2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer FUNKSJONSOVERSIKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer FUNKSJONSOVERSIKT"

Transkript

1 HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer FUNKSJONSOVERSIKT

2 Varemerker HP ColorSmart II, HP PhotoREt II og HP ZoomSmart Scaling Technology er varemerker for Hewlett-Packard Company. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Windows er et varemerke for Microsoft Corporation. Adobe er et registrert varemerke for Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 er et varemerke for Adobe Systems Incorporated. Merknader Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard fraskriver seg ethvert garantiansvar når det gjelder dette materialet, herunder, men ikke begrenset til, eventuelle stilltiende garantier om salgbarhet og anvendelighet for særskilte formål. Hewlett-Packard er i dette materialet ikke ansvarlig for eventuelle feil, tilfeldige skader eller følgeskader i forbindelse med levering, ytelse eller bruk av materialet. Det er ulovlig å kopiere, reprodusere og oversette hele eller deler av dette dokumentet med mindre Hewlett-Packard har gitt skriftlig tillatelse til dette på forhånd. 2. utgave Juni 1999 Copyright 1999 by Hewlett-Packard Company 450 Alexandra Road Singapore Singapore

3 INNHOLD HP 2500C/C+/CM Innhold De forskjellige delene i skriveren 2 Kontrollpanelet 2 Navigere i menysystemet 2 Kontrollere skriverens konfigurasjon 2 Slik skriver du ut et menykart 3 Slik skriver du ut en diagnoseside 3 Vanlige skrivermeldinger 3 Legge inn papir 7 Legge inn vanlige utskriftsmaterialer i skuff 2 8 Legge inn vanlige utskriftsmaterialer i skuff 3 10 Legge inn utskriftsmateriale i skuff 1 11 Legge inn utskriftsmateriale i bakre enhet for manuell mating 12 Vedlikeholde skriveren 13 Rense skrivehoder 13 Justere skrivehoder 13 Fjerne fastkjørt papir 14 Tilbakestille skriveren 16 Papirstørrelser som støttes 16 Mer informasjon 17

4 HP 2500C/C+/CM De forskjellige delene i skriveren Øvre deksel Skrivehodelås Tilgangsdeksel for skrivehode Papirhåndtak Dør til tilgangsdeksel Skuff 1/ Utskuff Skuff 2 Skuff 3 Av/på-knapp Deksel for utvidet skuff Bakre panel Bakre tilgangsdeksel HP 2500C/C+/CM Kontrollpanelet LCD-panel Jobb Avbryt-knapp Meny-knapp Element-knapp Verdi-knapp Velg-knapp Merk (rød) Klar (grønn) (Go) Navigere i menysystemet 1. Trykk på [Meny] til ønsket meny vises. 2. Trykk på [Element] til ønsket funksjon vises. 3. Trykk på [Verdi] for å angi de ønskede verdiene. Hvis du vil rulle gjennom verdiene, kan du trykke ned [Verdi]-tasten og holde den nede. 4. Trykk på [Velg] hvis du vil lagre eller aktivere det du har valgt. 5. Trykk på hvis du vil gå ut av menyen uten å endre innstillingene eller aktivere skriveren. Kontrollere skriverens konfigurasjon Fra skriveren kan du skrive ut følgende informasjon: Menykart - Menykartet viser hvilke innstillinger som kan konfigureres og hvilke feilsøkingsrutiner som kan utføres ved hjelp av panelknappene. Diagnose-siden - Diagnosesiden viser generell informasjon om skriveren og gjeldende nettverksparametere. 2

5 Slik skriver du ut et menykart 1. Trykk på [Meny] til SELVTEST-MENYEN vises 2. Trykk på [Element] til SKRIV UT MENYKART vises. 3. Trykk på [Velg] for å skrive ut menykartet. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjoner på menykartet, se brukerhåndboken. Slik skriver du ut en diagnoseside 1. Trykk på [Meny] til SELVTEST-MENYEN vises 2. Trykk på [Element] til SKRIV UT DIAGNOSESIDE vises. 3. Trykk på [Velg] for å skrive ut diagnosesiden. Hvis du vil ha mer informasjon om diagnosesiden, se brukerhåndboken. Vanlige skrivermeldinger Merk: Hakeparenteser [ ] i meldingskolonnen indikerer variabler. SUOMI NORSK MELDING FORKLARING LØSNING FRAKOBLET Skriveren er ikke aktiv. Trykk på for å aktivere skriveren. AVBRYTER JOBB TOMT FOR [FARGE]- BLEKK, SKIFT PATRON [FARGE]-PATRON DEFEKT, SKIFT [FARGE]-PATRON MANGLER, SETT I [FARGE]-S.HODE DEFEKT, SKIFT Skriveren avbryter den gjeldende utskrifts-jobben. Én av blekkpatronene (svart, cyan, magenta eller gul) er tom for blekk. Det har oppstått en feil med én av blekkpatronene (svart, cyan, magenta eller gul). Ett av fargepatronene (svart, cyan, magenta eller gul) mangler. Det har oppstått en feil ved ett av skrive-hodene (svart, cyan, magenta eller gul). Bytt ut den aktuelle patronen. Bytt ut den aktuelle patronen. Sett inn riktig fargepatron. Bytt ut det aktuelle skrivehodet. DANSK SVENSKA 3

6 [FARGE]-S.HODE MANGLER, SETT I Ett av skrivehodene (svart, cyan, magenta eller gul) mangler. Sett inn det aktuelle skrivehodet. S.HODETS DEKSEL ÅPENT Tilgangsdekselet for skrivehode er åpent. Lukk dekselet, og trykk på gjenoppta utskriften. for å Ø. DEKSEL ÅPENT Det øvre dekselet er åpent. Lukk dekselet, og trykk på gjenoppta utskriften. for å PAPIRSTOPP, ÅPNE Ø. DEKSEL RETURSTOPP, ÅPNE Ø. DEKSEL RETURSTOPP, ÅPNE TILG. V. BAKPANEL TOMT H. BAKPANEL TOMT STYRESKINNE SKUFF 2 FJERNET Det sitter fast papir i skriveren. Vognen sitter fast. Vognen sitter fast. Venstre side av det bakre panelet er ikke riktig satt inn. Høyre side av det bakre panelet er ikke riktig satt inn. En av styreskinnene i skuff 2 er fjernet. Åpne det øvre dekselet for å fjerne papiret. Når du er ferdig, lukker du dekselet og trykker på for å gjenoppta utskriften. Åpne det øvre dekselet for å fjerne hindringen. Når du er ferdig, lukker du dekselet og trykker på for å gjenoppta utskriften. Åpne tilgangsdekselet for skrivehode for å fjerne hindringen. Når du er ferdig, lukker du dekselet og justerer skrivehodene. Åpne bakdekselet, og kontroller at den venstre siden av panelet er riktig satt inn. Åpne bakdekselet, og kontroller at den høyre siden av panelet er riktig satt inn. Sett inn styreskinnen som mangler i skuff 2. SKUFF 3 ÅPEN EL. SKINNE FJERNET Skuff 3 er enten åpen eller mangler én av styreskinnene. Kontroller at begge styreskinnene er på plass, og at skuff 3 er riktig satt inn i skriveren. 4

7 LASTING, SKUFF 1 [TYPE] [STR] MANUELL MATING [TYPE] [STR.] SKUFF [NR.] TOM, LEGG I OG TRYKK Du har valgt å skrive ut fra skuff 1, eller det valgte utskrifts-materialet er ikke i samsvar med skuff 2 og 3. Du har valgt å skrive ut fra det bakre området for manuell mating. Den angitte skuffen er tom. Legg inn papir av den typen og størrelsen som skuffen er innstilt til. Legg i riktig papirtype og størrelse slik det er angitt på LCD-panelet, og trykk på for å fortsette utskriften. Du kan angi at skriveren skal bruke utskrifts- materialet i skuff 2 eller 3 ved å trykke på [VERDI] eller uten å legge papir i skuff 1. Legg inn papir av den typen og størrelsen som er angitt på LCDpanelet,i det bakre området for manuell mating, og trykk på for å fortsette utskriften. Legg inn papir av den typen og størrelsen som er definert for denne skuffen. Hvis du vil endre innstillingen for papirstørrelse, se avsnittet Legge inn papir. SUOMI NORSK BRUKE [TYPE] [STR] I STEDET? TRYKK FOR Å FORTSETTE MEDIA I SKUFF 1, FJERN Det valgte utskrifts-materialet er ikke i samsvar med skuff 2 og 3. Du har enten trykt på [VERDI] eller uten å legge inn utskriftsmaterialet i skuff 1. Trykk på knappen for å fortsette med gjeldende oppgave. Det ligger utskrifts-materiale i skuff 1, som ikke nødvendigvis er av den typen eller størrelsen som er angitt for denne jobben. Trykk på [VERDI] for å velge andre alternativer. for å skrive ut eller Fjern utskrifts-materialet fra skuff 1, og trykk på -knappen for å gjenoppta utskriften. Hvis du vil skrive ut fra skuff 1, stiller du inn utskriftsinnstillingen til å plukke fra skuff 1 og sender utskriftsjobben før du legger inn utskriftsmateriale i skuff 1. DANSK SVENSKA 5

8 FEIL MEDIETYPE, [HANDLING] UVENTET PAPIRSTØRRELSE Typen utskrifts-materiale som skriveren har funnet, er ikke den samme som den du har angitt i utskriftsinnstillingene. Den angitte papirstørrelsen er forskjellig fra papirstørrelsen i innskuffen. Utskriften ble avkuttet for å få plass på papiret i skriveren. Noe av utskriften kan ha gått tapt. Gjør ett av følgende: Trykk på for å fortsette utskriften. Legg inn riktig utskriftsmateriale og trykk på. Avbryt den gjeldende utskriftsjobben ved å trykke på [AVBRYT UTSKRIFT]- knappen. Sett i riktig type papir i skuffen, og skriv ut på nytt. SKRIVEHODER IKKE JUSTERT Skrivehodene er ikke justert. Du oppnår bedre utskriftskvalitet hvis du justerer skrivehodene før den neste utskriftsjobben. Juster skrivehodene. Slå opp på side 13 hvis du ønsker informasjon om hvordan du justerer skrivehodene. IKKE HP [FARGE]- PATRON Det er funnet en blekkpatron som ikke er av merket HP. HP gir ingen garantier ved bruk av patroner som ikke er fra HP. Bruk av inkompatible patroner kan forstyrre det intrikate utskriftssystemet og muligvis resultere i dårlig utskriftskvalitet og til og med skader på skriveren. Bruk originale HP-patroner i stedet. [FARGE]-PATRON UTLØPER SNART Én av blekkpatronene (svart, cyan, magenta eller gul) har nesten gått ut. For best mulig utskriftskvalitet anbefales det å ikke bruke utgåtte blekkpatroner. Forbered deg på å bytte ut den angitte blekkpatronen. 6 [FARGE]- SKRIVEHODE UTLØPER SNART LITE [FARGE]-BLEKK Ett av skrivehodene (svart, cyan, magenta eller gul) utløper snart For best mulig utskriftskvalitet anbefales det å ikke bruke utgåtte skrivehoder. Én av blekkpatronene (svart, cyan, magenta eller gul) har lite blekk igjen. Du kan fortsette å skrive ut med patronen til den er helt tom. Forbered deg på å bytte ut det angitte skrivehodet. Forbered deg på å bytte ut den angitte blekkpatronen.

9 SNU OG SETT INN SD [NR] I SKUFF [NR] SETT INN IGJEN [NR] SD I SKUFF [NR] Skriveren er ferdig med å skrive ut én side av et tosidig dokument. Legg inn sidene på nytt for å fortsette utskriften. Skriveren er ferdig med å skrive ut én side av et tosidig dokument. Legg inn sidene på nytt for å fortsette utskriften. Fjern det angitte antall sider fra skuff 1, vend sidene og legg dem inn i den angitte skuffen med skriftsiden ned. Trykk på for å fortsette utskriften. Du kan angi at skriveren skal bruke papir fra skuff 1 ved å legge inn riktig papir i skuff 1 og trykke på. Fjern det angitte antall sider fra skuff 1, og legg dem inn i den angitte skuffen med skriftsiden ned. Trykk på for å fortsette utskriften. Du kan angi at skriveren skal bruke papir fra skuff 1 ved å legge inn riktig papir i skuff 1 og trykke på. SUOMI NORSK HP 2500C/C+/CM Legge inn papir HP 2500C Series-skriveren har 3 papirskuffer og 1 bakre enhet for manuell mating for å oppnå best mulig papirhåndtering. Skuff 1 Denne skuffen har plass til opptil 10 ark med papir. Det anbefales at du bruker denne skuffen til papir som du bruker skjelden. Skuff 2 Denne skuffen kan inneholde opptil 150 ark med papir. Det anbefales at du bruker denne skuffen til papir som du bruker ofte. Skuff 3 Denne skuffen kan inneholde opptil 250 ark med papir. Det anbefales at du bruker denne skuffen til papir som du bruker hele tiden. Bakre enhet for manuell mating av utskriftsmateriale Den bakre enheten for manuell mating er utformet for å gi en rett papirbane for utskrift på tykkere utskriftsmateriale (opptil 0,3 mm), for eksempel kartong eller etiketter, uten at det bøyes. Når du bruker denne papirbanen, kan du bare skrive ut ett ark om gangen. 7 DANSK SVENSKA

10 Legge inn vanlige utskriftsmaterialer i skuff 2 Merk: Skuff 2 er en fast skuff. Skuff 1 må tas ut for å få tilgang til skuff 2. Skuff 2 er utformet slik at den kan romme opptil 150 ark. Den kan inneholde papirstørrelser som Letter, A4, Legal, B4, A3, 11 x 17 tommer (279 x 431 mm) eller 13 x 19 tommer og 330 x 483 mm Ta ut skuff 1 og sett den til side. 2. Hvis du vil endre innstillingen for papirstørrelse for skuffen, går du til trinn 3. Hvis du vil bruke den gjeldene skuffinnstillingen når du legger inn papir, går du til trinn Smekk skinnene for papirlengde papirbredde på plass i sporene du vil bruke. Det er angitt papirstørrelser ved de enkelte sporene. 3 8

11 Hvis du legger inn papir i størrelser som B4, A3, 11 x 17 tommer (279 x 431 mm) eller 13 x 19 tommer (330 x 483 mm), må du låse opp skufflåsen, utvide skuffen og låse den igjen. Hvis du bruker papir i størrelser som Letter, A4 og Legal, må du kontrollere at skuffen ikke er utvidet. Hvis den er det, låser du opp skufflåsen, skyver inn skuffen og låser den igjen. 5. Legg inn papiret med skriftsiden ned i skriveren. 6. Klapp mot venstre side av bunken for å sikre at den ligger helt inntil høyre kant av skuffen. SUOMI NORSK 7 7. Sett inn skuff Hvis skuff 2 er utvidet, setter du på dekselet for utvidet skuff over den. 9. Trykk på [Meny] på kontrollpanelet til PAPIRHÅNDTERING-MENYEN vises. 10. Trykk på [Element] for å velge SKUFF 2 TYPE=. 11. Trykk på [Verdi] for å velge medietypen som er lastet inn i skuffen, og trykk på [Velg]. DANSK SVENSKA Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerhåndboken. 9

12 1 2 Legge inn vanlige utskriftsmaterialer i skuff 3 1. Ta tak i sidene på skuff 3, og dra den ut av skriveren. 2. Hvis du vil endre innstillingene for papirstørrelse for skuffen, går du til trinn 3. Hvis du vil legge papir i skuffen med gjeldende innstillinger, går du til trinn Smekk skinnene for papirlengde og -bredde på plass i sporene du vil bruke. Det er angitt papirstørrelser ved de enkelte sporene Hvis du legger inn papir i størrelser som B4, A3, 11 x 17 tommer (279 x 431 mm) eller 13 x 19 tommer (330 x 483 mm), må du låse opp skufflåsen, utvide skuffen og låse den igjen. Hvis du bruker papir i størrelser som Letter, A4 og Legal, må du kontrollere at skuffen ikke er utvidet. Hvis den er det, låser du opp skufflåsen, skyver inn skuffen og låser den igjen. 5. Legg inn papir ved å justere kanten på bunken langs styreskinnen for lengde først. 6. Klapp mot venstre side av bunken for å sikre at den ligger helt inntil høyre kant av skuffen. 10

13 7 7. Sett skuff 3 på plass igjen i skriveren Hvis skuff 3 er utvidet, setter du på dekselet for utvidet skuff over den. 9. Trykk på [Meny] på kontrollpanelet til PAPIRHÅNDTERING-MENYEN vises. 10. Trykk på [Element] for å velge SKUFF 3 TYPE=. 11. Trykk på [Verdi] for å velge medietypen som er lastet inn i skuffen, og trykk på [Velg]. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerhåndboken. SUOMI NORSK 1 Legge inn utskriftsmateriale i skuff 1 1. Still inn driveren på å plukke papir fra skuff 1, og skriv ut dokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir utskriftsinnstillinger, se HP 2500C-verktøyboksen på datamaskinen. 2. Når du har sendt utskriftsjobben til skriveren, vil LCD-panelet vise meldingen LASTING, SKUFF 1 [TYPE] [STR], hvor [TYPE] og [STR] er type og størrelse på utskriftsmaterialet slik de er angitt i skriverdriveren. 3. Skyv styreskinnen for bredde helt til den ytterste posisjonen. 4. Legg inn opptil 10 ark med papir langs høyre kant av skuff 1 til de stopper, med utskriftssiden ned. 5. Skyv styreskinnen for bredde mot papiret til den stopper mot papirkanten. 6. Trykk på -knappen for å skrive ut. DANSK SVENSKA 11

14 1 Legge inn utskriftsmateriale i bakre enhet for manuell mating 1. Still inn driveren på å plukke papir fra den bakre enheten for manuell mating, og skriv ut dokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir utskriftsinnstillinger, se HP 2500C/C+/CMverktøyboksen på datamaskinen. 2. Når du har sendt utskriftsjobben til skriveren, vil LCD-panelet vise meldingen "MANUELL MATING [TYPE] [STR]", hvor [TYPE] og [STR] er type og størrelse på utskriftsmaterialet slik de er angitt i skriverdriverne. 3. Sett inn utskriftsmaterialet i den bakre enheten for manuell mating på baksiden av skriveren, og pass på at kanten av arket ligger i linje med justeringsmerket på venstre side av åpningen. Vent til skriveren tar tak i utskriftsmaterialet før du slipper det. 4. Trykk på for å starte utskriften. 12

15 HP 2500C/C+/CM Vedlikeholde skriveren Rense skrivehoder Hver gang utskriftskvaliteten reduseres merkbart, kan det være lurt å bruke funksjonen «Rense skrivehoder» via HP 2500C/C+/CM-verktøyboksen på datamaskinen eller fra kontrollpanelet. Klikk på kategorien Vedlikehold i HP 2500C/C+/CM-verktøyboksen hvis du vil rense skrivehodene derfra. Funksjonen «Rense skrivehoder» inneholder tre rensenivåer. Hvert nivå bruker litt blekk til å rense skrivehodene. Det anbefales at du begynner med nivå 1 før du går videre til de neste nivåene. Vær oppmerksom på at nivå 3 tar lengst tid og bruker mest blekk. Slik starter du funksjonen «Rense skrivehoder» fra kontrollpanelet: 1. Trykk på [Meny] til DIAGNOSE-MENYEN vises. 2. Trykk på [Element] til RENGJØR S.HODE: NIVÅ 1, 2 eller 3 vises. 3. Trykk på [Velg] for å rense skrivehodene. Justere skrivehoder Selv om du ikke legger merke til feiljusteringer på utskriftene, anbefales det at du bruker funksjonen «Justere skrivehoder» hver gang LCD-panelet viser meldingen SKRIVEHODER IKKE JUSTERT. Dette sikrer best mulig utskriftskvalitet. Du kan justere skrivehodene enten fra HP 2500C/C+/ CM-verktøyboksen eller fra kontrollpanelet. Se kategorien Vedlikehold i verktøyboksen på datamaskinen hvis du vil justere skrivehodene derfra. SUOMI NORSK DANSK SVENSKA 13

16 Slik starter du funksjonen «Justere skrivehoder» fra kontrollpanelet: 1. Trykk på [Meny] til DIAGNOSE-MENYEN vises 2. Trykk på [Element] til JUSTER S.HODER vises. 3. Trykk på [Velg]. 4. Skriveren skriver ut en side med 5 sett med justeringsmønstre. 5. I hvert sett (A, B, C, D eller E) velger du det best justerte (retteste) linjeparet (1, 2, 3, 4 eller 5). 6. Skriv inn de tilsvarende numrene i kontrollpanelet ved å trykke på [Verdi]. 7. Når du har angitt en verdi for et sett, trykker du på [Element] for å gå videre til neste. 8. Når du er ferdig med å angi verdier, trykker du på [Velg]. 9. Skriveren skriver ut en bekreftelsesside som inneholder to kvadrater og et kryss. 10. Kontroller at linjene i kvadratene og krysset på bekreftelsessiden er riktig justert. 11. Juster skrivehodene på nytt hvis bekreftelsessiden ikke er nøyaktig nok. HP 2500C/C+/CM Fjerne fastkjørt papir 1 Hvis det sitter fast papir i skriveren, kan du fjerne det slik: 1. Fjern alt utskriftsmateriale fra skuffene 1, 2 og 3. Trekk ut eventuelt synlig papir som har satt seg fast. 14

17 2 2. Løft det øvre dekselet, og dra ut papir som sitter fast Hvis du ikke får løs papiret, drar du ut håndtaket på papirholderen, drar holderen ut fra skriveren og roterer den slik at papiret løsner. SUOMI NORSK Hvis LCD-panelet fremdeles viser at det sitter fast papir, går du til baksiden av skriveren og senker det bakre tilgangsdekselet ved å løfte de to hengslene på det. 5. Fjern det bakre panelet ved å trykke de to låsemekanismene innover. 6. Dra ut eventuelt papir som sitter fast innenfor. 7. Sett tilbake det bakre panelet, og se til at det sitter helt på plass. 8. Lukk det bakre tilgangsdekselet, og slå på skriveren. DANSK SVENSKA 15

18 HP 2500C/C+/CM Tilbakestille skriveren Du kan tilbakestille skriveren ved å velge tilbakestillingsfunksjonene på Tilbakestill-menyen. Vær forsiktig når du bruker denne menyen. Du kan miste lagrede sidedata eller skriverkonfigurasjoner når du velger disse funksjonene. Du må bare tilbakestille skriveren i følgende tilfeller: Du vil gjenopprette skriverens standardinnstillinger Kommunikasjonen mellom skriveren og datamaskinen er avbrutt. HP 2500C/C+/CM Papirstørrelser som støttes HP 2500C/C+/CM Professional-fargeskriveren kan skrive ut på følgende papirstørrelser: Skuff 1 og bakre enhet for manuell mating: Alle størrelser fra 102 mm x 153 mm til 330 mm x 483 mm eller 4 x 6 til 13 x 19 tommer Skuff 2 og skuff 3: Letter (216 mm x 279 mm) Legal (216 mm x 356 mm) Tabloid (216 mm x 432 mm) Super B (330 mm x 482 mm) A4 (210 mm x 297 mm) A3 (297 mm x 420 mm) Super A3 (330 mm x 483 mm) B4 (257 mm x 364 mm) 330 mm x 483 mm 16

19 HP 2500C/C+/CM Mer informasjon Disse dokumentene inneholder mer informasjon: Installasjonsveiledning inneholder informasjon om hvordan du installerer skriveren. Brukerhåndbok inneholder skriver- og feilsøkingsinformasjon. Nettverkshåndbok inneholder informasjon om hvordan skriveren kan deles i et nettverk. Verktøyboks inneholder «lær-hvordan»-informasjon, samt feilsøkings- og vedlikeholdsinstruksjoner og annen HP-informasjon. Web-områder eller har en kobling til HPs websider som inneholder informasjon om nyheter, produkter og brukerstøtte. SUOMI NORSK DANSK SVENSKA 17

20 Copyright 1999 Hewlett-Packard Company Printed in the U.S.A. Manual Part No. TBD 450 Alexandra Road Singapore Singapore. T B D C

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Angi papirstørrelse. Bruke skuffen for tunge materialer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold

Angi papirstørrelse. Bruke skuffen for tunge materialer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold Tilleggsskuffen for tunge materialer erstatter skuff 1. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du fjerner og installerer skuff 1, se Bytte skuff 1. Skuffen for tunge materialer er spesielt utviklet for

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1 Hurtighjelp hp deskjet 948c/940c/920c series Innholdsfortegnelse Bli kjent med skriveren.......................... 1 Introduksjon av hp deskjet-skriveren........................ 2 Finne informasjon....................................

Detaljer

Fjerne fastkjørt papir

Fjerne fastkjørt papir Hvis utskriftsmaterialet kjører seg fast i skriveren, vil Papirstopp-lampen be deg om å fjerne alt papir fra papirbanen. 1 Hvis utskriftsmaterialet bare har begynt å forlate skuff 1 når det kjører seg

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

HP Officejet Pro K850-serien. Brukerhåndbok

HP Officejet Pro K850-serien. Brukerhåndbok HP Officejet Pro K850-serien Brukerhåndbok HP Officejet Pro K850/K850dn-serien Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2005 Copyright Hewlett Packard Development Company, L.P. Utgave 1, 5/2005 Kopiering,

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren Hvis det foreslåtte opprettingstiltaket ikke løser problemet, må du ringe servicerepresentanten. 1 løsing Jobben ble ikke skrevet ut, eller feil tegn ble skrevet ut. Kontroller at Klar vises på kontrollpanelet

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

Papirmeny. Tilordne type/utskuff. Papirkilde. Papirtype. Konfigurer utskuffer. Papirvekt. Konfigurer FB. Tilpassede typer.

Papirmeny. Tilordne type/utskuff. Papirkilde. Papirtype. Konfigurer utskuffer. Papirvekt. Konfigurer FB. Tilpassede typer. Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Tilordne type/utskuff Konfigurer utskuffer

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ZE500 Hurtigreferanse

ZE500 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av utskriftsmotor. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Utskriftsmotorens parametere ZE500 utskriftsmotorer er tilgjengelige i høyrevendt (utskriftsmekanismen

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Hurtigreferanse

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Hurtigreferanse LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Hurtigreferanse HP Smart Install-installering Produktet inkluderer HP Smart Install-installeringsprogramvare for Windows-operativsystemer. Programvaren bruker USB-kabelen

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon:

Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Tildel papirtype Legge i papir Konfig.

Detaljer

Papirmeny. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Papirmeny. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Konfig. FB-mater Papirstruktur Tilpassede typer

Detaljer

105SLPlus Hurtigreferanse

105SLPlus Hurtigreferanse 05SLPlus Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av skriveren. Du finner mer informasjon i Brukerveiledningen. Skriverkomponenter Figur viser komponentene inne i skriveren. Skriveren din

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

Veiledning om fargekvalitet

Veiledning om fargekvalitet Side 1 av 6 Veiledning om fargekvalitet Veiledningen om fargekvalitet hjelper brukerne med å forstå hvordan funksjoner som er tilgjengelige på skriveren, kan brukes til å justere og tilpasse fargene på

Detaljer

EPSON og EPSON ESC/P er registrerte varemerker for SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON og EPSON ESC/P er registrerte varemerker for SEIKO EPSON CORPORATION. 9-pinners matriseskriver Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan gjenskapes, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

HP Officejet Pro K550-serien. Brukerhåndbok

HP Officejet Pro K550-serien. Brukerhåndbok HP Officejet Pro K550-serien Brukerhåndbok HP Officejet Pro K550-serien Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2005 Copyright Hewlett Packard Development Company, L.P. Utgave 1, 10/2005 Kopiering, bearbeiding

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 930C Series. Norsk

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 930C Series. Norsk HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows 930C Series Norsk Varemerker Microsoft, MS, MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation (patentnummer 4955066 og 4974159 i USA).

Detaljer

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D2300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

brukerhåndbok Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du ett av emnene nedenfor:

brukerhåndbok Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du ett av emnene nedenfor: brukerhåndbok Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du ett av emnene nedenfor: merknader spesialfunksjoner komme i gang tilkoblingsmuligheter utskrift vedlikehold problemløsing spesifikasjoner

Detaljer

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D1300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D4100 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp HP Deskjet D1400 series Windows-hjelp HP Deskjet D1400-skriverserien Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Z Series /RZ -serien Hurtigreferanse

Z Series /RZ -serien Hurtigreferanse Z Series /RZ -serien Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av skriveren. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Innhold Sett fra utsiden..........................................................

Detaljer

Veiledning for maskinvareinstallasjon

Veiledning for maskinvareinstallasjon Pakke ut Fjern all beskyttende emballasje. Illustrasjonene i denne håndboken er for en lignende modell. Selv om de kan kan avvike fra modellen din, er virkemåten den samme. Fjern all beskyttende emballasje.

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

HP Business Inkjet 1000-skriverserien. Brukerhåndbok

HP Business Inkjet 1000-skriverserien. Brukerhåndbok HP Business Inkjet 1000-skriverserien Brukerhåndbok HP Business Inkjet 1000-skriverserien Brukerhåndbok Første utgave: 04/2005 Copyright-informasjon 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaljer

hp color LaserJet 1500/1500L bruk

hp color LaserJet 1500/1500L bruk hp color LaserJet 1500/1500L bruk HP skriver i color LaserJet 1500-serien Brukerhåndbok Opphavsrettighett og lisens Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok Versjon 1.0 Juli 2008 Kontoretterbehandler LX Brukerhåndbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG:

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG: LBP-800 Laserskriver Komme i gang VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Installasjonshåndbok. Norsk. Sikkerhetsinstruksjoner... 1. Sette sammen skriveren... 2. Konfigurere skriveren... 3. Legge i papirrull...

Installasjonshåndbok. Norsk. Sikkerhetsinstruksjoner... 1. Sette sammen skriveren... 2. Konfigurere skriveren... 3. Legge i papirrull... Installasjonshåndbok Norsk Sikkerhetsinstruksjoner...................... 1 Sette sammen skriveren..................... 2 Konfigurere skriveren....................... 3 Legge i papirrull............................

Detaljer

Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett.

Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett. Innledning Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett. Historisk sett, har produsenter av skrivere

Detaljer

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 950C-Series. Norsk

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 950C-Series. Norsk HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows 950C-Series Norsk Varemerker Microsoft, MS, MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation (patentnummer 4955066 og 4974159 i USA).

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Bruke kontrollpanelet

Bruke kontrollpanelet Dette kapitlet inneholder informasjon om kontrollpanelet, endring av skriverinnstillinger og menyene på kontrollpanelet. 1 Du kan endre de fleste skriverinnstillingene fra programvaren eller skriverdriveren.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK E320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267552

Din bruksanvisning LEXMARK E320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267552 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK E320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK E320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren 1 Displayet på kontrollpanelet er blankt eller viser bare rutertegn. Skriverens selvtest mislyktes. Slå skriveren av, vent i ca. ti sekunder og slå skriveren på igjen. Utfører selvtest vises på kontrollpanelet.

Detaljer

HP Deskjet 5400-serie. Brukerveiledning

HP Deskjet 5400-serie. Brukerveiledning HP Deskjet 5400-serie Brukerveiledning Merknader fra Hewlett- Packard Company Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Med enerett. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette

Detaljer

bruk hp LaserJet 5100

bruk hp LaserJet 5100 bruk hp LaserJet 5100 hp LaserJet 5100-, 5100tnog 5100dtn-serien brukerhåndbok Opphavsrett og lisens Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med enerett. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Blanke sider. Utskriftskvalitet

Utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Blanke sider. Utskriftskvalitet Side 1 av 7 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om kontrollpanelet

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

HP Deskjet D4200 series. Windows-hjelp

HP Deskjet D4200 series. Windows-hjelp HP Deskjet D4200 series Windows-hjelp HP Deskjet D4200-skriverserien Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

hp LaserJet 1150 1300 1300n bruk

hp LaserJet 1150 1300 1300n bruk hp LaserJet 1150 1300 1300n bruk skriveren hp LaserJet 1150 og skrivere i hp LaserJet 1300-serien brukerhåndbok Informasjon om opphavsrett Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Reproduksjon,

Detaljer

Start her. Fjern all teip. Finn komponentene

Start her. Fjern all teip. Finn komponentene 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART PRO B9180 http://no.yourpdfguides.com/dref/907879

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART PRO B9180 http://no.yourpdfguides.com/dref/907879 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PHOTOSMART PRO B9180. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PHOTOSMART PRO B9180 i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok (Forkortet versjon) NPD4281-00 NO

Brukerhåndbok (Forkortet versjon) NPD4281-00 NO Brukerhåndbok (Forkortet versjon) NPD4281-00 NO Om denne manualen Denne manualen er en forkortet versjon av Brukerhåndbok. Se tabellen nedenfor for informasjon om innholdet i Brukerhåndbok og de delene

Detaljer

Flytte skriveren. Flytte skriveren 1. Fjerne kabler. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. 1 Slå skriveren av. Vedlikehold.

Flytte skriveren. Flytte skriveren 1. Fjerne kabler. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. 1 Slå skriveren av. Vedlikehold. Flytte skriveren Flytte skriveren 1 Hvis du skal flytte skrivere, bør du først ta ut rekvisitaene og fjerne det tilkoblede tilleggsutstyret for å forhindre at skriveren blir skadet. Bruk følgende fremgangsmåte

Detaljer

Skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000/3600/3800. Brukerhåndbok

Skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000/3600/3800. Brukerhåndbok Skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000/3600/3800 Brukerhåndbok Skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000, 3600 og 3800 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaljer

Din bruksanvisning HP LASERJET 9040/9050MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912429

Din bruksanvisning HP LASERJET 9040/9050MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912429 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP LASERJET 9040/9050MFP. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP LASERJET 9040/9050MFP i bruksanvisningen

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

Skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000/3600/3800. Brukerhåndbok

Skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000/3600/3800. Brukerhåndbok Skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000/3600/3800 Brukerhåndbok Skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000, 3600 og 3800 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaljer

HP Deskjet D730 Printer. Hjelp for Windows

HP Deskjet D730 Printer. Hjelp for Windows HP Deskjet D730 Printer Hjelp for Windows HP Deskjet D730-skriver Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet.

Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet. Utskrift Side 1 av 5 Utskrift Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet. Legge i papir Generelle retningslinjer

Detaljer

E120, E120n. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Juli 2005

E120, E120n. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Juli 2005 E120, E120n Brukerhåndbok Juli 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Copyright Lexmark

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 610C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167914

Din bruksanvisning HP DESKJET 610C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167914 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Innhold 1 HP Deskjet 1510 series Hjelp... 1 2 Bli kjent med HP Deskjet 1510 series... 3 Skriverdeler... 4 Kontrollpanelfunksjoner... 5 Statuslampe... 6 Auto-Av... 9 3 Print (Skriv

Detaljer

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1 Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert

Detaljer

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro.

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro. CopyCentre/ WorkCentre Pro Oversikt over Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 Innhold Kopiere Alternativer for avanserte

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Brukerhåndbok. Norsk. Skriver HP 2000C. Color Printer. Professional Series

Brukerhåndbok. Norsk. Skriver HP 2000C. Color Printer. Professional Series Brukerhåndbok Norsk Skriver HP 2000C Professional Series Color Printer HPs garanti og ansvarsbetingelser Norsk HP-produkt Garantitid Programvare 90 dager Blekkpatroner 90 dager Skrivehoder 1 år Skriver

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer