Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98"

Transkript

1 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

2 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK DEN ER UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. I noen land er slik fraskrivelse av eksplisitt eller implisitt garantiansvar ikke tillatt for visse transaksjoner, slik at denne garantiteksten muligens ikke gjelder for deg. I denne publikasjonen kan det finnes tekniske unøyaktigheter eller skrivefeil. Informasjonen i publikasjonen endres med jevne mellomrom, og slike endringer vil bli innarbeidet i senere utgaver. Forbedringer eller endringer av produktene eller programmene som er beskrevet her, kan skje når som helst. Henvisninger i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der produsenten er representert. Henvisninger til et produkt, et program eller en tjeneste innebærer ikke at bare det produktet, det programmet eller den tjenesten kan brukes. Alle tilsvarende produkter, programmer og tjenester som ikke krenker noen eksisterende eiendomsrett, kan brukes i stedet. Evaluering og verifisering av drift sammen med andre produkter, programmer og tjenester, bortsett fra de som uttrykkelig er angitt av produsenten, er brukerens ansvar. Lexmark, Lexmark med rutersymbol og ColorFine er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. Color Jetprinter er et varemerke for Lexmark International, Inc. Andre varemerker tilhører de respektive innehaverne. Copyright 2000 Lexmark International, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR USAS MYNDIGHETER Denne programvaren og dokumentasjonen blir levert med BEGRENSEDE RETTIGHETER. Bruk, duplisering og offentliggjøring av myndighetene er gjenstand for begrensninger i henhold til innskrenkningene i avsnitt (c)(1)(ii) i Rights in Technical Data and Computer Software-leddet av DFARS og gjeldende FARbestemmelser: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550, USA.

3 Innhold Innhold Utskrift 1 Trinn 1: Sett inn riktig blekkassett 1 Trinn 2: Legg inn utskriftsmedier 2 Trinn 3: Tilpasse skriverinnstillingene 4 Trinn 4: Send dokumentet til utskrift 8 Vedlikeholde skriveren 9 Bruke kontrollprogrammet 9 Forbedre utskriftskvaliteten 10 Oppbevare blekkassetter 15 Feilsøking 17 Skriveren skriver ut sakte eller skriver ikke ut 18 Papiret trekkes inn feil eller setter seg fast 20 Dokumentet blir skrevet ut med feil eller dårlig kvalitet 21 Problemer med transparenter eller konvolutter 24 Feilmeldinger og blinkende lamper 24 Tillegg A 27 Installere skriverprogramvare 27 Avinstallere skriverprogramvare 28 Utskrift fra DOS 28 Elektronisk stråling 28 Energy Star 29 Innhold iii

4 Tillegg B 31 Register 35 Strømforsyning 29 Sikkerhets-informasjon 29 Skriverdeler 30 Kundestøtte og garanti 31 iv Contents

5 1 Utskrift Utskrift Hvis du vil vite mer om hvordan du skal konfigurere skriveren, kan du se installasjonsarket. På side 30 finner du en oversikt over skriverdelene. Så enkelt er det å skrive ut med skriveren: 1 Sett inn riktig blekkassett (se neste avsnitt). 2 Legg inn utskriftsmedier (se side 2). 3 Tilpass skriverinnstillingene (se side 4). 4 Send dokumentet til utskrift (se side 8). Trinn 1: Sett inn riktig blekkassett Skriveren bruker én kassett om gangen: enten en sort kassett eller en fargekassett. Skriveren ble levert med en fargekassett, Lexmark-varenummer 17G0060. Du kan også kjøpe en sort kassett, Lexmark-varenummer 17G0050. Hvis du vil skrive ut hele dokumentet med kassetten som allerede er installert i skriveren, velger du Automatisk i kategorien Dokument/kvalitet i Egenskaper for skriver. Hvis du vil skrive ut de sort-hvite sidene i dokumentet adskilt fra fargesidene, velger du Farge/sortsortering i kategorien Dokument/kvalitet i Egenskaper for skriver. De sort-hvite sidene skrives ut med den sorte kassetten, og fargesidene skrives ut med fargekassetten. Skriveren sorterer sidene i disse to typene, skriver ut alle sidene av én type, og gir beskjed når du må skifte kassett. Utskrift 1

6 Se side 4 og 6 hvis du vil vite mer om å velge Automatisk eller Farge/sort-sortering i Egenskaper for skriver. Trinn 2: Legg inn utskriftsmedier Merk:Se side 3 hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger inn bannerpapir. 1 Plasser mediene mot høyre side av arkmateren. Følg disse anvisningene når du legger inn utskriftsmedier: Legg inn opptil Kontroller at 100 ark med vanlig papir utskriftssiden vender mot deg 10 konvolutter utskriftssiden vender mot deg konvoluttene legges inn med kortsiden ned, mot høyre side av arkmateren frimerkehjørnet er øverst til venstre 10 gratulasjonskort, kartotekkort eller postkort utskriftssiden vender mot deg kortene legges inn med kortsiden ned, mot høyre side av arkmateren 25 transparenter den ru siden av transparentene vender mot deg (den glatte siden vender ned) 25 ark med påstrykningspapir du følger instruksjonene på pakken når du legger inn påstrykningspapir 20 ark med bannerpapir du følger instruksjonene for å skrive ut bannere på side ark papir med egendefinert størrelse utskriftssiden vender mot deg papirstørrelsen passer innenfor disse målene: - Bredde: 76 mm til 216 mm - Lengde: 127 mm til 432 mm 2 Kapittel 1

7 Arkmater 2 Press sammen håndtaket på papirføreren, og skyv papirføreren inntil venstre kant på mediet. Merker for papirjustering Utskrift Papirfører Legge inn bannerpapir Bruk bare bannerpapir som anbefales for blekkskrivere. Du bør ikke bruke listepapir for matriseskrivere. Selv om det er plass til 20 ark bannerpapir i papirstøtten, bør du bare legge inn så mange ark som du trenger til banneret. Hvis banneret for eksempel skal være 12 ark langt, legger du 12 ark i skriveren. 1 Fjern alt papir fra arkmateren. Utskrift 3

8 2 Legg inn bannerpapir: a Trekk papirstøtten litt opp for å utløse fronttappene. b Vipp papirstøtten tilbake til den låser seg i vannrett stilling. c Plasser stabelen med bannerpapir på papirstøtten. d Sett førekanten på første side inn i arkmateren. 3 Skyv papirføreren mot kanten av papiret. 4 Fortsett med Trinn 3: Tilpasse skriverinnstillingene på side 4. 5 Etter at banneret er skrevet ut, fjerner du bannerpapiret og setter papirstøtten tilbake i stående posisjon. Trinn 3: Tilpasse skriverinnstillingene Skriverprogramvaren inneholder flere programmer du kan bruke til å utføre utskriftsoppgaver. Et av disse programmene kalles Egenskaper for skriver. 4 Kapittel 1

9 Åpne Egenskaper for skriver mens du er i et program Slik kan du endre skriverinnstillingene BARE for dokumentene du lager i dette programmet. 1 Åpne programmets Fil-meny. 2 Velg Skriv ut (eller Skriveroppsett.) 3 Klikk på Egenskaper-, Alternativer- eller Oppsettknappen i dialogboksen Skriveroppsett (avhengig av programmet du bruker). 4 Endre innstillingene etter behov. Se side 7 hvis du vil ha mer informasjon. Utskrift Åpne Egenskaper for skriver fra Windows Når du åpner Egenskaper for skriver fra Windows, brukes innstillingene for ALLE dokumentene, med mindre du endrer dem senere i selve brukerprogrammet. 1 Åpne Start-menyen, velg Innstillinger og deretter Skrivere. 2 Høyreklikk på ikonet for skriveren i Skrivere-mappen. 3 Velg Egenskaper fra sidelinjemenyen. 4 Endre innstillingene etter behov. Se side 7 hvis du vil ha mer informasjon. Utskrift 5

10 Velg... Det er to kategorier i Egenskaper for skriver. Papir og Dokument/kvalitet. Disse kategoriene inneholder innstillinger for driften av skriveren og tilhørende programvare. kategorien Dokument/kvalitet for å gjøre følgende: kategorien Papir for å gjøre følgende: Velge papirstørrelse Velge sideretning Angi hvor mange kopier som skal skrives ut Endre utskriftsrekkefølgen for dokumentsidene. Dokumentets første side vil ligge øverst i utskuffen Sortere dokumentet Velge fargeinnstillinger for dokumenttypen du skriver ut. Hvis du trenger mer informasjon, se side 1 Velge en papirtype Velge innstillinger for utskriftskvalitet Tilbakestille standardinnstillingene Velge Utjevning av internettbilder når du skriver ut fra Internett, for å skrive ut klarere bilder Finne ut hvilken versjon av skriverprogramvaren du bruker Klikk på Hjelp-knappen i en av kategoriene i Egenskaper for skriver når du vil åpne Hjelp for skriverdriver. 6 Kapittel 1

11 Tilpasse skriverinnstillinger for spesialpapir. Innstillingene i Egenskaper for skriver ble opprinnelig stilt til standardinnstillingene. Bruk standardinnstillingen for utskrifter på vanlig papir. Bruk følgende tabell hvis du vil endre skriverinnstillingene for å skrive ut på spesialpapir. Utskrift Når du vil skrive ut på......bør du velge denne kategorien i Egenskaper for skriver:...og foreta disse innstillingene: Konvolutter Papir Velg riktig konvoluttstørrelse under Papirstørrelse. Merk: Programmet kan overskrive innstillingene i Egenskaper for skriver. Gratulasjonskort, kartotekkort eller postkort Papir Dokument/kvalitet Velg riktig innstilling for papirstørrelse Velg Gratulasjonskort under Papirstørrelse. Transparenter Dokument/kvalitet Velg Transparenter under Papirstørrelse. Velg Normal 600 dpi eller Høy 1200 dpi under Utskriftskvalitet. Merk: Når du skriver ut transparentene, bør du ta dem bort etter hvert som de kommer ut av skriveren og la dem tørke før du legger dem i bunker. Påstrykningspapir Dokument/kvalitet Velg Påstrykningspapir under Papirtype. Merk: Resultatet av en utskrift på påstrykningspapir kan variere fra brukerprogram til brukerprogram. Du bør skrive ut et dokument på vanlig papir før du skriver det ut på påstrykningspapir. Bannerpapir Papir Velg Banner eller A4-banner fra listen over papirstørrelser. Papir med egendefinert størrelse Papir Velg Egendefinert fra listen over papirstørrelser. Angi målene for papiret med egendefinert størrelse. Utskrift 7

12 Trinn 4: Send dokumentet til utskrift 1 Velg Skriv ut i Fil-menyen i programmet. 2 Velg OK eller Skriv ut i dialogboksen Skriv ut (avhengig av programmet). 8 Kapittel 1

13 2 Vedlikeholde skriveren Bruke kontrollprogrammet Med kontrollprogrammet kan du overvåke skriveren og installere eller skifte blekkassetter. Når du skal åpne kontrollprogrammet, åpner du Start-menyen og velger 1 Programmer 2 Lexmark Z12 Series 3 Lexmark Z12-kontrollprogram Vedlikeholde skriveren Vedlikeholde skriveren 9

14 Velg... kategorien Status for å gjøre følgende: Overvåke statusen for utskriftsjobben Avbryte en utskrift Skrive ut en testside Vise blekknivået kategorien Kassetter for å gjøre følgende: Installere eller skifte en blekkassett Justere blekkassetten for best utskriftskvalitet Rense blekkdysene Vise kassettvarenumre og bestille rekvisita direkte fra Lexmarks hjemmeside kategorien Om for å gjøre følgende: kategorien Alternativer for å gjøre følgende: Aktivere/deaktivere forskjellige funksjoner i skriverprogrammet, for eksempel lydeffekter og buffermodus Finne copyrightinformasjon og versjonsnummer for skriverprogrammet kategorien DOS-utskrift for å gjøre følgende: Endre innstillinger for DOS-utskrift Klikk på Hjelp-knappen i en av kategoriene i kontrollprogrammet for å få tilgang til Hjelp for skriverdriver. Forbedre utskriftskvaliteten Merk: Du kan også få tilgang til kontrollprogrammet ved å dobbeltklikke på skriverikonet Lexmark Z12 Series på skrivebordet. Installere eller skifte blekkassett 1 Kontroller at av/på-lampen er På. Av/pålampe Papirmatelampe 10 Kapittel 2

15 2 Åpne frontdekselet. Kassettholderen går til innsettingsposisjonen hvis ikke skriveren er opptatt. Kassettholder i innsettingsposisjon Frontdeksel 3 Ta ut den gamle blekkassetten. Oppbevar den i kassettoppbevaringsenheten (se side 16), eller kast den. Vedlikeholde skriveren Vedlikeholde skriveren 11

16 4 Installer reservekassetten: Advarsel: IKKE ta på det forgylte området på blekkassetten a Hvis du skal installere b Sett blekkassetten i c Skyv kassetten inn til en ny kassett, må du fjerne merkelappen og den gjennomsiktige tapen på undersiden av blekkassetten. kassettholderen. den smekker på plass. 5 Lukk frontdekselet. 6 Velg Installer/skift kassett i kategorien Kassetter i kontrollprogrammet. Hvis du trenger hjelp, se side 9. 7 Velg den kassettypen du har installert, og klikk på OK. 8 Hvis du har installert en ny kassett, vises en dialogboks. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kassettjusteringen. Hvis du trenger hjelp, se side Kapittel 2

17 Justere blekkassetten 1 Legg inn vanlig papir i skriveren. 2 Velg Juster kassett i kategorien Kassetter i kontrollprogrammet. Hvis du trenger hjelp, se side 9. Skriveren skriver ut en justeringstestside, og en dialogboks vises. Testsiden som skrives ut, viser flere grupper av justeringsmønstre. Det står et tall under hvert mønster. 3 Finn tallet under justeringsmønstret som er nærmest en rett linje. I eksempelet er mønster 3 nærmest en rett linje. 4 Skriv inn nummeret for mønsteret på testsiden som var nærmest en rett linje, i dialogboksen. 5 Klikk på OK. Vedlikeholde skriveren Rense blekkdyser 1 Legg inn vanlig papir i skriveren. 2 Velg Rens blekkdyser i kategorien Kassetter i kontrollprogrammet. Hvis du trenger hjelp, se side 9. Vedlikeholde skriveren 13

18 Hvis den sorte kassetten er installert i skriveren, skriver den ut et dysetestmønster omtrent som dette: Hvis en fargekassett er installert i skriveren, skriver den ut et dysetestmønster omtrent som dette: 3 Sammenlikn den diagonale linjen over de tykke strekene med den diagonale linjen under de tykke strekene. Se etter brudd i den diagonale linjen over de tykke strekene. Hvis en linje er brutt, er dysene tette. Merk: I eksemplene ovenfor er det ingen brutte linjer, noe som tyder på at dysene ikke er tette. Hvis det er brudd i den nederste linjen, kjører du dysetesten opptil to ganger til. Hvis utskriftskvaliteten er god etter at du har kjørt testen tre ganger, er dysene rene. Hvis utskriftskvaliteten ikke er god etter at du har kjørt testen tre ganger, fortsetter du med neste avsnitt. 14 Kapittel 2

19 Tørke av blekkdyser Hvis utskriftskvaliteten ikke blir bedre etter at du har rengjort blekkdysene, kan det være du må tørke av blekkdysene. Slå opp i avsnittet "Feilsøking: Utskriftskvalitet" i Hjelp for skriverdriver. Se side 10 hvis du vil ha hjelp til å åpne Hjelp for skriverdriver. Oppbevare blekkassetter Slik kan du sørge for at blekkassettene holder lengst mulig og at du får optimal ytelse fra skriveren: La en ny blekkassett ligge i emballasjen til du er klar til å installere den. Ikke ta en blekkassett ut av skriveren med mindre du skal skifte, rengjøre eller oppbevare den (se etterfølgende avsnitt). Blekkassetten vil ikke fungere riktig hvis du tar den ut av skriveren og lar den ligge fremme i lengre tid. Lexmarks skrivergaranti dekker ikke reparasjon av feil eller skader som skyldes bruk av etterfylte kassetter. Lexmark anbefaler ikke bruk av etterfylte kassetter. Hvis du etterfyller kassetter, kan dette få innvirkning på utskriftskvaliteten og føre til skade på skriveren. Du får det beste resultatet hvis du bruker Lexmark-produkter. Vedlikeholde skriveren Vedlikeholde skriveren 15

20 Oppbevare en ekstra blekkassett Slik installerer du kassettoppbevaringsenheten og den ekstra kassetten: 1 2 Sett tappene på oppbevaringsenheten inn i sporene slik det er vist. Smekk oppbevaringsenheten på plass. 3 4 Sett den ekstra blekkassetten inn i oppbevaringsenheten. Skyv kassetten inn til den smekker på plass. Kassettoppbevaringsenhet Slik tar du en blekkassett ut av oppbevaringsenheten: 1 Trekk hendelen på blekkassetten mot deg til du hører et klikk. 2 Trekk blekkassetten rett ut av oppbevaringsenheten. 16 Kapittel 2

21 3 Feilsøking Skriveren skriver ut sakte eller skriver ikke ut (se side 18) Papiret trekkes inn feil eller setter seg fast (se side 20) Dokumentet blir skrevet ut med feil eller dårlig kvalitet (se side 21) Problemer med transparenter eller konvolutter (se side 24) Feilmeldinger og blinkende lamper (se side 24) Velg en kategori som beskriver ditt utskriftsproblem fra listen til venstre, og les deretter det avsnittet som beskriver løsningen. Merk: Se side 30 hvis du vil se en beskrivelse av skriverdelene, for eksempel knapper, lamper og plassering av kabeltilkoblinger. Når du har problemer med skriveren, må du først kontrollere at strømforsyningen er plugget inn i skriveren og et ordentlig jordet elektrisk uttak skriveren er slått På skriverkabelen er ordentlig koblet til datamaskinen og skriveren en eventuell parallellkabel er IEEE 1284-kompatibel og støtter toveis kommunikasjon en LPTn-port (ved bruk av parallellkabel) eller en USB-port (ved bruk av USB-kabel) er angitt som skriverport, forutsatt at du bruker Windows 98 Hvis du vil kontrollere skriverporten og endre den om nødvendig, må du gjøre følgende: 1 Gå til Fil-menyen i brukerprogrammet og velg Skriv ut (eller Skriveroppsett). 2 Kontroller hvilken skriverport som er angitt i Hvorområdet. 3 Hvis det er nødvendig å endre skriverporten til en USBport, må du avinstallere skriverprogramvaren og deretter installere den på nytt. Følg instruksjonene på side 27, og klikk på Neste i skjermbildene som vises. Feilsøking Feilsøking 17

22 Hvis det er nødvendig å endre skriverporten til en LPTnport, må du avinstallere skriverprogramvaren og deretter installere den på nytt. Følg instruksjonene på side 27, og klikk på Avbryt i skjermbildene som vises. toveis kommunikasjon er aktivert i skriverprogramvaren hvis du bruker en parallellkabel: 1 Klikk på kategorien Alternativer i skriverens kontrollprogram. 2 Kontroller at det ikke er merket av for Deaktiver toveis kommunikasjon. Skriveren skriver ut sakte eller skriver ikke ut Skriveren og datamaskinen kan kanskje ikke kommunisere ordentlig. Følgende hendelser kan også være tegn på problemer med toveis kommunikasjon: Det vises en melding på datamaskinskjermen som angir at skriveren ikke kan etablere toveis kommunikasjon med datamaskinen. Feilmeldinger (som Skriver frakoblet) og informasjon om fremdrift vises ikke på datamaskinskjermen. Før du fortsetter, må du kontrollere at parallell- eller USB-kabelen er godt festet til både skriveren og datamaskinen kontrollere at skriverporten er satt til en LPTn-port hvis du bruker en parallellkabel eller til en USB-port hvis du bruker en USB-kabel kontrollere at skriveren er plugget inn og slått På 18 Kapittel 3

23 Hvis du har en bryterboks eller en annen enhet (for eksempel en skanner eller faks) koblet til parallellporten på datamaskinen, må du kontrollere at enheten støtter toveis kommunikasjon. Du må kanskje koble skriveren fra bryterboksen eller den andre enheten og koble den direkte til datamaskinen. Skriveren skriver ut svært sakte Lukk andre programmer som ikke er i bruk. Velg en lavere innstilling under Utskriftskvalitet i Egenskaper for skriver. Hvis du trenger hjelp, se side 4. Du bør overveie å skaffe mer minne eller øke det virtuelle minnet i datamaskinen. Merk: Fotografier eller dokumenter som inneholder grafikk, kan ta lengre tid å skrive ut enn vanlig tekst. Feilsøking Skriveren ser ut som om den skal skrive ut, men sender ut et blankt ark Kontroller følgende: At du har fjernet merkelappen og den gjennomsiktige tapen på undersiden av blekkassetten. Hvis du trenger hjelp, se side 12. At Lexmark-skriveren er angitt som standardskriver. Skriveren er plugget inn, men den skriver ikke ut, eller du får meldingen Skriver frakoblet Kontroller følgende: At skriveren er slått På, og papiret er lagt inn på riktig måte. At parallell- eller USB-kabelen er plugget ordentlig inn i skriveren. At Lexmark-skriveren er angitt som standardskriver. Feilsøking 19

24 20 Kapittel 3 At skriveren ikke er stanset midlertidig eller har pause. Slik kontrollerer du skriverstatusen: 1 I Skrivere-mappen dobbeltklikker du på Lexmark Z12-ikonet. 2 Klikk på Skriver-menyen og kontroller at det ikke er et hakemerke foran alternativet Stopp utskrift midlertidig. Skriv ut en testside. Hvis testsiden blir skrevet ut, fungerer skriveren slik den skal. Sjekk programmet. Testsiden blir ikke skrevet ut Kontroller følgende: At blekkassetten er riktig installert. Hvis du trenger hjelp, se side 10. At du bruker den riktige kabelen, og at den ikke er skadet. Hvis du bruker en parallellkabel, må du se til at den er IEEE kompatibel og støtter toveis kommunikasjon. At Lexmark-skriveren er angitt som standardskriver. Papiret trekkes inn feil eller setter seg fast Papiret trekkes inn feil Kontroller følgende: At du bruker et papir som er anbefalt for blekkskrivere. At du ikke tvinger papiret ned i skriveren når du legger det inn. Øvre kant på papiret skal være på linje med indikatorene for papirstørrelse på papirstøtten. At du ikke legger inn for mye papir i arkmateren. Avhengig av tykkelsen på papiret har arkmateren plass til opptil 100 papirark. At papirføreren ligger mot kanten av papiret, og at den ikke får papiret til å bøye seg i arkmateren. At skriveren står på et flatt, jevnt underlag.

25 Skriveren tar ikke imot konvolutter Hvis vanlig papir trekkes inn uten problemer, må du kontrollere følgende: At du legger inn konvoluttene på riktig måte. Hvis du trenger hjelp, se side 2. At du bruker en konvoluttstørrelse som støttes av skriveren, og at denne er valgt i Egenskaper for skriver. At programmet gir mulighet til å skrive ut konvolutter. Kontroller brukerdokumentasjonen som ble levert med programmet. I tilfelle papirstopp Fjern papiret fra arkmateren. Gjør følgende hvis papiret har satt seg fast langt inni skriveren, slik at du ikke kan fjerne det: 1 Trykk på av/på-knappen for å slå skriveren Av. 2 Dra i papiret for å fjerne det. Hvis du ikke får tak i papiret fordi det er for langt inne i skriveren, åpner du frontdekselet og drar papiret ut. 3 Lukk frontdekselet. 4 Trykk på av/på-knappen for å slå skriveren På. 5 Send dokumentet til utskrift igjen. Feilsøking Dokumentet blir skrevet ut med feil eller dårlig kvalitet Loddrette linjer er ikke jevne Gjør følgende hvis du vil forbedre utskriftskvaliteten på loddrette linjer i tabeller, rammer og grafer: Velg en høyere innstilling under Utskriftskvalitet i Egenskaper for skriver. Hvis du trenger hjelp, se side 4. Test kassettjusteringen. Hvis du trenger hjelp, se side 13. Rens blekkdysene. Hvis du trenger hjelp, se side 13. Feilsøking 21

26 Fargene på utskriften er falmet eller skiller seg fra fargene på skjermen Bruk et papir av et annet merke. Forskjellige papirtyper mottar blekk på forskjellige måter, og skriver ut med små fargevariasjoner. Det kan være lite blekk i blekkassetten. Kontroller blekknivågrafikken i kategorien Kassetter i kontrollprogrammet for skriveren. Hvis du trenger hjelp, se side 9. Fjern alt ekstrautstyr, for eksempel en skanner, og koble skriveren til parallellporten. Rens blekkdysene. Hvis du trenger hjelp, se side 13. Det er vekselsvis lyse og mørke striper på utskriftene (vekslende utskrift) Kontroller at Aktiver buffermodus er valgt i kategorien Alternativer i kontrollprogrammet. Hvis du trenger hjelp, se side 9. Velg Høy 1200 dpi under Utskriftskvalitet i kategorien Dokument/kvalitet i Egenskaper for skriver. Hvis du trenger hjelp, se side 4. Skriveren kan ha problemer med toveis kommunikasjon. Hvis du trenger hjelp, se side 18. Blekket smøres utover på siden Hvis blekket smøres utover siden når det neste arket kommer ut av skriveren, må du fjerne arkene etter hvert som de kommer ut av skriveren, og la dem tørke før du legger dem i en bunke. Velg en høyere innstilling under Utskriftskvalitet i Egenskaper for skriver. Hvis du trenger hjelp, se side Kapittel 3

27 Utskriften blir for mørk eller er flekkete Kontroller følgende: At du lar blekket tørke før du håndterer papiret. At innstillingen for Papirtype i Egenskaper for skriver stemmer med den papirtypen du har lagt i skriveren. At papiret er rett og glatt. Innstillingen for utskriftskvalitet må passe til papirtypen. Hvis du skriver ut på vanlig papir, velger du Normal 600 dpi under Utskriftskvalitet i Egenskaper for skriver. Hvis du trenger hjelp, se side 4. At blekkdysene er rene. Hvis du trenger hjelp, se side 13. Feilsøking Tegn mangler eller er ufullstendige Kontroller at Lexmark-skriveren er angitt som standardskriver. Skriveren kan ha problemer med toveis kommunikasjon. Hvis du trenger hjelp, se side 18. Skriverinnstillingene jeg valgte, er endret Når du endrer skriverinnstillingene fra et brukerprogram, gjelder innstillingene bare for det spesifikke dokumentet du åpnet med det programmet. Hvis du vil at endringene skal gjelde alle dokumenter, må du endre innstillingene fra Windows. Se side 4 hvis du vil ha mer informasjon. Innstillingene i programmet kan overstyre innstillingene i Egenskaper for skriver. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen til programmet. Feilsøking 23

28 Problemer med transparenter eller konvolutter Transparenter kleber seg sammen Ta bort arkene etter hvert som de kommer ut av skriveren, og la dem tørke fullstendig før du legger dem i bunker. Bruk transparenter som er laget for blekkskrivere. Det er hvite streker i transparentene Velg Høy 1200 dpi under Utskriftskvalitet i Egenskaper for skriver. Hvis du trenger hjelp, se side 4. Det kan være at blekkdysene må renses. Hvis du trenger hjelp, se side 13. Skriveren tar ikke imot konvolutter Hvis du trenger hjelp, se side 21. Feilmeldinger og blinkende lamper Papirstopp-melding Av/pålampe Papirmatelampe Hvis du trenger hjelp, se side 21. Lite blekk-melding Blekkassetten er nesten tom. Kjøp en ny blekkassett. Hvis du vil ha hjelp til å skifte blekkassett, se side 10. Av/på-lampen lyser og papirmatelampen blinker Gjør følgende hvis skriveren er tom for papir: 1 Legg inn papir. 2 Trykk på papirmateknappen. Hvis det har oppstått papirstopp, se side 21 for hjelp. 24 Kapittel 3

29 Av/pålampe Papirmatelampe Av/på-lampen blinker to ganger Kassettholderen er blokkert. Sjekk om det er feilmeldinger på skjermen. 1 Slå skriveren Av. 2 Vent i noen sekunder og slå deretter skriveren På igjen. Hvis det har oppstått papirstopp, se side 21 for hjelp. Både av/på-lampen og papirmatelampen er på, men skriveren skriver ikke ut 1 Trykk på av/på-knappen for å slå skriveren Av. 2 Trekk støpselet på strømkabelen ut av stikkontakten. 3 Kontroller at alle kabelforbindelsene er gode. 4 Plugg inn strømkabelen igjen. 5 Trykk på av/på-knappen for å slå skriveren På igjen. Feilsøking Feilsøking 25

30 26 Kapittel 3

31 Tillegg A Denne delen inneholder følgende: Installere skriverprogramvare Avinstallere skriverprogramvare Utskrift fra DOS Merknader Sikkerhet Skriverdeler Installere skriverprogramvare Du kan hente skriverprogrammet fra CD-ROM-platen som ble levert med skriveren Internett disketter Hvis skriverprogramvaren ikke lar seg installere ordentlig, vil en melding om kommunikasjonsfeil vises når du forsøker å skrive ut. Det kan være du må avinstallere skriverprogramvaren og deretter installere den på nytt. Hvis du trenger hjelp, se side 28. Bruke CD-ROM-platen Følg instruksjonene som tilsvarer ditt operativsystem og din skriverkabel (parallell eller USB): Windows 98 - USB-kabel 1 Start Windows. 2 Klikk på Neste når det første skjermbildet vises. 3 Sett inn CDen med programvaren. 4 Klikk på Neste eller Fullfør i alle etterfølgende skjermbilder. Installasjonsskjermbildet for Lexmark Z12-programvaren vises. 5 Velg Installer skriverprogramvaren. Windows 95/98 - parallellkabel 1 Start Windows. 2 Klikk på Avbryt i alle skjermbildene som vises. 3 Sett inn programvare-cden når skrivebordet vises. Installasjonsskjermbildet for Lexmark Z12-programvaren vises. 4 Velg Installer skriverprogramvaren. Merk:Gjør følgende hvis CDen ikke kjører automatisk når du setter den i: 1 Åpne Start-menyen og velg Kjør. 2 I kommandolinjeboksen skriver du inn bokstaven for CD-ROM-stasjonen, fulgt av :\setup (for eksempel, d:\setup), og klikker deretter på OK. Bruke Internett Hvis datamaskinen ikke har noen CD-ROM-stasjon, kan du laste ned skriverprogramvaren fra Lexmarks internettadresse 1 Velg den aktuelle driveren for ditt operativsystem på Lexmarks hjemmeside. 2 Velg Lagre på disk. 3 Velg en katalog på harddisken. 4 Dobbeltklikk på.exe-filen for å åpne den. WinZip-vinduet åpnes. 5 Følg instruksjonene på skjermen. Bruke disketter Dersom du ikke har noen CD- ROM-stasjon på datamaskinen, kan du lage driverdisketter ved å bruke datamaskinen til en venn eller en maskin hos din Lexmarkforhandler som har en CD-ROM-stasjon. Du vil trenge minst tre tomme 3,5 tommers disketter. Slik lager du disketter av skriverprogramvaren: 1 Sett programvare-cden inn i CD-ROM-stasjonen. Gjør følgende hvis CDen ikke kjører automatisk: Tillegg A Tillegg A 27

32 a Åpne Start-menyen og velg Kjør. b I kommandolinjeboksen skriver du inn bokstaven for CD-ROM-stasjonen, fulgt av :\setup (for eksempel, d:\setup), og klikker deretter på OK. 2 Når installasjonsskjermbildet for Lexmark Z12-programvaren vises, velger du Verktøy. 3 Velg Lag disketter. 4 Følg instruksjonene på skjermen. Slik installerer du skriverprogramvaren fra disketter: 1 Start Windows. 2 Sett Installeringsdiskett 1 i stasjonen. 3 Åpne Start-menyen og velg Kjør. 4 I kommandolinjeboksen skriver du inn bokstaven for diskettstasjonen, etterfulgt av :\setup (for eksempel a:\setup), og klikker deretter på OK. 5 Sett inn de aktuelle diskettene når du blir bedt om det, og klikk på OK. 6 Følg instruksjonene på skjermen. Avinstallere skriverprogramvare Hvis skriverprogramvaren ikke blir ordentlig installert, eller hvis du ikke har angitt den riktige porten som skriverport, kan det være du må avinstallere programvaren og deretter installere den på nytt. Slik avinstallerer du skriverprogramvaren: 1 Åpne Start-menyen og velg Programmer. 2 Velg Lexmark Z12 Series. 3 Velg Avinstalleringsprogram for Z12-serien. 4 Følg instruksjonene på skjermen. Hvis du vil installere skriverprogramvaren på nytt, følger du de relevante instruksjonene under Installere skriverprogramvare på side 27. Utskrift fra DOS Slik åpner du den skjermbaserte hjelpen for skriveren og finner informasjon om utskrift fra DOS: 1 Åpne Egenskaper for skriver (hvis du trenger hjelp, kan du se side 5) eller kontrollprogrammet (hjelp finner du på side 9). 2 Klikk på Hjelp-knappen i nedre høyre hjørne av skjermbildet. 3 Øverst i Hjelp-skjermbildet klikker du på Innhold i Hjelp. 4 Bla nedover i skjermbildet til Hvordan... 5 Blant emnene under Hvordan... velger du Skrive ut fra Windows- og DOSprogrammer. Elektronisk stråling FCC-samsvarserklæring Fargeblekkskriveren Lexmark Z12 TM er testet og er i samsvar med grenseverdiene for digitalt utstyr av Klasse B i henhold til Del 15 i FCC-reglene (Federal Communications Commission). Drift skjer i henhold til følgende to betingelser: (1) utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens og (2) utstyret må godta all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønskede operasjoner. Grenseverdiene i FCC-klasse B skal gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i utstyr som er installert i boliger. Utstyret genererer, bruker og kan avgi frekvensenergi, og kan, dersom det ikke installeres i henhold til instruksjonene, forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det gis imidlertid ingen garanti for at det ikke vil opptre interferens i bestemte installasjoner. Hvis utstyret forårsaker skadelig interferens for radio- eller tvmottak (noe som kan fastslås ved at utstyret slå av og på) bør brukeren forsøke å fjerne interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak: Justere eller flytte mottaksantennen. Øke avstanden mellom utstyr og mottaker. Koble utstyret til en annen krets enn mottakeren er koblet til. Ta kontakt med stedet der utstyret ble kjøpt eller et servicested for å få mer hjelp. Produsenten er ikke ansvarlig for noen form for radio- eller tvinterferens som skyldes bruk av andre kabler enn det som anbefales av produsenten, eller uautoriserte endringer eller modifisering av utstyret. Uautoriserte endringer eller modifiseringer kan føre til at 28 Tillegg A

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Merknad om utgave. Utgave: April 2000

Merknad om utgave. Utgave: April 2000 Merknad om utgave Utgave: April 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK DEN ER UTEN

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z53

Din bruksanvisning LEXMARK Z53 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknader

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknader Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknader Merknader 1 Utgave: November 2000 Merknader 2 Følgende avsnitt gjelder

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknad 1 Utgivelsesmerknad 2 April 2001 Følgende avsnitt gjelder ikke for

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Merknad om utgave. Utgave: Juni 2000

Merknad om utgave. Utgave: Juni 2000 Merknad om utgave Utgave: Juni 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SLIK DEN ER" UTEN

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Lisensmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling.

Utgivelsesmerknad. Lisensmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Utgivelsesmerknad Varemerker Lisensmerknad Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknader 1 Utgivelsesmerknad 2 Mai 2001 Følgende avsnitt gjelder

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter TM

Z25, Z35 Color Jetprinter TM Z25, Z35 Color Jetprinter TM Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z25

Din bruksanvisning LEXMARK Z25 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter for Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.2 og Mac OS X,versjon 10.0.3 til 10.1 Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmark-strømkomponenten

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z54 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember Brukerhåndboken Z65 Color Jetprinter Brukerhåndboken Desember 2001 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra

Detaljer

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar Fra installering til utskrift Z45 Color Jetprinter Fra installering til utskrift Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk kun Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller

Detaljer

Color Jetprinter. Brukerhåndbok for Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9

Color Jetprinter. Brukerhåndbok for Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Lexmark Z22/Z32 Color Jetprinter Brukerhåndbok for Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Utgave: April 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z42

Din bruksanvisning LEXMARK Z42 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Lexmark Z42, Z43. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM

Lexmark Z42, Z43. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM Lexmark Z42, Z43 Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Color Jetprinter TM Utgave: Februar 2001 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Lisensmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling

Utgivelsesmerknad. Lisensmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling Utgivelsesmerknad Varemerker Lisensmerknad Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Støynivåer Energy Star 1 Utgivelsesmerknad 2 Oktober 2001 Følgende avsnitt gjelder

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften Side 1 av 7 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok X74-X75 Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

X1100 Series Alt-i-ett-maskin

X1100 Series Alt-i-ett-maskin X1100 Series Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Lære om Alt-i-ett-maskinen Lære mer om programvaren Bruke Alt-i-ett-maskinen Vedlikehold Feilsøking www.lexmark.com Utgave: Mai 2003 Det følgende avsnittet gjelder

Detaljer

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85 Versjonsmerknad Utgave: juni 2002 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren 1 Displayet på kontrollpanelet er blankt eller viser bare rutertegn. Skriverens selvtest mislyktes. Slå skriveren av, vent i ca. ti sekunder og slå skriveren på igjen. Utfører selvtest vises på kontrollpanelet.

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Skrive ut fra et Windows-miljø

Skrive ut fra et Windows-miljø Når skriveren er konfigurert og Lexmark-driveren er installert, er du klar til å skrive ut. Vil du skrive ut et brev, merke en presentasjon med et Ikke kopier-vannmerke eller justere innstillingen for

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær.

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær. Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 23. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Versjonsmelding. Første utgave (januar 2001)

Versjonsmelding. Første utgave (januar 2001) Versjonsmelding Første utgave (januar 2001) Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Versjonsmelding. Første utgave (desember 1999)

Versjonsmelding. Første utgave (desember 1999) Versjonsmelding Første utgave (desember 1999) Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Fotohåndbok Mars 2003 www.lexmark.com Utgave: Mars 2003 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Lexmark Z52. Color Jetprinter. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z52. Color Jetprinter. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z52 Color Jetprinter Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Første utgave (desember 1999) Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Brukerhåndboken. Z55 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember

Brukerhåndboken. Z55 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember Brukerhåndboken Z55 Color Jetprinter Brukerhåndboken Desember 2001 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Forstå lampene på kontrollpanelet

Forstå lampene på kontrollpanelet Lampene på kontrollpanelet betyr forskjellige ting, avhengig av rekkefølgen. Lamper som er slukket, lyser og/eller blinker indikerer skrivertilstander som skriverstatus, behov for brukertilsyn (for eksempel

Detaljer

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI Takk for at du kjøpte et produkt fra Packard Bell. Formålet med dette dokumentet er å stille betingelsene for Packard Bell Begrenset Garanti til din disposisjon. 1. DEFINISJONER

Detaljer

For brukere av Windows XP

For brukere av Windows XP For brukere av Windows XP Konfigurere maskinen og PCen for samkjøring Før du begynner Kjøp om nødvendig den grensesnittkabelen du har til hensikt å bruke med denne maskinen (parallell eller USB). Enkelte

Detaljer

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok Lexmark 840 Series Brukerhåndbok Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Presentasjon av skriveren

Presentasjon av skriveren Presentasjon av skriveren Kontrollpanel Papirstopper Frontdeksel Oversikt over skriveren 1 Dupleksenhet (tillegg) 250 arks standardskuff Utskuff og toppdeksel Utløser Ekstra 500 arks skuff Papirfører Lås

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Pebble. Brukermanual

Pebble. Brukermanual Pebble Brukermanual Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Introduksjon...4 1. Pakke ut skriveren...4 2. Beskrivelse av skriveren og dens funksjoner...5 Skriverens kontrollpanel...5 3.Montere skriveren...6

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Innledning...8 Finne informasjon om skriveren...8 Installere skriveren...10 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut.

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut. Legge i utskriftsmateriale 1 Klikk på et emne for å gå direkte til instruksjonene for å legge i det angitte utskriftsmaterialet Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2570. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2570 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Rekvisita 1. Tonerkassetter. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Rekvisita 1. Tonerkassetter. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Tonerkassetter Rekvisita 1 Advarsel: Du må ikke berøre kassettvalsen som ligger under dekslet. Deksel Skriveren bruker fire separate tonerkassetter, en for hver farge: cyan, magenta, gul og sort. De er

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og seks lamper (Fortsett er både en lampe og en knapp). Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Du kan løse mange problemer med utskriftskvaliteten ved å skifte rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som har nådd slutten på sin tiltenkte levetid. Se om kontrollpanelet viser en melding om en rekvisitakomponent

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X74

Din bruksanvisning LEXMARK X74 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

mobile PhoneTools Brukerhåndbok

mobile PhoneTools Brukerhåndbok mobile PhoneTools Brukerhåndbok Innhold Krav...2 Før du installerer...3 Installere mobile PhoneTools...4 Installere og konfigurere mobiltelefonen...5 Elektronisk registrering...7 Avinstallere mobile PhoneTools...7

Detaljer

Send driver. Administratorhåndbok

Send driver. Administratorhåndbok Send driver Administratorhåndbok Januar 2013 www.lexmark.com Oversikt 2 Oversikt Ved hjelp av Send driver kan du lett få tak skriverdriveren til en bestemt skrivermodell. Programmet sender deg en e-post

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 16 Veiledning om utskriftskvalitet Blanke eller hvite sider a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Skriver skriveren fortsatt ut blanke eller hvite sider?

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren Hvis det foreslåtte opprettingstiltaket ikke løser problemet, må du ringe servicerepresentanten. 1 løsing Jobben ble ikke skrevet ut, eller feil tegn ble skrevet ut. Kontroller at Klar vises på kontrollpanelet

Detaljer

Kompatibilitetsveiledning for skriver, tilleggsutstyr og stativ. Laserskrivere

Kompatibilitetsveiledning for skriver, tilleggsutstyr og stativ. Laserskrivere Kompatibilitetsveiledning for skriver, tilleggsutstyr og stativ Laserskrivere Januar 2012 www.lexmark.com Utgivelsesmerknad Januar 2012 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer