2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer FUNKSJONSOVERSIKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer FUNKSJONSOVERSIKT"

Transkript

1 HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer FUNKSJONSOVERSIKT

2 Varemerker HP ColorSmart II, HP PhotoREt II og HP ZoomSmart Scaling Technology er varemerker for Hewlett-Packard Company. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Windows er et varemerke for Microsoft Corporation. Adobe er et registrert varemerke for Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 er et varemerke for Adobe Systems Incorporated. Merknader Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard fraskriver seg ethvert garantiansvar når det gjelder dette materialet, herunder, men ikke begrenset til, eventuelle stilltiende garantier om salgbarhet og anvendelighet for særskilte formål. Hewlett-Packard er i dette materialet ikke ansvarlig for eventuelle feil, tilfeldige skader eller følgeskader i forbindelse med levering, ytelse eller bruk av materialet. Det er ulovlig å kopiere, reprodusere og oversette hele eller deler av dette dokumentet med mindre Hewlett-Packard har gitt skriftlig tillatelse til dette på forhånd. 2. utgave Juni 1999 Copyright 1999 by Hewlett-Packard Company 450 Alexandra Road Singapore Singapore

3 INNHOLD HP 2500C/C+/CM Innhold De forskjellige delene i skriveren 2 Kontrollpanelet 2 Navigere i menysystemet 2 Kontrollere skriverens konfigurasjon 2 Slik skriver du ut et menykart 3 Slik skriver du ut en diagnoseside 3 Vanlige skrivermeldinger 3 Legge inn papir 7 Legge inn vanlige utskriftsmaterialer i skuff 2 8 Legge inn vanlige utskriftsmaterialer i skuff 3 10 Legge inn utskriftsmateriale i skuff 1 11 Legge inn utskriftsmateriale i bakre enhet for manuell mating 12 Vedlikeholde skriveren 13 Rense skrivehoder 13 Justere skrivehoder 13 Fjerne fastkjørt papir 14 Tilbakestille skriveren 16 Papirstørrelser som støttes 16 Mer informasjon 17

4 HP 2500C/C+/CM De forskjellige delene i skriveren Øvre deksel Skrivehodelås Tilgangsdeksel for skrivehode Papirhåndtak Dør til tilgangsdeksel Skuff 1/ Utskuff Skuff 2 Skuff 3 Av/på-knapp Deksel for utvidet skuff Bakre panel Bakre tilgangsdeksel HP 2500C/C+/CM Kontrollpanelet LCD-panel Jobb Avbryt-knapp Meny-knapp Element-knapp Verdi-knapp Velg-knapp Merk (rød) Klar (grønn) (Go) Navigere i menysystemet 1. Trykk på [Meny] til ønsket meny vises. 2. Trykk på [Element] til ønsket funksjon vises. 3. Trykk på [Verdi] for å angi de ønskede verdiene. Hvis du vil rulle gjennom verdiene, kan du trykke ned [Verdi]-tasten og holde den nede. 4. Trykk på [Velg] hvis du vil lagre eller aktivere det du har valgt. 5. Trykk på hvis du vil gå ut av menyen uten å endre innstillingene eller aktivere skriveren. Kontrollere skriverens konfigurasjon Fra skriveren kan du skrive ut følgende informasjon: Menykart - Menykartet viser hvilke innstillinger som kan konfigureres og hvilke feilsøkingsrutiner som kan utføres ved hjelp av panelknappene. Diagnose-siden - Diagnosesiden viser generell informasjon om skriveren og gjeldende nettverksparametere. 2

5 Slik skriver du ut et menykart 1. Trykk på [Meny] til SELVTEST-MENYEN vises 2. Trykk på [Element] til SKRIV UT MENYKART vises. 3. Trykk på [Velg] for å skrive ut menykartet. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjoner på menykartet, se brukerhåndboken. Slik skriver du ut en diagnoseside 1. Trykk på [Meny] til SELVTEST-MENYEN vises 2. Trykk på [Element] til SKRIV UT DIAGNOSESIDE vises. 3. Trykk på [Velg] for å skrive ut diagnosesiden. Hvis du vil ha mer informasjon om diagnosesiden, se brukerhåndboken. Vanlige skrivermeldinger Merk: Hakeparenteser [ ] i meldingskolonnen indikerer variabler. SUOMI NORSK MELDING FORKLARING LØSNING FRAKOBLET Skriveren er ikke aktiv. Trykk på for å aktivere skriveren. AVBRYTER JOBB TOMT FOR [FARGE]- BLEKK, SKIFT PATRON [FARGE]-PATRON DEFEKT, SKIFT [FARGE]-PATRON MANGLER, SETT I [FARGE]-S.HODE DEFEKT, SKIFT Skriveren avbryter den gjeldende utskrifts-jobben. Én av blekkpatronene (svart, cyan, magenta eller gul) er tom for blekk. Det har oppstått en feil med én av blekkpatronene (svart, cyan, magenta eller gul). Ett av fargepatronene (svart, cyan, magenta eller gul) mangler. Det har oppstått en feil ved ett av skrive-hodene (svart, cyan, magenta eller gul). Bytt ut den aktuelle patronen. Bytt ut den aktuelle patronen. Sett inn riktig fargepatron. Bytt ut det aktuelle skrivehodet. DANSK SVENSKA 3

6 [FARGE]-S.HODE MANGLER, SETT I Ett av skrivehodene (svart, cyan, magenta eller gul) mangler. Sett inn det aktuelle skrivehodet. S.HODETS DEKSEL ÅPENT Tilgangsdekselet for skrivehode er åpent. Lukk dekselet, og trykk på gjenoppta utskriften. for å Ø. DEKSEL ÅPENT Det øvre dekselet er åpent. Lukk dekselet, og trykk på gjenoppta utskriften. for å PAPIRSTOPP, ÅPNE Ø. DEKSEL RETURSTOPP, ÅPNE Ø. DEKSEL RETURSTOPP, ÅPNE TILG. V. BAKPANEL TOMT H. BAKPANEL TOMT STYRESKINNE SKUFF 2 FJERNET Det sitter fast papir i skriveren. Vognen sitter fast. Vognen sitter fast. Venstre side av det bakre panelet er ikke riktig satt inn. Høyre side av det bakre panelet er ikke riktig satt inn. En av styreskinnene i skuff 2 er fjernet. Åpne det øvre dekselet for å fjerne papiret. Når du er ferdig, lukker du dekselet og trykker på for å gjenoppta utskriften. Åpne det øvre dekselet for å fjerne hindringen. Når du er ferdig, lukker du dekselet og trykker på for å gjenoppta utskriften. Åpne tilgangsdekselet for skrivehode for å fjerne hindringen. Når du er ferdig, lukker du dekselet og justerer skrivehodene. Åpne bakdekselet, og kontroller at den venstre siden av panelet er riktig satt inn. Åpne bakdekselet, og kontroller at den høyre siden av panelet er riktig satt inn. Sett inn styreskinnen som mangler i skuff 2. SKUFF 3 ÅPEN EL. SKINNE FJERNET Skuff 3 er enten åpen eller mangler én av styreskinnene. Kontroller at begge styreskinnene er på plass, og at skuff 3 er riktig satt inn i skriveren. 4

7 LASTING, SKUFF 1 [TYPE] [STR] MANUELL MATING [TYPE] [STR.] SKUFF [NR.] TOM, LEGG I OG TRYKK Du har valgt å skrive ut fra skuff 1, eller det valgte utskrifts-materialet er ikke i samsvar med skuff 2 og 3. Du har valgt å skrive ut fra det bakre området for manuell mating. Den angitte skuffen er tom. Legg inn papir av den typen og størrelsen som skuffen er innstilt til. Legg i riktig papirtype og størrelse slik det er angitt på LCD-panelet, og trykk på for å fortsette utskriften. Du kan angi at skriveren skal bruke utskrifts- materialet i skuff 2 eller 3 ved å trykke på [VERDI] eller uten å legge papir i skuff 1. Legg inn papir av den typen og størrelsen som er angitt på LCDpanelet,i det bakre området for manuell mating, og trykk på for å fortsette utskriften. Legg inn papir av den typen og størrelsen som er definert for denne skuffen. Hvis du vil endre innstillingen for papirstørrelse, se avsnittet Legge inn papir. SUOMI NORSK BRUKE [TYPE] [STR] I STEDET? TRYKK FOR Å FORTSETTE MEDIA I SKUFF 1, FJERN Det valgte utskrifts-materialet er ikke i samsvar med skuff 2 og 3. Du har enten trykt på [VERDI] eller uten å legge inn utskriftsmaterialet i skuff 1. Trykk på knappen for å fortsette med gjeldende oppgave. Det ligger utskrifts-materiale i skuff 1, som ikke nødvendigvis er av den typen eller størrelsen som er angitt for denne jobben. Trykk på [VERDI] for å velge andre alternativer. for å skrive ut eller Fjern utskrifts-materialet fra skuff 1, og trykk på -knappen for å gjenoppta utskriften. Hvis du vil skrive ut fra skuff 1, stiller du inn utskriftsinnstillingen til å plukke fra skuff 1 og sender utskriftsjobben før du legger inn utskriftsmateriale i skuff 1. DANSK SVENSKA 5

8 FEIL MEDIETYPE, [HANDLING] UVENTET PAPIRSTØRRELSE Typen utskrifts-materiale som skriveren har funnet, er ikke den samme som den du har angitt i utskriftsinnstillingene. Den angitte papirstørrelsen er forskjellig fra papirstørrelsen i innskuffen. Utskriften ble avkuttet for å få plass på papiret i skriveren. Noe av utskriften kan ha gått tapt. Gjør ett av følgende: Trykk på for å fortsette utskriften. Legg inn riktig utskriftsmateriale og trykk på. Avbryt den gjeldende utskriftsjobben ved å trykke på [AVBRYT UTSKRIFT]- knappen. Sett i riktig type papir i skuffen, og skriv ut på nytt. SKRIVEHODER IKKE JUSTERT Skrivehodene er ikke justert. Du oppnår bedre utskriftskvalitet hvis du justerer skrivehodene før den neste utskriftsjobben. Juster skrivehodene. Slå opp på side 13 hvis du ønsker informasjon om hvordan du justerer skrivehodene. IKKE HP [FARGE]- PATRON Det er funnet en blekkpatron som ikke er av merket HP. HP gir ingen garantier ved bruk av patroner som ikke er fra HP. Bruk av inkompatible patroner kan forstyrre det intrikate utskriftssystemet og muligvis resultere i dårlig utskriftskvalitet og til og med skader på skriveren. Bruk originale HP-patroner i stedet. [FARGE]-PATRON UTLØPER SNART Én av blekkpatronene (svart, cyan, magenta eller gul) har nesten gått ut. For best mulig utskriftskvalitet anbefales det å ikke bruke utgåtte blekkpatroner. Forbered deg på å bytte ut den angitte blekkpatronen. 6 [FARGE]- SKRIVEHODE UTLØPER SNART LITE [FARGE]-BLEKK Ett av skrivehodene (svart, cyan, magenta eller gul) utløper snart For best mulig utskriftskvalitet anbefales det å ikke bruke utgåtte skrivehoder. Én av blekkpatronene (svart, cyan, magenta eller gul) har lite blekk igjen. Du kan fortsette å skrive ut med patronen til den er helt tom. Forbered deg på å bytte ut det angitte skrivehodet. Forbered deg på å bytte ut den angitte blekkpatronen.

9 SNU OG SETT INN SD [NR] I SKUFF [NR] SETT INN IGJEN [NR] SD I SKUFF [NR] Skriveren er ferdig med å skrive ut én side av et tosidig dokument. Legg inn sidene på nytt for å fortsette utskriften. Skriveren er ferdig med å skrive ut én side av et tosidig dokument. Legg inn sidene på nytt for å fortsette utskriften. Fjern det angitte antall sider fra skuff 1, vend sidene og legg dem inn i den angitte skuffen med skriftsiden ned. Trykk på for å fortsette utskriften. Du kan angi at skriveren skal bruke papir fra skuff 1 ved å legge inn riktig papir i skuff 1 og trykke på. Fjern det angitte antall sider fra skuff 1, og legg dem inn i den angitte skuffen med skriftsiden ned. Trykk på for å fortsette utskriften. Du kan angi at skriveren skal bruke papir fra skuff 1 ved å legge inn riktig papir i skuff 1 og trykke på. SUOMI NORSK HP 2500C/C+/CM Legge inn papir HP 2500C Series-skriveren har 3 papirskuffer og 1 bakre enhet for manuell mating for å oppnå best mulig papirhåndtering. Skuff 1 Denne skuffen har plass til opptil 10 ark med papir. Det anbefales at du bruker denne skuffen til papir som du bruker skjelden. Skuff 2 Denne skuffen kan inneholde opptil 150 ark med papir. Det anbefales at du bruker denne skuffen til papir som du bruker ofte. Skuff 3 Denne skuffen kan inneholde opptil 250 ark med papir. Det anbefales at du bruker denne skuffen til papir som du bruker hele tiden. Bakre enhet for manuell mating av utskriftsmateriale Den bakre enheten for manuell mating er utformet for å gi en rett papirbane for utskrift på tykkere utskriftsmateriale (opptil 0,3 mm), for eksempel kartong eller etiketter, uten at det bøyes. Når du bruker denne papirbanen, kan du bare skrive ut ett ark om gangen. 7 DANSK SVENSKA

10 Legge inn vanlige utskriftsmaterialer i skuff 2 Merk: Skuff 2 er en fast skuff. Skuff 1 må tas ut for å få tilgang til skuff 2. Skuff 2 er utformet slik at den kan romme opptil 150 ark. Den kan inneholde papirstørrelser som Letter, A4, Legal, B4, A3, 11 x 17 tommer (279 x 431 mm) eller 13 x 19 tommer og 330 x 483 mm Ta ut skuff 1 og sett den til side. 2. Hvis du vil endre innstillingen for papirstørrelse for skuffen, går du til trinn 3. Hvis du vil bruke den gjeldene skuffinnstillingen når du legger inn papir, går du til trinn Smekk skinnene for papirlengde papirbredde på plass i sporene du vil bruke. Det er angitt papirstørrelser ved de enkelte sporene. 3 8

11 Hvis du legger inn papir i størrelser som B4, A3, 11 x 17 tommer (279 x 431 mm) eller 13 x 19 tommer (330 x 483 mm), må du låse opp skufflåsen, utvide skuffen og låse den igjen. Hvis du bruker papir i størrelser som Letter, A4 og Legal, må du kontrollere at skuffen ikke er utvidet. Hvis den er det, låser du opp skufflåsen, skyver inn skuffen og låser den igjen. 5. Legg inn papiret med skriftsiden ned i skriveren. 6. Klapp mot venstre side av bunken for å sikre at den ligger helt inntil høyre kant av skuffen. SUOMI NORSK 7 7. Sett inn skuff Hvis skuff 2 er utvidet, setter du på dekselet for utvidet skuff over den. 9. Trykk på [Meny] på kontrollpanelet til PAPIRHÅNDTERING-MENYEN vises. 10. Trykk på [Element] for å velge SKUFF 2 TYPE=. 11. Trykk på [Verdi] for å velge medietypen som er lastet inn i skuffen, og trykk på [Velg]. DANSK SVENSKA Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerhåndboken. 9

12 1 2 Legge inn vanlige utskriftsmaterialer i skuff 3 1. Ta tak i sidene på skuff 3, og dra den ut av skriveren. 2. Hvis du vil endre innstillingene for papirstørrelse for skuffen, går du til trinn 3. Hvis du vil legge papir i skuffen med gjeldende innstillinger, går du til trinn Smekk skinnene for papirlengde og -bredde på plass i sporene du vil bruke. Det er angitt papirstørrelser ved de enkelte sporene Hvis du legger inn papir i størrelser som B4, A3, 11 x 17 tommer (279 x 431 mm) eller 13 x 19 tommer (330 x 483 mm), må du låse opp skufflåsen, utvide skuffen og låse den igjen. Hvis du bruker papir i størrelser som Letter, A4 og Legal, må du kontrollere at skuffen ikke er utvidet. Hvis den er det, låser du opp skufflåsen, skyver inn skuffen og låser den igjen. 5. Legg inn papir ved å justere kanten på bunken langs styreskinnen for lengde først. 6. Klapp mot venstre side av bunken for å sikre at den ligger helt inntil høyre kant av skuffen. 10

13 7 7. Sett skuff 3 på plass igjen i skriveren Hvis skuff 3 er utvidet, setter du på dekselet for utvidet skuff over den. 9. Trykk på [Meny] på kontrollpanelet til PAPIRHÅNDTERING-MENYEN vises. 10. Trykk på [Element] for å velge SKUFF 3 TYPE=. 11. Trykk på [Verdi] for å velge medietypen som er lastet inn i skuffen, og trykk på [Velg]. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerhåndboken. SUOMI NORSK 1 Legge inn utskriftsmateriale i skuff 1 1. Still inn driveren på å plukke papir fra skuff 1, og skriv ut dokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir utskriftsinnstillinger, se HP 2500C-verktøyboksen på datamaskinen. 2. Når du har sendt utskriftsjobben til skriveren, vil LCD-panelet vise meldingen LASTING, SKUFF 1 [TYPE] [STR], hvor [TYPE] og [STR] er type og størrelse på utskriftsmaterialet slik de er angitt i skriverdriveren. 3. Skyv styreskinnen for bredde helt til den ytterste posisjonen. 4. Legg inn opptil 10 ark med papir langs høyre kant av skuff 1 til de stopper, med utskriftssiden ned. 5. Skyv styreskinnen for bredde mot papiret til den stopper mot papirkanten. 6. Trykk på -knappen for å skrive ut. DANSK SVENSKA 11

14 1 Legge inn utskriftsmateriale i bakre enhet for manuell mating 1. Still inn driveren på å plukke papir fra den bakre enheten for manuell mating, og skriv ut dokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir utskriftsinnstillinger, se HP 2500C/C+/CMverktøyboksen på datamaskinen. 2. Når du har sendt utskriftsjobben til skriveren, vil LCD-panelet vise meldingen "MANUELL MATING [TYPE] [STR]", hvor [TYPE] og [STR] er type og størrelse på utskriftsmaterialet slik de er angitt i skriverdriverne. 3. Sett inn utskriftsmaterialet i den bakre enheten for manuell mating på baksiden av skriveren, og pass på at kanten av arket ligger i linje med justeringsmerket på venstre side av åpningen. Vent til skriveren tar tak i utskriftsmaterialet før du slipper det. 4. Trykk på for å starte utskriften. 12

15 HP 2500C/C+/CM Vedlikeholde skriveren Rense skrivehoder Hver gang utskriftskvaliteten reduseres merkbart, kan det være lurt å bruke funksjonen «Rense skrivehoder» via HP 2500C/C+/CM-verktøyboksen på datamaskinen eller fra kontrollpanelet. Klikk på kategorien Vedlikehold i HP 2500C/C+/CM-verktøyboksen hvis du vil rense skrivehodene derfra. Funksjonen «Rense skrivehoder» inneholder tre rensenivåer. Hvert nivå bruker litt blekk til å rense skrivehodene. Det anbefales at du begynner med nivå 1 før du går videre til de neste nivåene. Vær oppmerksom på at nivå 3 tar lengst tid og bruker mest blekk. Slik starter du funksjonen «Rense skrivehoder» fra kontrollpanelet: 1. Trykk på [Meny] til DIAGNOSE-MENYEN vises. 2. Trykk på [Element] til RENGJØR S.HODE: NIVÅ 1, 2 eller 3 vises. 3. Trykk på [Velg] for å rense skrivehodene. Justere skrivehoder Selv om du ikke legger merke til feiljusteringer på utskriftene, anbefales det at du bruker funksjonen «Justere skrivehoder» hver gang LCD-panelet viser meldingen SKRIVEHODER IKKE JUSTERT. Dette sikrer best mulig utskriftskvalitet. Du kan justere skrivehodene enten fra HP 2500C/C+/ CM-verktøyboksen eller fra kontrollpanelet. Se kategorien Vedlikehold i verktøyboksen på datamaskinen hvis du vil justere skrivehodene derfra. SUOMI NORSK DANSK SVENSKA 13

16 Slik starter du funksjonen «Justere skrivehoder» fra kontrollpanelet: 1. Trykk på [Meny] til DIAGNOSE-MENYEN vises 2. Trykk på [Element] til JUSTER S.HODER vises. 3. Trykk på [Velg]. 4. Skriveren skriver ut en side med 5 sett med justeringsmønstre. 5. I hvert sett (A, B, C, D eller E) velger du det best justerte (retteste) linjeparet (1, 2, 3, 4 eller 5). 6. Skriv inn de tilsvarende numrene i kontrollpanelet ved å trykke på [Verdi]. 7. Når du har angitt en verdi for et sett, trykker du på [Element] for å gå videre til neste. 8. Når du er ferdig med å angi verdier, trykker du på [Velg]. 9. Skriveren skriver ut en bekreftelsesside som inneholder to kvadrater og et kryss. 10. Kontroller at linjene i kvadratene og krysset på bekreftelsessiden er riktig justert. 11. Juster skrivehodene på nytt hvis bekreftelsessiden ikke er nøyaktig nok. HP 2500C/C+/CM Fjerne fastkjørt papir 1 Hvis det sitter fast papir i skriveren, kan du fjerne det slik: 1. Fjern alt utskriftsmateriale fra skuffene 1, 2 og 3. Trekk ut eventuelt synlig papir som har satt seg fast. 14

17 2 2. Løft det øvre dekselet, og dra ut papir som sitter fast Hvis du ikke får løs papiret, drar du ut håndtaket på papirholderen, drar holderen ut fra skriveren og roterer den slik at papiret løsner. SUOMI NORSK Hvis LCD-panelet fremdeles viser at det sitter fast papir, går du til baksiden av skriveren og senker det bakre tilgangsdekselet ved å løfte de to hengslene på det. 5. Fjern det bakre panelet ved å trykke de to låsemekanismene innover. 6. Dra ut eventuelt papir som sitter fast innenfor. 7. Sett tilbake det bakre panelet, og se til at det sitter helt på plass. 8. Lukk det bakre tilgangsdekselet, og slå på skriveren. DANSK SVENSKA 15

18 HP 2500C/C+/CM Tilbakestille skriveren Du kan tilbakestille skriveren ved å velge tilbakestillingsfunksjonene på Tilbakestill-menyen. Vær forsiktig når du bruker denne menyen. Du kan miste lagrede sidedata eller skriverkonfigurasjoner når du velger disse funksjonene. Du må bare tilbakestille skriveren i følgende tilfeller: Du vil gjenopprette skriverens standardinnstillinger Kommunikasjonen mellom skriveren og datamaskinen er avbrutt. HP 2500C/C+/CM Papirstørrelser som støttes HP 2500C/C+/CM Professional-fargeskriveren kan skrive ut på følgende papirstørrelser: Skuff 1 og bakre enhet for manuell mating: Alle størrelser fra 102 mm x 153 mm til 330 mm x 483 mm eller 4 x 6 til 13 x 19 tommer Skuff 2 og skuff 3: Letter (216 mm x 279 mm) Legal (216 mm x 356 mm) Tabloid (216 mm x 432 mm) Super B (330 mm x 482 mm) A4 (210 mm x 297 mm) A3 (297 mm x 420 mm) Super A3 (330 mm x 483 mm) B4 (257 mm x 364 mm) 330 mm x 483 mm 16

19 HP 2500C/C+/CM Mer informasjon Disse dokumentene inneholder mer informasjon: Installasjonsveiledning inneholder informasjon om hvordan du installerer skriveren. Brukerhåndbok inneholder skriver- og feilsøkingsinformasjon. Nettverkshåndbok inneholder informasjon om hvordan skriveren kan deles i et nettverk. Verktøyboks inneholder «lær-hvordan»-informasjon, samt feilsøkings- og vedlikeholdsinstruksjoner og annen HP-informasjon. Web-områder eller har en kobling til HPs websider som inneholder informasjon om nyheter, produkter og brukerstøtte. SUOMI NORSK DANSK SVENSKA 17

20 Copyright 1999 Hewlett-Packard Company Printed in the U.S.A. Manual Part No. TBD 450 Alexandra Road Singapore Singapore. T B D C

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer BRUKERHÅNDBOK

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer BRUKERHÅNDBOK HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer BRUKERHÅNDBOK Varemerker HP ColorSmart II, HP PhotoREt II og HP ZoomSmart Scaling Technology er varemerker for Hewlett-Packard Company. Microsoft er et

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Meldinger om papirstopp

Meldinger om papirstopp Meldinger om papirstopp Fjerne fastkjørt papir 1 I tabellen nedenfor finner du en oversikt over papirstoppmeldingene. Nummeret foran meldingen indikerer hvor papirstoppen er oppstått. Meldinger om papirstopp

Detaljer

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Angi papirstørrelse. Bruke skuffen for tunge materialer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold

Angi papirstørrelse. Bruke skuffen for tunge materialer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold Tilleggsskuffen for tunge materialer erstatter skuff 1. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du fjerner og installerer skuff 1, se Bytte skuff 1. Skuffen for tunge materialer er spesielt utviklet for

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og seks lamper (Fortsett er både en lampe og en knapp). Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

Funksjonsoversikt. Norsk. HP LaserJet 8150-, 8150 N-, 8150 DN-, 8150 HN- og 8150 MFP-skrivere

Funksjonsoversikt. Norsk. HP LaserJet 8150-, 8150 N-, 8150 DN-, 8150 HN- og 8150 MFP-skrivere Funksjonsoversikt Norsk HP LaserJet 8150-, 8150 N-, 8150 DN-, 8150 HN- og 8150 MFP-skrivere Copyright Hewlett-Packard Company 2000 Med enerett. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten å ha innhentet

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Identifisere stedene der papiret sitter fast

Identifisere stedene der papiret sitter fast Hvis du er nøye med å velge utskriftsmateriale og legge det riktig inn, kan du unngå de fleste tilfeller av papirstopp. (Se forslagene i Tips for å unngå papirstopp.) Hvis du får papirstopp, må du følge

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Identifisere stedene der papiret sitter fast

Identifisere stedene der papiret sitter fast Hvis du er nøye med valg av utskriftsmateriale og legger det riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. (Se forslagene i Tips for å unngå papirstopp.) Hvis du får papirstopp, må

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften Side 1 av 7 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut.

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut. Legge i utskriftsmateriale 1 Klikk på et emne for å gå direkte til instruksjonene for å legge i det angitte utskriftsmaterialet Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn

Detaljer

Forstå lampene på kontrollpanelet

Forstå lampene på kontrollpanelet Lampene på kontrollpanelet betyr forskjellige ting, avhengig av rekkefølgen. Lamper som er slukket, lyser og/eller blinker indikerer skrivertilstander som skriverstatus, behov for brukertilsyn (for eksempel

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro MFP M178-M181 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Color LaserJet Pro M153-M154. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro M153-M154. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro M153-M154 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

om skriveren... 1 skrive ut på papir og andre medier... 15

om skriveren... 1 skrive ut på papir og andre medier... 15 hurtighjelp hp deskjet 845c/825c series innholdsfortegnelse om skriveren................................. 1 innføring i skrivere i hp deskjet 845c/825c series............. 2 begreper og konvensjoner..............................

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985)

InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985) InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985) Hurtigreferanse Dokumentnummer: S510-7315-01 Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir 2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1 Hurtighjelp hp deskjet 948c/940c/920c series Innholdsfortegnelse Bli kjent med skriveren.......................... 1 Introduksjon av hp deskjet-skriveren........................ 2 Finne informasjon....................................

Detaljer

2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i.

2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i. Hurtigreferanse Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i. 5 Legg i stabelen med utskriftsmateriale slik at den anbefalte

Detaljer

Fjerne fastkjørt papir

Fjerne fastkjørt papir Hvis utskriftsmaterialet kjører seg fast i skriveren, vil Papirstopp-lampen be deg om å fjerne alt papir fra papirbanen. 1 Hvis utskriftsmaterialet bare har begynt å forlate skuff 1 når det kjører seg

Detaljer

HP Mini Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mini Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mini Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA.

Detaljer

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk:

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk: Hurtigreferanse Bruk 3 Hvilemodusknapp For å Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Knappen for strømsparingsmodus Av Skriverstatus Skriveren er slått av, inaktiv eller i tilstanden Klar. Bli kjent med

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Tilpassede typer Papirtype. Papirfylling Papirvekt Papirstørrelse Skift størrelse

Tilpassede typer Papirtype. Papirfylling Papirvekt Papirstørrelse Skift størrelse Papirmeny 1 Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Tilpassede typer Papirtype

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

HP Officejet Pro K850-serien. Brukerhåndbok

HP Officejet Pro K850-serien. Brukerhåndbok HP Officejet Pro K850-serien Brukerhåndbok HP Officejet Pro K850/K850dn-serien Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2005 Copyright Hewlett Packard Development Company, L.P. Utgave 1, 5/2005 Kopiering,

Detaljer

2 Klem og skyv bredde- og lengdeførerne slik at de står i riktig posisjon i forhold til papiret som skal legges i.

2 Klem og skyv bredde- og lengdeførerne slik at de står i riktig posisjon i forhold til papiret som skal legges i. Laserskriver 2 Klem og skyv bredde- og lengdeførerne slik at de står i riktig posisjon i forhold til papiret som skal legges i. Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir Legge i papir i standard eller

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer

HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig

Detaljer

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Hurtigreferanse M276 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin innehaver. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

Legge i flerbruksmateren

Legge i flerbruksmateren Flerbruksmateren kan inneholde flere papirtyper og -størrelser, for eksempel transparenter og konvolutter. Den er nyttig for utskrift på én side av fortrykt brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Skrive ut en side med menyinnstillingene

Skrive ut en side med menyinnstillingene Skrive ut en side med menyinnstillingene Bruke kontrollpanelet 1 Du kan når som helst skrive ut en liste over gjeldende standardinnstillinger. Merk: Før du skriver ut siden med menyinnstillinger, må du

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

HP Officejet Pro K550-serien. Brukerhåndbok

HP Officejet Pro K550-serien. Brukerhåndbok HP Officejet Pro K550-serien Brukerhåndbok HP Officejet Pro K550-serien Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2005 Copyright Hewlett Packard Development Company, L.P. Utgave 1, 10/2005 Kopiering, bearbeiding

Detaljer

ZE500 Hurtigreferanse

ZE500 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av utskriftsmotor. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Utskriftsmotorens parametere ZE500 utskriftsmotorer er tilgjengelige i høyrevendt (utskriftsmekanismen

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

8 Hjem Gå til startbildet. 9 Varsellampe Kontrollere statusen for skriveren. 10 Fremre USB-port Koble til et kamera eller en flash-enhet i USBporten

8 Hjem Gå til startbildet. 9 Varsellampe Kontrollere statusen for skriveren. 10 Fremre USB-port Koble til et kamera eller en flash-enhet i USBporten Hurtigreferanse Bli kjent med skriveren Bruk For å 8 Hjem Gå til startbildet. 9 Varsellampe Kontrollere statusen for skriveren. 0 Fremre USB-port Koble til et kamera eller en flash-enhet i USBporten på

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology Hurtigreferanse Viktige funksjoner... ii Oversikt over produktet... ii Kopiere... 1 Digital sending... 5 Skrive ut fra PCen... 7 Kontrollere jobbstatus

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Plassering av filer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Plassering av filer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Se tabellen nedenfor hvis du vil finne navnet på PDF-filen for et bestemt emne. Deretter kan du dele filen med andre skriverbrukere ved å kopiere den til en delt stasjon eller til et intranettområde. 1

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Papirmeny. Tilordne type/utskuff. Papirkilde. Papirtype. Konfigurer utskuffer. Papirvekt. Konfigurer FB. Tilpassede typer.

Papirmeny. Tilordne type/utskuff. Papirkilde. Papirtype. Konfigurer utskuffer. Papirvekt. Konfigurer FB. Tilpassede typer. Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Tilordne type/utskuff Konfigurer utskuffer

Detaljer

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 930C Series. Norsk

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 930C Series. Norsk HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows 930C Series Norsk Varemerker Microsoft, MS, MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation (patentnummer 4955066 og 4974159 i USA).

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren Hvis det foreslåtte opprettingstiltaket ikke løser problemet, må du ringe servicerepresentanten. 1 løsing Jobben ble ikke skrevet ut, eller feil tegn ble skrevet ut. Kontroller at Klar vises på kontrollpanelet

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

brukerhåndbok Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du ett av emnene nedenfor:

brukerhåndbok Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du ett av emnene nedenfor: brukerhåndbok Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du ett av emnene nedenfor: merknader spesialfunksjoner komme i gang tilkoblingsmuligheter utskrift vedlikehold problemløsing spesifikasjoner

Detaljer

Plassering av filer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Plassering av filer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister 1 Se følgende tabell hvis du vil finne navnet på PDF-filen for et bestemt emne. Deretter kan du dele filen med andre skriverbrukere ved å kopiere den til en delt stasjon eller til et intranettområde. Andre

Detaljer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Hurtigreferanse

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Hurtigreferanse LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Hurtigreferanse HP Smart Install-installering Produktet inkluderer HP Smart Install-installeringsprogramvare for Windows-operativsystemer. Programvaren bruker USB-kabelen

Detaljer

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Skrive ut Bruk oppsettmenyen til å konfigurere en rekke skriverfunksjoner. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon:

Skrive ut Bruk oppsettmenyen til å konfigurere en rekke skriverfunksjoner. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Bruk oppsettmenyen til å konfigurere en rekke skriverfunksjoner. 1 Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Alarmkontroll Strømsparer Fortsett auto. Tidsavb utskrift Skjermspråk Skriverspråk

Detaljer

Innholdsfortegnelse for Hurtighjelp

Innholdsfortegnelse for Hurtighjelp Innholdsfortegnelse for Hurtighjelp Slik skriver du ut Skrive ut på papir og annet materiale Spesielle funksjoner Produktvedlikehold Problemløsing Produktspesifikasjoner Hurtighjelp hp deskjet 995c series

Detaljer

Veiledning for maskinvareinstallasjon

Veiledning for maskinvareinstallasjon Pakke ut Trinn 1 Fjern all beskyttende emballasje. Illustrasjonene i denne håndboken er for en lignende modell. Selv om de kan kan avvike fra modellen din, er virkemåten den samme. Trinn 2 Fjern all beskyttende

Detaljer

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D4100 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver konfigurasjonen av skriverdrivere for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver konfigurasjonen av skriverdrivere for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-877-668-21 (1) Printer Driver Innstillingsveiledning Denne veiledningen beskriver konfigurasjonen av skriverdrivere for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Presentasjon av skriveren

Presentasjon av skriveren Presentasjon av skriveren Kontrollpanel Papirstopper Frontdeksel Oversikt over skriveren 1 Dupleksenhet (tillegg) 250 arks standardskuff Utskuff og toppdeksel Utløser Ekstra 500 arks skuff Papirfører Lås

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 16 Veiledning om utskriftskvalitet Blanke eller hvite sider a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Skriver skriveren fortsatt ut blanke eller hvite sider?

Detaljer

105SLPlus Hurtigreferanse

105SLPlus Hurtigreferanse 05SLPlus Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av skriveren. Du finner mer informasjon i Brukerveiledningen. Skriverkomponenter Figur viser komponentene inne i skriveren. Skriveren din

Detaljer