utjevning av internettbilder 6 fra DOS 28 fra Internett 6 gratulasjonskort 7 kartotekkort 7 konvolutter 7 omvendt rekkefølge 6 papir med egendefinert størrelse 7 postkort 7 påstrykningspapir 7 siste side først 6 transparenter 7 skrivekassett Se blekkassett skriverdeler 30 skriverdriver avinstallere 28 installere 27 laste ned 27 skriverprogramvare avinstallere 28 egenskaper for skriver 5 installere 27 kontrollprogram 9 striper 22 strømforsyning erstatning 29 tilkoblingsproblemer 17 strømkabelkontakt 30 justering 13 skrives ikke ut 20 toveis kommunikasjon deaktivere 18 problemer 18 transparenter anbefalte innstillinger 7 legge inn 2 problemer 24 U USB-kabel, varenummer 29 USB-kabelkontakt finne 30 Utjevning av internettbilder 6 utskrift fra Internett Utjevning av internettbilder 6 utskriftskvalitet falmete farger 22 feilsøking 21 flekkete 23 for mørk 23 forbedre 10 manglende farger 22 striper 22 ulike farger 22 utskuff finne 30 Register T tegn, manglende eller ufullstendige 23 teknisk støtte automatisk fakssvarsystem 31 etter garantitiden 32 på Internett 31 testside dysetestmønster fargekassett 14 sort kassett 14 V vanlige utskriftsproblemer Se feilsøking varenumre fargekassett 1 parallellkabel 29 sort kassett 1 USB-kabel 29 R rekvisita, bestille 10 S sikkerhetsinformasjon 29 skifte, blekkassett 10 skrive ut bannere 3, 7 Register Index.

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D2300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

HP Officejet 6200 series all-in-one. Brukerhåndbok

HP Officejet 6200 series all-in-one. Brukerhåndbok HP Officejet 6200 series all-in-one Brukerhåndbok HP Officejet 6200 series all-in-one Brukerhåndbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres

Detaljer

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brukerhåndbok M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farge-m351 og HP LaserJet Pro 400 farge-m451 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one referansehåndbok hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres

Detaljer

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401 LASERJET PRO 400 Brukerhåndbok M401 HP LaserJet Pro 400 M401 skriverserien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBOKEN..................... 2 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 2 1 FØR DU BRUKER MASKINEN KOMPONENTNAVN

Detaljer

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO NPD5094-01 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk,

Detaljer

EPSON er et registrert varemerke og EPSON Stylus er et varemerke for SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON er et registrert varemerke og EPSON Stylus er et varemerke for SEIKO EPSON CORPORATION. Proof Sign-off: A5 size Front.fm3/15/01 R Alle rettigheter er forbeholdt. Dette dokumentet skal ikke mangfoldiggjøres, lagres i et gjenfinningssystem, eller på noen måte overføres, det være seg elektronisk,

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER MODELL AR-M00 AR-M0 (for generell informasjon) Side FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 4 TA KOPIER 0 PRAKTISKE KOPIFUNKSJONER 6 INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN 6 SKRIVER-/ SKANNERFUNKSJONER 49 BRUKERINNSTILLINGER

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis på noen form

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

My Passport for Mac My Passport SE for Mac

My Passport for Mac My Passport SE for Mac My Passport for Mac My Passport SE for Mac Ultra-portable harddisker Brukerhåndbok Ekstern bærbar placeholder Brukerveiledning for My Passport og Passport SE for Mac WD service og kundestøtte Dersom det

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer