MØTEINNKALLING SAKSLISTE 49/08 08/668 SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD IFORBINDELSE MED BRUKSENDRING AV HÅPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 49/08 08/668 SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD IFORBINDELSE MED BRUKSENDRING AV HÅPET"

Transkript

1 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen : Tid: Kl Eventuelt forfall meldes til tlf /316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 47/08 08/726 ALKOHOL- OG MATSERVERING I BÅTSFJORD 48/08 08/607 SØKNAD OM TILSKUDD 49/08 08/668 SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD IFORBINDELSE MED BRUKSENDRING AV HÅPET 50/08 08/670 SØKNAD OM TILSKUDD 51/08 08/674 SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE 52/08 08/681 SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPSTART OG DRIFT AV LOKALRADIO I BÅTSFJORD 53/08 08/686 SØKNAD OM TILSKUDD TIL STORBILOPPLÆRING 54/08 08/730 SØKNAD TIL FISKERIFOND 55/08 08/738 SØKNAD TIL FISKERIFONDET 56/08 08/703 KJØP AV BRANNBIL 57/08 08/578 KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET

2 58/08 08/750 PRIORITERING AV FAGFELT VED UTLYSNING AV KOMMUNALT FISKERISTIPEND OG KOMMUNALT UTDANNINGSSTIPEND Båtsfjord, Båtsfjord kommune Frank Bakke Jensen ordfører

3 Sak 47/08 ALKOHOL- OG MATSERVERING I BÅTSFJORD Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 08/726 47/08 Formannskapet Ordføreren har mottak følgende epost fra Sigmund Bjerk: På vegne av de som driver serveringssteder i Båtsfjord ber jeg om et møte med Dem for å legge frem vår mening med hensyn til alkohol, og matserveringen her på stedet. Vi har en del synspunkter hva gjeller bevillinger som vi gjerne vil få legge frem. Med hilsen S. Bjerk Etter avtale med ordføreren har rådmannen sendt ut følgende foreløpige svar til Bjerk: FORELØPIG SVAR - ALKOHOL- OG MATSERVERING I BÅTSFJORD Jeg viser til epost fra deg til ordfører der du ber om et møte med ordføreren. Der ønsker du på vegne av de som driver serveringssteder i Båtsfjord å legge fram deres mening om alkohol- og matservering i Båtsfjord. Ordføreren har på denne bakgrunn bedt meg om å invitere deg og de andre innehaverne av servering- og skjenkebevilling i Båtsfjord til et møte med Formannskapet: Mandag kl på rådhusets møterom. Jeg håper så mange som mulig av dere kan møte til en samtale da. Brevet er sendt alle skjenke- og serveringssteder i Båtsfjord tettsted. Det legges dermed opp til at Formannskapet, underbehandling av denne saken, hører på innspill og diskuterer denne saken med de som har møtt fram. Side 3

4 Sak 48/08 SØKNAD OM TILSKUDD Saksbehandler: Ronny Isaksen Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/607 48/08 Formannskapet Finnmark mat & kulturopplevelser gis investeringstilskudd på inntil kr ,- som er 50 % av budsjetterte kostnader. Finnmark mat & kulturopplevelser gis investeringstilskudd på inntil kr ,- som er 50 % av budsjetterte kostnader. Finnmark mat & kulturopplevelser drives av Monica Brandtzæg og Frode Grønberg. De er et nytt oppstartet firma som ønsker å satse på matservering og kulturopplevelser lokalt og regionalt. Firmaet hadde en prøveproduksjon på mat og servering under Båtsfjord i fest i Tilbakemeldingene var så gode at de ønsket å ta ideen videre. Det søkes et investeringstilskudd til innkjøp av møbler (bord og stoler) for fremtidige arrangement. De budsjetterte kostnadene er på totalt kr ,- og det søkes 75 % av kostnadene. Søknaden kom i forkant av Båtsfjord i fest og var ønsket som et bidrag til dette arrangementet. Dette er en ny virksomhet og faller dermed inn under næringsfondets vedtekter 2. Side 4

5 Sak 49/08 SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD IFORBINDELSE MED BRUKSENDRING AV HÅPET Saksbehandler: Ronny Isaksen Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/668 49/08 Formannskapet Graveservice AS gis investeringstilskudd inntil kr ,50 som er 50 % av budsjetterte utgifter. Graveservice AS gis investeringstilskudd inntil kr ,50 som er 50 % av budsjetterte utgifter. Graveservice AS mistet lokalitetene sine som de leide i en brann for en tid tilbake. I 2007 fikk de kjøpe ett nytt område på HÅPET der de er lokalisert med sitt utstyr og sin virksomhet i dag. I denne forbindelse har de hatt en del investeringskostnader ved etablering på nytt område. Budsjetterte kostnader er på kr ,- Dette kan ses på som grunnlagsinvesteringer j.fr 2 i næringsfondets vedtekter. Side 5

6 Sak 50/08 SØKNAD OM TILSKUDD Saksbehandler: Ronny Isaksen Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/670 50/08 Formannskapet Bedriftspartner AS innvilges et tilskudd på kr ,- Bedriftspartner AS innvilges et tilskudd på kr ,- Bedriftspartner AS v/ørjan Jensen i Vardø skal på vegne av NAV gå i gang med etablererskole i kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby og Tana. De totale prosjektkostnadene beløper seg til kr ,- for alle kommunene. Det søkes til tilskudd på kr ,- fra Båtsfjord kommune til gjennomføring av prosjektet. Tiltaket er godt og vil stimulere til at interessenter i Båtsfjord får tilegnet seg relevant kompetanse i forbindelse med etablering av eget foretak. På denne måte kommer også prosjektet inn under næringsfondets vedtekter. Side 6

7 Sak 51/08 SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE Saksbehandler: Ronny Isaksen Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/674 51/08 Formannskapet Søknad fra Ann Tove G. Andersen avslås da omfanget av totalprosjektet overstiger rammene for tildeling av midler i Båtsfjord kommunes næringsfond. Søknad fra Ann Tove G. Andersen avslås da omfanget av totalprosjektet overstiger rammene for tildeling av midler i Båtsfjord kommunes næringsfond. Ann Tove G. Andersen er en gründer lokalisert i Lakselv. Forretningsideen er å etablere en kjedebutikk i Nord-Norge til Trondheim. Mbar er en kafé som skal selge produkter som milkshake, smoothies, bakerivarer, kaffebønner, grønsaker med dipp, bagetter og lignende. Det søkes om prosjektstøtte fra Båtsfjord kommune på kr ,- Dette beløpet søkes også fra flere kommuner. Det foreligger ingen budsjett eller beskrivelser om hva som skal gjøres med de omsøkte midlene. Side 7

8 Sak 52/08 SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPSTART OG DRIFT AV LOKALRADIO I BÅTSFJORD Saksbehandler: Ronny Isaksen Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/681 52/08 Formannskapet Linken Radio innvilges et etableringstilskudd på inntil kr ,- som er 75 % av budsjetterte utgifter. Linken Radio innvilges et etableringstilskudd på inntil kr ,- som er 75 % av budsjetterte utgifter. Etter BÅRA eller Båtsfjord Radio AL avviklet sin virksomhet for noen år siden har savnet etter en slik informasjonskanal vært merkbart. I en tid der Båtsfjordsamfunnet har slitt er behovet for å gi informasjon til samfunnet viktig. BÅRA var en slik aktør som kommune og næringsliv kunne bruke og mediet er tilgjengelig for alle. Det har i etterkant av BÅRA vært noen spede forsøk på å drifte en radio på dugnad. Det har ikke lyktes og uten aktivitet mistet vi sendekonsesjonen. Gjennom noen ildsjeler ble initiativet til radiodrift tatt opp igjen og Linken Radio AL ble født. Det har vært laget sendinger i forbindelse med lille julaften og Båtsfjord i fest på midlertidige konsesjoner for å holde prosjektet i gang i vente på svar fra Medietilsynet om en formell sendekonsesjon. Denne er nå innvilget fra årsskifte. I tillegg har Linken Radio solgt andeler og etablert seg i nye lokaler. De jobber også aktivt med prosjekter som kan gi inntekter som for eksempel organisering og administrering av Båtsfjord i fest. Gjennom oppsatte driftsbudsjett forventer de en positiv drift de første årene med en lite overskudd. Budsjetterte utgifter er kr ,- Det søkes om et tilskudd fra næringsfondet på kr ,- Inklusivt i dette ligger husleie som største post. Det skal i følge vedtektene ( 2) ikke gis driftstilskudd som en husleie vil komme inn under, men dette er et prosjekt under etablering og søknaden defineres under etablererstipend. Dette er en etablering som vil ha en betydning for HELE Båtsfjord. Side 8

9 Sak 53/08 SØKNAD OM TILSKUDD TIL STORBILOPPLÆRING Saksbehandler: Ronny Isaksen Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/686 53/08 Formannskapet Graveservice AS gis opplæringstilskudd med inntil kr ,- av budsjetterte utgifter. Graveservice AS gis opplæringstilskudd med inntil kr ,- av budsjetterte utgifter. Graveservice AS er en maskinentreprenør godt forankret i Båtsfjordsamfunnet. Med økende aktivitet de siste årene har selskapet vokst som igjen fører til en del utfordringer med tanke på utstyr og kompetanse. Graveservice har fått en 5 års kontrakt med Mesta som går ut på brøyting og vedlikehold av RV 891. I denne forbindelse vil en slik kontrakt medføre en del investeringer både på utstyrssiden og ikke minst på utvikling av kompetanse. Graveservice ønsker å oppgradere en av sine ansatte med førerkort av klasse CE. I forbindelse med dette søker de på opplæringstilskudd. Totale kostnader er budsjettert til kr ,- Gjennom næringsfondets vedtekter ( 2 ) støttes kompetanseheving som et av flere prosjektområder. Side 9

10 Sak 54/08 SØKNAD TIL FISKERIFOND Saksbehandler: Morten Andersen Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/730 54/08 Formannskapet KHH AS, innvilges et lån på kr ,-, trehundretusenkroner 00/100, med løpetid på 6 år, rentesatsen er for tiden 6,84 %. Avdrag og renter tilbakebetales 2 ganger i året. Det innvilges avdragsfrihet i 3 år for lånet. Nedbetaling av renter og avdrag påbegynner etter 3 år. Rentesatsen følger innlånsrenten til Båtsfjord kommune og ligger til enhver tid 0,5 % over denne. Båtsfjord Kommune har panterett i båt og utstyr. KHH AS, innvilges et lån på kr ,-, trehundretusenkroner 00/100, med løpetid på 6 år, rentesatsen er for tiden 6,84 %. Avdrag og renter tilbakebetales 2 ganger i året. Det innvilges avdragsfrihet i 3 år for lånet. Nedbetaling av renter og avdrag påbegynner etter 3 år. Rentesatsen følger innlånsrenten til Båtsfjord kommune og ligger til enhver tid 0,5 % over denne. Båtsfjord Kommune har panterett i båt og utstyr. Viser til søknad fra KHH AS der det søkes lån på kr ,- til kjøp av kvoter og kr ,- til kjøp av utstyr til nybygget MS PONTOS. Finansieringsplan: Lån Innovasjon Norge kr ,- Aker Seafoods Båtsfjord kr ,- Lån Fiskerifondet Båtsfjord Kommune kr ,- Sum Finansiering kr ,- Selskapet binder seg til Aker Seafoods Båtsfjord med denne finansieringsordningen. KHH AS hadde egentlig som hensikt å selge gammel båt, MS ULLE, men har fått til en ordning med Aker Seafoods Båtsfjord der de beholder den gamle båten, flytter kvotene over på den nye båten og kjøper nye kvoter til den gamle båten. Dette vil føre til flere kvoter i kommunen. I 6 i fiskerifondet gis det anledning til å innvilge inntil 5 års avdragsfrihet til søker hvis gjeldsbyrden er uforholdsmessig stor. Da selskapet finansierer hele kjøpet med lån og ingen egenkapital vil gjeldsbyrden kunne regnes som uforholdsmessig stor og kravet til avdragsfrihet oppfylt. Saksbehandler har snakket med søker om at løpetiden settes til 6 år, med avdragsfrihet i 3 år, og det var greit for søker. Side 10

11 Sak 55/08 SØKNAD TIL FISKERIFONDET Saksbehandler: Morten Andersen Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/738 55/08 Formannskapet Bjørn Inge Lund SUS, innvilges et lån på kr ,-, trehundretusenkroner 00/100, med løpetid på 8 år, rentesatsen er for tiden 6,84 %. Avdrag og renter tilbakebetales 2 ganger i året. Rentesatsen følger innlånsrenten til Båtsfjord kommune og ligger til enhver tid 0,5 % over denne. Båtsfjord Kommune har panterett i båt og utstyr. Bjørn Inge Lund SUS, innvilges et lån på kr ,-, trehundretusenkroner 00/100, med løpetid på 8 år, rentesatsen er for tiden 6,84 %. Avdrag og renter tilbakebetales 2 ganger i året. Rentesatsen følger innlånsrenten til Båtsfjord kommune og ligger til enhver tid 0,5 % over denne. Båtsfjord Kommune har panterett i båt og utstyr. Bjørn Inge Lund ønsker å bli fisker med egen båt, han har vært mannskap tidligere og ønsker nå å etablere seg i Båtsfjord. Båten han skal kjøpe er MS Havbøen med kallesignal LM3862 som Olav S. Jakobsen i Båtsfjord eier. De totale investeringer beløper seg til kr ,- Finansieringsplan: Bank kr ,- Fiskerifond kr ,- Egenkapital kr ,- Total kr ,- Driftsbudsjett for båten er satt opp i søknaden. Båtsfjord kommune ønsker gjerne å opprettholde og øke antall fartøy som leverer fisk til Båtsfjord, og i dette tilfellet vil vi beholde en båt i Båtsfjord i stedet for at den blir solgt ut av kommunen. Saksbehandler vet ikke om det er andre kjøpere til båten. Det er positivt for likviditeten for søker at løpetiden på lånet er 8 år. Søker har også budsjettert med dette i driftsbudsjettet sitt. Side 11

12 Sak 56/08 KJØP AV BRANNBIL Saksbehandler: Rune Reisænen Arkiv: 651 Arkivsaksnr.: 08/703 25/08 Teknisk styre /08 Formannskapet Det bevilges inntil kr ,- til kjøp av ny brukt brannbil. Pengene tas opp som lån. For å sikre kjøp av en hensiktsmessig brannbil innenfor denne kostnadsrammen gjøres dette vedtaket med hjemmel i kommuneslovens 13 ( hasteparagrafen ). Det bevilges inntil kr ,- til kjøp av ny brukt brannbil. Pengene tas opp som lån. Behandling/vedtak i Teknisk styre den sak 25/08 Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Det bevilges inntil kr ,- til kjøp av ny brukt brannbil. Pengene tas opp som lån. Båtsfjord brannvesen søker med dette inntil kr ,- for kjøp av ny brukt brannbil. Dagens brannbil er en Mercedes Unimog, årsmodell Bilen ble kjøpt i 1988 og skulle kun være en midlertidig bil. I det siste året har det vært mye feil på bilen, da spesielt overføring mellom lav og høygear samt det elektriske anlegget. I mai 08 fikk vi den ikke lengre i gir, og den ble levert inn til Barents Skipsservice as. Det ble det konstatert at overføringen mellom lav og høydear var defekt. Bilen går kun på lavgear i dag. Brannsjefen har valgt å la bilen stå, da den er uforsvarlig å bruke i en brannutrykning. Man kan nevne følgende mangler på bilen: - Store problemer med å få bilen i revers. - Vanntanken som er noe liten (ca 800 liter) er lekk - Kappellet er i dårlig stand. - Store problemer med lys og elektriske anlegg. Som alternativ til brannbil har vi div. brannslukningsutrustning på en henger samt at man benytter den gamle vanningsbilen m/tank som hjelpebil. Denne løsningen vil kun benyttes ved små branner, og er absolutt ingen god løsning. Ved større branner har vi valgt å be om assistanse fra AVINOR. De har stilt opp med 2 mann og brannbil. Det har kun vært en husbrann i løpet av sommeren, og da ba vi om assistanse fra Side 12

13 Sak 56/08 AVINOR Dagens løsning er ikke holdbar, det MÅ kun være en midlertidig løsning, denne løsningen har alt gått for langt. Det er heller ikke sikkerhetsmessig forsvarlig å ha dagens løsning. Man tørr ikke å tenke på hva som kan skje ved en større brann i tettstedet eller eksempelvis en bilulykke med påfølgende brann. De som har befalsvakt føler en utrygget og usikkerhet når man er på vakt. Tanken er hele tiden på hva og hvordan man skal løse problemene som måtte kunne oppstå ved brann, når vi ikke har en egen fungerende brannbil. Man tenker også på konsekvensene om det skulle gå riktig ille ved en brann eller ulykke. Hvem sitter med ansvaret da??, kommunen eller befalsvakta. Det skaper heller ingen god følelse for de øvrige ansatte i brannvesenet. Det vil til slutt tære så mye på de ansatte at man vil velge å sykemelde seg eller slutte. Brannvesenet kan heller ikke basere seg på å få hjelp fra AVINOR til en hver tid, da de har forpliktelser og ansvar for flyplassen. Det er også lang utrykningstid fra flyplassen og inn til bygda. Brannbilen som de benytter har en relativt stor lengde, og kan være vanskelig å manøvrere på enkelte plasser i sentrum. Den hjelpen som de har gitt oss har vært fantastisk god. Teknisk sjef har vært i kontakt med ulike leverandører av brannbiler. Markede er svært snevert og det er vanskelig å finne bil som passer til Båtsfjord brannvesen. I visse perioder kan det være leveringstid på slike biler. Det er derfor svært viktig å kunne slå til når vi først finner en bil som man kan benytte seg av. Pr. dato har vi en slik bil som oppfyller våre krav. Prisen på denne er kr ,- Etter div. oppgraderinger, frakt, opplæring etc vil prisen bli rundt kr ,- Det er nå viktig at det blir investert i en ny brannbil og helst omgående. Brannvesenet er i dag helt hjelpesløs slik det fremstår nå. Det er viktig at Båtsfjord kommune satser på sitt lokale Brannvesen, da de har et stort ansvar for lokalbefolkingen i bygda. Side 13 av 17

14 Sak 57/08 KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 08/578 57/08 Formannskapet Som styringsgruppe for kvalitetskommuneprogrammet i Båtsfjord oppnevnes: Frank Bakke Jensen (ordfører) Geir Knutsen (politisk opposisjon) Cesilie Borge (administrasjon) Tove Gotvassli (administrasjon) Anne Olavson (Fagforbundet) Kjell Kålheim (Utdanningsforbundet) Rådmannen er prosjektleder og deltar på styringsgruppens møter. Som politikere til arbeidsgruppen for satsingsområde sykefravær oppnevnes: Anne Grethe Strandheim Geir Knutsen Som styringsgruppe for kvalitetskommuneprogrammet i Båtsfjord oppnevnes: Frank Bakke Jensen (ordfører) Geir Knutsen (politisk opposisjon) Cesilie Borge (administrasjon) Tove Gotvassli (administrasjon) Anne Olavson (Fagforbundet) Kjell Kålheim (Utdanningsforbundet) Rådmannen er prosjektleder og deltar på styringsgruppens møter. Som politikere til arbeidsgruppen for satsingsområde sykefravær oppnevnes: Anne Grethe Strandheim Geir Knutsen Jeg viser til vedtak i Formannskapet , sak 24/ 08. Det ble da vedtatt at Båtsfjord Side 14

15 Sak 57/08 kommune skulle søke om å bli med i dette programmet. Vi fikk i brev datert en melding om opptak i programmets pulje 3 med oppstart i august På denne oppstartsamlingen i Oslo (Gardemoen) deltok følgende fra Båtsfjord kommune: Rådmann Ordfører Geir Knutsen (politisk opposisjon) Anne Olavson (Fagforbundet) Kjell Kålheim (Utdanningsforbundet) Cesilie Borge (administrasjonen) Tove Gotvassli (administrasjonen) I søknaden som Formannskapet vedtok skulle sendes var det upekt følgende styringsgruppe for dette programmet i Båtsfjord kommune: Rådmann, Ordfører en representant fra den politiske opposisjonen og en tillitsvalgt utpekt av organisasjonene i fellesskap På oppstartsamlingen drøftet de sju deltakerne fra Båtsfjord innhold og organisering av arbeidet med kvalitetskommuneprogrammet i Båtsfjord. Vi ble da enige om å foreslå en justering av hvem som skulle sitte i styringsgruppen. Hele programmet bygger på trepartsamarbeid mellom politikere, administrasjon og ansatte. Det er viktig med likeverdighet mellom partene. Det ble derfor foreslått at styringsgruppen bør bestå av to politikere, to fra administrasjonen og to fra de ansattes organisasjoner. Forslaget til endret sammensetning av styringsgruppen er da som følger: Frank Bakke Jensen (ordfører) Geir Knutsen (politisk opposisjon) Cesilie Borge (administrasjon) Tove Gotvassli (administrasjon) Anne Olavson (Fagforbundet) Kjell Kålheim (Utdanningsforbundet) Rådmannen er prosjektleder og deltar på styringsgruppens møter, men er ikke medlem av styringsgruppen. I prosjektsøknaden er det også lagt opp til en arbeidsgruppe for hvert av de tre satsingsområdene: - Oppvekst: Rådmann og en av rektorene (administrativ ledelse), leder i kultur- og oppvekststyret og en representant fra den politiske opposisjonen (politiske ledelse), HTV i Utdanningsforbundet og Fagforbundet (organisasjonene) - Pleie og omsorg: Rådmann og helse- og omsorgssjef (administrativ ledelse), leder i helse- og omsorgstyret og en representant fra den politiske opposisjonen (politiske ledelse), HTV i Norsk sykepleierforbund og Fagforbundet (organisasjonene) Side 15 av 17

16 Sak 57/08 - Sykefravær: Rådmann og personalkonsulent (administrativ ledelse), varaordfører og en representant fra den politiske opposisjonen (politiske ledelse), HTV i Fagforbundet og hovedverneombud (organisasjonene) Det legges opp til at Kultur- og oppvekststyret formelt velger de to politikerne i oppvekstgruppen og at Helse- og omsorgsstyret velger de to politikerne i pleie- og omsorggruppen. Videre legges det opp til at Formannskapet formelt velger de to politikerne i sykefraværsgruppen. Det er i prosjektsøknaden foreslått at dette skal være varaordfører og en politiker fra opposisjonen. Styringsgruppen og arbeidsgruppene vil bli sammenkalt så snart de er formelt valgt. Dette vil skje i løpet av uke 39. I samme uken, nærmere bestemt onsdag 24.9., vil det være en kickoff -samling på Skansen med samtlige ansatte i Båtsfjord kommune. Av praktiske grunner vil det bli gjennomført som to samlinger a 2,5 timer med halvparten av de ansatte til stede i hver av samlingene. Til dette har vi hentet inn ekstern inspiratorhjelp fra fantasiministeren i Lucky Næroset ; Hans Christian Medlien. Side 16 av 17

17 Sak 58/08 PRIORITERING AV FAGFELT VED UTLYSNING AV KOMMUNALT FISKERISTIPEND OG KOMMUNALT UTDANNINGSSTIPEND Saksbehandler: Tove Godtvassli Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 08/750 58/08 Formannskapet Vedlagt følger vedtekter for henholdsvis kommunalt utdanningsstipend og kommunalt fiskeristipend. Det kommunale utdanningsstipendet og fiskeristipendet er et tilbud til innbyggere i Båtsfjord kommune som ønsker å ta utdanning utover videregående skoles nivå eller ønsker å ta høyere eller videregående utdanning rettet mot fiskerinæringen. Litt historie: Det ble ikke utdelt stipend i 2002 og 2003 da midlene ble brukt mot etablering av et kommunalt videregående tilbud. I 2004 ble midlene satt inn igjen, totalt kr ,- for begge stipendordningene. I 2005 ble det avsatt kr ,- til utdanningsstipend og kr ,- til fiskeristipend. I 2006 kom søknadene inn før utlysning av stipend, og ved en gjennomgang av budsjett var det dette året ikke avsatt penger til dette formålet. I FSK møte den ble det fattet vedtak om å bevilge kr ,- totalt for begge stipender. Samme beløp er fordelt i 2007 og avsatt for Antall søkere: År Totalt antall søkere Utdanningsstipend Fiskeristipend I vedtektenes 6 (utdanningsstipend) og 5 (fiskeristipend) tår det bl.a: Kultur og oppvekststyret foretar tildeling av kommunalt stipend og administrerer ordningen. Tildeling skjer en gang i året med søknadsfrist 1. desember etter utlysing hvor det fremgår hvilket fagfelt Formannskapet ønsker å prioritere. Formannskapet har ikke de siste årene gjort slike prioriteringer ved utlysning av disse stipendene. Med tanke på ny rekruttering, lav arbeidsledighet og satsingsområder i egen kommune, bør prioriteringene knyttes opp mot dette. Side 17

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE FOR TREPARTSSAMARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE FOR TREPARTSSAMARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 04.06.2009 Tid: Kl. 09:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 17.04.2012 Tid: 09:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 17.04.2012 Tid: 09:00 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 17.04.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG 12.06.10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG 12.06.10 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 03.06.2010 Tid: 0900 (etter møtene i administrasjonsstyrene som starter kl. 09.00) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden!

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden! Berlevåg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden! Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.06 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 17.06.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 05.03.2009 Tid: ca. kl. 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/06 06/598 NOU 2006: 2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE, HØRING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/06 06/598 NOU 2006: 2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE, HØRING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.11.2006 Tid: kl.18.00 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt til

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest pr mail magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 08.12.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459 SAKSKART

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 04/00154-28 Saksbehandler: Rune S. Opstad Dato: 07.03.2005 Saksframlegg Dyrøy Utviklingshus - revidert plan Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 010/05

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 4/15 15/25 SØKNAD OM UTVIKLINGSTILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET STIFTELSEN FOLDAL

Sakspapirer. Saksliste PS 4/15 15/25 SØKNAD OM UTVIKLINGSTILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET STIFTELSEN FOLDAL Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.02.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 08.30 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 2/15 15/116 ØKONOMIRAPPORTERING 1/2015 PS 3/15 15/114

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer