Merknad om utgave. Utgave: Juni 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Merknad om utgave. Utgave: Juni 2000"

Transkript

1 Merknad om utgave Utgave: Juni 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SLIK DEN ER" UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. I noen land er slik fraskrivelse av eksplisitt eller implisitt garantiansvar ikke tillatt for visse transaksjoner, slik at denne garantiteksten muligens ikke gjelder for deg. I denne publikasjonen kan det finnes tekniske unøyaktigheter eller skrivefeil. Informasjonen i publikasjonen endres med jevne mellomrom, og slike endringer vil bli innarbeidet i senere utgaver. Forbedringer eller endringer av produktene eller programmene som er beskrevet her, kan skje når som helst. Kommentarer til denne publikasjonen kan adresseres til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. I United Kingdom og Eire kan eventuelle kommentarer sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan bruke eller distribuere all informasjon du oppgir på en hvilken som helst måte, uten at dette medfører noen forpliktelser overfor deg. Du kan kjøpe ytterligere kopier av publikasjoner som er relatert til dette produktet, ved å ringe I Storbritannia og Irland kan du ringe I andre land kan du kontakte din leverandør. Henvisninger i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der produsenten er representert. Henvisninger til et produkt, et program eller en tjeneste innebærer ikke at bare det produktet, det programmet eller den tjenesten kan brukes. Alle tilsvarende produkter, programmer og tjenester som ikke krenker noen eksisterende eiendomsrett, kan brukes i stedet. Evaluering og verifisering av drift sammen med andre produkter, programmer og tjenester, bortsett fra de som uttrykkelig er angitt av produsenten, er brukerens ansvar. Lexmark, Lexmark med rutersymbol og Colorfine er varemerker for Lexmark, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. Color Jetprinter er et varemerke for Lexmark International, Inc. Andre varemerker tilhører de respektive innehaverne. Copyright 2000 Lexmark International, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

2 Startside Brukerhåndbok for Lexmark Z12 Color Jetprinter for Windows 2000 Bruk denne håndboken når du har spørsmål angående skriveren, eller når du kommer ut for et problem. Tips for bruk av denne håndboken Bruk knappene på venstre side av skjermen til å navigere gjennom kapitlene i denne håndboken. Klikk på den blå teksten når du vil gå til den delen som denne teksten refererer til. Klikk på venstre eller høyre pil når du vil gå frem eller tilbake i håndboken. Klikk på huset når du vil gå tilbake til startsiden. Hvis du vil se på informasjon om utgave og varemerker, klikker du på Merknad om utgave. Slik skriver du ut denne håndboken: 1 Velg Print på File-menyen i Acrobat Reader. 2 Klikk på Egenskaper, og se til at Landscape er valgt. 3 Velg hvilke sider du vil skrive ut, og klikk på OK. Viser deg hvordan du kan legge inn papir og justere skriverprogramvaren for utskrift. Viser deg hvordan du kan installere, skifte og justere blekkassettene. Hjelper deg å løse utskriftsproblemer. Inneholder merknader og sikkerhetsinformasjon. Inneholder snarveier til informasjonen du harbrukfor.bareklikkpåenregisteroppføring når du vil gå til den aktuelle kilden.

3 Denne håndboken beskriver hvordan skriveren brukes med Windows Hvis du trenger hjelp til å bruke skriveren med Windows 95 eller Windows 98, se brukerhåndboken som ble levert med skriveren. Når du skal skrive ut, må du utføre følgende fire trinn: Trinn 1: Sette inn riktig blekkassett Trinn 2: Legge inn papiret Trinn 3: Tilpasse skriverinnstillingene Trinn 4: Sende dokumentet til utskrift 3

4 Trinn 1: Sette inn riktig blekkassett Skriveren bruker én blekkassett om gangen: enten en fargekassett eller en sort kassett. Hvis du vil skrive ut dokumenter med farget tekst eller grafikk, må du skrive ut med fargekassett. Hvis du vil forlenge levetiden for en fargekassett, kan du skrive ut sort/hvitt-dokumenter med en sort kassett. Skriveren ble levert med en fargekassett (Lexmark-varenummer 17G0060). Du kan kjøpe en sort blekkassett (Lexmark-varenummer 17G0050) fra din lokale forhandler eller fra en autorisert forhandler av Lexmark-rekvisita. Du kan også kjøpe rekvisita direkte fra Lexmark pr. telefon eller via Lexmarks hjemmeside, i områder der dette er tilgjengelig. 4

5 Trinn 2: Legge inn papiret 1 Plasser papiret mot høyre side av arkmateren, slik at utskriftssiden vender mot deg. Papirjusteringsmerker Arkmater 2 Press sammen utløserhåndtaket og papirføreren og skyv papirføreren til kanten av papiret. Papirfører Utløserhåndtak 5

6 Legge inn utskriftsmateriale Maks. kapasitet 100 ark med vanlig papir Kontroller at utskriftssiden vender mot deg papirføreren ligger inntil kanten av papiret 10 konvolutter utskriftssiden vender mot deg frimerkehjørnet er øverst til venstre konvoluttene legges inn med kortsiden ned, mot høyresideavarkmateren papirføreren ligger inntil kanten av konvoluttene 6

7 Maks. kapasitet 10 gratulasjonskort, kartotekkort, postkort eller fotokort 25 ark med bestrøket papir, fotopapir eller glanset papir 25 ark med påstrykningspapir Kontroller at utskriftssiden vender mot deg kortene legges inn med kortsiden ned, mot høyre side av arkmateren papirføreren ligger inntil kanten av kortene den glansede eller bestrøkne siden vender mot deg papirføreren ligger inntil kanten av fotopapiret du følger instruksjonene på pakken når du legger inn påstrykningspapir papirføreren ligger inntil kanten av påstrykningspapiret 7

8 Maks. kapasitet 100 ark papir med egendefinert størrelse Kontroller at papirstørrelsen passer innenfor disse målene: - Bredde: 76 mm til 216 mm 3 tommer til 8,5 tommer - Lengde: 127 mm til 432 mm 5 tommer til 17 tommer papirføreren ligger inntil kanten av papiret 8

9 Maks. kapasitet 20 ark med bannerpapir Kontroller at du fjerner alt papir fra arkmateren før du legger inn bannerpapiret Slik legger du inn bannerpapir: a Trekk papirstøtten litt oppover, slik at de fremre håndtakene frigjøres. b Skyv papirstøtten bakover til den låses i vannrett stilling. 9

10 Maks. kapasitet 20 ark med bannerpapir (forts.) Kontroller at c Legg bunken med bannerpapir på papirstøtten. d Sett den løse enden av første side inn i arkmateren. papirføreren ligger inntil kanten av papiret du fjerner bannerpapiret og setter papirstøtten tilbake i stående stilling etter at bannerutskriften er fullført Merk: Pass på å velge papirstørrelsen Banner eller Banner (A4) i skriverdriveren. 10

11 Maks. kapasitet Kontroller at 25 transparenter den ru siden av transparentene vender mot deg (den glatte siden vender ned) papirføreren ligger inntil kanten av transparentene Trinn 3: Tilpasse skriverinnstillingene Skriverprogramvaren inneholder programmer som kan hjelpe deg å oppnå fremragende utskriftsresultater. Et av disse programmene er skriverdriveren. I Windows 2000 kalles skriverdriveren sinnstillinger. Den inneholder to kategorier: sformat (Page Setup) og Funksjoner (Features). Begge kategoriene inneholder innstillinger for bruk av skriveren og den tilhørende programvaren. 11

12 Åpne sinnstillinger fra et program Når du åpner sinnstillinger fra et program, kan du BARE endre innstillingene for det dokumentet du er i ferd med å opprette. 1 Åpne Fil-menyen i programmet. 2 Velg sformat (eller Skriveroppsett). 3 I dialogboksen sformat (eller tilsvarende) klikker du på Egenskaper-, Alternativer- eller Oppsett-knappen, avhengigav programmet du bruker. 4 Endre innstillingene etter behov. Åpne sinnstillinger fra Windows Når du åpner sinnstillinger fra Windows, brukes innstillingene for ALLE dokumentene, med mindre du endrer innstillingene senere i selve brukerprogrammet. 1 Åpne Start-menyen, velg Innstillinger og deretter Skrivere. 2 Høyreklikk på ikonet for Lexmark Z12-skriveren i Skrivere-mappen. 3 Velg sinnstillinger framenyensomvises. 4 Endre innstillingene etter behov. 12

13 Velg... kategorien sformat (Page Setup) for å gjøre følgende: Velge papirstørrelse, utskriftsmateriale og retning Velge en innstilling for utskriftskvalitet Velge antall kopier og utskriftsrekkefølge Vise gjeldende innstillinger kategorien Funksjoner (Features) for å gjøre følgende: Utføre vedlikehold på kassettene Velge standardinnstillinger Finne copyright-informasjon og versjonsnummer for skriverprogrammet Vise gjeldende innstillinger Klikk på Hjelpknappen for å få tilgang til hjelp for sinnstillinger. 13

14 Velge innstillinger for spesialmedier Da skriverprogramvaren ble installert, ble innstillingene i skriverdriveren satt til standardinnstillingene. Bruk standardinnstillingen for de fleste utskrifter på vanlig papir. Hvis du vil endre disse innstillingene for spesialmedier, bruker du tabellen nedenfor: Når du vil skrive ut på... Konvolutter Gratulasjonskort, kartotekkort, postkort eller fotokort...bør du velge disse alternativene under sformat (Page Setup): Velg riktig konvoluttstørrelse fra nedtrekksmenyen Papirstørrelse (Paper Size). Merk: Mange programmer er utformet slik at de overstyrer konvoluttinnstillingene i skriverprogramvaren. Kontroller at liggende papirretning er valgt i programmet. VelgGratulasjonskort (Greeting Card Stock) på nedtrekksmenyen smateriale (Media Type). Velg riktig innstilling for papirstørrelse. 14

15 Når du vil skrive ut på... Bestrøket papir Fotopapir eller glanset papir...bør du velge disse alternativene under sformat (Page Setup): Velg Bestrøket papir på nedtrekksmenyen smateriale (Media Type). Velg riktig innstilling for papirstørrelse. Velg Foto/glanset papir (Glossy/Photo Paper) på nedtrekksmenyen smateriale (Media Type). Velg Høy kvalitet (High Quality) fra området Papirkvalitet (Paper Quality). Velg riktig innstilling for papirstørrelse. Merk: Når du skriver ut fotografiene, bør du ta dembortetterhvertsomdekommerutav skriveren og la dem tørke før du legger dem i bunker. 15

16 Når du vil skrive ut på... Ark med egendefinert størrelse Bannerpapir...bør du velge disse alternativene under sformat (Page Setup): Klikk på knappen Tilpasset papirstørrelse (Custom Paper Size). Angi målene for papiret med egendefinert størrelse. Hvis du trenger hjelp, se Legge inn utskriftsmateriale. Velg Banner Letter eller Banner A4 fra nedtrekksmenyen Papirstørrelse (Paper Size). Hvis du trenger hjelp, se Legge inn utskriftsmateriale. 16

17 Når du vil skrive ut på... Transparenter...bør du velge disse alternativene under sformat (Page Setup): Velg Transparent (Transparency) på nedtrekksmenyen smateriale (Media Type). Velg Normal eller Høy kvalitet (High Quality) fra området skvalitet (Print Quality). Merk: Når du skriver ut transparentene, bør du ta dem bort etter hvert som de kommer ut av skriveren og la dem tørke før du legger dem i bunker. 17

18 Når du vil skrive ut på... Påstrykningspapir...bør du velge disse alternativene under sformat (Page Setup): Velg Påstrykningspapir (Iron-On Transfer) fra nedtrekksmenyen smateriale (Media Type). Merk: Hvis du vil forsikre deg om at påstrykningspapiret skrives ut ordentlig, kan du skrive ut tegningen på vanlig papir før du skriver den ut på påstrykningspapir. Trinn 4: Sende dokumentet til utskrift 1 Velg Skriv ut på Fil-menyen i programmet. 2 Velg OK eller Skriv ut i dialogboksen Skriv ut (avhengig av programmet). 18

19 I denne delen får du vite hvordan du kan installere, skifte og vedlikeholde blekkassettene. Du kan bruke skriverens Kontrollprogram når du skal utføre disse oppgavene. Bruke kontrollprogrammet Installere eller skifte en blekkassett Forbedre utskriftskvaliteten Justere blekkassetten Rense blekkdysene Tørke av blekkdyser og kontakter Oppbevare blekkassetter 19

20 Bruke kontrollprogrammet Med kontrollprogrammet kan du overvåke skriveren, installere og vedlikeholde blekkassettene, angi skriverinnstillinger og få tilgang til informasjon om driverversjon og copyright. Slik åpner du kontrollprogrammet fra Windows: 1 Åpne Start-menyenogklikkpåProgrammer. 2 Klikk på Lexmark Z12 Series ColorFine. 3 Klikk på Kontrollprogram. 20

21 Velg kategorien Status for å gjøre følgende: Overvåke statusen for utskriftsjobben Avbryte en utskrift kategorien Kassett (Cartridge) for å gjøre følgende: Installere en blekkassett Justere kassetten Rense blekkdysene Skriveutentestside Vise kassettvarenummeret og bestille rekvisita direkte fra Lexmarks hjemmeside kategorien Alternativer (Options) for å gjøre følgende: Angi hvordan og når kontrollprogrammet skal vises Aktivere støtte for toveis kommunikasjon Deaktivere snarveien til skriveren kategorien Om for å finne copyright-informasjon og versjonsnummer for skriverprogrammet Klikk på Hjelpknappen for å få tilgang til hjelp for kontrollprogrammet. 21

22 Installere eller skifte en blekkassett 1 Kontroller at av/på-lampen er på. Av/på-lampe Papirmatelampe 2 Åpne frontdekselet. Kassettholderen går til innsettingsposisjonen hvis ikke skriveren er opptatt. Frontdeksel Kassettholder i innsettingsposisjon 22

23 3 Ta ut den gamle blekkassetten. Oppbevar den i en lufttett beholder eller kast den. Hvis du vil vite mer om oppbevaring av kassetten, se side 32. Sort kassett 17G0050 Fargekassett 17G0060 Sort kassett med høy ytelse 16G0055 Fargekassett med høy ytelse 16G Åpne kontrollprogrammet. Hvis du trenger hjelp, se side Klikk på kategorien Kassett (Cartridge). 6 Klikk på Installer kassett (Install Cartridge). 23

24 7 Dialogboksen Skift kassett (Change Cartridge) vises. Installer kassetten ved å følge instruksjonene på skjermen. Advarsel: Ikke ta på det forgylte kontaktområdet på blekkkassetten. Når installasjonen er fullført, klikker du på OK. 24

25 8 Vinduet Velg kassett (Choose Cartridge) vises: a Velg den kassetten du har installert i skriveren. b Hvis du har installert en ny kassett, klikker du på den relevante boksen for å tilbakestille blekknivået til Fullt. c Klikk påok. 9 Vinduet Automatisk justering (Automatic Alignment) vises: Hvis du har installert en ny blekkassett, bør du klikke på Juster (Align), slikat blekkassettene justeres for best mulig utskriftskvalitet. Hvis du trenger hjelp, se side

26 Forbedre utskriftskvaliteten Hvis utskriftskvaliteten ikke er så høy som du forventet, kan det hende du må justere blekkassetten eller rense blekkdysene. Justere blekkassetten Vanligvis trenger du bare å justere blekkassetten etter at du har installert en ny blekkassett. Det kan imidlertid også være nødvendig å justere blekkassetten i følgende tilfeller: Tegnene er ikke riktig justert ved venstre marg. Loddrette linjer går i bølger. Slik justerer du blekkassetten: 1 Legg inn vanlig papir i skriveren. 2 Åpne kontrollprogrammet. Hvis du trenger hjelp, se side Klikk på kategorien Kassett (Cartridge). 4 Klikk på Juster kassett (Align Cartridge). Skriveren skriver ut en justeringstestside, og dialogboksen Juster kassett (Align Cartridge) vises. 26

27 Testsiden ser omtrent slik ut: En justeringstestside med 30 justeringsmønstre blir skrevet ut. Det står et tall under hvert mønster. I justeringsgruppe A er for eksempel 16 nærmest en rett linje. 5 Finn det tallet som står under det justeringsmønsteret som er nærmest en rett linje. 27

28 6 I dialogboksen Juster kassett (Align Cartridge) skriver du inn tallene fra forrige punkt (5). På forrige side var for eksempel mønster 16 nærmest en rett linje. b Når du har skrevet inn et tall for hver av mønstergruppene, klikker du på OK. aklikkpå disse pilene for å velge tallet du vil angi, eller skriv inn tallet. 28

29 Rense blekkdysene Ved hjelp av dysetesten kan du finne frem til eventuelle tilstoppede dyser på blekkassettene. Dysetesten renser også blekkassetten ved at blekk presses gjennom dysene. En testlinje blir skrevet ut, slik at du kan se om renseprosessen var vellykket. Kjør dysetesten når følgende forhold inntreffer: Ufullstendige tegn blir skrevet ut. Hvite streker vises i grafikk eller tekst. ene er flekkete eller for mørke. Fargene blir ikke skrevet ut riktig. Slik kjører du dysetesten: 1 Legg inn vanlig papir i skriveren. 2 Åpne kontrollprogrammet. Hvis du trenger hjelp, se side Klikk på kategorien Kassett (Cartridge). 29

30 4 Klikk på Rens blekkdyser (Clean Print Nozzles). Skriveren trekker inn et papirark og skriver ut et dysetestmønster omtrent som dette: Renselinjer blir skrevetutnårdysene renses ved at blekket presses gjennom dem. Hvis det er brutte linjer øverst på siden, betyr dette at dysene er tilstoppet. Hvis linjene nederst på siden er ubrutte, betyr dette at dysene er renset. Når du installerer en... Sort kassett Fargekassett...blir følgende antall renselinjer skrevet ut: 1 renselinje 3 renselinjer 30

31 5 Sammenlikne de diagonale linjene over de tykke strekene med de diagonale linjene under de tykke strekene. Se etter brudd i linjene. Hvis en linje er brutt, er dysene tette. Hvis det fremdeles er brudd i den nederste linjen, kjører du dysetesten to ganger til. Hvis utskriftskvaliteten er god etter at du har kjørt testen tre ganger, er dysene rene. Det er da ikke nødvendig å fortsette til neste trinn. Hvis utskriftskvaliteten for begge linjesettene er utilfredsstillende etter at du har kjørt testen tre ganger, må du gå videre til trinn 6. 6 Ta ut blekkassetten og sett den inn på nytt. 7 Gjenta dysetesten. 8 Hvis linjene fremdeles er brutte, fortsetter du til neste avsnitt, Tørke av blekkdyser og kontakter. Tørke av blekkdyser og kontakter Hvis utskriftskvaliteten ikke blir bedre etter at du har rengjort blekkdysene (se side 29), kan det være størknet blekk på blekkdysene eller kontaktene. 1 Fjern blekkassetten fra skriveren. Hvis du trenger hjelp, se side

32 2 Fukt en ren, lofri klut med vann. Tørk forsiktig av dysene og kontaktene i én retning. a Hold den fuktige, lofrie kluten mot dysene i omtrent tre sekunder. Tørk forsiktig. b Bruk en annen og ren del av kluten til å tørke forsiktig av kontaktene. Hold den fuktige, lofrie kluten mot kontaktene i omtrent tre sekunder. Tørk forsiktig. 3 Sett blekkassetten inn igjen og gjenta dysetesten. Hvis du trenger hjelp, se side 29. Oppbevare blekkassetter Hvis du vil forsikre deg om at blekkassetten varer lengst mulig og yter optimalt, bør du oppbevare nye blekkassetter i emballasjen til du skal installere dem. 32

33 Ikke ta en blekkassett ut av skriveren hvis ikke du skal skifte eller rengjøre kassetten eller oppbevare den i oppbevaringsenheten eller en lufttett beholder. Blekkassetten vil ikke fungere riktig hvis du tar den ut av skriveren og lar den ligge fremme i lengre tid. Slik installerer du oppbevaringsenheten og tar ut reservekassetten: 1 Sett tungene på oppbevaringsenheten inn i åpningene på baksiden av skriveren. 2 Sett oppbevaringsenheten på plass med et klikk. 3 Sett reservekassetten inn i oppbevaringsenheten. 4 Skyv kassetten tilbake til du hører et klikk. 33

34 Slik tar du en blekkassett ut av oppbevaringsenheten: 1 Dra håndtaket på blekkassetten mot deg til du hører et klikk. 2 Dra blekkassetten rett ut av oppbevaringsenheten. Lexmarks skrivergaranti dekker ikke reparasjon av feil eller skader som skyldes bruk av etterfylte kassetter. Lexmark anbefaler ikke bruk av etterfylte kassetter. Hvis du etterfyller blekkassetter, kan dette få innvirkning på utskriftskvaliteten og føre til skade på skriveren. Det beste resultatet får du hvis du bruker originale Lexmark-deler. 34

35 I denne delen finner du en oversikt over problemer som kan oppstå, oghvadukangjøreforåløsedem. Velg den kategorien på listen nedenfor som beskriver ditt utskriftsproblem. Prøv deretter å finne løsningen på problemet. Vanlige utskriftsproblemer Skriveren skriver ikke ut Papiret trekkes inn feil eller setter seg fast Dokumentet blir skrevet ut med feil eller dårlig kvalitet Problemer med transparenter, fotografier eller konvolutter Feilmeldinger og blinkende lamper 35

36 Vanlige utskriftsproblemer Når du har problemer, må du først kontrollere at strømforsyningen er tilkoblet skriveren og et ordentlig jordet elektrisk uttak skriveren er slått på skriverkabelen er ordentlig koblet til både datamaskinen og skriveren en eventuell parallellkabel er IEEE 1284-kompatibel og støtter toveis kommunikasjon støtte for toveis kommunikasjon er aktivert i skriverprogramvaren hvis du bruker en parallellkabel: 1 Klikk på kategorien Alternativer (Options) i kontrollprogrammet for skriveren. 2 Se til at det er merket av for Aktiver støtte for toveis kommunikasjon (Enable Bidirectional Support). Hvis du trenger mer hjelp, kan du se delen Troubleshooting i hjelpefilene for skriverprogrammet. 36

37 Skriveren skriver ikke ut Hvis skriveren ikke skriver ut, kan det være at skriveren og datamaskinen ikke kan kommunisere ordentlig. Følgende hendelser kan også være tegn på problemer med toveis kommunikasjon: Det vises en melding på datamaskinskjermen som angir at skriveren ikke kan etablere toveis kommunikasjon med datamaskinen. Indikatorene for blekknivå i kategorien Kassett (Cartridge) i skriverens kontrollprogram er nedtonet. Feilmeldinger (som Tomt for papir) og informasjon om fremdrift vises ikke på datamaskinskjermen. Før du fortsetter: Kontroller at skriverprogramvaren er ordentlig installert. Se side 50. Kontroller at parallell- eller USB-kabelen er godt festet til både skriveren og datamaskinen. Kontroller at skriveren er plugget inn og slått på. Sjekk at en LPTn-port (ved bruk av parallellkabel) eller en USBport (ved bruk av USB-kabel) er angitt som skriverport. 37

38 Slik kontrollerer du portinnstillingene i Windows 2000: 1 Klikk på Start. 2 Velg Innstillinger. 3 Klikk på Skrivere. 4 Høyreklikk på ikonet for Lexmark Z12 Series ColorFine. 5 Klikk på Egenskaper. 6 Klikk på kategorien Porter. 7 Velg USB eller LPTn for å endre port. 8 Klikk på OK. Hvis du har en bryterboks eller en annen enhet (for eksempel en skanner eller faks) koblet til parallellporten på datamaskinen, må du kontrollere at enheten støtter toveis kommunikasjon. Du må kanskje koble skriveren fra bryterboksen eller den andre enheten og koble den direkte til datamaskinen. Hvis du bruker en USB-hub med skriveren, fjerner du hub-en og kobler USB-kabelen direkte til datamaskinen. 38

39 Skriveren er plugget inn, men den skriver ikke ut, eller du får meldingen Skriveren er offline eller Skriveren er ikke klar Kontroller følgende: At skriveren er slått på. At papiret er lagt inn på riktig måte. At parallell- eller USB-kabelen er plugget ordentlig inn i skriveren. At skriveren du bruker, er angitt som standardskriver. At skriveren ikke er stanset midlertidig eller har pause. Slik kontrollerer du skriverstatusen: 1 Gå til mappen Skrivere og dobbeltklikk på ikonet for Lexmark Z12 Series ColorFine. 2 Klikk på Skriver-menyen og kontroller at det ikke er et hakemerke foran alternativet Stopp utskrift midlertidig. Skriv ut en testside. Hvis testsiden blir skrevet ut, fungerer skriveren slik den skal. Sjekk programmet. 39

40 Advarsel: Ikke ta på det forgylte kontaktområdet på blekkassetten. Testsiden blir ikke skrevet ut Kontroller følgende: At blekkassetten er ordentlig installert. Hvis du trenger hjelp, se side 22. At en eventuell parallellkabel er IEEE 1284-kompatibel og støtter toveis kommunikasjon. Skriveren ser ut som om den skal skrive ut, men sender ut et blankt ark Kontroller følgende: At Lexmark-skriveren er angitt som standardskriver. At du har fjernet merkelappen og den gjennomsiktige tapen på undersiden av blekkassetten. Hvis du trenger hjelp, se side 22. Skriveren skriver ut veldig langsomt Lukk andre programmer som ikke er i bruk. Velg en lavere innstilling under skvalitet. Se på dokumentet du prøver å skrive ut. Fotografier og grafikk kan ta lengre tid å skrive ut enn vanlig tekst. 40

41 Kontroller ressursene på datamaskinen. Du bør overveie å øke det virtuelle minnet for datamaskinen. Vurder om du skal kjøpe mer minne. Papiret trekkes inn feil eller setter seg fast Papir trekkes inn feil, eller flere ark mates gjennom skriveren Kontroller følgende: At du bruker et papir som er anbefalt for blekkskrivere. At du ikke presser papiret ned i skriveren når du legger det inn. Juster øvre kant på papiret etter papirjusteringsmerkene på papirstøtten. At skriveren står på et flatt, jevnt underlag. At papirføreren på venstre side ligger inntil kanten av papiret. At du ikke legger inn for mye papir i arkmateren. Avhengig av tykkelsen på papiret har arkmateren plass til opptil 100 papirark. At papirføreren ikke får papiret til å bøye seg i arkmateren. 41

42 Skriveren tar ikke imot konvolutter eller spesialmedier Kontroller at skriveren tar imot vanlig papir. Hvis du trenger hjelp med å legge inn papir, se side 5. Hvis vanlig papir trekkes inn uten problemer, kan du prøve å legge konvoluttene inn med kortsiden ned, mot høyre side av arkmateren. Kontroller at papirføreren ligger inntil kanten av konvoluttene. Hvis du trenger hjelp med å legge inn konvolutter, se side 6. Kontroller at riktig konvoluttstørrelse eller riktig type spesialpapir er valgt i skriverprogramvaren. Kontroller at typen spesialpapir eller konvoluttstørrelsen støttes av skriveren. Det er ikke sikkert at programmet gir mulighet til å skrive ut konvolutter. Hvis du trenger hjelp, se dokumentasjonen for programmet. 42

43 I tilfelle papirstopp Hvis papiret har satt seg fast langt inne i skriveren, slik at du ikke kanfjernedet: 1 Trykk på av/på-knappen for å slå skriveren av. 2 Trykk på av/på-knappen for å slå skriveren på igjen. 3 Hvis skriveren ikke mater ut siden, slår du skriveren av. 4 Dra i papiret for å fjerne det. Hvis du ikke får tak i papiret fordi det er for langt inne i skriveren, åpner du frontdekselet og drar papiret ut av skriveren. 5 Lukk frontdekselet. 6 Trykk på av/på-knappen for å slå skriveren på. 7 Send dokumentet til utskrift igjen. 43

44 Dokumentet blir skrevet ut med feil eller dårlig kvalitet en blir for mørk eller er flekkete Kontroller at papiret er rett og glatt. La blekket tørke før du håndterer papiret. Kontroller at innstillingen for smateriale (Media Type) i skriverprogrammet stemmer med den papirtypen du har lagt i skriveren. Endre innstillingen for skvalitet (Print Quality) til Høy hastighet (High Speed). Hvis du trenger hjelp, se side 13. Rens blekkdysene. Hvis du trenger hjelp, se side 29. Loddrette linjer er ikke jevne Hvis du vil forbedre utskriftskvaliteten på loddrette linjer i tabeller, rammer og grafer: Velg en høyere innstilling under skvalitet. Juster blekkassettene. Hvis du trenger hjelp, se side 26. Rens blekkdysene. Hvis du trenger hjelp, se side

45 Blekket smøres utover på siden Når den neste siden kommer ut av skriveren, kan dette føre til at blekket smøres utover. Ta bort arkene etter hvert som de kommer ut av skriveren, og la dem tørke før du legger dem i bunker. Det kan være at blekkdysene må renses. Hvis du trenger hjelp, se side 29. Det er vekselsvis lyse og mørke striper på utskriftene Endre innstillingen for skvalitet (Print Quality) til Høy kvalitet (High Quality). Hvis du trenger hjelp, se side 13. Kontroller at toveiskommunikasjonen mellom skriveren og datamaskinen fungerer. Hvis du trenger hjelp, se side

46 skvaliteten er dårlig på venstre, høyre, øvre eller nedre sidekant I likhet med andre skrivere kan heller ikke denne skriveren skrive ut på ytterkantene av et ark. Bruk disse minimumsinnstillingene: Venstreoghøyremarg: 6,35 mm (0,25 tommer) på hver side for alle papirformater unntatt A4 For papir i A4-størrelse - 3,37 mm (0,133 tommer) på hver side Topp- og bunnmarg: Topp - 1,7 mm (0,067 tommer) Bunn-12,7mm(0,5tommer)fordeflestejobber 19 mm (0,75 tommer) for best mulig utskriftskvalitet på fargeutskrifter Tegnene som blir skrevet ut, er ikke formet riktig, eller er feiljustert Avbryt alle utskriftsjobber og send jobben til utskrift igjen. Juster blekkassettene. Hvis du trenger hjelp, se side 26. Rens blekkdysene. Hvis du trenger hjelp, se side

47 Fargene på utskriften skiller seg fra fargene på skjermen Det kan være at en blekkassett er tom for blekk, eller at det er lite blekk i kassetten. Hvis du vil ha hjelp til å skifte blekkassett, se side 22. Bruk et annet papirmerke. Forskjellige papirtyper tar opp blekk på forskjellige måter, og skriver ut med mindre fargevariasjoner. Fjern alt ekstrautstyr, for eksempel en skanner, og koble skriveren direkte til porten. Fargene på utskriften er falmet Prøv forslaget fra forrige del, Fargene på utskriften skiller seg fra fargene på skjermen. Hvis fargene fremdeles er farget, kan du rense blekkdysene. Hvis du trenger hjelp, se side 29. Tegn mangler eller er ufullstendige Kontroller at skriverdriveren for Lexmark Z12 er valgt som standardskriver. Skriveren kan ha problemer med toveis kommunikasjon. Hvis du trenger hjelp, se side

48 Problemer med transparenter, fotografier eller konvolutter Glanset fotopapir eller transparenter henger sammen Ta bort arkene etter hvert som de kommer ut av skriveren, og la dem tørke før du legger dem i bunker. Bruk fotopapir eller transparenter som er laget for blekkskrivere. Det er hvite streker i transparentene eller fotografiene Velg Høy kvalitet (High Quality) fra området skvalitet (Print Quality). Hvis du trenger hjelp, se side 13. Rens blekkdysene. Hvis du trenger hjelp, se side 29. Skriveren tar ikke imot konvolutter eller spesialmedier Hvis du trenger hjelp, se side

49 Feilmeldinger og blinkende lamper Papirstopp-melding Hvis du trenger hjelp, se side 43. Av/pålampe Papirmatelampe Lite blekk-melding En blekkassett er nesten tom. Kjøp en ny blekkassett. Av/på-lampen lyser og papirmatelampen blinker Hvis skriveren er tom for papir: 1 Legg inn papir. 2 Trykk på papirmateknappen. Hvis det har oppstått papirstopp, se side 43. Av/på-lampen og papirmatelampen blinker Kassettholderen er blokkert. Sjekk om det er feilmeldinger på skjermen. 1 Slå skriveren av. 2 Vent i noen sekunder og slå deretter skriveren på igjen. 49

50 Denne delen inneholder informasjon om følgende: Installere skriverprogramvare Avinstallere skriverprogramvare Strømforsyning Sikkerhet Installere skriverprogramvare Du kan hente skriverprogrammet fra Bruke CD-en 1 Start Windows. 2 Hvis et skjermbilde vises, klikker du på Avbryt. 3 Sett inn programvare-cd-en når skrivebordet vises. Installasjonsskjermbildet for Lexmark Z12 vises. 4 Velg Installer skriverprogramvaren. Bruke disketter Dersom du ikke har noen CD-ROMstasjon på datamaskinen, kan du lage driverdisketter ved å bruke datamaskinen til en venn eller en maskin hos din Lexmark-forhandler som har en CD-ROM-stasjon. Du vil trenge minst fire tomme 3,5 tommers disketter. Slik lager du disketter av skriverprogramvaren: CD-ROM-platen som ble levert med skriveren Internett disketter Hvis skriverprogramvaren ikke lar seg installere ordentlig, vil en melding om kommunikasjonsfeil vises når du forsøker å skrive ut. Det kan være du må avinstallere skriverprogramvaren og deretter installere den på nytt. Hvis du trenger hjelp, se side 51. Bruke Internett Hvis datamaskinen ikke har noen CD-ROM-stasjon, kan du laste ned skriverprogramvaren fra Lexmarks internettadresse 1 Velg den aktuelle driveren for ditt operativsystem på Lexmarks hjemmeside. 2 Velg Lagre på disk. 3 Velg en katalog på harddisken. 4 Åpne.exe-filenvedå dobbeltklikke på den. WinZip-vinduet åpnes. 5 Følg instruksjonene på skjermen. 1 Sett programvare-cd-en inn i CD-ROM-stasjonen. Dersom CD-en ikke starter automatisk: a Åpne Start-menyen og velg Kjør. b I kommandolinjeboksen skriver du inn bokstaven for CD-ROM-stasjonen, etterfulgt av :\setup (for eksempel, d:\setup), og klikker deretter på OK. 2 Når installasjonsskjermbildet for Lexmark Z12 vises, velger du Verktøy. 50

51 3 Velg Lag disketter. 4 Følg instruksjonene på skjermen. Slik installerer du skriverprogramvaren fra disketter: 1 Start Windows. 2 Sett Installeringsdiskett 1 i stasjonen. 3 Åpne Start-menyen og velg Kjør. 4 I kommandolinjeboksen skriver du inn bokstaven for diskettstasjonen, etterfulgt av :\setup (for eksempel a:\setup), og klikker deretter på OK. 5 Sett inn de aktuelle diskettene når du blir bedt om det, og klikk på OK. 6 Følg instruksjonene på skjermen. Avinstallere skriverprogramvare Hvis skriverprogramvaren ikke blir installert ordentlig, kan det være du må avinstallere programvaren og deretter installere den på nytt. Slik avinstallerer du skriverprogramvaren: 1 Åpne Start-menyen og velg Programmer. 2 Velg Lexmark Z12 Series. 3 Velg Avinstalleringsprogram for Lexmark Z12-serien. 4 Følg instruksjonene på skjermen. Hvis du vil installere skriverprogramvaren på nytt, følger du de relevante instruksjonene under Installere skriverprogramvare på side 50. Strømforsyning Hvis strømforsyningen svikter, må den erstattes med en Lexmarkreservedel eller en annen ULoppført Direct Plug-In Power Unit merket Class 2 med 30 V ls ved 500 ma. Sikkerhetsinformasjon Hvis ditt produkt IKKE er merket med symbolet, MÅ det kobles til en jordet stikkontakt. Strømledningen må kobles til et lett tilgjengelig elektrisk uttak i nærheten av produktet. Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i bruksinstruksjonene. Dette produktet er utformet, testet og godkjent for å tilfredsstille strenge, globale sikkerhetsstandarder ved bruk av spesifikke Lexmarkkomponenter. Sikkerhetsfunksjonene er ikke alltid like åpenbare for alle delene. Lexmark er ikke ansvarlig for bruk av andre reservedeler. 51

52 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ A Alternativer (Options), kategori 21 arkmater bruke 5 finne 5 av/på-lampe 22, 49 avinstallere skriverprogramvare 51 B bannerpapir innstillinger 16 legge inn 9, 10 bestille rekvisita 21 bestrøket papir 15 legge inn 7 blekkassett varenumre 4 blekkassetter fjerne 23 installere 22 justere 26 oppbevare 32 rense 29 skifte 22 varenumre 23 blekkassettkontakter, tørke av 31 blekkdyser rense 29 tørke av 31 blinkende lamper 49 av/på-lampe 49 papirmating 49 brukerprogrammer kontrollprogram 20 C CD-ROM installere programvare D disketter, opprette 50 dyser, blekkrense 29 tørke av 31 dysetest 29 F fargekassett varenummer 23 fargekassett med høy ytelse 23 feilmeldinger Lite blekk 49 papirstopp 49 Skriveren er ikke klar 39 Skriveren er offline 39 feilsøking blinkende lamper 49 dårlig utskriftskvalitet 44 feilmeldinger 49 spesielle utskriftsjobber 48

53 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ film innstillinger 17 legge inn 11 forbedre utskriftskvaliteten 26 fotokort innstillinger 14 legge inn 7 fotopapir innstillinger 15 legge inn 7 frontdeksel 22 Funksjoner (Features), kategori 13 G glanset papir 15 legge inn 7 gratulasjonskort innstillinger 14 legge inn 7 I innstillinger anbefalte 14 bannerpapir 16 fotokort 14 fotopapir 15 gratulasjonskort 14 kartotekkort 14 konvolutter 14, 30 papir med egendefinert størrelse 16 påstrykningspapir 18 postkort 14 transparenter 17 installere kassetter 22 skriverprogramvare 50 J justere blekkassetter 26 K kan 20 kartotekkort innstillinger 14 legge inn 7 Kassett (Cartridge), kategori 21 kassetter, blekk fjerne 23 installere 22 justere 26 oppbevare 32 skifte 22 varenumre 4, 23 Kategorien sformat (Page Setup) 13 kontakter, blekkassett tørke av 31 kontrollprogram 20, 21 åpne 20 bruke 20 kategorier 21 53

54 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ konvolutter innstillinger 14, 30 legge inn 6 kort legge inn 7 L lamper av/på 49 finne 49 mønstre 49 papirmating 49 legge inn papir 5 legge inn papir 6 Lite blekk-melding 49 løse problemer 50 M marger, minimumsinnstillinger 46 meldinger, feil Lite blekk 49 papirstopp 49 Skriveren er ikke klar 39 Skriveren er offline 39 merknader sikkerhetsinformasjon 51 mørk eller flekkete utskrift 44 N nedlastet skriverdriver, installere 50 O Om, kategori 21 omvendt rekkefølge 13 oppbevaringsenhet 33 P papir med egendefinert størrelse innstillinger 16 legge inn 8 papir, legge inn 5 papirfører bruke 5 finne 5 papirmatelampe 22, 49 parallellkabel 37 påstrykningspapir innstillinger 18 legge inn 7 pauser i utskriften 45 portinnstillinger 38 postkort innstillinger 14 legge inn 7 programvare, skriveravinstallere 51 installere 50 54

55 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ R rekvisita, bestille 21 S sikkerhetsinformasjon 51 skriverdriver avinstallere 51 installere 50 laste ned 50 skriveroppsett, feilsøking 50 skriverprogramvare avinstallere 51 installere 50 skriverprogramvare, installasjon, feilsøking 50 sort kassett varenummer 23 sort kassett med høy ytelse 23 spesialpapir innstillinger 14 standardinnstillinger 14 Status, kategori 21 striper 45 strømforsyning 51 T tegn, feil form 46 testside justering 26 skrives ikke ut 40 toveis kommunikasjon problemindikatorer 37 transparenter innstillinger 17 legge inn 11 U USB-kabel 37 utløserhåndtak bruke 5 finne 5 sinnstillinger åpne fra et program 12 åpne fra Windows 12 kategorier tilpasse 11 utskriftskvalitet feilsøking 44 forbedre 26 utskriftsmateriale legge inn 6 V vanlige utskriftsproblemer dårlig kvalitet 44 fargekvalitet 47 feilmeldinger 49 spesialmedier 48 vanlige 36 varenumre 4, 23 fargekassett 4, 23 fargekassett med høy ytelse 23 fotokassett 23 sort kassett 4, 23 sort kassett med høy ytelse 23 Velg kassett (Choose Cartridge), vindu 25

Merknad om utgave. Utgave: April 2000

Merknad om utgave. Utgave: April 2000 Merknad om utgave Utgave: April 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK DEN ER UTEN

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z53

Din bruksanvisning LEXMARK Z53 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z42

Din bruksanvisning LEXMARK Z42 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for

Detaljer

Color Jetprinter. Brukerhåndbok for Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9

Color Jetprinter. Brukerhåndbok for Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Lexmark Z22/Z32 Color Jetprinter Brukerhåndbok for Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Utgave: April 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter TM

Z25, Z35 Color Jetprinter TM Z25, Z35 Color Jetprinter TM Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z25

Din bruksanvisning LEXMARK Z25 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Versjonsmelding. Første utgave (desember 1999)

Versjonsmelding. Første utgave (desember 1999) Versjonsmelding Første utgave (desember 1999) Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK

Detaljer

Versjonsmelding. Første utgave (januar 2001)

Versjonsmelding. Første utgave (januar 2001) Versjonsmelding Første utgave (januar 2001) Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR USAS MYNDIGHETER

BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR USAS MYNDIGHETER Versjonsmelding Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK DEN ER

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Lexmark Z42, Z43. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM

Lexmark Z42, Z43. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM Lexmark Z42, Z43 Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Color Jetprinter TM Utgave: Februar 2001 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK

Detaljer

Versjonsmelding. Første utgave (desember 1999)

Versjonsmelding. Første utgave (desember 1999) Versjonsmelding Første utgave (desember 1999) Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z54 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Versjonsmelding. Versjon: Mai 2000

Versjonsmelding. Versjon: Mai 2000 Versjonsmelding Versjon: Mai 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK DEN ER UTEN

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar Fra installering til utskrift Z45 Color Jetprinter Fra installering til utskrift Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk kun Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller

Detaljer

Lexmark Z52. Color Jetprinter. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z52. Color Jetprinter. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z52 Color Jetprinter Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Første utgave (desember 1999) Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember Brukerhåndboken Z65 Color Jetprinter Brukerhåndboken Desember 2001 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85 Versjonsmerknad Utgave: juni 2002 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknad 1 Utgivelsesmerknad 2 April 2001 Følgende avsnitt gjelder ikke for

Detaljer

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften Side 1 av 7 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Fotohåndbok Mars 2003 www.lexmark.com Utgave: Mars 2003 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter for Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.2 og Mac OS X,versjon 10.0.3 til 10.1 Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmark-strømkomponenten

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok Lexmark 840 Series Brukerhåndbok Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X5450

Din bruksanvisning LEXMARK X5450 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Løse installeringsproblemer Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær.

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær. Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 23. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2570. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2570 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

350 Series. Løse installeringsproblemer

350 Series. Løse installeringsproblemer 350 Series Løse installeringsproblemer Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren 1 Displayet på kontrollpanelet er blankt eller viser bare rutertegn. Skriverens selvtest mislyktes. Slå skriveren av, vent i ca. ti sekunder og slå skriveren på igjen. Utfører selvtest vises på kontrollpanelet.

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

Lexmark 1400 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1400 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1400 Series Brukerhåndbok Februar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Forstå lampene på kontrollpanelet

Forstå lampene på kontrollpanelet Lampene på kontrollpanelet betyr forskjellige ting, avhengig av rekkefølgen. Lamper som er slukket, lyser og/eller blinker indikerer skrivertilstander som skriverstatus, behov for brukertilsyn (for eksempel

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

For brukere av Windows XP

For brukere av Windows XP For brukere av Windows XP Konfigurere maskinen og PCen for samkjøring Før du begynner Kjøp om nødvendig den grensesnittkabelen du har til hensikt å bruke med denne maskinen (parallell eller USB). Enkelte

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Innledning...8 Finne informasjon om skriveren...8 Installere skriveren...10 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

X1100 Series Alt-i-ett-maskin

X1100 Series Alt-i-ett-maskin X1100 Series Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Lære om Alt-i-ett-maskinen Lære mer om programvaren Bruke Alt-i-ett-maskinen Vedlikehold Feilsøking www.lexmark.com Utgave: Mai 2003 Det følgende avsnittet gjelder

Detaljer

Brukerhåndboken. Z55 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember

Brukerhåndboken. Z55 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember Brukerhåndboken Z55 Color Jetprinter Brukerhåndboken Desember 2001 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Brukerhåndbok May 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. (c)

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Du kan løse mange problemer med utskriftskvaliteten ved å skifte rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som har nådd slutten på sin tiltenkte levetid. Se om kontrollpanelet viser en melding om en rekvisitakomponent

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Skrive ut fra et Windows-miljø

Skrive ut fra et Windows-miljø Når skriveren er konfigurert og Lexmark-driveren er installert, er du klar til å skrive ut. Vil du skrive ut et brev, merke en presentasjon med et Ikke kopier-vannmerke eller justere innstillingen for

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1 Hurtighjelp hp deskjet 948c/940c/920c series Innholdsfortegnelse Bli kjent med skriveren.......................... 1 Introduksjon av hp deskjet-skriveren........................ 2 Finne informasjon....................................

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av den tilpassede PostScript- eller PCLskriverdriveren på Windows-systemer.

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av Custom PostScript- eller PCL-skriverdriveren på Windows-systemer. Med Custom

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut.

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut. Legge i utskriftsmateriale 1 Klikk på et emne for å gå direkte til instruksjonene for å legge i det angitte utskriftsmaterialet Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

3500-4500 Series. Brukerhåndbok

3500-4500 Series. Brukerhåndbok 3500-4500 Series Brukerhåndbok Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Lexmark C750. Utgivelsesmerknader. August

Lexmark C750. Utgivelsesmerknader. August Lexmark C750 Utgivelsesmerknader August 2001 www.lexmark.com 1 Justere bildeoverføringsenheten For å få best mulig utskriftskvalitet, bør du justere bildeoverføringsenheten etter at den er blitt skiftet

Detaljer

Presentasjon av skriveren

Presentasjon av skriveren Presentasjon av skriveren Kontrollpanel Papirstopper Frontdeksel Oversikt over skriveren 1 Dupleksenhet (tillegg) 250 arks standardskuff Utskuff og toppdeksel Utløser Ekstra 500 arks skuff Papirfører Lås

Detaljer