MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG 12.06.10"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: Tid: 0900 (etter møtene i administrasjonsstyrene som starter kl ) Eventuelt forfall meldes til tlf /316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/10 10/299 SØKNAD OM LÅN FRA FISKERIFONDET 22/10 10/336 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SALGSVOGN 23/10 10/376 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG /10 10/415 REVIDERING AV BUDSJETT 2010 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Båtsfjord, Båtsfjord kommune Gunn Marit Nilsen ordfører

2 Sak 21/10 SØKNAD OM LÅN FRA FISKERIFONDET Saksbehandler: Morten Andersen Arkiv: 242 U01 Arkivsaksnr.: 10/299 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/10 Formannskapet Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Regin Absalonsen innvilges kr ,- i lån for kjøp av båt Cantona - LM5712 forutsatt at annen finansiering går i orden. Regin Absalonsen innvilges også kr ,- i lån for kjøp av utstyr til båten Cantona - LM5712 forutsatt at annen finansiering går i orden. Løpetid for begge lån er 7 år. Andre betingelser for lånene følger av fondets vedtekter. Innstilling: Regin Absalonsen innvilges kr ,- i lån for kjøp av båt Cantona - LM5712 forutsatt at annen finansiering går i orden. Regin Absalonsen innvilges også kr ,- i lån for kjøp av utstyr til båten Cantona - LM5712 forutsatt at annen finansiering går i orden. Løpetid for begge lån er 7 år. Andre betingelser for lånene følger av fondets vedtekter. Saksutredning: Det vises til brev fra Regin Absalonsen av der han søker på økonomisk støtte til kjøp av MS Canton med kjenningssignal LM5712. Investering: Verdi båt kr ,- Verdi utstyr (brukt) kr ,- Kjøpesum båt inkl. redskap/utstyr kr ,- Finansiering: Egenkapital kr ,- Lån Båtsfjord Kommune kr ,- Lån Innovasjon Norge kr ,- Sum finansiering kr ,- Båten er i dag eid av Frank Olsen fra Båtsfjord, Båtsfjord kommune har i dag pant i båten på kr ,-. Denne må slettes og ny pant utstedes på Regin Absalonsen ved kjøp. Regin har avtale med Aker Seafoods Båtsfjord AS vedr. levering av fisk. Han har også søkt Side 2

3 Sak 21/10 Innovasjon Norge om lån til kjøp av båten. Det forutsettes at egenkapital og lån fra Innovasjon Norge er i orden før Båtsfjord Kommune utbetaler lånebeløp til søker. Båtsfjord kommune ønsker gjerne å opprettholde og øke antall fartøy som leverer fisk til Båtsfjord, og i dette tilfellet vil vi beholde en båt i Båtsfjord i stedet for at den blir solgt ut av kommunen. Saksbehandler vet ikke om det er andre kjøpere til båten. Side 3 av 12

4 Sak 22/10 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SALGSVOGN Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 10/336 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/10 Formannskapet Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Finnmark mat & kulturopplevelser gis et tilskudd fra næringsfondet på 75 % av inntil kr ,- for dokumenterte utgifter til salgsvogn med utstyr for matproduksjon og markedsføring. Innstilling: Finnmark mat & kulturopplevelser gis et tilskudd fra næringsfondet på 75 % av inntil kr ,- for dokumenterte utgifter til salgsvogn med utstyr for matproduksjon og markedsføring. Saksutredning: Jeg viser til vedlagte søknad fra Finnmark mat & kulturopplevelser. De søker om støtte til innkjøp av slagsvogn med kjøkken som bl.a. skal brukes til markedsføring av deres virksomhet rundt i Finnmark. Vogna skal også brukes til produksjon og distribusjon av cateringmat. Tiltaket kommer etter mitt syn inn under næringsfondets vedtekter i 2 både når det gjelder investeringer i bedrifter i forbindelse med nyskaping og når det gjelder markedsføring. Støttegrunnlaget for investeringer i forbindelse med nyskaping er inntil kr ,- og siden bedriften har en kvinnelig eier kan det ytes inntil 75 % av dette i støtte. Formannskapet må ta stilling til om tiltaket kan være i strid med vedtektenes 4 om konkurransevridning. Det finns andre bedrifter i Båtsfjord som driver innen catering. Imidlertid finns det ikke, så vidt jeg vet, noen som kombinerer catering og salgsvogn på denne måten her i Båtsfjord. Jeg mener at tiltaket ikke rammes av denne bestemmelsen da bedriften også legger vekte på å etablere et marked utover Båtsfjords grenser. Side 4

5 Sak 23/10 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 242 U01 Arkivsaksnr.: 10/376 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/10 Formannskapet Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Søknaden avslås da den faller utenom næringsfondets støtteformål. Vedtektene hjemler ikke tilskudd til oppkjøp av eksisterende bedrift. Innstilling: Søknaden avslås da den faller utenom næringsfondets støtteformål. Vedtektene hjemler ikke tilskudd til oppkjøp av eksisterende bedrift. Saksutredning: Jeg viser til vedlagte søknad fra Outi Marianne Mukka. Slik søknaden med budsjett er utformet må søknaden avslås da det å overta en etablert bedrift ikke kommer innenfor næringsfondets støtteformål i vedtektenes 2. Søknaden kan også være i strid med bestemmelsene i vedtektenes 4 der det står: Det skal i saksbehandlingen gjøres en vurdering og kartlegging av om støtten vil virke konkurransevridende eller er lik eksisterende næringsliv. Det er i dag flere konkurrerende kiosker i Båtsfjord, og det dokumenteres ikke i tilstrekkelig grad i denne søknaden at tiltaket er nyskapende. Side 5

6 Sak 24/10 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG Saksbehandler: Tove Buschmann Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/381 Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/10 Formannskapet Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Båtsfjord Sportsklubb gis dispensasjon fra alkoholforbudet i idrettshallens kantine lørdag 12. juni 2010 i forbindelse med Båtsfjordmessa. I medhold av alkohollovens 1 7 gis Båtsfjord Sportsklubb skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i idrettshallens kantine under Båtsfjordmessa lørdag 12. juni Skjenketid: Lørdag 12. juni mellom kl og kl Skjenkebestyrer: Jarle Nilsen Innstilling: Båtsfjord Sportsklubb gis dispensasjon fra alkoholforbudet i idrettshallens kantine lørdag 12. juni 2010 i forbindelse med Båtsfjordmessa. I medhold av alkohollovens 1 7 gis Båtsfjord Sportsklubb skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i idrettshallens kantine under Båtsfjordmessa lørdag 12. juni Skjenketid: Lørdag 12. juni mellom kl og kl Skjenkebestyrer: Jarle Nilsen Saksutredning: I forbindelse med restauranten i kantina på idrettshallen under Båtsfjordmessa søker Båtsfjord Sportsklubb også i år om skjenkebevilling for øl, vin og brennevin lørdag 12. juni fra kl I flg. tidligere vedtak er det kun formannskapet som kan gi dispensasjon fra alkoholforbudet i idrettshallen. Dispensasjon har alltid blitt gitt. Side 6

7 Sak 25/10 REVIDERING AV BUDSJETT 2010 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 10/415 Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/10 Formannskapet Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: For at kommunestyret skal kunne behandle innkomne søknader om tilleggsbevilgninger ut fra et helhetsperspektiv, legges det opp til at følgende behandles i kommunestyremøtet : 1. Bruk av budsjettreserven. Hovedutvalgenes vedtatte (og dermed anbefalte) tilleggsbevilgninger, som de foreslår hentet fra budsjettreserven, er: Teknisk: Økte utgifter til vintervedlikehold: kr ,- Kultur og oppvekst: Nordskogen skole: kr ,- Øst-Finnmark kompetansesenter: kr ,- I tillegg foreslår jeg at ønsket tilleggsbevilging på kr ,- fra teknisk styre finansieres med kr ,- fra budsjettreserven. Det er ikke lov å finansiere vedlikehold med låneopptak slik teknisk styre vedtok. Sum bruk av budsjettreserven blir i så fall: kr ,-. Det vil da gjenstå kr ,-. 2. Bruk av lønnsreserven. For 2010 kan det disponeres inntil kr ,- til å styrke legetjenesten slik at vi kan få besatt ledig fastlegehjemmel. Jfr. behandling av denne saken i administrasjonsstyret Dersom det slik brukes kr ,- av lønnsreserven vil det gjenstå kr ,-. 3. Bruk av fond. Søknad om tilleggsbevilging fra teknisk forutsetter bruk av vedlikeholdsfond med kr ,-. Søknad om tilleggsbevilgning fra kultur i forbindelse med Musikk i Finnmark sitt prosjekt Musikk ved ishavet forutsetter bruk av fond for den kulturelle skolesekken/ evt. bruk av eksterne tilskuddsmidler for 2010 til Den kulturelle skolesekken. Dersom administrasjonsstyret i møte vedtar rådmannens endrede innstilling i saken legges det opp til bruk av barnehagefond for å finansiere ny stilling i barnehagene. Side 7

8 Sak 25/10 Innstilling: For at kommunestyret skal kunne behandle innkomne søknader om tilleggsbevilgninger ut fra et helhetsperspektiv, legges det opp til at følgende behandles i kommunestyremøtet : 1. Bruk av budsjettreserven. Hovedutvalgenes vedtatte (og dermed anbefalte) tilleggsbevilgninger, som de foreslår hentet fra budsjettreserven, er: Teknisk: Økte utgifter til vintervedlikehold: kr ,- Kultur og oppvekst: Nordskogen skole: kr ,- Øst-Finnmark kompetansesenter: kr ,- I tillegg foreslår jeg at ønsket tilleggsbevilging på kr ,- fra teknisk styre finansieres med kr ,- fra budsjettreserven. Det er ikke lov å finansiere vedlikehold med låneopptak slik teknisk styre vedtok. Sum bruk av budsjettreserven blir i så fall: kr ,-. Det vil da gjenstå kr ,-. 2. Bruk av lønnsreserven. For 2010 kan det disponeres inntil kr ,- til å styrke legetjenesten slik at vi kan få besatt ledig fastlegehjemmel. Jfr. behandling av denne saken i administrasjonsstyret Dersom det slik brukes kr ,- av lønnsreserven vil det gjenstå kr ,-. 3. Bruk av fond. Søknad om tilleggsbevilging fra teknisk forutsetter bruk av vedlikeholdsfond med kr ,-. Søknad om tilleggsbevilgning fra kultur i forbindelse med Musikk i Finnmark sitt prosjekt Musikk ved ishavet forutsetter bruk av fond for den kulturelle skolesekken/ evt. bruk av eksterne tilskuddsmidler for 2010 til Den kulturelle skolesekken. Dersom administrasjonsstyret i møte vedtar rådmannens endrede innstilling i saken legges det opp til bruk av barnehagefond for å finansiere ny stilling i barnehagene. Saksutredning: Rådmannen har opprettet denne saken og fremmer den for Formannskapet fordi jeg finner det påkrevd å samordne innkomne søknader om tilleggsbevilgninger før de legges fram enkeltvis for kommunestyret. Dette for at kommunestyret skal, med de begrensede midlene som er tilgjengelige for tilleggsbevilgninger, kunne behandle søknadene ut fra et helhetsperspektiv. Side 8 av 12

9 Sak 25/10 Båtsfjord kommunestyre har hittil i 2010 gjort følgende endringer i driftsbudsjettet for 2010 som ble vedtatt av kommunestyret i desember 2009: Kommunestyremøte : Budsjettreserven, konto styrkes med kr Dette hentes fra helse og omsorg Oppreisningsordning for barnehjemsbarn styrkes med kr ,- som dekkes av budsjettreserven BSK-avtalen styrkes med kr ,- som hentes fra budsjettreserven Kommunestyremøte Det bevilges inntil kr ,- for 2010 til å finansiere nyopprettet stilling som kontorsjef fra Beløpet overføres fra konto renteutgifter Oppreisningsordning for barnehjemsbarn styrkes med kr ,- som dekkes av disposisjonsfond opprettet ved bokføring av likviditetsreservens driftsdel Det bevilges inntil kr ,- i lønnsmidler til Ung jobb i Utgiftene tas fra lønnsreserven Budsjettreserven var opprinnelig på kr ,-. Etter disse vedtakene står det igjen kr ,-. Lønnsreserven var opprinnelig på ,-. Etter disse vedtakene står det igjen kr ,-. Selv om det i skrivende stund er arbeidskonflikt i kommuneoppgjøret, ser det ut for at dette skal holde med god margin i forhold til de rammer man ellers opererer med i andre lønnsoppgjør denne våren. Hovedutvalgene har nylig gjort følgende vedtak i forbindelse med innspill fra virksomhetene om tilleggsbevilgninger for 2010: Teknisk styre : Det bevilges kr ,- til budsjettregulering med følgende fordeling: Vintervedlikehold, innleide maskiner.kr , Drift bil og maskin, rep av veiskrapa..kr ,- Beløpet tas fra budsjettreserven. Det tilleggsbevilges kr ,- til ekstra vedlikehold med følgende fordeling: - Lønnskostnad fra 1 juni til 31 desember kr ,- - Materialer til ovennevnte bygg kr ,- - Brannforebyggende tiltak kr ,- Kr , - tas fra fond, konto De resterende kr ,- dekkes inn ved låneopptak. Side 9 av 12

10 Sak 25/10 Kultur- og oppvekststyret : Nordskogen skole innvilges kr ,- til finansiere 1,5 nye lærerstillinger fra og med Fra 2011 innarbeides lønnsutgiftene i budsjettet. Egenandel til festivalprosjektet Musikk ved ishavet i regi av Musikk i Finnmark på kr dekkes av den kulturelle skolesekken. Båtsfjord kommune deltar i hovedprosjekt Øst-Finnmark kompetansesenter og bidrar med følgende bevilging til drift i en 2-årig prosjektperiode : o År 1: kr ,- og år 2 kr ,-. Beløpet dekkes av budsjettreserven i 2010 og innarbeides i budsjettet for 2011 og I tillegg avslo kultur- og oppvekststyret å tilleggsbevilge til følgende: Endring av bemanning i barnehagene. Her hadde rådmannen innstilt på følgende: Fra nytt barnehageår i august 2010 gjenopprettes 50 % stilling som kjøkkenassistent i hver av barnehagene. Dersom barnehagene slås sammen vurderes stillingene på nytt. For 2010 tilleggsbevilges kr ,- til hver av barnehagene. Dette dekkes av budsjettreserven. Fra 2011 innarbeides dette i budsjettet. Økte utgifter i forbindelse med reviderte utviklingsmål for grunnskolene kommende skoleår. Her hadde rådmannen innstilt på følgende: For 2010 tilleggsbevilger Båtsfjord kommunestyre inntil kr ,- for å gjennomføre tiltakene. Midlene hentes fra budsjettreserven. Helse- og omsorgsstyret : Rådmannen ferdigstiller snarest mulig, senest innen 01.06, en samlet oversikt over den økonomiske stituasjonen for helse og omsorg i Helse og omsorgsstyret behandler deretter snarest mulig sak om budsjettregulering Helse- og omsorgsstyret anbefaler overfor administrasjonsstyret at ledig kommunelegestilling lyses snarest ut i Tidsskriftet for Den norske legeforening. Den lyses ut alternativt som ledig fastlegehjemmel for privat drift/ ledig fast stilling. Stillingen lønnes fast lønn kr for kandidater uten spesialitet, for kandidater med spesialitet. Det gis 45 % bonus av inntjente refusjoner/egenandeler. Det forhandles om vilkårene med søkere som ønsker privat drift. Overnevnte stimuleringstiltak tilbys begge kategorier. Det inngås forhandlinger med bedriftshelsetjenesten om å dekke deres behov for 30 % legestilling. Samarbeidsutvalget for fastlegeordningen gis rett til å uttale seg. Etter revidert kostnadsoverslag til administrasjonsstyrets behandling av denne saken vil netto utgifter for Båtsfjord kommune være følgende pr. år: Uten spesialisering Med spesialisering Fastlege privat Kr ,- Kr ,- Fastlege ansatt Kr ,- Kr ,- For 5 måneder (resten av 2010) vil det dyreste alternativet beløpe seg til ca. kr ,-. Side 10 av 12

11 Sak 25/10 Oppsummering: Alle saker som krever tilleggsbevilgning skal behandles i kommunestyret. Jeg mener at følgende vil kunne behandles i kommunestyremøtet 17.06: 1. Bruk av budsjettreserven. Når jeg summerer opp hovedutvalgenes vedtatte (og dermed anbefalte) tilleggsbevilgninger, som de foreslår hentet fra budsjettreserven, blir det som følger: Teknisk: Økte utgifter til vintervedlikehold: kr ,- Kultur og oppvekst: Nordskogen skole: kr ,- Øst-Finnmark kompetansesenter: kr ,- I tillegg foreslår jeg at ønsket tilleggsbevilging fra teknisk styre fiansieres med kr ,- av vedlikeholdsfond og med ,- fra budsjettreserven. Det er ikke lov å finansiere vedlikehold med låneopptak slik teknisk styre vedtok. Sum bruk av budsjettreserven blir: kr ,-. Det vil da gjenstå kr ,-. 2. Bruk av lønnsreserven. Jeg foreslår også at det legges opp til at kommunestyret også gir tillatelse til at det for 2010 kan disponeres inntil kr ,- til å styrke legetjenesten slik at vi kan få besatt ledig fastlegehjemmel. Dersom det slik brukes kr ,- av lønnsreserven vil det gjenstå kr ,- som jeg fortsatt anser som tilstrekkelig i forhold til lønnsøkninger i Bruk av fond. Søknad om tilleggsbevilging fra teknisk forutsetter bruk av vedlikeholdsfond med kr ,-. Søknad om tilleggsbevilgning fra kultur i forbindelse me Musikk i Finnmark sitt prosjekt Musikk ved ishavet forutsetter bruk av fond/ evt. bruk av prosjektmidler fra Den kulturelle skolesekken. Dersom administrasjonsstyret i møte vedtar rådmannens endrede innstilling i saken om endret bemanning i barnehagene legges det opp til bruk av barnehagefond for å finansiere ny stilling. Videre økonomiske utsikter på kort sikt (høsten 2010) Båtsfjord kommunes regnskap for 2010 blir trolig avsluttet og sendt revisor i uke 22. Båtsfjord kommunestyre vil derfor ikke kunne vedta regnskapet før møte i slutten av august. Det ser ut som om det blir et overskudd (pensjonsavvik holdt utenfor) på knapt 3 millioner Side 11 av 12

12 Sak 25/10 kroner som følgelig heller ikke kan disponeres før i august-møtet. Det er forventet en søknad om tilleggsbevilging fra helse og omsorg. Omfanget av den er ikke klar ennå, men den vil trolig være på 1 2 millioner kroner totalt. I tillegg er det 5 søknader om oppreisning for barnehjemsbarn som ikke er behandlet av oppreisningsutvalget i Vadsø. Hvilke utgifter dette vil påføre oss er meget uklart. Side 12 av 12

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 17.06.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE FOR TREPARTSSAMARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE FOR TREPARTSSAMARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 04.06.2009 Tid: Kl. 09:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 05.03.2009 Tid: ca. kl. 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 25.08.2010 Tid: 0900 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/10 10/518 SAKSPROTOKOLL: FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 13.09.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 13.09.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 13.09.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Saker til behandling. 47/15 15/00370-2 Tilleggsbevilgning kulturbudsjettet 2015 2

Møteinnkalling. Saker til behandling. 47/15 15/00370-2 Tilleggsbevilgning kulturbudsjettet 2015 2 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.08.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til SAKSKART Side Møteinnkalling Saker til behandling

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/08 SØKNAD OM STØTTE TIL INKUBATOREN I LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 24.05.2012 Fra: 09:00 Til: 12:00 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 15.12.2011 Tid: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13 Nore og Uvdal kommune N LJ m ED A L midoelalderoalen Møteinnkalling Saksnr: 42-45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:00 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 17.06.20 13 ekstraordinært møte Sakskart:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2015 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer