HP Deskjet D730 Printer. Hjelp for Windows

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HP Deskjet D730 Printer. Hjelp for Windows"

Transkript

1 HP Deskjet D730 Printer Hjelp for Windows

2 HP Deskjet D730-skriver Hjelp til HP Photosmart-programvare

3 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Med enerett. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette materialet er ikke tillatt uten at det først er innhentet skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard, med unntak av det som er tillatt i henhold til lover om opphavsrett. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og -tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingen deler i dette materialet skal fortolkes som en ekstra garanti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet. Opphavsrett Windows og Windows XP er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation. Windows Vista er enten et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Tilgjengelighet HP-skriveren inneholder en rekke funksjoner som gjør den tilgjengelig for personer med funksjonshemminger. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengeligheten til dette produktet og HPs forpliktelse til produkttilgjengelighet, går du til HPs nettsted på: Synshemming Skriverprogramvaren er tilgjengelig for brukere med synshemminger eller nedsatt syn gjennom bruken av tilgjengelighetsalternativer og - funksjoner i Windows. Den støtter også ulike typer hjelpemiddelteknologi, for eksempel skjermlesere, Braille-lesere og tale-til-tekst-programmer. For brukere som er fargeblinde, har fargede knapper og kategorier i programvaren og på HP-skriveren enkel tekst eller ikonetiketter som beskriver handlingen. Bevegelseshemming For brukere med bevegelseshemming kan funksjonene i skriverprogramvaren utføres ved hjelp av tastaturkommandoer. Programvaren støtter også tilgjengelighetsalternativer i Windows, som Trege taster, Veksletaster, Filtertaster og Musetaster. Skriverdekslene, knappene, papirskuffene og papirførerne kan håndteres av brukere med begrenset styrke og rekkevidde. Støtte

4 Innhold 1 Velkommen Spesialfunksjoner Komme i gang Kort oversikt over skriveren...8 Knapper og lamper...9 Av/på-knapp og -lampe...9 Avbryt-knapp...10 Fortsett-knapp og -lampe...10 Lamper for blekkpatronstatus...11 Papirskuff...12 Folde ut papirskuffen...12 Bruke papirskuffen...13 Folde inn papirskuffen...13 Blekkpatroner...14 Alternativ utskriftsmodus...15 Utskrift i alternativ utskriftsmodus...15 Avslutte alternativ utskriftsmodus Koble til skriveren USB Skrive ut fotografier Skrive ut fotografier uten kantlinje...18 Skrive ut fotografier med kantlinje...19 Skrive ut fotografier på vanlig papir...21 HP Real Life-teknologi fotofiks...22 Exif Print...22 Oppbevare og håndtere fotopapir...23 Spare penger og blekk ved utskrift av fotografier Skrive ut andre dokumenter Skrive ut e-post...25 Skrive ut dokumenter...26 Skrive ut brev...27 Skrive ut konvolutter...28 Skrive ut postkort...29 Skrive ut indekskort og på andre små medier...29 Skrive ut etiketter...30 Skrive ut transparenter...31 Skrive ut brosjyrer...32 Skrive ut gratulasjonskort...33 Skrive ut hefter...33 Skrive ut plakater...35 Skrive ut på påstrykningspapir...36 Innhold 1

5 Innhold 7 Utskriftstips Skrive ut en testside...38 Kategorien Utskrift...38 Bruke utskriftssnarveier...39 Lage utskriftssnarveier...39 Slette utskriftssnarveier...39 Angi siderekkefølge...40 Rask og økonomisk utskrift...40 Skrive ut flere sider på ett enkelt ark...40 Skrive ut i gråtoner...41 Tosidig utskrift...42 Generell utskrift for daglig bruk...42 Forhåndsvisning...42 Angi en egendefinert papirstørrelse...43 Velge en papirtype...43 Endre utskriftshastigheten eller -kvaliteten...44 Utskriftsoppløsning...44 Maksimal oppløsning...44 Endre størrelse på et dokument...45 Innbundne tosidige dokumenter...45 Skrive ut en nettside...46 Presentasjonsutskrift Skriverprogramvare Gjøre HP Deskjet til standardskriver...48 Angi standard utskriftsinnstillinger...48 Dialogboksen Skriveregenskaper...49 Hjelpefunksjonen Hva er dette?...50 Laste ned programvareoppdateringer for skriveren Vedlikehold Arbeide med blekkpatroner...51 Serienumre...51 Skrive ut med én blekkpatron...52 Bytte ut blekkpatroner...52 Justere blekkpatroner...54 Rengjøre blekkpatroner automatisk...54 Vise omtrentlige blekknivåer...55 Vedlikeholde skriverens hoveddel...55 Fjerne blekk fra hud og klær...55 Rengjøre blekkpatroner manuelt...56 Vedlikeholde blekkpatroner...57 Verktøykasse for skriver Kjøpe utskriftsrekvisita Problemløsing Feilmeldinger

6 Innhold Blekkpatronfeilmeldinger...59 Feil blekkpatron eller blekkpatron mangler...59 Melding om blekkpatronproblemer...60 Blekkpatronvognen sitter fast...60 Ikke samsvarende papir eller Papirstørrelse...62 Skriveren er tom for papir...63 Feil under skriving til USB-porten...63 Kan ikke opprette toveiskommunikasjon eller Skriveren svarer ikke...63 Installeringsproblemer...63 Lampene på skriveren lyser eller blinker...65 Av/på-lampen blinker...66 Fortsett-lampen blinker...67 Både av/på-lampen og Fortsett-lampen blinker...67 Statuslampene for blekkpatroner lyser eller blinker...67 Skriveren skriver ikke ut...69 Kontroller følgende...69 Kan ikke skrive ut...69 Hvis du fremdeles ikke kan skrive ut på skriveren...75 Utskriften av dokumentet går langsomt...75 Problemer med blekkpatroner...76 Løse problemer med blekkpatronfeilmeldinger...76 Blekkpatronvognen har stanset...79 Papirproblemer...81 Ikke mer papir...83 Skriveren skriver ut på flere ark samtidig...87 Fotografier blir ikke skrevet ut på riktig måte...87 Kontrollere papirskuffen...87 Kontroller skriveregenskapene...88 Problemer med dokumenter uten kantlinje...88 Retningslinjer for utskrift uten kantlinjer...88 Bildet skrives ut skjevt...88 Kantene av fotografiet er falmet...89 Fotografiet har en uønsket kantlinje...89 Utskriftskvaliteten er dårlig...90 Feil, unøyaktige eller utflytende farger...90 Blekket fyller ikke teksten eller grafikken helt...93 Utskriften har et forvrengt vannrett bånd nederst på en utskrift uten kantlinjer...95 Utskriftene har vannrette striper eller linjer...96 Utskriftene er falmede eller har bleke farger...97 Utskrifter er uklare eller uskarpe...99 Utskriftene er skjeve eller forskjøvet Blekkstriper på baksiden av papiret Papiret mates ikke inn fra innskuffen Tekstkantene er hakkete Dokumentet skrives ut med feil Hvis du fortsatt har problemer Innhold A HPs kundestøtte Garantiinformasjon for blekkpatroner Kundestøtteprosess HPs kundestøtte via telefon

7 Telefonstøtteperiode Ringe kundestøtte Etter telefonstøtteperioden Innhold B Teknisk informasjon Skriverspesifikasjoner Merknad til brukere av Windows Program for miljømessig produktforvaltning Bruk av papir Plastmaterialer Datark om materialsikkerhet Resirkuleringsprogram Gjenvinningsprogram for HP inkjet-rekvisita Energy Star -merknad Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union Informasjon om forskrifter FCC statement Notice to users in Korea VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan Notice to users in Japan about the power cord Toxic and hazardous substance table HP Deskjet D730-skriver declaration of conformity Stikkordregister

8 1 Velkommen Velkommen til HP Deskjet D730-skriver Hjelp. Hvis du vil se detaljert informasjon om hvordan du bruker datamaskinen og skriveren sammen, kan du se følgende tabell og velge et aktuelt emne. Du kan også bruke innholdsfortegnelsen til venstre til å finne informasjon. Hvis du bruker produktet med en datamaskin som kjører Windows 2000, kan noen funksjoner være utilgjengelige. Du finner mer informasjon i "Merknad til brukere av Windows 2000" på side 109. Merk Hvis du vil vite mer om installering av programvaren, kan du se Start herveiledningen som fulgte med skriveren. Avsnitt "Spesialfunksjoner" på side 7 "Komme i gang" på side 8 "Koble til skriveren" på side 17 "Skrive ut fotografier" på side 18 "Skrive ut andre dokumenter" på side 25 "Utskriftstips" på side 38 "Skriverprogramvare" på side 48 "Vedlikehold" på side 51 Beskrivelse Lær om noen av skriverens spesialfunksjoner. Lær hvordan du bruker skriveren og bruker og bytter ut blekkpatronene. Lær hvordan du kobler datamaskinen til skriveren. Lær hvordan du skriver ut fotografier, justerer utseendet på fotografier før du skriver ut, setter inn en blekkpatron, oppbevarer og håndterer fotopapir og deler fotografier med venner og familie. Lær hvordan du skriver ut en rekke forskjellige dokumenter, inkludert e-post, gratulasjonskort, konvolutter, etiketter, plakater, hefter, transparenter og påstrykningsmedier. Lær hvordan du bruker utskriftssnarveier, velger papirtype, endrer utskriftsoppløsning, angir siderekkefølge, skriver ut flere sider på ett ark, forhåndsviser et dokument og bruker tosidig utskrift. Lær hvordan du gjør HP Deskjet til standardskriver, angir standard utskriftsinnstillinger og laster ned oppdateringer til skriverprogramvaren. Lær hvordan du setter inn og tar vare på blekkpatroner, finner ut hvor mye blekk som er igjen i en patron, skriver ut en testside og fjerner blekkflekker. Velkommen Velkommen 5

9 Kapittel 1 (forts.) Avsnitt "Problemløsing" på side 59 "HPs kundestøtte" på side 107 "Kjøpe utskriftsrekvisita" på side 58 "Skriverspesifikasjoner" på side 109 "Gjenvinningsprogram for HP inkjet-rekvisita" på side 110 Beskrivelse Finn en løsning på et maskin- eller programvareproblem. Finn ut hvordan du kontakter HPs kundestøtte. Bestill rekvisita til skriveren. Lær om papirkapasitet, krav og andre spesifikasjoner for skriveren. Finn ut hvordan du resirkulerer blekkpatroner. Velkommen 6 Velkommen

10 2 Spesialfunksjoner Gratulerer! HP Deskjet er utstyrt med flere spennende funksjoner: Brukervennlig: Enkel å installere og bruke. Utskrift uten kantlinjer: Skriv ut fotografier på 10 x 15 cm til kanten av papiret ved hjelp av funksjonen for utskrift uten kantlinjer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Skrive ut fotografier uten kantlinje" på side 18. Beregnede blekknivåer: Du kan se omtrent hvor mye blekk som er igjen i hver blekkpatron ved hjelp av alternativet Beregnede blekknivåer i skriverens verktøykasse. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Vise omtrentlige blekknivåer" på side 55. Alternativ utskriftsmodus: Skrive ut med én blekkpatron. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Alternativ utskriftsmodus" på side 15. Spesialfunksjoner Spesialfunksjoner 7

11 3 Komme i gang Kort oversikt over skriveren Knapper og lamper Papirskuff Blekkpatroner Alternativ utskriftsmodus Kort oversikt over skriveren Klikk på lenkene nedenfor for å lære om skriverens funksjoner. 1 "Knapper og lamper" på side 9 2 "Papirskuff" på side 12 1 "Blekkpatroner" på side 14 Komme i gang 8 Komme i gang

12 1 "Koble til skriveren" på side 17-port Knapper og lamper Bruk skriverknappene til å slå skriveren av og på, avbryte en utskriftsjobb og starte en jobb på nytt. Lampene på skriveren indikerer statusen til skriveren. 1 "Av/på-knapp og -lampe" på side 9 2 "Avbryt-knapp" på side 10 3 "Fortsett-knapp og -lampe" på side 10 4 "Lamper for blekkpatronstatus" på side 11 Av/på-knapp og -lampe Bruk Power (Av/på)-knappen til å slå skriveren av og på. Det kan ta noen sekunder før skriveren slås på etter at du har trykket på Power (Av/på)-knappen. Komme i gang Knapper og lamper 9

13 Kapittel 3 1 Av/på-knapp og -lampe Av/på-lampen blinker når skriveren behandler en jobb. Forsiktig Bruk alltid Power (Av/på)-knappen til å slå skriveren av og på. Det kan oppstå feil med skriveren hvis den slås av og på via et grenuttak, overspenningsvern eller via en veggmontert bryter. Avbryt-knapp Bruk Cancel (Avbryt)-knappen for å avbryte gjeldende utskriftsjobb. 1 Avbryt-knapp Fortsett-knapp og -lampe Fortsett-lampen blinker når en handling er nødvendig, for eksempel å legge i papir eller fjerne fastkjørt papir. Når problemet er løst, trykker du på Resume (Fortsett)-knappen for å fortsette utskriften. Komme i gang 10 Komme i gang

14 1 Fortsett-knapp og -lampe Lamper for blekkpatronstatus Lampene for blekkpatronstatus er plassert på kontrollpanelet. 1 statuslampe for blekkpatroner 1 Lampe for trefargers blekkpatron Komme i gang Knapper og lamper 11

15 Kapittel 3 2 Lampe for svart blekkpatron Papirskuff 1. Den venstre statuslampen representerer den trefargers blekkpatronen, som er satt inn til venstre i patronvognen. Lampen er på og lyser jevnt når det er lite blekk i den trefargers blekkpatronen. Lampen blinker når den trefargers blekkpatronen trenger ettersyn. 2. Den høyre statuslampen representerer den svarte blekkpatronen som er satt inn på høyre side av blekkpatronvognen. Lampen er på og lyser jevnt når det er lite blekk i den svarte blekkpatronen. Lampen blinker når den svarte blekkpatronen trenger ettersyn. Du finner mer informasjon i "Statuslampene for blekkpatroner lyser eller blinker" på side 67. Hvis du ønsker informasjon om papirskuffen, velger du ett av disse emnene. Folde ut papirskuffen Bruke papirskuffen Folde inn papirskuffen Folde ut papirskuffen Folde ut papirskuffen 1. Senk papirskuffen. 2. Dra ut skufforlengeren. Komme i gang 12 Komme i gang 3. Hvis du skriver ut i hurtigutkastmodus, folder du ut stopperen for utskufforlengeren.

16 Bruke papirskuffen Skriv ut på utskriftsmateriale av forskjellig størrelse ved å skyve papirskinnen mot høyre eller venstre. Utskriftene leveres på toppen av papirskuffen. Folde inn papirskuffen Folde inn papirskuffen 1. Fjern papir eller annet utskriftsmateriale fra papirskuffene. 2. Hvis skufforlengeren er foldet ut, folder du den inn. Komme i gang Papirskuff 13

17 Kapittel 3 3. Skyv utskufforlengeren inn i utskuffen. 4. Løft utskuffen. Blekkpatroner To blekkpatroner kan brukes på skriveren. 1 Svart blekkpatron 2 Trefargers blekkpatron Merk Skriveren din leveres kanskje med bare en trefarget blekkpatron. Sett inn en svart blekkpatron i tillegg til den trefargers for å få bedre resultater. Du kan skrive ut uten svart blekkpatron, men det kan føre til at skriveren skriver langsommere og at de utskrevne fargene blir annerledes enn dem du ville få med både en svart og en trefarget blekkpatron. Du finner opplysninger om bestilling av blekkpatroner under "Kjøpe utskriftsrekvisita" på side 58. Komme i gang 14 Komme i gang Beslektede emner "Kjøpe utskriftsrekvisita" på side 58 "Vedlikeholde blekkpatroner" på side 57

18 Alternativ utskriftsmodus I alternativ utskriftsmodus kan du skrive ut med bare én blekkpatron. Alternativ utskriftsmodus startes når en av blekkpatronene fjernes fra blekkpatronvognen. Merk Når skriveren bruker alternativ utskriftsmodus, vises en melding på skjermen. Hvis meldingen vises og det er satt inn to blekkpatroner i skriveren, må du kontrollere at beskyttelsestapen av plast er fjernet fra begge blekkpatronene. Når beskyttelsestapen av plast dekker blekkpatronkontaktene, registrerer ikke skriveren at blekkpatronen er satt inn. Fjerne beskyttelsestapen fra en blekkpatron Hold blekkpatronen slik at kobberstrimlene er nederst og vendt mot skriveren, og fjern deretter forsiktig beskyttelsestapen. 1 Fjern beskyttelsestapen Forsiktig Ikke ta på blekkdysene eller kobberkontaktene. Berøring av disse delene kan føre til tilstopping, sviktende blekktilførsel og dårlig elektrisk forbindelse. Ikke fjern kobberstrimlene. Dette er nødvendige elektriske ledere. Følgende emner inneholder mer informasjon om alternativ utskriftsmodus: Utskrift i alternativ utskriftsmodus Avslutte alternativ utskriftsmodus Utskrift i alternativ utskriftsmodus Utskrift i alternativ utskriftsmodus reduserer hastigheten og påvirker kvaliteten på utskriftene. Blekkpatron som er satt inn Svart blekkpatron Trefargers blekkpatron Resultat Farger skrives ut i gråtoner. Farger skrives ut, men svart tekst skrives ut i gråtoner. Avslutte alternativ utskriftsmodus Sett inn to blekkpatroner i skriveren for å avslutte alternativ utskriftsmodus. Komme i gang Alternativ utskriftsmodus 15

19 Kapittel 3 Du finner informasjon om hvordan du setter inn en blekkpatron, i "Bytte ut blekkpatroner" på side 52. Komme i gang 16 Komme i gang

20 4 Koble til skriveren USB USB Skriveren kobles til datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel (Universal Serial Bus). Merk Bruk en USB 2.0-kompatibel kabel for å få best mulig utskriftsytelse. Koble til skriveren Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du kobler til skriveren med en USB-kabel, kan du se i Start her-veiledningen som fulgte med skriveren. Merk Det er ikke sikkert at det følger en USB-kabel med skriveren. USB 17

21 5 Skrive ut fotografier Skriverprogramvaren inneholder flere funksjoner som gjør det enkelt å skrive ut digitale fotografier, og som forbedrer fotokvaliteten. Lær hvordan du skriver ut fotografier "Skrive ut fotografier uten kantlinje" på side 18. "Skrive ut fotografier med kantlinje" på side 19. Skrive ut fotografier Lær hvordan du utfører andre fotoutskriftsoppgaver Skrive ut et Exif Print-formatert fotografi hvis du har programvare med Exif Print. Du finner mer informasjon i "Exif Print" på side 22. Hindre at fotopapiret krøller seg slik at du får flotte fotografier hver gang. Hvis du ønsker mer informasjon om oppbevaring av fotopapir, kan du se "Oppbevare og håndtere fotopapir" på side 23. Spare mer ved å bruke HP Everyday-fotopapir. Du finner mer informasjon i "Spare penger og blekk ved utskrift av fotografier" på side 23. Skrive ut fotografier uten kantlinje Du kan bruke utskrift uten kantlinjer til å skrive ut til kanten på enkelte papirtyper og på en papirstørrelser. Merk Hvis du bruker produktet med en datamaskin som kjører Windows 2000, kan noen funksjoner være utilgjengelige. Du finner mer informasjon i "Merknad til brukere av Windows 2000" på side 109. Retningslinjer Bruk en passende papirstørrelse for utskrift uten kantlinje. Se i skriverprogramvaren hvis du vil ha en fullstendig liste over størrelser som støttes. Skriv ikke ut fotografier uten kantlinje i alternativ utskriftsmodus. Du må alltid ha to blekkpatroner i skriveren. Du finner mer informasjon i "Alternativ utskriftsmodus" på side 15. Åpne filen i et program som HP Photosmart, og endre fotostørrelsen. Kontroller at størrelsen stemmer overens med papirstørrelsen du vil skrive ut på. Bruk HP Advanced-fotopapir for å få en størst mulig lysekthet. Kontroller at fotopapiret du bruker, ikke er ujevnt. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan forhindre at fotopapir blir ujevnt, kan du se "instruksjonene for lagring av fotopapir" på side 23. Ikke overskrid papirskuffens kapasitet: 30 ark med fotopapir. 18 Skrive ut fotografier

22 Klargjøre for utskrift 1. Skyv papirskinnen helt ut til venstre. 2. Kontroller at fotopapiret ikke er ujevnt. 3. Legg fotopapiret i høyre side av skuffen. Utskriftssiden skal vende ned, og den korte kanten skal peke mot skriveren. 4. Skyv papiret inn i skriveren til det stopper. 5. Skyv papirskinnen tett inntil kanten på papiret. Utskrift Merk Hvis programmet du bruker, har en funksjon for utskrift av fotografier, følger du instruksjonene for det aktuelle programmet. Ellers følger du instruksjonene nedenfor: 1. Åpne fotografiet i program som tillater redigering, som HP Photosmart-programvaren. 2. Åpne "Dialogboksen Skriveregenskaper" på side Klikk på kategorien Utskrift. 4. I listen Utskrift klikker du på Foto med kantlinje, og deretter velger du følgende alternativer: Utskriftskvalitet: Normal eller Best Skrive ut fotografier Merk Hvis du trenger maksimal dpi-kvalitet, går du til kategorien Avansert og velger Aktivert fra nedtrekkslisten Maksimal oppløsning. Du finner mer informasjon i "Maksimal oppløsning" på side 44. Papirtype: En passende fotopapirtype Papirstørrelse: En passende fotopapirstørrelse for utskrift uten kantlinje Papirretning: Stående eller Liggende 5. Om nødvendig endrer du innstillingene for HP Real Life-teknologi. Du finner mer informasjon i "HP Real Life-teknologi fotofiks" på side Velg eventuelle andre utskriftsinnstillinger du ønsker, og klikk på OK. Bruk hjelpefunksjonen Hva er dette? for å lære om funksjonene i dialogboksen Skriveregenskaper. Du finner mer informasjon i "Hjelpefunksjonen Hva er dette?" på side 50. Skrive ut fotografier med kantlinje Merk Hvis du bruker produktet med en datamaskin som kjører Windows 2000, kan noen funksjoner være utilgjengelige. Du finner mer informasjon i "Merknad til brukere av Windows 2000" på side 109. Skrive ut fotografier med kantlinje 19

23 Kapittel 5 Retningslinjer Bruk HP Advanced-fotopapir for å få en størst mulig lysekthet. Kontroller at papiret du bruker, ikke er ujevnt. Ikke overskrid papirskuffens kapasitet: 80 ark med papir. Klargjøre for utskrift 1. Skyv papirskinnen helt ut til venstre. 2. Kontroller at fotopapiret ikke er ujevnt. 3. Legg fotopapiret i høyre side av skuffen. Utskriftssiden skal vende ned, og den korte kanten skal peke mot skriveren. 4. Skyv papiret inn i skriveren til det stopper. 5. Skyv papirskinnen tett inntil kanten på papiret. Skrive ut fotografier 1 Små fotografier 2 Store fotografier Utskrift Merk Hvis programmet du bruker, har en funksjon for utskrift av fotografier, følger du instruksjonene for det aktuelle programmet. Ellers følger du instruksjonene nedenfor: 1. Åpne fotografiet i program som tillater redigering, som HP Photosmart-programvaren. 2. Åpne "Dialogboksen Skriveregenskaper" på side Klikk på kategorien Utskrift. 20 Skrive ut fotografier

24 4. I listen Utskrift klikker du på Fotoutskrift - med hvite kanter, og deretter velger du følgende alternativer: Utskriftskvalitet: Normal eller Best Merk Hvis du trenger maksimal dpi-kvalitet, går du til kategorien Avansert og velger Aktivert fra nedtrekkslisten Maksimal oppløsning. Du finner mer informasjon i "Maksimal oppløsning" på side 44. Papirtype: En passende fotopapirtype Papirstørrelse: En passende fotopapirstørrelse Papirretning: Stående eller Liggende 5. Om nødvendig endrer du innstillingene for HP Real Life-teknologi. Du finner mer informasjon i "HP Real Life-teknologi fotofiks" på side Velg eventuelle andre utskriftsinnstillinger du ønsker, og klikk på OK. Bruk hjelpefunksjonen Hva er dette? for å lære om funksjonene i dialogboksen Skriveregenskaper. Du finner mer informasjon i "Hjelpefunksjonen Hva er dette?" på side 50. Skrive ut fotografier på vanlig papir Retningslinjer Bruk HP Advanced-fotopapir for å få en størst mulig lysekthet. Kontroller at papiret du bruker, ikke er ujevnt. Ikke overskrid papirskuffens kapasitet: 80 ark med papir. Skrive ut fotografier Klargjøre for utskrift 1. Skyv papirskinnen helt ut til venstre. 2. Legg vanlig papir i høyre side av skuffen. Utskriftssiden skal vende ned. 3. Skyv papiret inn i skriveren til det stopper. Merk Avhengig av papirstørrelsen kan papiret komme til å ligge utover kanten på skuffen. 4. Skyv papirskinnen tett inntil kanten på papiret. Skrive ut fotografier på vanlig papir 21

25 Kapittel 5 Utskrift Skrive ut fotografier Merk Hvis programmet du bruker, har en funksjon for utskrift av fotografier, følger du instruksjonene for det aktuelle programmet. Ellers følger du instruksjonene nedenfor: 1. Åpne fotografiet i program som tillater redigering, som HP Photosmart-programvaren. 2. Åpne "Dialogboksen Skriveregenskaper" på side Klikk på kategorien Utskrift. 4. I listen Utskrift klikker du på Fotoutskrift - Vanlig papir, og deretter velger du følgende alternativer: Utskriftskvalitet: Normal, Best eller Hurtigutkast Papirtype: En passende type vanlig papir Papirstørrelse: Letter eller A4 Sideretning: Stående eller Liggende 5. Hvis det er nødvendig, endrer du "HP Real Life-teknologi fotofiks" på side 22- innstillingen. 6. Velg eventuelle andre utskriftsinnstillinger du ønsker, og klikk på OK. Bruk "Hjelpefunksjonen Hva er dette?" på side 50 til å lære mer om funksjonene i dialogboksen Skriveregenskaper. HP Real Life-teknologi fotofiks HP Real Life-teknologi forbedrer kvaliteten på de utskrevne fotografiene. I de fleste tilfeller trenger du ikke å endre Grunnleggende-standardinnstillingen. Grunnleggende-innstillingen gjør bildene du skriver ut, skarpere, og forbedrer kvaliteten og klarheten i bilder med lav oppløsning, som bilder som lastes ned fra Internett. Du kan endre innstillingen til Full hvis bildene du skal skrive ut, er under- eller overeksponert, inneholder mørke områder eller røde øyne, eller har farger som virker utvasket. Du kan også velge innstillingen Av hvis du heller vil redigere bildet manuelt i et program, for eksempel HP Photosmart-programvaren. Exif Print Tips Du kan fjerne rødfargede øyne i fotografiet når du bruker modusen Av eller Grunnleggende ved å merke av for Fjern røde øyne. Endre innstillingen for HP Real Life-teknologi 1. Åpne "Dialogboksen Skriveregenskaper" på side Velg kategorien Funksjoner. 3. I nedtrekkslisten Fotofiks for HP Real Life-teknologi velger du riktig innstilling for bildet du skriver ut. Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) er en internasjonal digital bildestandard som forenkler digital fotografering og forbedrer fotoutskrifter. Når du tar bilder med et digitalkamera med Exif Print, henter Exif Print informasjon som eksponeringstid, blitstype og fargemetning, og lagrer den i bildefilen. Skriverprogramvaren bruker deretter denne 22 Skrive ut fotografier

26 informasjonen til å utføre bildespesifikke forbedringer automatisk for å lage best mulig fotografier. Du trenger følgende for å kunne skrive ut fotografier som er forbedret med Exif Print: Et digitalkamera som støtter Exif Print Exif Print-aktivert fotoprogramvare, som HP Photosmart-programvaren Skrive ut Exif Print-forbedrede fotografier 1. Åpne fotografiet i et Exif Print-aktivert program som tillater redigering, som HP Photosmart-programvaren. 2. Åpne "Dialogboksen Skriveregenskaper" på side Velg kategorien Funksjoner. 4. I nedtrekkslisten Papirtype klikker du på Mer og velger ønsket fotopapirtype. 5. I nedtrekkslisten Utskriftskvalitet klikker du på Normal eller Best. Merk Hvis du trenger maksimal dpi-kvalitet, går du til kategorien Avansert og velger Aktivert fra nedtrekkslisten Maksimal oppløsning. Du finner mer informasjon i "Maksimal oppløsning" på side Velg eventuelle andre utskriftsinnstillinger du ønsker, og klikk på OK. Skriverprogramvaren optimaliserer utskriftsbildet automatisk. Oppbevare og håndtere fotopapir Følg disse instruksjonene for å opprettholde kvaliteten på fotopapir fra HP. Skrive ut fotografier Lagring Oppbevar ubrukt fotopapir i en forseglet plastpose. Oppbevar det innpakkede fotopapiret på et flatt underlag på et kjølig sted. Når du er klar til å skrive ut, tar du bare papiret som du planlegger å bruke med én gang ut av plastposen. Når du er ferdig med å skrive ut, legger du alt ubrukt fotopapir tilbake i plastposen. Ikke la ubrukt fotopapir ligge igjen i papirskuffen. Papiret kan begynne å bøye seg, slik at kvaliteten på fotografiene blir redusert. Håndtering Hold alltid fotopapir i kantene. Fingermerker på fotopapir kan redusere utskriftskvaliteten. Hvis hjørnene på fotopapiret bøyer seg mer enn 10 mm, kan du glatte ut papiret ved å legge det i oppbevaringsposen og deretter bøye det forsiktig i motsatt retning av buen til papiret ligger flatt. Fotopapir skal være rettet ut før utskrift. Spare penger og blekk ved utskrift av fotografier Hvis du vil spare penger og blekk når du skriver ut fotografier, kan du bruke HP Everyday Photo-papir og sette utskriftskvaliteten til Normal. HP Everyday Photo-papir er utformet slik at det gir god fotokvalitet med mindre blekk. Spare penger og blekk ved utskrift av fotografier 23

27 Kapittel 5 Merk Hvis du ønsker høyere fotokvalitet, kan du bruke HP Advanced-fotopapir og sette utskriftsoppløsningen til Best eller Maksimal oppløsning. Du finner mer informasjon om aktivering av maksimal oppløsning under "Maksimal oppløsning" på side 44. Skrive ut fotografier 24 Skrive ut fotografier

28 6 Skrive ut andre dokumenter "E-post" på side 25 "Dokumenter" på side 26 "Brev" på side 27 "Konvolutter" på side 28 "Postkort" på side 29 "Indekskort" på side 29 "Etiketter" på side 30 "Transparenter" på side 31 "Brosjyrer" på side 32 "Gratulasjonskort" på side 33 "Hefter" på side 33 "Plakater" på side 35 "Påstrykningspapir" på side 36 "Utskriftstips" på side 38: Minimer utskriftskostnadene og -arbeidet, og maksimer utskriftskvaliteten med disse utskriftstipsene. "Skriverprogramvare" på side 48: Lær mer om skriverprogramvaren. Skrive ut e-post Retningslinjer Ikke overskrid papirskuffens kapasitet: 80 ark med vanlig papir. Skrive ut andre dokumenter Klargjøre for utskrift 1. Skyv papirskinnen helt ut til venstre. 2. Legg vanlig papir i høyre side av skuffen. Utskriftssiden skal vende ned. 3. Skyv papiret inn i skriveren til det stopper. 4. Skyv papirskinnen tett inntil kanten på papiret. Skrive ut e-post 25

29 Kapittel 6 Skrive ut 1. Åpne "Dialogboksen Skriveregenskaper" på side Klikk på kategorien Utskrift. 3. Velg Generell utskrift for daglig bruk eller Rask/økonomisk utskrift i kategorien Utskrift, og angi deretter følgende utskriftsinnstillinger: Papirtype: Vanlig papir Papirstørrelse: En passende papirstørrelse 4. Velg eventuelle andre utskriftsinnstillinger du ønsker, og klikk på OK. Bruk hjelpefunksjonen Hva er dette? for å lære om funksjonene i dialogboksen Skriveregenskaper. Du finner mer informasjon i "Hjelpefunksjonen Hva er dette?" på side 50. Skrive ut dokumenter Retningslinjer Til dokumenter i utkastkvalitet bruker du "Rask og økonomisk utskrift" på side 40. Hvis du vil spare papir, bruker du "Tosidig utskrift" på side 42. Ikke overskrid papirskuffens kapasitet: 80 ark med papir. Skrive ut andre dokumenter Klargjøre for utskrift 1. Skyv papirskinnen helt ut til venstre. 2. Legg vanlig papir i høyre side av skuffen. Utskriftssiden skal vende ned. 3. Skyv papiret inn i skriveren til det stopper. Merk Avhengig av papirstørrelsen kan papiret komme til å ligge utover kanten på skuffen. 4. Skyv papirskinnen tett inntil kanten på papiret. 26 Skrive ut andre dokumenter

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D2300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D4100 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP Deskjet 5400-serie. Brukerveiledning

HP Deskjet 5400-serie. Brukerveiledning HP Deskjet 5400-serie Brukerveiledning Merknader fra Hewlett- Packard Company Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Med enerett. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette

Detaljer

HP Deskjet D2600 Printer series. Hjelp for Windows

HP Deskjet D2600 Printer series. Hjelp for Windows HP Deskjet D2600 Printer series Hjelp for Windows HP Deskjet D2600 Printer series Innhold 1 Bli kjent med HP-skriver Skriverdeler...3 Funksjoner på kontrollpanelet...4 2 Utskrift skrive ut dokumenter...5

Detaljer

HP Deskjet D5500 Printer series. Hjelp for Windows

HP Deskjet D5500 Printer series. Hjelp for Windows HP Deskjet D5500 Printer series Hjelp for Windows HP Deskjet D5500 Printer series Innhold 1 Slik gjør du det...3 2 Fullføre oppsettet av HP-skriver Trådløs tilkobling ved bruk av One Button Wireless Setup

Detaljer

Brukerhåndbok. HP Officejet 100

Brukerhåndbok. HP Officejet 100 Brukerhåndbok HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411) bærbar skriver Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Utgave 2, 1/2014 Merknader fra Hewlett-

Detaljer

HP LaserJet 1020 Brukerhåndbok

HP LaserJet 1020 Brukerhåndbok HP LaserJet 1020 Brukerhåndbok HP LaserJet 1020-skriveren Brukerhåndbok Informasjon om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. Innhold

Brukerhåndbok. Innhold Brukerhåndbok Innhold Navigere i brukerhåndboken..........................................2 Installere skriveren.............................. 3 Tilkople skriveren med en parallell skriverkabel.......................3

Detaljer

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625. Brukerhåndbok

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625. Brukerhåndbok DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 Brukerhåndbok HP Deskjet Ink Advantage 4615 All-in-One series/hp Deskjet Ink Advantage 4625 e-all-in-one series Brukerveiledning Copyright-informasjon 2012 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

HP LaserJet P1000- og P1500-serien Brukerhåndbok

HP LaserJet P1000- og P1500-serien Brukerhåndbok HP LaserJet P1000- og P1500-serien Brukerhåndbok HP LaserJet P1000- og P1500-serien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 842C http://no.yourpdfguides.com/dref/4168145

Din bruksanvisning HP DESKJET 842C http://no.yourpdfguides.com/dref/4168145 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899151

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899151 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 648C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167950

Din bruksanvisning HP DESKJET 648C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167950 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85 Versjonsmerknad Utgave: juni 2002 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien Brukerhåndbok

Skriver i HP LaserJet P2030-serien Brukerhåndbok Skriver i HP LaserJet P2030-serien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på forhånd

Detaljer

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560- og P1600-skriver-serien Brukerhåndbok

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560- og P1600-skriver-serien Brukerhåndbok www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560- og P1600-skriver-serien Brukerhåndbok HP LaserJet Professional P1560- og P1600-skriver-serien Copyright

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

LASERJET PRO CP1020 FARGESKRIVERSERIEN. Brukerhåndbok

LASERJET PRO CP1020 FARGESKRIVERSERIEN. Brukerhåndbok LASERJET PRO CP1020 FARGESKRIVERSERIEN Brukerhåndbok HP LaserJet Pro CP1020-fargeskriverserien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon,

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

hp LaserJet 1000 Bruk

hp LaserJet 1000 Bruk hp LaserJet 1000 Bruk HP LaserJet 1000 Series-skriver Brukerhåndbok Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Med enerett. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse av denne håndboken uten at skriftlig

Detaljer

LASERJET PRO 200 COLOR. Brukerhåndbok

LASERJET PRO 200 COLOR. Brukerhåndbok LASERJET PRO 200 COLOR Brukerhåndbok M251n M251nw HP LaserJet Pro 200 farge-m251 Seriesskriver Brukerhåndbok Copyright og lisens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Officejet 6200 series all-in-one. Brukerhåndbok

HP Officejet 6200 series all-in-one. Brukerhåndbok HP Officejet 6200 series all-in-one Brukerhåndbok HP Officejet 6200 series all-in-one Brukerhåndbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres

Detaljer

HP Photosmart 380 series Brukerhåndbok. Norsk

HP Photosmart 380 series Brukerhåndbok. Norsk HP Photosmart 380 series Brukerhåndbok Norsk Copyright og varemerker Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Gjengivelse, tilpasning

Detaljer

hp officejet 5100 series all-in-one

hp officejet 5100 series all-in-one hp officejet 5100 series all-in-one referansehåndbok Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres eller oversettes til et annet språk

Detaljer

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok ML-1710 SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok Denne håndboken vedlegges bare av informasjonshensyn. All informasjon som er inkludert i håndboken, kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig

Detaljer

Veiledning for Windows

Veiledning for Windows HP DeskJet-skriver Veiledning for Windows 640C Series Varemerker Microsoft, Windows, Windows NT og MS Windows er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation. Skjermbilder er gjengitt med tillatelse

Detaljer

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one referansehåndbok hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres

Detaljer